Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice"

Transkript

1 Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice

2 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje odborné technické poradenství v oblasti účetnictví, které jí adaptaci na současné náročné podmínky usnadní. Naši zkušení odborníci z oddělení Poradenství ve finančním řízení poskytují poradenské služby auditním i neauditním klientům v celé řadě otázek: pomáhají jim dosáhnout souladu s novými či revidovanými účetními standardy, optimalizovat procesy finančního výkaznictví a zajistit, aby účetní operace odrážely dlouhodobé i krátkodobé cíle podniku. Společnosti se stále častěji dostávají do nových a složitých situací, jako jsou finanční restrukturalizace, akvizice nebo odprodeje části podniku či majetku za účelem snížení dluhu. Mnohé z nich vyžadují kombinaci dovedností, technických znalostí, zkušeností a specifického zaměření a právě tu vám může nabídnout náš tým Poradenství ve finančním řízení. Naším cílem je poskytnout vám konzistentní, nákladově efektivní služby. Využíváme přitom účetní i poradenské znalosti a dovednosti odborníků z regionu střední a východní Evropy, kteří spolu s námi vytvářejí přední síť poradenských společností KPMG. Spolupracujeme také s našimi oborníky na audit, daně a další poradenská odvětví, a jsme tedy schopni poskytovat služby, které přesně odpovídají cílům našich klientů. S potěšením vám představuji širokou škálu služeb, které vám Poradenství ve finančním řízení může nabídnout. Jindřich Vašina Partner Poradenství ve finančním řízení KPMG Česká republika Obsah Předmluva 2 Kdo jsme 3 Služby poradenství ve finančním řízení 4 Globální systém přechodu na IFRS 4 Poradenství pro výkaznictví spojené s primárními emisemi akcií (IPO) 6 Účetní poradenství po uzavření transakce 8 Účetní poradenství 10 Poradenství při sestavení účetní závěrky 12 Metodika a nástroje poradenství ve finančním řízení 14 Metodika a nástroje GCS pro projekty IPO 15 Nástroj integrace finančních procesů 15

3 Poradenství ve finančním řízení 3 Kdo jsme Týmy Poradenství ve finančním řízení působí ve většině předních členských společností celosvětové sítě KPMG. Obr. 1: Oddělení Poradenství ve finančním řízení Oddělení Poradenství ve finančním řízení Oddělení Poradenství ve finančním řízení v regionu střední a východní Evropy Poskytujeme poradenství v otázkách účetnictví a výkaznictví, nabízíme konzultace a podporu při technicky náročných transakcích a situacích a pomáháme našim klientům: vypořádat se s účetními aspekty nových regulatorních iniciativ včetně nových účetních standardů či požadavků regulačních orgánů, splnit požadavky kapitálových trhů na spolehlivé, transparentní a podrobné finanční informace, zlepšením systémů a procesů dosáhnout vhodné rovnováhy mezi výkonností, rizikem a řízením a zároveň zajistit, aby všechny zainteresované strany dostávaly aktuální a správné informace. Chceme být poradcem první volby, který klientům pomůže zvládnout náročné úkoly a činnosti, jako je aplikace účetních standardů nebo finanční výkaznictví a související procesy, a realizovat příležitosti, které se nabízejí. Jsme přesvědčeni, že naše dobré jméno stojí na odhodlání poskytovat kvalitní služby na vynikající technické úrovni.

