Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 č.j.: ZUŠ-Sok/104/2015 Obsah: A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy D. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. Údaje o DVPP H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J. Základní údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zhodnocení 2

3 A. Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava-Moravská Ostrava Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Kontakty: tel.: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: Moravskoslezský kraj Krajský úřad Ostrava, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. Mgr. Petr Žoch Odloučené pracoviště: ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19 Datum zařazení do sítě škol: 1. leden 1999 Celková kapacita školy: Pedagogická rada: Umělecká rada: 690 žáků Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oborů a oddělení. Umělecká rada školy pracovala ve školním roce 2014/2015 ve složení 6 členů. Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Členové umělecké rady jsou rovněž jednotlivými předsedy oddělení a oborů ZUŠ. 3

4 B. Přehled oborů vzdělávání Seznam studijních oborů a počty žáků: Školní rok 2014/ Hudební obor 355 žáků 2. Výtvarný obor 98 žáků 3. Taneční obor 42 žáků 4. Literárně dramatický obor 25 žáků Přehled učebních plánů v oborech: Hudební obor Všechny učební plány hudební oboru, podle kterých vyučujeme, byly schváleny MŠMT ČR dne pod č.j / Přehled učebních plánů hudebního oboru: - přípravné studium UP č. 1b - hra na klavír UP č. 2a - hra na elektronické klávesové nástroje UP č. 2b - hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 - hra na zobcovou flétnu UP č. 5a - Hra na přípravný dechový nástroj UP č. 5b - hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 - hra na kytaru UP č. 8 - hra na akordeon UP č. 9 - pěvecká hlasová výchova UP č hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje UP č pěvecká výchova a zpěv UP č. 13 Výtvarný obor Přípravné studium, I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a rozšířené vyučování (příprava na střední a vysoké školy uměleckého zaměření) se řídí UP pod č.j / , který byl schválen MŠMT ČR dne Taneční obor Přípravné studium a I. stupeň základního studia se řídí UP pod č.j / , jenž byl schválen MŠMT ČR ze dne II. stupeň základního studia, rozšířené studium se řídí UP vydaným pod č.j /2003 schváleným MŠMT ČR ze dne Literárně-dramatický obor Přípravný stupeň, I. a II. stupeň základního studia dramatické výchovy se řídí inovovanými UP vydanými pod č.j / s platností od a pod č. j / s platností od Školní vzdělávací program Platný od č. j.: ZUŠ-Sok/114/2013. Studijní zaměření ; 5.2; 5.3;

5 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet zaměstnanců ve školním roce 2014/2015 fyz. přep. Interní pedagogičtí zaměstnanci 26 17,9 Externí pedagogičtí zaměstnanci 8 2,2 Interní nepedagogičtí zaměstnanci 3 3,0 Externí nepedagogičtí zaměstnanci 2 1,0 Celkem 39 24,1 Stav k Interní pedagogičtí pracovníci Číslo pracovníka Vzdělání Aprobace Délka praxe 3072 VŠ zpěv konzervatoř klavír VŠ - doktorát zpěv konzervatoř klavír nad konzervatoř housle konzervatoř klarinet nad VŠ akordeon VŠ hudební nauka konzervatoř klavír nad VŠ klavír VŠ výtvarný obor VŠ - bc. příčná flétna VŠ - doktorát hudební nauka VŠ kytara konzervatoř klavír nad VŠ violoncello konzervatoř LDO VŠ klavír VŠ- doc. hudební nauka nad konzervatoř akordeon konzervatoř kytara VŠ souborová hra nad konzervatoř kytara konzervatoř balet VŠ - doktorát klavír VŠ klarinet 7 Stav k Externí pedagogičtí pracovníci Číslo pracovníka Vzdělání Aprobace konzervatoř housle konzervatoř - studuje korepetice TO VŠ klavír VŠ korepetice TO konzervatoř - studuje bicí nástroje konzervatoř klavír 4390 VŠ housle konzervatoř zpěv Stav k

