Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice"

Transkript

1 Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice

2 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje odborné technické poradenství v oblasti účetnictví, které jí adaptaci na současné náročné podmínky usnadní. Naši zkušení odborníci z oddělení Poradenství ve finančním řízení poskytují poradenské služby auditním i neauditním klientům v celé řadě otázek: pomáhají jim dosáhnout souladu s novými či revidovanými účetními standardy, optimalizovat procesy finančního výkaznictví a zajistit, aby účetní operace odrážely dlouhodobé i krátkodobé cíle podniku. Společnosti se stále častěji dostávají do nových a složitých situací, jako jsou finanční restrukturalizace, akvizice nebo odprodeje části podniku či majetku za účelem snížení dluhu. Mnohé z nich vyžadují kombinaci dovedností, technických znalostí, zkušeností a specifického zaměření a právě tu vám může nabídnout náš tým Poradenství ve finančním řízení. Naším cílem je poskytnout vám konzistentní, nákladově efektivní služby. Využíváme přitom účetní i poradenské znalosti a dovednosti odborníků z regionu střední a východní Evropy, kteří spolu s námi vytvářejí přední síť poradenských společností KPMG. Spolupracujeme také s našimi oborníky na audit, daně a další poradenská odvětví, a jsme tedy schopni poskytovat služby, které přesně odpovídají cílům našich klientů. S potěšením vám představuji širokou škálu služeb, které vám Poradenství ve finančním řízení může nabídnout. Jindřich Vašina Partner Poradenství ve finančním řízení KPMG Česká republika Obsah Předmluva 2 Kdo jsme 3 Služby poradenství ve finančním řízení 4 Globální systém přechodu na IFRS 4 Poradenství pro výkaznictví spojené s primárními emisemi akcií (IPO) 6 Účetní poradenství po uzavření transakce 8 Účetní poradenství 10 Poradenství při sestavení účetní závěrky 12 Metodika a nástroje poradenství ve finančním řízení 14 Metodika a nástroje GCS pro projekty IPO 15 Nástroj integrace finančních procesů 15

3 Poradenství ve finančním řízení 3 Kdo jsme Týmy Poradenství ve finančním řízení působí ve většině předních členských společností celosvětové sítě KPMG. Obr. 1: Oddělení Poradenství ve finančním řízení Oddělení Poradenství ve finančním řízení Oddělení Poradenství ve finančním řízení v regionu střední a východní Evropy Poskytujeme poradenství v otázkách účetnictví a výkaznictví, nabízíme konzultace a podporu při technicky náročných transakcích a situacích a pomáháme našim klientům: vypořádat se s účetními aspekty nových regulatorních iniciativ včetně nových účetních standardů či požadavků regulačních orgánů, splnit požadavky kapitálových trhů na spolehlivé, transparentní a podrobné finanční informace, zlepšením systémů a procesů dosáhnout vhodné rovnováhy mezi výkonností, rizikem a řízením a zároveň zajistit, aby všechny zainteresované strany dostávaly aktuální a správné informace. Chceme být poradcem první volby, který klientům pomůže zvládnout náročné úkoly a činnosti, jako je aplikace účetních standardů nebo finanční výkaznictví a související procesy, a realizovat příležitosti, které se nabízejí. Jsme přesvědčeni, že naše dobré jméno stojí na odhodlání poskytovat kvalitní služby na vynikající technické úrovni.

