Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moodle pokročilá správa. Marek Neruda"

Transkript

1 Moodle pokročilá správa Marek Neruda

2 Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Poskytnutí stručného přehledu o základních funkcích pokročilé správy Moodlu umožňuje efektivní práci při vytváření výukových multimediálních materiálů, testů a úkolů, vkládání souborů, či přesun (import) výukových materiálů mezi kurzy. CÍLE Student se v tomto kurzu naučí spravovat základní obrazovku Moodlu, tedy přidávat, upravovat a mazat jednotlivé prvky, které se zobrazí při přihlášení do kurzu. Dále pochopí způsob zadávání úkolů a testů včetně volby a využití jejich typů. LITERATURA [1] Rejstřík nápovědy. Moodle [online]. [ ]. Dostupné z: [2] WYSIWYG. Wikipedia [online]. [ ]. Dostupné z:

5 Obsah 1 Správa hlavní obrazovky Po přihlášení Režim úprav Přidání témat Přidání studijních materiálů Typy studijních materiálů Přidání popisku, textové a webové stránky Přidání Odkazu na soubor nebo web Zabezpečení souboru pdf Přidání činností Přehled činností Anketa Balíček SCORM Úkoly Úkoly - přehled Společné nastavení Úkolů Pokročilé nahrávání souborů individuální nastavení Online text individuální nastavení Odevzdat soubor individuální nastavení Přednáška Základní nastavení Přednášky Nejdůležitější menu Přednášky Správa stránek přednášky Menu Upravit Menu Upravit společná nastavení Menu Upravit další nastavení Další Menu Test Základní nastavení testu (obálka testu) Konkrétní nastavení testu a otázek (úloh) Přidání nové otázky k testu (tzn. nové Úlohy) Závěrečný test... 45

6 1 Správa hlavní obrazovky 1.1 Po přihlášení Po přihlášení do systému je vidět následující obrazovka. V ní jsou červeně orámovány nejdůležitější tlačítka. Vpravo o Jméno přihlášeného včetně tlačítka Odhlásit se o Zapnout režim úprav o Přepnout roli na Vlevo o Zapnout režim úprav o Importovat o Přepisovatelné názvy jednotlivých témat (Anotace, Osnovy, ) Zapnout režim úprav je základní tlačítko k editaci témat (zde např. Osnovy, Osnovy cvičení), přidávání úkolů, testů a dalších materiálů. Přepnout roli na umožňuje přepínání mezi rolí Student a Učitel. Role student zobrazí výsledek úprav tak, jak je uvidí student. Tlačítko Importovat nahrává do stávajícího kurzu již vytvořené materiály v jiném kurzu. Hlavní obrazovka s vyznačením nejdůležitějších prvků.

7 Nápověda systému Moodle umožňuje hlubší studium systému, než představuje tento kurz [1]. Tento kurz zahrnuje nejdůležitější prvky pro správu studijních materiálů, úkolů či testů. 7

8 1.2 Režim úprav Po zapnutí režimu úprav se zobrazí jednotlivé možnosti úprav témat, studijních materiálů a činností. Režim úprav s vyznačením možností editace. Jednotlivá témata se jako celek upravují pomocí ikon vpravo. Úprava tématu. Konkrétní studijní materiál a činnost se edituje pomocí ikon vlevo (jejich přidání naleznete v kapitole Přidat studijní materiál a Přidat činnost). Název tématu se edituje pomocí stejného tlačítka jako aktualizace studijního materiálu a činnosti. 8

9 Úprava studijního materiálu nebo činnosti. Úpravy témat, studijních materiálů a činností se provádí pomocí tlačítka Zapnout režim úprav. Témata se upravují pomocí tlačítek vpravo. Název tématu se edituje tlačítkem píšící ruka. Studijní materiály a činnosti se upravují pomocí ikon, jejichž nápověda se při přiblížení ukazatele myši ukáže. 9

10 1.3 Přidání témat Kliknutím na píšící ruku u čísel 1 až 14 (dle počtu výukových týdnů edituje správce systému) se objeví nová stránka, kde se edituje název jednotlivého tématu. Stiskem tlačítka Uložit změny se uloží nový název. Editace názvu tématu. V dalších kapitolách se dozvíte, jak se přidávají podklady, označených v systému jako studijní materiál a činnost. Jde o testy, úkoly, nahrání souborů, či o přidání výukových materiálů. Nyní je čas si nabyté znalosti ověřit v praxi. Otevřete si kurz, který můžete bez problémů měnit. Téma číslo 3 nazvěte: Zadání projektu. Přesuňte toto téma na jinou pozici, např. na pozici tématu číslo 1. Vaše téma učiňte viditelným a ostatním zneviditelněte. Změňte název tématu na Zadání projektu 2. 10

