Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE"

Transkript

1 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011

2 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/

3 2

4 3 Obsah 1. Úvod do problematiky LMS Moodle Úvodní stránka LMS Moodle Přihlášení do LMS Moodle Vytvoření nového kurzu v LMS Moodle Popis parametrů kurzu Obecná nastavení Přístup pro hosty Skupiny Dostupnost Jazyk Základní orientace v kurzu Popis funkcí jednotlivých bloků Sledování aktivit kurzu Navigace Administrace kurzu Vytváření obsahu kurzu Doplňkové bloky Obecná doporučení pro systém LMS Moodle Seznam použitých zdrojů a literatury... 23

5 4

6 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY LMS MOODLE 5 1. Úvod do problematiky LMS Moodle Dostáváte do rukou příručku, která by Vám měla posloužit kromě teoretických poznatků i praktickými radami při práci s elektronickým systémem Moodle 2.0 (dále jen Moodle) z pohledu učitele (lektora) e-learningových kurzů, který patří k výukovým systémům označeným pod zkratkou LMS (Learning Management System řídící výukový systém). LMS Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o neustále se vyvíjecí projekt, navržený na základě sociálně konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. LMS Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci. To v zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. V rámci LMS Moodle existuje několik uživatelských rolí: Manažer může vstupovat do kurzů a upravovat jejich obsah i nastavení. Většinou sami v kurzech neparticipují, ani v nich nejsou zapsáni. Tvůrce kurzu může zakládat nové (prázdné) kurzy, tvůrce kurzu má právo založit kurz a přiřadit k němu jeho učitele. Jakmile tuto operaci provede ztrácí ke kurzu jakákoliv práva (pokud si sám sobě nepřidělí roli Učitel v tomto kurzu). Učitel může v rámci kurzu dělat vše, včetně změn aktivit a známkování kurzu, učitel je tedy ten kdo kurz připravuje (tj. vkládá a upravuje jeho obsah) a ten kdo v tomto kurzu učí. Učitel bez práva upravovat může učit v kurzech a známkovat studenty, nemůže však měnit činnosti, obsah (tj. nezapne si režim úprav). Studenti účastníci kurzu, kteří v tomto kurzu studují, obvykle mají méně oprávnění. H o s t é mají minimální práva a obvykle nemohou nikam vkládat texty. Tato příručka je určena pro lektory e-learningových kurzů z pohledu role Učitele, Učitele bez práva upravovat. LMS Moodle poskytuje přehledné uživatelské rozhraní a neklade tedy žádné speciální požadavky na počítačovou gramotnost jak ze strany lektorů tak studentů.

7 6 2. Úvodní stránka LMS Moodle Odkaz na LMS Moodle naleznete na www stránkách Národního Centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen Centrum), nebo přímo na adrese nconzo.cz/elearning/. Po vstupu na stránku LMS Moodle se Vám objeví Úvodní stránka, viz obrázek č. 1: Úvodní stránka LMS Moodle. Obrázek č. 1: Úvodní stránka LMS Moodle. Úvodní stranu tvoří: hlavní menu, dostupné kategorie kurzů, volitelné bloky (kalendář, kategorie kurzů, poslední novinky, atd.).

8 3. PŘIHLÁŠENÍ DO LMS MOODLE 7 3. Přihlášení do LMS Moodle 3. Přihlášení do LMS Moodle Pokud Pokud chceme chceme pracovat pracovat v systému v systému LMS u Moodle, LMS je Moodle, nutné se je přihlásit nutné platným se přihlásit uživatelským platným uživatelsk jménem kým a heslem, jméne které em a Vám hesle bylo em, přiděleno. které Vám V našem bylo přiděleno. případě naleznete V našem tlačítko případě pro přihlášení naleznete tlačítko na Úvodní pro stránce přihláše LMS ení Moodle, na Úvodní v pravém stráhorním nce LMS rohu, Moodle, viz obrázek v pravém č. 2: Tlačítko horním pro přihlášení rohu, viz obrázek do LMS č.2 Moodle, Tlačítk kde o máte pro rovněž přihlášení možnost do LMS volby Moo Jazyka odle, prostředí kde máte LMS rovně Moodle. ěž možnost volby Jazyka prostředí LMS Moodle. Obrázek č. 2: Tlačítko pro přihlášení do LMS Moodle Obrázek č. 2 Tlačítkoo pro přihlášení do LMS Moodle Následně po kliknutí levým tlačítkem myši na text Nejste přihlášeni (Přihlásit Následně po kliknutí levým tlačítkem myši na text Nejstepřihlášeni(Přihlásitse) se Vám se) se Vám objeví přihlašovací dialog, viz obrázek č. 3. Do pole, které je označeno objeví přihlašovací dialog, viz obrázek č. 3. Do pole, které je označeno textem Identifikační textem číslo napíšete Identifikač své ční přihlašovací číslo jméno napíšete např. své novák, přihla do ašovací pole označené jméno Heslo např. novák, napíšete do heslo, pole označené které jste é dostali Heslo přiděleno, napíšete nebo heslo, jste si kte zvolili. eré jste Následně dostali klikněte přiděleno, levým tlačítkem nebo jste myši si na zvolili. tlačítko Přihlášení. klikněte levým tlačítkem myši na tlačítkoo Přihlášení. Obrázek č. 3: Přihlašovací Následně dialog Obrázek č. 3 Přihlašovací dialog

