Autor Quijota Ivan Matoušek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor Quijota Ivan Matoušek"

Transkript

1

2 TRIÁDA

3 Autor Quijota Ivan Matoušek

4 AUTOR QUIJOTA IVAN MATOUŠEK

5 Ivan Matoušek, 2014 ISBN (tištěná kniha) ISBN (PDF) ISBN (epub) ISBN (mobi)

6 DÍL PRVNÍ Vévodovi de Béjar

7 PŘEDMLUVA Autor marně přemýšlí nad předmluvou k románu o Quijotovi, kratochvilnému špásu, vhodnému do každé doby pro mrzuté a zádumčivé povahy, knize zplozené ve vězení, až přítel mu dá radu, ať předmluvu nezdobí učenostmi, i když by se snadno našly. Autor k dobru věci, jak si sám uvědomí, přítele poslechne. I V osadě manchského kraje žil chudý šlechtic Quijada, Quesada nebo Quijana (spisovatelé v tom nejsou zajedno), asi padesátiletý, postavy suché, vysoké a hubené, tváře se mu v ústech jedna druhé dotýkaly. Měl hospodyni (přes čtyřicet let) a neteř Antonii (necelých dvacet let). Z četby dobrodružných románů se zbláznil a rozhodl se stát potulným rytířem. Dal si jméno don Quijote de la Mancha, svého koně nazval Rocinante. Za dámu svého srdce si zvolil svou tajnou lásku, selské děvče Aldonzu Lorenzovou, kterou pojmenoval Dulcinea z Tobosa, neboť z Tobosa pocházela. 9

8

9

10 II Časně ráno horkého červencového dne nepozorován vyráží rovinou Montielskou na svou první výpravu. Mrzí ho, že není pasován na rytíře. Představuje si, jak učenci budou jeho výpravu popisovat, jak budou šťastni lidé, kteří se dovědí o slavných činech dona Quijota. Jeho prvním dobrodružstvím není příhoda v průsmyku Lápice ani boj s větrnými mlýny (jak praví někteří autoři), ale odehrálo se v hospodě, kterou považoval za hrad (hospodského za kastelána, běhny za vznešené dámy). Protože si nenechal sundat helmici, museli ho krmit a víno pil brčkem. III Na dvoře hospody zranil dva mezkaře, kteří chtěli napojit mezky a nebrali vážně jeho noční obřadné střežení zbraní v korytě vedle studny. Načež jej hostinský urychleně pasoval na rytíře. 12

11 IV Následujícího dne se rozhodl vrátit domů, aby si opatřil peníze a košile. (V románech o bludných rytířích se podle hostinského prý autoři psaním takových samozřejmostí nezdržují.) Rovněž pomyslel na zbrojnoše. Cestou se zastal chlapce Andrese, kterého bil sedlák Juan Haldudo, poněvadž mu špatně hlídal ovce. Po Quijotově odchodu dostal chlapec ještě větší výprask. Quijote se dále vrhl na toledské kupce jedoucí do Murcie pro hedvábí, protože se ta nadutá cháska a zbabělá otrocká lůza zdráhala uznat, že Dulcinea je na světě nejkrásnější, neboť ji dosud neviděli. (Jaký by ale potom mělo smysl vyznávat pravdu tak zřejmou?) Rocinante však při útoku zakopl, Quijote z něho spadl (Neutíkejte, křičel, ne vlastní vinou tu ležím, to kůň se překotil!), a jeden mezkař mu ještě natloukl. V Zmlácený Quijote přivolával dle návodu z rytířských knih pomoc strýčka, markýze z Mantuy. Našel jej však z mlýna se vracející sedlák, poznal v něm pana Quijana a na mezku ho dovezl za soumraku domů. Tam už byl šest dní postrádán hospodyní a neteří. Ty tvrdily faráři panu licenciátovi Pero Pérezovi a holiči mistru Mikulášovi, že se zbláznil z rytířských knih a že se chtěl sám stát bludným rytířem. 13

