DN042_ MALE OR FEMALE POZOROVÁNÍ TAZATEL:ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ RESPONDENTA (V PŘÍPADĚ NEJISTOTY ZEPTAT) 1. Muž 2. Žena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DN042_ MALE OR FEMALE POZOROVÁNÍ TAZATEL:ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ RESPONDENTA (V PŘÍPADĚ NEJISTOTY ZEPTAT) 1. Muž 2. Žena"

Transkript

1 Share w2 Questionnaire version IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Později se budeme ptát na finanční situaci Vaší domácnosti a rodiny, na příklad na úspory na stáří nebo na finanční podporu dětem a dalším příbuzným. Stačí, když tyto otázky položíme jenom jednomu z Vás. Kdo z vás dovede lépe zodpovědět otázky týkající se finančních záležitostí? TAZATEL:KÓDOVAT JEN JEDNOHO RESPONDENTA PŘES FINANCE 1. Jméno osoby 1 2. Jméno osoby 2 ELSE ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 ENDIF DN001_ INTRO DEMOGRAPHICS Rád/a bych zopakoval/a, že tento interview je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, kterou byste nechtěl/a odpovědět, řekněte a přeskočíme ji. Vaše odpovědi budou uchovány v tajnosti a budou použity jen pro vědecké účely. Nyní začněme několika otázkami, které se týkají Vaší osobní a rodinné historie. 1. Dále DN042_ MALE OR FEMALE POZOROVÁNÍ TAZATEL:ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ RESPONDENTA (V PŘÍPADĚ NEJISTOTY ZEPTAT) 1. Muž 2. Žena DN043_ CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH Jenom pro potvrzení: narodil/a jste se v [{měsíc narození respondenta}] [{rok narození respondenta}]? 1. Ano 5. Ne

2 IF DN043_ (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH) = 1. Ano ELSE IF DN043_ (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH) = 5. Ne DN002_ MONTH OF BIRTH V kterém měsíci a roce jste se narodil/a? MĚSÍC: ROK: 1. Leden 2. Únor 3. Březen 4. Duben 5. Květen 6. Červen 7. Červenec 8. Srpen 9. Září 10. Říjen 11. Listopad 12. Prosinec DN003_ YEAR OF BIRTH V kterém měsíci a roce jste se narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc narození}] ROK: ( ) ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN004_ COUNTRY OF BIRTH Narodil/a jste se na území dnešní České republiky? 1. Ano 5. Ne IF DN004_ (COUNTRY OF BIRTH) = 5. Ne DN005_ OTHER COUNTRY OF BIRTH Ve které zemi jste se narodil/a? Uveďte prosím zemi, k níž patřilo místo Vašeho narození v době Vašeho narození. DN006_ YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY V kterém roce jste se přistěhoval/a do České republiky? ( ) ENDIF

3 DN007_ CITIZENSHIP COUNTRY Máte české státní občanství? 1. Ano 5. Ne IF DN007_ (CITIZENSHIP COUNTRY) = 5. Ne DN008_ OTHER CITIZENSHIP Jaké státní občanství máte? ENDIF DN009_ WHERE LIVED SINCE 1989 OTÁZKA SE ČESKÉ REPUBLICE NEPOUŽÍVÁ TAZATEL:ZMÁČKNĚTE CTRL-R DN010_ HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED Podívejte se prosím na kartu 2. Z uvedených druhů škol, jaké je Vaše nejvyšší ukončené základní nebo středoškolské vzdělání? TAZATEL:ODBORNÉ A VYŠŠÍ ŠKOLY NÁSLEDUJÍ V DALŠÍ OTÁZCE 11. Základní škola; 8. nebo 9. třída 12. Učiliště 2leté bez maturity 13. Učiliště 3leté bez maturity 14. Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou 15. Gymnázium 95. Ještě žádné ukončené školní vzdělání 96. Žádné ukončené školní vzdělání 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) IF DN010_ (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED) = 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) DN011_ OTHER HIGHEST EDUCATION Jaké jiné ukončené základní nebo středoškolské vzdělání máte? TAZATEL:ODBORNÉ A VYŠŠÍ ŠKOLY NÁSLEDUJÍ V DALŠÍ OTÁZCE ENDIF DN012_ FURTHER EDUCATION Podívejte se prosím na kartu 3. Jaké odborné nebo vysokoškolské vzdělání jste ukončil/a? TAZATEL:KÓDOVAT VŠECHNY VHODNÉ MOŽNOSTI 11. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 12. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 13. Vyšší odborná škola (absolvent má maturitu a je DIS - diplomovaný specialista v oboru) 14. Vysoká škola

4 95. Stále ve škole 96. Žádné odborné vzdělání 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IF 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IN DN012_(FURTHER EDUCATION) DN013_ OTHER EDUCATION Které jiné odborné nebo vysokoškolské vzdělání jste ukončil/a? ENDIF ENDIF DN041_ YEARS EDUCATION Kolik let celkem jste studoval/a? Počítejte prosím jen roky plné školní docházky. (0..25) IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 DN044_ MARITAL STATUS Od našeho posledního interview v [{měsíc a rok předchozího interview}], změnil se Váš rodinný stav? 1. Ano, změna rodinného stavu 5. Ne, rodinný stav se nezměnil ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 AND DN044_ (MARITAL STATUS CHANGED) = 1 OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN014_ MARITAL STATUS Podívejte se prosím na kartu 4. Jaký je Váš rodinný stav? 1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem 2. Registrované partnerství 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela 4. Svobodný/á 5. Rozvedený/á 6. Ovdovělý/á IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem IF RESPONDENT ID = 1 DN015_ YEAR OF MARRIAGE Ve kterém roce jste se oženil/vdala? ( ) CHK: (CURRENTDATE.YEAR - DN015_YearOfMarriage) < (MN808_AgeRespondent - 12) MAIN "^FLError[2]"

5 ENDIF ENDIF IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2 DN016_ YEAR OF REGISTERED PARTNERSHIP Ve kterém roce jste zaregistrovali svoje partnerství? ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela DN017_ YEAR OF MARRIAGE Ve kterém roce jste se oženil/vdala? ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 5. Rozvedený/á DN018_ SINCE WHEN DIVORCED Ve kterém roce jste se rozvedl/a? TAZATEL:PŘI VÍCE NEŽ JEDNOM ROZVODU UVÉST ROK POSLEDNÍHO ROZVODU ( ) ELSE IF DN014_ (MARITAL STATUS) = 6. Ovdovělý/á DN019_ SINCE WHEN WIDOWED V kterém roce jste [ovdověla/ovdověl]? TAZATEL:UVEĎTE ROK ÚMRTÍ VAŠEHO/VAŠÍ MANŽELA/KY. ( ) ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 AND DN014_ (MARITAL STATUS) = 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela OR DN014_ (MARITAL STATUS) = 5. Rozvedený/á OR DN014_ (MARITAL STATUS) = 6. Ovdovělý/á DN020_ AGE OF PARTNER