9 8 Pokud Vaše přihlášení do LMS Moodle proběhlo korektně, uvidíte v pravém horním rohu svoje jméno a přijmení, viz obrázek č. 4: Přihlášení. Obrázek č. 4: Přihlášení Dále si můžete všimnout, že po úspěšném přihlášení do LMS Moodle se Vám na Úvodní obrazovce objevila rozšířená nabídka položek, viz obrázek č. 5: Úvodní obrazovka po přihlášení. Obrázek č. 5: Úvodní obrazovka po přihlášení

10 4. VYTVOŘENÍ NOVÉHO KURZU V LMS MOODLE 9 4. Vytvoření nového kurzu v LMS Moodle Na Úvodní obrazovce LMS Moodle, vyberete konkrétní kategorii kurzů, zde si vyberete již existující kurz, nebo můžete vytvořit zcela nový kurz. V našem případě se jedná o kategorii Kurzy NCO NZO, viz obrázek č. 6: Kategorie kurzů. Obrázek č. 6: Kategorie kurzů Pokud si zvolíte danou kategorii kurzů, kde máte nadefi novány práva Učitele, objeví se Vám nabídka viz obrázek č. 6: Kategorie kurzů. Zde pod seznamem již vytvořených kurzů vidíte tlačítko Přidatnovýkurz. Kliknutím na toto tlačítko pomocí levého tlačítka myši, založíte nový kurz. Následně se Vám objeví obrazovka nového kurzu, kde je nutno nastavit některé parametry nového kurzu viz obrázek č. 7: Obecná nastavení kurzu. Jednotlivá pole v obecném nastavení jsou vysvětlena v Popisu parametrů kurzu v odstavci 4.1.

