Sticky Password 5.0 manuál Lamantine Software, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s."

Transkript

1 Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s.

2 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno Nastavení... aplikace 5 3 Okno Spravovat... databázi 5 4 Nabídka... Sticky Password v systémové liště 6 5 Ikona v... oblasti upozornění 6 Kapitola III Začínáme 7 1 Průvodce... konfigurací 8 2 Přístup... k databázi 10 3 Použití... účtu 10 4 Hledání... hesel 11 Kapitola IV Správa databáze 12 1 Přidání... osobních údajů 12 Účet Hledání klíčového... slova 13 Přidat cestu... k programu / w ebové stránce 14 Propojené... účty 15 Automatická... aktivace účtu 15 Vyplnění dodatečných... polí 16 Sdílené přihlašovací... údaje 16 Webová stránka... s více přihlašovacími účty 17 Identity Bezpečné poznámky Kategorie a skupiny... účtů 19 2 Úprava... osobních údajů 20 3 Odstranění... osobních údajů 20 4 Export... databáze hesel 21 5 Importování... hesel 22 6 Záloha... / obnova databáze 23 Kapitola V Konfigurace nastavení aplikace 24 1 Výchozí... uživatelské jméno 25 2 Seznam... často používaných účtů 25 3 Seznam... ignorovaných webových adres 26 4 Seznam... důvěryhodných webových adres 26

3 Obsah 3 5 Klávesové... zkratky aplikace 27 6 Umístění... databáze 27 7 Vytvoření... nové databáze 28 8 Záložní... kopie 29 9 Výběr... způsobu šifrování Automatické... uzamčení databáze Způsob... ověřování pro Sticky Password Použití... USB a Bluetooth zařízení Změna... Hlavního hesla Správa... seznamu podporovaných prohlížečů Správa... šablon Další... nastavení 33 Spuštění aplikace Dvojklik Upozornění Doba pro odstranění... hesla ze schránky 35 Nastavení Tlačítka... rychlého spouštění 35 Kapitola VI Další funkce 36 1 Generátor... hesel 36 2 Sticky... ukazovátko 37 3 Přenosná... verze Sticky Password 37 4 Automatické... aktualizace 38 Kapitola VII Lamantine Software a.s. 39 Index 40 3

4 4 Sticky Password 5.0 manuál 1 Sticky Password STICKY PASSWORD Sticky Password uchovává a chrání všechny vaše osobní údaje (např. hesla, uživatelská jména, kontakty, telefonní čísla, atd.). Sticky Password propojuje hesla a účty s aplikacemi a webovými stránkami, pro které jsou používány. Všechny informace jsou uloženy v zašifrované podobě v databázi, ke které je přístup chráněn Hlavním heslem. Osobní údaje jsou snadno přístupné, pokud je databáze odemčena. Po spuštění webové stránky nebo aplikace Sticky Password automaticky zadá heslo, uživatelské jméno a další osobní údaje. Tak si nemusíte pamatovat všechna hesla, ale stačí vám pamatovat si jen jedno heslo. Ve výchozím nastavení se Sticky Password spustí automaticky při spuštění operačního systému. Tato komponenta je vestavěna do aplikace, která umožňuje snadnou správu osobních údajů přímo z okna aplikace. Sticky Password sleduje činnost aplikací s hesly a brání zachycení a krádežím osobních údajů. Tato komponenta zkontroluje aplikace, které používají hesla nebo si je vyžadují z jiných aplikací, předtím, než vás požádá o povolení nebo zákaz podezřelé činnosti. Sticky Password vám umožňuje ukládat i další důležité data a informace. Ať už jsou to data rodinných příslušníků, čísla cestovních dokladů, licenční čísla programů a nebo také nastavení vašeho domácího internetu, všechna tato data budete mít bezpečně uložena v Sticky Password. Vedle toho umí Sticky Password: uložit a použít vaše hesla; najít účty, hesla, uživatelské účty a další osobní informace v databází; generovat bezpečná hesla při registrování nových účtů; uložit všechna hesla na vyměnitelné zařízení; obnovit databázi ze záložní kopie; chránit hesla před neoprávněným přístupem. Chcete-li spustit Sticky Password, postupuj te takto: 1. Klikněte levým tlačítkem myši na ikonu Sticky Password na systémové liště. 2. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2 Rozhraní Sticky Password ROZHRANÍ STICKY PASSWORD Rozhraní aplikace Sticky Password je jednoduché a snadno použitelné. V této kapitole se blíže podíváme na hlavní principy práce s aplikací. Sticky Password má vestavěné zásuvné moduly v aplikacích, které vyžadují ověření. Zásuvné moduly můžete instalovat nezávisle pro prohlížeče, které potřebujete. Nainstalované zásuvné moduly poskytují přístup k funkcím Sticky Password z rozhraní aplikace / prohlížeče. Sticky Password umožňuje použití Sticky ukazovátka pro rychlou volbu aplikace / webové stránky k automatickému zadání osobních údajů. V TÉTO KAPITOLE NÁPOVĚDY