6 V kterém roce se narodil/a [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? TAZATEL:ZANÉST NAROZENÍ POSLEDNÍ/HO MANŽELA/KY ( ) DN021_ HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER Podívejte se prosím na kartu 5. Jaké zde uvedené nejvyšší ukončené základní nebo středoškolské má [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? TAZATEL:ODBORNÉ A VYŠŠÍ ŠKOLY NÁSLEDUJÍ V DALŠÍ OTÁZCE 11. Základní škola; 8. nebo 9. třída 12. Učiliště 2leté bez maturity 13. Učiliště 3leté bez maturity 14. Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou 15. Gymnázium 95. Ještě žádné ukončené školní vzdělání 96. Žádné ukončené školní vzdělání 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) IF DN021_ (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER) = 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) DN022_ OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED Jaké jiné ukončené základní nebo středoškolské vzdělání má [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? ENDIF DN023_ FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER Podívejte se prosím na kartu 6. Jaké zde uvedené ukončené odborné nebo vysokoškolské vzdělání má [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? TAZATEL:KÓDOVAT VŠECHNY VHODNÉ MOŽNOSTI 11. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 12. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 13. Vyšší odborná škola (absolvent má maturitu a je DIS - diplomovaný specialista v oboru) 14. Vysoká škola 95. Stále ve škole 96. Žádné odborné vzdělání 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině)

7 IF 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IN DN023_(FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER) DN024_ OTHER EDUCATION PARTNER Jakého jiného odborného nebo vysokoškolského vzdělání dosáhl/a [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [{empty}/{empty}/dřívější/dřívější/zemřelý/zemřelá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? ENDIF DN025_ LAST JOB OF PARTNER Jaké bylo poslední zaměstnání [Vašeho/Vaší/Vašeho/Vaší/Vašeho/Vaší] [{empty}/{empty}/dřívějšího/dřívější/zemřelého/zemřelé] [manžela/manželky/manžela/manželky/manžela/manželky]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ZAMĚSTNANEC, ALE "REFERENT V ÚČTÁRNĚ", NIKOLI "DĚLNÍK", ALE "NÁSTROJAŘ". U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD "VEDOUCÍ RESORTU" NEBO "ŘEDITEL GYMNÁZIA". "ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI" UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ POVOLÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3 DN040_ PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD Máte partnera/ku, která žije mimo tuto domácnost? 1. Ano 5. Ne ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 AND Preload.W1_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0 OR Preload.W1_DN037_HowManySistersAlive <> 0 OR Preload.W1_DN026_NaturalParentAlive[1] <> 5 OR Preload.W1_DN026_NaturalParentAlive[2] <> 5 DN039_ INTRODUCTION PARENTS SIBLINGS Nyní mám několik otázek k Vašim rodičům a sourozencům. 1. Dále ENDIF

8 IF Preload.W1_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 IF MN016_ (MOTHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě

9 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ELSE IF MN018_ (MOTHER IN LAW IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]?

10 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí

11 IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ELSE IF RESPONDENT ID > 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]?

12 ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná?

13 ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF Preload.W1_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 IF MN017_ (FATHER IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 1 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT

14 Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná?

15 ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ELSE IF MN019_ (FATHER IN LAW IN HOUSEHOLD) = 5 AND RESPONDENT ID = 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0

16 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]" ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti

17 měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ELSE IF RESPONDENT ID > 2 DN026_ IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 5. Ne DN027_ AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]? ( ) ELSE IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano AND MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN028_ AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní? ( ) CHK: DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) MAIN "^FLError[24]"

18 ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN029_ LAST JOB OR OCCUPATION OF PARENT Jaké je nebo bylo poslední zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? Uveďte prosím přesné označení. TAZATEL:NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ZAMĚSTNANEC'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF DN026_ (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE) = 1. Ano DN030_ WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 7. Kde bydlí [Vaše/Váš] [matka/otec]? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometru 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů 9. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů a v zahraničí IF DN030_LivingPlaceParent.ORD = 9 DN031_ WHICH COUNTRY O jakou zemi se jedná? ENDIF IF DN030_ (WHERE DOES PARENT LIVE) > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s [Vaší/Vaším] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? TAZATEL:VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden

19 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_ HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matky/otce]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 DN034_ EVER HAD ANY SIBLINGS Máte nebo měl/a jste sourozence? TAZATEL:VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ 1. Ano 5. Ne IF DN034_ (EVER HAD ANY SIBLINGS) = 1. Ano DN035_ OLDEST YOUNGEST CHILD Byl/a jste nejstarší, nejmladší, nebo prostřední dítě? 1. Nejstarší 2. Nejmladší 3. Prostřední ENDIF ENDIF IF DN034_ (EVER HAD ANY SIBLINGS) = 1. Ano OR Preload.W1_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0 OR Preload.W1_DN037_HowManySistersAlive <> 0

20 DN036_ HOW MANY BROTHERS ALIVE Kolik máte ještě žijících bratrů? TAZATEL:VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ (0..20) DN037_ HOW MANY SISTERS ALIVE A kolik máte ještě žijících sester? TAZATEL:VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ (0..20) ENDIF DN038_ INTERVIEWER CHECK DN KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU? 1. Respondent 2. Respondent a zástupce 3. Jen zástupce PH001_ INTRO HEALTH Nyní mám několik otázek k Vašemu zdraví. 1. Dále PH003_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 2 Řekl/a byste že Vaše zdraví (Váš zdravotní stav) je... TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 PH062_ COMPARE HEALTH LAST WAVE V porovnání s Vaším zdravím v [{měsíc a rok předchozího interview}], je Vaše zdraví teď lepší, asi stejné, nebo horší? 1. Lepší 2. Stejné 3. Horší IF PH062_ (COMPARE HEALTH LAST WAVE) = 1. Lepší PH063_ HEALTH BETTER LAST WAVE Je mnohem lepší nebo jen trochu lepší? 1. Mnohem lepší