4 4 Poradenství ve finančním řízení Služby Poradenství ve finančním řízení Obr. 2: Služby Poradenství ve finančním řízení výkaznictví spojené s IPO Poradenství pro Globální systém přechodu na IFRS Účetní poradenství po uzavření transakce Účetní poradenství Poradenství při sestavení účetní závěrky Odborníci týmu Poradenství ve finančním řízení mají vynikající znalost finančního výkaznictví a zkušenosti v oboru, umějí posoudit možné dopady účetních předpisů a různé aspekty jejich implementace. Klientům tak mohou poskytnout proaktivní poradenství z manažerské perspektivy. Naši odborníci mají také hluboké znalosti výkaznictví pro burzy cenných papírů, požadavků spojených s kótováním akcií na veřejných trzích, nákladového účetnictví, rozpočtování, prognózování a aplikací XBRL. Globální systém přechodu na IFRS S rostoucí globalizací podnikání roste i potřeba transparentních, srovnatelných finančních informací pro investory, a tedy i nutnost mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tyto účetní standardy dnes akceptuje více než sto zemí po celém světě. U společností, jejichž akcie jsou kótovány na veřejných trzích, již použití IFRS vyžadují všechny členské státy Evropské unie a v zemích regionu střední a východní Evropy právě probíhá proces konverze. Spojené státy plánují přejít na IFRS v roce Potřeba přejít na IFRS (nebo jiné účetní standardy) může mít různé příčiny: výše uvedenou změnu účetních standardů požadovanou mateřskou zemí, přeshraniční akvizici, divestici nebo primární emise akcií (IPO). Týmy našich odborníků se specializují na přechod z jedné účetní základny na druhou, který nevnímají jen jako účetní záležitost vědí, že se změna dotkne celé organizace. Dovedou se vypořádat se všemi součástmi procesu konverze a mohou se pochlubit řadou úspěšně zvládnutých rozsáhlých a náročných globálních projektů. Mohou tak lépe předvídat potřeby klientů a reagovat na ně. Odborníci, kteří pracují na projektech konverze, mají odpovídající technické znalosti a zároveň jsou i schopnými poradci. Tato kombinace nám pomáhá zajistit efektivní průběh projektu, ať už společnost podniká v jakémkoli odvětví. Oddělení Poradenství ve finančním řízení dalo podnět k vytvoření metodiky pro globální systém přechodu na IFRS (KPMG s Global Conversion Services methodology). Ta vychází z mnohaletých zkušeností našich členských společností a je pro ně při projektech přechodu na IFRS standardem.

5 Poradenství ve finančním řízení 5 Případová studie: Systém přechodu na IFRS Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Přechod z českých účetních standardů na IFRS Reality a stavebnictví, finanční služby Kč Česká republika Přechod na IFRS Provedli jsme analýzu dopadu přechodu na IFRS, jejíž součástí byla analýza rozdílů ve vedení účetnictví a zveřejňování informací mezi českými účetními standardy (ČÚS) a IFRS a analýza dopadu tohoto přechodu na klíčové ukazatele výkonnosti. Společnosti jsme pomohli simulovat dopady změn vyžadovaných IFRS na počáteční rozvahu dle IFRS a následně i na výsledovku. Asistovali jsme společnosti při přípravě účetního manuálu a manuálu pro výkaznictví a pomohli jsme nastavit plán konverze. Poskytli jsme podporu při koncepčním návrhu procesů a systémů výkaznictví a asistovali jsme při nastavení procesů a systémů konsolidace. Poskytli jsme podporu při sestavování první konsolidované účetní závěrky dle IFRS a asistenci v technických otázkách účetnictví dle IFRS, zajistili jsme potřebné školení. Díky naší metodice Global Conversion Services (GCS) probíhal projekt konverze systematicky a nenarušoval běžný provoz. Využívaly se účinné nástroje a materiály. Investoři a ostatní zainteresované strany dostávaly řádné a včasné informace o dopadech přechodu na IFRS. Hned od počátku projektu probíhalo pravidelné a efektivní předávání potřebných znalostí pracovníkům společnosti. Zpráva o analýze dopadu a simulační model k vyhodnocení dopadu IFRS. Rámcová směrnice pro účetnictví a výkaznictví a podrobný balíček výkaznictví dle IFRS. Napojení systémů a procesů na IFRS. Technická koncepce webového nástroje pro konverzi a nástroje k odsouhlasení vlastního kapitálu. Dohled nad kvalitou a správností informací sloužící k zajištění vysoké kvality údajů dle IFRS po přechodu na IFRS. Analýza rozdílů (mezi IFRS a ČÚS) a analýza dopadů na IT, finanční procesy a výkaznictví. Technické otázky účetnictví dle IFRS a úprava procesů a systémů výkaznictví. Školení (finančního oddělení a oddělení controllingu) a pomoc se zpracováním údajů během prvního roku výkaznictví dle IFRS.