4 4 Poradenství ve finančním řízení Služby Poradenství ve finančním řízení Obr. 2: Služby Poradenství ve finančním řízení výkaznictví spojené s IPO Poradenství pro Globální systém přechodu na IFRS Účetní poradenství po uzavření transakce Účetní poradenství Poradenství při sestavení účetní závěrky Odborníci týmu Poradenství ve finančním řízení mají vynikající znalost finančního výkaznictví a zkušenosti v oboru, umějí posoudit možné dopady účetních předpisů a různé aspekty jejich implementace. Klientům tak mohou poskytnout proaktivní poradenství z manažerské perspektivy. Naši odborníci mají také hluboké znalosti výkaznictví pro burzy cenných papírů, požadavků spojených s kótováním akcií na veřejných trzích, nákladového účetnictví, rozpočtování, prognózování a aplikací XBRL. Globální systém přechodu na IFRS S rostoucí globalizací podnikání roste i potřeba transparentních, srovnatelných finančních informací pro investory, a tedy i nutnost mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tyto účetní standardy dnes akceptuje více než sto zemí po celém světě. U společností, jejichž akcie jsou kótovány na veřejných trzích, již použití IFRS vyžadují všechny členské státy Evropské unie a v zemích regionu střední a východní Evropy právě probíhá proces konverze. Spojené státy plánují přejít na IFRS v roce Potřeba přejít na IFRS (nebo jiné účetní standardy) může mít různé příčiny: výše uvedenou změnu účetních standardů požadovanou mateřskou zemí, přeshraniční akvizici, divestici nebo primární emise akcií (IPO). Týmy našich odborníků se specializují na přechod z jedné účetní základny na druhou, který nevnímají jen jako účetní záležitost vědí, že se změna dotkne celé organizace. Dovedou se vypořádat se všemi součástmi procesu konverze a mohou se pochlubit řadou úspěšně zvládnutých rozsáhlých a náročných globálních projektů. Mohou tak lépe předvídat potřeby klientů a reagovat na ně. Odborníci, kteří pracují na projektech konverze, mají odpovídající technické znalosti a zároveň jsou i schopnými poradci. Tato kombinace nám pomáhá zajistit efektivní průběh projektu, ať už společnost podniká v jakémkoli odvětví. Oddělení Poradenství ve finančním řízení dalo podnět k vytvoření metodiky pro globální systém přechodu na IFRS (KPMG s Global Conversion Services methodology). Ta vychází z mnohaletých zkušeností našich členských společností a je pro ně při projektech přechodu na IFRS standardem.

5 Poradenství ve finančním řízení 5 Případová studie: Systém přechodu na IFRS Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Přechod z českých účetních standardů na IFRS Reality a stavebnictví, finanční služby Kč Česká republika Přechod na IFRS Provedli jsme analýzu dopadu přechodu na IFRS, jejíž součástí byla analýza rozdílů ve vedení účetnictví a zveřejňování informací mezi českými účetními standardy (ČÚS) a IFRS a analýza dopadu tohoto přechodu na klíčové ukazatele výkonnosti. Společnosti jsme pomohli simulovat dopady změn vyžadovaných IFRS na počáteční rozvahu dle IFRS a následně i na výsledovku. Asistovali jsme společnosti při přípravě účetního manuálu a manuálu pro výkaznictví a pomohli jsme nastavit plán konverze. Poskytli jsme podporu při koncepčním návrhu procesů a systémů výkaznictví a asistovali jsme při nastavení procesů a systémů konsolidace. Poskytli jsme podporu při sestavování první konsolidované účetní závěrky dle IFRS a asistenci v technických otázkách účetnictví dle IFRS, zajistili jsme potřebné školení. Díky naší metodice Global Conversion Services (GCS) probíhal projekt konverze systematicky a nenarušoval běžný provoz. Využívaly se účinné nástroje a materiály. Investoři a ostatní zainteresované strany dostávaly řádné a včasné informace o dopadech přechodu na IFRS. Hned od počátku projektu probíhalo pravidelné a efektivní předávání potřebných znalostí pracovníkům společnosti. Zpráva o analýze dopadu a simulační model k vyhodnocení dopadu IFRS. Rámcová směrnice pro účetnictví a výkaznictví a podrobný balíček výkaznictví dle IFRS. Napojení systémů a procesů na IFRS. Technická koncepce webového nástroje pro konverzi a nástroje k odsouhlasení vlastního kapitálu. Dohled nad kvalitou a správností informací sloužící k zajištění vysoké kvality údajů dle IFRS po přechodu na IFRS. Analýza rozdílů (mezi IFRS a ČÚS) a analýza dopadů na IT, finanční procesy a výkaznictví. Technické otázky účetnictví dle IFRS a úprava procesů a systémů výkaznictví. Školení (finančního oddělení a oddělení controllingu) a pomoc se zpracováním údajů během prvního roku výkaznictví dle IFRS.

