Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN"

Transkript

1 Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009

2 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů Klíčová oblast 1. Komunikace Klíčová oblast 2. Infrastruktura Klíčová oblast 3. Lidské zdroje Klíčová oblast 4. Program Databáze projektů

3 1. Akční plán. Popisy projektů 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů garant (osoba, organizace): Mgr. Jiří Hruška, Educa24 agency, s.r.o. název projektu: Světelné informační panely (vitríny) cíle projektu: Vytvořit soubor kultivovaných a esteticky přitažlivých světelných panelů (vitrín), které budou v centru města a v centrech dalších městských obvodů informovat o kulturních událostech jednotným vizuálním stylem. věcná podstata projektu: Projekt usiluje o instalaci světelných panelů (vitrín), ve kterých budou v jednotném vizuálním stylu prezentovány kulturní akce. U každého panelu (vitríny) bude možné využít plochu 2 x 2x1,5 m. výstupy projektu: 60 informačních panelů (vitrín) vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč zdroje EU... Kč

4 číslo projektu: , globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť 1.2: Vytvořit přístupnou platformu pro veřejnou debatu dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů 1.2.1: Poskytovat, přijímat a reflektovat témata k diskusi garant (osoba, organizace): Bc. Ilona Rozehnalová, o.s. Fiducia název projektu: Kulturní web města Ostravy cíle projektu: Kvalitní propagace kulturních akcí v Ostravě na internetu. Ostrava žije kulturou. Ostrava jako otevřená komunikační síť. věcná podstata projektu: Kulturní web, který je propojený s ostatními weby organizací, Městským informačním centrem a podobně, snaží se vytipovávat nejzajímavější kulturní akce, je prostorem pro diskusi s veřejností, seznamuje veřejnost s významnými osobnostmi města, prezentuje mimořádné počiny na poli kultury, články, studie- provázání s univerzitní obcí. Web vytváří nezávislá instituce s přímou podporou z rozpočtu města a s poradním orgánem, složeným ze zástupců samosprávy a odborné veřejnosti. výstupy projektu: Kvalitní informace, snadno dostupné, aktuálnost, propojení s ostatními weby a institucemi vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x odhad nákladů na realizaci projektu a zdroje finančních prostředků na jejich úhradu1: CELKEM Kč vlastní prostředky Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje Kč zdroje EU...Kč 1 Roční náklady 2 Z rozpočtu statutárního města Ostravy 3 Z rozpočtu o.s. Fiducia

5 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů garant (osoba, organizace): Mgr. Jiří Hruška, Educa24 agency, s.r.o. název projektu: Webová stránka ostravské kultury cíle projektu: Vytvořit webovou stránku o ostravské kultuře na bázi tzv. Web 2.0, čili jako interaktivní stránku, která se informacemi plní sama (zčásti robot RSS systém, z větší části uživatelé). výstupy projektu: Webová stránka o ostravské kultuře věcná podstata projektu: Projekt vytvoří web stránku nové generace, která se na internetu bude chovat jako informační zdroj a zároveň jako databázový uzel vytvářený roboticky a uživatelsky. Podstata takového multifunkčnosti je zajištěna instalací systému RSS vyhledávání, který je v současné chvíli již vytvořen. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje minimálně...kč zdroje EU...Kč

6 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů garant (osoba, organizace): Mgr. Filip Rohan, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. název projektu: Síť informačních center cíle projektu: Dostupnost informací. Cílem je větší dostupnost Městského informačního centra (MIC) také v ostatních obvodech města Ostravy, sloužit by měly především místním občanům, kteří budou moci v rámci návštěvy úřadu získat informace o kulturních akcích v Ostravě, zakoupit vstupenku apod. Výhodou projektu je využití již stávajících prostor, jejichž umístění je již ve všeobecném povědomí obyvatel. Je samozřejmé, že funkce zaměstnance, který bude mít práci v těchto menších MIC na starosti, bude spojena také s výkonem jiné práce. Nepředpokládá se takové vytížení, jako je u již zřízených MIC v centru města a na nádraží ve Svinově. věcná podstata projektu: Zřízení menších MIC na všech úřadech městských obvodů výstupy projektu: 22 informačních center (MOb MOaP v rámci MMO) vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) 12/2010 CELKEM: Kč vlastní prostředky:...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