11 10 Obrázek č. 7: Obecná nastavení kurzu

12 4. VYTVOŘENÍ NOVÉHO KURZU V LMS MOODLE Popis parametrů kurzu Obecná nastavení K a t e g o r i e z důvodu přehlednějšího uspořádání jednotlivých kurzů, jsou jednotlivé kurzy zařazeny do tzv. kategorií. Tvorba struktury jednotlivých kategorií je záležitostí administrátora systému LMS Moodle. Učitel si může pouze zařazovat své kurzy do některé z již existující kategorie kurzů, které se Vám zobrazí po rozbalení nabídky. Celý název do tohoto pole musíte zadat celý název Vašeho kurzu s použitím diakritiky. Tento název kurzu se objeví v celkovém seznamu kurzů, jak v konkrétní kategorii tak i v celkovém seznamu na Úvodní obrazovce LMS Moodle. Toto pole je označeno *, což znamená povinný údaj. Krátký název kurzu jedná se zkratku názvu kurzu, která se objevuje v rychlé navigační liště kurzu. Bude použita tam, kde není vhodné uvádět celý dlouhý název kurzu (např. záhlaví u). Identifikátor (ID) kurzu jedná se o identifikační číslo kurzu (ID), které se používá pouze v případě propojení kurzu s externím systémem, v LMS Moodle se ID nikde nezobrazuje. Toto pole nevyplňujte. Shrnutí kurzu Jedná se o povinné pole, které by mělo obsahovat stručnou charakteristiku kurzu, jeho cíl, popřípadě definovat nutné požadavky kurzu, které musí studenti ovládat, aby mohli úspěšně tento kurz absolvovat. Shrnutí se objevuje společně s názvem kurzu i veřejně přístupné části systému LMS Moodle. Poskytuje základní informace pro případné zájemce o daný kurz, je tedy velice důležité toto shrnutí vyplňovat. Uspořádání jedná se o označení, jak bude Váš konkrétní kurz uspořádán, je zde možnost volby ze tří tipů Týdenní, Tematické uspořádání, Diskuzní uspořádání. Jaký je v tom rozdíl? Týdenní uspořádání po týdnech s jasným zahájením a ukončením. V každém týdnu jsou určeny úkoly pro studenty, které se po uplynutí doby mohou stát nepřístupnými. Tematické uspořádání jednotlivé části jsou řazeny tematicky bez časového limitu. Diskuzní uspořádání zaměřeno na jedno hlavní diskuzní fórum, které se objeví v seznamu na hlavní stránce LMS Moodle. Nejedná se o kurz jako takový, ale o prostředí pro výměnu informací, zkušeností, atd. Počet týdnů/témat nastavení kolik týdnů nebo témat bude ve Vašem kurzu zobrazeno. Datum začátku kurzu datum, od kterého se bude kurz zobrazovat a bude přístupný studentům. Nastavení této položky má smysl v případě, že používáte týdenní uspořádání kurzu. Od tohoto dne budou též zobrazovány protokoly o činnosti v kurzu. Skryté sekce tato volba umožňuje nastavit, jak se budou studentům zobrazovat skryté sekce kurzu. Ve výchozím nastavení se studentům zobrazí malá (obvykle šedá) plocha, která označuje umístnění skryté sekce, neobsahuje však ani odkazy na činnosti, ani texty vepsané přímo do těla sekce. Tento způsob je výhodný především u týdenního uspořádání kurzu, protože umožňuje zřetelně označit týdny, v nichž se nekoná výuka. Druhou možností je skrýt sekce úplně, takže studenti nebudou o jejich umístnění v kurzu vůbec vědět. Kolik novinek ukazovat tato volba umožňuje nastavení zvláštního fóra nazývané Novinky objevuje se v kurzech s týdenním a tematickým uspořádáním. Je zde možnost umístit aktuální zprávy pro všechny studenty. Tato volba určuje, kolik nejnovějších položek se objeví na stránce kurzu vpravo ve sloupci Poslední novinky. Pokud nastavíte 0 novinek, sloupec se nezobrazí vůbec, jinak standardní počet je 1 10 novinek. Ukázat známky většinu činností v rámci LMS Moodle, lze známkovat. Ve výchozím nastavení lze všechny známky v kurzu najít na stránce Známky, dostupné z hlavní

13 12 stránky kurzu. Toto nastavení nebrání učiteli, aby jednotlivé činností známkoval, pouze neumožňuje studentům, aby si známky mohli prohlížet. Ukázat sestavu o činnosti sestava o činnosti zahrnuje všechny činnosti uživatele v systému LMS Moodle. Učitel má vždy sestavu o činnostech každého přihlášeného studenta, tato volba určuje zda-li této sestavě bude mít přístup i student. Maximální velikost nahrávaných souborů toto nastavení určuje maximální velikost souboru, který mohou do kurzu studenti vložit. Tato omezení budou uplatněna, pokud použijete pro studenty Činnost Úkol Odevzdat soubor Přístup pro hosty Tato volba nastavení je přístupná, až po základním nastavení a vytvoření kurzu v dané kategorii. Pomocí nabídky Upravit nastavení na úrovni daného kurzu. Povolit přístup pro hosty umožňuje možnosti definovat vstup do kurzu hostům. V tomto případě máte tři možnosti: nepovolení přístupu hostům tzn. kurzu neumožní vstup hostům. povolení přístupu hostům bez klíče kurz je prakticky přístupný komukoliv z prostředí internetu. povolení přístupu hostům s klíčem do kurzu se mohou přihlásit hosté, kteří znají klíč k zápisu do tohoto kurzu Skupiny Režim skupin skupinový režim souvisí s možností vytvořením skupin studentů, k dispozici jsou tři formy skupinových režimů: žádné skupiny studenti kurzu se nedělí na skupiny, jsou členy jediné velké skupiny. oddělené skupiny každá skupina studentů vidí pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné. viditelné skupiny členové každé skupiny pracují v rámci své vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní. Vnutit režim skupin souvisí s režimem skupin a nabízí dvě možnosti: ano tato volba znamená, že se skupinový režim uplatňuje ve všech aktivitách kurzu (například u skupin studentů s rozdílnou úrovní znalostí dané problematiky kurzu). n e tato volba určuje, že se v rámci celého kurzu nebude uplatňovat skupinový režim Dostupnost Dostupnost tato volba určuje, zde se bude kurz objevovat v seznamu dostupných kurzů Jazyk Vnutit jazyk tato volba Vám umožňuje nastavit preferovaný jazyk kurzu.