6 D. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Škola přijímá žáky na základě úspěšného absolvování přijímací nebo talentové zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Hudební obor 138 Výtvarný obor 47 Taneční obor 23 Lit.-dramatický obor 4 Celkem 212 Přijatí žáci na šk. rok 2014/ Údaje o počtu žáků, absolventů E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok 2014/2015 Počet žáků z toho absolventi I.stupeň II.stupeň Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.-dramatický obor Celkem Údaje o výsledcích závěrečných zkoušek a ročníkových zkoušek Školní rok 2014/2015 prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.-dramatický obor Celkem Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy JKGO - přijat 1 žák (zpěv) Konzervatórium Žilina - přijat 1 žák (zpěv) SUŠ-OVA - obor animace - přijati 2 žáci SUŠ-OVA - obor ilustrace - přijat 1 žák AVE ART - obor animovaná tvorba - přijat 1 žák AVE ART - obor grafický desing - přijat 1 žák 6

7 4. Soutěže Paforta Středisko volného času Ostrava - 2. místo - žáci TO Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - sólový a komorní zpěv - 1. místo - 4 žáci; 2. místo - 1 žák Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - hra na dechové nástroje - 1. místo - 4 žáci; 2. místo - 1 žák; 3. místo - 1 žák XIII ročník Akordeónového festivalu v rytme rôznych hudebných žánrov - Kysucké Nové Město - stříbrné pásmo - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ - sólový a komorní zpěv - 1. místo - 1 žák; 2. místo - 2 žáci Konkurz do rozhlasové hry - Uzly a pomeranče - Český rozhlas Ostrava Úspěšně absolvovali a na červnové natáčení v režii Pražského rozhlasu byli vybráni 2 žáci Krajské kolo národních soutěží - hra na dechové nástroje - 1. místo - 1 žák; 2. místo - 1 žák; 3. místo - 1 žák Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava IV. ročník - 3. místo - 1 žák Mezinárodní akordeonová soutěž - Rajecké Teplice SR - stříbrné pásmo - 1 žák F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Problematiku prevence sociálně patologických jevů u dětí řeší organizační řád školy vydaný ředitelem školy ve směrnici č. 2 Školní a klasifikační řád ZUŠ, č. 3 Pracovní řád a č. 13 Spolupráce školy s policií tak, aby se prevence sociálně patologických jevů u žáků stala přirozenou součástí komunikace v jednotlivých předmětech a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita škol. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u žáků dotýká. Důraz je kladen především na oblast zdravého životního stylu, oblast společenskovědní a oblast sociálně-právní. Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole, podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy s rodiči. Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování apod.). 7

8 G. Údaje o DVPP Ve školním roce 2014/2015 se naši pedagogičtí zaměstnanci zúčastnili těchto seminářů, kurzů, školení, studií a přednášek: Seminář - JKGO - Ostravská setkání se zobcovou flétnou: Hodnocení metody výuky hry na zobcovou flétnu - 1pedagog Vzdělávací program pedagogických pracovníků s názvem Klávesové nástroje - metodika pro výuku na ZUŠ a SUŠ - seminář pro pedagogy na Konzervatoři v Olomouci - 2 pedagogové Seminář - JKGO - Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu - 1pedagog DVPP JKGO - Ostravská setkání s kytarou: Seminář s aktivní hrou na nástroj - 1pedagog Klarinetový kongres - umělecká agentura Presto spolu s JKGO a ZUŠ Sokolská tř. 15-1pedagog Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ostrava - Učitelé na jedné lodi aneb jak se vzájemně podpořit - Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování - 24 pedagogů Bacha na Bacha - přednáška Izabely Kožané Manderly v rámci akce "Máme rádi baroko" na Církevní konzervatoři Opava - 2 pedagogové III. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT - obor zpěv - 1pedagog III. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT - obor zpěv - 1pedagog DVPP JKGO - Ostravská setkání s kytarou: Seminář s aktivní hrou na nástroj - 1 pedagog Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy - Litomyšl pedagog Celoroční vzdělávací akce Doktorandské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Doktorandské studium na Akademii hudby K. Szymanowskeho Katowice - 1 pedagog Bakalářské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - ŠM - 1 pedagog H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity žáků a školní akce: Výchovné představení pro MŠ: Varenská, Blahoslavova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci LDO, TO, VO a HO Výchovné představení pro MŠ: Lechowitczova, Špálova, Dvořákova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci LDO, TO, VO a HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 4 žáci HO Slavnostní zahajovací koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 4 žáci HO Klarinetový kongres - umělecká agentura Presto spolu s JKGO a ZUŠ Sokolská tř. 15, třídy a sál ZUŠ Podzimní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO 8