6 6 Poradenství ve finančním řízení Poradenství pro výkaznictví spojené s primárními emisemi akcií (IPO) V jaké situaci se klient nachází? Vzhledem k rostoucí globalizaci kapitálových trhů se pro mnohé společnosti, jež chtějí své financování posílit veřejným prodejem cenných papírů pomocí primárních emisí akcií (IPO), stává velmi atraktivním přístup k levnějšímu financování na vysoce likvidních veřejných trzích. Vstup na veřejný kapitálový trh je pro společnost přelomovou událostí zajímavou, ale zároveň i velmi náročnou. Může jít o komplikovaný a zdlouhavý proces plný překážek a úskalí. Ze zkušeností víme, že mezi jeho nejnáročnější aspekty patří příprava a ověření prospektu, due diligence a marketing. Častým problémem jsou i změny tržních podmínek, nereálné časové plány a složitost přípravy potřebných finančních údajů. Společnost může mít pro primární emise akcií různé důvody: snahu zbavit se obchodní jednotky či společnosti ze svého portfolia, zvýšit tržní hodnotu pro stávající akcionáře, získat kapitál k financování expanze nebo pomocí cenných papírů financovat zamýšlené akvizice. Týmy pro poradenství v oblasti IPO poskytují širokou škálu služeb zaměřených na problémy spojené se vstupem na kapitálový trh a přípravou na fungování po něm. Tyto týmy tvoří odborníci z různých poradenských i daňových oddělení a z oddělení Poradenství ve finančním řízení, takže jsme schopni pokrýt veškeré potřebné procesy spojené s účetnictvím a výkaznictvím: Příprava na vstup na veřejný kapitálový trh Poskytneme poradenství ohledně přijetí zásad corporate governance dle požadavků kapitálového trhu. Pomůžeme zavést IFRS. Připravíme odpovídající mezitímní výkaznictví. Budeme asistovat při sestavení roční účetní závěrky skupiny a mezitímní účetní závěrky. Pomůžeme dosáhnout požadované kvality a rychlosti výkaznictví. Poradíme s integrací interního a externího výkaznictví ( přechodový můstek ). Vstup na veřejný kapitálový trh Poradíme s finančními informacemi, které budou součástí prospektu. Poskytneme asistenci při sestavení historických finančních informací, které budou zahrnuty do prospektu (konsolidované a samostatné účetní závěrky, finanční výkazy za určitou část podniku, výkazy pro forma, kombinované výkazy a výkazy za zkrácený finanční rok), včetně případného přechodu na IFRS. Zaškolíme finančního ředitele a budeme mu asistovat při vysvětlování finančních informací zainteresovaným stranám (akcionářům, bankám, právním poradcům a analytikům) s přihlédnutím ke skutečnostem, které mají vliv na vlastní kapitál společnosti. Pomůžeme s podklady pro audit a připravíme doporučující prohlášení (comfort letter). Fungování po vstupu na veřejný kapitálový trh: Budeme asistovat při zavádění struktury finančního výkaznictví běžné pro veřejně kótované společnosti. Pomůžeme se zaváděním struktury corporate governance, jež odpovídá potřebám veřejně kótované společnosti. Poradíme, jak zlepšit systém účetnictví a výkaznictví, aby splňoval nové požadavky na předkládání informací. Poskytneme průběžnou asistenci po vstupu na kapitálové trhy, aby se posílilo výkaznictví a vztahy s investory. Při poskytování služeb spojených s primárními emisemi akcií používají členské společnosti sítě KPMG standardizovanou metodologii.