12 Farář knihy odsoudil do ohně, aby již žádným čtenářům nezavdaly příčinu udělat to, co udělal jeho přítel. Tomu dali najíst, uložili jej do postele a nechali spát. VI Zatímco spí, lincenciát s holičem škodlivost jednotlivých knih posuzují a ke spálení odsouzené dávají hospodyni, která je vyhazuje z okna. Licenciát o jednotlivých knihách, o překládání a o básních pozoruhodně uvažuje. Některé knihy jsou pro něho vzácnou kořistí, k některým má vztah pro přátelství s autorem. To se týká i Galatey od Cervántesa. Celkově si počíná nesoustavně, netrpělivě. VII Quijote bojuje proti postavám z dobrodružných knih zmíněných v předchozí kapitole. Dostane najíst a opět usne. Spí dva dny. Hospodyně spálí i knihy, jež měly být uchovány. Farář a holič dveře do knihovny zazdí, což si Quijote vysvětlí jako čin kouzelníka Frestóna, který knihovnu odnesl. Po čtrnácti dnech klidu přemluví Sancha Panzu, chudého sedláka ze sousedství, aby se stal jeho zbrojnošem, že on z něj udělá vladaře ostrova, jejž dobude. Také si opatřil peníze a košile. Na svou druhou výpravu vyrazil opět 14

13 rovinou Montielskou, leč tentokrát v noci. Sancho s tlumokem a měchem vína jel na oslu jak patriarcha. Ani se nerozloučil se ženou a dětmi. VIII Quijote neúspěšně bojuje s obry, které proměnil Frestón ve větrné mlýny. Se suchou větví místo rozbitého kopí a bez snídaně druhý den okolo desáté hodiny dorazil k průsmyku Lápice. Sancha poučil, že mu proti rytířům nesmí pomáhat (že musí přemoci svou přirozenou divokost). Dobrodružství s dvěma benediktiny (čarodějníky), při kterém mezkaři zmydlili Sancha, vyvrcholilo Quijotovým soubojem s Biskajcem (zbrojnošem manželů cestujících přes Sevillu do Ameriky). Na tomto místě se autor omlouvá, že zápisy o výkonech Quijota končí. Avšak druhý autor, přesvědčen, že v archivech či psacích stolech nějaké zápisy o slavném rytíři být musí, našel konec dobrodružství. IX Autorem neukončené vyprávění zarmoutilo čtenáře, který předpokládá, že u Quijota budou i dva učenci zaznamenávat jeho nevídané činy, myšlenky a hlouposti. A nejsou-li ještě zaznamenány, jsou uchovány v paměti lidí z jeho vesnice. 15

14 Čtenář chce poznat celý život slavného Španěla, světla a zrcadla rytířstva manchanského. Je přesvědčen, že za svou námahu bude i on pochválen. Nebesa, náhoda a štěstí přispěly k tomu, že se v toledské Alcaně dostal ke starým listinám, které nabízel nějaký hoch obchodníku s hedvábím. Do arabského textu nechal nahlédnout Maura, a když se od něho dověděl, že je to Historie dona Quijota de la Mancha sepsaná Cidem Hametem Ben Engelim, koupil ty papíry od hocha za půl reálu a Maur mu ji musel celou přeložit. V prvním sešitu je líčena bitva s Biskajcem. Ten je vyobrazen nad nápisem Don Sancho z Azpeitie. Hubený Rocinante (rocín = kůň, ante = kdysi) má u nohou nápis Don Quijote. Sancho Panza (panza = břicho), držící za ohlávku osla, má u nohou nápis Sancho Zancas (zancas = kuří nožky). Pro historii, sokyni času a uchovavatelku činů, je však důležité, že Quijote v zuřivém boji přišel o ucho a o helmici, ale Biskajce přemohl, nicméně vyhověl dámám a zbrojnoše jim ušetřil, pouze musely slíbit, že se vydá za Dulcineou, aby s ním naložila, jak se jí zlíbí. X Sancho se domníval, že po Quijotově vítězství nad Biskajcem dostane ostrov, ale on mu vysvětlil, že se nejednalo o dobrodružství ostrovní, ale křižovatkové, kdy se jen přijde o ucho. Dále tvrdí, že bludný rytíř nemůže být postaven před soud, byť by zabil sebevíc lidí. Když mu Sancho 16