9 Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 4 žáci HO Velice modrý pták a jiné příběhy - Divadelní představení a pásma textů - Divadlo Loutek v Ostravě - vystoupili žáci LDO, VO Mikulášské setkání - sál školy (2x) Vánoční setkání - sál školy - vystoupili žáci smyčcového oddělení HO Vánoční koncert ve stacionáři Duhový dům, Slezská diakonie - vystoupilo 17 žáků HO Vánoční koncert I. - sál školy - vystoupili žáci HO Vánoční koncert v Klubu seniorů při DPS, Gajdošova 39 - vystoupilo 13 žáků HO Vánoční koncert v kapli sv. Urbana v Ostravě-Lhotce - vystoupili žáci HO Adventní setkání tanečního oddělení - sál školy - vystoupili žáci TO Vánoční koncert II. - sál školy - vystoupili žáci HO Vánoční světlo - Adventní představení - budova školy - Vystoupili žáci LDO, TO a VO Pěvecké Matiné - sál školy - vystoupili žáci pěveckého oddělení HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 4 žáci HO Školní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vernisáž fotografií Fedora Gabčana, Krásný tisk - Komorní scéna Aréna - vystoupil 1 žák HO Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - hra na lidové nástroje - sál školy Jarní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 3 žáci HO Koncert v klubu seniorů při DPS Gajdošova 39 - vystoupilo 11 žáků HO Koncert v klubu seniorů při DPS Dobrovského 53 - vystoupilo 17 žáků HO Koncert populární hudby - sál školy - vystoupili žáci HO Koncert žáků Církevní konzervatoře v Opavě - sál školy Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava IV. ročník - sál školy Templ fest Pietní akce za oběti holocaustu u příležitosti Izraelského státního svátku - Nový židovský hřbitov/obřadní síň Slezská Ostrava - vystoupil 1 žák LDO Dopolední generálka baletu Popelka - Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava - náslech žáků TO Pochod dobré vůle Praha, Valdštejnská zahrada - vystoupil 1 žák LDO Klavírní matiné - sál školy - vystoupili žáci klávesového oddělení HO Jarní salón - XV. ročník s tematickým názvem Domov - budova školy - výstava prací žáků VO Ostravských ZUŠ Večer sólových vystoupení - sál školy - dramatická vystoupení žáků LDO Absolventský koncert č. 1 - sál školy - vystoupilo 9 žáků HO Koncert ke dni matek - sál školy - vystoupili žáci HO Absolventský koncert č. 2 - sál školy - vystoupilo 5 žáků HO Hudební pohádka pro MŠ Ostrčilova a MŠ Poděbradova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO Hudební pohádka pro MŠ Krajského úřadu a MŠ Lechowiczova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO, TO Hudební pohádka pro MŠ Šafaříkova a MŠ Varenská - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO, TO Hudební pohádka pro MŠ Špálova, MŠ Křižíkova a MŠ Repinova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO, TO Absolventský koncert č. 3 - sál školy - vystoupilo 11 žáků HO 9

