DN042_ MALE OR FEMALE POZOROVÁNÍ TAZATEL:ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ RESPONDENTA (V PŘÍPADĚ NEJISTOTY ZEPTAT) 1. Muž 2. Žena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DN042_ MALE OR FEMALE POZOROVÁNÍ TAZATEL:ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ RESPONDENTA (V PŘÍPADĚ NEJISTOTY ZEPTAT) 1. Muž 2. Žena"

Transkript

1 Share w2 Questionnaire version IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Později se budeme ptát na finanční situaci Vaší domácnosti a rodiny, na příklad na úspory na stáří nebo na finanční podporu dětem a dalším příbuzným. Stačí, když tyto otázky položíme jenom jednomu z Vás. Kdo z vás dovede lépe zodpovědět otázky týkající se finančních záležitostí? TAZATEL:KÓDOVAT JEN JEDNOHO RESPONDENTA PŘES FINANCE 1. Jméno osoby 1 2. Jméno osoby 2 ELSE ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 ENDIF DN001_ INTRO DEMOGRAPHICS Rád/a bych zopakoval/a, že tento interview je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, kterou byste nechtěl/a odpovědět, řekněte a přeskočíme ji. Vaše odpovědi budou uchovány v tajnosti a budou použity jen pro vědecké účely. Nyní začněme několika otázkami, které se týkají Vaší osobní a rodinné historie. 1. Dále DN042_ MALE OR FEMALE POZOROVÁNÍ TAZATEL:ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ RESPONDENTA (V PŘÍPADĚ NEJISTOTY ZEPTAT) 1. Muž 2. Žena DN043_ CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH Jenom pro potvrzení: narodil/a jste se v [{měsíc narození respondenta}] [{rok narození respondenta}]? 1. Ano 5. Ne

2 IF DN043_ (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH) = 1. Ano ELSE IF DN043_ (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH) = 5. Ne DN002_ MONTH OF BIRTH V kterém měsíci a roce jste se narodil/a? MĚSÍC: ROK: 1. Leden 2. Únor 3. Březen 4. Duben 5. Květen 6. Červen 7. Červenec 8. Srpen 9. Září 10. Říjen 11. Listopad 12. Prosinec DN003_ YEAR OF BIRTH V kterém měsíci a roce jste se narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc narození}] ROK: ( ) ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN004_ COUNTRY OF BIRTH Narodil/a jste se na území dnešní České republiky? 1. Ano 5. Ne IF DN004_ (COUNTRY OF BIRTH) = 5. Ne DN005_ OTHER COUNTRY OF BIRTH Ve které zemi jste se narodil/a? Uveďte prosím zemi, k níž patřilo místo Vašeho narození v době Vašeho narození. DN006_ YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY V kterém roce jste se přistěhoval/a do České republiky? ( ) ENDIF

3 DN007_ CITIZENSHIP COUNTRY Máte české státní občanství? 1. Ano 5. Ne IF DN007_ (CITIZENSHIP COUNTRY) = 5. Ne DN008_ OTHER CITIZENSHIP Jaké státní občanství máte? ENDIF DN009_ WHERE LIVED SINCE 1989 OTÁZKA SE ČESKÉ REPUBLICE NEPOUŽÍVÁ TAZATEL:ZMÁČKNĚTE CTRL-R DN010_ HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED Podívejte se prosím na kartu 2. Z uvedených druhů škol, jaké je Vaše nejvyšší ukončené základní nebo středoškolské vzdělání? TAZATEL:ODBORNÉ A VYŠŠÍ ŠKOLY NÁSLEDUJÍ V DALŠÍ OTÁZCE 11. Základní škola; 8. nebo 9. třída 12. Učiliště 2leté bez maturity 13. Učiliště 3leté bez maturity 14. Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou 15. Gymnázium 95. Ještě žádné ukončené školní vzdělání 96. Žádné ukončené školní vzdělání 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) IF DN010_ (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED) = 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) DN011_ OTHER HIGHEST EDUCATION Jaké jiné ukončené základní nebo středoškolské vzdělání máte? TAZATEL:ODBORNÉ A VYŠŠÍ ŠKOLY NÁSLEDUJÍ V DALŠÍ OTÁZCE ENDIF DN012_ FURTHER EDUCATION Podívejte se prosím na kartu 3. Jaké odborné nebo vysokoškolské vzdělání jste ukončil/a? TAZATEL:KÓDOVAT VŠECHNY VHODNÉ MOŽNOSTI 11. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 12. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 13. Vyšší odborná škola (absolvent má maturitu a je DIS - diplomovaný specialista v oboru) 14. Vysoká škola

4 95. Stále ve škole 96. Žádné odborné vzdělání 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IF 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IN DN012_(FURTHER EDUCATION) DN013_ OTHER EDUCATION Které jiné odborné nebo vysokoškolské vzdělání jste ukončil/a? ENDIF ENDIF DN041_ YEARS EDUCATION Kolik let celkem jste studoval/a? Počítejte prosím jen roky plné školní docházky. (0..25) IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 DN044_ MARITAL STATUS Od našeho posledního interview v [{měsíc a rok předchozího interview}], změnil se Váš rodinný stav? 1. Ano, změna rodinného stavu 5. Ne, rodinný stav se nezměnil ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 AND DN044_ (MARITAL STATUS CHANGED) = 1 OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN014_ MARITAL STATUS Podívejte se prosím na kartu 4. Jaký je Váš rodinný stav? 1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem 2. Registrované partnerství 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela 4. Svobodný/á 5. Rozvedený/á 6. Ovdovělý/á IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem IF RESPONDENT ID = 1 DN015_ YEAR OF MARRIAGE Ve kterém roce jste se oženil/vdala? ( ) CHK: (CURRENTDATE.YEAR - DN015_YearOfMarriage) < (MN808_AgeRespondent - 12) MAIN "^FLError[2]"