5 Rozhraní Sticky Password 5 Ikona v oblasti upozornění Nabídka Sticky Password v systémové liště Okno Spravovat databázi Okno Nastavení aplikace Tlačítko rychlého spouštění 2.1 Tlačítko rychlého spouštění TLAČÍTKO RYCHLÉHO SPOUŠTĚNÍ Tlačítko rychlého spouštění umožňuje pracovat s osobními údaji z okna aplikace / prohlížeče. Toto tlačítko se nachází v pravém horním rohu aplikace / prohlížeče. Tlačítko rychlého spouštění je aktivní, jestliže je Sticky Password odemknut. Kliknutím na tlačítko můžete provést tyto akce: Přidat účet přidejte nový účet. Virtuální klávesnice - pomocí Virtuální klávesnice v aplikaci zabraňte snímačům stisku kláves, aby viděli co píšete. Spravovat účet přidejte uživatelské jméno / upravte aktivovaný účet. Položka nabídky je dostupná, jestliže je účet aktivován. Webové účty zobrazte seznam všech webových účtů a otevřete jeden z nich. Počet účtů v databázi je uveden v závorkách. Seznam často používaných účtů - spusťte účet ze seznamu. Tento seznam je generován automaticky v závislosti na tom, jak často jsou účty používány. Seznam je v nabídce dostupný, jestliže je nastaveno jeho zobrazení. Identity zobrazte seznam vytvořených Identit a vyberte Identitu pro registrační formulář. Nápověda přepněte do nápovědy online. Tlačítko rychlého spouštění je neaktivní, jestliže je Sticky Password zamčen. V takovém případě se po kliknutí na tlačítko zobrazí výzva k zadání Hlavního hesla. Neaktivní tlačítko se v okně aplikace zobrazí, jestliže jsou dodatečně konfigurována nastavení Tlačítka rychlého spouštění. 2.2 Okno Nastavení aplikace OKNO NASTAVENÍ APLIKACE Okno nastavení aplikace Sticky Password lze otevřít z nabídky Sticky Password v systémové liště. Chcete-li to učinit, vyberte v nabídce Sticky Password volbu Nastavení. Okno nastavení aplikace se skládá ze dvou částí: levá část okna obsahuje seznam funkcí aplikace; pravá část okna obsahuje seznam nastavení pro vybranou funkci, úlohu, atd. 2.3 Okno Spravovat databázi OKNO SPRAVOVAT DATABÁZI Okno Spravovat databázi lze otevřít z nabídky Sticky Password v systémové liště. Chcete-li jej otevřít, vyberte položku Spravovat databázi z nabídky aplikace v systémové liště. Hlavní okno Sticky Password můžete spustit rovněž kliknutím na ikonu Sticky Password na systémové liště.

6 6 Sticky Password 5.0 manuál Všimněte si, že tato možnost závisí na nastavení reakce na kliknutí, které mohou být umístěny na kartě Nastavení. Výchozí nastavení je zamknout / odemknout. Okno Správa databáze lze rozdělit do tři částí: v horní a dolní části okna lze snadno a rychle vybrat požadovanou funkci Sticky Password; střední část okna obsahuje seznam všech účtů a dalších osobních dat a zároveň je umožňuje je spravovat. Můžete také využít vyhledávacího pole k vyhledání osobních údajů v databázi.vyhledávací pole se nachází v horní části okna Správa databáze. 2.4 Nabídka Sticky Password v systémové liště NABÍDKA STICKY PASSWORD V SYSTÉMOVÉ LIŠTĚ Hlavní úlohy aplikace jsou přístupné z nabídky Sticky Password v systémové liště. Nabídka Sticky Password obsahuje následující položky: Zamknout / Odemknout umožnění nebo omezení přístupu k vašim osobním údajům. Seznam často používaných účtů - rychlé spuštění Často používaných účtů. Tento seznam je generován automaticky v závislosti na tom, jak často jsou účty používány. Seznam je dostupný, jestliže je v nabídce nastaveno jeho zobrazení v systémové liště. Při prvním spuštění aplikace bude seznam prázdný, protože nebyl dosud použit žádný záznam. Okno rychlého spuštění - spuštění některého z uložených účtů zadáním několika znaků z názvu účtu nebo adresy URL. Okno rychlého spuštění lze také otevřít pomocí Klávesové zkratky, kterou definujete. Účty zobrazení seznamu všech účtů a rychlé spuštění jednoho z nich. Počet účtů v databázi je uveden v závorkách. Bezpečné poznámky zobrazení seznamu Bezpečných poznámek a jejich rychlé otevření. Přidat manuální přidání Účtu, Identity nebo Bezpečné poznámky. Spravovat databázi přepnutí do okna Spravovat databázi. Nastavení konfigurace nastavení aplikace. Přenosná verze spuštění průvodce vytvořením pro Přenosnou verzi Sticky Password Generátor hesel - vytvoření bezpečných hesel. Nápověda spuštění online nápovědy aplikace. Konec zavření aplikace. Není-li aplikace odemčena, přístup k vašim osobním údajům bude blokován. V tomto případě bude nabídka v systémové liště obsahovat pouze tyto položky: Odemknout, Generátor hesel, Nápověda a Konec. 2.5 Ikona v oblasti upozornění IKONA V OBLASTI UPOZORNĚNÍ Ihned po spuštění Sticky Password se jeho ikona objeví v systému Microsoft Windows na systémové liště. V závislosti na situaci bude mít ikona Sticky Password následující formu: aktivní - Sticky Password je odemčen, přístup k vašim osobním údajům není uzamčen, neaktivní - Sticky Password je uzamčen, vaše osobní údaje jsou nepřístupné.

7 Rozhraní Sticky Password 7 Navíc jsou po kliknutí na ikonu přístupné tyto položky rozhraní: nabídka v systémové liště; Sticky ukazovátko. Nabídka v systémové liště se otevírá kliknutím na ikonu Sticky Password. Chcete-li použít Sticky ukazovátko, ukažte kurzorem myši na ikonu aplikace, a počkejte několik sekund. Sticky ukazovátko bude umístěno nad ikonu aplikace. 3 Začínáme ZAČÍNÁME Sticky Password chrání vaše osobní data a umožňuje jejich snadnou správu. Jedním z rysů aplikace je optimální konfigurace svých počátečních parametrů. Pro větší pohodlí jsou fáze prvotního nastavení zahrnuty v Průvodci konfigurací, který se otevře při prvním spuštění aplikace. Podle pokynů průvodce si můžete vybrat jazyk lokalizace, vytvořit Hlavní heslo, nastavit parametry pro přístup k aplikaci a chránit svá data. Aby byl znemožněn neoprávněný přístup k osobním údajům, když nejste u svého počítače, Sticky Password automaticky zamkne databázi. Chcete-li použít své osobní údaje, odemkněte Sticky Password. Sticky Password vám pomáhá snadno používat a spravovat své osobní údaje. Chcete-li vyhledat jakékoli uložené informace, můžete hledat hesla. V TÉTO KAPITOLE NÁPOVĚDY Průvodce konfigurací Přístup k databázi Použití účtů Hledání hesel