10 Večer sólových vystoupení II - sál školy - dramatická vystoupení žáků LDO Okresní klavírní přehlídka - sál školy - vystoupili 2 žáci HO Vystoupení v rámci koncertu ve stacionáři Duhový dům, Slezská diakonie - vystoupil 1 žák HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupilo 5 žáků HO Slavnostní závěrečný koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vernisáž Závěrečné a absolventské výstavy prací žáků VO - budova školy Slavnostní vyřazení absolventů - sál školy - žáci HO, TO, VO Taneční představení žáků TO - Kouzelný krámek - Divadlo loutek v Ostravě - vystoupili žáci TO Varieté v ZUŠ - vystoupili žáci VO, HO Slavnostní pasování žáků MŠ Repinova - sál školy - vystoupili 3 žáci HO Mezinárodní Galakoncert v rámci spolupráce Uměleckých škol v projektu Umění V4 - Bratislava SR - vystoupili 2 žáci HO Poprask na Laguně - divadelní představení žáků LDO - Divadlo loutek v Ostravě - vystoupili žáci LDO Poprask na Laguně - divadelní představení žáků LDO - Divadlo loutek v Ostravě - vystoupili žáci LDO Mezinárodní klarinetové kurzy - umělecká agentura Presto a ZUŠ Sokolská tř Taneční soustředění - Ostravice - účast žáků TO Třídní koncerty (17x) Aktivity pedagogů: Účast na výstavě uměleckého smaltu Miejska Galeria Sztuki "Obok", Tychy, Polsko - 1 pedagog Účast na 8. Mezinárodním trienále smaltuv Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku - 1 pedagog Vystoupení na představení knihy Sáry Rejdové v Knihovně P. Bezruče v Opavě - 2 pedagogové Vernisáž fotografií Michaela Urbánka - Ostrava Street - Slezsko ostravská galerie - hudební vstup - 1 pedagog Koncert učitelů - sál školy - vystoupilo 9 pedagogů Vernisáž fotografií Karla Tůmy - Andělé bez budoucnosti - Komorní scéna Aréna - hudební vstup - 1 pedagog Noc kostelů - 1 pedagog Čeladná - Jarní koncert - 1 pedagog Operetní galakoncert s komorním orchestrem Operettissimo - 1 pedagog Folklorní koncerty v souboru "Valašský vojvoda" - 1 pedagog Hudební redakce ČRo Ostrava - 1 pedagog Ensemble Baroque Quintet - 1 pedagog CM Iršava - 1 pedagog Vedení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity - 1 pedagog Vedení Ostravského smíšeného sboru - 1 pedagog Vedení pěveckého sboru - Bosanova - 1 pedagog člen JFO - 1 pedagog člen DLo-Ostrava - 1 pedagog ACUSTRIO - 1 pedagog 10

11 publikační činnost v tuzemských a zahraničních sbornících - 1 pedagog stálý host - Slezské divadlo Opava - 1 pedagog stálý host - Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - 1 pedagog stálý host - Státní opera Banská Bystrica - 1 pedagog stálý host - Státní divadlo Košice - 1 pedagog Účast pedagogů v porotách soutěží: Člen poroty okresního kola národních soutěží - hra na dechové nástroje - 1 pedagog Člen poroty pěvecké soutěže Zpěváček - 1 pedagog Člen poroty Mezinárodní akordeonové soutěže - Ostrava pedagog Člen poroty pěvecké soutěže Zpěváček - 1 pedagog Spolupráce školy s dalšími subjekty: Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava Církevní konzervatoř v Opavě Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz DLo Ostrava Komorní scéna Aréna Stacionář Duhový dům, Slezská diakonie Klub seniorů při DPS, Gajdošova 39 Klub seniorů při DPS Dobrovského 53 Magistrát města Ostravy Umělecká agentura Presto Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: Nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů Nábory talentovaných žáků Autorské výstavy, vernisáže Pásma dramatických textů, divadelní představení Taneční vystoupení při různých příležitostech Spolupráce s Moravskoslezským krajem odborem školství Pořádání koncertů v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz Vítání občánků I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI. Ve školním roce 2014/2015 neproběhla na ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava kontrola 11

12 J. Základní údaje o hospodaření školy 1. Účetní období roku 2014 rok 2014 Příjmy - výnosy ,39 Výdaje - náklady ,01 Výsledek hospodaření ,38 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2014 Výsledek hospodaření ,38 Plnění rezervního fondu ,38 Plnění fondu odměn ,00 Uhrazení ztrát z minulých let 0,00 v tom: Mzdové náklady 2014 stanoveno vyčerpáno nevyčerpáno ÚZ: přímé náklady celkem , ,00 0,00 prostředky na platy , ,00 0,00 OON , ,00 0,00 zákonné odvody , , ,00 příděl do FKSP , , ,00 ONIV přímý , , ,00 ÚZ: 134 účelově určeno na náhradu nákladů Mezinárodní , ,00 0,00 soutěže Ostrava 2014 ÚZ: RP Zvýšení platů ped. pracovníků regionálního školství , ,00 0,00 prostředky na platy , ,00 0,00 v tom: zákonné odvody 3.609, ,00 0,00 příděl do FKSP 106,00 106,00 0,00 ÚZ: RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství , ,00 0,00 prostředky na platy , ,00 0,00 v tom: zákonné odvody , ,00 0,00 příděl do FKSP 440,00 440,00 0,00 ÚZ: Pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na správu majetku , ,00 0,00 FaMa+ Závazný ukazatel celkem , ,00 0,00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců 22,54 21,643 0,897 12

