Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN"

Transkript

1 Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009

2 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů Klíčová oblast 1. Komunikace Klíčová oblast 2. Infrastruktura Klíčová oblast 3. Lidské zdroje Klíčová oblast 4. Program Databáze projektů

3 1. Akční plán. Popisy projektů 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů garant (osoba, organizace): Mgr. Jiří Hruška, Educa24 agency, s.r.o. název projektu: Světelné informační panely (vitríny) cíle projektu: Vytvořit soubor kultivovaných a esteticky přitažlivých světelných panelů (vitrín), které budou v centru města a v centrech dalších městských obvodů informovat o kulturních událostech jednotným vizuálním stylem. věcná podstata projektu: Projekt usiluje o instalaci světelných panelů (vitrín), ve kterých budou v jednotném vizuálním stylu prezentovány kulturní akce. U každého panelu (vitríny) bude možné využít plochu 2 x 2x1,5 m. výstupy projektu: 60 informačních panelů (vitrín) vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč zdroje EU... Kč

4 číslo projektu: , globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť 1.2: Vytvořit přístupnou platformu pro veřejnou debatu dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů 1.2.1: Poskytovat, přijímat a reflektovat témata k diskusi garant (osoba, organizace): Bc. Ilona Rozehnalová, o.s. Fiducia název projektu: Kulturní web města Ostravy cíle projektu: Kvalitní propagace kulturních akcí v Ostravě na internetu. Ostrava žije kulturou. Ostrava jako otevřená komunikační síť. věcná podstata projektu: Kulturní web, který je propojený s ostatními weby organizací, Městským informačním centrem a podobně, snaží se vytipovávat nejzajímavější kulturní akce, je prostorem pro diskusi s veřejností, seznamuje veřejnost s významnými osobnostmi města, prezentuje mimořádné počiny na poli kultury, články, studie- provázání s univerzitní obcí. Web vytváří nezávislá instituce s přímou podporou z rozpočtu města a s poradním orgánem, složeným ze zástupců samosprávy a odborné veřejnosti. výstupy projektu: Kvalitní informace, snadno dostupné, aktuálnost, propojení s ostatními weby a institucemi vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x odhad nákladů na realizaci projektu a zdroje finančních prostředků na jejich úhradu1: CELKEM Kč vlastní prostředky Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje Kč zdroje EU...Kč 1 Roční náklady 2 Z rozpočtu statutárního města Ostravy 3 Z rozpočtu o.s. Fiducia

5 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů garant (osoba, organizace): Mgr. Jiří Hruška, Educa24 agency, s.r.o. název projektu: Webová stránka ostravské kultury cíle projektu: Vytvořit webovou stránku o ostravské kultuře na bázi tzv. Web 2.0, čili jako interaktivní stránku, která se informacemi plní sama (zčásti robot RSS systém, z větší části uživatelé). výstupy projektu: Webová stránka o ostravské kultuře věcná podstata projektu: Projekt vytvoří web stránku nové generace, která se na internetu bude chovat jako informační zdroj a zároveň jako databázový uzel vytvářený roboticky a uživatelsky. Podstata takového multifunkčnosti je zajištěna instalací systému RSS vyhledávání, který je v současné chvíli již vytvořen. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje minimálně...kč zdroje EU...Kč

6 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.1: Vytvořit síť aktivních databázových informačních uzlů garant (osoba, organizace): Mgr. Filip Rohan, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. název projektu: Síť informačních center cíle projektu: Dostupnost informací. Cílem je větší dostupnost Městského informačního centra (MIC) také v ostatních obvodech města Ostravy, sloužit by měly především místním občanům, kteří budou moci v rámci návštěvy úřadu získat informace o kulturních akcích v Ostravě, zakoupit vstupenku apod. Výhodou projektu je využití již stávajících prostor, jejichž umístění je již ve všeobecném povědomí obyvatel. Je samozřejmé, že funkce zaměstnance, který bude mít práci v těchto menších MIC na starosti, bude spojena také s výkonem jiné práce. Nepředpokládá se takové vytížení, jako je u již zřízených MIC v centru města a na nádraží ve Svinově. věcná podstata projektu: Zřízení menších MIC na všech úřadech městských obvodů výstupy projektu: 22 informačních center (MOb MOaP v rámci MMO) vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) 12/2010 CELKEM: Kč vlastní prostředky:...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

