Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moodle pokročilá správa. Marek Neruda"

Transkript

1 Moodle pokročilá správa Marek Neruda

2 Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Poskytnutí stručného přehledu o základních funkcích pokročilé správy Moodlu umožňuje efektivní práci při vytváření výukových multimediálních materiálů, testů a úkolů, vkládání souborů, či přesun (import) výukových materiálů mezi kurzy. CÍLE Student se v tomto kurzu naučí spravovat základní obrazovku Moodlu, tedy přidávat, upravovat a mazat jednotlivé prvky, které se zobrazí při přihlášení do kurzu. Dále pochopí způsob zadávání úkolů a testů včetně volby a využití jejich typů. LITERATURA [1] Rejstřík nápovědy. Moodle [online]. [ ]. Dostupné z: [2] WYSIWYG. Wikipedia [online]. [ ]. Dostupné z:

5 Obsah 1 Správa hlavní obrazovky Po přihlášení Režim úprav Přidání témat Přidání studijních materiálů Typy studijních materiálů Přidání popisku, textové a webové stránky Přidání Odkazu na soubor nebo web Zabezpečení souboru pdf Přidání činností Přehled činností Anketa Balíček SCORM Úkoly Úkoly - přehled Společné nastavení Úkolů Pokročilé nahrávání souborů individuální nastavení Online text individuální nastavení Odevzdat soubor individuální nastavení Přednáška Základní nastavení Přednášky Nejdůležitější menu Přednášky Správa stránek přednášky Menu Upravit Menu Upravit společná nastavení Menu Upravit další nastavení Další Menu Test Základní nastavení testu (obálka testu) Konkrétní nastavení testu a otázek (úloh) Přidání nové otázky k testu (tzn. nové Úlohy) Závěrečný test... 45

6 1 Správa hlavní obrazovky 1.1 Po přihlášení Po přihlášení do systému je vidět následující obrazovka. V ní jsou červeně orámovány nejdůležitější tlačítka. Vpravo o Jméno přihlášeného včetně tlačítka Odhlásit se o Zapnout režim úprav o Přepnout roli na Vlevo o Zapnout režim úprav o Importovat o Přepisovatelné názvy jednotlivých témat (Anotace, Osnovy, ) Zapnout režim úprav je základní tlačítko k editaci témat (zde např. Osnovy, Osnovy cvičení), přidávání úkolů, testů a dalších materiálů. Přepnout roli na umožňuje přepínání mezi rolí Student a Učitel. Role student zobrazí výsledek úprav tak, jak je uvidí student. Tlačítko Importovat nahrává do stávajícího kurzu již vytvořené materiály v jiném kurzu. Hlavní obrazovka s vyznačením nejdůležitějších prvků.

7 Nápověda systému Moodle umožňuje hlubší studium systému, než představuje tento kurz [1]. Tento kurz zahrnuje nejdůležitější prvky pro správu studijních materiálů, úkolů či testů. 7

8 1.2 Režim úprav Po zapnutí režimu úprav se zobrazí jednotlivé možnosti úprav témat, studijních materiálů a činností. Režim úprav s vyznačením možností editace. Jednotlivá témata se jako celek upravují pomocí ikon vpravo. Úprava tématu. Konkrétní studijní materiál a činnost se edituje pomocí ikon vlevo (jejich přidání naleznete v kapitole Přidat studijní materiál a Přidat činnost). Název tématu se edituje pomocí stejného tlačítka jako aktualizace studijního materiálu a činnosti. 8

9 Úprava studijního materiálu nebo činnosti. Úpravy témat, studijních materiálů a činností se provádí pomocí tlačítka Zapnout režim úprav. Témata se upravují pomocí tlačítek vpravo. Název tématu se edituje tlačítkem píšící ruka. Studijní materiály a činnosti se upravují pomocí ikon, jejichž nápověda se při přiblížení ukazatele myši ukáže. 9

10 1.3 Přidání témat Kliknutím na píšící ruku u čísel 1 až 14 (dle počtu výukových týdnů edituje správce systému) se objeví nová stránka, kde se edituje název jednotlivého tématu. Stiskem tlačítka Uložit změny se uloží nový název. Editace názvu tématu. V dalších kapitolách se dozvíte, jak se přidávají podklady, označených v systému jako studijní materiál a činnost. Jde o testy, úkoly, nahrání souborů, či o přidání výukových materiálů. Nyní je čas si nabyté znalosti ověřit v praxi. Otevřete si kurz, který můžete bez problémů měnit. Téma číslo 3 nazvěte: Zadání projektu. Přesuňte toto téma na jinou pozici, např. na pozici tématu číslo 1. Vaše téma učiňte viditelným a ostatním zneviditelněte. Změňte název tématu na Zadání projektu 2. 10