8 8 Sticky Password 5.0 manuál 3.1 Průvodce konfigurací PRŮVODCE KONFIGURACÍ Průvodce konfigurací pro aplikaci se spustí při prvním spuštění aplikace Sticky Password. Jeho účelem je pomoci vám provést počáteční konfiguraci Sticky Password podle osobních preferencí a úkolů. Průvodce je prezentován jako sled oken (kroků). Jednotlivými kroky můžete procházet podle potřeby kliknutím na tlačítko Další a Zpět. Chcete-li průvodce v libovolné fázi opustit, klepněte na tlačítko Konec. Chcete-li průvodce ukončit, klikněte na tlačítko Dokončit. Nyní se budeme zabývat jednotlivými kroky podrobněji. Krok 1. Jazyk lokalizace: Vyberte jazyk lokalizace z rozevíracího seznamu. Krok 2. Vytvoření Hlavního hesla: Sticky Password používá Hlavní heslo pro ochranu všech vašich osobních údajů. Hlavní heslo se nastavuje při prvním spuštění aplikace. Nedoporučuje se používat jako heslo cokoli, co lze snadno uhodnout (například příjmení, jméno, datum narození). Aby byla zajištěna bezpečnost hesla, použijte malá a velká písmena, čísla a symboly. Hlavní heslo vám poskytuje přístup ke všem osobním údajům v databázi. Ujistěte se, že vyberete takové, které si budete pamatovat, ale nikdo jej neuhodne. Zadejte Hlavní heslo do pole Hlavní heslo a pole Potvrďte Hlavní heslo. Zaškrtněte pole Přečetl jsem si níže uvedené informace o významu svého Hlavního hesla. Krok 3. Metoda ověřování: Vyberte volbu pro přístup do databáze Sticky Password z následujících možností: Ochrana heslem Zadání Hlavního hesla odblokuje Sticky Password a umožní využívat všechny funkce. Zařízení USB Připojení zařízení USB, které jste spárovali se Sticky Password, odemkne aplikaci. Zařízení Bluetooth Sticky Password se odemkne po navázání připojení mezi počítačem a vybraným zařízením Bluetooth. Bez ověřování přístup k databázi není bezpečný! Každý, kdo má přístup k počítači, bude mít přístup k heslům a dalším osobním údajům v databázi. Krok 4. Zamknutí Sticky Password Sticky Password automaticky uzamkne databázi po určité době, po kterou počítač nebyl použit. Můžete nastavit

9 Začínáme 9 časový interval, po kterém bude databáze uzamčena. Ve výchozím nastavení bude aplikace Sticky Password uzamčena při spuštění počítače. Pokud počítač používá více uživatelů, je vhodné zapnout automatické zamčení. Pokud chcete, aby aplikace Sticky Password automaticky navrhnula zadání Hlavního hesla pro zpřístupnění databáze ihned po spuštění, zaškrtněte pole Zeptat se na Hlavní heslo při spuštění Sticky Password. Krok 5. Dokončení průvodce konfigurací: Poslední okno průvodce vás informuje o úspěšném dokončení konfigurace. V posledním kroku před spuštěním Sticky Password budete také vyzváni k aktivaci aplikace. Před zadáním Licenčního klíče je aplikace Sticky Password spuštěna v režimu plné funkčnosti po dobu 30 dnů od data instalace. Když platnost zkušební verze skončí, některé funkce aplikace budou nedostupné. Pokud se rozhodnete aktivovat licenci okamžitě, klikněte na odkaz Zadejte Licenční klíč nyní nebo v příštích 30 dnech, abyste aktivovali komerční licenci. Další postup aktivace aplikace závisí na tom, zda máte Licenční klíč nebo ne. Jestliže nemáte Licenční klíč, může si jej koupit při provádění aktivace. Můžete to udělat tak, že v nově otevřeném okně klikněte na odkaz Koupit online. Po získání licence zadejte Licenční klíč a klikněte na tlačítko Aktivovat. Pokud jste již obdrželi Licenční klíč em, zadejte jej do příslušného pole v okně, které se otevře, a klikněte na tlačítko Aktivovat. Po dokončení aktivace klikněte na tlačítko Dokončit. Chcete-li vyzkoušet funkce Sticky Password před zakoupením licence, přeskočte aktivaci aplikace. Licenci můžete aktivovat později, až do 30 dnů po instalaci aplikace. Chcete-li začít pracovat s aplikací Sticky Password, klikněte na tlačítko Dokončit.

10 10 Sticky Password 5.0 manuál 3.2 Přístup k databázi PŘÍSTUP K DATABÁZI Všechna vaše osobní data jsou uložena v zašifrované podobě v databázi. Aby bylo možné tato data použít, je nutné databázi odemknout. Pro přístup k databázi vyberte jeden z následujících způsobů Autorizace: Ochrana Hlavním heslem. Hlavní heslo se používá k přístupu do databáze. Zařízení USB. Pro přístup k databázi připojte k počítači spárované zařízení USB. Když je zařízení USB odpojeno, databáze se automaticky uzamkne. Zařízení Bluetooth. Pro přístup k databázi připojte k počítači spárované zařízení Bluetooth. Když je zařízení Bluetooth odpojeno, databáze se automaticky uzamkne. Bez Autorizace. Přístup do databáze je bez ochrany. Ve výchozím nastavení je nastavena ochrana Hlavním heslem, což znamená, že vám stačí pamatovat si jedno heslo. Hlavní heslo je základním nástrojem, který chrání vaše osobní data. Pokud jste zvolili způsob Autorizace pomocí zařízení, které se ukázalo jako nedostupné (nebo ztracené), pro přístup k osobním údajům můžete použít Hlavní heslo. Ve výchozím nastavení Sticky Password uzamkne databázi při spuštění aplikace a také po určené době nepoužívání počítače. Aplikace může být použita pouze v případě, že je databáze odemčena. Databázi můžete také odemknout nebo uzamknout jedním z následujících způsobů: pomocí zařízení USB nebo Bluetooth - jen pro Autorizace s USB nebo Bluetooth zařízením, dvojklikem na ikonu aplikace, z nabídky Sticky Password na systémové liště, pomocí kombinace kláves CTRL+ALT+L. Chcete-li zadat Hlavní heslo, můžete použít Virtuální klávesnici, která umožňuje zadání hesel bez stisku kláves na klávesnici. Chcete-li uzamknout aplikaci z nabídky aplikace na systémové liště, proveďte následuj ící: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Sticky Password na systémové liště. 2. V nabídce, která se otevře, zvolte položku Zamknout. Chcete-li odemknout databázi z nabídky na systémové liště, proveďte následuj ící: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Sticky Password na systémové liště. 2. V zobrazené nabídce vyberte volbu Odemknout. 3. Zadejte Hlavní heslo v zobrazeném okně. 3.3 Použití účtu POUŽITÍ ÚČTŮ Sticky Password propojuje hesla s aplikacemi a webovými stránkami, pro které jsou používány. Databáze automaticky hledá účty při spuštění aplikací a webových stránek. Při nalezení účtu jsou přihlašovací údaje automaticky vloženy. Pokud v databázi není žádný účet, Sticky Password automaticky navrhne přidání účtu do databáze. Některé aplikace a webové stránky mohou používat více uživatelských jmen. Sticky Password umožňuje uložení několika uživatelských jmen pro jeden účet. Pokud je během Autorizace použito nové uživatelské jméno, Sticky Password navrhne jeho přidání k účtu pro aplikaci nebo webovou stránku, která byla spuštěna.