14 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU Základní orientace v kurzu Před samotným popisem tvorby obsahu kurzu, si probereme jednotlivé částí modulů kurzu, nastavení kurzu, ovládání kurzu a pohyb v něm. V roli učitele máte k dispozici v kurzu celou řadu nástrojů pro sledování aktuálního dění v kurzu, viz obrázek č. 8: Navigace kurzu. Obrázek č. 8: Navigace kurzu 5.1 Popis funkcí jednotlivých bloků V této části si podrobněji popíšeme jednotlivé základní bloky systému LMS Moodle Sledování aktivit kurzu Navigace Blok navigace slouží pro orientaci v LMS Moodle a pokud budete, kdykoliv cokoliv hledat určitě to v tomto bloku naleznete. Titulnístránka pokud kliknete tlačítkem myši na tuto volbu, objeví se Vám Úvodní obrazovka LMS Moodle, kterou jsme si ukazovali dříve, viz obrázek č. 5: Úvodní obrazovka po přihlášení. Mojestránka jedná se o Vaši osobní stránku, v rámci Vašeho uživatelského profi lu, viz obrázek č. 9: Moje stránka, kde můžete nalézt přehled Vašich kurzů, osobních souborů, seznam připojených uživatelů, atd.

15 14 Obrázek č. 9: Moje stránka Hlavnínabídka obsahuje obecné informace o části (kurzu) LMS Moodle, ve které se aktuálně nacházíte, viz. obrázek č. 10: Hlavní nabídka.v této nabídce Hlavní nabídka jsou uloženy novinky aj., které zveřejňují uživatelé s vyššími přístupovými právy, než jsou ta Vaše Obrázek č. 10: Hlavní nabídka Můjprofil rychlá navigace, v rámci činností učitele v systému LMS Moodle, obsahuje vše, co se týká nastavení a informací o Vaší osobě, fotografi e, souhrn Vašich příspěvků, soubory, atd. v LMS Moodle. Mojekurzy rychlá navigace pro sledování aktivit a činností v rámci konkrétního kurzu, kde máte defi novanou roli učitele nebo studenta, viz obrázekč.11:mojekurzy Po kliknutí na položku Moje kurzy se Vám rozbalí další nabídka, kde vidíte seznam všech Vašich kurzů, kde jste zapsáni jako učitelé nebo studenti. Následně po kliknutí v nabídce na konkrétní kurz rozbalíte další nabídku, přímo tohoto kurzu. V nabídce Účastníci jsou položky pro práci se studenty kurzu. Nabídka Blogy slouží pro komunikaci se zapsanými studenty

16 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 15 formou příspěvků. Nabídka Poznámky slouží pro přímou komunikaci mezi studenty (jednotlivci, skupiny, všichni), tak pouze pro Vaši možnost psát si poznámky ke konkrétním studentům. Jako poslední položka v této nabídce je uvedeno Jméno a Příjmení učitele kurzu. Po kliknutí na tuto nabídku uvidíte stejné položky jako v nabídce Můj profi l. Pod položkou Sestavy se skrývá další nabídka týkající se možnosti náhledu různých sestav konkrétního kurzu. První položka Vidět protokoly kurzu umožňuje zobrazení protokolu o všech aktivitách týkajících se tohoto kurzu, dle různých atributů. Druhá položka Sestava o činnostech umožňuje zobrazení protokolu o všech činnostech týkající se tohoto kurzu. Třetí položka Protokol participace umožňuje náhled uživatelé z pohledu nastavených oprávnění participují na činnostech kurzu (například počet jejich příspěvků do fóra, atd.). Poslední čtvrtá položka Statistiky umožňuje přehledné statistické výstupy aktivit v rámci kurzu, dle různých kritérií. Obrázek č. 11: Moje kurzy Administrace kurzu V rámci administrace konkrétního kurzu máte v roli učitele k dispozici tyto bloky: Zapnoutrežimúprav režim upravování obsahu kurzu aktivujete touto nabídkou, tento nástroj má specifi cké postavení, slouží na přepínání mezi dvěma režimy: zobrazovacím a editačním režimem při tvorbě obsahu kurzů. Pouze v editačním režimu můžete přidávat a upravovat obsah, aktivity a činnosti do kurzů viz obrázek č. 12: Ovládací tlačítka.