15 ošetřoval ucho, byl poučen o zázračných léčebných účincích Fierabrásova balzámu. Inspirován helmicí Mambrinovou je Quijote rozhodnut opatřit si násilím nějakou novou za svou rozbitou. Co se týče střídmosti bludných rytířů, připouští sice, že asketismus má své meze, ale na rozdíl od Sancha skromnou stravu (křížaly) a spaní pod širým nebem vítá. XI Pastýřům koz, kteří je vydatně hostili, zdlouhavě vyprávěl o dávném zlatém věku a jak je v dnešní hříšné době pro bezpečí dívek, vdov a sirotků třeba potulných rytířů. Mladík Antonio při loutně zazpíval o své lásce k Ollale. Píseň mu složil jeho strýc farář. Quijote chtěl, aby ještě zpíval, ale Sancho zmožen vínem tvrdil, že pastýřům práce nedovoluje prozpívat celou noc. Jeden z nich Quijotovi zraněné ucho vyléčil. XII Bohatý šlechtic pastýř Grisostomo, student ze Salamanky, zemřel z neopětované lásky ke krásné upejpavé pastýřce sirotku Marcele. Jeho spolužák a přítel pastýř Ambrosio prosadil splnění nebožtíkovy poslední vůle být pochován jako pohan na skalnatém místě, kde Marcelu poprvé spatřil. Též 17

16 jiní odmítnutí pastýři po Marcele vzdychají a její jméno ryjí do buků. Quijote přijímá pozvání Pedra, aby se s ostatními pastýři zítřejšího pohřbu zúčastnil. XIII Na slavný pohřeb míří též Vivaldo a další šlechtic. Quijote vysvětluje cestou Vivaldovi, který se mu diví, proč cestuje ozbrojen zemí tak pokojnou, co je potulné rytířství (Kulatý stůl, odříkání větší než u mnichů, zamilovaná mysl obrácená k dámě, Dulcinea). Pochovávaný Grisostomo má na márách listiny opěvující Marcelu, které Ambrosio na příkaz přítele chce spálit. Vivaldo aspoň některé zachrání. XIV Čtyři pastýři kopou hrob. Vivaldo přečte Zoufalou píseň (poslední list, který Grisostomo napsal). Objeví se Marcela, aby přítomným vysvětlila, že není vinna Grisostomovou smrtí a bolestmi zamilovaných, protože nemusí milovat toho, kdo je zamilován do její krásy, stejně jako by si nemohla stěžovat, že není milována, kdyby nebyla krásná. Láska je dobrovolná a ona si přeje žít v ustavičné samotě, svou čistotu si chránit ve společnosti stromů. Načež odejde. Quijote se rozhodne zabránit každému, kdo by chtěl 18

17 Triáda Nakladatelství Triáda Děkujeme Vám za zakoupení této elektronické knihy. Tuto knihu v tištěné podobě můžete v případě, že je dostupná, získat, stejně jako další tituly nakladatelství Triáda prostřednictvím e-shopu na se slevou 20 % z běžné prodejní ceny (zde naleznete též bližší informace o podmínkách prodeje). Nakladatelství Triáda vzniklo v roce Vydává současnou a starší českou i překladovou beletrii, filozofickou a historickou literaturu, literárněvědné a uměnovědné texty. Zaměřuje se na kvalitní a edičně náročné tituly, a to jak beletristické, tak odborné. Značný důraz je kladen na redakční přípravu a grafickou úpravu. Knihy Triády obdržely v minulých letech řadu ocenění a nominací v literárních soutěžích a anketách. Podrobněji k historii a zaměření nakladatelství Triáda viz heslo ve Slovníku české literatury po roce 1945.

18 Další informace o nakladatelství, novinkách, nabízených titulech, distribuci apod. naleznete na Knihy nakladatelství Triáda vycházejí ve dvou edicích, Delfín a Paprsek. Zde je úplný seznam vydaných a připravovaných titulů (aktuální k ): Edice Delfín Jan Kameník Prózy 2. Jaromír Zelenka Přepadání 3. Václav Vokolek Pátým pádem 4. Ivan Diviš Kateřina Rynglová 5. Martin Komárek Mefitis 6. Jan Moštěk Tenkrát v Paříži Jan Kameník Překlady 8. Pavel Rejchrt Pozdní syn království 9. Elena Lacková Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou 10. Primo Levi V nejisté hodině 11. Vladimír Neuwirth Apokalyptický deník 12. Jaromír Zelenka Objetiny 13. Dragan Velikić Astrachán 14. Vasilij Rozanov Spadané listy 15. Wassily Kandinsky O duchovnosti v umění 16. Jiří Tomášek Banalita 17. Samuel Beckett Poèmes / Básně 18. Ivan Slavík Hory roků 19. Paul Klee Pedagogický náčrtník 20. Adolf Hermann Mých prvních pět životů 21. Triadické výnosy irské / Trecheng breth Féni