7 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.2: Zajistit technologické zázemí garant (osoba, organizace): Mgr. Jiří Hruška, Educa24 agency, s.r.o. název projektu: LCD panely do škol a institucí cíle projektu: Vytvořit síť LCD panelů instalovaných do škol a veřejných institucí, které by o dění v ostravské kultuře informovali formou video šotů. výstupy projektu: 100 LCD panelů věcná podstata projektu: LCD panely budou instalovány ve školách a organizacích, kde budou fungovat jako atraktivní reklamní plochy (pouze v oblasti kultury), servisní organizace, která bude zajišťovat aktualizaci informací propojí jednotlivé panely el. systémem (přes web) a obsah bude el. formou rozesílat. Odpadnou tak vysoké náklady na osobní obsluhu a celý systém bude rychlý a flexibilní. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...dle dotačních možností Kč soukromé zdroje... minimálně (reklama soukromých subjektů nebude možná) Kč zdroje EU... dle dotačních možností Kč

8 číslo projektu: globální cíl: 1.1: Vytvořit strukturovanou a interaktivní komunikační síť dílčí cíl: 1.1.2: Zajistit technologické zázemí garant (osoba, organizace): Bc. Ivana Petříková, Národní divadlo moravskoslezské název projektu: Prezentace NDM interaktivní tabule/ LCD obrazovky cíle projektu: Zviditelnění a propagace tvorby a instituce (NDM) samotné v rámci města Ostrava obyvatelům města, návštěvníkům, zájemcům o kulturní dění v Moravskoslezském kraji atd. věcná podstata projektu: Instalace interaktivních tabulí a LCD obrazovek v prostorách budov NDM Divadlo Jiřího Myrona, Divadlo Antonína Dvořáka a přilehlých prostranstvích, popř. dalších vybraných lokací v rámci města Ostravy. Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo může být na stojánku. výstupy projektu: Pravidelně aktualizované relace věnované tvorbě, projektům a významným událostem v rámci NDM v česko-anglické mutaci vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok): x vzhledem k počátečnímu stádiu projektu nelze specifikovat blíže náklady na projekt z důvodu značně odlišné cenové relace interaktivních tabulí/lcd obrazovek dle jejich typu, jejichž pořízení je největší položkou rozpočtu (možnost čerpat finanční podporu ze strukturálních fondů EU) CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

9 číslo projektu: globální cíl: 1.2: Vytvořit přístupnou platformu pro veřejnou debatu dílčí cíl: 1.2.2: Vytvořit, poskytovat a rozvíjet organizačně technické zázemí pro fungování veřejné diskuse garant (osoba, organizace): Bc. Ivana Petříková, Národní divadlo moravskoslezské název projektu: Divadla výcviková centra komunikace a sebeprezentace cíle projektu: - primárním cílem projektu: prostřednictvím výcviku v komunikačních dovednostech a sebeprezentaci zlepšit šance na zaměstnání a lepší uplatnění u následujících cílových skupin: 1. Mladí lidé let 2. Nezaměstnaní (jako rekvalifikace) 3. Manažeři a vybraní pracovníci podniků, které by o projekt projevily zájem 4. Obecná veřejnost sekundárním cílem: propagace divadel a jejich činnosti. věcná podstata projektu: Založení systému výcviků v interpersonální komunikaci a sebeprezentaci v divadlech, která by se projektu účastnila. Systém by spočíval v jednotných výcvikových osnovách a koordinaci aktivit divadel, které se do projektu zapojí. Lektory kurzů by pak byli vybraní herci a psychologové, kteří by v počáteční fázi projektu prošli sami speciálním výcvikem, zaměřeným na výuku a výcvik v komunikačních dovednostech a sebeprezentaci. Koordinačním centrem projektu by se stalo Národní divadlo moravskoslezské (NDM) Ostrava. Územní pokrytí projektu by zahrnovalo celou ČR se zvláštním zřetelem na severní Čechy, severní Moravu a kraje se zvýšenou nezaměstnaností. výstupy projektu: Počet osob, které projdou kurzem. Výsledkem by bylo zvýšení zaměstnanosti v kraji, dopadem pak zlepšení životní úrovně v kraji či regionu. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok): 01/ CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč 4 Předpokládaný odhad nákladů na zahájení projektu, v dalších létech pak možnost i využití vlastních zdrojů

