Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018"

Transkript

1 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Rada Jihomoravského kraje na své 42. schůzi konané dne projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok Na úřední desce Jihomoravského kraje je v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2018, návrh závazných ukazatelů rozpočtu, návrh rozpočtu výdajů rekapitulace dle oddílů (tj. oblastí rozpočtového hospodaření), návrh na poskytnutí členských příspěvků právnickým osobám a návrh na poskytnutí dotací právnickým osobám z rozpočtu Jihomoravského kraje. Do plného znění návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 mohou občané nahlížet na informacích ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, a na odboru ekonomickém Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 115 v prvním patře v budově Žerotínovo náměstí 3, nebo prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje v tématu Ekonomika a finance. Připomínky k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě do na adrese: Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno, případně elektronicky na adrese nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne v jednacím sále ve 3. patře budovy, místnost č. 306.

2 Tabulka č. 1 Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2018 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 % NR 2018/SR Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší Správní poplatky ,0 Daňové příjmy celkem , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Odvody příspěvkových organizací , Ostatní odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z úroků (část) , Kurzové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků ,0 Nedaňové příjmy celkem , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 273 Kapitálové příjmy celkem , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,0 Přijaté transfery celkem ,5 Příjmy celkem ,3 Oddíl VÝDAJE Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 % NR 2018/SR Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,6 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,0 22 Doprava ,6 23 Vodní hospodářství ,0 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,0 31,32 Vzdělávání a školské služby ,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,5 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,4 35 Zdravotnictví ,7 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,6 37 Ochrana životního prostředí ,4 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ,4 52 Civilní připravenost na krizové stavy ,0 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,0 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém ,9 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,5 62 Jiné veřejné služby a činnosti ,7 63 Finanční operace ,3 64 Ostatní činnosti ,8 Výdaje celkem ,6 Položka FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 % NR 2018/SR Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které x tvoří kapitolu OSFA 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků x Financování celkem x PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 % NR 2018/SR 2017 Příjmy celkem ,3 Výdaje celkem ,6 Saldo příjmů a výdajů x Financování x Pozn.: Očekávaná skutečnost 2017 je očištěna o dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, nadnárodních zdrojů a od jiných poskytovatelů přijaté v průběhu roku.

3 Tabulka č. 3 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) Oddíl Název oddílu Návrh rozpočtu na rok 2018 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice 43 zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem

4 Tabulka č. 8 Návrh členských příspěvků právnickým osobám z rozpočtu JMK na rok 2018 Název příjemce Právní forma IČ ORJ Č. akce Částka v tis. Kč Asociace krajů České republiky zájmové sdružení právnických osob Asociace poskytovatelů sociálních spolek služeb České republiky, z.s. Asociace společenské odpovědnosti, obecně prospěšná společnost o.p.s. Centrála cestovního ruchu - Jižní zájmové sdružení právnických osob Morava, zájmové sdružení právnických osob Česká společnost pro jakost, z.s. spolek ERRIN (European Regions Research mezinárodní neziskové sdružení and Innovation Network) Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a zájmové sdružení právnických osob Metoděje *) Jihomoravské centrum pro zájmové sdružení právnických osob mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst České zájmové sdružení právnických osob republiky PURPLE (Peri Urban Regions Platform Europe) mezinárodní neziskové sdružení Spolek pro GP ČR Brno spolek CELKEM *) Členský příspěvek ve sdružení Evropské kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je přepočten na českou měnu a činí EUR.

5 Tabulka č. 9 Návrh dotací právnickým osobám z rozpočtu JMK na rok 2018 Název příjemce Právní forma IČ Účel ORJ Č. akce Částka v tis. Kč CEJIZA, s. r. o. společnost s ručením omezeným Úhrada provozních nákladů v kalendářním roce nájem prostor, spotřební materiál, úhrada energií, právní a konzultační služby, odborné poradenství, osobní náklady Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. obecně prospěšná společnost Podpora činnosti Českého filharmonického sboru Český olympijský výbor spolek Olympijský park Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně vysoká škola Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka Mezinárodní centrum slovanské hudby, obecně prospěšná společnost Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae o.p.s. Moravská zemská knihovna v Brně příspěvková státu Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce regionální rada regionu soudržnosti Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod včetně činnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období roku 2017 v souvislosti s ukončováním a uzavíráním Regionálního operačního programu Jihovýchod v období veřejná výzkumná instituce Podpora neziskových činností CELKEM

