ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA"

Transkript

1 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV

2 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/ METÓDA PREZENČNÁ, KOMBINOVANÁ, DIŠTANČNÁ I. III. ročník Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Psychológia S 1 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Sociológia S 1 Doc. PhDr. S. Matulay, Právne základy I. (OP,RP,TP) S 1 JUDr. Ing. M. Šebesta, Sociálna pedagogika S 1 Doc. PhDr. B. Malík, Sociálne služby a zariadenia soc. služieb S 1 PhDr. P. Šebestová, Teória a metodológia spoločenských vied (zmenený názov) S 2 Doc. PhDr. S. Matulay, Sociálna patológia S 2 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Základy sociálnej politiky S 2 Prof, PhDr. V. Kusín, DrSc. Cieľové skupiny sociálnej práce a terénna S 2 PhDr. D. Baková, forma sociálnej práce Etika v SP problematika ľudských práv S 2 Prof, PhDr. V. Kusín, DrSc.

3 Dejiny sociálnej práce a úvod do štúdia S 2 PhDr. D. Baková, sociálnej práce Právne základy II. (SP+PSZ) S 2 JUDr. Ing. M. Šebesta, Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Právo sociálneho zabezpečenia a kompenzácia ŤZP S 3 PhDr. P. Šebestová, JUDr. Ing. M. Šebesta, Ročníková práca a práca s textom S 3 PhDr. J. Drábiková Komunitná sociálna práca, plánovanie S 3 PhDr. D. Baková, a projektovanie Teória konfliktov a manažérske zručnosti S 3 Doc. ThDr. J. Spuchľák, Sociálna komunikácia S 3 PhDr. D. Baková, Špeciálna a liečebná pedagogika S 3 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Pedagogika voľného času a voľnočasové S 4 Doc. PhDr. B. Malík, aktivity Penitenciárna a postpenitenciárna S 4 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. starostlivosť a kriminológia Pracovné právo S 4 JUDr. Ing. M. Šebesta, Sociálny projekt -Semestrálna práca S 4 PhDr. H. Mareková, Práca s demogr. a štatistickými údajmi - semestrálna práca S 4 Doc. PhDr. S. Matulay, Odborná prax S 4 PhDr. J. Drábiková

4 Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Sociálne poradenstvo a poradenský proces S 5 PhDr. D. Baková, Organizácia verejnej správy S 5 Doc. PhDr. S. Matulay, Personálny manažment S 5 PhDr. P. Šebestová, Supervízia S 5 PhDr. D. Baková, Bakalársky seminár S 5 PhDr. J. Drábiková Bakalárska práca S 6 školiteľ

5 Povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S PVP Biológia a etológia človeka S 1 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PVP Sociálna práca s občanmi so ŤZP S 2 PVP PhDr. P. Šebestová, PVP Sociálna práca so seniormi S 2 PVP PhDr. D. Baková, PVP Krízová sociálna intervencia S 2 PVP Doc. PhDr. S. Matulay, PVP Sociálna a kultúrna antropológia S 3 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PVP Sociálna práca s rodinou a SPO S 3 PVP PhDr. P. Šebestová, PVP Manažment MVO, dobrovoľníctvo a S 3 PVP PhDr. H. Mareková, podnikanie v SP PVP Rodové štúdie S 4 PVP PhDr. H. Mareková, PVP Psychopatológia pre pomáhajúce profesie S 4 PVP Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. PVP Sociálno-psychologický výcvik- Sebapoznanie S 4 PVP Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. PVP Sociálna práca s nezamestnanými S 5 PVP PhDr. D. Baková, PVP Sociálna práca s rómskou komunitou S 5 PVP Doc. PhDr. S. Matulay, VP Ekonomické základy sociálnej práce S 1 VP JUDr. Ing. M. Šebesta, VP Podmienky kvality v sociálnych službách S 6 VP PhDr. P. Šebestová, VP Individuálne plánovanie v sociálnych službách S 6 VP PhDr. P. Šebestová, Kredity : 147 Kredity PVP: 36 Kredity VP 9 Kredity spolu: 192

6 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) EXTERNÁ FORMA/ METÓDA PREZENČNÁ, KOMBINOVANÁ, DIŠTANČNÁ I. III. ročník Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc Psychológia S 1 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Právne základy I. (OP,RP,TP) S 1 JUDr. Ing. M. Šebesta, Sociálna pedagogika S 1 Doc. PhDr. B. Malík, PhD Sociálne služby a zariadenia soc. služieb S 1 PhDr. P. Šebestová, PhD Teória a metodológia spoločenských vied (zmenený názov) S 2 Doc. PhDr. S. Matulay, Základy sociálnej politiky S 2 Prof, PhDr. V. Kusín, DrSc. Etika v SP problematika ľudských práv S 2 Prof, PhDr. V. Kusín, DrSc. Dejiny sociálnej práce a úvod do štúdia S 2 PhDr. D. Baková, sociálnej práce Právne základy II. (SP+PSZ) S 2 JUDr. Ing. M. Šebesta,