5 ENDIF ENDIF IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2 DN016_ YEAR OF REGISTERED PARTNERSHIP Ve kterém roce jste zaregistrovali svoje partnerství? ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela DN017_ YEAR OF MARRIAGE Ve kterém roce jste se oženil/vdala? ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 5. Rozvedený/á DN018_ SINCE WHEN DIVORCED Ve kterém roce jste se rozvedl/a? TAZATEL:PŘI VÍCE NEŽ JEDNOM ROZVODU UVÉST ROK POSLEDNÍHO ROZVODU ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 6. Ovdovělý/á DN019_ SINCE WHEN WIDOWED V kterém roce jste [ovdověla/ovdověl]? TAZATEL:UVEĎTE ROK ÚMRTÍ VAŠEHO/VAŠÍ MANŽELA/KY. ( ) ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 AND DN014_ (MARITAL STATUS) = 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela OR DN014_ (MARITAL STATUS) = 5. Rozvedený/á OR DN014_ (MARITAL STATUS) = 6. Ovdovělý/á DN020_ AGE OF PARTNER

6 V kterém roce se narodil/a [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? TAZATEL:ZANÉST NAROZENÍ POSLEDNÍ/HO MANŽELA/KY ( ) DN021_ HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER Podívejte se prosím na kartu 5. Jaké zde uvedené nejvyšší ukončené základní nebo středoškolské má [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? TAZATEL:ODBORNÉ A VYŠŠÍ ŠKOLY NÁSLEDUJÍ V DALŠÍ OTÁZCE 11. Základní škola; 8. nebo 9. třída 12. Učiliště 2leté bez maturity 13. Učiliště 3leté bez maturity 14. Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou 15. Gymnázium 95. Ještě žádné ukončené školní vzdělání 96. Žádné ukončené školní vzdělání 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) IF DN021_ (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER) = 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) DN022_ OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED Jaké jiné ukončené základní nebo středoškolské vzdělání má [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? ENDIF DN023_ FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER Podívejte se prosím na kartu 6. Jaké zde uvedené ukončené odborné nebo vysokoškolské vzdělání má [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? TAZATEL:KÓDOVAT VŠECHNY VHODNÉ MOŽNOSTI 11. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 12. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 13. Vyšší odborná škola (absolvent má maturitu a je DIS - diplomovaný specialista v oboru) 14. Vysoká škola 95. Stále ve škole 96. Žádné odborné vzdělání 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině)

7 IF 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IN DN023_(FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER) DN024_ OTHER EDUCATION PARTNER Jakého jiného odborného nebo vysokoškolského vzdělání dosáhl/a [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? ENDIF DN025_ LAST JOB OF PARTNER Jaké bylo poslední zaměstnání [Vašeho/Vaší/Vašeho/Vaší/Vašeho/Vaší] [{empty}/{empty}/dřívějšího/dřívější/zemřelého/zemřelé] [manžela/manželky/manžela/manželky/manžela/manželky]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ZAMĚSTNANEC, ALE "REFERENT V ÚČTÁRNĚ", NIKOLI "DĚLNÍK", ALE "NÁSTROJAŘ". U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD "VEDOUCÍ RESORTU" NEBO "ŘEDITEL GYMNÁZIA". "ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI" UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ POVOLÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3 DN040_ PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD Máte partnera/ku, která žije mimo tuto domácnost? 1. Ano 5. Ne ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 AND Preload.W1_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0 OR Preload.W1_DN037_HowManySistersAlive <> 0 OR Preload.W1_DN026_NaturalParentAlive[1] <> 5 OR Preload.W1_DN026_NaturalParentAlive[2] <> 5 DN039_ INTRODUCTION PARENTS SIBLINGS Nyní mám několik otázek k Vašim rodičům a sourozencům. 1. Dále ENDIF

8 IF Preload.W1_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 IF MN016_ (MOTHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě

9 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ELSE IF MN018_ (MOTHER IN LAW IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]?

10 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí

11 IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ELSE IF RESPONDENT ID > 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]?

12 ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná?

13 ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF Preload.W1_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 IF MN017_ (FATHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT

14 Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná?

15 ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ELSE IF MN019_ (FATHER IN LAW IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0

16 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti

17 měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ELSE IF RESPONDENT ID > 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]"

18 ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden

19 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN034_ EVER HAD ANY SIBLINGS Máte nebo měl/a jste sourozence? TAZATEL:VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ 1. Ano 5. Ne IF DN034_ (EVER HAD ANY SIBLINGS) = 1. Ano DN035_ OLDEST YOUNGEST CHILD Byl/a jste nejstarší, nejmladší, nebo prostřední dítě? 1. Nejstarší 2. Nejmladší 3. Prostřední ENDIF ENDIF IF DN034_ (EVER HAD ANY SIBLINGS) = 1. Ano OR Preload.W1_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0 OR Preload.W1_DN037_HowManySistersAlive <> 0