17 16 Obrázek č. 12: Ovládací tlačítka tlačítko pro rychlý přesun obsahu mezi jednotlivými bloky, pomocí levého tlačítka myši. odsazení obsahu od levého okraje. zapnutí režimu editace, konkrétního obsahu v kurzu. odstranění daného obsahu v kurzu. zpřístupnění daného obsahu studentům kurzu. nastavení skupin a rolí v danému obsahu kurzu. přepnutí na zobrazení jednotýdenního formátu zvýraznění daného tématu zpřístupnění daného tématu studentům (celého bloku) Upravitnastavení tato nabídka umožňuje změnu parametrů vytvořeného kurzu, jedná se o parametry kurzu, které jsme řešili při založení nového kurzu. Absolvováníkurzu v této nabídce nastavujete podmínky pro absolvování kurzu zapsanými studenty. Známky tato nabídka umožňuje sledovat známky studentů kurzu v jednotlivých aktivitách vytvořených učitelem kurzu Vytváření obsahu kurzu Mezi nejdůležitější částí v LMS Moodle je samotná tvorba obsahu kurzu. V systému LMS Moodle máme k dispozici celou řadu nástrojů, které nám umožní vkládat do systému různé typy vzdělávacích aktivit, činností a materiálů. K dispozici jsou následující nástroje, které se zobrazí u každého bloku bez ohledu na formát uspořádání kurzu týdenní nebo tématický v editačním režimu (po kliknutí na režim úprav v dolní části) viz obrázek č. 13: Tvorba obsahu kurzu.

18 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 17 Obrázek č. 13: Tvorba obsahu kurzu Nabídka aktivit a činností kurzu se rozděluje na dvě základní části: Studijnímateriály LMS Moodle podporuje celou řadu různých typů studijních materiálů, které Vám umožní vložit do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu běžně používaný na webu. Vkládání studijních materiálů se provádí v editačním režimu pomocí rozbalovací nabídky Přidatstudijní materiál, viz obrázek č. 14: Studijní materiál.

19 18 Balíček IMS IMS balíček představuje soubor s webovým obsahem zabaleným takovým způsobem, který vyhovuje pro výukové objekty. Tyto balíčky mohou obsahovat internetové stránky, grafické objekty, animace. Tento způsob přidávání studijních materiálů vyžaduje specifický přístup a znalosti, nebudeme se tedy touto možností zabývat, protože není použitelný pro normální učitele. Kniha Modul kniha umožňuje snadno vytvářet interaktivní formát, podobně jako www stránky uvnitř kurzu vytvořeného v systému LMS Moodle. Tento modul umožňuje rozdělit obsah stránky na hlavní a dílčí kapitoly, vytváření podrobnější struktury není umožněno, protože studijní materiály pro studenty a učitele kurzu mají být jednoduché a přehledné. Modul kniha není sám o sobě přímo interaktivní, ale můžete do obsahu vkládat odkazy na volby, diskuzní fóra, apod. Popisek Popisek je zvláštní typ studijního materiálu. Umožňuje začlenit HTML text spolu s obrázky přímo do hlavní stránky kurzu mezi ostatní odkazy na jednotlivé činnosti. Umožňuje tak například vizuálně oddělit jednotlivé skupiny činností v rámci jedné sekce, viz obrázek č. 15: Popisek. Obrázek č. 15: Popisek Složka Chcete-li studentům zpřístupnit větší množství souborů, které jste nahráli do vašeho kurzu, nemusíte pro každý z nich zakládat zvláštní studijní materiál. Místo toho jim můžete zpřístupnit vybraný adresář v rámci souborů kurzu. Soubor Dovoluje vložit odkaz na soubor nahraný do souborového manažeru v kurzu (např. PDF, DOC, XLS apod.) nebo hypertextový odkaz na webovou stránku či jiný zdroj, který je možno adresovat pomocí URL. Soubor, na který je odkazováno, musíte ze svého osobního počítače vložit mezi soubory kurzu předem, nebo jej můžete nahrát v průběhu vytváření odkazu, viz obrázek č. 16: Soubory.