11 Začínáme 11 Při dalším spuštění aplikace nebo webové stránky se vedle vstupního pole pro osobní údaje zobrazí okno se seznamem jmen uživatelů pro tento účet. Kromě uživatelského jména a hesla se na webových stránkách používají k registraci často další osobní údaje (např. jméno a příjmení, pohlaví, země, město, telefonní číslo, ová adresa, atd.). Sticky Password uloží všechny tyto údaje do šifrované databáze v podobě Identit. Chcete-li oddělit osobní a pracovní informace, můžete si vytvořit několik Identit. Pak, když se registrujete v aplikaci / na webové stránce, Sticky Password automaticky použije vybrané Identity k vyplnění registračního formuláře. To ušetří čas při vyplňování stejných registračních formulářů. Při přihlašování do aplikace / na webové stránky Sticky Password automaticky zadá přihlašovací údaje pouze v případě, že je databáze odemčena. Účet lze používat následujícími způsoby: Spuštění aplikace / webových stránek. Přihlašovací formulář bude vyplněn automaticky daty z účtu. Použití Sticky ukazovátka. Přesuňte kurzor myši nad ikonu aplikace na systémové liště a poté aktivujte účet přetažením Sticky ukazovátka na požadovanou aplikaci / okno prohlížeče. Vyberte požadovaný účet ze Seznamu často používaných účtů. Chcete-li to provést, otevřete nabídku Sticky Password na systémové liště a z Často používaných účtů vyberte požadovaný účet. Použijte nabídku Sticky Password na systémové liště. Chcete-li to provést, otevřete nabídku Sticky Password na systémové liště a vyberte položku Účty <Název účtu>. Chcete-li použít Identitu, postupuj te takto: 1. Klikněte na Tlačítko rychlého spouštění v pravém horním rohu okna prohlížeče. 2. V nabídce Tlačítka rychlého spouštění vyberte položku Identity <Název Identity>. Sticky Password automaticky vyplní registrační pole na internetových stránkách s využitím údajů z Identity. 3.4 Hledání hesel HLEDÁNÍ HESEL Vyhledávání osobních údajů by mohlo být omezeno v následujících případech: Některá hesla nejsou spojena s aplikacemi / webovými stránkami. Databáze obsahuje velké množství účtů. Sticky Password rychle najde hesla podle následujících parametrů: název účtu. uživatelské jméno. klíčová slova (parametry vyhledávání klíčových slov se nastavují dodatečně pro jednotlivá uživatelská jména). webová adresa (pro webové adresy). Hledání probíhá podle celého jména, a podle prvních písmen a všech znaků, které jsou součástí názvu účtu nebo odkazu. Chcete-li naj ít účet / heslo, proveďte následuj ící kroky: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Spravovat databázi. 2. Hledaný text zadejte do vyhledávacího pole v okně Spravovat databázi. Chcete-li zobrazit data účtu, pro který je heslo zadáváno, stiskněte klávesu ENTER.

12 12 Sticky Password 5.0 manuál 4 Správa databáze SPRÁVA DATABÁZE Databáze uchovává všechny účty pro aplikace a webové stránky s jedním nebo více uživatelskými jmény, stejně jako Identity (obsahující například kontaktní údaje, telefonní čísla, atd.) a také Bezpečné poznámky (údaje o cestovních dokladech, osobní data rodinných příslušníků, licence k SW programům, nastavení domácího internetu a další). Databázi můžete používat, jestliže je odemčena. Sticky Password vytvoří Zálohu všech změn provedených v databázi. Pokud dojde k nechtěné změně nebo odstranění dat, použijte obnovu databáze. Můžete provést toto: přidat, změnit, odstranit osobní údaje; Importovat / Exportovat, Obnovit databázi. V TÉTO KAPITOLE NÁPOVĚDY Přidání osobních údajů Úprava osobních údajů Odstranění osobních údajů Import / Export hesel Záloha / obnova databáze 4.1 Přidání osobních údajů PŘIDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje mohou být přidány k účtu, není-li databáze uzamčena. Po zadání přihlašovacího jména a hesla do aplikace nebo webové stránce, nabídne Sticky Password přidání nových osobních dat do databáze. V databázi mohou být uloženy tyto typy osobních údajů: Účet. Při přihlášení k nové aplikaci/webové stránce Sticky Password uloží vaše přihlašovací jméno a heslo. Identity. Osobní údaje pro vyplnění online formulářů, jako jsou jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní čísla, čísla instant messengerů, informace o společnosti, online nakupování, kreditní karty a další. Chcete-li oddělit osobní a obchodní informace, můžete si vytvořit několik identit. Bezpečné poznámky. Mimo hesel a údajů pro vyplňování online formulářů, můžete ukládat i další údaje do šifrované databáze. Můžete vybrat jednu z předdefinovaných šablon, jako cestovní doklad, identifikační průkaz, studentský průkaz, licence software a další, nebo si vytvoříte vlastní. Kategorie a skupiny účtů. Skupiny mohou být použity k přehlednému třízení účtů v databázi. Je možnost výběru z předdefinovaných skupin, nebo si vytvoříte vlastní. Ve Správě databáze v poli Odkaz je možnost výběru z několika možností jak si řadit zobrazované účty.