10 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Bedecker Ostrava cíle projektu: Poskytnutí komplexních informací z oblasti cestovního ruchu návštěvníkům i obyvatelům Ostravy. věcná podstata projektu: Zhotovení prezentačního materiálu ve formě bedeckeru o statutárním městě Ostrava a jeho nejbližším okolí a jeho následná distribuce v domácí i zahraniční síti. výstupy projektu: 9000 ks průvodce s dvojí obálkou (pro prodej a potřeby statutárního města Ostrava) ks v českém jazyce, ks v anglickém jazyce, ks v německém jazyce, ks v polském jazyce vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 10/2008 konec (měsíc, rok): 2011 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

11 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Aktualizace DVD Ostrava Multimedia cíle projektu: Poskytnutí komplexních a aktuálních informací obyvatelům, návštěvníkům města i zástupcům podnikatelské sféry. věcná podstata projektu: Pravidelná aktualizace údajů a dat na multimediálním prezentačním DVD města Ostravy, které je připravováno v česko-anglické mutaci. výstupy projektu: 1000 ks aktualizovaného DVD vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) 2009 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

12 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava - Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Prezentace Ostravy v periodikách s tématikou cestovního ruchu cíle projektu: Představit zájemcům město Ostravu z hlediska cestovního ruchu. věcná podstata projektu: Různé formy inzerce ve vybraných domácích a zahraničních periodikách cestovního ruchu po celý kalendářní rok. výstupy projektu: Dle média plánu pro tento rok již proběhly či plánujeme články v následujících periodikách - Travel in the Czech Republic, TIM, COT, letní a zimní speciál magazínu Koktejl, Czech Travelogue, Czechia, TTG, ABTA Magazine. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2009 konec (měsíc, rok) x 5 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 5 roční rozpočet

13 číslo projektu: globální cíl: 1.3:Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Léto v Ostravě cíle projektu: Poskytnout návštěvníkům a obyvatelům města Ostravy přehlednou nabídku vybraných možností kulturního, sportovního a dalšího vyžití v letním období. věcná podstata projektu: Jedná se o výrobu a distribuci prezentačního plakátu Léto v Ostravě, zahrnujícího vybrané kulturní a sportovní akce, které pořádají organizace založené či zřízené městem a takové, jež finanční částkou podpořilo statutární město Ostrava. Zařazeny jsou i ty, které svým programem mohou být zajímavé pro širokou vrstvu návštěvníků i obyvatel města. Plakát shrnuje nabídku nejlepších tipů na trávení volného času v Ostravě v období léta. Plakáty jsou umístěny z části v dopravních prostředcích MHD a z části v pobočkách OIS a na městských organizacích. Akce probíhá pravidelně již od roku výstupy projektu: ks plakátů s výběrem kulturních, sportovních a jiných akcí ve trojí verzi po 600 ks pro měsíc červen, měsíce červenec a srpen, pro měsíc září. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostrava, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostrava trvání projektu začátek (měsíc/rok): 06/2009 konec (měsíc, rok): 09/2009 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

14 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Průvodce po technických památkách Ostravy cíle projektu: Poskytnout návštěvníkům a obyvatelům Ostravy komplexní informace o technickém dědictví města. věcná podstata projektu: Zhotovení nového prezentačního materiálu ve formě turistického průvodce o technických památkách v Ostravě a jeho následná distribuce v domácí i zahraniční síti. výstupy projektu:??? ks publikace o technických památkách i v cizojazyčné mutaci. VZ na zpracovatele grafiky, tisku a distribuce bude teprve definována. Texty jsou momentálně zpracovávány ve spolupráci s VŠB-TUO. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 09/2008 konec (měsíc, rok): CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