21 2. Trochu lepší ELSE IF PH062_ (COMPARE HEALTH LAST WAVE) = 3. Horší PH064_ HEALTH WORSE LAST WAVE Je mnohem horší nebo jen trochu horší? 1. Mnohem horší 2. Trochu horší ENDIF ENDIF ENDIF PH004_ LONG-TERM ILLNESS Mnoho lidí má chronické nebo vleklé zdravotní problémy. Vleklými problémy rozumíme to, že máte s něčím už delší dobu problémy anebo budete mít po delší dobu problémy. Máte v tomto smyslu vleklé zdravotní problémy, nemoci či omezení? TAZATEL: VČETNĚ DUŠEVNÍCH PROBLÉMŮ 1. Ano 5. Ne PH005_ LIMITED ACTIVITIES V jaké míře Vás Vaše zdraví v posledních šesti měsících omezovalo při vykonávání každodenních činností? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST 1. Silně omezovalo 2. Omezovalo, ale ne silně 3. Žádné omezení PH061_ PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK Máte nějaký zdravotní problém nebo invaliditu, která omezuje druh nebo množství placené práce, kterou byste mohl/a vykonávat? 1. Ano 5. Ne PH006_ DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS Podívejte se prosím na kartu 8. [Řekl Vám už někdy lékař, že trpíte /Trpíte v současné době] některou z uvedených chorob? [{empty}/tím myslíme, že Vám lékař řekl, že trpíte touto chorobou a že se s touto chorobou v současné době léčíte nebo že Vás tato choroba sužuje.] Uveďte prosím odpovídající čísla. TAZATEL:VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Srdeční infarkt včetně infarktu myokardu, trombóza srdečních cév, angina pectoris nebo

22 jiné srdeční choroby včetně selhávání srdeční činnosti 2. Vysoký krevní tlak 3. Vysoká hladina cholesterolu 4. Mrtvice nebo poruchy prokrvení mozku 5. Cukrovka nebo vysoké hodnoty cukru 6. Chronická onemocnění plic jako chronická bronchitida nebo rozedma plic 7. Astma 8. Artritis včetně osteoartritidy nebo revmatismu 9. Osteoporóza (řídnutí kostí) 10. Rakovina nebo zhoubný tumor, včetně leukémie a rakoviny lymfatických žláz, s výjimkou menších onemocnění rakovinou kůže 11. Žaludeční vřed, vřed dvanácterníku 12. Parkinsonova nemoc 13. Šedý zákal 14. Zlomenina kyčelního krčku nebo kyčle 15. Jiné zlomeniny 16. Alzheimerova choroba, demence, organické onemocnění mozku, senilita, nebo jiné vážné poškození paměti 17. Nezhoubný nádor (fibrom, polyp, angiom) 96. Nic z jmenovaného 97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH006_DocCond)) MAIN "^FLError[5]" IF 97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny IN PH006_(DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) PH007_ OTHER CONDITIONS Které nemoci to byly? TAZATEL: VYPTAT SE ENDIF LOOP cnt:= 1 TO 19 IF cnt < 18 AND cnt IN PH006_ (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) OR cnt = 20 AND 97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny IN PH006_(DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS) IF IndexSub <> 18 IF IndexSub = 10 PH008_ CANCER IN WHICH ORGANS Který Váš orgán nebo část těla byl nebo je postižen rakovinou? TAZATEL:VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Mozek 2. Dutina ústní 3. Hrtan

23 4. Jícen 5. Štítná žláza 6. Plíce 7. Prsa 8. Zažívací trubice 9. Žaludek 10. Játra 11. Slinivka břišní 12. Ledviny 13. Prostata 14. Varlata 15. Vaječníky a vejcovody 16. Děložní hrdlo 17. Sliznice dělohy 18. Tlusté střevo nebo konečník 19. Měchýř 20. Kůže 21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom) 22. Leukemie 97. Jiný orgán ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 PH009_ AGE WHEN CONDITION STARTED V kolika letech Vám lékař poprvé řekl, že máte [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/vysoký krevní tlak/vysoké hodnoty cholesterolu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/cukrovku/chronické onemocnění plic/astma/artritidu nebo revmatismus/osteoporózu/rakovinu/žaludeční nebo dvanácterníkový vřed/parkinsonovu nemoc/šedý zákal/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle/jiné zlomeniny/alzheimerovu chorobu/nezhoubný nádor/{other filled by PH007_OthCond}]? (0..125) CHK: PH009_AgeCond <= MN808_AgeRespondent MAIN "^FLError[4]" ENDIF ENDIF ENDIF ENDLOOP IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 PH067_ HAD CONDITION Měl/a jste [srdeční infarkt/mrtvici nebo poruchy prokrvení mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od doby kdy jsme spolu naposled mluvili v [{měsíc a rok předchozího interview}]?

24 1. Ano 5. Ne IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano IF Index = 1 AND Preload.W1_PH006_DocCon[1] = a1 OR Index = 2 AND Preload.W1_PH006_DocCon[4] = a1 OR Index = 3 AND Preload.W1_PH006_DocCon[10] = a1 OR Index = 4 AND Preload.W1_PH006_DocCon[14] = a1 PH068_ HAD CONDITION CHECK Měl/a jste již [srdeční infarkt/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] před posledním interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH068_ (HAD CONDITION CHECK) = 1. Ano PH069_ HAD CONDITION CONFIRM Pro jistotu, znamená to, že jste měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] 2. Ne, neměl/a jsem další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od posledního rozhovoru 3. Není si jist/a, že měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] ENDIF ENDIF ENDIF IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano AND PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = EMPTY OR PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = 1. Ano, měl/a další ^FL_PH069_1 PH071_ HOW MANY Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin nebo zhoubných tumor/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. 1

25 a více ENDIF PH067_ HAD CONDITION Měl/a jste [srdeční infarkt/mrtvici nebo poruchy prokrvení mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od doby kdy jsme spolu naposled mluvili v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano IF Index = 1 AND Preload.W1_PH006_DocCon[1] = a1 OR Index = 2 AND Preload.W1_PH006_DocCon[4] = a1 OR Index = 3 AND Preload.W1_PH006_DocCon[10] = a1 OR Index = 4 AND Preload.W1_PH006_DocCon[14] = a1 PH068_ HAD CONDITION CHECK Měl/a jste již [srdeční infarkt/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] před posledním interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH068_ (HAD CONDITION CHECK) = 1. Ano PH069_ HAD CONDITION CONFIRM Pro jistotu, znamená to, že jste měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] 2. Ne, neměl/a jsem další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od posledního rozhovoru 3. Není si jist/a, že měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] ENDIF ENDIF ENDIF

26 IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano AND PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = EMPTY OR PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = 1. Ano, měl/a další ^FL_PH069_1 PH071_ HOW MANY Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin nebo zhoubných tumor/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? a více ENDIF PH067_ HAD CONDITION Měl/a jste [srdeční infarkt/mrtvici nebo poruchy prokrvení mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od doby kdy jsme spolu naposled mluvili v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano IF Index = 1 AND Preload.W1_PH006_DocCon[1] = a1 OR Index = 2 AND Preload.W1_PH006_DocCon[4] = a1 OR Index = 3 AND Preload.W1_PH006_DocCon[10] = a1 OR Index = 4 AND Preload.W1_PH006_DocCon[14] = a1 PH068_ HAD CONDITION CHECK Měl/a jste již [srdeční infarkt/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] před posledním interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH068_ (HAD CONDITION CHECK) = 1. Ano PH069_ HAD CONDITION CONFIRM Pro jistotu, znamená to, že jste měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] 2. Ne, neměl/a jsem další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od posledního rozhovoru 3. Není si jist/a, že měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně

