ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA"

Transkript

1 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV

2 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/ METÓDA PREZENČNÁ, KOMBINOVANÁ, DIŠTANČNÁ I. III. ročník Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Psychológia S 1 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Sociológia S 1 Doc. PhDr. S. Matulay, Právne základy I. (OP,RP,TP) S 1 JUDr. Ing. M. Šebesta, Sociálna pedagogika S 1 Doc. PhDr. B. Malík, Sociálne služby a zariadenia soc. služieb S 1 PhDr. P. Šebestová, Teória a metodológia spoločenských vied (zmenený názov) S 2 Doc. PhDr. S. Matulay, Sociálna patológia S 2 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Základy sociálnej politiky S 2 Prof, PhDr. V. Kusín, DrSc. Cieľové skupiny sociálnej práce a terénna S 2 PhDr. D. Baková, forma sociálnej práce Etika v SP problematika ľudských práv S 2 Prof, PhDr. V. Kusín, DrSc.

3 Dejiny sociálnej práce a úvod do štúdia S 2 PhDr. D. Baková, sociálnej práce Právne základy II. (SP+PSZ) S 2 JUDr. Ing. M. Šebesta, Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Právo sociálneho zabezpečenia a kompenzácia ŤZP S 3 PhDr. P. Šebestová, JUDr. Ing. M. Šebesta, Ročníková práca a práca s textom S 3 PhDr. J. Drábiková Komunitná sociálna práca, plánovanie S 3 PhDr. D. Baková, a projektovanie Teória konfliktov a manažérske zručnosti S 3 Doc. ThDr. J. Spuchľák, Sociálna komunikácia S 3 PhDr. D. Baková, Špeciálna a liečebná pedagogika S 3 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Pedagogika voľného času a voľnočasové S 4 Doc. PhDr. B. Malík, aktivity Penitenciárna a postpenitenciárna S 4 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. starostlivosť a kriminológia Pracovné právo S 4 JUDr. Ing. M. Šebesta, Sociálny projekt -Semestrálna práca S 4 PhDr. H. Mareková, Práca s demogr. a štatistickými údajmi - semestrálna práca S 4 Doc. PhDr. S. Matulay, Odborná prax S 4 PhDr. J. Drábiková

4 Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Sociálne poradenstvo a poradenský proces S 5 PhDr. D. Baková, Organizácia verejnej správy S 5 Doc. PhDr. S. Matulay, Personálny manažment S 5 PhDr. P. Šebestová, Supervízia S 5 PhDr. D. Baková, Bakalársky seminár S 5 PhDr. J. Drábiková Bakalárska práca S 6 školiteľ

5 Povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S PVP Biológia a etológia človeka S 1 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PVP Sociálna práca s občanmi so ŤZP S 2 PVP PhDr. P. Šebestová, PVP Sociálna práca so seniormi S 2 PVP PhDr. D. Baková, PVP Krízová sociálna intervencia S 2 PVP Doc. PhDr. S. Matulay, PVP Sociálna a kultúrna antropológia S 3 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PVP Sociálna práca s rodinou a SPO S 3 PVP PhDr. P. Šebestová, PVP Manažment MVO, dobrovoľníctvo a S 3 PVP PhDr. H. Mareková, podnikanie v SP PVP Rodové štúdie S 4 PVP PhDr. H. Mareková, PVP Psychopatológia pre pomáhajúce profesie S 4 PVP Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. PVP Sociálno-psychologický výcvik- Sebapoznanie S 4 PVP Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. PVP Sociálna práca s nezamestnanými S 5 PVP PhDr. D. Baková, PVP Sociálna práca s rómskou komunitou S 5 PVP Doc. PhDr. S. Matulay, VP Ekonomické základy sociálnej práce S 1 VP JUDr. Ing. M. Šebesta, VP Podmienky kvality v sociálnych službách S 6 VP PhDr. P. Šebestová, VP Individuálne plánovanie v sociálnych službách S 6 VP PhDr. P. Šebestová, Kredity : 147 Kredity PVP: 36 Kredity VP 9 Kredity spolu: 192