7 Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Právo sociálneho zabezpečenia a kompenzácia ŤZP S 3 PhDr. P. Šebestová, JUDr. Ing. M. Šebesta, Ročníková práca a práca s textom S 3 PhDr. J. Drábiková Komunitná sociálna práca, plánovanie S 3 PhDr. D. Baková, a projektovanie Sociálna komunikácia S 3 PhDr. D. Baková, Špeciálna a liečebná pedagogika S 4 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc Penitenciárna a postpenitenciárna S 4 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc starostlivosť a kriminológia Pracovné právo S 4 JUDr. Ing. M. Šebesta, Sociálny projekt Semestrálna práca S 4 PhDr. H. Mareková, Práca s demogr. a štatistickými údajmi - semestrálna práca S 4 Doc. PhDr. S. Matulay, Odborná prax S 4 PhDr. J. Drábiková

8 Povinné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S Sociálne poradenstvo a poradenský proces S 5 PhDr. D. Baková, Organizácia verejnej správy S 5 Doc. PhDr. S. Matulay, Personálny manažment S 5 PhDr. P. Šebestová, Teória konfliktov a manažérske zručnosti S 5 Doc. ThDr. J. Spuchľák, Metodológia spoločensko-vedného výskumu S 6 Doc. PhDr. S. Matulay, Pedagogika voľného času a voľnočasové S 6 Doc. PhDr. B. Malík, PhD aktivity Sociológia S 6 Doc. PhDr. S. Matulay, Bakalársky seminár S 7 PhDr. J. Drábiková Supervízia S 7 PhDr. D. Baková, Sociálna patológia S 7 Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc. Bakalárska práca S 8 školiteľ

9 Povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P C S PVP Biológia a etológia človeka S 2 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD PVP Sociálna práca s občanmi s ŤZP S 3 PVP PhDr. P. Šebestová, PVP Sociálna práca so seniormi S 4 PVP PhDr. D. Baková, PVP Psychopatológia pre pomáhajúce profesie S 4 PVP Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc PVP Krízová sociálna intervencia S 5 PVP Doc. PhDr. S. Matulay, PVP Sociálna a kultúrna antropológia S 5 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD PVP Sociálna práca s rodinou a SPO S 5 PVP PhDr. P. Šebestová, PVP Manažment MVO, dobrovoľníctvo a S 6 PVP PhDr. H. Mareková, podnikanie v SP PVP Rodové štúdie S 6 PVP PhDr. H. Mareková, PVP Sociálna práca so seniormi S 6 PVP PhDr. D. Baková, PVP Sociálno-psych. výcvik -Sebapoznanie S 7 PVP Doc. PhDr. A. Kozoň, CSc PVP Sociálna práca s nezamestnanými S 7 PVP PhDr. D. Baková, PVP Sociálna práca s rómskou komunitou S 7 PVP Doc. PhDr. S. Matulay, VP Ekonomické základy sociálnej práce S 1 VP JUDr. Ing. M. Šebesta, VP Podmienky kvality v sociálnych službách S 8 VP PhDr. P. Šebestová, VP Individuálne plánovanie v sociálnych službách S 8 VP PhDr. P. Šebestová, Kredity : 147 Kredity PVP: 36 Kredity VP 9 Kredity spolu: 192

10 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ODPORÚČANÝ SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ II. (Mgr.) DENNÁ FORMA/ METÓDA PREZENČNÁ, KOMBINOVANÁ, DIŠTANČNÁ I. II. ročník 1. ROČNÍK POVINNÉ PREDMETY Kód predmetu Názov predmetu Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P S C SP/ Sociálna filozofia S 1 Prof. Kusín, DrSc. SP/ Sociálna práca v zdravotníctve S 1 PhDr. H. Mareková, SP/ Teória a metodológia SP S 1 Doc. PhDr. S. Matulay,