27 poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] ENDIF ENDIF ENDIF IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano AND PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = EMPTY OR PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = 1. Ano, měl/a další ^FL_PH069_1 PH071_ HOW MANY Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin nebo zhoubných tumor/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? a více ENDIF PH067_ HAD CONDITION Měl/a jste [srdeční infarkt/mrtvici nebo poruchy prokrvení mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od doby kdy jsme spolu naposled mluvili v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano IF Index = 1 AND Preload.W1_PH006_DocCon[1] = a1 OR Index = 2 AND Preload.W1_PH006_DocCon[4] = a1 OR Index = 3 AND Preload.W1_PH006_DocCon[10] = a1 OR Index = 4 AND Preload.W1_PH006_DocCon[14] = a1 PH068_ HAD CONDITION CHECK Měl/a jste již [srdeční infarkt/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/diagnózu rakoviny/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] před posledním interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne IF PH068_ (HAD CONDITION CHECK) = 1. Ano PH069_ HAD CONDITION CONFIRM Pro jistotu, znamená to, že jste měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu

28 myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] 2. Ne, neměl/a jsem další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] od posledního rozhovoru 3. Není si jist/a, že měl/a další [srdeční infarkt včetně infarktu myokardu/mrtvici včetně poruch prokrvení v mozku/rakovinu nebo zhoubný tumor/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle] ENDIF ENDIF ENDIF IF PH067_ (HAD CONDITION) = 1. Ano AND PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = EMPTY OR PH069_ (HAD CONDITION CONFIRM) = 1. Ano, měl/a další ^FL_PH069_1 PH071_ HOW MANY Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin nebo zhoubných tumor/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího interview}]? a více ENDIF ENDIF PH010_ BOTHERED BY SYMPTOMS Podívejte se prosím na kartu 9.Měl/a jste alespoň jednou během posledních šesti měsíců některý z uvedených zdravotních problémů? Uveďte prosím odpovídající číslo. TAZATEL:VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Bolesti v zádech, v koleni, v kyčli či jiném kloubu 2. Problémy se srdcem nebo angina pectoris, bolesti na prsou při tělesné činnosti 3. Dušnost 4. Úporný kašel 5. Oteklé nohy 6. Poruchy spánku 7. Pády 8. Strach z upadnutí

29 9. Závrať, krátkodobé bezvědomí 10. Problémy se žaludkem nebo střevy, včetně zácpy, průjmu, nadýmání 11. Inkontinence nebo nekontrolovatelný únik moči 12. Únava 96. Nic z vyjmenovaného 97. Jiné symptomy, které zde nejsou uvedeny CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH010_Symptoms)) MAIN "^FLError[5]" PH011_ CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK Naše další otázka se týká léků. Podívejte se prosím na kartu 10. Berete alespoň jednou týdně léky na uvedené zdravotní problémy? TAZATEL:VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Vysoké hodnoty cholesterolu 2. Vysoký krevní tlak 3. Srdeční infarkt 4. Jiná srdeční onemocnění 5. Astma 6. Cukrovka 7. Bolesti nebo záněty kloubů 8. Jiné bolesti (např. bolesti hlavy, zad ap.) 9. Poruchy spánku 10. Stavy úzkosti nebo deprese 11. Osteoporóza (hormonální) 12. Osteoporóza (nehormonální) 13. Pálení žáhy 14. Chronická bronchitis 96. Žádné léky 97. Jiné léky CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH011_CurrentDrugs)) MAIN "^FLError[5]" PH012_ WEIGHT OF RESPONDENT Jaká je Vaše hmotnost? TAZATEL:VÁHA V KG ( ) IF Preload.W1_PH012_Weight - PH012_ (WEIGHT OF RESPONDENT) > 5 PH065_ CHECK LOSS WEIGHT Ztratil/a jste na váze od doby našeho posledního interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano 5. Ne, neztratil/a jsem na váze od doby posledního interview IF PH065_ (CHECK LOSS WEIGHT) = 1. Ano PH066_ REASON LOST WEIGHT Ztratil/a jste na váze v posledních dvou letech z důvodu nemoci nebo protože jste držel/a speciální dietu?

30 1. Z důvodu nemoci 2. Držel/a speciální dietu 3. Z důvodu nemoci a speciální diety 97. Ztráta váhy z jiných důvodů ENDIF ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 PH013_ HOW TALL ARE YOU? Jaká je Vaše výška? TAZATEL:TĚLESNÁ VÝŠKA V CENTIMETRECH ( ) ENDIF PH041_ USE GLASSES Nosíte obvykle brýle nebo kontaktní čočky? 1. Ano 5. Ne PH043_ EYESIGHT DISTANCE Jak vidíte [s brýlemi nebo kontaktními čočkami/{empty}] vzdálenější předměty, například přátele na druhém chodníku? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST Výborně 2. Velmi dobře 3. Dobře 4. Průměrně 5. Špatně PH044_ EYESIGHT READING Jak vidíte [s Vašimi brýlemi nebo kontaktními čočkami/{empty}] věci v bezprostřední blízkosti, např. písmo v novinách? TAZATEL:PŘEČÍST Výborně 2. Velmi dobře 3. Dobře 4. Průměrně 5. Špatně PH045_ USE HEARING AID Používáte obvykle naslouchací přístroj (naslouchadlo)? 1. Ano 5. Ne

