Autor Quijota Ivan Matoušek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor Quijota Ivan Matoušek"

Transkript

1

2 TRIÁDA

3 Autor Quijota Ivan Matoušek

4 AUTOR QUIJOTA IVAN MATOUŠEK

5 Ivan Matoušek, 2014 ISBN (tištěná kniha) ISBN (PDF) ISBN (epub) ISBN (mobi)

6 DÍL PRVNÍ Vévodovi de Béjar

7 PŘEDMLUVA Autor marně přemýšlí nad předmluvou k románu o Quijotovi, kratochvilnému špásu, vhodnému do každé doby pro mrzuté a zádumčivé povahy, knize zplozené ve vězení, až přítel mu dá radu, ať předmluvu nezdobí učenostmi, i když by se snadno našly. Autor k dobru věci, jak si sám uvědomí, přítele poslechne. I V osadě manchského kraje žil chudý šlechtic Quijada, Quesada nebo Quijana (spisovatelé v tom nejsou zajedno), asi padesátiletý, postavy suché, vysoké a hubené, tváře se mu v ústech jedna druhé dotýkaly. Měl hospodyni (přes čtyřicet let) a neteř Antonii (necelých dvacet let). Z četby dobrodružných románů se zbláznil a rozhodl se stát potulným rytířem. Dal si jméno don Quijote de la Mancha, svého koně nazval Rocinante. Za dámu svého srdce si zvolil svou tajnou lásku, selské děvče Aldonzu Lorenzovou, kterou pojmenoval Dulcinea z Tobosa, neboť z Tobosa pocházela. 9

8

9

10 II Časně ráno horkého červencového dne nepozorován vyráží rovinou Montielskou na svou první výpravu. Mrzí ho, že není pasován na rytíře. Představuje si, jak učenci budou jeho výpravu popisovat, jak budou šťastni lidé, kteří se dovědí o slavných činech dona Quijota. Jeho prvním dobrodružstvím není příhoda v průsmyku Lápice ani boj s větrnými mlýny (jak praví někteří autoři), ale odehrálo se v hospodě, kterou považoval za hrad (hospodského za kastelána, běhny za vznešené dámy). Protože si nenechal sundat helmici, museli ho krmit a víno pil brčkem. III Na dvoře hospody zranil dva mezkaře, kteří chtěli napojit mezky a nebrali vážně jeho noční obřadné střežení zbraní v korytě vedle studny. Načež jej hostinský urychleně pasoval na rytíře. 12

11 IV Následujícího dne se rozhodl vrátit domů, aby si opatřil peníze a košile. (V románech o bludných rytířích se podle hostinského prý autoři psaním takových samozřejmostí nezdržují.) Rovněž pomyslel na zbrojnoše. Cestou se zastal chlapce Andrese, kterého bil sedlák Juan Haldudo, poněvadž mu špatně hlídal ovce. Po Quijotově odchodu dostal chlapec ještě větší výprask. Quijote se dále vrhl na toledské kupce jedoucí do Murcie pro hedvábí, protože se ta nadutá cháska a zbabělá otrocká lůza zdráhala uznat, že Dulcinea je na světě nejkrásnější, neboť ji dosud neviděli. (Jaký by ale potom mělo smysl vyznávat pravdu tak zřejmou?) Rocinante však při útoku zakopl, Quijote z něho spadl (Neutíkejte, křičel, ne vlastní vinou tu ležím, to kůň se překotil!), a jeden mezkař mu ještě natloukl. V Zmlácený Quijote přivolával dle návodu z rytířských knih pomoc strýčka, markýze z Mantuy. Našel jej však z mlýna se vracející sedlák, poznal v něm pana Quijana a na mezku ho dovezl za soumraku domů. Tam už byl šest dní postrádán hospodyní a neteří. Ty tvrdily faráři panu licenciátovi Pero Pérezovi a holiči mistru Mikulášovi, že se zbláznil z rytířských knih a že se chtěl sám stát bludným rytířem. 13