11 SP/ Manažment v SP a manažment kvality S 2 SP/ Rozvoj ľudských zdrojov S 2 SP/ SP/ Tvorba a programovanie sociálnych projektov a možnosti ich financovania S 2 Základy výskumu pre SP a matematicko-štatistické metódy výskumu S 2 SP/ Odborná prax a praxový seminár S 2 SP/ Andragogika S 2 SP/ Diplomový seminár S 2 PhDr. P. Šebestová, PhD PhDr. P. Šebestová, PhD PhDr. H. Mareková, Doc. PhDr. S. Matulay, PhDr. J. Drábiková Doc. PhDr. B. Malík, PhD Doc. PhDr. B. Malík, PhD Počet kreditov 52 Počet kreditov PVP 24 Spolu za I. ročník ROČNÍK SP/ Sociálne nerovnosti a sociálna zmena S 3 Prof. Kusín, DrSc. PhDr. D. Baková, SP/ Sociálne poradenstvo - kazuistiky S 3 SP/ Štátna rodinná politika S 3 Prof. Kusín, DrSc. PhDr. H. SP/ Psychológia zdravia S 4 Mareková, SP/ Diplomová práca S 4 školiteľ Počet kreditov 29 Počet kreditov PVP 20

12 POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY Počet VP 6 Spolu za II. ročník 55 SP/PVP Public relations a marketing v SP S 1 PVP SP/PVP Výcvik v manažérskych zručnostiach a mediácii S 1 PVP SP/PVP SP s jednotlivcom a so skupinou S 1 PVP Doc. ThDr. J. Spuchľák, Doc. ThDr. J. Spuchľák, PhDr. D. Baková, Environmentálna politika SP/PVP S 2 PVP Prof. Kusín, DrSc. PhDr. D. Baková, SP/PVP Supervízia v sociálnej práci S 2 PVP SP/PVP Politika zamestnanosti S 2 PVP Prof. Kusín, DrSc. SP/PVP Politológia S 3 PVP Prof. Kusín, DrSc. Doc. PhDr. B. SP/PVP Ageizmus S 3 PVP Malík, PhD SP/PVP Výskumný projekt S 3 PVP Doc. ThDr. J. Spuchľák, Kazuistika case history a prípadová štúdia - case study PhDr. H. Mareková, SP/PVP S 4 PVP SP/PVP Sociálna psychológia S 4 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD VOLITEĽNÉ PREDMETY SP/VP Sociálne služby na podporu rodinného života S 3 VP PhDr. P.

13 SP/VP Migračná politika S 4 VP Šebestová, PhD Doc. Matulay,. Počet kreditov celkom 1. a 2 ročník DF/Mgr. 131 z toho povinné predmety 81 z toho povinne voliteľné 44 z toho voliteľné predmety 6

14 ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ODPORÚČANÝ SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ II. (Mgr.) EXTERNÁ FORMA/ METÓDA PREZENČNÁ, KOMBINOVANÁ, DIŠTANČNÁ I. III. ročník I. III. ročník POVINNÉ PREDMETY Kód predmetu NÁZOV PREDMETU Kredity Rozsah Hodnotenie Semester Typ Vyučujúci P S C SP/ Sociálna filozofia S 1 Doc. PhDr. B. Malík, PhD SP/ Sociálna práca v zdravotníctve S 1 PhDr. H. Mareková, SP/ Teória a metodológia SP S 1 Doc. PhDr. S. Matulay, SP/ Manažment v SP a manažment kvality S 2 PhDr. P. Šebestová, PhD SP/ Tvorba a programovanie sociálnych projektov a možnosti ich financovania S 2 SP/ Základy výskumu pre SP a matematicko-štatistické metódy S 2 PhDr. D. Baková, Doc. PhDr. S. Matulay,

15 výskumu SP/ Odborná prax a praxový seminár S 2 PhDr. Drábiková Doc. PhDr. B. SP/ Andragogika S 2 Malík, PhD Počet kreditov 40 Počet kreditov PVP 8 Získateľných kreditov 48 SP/ Sociálne nerovnosti a sociálna zmena S 3 Prof. Kusín, DrSc. PhDr. D. Baková, SP/ Sociálne poradenstvo - kazuistiky S 3 SP/ Štátna rodinná politika S 3 Prof. Kusín, DrSc. PhDr. H. SP/ Psychológia zdravia S 4 Mareková, SP/ Diplomová práca S 4 Počet kreditov 22 Počet kreditov PVP 26 Získateľných kreditov 48 SP/ Rozvoj ľudských zdrojov S 5 SP/ Diplomová práca S 6 PhDr. P. Šebestová, PhD Počet kreditov 17 Počet kreditov PVP 8 Počet kreditov VP 6 Získateľných kreditov 31