31 PH046_ HEARING Slyšíte [s naslouchadlem/{empty}]... TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST Výborně 2. Velmi dobře 3. Dobře 4. Průměrně 5. Špatně PH047_ HEARING WITH BACKGROUND NOISE Máte problém [s naslouchadlem/{empty}] sledovat rozhovor, když jsou v pozadí slyšet zvuky např. televize, radio nebo hrající si děti? 1. Ano 5. Ne PH056_ HEARING WITH ONE PERSON Rozumíte [s naslouchacím přístrojem /{empty}] všemu, co se říká při rozhovoru s jednou osobou? 1. Ano 5. Ne PH024_ USE DENTURES Máte zubní protézu? TAZATEL:PROTÉZA MŮŽE BÝT PEVNÁ NEBO SNÍMATELNÁ 1. Ano 5. Ne PH025_ BITE ON HARD FOODS [Můžete/Můžete] [s Vaší zubní protézou/{empty}] bez problémů kousat/rozkousat tvrdší potraviny jako např. tvrdé jablko? 1. Ano 5. Ne PH048_ HEALTH AND ACTIVITIES Podívejte se prosím na kartu 11. Řekněte mi prosím, zda máte potíže při výkonu některé z uvedených každodenních činností. Nepočítejte problémy, o kterých očekáváte, že budou trvat méně než tři měsíce. (Máte kvůli zdravotním problémům potíže s některou z uvedených činností?) TAZATEL:VYPTAT SE: JEŠTĚ JINÉ POTÍŽE?VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT. 1. Ujít 100 metrů 2. Sedět přibližně dvě hodiny 3. Po delším sezení vstát ze židle nebo křesla 4. Vyjít několik pater bez přestávky 5. Vyjít jedno patro bez přestávky 6. Sklonit se, kleknout si, udělat dřep 7. Natáhnout se pro něco nebo zvednout ruce nad výši ramen 8. Táhnout nebo posunout větší předměty jako např. křeslo 9. Zvednout nebo nést předměty o váze víc než 5 kilogramů (např. těžkou nákupní tašku)

32 10. Sebrat prsty se stolu minci 96. Nic z uvedeného CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH048_HeADLa)) MAIN "^FLError[5]" PH049_ MORE HEALTH AND ACTIVITIES Podívejte se prosím na kartu 12. Řekněte mi prosím, jestli máte s některou z činností problémy tělesné, psychické nebo problémy s pamětí. Opět nepočítejte problémy, o kterých očekáváte, že budou trvat méně než tři měsíce. (Máte kvůli zdravotním problémům nebo kvůli problémům s pamětí potíže s některou z činností na kartě 12?) TAZATEL:VYPTAT SE: JEŠTĚ JINÉ POTÍŽE?VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Obléknout se včetně ponožek a obutí bot 2. Chodit po místnosti 3. Koupat se nebo sprchovat 4. Jíst (např. při krájení, dělání soust) 5. Lehnout si do postele, vstát z postele 6. Použít toaletu včetně sednout si a vstát 7. Používat mapu pro orientaci v cizím prostředí 8. Připravit teplé jídlo 9. Nakoupit potraviny 10. Telefonovat 11. Brát léky 12. Pracovat v domě nebo na zahradě 13. Zacházet s penězi, např. placení účtu nebo při kontrole výdajů 96. Nic z toho CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN PH049_HeADLb)) MAIN "^FLError[5]" IF NOT 96. Nic z uvedeného IN PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTKNOW OR PH048_ (HEALTH AND ACTIVITIES) = REFUSAL AND >1. Obléknout se včetně ponožek a obutí bot IN PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) OR PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) = DONTKNOW OR PH049_ (MORE HEALTH AND ACTIVITIES) = REFUSAL PH050_ HELP ACTIVITIES Máte někoho, kdo Vám při uvedených problémech pomáhá? TAZATEL:VČETNĚ VAŠEHO PARTNERA NEBO DALŠÍCH ČLENŮ DOMÁCNOSTI 1. Ano 5. Ne IF PH050_ (HELP ACTIVITIES) = 1. Ano PH051_ HELP MEETS NEEDS Je tato pomoc dostatečná? TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST Vždycky 2. Většinou 3. Někdy

33 4. Skoro nikdy ENDIF PH059_ USE OF AIDS Prosím podívejte se na kartu 13 Používáte některý z uvedených předmětů? TAZATEL:ZANÉST POUZE OSOBNÍ POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI V PŘÍPADĚ PÁDU APOD. 1. Hůl nebo vycházková hůl 2. Ohrádka na chození, chodítko 3. Kolečkové křeslo (ruční mechanické) 4. Elektrické kolečkové křeslo 5. Elektrické vozítko 6. Speciální pomůcky při jídle 7. Osobní poplašné zařízení pro přivolání pomoci 96. Nic z toho ENDIF PH060_ HEALTH IN GENERAL QUESTION 3 Na stupnici 0 až 10 ohodnoťte Váš celkový zdravotní stav. 0 nejhorší, 10 nejlepší. (0..10) PH054_ WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH INTERVIEWER: KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU? 1. Respondent 2. Respondent a zástupce 3. Jen zástupce IF MN024_ (HOUSEHOLD TYPE) = 1 IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 BR001_ EVER SMOKED DAILY Následující otázky se týkají kouření a pití alkoholických nápojů. Ve svém životě, kouřil/a jste v průběhu alespoň jednoho roku cigarety, doutníky nebo dýmku? 1. Ano 5. Ne ENDIF IF BR001_ (EVER SMOKED DAILY) = 1. Ano OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 BR002_ SMOKE AT THE PRESENT TIME [Následující otázky jsou o kouření a pití alkoholických nápojů./{empty}] Kouříte v současné době?

34 1. Ano 5. Ne IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 AND Preload.W1_BR002_StillSmoking = 1 AND BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. Ne BR022_ STOPPED SMOKING Přestal/a jste kouřit od doby našeho posledního interview v [{měsíc a rok předchozího interview}]? 1. Ano, přestal/a jsem kouřit po posledním interview 2. Ne, nekouřil/a jsem v době posledního interview 3. Ne, stále kouřím ENDIF IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 BR003_ HOW MANY YEARS SMOKED Kolik let celkem [kouříte/jste] [{empty}/{empty}] [{empty}/kouřil/a]? TAZATEL:OBDOBÍ, KDY JSTE NEKOUŘIL/A, NEZAPOČÍTÁVAT. ZENÉST 1 POKUD RESPONDENT KOUŘIL MÉNĚ NEŽ JEDEN ROK (1..150) CHK: BR003_HowManyYearsSmoked < MN808_AgeRespondent MAIN "^FLError[27]" ENDIF IF BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 1. Ano OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 AND BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. Ne OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1 AND BR022_ (STOPPED SMOKING) = 3. Ne, stále kouřím AND BR002_ (SMOKE AT THE PRESENT TIME) = 5. Ne BR005_ WHAT DO OR DID YOU SMOKE Co [kouříte/jste] [{empty}/{empty}] [{empty}/kouřil/a, než jste přestal/a kouřit]? TAZATEL:HLASITĚ PŘEČÍST; ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Cigarety 2. Dýmku 3. Doutníky nebo doutníčky ENDIF ENDIF IF 1. Cigarety IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR006_ AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY Kolik cigaret denně [{empty}/{empty}] [{empty}/{empty}] [kouříte/jste kouřil/a] průměrně? (0..120)