6 Kapitola III.1.1 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu příjmů JMK na rok 2018 Položka Název položky Částka v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy celkem

7 Kapitola III.1.2 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu výdajů JMK na rok 2018 Název paragrafu Částka v tis. Kč 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Drážní vozidla Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Provoz civilní letecké dopravy Dopravní obslužnost Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vodního hospodářství Podpora podnikání Mateřské školy Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázia Střední odborné školy Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Dětské domovy Školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střediska volného času Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ostatní záležitosti vzdělávání Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Programy paliativní péče

8 Název paragrafu Částka v tis. Kč 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Monitoring ochrany ovzduší Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Zastupitelstva krajů v tom: Výdaje na činnost politických klubů ANO ,40 - ČSSD 187,68 - KDU - ČSL 187,68 - KSČM 132,96 - ODS 119,28 - TOP 09 + Žít Brno 91,92 - Starostové pro JM 91,92 - SPD + SPO 91,92 - Zelení a Piráti 78, Činnost regionální správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem

9 Kapitola III.1.3 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu financování JMK na rok 2018 Položka Název položky Částka v tis. Kč 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem

10 Kapitola III.2.1 Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok příspěvky na provoz ORG Název příspěvkové Částka v tis. Kč Příspěvkové v oblasti školství 1301 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 88, Základní umělecká škola Blansko, příspěvková 340, Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková 177, Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková 59, Základní umělecká škola Letovice, příspěvková 258, Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková 109, Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková 719, Středisko volného času Boskovice, příspěvková 635, Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková 1 069, Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková 1 695, Základní škola speciální Blansko, příspěvková 1 860, Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková 204, Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková 1 935, Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková 589, Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková 1 996, Dětský domov Boskovice, příspěvková 3 527, Gymnázium Blansko, příspěvková 4 283, Gymnázium Boskovice, příspěvková 3 947, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková 3 884, Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková 8 349, Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková 3 825, Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková 2 909, Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková 5 383, Masarykova střední škola Letovice, příspěvková 5 393, Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková , Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková 365, Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková 2 016, Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková 198, Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková 374, Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková 497, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková 341, Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková 213, Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková 161, Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková 404, Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková 179, Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková 551, Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková 6 050, Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková 3 045, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková , Mateřská škola a základní škola Brno, Barvičova, příspěvková 1 317, Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková 888, Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková 3 342, Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková 1 389, Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková 2 196, Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková 3 122, Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková 3 761, Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková 3 811, Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková 1 385, Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková 4 451, Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková 2 584, Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková 2 247, Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková 1 987, Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková 3 908, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková 8 120, Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková 2 891,0

11 ORG Název příspěvkové Částka v tis. Kč 2802 Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková 5 891, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková 9 380, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková 3 466, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková 8 415, Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková 5 709, Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková 7 027, Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková 8 106, Konzervatoř Brno, příspěvková 6 398, Taneční konzervatoř Brno, příspěvková 3 340, Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková 7 560, Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková 4 979, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková , Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková 9 856, Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková , Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková , Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková , Střední škola grafická Brno, příspěvková 4 304, Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková 7 816, Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková , Střední škola Gemini Brno, příspěvková 2 692, Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková 2 523, Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková 2 873, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská, příspěvková 20, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková , Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková 4 242, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková 3 552, Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková , Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková , Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková , Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková , Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková 9 210, Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková , Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková 446, Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková 50, Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková 87, Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková 60, Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková 156, Základní umělecká škola Rosice, příspěvková 140, Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková 138, Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková 185, Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková 92, Středisko volného času Ivančice, příspěvková 2 620, Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková 440, Středisko volného času Pohořelice, příspěvková 492, Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková 3 852, Dětský domov Vranov, příspěvková 2 907, Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková 3 848, Dětský domov Tišnov, příspěvková 2 953, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková 2 753, Gymnázium Tišnov, příspěvková 4 078, Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková 3 253, Gymnázium Židlochovice, příspěvková 2 313, Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková 2 848, Střední odborná škola Fortika, příspěvková 2 794, Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková 5 737, Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková 3 622, Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková , Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková 3 810, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková 3 940, Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková 69,0