20 DN036_ HOW MANY BROTHERS ALIVE Kolik máte ještě žijících bratrů? TAZATEL:VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ (0..20) DN037_ HOW MANY SISTERS ALIVE A kolik máte ještě žijících sester? TAZATEL:VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ (0..20) ENDIF DN038_ INTERVIEWER CHECK DN KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU? 1. Respondent 2. Respondent a zástupce 3. Jen zástupce PH001_ INTRO HEALTH Nyní mám několik otázek k Vašemu zdraví. 1. Dále PH003_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 2 Řekl/a byste že Vaše zdraví (Váš zdravotní stav) je... TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 PH062_ COMPARE HEALTH LAST WAVE V porovnání s Vaším zdravím v [{měsíc a rok předchozího interview}], je Vaše zdraví teď lepší, asi stejné, nebo horší? 1. Lepší 2. Stejné 3. Horší IF PH062_ (COMPARE HEALTH LAST WAVE) = 1. Lepší PH063_ HEALTH BETTER LAST WAVE Je mnohem lepší nebo jen trochu lepší? 1. Mnohem lepší

21 2. Trochu lepší ELSE IF PH062_ (COMPARE HEALTH LAST WAVE) = 3. Horší PH064_ HEALTH WORSE LAST WAVE Je mnohem horší nebo jen trochu horší? 1. Mnohem horší 2. Trochu horší ENDIF ENDIF ENDIF PH004_ LONG-TERM ILLNESS Mnoho lidí má chronické nebo vleklé zdravotní problémy. Vleklými problémy rozumíme to, že máte s něčím už delší dobu problémy anebo budete mít po delší dobu problémy. Máte v tomto smyslu vleklé zdravotní problémy, nemoci či omezení? TAZATEL: VČETNĚ DUŠEVNÍCH PROBLÉMŮ 1. Ano 5. Ne PH005_ LIMITED ACTIVITIES V jaké míře Vás Vaše zdraví v posledních šesti měsících omezovalo při vykonávání každodenních činností? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Silně omezovalo 2. Omezovalo, ale ne silně 3. Žádné omezení PH061_ PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK Máte nějaký zdravotní problém nebo invaliditu, která omezuje druh nebo množství placené práce, kterou byste mohl/a vykonávat? 1. Ano 5. Ne PH006_ DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS Podívejte se prosím na kartu 8. [Řekl Vám už někdy lékař, že trpíte /Trpíte v současné době] některou z uvedených chorob? [{empty}/tím myslíme, že Vám lékař řekl, že trpíte touto chorobou a že se s touto chorobou v současné době léčíte nebo že Vás tato choroba sužuje.] Uveďte prosím odpovídající čísla. TAZATEL:VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Srdeční infarkt včetně infarktu myokardu, trombóza srdečních cév, angina pectoris nebo

22 jiné srdeční choroby včetně selhávání srdeční činnosti 2. Vysoký krevní tlak 3. Vysoká hladina cholesterolu 4. Mrtvice nebo poruchy prokrvení mozku 5. Cukrovka nebo vysoké hodnoty cukru 6. Chronická onemocnění plic jako chronická bronchitida nebo rozedma plic 7. Astma 8. Artritis včetně osteoartritidy nebo revmatismu 9. Osteoporóza (řídnutí kostí) 10. Rakovina nebo zhoubný tumor, včetně leukémie a rakoviny lymfatických žláz, s výjimkou menších onemocnění rakovinou kůže 11. Žaludeční vřed, vřed dvanácterníku 12. Parkinsonova nemoc 13. Šedý zákal 14. Zlomenina kyčelního krčku nebo kyčle 15. Jiné zlomeniny 16. Alzheimerova choroba, demence, organické onemocnění mozku, senilita, nebo jiné vážné poškození paměti 17. Nezhoubný nádor (fibrom, polyp, angiom) 96. Nic z jmenovaného 97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH006_DocCond)) MAIN "^FLError[5]" IF 97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny IN PH006_(DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) PH007_ OTHER CONDITIONS Které nemoci to byly? TAZATEL: VYPTAT SE ENDIF LOOP cnt:= 1 TO 19 IF cnt < 18 AND cnt IN PH006_ (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) OR cnt = 20 AND 97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny IN PH006_(DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) IF IndexSub <> 18 IF IndexSub = 10 PH008_ CANCER IN WHICH ORGANS Který Váš orgán nebo část těla byl nebo je postižen rakovinou? TAZATEL:VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Mozek 2. Dutina ústní 3. Hrtan

23 4. Jícen 5. Štítná žláza 6. Plíce 7. Prsa 8. Zažívací trubice 9. Žaludek 10. Játra 11. Slinivka břišní 12. Ledviny 13. Prostata 14. Varlata 15. Vaječníky a vejcovody 16. Děložní hrdlo 17. Sliznice dělohy 18. Tlusté střevo nebo konečník 19. Měchýř 20. Kůže 21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom) 22. Leukemie 97. Jiný orgán ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 PH009_ AGE WHEN CONDITION STARTED V kolika letech Vám lékař poprvé řekl, že máte [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/vysoký krevní tlak/vysoké hodnoty cholesterolu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/cukrovku/chronické onemocnění plic/astma/artritidu nebo revmatismus/osteoporózu/rakovinu/žaludeční nebo dvanácterníkový vřed/parkinsonovu nemoc/šedý zákal/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle/jiné zlomeniny/alzheimerovu chorobu/nezhoubný nádor/{other filled by PH007_OthCond}]? (0..125) CHK: PH009_AgeCond <= MN808_AgeRespondent MAIN "^FLError[4]" ENDIF ENDIF ENDIF ENDLOOP IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 PH067_ HAD CONDITION Měl/a jste [srdeční infarkt/mrtvici nebo poruchy prokrvení mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od doby kdy jsme spolu naposled mluvili v [{měsíc a rok předchozího interview}]?