20 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 19 Obrázek č. 16: Soubory Stránka Studijní materiál Stránka umožňuje přímo v LMS Moodle vytvořit kompletní webovou stránku pomocí vestavěného editoru. Tato stránka může obsahovat formátovaný text, obrázky, odkazy na soubory a další obsah. Ovládání editoru je stejné jako v normálních textových editorech (například MS Word, OpenOffice), pouze je zde omezený počet funkcí, viz obrázek č. 17: Stránka. Obrázek č. 17: Stránka URL Tento typ studijních materiálů dovoluje publikovat v kurzu odkazy na soubory libovolného formátu nebo vkládat odkazy na libovolnou webovou stránku či jiný zdroj v prostředí Internetu, viz obrázek č. 18: URL.

21 20 Obrázek č. 18: URL Činnosti Do kurzů v systému LMS Moodle můžete vkládat celou řadu interaktivních učebních modulů. Například pro komunikaci v kurzu můžete použít modul chatování nebo diskuzní fórum, viz obrázek č. 19: Činnosti Obrázek č. 19: Činnosti Anketa Je velmi prostá, učitel položí otázku/y a určí výběr několika odpovědí. To může být užitečné jako rychlé hlasování k povzbuzení k přemýšlení o tématu; umožnit studentům

22 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 21 hlasovat o dalším zaměření kurzu; nebo pro získání souhlasu studentů, viz obrázek č. 19: Anketa Varianta Ankety, kdy pro odpovědi nastavíte limit, je využívána na přihlašování na zkoušky. (odpověďmi je seznam termínů). Obrázek č. 20: Anketa Databáze Umožňuje učitelům a/nebo studentům vytvářet, prohlížet a prohledávat kolekci záznamů vztahujících se k libovolnému tématu. Formát a struktura těchto záznamů prakticky nemají omezení, kromě jiného mohou záznamy obsahovat obrázky, datové soubory, atd. příklady použití: doporučená literatura s podrobnou strukturou (autor, abstrakt, odkaz atd.), seznam fotografií příznaků nemocí s popisem, atd. Dotazník Je určen k vytváření jednoduchých šetření. Pokud je dotazník nastaven jako anonymní, nefunguje rozdělení analýz podle skupin. Fórum Je hlavním asynchronním komunikačním nástrojem systému LMS Moodle a zároveň jedním z prvních modulů, které systém od svých začátků obsahoval. Tento modul slouží především pro komunikaci všech se všemi účastníky kurzu. Chat Umožňuje studentům synchronně komunikovat v reálném čase přes internet. Průzkum Poskytuje řadu standardních dotazníkových nástrojů, které se osvědčily při hodnocení a stimulaci výuky v on-line prostředí. Učitelé je mohou používat ke sběru dat, z nichž se mohou dovědět více o svých studentech a o své výuce. Vzhledem k pevně přednastaveným typům průzkumu není tento nástroj zcela použitelný pro každého (není možné nadefinovat si vlastní typ průzkumu). Přednáška, SCORM Zpřístupňuje předem připravené materiály v závislosti na rozhodnutích/odpovědích studentů. Modul přednáška se skládá z určitého počtu stránek a případně také z rozcestníků. Stránky podávají vlastní obsah přednášky a jsou obvykle zakončeny otázkou.

