Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN"

Transkript

1 Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009

2 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů Klíčová oblast 1. Komunikace Klíčová oblast 2. Infrastruktura Klíčová oblast 3. Lidské zdroje Klíčová oblast 4. Program Databáze projektů

3 1. Akční plán. Popisy projektů 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů garant (osoba, organizace): Mgr. Jiří Hruška, Educa24 agency, s.r.o. název projektu: Světelné informační panely (vitríny) cíle projektu: Vytvořit soubor kultivovaných a esteticky přitažlivých světelných panelů (vitrín), které budou v centru města a v centrech dalších městských obvodů informovat o kulturních událostech jednotným vizuálním stylem. věcná podstata projektu: Projekt usiluje o instalaci světelných panelů (vitrín), ve kterých budou v jednotném vizuálním stylu prezentovány kulturní akce. U každého panelu (vitríny) bude možné využít plochu 2 x 2x1,5 m. výstupy projektu: 60 informačních panelů (vitrín) vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč zdroje EU... Kč

4 číslo projektu: , globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť 1.2: Vytvořit přístupnou platformu pro veřejnou debatu dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů 1.2.1: Poskytovat, přijímat a reflektovat témata k diskusi garant (osoba, organizace): Bc. Ilona Rozehnalová, o.s. Fiducia název projektu: Kulturní web města Ostravy cíle projektu: Kvalitní propagace kulturních akcí v Ostravě na internetu. Ostrava žije kulturou. Ostrava jako otevřená komunikační síť. věcná podstata projektu: Kulturní web, který je propojený s ostatními weby organizací, Městským informačním centrem a podobně, snaží se vytipovávat nejzajímavější kulturní akce, je prostorem pro diskusi s veřejností, seznamuje veřejnost s významnými osobnostmi města, prezentuje mimořádné počiny na poli kultury, články, studie- provázání s univerzitní obcí. Web vytváří nezávislá instituce s přímou podporou z rozpočtu města a s poradním orgánem, složeným ze zástupců samosprávy a odborné veřejnosti. výstupy projektu: Kvalitní informace, snadno dostupné, aktuálnost, propojení s ostatními weby a institucemi vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x odhad nákladů na realizaci projektu a zdroje finančních prostředků na jejich úhradu1: CELKEM Kč vlastní prostředky Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje Kč zdroje EU...Kč 1 Roční náklady 2 Z rozpočtu statutárního města Ostravy 3 Z rozpočtu o.s. Fiducia

5 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů garant (osoba, organizace): Mgr. Jiří Hruška, Educa24 agency, s.r.o. název projektu: Webová stránka ostravské kultury cíle projektu: Vytvořit webovou stránku o ostravské kultuře na bázi tzv. Web 2.0, čili jako interaktivní stránku, která se informacemi plní sama (zčásti robot RSS systém, z větší části uživatelé). výstupy projektu: Webová stránka o ostravské kultuře věcná podstata projektu: Projekt vytvoří web stránku nové generace, která se na internetu bude chovat jako informační zdroj a zároveň jako databázový uzel vytvářený roboticky a uživatelsky. Podstata takového multifunkčnosti je zajištěna instalací systému RSS vyhledávání, který je v současné chvíli již vytvořen. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje minimálně...kč zdroje EU...Kč

6 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů garant (osoba, organizace): Mgr. Filip Rohan, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. název projektu: Síť informačních center cíle projektu: Dostupnost informací. Cílem je větší dostupnost Městského informačního centra (MIC) také v ostatních obvodech města Ostravy, sloužit by měly především místním občanům, kteří budou moci v rámci návštěvy úřadu získat informace o kulturních akcích v Ostravě, zakoupit vstupenku apod. Výhodou projektu je využití již stávajících prostor, jejichž umístění je již ve všeobecném povědomí obyvatel. Je samozřejmé, že funkce zaměstnance, který bude mít práci v těchto menších MIC na starosti, bude spojena také s výkonem jiné práce. Nepředpokládá se takové vytížení, jako je u již zřízených MIC v centru města a na nádraží ve Svinově. věcná podstata projektu: Zřízení menších MIC na všech úřadech městských obvodů výstupy projektu: 22 informačních center (MOb MOaP v rámci MMO) vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) 12/2010 CELKEM: Kč vlastní prostředky:...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