35 ENDIF IF 2. Dýmku IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR007_ AVERAGE AMOUNT OF PIPES PER DAY Kolik dýmek denně [{empty}/{empty}] [{empty}/{empty}] [kouříte/jste kouřil/a] průměrně? (0..120) ENDIF IF 3. Doutníky nebo doutníčky IN BR005_(WHAT DO OR DID YOU SMOKE) BR008_ AVERAGE AMOUNT OF CIGARS PER DAY Kolik doutníků nebo doutníčků denně [{empty}/{empty}] [{empty}/{empty}] [kouříte/jste kouřil/a] průměrně? (0..120) ENDIF BR010_ DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS Podívejte se prosím na kartu 14. Jak často jste v posledních třech měsících pil/a alkoholické nápoje (pivo, víno, lihoviny)? 1. Skoro denně 2. Pět nebo šest dnů v týdnu 3. Tři nebo čtyři dny v týdnu 4. Jednou nebo dvakrát v týdnu 5. Jednou nebo dvakrát za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Za poslední tři měsíce vůbec ne IF BR010_ (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) < 7. Za poslední tři měsíce vůbec ne BR019_ HOW MANY DRINKS IN A DAY Během posledních tří měsíců, ve dnech kdy jste pil/a, kolik sklenic jste asi vypil/a? TAZATEL:POČÍTEJTE JAKO JEDNU SKLENICI:1 LAHEV/PLECHOVKA PIVA, 1 SKLENICE STOLNÍHO VÍNA (asi 12CL), 1 SKLENICE VÍNA (asi 8CL), NEBO 1 TVRDÝ ALKOHOL (4CL) (1..70) BR020_ HOW OFTEN FOUR OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS V kolika dnech během posledních tří měsíců jste vypil/a čtyři nebo více sklenic? (0..90) ELSE IF BR010_ (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) = 7. Za poslední

36 tři měsíce vůbec ne OR BR010_ (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) = DONTKNOW OR BR010_ (DAYS A WEEK CONSUMED ALCOHOL LAST 3 MONTHS) = REFUSAL BR021_ EVER DRUNK ALCOHOLIC BEVERAGES Pil/a jste někdy alkoholické nápoje? 1. Ano 5. Ne ENDIF ENDIF BR015_ SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS Jak často vykonáváte namáhavou tělesnou činnost (sport, fyzicky namáhavé práce v domácnosti nebo v zaměstnání)? TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST 1. Více než jednou týdně 2. Jednou týdně 3. Jednou až třikrát za měsíc 4. Vpodstatě nikdy BR016_ ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY Jak často vykonáváte středně namáhavou činnost (práce na zahradě, mytí auta, procházka)? TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST 1. Více než jednou týdně 2. Jednou týdně 3. Jednou až třikrát za měsíc 4. Vpodstatě nikdy BR017_ INTERVIEWER CHECK BR KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU? 1. Respondent 2. Respondent a zástupce 3. Jen zástupce ENDIF CF019_ INSTRUCTION FOR CF TAZATEL:V TOMTO MODULU SE TESTUJÍ KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI. ZAJISTĚTE, ABY PŘI VYPLŇOVÁNÍ TOHOTO MODULU NEBYLA PŘÍTOMNA ŽÁDNÁ JINÁ OSOBA. ZAČÁTEK MODULU, V NĚMŽ NENÍ DOVOLENO UVÁDĚT ÚDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSTUPCE. POKUD RESPONDENT NENÍ SCHOPEN SÁM ZODPOVĚDĚT NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY, ZADEJTE PŘI KAŽDÉ OTÁZCE CTRL-K A NA KONCI

37 MODULU UDĚLEJTE POZNÁMKU POMOCÍ CTRL-M. 1. Dále IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0 CF001_ SELF-RATED READING SKILLS Nyní se budeme věnovat kognitivním schopnostem. Jak byste sám/sama zhodnotil/a Vaši schopnost číst pro potřeby běžného života? Řekl/a byste, že je... TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍST. JEDNÁ SE O ČTENÍ NAPŘ. NOVIN, KNIH, DOKUMENTŮ APOD 1. Výborná 2. Velmi dobrá 3. Dobrá 4. Průměrná 5. Špatná CF002_ SELF-RATED WRITING SKILLS Jak byste sám/sama zhodnotil/a Vaši schopnost psát pro své každodenní potřeby. Řekl/a byste, že je... TAZATEL:NAHLAS PŘEČÍSTNEJDE O KRASOPIS, ALE O PSANÍ POZNÁMEK, DOPISŮ, DOKUMENTŮ APOD 1. Výborná 2. Velmi dobrá 3. Dobrá 4. Průměrná 5. Špatná ENDIF CF003_ DATE-DAY OF MONTH Nyní se budeme zabývat pamětí a schopností přemýšlet o věcech. Kolikátého dnes je? TAZATEL:KÓDOVAT, ZDA BYLO DNEŠNÍ DATUM ([{den v měsíci}]) UVEDENO SPRÁVNĚ. 1. Datum v měsíci je uvedeno správně 2. Datum v měsíci není uvedeno správně/neví, kolikátého dnes je CF004_ DATE-MONTH Jaký je měsíc? TAZATEL:KÓDOVAT, ZDA BYL MĚSÍC ([{systemový měsíc roku}]) UVEDEN SPRÁVNĚ 1. Měsíc byl uveden správně 2. Měsíc nebyl uveden správně /neví, který je měsíc CF005_ DATE-YEAR Jaký je rok?

38 TAZATEL:KÓDOVAT, ZDA BYL ROK ([{současný rok}]) UVEDEN SPRÁVNĚ 1. Rok uveden správně 2. Rok nebyl uveden správně / neví, který je rok CF006_ DAY OF THE WEEK Jaký je den v týdnu? TAZATEL:SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: ([{systemový den týdne}]) 1. Den uveden správně 2. Den nebyl uveden správně / neví, který je den CF007_ INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING Nyní Vám přečtu záměrně dlouhý seznam slov a poté Vás poprosím o zopakování těch slov, které si budete pomatovat v jakémkoli pořadí. Poslouchejte pozorně, protože ten seznam nemohu zopakovat. Rozuměl/a jste zadání? TAZATEL:STISKNOUT KLÁVESU NA ZAHÁJENÍ TESTU A PŘIPRAVIT TESTOVACÍ PROTOKOL. 1. Dále IF CF007_ (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING) = RESPONSE IF CF009_ (VERBAL FLUENCY INTRO) = EMPTY CF101_ TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL Připraven/a? TAZATEL:POČKAT, AŽ SE NA OBRAZOVCE ZAČNOU OBJEVOVAT SLOVA, KTERÁ BUDETE ČÍST.VYJMENOVANÁ SLOVA PAK PIŠTE DO PROTOKOLU TAZATELE. NA ZOPAKOVÁNÍ SLOV DEJTE ČAS 1 MINUTU. SPRÁVNĚ VYJMENOVANÁ SLOVA ZADAT DO POČÍTAČE. 1. Začít test CF102_ TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE 1. Dále CF008_ TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL Řekněte mi teď prosím všechna slova, na která si můžete vzpomenout. 1. Máslo 2. Ruka 3. Dopis 4. Královna 5. Lístek 6. Tráva 7. Roh 8. Kámen 9. Kniha 10. Hůl