11 2 Přidání studijních materiálů 2.1 Typy studijních materiálů Aby bylo možné přidat studijní materiál, je nutné mít zapnutý režim úprav. Následující obrázek ukazuje základní typy studijních materiálů. Nejdůležitější jsou tyto: Popisek Textová stránka Webová stránka Odkaz na soubor nebo web Typy studijních materiálů. Pro názornost jsou uvedeny základní rozdíly těchto typů. Grafický rozdíl vybraných typů studijních materiálů. Popisek pouze psaný text. Textová stránka zobrazí text přesně tak, jak byl napsán autorem (zdrojové kódy programů, HTML, apod.). Upravuje (formátuje) pouze smajlíky a konce odstavců. 11

12 Webová stránka k dispozici je vestavěný editor, který je obdobný jako panely nástrojů programu Word. Důležité je tlačítko < >, které umožňuje přepínání mezi zdrojovým HTML kódem a tímto editorem (je v režimu WYSIWYG). Odkaz na soubor nebo web zobrazí zadaný soubor. WYSIWYG je akronym anglické věty What you see is what you get, česky co vidíš, to dostaneš. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu [2]. 12

13 2.2 Přidání popisku, textové a webové stránky Aby bylo možné přidat studijní materiál, je nutné mít zapnutý režim úprav. Z nabídky Přidat studijní materiál si vyberte Vytvořit popisek. Napište text popisku a uložte ho. V nabídce je také k dispozici skrytí popisku. Přidání popisku. Z nabídky Přidat studijní materiál si vyberte Vytvořit textovou stránku. Přidání textové stránky. Další nastavení můžete ponechat implicitní (neměnit je). Z nabídky Přidat studijní materiál si vyberte Vytvořit webovou stránku. 13

14 Přidání webové stránky. Další nastavení můžete ponechat implicitní (neměnit je). Všimněte si možností psaní textu u Textové stránky. Moodle auto-formát navíc k psaní prostého textu formátuje HTML značky, převádí smajlíky a k odkazu na web přidává hypertextový odkaz. HTML formát umožňuje psaní přímo kódu HTML. Čistě textový formát je implicitní (výše popsaný), nemění napsaný text. Formát Markdown je speciální případ. Nyní si vyzkoušejte získané znalosti. Buď si vytvořte studijní materiál, který bude již pro někoho určen, nebo si pro jednoduchost zkuste přidat studijní materiály tak, jak je ukázáno na obrázku v předchozí kapitole Grafický rozdíl vybraných typů studijních materiálů. 14

15 2.3 Přidání Odkazu na soubor nebo web Z nabídky Přidat studijní materiál si vyberte Odkaz na soubor nebo web. Přidání odkazu na soubor nebo web. Je možné buď zadat adresu webové stránky anebo vybrat a nahrát soubor. Kliknutím na tlačítko Vyhledat webovou adresu lze ověřit její dostupnost. Je však nutné adresu znovu zadat (implicitně se zobrazuje adresa Kliknutím na tlačítko Vyberte nebo nahrajte soubor.. se objeví další okno. V tomto okně lze: Vybrat zadaný soubor tlačítkem Vybrat Vložit soubor z vlastního disku tlačítkem Vložit soubor (v dalším okně se vybere soubor a potvrdí jeho vložení) Vytvořit složku Procházet existující složky Přejmenovat složku či soubor Otevřít již nahraný soubor kliknutím myši na název souboru 15

16 Vybrání a nahrání souboru. NELZE PŘECHÁZET MEZI SLOŽKAMI JEDNOTLIVÝCH KURZŮ PŘI VKLÁDÁNÍ SOUBORŮ. Při vkládání souborů je tedy nutné dbát na to, který je aktivní kurz, např. přednášky nebo cvičení. Pokud je již soubor nahrán a vybrán můžete soubor zabezpečit (další kapitola) a uložit tlačítkem Uložit a vrátit se do kurzu nebo tlačítkem Uložit a zobrazit. Ostatní nastavení lze ponechat implicitně. 16