12 Farář knihy odsoudil do ohně, aby již žádným čtenářům nezavdaly příčinu udělat to, co udělal jeho přítel. Tomu dali najíst, uložili jej do postele a nechali spát. VI Zatímco spí, lincenciát s holičem škodlivost jednotlivých knih posuzují a ke spálení odsouzené dávají hospodyni, která je vyhazuje z okna. Licenciát o jednotlivých knihách, o překládání a o básních pozoruhodně uvažuje. Některé knihy jsou pro něho vzácnou kořistí, k některým má vztah pro přátelství s autorem. To se týká i Galatey od Cervántesa. Celkově si počíná nesoustavně, netrpělivě. VII Quijote bojuje proti postavám z dobrodružných knih zmíněných v předchozí kapitole. Dostane najíst a opět usne. Spí dva dny. Hospodyně spálí i knihy, jež měly být uchovány. Farář a holič dveře do knihovny zazdí, což si Quijote vysvětlí jako čin kouzelníka Frestóna, který knihovnu odnesl. Po čtrnácti dnech klidu přemluví Sancha Panzu, chudého sedláka ze sousedství, aby se stal jeho zbrojnošem, že on z něj udělá vladaře ostrova, jejž dobude. Také si opatřil peníze a košile. Na svou druhou výpravu vyrazil opět 14

13 rovinou Montielskou, leč tentokrát v noci. Sancho s tlumokem a měchem vína jel na oslu jak patriarcha. Ani se nerozloučil se ženou a dětmi. VIII Quijote neúspěšně bojuje s obry, které proměnil Frestón ve větrné mlýny. Se suchou větví místo rozbitého kopí a bez snídaně druhý den okolo desáté hodiny dorazil k průsmyku Lápice. Sancha poučil, že mu proti rytířům nesmí pomáhat (že musí přemoci svou přirozenou divokost). Dobrodružství s dvěma benediktiny (čarodějníky), při kterém mezkaři zmydlili Sancha, vyvrcholilo Quijotovým soubojem s Biskajcem (zbrojnošem manželů cestujících přes Sevillu do Ameriky). Na tomto místě se autor omlouvá, že zápisy o výkonech Quijota končí. Avšak druhý autor, přesvědčen, že v archivech či psacích stolech nějaké zápisy o slavném rytíři být musí, našel konec dobrodružství. IX Autorem neukončené vyprávění zarmoutilo čtenáře, který předpokládá, že u Quijota budou i dva učenci zaznamenávat jeho nevídané činy, myšlenky a hlouposti. A nejsou-li ještě zaznamenány, jsou uchovány v paměti lidí z jeho vesnice. 15

14 Čtenář chce poznat celý život slavného Španěla, světla a zrcadla rytířstva manchanského. Je přesvědčen, že za svou námahu bude i on pochválen. Nebesa, náhoda a štěstí přispěly k tomu, že se v toledské Alcaně dostal ke starým listinám, které nabízel nějaký hoch obchodníku s hedvábím. Do arabského textu nechal nahlédnout Maura, a když se od něho dověděl, že je to Historie dona Quijota de la Mancha sepsaná Cidem Hametem Ben Engelim, koupil ty papíry od hocha za půl reálu a Maur mu ji musel celou přeložit. V prvním sešitu je líčena bitva s Biskajcem. Ten je vyobrazen nad nápisem Don Sancho z Azpeitie. Hubený Rocinante (rocín = kůň, ante = kdysi) má u nohou nápis Don Quijote. Sancho Panza (panza = břicho), držící za ohlávku osla, má u nohou nápis Sancho Zancas (zancas = kuří nožky). Pro historii, sokyni času a uchovavatelku činů, je však důležité, že Quijote v zuřivém boji přišel o ucho a o helmici, ale Biskajce přemohl, nicméně vyhověl dámám a zbrojnoše jim ušetřil, pouze musely slíbit, že se vydá za Dulcineou, aby s ním naložila, jak se jí zlíbí. X Sancho se domníval, že po Quijotově vítězství nad Biskajcem dostane ostrov, ale on mu vysvětlil, že se nejednalo o dobrodružství ostrovní, ale křižovatkové, kdy se jen přijde o ucho. Dále tvrdí, že bludný rytíř nemůže být postaven před soud, byť by zabil sebevíc lidí. Když mu Sancho 16

15 ošetřoval ucho, byl poučen o zázračných léčebných účincích Fierabrásova balzámu. Inspirován helmicí Mambrinovou je Quijote rozhodnut opatřit si násilím nějakou novou za svou rozbitou. Co se týče střídmosti bludných rytířů, připouští sice, že asketismus má své meze, ale na rozdíl od Sancha skromnou stravu (křížaly) a spaní pod širým nebem vítá. XI Pastýřům koz, kteří je vydatně hostili, zdlouhavě vyprávěl o dávném zlatém věku a jak je v dnešní hříšné době pro bezpečí dívek, vdov a sirotků třeba potulných rytířů. Mladík Antonio při loutně zazpíval o své lásce k Ollale. Píseň mu složil jeho strýc farář. Quijote chtěl, aby ještě zpíval, ale Sancho zmožen vínem tvrdil, že pastýřům práce nedovoluje prozpívat celou noc. Jeden z nich Quijotovi zraněné ucho vyléčil. XII Bohatý šlechtic pastýř Grisostomo, student ze Salamanky, zemřel z neopětované lásky ke krásné upejpavé pastýřce sirotku Marcele. Jeho spolužák a přítel pastýř Ambrosio prosadil splnění nebožtíkovy poslední vůle být pochován jako pohan na skalnatém místě, kde Marcelu poprvé spatřil. Též 17