24 1. Ano 5. Ne IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano IF Index = 1 AND Preload.W1_PH006_DocCon[1] = a1 OR Index = 2 AND Preload.W1_PH006_DocCon[4] = a1 OR Index = 3 AND Preload.W1_PH006_DocCon[10] = a1 OR Index = 4 AND Preload.W1_PH006_DocCon[14] = a1 PH068_ HAD CONDITION CHECK Měl/a jste již [srdeční infarkt/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] před posledním interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH068_ (HAD CONDITION CHECK) = 1. Ano PH069_ HAD CONDITION CONFIRM Pro jistotu, znamená to, že jste měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] 2. Ne, neměl/a jsem další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od posledního rozhovoru 3. Není si jist/a, že měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] ENDIF ENDIF ENDIF IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano AND PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = EMPTY OR PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = 1. Ano, měl/a další ^FL_PH069_1 PH071_ HOW MANY Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin nebo zhoubných tumor/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. 1

25 a více ENDIF PH067_ HAD CONDITION Měl/a jste [srdeční infarkt/mrtvici nebo poruchy prokrvení mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od doby kdy jsme spolu naposled mluvili v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano IF Index = 1 AND Preload.W1_PH006_DocCon[1] = a1 OR Index = 2 AND Preload.W1_PH006_DocCon[4] = a1 OR Index = 3 AND Preload.W1_PH006_DocCon[10] = a1 OR Index = 4 AND Preload.W1_PH006_DocCon[14] = a1 PH068_ HAD CONDITION CHECK Měl/a jste již [srdeční infarkt/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] před posledním interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH068_ (HAD CONDITION CHECK) = 1. Ano PH069_ HAD CONDITION CONFIRM Pro jistotu, znamená to, že jste měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] 2. Ne, neměl/a jsem další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od posledního rozhovoru 3. Není si jist/a, že měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] ENDIF ENDIF ENDIF

26 IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano AND PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = EMPTY OR PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = 1. Ano, měl/a další ^FL_PH069_1 PH071_ HOW MANY Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin nebo zhoubných tumor/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? a více ENDIF PH067_ HAD CONDITION Měl/a jste [srdeční infarkt/mrtvici nebo poruchy prokrvení mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od doby kdy jsme spolu naposled mluvili v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano IF Index = 1 AND Preload.W1_PH006_DocCon[1] = a1 OR Index = 2 AND Preload.W1_PH006_DocCon[4] = a1 OR Index = 3 AND Preload.W1_PH006_DocCon[10] = a1 OR Index = 4 AND Preload.W1_PH006_DocCon[14] = a1 PH068_ HAD CONDITION CHECK Měl/a jste již [srdeční infarkt/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] před posledním interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH068_ (HAD CONDITION CHECK) = 1. Ano PH069_ HAD CONDITION CONFIRM Pro jistotu, znamená to, že jste měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] 2. Ne, neměl/a jsem další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od posledního rozhovoru 3. Není si jist/a, že měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně

27 poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] ENDIF ENDIF ENDIF IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano AND PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = EMPTY OR PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = 1. Ano, měl/a další ^FL_PH069_1 PH071_ HOW MANY Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin nebo zhoubných tumor/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? a více ENDIF PH067_ HAD CONDITION Měl/a jste [srdeční infarkt/mrtvici nebo poruchy prokrvení mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od doby kdy jsme spolu naposled mluvili v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano IF Index = 1 AND Preload.W1_PH006_DocCon[1] = a1 OR Index = 2 AND Preload.W1_PH006_DocCon[4] = a1 OR Index = 3 AND Preload.W1_PH006_DocCon[10] = a1 OR Index = 4 AND Preload.W1_PH006_DocCon[14] = a1 PH068_ HAD CONDITION CHECK Měl/a jste již [srdeční infarkt/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] před posledním interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH068_ (HAD CONDITION CHECK) = 1. Ano PH069_ HAD CONDITION CONFIRM Pro jistotu, znamená to, že jste měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu

28 myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] 2. Ne, neměl/a jsem další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od posledního rozhovoru 3. Není si jist/a, že měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] ENDIF ENDIF ENDIF IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano AND PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = EMPTY OR PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = 1. Ano, měl/a další ^FL_PH069_1 PH071_ HOW MANY Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin nebo zhoubných tumor/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? a více ENDIF ENDIF PH010_ BOTHERED BY SYMPTOMS Podívejte se prosím na kartu 9.Měl/a jste alespoň jednou během posledních šesti měsíců některý z uvedených zdravotních problémů? Uveďte prosím odpovídající číslo. TAZATEL:VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Bolesti v zádech, v koleni, v kyčli či jiném kloubu 2. Problémy se srdcem nebo angina pectoris, bolesti na prsou při tělesné činnosti 3. Dušnost 4. Úporný kašel 5. Oteklé nohy 6. Poruchy spánku 7. Pády 8. Strach z upadnutí