19 22. Václav Vokolek Cesta do pekel 23. Wassily Kandinsky Bod linie plocha 24. Vladimir Nabokov Ut pictura poesis 25. Václav Rozehnal Z letošního konce světa 26. Vladimír Neuwirth Vcházení do Evropy 27. Ivan Matoušek Poezie 28. Václav Vokolek Krajiny vzpomínek 29. Josef Frič Na ulici 30. Milena Hübschmannová a kol. Po židoch cigáni. Svědectví Romů ze Slovenska I 31. Vladimír Binar Playback 32. Václav Marek Noidova smrt. Pověsti a pohádky z Laponska 33. Karel Jaromír Erben Kytice / Kresby Jiří Štourač 34. Jaromír Zemina Onufrius 35. Wilhelm Worringer Abstrakce a vcítění 36. Ivan Matoušek Spas 37. Piet Mondrian Lidem budoucnosti 38. László Moholy-Nagy Od materiálu k architektuře 39. Jaromír Zelenka Kostelík 40. Bedřich Fučík Kritické příležitosti II 41. Otec Jeroným Dopisy bratru Patrikovi 42. Gertruda Goepfertová Rodokmen 43. Vladimír Binar Emigrantský snář 44. Margita Reiznerová Suno / Sen 45. Hans-Georg Gadamer Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost 46. Skutky opata Sugera 47. Zdeněk Vašíček Podmínky volby 48. Alexandr Meň Rozbít led. Křesťan ve společnosti

20 49. Bedřich Fučík Rodná krajina básníkova 50. Putování za Svatým Grálem 51. Petr Rezek K teorii plastičnosti 52. Vilém Flusser Jazyk a skutečnost 53. Milena Hübschmannová a kol. Po židoch cigáni. Svědectví Romů ze Slovenska II 54. Anne Franková Deník 55. Jiří Němec Profily 56. Jan Tesař Zamlčená diagnóza 57. Otec Jeroným, mnich. Částečný portrét 58. Adolf Hildebrand Problém formy ve výtvarném umění 59. Erika Olahová Nechci se vrátit mezi mrtvé 60. Zbyněk Hejda Cesta k Cerekvi 61. Jan Sokol Moje plány. Paměti architekta 62. Lev Lunc Města pravdy 63. Gerry T. M. Altmann Výstup na babylonskou věž 64. Miloslav Žilina Texty o literatuře 65. Gertruda Goepfertová Půlnoční deník 66. Bohumil Nuska Podzimy a jara 67. Jan Tesař Traktát o záchraně národa 68. Jan Franz Eseje, kritiky, korespondence 69. Pavel Kolmačka Stopy za obzor 70. Helena Maršíková Holka z Roztoky 71. Léon Bloy Stránky z díla 72. Bedřich Fučík Paralipomena. Bibliografie BF 73. Jacques Maritain Člověk a stát 74. Eliška Vlasáková Jedním okem 75. Čan Básně. Svazek první 76. Marcel Jouhandeau Jak dosáhnout počestnosti. Sedm povídek

21 77. Pavel Preiss Pod Minerviným štítem. Kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu ke Království českému 78. Josef Čapek Publicistika 1 (sloupky, entrefilety, fejetony, črty aj.) 79. Jacques Maritain Sedm lekcí o jsoucnu 80. Andrej Stankovič Josef Florian a Stará Říše 81. Andrej Stankovič Co dělat, když Kolja vítězí 82. Erika Olahová Matné zrcadlo 83. Petr Holman Březiniana II. Dokumenty, ohlasy, paralely, přesahy Zdeněk Vašíček / Françoise Mayer Minulost a současnost, paměť a dějiny 85. Roland Barthes Rozkoš z textu 86. Čan Básně. Svazek druhý 87. Otec Samuel Na ohnivém voze 88. Ingeborg Bachmannová Místo pro náhody I / Eseje, prózy, rozhovory 89. Vladimír Binar Hlava žáru 90. Romano Guardini O podstatě uměleckého díla 91. Jako když dvoranou proletí pták. Antologie nejstarší anglické poezie a prózy ( ) 92. Josef Čapek Knihy o umění (Nejskromnější umění, Málo o mnohém, Umění přírodních národů) 93. Jiří Tomášek Málo slov 94. Vladimír Binar Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi 95. Čan Básně. Svazek třetí 96. Ivan Matoušek Adepti 97. Ingeborg Bachmannová Místo pro náhody II / Eseje o literatuře, hudbě, filosofii