15 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Přímá prezentace města na domácích veletrzích, workshopech, výstavách a dalších akcích obdobného zaměření v oblasti cestovního ruchu cíle projektu: Představit zájemcům město Ostrava z hlediska cestovního ruchu nabídka turistických atraktivit, volnočasového vyžití, kulturních a sportovních akcí, doprovodných služeb apod. věcná podstata projektu: Pravidelná každoroční prezentace města v rámci stánku Moravskoslezského kraje na veletrzích: - Regiontour v Brně (leden 2009) - Holiday World v Praze (únor 2009) - Dovolená a Region v Ostravě (březen 2009) Prezentační akce v TIC CzechTourismu v Praze (červen 2009) výstupy projektu: Distribuce propagačních materiálů na daných akcích, poskytování informací o městě, realizace doprovodného programu. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) x 6 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 6 roční rozpočet

16 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Nepřímá prezentace města na tuzemských a zahraničních veletrzích, workshopech, výstavách a dalších akcích obdobného zaměření v oblasti cestovního ruchu. cíle projektu: Představit zájemcům město Ostrava z hlediska cestovního ruchu nabídka turistických atraktivit, volnočasového vyžití, kulturních a sportovních akcí, doprovodných služeb apod. věcná podstata projektu: Pravidelná každoroční prezentace města návštěvníkům různých domácích a zahraničních veletrhů formou prospektového servisu, který zajišťuje KÚ MSK, Destinační management Moravsko-Slezský apod. V roce 2009 se zatím Ostrava nepřímo prezentovala na veletrzích ve Vídni (leden) a Rize (únor). výstupy projektu: Distribuce propagačních materiálů na daných akcích. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) x 7 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 7 roční rozpočet

17 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava Odbor ekonomického rozvoje název projektu: Přímá prezentace města na zahraničních veletrzích, workshopech, výstavách a dalších akcích obdobného zaměření v oblasti cestovního ruchu cíle projektu: Představit zájemcům město Ostrava z hlediska cestovního ruchu nabídka turistických atraktivit, volnočasového vyžití, kulturních a sportovních akcí, doprovodných služeb apod. věcná podstata projektu: Pravidelná každoroční prezentace města v rámci stánku České republiky na veletrzích: - Vacantiebeurs v Utrechtu (leden 2009) - Slovakiatour v Bratislavě (leden 2009) - F.RE.E v Mnichově /dříve CBR/ (únor 2009) - World Travel Market v Londýně (listopad 2009) výstupy projektu: Distribuce propagačních materiálů na daných akcích a poskytování informací o městě. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy, Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc, rok) x 8 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 8 roční rozpočet

18 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Vojtěch Bartek, Národní divadlo moravskoslezské název projektu: Národní divadlo moravskoslezské v obrazech cíle projektu: Vizuální komunikací s občany, kteří se o kulturu vůbec zajímají, je informovat a tím také získávat pro pravidelné výužívání nabídky, které Národní divadlo moravskoslezské realizuje. Obrazovou komunikací sdělovat aktuální výsledky práce NDM veřejnosti Moravskoslezského kraje. Realizovat v místech, kde se organizují zájezdy na divadelní program Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, výsledky této práce výstavní formou prezentovat hlavní programový proud činnosti. věcná podstata projektu: V zájezdových místech střediscích, realizovat minimálně jednou ročně výstavní program z činnosti a aktivit Národního divadla moravskoslezského. výstupy projektu: Každoročně realizovat deset výstavních projektů v takovém složení, aby mohly být veřejně prezentování v různých místech Moravskoslezského kraje. Výstavy by byly částečně putovní. Každá výstava veřejně prezentována cca 3x. vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 8/2009 konec (měsíc, rok) x 9 CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 9 Roční rozpočet. Náklady na jednu výstavní prezentací by neměly přesáhnou částku Kč, tj.. 4x výsledky jednotlivých souborů divadla + 1x výsledky dalších kulturních aktivit NDM Ostrava. 5 výstavních projektů Kč /ročně