13 Správa databáze Účet ÚČET Sticky Password automaticky rozpozná nový účet, pokud není nalezen v databázi. Po ověření v aplikaci / na webových stránkách nabídne Sticky Password uložení dat do databáze. Můžete také přidat nový účet do databáze ručně. Každý účet obsahuje tyto údaje: uživatelské jméno / několik uživatelských jmen. heslo. cesta aplikace / internetová adresa webové stránky. Nastavení definující vztahy mezi Účtem a objektem. nastavení definující, jak má být Účet aktivován. komentáře. Nastavení pro vyplnění dalších polí na webové stránce. Sticky Password umožňuje použití jednoho nebo několika účtů pro aplikaci / webové stránky. Na základě cesty k aplikaci / internetové adresy webové stránky Sticky Password umožňuje zadání účelu pro každý účet. Účet můžete přidat několika způsoby: kliknutím na Tlačítko rychlého spouštění potřebujete k tomu vybrat volbu Přidat - Účet v nabídce Tlačítka rychlého spouštění; z nabídky Sticky Password v systémové liště vyberte volbu Přidat - Účet v nabídce Sticky Password v systémové liště; z okna Spravovat databázi. POZNÁMKA: Sticky Password FREE je limitováno vytvořením pouze 15 účtů. Chcete-li přidat nový účet, proveďte následuj ící kroky: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Spravovat databázi. 2. V okně Spravovat databázi, které se otevře, vyberte volbu Přidat - Účet. 3. V okně, které se otevře, zadejte do pole Název název nového účtu (například název aplikace / webové stránky). 4. Na kartě Přihlašovací údaje, zadejte Login (uživatelské jméno) a heslo. Login se může skládat z jednoho nebo několika slov. Chcete-li zadat klíčová slova pro uživatelské jméno, klikněte na tlačítko. Chcete-li kopírovat uživatelské jméno / heslo do schránky, klepněte na tlačítko. Chcete-li vytvořit heslo, klepněte na odkaz Generovat heslo. 5. Na kartě Odkazy zadejte cestu k programu / webové stránce a zadejte nastavení účtu. 6. V případě potřeby na kartě Ruční úprava formuláře zadejte nastavení pro vyplňování dalších polí na webové stránce. 7. Pokud chcete, na kartě Komentáře zadejte vysvětlující text pro účet. Chcete-li zobrazit komentáře v upozornění při každé aktivaci účtu, zaškrtněte pole Zobrazit komentáře v upozornění Hledání klíčového slova HLEDÁNÍ KLÍČOVÉHO SLOVA K rychlému vyhledání osobních údajů v databázi můžete použít klíčová slova. Jsou generována pro každé uživatelské jméno. Doporučuje se přiřadit klíčová slova při přidávání účtu / uživatelského jména.

14 14 Sticky Password 5.0 manuál Chcete-li zadat klíčová slova pro uživatelské j méno, postupuj te takto: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2. V okně Správa databáze vyberte položku ze seznamu, kterou chcete upravita a klikněnte na Upravit. 3. V zobrazeném okně klikněte na tlačítko vedle pole Přihlašovací jméno a vyplňte pole Popis. Pokud byl zvolen Účet s jedním uživatelským jménem, v okně Účet s jedním přihlašovacím jménem na kartě Přihlašovací údaje klepněte na ikonu Přidat cestu k programu / webové stránce PŘIDAT CESTU K PROGRAMU / WEBOVÉ STRÁNCE Přihlašovací jméno a heslo z účtu budou automaticky zadány do ověřovacích polí internetových stránek / programu. K definování webové stránky / aplikace se používá odkaz. V případě webové stránky to je adresa, zatímco v případě programu to je cesta ke spustitelnému souboru aplikace na počítači. Bez tohoto údaje nebude účet propojen s žádnou aplikací / webovou stránkou. Účet lze propojit s programem / webovou stránkou takto: kliknutím na odkaz v seznamu vybraných webových stránek vašeho prohlížeče nebo v seznamu aplikací ve vašem počítači, ruční specifikací cesty k aplikaci / webové stránce, pomocí Sticky ukazovátka. Chcete-li zkontrolovat zadanou cestu, spusťte aplikaci / webovou stránku kliknutím na volbu. Chcete-li vybrat odkaz pro účet, proveďte následuj ící: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2. V okně Spravovat databázi, které se otevře, vyberte volbu Přidat účet. 3. V zobrazeném okně klepněte na kartě Odkazy v poli Odkaz na volbu. 4. V zobrazeném okně zadejte do pole Odkaz cestu k aplikaci / webové stránce. Chcete-li určit webovou stránku ze seznamu uložených webových stránek (Oblíbené položky), vyberte v seznamu Karty webovou stránku a klikněte na odkaz Kopírovat odkaz z Oblíbených položek. Chcete-li zkopírovat adresu webové stránky z okna prohlížeče, klikněte na odkaz Použít cestu k propojené aplikaci. Chcete-li vybrat odkaz pro aplikaci, v poli Odkaz zadejte cestu ve svém počítači klepnutím na volbu. Chcete-li zadat cestu k programu / webové stránce ručně, proveďte následuj ící: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2. V okně Spravovat databázi, které se otevře, vyberte volbu Přidat účet. 3. V zobrazeném okně zadejte na kartě Odkazy v poli Odkaz cestu k programu / adresu webové stránky. Adresa webové stránky musí začínat řetězcem Chcete-li zadat cestu k programu / webové stránce pomocí Sticky ukazovátka, proveďte následuj ící: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2. V okně Spravovat databázi, které se otevře, vyberte volbu Přidat účet. 3. V zobrazeném okně zadejte na kartě Odkazy v poli Odkaz cestu k programu / webové stránce přesunutím Sticky ukazovátka do okna aplikace / prohlížeče.