11 2 Přidání studijních materiálů 2.1 Typy studijních materiálů Aby bylo možné přidat studijní materiál, je nutné mít zapnutý režim úprav. Následující obrázek ukazuje základní typy studijních materiálů. Nejdůležitější jsou tyto: Popisek Textová stránka Webová stránka Odkaz na soubor nebo web Typy studijních materiálů. Pro názornost jsou uvedeny základní rozdíly těchto typů. Grafický rozdíl vybraných typů studijních materiálů. Popisek pouze psaný text. Textová stránka zobrazí text přesně tak, jak byl napsán autorem (zdrojové kódy programů, HTML, apod.). Upravuje (formátuje) pouze smajlíky a konce odstavců. 11

12 Webová stránka k dispozici je vestavěný editor, který je obdobný jako panely nástrojů programu Word. Důležité je tlačítko < >, které umožňuje přepínání mezi zdrojovým HTML kódem a tímto editorem (je v režimu WYSIWYG). Odkaz na soubor nebo web zobrazí zadaný soubor. WYSIWYG je akronym anglické věty What you see is what you get, česky co vidíš, to dostaneš. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu [2]. 12

13 2.2 Přidání popisku, textové a webové stránky Aby bylo možné přidat studijní materiál, je nutné mít zapnutý režim úprav. Z nabídky Přidat studijní materiál si vyberte Vytvořit popisek. Napište text popisku a uložte ho. V nabídce je také k dispozici skrytí popisku. Přidání popisku. Z nabídky Přidat studijní materiál si vyberte Vytvořit textovou stránku. Přidání textové stránky. Další nastavení můžete ponechat implicitní (neměnit je). Z nabídky Přidat studijní materiál si vyberte Vytvořit webovou stránku. 13

14 Přidání webové stránky. Další nastavení můžete ponechat implicitní (neměnit je). Všimněte si možností psaní textu u Textové stránky. Moodle auto-formát navíc k psaní prostého textu formátuje HTML značky, převádí smajlíky a k odkazu na web přidává hypertextový odkaz. HTML formát umožňuje psaní přímo kódu HTML. Čistě textový formát je implicitní (výše popsaný), nemění napsaný text. Formát Markdown je speciální případ. Nyní si vyzkoušejte získané znalosti. Buď si vytvořte studijní materiál, který bude již pro někoho určen, nebo si pro jednoduchost zkuste přidat studijní materiály tak, jak je ukázáno na obrázku v předchozí kapitole Grafický rozdíl vybraných typů studijních materiálů. 14

15 2.3 Přidání Odkazu na soubor nebo web Z nabídky Přidat studijní materiál si vyberte Odkaz na soubor nebo web. Přidání odkazu na soubor nebo web. Je možné buď zadat adresu webové stránky anebo vybrat a nahrát soubor. Kliknutím na tlačítko Vyhledat webovou adresu lze ověřit její dostupnost. Je však nutné adresu znovu zadat (implicitně se zobrazuje adresa Kliknutím na tlačítko Vyberte nebo nahrajte soubor.. se objeví další okno. V tomto okně lze: Vybrat zadaný soubor tlačítkem Vybrat Vložit soubor z vlastního disku tlačítkem Vložit soubor (v dalším okně se vybere soubor a potvrdí jeho vložení) Vytvořit složku Procházet existující složky Přejmenovat složku či soubor Otevřít již nahraný soubor kliknutím myši na název souboru 15

16 Vybrání a nahrání souboru. NELZE PŘECHÁZET MEZI SLOŽKAMI JEDNOTLIVÝCH KURZŮ PŘI VKLÁDÁNÍ SOUBORŮ. Při vkládání souborů je tedy nutné dbát na to, který je aktivní kurz, např. přednášky nebo cvičení. Pokud je již soubor nahrán a vybrán můžete soubor zabezpečit (další kapitola) a uložit tlačítkem Uložit a vrátit se do kurzu nebo tlačítkem Uložit a zobrazit. Ostatní nastavení lze ponechat implicitně. 16