6 6 Poradenství ve finančním řízení Poradenství pro výkaznictví spojené s primárními emisemi akcií (IPO) V jaké situaci se klient nachází? Vzhledem k rostoucí globalizaci kapitálových trhů se pro mnohé společnosti, jež chtějí své financování posílit veřejným prodejem cenných papírů pomocí primárních emisí akcií (IPO), stává velmi atraktivním přístup k levnějšímu financování na vysoce likvidních veřejných trzích. Vstup na veřejný kapitálový trh je pro společnost přelomovou událostí zajímavou, ale zároveň i velmi náročnou. Může jít o komplikovaný a zdlouhavý proces plný překážek a úskalí. Ze zkušeností víme, že mezi jeho nejnáročnější aspekty patří příprava a ověření prospektu, due diligence a marketing. Častým problémem jsou i změny tržních podmínek, nereálné časové plány a složitost přípravy potřebných finančních údajů. Společnost může mít pro primární emise akcií různé důvody: snahu zbavit se obchodní jednotky či společnosti ze svého portfolia, zvýšit tržní hodnotu pro stávající akcionáře, získat kapitál k financování expanze nebo pomocí cenných papírů financovat zamýšlené akvizice. Týmy pro poradenství v oblasti IPO poskytují širokou škálu služeb zaměřených na problémy spojené se vstupem na kapitálový trh a přípravou na fungování po něm. Tyto týmy tvoří odborníci z různých poradenských i daňových oddělení a z oddělení Poradenství ve finančním řízení, takže jsme schopni pokrýt veškeré potřebné procesy spojené s účetnictvím a výkaznictvím: Příprava na vstup na veřejný kapitálový trh Poskytneme poradenství ohledně přijetí zásad corporate governance dle požadavků kapitálového trhu. Pomůžeme zavést IFRS. Připravíme odpovídající mezitímní výkaznictví. Budeme asistovat při sestavení roční účetní závěrky skupiny a mezitímní účetní závěrky. Pomůžeme dosáhnout požadované kvality a rychlosti výkaznictví. Poradíme s integrací interního a externího výkaznictví ( přechodový můstek ). Vstup na veřejný kapitálový trh Poradíme s finančními informacemi, které budou součástí prospektu. Poskytneme asistenci při sestavení historických finančních informací, které budou zahrnuty do prospektu (konsolidované a samostatné účetní závěrky, finanční výkazy za určitou část podniku, výkazy pro forma, kombinované výkazy a výkazy za zkrácený finanční rok), včetně případného přechodu na IFRS. Zaškolíme finančního ředitele a budeme mu asistovat při vysvětlování finančních informací zainteresovaným stranám (akcionářům, bankám, právním poradcům a analytikům) s přihlédnutím ke skutečnostem, které mají vliv na vlastní kapitál společnosti. Pomůžeme s podklady pro audit a připravíme doporučující prohlášení (comfort letter). Fungování po vstupu na veřejný kapitálový trh: Budeme asistovat při zavádění struktury finančního výkaznictví běžné pro veřejně kótované společnosti. Pomůžeme se zaváděním struktury corporate governance, jež odpovídá potřebám veřejně kótované společnosti. Poradíme, jak zlepšit systém účetnictví a výkaznictví, aby splňoval nové požadavky na předkládání informací. Poskytneme průběžnou asistenci po vstupu na kapitálové trhy, aby se posílilo výkaznictví a vztahy s investory. Při poskytování služeb spojených s primárními emisemi akcií používají členské společnosti sítě KPMG standardizovanou metodologii.

7 Poradenství ve finančním řízení 7 Případová studie: Poradenství spojené s IPO Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Společnost chtěla nabídnout menšinový podíl kapitálových cenných papírů k prodeji na Burze cenných papírů Praha, neboť plánovala expanzi na nové trhy. K asistenci při této primární emisi akcií byly nutné účetní, daňové a poradenské služby. Reality, energetika a přírodní zdroje Kč Česká republika IPO Pomohli jsme definovat podklady pro sestavení účetní závěrky za část podniku a od vedení společnosti jsme získali data o přiřazení položek určitým částem podniku a souvisejících úpravách. Asistovali jsme při identifikaci a vyhodnocení záležitostí spojených s finančním výkaznictvím a zveřejňováním informací, jež by mohly být předmětem šetření či dotazů ze strany Komise pro cenné papíry. Provedli jsme technické šetření z pohledu IFRS a pomohli s přípravou dokumentace. Pomohli jsme připravit účetní závěrku a související informace ke zveřejnění a provedli jsme subkonsolidaci na základě vyčlenění části podniku. Společnost měla k dispozici široce zaměřený víceoborový tým s rozsáhlými zkušenostmi s registracemi na burze. Mohla se tak zaměřit na klíčové otázky a omezit dopad na běžnou obchodní činnost. Hned na počátku projektu získala společnost informace o možných problémech transakce souvisejících s účetnictvím a výkaznictvím a měla tak dostatek času na jejich vyřešení. Efektivní zpracování podkladů pro registraci na burze v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem. Souhrnný finanční model a návrh účetních závěrek za tři roky. Analýza daňové pozice a výpočet rezervy na daň. Agregace údajů (výchozí stav). Finanční výkaznictví. Peněžní toky.