6 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) EXTERNÁ FORMA/ METÓDA PREZENČNÁ, KOMBINOVANÁ, DIŠTANČNÁ I. III. ročník Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc Psychológia S 1 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Právne základy I. (OP,RP,TP) S 1 JUDr. Ing. M. Šebesta, Sociálna pedagogika S 1 Doc. PhDr. B. Malík, PhD Sociálne služby a zariadenia soc. služieb S 1 PhDr. P. Šebestová, PhD Teória a metodológia spoločenských vied (zmenený názov) S 2 Doc. PhDr. S. Matulay, Základy sociálnej politiky S 2 Prof, PhDr. V. Kusín, DrSc. Etika v SP problematika ľudských práv S 2 Prof, PhDr. V. Kusín, DrSc. Dejiny sociálnej práce a úvod do štúdia S 2 PhDr. D. Baková, sociálnej práce Právne základy II. (SP+PSZ) S 2 JUDr. Ing. M. Šebesta,

7 Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Právo sociálneho zabezpečenia a kompenzácia ŤZP S 3 PhDr. P. Šebestová, JUDr. Ing. M. Šebesta, Ročníková práca a práca s textom S 3 PhDr. J. Drábiková Komunitná sociálna práca, plánovanie S 3 PhDr. D. Baková, a projektovanie Sociálna komunikácia S 3 PhDr. D. Baková, Špeciálna a liečebná pedagogika S 4 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc Penitenciárna a postpenitenciárna S 4 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc starostlivosť a kriminológia Pracovné právo S 4 JUDr. Ing. M. Šebesta, Sociálny projekt Semestrálna práca S 4 PhDr. H. Mareková, Práca s demogr. a štatistickými údajmi - semestrálna práca S 4 Doc. PhDr. S. Matulay, Odborná prax S 4 PhDr. J. Drábiková

8 Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Sociálne poradenstvo a poradenský proces S 5 PhDr. D. Baková, Organizácia verejnej správy S 5 Doc. PhDr. S. Matulay, Personálny manažment S 5 PhDr. P. Šebestová, Teória konfliktov a manažérske zručnosti S 5 Doc. ThDr. J. Spuchľák, Metodológia spoločensko-vedného výskumu S 6 Doc. PhDr. S. Matulay, Pedagogika voľného času a voľnočasové S 6 Doc. PhDr. B. Malík, PhD aktivity Sociológia S 6 Doc. PhDr. S. Matulay, Bakalársky seminár S 7 PhDr. J. Drábiková Supervízia S 7 PhDr. D. Baková, Sociálna patológia S 7 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Bakalárska práca S 8 školiteľ

9 Povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S PVP Biológia a etológia človeka S 2 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD PVP Sociálna práca s občanmi s ŤZP S 3 PVP PhDr. P. Šebestová, PVP Sociálna práca so seniormi S 4 PVP PhDr. D. Baková, PVP Psychopatológia pre pomáhajúce profesie S 4 PVP Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc PVP Krízová sociálna intervencia S 5 PVP Doc. PhDr. S. Matulay, PVP Sociálna a kultúrna antropológia S 5 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD PVP Sociálna práca s rodinou a SPO S 5 PVP PhDr. P. Šebestová, PVP Manažment MVO, dobrovoľníctvo a S 6 PVP PhDr. H. Mareková, podnikanie v SP PVP Rodové štúdie S 6 PVP PhDr. H. Mareková, PVP Sociálna práca so seniormi S 6 PVP PhDr. D. Baková, PVP Sociálno-psych. výcvik -Sebapoznanie S 7 PVP Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc PVP Sociálna práca s nezamestnanými S 7 PVP PhDr. D. Baková, PVP Sociálna práca s rómskou komunitou S 7 PVP Doc. PhDr. S. Matulay, VP Ekonomické základy sociálnej práce S 1 VP JUDr. Ing. M. Šebesta, VP Podmienky kvality v sociálnych službách S 8 VP PhDr. P. Šebestová, VP Individuálne plánovanie v sociálnych službách S 8 VP PhDr. P. Šebestová, Kredity : 147 Kredity PVP: 36 Kredity VP 9 Kredity spolu: 192