17 2.4 Zabezpečení souboru pdf Moodle umožňuje zabezpečit soubory s koncovkou pdf. Jejich vložení bylo popsáno v předchozí kapitole. Soubory musí být vkládány nezabezpečené, aby bylo možné je systémem Moodle přečíst a zabezpečit. Následující obrázek nabízí možnosti zabezpečení. Možnosti zabezpečení pdf souborů. Vysvětlivky: Individuální PDF (vodoznak) zaškrtnutím aktivujete zabezpečení souboru Heslo pro otevření pokud je prázdné, soubor se otevře automaticky Editorské heslo generuje se automaticky kvůli zabezpečení; pokud je zadáno, lze soubor editovat po zadání hesla Zaškrtnutím SE POVOLÍ následující změny: Povolit změny v dokumentu Povolit tisk Povolit kopírování textu Povolit poznámky a formuláře Do Moodlu lze vložit zabezpečené soubory (zabezpečení v rámci Adobe produktu), nicméně současně se na tyto soubory nevztahuje zabezpečení Moodlu (Vodoznak, apod.). Moodle zabezpečení bylo vytvořeno v rámci katedry telekomunikační techniky a proto se v jiných verzích Moodlu nevyskytuje. Zabezpečení pdf souborů se řídí pravidly společnosti Adobe. 17

18 Zkuste si možnosti zabezpečení. Nahrajte do systému Váš pdf soubor. Zabezpečte ho pomocí vodoznaku a vyzkoušejte si funkčnost jednotlivých možností otevřením souboru pdf. 18

19 3 Přidání činností 3.1 Přehled činností Následující obrázek ukazuje přehled všech činností a menu, kde je možné je vybrat. V tomto kurzu budou probrány ty nejdůležitější: Anketa Balíček SCORM Úkoly (samostatná kapitola) Přednáška (samostatná kapitola) Test (samostatná kapitola) Výběr konkrétní činnosti. Anketa umožňuje položit jednu otázku a zadat několik odpovědí k výběru. Úkoly umožňují zadat otázky k vypracování. Test umožňuje zadat různé typy testových otázek, časový limit, promíchat mezi sebou jednotlivé otázky (ztíží opisování), či zobrazit výsledky všech testů u konkrétních osob. 19

20 3.2 Anketa Smyslem Ankety je položit jednu otázku a zadat několik odpovědí k výběru. Bohužel není k dispozici možnost volného vyjádření. Příkladem použití je rychlé hlasování nebo průzkum mínění. Zadání Ankety. Z obrázku je zřejmé, že lze použít konkrétní časový rámec platnosti Ankety: oddo. Pokud se povolí limit počtu výběru a u Volby 1 se zadá hodnota 5, znamená to, že maximálně 5 uživatelů si může tuto možnost vybrat. Ostatní nastavení lze ponechat implicitně. 20

21 3.3 Balíček SCORM SCORM (Shareable Content Object Reference Model) je referenční model pro e- learning, tedy způsob jak jeden obsah provozovat v různých e-learningových systémech. Balíky SCORM mohou obsahovat webové stránky, grafické objekty, programy v jazyce Javascript, prezentace ve formátu Flash a jakékoliv další prvky, které lze zobrazit či spustit ve webovém prohlížeči. Menu Obecné nastavení umožňuje: Zadat název SCORM balíčku Zadat popisek Nahrát soubor Menu Obecné nastavení Dále je možné nastavit metody známkování: Učební objekty počet dokončených/úspěšně ukončených učebních objektů. Nejvyšší bodový zisk se použije pro výpočet známky za každý úspěšně dokončený učební objekt Průměrný bodový zisk Moodle vypočítá ze všech získaných bodů průměrný bodový zisk Souhrnný bodový zisk všechny body se sčítají 21

22 4 Úkoly 4.1 Úkoly - přehled Úkoly umožňují zadat otázky k vypracování, které se odevzdávají buď nahráním souboru nebo napsáním odpovědí přímo v systému Moodle. Užitečnou volbou je časové omezení. K dispozici jsou 4 možnosti vložení úkolů: Pokročilé nahrávání souborů nahrávání souborů max. 10 MB (více možností nastavení) Online text zadání v textové podobě s možností odpovědi (psaná v textovém poli) Odevzdat soubor nahrávání souborů max. 10 MB Offline činnost zadání v textové podobě bez zpětné online odpovědi Následující kapitoly zahrnují společné nastavení pro všechny 4 typy úkolů. Individuální nastavení jednotlivých úkolů následuje. Pro Offline činnost není v této verzi Moodlu k dispozici individuální nastavení. 22