7 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.2: Zajistit technologické zázemí garant (osoba, organizace): Mgr. Jiří Hruška, Educa24 agency, s.r.o. název projektu: LCD panely do škol a institucí cíle projektu: Vytvořit síť LCD panelů instalovaných do škol a veřejných institucí, které by o dění v ostravské kultuře informovali formou video šotů. výstupy projektu: 100 LCD panelů věcná podstata projektu: LCD panely budou instalovány ve školách a organizacích, kde budou fungovat jako atraktivní reklamní plochy (pouze v oblasti kultury), servisní organizace, která bude zajišťovat aktualizaci informací propojí jednotlivé panely el. systémem (přes web) a obsah bude el. formou rozesílat. Odpadnou tak vysoké náklady na osobní obsluhu a celý systém bude rychlý a flexibilní. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...dle dotačních možností Kč soukromé zdroje... minimálně (reklama soukromých subjektů nebude možná) Kč zdroje EU... dle dotačních možností Kč

8 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.2: Zajistit technologické zázemí garant (osoba, organizace): Bc. Ivana Petříková, Národní divadlo moravskoslezské název projektu: Prezentace NDM interaktivní tabule/ LCD obrazovky cíle projektu: Zviditelnění a propagace tvorby a instituce (NDM) samotné v rámci města Ostrava obyvatelům města, návštěvníkům, zájemcům o kulturní dění v Moravskoslezském kraji atd. věcná podstata projektu: Instalace interaktivních tabulí a LCD obrazovek v prostorách budov NDM Divadlo Jiřího Myrona, Divadlo Antonína Dvořáka a přilehlých prostranstvích, popř. dalších vybraných lokací v rámci města Ostravy. Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo může být na stojánku. výstupy projektu: Pravidelně aktualizované relace věnované tvorbě, projektům a významným událostem v rámci NDM v česko-anglické mutaci vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok): x vzhledem k počátečnímu stádiu projektu nelze specifikovat blíže náklady na projekt z důvodu značně odlišné cenové relace interaktivních tabulí/lcd obrazovek dle jejich typu, jejichž pořízení je největší položkou rozpočtu (možnost čerpat finanční podporu ze strukturálních fondů EU) CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

9 číslo projektu: globální cíl: 1.2: Vytvořit přístupnou platformu pro veřejnou debatu dílčí cíl: 1.2.2: Vytvořit, poskytovat a rozvíjet organizačně technické zázemí pro fungování veřejné diskuse garant (osoba, organizace): Bc. Ivana Petříková, Národní divadlo moravskoslezské název projektu: Divadla výcviková centra komunikace a sebeprezentace cíle projektu: - primárním cílem projektu: prostřednictvím výcviku v komunikačních dovednostech a sebeprezentaci zlepšit šance na zaměstnání a lepší uplatnění u následujících cílových skupin: 1. Mladí lidé let 2. Nezaměstnaní (jako rekvalifikace) 3. Manažeři a vybraní pracovníci podniků, které by o projekt projevily zájem 4. Obecná veřejnost sekundárním cílem: propagace divadel a jejich činnosti. věcná podstata projektu: Založení systému výcviků v interpersonální komunikaci a sebeprezentaci v divadlech, která by se projektu účastnila. Systém by spočíval v jednotných výcvikových osnovách a koordinaci aktivit divadel, které se do projektu zapojí. Lektory kurzů by pak byli vybraní herci a psychologové, kteří by v počáteční fázi projektu prošli sami speciálním výcvikem, zaměřeným na výuku a výcvik v komunikačních dovednostech a sebeprezentaci. Koordinačním centrem projektu by se stalo Národní divadlo moravskoslezské (NDM) Ostrava. Územní pokrytí projektu by zahrnovalo celou ČR se zvláštním zřetelem na severní Čechy, severní Moravu a kraje se zvýšenou nezaměstnaností. výstupy projektu: Počet osob, které projdou kurzem. Výsledkem by bylo zvýšení zaměstnanosti v kraji, dopadem pak zlepšení životní úrovně v kraji či regionu. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok): 01/ CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč 4 Předpokládaný odhad nákladů na zahájení projektu, v dalších létech pak možnost i využití vlastních zdrojů