10 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ODPORÚČANÝ SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ II. (Mgr.) DENNÁ FORMA/ METÓDA PREZENČNÁ, KOMBINOVANÁ, DIŠTANČNÁ I. II. ročník 1. ROČNÍK POVINNÉ PREDMETY Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P S C SP/ Sociálna filozofia S 1 Prof. Kusín, DrSc. SP/ Sociálna práca v zdravotníctve S 1 PhDr. H. Mareková, SP/ Teória a metodológia SP S 1 Doc. PhDr. S. Matulay,

11 SP/ Manažment v SP a manažment kvality S 2 SP/ Rozvoj ľudských zdrojov S 2 SP/ SP/ Tvorba a programovanie sociálnych projektov a možnosti ich financovania S 2 Základy výskumu pre SP a matematicko-štatistické metódy výskumu S 2 SP/ Odborná prax a praxový seminár S 2 SP/ Andragogika S 2 SP/ Diplomový seminár S 2 PhDr. P. Šebestová, PhD PhDr. P. Šebestová, PhD PhDr. H. Mareková, Doc. PhDr. S. Matulay, PhDr. J. Drábiková Doc. PhDr. B. Malík, PhD Doc. PhDr. B. Malík, PhD Počet kreditov 52 Počet kreditov PVP 24 Spolu za I. ročník ROČNÍK SP/ Sociálne nerovnosti a sociálna zmena S 3 Prof. Kusín, DrSc. PhDr. D. Baková, SP/ Sociálne poradenstvo - kazuistiky S 3 SP/ Štátna rodinná politika S 3 Prof. Kusín, DrSc. PhDr. H. SP/ Psychológia zdravia S 4 Mareková, SP/ Diplomová práca S 4 školiteľ Počet kreditov 29 Počet kreditov PVP 20

12 POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY Počet VP 6 Spolu za II. ročník 55 SP/PVP Public relations a marketing v SP S 1 PVP SP/PVP Výcvik v manažérskych zručnostiach a mediácii S 1 PVP SP/PVP SP s jednotlivcom a so skupinou S 1 PVP Doc. ThDr. J. Spuchľák, Doc. ThDr. J. Spuchľák, PhDr. D. Baková, Environmentálna politika SP/PVP S 2 PVP Prof. Kusín, DrSc. PhDr. D. Baková, SP/PVP Supervízia v sociálnej práci S 2 PVP SP/PVP Politika zamestnanosti S 2 PVP Prof. Kusín, DrSc. SP/PVP Politológia S 3 PVP Prof. Kusín, DrSc. Doc. PhDr. B. SP/PVP Ageizmus S 3 PVP Malík, PhD SP/PVP Výskumný projekt S 3 PVP Doc. ThDr. J. Spuchľák, Kazuistika case history a prípadová štúdia - case study PhDr. H. Mareková, SP/PVP S 4 PVP SP/PVP Sociálna psychológia S 4 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD VOLITEĽNÉ PREDMETY SP/VP Sociálne služby na podporu rodinného života S 3 VP PhDr. P.

13 SP/VP Migračná politika S 4 VP Šebestová, PhD Doc. Matulay,. Počet kreditov celkom 1. a 2 ročník DF/Mgr. 131 z toho povinné predmety 81 z toho povinne voliteľné 44 z toho voliteľné predmety 6

14 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ODPORÚČANÝ SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ II. (Mgr.) EXTERNÁ FORMA/ METÓDA PREZENČNÁ, KOMBINOVANÁ, DIŠTANČNÁ I. III. ročník I. III. ročník POVINNÉ PREDMETY Kód predmetu NÁZOV PREDMETU Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P S C SP/ Sociálna filozofia S 1 Doc. PhDr. B. Malík, PhD SP/ Sociálna práca v zdravotníctve S 1 PhDr. H. Mareková, SP/ Teória a metodológia SP S 1 Doc. PhDr. S. Matulay, SP/ Manažment v SP a manažment kvality S 2 PhDr. P. Šebestová, PhD SP/ Tvorba a programovanie sociálnych projektov a možnosti ich financovania S 2 SP/ Základy výskumu pre SP a matematicko-štatistické metódy S 2 PhDr. D. Baková, Doc. PhDr. S. Matulay,