7 Poradenství ve finančním řízení 7 Případová studie: Poradenství spojené s IPO Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Společnost chtěla nabídnout menšinový podíl kapitálových cenných papírů k prodeji na Burze cenných papírů Praha, neboť plánovala expanzi na nové trhy. K asistenci při této primární emisi akcií byly nutné účetní, daňové a poradenské služby. Reality, energetika a přírodní zdroje Kč Česká republika IPO Pomohli jsme definovat podklady pro sestavení účetní závěrky za část podniku a od vedení společnosti jsme získali data o přiřazení položek určitým částem podniku a souvisejících úpravách. Asistovali jsme při identifikaci a vyhodnocení záležitostí spojených s finančním výkaznictvím a zveřejňováním informací, jež by mohly být předmětem šetření či dotazů ze strany Komise pro cenné papíry. Provedli jsme technické šetření z pohledu IFRS a pomohli s přípravou dokumentace. Pomohli jsme připravit účetní závěrku a související informace ke zveřejnění a provedli jsme subkonsolidaci na základě vyčlenění části podniku. Společnost měla k dispozici široce zaměřený víceoborový tým s rozsáhlými zkušenostmi s registracemi na burze. Mohla se tak zaměřit na klíčové otázky a omezit dopad na běžnou obchodní činnost. Hned na počátku projektu získala společnost informace o možných problémech transakce souvisejících s účetnictvím a výkaznictvím a měla tak dostatek času na jejich vyřešení. Efektivní zpracování podkladů pro registraci na burze v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem. Souhrnný finanční model a návrh účetních závěrek za tři roky. Analýza daňové pozice a výpočet rezervy na daň. Agregace údajů (výchozí stav). Finanční výkaznictví. Peněžní toky.

8 8 Poradenství ve finančním řízení Účetní poradenství po uzavření transakce Podnikové transakce mohou pro společnost znamenat velkou změnu. Mají-li se její očekávané přínosy projevit co nejdříve, je třeba tuto změnu správně řídit. Nesprávně naplánované a provedené fúze či akvizice podniku nebo velkého aktiva mohou způsobit ztrátu hodnoty. Zásadně důležité je včas provést důkladnou due diligence, navázat transakce na strategické obchodní cíle, zajistit soulad s regulatorními požadavky, realizovat obchodní synergie a získat odpovídající hodnotu z obchodní integrace. Mnohdy však transakce nepřinese očekávané hodnoty. Jedním z nejčastějších důvodů bývá nedostačená integrace stávajícího podniku a nově nabývaného majetku. Týmy pro poradenství po uzavření transakcí pomáhají společnostem při plánování a realizaci velkých transakcí a jsou schopny poskytnout poradenství ve všech jejich aspektech. Spolu s klienty naši poradci vyhodnocují a analyzují navrhované transakce a zaměřují se především na faktory, jež určují hodnotu, a na rizika a příležitosti dané transakce. Spolupracují během celého životního cyklu transakce, aby pomohli nalézt vhodné účetní, finanční a daňové struktury, a radí s integračními strategiemi po uzavření transakce. Tyto týmy tvoří odborníci z různých poradenských i daňových oddělení a z oddělení Poradenství ve finančním řízení, kteří pomohou splnit krátkodobé i střednědobé požadavky v oblasti finančního výkaznictví a integrace či rozdělení. Podpora na straně kupujícího Poradíme v komplexních technických účetních otázkách souvisejících s danou transakcí. Budeme asistovat při ocenění majetku, účtování akvizice či koupě a přiřazení kupní ceny. Zajistíme příslušné podklady s prvky účetního výkaznictví pro regulatorní orgány, např. účetní výkazy pro forma a jiné podklady ke zdokumentování transakce. Zohledníme vliv transakce na výši odložené daně z příjmů. Vyhodnotíme oceňovací rozdíly. Poradíme s finančním výkaznictvím spojeným s dopadem akvizice. Pomůžeme s projektovým řízením a plánováním integrace. Provedeme integrační činnosti včetně controllingu. Podpora na straně prodávajícího Budeme asistovat při sestavení účetní závěrky za určitou část podniku. Pomůžeme při řešení technických účetních otázek souvisejících s danou transakcí a při sestavení účetních závěrek včetně asistence při zpracování příloh či výkazů pro forma a při diskusích s vedením či analýzách pro něj. Zajistíme příslušné podklady obsahující prvky účetního výkaznictví pro regulatorní orgány, např. účetní výkazy pro forma a jiné podklady ke zdokumentování transakce. Pomůžeme s projektovým řízením a zajištěním podpůrné dokumentace k transakci. Poskytneme podporu při účtování o ukončovaných činnostech a asistenci v souvislosti s vyčleněním části podniku v rámci controllingu.