7 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.2: Zajistit technologické zázemí garant (osoba, organizace): Mgr. Jiří Hruška, Educa24 agency, s.r.o. název projektu: LCD panely do škol a institucí cíle projektu: Vytvořit síť LCD panelů instalovaných do škol a veřejných institucí, které by o dění v ostravské kultuře informovali formou video šotů. výstupy projektu: 100 LCD panelů věcná podstata projektu: LCD panely budou instalovány ve školách a organizacích, kde budou fungovat jako atraktivní reklamní plochy (pouze v oblasti kultury), servisní organizace, která bude zajišťovat aktualizaci informací propojí jednotlivé panely el. systémem (přes web) a obsah bude el. formou rozesílat. Odpadnou tak vysoké náklady na osobní obsluhu a celý systém bude rychlý a flexibilní. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...dle dotačních možností Kč soukromé zdroje... minimálně (reklama soukromých subjektů nebude možná) Kč zdroje EU... dle dotačních možností Kč

8 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.2: Zajistit technologické zázemí garant (osoba, organizace): Bc. Ivana Petříková, Národní divadlo moravskoslezské název projektu: Prezentace NDM interaktivní tabule/ LCD obrazovky cíle projektu: Zviditelnění a propagace tvorby a instituce (NDM) samotné v rámci města Ostrava obyvatelům města, návštěvníkům, zájemcům o kulturní dění v Moravskoslezském kraji atd. věcná podstata projektu: Instalace interaktivních tabulí a LCD obrazovek v prostorách budov NDM Divadlo Jiřího Myrona, Divadlo Antonína Dvořáka a přilehlých prostranstvích, popř. dalších vybraných lokací v rámci města Ostravy. Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo může být na stojánku. výstupy projektu: Pravidelně aktualizované relace věnované tvorbě, projektům a významným událostem v rámci NDM v česko-anglické mutaci vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok): x vzhledem k počátečnímu stádiu projektu nelze specifikovat blíže náklady na projekt z důvodu značně odlišné cenové relace interaktivních tabulí/lcd obrazovek dle jejich typu, jejichž pořízení je největší položkou rozpočtu (možnost čerpat finanční podporu ze strukturálních fondů EU) CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

9 číslo projektu: globální cíl: 1.2: Vytvořit přístupnou platformu pro veřejnou debatu dílčí cíl: 1.2.2: Vytvořit, poskytovat a rozvíjet organizačně technické zázemí pro fungování veřejné diskuse garant (osoba, organizace): Bc. Ivana Petříková, Národní divadlo moravskoslezské název projektu: Divadla výcviková centra komunikace a sebeprezentace cíle projektu: - primárním cílem projektu: prostřednictvím výcviku v komunikačních dovednostech a sebeprezentaci zlepšit šance na zaměstnání a lepší uplatnění u následujících cílových skupin: 1. Mladí lidé let 2. Nezaměstnaní (jako rekvalifikace) 3. Manažeři a vybraní pracovníci podniků, které by o projekt projevily zájem 4. Obecná veřejnost sekundárním cílem: propagace divadel a jejich činnosti. věcná podstata projektu: Založení systému výcviků v interpersonální komunikaci a sebeprezentaci v divadlech, která by se projektu účastnila. Systém by spočíval v jednotných výcvikových osnovách a koordinaci aktivit divadel, které se do projektu zapojí. Lektory kurzů by pak byli vybraní herci a psychologové, kteří by v počáteční fázi projektu prošli sami speciálním výcvikem, zaměřeným na výuku a výcvik v komunikačních dovednostech a sebeprezentaci. Koordinačním centrem projektu by se stalo Národní divadlo moravskoslezské (NDM) Ostrava. Územní pokrytí projektu by zahrnovalo celou ČR se zvláštním zřetelem na severní Čechy, severní Moravu a kraje se zvýšenou nezaměstnaností. výstupy projektu: Počet osob, které projdou kurzem. Výsledkem by bylo zvýšení zaměstnanosti v kraji, dopadem pak zlepšení životní úrovně v kraji či regionu. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok): 01/ CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč 4 Předpokládaný odhad nákladů na zahájení projektu, v dalších létech pak možnost i využití vlastních zdrojů