39 96. Nic z toho CHK: NOT (( > 1) AND (96 IN CF008_Learn1)) MAIN "^FLError[5]" ENDIF ENDIF CF009_ VERBAL FLUENCY INTRO Teď bych Vás chtěl poprosit, abyste vyjmenoval/a tolik různých zvířat, na kolik si jen vzpomenete. Máte na to minutu čas. Připravte se, začněte teď! TAZATEL:DEJTE ČAS PŘESNĚ MINUTU. POKUD RESPONDENT PŘESTANE, NEŽ VYPRŠÍ ČAS, POVZBUĎTE JEJ, ABY POKRAČOVAL. POKUD MLČÍ DÉLE NEŽ 15 SEKUND, ZOPAKUJTE ZADÁNÍ. (''VYJMENUJTE PROSÍM CO NEJVÍCE RŮZNÝCH ZVÍŘAT''). ČASOVÝ LIMIT SE NEPRODLUŽUJE ANI KDYŽ MUSÍ BÝT ZADÁNÍ ZOPAKOVÁNO. 1. Dále IF CF009_ (VERBAL FLUENCY INTRO) = RESPONSE IF CF011_ (INTRODUCTION NUMERACY) = EMPTY CF010_ VERBAL FLUENCY SCORE TAZATEL:VÝSLEDEK VYPLYNE Z CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ VŠECH AKCEPTOVATELNÝCH POJMENOVÁNÍ ZVÍŘAT. ZA SPRÁVNÉ POVAŽUJEME VŠECHNY ZÁSTUPCE ŘÍŠE ZVÍŘAT, REÁLNĚ EXISTUJÍCÍ I MYTOLOGICKÁ ZVÍŘATA, NE VŠAK OPAKOVÁNÍ A VLASTNÍ JMÉNA. ZNAMENÁ TO TAKÉ, ŽE ZA SPRÁVNÁ JSOU POVAŽOVÁNA VŠECHNA OZNAČENÍ ZVÍŘECÍCH DRUHŮ A RAS V RÁMCI JEDNOHO DRUHU, OZNAČENÍ PRO SAMCE I SAMICE A JEJICH POTOMKY UVNITŘ JEDNOHO DRUHU. ZANÉST POČET ZVÍŘAT (0..100) (0..100) ENDIF ENDIF CF011_ INTRODUCTION NUMERACY Nyní bychom Vám rádi položili několik otázek, kde půjde o to, jak lidé v běžném životě zacházejí s čísly. TAZATEL:POKUD TO BUDE NUTNÉ, POVZBUDIT RESPONDENTA, ABY ZODPOVĚDĚL VŠECHNY OTÁZKY. 1. Dále CF012_ NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000 Jestliže pravděpodobnost dostat určitou nemoc činí 10 procent, kolik lidí z 1000 (tisíce) tuto nemoc pravděpodobně dostane? TAZATEL:ODPOVĚDI NEČÍST

KARTA 3 11. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 12. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 13. Vyšší odborná škola

KARTA 3 11. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 12. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 13. Vyšší odborná škola 50+ v Evropě KARTY KARTA 1 1. Manžel/manželka 2. Partner/partnerka 3. Dítě 4. Zeť/snacha 5. Otec/matka 6. Tchán/tchýně 7. Bratr/sestra 8. Vnuk/vnučka 9. Jiný příbuzní (uveďte prosím) 10. Jiná osoba, ne

Více

IF IS RESPONDENT RESPONDENT WHO FILLED IN COVERSCREEN = 1 OR MN101_Longitudinal = 0

IF IS RESPONDENT RESPONDENT WHO FILLED IN COVERSCREEN = 1 OR MN101_Longitudinal = 0 Share wave 4.8.8 - Version 4.8. (Fieldwork) - Czechia (Czech) IF Mode = a1 ELSE IF Mode = a2 CM003_RespFin CHOICE RESPONDENT FINANCE Později se budeme ptát na finanční situaci Vaší domácnosti a rodiny,

Více

KARTA 1 1. Manţel/manţelka 2. Partner/partnerka 3. Dítě 4. Nevlastní dítě 5. Otec/Matka 6. Tchán/Tchýně 7. Bratr/Sestra 8. Vnuk/Vnučka 9. Jiný příbuzní (uveďte prosím) 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte

Více

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro Rád/a bych zopakoval/a, že tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, kterou byste

Více

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8.

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8. KARTA 1 1. Manžel/manželka 2. Partner/partnerka 3. Dítě 4. Nevlastní dítě 5. Otec/Matka 6. Tchán/Tchýně 7. Bratr/Sestra 8. Vnuk/Vnučka 9. Jiný příbuzní (uveďte prosím) 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte

Více

XT104_SexDec. TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé) 1. Muž 2. Žena

XT104_SexDec. TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé) 1. Muž 2. Žena XT104_SexDec TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé) 1. Muž 2. Žena XT001_Intro Pan/í ['' + picv004_name] se před svou smrtí zúčastnil/a výzkumu SHARE 50+ v Evropě. [Jeho/Její]

Více

TAZATEL:ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ ZÁSTUPCE ZA ZEMŘELÉHO RESPONDENTA 1. Muž 2. Žena

TAZATEL:ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ ZÁSTUPCE ZA ZEMŘELÉHO RESPONDENTA 1. Muž 2. Žena Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-27 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Pan/í [{Jméno zemřelé osoby}] se před svou smrtí zúčastnil/a výzkumu SHARE. [Jeho/Její] účast byla velmi důležitá

Více

DN042_Gender POZOROVÁNÍ TAZATEL: Zadejte, zda-li je respondent ľena, nebo muľ (v případě nejistoty se zeptejte) 1. Muľ 2. ena

DN042_Gender POZOROVÁNÍ TAZATEL: Zadejte, zda-li je respondent ľena, nebo muľ (v případě nejistoty se zeptejte) 1. Muľ 2. ena IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro Rád/a bych zopakoval/a, ľe tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliľe narazíme na otázku, kterou byste

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Share wave 4.8.8 - Version 4.8. (Fieldwork) - Czechia (Czech) XT104_SexDec SEX OF DECENDENT

Share wave 4.8.8 - Version 4.8. (Fieldwork) - Czechia (Czech) XT104_SexDec SEX OF DECENDENT Share wave 4.8.8 - Version 4.8. (Fieldwork) - Czechia (Czech) XT104_SexDec SEX OF DECENDENT Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé) 1. Muž 2. Žena XT001_Intro INTRODUCTION TO EXIT

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw6

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw6 All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw6 Section_CM CM601_Language TAZATEL Prosím vyberte jazyk, ve kterém budete vést rozhovor. Pokud si nejste jistýá, zeptejte se respondenta Angličtina (vzorový

Více

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest Adresa správce české verze: Doc. MUDr. František Salajka, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, ČR, telefon 05 4719 2552, e-mail fsalaj@med.muni.cz

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ DOTAZNÍK Vyplňte, prosím, následující informace a odpovězte na níže uvedené otázky. Všechny uvedené informace jsou přísně důvěrné, slouží pouze k účelům terapie a nebudou zveřejněny bez Vašeho

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. DOTAZNÍK Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Cílem práce je zjistit a popsat kvalitu života HIV pozitivních pacientů a posoudit vliv práce všeobecných

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro.