15 Správa databáze Propojené účty PROPOJENÉ ÚČTY Aby určil, které údaje o účtu by měly být zadány automaticky při každém spuštění aplikace / webové stránky, Sticky Password používá cestu k aplikaci / internetovou adresu webové stránky. Vzhledem k tomu, že Sticky Password umožňuje použití více účtů pro jednu aplikaci / internetovou stránku, měli byste specifikovat pro každý účet účel. Na základě cesty k aplikaci / internetové adresy webové stránky Sticky Password umožňuje vytvoření účelu pro každý účet. Účel lze nakonfigurovat při vytváření účtu. Později můžete tato nastavení změnit. Způsob použití účtů se liší v závislosti na cílové aplikaci nebo webové stránce. Následující možnosti jsou k dispozici pro aplikace: Použít účet pro aplikaci. Účet bude použit pro dialogové okno aplikace, které obsahuje pole pro zadání přihlašovacího jména (uživatelské jméno) a hesla. Rozpoznat podle záhlaví okna. Účet bude použit pouze pro dané okno aplikace. Jedna aplikace může například používat více účtů. Pro různé účty se budou v rámci aplikace lišit pouze záhlaví oken. Sticky Password automaticky zadá údaje pro účet na základě záhlaví okna aplikace. Následující možnosti použití účtu jsou k dispozici pro webové stránky: Pouze pro danou webovou stránku. Sticky Password automaticky přidá uživatelské jméno a heslo pouze do identifikačních polí na dané webové stránce. Například pokud souvisí účet s webovou stránkou s adresou nebude platný pro jiné stránky v rámci téže domény, např. Pro webové stránky z adresáře. Sticky Password automaticky přidá uživatelské jméno a heslo do identifikačních polí všech webových stránek v poslední použité složce. Například pokud byla zadána adresa webové stránky účet bude použit pro webové stránky ve složce cgi-bin. Pro webové stránky: <doména třetí úrovně a nižší>. Tento účet slouží pro jakoukoli webovou stránku v doméně (doména třetí úrovně a nižší). Účet bude například použit pro webové stránky: nebo Účet ovšem nebude použit pro webové stránky s adresami, které mají odlišné domény čtvrté úrovně: com/pointer.php nebo Pro webové stránky: <název webové stránky>. Účet bude použit pro všechny webové stránky s poli pro zadání uživatelského jména a hesla. Účet bude například použit pro webové stránky: pointer.php nebo Chcete-li nastavit parametry pro používání účtu, proveďte následuj ící: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2. V okně Spravovat databázi vyberte na kartě Upravit účet ze seznamu Databáze a potom jej otevřete kliknutím na tlačítko Upravit. 3. V nově otevřeném okně vyberte na kartě Odkazy jednu z voleb pro použití účtu Automatická aktivace účtu AUTOMATICKÁ AKTIVACE ÚČTU Automatická aktivace účtu je standardně povolena. Sticky Password zadá uživatelské jméno a heslo do identifikačních polí a provede přihlášení. Parametry aktivace účtu můžete nastavit.

16 16 Sticky Password 5.0 manuál Rozsah webových adres, pro které je automatická aktivace použita, se pro webovou stránku zadává dodatečně. Pro aktivaci účtu jsou k dispozici následující možnosti: Pro zvolenou webovou stránku: Účet je aktivován pouze pro danou webovou stránku. Pro webovou stránku. Účet je aktivován na všech stránkách webových stránek. Chcete-li změnit automatickou aktivaci účtu, proveďte toto: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2. V okně Spravovat databázi vyberte na kartě Upravit účet ze seznamu Databáze a potom jej otevřete kliknutím na tlačítko Upravit. 3. V zobrazeném okně na kartě Odkazy zaškrtněte/zrušte pole Automaticky aktivovat účet po načtení. Dále zadejte jednu z metod aktivace účtu na webové stránce Vyplnění dodatečných polí VYPLNĚNÍ DODATEČNÝCH POLÍ Při Autorizaci na internetových stránkách jsou kromě hesla a uživatelského jména často požadována také další data. Sticky Password může tato další pole automaticky vyplnit. Můžete nastavit automatické vyplňování dalších polí pro účet. Možnosti pro další pole je možné nastavit, pokud je zadána cesta k aplikaci / adresa webové stránky. Aby mohla aplikace Sticky Password nastavit možnosti pro pole, dočasně načte webovou stránku a potom provede analýzu všech polí a tlačítek. Pole a tlačítka jsou sloučena do Skupin pro jednotlivé internetové stránky. Sticky Password dočasně uloží soubory a obrázky z načtené webové stránky ve vašem počítači. Chcete-li nastavit volby pro další oblasti, proveďte toto: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2. V okně Spravovat databázi vyberte na kartě Upravit účet ze seznamu Databáze a otevřete jej pro úpravy kliknutím na tlačítko Upravit. 3. V okně, které se otevře, klepněte na kartě Formulář manuální editace na volbu Upravit pole formuláře. 4. V okně Formulář manuální editace, které se otevře, zaškrtněte pole vedle požadovaného pole / tlačítka. 5. Aktivujte pole Hodnota pro vybrané pole / tlačítko kliknutím na tlačítko myši a následným nastavením hodnot polí. Chcete-li se vrátit do seznamu všech polí / tlačítek, klikněte na volbu Upravit pole. Chcete-li vymazat hodnotu, klikněte na volbu Odstranit. Chcete-li změnit hodnotu pole / tlačítka ještě jednou, klikněte na tlačítko Upravit Sdílené přihlašovací údaje SDÍLENÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE Můžete sdílet (propojit) jedno heslo se dvěma účty. Chcete-li sdílet Přihlašovací údaj e s j iným účtem, postupuj te následovně: 1. Klikněte na ikonu Sticky Password na hlavním panelu a vyberte Správa databáze. 2. Vyberte účet, pro který chcete použít sdílené údaje z jiného účtu. Pro přístup k účtu, klikněte na tlačítko Upravit, nebo dvojklikem na položku v seznamu účtů. 3. V záložce Přihlašovací informace, klikněte na tlačítko Použít sdílené přihlašovací údaje z jiného účtu...