8 8 Poradenství ve finančním řízení Účetní poradenství po uzavření transakce Podnikové transakce mohou pro společnost znamenat velkou změnu. Mají-li se její očekávané přínosy projevit co nejdříve, je třeba tuto změnu správně řídit. Nesprávně naplánované a provedené fúze či akvizice podniku nebo velkého aktiva mohou způsobit ztrátu hodnoty. Zásadně důležité je včas provést důkladnou due diligence, navázat transakce na strategické obchodní cíle, zajistit soulad s regulatorními požadavky, realizovat obchodní synergie a získat odpovídající hodnotu z obchodní integrace. Mnohdy však transakce nepřinese očekávané hodnoty. Jedním z nejčastějších důvodů bývá nedostačená integrace stávajícího podniku a nově nabývaného majetku. Týmy pro poradenství po uzavření transakcí pomáhají společnostem při plánování a realizaci velkých transakcí a jsou schopny poskytnout poradenství ve všech jejich aspektech. Spolu s klienty naši poradci vyhodnocují a analyzují navrhované transakce a zaměřují se především na faktory, jež určují hodnotu, a na rizika a příležitosti dané transakce. Spolupracují během celého životního cyklu transakce, aby pomohli nalézt vhodné účetní, finanční a daňové struktury, a radí s integračními strategiemi po uzavření transakce. Tyto týmy tvoří odborníci z různých poradenských i daňových oddělení a z oddělení Poradenství ve finančním řízení, kteří pomohou splnit krátkodobé i střednědobé požadavky v oblasti finančního výkaznictví a integrace či rozdělení. Podpora na straně kupujícího Poradíme v komplexních technických účetních otázkách souvisejících s danou transakcí. Budeme asistovat při ocenění majetku, účtování akvizice či koupě a přiřazení kupní ceny. Zajistíme příslušné podklady s prvky účetního výkaznictví pro regulatorní orgány, např. účetní výkazy pro forma a jiné podklady ke zdokumentování transakce. Zohledníme vliv transakce na výši odložené daně z příjmů. Vyhodnotíme oceňovací rozdíly. Poradíme s finančním výkaznictvím spojeným s dopadem akvizice. Pomůžeme s projektovým řízením a plánováním integrace. Provedeme integrační činnosti včetně controllingu. Podpora na straně prodávajícího Budeme asistovat při sestavení účetní závěrky za určitou část podniku. Pomůžeme při řešení technických účetních otázek souvisejících s danou transakcí a při sestavení účetních závěrek včetně asistence při zpracování příloh či výkazů pro forma a při diskusích s vedením či analýzách pro něj. Zajistíme příslušné podklady obsahující prvky účetního výkaznictví pro regulatorní orgány, např. účetní výkazy pro forma a jiné podklady ke zdokumentování transakce. Pomůžeme s projektovým řízením a zajištěním podpůrné dokumentace k transakci. Poskytneme podporu při účtování o ukončovaných činnostech a asistenci v souvislosti s vyčleněním části podniku v rámci controllingu.

9 Poradenství ve finančním řízení 9 Případová studie: Účetní integrace nově získané jednotky Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Účetní integrace nově získané jednotky Průmysl a spotřební zboží Kč Česká republika Účetní integrace Asistovali jsme při přípravě a návrhu finančních směrnic, standardů, manuálů a procesů výkaznictví a při jejich vzájemném provázání. Analyzovali jsme standardy a směrnice uplatňované při vedení účetnictví a vyhodnotili jejich kompatibilitu se standardy nového vlastníka. Asistovali jsme při nastavení účetních procesů, zmapování účtové osnovy a vytvoření kalendáře pro výkaznictví. Pomáhali jsme s měsíčními a čtvrtletními závěrkovými postupy (dle ČÚS a IFRS) a při získávání, analýze, uspořádání a shrnutí údajů pro různé účely v rámci integrace. Technická podpora a ověření kvality v případech integrace finančního výkaznictví, v nichž jde o čas. Krátkodobá dostupnost znalostí IFRS a příslušného odvětví spolu s potřebnými jazykovými a kulturními dovednostmi. Splnění termínů finančního kalendáře. Zkušenosti s integrací a hladký průběh integrace s firemními směrnicemi. Praktická a okamžitá asistence při integraci finančního výkaznictví. Podpora při integraci. Propojení finančního výkaznictví nově získaného subjektu se standardy a směrnicemi skupiny.