15 výskumu SP/ Odborná prax a praxový seminár S 2 PhDr. Drábiková Doc. PhDr. B. SP/ Andragogika S 2 Malík, PhD Počet kreditov 40 Počet kreditov PVP 8 Získateľných kreditov 48 SP/ Sociálne nerovnosti a sociálna zmena S 3 Prof. Kusín, DrSc. PhDr. D. Baková, SP/ Sociálne poradenstvo - kazuistiky S 3 SP/ Štátna rodinná politika S 3 Prof. Kusín, DrSc. PhDr. H. SP/ Psychológia zdravia S 4 Mareková, SP/ Diplomová práca S 4 Počet kreditov 22 Počet kreditov PVP 26 Získateľných kreditov 48 SP/ Rozvoj ľudských zdrojov S 5 SP/ Diplomová práca S 6 PhDr. P. Šebestová, PhD Počet kreditov 17 Počet kreditov PVP 8 Počet kreditov VP 6 Získateľných kreditov 31

16 POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY SP/PVP Public relations a marketing v SP S 1 PVP SP/PVP Výcvik v manažérskych zručnostiach a mediácii S 2 PVP SP/PVP SP s jednotlivcom a so skupinou S 3 PVP Doc. ThDr. J. Spuchľák, Doc. ThDr. J. Spuchľák, PhDr. D. Baková, Environmentálna politika S 3 PVP Prof. Kusín, DrSc. PhDr. D. Baková, SP/PVP Supervízia v sociálnej práci S 3 PVP SP/PVP Politika zamestnanosti S 3 PVP Prof. Kusín, DrSc. SP/PVP Politológia S 4 PVP Prof. Kusín, DrSc. SP/PVP Ageizmus S 4 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD SP/PVP Výskumný projekt S 4 PVP Doc. ThDr. J. Spuchľák, SP/PVP Kazuistika - case history a prípadová štúdia - case study S 5 PVP PhDr. H. Mareková, SP/PVP Sociálna psychológia S 5 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD VOLITEĽNÉ PREDMETY SP/VP Sociálne služby na podporu rodinného života S 6 VP SP/VP Migračná politika S 6 VP PhDr. P. Šebestová, PhD Doc. Matulay. Počet kreditov celkom 1. a 3 ročník EF/Mgr. 131 z toho povinné predmety 81 z toho povinne voliteľné 44 z toho voliteľné predmety 6

17

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety Typ predmetu Hodiny spolu Hodiny / Týždeň / Semester Odp. semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety VP TP I. Teória politiky I. PP 2 3 5 1 Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity ZS LS Povinné oborové předměty Profesní vzdělávání dospělých

Více

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium 1 Alojz Nociar Základy psychológie Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2008 978-80-89271-39-9 2 Dagmar Gašparíková Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2007 978-80-89271-25-2

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý PSb004 Psychoracionalizácia učenia a štúdia P 4 3 40:60 Ján Grác PSb002 Dejiny psychológie I. P 3 2 100:0 Alena Michalcová

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 1. Sociálna práca ako praktická činnosť v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Vplyv kresťanstva. Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Bakalářské studium Všeobecná sestra prezenční a kombinovaná forma Písemný test ze znalostí uchazeče

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ ANDR ANPR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOMBINOVANÉ (tříleté dobíhající program studia) Společný základ (1. a 2. semestr) ANPR11001 / Úvod do filozofie Zk ANPR11002

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: II. (Mgr. art.) Forma štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr.