19 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.1: Vytvořit strukturované formy prezentace informací garant (osoba, organizace): Mgr. Pavla Bittnerová, odbor kancelář primátora, odbor kultury a sportu název projektu: Komunikační strategie města ke zlepšení informovanosti obyvatel Ostravy o užití finančních prostředků v oblasti kultury cíle projektu: V současné době jsou komunikovány možnosti a užití dotací, grantů a příspěvků z rozpočtu města na oblast kultury především prostřednictvím internetu na webových stránkách Způsob vyhledávání informací je zdlouhavý a je omezen na uživatele internetu. V menší míře jsou záležitosti dotací prezentovány v měsíčníku Ostravská radnice, avšak vzhledem k omezenému prostoru se jedná jen o základní fakta. Nedaří se téměř vůbec prezentovat tuto záležitost v mediích a pokud ano tak se jedná především o problematické situace, které spíše mají negativní dopad. Cílem projektu je zlepšit tuto komunikaci a seznámit obyvatele se způsoby přidělování peněz a jejich užití. věcná podstata projektu: 1. Základním nosičem informací nadále zůstává web a to zejména z důvodu množství informací. V navrhované variantě je doporučováno jiné zpracování a sestava informací, tak aby cesta ke získání údajů byla přímá a nikoli jako dosud, kdy je nutné vyhledávání v rozpočtu města, v grantech a dotacích, případně v akcích zaštiťovaných vedením města. Znamená to vypracovat jasnou strukturu, ze které vyplyne, kolik financí je určeno na kulturu (ale i sport, městskou dopravu apod.) 2. Akce, které jsou dotovány městem, jasně specifikovat včetně částky a uvádět k nim další informace opět využít komunikační prostředky SMO web a OR. 3. Příjemce financí bude mít rovněž povinnost informovat o dotaci a jejím užití prostřednictvím svých informačních kanálů. 4. Využít také placenou inzerci k informování veřejnosti 5. Využít netradiční formy informování (např. anketa, prostřednictvím které by hlasující mohli přidělit dotaci) výstupy projektu: Informace, informovanost a také průhlednost přidělování a užití finančních zdrojů vazba projektu na jiné dokumenty: Rozpočet města, zásady grantové politiky, usnesení orgánů rozhodujících o přidělení grantů trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) x 10 CELKEM Kč vlastní prostředky Kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 10 náklady na jednu pracovní síl (včetně odvodů): ,-

20 číslo projektu: globální cíl: 1.3: Zapojit veřejnost do procesu komunikace dílčí cíl: 1.3.2: Nalézt, vytvořit a nabídnout motivační nástroje garant (osoba, organizace): Mgr. Filip Rohan, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. název projektu: Městské informační plochy pro výlep cíle projektu: Poskytnout plochy pro prezentaci subjektů zdarma, omezit černý výlep. Cílem projektu je vybudovat cca 100 stylových výlepových ploch, které město Ostrava bude na své náklady udržovat. Tyto plochy budou poskytnuty zdarma k volnému výlepu, čímž se alespoň částečně omezí černý výlep, který hyzdí město a poškozuje jak obecní, tak soukromý majetek. Vždy budou na kulturní scéně existovat subjekty, které (ať už z finančních, či jiných důvodů) nejsou ochotny si zajistit výlep oficiální cestou, navíc rozsah oficiálních ploch pro výlep již zdaleka není dostačující. Motivační nástroj je zde zcela jednoznačný. věcná podstata projektu: Vybudovat a udržovat 100 ploch pro volný výlep výstupy projektu: Dostupnější prezentace také pro nekomerční subjekty, omezení černého výlepu na území města vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 01/2010 konec (měsíc, rok) 12/2010 CELKEM: Kč vlastní prostředky:...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj) Kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč

21 1.2. Klíčová oblast 2. Infrastruktura číslo projektu: , globální cíl: 2.1.: Regenerovat a rozvíjet stávající infrastruktury dílčí cíl: 2.1.1: Zmapovat možnosti stávající infrastruktury Zmapovat potřeby uživatelů a aktérů garant (osoba, organizace): Sylva Kocurová, Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace název projektu: Uspořádejte svou akci v Ostravě cíle projektu: Poskytnutí informací o stávající infrastruktuře potencionálním pořadatelům akcí věcná podstata projektu: Vytvořit centrální registr informací pro pořadatele akcí, jednotná kritéria pro zhodnocení kapacitních a technických možností jednotlivých prostor a zařízení a jejich zveřejnění na webových stránkách. Možnost přidat vlastní zařízení. Propagace stránek přes OIS, MMO a obvody. Lze spojit i s DC zmapovat potřeby uživatelů a aktérů - formou ankety. výstupy projektu: Webové stránky vazba projektu na jiné dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): 03/2009 konec (měsíc, rok) x 11 CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč 11 Odhad nákladů: - výroba stránek 80 tis. Kč - správa stránek - 10 let 400 tis. Kč Částky jsou uvedeny bez DPH a budou upřesněny po specifikaci požadavků.