29 9. Závrať, krátkodobé bezvědomí 10. Problémy se žaludkem nebo střevy, včetně zácpy, průjmu, nadýmání 11. Inkontinence nebo nekontrolovatelný únik moči 12. Únava 96. Nic z vyjmenovaného 97. Jiné symptomy, které zde nejsou uvedeny CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH010_Symptoms)) MAIN "^FLError[5]" PH011_ CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK Naše další otázka se týká léků. Podívejte se prosím na kartu 10. Berete alespoň jednou týdně léky na uvedené zdravotní problémy? TAZATEL:VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Vysoké hodnoty cholesterolu 2. Vysoký krevní tlak 3. Srdeční infarkt 4. Jiná srdeční onemocnění 5. Astma 6. Cukrovka 7. Bolesti nebo záněty kloubů 8. Jiné bolesti (např. bolesti hlavy, zad ap.) 9. Poruchy spánku 10. Stavy úzkosti nebo deprese 11. Osteoporóza (hormonální) 12. Osteoporóza (nehormonální) 13. Pálení žáhy 14. Chronická bronchitis 96. Žádné léky 97. Jiné léky CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH011_CurrentDrugs)) MAIN "^FLError[5]" PH012_ WEIGHT OF RESPONDENT Jaká je Vaše hmotnost? TAZATEL:VÁHA V KG ( ) IF Preload.W1_PH012_Weight - PH012_ (WEIGHT OF RESPONDENT) > 5 PH065_ CHECK LOSS WEIGHT Ztratil/a jste na váze od doby našeho posledního interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne, neztratil/a jsem na váze od doby posledního interview IF PH065_ (CHECK LOSS WEIGHT) = 1. Ano PH066_ REASON LOST WEIGHT Ztratil/a jste na váze v posledních dvou letech z důvodu nemoci nebo protože jste držel/a speciální dietu?

30 1. Z důvodu nemoci 2. Držel/a speciální dietu 3. Z důvodu nemoci a speciální diety 97. Ztráta váhy z jiných důvodů ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 PH013_ HOW TALL ARE YOU? Jaká je Vaše výška? TAZATEL:TĚLESNÁ VÝŠKA V CENTIMETRECH ( ) ENDIF PH041_ USE GLASSES Nosíte obvykle brýle nebo kontaktní čočky? 1. Ano 5. Ne PH043_ EYESIGHT DISTANCE Jak vidíte [s brýlemi nebo kontaktními čočkami/{empty}] vzdálenější předměty, například přátele na druhém chodníku? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST Výborně 2. Velmi dobře 3. Dobře 4. Průměrně 5. Špatně PH044_ EYESIGHT READING Jak vidíte [s Vašimi brýlemi nebo kontaktními čočkami/{empty}] věci v bezprostřední blízkosti, např. písmo v novinách? TAZATEL:PŘEČÍST Výborně 2. Velmi dobře 3. Dobře 4. Průměrně 5. Špatně PH045_ USE HEARING AID Používáte obvykle naslouchací přístroj (naslouchadlo)? 1. Ano 5. Ne

31 PH046_ HEARING Slyšíte [s naslouchadlem/{empty}]... TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST Výborně 2. Velmi dobře 3. Dobře 4. Průměrně 5. Špatně PH047_ HEARING WITH BACKGROUND NOISE Máte problém [s naslouchadlem/{empty}] sledovat rozhovor, když jsou v pozadí slyšet zvuky např. televize, radio nebo hrající si děti? 1. Ano 5. Ne PH056_ HEARING WITH ONE PERSON Rozumíte [s naslouchacím přístrojem /{empty}] všemu, co se říká při rozhovoru s jednou osobou? 1. Ano 5. Ne PH024_ USE DENTURES Máte zubní protézu? TAZATEL:PROTÉZA MŮŽE BÝT PEVNÁ NEBO SNÍMATELNÁ 1. Ano 5. Ne PH025_ BITE ON HARD FOODS [Můžete/Můžete] [s Vaší zubní protézou/{empty}] bez problémů kousat/rozkousat tvrdší potraviny jako např. tvrdé jablko? 1. Ano 5. Ne PH048_ HEALTH AND ACTIVITIES Podívejte se prosím na kartu 11. Řekněte mi prosím, zda máte potíže při výkonu některé z uvedených každodenních činností. Nepočítejte problémy, o kterých očekáváte, že budou trvat méně než tři měsíce. (Máte kvůli zdravotním problémům potíže s některou z uvedených činností?) TAZATEL:VYPTAT SE: JEŠTĚ JINÉ POTÍŽE?VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT. 1. Ujít 100 metrů 2. Sedět přibližně dvě hodiny 3. Po delším sezení vstát ze židle nebo křesla 4. Vyjít několik pater bez přestávky 5. Vyjít jedno patro bez přestávky 6. Sklonit se, kleknout si, udělat dřep 7. Natáhnout se pro něco nebo zvednout ruce nad výši ramen 8. Táhnout nebo posunout větší předměty jako např. křeslo 9. Zvednout nebo nést předměty o váze víc než 5 kilogramů (např. těžkou nákupní tašku)

32 10. Sebrat prsty se stolu minci 96. Nic z uvedeného CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH048_HeADLa)) MAIN "^FLError[5]" PH049_ MORE HEALTH AND ACTIVITIES Podívejte se prosím na kartu 12. Řekněte mi prosím, jestli máte s některou z činností problémy tělesné, psychické nebo problémy s pamětí. Opět nepočítejte problémy, o kterých očekáváte, že budou trvat méně než tři měsíce. (Máte kvůli zdravotním problémům nebo kvůli problémům s pamětí potíže s některou z činností na kartě 12?) TAZATEL:VYPTAT SE: JEŠTĚ JINÉ POTÍŽE?VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Obléknout se včetně ponožek a obutí bot 2. Chodit po místnosti 3. Koupat se nebo sprchovat 4. Jíst (např. při krájení, dělání soust) 5. Lehnout si do postele, vstát z postele 6. Použít toaletu včetně sednout si a vstát 7. Používat mapu pro orientaci v cizím prostředí 8. Připravit teplé jídlo 9. Nakoupit potraviny 10. Telefonovat 11. Brát léky 12. Pracovat v domě nebo na zahradě 13. Zacházet s penězi, např. placení účtu nebo při kontrole výdajů 96. Nic z toho CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH049_HeADLb)) MAIN "^FLError[5]" IF NOT 96. Nic z uvedeného IN PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTKNOW OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = REFUSAL AND >1. Obléknout se včetně ponožek a obutí bot IN PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTKNOW OR PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) = REFUSAL PH050_ HELP ACTIVITIES Máte někoho, kdo Vám při uvedených problémech pomáhá? TAZATEL:VČETNĚ VAŠEHO PARTNERA NEBO DALŠÍCH ČLENŮ DOMÁCNOSTI 1. Ano 5. Ne IF PH050_ (HELP ACTIVITIES) = 1. Ano PH051_ HELP MEETS NEEDS Je tato pomoc dostatečná? TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST Vždycky 2. Většinou 3. Někdy