23 22 Slovník Učitelé často chtějí vytvořit vlastní významový slovník pro snadné odkazování studentům, k těmto účelům je přímo v LMS Moodle modul Slovník. Navíc, téměř všechny moduly v LMS Moodle lze nastavit na automatickou tvorbu odkazů na jakékoli slovo nebo frázi, uloženou ve slovníku, viz obrázek č. 20 Slovník. Snadno lze i přidávat: položky významového slovníku mohou být sdruženy v kategoriích, účastníci mohou položky komentovat, položky mohou být hodnoceny pomocí škály, defi nované učitelem, významové slovníky lze snadno exportovat a importovat, významové slovníky mohou být plně prohledávány, významové slovníky mohou být zobrazovány různými způsoby. Obrázek č. 20: Slovník Test Tento modul umožňuje vytvářet a zadávat testy sestávající se z otázek s různými typy odpovědí, například: výběr odpovědí z daných možností, odpověď správně/špatně krátká tvořená odpověď a další. Otázky jsou uchovávány v kategorizované databázi (tzv. bance úloh daného kurzu) a mohou být použity vícekrát, a to i v různých kurzech. U testu lze povolit opakování pokusů. Každý pokus je automaticky ohodnocen. Úkoly Umožňuje učitelům sbírat studentské práce, hodnotit je a poskytovat studentům zpětnou vazbu včetně hodnocení. Jedná se o činnosti, které umožní předat zadání, vložit výstup studenta a hodnocení učitele. Do této kategorie můžeme zahrnout jakékoliv zpětnovazební aktivity studenta, které upevňují jeho znalosti a dávají mu ihned výsledek (hodnocení). Wiki Umožňuje pracovat studentům dohromady na společných projektech. Základem je hlavní stránka a každý autor může přidávat další stránky v podstatě vytvářet rozsáhlou encyklopedii. Tento modul je lokální obdobou celosvětové encyklopedie Workshop Je velmi variabilní modul pro zadávání, sběr a hodnocení úkolů, přičemž do procesu hodnocení vkládá vzájemné hodnocení mezi studenty. Základní použití lze shrnout zhruba takto:

24 6. OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO SYSTÉM LMS MOODLE 23 učitel vloží zadání (volitelně i vzor jeho vypracování) a provede základní nastavení, studenti vypracují zadání a svoji práci odevzdají ve formě digitálního souboru, po odevzdání vlastní práce je studentům (anonymně) nabídnuto k hodnocení několik (počet volí učitel) náhodně vybraných prací jiných studentů, po ukončení fáze vzájemného hodnocení mezi studenty hodnotí učitel jak vlastní práci studenta, tak jeho schopnosti hodnotit práce spolužáků Doplňkové bloky Jak jste si mohli všimnout stránka kurzu je ve výchozím nastavení rozdělena do tří sloupců. Pravý sloupec obsahuje tzv. bloky., při zapnutém editačním režimu můžete bloky přidávat, odebírat, vertikálně přesouvat nebo přemísťovat z levého do pravého a naopak. Systém LMS Moodle obsahuje širokou škálu vice než 20 různých bloků, které dávají učiteli možnost dále rozšířit informační a funkční hodnotu kurzu. Například v našem LMS Moodle máme v pravé části umístněny bloky Prohledat fóra pro snadnější vyhledávání v jednotlivých fórem, Poslední novinky pro rychlý přehled posledních událostí v LMS Moodle, Nadcházející události rychlý přehled plánovaných aktivit, atd. 6. Obecná doporučení pro systém LMS Moodle Nastavte si u všech diskusních fór odebírání příspěvků em, a udržujte si tak přehled o dění v kurzu. Ukládejte si v soukromém Učitelském fóru (odkaz najdete v bloku Navigace) své poznámky ke kurzu. To je zvláště užitečné při práci v týmu více učitelů. Studentům odpovídejte rychle. Nenechávejte nic na později, reagujte ihned. Jednak by vás přibývající produkce kurzu mohla zahltit, a především se jedná o rozhodující moment v budování a udržování kolektivního ducha v kurzu. Nebojte se experimentovat: Neváhejte se v kurzu porozhlédnout a vyzkoušet si co nejvíce funkcí a možností. V systému LMS Moodle lze jen těžko něco pokazit, a i kdyby se něco takového stalo, dá se to většinou snadno napravit. Používejte navigační lištu v záhlaví každé stránky. Lišta vám napovídá, kde se právě nacházíte, takže si nebudete připadat v systému ztracení. 7. Seznam použitých zdrojů a literatury 1. Příručka pro Tutory. 2. Internetová encyklopedie 3. Moodle rukověť tvůrce kurzů (Milan Dvořák, Martin Navrátil). 4. Česká Wiki dokumentacehttp://moodle.cz/mod/resource/view.php?id= Materiály z e-learningového kurzu Moodle 2.0 pro autory

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více