12 ORG Název příspěvkové Částka v tis. Kč 4302 Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková 57, Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková 194, Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková 46, Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková 705, Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková 504, Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková 1 693, Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková 1 107, Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková 771, Dětský domov Mikulov, příspěvková 1 982, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková 4 373, Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková 2 726, Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková 5 493, Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková , Střední vinařská škola Valtice, příspěvková 8 610, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková 4 496, Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková 810, Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková 99, Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková 324, Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková 79, Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková 29, Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková 1 163, Středisko volného času Hodonín, příspěvková 908, Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková 202, Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková 746, Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková 195, Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková 2 085, Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková 2 859, Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková 1 877, Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková 1 313, Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková 5 590, Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková 1 216, Dětský domov Hodonín, příspěvková 2 242, Dětský domov Strážnice, příspěvková 2 091, Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, 4 108,0 příspěvková 5801 Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková 6 199, Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková 3 766, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková 5 976, Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková 4 367, Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková 8 551, Střední škola Strážnice, příspěvková 8 491, Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková 4 473, Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková , Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková 8 009, Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková 1 021, Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková 253, Maják - středisko volného času Vyškov, příspěvková 877, Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková 2 630, Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková 1 135, Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková 4 142, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková 7 582, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková 8 905, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková 6 518, Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková 1 306, Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková 66, Základní umělecká škola Miroslav, příspěvková 49, Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková 242, Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková 119, Středisko volného času Znojmo, příspěvková 991, Středisko volného času Miroslav, příspěvková 320, Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková 4 306, Dětský domov Znojmo, příspěvková 4 138,0

13 ORG Název příspěvkové Částka v tis. Kč 7800 Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková 1 541, Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková 4 752, Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 8 484,0 jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková 7851 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková 1 808, Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková 8 235, Střední škola technická Znojmo, příspěvková 4 706, Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková 8 095, Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková 760,0 Příspěvkové v oblasti školství celkem Příspěvkové v oblasti kultury 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková Muzeum Vyškovska, příspěvková Muzeum Brněnska, příspěvková Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková Muzeum Blanenska, příspěvková Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková Příspěvkové v oblasti kultury celkem Příspěvkové v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, příspěvková Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková Domov Hvězda, příspěvková Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková Domov pro seniory Zastávka, příspěvková Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková Domov Božice, příspěvková Domov pro seniory Hostim, příspěvková Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková Domov pro seniory Plaveč, příspěvková Domov pro seniory Skalice, příspěvková S - centrum Hodonín, příspěvková Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková Domov pro seniory Strážnice, příspěvková Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková SENIOR centrum Blansko, příspěvková Sociální služby Šebetov, příspěvková Paprsek, příspěvková Sociální služby Vyškov, příspěvková Zámeček Střelice, příspěvková Srdce v domě, příspěvková Zámek Břežany, příspěvková Emin zámek, příspěvková Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková Domov na Jarošce, příspěvková Domov Horizont, příspěvková Zelený dům pohody, příspěvková Domov u Františka, příspěvková Příspěvkové v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové v oblasti zdravotnictví 9303 Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková Dětské centrum Znojmo, příspěvková Dětské centrum Kyjov, příspěvková LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková Příspěvkové v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvková v oblasti dopravy 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková kraje Příspěvková v oblasti dopravy celkem

14 ORG Název příspěvkové Částka v tis. Kč Příspěvková v oblasti meziregionální spolupráce 9501 Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková Příspěvková v oblasti meziregionální spolupráce celkem Příspěvková v oblasti regionálního rozvoje 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Příspěvková v oblasti regionálního rozvoje celkem Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem

15 Kapitola III.2.2 Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok účelově určené příspěvky na provoz ORG Název příspěvkové Název akce Částka v tis. Kč Příspěvkové v oblasti školství 1811 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková 2301 Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková 2321 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková 2329 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková 2863 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková 2872 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 2872 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 2872 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 2915 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková 3916 Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková 4811 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková 5801 Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková 6801 Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková Údržba a provoz budov do doby prodeje 150 Projekt Mozartovy děti 100 Firemní školka Environmentální vzdělávání Údržba a provoz budov do doby prodeje 700 Centrum vzdělávání všem Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel JMK Středisko technického vzdělávání Provoz nemovitosti na České 11, Brno Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Detašované pracoviště JMK 34 Údržba a provoz budov do doby prodeje 200 Údržba a provoz budov do doby prodeje 300 Příspěvkové v oblasti školství celkem Příspěvkové v oblasti kultury 9102 Galerie výtvarného umění, příspěvková Udržitelnost projektu Porta culturae Dny otevřených ateliérů a databanka část realizovaná 380 příspěvkovou organizací 9103 Muzeum Vyškovska, příspěvková Expozice Muzea Bučovice Muzeum Vyškovska, příspěvková Zámek ve Vyškově - výstava a publikace Muzeum Brněnska, příspěvková Udržitelnost projektu "Obnova secesní památky - vila a život rodiny Löw-Beer" Muzeum Brněnska, příspěvková Udržitelnost projektu "Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily" Muzeum Brněnska, příspěvková Vila Löw-Beer v Brně - provozní náklady Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková Festival art designu Křehký Mikulov Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Udržitelnost projektu "Poznávej kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů" Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Udržitelnost projektu "Společný návrat do 18. století prostřednictvím F.Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče Udržitelnost projektu "V zámku a podzámku" 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Udržitelnost projektů realizovaných v Archeologickém parku Mikulčice-Kopčany Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková 100 let republiky Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Podpora pamětihodnosti Evropského kulturního dědictví Muzeum Blanenska, příspěvková Výstavní činnosti Muzeum Blanenska, příspěvková Úprava vstupních částí expozice blanenské litiny

16 ORG Název příspěvkové Název akce Částka v tis. Kč 9110 Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková Osazení nápisu muzeum na objekt muzea 56 Příspěvkové v oblasti kultury celkem Příspěvkové v oblasti sociálních služeb 9223 Zámeček Střelice, příspěvková Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Zámek Břežany, příspěvková Účelově předplacené nájemné Příspěvkové v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové v oblasti zdravotnictví 9311 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského Stabilizace výjezdového týmu ZZS JMK kraje, příspěvková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského Pořízení nové kolekce osobních ochranných kraje, příspěvková pracovních prostředků Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského Nákup příslušenství k monitorům životních funkcí a kraje, příspěvková dýchacím přístrojům Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského Obnova zdravotnické techniky s charakterem kraje, příspěvková drobného dlouhodobého hmotného majetku Nemocnice Ivančice, příspěvková Zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnice Vyškov, příspěvková Zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnice Tišnov, příspěvková Zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnice Břeclav, příspěvková Zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnice Znojmo, příspěvková Zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková Zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnice Kyjov, příspěvková Zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnice Hustopeče, příspěvková Zajištění lékařské pohotovostní služby Příspěvkové v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvková v oblasti dopravy 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Nízkorychlostní kontrolní vážení 500 příspěvková kraje 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Sanace nehodových míst příspěvková kraje 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Opravy silnic a mostů příspěvková kraje 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Podklady pro majetkoprávní vypořádání příspěvková kraje 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Úhrada nákladů za služby 42 příspěvková kraje 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Správa hraničního přechodu Poštorná 260 příspěvková kraje 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Protihluková opatření příspěvková kraje 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková kraje Systém hospodaření s vozovkou Příspěvková v oblasti dopravy celkem Příspěvková v oblasti regionálního rozvoje 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Pronájem dočasné expozice 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Leasing automobilu 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Nákup filmové licence 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Dočasná expozice - Brain 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Malé mobilní promo exponáty 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková On-line katalog exponátů pro učitele 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Zastínění labodílen a objevoven 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Oplocení venkovní plochy vč. vstupu z budovy centra II. část 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Vstupenkový/prodejní/zaměstnanecký server