16 POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY SP/PVP Public relations a marketing v SP S 1 PVP SP/PVP Výcvik v manažérskych zručnostiach a mediácii S 2 PVP SP/PVP SP s jednotlivcom a so skupinou S 3 PVP Doc. ThDr. J. Spuchľák, Doc. ThDr. J. Spuchľák, PhDr. D. Baková, Environmentálna politika S 3 PVP Prof. Kusín, DrSc. PhDr. D. Baková, SP/PVP Supervízia v sociálnej práci S 3 PVP SP/PVP Politika zamestnanosti S 3 PVP Prof. Kusín, DrSc. SP/PVP Politológia S 4 PVP Prof. Kusín, DrSc. SP/PVP Ageizmus S 4 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD SP/PVP Výskumný projekt S 4 PVP Doc. ThDr. J. Spuchľák, SP/PVP Kazuistika - case history a prípadová štúdia - case study S 5 PVP PhDr. H. Mareková, SP/PVP Sociálna psychológia S 5 PVP Doc. PhDr. B. Malík, PhD VOLITEĽNÉ PREDMETY SP/VP Sociálne služby na podporu rodinného života S 6 VP SP/VP Migračná politika S 6 VP PhDr. P. Šebestová, PhD Doc. Matulay. Počet kreditov celkom 1. a 3 ročník EF/Mgr. 131 z toho povinné predmety 81 z toho povinne voliteľné 44 z toho voliteľné predmety 6

17

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP

Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP Přehledové srovnání 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, únor 2010 Název studie:

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

1. ročník TVS - KS LS 2014/2015

1. ročník TVS - KS LS 2014/2015 1. ročník TVS - KS LS 2014/2015 Termín 9-10 10 11 11 12 12-13 13 14 14-15 15 16 16 17 17-18 18-19 13.2. Psych. sp. CN 140 Loá 20.2. 8.00 10.00 h CN 140 Loá Plav. I sk. č. 1 Psych. Sp. CN 140 Loá Plav.

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS)

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PSYCHOLOGIE PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PS I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Vališová

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

Studijní plán ( nový)

Studijní plán ( nový) Celkový limit: 180 kreditů Povinné předměty: 130 kreditů Povinně volitelné předměty: 50 kreditů Studijní plán ( nový) Společný základ platný pouze pro 1. ročník 20/2015 ( 2. a 3. ročník dle původního studijního

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. 2. Cizí jazyk ** 0p + 12s 2 Zk (typ

Více

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017)

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 2p + 0s 2p + 0s

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Název vzdělávacího programu Kód a název kmenového oboru Forma Sociální pedagogika Sociální práce a sociální pedagogika Denní studium Názvy

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě 2007 výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě Obsah výroční zpráva Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2007 strana (1) Úvod..........................................................................

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Rozvojový projekt na rok 009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Centralizovaný : 5. Program na podporu vzdělávání seniorů Podprogram: Název projektu: Rozvoj

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 konz. datum 1. ročník 2. ročník 1. 2.9. 2. 9.9. 3. 16.9. 4. 5. 10. 21.10. 11. 4.11. 12. 11.11. 13. 18.11. 14. 15. 20.9. 6. 23.9. 7. 30.9. 8. 7.10.

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr

Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr ročník celková délka semestru výuka zkouškové období 2. 29. 9. 2014-22. 2. 2015 29. 9. 2014-11. 1. 2014 12. 1. 2015-22. 2. 2015 3. 29. 9. 2014-1. 2. 2015 29.

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA kombinované studium 2011 2012 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2011/2012 Kombinované studium OLOMOUC

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze 1. Obecné informace 1.1 Profil absolventa učitelských studijních programů Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy má založeny základní kompetence

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Akademický senát FTK UP 21. 4. 2010

Akademický senát FTK UP 21. 4. 2010 doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. Děkan Fakulty tělesné kultury Akademický senát FTK UP 21. 4. 2010 Osnova programu Vize FTK Co chceme kam směřujeme! Návrh inovované struktury FTK Základní VIZE FTK na další

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc tel.: +420 585 631 111, +420 587 441 111, fax: +420 585 631 012 sekretariát rektora: +420 585 631 011 www.upol.cz Rektor: prof.

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

PS / UČITELSTVÍ PSYCHOLOGIE V KOMBINACI (PREZENČNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM TV-PS)

PS / UČITELSTVÍ PSYCHOLOGIE V KOMBINACI (PREZENČNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM TV-PS) PSYCHOLOGIE PS PS / UČITELSTVÍ PSYCHOLOGIE V KOMBINACI (PREZENČNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM TV-PS) I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Alena Vališová

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více