16 jiní odmítnutí pastýři po Marcele vzdychají a její jméno ryjí do buků. Quijote přijímá pozvání Pedra, aby se s ostatními pastýři zítřejšího pohřbu zúčastnil. XIII Na slavný pohřeb míří též Vivaldo a další šlechtic. Quijote vysvětluje cestou Vivaldovi, který se mu diví, proč cestuje ozbrojen zemí tak pokojnou, co je potulné rytířství (Kulatý stůl, odříkání větší než u mnichů, zamilovaná mysl obrácená k dámě, Dulcinea). Pochovávaný Grisostomo má na márách listiny opěvující Marcelu, které Ambrosio na příkaz přítele chce spálit. Vivaldo aspoň některé zachrání. XIV Čtyři pastýři kopou hrob. Vivaldo přečte Zoufalou píseň (poslední list, který Grisostomo napsal). Objeví se Marcela, aby přítomným vysvětlila, že není vinna Grisostomovou smrtí a bolestmi zamilovaných, protože nemusí milovat toho, kdo je zamilován do její krásy, stejně jako by si nemohla stěžovat, že není milována, kdyby nebyla krásná. Láska je dobrovolná a ona si přeje žít v ustavičné samotě, svou čistotu si chránit ve společnosti stromů. Načež odejde. Quijote se rozhodne zabránit každému, kdo by chtěl 18

17 Triáda Nakladatelství Triáda Děkujeme Vám za zakoupení této elektronické knihy. Tuto knihu v tištěné podobě můžete v případě, že je dostupná, získat, stejně jako další tituly nakladatelství Triáda prostřednictvím e-shopu na se slevou 20 % z běžné prodejní ceny (zde naleznete též bližší informace o podmínkách prodeje). Nakladatelství Triáda vzniklo v roce Vydává současnou a starší českou i překladovou beletrii, filozofickou a historickou literaturu, literárněvědné a uměnovědné texty. Zaměřuje se na kvalitní a edičně náročné tituly, a to jak beletristické, tak odborné. Značný důraz je kladen na redakční přípravu a grafickou úpravu. Knihy Triády obdržely v minulých letech řadu ocenění a nominací v literárních soutěžích a anketách. Podrobněji k historii a zaměření nakladatelství Triáda viz heslo ve Slovníku české literatury po roce 1945.

18 Další informace o nakladatelství, novinkách, nabízených titulech, distribuci apod. naleznete na Knihy nakladatelství Triáda vycházejí ve dvou edicích, Delfín a Paprsek. Zde je úplný seznam vydaných a připravovaných titulů (aktuální k ): Edice Delfín Jan Kameník Prózy 2. Jaromír Zelenka Přepadání 3. Václav Vokolek Pátým pádem 4. Ivan Diviš Kateřina Rynglová 5. Martin Komárek Mefitis 6. Jan Moštěk Tenkrát v Paříži Jan Kameník Překlady 8. Pavel Rejchrt Pozdní syn království 9. Elena Lacková Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 10. Primo Levi V nejisté hodině 11. Vladimír Neuwirth Apokalyptický deník 12. Jaromír Zelenka Objetiny 13. Dragan Velikić Astrachán 14. Vasilij Rozanov Spadané listy 15. Wassily Kandinsky O duchovnosti v umění 16. Jiří Tomášek Banalita 17. Samuel Beckett Poèmes / Básně 18. Ivan Slavík Hory roků 19. Paul Klee Pedagogický náčrtník 20. Adolf Hermann Mých prvních pět životů 21. Triadické výnosy irské / Trecheng breth Féni