17 2.4 Zabezpečení souboru pdf Moodle umožňuje zabezpečit soubory s koncovkou pdf. Jejich vložení bylo popsáno v předchozí kapitole. Soubory musí být vkládány nezabezpečené, aby bylo možné je systémem Moodle přečíst a zabezpečit. Následující obrázek nabízí možnosti zabezpečení. Možnosti zabezpečení pdf souborů. Vysvětlivky: Individuální PDF (vodoznak) zaškrtnutím aktivujete zabezpečení souboru Heslo pro otevření pokud je prázdné, soubor se otevře automaticky Editorské heslo generuje se automaticky kvůli zabezpečení; pokud je zadáno, lze soubor editovat po zadání hesla Zaškrtnutím SE POVOLÍ následující změny: Povolit změny v dokumentu Povolit tisk Povolit kopírování textu Povolit poznámky a formuláře Do Moodlu lze vložit zabezpečené soubory (zabezpečení v rámci Adobe produktu), nicméně současně se na tyto soubory nevztahuje zabezpečení Moodlu (Vodoznak, apod.). Moodle zabezpečení bylo vytvořeno v rámci katedry telekomunikační techniky a proto se v jiných verzích Moodlu nevyskytuje. Zabezpečení pdf souborů se řídí pravidly společnosti Adobe. 17

18 Zkuste si možnosti zabezpečení. Nahrajte do systému Váš pdf soubor. Zabezpečte ho pomocí vodoznaku a vyzkoušejte si funkčnost jednotlivých možností otevřením souboru pdf. 18

19 3 Přidání činností 3.1 Přehled činností Následující obrázek ukazuje přehled všech činností a menu, kde je možné je vybrat. V tomto kurzu budou probrány ty nejdůležitější: Anketa Balíček SCORM Úkoly (samostatná kapitola) Přednáška (samostatná kapitola) Test (samostatná kapitola) Výběr konkrétní činnosti. Anketa umožňuje položit jednu otázku a zadat několik odpovědí k výběru. Úkoly umožňují zadat otázky k vypracování. Test umožňuje zadat různé typy testových otázek, časový limit, promíchat mezi sebou jednotlivé otázky (ztíží opisování), či zobrazit výsledky všech testů u konkrétních osob. 19

20 3.2 Anketa Smyslem Ankety je položit jednu otázku a zadat několik odpovědí k výběru. Bohužel není k dispozici možnost volného vyjádření. Příkladem použití je rychlé hlasování nebo průzkum mínění. Zadání Ankety. Z obrázku je zřejmé, že lze použít konkrétní časový rámec platnosti Ankety: oddo. Pokud se povolí limit počtu výběru a u Volby 1 se zadá hodnota 5, znamená to, že maximálně 5 uživatelů si může tuto možnost vybrat. Ostatní nastavení lze ponechat implicitně. 20

21 3.3 Balíček SCORM SCORM (Shareable Content Object Reference Model) je referenční model pro e- learning, tedy způsob jak jeden obsah provozovat v různých e-learningových systémech. Balíky SCORM mohou obsahovat webové stránky, grafické objekty, programy v jazyce Javascript, prezentace ve formátu Flash a jakékoliv další prvky, které lze zobrazit či spustit ve webovém prohlížeči. Menu Obecné nastavení umožňuje: Zadat název SCORM balíčku Zadat popisek Nahrát soubor Menu Obecné nastavení Dále je možné nastavit metody známkování: Učební objekty počet dokončených/úspěšně ukončených učebních objektů. Nejvyšší bodový zisk se použije pro výpočet známky za každý úspěšně dokončený učební objekt Průměrný bodový zisk Moodle vypočítá ze všech získaných bodů průměrný bodový zisk Souhrnný bodový zisk všechny body se sčítají 21

22 4 Úkoly 4.1 Úkoly - přehled Úkoly umožňují zadat otázky k vypracování, které se odevzdávají buď nahráním souboru nebo napsáním odpovědí přímo v systému Moodle. Užitečnou volbou je časové omezení. K dispozici jsou 4 možnosti vložení úkolů: Pokročilé nahrávání souborů nahrávání souborů max. 10 MB (více možností nastavení) Online text zadání v textové podobě s možností odpovědi (psaná v textovém poli) Odevzdat soubor nahrávání souborů max. 10 MB Offline činnost zadání v textové podobě bez zpětné online odpovědi Následující kapitoly zahrnují společné nastavení pro všechny 4 typy úkolů. Individuální nastavení jednotlivých úkolů následuje. Pro Offline činnost není v této verzi Moodlu k dispozici individuální nastavení. 22