22 98. Jean Guitton Otevřené dopisy 99. Otec Jeroným Možnosti a melodie 100. Přemysl Havlík Autoři Triády. Fotografické portréty 101. Pavel Kolmačka Moře 102. Anna Blažíčková Psí víno 103. Před potopou. Vybrané kapitoly z americké literární kritiky Miroslav Koloc Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy 105. Josef Čapek Beletrie 2 (Kulhavý poutník, Psáno do mraků, Básně z koncentračního tábora) 106. Jaromír Zelenka Básně. Souborné vydání 107. Karel Hynek Mácha Máj / Monotypy Oldřich Hamera 108. Czesław Miłosz Poslední básně 109. Heda Kaufmannová Listy z rodinné kroniky 110. Šimon Wels U Bernatů 111. Martin Wels / Jaroslav Vrchlický Jarní romance 112. Raïssa Maritainová Velká přátelství 113. Jacques Maritain Odpovědnost umělce 114. Gejza Demeter Ráj na zemi. Romské pohádky 115. Vladimír Binar Číňanova pěna 116. Josef Čapek Beletrie 1 (Živý plamen, Tři prózy, Podzim 1914, Lelio, Lakomec, Moc pověry, Gassirova loutna, Pro delfína, Země mnoha jmen, Stín kapradiny) 117. Václav Petrbok Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek 118. Ivan Blatný Pomocná škola Bixley

23 119. Josef Serinek / Jan Tesař Česká cikánská rapsodie. I. svazek: Vzpomínky Josefa Serinka / Dokumenty 120. Josef Serinek / Jan Tesař Česká cikánská rapsodie. II. svazek: Jan Tesař: Komentáře / Doslov 121. Eliška Vlasáková Byla jsem s našima na procházce 122. Zdeněk Vašíček Jak se dělají filosofie 123. Joseph Lortz Reformace v Německu 124. Joseph Lortz Reformace v Německu 125. Jan Kameník Cesta za Henochem 126. Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce 127. Anna Blažíčková Teď něco ze života 128. Zbyněk Hejda Básně 129. Zbyněk Hejda Prózy a překlady 130. Zbyněk Hejda Kritiky a glosy 131. Friedhelm Mennekes Nadšení a pochybnost. I / Nové umění ve starých kostelech 132. Josef Čapek Publicistika 2 (výtvarné eseje a kritiky ) 133. Dom Samuel Celým srdcem. Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě 134. Karel Čapek Devatero pohádek 135. Andrej Giňa Paťiv. Ještě víme, co je úcta. Vyprávění, úvahy, pohádky 136. Jonáš Hájek Básně Josef Čapek Beletrie pro děti 138. António José Branquinho da Fonseca Baron a jiné prózy 139. Pavel Kolmačka Wittgenstein bije žáka 140. Otec Jeroným Dobré vlivy 141. Josef Čapek Povídejme si, děti

24 142. Ivan Matoušek Autor Quijota 143. Pavel Kuneš Pár kroků do křesťanství bez černých i růžových brýlí 144. Jan Kameník Básně 145. Jacques Maritain O filosofii dějin 146. Anna Blažíčková Čekání v zástupu 147. Vladimír Binar Rty na sněhu 148. Marcin Kurek Oleandr 149. Matthias Heyl Anne Franková 150. Romano Guardini Ctnosti* 151. Eric Heuvel Rodinné tajemství* Edice Paprsek Ernst Robert Curtius Evropská literatura a latinský středověk 2. Petr Fidelius Řeč komunistické moci 3. Tzvetan Todorov Poetika prózy 4. Meyer Howard Abrams Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a tradice estetického myšlení 5. Václav Černý André Gide 6. Jürgen Serke Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou 7. Gustav René Hocke Svět jako labyrint / Manýrismus v literatuře 8. Claudio Magris Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře 9. Terry Eagleton Úvod do literární teorie 10. Claudio Guillén Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy

25 11. George Lakoff Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli 12. Přemysl Blažíček Kritika a interpretace 13. Jiří Pistorius Doba a slovesnost 14. Jan Lopatka Předpoklady tvorby 15. Emil Staiger Poetika, interpretace, styl 16. Kritický sborník Výbor ze samizdatových ročníků 17. Leo Spitzer Stylistické studie z románských literatur 18. Hans-Georg Gadamer Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky 19. Hans-Georg Gadamer Pravda a metoda II. Dodatky. Rejstříky 20. George Steiner Po Bábelu. Otázky jazyka a překladu 21. Boris Ejchenbaum Gogolův Plášť a jiné studie 22. Přemysl Blažíček Knihy o poezii. Holan / Toman 23. Přemysl Blažíček Knihy o próze. Holeček / Hašek / Škvorecký 24. Kurt Krolop Studie k německé literatuře * Knihy ve francouzštině Pere Jérome Lettres a frere Patrick Pere Jérome. Moine vrai portrait incomplet