23 4.2 Společné nastavení Úkolů Všechny 4 možnosti mají stejné Obecné nastavení, které umožňuje: Zadat název úkolu Omezit začátek a konec platnosti úkolu Zakázat odevzdání úkolu po termínu Nastavit známku (počet bodů či bez známky) Menu Obecné nastavení úkolu 23

24 4.3 Pokročilé nahrávání souborů individuální nastavení Menu obsahuje tyto možnosti: Maximální velikost Moodle umožňuje vkládat soubory do velikosti 10 MB Povolit odstraňování účastník kurzu může mazat své soubory do doby, než je odešle k oznámkování Maximální počet nahraných souborů lze nahrát až 20 souborů Povolit poznámky Ano/Ne účastník kurzu může připsat komentář Skrýt popis před datem zpřístupnění úkolu Ano znamená, že se popis úkolu nezobrazí před datem jeho zpřístupnění Upozorňovat učitele em se zasílá při aktualizaci nebo odeslání úkolu Odesílat k oznámkování účastník kurzu pomocí tlačítka Odeslat k oznámkování oznámí, že svoji práci ukončil, hodnotitel může odevzdanou práci vrátit do stavu pracovní verze Menu pro Pokročilé nahrávání souborů 24

25 4.4 Online text individuální nastavení Menu obsahuje tyto možnosti: Umožnit znovu odevzdání na odevzdaných a ohodnocených úkolech lze nadále pracovat a zdokonalovat je Upozorňovat učitele em se zasílá při aktualizaci nebo odeslání úkolu Komentovat v textu zkopíruje odevzdaný text během hodnocení do pole pro komentář hodnocení usnadní se tak zápis poznámek do textu Menu pro Online text 25

26 4.5 Odevzdat soubor individuální nastavení Menu obsahuje tyto možnosti: Umožnit znovu odevzdání na odevzdaných a ohodnocených úkolech lze nadále pracovat a zdokonalovat je Upozorňovat učitele em se zasílá při aktualizaci nebo odeslání úkolu Maximální velikost Moodle umožňuje vkládat soubory do velikosti 10 MB Menu pro Odevzdat soubor Úkoly umožňují zadat otázky k vypracování, které se odevzdávají buď nahráním souboru(ů) nebo napsáním odpovědí přímo v systému Moodle. Vytvořte dva úkoly, Online text a Pokročilé vkládání souborů. U Online textu vymyslete zadání, které lze v budoucnu v praxi použít. U druhé možnosti můžete použít stejné zadání s tím rozdílem, že uživatelé budou do systému vkládat 2 soubory s možností úprav svých vložených prací. 26

27 5 Přednáška 5.1 Základní nastavení Přednášky Přednáška se sestává z libovolného počtu samostatných stránek. Každá stránka je obvykle zakončena otázkou a nabídkou několika variant odpovědi. Podle své odpovědi student buď postupuje k další stránce, nebo se vrací ke stránce předcházející. Průchod přednáškou může být lineární nebo libovolně větvený v závislosti na povaze prezentovaného materiálu. V tomto studijním materiálu jsou popsány nejdůležitější nastavení. Význam a použití dalších nastavení lze získat kliknutím na ikonu otazníku u dané položky. Objeví se nápověda. Základní nastavení Přednášky obsahuje následující Menu: Obecná nastavení Nastavení známkování Řízení průchodu Uspořádání přednášky Řízení přístupu Předpoklad pro zpřístupnění Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně Další Společná nastavení modulu Některá z výše uvedených nastavení, ta nejdůležitější, budou nyní vysvětlena. 27

28 5.2 Nejdůležitější menu Přednášky Menu Obecná nastavení: požaduje zadání Názvu Přednášky umožňuje zvolit časový limit a největší možný počet odpovědí Menu Obecná nastavení Menu Nastavení známkování: Cvičná přednáška pokud je cvičná, nezapočítává se do známek kurzu Uživatelské bodování ke každé odpovědi přiřadí body Nejlepší známka maximální počet bodů za přednášku (0 = neobjeví se v přehledu známek) Student může projít přednášku znovu ano/ne Zpracování opakovaného průchodu výsledná známka je buď nejlepší pokus, nebo průměr ze všech pokusů 28