23 4.2 Společné nastavení Úkolů Všechny 4 možnosti mají stejné Obecné nastavení, které umožňuje: Zadat název úkolu Omezit začátek a konec platnosti úkolu Zakázat odevzdání úkolu po termínu Nastavit známku (počet bodů či bez známky) Menu Obecné nastavení úkolu 23

24 4.3 Pokročilé nahrávání souborů individuální nastavení Menu obsahuje tyto možnosti: Maximální velikost Moodle umožňuje vkládat soubory do velikosti 10 MB Povolit odstraňování účastník kurzu může mazat své soubory do doby, než je odešle k oznámkování Maximální počet nahraných souborů lze nahrát až 20 souborů Povolit poznámky Ano/Ne účastník kurzu může připsat komentář Skrýt popis před datem zpřístupnění úkolu Ano znamená, že se popis úkolu nezobrazí před datem jeho zpřístupnění Upozorňovat učitele em se zasílá při aktualizaci nebo odeslání úkolu Odesílat k oznámkování účastník kurzu pomocí tlačítka Odeslat k oznámkování oznámí, že svoji práci ukončil, hodnotitel může odevzdanou práci vrátit do stavu pracovní verze Menu pro Pokročilé nahrávání souborů 24

25 4.4 Online text individuální nastavení Menu obsahuje tyto možnosti: Umožnit znovu odevzdání na odevzdaných a ohodnocených úkolech lze nadále pracovat a zdokonalovat je Upozorňovat učitele em se zasílá při aktualizaci nebo odeslání úkolu Komentovat v textu zkopíruje odevzdaný text během hodnocení do pole pro komentář hodnocení usnadní se tak zápis poznámek do textu Menu pro Online text 25

26 4.5 Odevzdat soubor individuální nastavení Menu obsahuje tyto možnosti: Umožnit znovu odevzdání na odevzdaných a ohodnocených úkolech lze nadále pracovat a zdokonalovat je Upozorňovat učitele em se zasílá při aktualizaci nebo odeslání úkolu Maximální velikost Moodle umožňuje vkládat soubory do velikosti 10 MB Menu pro Odevzdat soubor Úkoly umožňují zadat otázky k vypracování, které se odevzdávají buď nahráním souboru(ů) nebo napsáním odpovědí přímo v systému Moodle. Vytvořte dva úkoly, Online text a Pokročilé vkládání souborů. U Online textu vymyslete zadání, které lze v budoucnu v praxi použít. U druhé možnosti můžete použít stejné zadání s tím rozdílem, že uživatelé budou do systému vkládat 2 soubory s možností úprav svých vložených prací. 26

27 5 Přednáška 5.1 Základní nastavení Přednášky Přednáška se sestává z libovolného počtu samostatných stránek. Každá stránka je obvykle zakončena otázkou a nabídkou několika variant odpovědi. Podle své odpovědi student buď postupuje k další stránce, nebo se vrací ke stránce předcházející. Průchod přednáškou může být lineární nebo libovolně větvený v závislosti na povaze prezentovaného materiálu. V tomto studijním materiálu jsou popsány nejdůležitější nastavení. Význam a použití dalších nastavení lze získat kliknutím na ikonu otazníku u dané položky. Objeví se nápověda. Základní nastavení Přednášky obsahuje následující Menu: Obecná nastavení Nastavení známkování Řízení průchodu Uspořádání přednášky Řízení přístupu Předpoklad pro zpřístupnění Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně Další Společná nastavení modulu Některá z výše uvedených nastavení, ta nejdůležitější, budou nyní vysvětlena. 27

28 5.2 Nejdůležitější menu Přednášky Menu Obecná nastavení: požaduje zadání Názvu Přednášky umožňuje zvolit časový limit a největší možný počet odpovědí Menu Obecná nastavení Menu Nastavení známkování: Cvičná přednáška pokud je cvičná, nezapočítává se do známek kurzu Uživatelské bodování ke každé odpovědi přiřadí body Nejlepší známka maximální počet bodů za přednášku (0 = neobjeví se v přehledu známek) Student může projít přednášku znovu ano/ne Zpracování opakovaného průchodu výsledná známka je buď nejlepší pokus, nebo průměr ze všech pokusů 28

