OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19"

Transkript

1 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona Proč novela vznikla Co je smyslem novely Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu Začlenění autorského práva do právního řádu Příbuznost autorského práva s jinými právy Příbuznost autorského práva s právem na ochranu osobnosti Příbuznost autorského práva s průmyslovými právy Systémy autorského práva 13 Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva Národní prameny autorského práva Mezinárodní prameny autorského práva Mezinárodní pakty Mezinárodní smlouvy Evropské prameny autorského práva 22 Předmět autorského práva 23 Autorské dílo Co je autorské dílo Podmínky ochrany autorského díla Kategorie autorských děl 30 iii

2 Obsah 6.4. Rozsah autorského díla Zpracování autorského díla Souborné dílo 34 Nechráněná díla a díla neautorská Nechráněná díla Díla neautorská 38 Definování autorského díla 39 Autor díla Kdo je autorem díla Zástupci autora Nezletilý autor zákonný zástupce autora Zletilý autor smluvní zastupování Spoluautoři Definování autora 43 Práva autora Vznik práva autorského Práva autora Osobnostní práva autora Osobnostní práva občanská versus osobnostní práva autorská Vzory dokumentů Majetková práva autora Právo dílo užít Právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu Obchodování s majetkovými právy Poskytnutí podlicence Postoupení licence Trvání majetkových práv 57 Omezení autorského práva Užití pro osobní potřebu Bezúplatná zákonná licence 61 iv

3 Autorské právo Právní prostředky ochrany autorských práv Jednotlivé právní nároky autora Soudní spory Promlčení 70 Užití autorského díla Užití na základě smlouvy Smluvní strany licenční smlouvy: Forma licenční smlouvy Výhradní, nevýhradní licence Souběh licencí Odměna Náležitosti licenčních smluv Absence obsahových náležitostí licenční smlouvy Vzory licenčních smluv Licenční smlouva podle AutZ ve vztahu k licenčním smlouvám podle jiných zákonů Bezesmluvní užití autorského díla Odstoupení od licenční smlouvy a výpověď licenční smlouvy Odstoupení pro nečinnost nabyvatele Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora Výpověď Zánik licence Licenční smlouva nakladatelská 91 Díla, která mají zvláštní úpravu Zaměstnanecké dílo Majetková práva u zaměstnaneckého díla Osobnostní práva u zaměstnaneckého díla Odměna Trvání práv ze zaměstnaneckého díla Vzory ustanovení do pracovní smlouvy Kolektivní dílo Dílo vytvořené na objednávku Dílo audiovizuální Pojem audiovizuální dílo Režisér Výrobce 103 v

4 Obsah Autorské právo k dílu audiovizuálnímu Díla audiovizuálně užitá Pojem dílo audiovizuálně užité Výrobce audiovizuálně užitého díla 105 Počítačové programy Krátký historický exkurz Platná právní úprava počítačových programů Pojem počítačový program Autor počítačového programu Zákonné licence 111 Databáze Definice databáze Autor, pořizovatel databáze Zvláštní právo pořizovatele databáze Obsah práva pořizovatele databáze 115 Práva související s právem autorským 117 Umělecký výkon, výkonný umělec Umělecký výkon Výkonný umělec Definování výkonného umělce Společný zástupce výkonných umělců 122 Práva výkonného umělce Osobnostní práva výkonného umělce Majetková práva výkonného umělce Trvání majetkových práv výkonného umělce Vzor smlouvy pro výkonného umělce 128 Zákonné licence k užití uměleckých výkonů 131 Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu Výrobce zvukového záznamu 133 vi

5 Autorské právo Zvukový záznam Práva výrobce zvukového záznamu Trvání práva výrobce zvukového záznamu 135 Právo výrobce zvukově-obrazového záznamu Zvukově-obrazový záznam Práva výrobce zvukově-obrazového záznamu Trvání práva výrobce zvukově-obrazového záznamu 138 Právo rozhlasového a televizního vysílatele Vysílání Vysílatel Práva vysílatele Trvání práva vysílatele 141 Právo nakladatele Nakladatel a jeho majetková práva 143 Kolektivní správa práv Pojem kolektivní správa Práva povinně kolektivně spravovaná Kolektivní správce DILIA OSA ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním Intergram OOA-S GESTOR 156 Veřejné provozování hudebních děl Definování veřejné produkce Typy veřejné produkce Souhlas k veřejné produkci od kolektivních správců nebo přímo autorů a umělců Živá produkce Reprodukovaná produkce Oznámení produkce kolektivnímu správci Svaz nezávislých autorů 159 vii

6 Obsah Souhlas k veřejné produkci od kolektivních správců OSA DILIA Intergram 168 Prodloužení trvání majetkových autorských práv 169 Věcná působnost autorského zákona 171 Zdanění autorských honorářů 173 Novela autorského zákona č. 81/2005 Sb Nová pravidla pro uzavírání smluv Hotelové pokoje a zdravotnická zařízení Dohled Ministerstva kultury ČR Povinnosti provozovatelů prostor a provozovatelů veřejné produkce 179 Zajímavosti na závěr Creative Commons Užití olympijských symbolů 182 Zákonná omezení užití olympijské symboliky a symbolů Českého olympijského výboru 183 Metodika užívání olympijské symboliky 184 Autorské právo v kostce 187 Seznam používaných zkratek 192 Rejstřík 193 viii

SMLOUVU O ZASTUPOVÁNÍ AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

SMLOUVU O ZASTUPOVÁNÍ AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. Sídlo: Praha 6, Čs. armády 20/786, PSČ 160 56 IČ: 638 39 997 Telefon: +420-220 315 111, Fax: +420-233 343 073, E-mail: osa@osa.cz, Internetové

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Plzeň. Národní knihovna ČR

Plzeň. Národní knihovna ČR Služby knihoven a autorský zákon 2.6.2010 2010 Plzeň Vít Richter Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb. 1. Vliv ICT na vztah knihoven a autorského zákona 2. Jak vykládat

Více

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů Předkládají: Ing. Alena Foukalová, daňový poradce, č. osvědčení 557 MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366 Mgr.

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

1. Právo k duševnímu vlastnictví

1. Právo k duševnímu vlastnictví 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

PLÁN ROZDĚLENÍ výnosů ze správy autorských práv OOA-S. ROZÚČTOVACÍ ŘÁD výnosů z hromadné správy autorských práv

PLÁN ROZDĚLENÍ výnosů ze správy autorských práv OOA-S. ROZÚČTOVACÍ ŘÁD výnosů z hromadné správy autorských práv PLÁN ROZDĚLENÍ výnosů ze správy autorských práv OOA-S I. Plán rozdělení výnosů z reprodukčních práv ROZÚČTOVACÍ ŘÁD výnosů z hromadné správy autorských práv vykonávané OOA-S na základě udělení licence

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Hmotná nouze výkonných umělců je uměle vykonstruovaný argument

Hmotná nouze výkonných umělců je uměle vykonstruovaný argument Stanovisko ČRo k návrhu směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice EP a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících Český rozhlas (dále jen ČRo ) velmi vítá, že

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2.

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2. PRÁVO DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.1 (2008) Ivo Telec,

Více