10 10 Poradenství ve finančním řízení Účetní poradenství Regulatorní prostředí se velmi rychle mění a pro řadu společností je stále obtížnější udržet krok s novými požadavky orgánů dohledu. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS dnes akceptuje jako účetní standard více než sto zemí světa. Proto je obzvlášť důležité, aby společnosti měly přístup k aktuálním informacím o nadcházejících změnách v požadavcích na zveřejňování informací a o jejich případném dopadu na firmu. Odborníci z oddělení Poradenství ve finančním řízení mají hluboké a aktuální znalosti různých účetních standardů včetně IFRS, US GAAP, německých účetních standardů a ČÚS. Naši účetní poradci mají zkušenosti s asistencí klientům při transakcích a situacích, které vyžadují komplexní technickou znalost účetnictví (například převody finančních aktiv, divestice, investice, financování, leasingy apod.). Poskytují poradenství v široké škále komplexních účetních otázek, jako jsou například podnikové kombinace, konsolidace, emise cenných papírů, deriváty a zajištění rizik, leasing, kapitalizace dluhu, společné podniky, platby akciemi, investice, ocenění reálnou hodnotou a účtování výnosů včetně softwaru. Mnoho klientů žádá asistenci při aplikaci stávajících nebo změněných standardů výkaznictví a požadavků ze strany orgánů dohledu, protože sami nemají potřebné zdroje ani zkušenosti, aby mohli tyto změny soustavně sledovat a zavádět. Týmy Poradenství ve finančním řízení poskytují poradenství související se změnami finančních standardů a novými směrnicemi a s jejich dopady na finanční výkaznictví. Dovedou poradit, jakým způsobem a jakými opatřeními reagovat na změny vyplývající z nových požadavků, a pomáhají porozumět potenciálnímu dopadu očekávaných účetních změn a obchodním rozhodnutím, která z nich mohou vyplývat.

11 Poradenství ve finančním řízení 11 Případová studie: Účetní poradenství pro zajištění souladu s českými pravidly konsolidace a s předpisy o akvizici zahraničního podniku Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Provedení významné akvizice v souladu s českými právními předpisy pro konsolidaci Průmysl a spotřební zboží Kč Česká republika Zajištění souladu s pravidly konsolidace a s předpisy o akvizici zahraničního podniku platnými v České republice Asistovali jsme při sestavení neauditované konsolidované účetní závěrky pro forma. Poskytli jsme technické poradenství v oblasti účtování akvizice, a to včetně identifikace nabyvatele, stanovení kupní ceny a identifikace rozdílů mezi ČÚS a US GAAP pro účely konsolidace. Přístup k víceoborovému týmu, který asistoval při účetních a reportingových aspektech této významné transakce. Společnost se mohla soustředit na klíčové otázky provozu, nenarušila se její obchodní činnost a byly splněny termíny harmonogramu fúze předložené investorům. Díky získanému přehledu účtování byla společnost vyškolena v otázkách účtování akvizice metodou koupě. Přístup ke zdrojům členských společností sítě KPMG, jež disponují rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti účtování koupě. Účetní výkazy pro forma. Technické účetní poradenství. Aktualizace projektu. Technické účetnictví.