17 Správa databáze 17 pro zobrazení seznamu účtů. 4. Vyberte účet, ze kterého chcete získat přihlašovací údaje, a klikněte na tlačítko OK, nebo dvojklikem na položku v seznamu účtů. 5. Přihlašovací jméno a heslo jsou nyní propojeny mezi dvěma vybranými účty. Poznámka: Informační ikona u účtu se změní na ikonu upozorňující o sdílených přihlašovacích údajích. Kliknutím na Zobrazit další účty se zobrazí dialogové oko se sdílenými účty. Kliknutím na Odpojit účty již nebudou sdílet jedny přihlašovací údaje a pro každý účet si budete moci nastavit unikátní heslo. 6. Kliknutím na tlačítko OK uložíte veškeré úpravy v databázi Webová stránka s více přihlašovacími účty WEBOVÁ STRÁNKA S VÍCE PŘIHLAŠOVACÍMI ÚČTY Více uživatelských jmen se často používá pro určité aplikace / webové stránky. Sticky Password umožňuje uložení více uživatelských jmen pro jeden účet. Sticky Password automaticky rozpozná uživatelské jméno při prvním použití a nabídne možnost přidání k účtu pro aplikaci / internetovou stránku. Nové uživatelské jméno pro účet můžete přidat ručně a následně jej změnit. Nové uživatelské jméno pro účet můžete přidat těmito způsoby: Kliknutím na Tlačítko rychlého spuštění. V nabídce rychlého spouštění vyberte položku Spravovat účet Přidat přihlašovací jméno. Z okna Spravovat databázi. Chcete-li přidat uživatelské j méno pro účet, proveďte následuj ící kroky: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Spravovat databázi. 2. V nabídce Spravovat databázi vyberte účet ze seznamu Databáze a potom klikněte na tlačítko Přidat - Přihlašovací jméno. V okně, které se otevře, zadejte uživatelské jméno a heslo. Chcete-li pro uživatelské jméno zadat 3. klíčová slova, klikněte na ikonu a vyplňte pole Popis. Chcete-li kopírovat uživatelské jméno / heslo do schránky, klikněte na tlačítko heslo, klikněte na odkaz Generovat heslo.. Chcete-li vytvořit Identity IDENTITY Mimo uživatelské jméno a heslo se na webových stránkách často používají i jiné osobní údaje, např. jméno a příjmení, datum narození, ová adresa, číslo telefonu, město, atd. Sticky Password umožňuje si uložit všechny tyto údaje a ještě mnoho dalších do zašifrované databáze v podobě identit. Jakmile budete mít tato data uložena, Sticky Password za vás vyplní on-line formulář na pouhé jedno kliknutí na základě uložených údajů zvolené Identity (Totožnosti). Chcete-li používat samostatně soukromé a obchodní informace, vytvořte si různé Identity (osobní, firemní, ). Parametry Identity si můžete kdykoli upravit. POZNÁMKA: Ve Sticky Password FREE je možno vytvořit pouze 1 identitu. Pro vytvoření Identity postupuj te následovně: 1. Na Hlavním panelu aplikace, zvolte Správa databáze. 2. Klikněte na tlačítko Přidat, vyberte Identitu, otevře se vám dialogové okno Přidání Identity

18 18 Sticky Password 5.0 manuál 3. V poli Název zadejte název Identity Ve sloupci Obsah u každé položky, zadejte požadované informace. Pokud budete ukládat informace o více platebních kartách nebo bankovních účtech, je potřeba zvolit jeden jako výchozí. Pokud budete chtít změnit výchozí platební kartu nebo bankovní účet, klikněte u příslušné karty nebo účtu na Použít jak výchozí. 4. Po zadání hodnoty pro požadovaná pole, uložte informace kliknutím na tlačítko OK a kliknutím na tlačítko Uložit v dialogovém okně Správa databáze Bezpečné poznámky BEZPEČNÉ POZNÁMKY Bezpečné poznámky v Sticky Password vám umožní ukládat důležité informace v bezpečném datovém úložišti. Ať už jsou to údaje o cestovním dokladu, rodná čísla rodinných příslušníků nebo také licenční čísla na software, nastavení Internetu a i jiné často používané důležité data. Přidat Chcete-li vytvořit novou Bezpečnou poznámku, postupuj te následovně: 1. Zvolte Správa databáze v menu Sticky Password. 2. Klikněte na tlačítko Přidat v menu. Zvolte Bezpečná poznámka v rozbalovacím menu. Tím se otevře jednoduchý textový editor, kde můžete vytvořit novou Bezpečnou poznámku. Textový editor umožňuje používat různé druhy písma, velikosti a umožnuje i další úpravy. 3. Zadejte název nové Bezpečné poznámky v poli Název, v horní části editoru. 4. Vyberte jednu z ikon z drop-down menu ikon. 5. Vyberte šablonu, můžete využít jednu z předdefinovaných, nebo si vytvořte vlastní přímo v textovém poli. POZNÁMKA: Nejprve je potřeba vybrat šablonu Bezpečné poznámky a až potom můžete zadávat data. Opačným postupem ztratíte všechna vepsaná data, které budete muset posléze znovu vepsat do šablony. 6. Kliknutím na tlačítko OK uložíte data a ukončíte textový editor, nebo Storno ukončíte textový editor bez uložení změn. Chcete-li uložit informace, které jste zadali jako šablonu pro pozdější použití, klikněte na tlačítko Uložit jako šablonu a potom zadejte název nové šablony v dialogovém okně, které se objeví. Kliknutím na tlačítko OK uložíte jako novou šablonu, nebo Storno budete pokračovat v úpravách Bezpečné poznámky. Kliknutím na tlačítko OK uložíte data a ukončíte textový editor, nebo na Storno ukončíte textový editor bez uložení změn. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte změny, které jste provedli v databázi, nebo Storno ukončíte bez uložení změn do databáze. Upravit Chcete-li upravit Bezpečnou poznámku, postupuj te následovně: 1. Vyberte jedenu z Bezpečných poznámek. Chcete-li otevřít Bezpečnou poznámku pro úpravy, klikněte na tlačítko Upravit, nebo dvoj-klikem na název Bezpečné poznámky. Bezpečná poznámka se otevře v základním textovém editoru Textový editor umožňuje používat různé druhy písma, velikosti a umožnuje i další úpravy. 2. Proveďte požadované změny, doplňky nebo zrušení. 3. Kliknutím na tlačítko OK uložíte změny a ukončíte textový editor, nebo na Storno, tím ukončíte textový editor bez uložení změn.