17 ORG Název příspěvkové Název akce Částka v tis. Kč 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Označení divadla vědy Příspěvková v oblasti regionálního rozvoje celkem Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem

18 Kapitola III.2.3 Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok investiční příspěvky ORG Název příspěvkové Název akce Částka v tis. Kč Příspěvková v oblasti školství 6800 Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková Stravovací zařízení Gymnázia a OA Bučovice Příspěvková v oblasti školství celkem Příspěvkové v oblasti kultury 9103 Muzeum Vyškovska, příspěvková Expozice Muzea Bučovice Muzeum Brněnska, příspěvková Muzeum v Ivančicích - vytvoření expozice lapidária 490 na zámku v Oslavanech 9104 Muzeum Brněnska, příspěvková Expozice Alfonse Muchy v Ivančicích Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková Expozice Hrad a zámek Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková Expozice Znojemský hrad Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková Vstupní expozice rotunda sv. Kateřiny 500 Příspěvkové v oblasti kultury celkem Příspěvková v oblasti dopravy 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková kraje 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková kraje 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková kraje Příspěvková v oblasti dopravy celkem Projektová příprava Technické vybavení Výkup pozemků pod silnicemi Příspěvková v oblasti regionálního rozvoje 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Malé mobilní promo exponáty Moravian Science Centre Brno, příspěvková On-line katalog exponátů pro učitele Moravian Science Centre Brno, příspěvková Doplnění permanentní expozice Moravian Science Centre Brno, příspěvková Zastínění labodílen a objevoven Moravian Science Centre Brno, příspěvková Oplocení venkovní plochy vč. vstupu z budovy centra II. část 9601 Moravian Science Centre Brno, příspěvková Vstupenkový/prodejní/zaměstnanecký server Moravian Science Centre Brno, příspěvková Označení divadla vědy 120 Příspěvková v oblasti regionálního rozvoje celkem Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem

19 Kapitola III.3 Závazné ukazatele pro příjemce dotací Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem, ve stanoveném období a výhradně k účelu, pro který byla schválena. Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních prvotních dokladů prokazujících použití dotace uvedením hrazeno z dotace JMK ve výši... Kč na základě smlouvy č..... Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů) kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoli k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem akce/činnosti/projektu. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli ve stanoveném termínu kompletní závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené poř.č. IČ Název právnické osoby* Příspěvkové 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 2 00380521

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem poř.č. Příspěvkové organizace 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Rada Jihomoravského kraje na své 146. schůzi konané dne 2. 6. 2016 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 Rada Jihomoravského kraje na své 20. schůzi konané dne 1. 6. 2017 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Rada Jihomoravského kraje na své 105. schůzi konané dne 4. 6. 2015 projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje

Více

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, MENDLOVO NÁMĚSTÍ, BRNO

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, MENDLOVO NÁMĚSTÍ, BRNO 001. Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola 002. Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, p. o. 003. EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 004. VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

Ročník 2016 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 4 Rozesláno dne 6. června 2016 Cena 177, Kč OBSAH: Oznámení... str

Ročník 2016 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 4 Rozesláno dne 6. června 2016 Cena 177, Kč OBSAH: Oznámení... str Ročník 2016 ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozesláno dne 6. června 2016 Cena 177, Kč OBSAH: Oznámení... str. 2 104 stránka 2 Ústřední věstník Částka 4/2016 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ oznamuje

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne 29. 11. 2016 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 a Dodatku č.

Více

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Příloha závěrkového listu č. 1 Soupis ných míst Poř. číslo JM - označení Faktický atel IČ faktického atele Adresa ného místa EIC Číslo ného místa Celkový za období termínu dodávky [MWh] Typ měření Napojení

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 Rada Jihomoravského kraje na své 125. schůzi konané dne 30. 11. 2015 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016. Na úřední desce Jihomoravského

Více

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Eviden~ní~Islo: 606964 Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T rok 2017 Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 3. 2017 I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2017 Kč Tř.