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2013/2014 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava ID: 5379 YCH-Bc D - sychológia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 Denná 1. 7701700 - YCH-Bc sychológia

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

Opatření děkana č. 1/2016

Opatření děkana č. 1/2016 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 1/2016 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2016/17 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1)

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Forma štúdia: denná FILO Filozofia 5 1 1 0 S 1 PP USAJ Úvod do štúdia anglického jazyka 5 1 1 0 S 1 PP USAL Úvod do štúdia anglofónnej literatúry 5 1 1 0 S 1

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2014/2015 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

2012/ externé štúdium

2012/ externé štúdium bakalársky - Bc. Ročník: 1. 11.30 B-136 Úvod do politických vied B-136 Úvod do politických vied B-011 Základy informatiky II Mgr. Miroslav Šebo, PhD. B-136 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-136

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie Sociálna práca a sociálne zabezpečenie 1. Fenomén pomoci v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Charitatívna pomoc (vplyv kresťanstva). Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Název zaměření č. Název předmětu Předměty povinné Úvod do Starého 1 2 3 Úvod

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP

Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP Přehledové srovnání 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, únor 2010 Název studie:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x 40E101 Matematika 1 20-0 - 0 S KMat 7 40E102 Deskriptívna geometria 20-0 - 0

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu KRÍZOVÝ MANAŽMENT Informačný list predmetu Katedra: Katedra ekonomických teórií Študijný odbor: FBI a VSaRR Garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Vyučujúci: - Prednášky PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16 Študijný odbor: Dejiny a teória umenia Študijný program: Dejiny a teória umenia a architektúry Forma štúdia: externá 1. semester DUd001e Metodologický seminár I Historiografia dejín umenia a arch., Ivan

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Termín pro konání státních zkoušek

Termín pro konání státních zkoušek Termín pro konání státních zkoušek TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2017 Termíny státních zkoušek dle harmonogramu pro akademický rok 2016/2017 2017 Státní zkoušky - lednové a únorové termíny 2017 (jen

Více

Čas Miestn. Predmet Vyučujúci. B-130 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-011 Základy informatiky 2 Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

Čas Miestn. Predmet Vyučujúci. B-130 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-011 Základy informatiky 2 Mgr. Miroslav Šebo, PhD. Ročník: 1. B-130 Úvod do politologických vied I B-130 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-011 Základy informatiky 2 Mgr. Miroslav Šebo, PhD. B-130 Úvod do politologických vied I B-130 Psych. pre

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy 1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy Študijný program Informatika 4-ročný, v študijnom odbore 9.2.1. Informatika, garant doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. Študijný program Počítačové a komunikačné

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: I. (Bc.) štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr. art., ArtD.

Více

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice Študijný odbor: sociálna práca Dátum doručenia žiadosti:.. 06 Názov habilitačnej práce: Klientské

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45)

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45) Pondělí 8,00-9,30 9,4-11,1 11,30-13,00 13,1-14,4 1,00-16,30 16,4-18,1 18,30-20,00 Psychologie veřejného mínění - Doc. Cakirpaloglu, P. Obecná psychoterapie - Dr. Lečbych Koučink - Dr. Šucha výcvik 1, A

Více

1. ročník TVS - KS LS 2014/2015

1. ročník TVS - KS LS 2014/2015 1. ročník TVS - KS LS 2014/2015 Termín 9-10 10 11 11 12 12-13 13 14 14-15 15 16 16 17 17-18 18-19 13.2. Psych. sp. CN 140 Loá 20.2. 8.00 10.00 h CN 140 Loá Plav. I sk. č. 1 Psych. Sp. CN 140 Loá Plav.

Více

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová Študijný boml muzikológia (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) program: Povinné predmety Blok FiF/Povinné predmety min. 120 kreditov bohv 001 1/5E44/00 bohv 002 1/5E45/00 bohv 003 1/5E46/00

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Psychologický ústav obor psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Psychologický ústav obor psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Psychologický ústav obor psychologie Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4355-8 2 PSYCHOLOGIE Jednooborové prezenční magisterské

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více