10 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Bedecker Ostrava cíle projektu: Poskytnutí komplexních informací z oblasti cestovního ruchu návštěvníkům i obyvatelům Ostravy. věcná podstata projektu: Zhotovení prezentačního materiálu ve formě bedeckeru o statutárním městě Ostrava a jeho nejbližším okolí a jeho následná distribuce v domácí i zahraniční síti. výstupy projektu: 9000 ks průvodce s dvojí obálkou (pro prodej a potřeby statutárního města Ostrava) ks v českém jazyce, ks v anglickém jazyce, ks v německém jazyce, ks v polském jazyce vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 10/2008 konec (měsíc, rok): 2011 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

11 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Aktualizace DVD Ostrava Multimedia cíle projektu: Poskytnutí komplexních a aktuálních informací obyvatelům, návštěvníkům města i zástupcům podnikatelské sféry. věcná podstata projektu: Pravidelná aktualizace údajů a dat na multimediálním prezentačním DVD města Ostravy, které je připravováno v česko-anglické mutaci. výstupy projektu: 1000 ks aktualizovaného DVD vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) 2009 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

12 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava - Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Prezentace Ostravy v periodikách s tématikou cestovního ruchu cíle projektu: Představit zájemcům město Ostravu z hlediska cestovního ruchu. věcná podstata projektu: Různé formy inzerce ve vybraných domácích a zahraničních periodikách cestovního ruchu po celý kalendářní rok. výstupy projektu: Dle média plánu pro tento rok již proběhly či plánujeme články v následujících periodikách - Travel in the Czech Republic, TIM, COT, letní a zimní speciál magazínu Koktejl, Czech Travelogue, Czechia, TTG, ABTA Magazine. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2009 konec (měsíc, rok) x 5 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 5 roční rozpočet

13 číslo projektu: globální cíl: 1.3:Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Léto v Ostravě cíle projektu: Poskytnout návštěvníkům a obyvatelům města Ostravy přehlednou nabídku vybraných možností kulturního, sportovního a dalšího vyžití v letním období. věcná podstata projektu: Jedná se o výrobu a distribuci prezentačního plakátu Léto v Ostravě, zahrnujícího vybrané kulturní a sportovní akce, které pořádají organizace založené či zřízené městem a takové, jež finanční částkou podpořilo statutární město Ostrava. Zařazeny jsou i ty, které svým programem mohou být zajímavé pro širokou vrstvu návštěvníků i obyvatel města. Plakát shrnuje nabídku nejlepších tipů na trávení volného času v Ostravě v období léta. Plakáty jsou umístěny z části v dopravních prostředcích MHD a z části v pobočkách OIS a na městských organizacích. Akce probíhá pravidelně již od roku výstupy projektu: ks plakátů s výběrem kulturních, sportovních a jiných akcí ve trojí verzi po 600 ks pro měsíc červen, měsíce červenec a srpen, pro měsíc září. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostrava trvání projektu začátek (měsíc/rok): 06/2009 konec (měsíc, rok): 09/2009 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

