Co dnes potřebujívědět finanční ředitelé? Michal Fialka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co dnes potřebujívědět finanční ředitelé? Michal Fialka"

Transkript

1 Co dnes potřebujívědět finanční ředitelé? Michal Fialka

2 VydavatelstvíEconomia Vydavatelství ekonomického a odborného tisku Rok založení 1990 Ročním inzertním obratem se řadí mezi 5 největších vydavatelských společností v ČR Zakládající člen Unie vydavatelů a člen Evropské asociace ekonomického tisku (European Business Press) Náklady titulů podrobovány auditu ABC ČR Čtenost titulů měřena v rámci Media Projektu a ve výzkumu decision makers LAE ČR

3

4 Z pozvánky na IBM Performance Forum Představte si, že by vaše organizace mohla podávat ažo třetinu lepší výkon než její konkurenti. Výkon podniku Řízenívýkonnosti podniku je trvalým předmětem zájmu finančních manažerů Je nejčastějším poptávaným námětem u čtenářů FM Většízájem je u čtenářůo praktickézkušenosti nežo teoretické poznatky

5 Výkonnost a hodnota Dříve byl měřítkem výkonu účetní zisk a účetní výsledky byly podkladem pro většinu obchodních rozhodnutí. To dnes neplatí. Globální konkurence, volatilita trhu, nové regulatorní požadavky nutímanažery, aby trvale přehodnocovali svou obchodnípozici a aby často činili rozhodnutí, kterámajívliv na hodnotu: likvidace některých provozních aktivit, vstup do společných podnikůa změna přístupů k distribuci (Copeland, T., Koller, T., Murrin, J.: Stanovení hodnoty firem, Victoria Publishing, str. 22) To vytvářína pracovníky finančních oddělenía controllingu novépožadavky.

6 Finančníředitelédříve a nyní Ke klasické odpovědnosti finančního manažera patří: finanční reporting řízení cash flow správa pohledávek a závazků hodnocení investic plánování financí komunikace s investory, auditory, daňovými poradci, bankami Úloha finančních manažerů se mění: Kdybychom se podívali o deset let zpátky, všichni hovořili o controllingu; dnes všichni hovořío risk managementu, corporate governance, střediscích sdílených služeb, offshoringu. Dean Brabec, prezident Klubu finančních ředitelů v rozhovoru pro FM Profese finančního manažera se i do budoucna bude vyvíjet, bude stále komplexnější, bude více zaměřena na strategii společnosti, na chování společnosti na trhu. Kamil Ziegler, viceprezident Klubu finančních ředitelův rozhovoru pro FM

7 Informačnípodpora Informační podpora je naprosto nepostradatelná pro fungování všech typů organizací; bez kvalitních informací není řízení Informace, kterémajífinančníředitelé, jsou dnes rychlejší, podrobnější, komplexnější. Jsou dostupnéna zmáčknutíklávesy. Finančnířízeníprodělalo zásadnízměny. Finanční manažeři mohou dnes lépe analyzovat, prognózovat a řídit nejrůznějšíprocesy ve firmách. Samotné nasazení IT modulu není zárukou zvýšení výkonu Zvýšenívýkonu přicházíažs poznáním, definováním a ovládnutím příčinných souvislostí, kterétvořívýkon;ostatněod Francise Bacona víme, že znalost příčin je skutečnávěda, cožmůžeme modifikovat na znalost příčin je skutečný management

8 Jak měřit výkon? Měření nemusí mít vždy podobu nasazení IT, jak dokazuje následující historka Danny Meyer, zakladatel restauračního řetězce Union Square Hospitality Group v New Yorku, získáváinformace nevtíravě, pouhým pozorováním. Jestliže se lidéobědvajícív některéz jeho restauracídívajíjeden na druhého, vše je s největšípravděpodobnostív pořádku. Jestliže se rozhlížejípo místnosti, je obsluha pravděpodobněpomalá. (MŘč. 9/2010, Likierman, A.: Pět léček při měření výkonnosti, str. 66) I při stanovení explicitních ukazatelů výkonnosti se manažeři dopouštějí mnoha chyb Např.: stanoví si příliš měkké cíle Nikdo nemá zájem o ukazatel, v němž firma nedosáhne vyššího hodnocení než 95 %. Manažeři hledajívýmluvy pro špatnou výkonnost, místo aby pátrali po hlavních příčinách (dopravnífirma, rychléobčerstvení, výrobce počítačových komponent atd.) (MŘ 9/2007, Hammer, M.: Sedm hříchů měření provozní výkonnosti, str. 29)

9 Predikce v krizi Společnosti dlouho vnímaly krizi jako jev, který se týkátěch druhých (Kislingerová, E.: Podnik v časech krize, Grada 2010, str ) Důvodem byl špatný systém řízenírizik, firmy reagovaly na poptávkovou krizi až po faktickém snížení objednávek Reakce: pokles objednávek o 10 % =>úspory v marketingu či jiných lehce omezitelných oblastech ažpokles objednávek o % => razantnějšíomezení provozních nákladů včetně mzdových Důvody: silnázávislost na cizích zdrojích, podniky nebyly dostatečněfinančněvybavenéz doby konjunktury a dostaly se do vážných potížís cash flow

10 Murphyho zákon: Neočekávejte, že tomu, co se dápředvídat, se dá také zabránit. Možná, že některým jevům se nedázabránit, ale vůbec se o to nepokusit? Sofistikovanápredikce je k ničemu bez plánu adekvátních reakcí Osobní příklad: po 10 letech ruším účet v bance užmnoho měsícůnejsem spokojen s výšípoplatků(zdáse mi, že value for money je příliš nízká) retenčnísystém mébanky pravděpodobněsingalizoval úmysl defekce, protože mi uprostřed léta z banky dvakrát volali a ptali se měna spokojenost se službami, ale žádné další kroky nenavazovali vysvětlení: buďklient nenídostatečněziskový, aby zájem na jeho udržení vyvolal nějakou dodatečnou nákladovou akci (už pořízení varovného systému je nákladem), nebo nemajídotažený systém zadržování zákazníků

11 Závěr Univerzální odpověď na otázku, co potřebují vědět finančníředitelé, neexistuje Pablo Picasso údajněřekl: Počítače jsou k ničemu. Dokážou poskytnout pouze odpovědi. Smysl takových setkání, jako je dnešní, je podle mého nadhodit otázky a povzbudit účastníky k hledání vlastního řešení Děkuji za pozornost

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí www.finexpert.cz... společně světem fi nancí 6/2008 2. června 2008 49,90 Kč 69 Sk, 2 JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY PŘEHLED ÚČTŮ Regulované nájemné ANO, či NE? Češi říkají, reformu ano, ale... Kolik to bude

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková Je odbornou asistentkou na katedře financí Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působí od roku 1994. Garantuje a vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

1. Současné přístupy k řízení

1. Současné přístupy k řízení 1. Současné přístupy k řízení V současných podmínkách českého hospodářství roste trvale náročnost a požadavky na řízení, neboť a) roste složitost řešených manažerských úloh a dochází ke zkracování doby

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Hrdý Milan ABSTRAKT Tento příspěvek se zabývá aplikačními problémy hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů jakožto klíčového

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?*

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak tato změna ovlivní vaši společnost? *connectedthinking Další publikace o IFRS PricewaterhouseCoopers vydal několik publikací o

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více