Více

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč Rozpočet na rok 2018 Příjmy: Třída 1: Daňové příjmy 37 501 750,00 Kč Třída 2: Nedaňové příjmy 18 114 800,00 Kč Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00 Kč Třída 4: Přijaté dotace 23 353 023,60 Kč Příjmy celkem

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Dodatek c. 2. MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163

Dodatek c. 2. MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163 Dodatek c. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 (dále také jen

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1. 1 Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017 OdPa Pol Název Příjmy Rozpočtové příjmy schválený rozpočet po rozpočet změnách 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice ,

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice , NÁVARH ROZPOČTU OBCE HORNÍ STROPNICE NA ROK 2019 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2019 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2005 VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 28 972 26 308 90,80 1099 Ostatní výdaje na zemědělství

Více

Návrh rozpočtu Města Dolní Kounice na rok 2019

Návrh rozpočtu Města Dolní Kounice na rok 2019 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Města Dolní Kounice na rok 2019 schválený rozpočet upravený rozpočet očekávaný rozpočet rozpočet 2019 Název odvětví Daňové příjmy, poplatky, finanční vztah SR k rozpočtu obce, dotace

Více

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017 OdPa Pol Název Rozpočtové příjmy schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost v tis. Kč 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017 Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000 000,00 1 180 000 000,00 1 295 004 807,17 109,75% 0000 1112

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 PŘÍJMY PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 schválený rozpočet 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018 v tis. Kč návrh rozpočtu na rok 2019 Dotace celkem 4 744,2 6 933,0 4 290,0 Dotace Krajského

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 VÝDAJE 1037 Celospolečenské funkce lesů 0 3,000 3,000 100.0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 28,000 31,468 26,798 85.2 1099 Ostatní výdaje

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: strana: 1 / 5

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: strana: 1 / 5 strana: 1 / 5 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 6 107 6 089 6 180 6 338 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 186 3 150

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Druhové třídění (číslo položky)

Druhové třídění (číslo položky) Schválený rozpočet města Opočna na rok 2012 Odvětvové třídění (číslo paragrafu) Druhové třídění (číslo položky) Text Částka v Kč Druhové třídění - seskupení položek: 1111 Příjmy DPFO závislá činnost 4

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 9

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 9 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 120 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz systému

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 960 5 999 6 107 6 089 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150 3 150

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 962 5 960 5 999 6 107 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh Rozpočet města Kraslice na rok 2018- výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh 104 072,19 110 056,39 122 350,20 123 072,35 1014 Ozdravování hospodář.

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2019 Rozpočet příjmů 2019 v Kč Par/Pol. Název 0000/1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 700 000,00 0000/1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 10

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 6 177 5 962 5 960 5 999 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018 org. Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 218 ZJ UZ rozpočet 218 příloha 1111 Daň z příjmů fyzický osob placené plátci 9 695 36, 1112 Daň z příjmů fyzický osob placené poplatníky 244 152, 1113 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy RS Odd Par Pol ORJ Název položky 2018 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 25 380,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 350 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO:

OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO: NÁVRH ROZPOČTU OBCE MACKOVICE NA ROK 2017 P Ř Í J M Y Paragraf Položka ÚZ Název Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 850 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00

Více

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy Schválený rozpočet obce Baška na rok 2017 - příjmy OdPa Pol Popis RU 2016 Čerpání 09/16 RS 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 100 000 6 471 286,39 6 740 000

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 045 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 08 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování. Hospodářská činnost města. Tvorba a použití fondu

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 16 500,00 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400,00 1113 - Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 název údaje v tis. Kč 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 14 000,00 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400,00

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy Schválený rozpočet obce Baška na rok 2018 - příjmy OdPa Pol Popis RS 2017 RU 2017 Čerpání 10/2017 RS 2018 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 740 000 6 740 000 8

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Návrh rozpočtu města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00

Návrh rozpočtu města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00 Počet listů: 5 Spis. znak/skart. znak: 619/S5 MUO 23/2018/HSFO/ÚD Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 52 433 700,00 2. Nedaňové příjmy 13 931 500,00 3. Kapitálové příjmy

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více