14 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Průvodce po technických památkách Ostravy cíle projektu: Poskytnout návštěvníkům a obyvatelům Ostravy komplexní informace o technickém dědictví města. věcná podstata projektu: Zhotovení nového prezentačního materiálu ve formě turistického průvodce o technických památkách v Ostravě a jeho následná distribuce v domácí i zahraniční síti. výstupy projektu:??? ks publikace o technických památkách i v cizojazyčné mutaci. VZ na zpracovatele grafiky, tisku a distribuce bude teprve definována. Texty jsou momentálně zpracovávány ve spolupráci s VŠB-TUO. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 09/2008 konec (měsíc, rok): CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

15 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Přímá prezentace města na domácích veletrzích, workshopech, výstavách a dalších akcích obdobného zaměření v oblasti cestovního ruchu cíle projektu: Představit zájemcům město Ostrava z hlediska cestovního ruchu nabídka turistických atraktivit, volnočasového vyžití, kulturních a sportovních akcí, doprovodných služeb apod. věcná podstata projektu: Pravidelná každoroční prezentace města v rámci stánku Moravskoslezského kraje na veletrzích: - Regiontour v Brně (leden 2009) - Holiday World v Praze (únor 2009) - Dovolená a Region v Ostravě (březen 2009) Prezentační akce v TIC CzechTourismu v Praze (červen 2009) výstupy projektu: Distribuce propagačních materiálů na daných akcích, poskytování informací o městě, realizace doprovodného programu. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) x 6 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 6 roční rozpočet

16 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Nepřímá prezentace města na tuzemských a zahraničních veletrzích, workshopech, výstavách a dalších akcích obdobného zaměření v oblasti cestovního ruchu. cíle projektu: Představit zájemcům město Ostrava z hlediska cestovního ruchu nabídka turistických atraktivit, volnočasového vyžití, kulturních a sportovních akcí, doprovodných služeb apod. věcná podstata projektu: Pravidelná každoroční prezentace města návštěvníkům různých domácích a zahraničních veletrhů formou prospektového servisu, který zajišťuje KÚ MSK, Destinační management Moravsko-Slezský apod. V roce 2009 se zatím Ostrava nepřímo prezentovala na veletrzích ve Vídni (leden) a Rize (únor). výstupy projektu: Distribuce propagačních materiálů na daných akcích. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) x 7 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 7 roční rozpočet

17 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Přímá prezentace města na zahraničních veletrzích, workshopech, výstavách a dalších akcích obdobného zaměření v oblasti cestovního ruchu cíle projektu: Představit zájemcům město Ostrava z hlediska cestovního ruchu nabídka turistických atraktivit, volnočasového vyžití, kulturních a sportovních akcí, doprovodných služeb apod. věcná podstata projektu: Pravidelná každoroční prezentace města v rámci stánku České republiky na veletrzích: - Vacantiebeurs v Utrechtu (leden 2009) - Slovakiatour v Bratislavě (leden 2009) - F.RE.E v Mnichově /dříve CBR/ (únor 2009) - World Travel Market v Londýně (listopad 2009) výstupy projektu: Distribuce propagačních materiálů na daných akcích a poskytování informací o městě. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) x 8 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 8 roční rozpočet

18 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Vojtěch Bartek, Národní divadlo moravskoslezské název projektu: Národní divadlo moravskoslezské v obrazech cíle projektu: Vizuální komunikací s občany, kteří se o kulturu vůbec zajímají, je informovat a tím také získávat pro pravidelné výužívání nabídky, které Národní divadlo moravskoslezské realizuje. Obrazovou komunikací sdělovat aktuální výsledky práce NDM veřejnosti Moravskoslezského kraje. Realizovat v místech, kde se organizují zájezdy na divadelní program Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, výsledky této práce výstavní formou prezentovat hlavní programový proud činnosti. věcná podstata projektu: V zájezdových místech střediscích, realizovat minimálně jednou ročně výstavní program z činnosti a aktivit Národního divadla moravskoslezského. výstupy projektu: Každoročně realizovat deset výstavních projektů v takovém složení, aby mohly být veřejně prezentování v různých místech Moravskoslezského kraje. Výstavy by byly částečně putovní. Každá výstava veřejně prezentována cca 3x. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 8/2009 konec (měsíc, rok) x 9 CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 9 Roční rozpočet. Náklady na jednu výstavní prezentací by neměly přesáhnou částku Kč, tj.. 4x výsledky jednotlivých souborů divadla + 1x výsledky dalších kulturních aktivit NDM Ostrava. 5 výstavních projektů Kč /ročně