T R I Á D A Ukázka knihy z internetového knihkupectví

T R I Á D A Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 4 3 0 0 TRIÁDA Autor Quijota Ivan Matoušek AUTOR QUIJOTA IVAN MATOUŠEK U k á z k a k

Více

Triáda Jarni_romance-sazba.indd :04:15

Triáda Jarni_romance-sazba.indd :04:15 Triáda Martin Wels / Jaroslav Vrchlický Jarní romance Martin Wels / Jaroslav Vrchlický Jarní romance Doslov Pavel Holeka Grafická úprava a příprava k tisku Studio Marvil, Radek Typovský Formát originálu

Více

R T K C I OG G A D E P E E L PA U L K L E E K L PEDAGOGICK U A

R T K C I OG G A D E P E E L PA U L K L E E K L PEDAGOGICK U A T R I A D A PAUL KLEE PEDAGOGICK NÁâRTNÍK T R I Á D A 2 0 1 3 P ELOÎILA ANITA PELÁNOVÁ T R I Á D A 2013 PAUL KLEE P E D A G O G I C K N Á â R T N Í K Translation & epilogue Anita Pelánová, 1999, 2013 ISBN

Více

R T K C I OG G A D E P E E L PA U L K L E E K L PEDAGOGICK U A

R T K C I OG G A D E P E E L PA U L K L E E K L PEDAGOGICK U A T R I A D A PAUL KLEE PEDAGOGICK NÁâRTNÍK T R I Á D A 2 0 1 3 P ELOÎILA ANITA PELÁNOVÁ T R I Á D A 2013 PAUL KLEE P E D A G O G I C K N Á â R T N Í K Translation & epilogue Anita Pelánová, 1999, 2013 ISBN

Více

TRIÁDA HEJDA_basne_komplet_new.indd :23

TRIÁDA HEJDA_basne_komplet_new.indd :23 TRIÁDA TRIÁDA K vydání připravil a ediční poznámku napsal Antonín Petruželka BÁSNĚ ZBYNĚK HEJDA Zbyněk Hejda, 2013 Commentary Antonín Petruželka, 2013 Photo Karel Cudlín, 2010 ISBN 978-80-87256-66-4 (tištěná

Více

Nasledující básně jest oučel hlavní, slaviti májovou pří rody krásu; k tím snadnějšímu dosažení oučelu tohoto po stavena jest doba májová přírody

Nasledující básně jest oučel hlavní, slaviti májovou pří rody krásu; k tím snadnějšímu dosažení oučelu tohoto po stavena jest doba májová přírody Nasledující básně jest oučel hlavní, slaviti májovou pří rody krásu; k tím snadnějšímu dosažení oučelu tohoto po stavena jest doba májová přírody proti rozdílným dobám života lidského. Tak u příkladu v

Více

PÁR KROKŮ DO KŘESŤANSTVÍ

PÁR KROKŮ DO KŘESŤANSTVÍ PÁR KROKŮ DO KŘESŤANSTVÍ PÁR KROKŮ DO KŘESŤANSTVÍ bez černých i růžových brýlí PAVEL KUNEŠ ILUSTROVAL JAN HRUBÝ TRIÁDA Pavel Kuneš, 2014 Illustrations Jan Hrubý, 2014 Nakladatelství Triáda, 2014 ISBN 978-80-7474-133-3

Více

HOLKA Z ROZTOKY. Vzpomínky Heleny Maršíkové, rozené Chanele Drumerové TRIÁDA

HOLKA Z ROZTOKY. Vzpomínky Heleny Maršíkové, rozené Chanele Drumerové TRIÁDA HOLKA Z ROZTOKY Vzpomínky Heleny Maršíkové, rozené Chanele Drumerové TRIÁDA HOLKA Z ROZTOKY HOLKA Z ROZTOKY Vzpomínky Heleny Maršíkové, rozené Chanele Drumerové TRIÁDA 2006 Kniha vychází s laskavou podporou

Více

Autor Quijota Ivan Matoušek

Autor Quijota Ivan Matoušek TRIÁDA Autor Quijota Ivan Matoušek AUTOR QUIJOTA IVAN MATOUŠEK Ivan Matoušek, 2014 ISBN 978-80-7474-102-9 (tištěná kniha) ISBN 978-80-7474-121-0 (PDF) ISBN 978-80-7474-122-7 (epub) ISBN 978-80-7474-123-4