10 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Bedecker Ostrava cíle projektu: Poskytnutí komplexních informací z oblasti cestovního ruchu návštěvníkům i obyvatelům Ostravy. věcná podstata projektu: Zhotovení prezentačního materiálu ve formě bedeckeru o statutárním městě Ostrava a jeho nejbližším okolí a jeho následná distribuce v domácí i zahraniční síti. výstupy projektu: 9000 ks průvodce s dvojí obálkou (pro prodej a potřeby statutárního města Ostrava) ks v českém jazyce, ks v anglickém jazyce, ks v německém jazyce, ks v polském jazyce vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 10/2008 konec (měsíc, rok): 2011 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

11 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Aktualizace DVD Ostrava Multimedia cíle projektu: Poskytnutí komplexních a aktuálních informací obyvatelům, návštěvníkům města i zástupcům podnikatelské sféry. věcná podstata projektu: Pravidelná aktualizace údajů a dat na multimediálním prezentačním DVD města Ostravy, které je připravováno v česko-anglické mutaci. výstupy projektu: 1000 ks aktualizovaného DVD vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) 2009 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

12 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava - Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Prezentace Ostravy v periodikách s tématikou cestovního ruchu cíle projektu: Představit zájemcům město Ostravu z hlediska cestovního ruchu. věcná podstata projektu: Různé formy inzerce ve vybraných domácích a zahraničních periodikách cestovního ruchu po celý kalendářní rok. výstupy projektu: Dle média plánu pro tento rok již proběhly či plánujeme články v následujících periodikách - Travel in the Czech Republic, TIM, COT, letní a zimní speciál magazínu Koktejl, Czech Travelogue, Czechia, TTG, ABTA Magazine. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2009 konec (měsíc, rok) x 5 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 5 roční rozpočet

13 číslo projektu: globální cíl: 1.3:Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Léto v Ostravě cíle projektu: Poskytnout návštěvníkům a obyvatelům města Ostravy přehlednou nabídku vybraných možností kulturního, sportovního a dalšího vyžití v letním období. věcná podstata projektu: Jedná se o výrobu a distribuci prezentačního plakátu Léto v Ostravě, zahrnujícího vybrané kulturní a sportovní akce, které pořádají organizace založené či zřízené městem a takové, jež finanční částkou podpořilo statutární město Ostrava. Zařazeny jsou i ty, které svým programem mohou být zajímavé pro širokou vrstvu návštěvníků i obyvatel města. Plakát shrnuje nabídku nejlepších tipů na trávení volného času v Ostravě v období léta. Plakáty jsou umístěny z části v dopravních prostředcích MHD a z části v pobočkách OIS a na městských organizacích. Akce probíhá pravidelně již od roku výstupy projektu: ks plakátů s výběrem kulturních, sportovních a jiných akcí ve trojí verzi po 600 ks pro měsíc červen, měsíce červenec a srpen, pro měsíc září. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostrava trvání projektu začátek (měsíc/rok): 06/2009 konec (měsíc, rok): 09/2009 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

14 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Průvodce po technických památkách Ostravy cíle projektu: Poskytnout návštěvníkům a obyvatelům Ostravy komplexní informace o technickém dědictví města. věcná podstata projektu: Zhotovení nového prezentačního materiálu ve formě turistického průvodce o technických památkách v Ostravě a jeho následná distribuce v domácí i zahraniční síti. výstupy projektu:??? ks publikace o technických památkách i v cizojazyčné mutaci. VZ na zpracovatele grafiky, tisku a distribuce bude teprve definována. Texty jsou momentálně zpracovávány ve spolupráci s VŠB-TUO. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 09/2008 konec (měsíc, rok): CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