9 Poradenství ve finančním řízení 9 Případová studie: Účetní integrace nově získané jednotky Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Účetní integrace nově získané jednotky Průmysl a spotřební zboží Kč Česká republika Účetní integrace Asistovali jsme při přípravě a návrhu finančních směrnic, standardů, manuálů a procesů výkaznictví a při jejich vzájemném provázání. Analyzovali jsme standardy a směrnice uplatňované při vedení účetnictví a vyhodnotili jejich kompatibilitu se standardy nového vlastníka. Asistovali jsme při nastavení účetních procesů, zmapování účtové osnovy a vytvoření kalendáře pro výkaznictví. Pomáhali jsme s měsíčními a čtvrtletními závěrkovými postupy (dle ČÚS a IFRS) a při získávání, analýze, uspořádání a shrnutí údajů pro různé účely v rámci integrace. Technická podpora a ověření kvality v případech integrace finančního výkaznictví, v nichž jde o čas. Krátkodobá dostupnost znalostí IFRS a příslušného odvětví spolu s potřebnými jazykovými a kulturními dovednostmi. Splnění termínů finančního kalendáře. Zkušenosti s integrací a hladký průběh integrace s firemními směrnicemi. Praktická a okamžitá asistence při integraci finančního výkaznictví. Podpora při integraci. Propojení finančního výkaznictví nově získaného subjektu se standardy a směrnicemi skupiny.

10 10 Poradenství ve finančním řízení Účetní poradenství Regulatorní prostředí se velmi rychle mění a pro řadu společností je stále obtížnější udržet krok s novými požadavky orgánů dohledu. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS dnes akceptuje jako účetní standard více než sto zemí světa. Proto je obzvlášť důležité, aby společnosti měly přístup k aktuálním informacím o nadcházejících změnách v požadavcích na zveřejňování informací a o jejich případném dopadu na firmu. Odborníci z oddělení Poradenství ve finančním řízení mají hluboké a aktuální znalosti různých účetních standardů včetně IFRS, US GAAP, německých účetních standardů a ČÚS. Naši účetní poradci mají zkušenosti s asistencí klientům při transakcích a situacích, které vyžadují komplexní technickou znalost účetnictví (například převody finančních aktiv, divestice, investice, financování, leasingy apod.). Poskytují poradenství v široké škále komplexních účetních otázek, jako jsou například podnikové kombinace, konsolidace, emise cenných papírů, deriváty a zajištění rizik, leasing, kapitalizace dluhu, společné podniky, platby akciemi, investice, ocenění reálnou hodnotou a účtování výnosů včetně softwaru. Mnoho klientů žádá asistenci při aplikaci stávajících nebo změněných standardů výkaznictví a požadavků ze strany orgánů dohledu, protože sami nemají potřebné zdroje ani zkušenosti, aby mohli tyto změny soustavně sledovat a zavádět. Týmy Poradenství ve finančním řízení poskytují poradenství související se změnami finančních standardů a novými směrnicemi a s jejich dopady na finanční výkaznictví. Dovedou poradit, jakým způsobem a jakými opatřeními reagovat na změny vyplývající z nových požadavků, a pomáhají porozumět potenciálnímu dopadu očekávaných účetních změn a obchodním rozhodnutím, která z nich mohou vyplývat.