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Kniha vychází s laskavým přispěním Nadace Open Society Fund Praha ISBN tištěné verze 978-80-86138-18-6 ISBN verze PDF 978-80-87256-41-1 Nakladatelství Triáda,

Více

A C A N B A S N E S V A Z E K D R U H Y DA Á I R T

A C A N B A S N E S V A Z E K D R U H Y DA Á I R T C A N BASNE SVAZEK DRUHY Č a n / B á sně s v a z e k d r u h ý Tato publikace byla vydána za laskavé finanční podpory Nadace Židovské obce v Praze, Ministerstva kultury ČR a Nadace Český literární fond

Více

Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy

Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy Miroslav Koloc U s t a v i č n é s e n z a c e poutníka K a r l a Hynka Máchy Triáda Vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky Miroslav

Více

Přemysl Blažíček. Kritika a interpretace

Přemysl Blažíček. Kritika a interpretace Přemysl Blažíček Kritika a interpretace T R I Á D A EDICE PAPRSEK SVAZEK DVANÁCTÝ USPOŘÁDAL, K VYDÁNÍ PŘIPRAVIL A KOMENTÁŘEM OPATŘIL MICHAEL ŠPIRIT Přemysl Blažíček Kritika a interpretace TRIÁDA PRAHA

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

GEJZA DEMETER RÁJ NA ZEMI

GEJZA DEMETER RÁJ NA ZEMI GEJZA DEMETER RÁJ NA ZEMI ILUSTROVALA MARTINA ŠPINKOVÁ TRIÁDA Kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR Nakladatelství Triáda, 2011 Gejza Demeter, 2011 Epilogue Zbyněk Andrš, 2011 ISBN

Více

7.A divadelní představení

7.A divadelní představení 7.A divadelní představení Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Před vánočními prázdninami jsme byli na divadelním představení o Donu Quijoteovi. Představení bylo předělané tak, aby zaujalo i mladší

Více

Humanismus a renesance (ostatní autoři)

Humanismus a renesance (ostatní autoři) Humanismus a renesance (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC30 Hlavní autoři Erasmus Rotterdamský Miguel de Cervantes y Saavedra Lope de Vega William Shakespeare François Villon

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anna Blažíčková Teď něco ze života

Anna Blažíčková Teď něco ze života Anna Blažíčková Teď něco ze života Triáda Anna Blažíčková Teď něco ze života Teď něco ze života Mám tu dopis od Michaela Špirita ze 14. května 2002. Píše, že při posledním rozhovoru s mým mužem mu kladl

Více

Binar 2-1. část :50 Stránka 1 T R I Á D A

Binar 2-1. část :50 Stránka 1 T R I Á D A TRIÁDA EDICE DELFÍN SVAZEK DEVADESÁTÝ ČTVRTÝ Vladimír Binar ČIN A SLOVO Kniha o Jakubu Demlovi Binar 2-1. část 26.11.2009 16:50 Stránka 4 TRIÁDA Kniha vychází s laskavým přispěním Ministerstva kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

s NAšiMA NA PROCHÁZCE

s NAšiMA NA PROCHÁZCE E l i š k A VlA s Á k OVÁ BYlA sem s NAšiMA NA PROCHÁZCE TRIÁdA Kniha vychází s laskavou podporou Vlastimila Venclíka, spolku MILIDU, Curych, a Nadace Český literární fond. TRIÁDA Nakladatelství Triáda,

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

LADISLAV KLÍMA. Personální bibliografie

LADISLAV KLÍMA. Personální bibliografie LADISLAV KLÍMA Personální bibliografie Z DÍLA LADISLAVA KLÍMY Knihy Arkanum. P., Trigon 1990. 54 s. Arta a jiné příběhy. Vybral a k vyd. připravil M. Ohnisko. Brno, Nakladatelství G 1992. 17 s. Boj o vše.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_113 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/17_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Václav Petrbok Stýkání, nebo potýkání?