29 Menu Nastavení známkování Menu Řízení průchodu: Povolit studentům pozdější revizi opětovný průchod přednáškou a změna odpovědí Zobrazit tlačítko pro opakovanou odpověď možnost znovu odpovědět na stejnou otázku Největší možný počet pokusů pro každou otázku Menu Řízení průchodu Menu Řízení přístupu: Přednáška chráněná heslem ano / ne Heslo Datum a čas zpřístupnění s přesností na 5 minut Termín uzavření s přesností na 5 minut 29

30 Menu Řízení přístupu Menu Předpoklad pro zpřístupnění Studentovi je tato přednáška zpřístupněna pouze pokud splnil specifické podmínky (níže uvedené) u konkrétní jiné přednášky stejného kurzu, zde je uveden příklad přednášky s názvem Pokus. Předpoklad pro zpřístupnění volba přednášky Pokus, u které musí být splněny následující podmínky Strávený čas (v min.) student musí strávit studiem přednášky Pokus určenou dobu Dokončeno student musí přednášku Pokus dokončit Známka lepší než (%) student musí přednášku Pokus dokončit s lepší známkou než zde uvedenou Menu Předpoklad pro zpřístupnění Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně: Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně vytvoří vyskakovací okno na začátku přednášky s odkazem na soubor (např.: soubor mp3) nebo na webovou stránku. Na každé stránce přednášky bude zobrazen odkaz, kterým bude možno v případě potřeby vyskakovací okno otevřít. Zobrazit tlačítko 'Zavřít okno' ano / ne 30

31 Menu Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně Nyní si vytvořte jednu Přednášku, kde si vyzkoušíte daná nastavení. Nastavte si např.: 30 min na prohlídnutí přednášky, nechte studenta procházet přednáškou znova a nastavte začátek a konec přednášky. 31

32 5.3 Správa stránek přednášky Ihned po zadání základních vlastností přednášky, uložení a jejího zobrazení, se objeví následující: Správa stránek přednášky V pravém horním rohu je možné přecházet mezi dalšími činnostmi a studijními materiály a také upravovat základní nastavení přednášky. Správa stránek přednášky obsahuje 4 základní položky, jejichž význam je intuitivní: Náhled Upravit Výsledky Hodnotit tvořené odpovědi V pravé části se také objeví tlačítko Zobrazit všechny známky v kurzu. Zobrazuje seznam studentů daného kurzu a jejich výsledky z jednotlivých úkolů (testy, přednášky, atd.) včetně celkového součtu všech známek. Pokud není vytvořena ani jedna stránka přednášky, je nejprve nutné ji vytvořit v menu Upravit. 32

33 5.4 Menu Upravit Umožňuje: Importovat otázky vložení souboru s otázkami různých formátů Importovat PowerPoint vložení prezentace z PowerPointu je nutné splnit nápovědné kroky zobrazené u otazníku (vkládá se zip soubor, který obsahuje snímky prezentace převedené na webové stránky) Přidat rozcestník přidá stránku s tlačítkem, které po stisknutí v přednášce zobrazí stejnou / další / předchozí / poslední stránku přednášky. Zadává se název stránky, samotný obsah stránky a nastavení až 4 tlačítek. Přidat stránku s otázkou zobrazí možnost přidání stránky se šesti typy otázek. o Úloha s výběrem odpovědi 1 či více správných odpovědí o Pravda/Nepravda zadávají se pouze 2 odpovědi, jedna z nich je správná o Krátká tvořená odpověď vložení krátkého textového řetězce, který se porovnává s jednou nebo více možnými odpověďmi, znak * zastupuje jeden a vice znaků o Numerická úloha jako odpověď je vyžadováno číslo o Přiřazování přiřazování položek, viz níže o Dlouhá tvořená odpověď zadává se název a obsah stránky, studentovi se navíc zobrazí okno, do kterého může psát text 33

34 5.5 Menu Upravit společná nastavení Společné nastavení pro výše uvedené otázky je následující (Přiřazování má složitější nastavení, Dlouhá tvořená odpověď jednodušší): Název Obsah stránky (vlastní obsah stránky včetně obrázku a videí) Odpověď 1 až Odpověď 4 Reakce 1 až Reakce 4 Bodový zisk Skočit na: o Tato stránka o Další stránka o Předchozí stránka o Konec přednášky o Konkrétní vytvořená stránka 34