33 4. Skoro nikdy ENDIF PH059_ USE OF AIDS Prosím podívejte se na kartu 13 Používáte některý z uvedených předmětů? TAZATEL:ZANÉST POUZE OSOBNÍ POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI V PŘÍPADĚ PÁDU APOD. 1. Hůl nebo vycházková hůl 2. Ohrádka na chození, chodítko 3. Kolečkové křeslo (ruční mechanické) 4. Elektrické kolečkové křeslo 5. Elektrické vozítko 6. Speciální pomůcky při jídle 7. Osobní poplašné zařízení pro přivolání pomoci 96. Nic z toho ENDIF PH060_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 3 Na stupnici 0 až 10 ohodnoťte Váš celkový zdravotní stav. 0 nejhorší, 10 nejlepší. (0..10) PH054_ WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH INTERVIEWER: KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU? 1. Respondent 2. Respondent a zástupce 3. Jen zástupce IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1 IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 BR001_ EVER SMOKED DAILY Následující otázky se týkají kouření a pití alkoholických nápojů. Ve svém životě, kouřil/a jste v průběhu alespoň jednoho roku cigarety, doutníky nebo dýmku? 1. Ano 5. Ne ENDIF IF BR001_ (EVER SMOKED DAILY) = 1. Ano OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 BR002_ SMOKE AT THE PRESENT TIME [Následující otázky jsou o kouření a pití alkoholických nápojů./{empty}] Kouříte v současné době?

34 1. Ano 5. Ne IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 AND Preload.W1_BR002_StillSmoking = 1 AND BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. Ne BR022_ STOPPED SMOKING Přestal/a jste kouřit od doby našeho posledního interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, přestal/a jsem kouřit po posledním interview 2. Ne, nekouřil/a jsem v době posledního interview 3. Ne, stále kouřím ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 BR003_ HOW MANY YEARS SMOKED Kolik let celkem [kouříte/jste] [{empty}/{empty}] [{empty}/kouřil/a]? TAZATEL:OBDOBÍ, KDY JSTE NEKOUŘIL/A, NEZAPOČÍTÁVAT. ZENÉST 1 POKUD RESPONDENT KOUŘIL MÉNĚ NEŽ JEDEN ROK (1..150) CHK: BR003_HowManyYearsSmoked < MN808_AgeRespondent MAIN "^FLError[27]" ENDIF IF BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 1. Ano OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 AND BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. Ne OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 AND BR022_ (STOPPED SMOKING) = 3. Ne, stále kouřím AND BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. Ne BR005_ WHAT DO OR DID YOU SMOKE Co [kouříte/jste] [{empty}/{empty}] [{empty}/kouřil/a, než jste přestal/a kouřit]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST; ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Cigarety 2. Dýmku 3. Doutníky nebo doutníčky ENDIF ENDIF IF 1. Cigarety IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR006_ AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY Kolik cigaret denně [{empty}/{empty}] [{empty}/{empty}] [kouříte/jste kouřil/a] průměrně? (0..120)

35 ENDIF IF 2. Dýmku IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR007_ AVERAGE AMOUNT OF PIPES PER DAY Kolik dýmek denně [{empty}/{empty}] [{empty}/{empty}] [kouříte/jste kouřil/a] průměrně? (0..120) ENDIF IF 3. Doutníky nebo doutníčky IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR008_ AVERAGE AMOUNT OF CIGARS PER DAY Kolik doutníků nebo doutníčků denně [{empty}/{empty}] [{empty}/{empty}] [kouříte/jste kouřil/a] průměrně? (0..120) ENDIF BR010_ DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS Podívejte se prosím na kartu 14. Jak často jste v posledních třech měsících pil/a alkoholické nápoje (pivo, víno, lihoviny)? 1. Skoro denně 2. Pět nebo šest dnů v týdnu 3. Tři nebo čtyři dny v týdnu 4. Jednou nebo dvakrát v týdnu 5. Jednou nebo dvakrát za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Za poslední tři měsíce vůbec ne IF BR010_ (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) < 7. Za poslední tři měsíce vůbec ne BR019_ HOW MANY DRINKS IN A DAY Během posledních tří měsíců, ve dnech kdy jste pil/a, kolik sklenic jste asi vypil/a? TAZATEL:POČÍTEJTE JAKO JEDNU SKLENICI:1 LAHEV/PLECHOVKA PIVA, 1 SKLENICE STOLNÍHO VÍNA (asi 12CL), 1 SKLENICE VÍNA (asi 8CL), NEBO 1 TVRDÝ ALKOHOL (4CL) (1..70) BR020_ HOW OFTEN FOUR OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS V kolika dnech během posledních tří měsíců jste vypil/a čtyři nebo více sklenic? (0..90) ELSE IF BR010_ (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) = 7. Za poslední