29 Menu Nastavení známkování Menu Řízení průchodu: Povolit studentům pozdější revizi opětovný průchod přednáškou a změna odpovědí Zobrazit tlačítko pro opakovanou odpověď možnost znovu odpovědět na stejnou otázku Největší možný počet pokusů pro každou otázku Menu Řízení průchodu Menu Řízení přístupu: Přednáška chráněná heslem ano / ne Heslo Datum a čas zpřístupnění s přesností na 5 minut Termín uzavření s přesností na 5 minut 29

30 Menu Řízení přístupu Menu Předpoklad pro zpřístupnění Studentovi je tato přednáška zpřístupněna pouze pokud splnil specifické podmínky (níže uvedené) u konkrétní jiné přednášky stejného kurzu, zde je uveden příklad přednášky s názvem Pokus. Předpoklad pro zpřístupnění volba přednášky Pokus, u které musí být splněny následující podmínky Strávený čas (v min.) student musí strávit studiem přednášky Pokus určenou dobu Dokončeno student musí přednášku Pokus dokončit Známka lepší než (%) student musí přednášku Pokus dokončit s lepší známkou než zde uvedenou Menu Předpoklad pro zpřístupnění Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně: Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně vytvoří vyskakovací okno na začátku přednášky s odkazem na soubor (např.: soubor mp3) nebo na webovou stránku. Na každé stránce přednášky bude zobrazen odkaz, kterým bude možno v případě potřeby vyskakovací okno otevřít. Zobrazit tlačítko 'Zavřít okno' ano / ne 30

31 Menu Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně Nyní si vytvořte jednu Přednášku, kde si vyzkoušíte daná nastavení. Nastavte si např.: 30 min na prohlídnutí přednášky, nechte studenta procházet přednáškou znova a nastavte začátek a konec přednášky. 31

32 5.3 Správa stránek přednášky Ihned po zadání základních vlastností přednášky, uložení a jejího zobrazení, se objeví následující: Správa stránek přednášky V pravém horním rohu je možné přecházet mezi dalšími činnostmi a studijními materiály a také upravovat základní nastavení přednášky. Správa stránek přednášky obsahuje 4 základní položky, jejichž význam je intuitivní: Náhled Upravit Výsledky Hodnotit tvořené odpovědi V pravé části se také objeví tlačítko Zobrazit všechny známky v kurzu. Zobrazuje seznam studentů daného kurzu a jejich výsledky z jednotlivých úkolů (testy, přednášky, atd.) včetně celkového součtu všech známek. Pokud není vytvořena ani jedna stránka přednášky, je nejprve nutné ji vytvořit v menu Upravit. 32

33 5.4 Menu Upravit Umožňuje: Importovat otázky vložení souboru s otázkami různých formátů Importovat PowerPoint vložení prezentace z PowerPointu je nutné splnit nápovědné kroky zobrazené u otazníku (vkládá se zip soubor, který obsahuje snímky prezentace převedené na webové stránky) Přidat rozcestník přidá stránku s tlačítkem, které po stisknutí v přednášce zobrazí stejnou / další / předchozí / poslední stránku přednášky. Zadává se název stránky, samotný obsah stránky a nastavení až 4 tlačítek. Přidat stránku s otázkou zobrazí možnost přidání stránky se šesti typy otázek. o Úloha s výběrem odpovědi 1 či více správných odpovědí o Pravda/Nepravda zadávají se pouze 2 odpovědi, jedna z nich je správná o Krátká tvořená odpověď vložení krátkého textového řetězce, který se porovnává s jednou nebo více možnými odpověďmi, znak * zastupuje jeden a vice znaků o Numerická úloha jako odpověď je vyžadováno číslo o Přiřazování přiřazování položek, viz níže o Dlouhá tvořená odpověď zadává se název a obsah stránky, studentovi se navíc zobrazí okno, do kterého může psát text 33

34 5.5 Menu Upravit společná nastavení Společné nastavení pro výše uvedené otázky je následující (Přiřazování má složitější nastavení, Dlouhá tvořená odpověď jednodušší): Název Obsah stránky (vlastní obsah stránky včetně obrázku a videí) Odpověď 1 až Odpověď 4 Reakce 1 až Reakce 4 Bodový zisk Skočit na: o Tato stránka o Další stránka o Předchozí stránka o Konec přednášky o Konkrétní vytvořená stránka 34