35 Společné nastavení pro Přidat stránku s otázkou 35

36 5.6 Menu Upravit další nastavení Otázka Přiřazování slouží pro přiřazení položek jednoho seznamu k položkám druhého seznamu. Otázka se napíše do okna Obsah. První položky seznamu se zadají do pole Odpověď 1 až 4. Druhý seznam se zadá do pole Odpovídá Odpovědi 1 až 4. Výsledek Přiřazování Pokud jsou správně přiřazeny všechny položky Odpovídá Odpovědi X a Odpověď X, objeví se (pokud se zadá) kladná reakce na odpověď. Bodové ohodnocení lze přiřadit ke správné či nesprávné odpovědi. Po zadání alespoň jedné stránky se menu Upravit změní. Objeví se podmenu Seznam stránek a Obsah stránek. V tomto podmenu lze tyto stránky pomocí již známých ikon přesouvat, měnit, prohlížet a mazat. Samozřejmostí je i vložení nových stránek. Seznam stránek 36

37 Obsah stránek Obsah stránek zobrazuje v horní liště možnosti úprav stránek: přidat novou, přidat seskupení, apod. Za názvem stránky nalezneme již známé ikony, které umožňují práci s touto aktuální stránkou. Následuje samotný obsah stránky, který je v dolní části doplněn otázkou. V tomto případě se jedná o Úlohu s výběrem odpovědi. Je zde vidět bodový zisk, tedy správná odpověď, reakce na špatnou odpověď a skoky na další stránky dle zvolené odpovědi. Seskupení představuje sadu otázek, z nichž lze studentům náhodně vybírat a nabízet jednu nebo více stránek. Seskupení by měla být ideálně ukončena stránkou "konec seskupení" (pokud tomu tak není, je za konec seskupení považován konec přednášky). 37

38 5.7 Další Menu Menu Náhled Zobrazuje přednášku tak, jak ji uvidí studenti. Menu výsledky Podmenu Přehled a Podrobné statistiky. Výsledky se zobrazují, pokud je přednáška bodovaná a není vedená jako cvičná. Zobrazuje se seznam studentů (na obrázku jsou úmyslně zakryta), jejich čas vyhotovení testů a nejlepší známka. Kliknutím na konkrétní pokus se zobrazí Podrobná statistika daného studenta, tedy jeho konkrétní odpovědi na dané otázky (zobrazí se i obsah stránek kurzu) a statistika celého kurzu. V pravé části se zobrazuje tlačítko Zobrazit všechny známky v kurzu. Obsahuje seznam studentů kurzu, jejich bodové hodnocení jednotlivých úkolů, testů, apod. a jejich celkovou známku. Na obrázku je zobrazen pouze výřez. Menu Výsledky Přehled 38

39 Menu Výsledky Podrobné statistiky Zobrazit všechny známky v kurzu Menu Hodnotit tvořené odpovědi Toto menu umožňuje hodnotit výsledky studentů, pokud odpovídali na otázku typu Krátká / Dlouhá tvořená odpověď. 39

40 6 Test 6.1 Základní nastavení testu (obálka testu) Nejprve je nutné zadat název testu. Načasování testu umožňuje zadat konkrétní začátek a konec testu (Zakázat není zaškrtnuto), časový limit pro zpracování testu (v minutách) a časové prodlevy mezi jednotlivými pokusy (prvním a druhým, mezi dalšími třetím a x-tým pokusem). Časové možnosti testu Menu Zobrazení obsahuje možnost Zamíchat úlohy a Zamíchat v rámci úloh. Rozdíl je tento: Zamíchat úlohy pokud je v testu např. 5 otázek, budou se pokaždé zobrazovat v jiném pořadí, ztíží se tak možnost opisování Zamíchat v rámci úloh zamíchá nabídku více odpovědí u jedné konkrétní otázky, vztahuje se tedy na otázky, u kterých je možnost výběru z více odpovědí. Možnosti zobrazení Menu Pokusy umožňuje: Povolený počet pokusů max. 10 Každý pokus staví na předchozím zobrazení předchozích výsledků testu při novém pokusu o zvládnutí testu (možnost Ne zobrazí vždy prázdný test při nových pokusech o zvládnutí testu) 40