Václav Petrbok Stýkání, nebo potýkání? Václav Petrbok Stýkání, nebo potýkání? Triáda Z dějin česko německo rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek Stýkání, nebo potýkání? Václav Petrbok Stýkání, nebo potýkání? Z dějin

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2015/16 Kritéria pro výběr maturitních

Více

Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze. PhDr. Richard Olehla, Ph.D

Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze. PhDr. Richard Olehla, Ph.D Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze PhDr. Richard Olehla, Ph.D. 6. 10. 2016 Co je E-knihovna? projekt, který v sobě sdružuje produkty nakladatelské činnosti MKP e-knihy mají vlastní ISBN tituly

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Základní škola 1. - 2. třída Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Lekce informačního vzdělávání JÁ, KNÍŽKA A KNIHOVNA Seznámení s knihovnou; pojmy knihovna, knihkupectví, autor, ilustrátor; prohlídka

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 3)Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny (počátek 12.st.- polovina13.st.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková Druh učebního materiálu Prezentace v programu PowerPoint Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ 2. Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování 16.07.2013 Střední

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Deník ze španěl. Petr Kučera. Z českého originálu Deník ze Španěl. Odpovědná redaktorka Jana Pátková. Grafická úprava Jana Pátková

Deník ze španěl. Petr Kučera. Z českého originálu Deník ze Španěl. Odpovědná redaktorka Jana Pátková. Grafická úprava Jana Pátková 2 Deník ze španěl Petr Kučera Z českého originálu Deník ze Španěl Odpovědná redaktorka Jana Pátková Grafická úprava Jana Pátková Vydalo nakladatelství Anna Pátková Santini 13. 6. 2015 eknihysantini.cz

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Ivan Blatný dědicové, 1987 Zbyněk Hejda, Vratislav Färber, Antonín Petruželka ediční příprava, 1982, 1994, 2011

Ivan Blatný dědicové, 1987 Zbyněk Hejda, Vratislav Färber, Antonín Petruželka ediční příprava, 1982, 1994, 2011 Ivan Blatný dědicové, 1987 Zbyněk Hejda, Vratislav Färber, Antonín Petruželka ediční příprava, 1982, 1994, 2011 ISBN tištěné verze 978-80-87256-49-7 ISBN verze PDF 978-80-87256-65-7 Pomocná škola Bixley

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu Camilla Sitteho Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu

Více

Zdeněk Vašíček Jak se dělají filosofie

Zdeněk Vašíček Jak se dělají filosofie Zdeněk Vašíček Jak se dělají filosofie Triáda Jak se dělají filosofie Zdeněk Vašíček Jak se dělají filosofie Triáda Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR Zdeněk Vašíček dědicové, 2012 Frontispis

Více

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT Obsah I. TEREZÍN Sedala sama za zavřenými dveřmi a psala / 9 Spolužačce / 10 Nemocné zvíře / 11 Znění / 14 Ošetřovatelka / 15 Na dvoře stojí lidé jeden za druhým / 16 Ráno / 17 Žena / 19 J. - Dnes e všemu

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová VII. STÁŘÍ A SMRT Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají domů. příteli, Gabriela Preissová Když vydala Gabriela Preissová své poslední románové dílo, literárně se v podstatě odmlčela.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 4)Vznik česky psané literatury (přelom 13. a 14. století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Egypt 2. Řecko 3. T. G. Masaryk 4. Pracovní list -Rozvoj průmyslu v českých zemích v 19. století 5. Dějepisné domino I 6. Dějepisný test I 7. Křížovka opakování českých dějin - renesance 8. Dějepisné

Více

Slavistické reminiscence

Slavistické reminiscence Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Slavistické reminiscence Výbor z textů Jiřího Fraňka Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková Praha 2011 KATALOGIZACE

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ŠPANĚLSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 ŠPANĚLSKO jedna

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Obsah. Literární pondělí

Obsah. Literární pondělí Obsah Literární pondělí Čapkovy překlady francouzských básníků 13 Nová próza 15 Nová próza Nezvalova 17 Zapomenutí básníci 19 Lyrikovo satirické extempore 21 O lyrickém absolutismu 24 Zapomenutí básníci

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Pohádka máje 1940 Elekta Vávra, Otakar d Poslední Podskalák 1940 Brom Sviták, Jan v Poznej svého muže 1940 Slavia Slavínský, Vladimír d Prosím, pane

Pohádka máje 1940 Elekta Vávra, Otakar d Poslední Podskalák 1940 Brom Sviták, Jan v Poznej svého muže 1940 Slavia Slavínský, Vladimír d Prosím, pane název rok výroby výrobna režie žánr podle Havelky Bílá jachta ve Splitu 1 Sun Brom, Ladislav v Cesta do hlubin študákovy d 1 Elekta Frič, Martin d Dědečkem proti své vůli 1 Slavia Slavínský, Vladimír v

Více

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Harrington, Wilfrid J. Kniha Zjevení

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více