13 Stav peněžních fondů k Investiční fond ,61 Rezervní fond ,22 FKSP ,71 Fond odměn ,00 2. Účetní období leden - srpen 2015 Mzdové náklady leden - srpen 2015 vyčerpáno k Vyčerpáno v stanoveno % ÚZ: prostředky na platy , ,00 66% ÚZ: OON , ,00 60% z toho: odstupné 0,00 0,00 ÚZ: prostředky na platy , ,00 50% Stav peněžních fondů k Investiční fond ,61 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření ,60 FKSP ,71 Fond odměn ,00 Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 Prostředky na provoz jsou rovnoměrně čerpány. K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách organizovaného Moravskoslezským krajem v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. V rámci mezinárodní spolupráce se ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, smlouvou o partnerství zapojila do projektu UMENIE V4. 13

14 L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace se ve školním roce 2014/2015 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání, formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi. Společné vzdělávací akce Učitelé na jedné lodi, aneb jak se vzájemně podpořit - Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování se zúčastnilo 24 pedagogů. Jeden pedagog úspěšně ukončil studium školského managementu v rámci celoživotního vzdělávání. M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2014/2015 požádala škola o dar k projektu Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2015 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Cílem projektu bylo získání finančních prostředků k realizaci akce pořádané školou. Výše požadované částky: ,- Kč Výše obdržené částky: 0,- Kč Škola zároveň požádala zřizovatele o finanční příspěvek k zajištění organizace akce Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava Výše požadované částky: ,- Kč Výše obdržené částky: ,- Kč Dále škola v rámci partnerství spolupořádala s uměleckou agenturou Presto Mezinárodní klarinetové a saxofonové kurzy a Klarinetový kongres. Finanční prostředky na projekty zajistil partner. N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace působí základní organizace ČMOS pracovníků školství. Vzájemná spolupráce mezi vedením školy a odborovou organizací na vytváření kolektivní smlouvy a směrnicí FKSP je dobrá. Rovněž kontrola na úseku BOZP a PO je plněna důsledně. Základní dokumenty: Kolektivní smlouva 2014 (č. j.: ZUŠ-Sok/171/2013, platnost do ) Kolektivní smlouva 2015 (č. j.: ZUŠ-Sok/176/2014, platnost do ) Vnitřní směrnice čerpání FKSP (č. j.: ZUŠ-Sok/172/2013, platnost do další úpravy) 14

15 Zhodnocení Situace na ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace se díky obětavé práci většiny pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy nadále vyvíjí pozitivně. Úroveň vzdělávání je stabilní, což je patrno i na ocenění žáků na soutěžích a přehlídkách. Pedagogičtí pracovníci všech čtyř oborů se ve školním roce 2014/2015 aktivně zapojili do bohatého školního či mimoškolního dění, což je patrno na úrovni veřejných akcí pořádaných školou. Vedení školy se systematicky snažilo o vylepšování podmínek výuky a školy, zkvalitněním nástrojového parku, modernizací a opravami interiéru školy. Vedení rovněž usilovalo o další možnosti zapojení do kulturního života regionu např. organizací IV. ročníku Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2015, či realizací Mezinárodních klarinetových a saxofonových kurzů určených pro pedagogy Moravskoslezského kraje. Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila pedagogická rada 21. září V Ostravě dne 21. září 2015 PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy 15

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/34 /2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Škola Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace 1 I. Závazná část zprávy o škole 1. Název

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva školní rok 2008-2009 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je státní školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková organizace.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 14. září 2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2010-2011 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více