35 Společné nastavení pro Přidat stránku s otázkou 35

36 5.6 Menu Upravit další nastavení Otázka Přiřazování slouží pro přiřazení položek jednoho seznamu k položkám druhého seznamu. Otázka se napíše do okna Obsah. První položky seznamu se zadají do pole Odpověď 1 až 4. Druhý seznam se zadá do pole Odpovídá Odpovědi 1 až 4. Výsledek Přiřazování Pokud jsou správně přiřazeny všechny položky Odpovídá Odpovědi X a Odpověď X, objeví se (pokud se zadá) kladná reakce na odpověď. Bodové ohodnocení lze přiřadit ke správné či nesprávné odpovědi. Po zadání alespoň jedné stránky se menu Upravit změní. Objeví se podmenu Seznam stránek a Obsah stránek. V tomto podmenu lze tyto stránky pomocí již známých ikon přesouvat, měnit, prohlížet a mazat. Samozřejmostí je i vložení nových stránek. Seznam stránek 36

37 Obsah stránek Obsah stránek zobrazuje v horní liště možnosti úprav stránek: přidat novou, přidat seskupení, apod. Za názvem stránky nalezneme již známé ikony, které umožňují práci s touto aktuální stránkou. Následuje samotný obsah stránky, který je v dolní části doplněn otázkou. V tomto případě se jedná o Úlohu s výběrem odpovědi. Je zde vidět bodový zisk, tedy správná odpověď, reakce na špatnou odpověď a skoky na další stránky dle zvolené odpovědi. Seskupení představuje sadu otázek, z nichž lze studentům náhodně vybírat a nabízet jednu nebo více stránek. Seskupení by měla být ideálně ukončena stránkou "konec seskupení" (pokud tomu tak není, je za konec seskupení považován konec přednášky). 37

38 5.7 Další Menu Menu Náhled Zobrazuje přednášku tak, jak ji uvidí studenti. Menu výsledky Podmenu Přehled a Podrobné statistiky. Výsledky se zobrazují, pokud je přednáška bodovaná a není vedená jako cvičná. Zobrazuje se seznam studentů (na obrázku jsou úmyslně zakryta), jejich čas vyhotovení testů a nejlepší známka. Kliknutím na konkrétní pokus se zobrazí Podrobná statistika daného studenta, tedy jeho konkrétní odpovědi na dané otázky (zobrazí se i obsah stránek kurzu) a statistika celého kurzu. V pravé části se zobrazuje tlačítko Zobrazit všechny známky v kurzu. Obsahuje seznam studentů kurzu, jejich bodové hodnocení jednotlivých úkolů, testů, apod. a jejich celkovou známku. Na obrázku je zobrazen pouze výřez. Menu Výsledky Přehled 38

39 Menu Výsledky Podrobné statistiky Zobrazit všechny známky v kurzu Menu Hodnotit tvořené odpovědi Toto menu umožňuje hodnotit výsledky studentů, pokud odpovídali na otázku typu Krátká / Dlouhá tvořená odpověď. 39

40 6 Test 6.1 Základní nastavení testu (obálka testu) Nejprve je nutné zadat název testu. Načasování testu umožňuje zadat konkrétní začátek a konec testu (Zakázat není zaškrtnuto), časový limit pro zpracování testu (v minutách) a časové prodlevy mezi jednotlivými pokusy (prvním a druhým, mezi dalšími třetím a x-tým pokusem). Časové možnosti testu Menu Zobrazení obsahuje možnost Zamíchat úlohy a Zamíchat v rámci úloh. Rozdíl je tento: Zamíchat úlohy pokud je v testu např. 5 otázek, budou se pokaždé zobrazovat v jiném pořadí, ztíží se tak možnost opisování Zamíchat v rámci úloh zamíchá nabídku více odpovědí u jedné konkrétní otázky, vztahuje se tedy na otázky, u kterých je možnost výběru z více odpovědí. Možnosti zobrazení Menu Pokusy umožňuje: Povolený počet pokusů max. 10 Každý pokus staví na předchozím zobrazení předchozích výsledků testu při novém pokusu o zvládnutí testu (možnost Ne zobrazí vždy prázdný test při nových pokusech o zvládnutí testu) 40