19 22. Václav Vokolek Cesta do pekel 23. Wassily Kandinsky Bod linie plocha 24. Vladimir Nabokov Ut pictura poesis 25. Václav Rozehnal Z letošního konce světa 26. Vladimír Neuwirth Vcházení do Evropy 27. Ivan Matoušek Poezie 28. Václav Vokolek Krajiny vzpomínek 29. Josef Frič Na ulici 30. Milena Hübschmannová a kol. Po židoch cigáni. Svědectví Romů ze Slovenska I 31. Vladimír Binar Playback 32. Václav Marek Noidova smrt. Pověsti a pohádky z Laponska 33. Karel Jaromír Erben Kytice / Kresby Jiří Štourač 34. Jaromír Zemina Onufrius 35. Wilhelm Worringer Abstrakce a vcítění 36. Ivan Matoušek Spas 37. Piet Mondrian Lidem budoucnosti 38. László Moholy-Nagy Od materiálu k architektuře 39. Jaromír Zelenka Kostelík 40. Bedřich Fučík Kritické příležitosti II 41. Otec Jeroným Dopisy bratru Patrikovi 42. Gertruda Goepfertová Rodokmen 43. Vladimír Binar Emigrantský snář 44. Margita Reiznerová Suno / Sen 45. Hans-Georg Gadamer Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost 46. Skutky opata Sugera 47. Zdeněk Vašíček Podmínky volby 48. Alexandr Meň Rozbít led. Křesťan ve společnosti

20 49. Bedřich Fučík Rodná krajina básníkova 50. Putování za Svatým Grálem 51. Petr Rezek K teorii plastičnosti 52. Vilém Flusser Jazyk a skutečnost 53. Milena Hübschmannová a kol. Po židoch cigáni. Svědectví Romů ze Slovenska II 54. Anne Franková Deník 55. Jiří Němec Profily 56. Jan Tesař Zamlčená diagnóza 57. Otec Jeroným, mnich. Částečný portrét 58. Adolf Hildebrand Problém formy ve výtvarném umění 59. Erika Olahová Nechci se vrátit mezi mrtvé 60. Zbyněk Hejda Cesta k Cerekvi 61. Jan Sokol Moje plány. Paměti architekta 62. Lev Lunc Města pravdy 63. Gerry T. M. Altmann Výstup na babylonskou věž 64. Miloslav Žilina Texty o literatuře 65. Gertruda Goepfertová Půlnoční deník 66. Bohumil Nuska Podzimy a jara 67. Jan Tesař Traktát o záchraně národa 68. Jan Franz Eseje, kritiky, korespondence 69. Pavel Kolmačka Stopy za obzor 70. Helena Maršíková Holka z Roztoky 71. Léon Bloy Stránky z díla 72. Bedřich Fučík Paralipomena. Bibliografie BF 73. Jacques Maritain Člověk a stát 74. Eliška Vlasáková Jedním okem 75. Čan Básně. Svazek první 76. Marcel Jouhandeau Jak dosáhnout počestnosti. Sedm povídek

21 77. Pavel Preiss Pod Minerviným štítem. Kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu ke Království českému 78. Josef Čapek Publicistika 1 (sloupky, entrefilety, fejetony, črty aj.) 79. Jacques Maritain Sedm lekcí o jsoucnu 80. Andrej Stankovič Josef Florian a Stará Říše 81. Andrej Stankovič Co dělat, když Kolja vítězí 82. Erika Olahová Matné zrcadlo 83. Petr Holman Březiniana II. Dokumenty, ohlasy, paralely, přesahy Zdeněk Vašíček / Françoise Mayer Minulost a současnost, paměť a dějiny 85. Roland Barthes Rozkoš z textu 86. Čan Básně. Svazek druhý 87. Otec Samuel Na ohnivém voze 88. Ingeborg Bachmannová Místo pro náhody I / Eseje, prózy, rozhovory 89. Vladimír Binar Hlava žáru 90. Romano Guardini O podstatě uměleckého díla 91. Jako když dvoranou proletí pták. Antologie nejstarší anglické poezie a prózy ( ) 92. Josef Čapek Knihy o umění (Nejskromnější umění, Málo o mnohém, Umění přírodních národů) 93. Jiří Tomášek Málo slov 94. Vladimír Binar Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi 95. Čan Básně. Svazek třetí 96. Ivan Matoušek Adepti 97. Ingeborg Bachmannová Místo pro náhody II / Eseje o literatuře, hudbě, filosofii

22 98. Jean Guitton Otevřené dopisy 99. Otec Jeroným Možnosti a melodie 100. Přemysl Havlík Autoři Triády. Fotografické portréty 101. Pavel Kolmačka Moře 102. Anna Blažíčková Psí víno 103. Před potopou. Vybrané kapitoly z americké literární kritiky Miroslav Koloc Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy 105. Josef Čapek Beletrie 2 (Kulhavý poutník, Psáno do mraků, Básně z koncentračního tábora) 106. Jaromír Zelenka Básně. Souborné vydání 107. Karel Hynek Mácha Máj / Monotypy Oldřich Hamera 108. Czesław Miłosz Poslední básně 109. Heda Kaufmannová Listy z rodinné kroniky 110. Šimon Wels U Bernatů 111. Martin Wels / Jaroslav Vrchlický Jarní romance 112. Raïssa Maritainová Velká přátelství 113. Jacques Maritain Odpovědnost umělce 114. Gejza Demeter Ráj na zemi. Romské pohádky 115. Vladimír Binar Číňanova pěna 116. Josef Čapek Beletrie 1 (Živý plamen, Tři prózy, Podzim 1914, Lelio, Lakomec, Moc pověry, Gassirova loutna, Pro delfína, Země mnoha jmen, Stín kapradiny) 117. Václav Petrbok Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek 118. Ivan Blatný Pomocná škola Bixley