12 12 Poradenství ve finančním řízení Poradenství při sestavení účetní závěrky Očekávání zainteresovaných stran se neustále zvyšují a předpisy se zpřísňují. Mnohé společnosti jsou tak nuceny k rychlejšímu, přesnějšímu a transparentnějšímu zpracování výkazů. V takové situaci ve firmě nabývá na významu proces finančního výkaznictví: zpracování měsíční závěrky a sestavení příslušných výkazů je přirovnáváno k jakési strojovně, kde se setkávají veškeré údaje potřebné k vytvoření výkazů pro vedení společnosti, orgány dohledu i akcionáře. U řady společností je však sestavení účetní závěrky velmi zdlouhavou a pracnou činností, již mnohdy komplikují nekvalitní systémy, manuální zpracování a nedostatečná koordinace mezi jednotlivými částmi podniku. Finanční oddělení by tedy mělo vyvinout efektivní, správné a opakovatelné závěrkové postupy, jež zajistí integritu výkaznictví od začátku až do konce a zaručí jeho včasné, spolehlivé a transparentní zpracování. Týmy pro poradenství při sestavení účetní závěrky firmám pomáhají vytvořit konzistentní, opakovatelné a udržitelné závěrkové postupy. Odborní poradci jsou dobře obeznámeni s cyklem sestavení účetní závěrky a na základě specifických potřeb klienta se zaměřují na oblasti potřebné k dosažení požadovaných výsledků. Tyto týmy tvoří odborníci z různých poradenských oddělení a z oddělení Poradenství ve finančním řízení, kteří se zaměřují na technické účetní otázky spojené s procesy účetnictví a výkaznictví. Aby byly projekty zdokonalení závěrkových postupů v rámci celého podniku konzistentní, používají naši odborníci interní metodiku pro poradenství při sestavení účetní závěrky.

13 Poradenství ve finančním řízení 13 Případová studie: Poradenství při sestavení účetní závěrky výkaznictví kvalitně a rychle Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Společnost se rozhodla zkvalitnit proces sestavení měsíční účetní závěrky; důvodem byl rostoucí význam měsíčního výkaznictví pro potřeby vedení, konsolidace na úrovni skupiny a potřeba komplexního finančního výkaznictví. Pojišťovnictví Kč Česká republika Poradenství při sestavení účetní závěrky Fáze I Poskytli jsme poradenství a asistenci při přezkoumání, analýze a dokumentaci stávajících závěrkových postupů. Závěrkové postupy jsme analyzovali metodou kritické cesty s cílem identifikovat interakce, neefektivní místa procesu a úlohy a odpovědnosti. Určili jsme, jakým způsobem a do jaké míry lze proces měsíční závěrky zlepšit. Připravili jsme kalendář pro sestavení měsíční a roční závěrky. Fáze II Poté, co vedení schválilo implementaci zlepšení, jsme vypracovali plán postupu k dosažení cílového stavu závěrkových procesů, navrhli jsme schéma projektu a odsouhlasili si je se zástupci společnosti. Vypracovali jsme cílové plány pro měsíční a roční závěrku včetně podrobného načasování a přidělení odpovědností. Analyzovali jsme toky a strukturu dat v rámci společnosti a identifikovali jsme datové struktury umožňující automatické zpracování výkazů. Sledovali jsme plnění projektu a informovali řídící výbor. Fáze I Přehled hlavních zlepšení včetně doporučení, jak optimalizovat a zrychlit závěrkové postupy. Zefektivnění a zjednodušení závěrkových postupů, aby bylo dosaženo stanovených termínů pro předkládání finančních informací. Fáze II Zlepšení efektivity a rychlosti čtvrtletních a ročních závěrkových postupů, zvýšení kvality dat. Sestavování výkazů pro interní a externí účely z jedné databáze současně. Podrobné zdokumentování formou schémat závěrkových prací. Nový a efektivnější proces měsíčního výkaznictví a sestavení roční účetní závěrky. Automatické zpracování výkazů pro interní a externí účely. Příprava a vedení workshopů pro zástupce provozních útvarů a finančních oddělení a controllingu. Zdokumentování procesů mezi odděleními. Identifikace příležitostí ke zlepšení. Asistence při implementaci. Představení osvědčených praktik spojených s měsíčními závěrkovými postupy.