15 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Přímá prezentace města na domácích veletrzích, workshopech, výstavách a dalších akcích obdobného zaměření v oblasti cestovního ruchu cíle projektu: Představit zájemcům město Ostrava z hlediska cestovního ruchu nabídka turistických atraktivit, volnočasového vyžití, kulturních a sportovních akcí, doprovodných služeb apod. věcná podstata projektu: Pravidelná každoroční prezentace města v rámci stánku Moravskoslezského kraje na veletrzích: - Regiontour v Brně (leden 2009) - Holiday World v Praze (únor 2009) - Dovolená a Region v Ostravě (březen 2009) Prezentační akce v TIC CzechTourismu v Praze (červen 2009) výstupy projektu: Distribuce propagačních materiálů na daných akcích, poskytování informací o městě, realizace doprovodného programu. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) x 6 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 6 roční rozpočet

16 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Nepřímá prezentace města na tuzemských a zahraničních veletrzích, workshopech, výstavách a dalších akcích obdobného zaměření v oblasti cestovního ruchu. cíle projektu: Představit zájemcům město Ostrava z hlediska cestovního ruchu nabídka turistických atraktivit, volnočasového vyžití, kulturních a sportovních akcí, doprovodných služeb apod. věcná podstata projektu: Pravidelná každoroční prezentace města návštěvníkům různých domácích a zahraničních veletrhů formou prospektového servisu, který zajišťuje KÚ MSK, Destinační management Moravsko-Slezský apod. V roce 2009 se zatím Ostrava nepřímo prezentovala na veletrzích ve Vídni (leden) a Rize (únor). výstupy projektu: Distribuce propagačních materiálů na daných akcích. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) x 7 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 7 roční rozpočet

17 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Přímá prezentace města na zahraničních veletrzích, workshopech, výstavách a dalších akcích obdobného zaměření v oblasti cestovního ruchu cíle projektu: Představit zájemcům město Ostrava z hlediska cestovního ruchu nabídka turistických atraktivit, volnočasového vyžití, kulturních a sportovních akcí, doprovodných služeb apod. věcná podstata projektu: Pravidelná každoroční prezentace města v rámci stánku České republiky na veletrzích: - Vacantiebeurs v Utrechtu (leden 2009) - Slovakiatour v Bratislavě (leden 2009) - F.RE.E v Mnichově /dříve CBR/ (únor 2009) - World Travel Market v Londýně (listopad 2009) výstupy projektu: Distribuce propagačních materiálů na daných akcích a poskytování informací o městě. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) x 8 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 8 roční rozpočet

18 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Vojtěch Bartek, Národní divadlo moravskoslezské název projektu: Národní divadlo moravskoslezské v obrazech cíle projektu: Vizuální komunikací s občany, kteří se o kulturu vůbec zajímají, je informovat a tím také získávat pro pravidelné výužívání nabídky, které Národní divadlo moravskoslezské realizuje. Obrazovou komunikací sdělovat aktuální výsledky práce NDM veřejnosti Moravskoslezského kraje. Realizovat v místech, kde se organizují zájezdy na divadelní program Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, výsledky této práce výstavní formou prezentovat hlavní programový proud činnosti. věcná podstata projektu: V zájezdových místech střediscích, realizovat minimálně jednou ročně výstavní program z činnosti a aktivit Národního divadla moravskoslezského. výstupy projektu: Každoročně realizovat deset výstavních projektů v takovém složení, aby mohly být veřejně prezentování v různých místech Moravskoslezského kraje. Výstavy by byly částečně putovní. Každá výstava veřejně prezentována cca 3x. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 8/2009 konec (měsíc, rok) x 9 CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 9 Roční rozpočet. Náklady na jednu výstavní prezentací by neměly přesáhnou částku Kč, tj.. 4x výsledky jednotlivých souborů divadla + 1x výsledky dalších kulturních aktivit NDM Ostrava. 5 výstavních projektů Kč /ročně