11 Poradenství ve finančním řízení 11 Případová studie: Účetní poradenství pro zajištění souladu s českými pravidly konsolidace a s předpisy o akvizici zahraničního podniku Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Provedení významné akvizice v souladu s českými právními předpisy pro konsolidaci Průmysl a spotřební zboží Kč Česká republika Zajištění souladu s pravidly konsolidace a s předpisy o akvizici zahraničního podniku platnými v České republice Asistovali jsme při sestavení neauditované konsolidované účetní závěrky pro forma. Poskytli jsme technické poradenství v oblasti účtování akvizice, a to včetně identifikace nabyvatele, stanovení kupní ceny a identifikace rozdílů mezi ČÚS a US GAAP pro účely konsolidace. Přístup k víceoborovému týmu, který asistoval při účetních a reportingových aspektech této významné transakce. Společnost se mohla soustředit na klíčové otázky provozu, nenarušila se její obchodní činnost a byly splněny termíny harmonogramu fúze předložené investorům. Díky získanému přehledu účtování byla společnost vyškolena v otázkách účtování akvizice metodou koupě. Přístup ke zdrojům členských společností sítě KPMG, jež disponují rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti účtování koupě. Účetní výkazy pro forma. Technické účetní poradenství. Aktualizace projektu. Technické účetnictví.

12 12 Poradenství ve finančním řízení Poradenství při sestavení účetní závěrky Očekávání zainteresovaných stran se neustále zvyšují a předpisy se zpřísňují. Mnohé společnosti jsou tak nuceny k rychlejšímu, přesnějšímu a transparentnějšímu zpracování výkazů. V takové situaci ve firmě nabývá na významu proces finančního výkaznictví: zpracování měsíční závěrky a sestavení příslušných výkazů je přirovnáváno k jakési strojovně, kde se setkávají veškeré údaje potřebné k vytvoření výkazů pro vedení společnosti, orgány dohledu i akcionáře. U řady společností je však sestavení účetní závěrky velmi zdlouhavou a pracnou činností, již mnohdy komplikují nekvalitní systémy, manuální zpracování a nedostatečná koordinace mezi jednotlivými částmi podniku. Finanční oddělení by tedy mělo vyvinout efektivní, správné a opakovatelné závěrkové postupy, jež zajistí integritu výkaznictví od začátku až do konce a zaručí jeho včasné, spolehlivé a transparentní zpracování. Týmy pro poradenství při sestavení účetní závěrky firmám pomáhají vytvořit konzistentní, opakovatelné a udržitelné závěrkové postupy. Odborní poradci jsou dobře obeznámeni s cyklem sestavení účetní závěrky a na základě specifických potřeb klienta se zaměřují na oblasti potřebné k dosažení požadovaných výsledků. Tyto týmy tvoří odborníci z různých poradenských oddělení a z oddělení Poradenství ve finančním řízení, kteří se zaměřují na technické účetní otázky spojené s procesy účetnictví a výkaznictví. Aby byly projekty zdokonalení závěrkových postupů v rámci celého podniku konzistentní, používají naši odborníci interní metodiku pro poradenství při sestavení účetní závěrky.

13 Poradenství ve finančním řízení 13 Případová studie: Poradenství při sestavení účetní závěrky výkaznictví kvalitně a rychle Obchodní situace společnosti Odvětví Odměna Země Obchodní případ Přínos pro společnost Přehled klíčových výstupů Klíčové oblasti projektu Společnost se rozhodla zkvalitnit proces sestavení měsíční účetní závěrky; důvodem byl rostoucí význam měsíčního výkaznictví pro potřeby vedení, konsolidace na úrovni skupiny a potřeba komplexního finančního výkaznictví. Pojišťovnictví Kč Česká republika Poradenství při sestavení účetní závěrky Fáze I Poskytli jsme poradenství a asistenci při přezkoumání, analýze a dokumentaci stávajících závěrkových postupů. Závěrkové postupy jsme analyzovali metodou kritické cesty s cílem identifikovat interakce, neefektivní místa procesu a úlohy a odpovědnosti. Určili jsme, jakým způsobem a do jaké míry lze proces měsíční závěrky zlepšit. Připravili jsme kalendář pro sestavení měsíční a roční závěrky. Fáze II Poté, co vedení schválilo implementaci zlepšení, jsme vypracovali plán postupu k dosažení cílového stavu závěrkových procesů, navrhli jsme schéma projektu a odsouhlasili si je se zástupci společnosti. Vypracovali jsme cílové plány pro měsíční a roční závěrku včetně podrobného načasování a přidělení odpovědností. Analyzovali jsme toky a strukturu dat v rámci společnosti a identifikovali jsme datové struktury umožňující automatické zpracování výkazů. Sledovali jsme plnění projektu a informovali řídící výbor. Fáze I Přehled hlavních zlepšení včetně doporučení, jak optimalizovat a zrychlit závěrkové postupy. Zefektivnění a zjednodušení závěrkových postupů, aby bylo dosaženo stanovených termínů pro předkládání finančních informací. Fáze II Zlepšení efektivity a rychlosti čtvrtletních a ročních závěrkových postupů, zvýšení kvality dat. Sestavování výkazů pro interní a externí účely z jedné databáze současně. Podrobné zdokumentování formou schémat závěrkových prací. Nový a efektivnější proces měsíčního výkaznictví a sestavení roční účetní závěrky. Automatické zpracování výkazů pro interní a externí účely. Příprava a vedení workshopů pro zástupce provozních útvarů a finančních oddělení a controllingu. Zdokumentování procesů mezi odděleními. Identifikace příležitostí ke zlepšení. Asistence při implementaci. Představení osvědčených praktik spojených s měsíčními závěrkovými postupy.