36 tři měsíce vůbec ne OR BR010_ (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) = DONTKNOW OR BR010_ (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) = REFUSAL BR021_ EVER DRUNK ALCOHOLIC BEVERAGES Pil/a jste někdy alkoholické nápoje? 1. Ano 5. Ne ENDIF ENDIF BR015_ SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS Jak často vykonáváte namáhavou tělesnou činnost (sport, fyzicky namáhavé práce v domácnosti nebo v zaměstnání)? TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST 1. Více než jednou týdně 2. Jednou týdně 3. Jednou až třikrát za měsíc 4. Vpodstatě nikdy BR016_ ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY Jak často vykonáváte středně namáhavou činnost (práce na zahradě, mytí auta, procházka)? TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST 1. Více než jednou týdně 2. Jednou týdně 3. Jednou až třikrát za měsíc 4. Vpodstatě nikdy BR017_ INTERVIEWER CHECK BR KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU? 1. Respondent 2. Respondent a zástupce 3. Jen zástupce ENDIF CF019_ INSTRUCTION FOR CF TAZATEL:V TOMTO MODULU SE TESTUJÍ KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI. ZAJISTĚTE, ABY PŘI VYPLŇOVÁNÍ TOHOTO MODULU NEBYLA PŘÍTOMNA ŽÁDNÁ JINÁ OSOBA. ZAČÁTEK MODULU, V NĚMŽ NENÍ DOVOLENO UVÁDĚT ÚDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSTUPCE. POKUD RESPONDENT NENÍ SCHOPEN SÁM ZODPOVĚDĚT NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY, ZADEJTE PŘI KAŽDÉ OTÁZCE CTRL-K A NA KONCI

37 MODULU UDĚLEJTE POZNÁMKU POMOCÍ CTRL-M. 1. Dále IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 CF001_ SELF-RATED READING SKILLS Nyní se budeme věnovat kognitivním schopnostem. Jak byste sám/sama zhodnotil/a Vaši schopnost číst pro potřeby běžného života? Řekl/a byste, že je... TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST. JEDNÁ SE O ČTENÍ NAPŘ. NOVIN, KNIH, DOKUMENTŮ APOD 1. Výborná 2. Velmi dobrá 3. Dobrá 4. Průměrná 5. Špatná CF002_ SELF-RATED WRITING SKILLS Jak byste sám/sama zhodnotil/a Vaši schopnost psát pro své každodenní potřeby. Řekl/a byste, že je... TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍSTNEJDE O KRASOPIS, ALE O PSANÍ POZNÁMEK, DOPISŮ, DOKUMENTŮ APOD 1. Výborná 2. Velmi dobrá 3. Dobrá 4. Průměrná 5. Špatná ENDIF CF003_ DATE-DAY OF MONTH Nyní se budeme zabývat pamětí a schopností přemýšlet o věcech. Kolikátého dnes je? TAZATEL:KÓDOVAT, ZDA BYLO DNEŠNÍ DATUM ([{den v měsíci}]) UVEDENO SPRÁVNĚ. 1. Datum v měsíci je uvedeno správně 2. Datum v měsíci není uvedeno správně/neví, kolikátého dnes je CF004_ DATE-MONTH Jaký je měsíc? TAZATEL:KÓDOVAT, ZDA BYL MĚSÍC ([{systemový měsíc roku}]) UVEDEN SPRÁVNĚ 1. Měsíc byl uveden správně 2. Měsíc nebyl uveden správně /neví, který je měsíc CF005_ DATE-YEAR Jaký je rok?

38 TAZATEL:KÓDOVAT, ZDA BYL ROK ([{současný rok}]) UVEDEN SPRÁVNĚ 1. Rok uveden správně 2. Rok nebyl uveden správně / neví, který je rok CF006_ DAY OF THE WEEK Jaký je den v týdnu? TAZATEL:SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: ([{systemový den týdne}]) 1. Den uveden správně 2. Den nebyl uveden správně / neví, který je den CF007_ INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING Nyní Vám přečtu záměrně dlouhý seznam slov a poté Vás poprosím o zopakování těch slov, které si budete pomatovat v jakémkoli pořadí. Poslouchejte pozorně, protože ten seznam nemohu zopakovat. Rozuměl/a jste zadání? TAZATEL:STISKNOUT KLÁVESU NA ZAHÁJENÍ TESTU A PŘIPRAVIT TESTOVACÍ PROTOKOL. 1. Dále IF CF007_ (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING) = RESPONSE IF CF009_ (VERBAL FLUENCY INTRO) = EMPTY CF101_ TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL Připraven/a? TAZATEL:POČKAT, AŽ SE NA OBRAZOVCE ZAČNOU OBJEVOVAT SLOVA, KTERÁ BUDETE ČÍST.VYJMENOVANÁ SLOVA PAK PIŠTE DO PROTOKOLU TAZATELE. NA ZOPAKOVÁNÍ SLOV DEJTE ČAS 1 MINUTU. SPRÁVNĚ VYJMENOVANÁ SLOVA ZADAT DO POČÍTAČE. 1. Začít test CF102_ TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE 1. Dále CF008_ TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL Řekněte mi teď prosím všechna slova, na která si můžete vzpomenout. 1. Máslo 2. Ruka 3. Dopis 4. Královna 5. Lístek 6. Tráva 7. Roh 8. Kámen 9. Kniha 10. Hůl