19 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Mgr. Pavla Bittnerová, odbor kancelář primátora, odbor kultury a sportu název projektu: Komunikační strategie města ke zlepšení informovanosti obyvatel Ostravy o užití finančních prostředků v oblasti kultury cíle projektu: V současné době jsou komunikovány možnosti a užití dotací, grantů a příspěvků z rozpočtu města na oblast kultury především prostřednictvím internetu na webových stránkách Způsob vyhledávání informací je zdlouhavý a je omezen na uživatele internetu. V menší míře jsou záležitosti dotací prezentovány v měsíčníku Ostravská radnice, avšak vzhledem k omezenému prostoru se jedná jen o základní fakta. Nedaří se téměř vůbec prezentovat tuto záležitost v mediích a pokud ano tak se jedná především o problematické situace, které spíše mají negativní dopad. Cílem projektu je zlepšit tuto komunikaci a seznámit obyvatele se způsoby přidělování peněz a jejich užití. věcná podstata projektu: 1. Základním nosičem informací nadále zůstává web a to zejména z důvodu množství informací. V navrhované variantě je doporučováno jiné zpracování a sestava informací, tak aby cesta ke získání údajů byla přímá a nikoli jako dosud, kdy je nutné vyhledávání v rozpočtu města, v grantech a dotacích, případně v akcích zaštiťovaných vedením města. Znamená to vypracovat jasnou strukturu, ze které vyplyne, kolik financí je určeno na kulturu (ale i sport, městskou dopravu apod.) 2. Akce, které jsou dotovány městem, jasně specifikovat včetně částky a uvádět k nim další informace opět využít komunikační prostředky SMO web a OR. 3. Příjemce financí bude mít rovněž povinnost informovat o dotaci a jejím užití prostřednictvím svých informačních kanálů. 4. Využít také placenou inzerci k informování veřejnosti 5. Využít netradiční formy informování (např. anketa, prostřednictvím které by hlasující mohli přidělit dotaci) výstupy projektu: Informace, informovanost a také průhlednost přidělování a užití finančních zdrojů vazba projektu na jiné dokumenty: Rozpočet města, zásady grantové politiky, usnesení orgánů rozhodujících o přidělení grantů trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x 10 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 10 náklady na jednu pracovní síl (včetně odvodů): ,-

20 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.2: Nalézt, vytvořit a nabídnout motivační nástroje garant (osoba, organizace): Mgr. Filip Rohan, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. název projektu: Městské informační plochy pro výlep cíle projektu: Poskytnout plochy pro prezentaci subjektů zdarma, omezit černý výlep. Cílem projektu je vybudovat cca 100 stylových výlepových ploch, které město Ostrava bude na své náklady udržovat. Tyto plochy budou poskytnuty zdarma k volnému výlepu, čímž se alespoň částečně omezí černý výlep, který hyzdí město a poškozuje jak obecní, tak soukromý majetek. Vždy budou na kulturní scéně existovat subjekty, které (ať už z finančních, či jiných důvodů) nejsou ochotny si zajistit výlep oficiální cestou, navíc rozsah oficiálních ploch pro výlep již zdaleka není dostačující. Motivační nástroj je zde zcela jednoznačný. věcná podstata projektu: Vybudovat a udržovat 100 ploch pro volný výlep výstupy projektu: Dostupnější prezentace také pro nekomerční subjekty, omezení černého výlepu na území města vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) 12/2010 CELKEM: Kč vlastní prostředky:...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

21 1.2. Klíčová oblast 2. Infrastruktura číslo projektu: , globální cíl: 2.1.: Regenerovat a rozvíjet stávající infrastruktury dílčí cíl: 2.1.1: Zmapovat možnosti stávající infrastruktury Zmapovat potřeby uživatelů a aktérů garant (osoba, organizace): Sylva Kocurová, Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace název projektu: Uspořádejte svou akci v Ostravě cíle projektu: Poskytnutí informací o stávající infrastruktuře potencionálním pořadatelům akcí věcná podstata projektu: Vytvořit centrální registr informací pro pořadatele akcí, jednotná kritéria pro zhodnocení kapacitních a technických možností jednotlivých prostor a zařízení a jejich zveřejnění na webových stránkách. Možnost přidat vlastní zařízení. Propagace stránek přes OIS, MMO a obvody. Lze spojit i s DC zmapovat potřeby uživatelů a aktérů - formou ankety. výstupy projektu: Webové stránky vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 03/2009 konec (měsíc, rok) x 11 CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 11 Odhad nákladů: - výroba stránek 80 tis. Kč - správa stránek - 10 let 400 tis. Kč Částky jsou uvedeny bez DPH a budou upřesněny po specifikaci požadavků.