41 Adaptivní režim umožní v rámci jednoho pokusu o splnění testu opakovaně odpovědět na stejnou otázku ihned (možnost Ne ukáže výsledky testu až po zodpovězení na všechny otázky). Nastavení pokusů Menu Známkování umožňuje známkování při použití více pokusů. Metoda známkování nejvyšší (průměrné, první, poslední) hodnocení ze všech pokusů Penalizace při použití Adaptivního režimu se špatné odpovědi penalizují Počet desetinných míst ve známce 0 až 3 Menu Známkování Menu Možnosti prohlídky nabízí 3 sloupce stejných možností, které se liší v čase (Ihned po pokusu o zvládnutí testu, Později, dokud je test zpřístupněn a Po uzavření testu). Mezi nejdůležitější možnosti patří: Odpovědi správná/nesprávná odpověď Řešení napíše správné řešení Komentář umožní hodnotiteli testu vložit komentář Body zobrazí dosažený počet bodů Celková reakce viz níže 41

42 Menu Zabezpečení vybráním Ano zvyšuje zabezpečení omezením některých klávesových zkratek a možnosti myši, není však absolutní. Zadáním hesla se omezuje přístup k testu (test lze otevřít pouze se znalostí hesla). Poslední nastavení omezuje přístup k testu z konkrétní síťové adresy či rozsahu adres: , /20, Menu Zabezpečení Menu Celková reakce umožňuje ke konkrétnímu bodovému hodnocení připsat komentář. Pokud se zadá např. 30% nebo 3, znamená to, že zkoušený dosáhl tohoto a lepšího výsledku. Nyní zbývá jen možnosti testu uložit. Stiskem tlačítka Uložit a vrátit se do kurzu se zobrazí hlavní obrazovka Moodlu. Stiskem tlačítka Uložit a zobrazit se objeví okno pro tvorbu otázek k testu. 42

43 6.2 Konkrétní nastavení testu a otázek (úloh) Po vytvoření testu (název, možnosti) se kliknutím na tlačítko Uložit a zobrazit (nebo kliknutím na název testu z hlavní obrazovky) objeví následující menu. Menu pro úpravu testových otázek Info obsahuje stručné informace o testu Výsledky obsahuje výsledky jednotlivých testů u jednotlivých zkoušených osob (kliknutím vpravo na tlačítko Zobrazit všechny známky v kurzu se zobrazí konkrétní osoby a jejich vyhodnocení u všech testů v daném kurzu) Náhled zobrazí náhled testu Upravit upravuje jednotlivé testové otázky Pokud v testu nejsou k dispozici žádné testové otázky, je možné kliknout pouze na tlačítko Upravit. Pojem Úloha znamená v Moodlu jednu tesovou otázku. Menu Upravit zobrazuje podmenu Test, Úlohy, Kategorie, Import a Export. Test o V levém sloupci se zobrazují otázky k danému testu, resp. úlohy k danému testu. o V pravém sloupci se zobrazuje Banka úloh, možnost vytvořit novou úlohu, přesunutí úlohy z banky úloh do aktuálního testu, smazání či přesunutí testu Úlohy obdoba pravého sloupce v podmenu Test Kategorie její úprava, včetně přesunu úloh Import/Export úloh z jiných zdrojů 43

44 6.3 Přidání nové otázky k testu (tzn. nové Úlohy) Kliknutím na rozbalovací tlačítko u popisku Vytvořit novou úlohu se zobrazí možnosti: Vypočítávaná úloha umožňuje výpočetní operace pomocí předdefinovaných vzorců Popis - slouží k zobrazení libovolného textu (případně obrázku) a nevyžaduje odpověď Vypočítávané úlohy umožňují vytvářet jednotlivé numerické úlohy s použitím masek, které se při vstupu do testu nahradí konkrétními hodnotami. Dlouhá tvořená odpověď zkoušený napíše odpověď v rozsahu až několika odstavců (známkuje se pomocí ručního známkování) Přiřazování nejméně dvě otázky a více odpovědí Úloha s výběrem odpovědí zadá se jedna otázka a několik odpovědí s možným komentářem Krátká tvořená odpověď odpovědí je slovo nebo sousloví, může být více správných odpovědí s jiným počtem bodů, lze nastavit rozlišení velkých a malých písem Numerická úloha obdobně jako Krátká tvořená odpověď, lze však u numerických hodnot zadat interval správných odpovědí Přiřazování z krátkých odpovědí několik otázek a několik zamíchaných odpovědí, pro každou otázku existuje právě jedna správná odpověď Pravda/nepravda zadá se určitá informace a zkoušený odpovídá, zda je či není tvrzení pravdivé Následuje vložení úlohy (testové otázky) z Banky úloh do Úloh v tomto testu pomocí modrého tlačítka << nebo zpět >>. Pokud vytváříte nové testové otázky a máte otevřené okno jako je na předchozím obrázku, stiskněte tlačítko Vytvořit novou úlohu a tam si vyberte typ úlohy, který chcete vytvořit. Dále je nutné novou úlohu uložit a vložit pomocí dvou modrých šipek z Banky úloh do Úloh v tomto testu. Nyní si vyzkoušejte vytvořit test z hlavní obrazovky kurzu a vyberte si 2 až 3 pro vás užitečné typy testových otázek a vytvořte je. Vytvořené otázky vložte do testu pomocí dvou modrých šipek a pomocí náhledu se podívejte na vzniklý test. 44