19 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Mgr. Pavla Bittnerová, odbor kancelář primátora, odbor kultury a sportu název projektu: Komunikační strategie města ke zlepšení informovanosti obyvatel Ostravy o užití finančních prostředků v oblasti kultury cíle projektu: V současné době jsou komunikovány možnosti a užití dotací, grantů a příspěvků z rozpočtu města na oblast kultury především prostřednictvím internetu na webových stránkách Způsob vyhledávání informací je zdlouhavý a je omezen na uživatele internetu. V menší míře jsou záležitosti dotací prezentovány v měsíčníku Ostravská radnice, avšak vzhledem k omezenému prostoru se jedná jen o základní fakta. Nedaří se téměř vůbec prezentovat tuto záležitost v mediích a pokud ano tak se jedná především o problematické situace, které spíše mají negativní dopad. Cílem projektu je zlepšit tuto komunikaci a seznámit obyvatele se způsoby přidělování peněz a jejich užití. věcná podstata projektu: 1. Základním nosičem informací nadále zůstává web a to zejména z důvodu množství informací. V navrhované variantě je doporučováno jiné zpracování a sestava informací, tak aby cesta ke získání údajů byla přímá a nikoli jako dosud, kdy je nutné vyhledávání v rozpočtu města, v grantech a dotacích, případně v akcích zaštiťovaných vedením města. Znamená to vypracovat jasnou strukturu, ze které vyplyne, kolik financí je určeno na kulturu (ale i sport, městskou dopravu apod.) 2. Akce, které jsou dotovány městem, jasně specifikovat včetně částky a uvádět k nim další informace opět využít komunikační prostředky SMO web a OR. 3. Příjemce financí bude mít rovněž povinnost informovat o dotaci a jejím užití prostřednictvím svých informačních kanálů. 4. Využít také placenou inzerci k informování veřejnosti 5. Využít netradiční formy informování (např. anketa, prostřednictvím které by hlasující mohli přidělit dotaci) výstupy projektu: Informace, informovanost a také průhlednost přidělování a užití finančních zdrojů vazba projektu na jiné dokumenty: Rozpočet města, zásady grantové politiky, usnesení orgánů rozhodujících o přidělení grantů trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x 10 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 10 náklady na jednu pracovní síl (včetně odvodů): ,-

20 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.2: Nalézt, vytvořit a nabídnout motivační nástroje garant (osoba, organizace): Mgr. Filip Rohan, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. název projektu: Městské informační plochy pro výlep cíle projektu: Poskytnout plochy pro prezentaci subjektů zdarma, omezit černý výlep. Cílem projektu je vybudovat cca 100 stylových výlepových ploch, které město Ostrava bude na své náklady udržovat. Tyto plochy budou poskytnuty zdarma k volnému výlepu, čímž se alespoň částečně omezí černý výlep, který hyzdí město a poškozuje jak obecní, tak soukromý majetek. Vždy budou na kulturní scéně existovat subjekty, které (ať už z finančních, či jiných důvodů) nejsou ochotny si zajistit výlep oficiální cestou, navíc rozsah oficiálních ploch pro výlep již zdaleka není dostačující. Motivační nástroj je zde zcela jednoznačný. věcná podstata projektu: Vybudovat a udržovat 100 ploch pro volný výlep výstupy projektu: Dostupnější prezentace také pro nekomerční subjekty, omezení černého výlepu na území města vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) 12/2010 CELKEM: Kč vlastní prostředky:...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