14 14 Poradenství ve finančním řízení Metodika a nástroje poradenství ve finančním řízení Při poskytování služeb přechodu na IFRS nebo jiné účetní standardy používáme metodiku a nástroje Global Conversion Services (GCS). Tato metodika byla vyvinuta a je pravidelně aktualizována na základě informací získaných z úspěšných projektů konverze po celém světě. Obr. 3: Přehled metodiky GCS Stage 3 1. Vyhodnocení 2. Návrh 3. Implementace 4. Udržování IFRS je běžná činnost Porozumět dopadům a naplánovat přechod Dosáhnout schopnosti připravit účetní závěrku dle IFRS Získat sebedůvěru při sestavování účetní závěrky dle IFRS Obr. 4: Metodika GCS Účetnictví, daně a výkaznictví Podnikání PROGRAM IFRS ŘÍZENÍ Systémy a procesy Lidé a změny Tento přístup je možné odstupňovat, a tedy snadno přizpůsobit požadavkům jednotlivých klientů. Vychází z osvědčených a vyzkoušených metod a postupů. Přináší tak rychlejší a lepší výsledky, jež usnadňují rozhodování vedení během konverze. Naši klienti tedy získají tyto výhody: mezinárodně vyvinutou metodiku, jež vychází z obecně uznávaných best practices, širokou škálu nástrojů připravených na míru projektům implementace účetních standardů, standardizovaný a nákladově efektivní přístup, který je zároveň flexibilní a přizpůsobitelný, neboť každý projekt konverze je jiný. Strukturovaný přístup metodiky GCS spočívá na čtyřech hlavních pracovních tocích a čtyřech fázích. Pracovní toky se zaměřují na klíčové problémy a dopady implementace nových účetních standardů: účetnictví, daně a výkaznictví; dopad na podnikání; systémy a procesy; lidské zdroje a řízení změn. Proces přechodu je rozdělen do čtyř fází: vyhodnocení, návrh, implementace a udržování. K nejdůležitějším patří fáze vyhodnocení, která zahrnuje identifikaci rozdílů v účetnictví a výkaznictví a vyhodnocení jejich dopadu na informační systémy, procesy i obchodní otázky. Ve fázi návrhu se definují účetní směrnice, naplánují změny v informačních systémech a připraví moduly pro školení. Ve fázi implementace se všechny navržené změny realizují a spustí a ve fázi udržování se zajišťuje jejich hladký chod. Tento přístup používají zkušení odborníci s bohatou praxí, kteří mají k dispozici širokou škálu speciálně vyvinutých nástrojů. Svým klientům v regionu střední a východní Evropy tak můžeme poskytnout kvalitní služby.

15 Poradenství ve finančním řízení 15 Metodika a nástroje GCS pro projekty IPO Metodika GCS pro projekty IPO zahrnuje množství poradenských služeb zaměřených na účetnictví a výkaznictví spojené s primárními emisemi akcií. Klientům pomáhá s přípravou na přeměnu ze soukromého subjektu na společnost, jejíž akcie jsou obchodovány na veřejném trhu. Služby zahrnují vyhodnocení, návrh a implementaci formálních požadavků na dokumentaci, procesů a systémů i jiných obchodních potřeb ze současného stavu na požadovaný budoucí standard. Metodika a nástroje byly vyvinuty víceoborovým týmem a vycházejí ze zkušeností členských společností sítě KPMG s mnoha úspěšnými projekty IPO. Abychom zajistili pevnou strukturu a úspěšné završení projektů IPO, rozdělujeme je do zvládnutelných fází a pracovních toků. Procesy v oblasti účetnictví a výkaznictví členíme do tří kroků, jež závisejí na požadavcích a stupni připravenosti společnosti. Obvykle se jedná o: konverzi systémů účetnictví a finančního výkaznictví z místních účetních standardů na nové, pomoc s přípravou podkladů pro registraci na veřejném trhu, aby mohly být předloženy ke schválení místním regulatorním orgánům mnohdy je jejich součástí zveřejnění podrobných údajů z účetních závěrek ověřených auditorem za několik let zpátky a dalších kvantitativních a kvalitativních údajů o výsledcích společnosti a identifikaci rizik, vytvoření infrastruktury veřejně vlastněné společnosti včetně potřebné organizační struktury, procesů, technologií a kontrolních mechanismů účetnictví a finančního řízení; zavedení rámce corporate governance; zajištění nových kapacit pro vztahy s investory a veřejností; řízení rizik a zajištění souladu s předpisy. Tento přístup používají zkušení odborníci s bohatou praxí, kteří mají k dispozici širokou škálu speciálně vyvinutých nástrojů. Svým klientům v regionu střední a východní Evropy tak můžeme poskytnout služby na míru uzpůsobené jejich potřebám. Nástroj integrace finančních procesů Nástroj hodnocení integrace finančních zvýšit rychlost a včasnost zpracování procesů slouží k diagnostice. Na výkazů, zlepšit kvalitu informací, základě strukturovaných pohovorů, zajistit soulad s předpisy a posílit workshopů a analytických nástrojů obchodní výkonnost. umožňuje rychle vyhodnotit finanční oddělení klienta podle různých kritérií. Hodnocení integrace finančních procesů pro naše poradenské týmy představuje Společnosti to umožní harmonizovat strukturovaný diagnostický nástroj, díky a integrovat různé procesy spojené se němuž mohou komunikovat zpracováním externích a manažerských s vedením a klíčovými uživateli finančních výkazů. S pomocí tohoto finančních výkazů. Lépe tak porozumějí nástroje lze určit, jak by finanční vlivu, který má vnější prostředí spolu oddělení mohlo lépe provázat činnosti s interními problémy v oblasti systémů, týkající se zajištění souladu s předpisy procesů a lidských zdrojů na rovnováhu s činnostmi v oblasti řízení výkonnosti. mezi zajištěním souladu s předpisy Společnost tak může snížit náklady, a výkonností a v konečném důsledku i na nákladovost, rychlost a kvalitu finančního výkaznictví. Tento strukturovaný přístup tak umožňuje identifikovat oblasti ke zlepšení, na něž se zaměří program integrace finančních procesů (včetně plánu a jeho jednotlivých prvků).