14 14 Poradenství ve finančním řízení Metodika a nástroje poradenství ve finančním řízení Při poskytování služeb přechodu na IFRS nebo jiné účetní standardy používáme metodiku a nástroje Global Conversion Services (GCS). Tato metodika byla vyvinuta a je pravidelně aktualizována na základě informací získaných z úspěšných projektů konverze po celém světě. Obr. 3: Přehled metodiky GCS Stage 3 1. Vyhodnocení 2. Návrh 3. Implementace 4. Udržování IFRS je běžná činnost Porozumět dopadům a naplánovat přechod Dosáhnout schopnosti připravit účetní závěrku dle IFRS Získat sebedůvěru při sestavování účetní závěrky dle IFRS Obr. 4: Metodika GCS Účetnictví, daně a výkaznictví Podnikání PROGRAM IFRS ŘÍZENÍ Systémy a procesy Lidé a změny Tento přístup je možné odstupňovat, a tedy snadno přizpůsobit požadavkům jednotlivých klientů. Vychází z osvědčených a vyzkoušených metod a postupů. Přináší tak rychlejší a lepší výsledky, jež usnadňují rozhodování vedení během konverze. Naši klienti tedy získají tyto výhody: mezinárodně vyvinutou metodiku, jež vychází z obecně uznávaných best practices, širokou škálu nástrojů připravených na míru projektům implementace účetních standardů, standardizovaný a nákladově efektivní přístup, který je zároveň flexibilní a přizpůsobitelný, neboť každý projekt konverze je jiný. Strukturovaný přístup metodiky GCS spočívá na čtyřech hlavních pracovních tocích a čtyřech fázích. Pracovní toky se zaměřují na klíčové problémy a dopady implementace nových účetních standardů: účetnictví, daně a výkaznictví; dopad na podnikání; systémy a procesy; lidské zdroje a řízení změn. Proces přechodu je rozdělen do čtyř fází: vyhodnocení, návrh, implementace a udržování. K nejdůležitějším patří fáze vyhodnocení, která zahrnuje identifikaci rozdílů v účetnictví a výkaznictví a vyhodnocení jejich dopadu na informační systémy, procesy i obchodní otázky. Ve fázi návrhu se definují účetní směrnice, naplánují změny v informačních systémech a připraví moduly pro školení. Ve fázi implementace se všechny navržené změny realizují a spustí a ve fázi udržování se zajišťuje jejich hladký chod. Tento přístup používají zkušení odborníci s bohatou praxí, kteří mají k dispozici širokou škálu speciálně vyvinutých nástrojů. Svým klientům v regionu střední a východní Evropy tak můžeme poskytnout kvalitní služby.