19 Správa databáze Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte změny, které jste provedli v databázi, nebo Storno, tím ukončíte editor bez uložení změn do databáze. Kliknutím na název již existující Bezpečné poznámky se zobrazí obsah Bezpečné poznámky v dialogovém okně v blízkosti ikony Sticky Password na liště hlavního panelu. Kliknutím na tlačítko Kopírovat do schránky zkopírujete obsah Bezpečné poznámky do schránky. Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete Bezpečnou poznámku pro editaci. Kliknutím na tlačítko x v horní části dialogového okna, okno zavřete. Odstranit Chcete-li odstranit Bezpečnou poznámku, postupuj te následovně: 1. Pomocí kurzoru myši, zvolte Bezpečnou poznámku, kterou chcete odstranit. 2. Klikněte na tlačítko Odstranit. 3. Klikněte na OK pro potvrzení, že chcete smazat Bezpečnou poznámku, nebo Storno, pokud Bezpečnou poznámku nechcete smazat. 4. Pozor, při zvolením Odstranit vše dojde k vymazání všech položek v databázi! 5. Klikněte na Uložit pro uložení změn provedených v databázi, nebo Storno, tím ukončíte editaci bez uložení změn do databáze Kategorie a skupiny účtů KATEGORIE A SKUPINY ÚČTŮ Spravovat Vaše účty, Bezpečné poznámky a Identity lze prostřednictvím dialogu Správa databáze. Pro přehledné uspořádání vašich účtů použijte rozdělení do skupin a kategorií. Vytvořte si vlastní nebo použijte před-definované skupiny. Uspořádejte si podobné Účty a Bezpečné poznámky do skupin. Chcete-li uspořádat data v kategoriích, postupuj te následovně: 1. V nabídce Hlavního panelu aplikace, zvolte Správa databáze. 2. Klikněte na Seskupit podle: - Neseskupovat - vaše účty a data se zobrazí v abecedním seznamu v každé sekci: Účty, Bezpečné poznámky, Identity - Typ Účtu - vaše aplikace a webové účty budou zobrazeny odděleně. - Poslední použití - vaše účty se zobrazí podle data, kdy byly naposledy použity. - Plánování změny Hesla - vaše účty budou zobrazeny podle časového plánu, který si stanovili pro změnu přihlašovacích údajů. Výchozí nastavení je pro všechny účty, 'Platnost do tohoto týdne'. Chcete-li vytvořit novou skupinu, postupuj te následovně: 1. V nabídce Hlavního panelu aplikace, zvolte Správa databáze. 2. Klikněte na tlačítko Přidat. 3. Vyberte Skupinu z rozbalovacího menu. Tím se otevřete novou složku s názvem Nová skupina. 4. Vyberte Nová skupina a klikněte na tlačítko Upravit, zvolte si jméno skupiny. Jakmile jste vytvořili skupinu, můžete do ní přetáhnout jednotlivé účty. Chcete-li odstranit skupinu, postupuj te následovně: 1. Vyberte skupinu 2. Klikněte na Odstranit a vyberte akci, kterou chcete provést. Skupiny účtů se zobrazí jednoduše v nabídce Tlačítka rychlého spuštění pod Účty. Přesuňte ukazatel myši v menu na Účty zobrazí se seznam účtů. * Předdefinované skupiny se objeví ihned po instalaci Sticky Password. Předdefinovaných skupin účtů jsou: e- mail, Finance, Zábava, Hry, Instant Messengers, Nakupování, Sociální sítě, Předplatné a Cestování.

20 20 Sticky Password 5.0 manuál Předdefinované Bezpečné poznámky jsou: Finance, ID, licence. POZNÁMKA: Funkce rozdělení účtů na skupiny je dostupná pouze ve Sticky Password PRO. 4.2 Úprava osobních údajů ÚPRAVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V databázi můžete upravovat své osobní údaje: účet, uživatelské jméno, podrobnosti identity, Bezpečné poznámky nebo skupiny účtů. Při úpravách nastavení jednotlivých prvků můžete provést následující: Pro účet: změňte název účtu, uživatelské jméno a heslo pokud má účet jedno uživatelské jméno; změňte cestu k aplikaci / webové stránce, která používá účet; vyberte pravidlo pro použití účtu; nastavte automatickou aktivaci; upravte další pole v účtu; změňte komentáře pro účet. Pro uživatelské jméno změňte hodnotu uživatelského jména a hesla. Pro Identitu změňte název Identity a hodnotu požadovaných polí. Pro Bezpečnou poznámku - změnit název Bezpečné poznámky, nebo obsah uložených dat. Pro Skupinu účtů změňte název a ikonu účtu. Protože je aplikace Sticky Password vestavěna v oknech aplikací a stránek, pro které se používá, můžete upravit nastavení účtu nebo uživatelského jména přímo z aplikace / webové stránky. Nastavení účtu nebo uživatelského jména můžete změnit následujícími způsoby: Z nabídky v systémové liště. Otevřete nabídku aplikace v systémové liště a vyberte položku Účty <Název Skupiny účtů> <Název účtů> Upravit účet. Z okna Spravovat databázi. Klepnutím na Tlačítko rychlého spuštění. Otevřete nabídku Tlačítka rychlého spouštění a vyberte položku Spravovat účet Upravit účet. Chcete-li změnit hodnoty polí a parametrů prvku z hlavního okna, proveďte toto: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2. V okně Správa databáze vyberte položku, kterou chcete upravit, klikněte na Upravit nebo použijte dvoj-klik na položce. 3. V zobrazeném okně změňte nastavení prvku. 4.3 Odstranění osobních údajů ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Před provedením jakýchkoli změn ve vašich osobních údajích vytvoří Sticky Password automaticky záložní kopii databáze. Je-li aktivní databáze neúmyslně změněna nebo odstraněna, použijte příkaz Obnovit databázi a vyberte si z uložených záložních databází. Z databáze je možné odstranit jeden nebo všechny prvky. Chcete-li odstranit prvek z databáze, proveďte následuj ící: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze. 2. V okně Správa databáze vyberte položku ze seznamu databáze a klikněte na tlačítko Odstranit nebo stiskněte klávesu DEL na klávesnici. Chcete-li odstranit všechny prvky z databáze, proveďte následuj ící: 1. V nabídce aplikace na systémové liště zvolte položku Správa databáze.

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více