39 96. Nic z toho CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN CF008_Learn1)) MAIN "^FLError[5]" ENDIF ENDIF CF009_ VERBAL FLUENCY INTRO Teď bych Vás chtěl poprosit, abyste vyjmenoval/a tolik různých zvířat, na kolik si jen vzpomenete. Máte na to minutu čas. Připravte se, začněte teď! TAZATEL:DEJTE ČAS PŘESNĚ MINUTU. POKUD RESPONDENT PŘESTANE, NEŽ VYPRŠÍ ČAS, POVZBUĎTE JEJ, ABY POKRAČOVAL. POKUD MLČÍ DÉLE NEŽ 15 SEKUND, ZOPAKUJTE ZADÁNÍ. (''VYJMENUJTE PROSÍM CO NEJVÍCE RŮZNÝCH ZVÍŘAT''). ČASOVÝ LIMIT SE NEPRODLUŽUJE ANI KDYŽ MUSÍ BÝT ZADÁNÍ ZOPAKOVÁNO. 1. Dále IF CF009_ (VERBAL FLUENCY INTRO) = RESPONSE IF CF011_ (INTRODUCTION NUMERACY) = EMPTY CF010_ VERBAL FLUENCY SCORE TAZATEL:VÝSLEDEK VYPLYNE Z CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ VŠECH AKCEPTOVATELNÝCH POJMENOVÁNÍ ZVÍŘAT. ZA SPRÁVNÉ POVAŽUJEME VŠECHNY ZÁSTUPCE ŘÍŠE ZVÍŘAT, REÁLNĚ EXISTUJÍCÍ I MYTOLOGICKÁ ZVÍŘATA, NE VŠAK OPAKOVÁNÍ A VLASTNÍ JMÉNA. ZNAMENÁ TO TAKÉ, ŽE ZA SPRÁVNÁ JSOU POVAŽOVÁNA VŠECHNA OZNAČENÍ ZVÍŘECÍCH DRUHŮ A RAS V RÁMCI JEDNOHO DRUHU, OZNAČENÍ PRO SAMCE I SAMICE A JEJICH POTOMKY UVNITŘ JEDNOHO DRUHU. ZANÉST POČET ZVÍŘAT (0..100) (0..100) ENDIF ENDIF CF011_ INTRODUCTION NUMERACY Nyní bychom Vám rádi položili několik otázek, kde půjde o to, jak lidé v běžném životě zacházejí s čísly. TAZATEL:POKUD TO BUDE NUTNÉ, POVZBUDIT RESPONDENTA, ABY ZODPOVĚDĚL VŠECHNY OTÁZKY. 1. Dále CF012_ NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000 Jestliže pravděpodobnost dostat určitou nemoc činí 10 procent, kolik lidí z 1000 (tisíce) tuto nemoc pravděpodobně dostane? TAZATEL:ODPOVĚDI NEČÍST

IF IS RESPONDENT RESPONDENT WHO FILLED IN COVERSCREEN = 1 OR MN101_Longitudinal = 0

IF IS RESPONDENT RESPONDENT WHO FILLED IN COVERSCREEN = 1 OR MN101_Longitudinal = 0 Share wave 4.8.8 - Version 4.8. (Fieldwork) - Czechia (Czech) IF Mode = a1 ELSE IF Mode = a2 CM003_RespFin CHOICE RESPONDENT FINANCE Později se budeme ptát na finanční situaci Vaší domácnosti a rodiny,

Více

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro Rád/a bych zopakoval/a, že tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, kterou byste

Více

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8.

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8. KARTA 1 1. Manžel/manželka 2. Partner/partnerka 3. Dítě 4. Nevlastní dítě 5. Otec/Matka 6. Tchán/Tchýně 7. Bratr/Sestra 8. Vnuk/Vnučka 9. Jiný příbuzní (uveďte prosím) 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro.

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro. All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5 section_sc SC001_intro Průvodce Úvodním rozhovorem Vás provede všemi kroky k aktualizaci informací o domácnosti. Prosím, otázky čtěte respondentovi nahlas.

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest Adresa správce české verze: Doc. MUDr. František Salajka, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, ČR, telefon 05 4719 2552, e-mail fsalaj@med.muni.cz

Více

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ DOTAZNÍK Vyplňte, prosím, následující informace a odpovězte na níže uvedené otázky. Všechny uvedené informace jsou přísně důvěrné, slouží pouze k účelům terapie a nebudou zveřejněny bez Vašeho

Více

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. DOTAZNÍK Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Cílem práce je zjistit a popsat kvalitu života HIV pozitivních pacientů a posoudit vliv práce všeobecných

Více

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE Rádi bychom vás pozvali k účasti na tomto originálním výzkumném projektu. Měli byste se ho zúčastnit, pouze pokud

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření Prevence užívání návykových látek důsledky kouření určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. KOUŘENÍ A TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ kouření otupuje čich

Více

Informační překlad textu v rámečku (z bodu 3)

Informační překlad textu v rámečku (z bodu 3) Návod na vyplnění elektronického formuláře žádosti o vízum do Ruské Federace 1. Otevřete si stránku pro vyplňování elektronických formulřářů žádostí o vízum do Ruska https://visa.kdmid.ru/petitionchoice.aspx

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

Obsah Léčivé účinky v jediném poháru...11 Zelené nápoje...17 Proč stojí za to nebát se naťové zeleniny?...19 Zelená zelenina...25

Obsah Léčivé účinky v jediném poháru...11 Zelené nápoje...17 Proč stojí za to nebát se naťové zeleniny?...19 Zelená zelenina...25 Obsah Léčivé účinky v jediném poháru...11 Zelené nápoje...17 Proč stojí za to nebát se naťové zeleniny?...19 Bílkoviny... 19 Vitaminy, enzymy, minerály, vláknina a další.. 22 Dodat zásady, snížit váhu,

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více