22 číslo projektu: , , , globální cíl: 2.1: Regenerovat a rozvíjet stávající infrastrukturu 2.2: Vystavět infrastrukturu novou dílčí cíl: 2.1.1: Zmapovat možnosti stávající infrastruktury 2.1.2: Zmapovat potřeby uživatelů i aktérů 2.2.1: Zmapovat potřeby uživatelů a aktérů 2.2.2: Zajistit realizaci nové infrastruktury garant (osoba, organizace): Ing. arch. Ludvík Grym, Česká komora architektů název projektu: Architektonické a architektonicko urbanistické soutěže na projekty infrastruktury v rámci Koncepce kultury města Ostravy cíle projektu: Pořídit na základě architektonických a architektonicko urbanistických soutěží ty nejkvalitnější projekty k řešení revitalizace stávající a výstavby nové infrastruktury, zajistit pluralitu názorů na architektonické řešení oněch projektů. Cílem je zajistit co možná nejkvalitnější projekty a dovést je do stádia realizace. věcná podstata projektu: Na všechny projekty z položky infrastruktura, počítající s urbanistickým a architektonickým začleněním kulturních počinů do struktury města, je povinnost, vyplývající z přijaté koncepce, pořádat architektonické a architektonicko - urbanistické soutěže za spolupráce s Českou komorou architektů a s odbornou veřejností města. Soutěže jsou organizovány na vysoké úrovni tj. je věnována velká pozornost pořízení základní dokumentace, pečlivě se zpracovává požadovaný program rekonstruovaných či nově zřizovaných budov, dále je precizně připravena porota z odborníků celostátního či mezinárodního renomé, jsou voleny realistické termíny naplnění soutěže a ustaveno odpovídající ocenění ve formě finančních odměn a důsledného uplatňování výsledků soutěží. výstupy projektu: Na základě výstupů architektonických soutěží vznikají kvalitní projekty na rekonstrukci či vznik nových dominant kulturního obsahu v Ostravě. Týká se to řady připravovaných projektů zvláště pak projektu na zřízení městské galerie, koncertního sálu či hudebního centra, rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, zřízení nového fotbalového stadionu, parky či dětská hřiště, event. rekonstrukce stávajících dalších kulturních a sportovních zařízení z veřejných prostředků!!! vazba projektu na jiné dokumenty: Územní plán města Ostravy trvání projektu začátek (měsíc/rok): průběžně konec (měsíc, rok) 12 CELKEM Kč vlastní prostředky...kč ostatní veřejné zdroje ČR (stát, kraj)...kč soukromé zdroje...kč zdroje EU...Kč x 12 v jednom případě přibližně v průměru Kč

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky?

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Statutární město Ostrava odbor ekonomického rozvoje Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Odbor ekonomického rozvoje Ing. Helena Ochmanská 10. 12. 2009 www.ostrava.cz Programové balíčky

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY LETECKÝ SNÍMEK PŘED ZAPOČETÍM REVITALIZAČNÍCH PRACÍ LETECKÝ SNÍMEK CELÉ OBLASTI HISTORICKÉ SOUVISLOSTI NKP je součástí Dolní oblasti Vítkovice v části území, kde byly

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi OSTRAVA - 5. 11. 2013 Multifunkční aula GONG Ing. Jiří Michálek, Ph.D. Ředitel pro strategii VÍTKOVICE, a.s. MK ČR: Vracíme památky do života Realizací projektů

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost MAS Bohdanečsko, o.s. vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na uspořádání informační akce v rámci realizace projektu Rozvoj MAS

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Základní údaje o území MAS Území MAS Nízký Jeseník je součástí Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. Na rozloze 318,97 km2 žije 11.955 obyvatel. Hustota

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více