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017 Daňové novinky 2017 Jana Morávková 28. února 2017 Daň z příjmů Novinky platné k 1. lednu 2017 Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč Penzijní a životní pojištění Zvýšení limitu pro uplatnění nezdanitelné

Více

Financial Services Group. Audit bank. Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT

Financial Services Group. Audit bank. Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT Financial Services Group Audit bank Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT Program I. Specifika auditu bank II. Bankovní legislativa III. Bankovní sektor v České republice IV. Co je předmětem auditu v bance

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Využití korelace v rezervování povinného ručení

Využití korelace v rezervování povinného ručení INSURANCE Využití korelace v rezervování povinného ručení Ondřej Bušta, Actuarial services 7. prosince 2007 ADVISORY 1 Agenda Nástin problému Majetkové škody Zdravotní škody Korelační analýza a riziko

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu FORENZNÍ SLUŽBY Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe V uplynulých

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011 Návrh IPO předpoklady k úspěšně zvládnutému procesu Praha - Bratislava, Červen 2011 Patria Corporate Finance, a.s. and Patria Finance Slovakia, a.s. are members of KBC Securities Group. Patria Corporate

Více

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část)

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část) IPO KROK ZA KROKEM (2. část) HLAVNÍ FÁZE PROCESU Příprava Pre-listing Listing Post-listing Příprava a vypracování Business plánu Finanční připravenost Účetní standardy Systémy reportingu Úprava organizační

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe

Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe FINANCIAL RISK MANAGEMENT Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe 21. prosince 2010 ADVISORY Agenda 1. Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Rating Advisory podporuje účastníky finančních trhů s na míru ušitými řešeními v oblasti úvěrového ratingu. Naše činnost. Přehled produktů a služeb

Rating Advisory podporuje účastníky finančních trhů s na míru ušitými řešeními v oblasti úvěrového ratingu. Naše činnost. Přehled produktů a služeb Rating Advisory podporuje účastníky finančních trhů s na míru ušitými řešeními v oblasti úvěrového ratingu Naše činnost Podporujeme účastníky kapitálových trhů v jejich vztahu s ratingovými agenturami

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS?

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Nina Klečková Seminář z aktuárských věd 17. dubna 2009 1 Program Úvod Projekt IASB pro pojistné smlouvy (International Accounting Standards Board)

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Plánované nástupnictví

Plánované nástupnictví RODINNÉ FIRMY Plánované nástupnictví Řízení firmy řízení rizik prodej firmy správa a uchování rodinného majetku společenská odpovědnost a dobročinnost expanze a růst Předpoklady úspěchu vaší rodinné firmy

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Eva Urbanová Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Struktura prezentace Časový harmonogram akvizic: Od předběžné dohody k realizaci Proces due diligence: Identifikace klíčových

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 300 OBSAH. Datum účinnosti. 3 Cíl.. 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 300 OBSAH. Datum účinnosti. 3 Cíl.. 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PLÁNOVÁNÍ AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Úvod Odstavec Předmět standardu.

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010)

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) 19. dubna 2011 Obsah Strana 1. Agenda finančního ředitele z pohledu KPMG Česká republika 2 Michal Olexa Director, Risk & Compliance

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* *connectedthinking Agenda Základní milníky liberalizace poštovního sektoru v EU Klíčové aspekty dokončení procesu liberalizace v ČR Vymezení klíčových

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více