15 Poradenství ve finančním řízení 15 Metodika a nástroje GCS pro projekty IPO Metodika GCS pro projekty IPO zahrnuje množství poradenských služeb zaměřených na účetnictví a výkaznictví spojené s primárními emisemi akcií. Klientům pomáhá s přípravou na přeměnu ze soukromého subjektu na společnost, jejíž akcie jsou obchodovány na veřejném trhu. Služby zahrnují vyhodnocení, návrh a implementaci formálních požadavků na dokumentaci, procesů a systémů i jiných obchodních potřeb ze současného stavu na požadovaný budoucí standard. Metodika a nástroje byly vyvinuty víceoborovým týmem a vycházejí ze zkušeností členských společností sítě KPMG s mnoha úspěšnými projekty IPO. Abychom zajistili pevnou strukturu a úspěšné završení projektů IPO, rozdělujeme je do zvládnutelných fází a pracovních toků. Procesy v oblasti účetnictví a výkaznictví členíme do tří kroků, jež závisejí na požadavcích a stupni připravenosti společnosti. Obvykle se jedná o: konverzi systémů účetnictví a finančního výkaznictví z místních účetních standardů na nové, pomoc s přípravou podkladů pro registraci na veřejném trhu, aby mohly být předloženy ke schválení místním regulatorním orgánům mnohdy je jejich součástí zveřejnění podrobných údajů z účetních závěrek ověřených auditorem za několik let zpátky a dalších kvantitativních a kvalitativních údajů o výsledcích společnosti a identifikaci rizik, vytvoření infrastruktury veřejně vlastněné společnosti včetně potřebné organizační struktury, procesů, technologií a kontrolních mechanismů účetnictví a finančního řízení; zavedení rámce corporate governance; zajištění nových kapacit pro vztahy s investory a veřejností; řízení rizik a zajištění souladu s předpisy. Tento přístup používají zkušení odborníci s bohatou praxí, kteří mají k dispozici širokou škálu speciálně vyvinutých nástrojů. Svým klientům v regionu střední a východní Evropy tak můžeme poskytnout služby na míru uzpůsobené jejich potřebám. Nástroj integrace finančních procesů Nástroj hodnocení integrace finančních zvýšit rychlost a včasnost zpracování procesů slouží k diagnostice. Na výkazů, zlepšit kvalitu informací, základě strukturovaných pohovorů, zajistit soulad s předpisy a posílit workshopů a analytických nástrojů obchodní výkonnost. umožňuje rychle vyhodnotit finanční oddělení klienta podle různých kritérií. Hodnocení integrace finančních procesů pro naše poradenské týmy představuje Společnosti to umožní harmonizovat strukturovaný diagnostický nástroj, díky a integrovat různé procesy spojené se němuž mohou komunikovat zpracováním externích a manažerských s vedením a klíčovými uživateli finančních výkazů. S pomocí tohoto finančních výkazů. Lépe tak porozumějí nástroje lze určit, jak by finanční vlivu, který má vnější prostředí spolu oddělení mohlo lépe provázat činnosti s interními problémy v oblasti systémů, týkající se zajištění souladu s předpisy procesů a lidských zdrojů na rovnováhu s činnostmi v oblasti řízení výkonnosti. mezi zajištěním souladu s předpisy Společnost tak může snížit náklady, a výkonností a v konečném důsledku i na nákladovost, rychlost a kvalitu finančního výkaznictví. Tento strukturovaný přístup tak umožňuje identifikovat oblasti ke zlepšení, na něž se zaměří program integrace finančních procesů (včetně plánu a jeho jednotlivých prvků).

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?*

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak tato změna ovlivní vaši společnost? *connectedthinking Další publikace o IFRS PricewaterhouseCoopers vydal několik publikací o

Více

Plánované nástupnictví

Plánované nástupnictví RODINNÉ FIRMY Plánované nástupnictví Řízení firmy řízení rizik prodej firmy správa a uchování rodinného majetku společenská odpovědnost a dobročinnost expanze a růst Předpoklady úspěchu vaší rodinné firmy

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens Výběr auditora OBSAH Předmluva...4 Úvod...5 První krok: Shromáždění informací před provedením výběru...7 Aspekty jmenování auditora

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více