41 Adaptivní režim umožní v rámci jednoho pokusu o splnění testu opakovaně odpovědět na stejnou otázku ihned (možnost Ne ukáže výsledky testu až po zodpovězení na všechny otázky). Nastavení pokusů Menu Známkování umožňuje známkování při použití více pokusů. Metoda známkování nejvyšší (průměrné, první, poslední) hodnocení ze všech pokusů Penalizace při použití Adaptivního režimu se špatné odpovědi penalizují Počet desetinných míst ve známce 0 až 3 Menu Známkování Menu Možnosti prohlídky nabízí 3 sloupce stejných možností, které se liší v čase (Ihned po pokusu o zvládnutí testu, Později, dokud je test zpřístupněn a Po uzavření testu). Mezi nejdůležitější možnosti patří: Odpovědi správná/nesprávná odpověď Řešení napíše správné řešení Komentář umožní hodnotiteli testu vložit komentář Body zobrazí dosažený počet bodů Celková reakce viz níže 41

42 Menu Zabezpečení vybráním Ano zvyšuje zabezpečení omezením některých klávesových zkratek a možnosti myši, není však absolutní. Zadáním hesla se omezuje přístup k testu (test lze otevřít pouze se znalostí hesla). Poslední nastavení omezuje přístup k testu z konkrétní síťové adresy či rozsahu adres: , /20, Menu Zabezpečení Menu Celková reakce umožňuje ke konkrétnímu bodovému hodnocení připsat komentář. Pokud se zadá např. 30% nebo 3, znamená to, že zkoušený dosáhl tohoto a lepšího výsledku. Nyní zbývá jen možnosti testu uložit. Stiskem tlačítka Uložit a vrátit se do kurzu se zobrazí hlavní obrazovka Moodlu. Stiskem tlačítka Uložit a zobrazit se objeví okno pro tvorbu otázek k testu. 42

43 6.2 Konkrétní nastavení testu a otázek (úloh) Po vytvoření testu (název, možnosti) se kliknutím na tlačítko Uložit a zobrazit (nebo kliknutím na název testu z hlavní obrazovky) objeví následující menu. Menu pro úpravu testových otázek Info obsahuje stručné informace o testu Výsledky obsahuje výsledky jednotlivých testů u jednotlivých zkoušených osob (kliknutím vpravo na tlačítko Zobrazit všechny známky v kurzu se zobrazí konkrétní osoby a jejich vyhodnocení u všech testů v daném kurzu) Náhled zobrazí náhled testu Upravit upravuje jednotlivé testové otázky Pokud v testu nejsou k dispozici žádné testové otázky, je možné kliknout pouze na tlačítko Upravit. Pojem Úloha znamená v Moodlu jednu tesovou otázku. Menu Upravit zobrazuje podmenu Test, Úlohy, Kategorie, Import a Export. Test o V levém sloupci se zobrazují otázky k danému testu, resp. úlohy k danému testu. o V pravém sloupci se zobrazuje Banka úloh, možnost vytvořit novou úlohu, přesunutí úlohy z banky úloh do aktuálního testu, smazání či přesunutí testu Úlohy obdoba pravého sloupce v podmenu Test Kategorie její úprava, včetně přesunu úloh Import/Export úloh z jiných zdrojů 43

44 6.3 Přidání nové otázky k testu (tzn. nové Úlohy) Kliknutím na rozbalovací tlačítko u popisku Vytvořit novou úlohu se zobrazí možnosti: Vypočítávaná úloha umožňuje výpočetní operace pomocí předdefinovaných vzorců Popis - slouží k zobrazení libovolného textu (případně obrázku) a nevyžaduje odpověď Vypočítávané úlohy umožňují vytvářet jednotlivé numerické úlohy s použitím masek, které se při vstupu do testu nahradí konkrétními hodnotami. Dlouhá tvořená odpověď zkoušený napíše odpověď v rozsahu až několika odstavců (známkuje se pomocí ručního známkování) Přiřazování nejméně dvě otázky a více odpovědí Úloha s výběrem odpovědí zadá se jedna otázka a několik odpovědí s možným komentářem Krátká tvořená odpověď odpovědí je slovo nebo sousloví, může být více správných odpovědí s jiným počtem bodů, lze nastavit rozlišení velkých a malých písem Numerická úloha obdobně jako Krátká tvořená odpověď, lze však u numerických hodnot zadat interval správných odpovědí Přiřazování z krátkých odpovědí několik otázek a několik zamíchaných odpovědí, pro každou otázku existuje právě jedna správná odpověď Pravda/nepravda zadá se určitá informace a zkoušený odpovídá, zda je či není tvrzení pravdivé Následuje vložení úlohy (testové otázky) z Banky úloh do Úloh v tomto testu pomocí modrého tlačítka << nebo zpět >>. Pokud vytváříte nové testové otázky a máte otevřené okno jako je na předchozím obrázku, stiskněte tlačítko Vytvořit novou úlohu a tam si vyberte typ úlohy, který chcete vytvořit. Dále je nutné novou úlohu uložit a vložit pomocí dvou modrých šipek z Banky úloh do Úloh v tomto testu. Nyní si vyzkoušejte vytvořit test z hlavní obrazovky kurzu a vyberte si 2 až 3 pro vás užitečné typy testových otázek a vytvořte je. Vytvořené otázky vložte do testu pomocí dvou modrých šipek a pomocí náhledu se podívejte na vzniklý test. 44