21 1.2. Klíčová oblast 2. Infrastruktura číslo projektu: , globální cíl: 2.1.: Regenerovat a rozvíjet stávající infrastruktury dílčí cíl: 2.1.1: Zmapovat možnosti stávající infrastruktury Zmapovat potřeby uživatelů a aktérů garant (osoba, organizace): Sylva Kocurová, Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace název projektu: Uspořádejte svou akci v Ostravě cíle projektu: Poskytnutí informací o stávající infrastruktuře potencionálním pořadatelům akcí věcná podstata projektu: Vytvořit centrální registr informací pro pořadatele akcí, jednotná kritéria pro zhodnocení kapacitních a technických možností jednotlivých prostor a zařízení a jejich zveřejnění na webových stránkách. Možnost přidat vlastní zařízení. Propagace stránek přes OIS, MMO a obvody. Lze spojit i s DC zmapovat potřeby uživatelů a aktérů - formou ankety. výstupy projektu: Webové stránky vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 03/2009 konec (měsíc, rok) x 11 CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 11 Odhad nákladů: - výroba stránek 80 tis. Kč - správa stránek - 10 let 400 tis. Kč Částky jsou uvedeny bez DPH a budou upřesněny po specifikaci požadavků.

22 číslo projektu: , , , globální cíl: 2.1: Regenerovat a rozvíjet stávající infrastrukturu 2.2: Vystavět infrastrukturu novou dílčí cíl: 2.1.1: Zmapovat možnosti stávající infrastruktury 2.1.2: Zmapovat potřeby uživatelů i aktérů 2.2.1: Zmapovat potřeby uživatelů a aktérů 2.2.2: Zajistit realizaci nové infrastruktury garant (osoba, organizace): Ing. arch. Ludvík Grym, Česká komora architektů název projektu: Architektonické a architektonicko urbanistické soutěže na projekty infrastruktury v rámci Koncepce kultury města Ostravy cíle projektu: Pořídit na základě architektonických a architektonicko urbanistických soutěží ty nejkvalitnější projekty k řešení revitalizace stávající a výstavby nové infrastruktury, zajistit pluralitu názorů na architektonické řešení oněch projektů. Cílem je zajistit co možná nejkvalitnější projekty a dovést je do stádia realizace. věcná podstata projektu: Na všechny projekty z položky infrastruktura, počítající s urbanistickým a architektonickým začleněním kulturních počinů do struktury města, je povinnost, vyplývající z přijaté koncepce, pořádat architektonické a architektonicko - urbanistické soutěže za spolupráce s Českou komorou architektů a s odbornou veřejností města. Soutěže jsou organizovány na vysoké úrovni tj. je věnována velká pozornost pořízení základní dokumentace, pečlivě se zpracovává požadovaný program rekonstruovaných či nově zřizovaných budov, dále je precizně připravena porota z odborníků celostátního či mezinárodního renomé, jsou voleny realistické termíny naplnění soutěže a ustaveno odpovídající ocenění ve formě finančních odměn a důsledného uplatňování výsledků soutěží. výstupy projektu: Na základě výstupů architektonických soutěží vznikají kvalitní projekty na rekonstrukci či vznik nových dominant kulturního obsahu v Ostravě. Týká se to řady připravovaných projektů zvláště pak projektu na zřízení městské galerie, koncertního sálu či hudebního centra, rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, zřízení nového fotbalového stadionu, parky či dětská hřiště, event. rekonstrukce stávajících dalších kulturních a sportovních zařízení z veřejných prostředků!!! vazba projektu na jiné dokumenty: Územní plán města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): průběžně konec (měsíc, rok) 12 CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč x 12 v jednom případě přibližně v průměru Kč

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více