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro. All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5 section_sc SC001_intro Průvodce Úvodním rozhovorem Vás provede všemi kroky k aktualizaci informací o domácnosti. Prosím, otázky čtěte respondentovi nahlas.

Více

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče Baculus, občanské sdružení Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE Žádost o poskytnutí služby sociální péče Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení)

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je 65 let nebo více C Hlavní studie 2006 /

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY

JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY Tato tabulka slouží jako orientační pomůcka k výběru vhodných produktů při konkrétních potížích. Upozorňujeme však, že každý organismus je jedinečný a je nutné v prvé řadě odhalit

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE Rádi bychom vás pozvali k účasti na tomto originálním výzkumném projektu. Měli byste se ho zúčastnit, pouze pokud

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Informovanost o Parkinsonově nemoci

Informovanost o Parkinsonově nemoci Informovanost o Parkinsonově nemoci Závěrečná zpráva Březen 05 Obsah Hlavní zjištění 3 Parametry projektu 7 Struktura vzorku 7 Výsledky 8 Realizátor projektu 9 Dotazník 0 Informovanost o Parkinsonově nemoci

Více

20.9.2010 1 / 5 DIOCHI spol. s r.o.

20.9.2010 1 / 5 DIOCHI spol. s r.o. A ADAPTOGEN AFRODIZIAKUM M/Ž AFTY AKNÉ ALERGICKÝ ZÁCHVAT ALERGIE ALZHEIMEROVA CHOROBA ANABOLIKUM ANGÍNA ANGINA PECTORIS ANTACIDUM ANTIOXYDANT ANTRAX ARTEROSKLERÓZA ARTRÓZA ASTMA AVITAMINÓZA B BÉRCOVÉ VŘEDY

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Žádost o poskytování sociální služby v DOMOVĚ pro SENIORY BECHYNĚ

Žádost o poskytování sociální služby v DOMOVĚ pro SENIORY BECHYNĚ Došlo dne: Klášterní 3, 391 65 BECHYNĚ tel./fax. 381 211 024, e-mail: info@ddbechyne.cz Žádost o poskytování sociální služby v DOMOVĚ pro SENIORY BECHYNĚ 1. Žadatel příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní)

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra sp. zn. sukls96703/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra obalené tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Analýza jídelníčku. Jméno: Onemocnění diagnostikovaná lékařem a subjektivní zdravotní potíže : Operace a úrazy: Užívané léky:

Analýza jídelníčku. Jméno: Onemocnění diagnostikovaná lékařem a subjektivní zdravotní potíže : Operace a úrazy: Užívané léky: Analýza jídelníčku Jméno: Věk: Tělesná výška: cm Tělesná hmotnost: kg Obvod pasu cm Obvod boků cm Onemocnění diagnostikovaná lékařem a subjektivní zdravotní potíže : Operace a úrazy: Užívané léky: Antikoncepce:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls115134/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo 12,5 mg potahované tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Smyslové a pohybové funkce

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Smyslové a pohybové funkce Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 29 52 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Smyslové a pohybové funkce European Health

Více

www.zpmvcr.cz infolinka 844 211 211

www.zpmvcr.cz infolinka 844 211 211 Ať se daří mojí milé zdravotní pojišťovně ve všech časech. Jsem ráda, že už jako malému dítěti mi maminka vybrala ZP MV ČR. Dnes, kdy si o pojištění i dalších věcech rozhoduji sama jsem si jistá, že mi

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Příbalová informace: informace pro uživatele Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace ZÁJEMCE Jméno a příjmení:... Datum narození:... Adresa trvalého bydliště:...... Korespondenční adresa:...... Telefon:... E-mail:... Zdravotní pojišťovna:...

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita, věčné téma PaedDr. & Mgr. Hana Čechová I u štíhlého člověka může v určitém období dojít k postupnému přibývání na váze. Základní problém spočívá v tom, že výživa je nejčastěji nadměrná

Více

Omnibus STEM/MARK 2014

Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících se různých zadaných témat. Metoda CAPI

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Seminární práce Kouřím, no a co! Vypracoval: Filip Vočka Školní rok: 2009/2010 Třída: 1. E Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum sp.zn.sukls151971/2012 a k sp.zn.sukls69213/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník Datum: PŘÍJMENÍ KŘESTNÍ JMÉNO Datum narození VĚK Muž/Žena / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka Výška Váha Pro pacienty s nadváhou: Cílová

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

Anamnéza (Case History)

Anamnéza (Case History) 1. Osobní data (Personal Details) Anamnéza (Case History) jméno a příjmení Jak se jmenujete? name and surname What is your name? věk Kdy jste se narodil(a)? age When were you born? bydliště Kde bydlíte?

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls36276/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls36276/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls36276/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku MUDr. Zdeňka Vandasová Účinky hluku na člověka Orgánové účinky Sluchový aparát: akustické trauma (120 140 db), poruchy sluchu (70 db) Kardiovaskulární

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Úvod...11 Co je homeopatie?...12 Jakou léčbu zvolit?...13 Tři pilíře homeopatie...14 Homeopatie léčí příčiny potíží...15 Podávání homeopatických přípravků...16 Krátkodobé zhoršení...17 Podávání homeopatik

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls24115/2006 a přílohy k sp. z.n sukls30665/2007, sukls62484/2009, sukls56251/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls24115/2006 a přílohy k sp. z.n sukls30665/2007, sukls62484/2009, sukls56251/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls24115/2006 a přílohy k sp. z.n sukls30665/2007, sukls62484/2009, sukls56251/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NiQuitin 2mg

Více

Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČ: 75139243

Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČ: 75139243 Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČ: 75139243 středisko HELIOS, Havířov - Město středisko LUNA, Havířov -

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více