45 6.4 Závěrečný test 1. Jakým tlačítkem lze editovat témata na úvodní stránce kurzu? a) Zapnout režim úprav b) Přepnout roli na c) Řízení průchodu d) Uspořádání přednášky správné řešení: a 2. Jaké základní materiály lze v Moodlu přidávat? a) Prezentace b) Studijní materiály c) Činnosti d) Tabulky správné řešení: b, c 3. Ikona píšící ruky: a) Neudělá nic b) Upraví téma c) Posune studijní materiál d) Odstraní materiál správné řešení: b 4. Jakožto vyučující daného kurzu máte možnost: a) Editovat kurz b) Nahlížet na kurz jako student c) Jen prohlížet kurz d) Přidávat materiály správné řešení: a, b, d 45

46 5. Popisek slouží k: a) Napsání webové stránky b) Zadání odkazu c) Napsání textového řetězce d) Zobrazení souboru správné řešení: c 6. Ikona Oko a) Zviditelní téma b) Neudělá nic c) Označí téma jako aktuální d) Zneviditelní téma správné řešení: a, d 7. Pro zabezpečení souboru pdf platí: a) Nelze vložit vodoznak b) Nesmí se vložit zabezpečené soubory c) Neumožňuje povolit tisk d) Nelze zadat heslo pro otevření správné řešení: b 8. Odkazu na soubor nebo web umožňuje: a) Nahrát do Moodlu soubor b) Vložit soubor c) Vytvořit odkaz na webovou stránku d) Odkázat na webovou prezentaci správné řešení: a, b, c, d 46

47 9. Úkoly umožňují: a) Vložit soubor nad 10 MB b) Zadat známku větší jak 100 c) Nahrát max. jeden soubor d) Omezit začátek a konec platnosti úkolu správné řešení: d 10. Anketa se používá k: a) Průzkumu mínění studentů b) Rychlému hlasování c) Položení otázky a rychlé výběrové odpovědi d) Zjištění názoru studentů pomocí vlastního vyjádření správné řešení: a, b, c 11. Přednáška je: a) Souhrn více úkolů b) Souhrn několika Činností c) Souhrn více stránek s větvením d) Test, úkol a anketa dohromady správné řešení: c 12. V Úkolech lze: a) Odpovědět na Offline činnost b) Upozorňovat učitele em c) Odevzdat úkol ještě před termínem začátku úkolu d) Omezit začátek a konec platnosti úkolu správné řešení: b, d 47

48 13. V přednášce nelze: a) Odkazovat na víc jak 1 soubor najednou b) Zadat přednášku bez hodnocení c) Zvolit časový limit d) Nahlédnout na výslednou podobu přednášky správné řešení: a 14. Přednáška má k dispozici tyto otázky: a) Úloha s výběrem odpovědi b) Plynulá odpověď c) Přiřazování d) Grafická úloha správné řešení: a, c 15. Tlačítko skočit na neslouží k: a) Posunu na první či poslední stránku přednášky b) Posunu na další stránku přednášky c) Posunu na zvolenou stránku přednášky d) Posunu do jiného kurzu správné řešení: d 16. Menu výsledky Přednášek zahrnuje: a) Hodnocení jednotlivých odpovědí b) Podrobné statistiky c) Hodnocení tvořivé odpovědi d) Možnost přidání hodnocení správné řešení: a, b 48

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více