22 číslo projektu: , , , globální cíl: 2.1: Regenerovat a rozvíjet stávající infrastrukturu 2.2: Vystavět infrastrukturu novou dílčí cíl: 2.1.1: Zmapovat možnosti stávající infrastruktury 2.1.2: Zmapovat potřeby uživatelů i aktérů 2.2.1: Zmapovat potřeby uživatelů a aktérů 2.2.2: Zajistit realizaci nové infrastruktury garant (osoba, organizace): Ing. arch. Ludvík Grym, Česká komora architektů název projektu: Architektonické a architektonicko urbanistické soutěže na projekty infrastruktury v rámci Koncepce kultury města Ostravy cíle projektu: Pořídit na základě architektonických a architektonicko urbanistických soutěží ty nejkvalitnější projekty k řešení revitalizace stávající a výstavby nové infrastruktury, zajistit pluralitu názorů na architektonické řešení oněch projektů. Cílem je zajistit co možná nejkvalitnější projekty a dovést je do stádia realizace. věcná podstata projektu: Na všechny projekty z položky infrastruktura, počítající s urbanistickým a architektonickým začleněním kulturních počinů do struktury města, je povinnost, vyplývající z přijaté koncepce, pořádat architektonické a architektonicko - urbanistické soutěže za spolupráce s Českou komorou architektů a s odbornou veřejností města. Soutěže jsou organizovány na vysoké úrovni tj. je věnována velká pozornost pořízení základní dokumentace, pečlivě se zpracovává požadovaný program rekonstruovaných či nově zřizovaných budov, dále je precizně připravena porota z odborníků celostátního či mezinárodního renomé, jsou voleny realistické termíny naplnění soutěže a ustaveno odpovídající ocenění ve formě finančních odměn a důsledného uplatňování výsledků soutěží. výstupy projektu: Na základě výstupů architektonických soutěží vznikají kvalitní projekty na rekonstrukci či vznik nových dominant kulturního obsahu v Ostravě. Týká se to řady připravovaných projektů zvláště pak projektu na zřízení městské galerie, koncertního sálu či hudebního centra, rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, zřízení nového fotbalového stadionu, parky či dětská hřiště, event. rekonstrukce stávajících dalších kulturních a sportovních zařízení z veřejných prostředků!!! vazba projektu na jiné dokumenty: Územní plán města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): průběžně konec (měsíc, rok) 12 CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč x 12 v jednom případě přibližně v průměru Kč

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky?

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Statutární město Ostrava odbor ekonomického rozvoje Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Odbor ekonomického rozvoje Ing. Helena Ochmanská 10. 12. 2009 www.ostrava.cz Programové balíčky

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY LETECKÝ SNÍMEK PŘED ZAPOČETÍM REVITALIZAČNÍCH PRACÍ LETECKÝ SNÍMEK CELÉ OBLASTI HISTORICKÉ SOUVISLOSTI NKP je součástí Dolní oblasti Vítkovice v části území, kde byly

Více

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011)

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011) Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/2010 12/2011) akce dotace od v rámci programu výše dotace celkové náklady termíny realizace Snížení energetické náročnosti

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi OSTRAVA - 5. 11. 2013 Multifunkční aula GONG Ing. Jiří Michálek, Ph.D. Ředitel pro strategii VÍTKOVICE, a.s. MK ČR: Vracíme památky do života Realizací projektů

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Priority Moravskoslezského kraje při podpoře měst a obcí, rozvoj cestovního ruchu

Priority Moravskoslezského kraje při podpoře měst a obcí, rozvoj cestovního ruchu Priority Moravskoslezského kraje při podpoře měst a obcí, rozvoj cestovního ruchu Datum: 21.9.2017 Priority rady kraje 2016-2020 Priority MSK 2016-2020 dokončení hospodářské transformace (Strategie hospodářské

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Databáze brownfieldů Olomouckého kraje Databáze podnikatelských nemovitostí

Databáze brownfieldů Olomouckého kraje Databáze podnikatelských nemovitostí Databáze brownfieldů Olomouckého kraje Databáze podnikatelských nemovitostí Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015 Východiska při mapování Brownfield nemovitost, která ztratila svoji

Více