45 6.4 Závěrečný test 1. Jakým tlačítkem lze editovat témata na úvodní stránce kurzu? a) Zapnout režim úprav b) Přepnout roli na c) Řízení průchodu d) Uspořádání přednášky správné řešení: a 2. Jaké základní materiály lze v Moodlu přidávat? a) Prezentace b) Studijní materiály c) Činnosti d) Tabulky správné řešení: b, c 3. Ikona píšící ruky: a) Neudělá nic b) Upraví téma c) Posune studijní materiál d) Odstraní materiál správné řešení: b 4. Jakožto vyučující daného kurzu máte možnost: a) Editovat kurz b) Nahlížet na kurz jako student c) Jen prohlížet kurz d) Přidávat materiály správné řešení: a, b, d 45

46 5. Popisek slouží k: a) Napsání webové stránky b) Zadání odkazu c) Napsání textového řetězce d) Zobrazení souboru správné řešení: c 6. Ikona Oko a) Zviditelní téma b) Neudělá nic c) Označí téma jako aktuální d) Zneviditelní téma správné řešení: a, d 7. Pro zabezpečení souboru pdf platí: a) Nelze vložit vodoznak b) Nesmí se vložit zabezpečené soubory c) Neumožňuje povolit tisk d) Nelze zadat heslo pro otevření správné řešení: b 8. Odkazu na soubor nebo web umožňuje: a) Nahrát do Moodlu soubor b) Vložit soubor c) Vytvořit odkaz na webovou stránku d) Odkázat na webovou prezentaci správné řešení: a, b, c, d 46

47 9. Úkoly umožňují: a) Vložit soubor nad 10 MB b) Zadat známku větší jak 100 c) Nahrát max. jeden soubor d) Omezit začátek a konec platnosti úkolu správné řešení: d 10. Anketa se používá k: a) Průzkumu mínění studentů b) Rychlému hlasování c) Položení otázky a rychlé výběrové odpovědi d) Zjištění názoru studentů pomocí vlastního vyjádření správné řešení: a, b, c 11. Přednáška je: a) Souhrn více úkolů b) Souhrn několika Činností c) Souhrn více stránek s větvením d) Test, úkol a anketa dohromady správné řešení: c 12. V Úkolech lze: a) Odpovědět na Offline činnost b) Upozorňovat učitele em c) Odevzdat úkol ještě před termínem začátku úkolu d) Omezit začátek a konec platnosti úkolu správné řešení: b, d 47

48 13. V přednášce nelze: a) Odkazovat na víc jak 1 soubor najednou b) Zadat přednášku bez hodnocení c) Zvolit časový limit d) Nahlédnout na výslednou podobu přednášky správné řešení: a 14. Přednáška má k dispozici tyto otázky: a) Úloha s výběrem odpovědi b) Plynulá odpověď c) Přiřazování d) Grafická úloha správné řešení: a, c 15. Tlačítko skočit na neslouží k: a) Posunu na první či poslední stránku přednášky b) Posunu na další stránku přednášky c) Posunu na zvolenou stránku přednášky d) Posunu do jiného kurzu správné řešení: d 16. Menu výsledky Přednášek zahrnuje: a) Hodnocení jednotlivých odpovědí b) Podrobné statistiky c) Hodnocení tvořivé odpovědi d) Možnost přidání hodnocení správné řešení: a, b 48

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate Manuál 2014 SaaService REBOT IN Real Estate Inteligentní realitní systém - since 2013 Obsah Log-in & hlavní menu... 3 Realitní nabídka:... 4 Přehled realitních nabídek:... 4 Kompletní správa realitních

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4 exe Minimanuál Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu.... 4 Vyplnění informací o projektu.... 4 Definice struktury... 4 Styly / Šablony... 5 Uložení projektu... 5 Export projektu.... 5 Import Projektu

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více