23 119. Josef Serinek / Jan Tesař Česká cikánská rapsodie. I. svazek: Vzpomínky Josefa Serinka / Dokumenty 120. Josef Serinek / Jan Tesař Česká cikánská rapsodie. II. svazek: Jan Tesař: Komentáře / Doslov 121. Eliška Vlasáková Byla jsem s našima na procházce 122. Zdeněk Vašíček Jak se dělají filosofie 123. Joseph Lortz Reformace v Německu 124. Joseph Lortz Reformace v Německu 125. Jan Kameník Cesta za Henochem 126. Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce 127. Anna Blažíčková Teď něco ze života 128. Zbyněk Hejda Básně 129. Zbyněk Hejda Prózy a překlady 130. Zbyněk Hejda Kritiky a glosy 131. Friedhelm Mennekes Nadšení a pochybnost. I / Nové umění ve starých kostelech 132. Josef Čapek Publicistika 2 (výtvarné eseje a kritiky ) 133. Dom Samuel Celým srdcem. Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě 134. Karel Čapek Devatero pohádek 135. Andrej Giňa Paťiv. Ještě víme, co je úcta. Vyprávění, úvahy, pohádky 136. Jonáš Hájek Básně Josef Čapek Beletrie pro děti 138. António José Branquinho da Fonseca Baron a jiné prózy 139. Pavel Kolmačka Wittgenstein bije žáka 140. Otec Jeroným Dobré vlivy 141. Josef Čapek Povídejme si, děti

24 142. Ivan Matoušek Autor Quijota 143. Pavel Kuneš Pár kroků do křesťanství bez černých i růžových brýlí 144. Jan Kameník Básně 145. Jacques Maritain O filosofii dějin 146. Anna Blažíčková Čekání v zástupu 147. Vladimír Binar Rty na sněhu 148. Marcin Kurek Oleandr 149. Matthias Heyl Anne Franková 150. Romano Guardini Ctnosti* 151. Eric Heuvel Rodinné tajemství* Edice Paprsek Ernst Robert Curtius Evropská literatura a latinský středověk 2. Petr Fidelius Řeč komunistické moci 3. Tzvetan Todorov Poetika prózy 4. Meyer Howard Abrams Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a tradice estetického myšlení 5. Václav Černý André Gide 6. Jürgen Serke Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou 7. Gustav René Hocke Svět jako labyrint / Manýrismus v literatuře 8. Claudio Magris Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře 9. Terry Eagleton Úvod do literární teorie 10. Claudio Guillén Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy

25 11. George Lakoff Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli 12. Přemysl Blažíček Kritika a interpretace 13. Jiří Pistorius Doba a slovesnost 14. Jan Lopatka Předpoklady tvorby 15. Emil Staiger Poetika, interpretace, styl 16. Kritický sborník Výbor ze samizdatových ročníků 17. Leo Spitzer Stylistické studie z románských literatur 18. Hans-Georg Gadamer Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky 19. Hans-Georg Gadamer Pravda a metoda II. Dodatky. Rejstříky 20. George Steiner Po Bábelu. Otázky jazyka a překladu 21. Boris Ejchenbaum Gogolův Plášť a jiné studie 22. Přemysl Blažíček Knihy o poezii. Holan / Toman 23. Přemysl Blažíček Knihy o próze. Holeček / Hašek / Škvorecký 24. Kurt Krolop Studie k německé literatuře * Knihy ve francouzštině Pere Jérome Lettres a frere Patrick Pere Jérome. Moine vrai portrait incomplet

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK 2/12 4/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ 2/12 STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 1. 6. 24. 12. Osudy Federico Fellini: Lavička

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha

Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha P R E Z E N T A C E F I L M O V É H O P R O J E K T U R E Ž I S É R A F.

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz 1 /únor 2011 Vážení čtenáři, cenzura internetu a vesměs všech médií není, jak jsme si donedávna mysleli, jen záležitostí Kuby, Číny, Severní Korey

Více