Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE"

Transkript

1 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011

2 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/

3 2

4 3 Obsah 1. Úvod do problematiky LMS Moodle Úvodní stránka LMS Moodle Přihlášení do LMS Moodle Vytvoření nového kurzu v LMS Moodle Popis parametrů kurzu Obecná nastavení Přístup pro hosty Skupiny Dostupnost Jazyk Základní orientace v kurzu Popis funkcí jednotlivých bloků Sledování aktivit kurzu Navigace Administrace kurzu Vytváření obsahu kurzu Doplňkové bloky Obecná doporučení pro systém LMS Moodle Seznam použitých zdrojů a literatury... 23

5 4

6 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY LMS MOODLE 5 1. Úvod do problematiky LMS Moodle Dostáváte do rukou příručku, která by Vám měla posloužit kromě teoretických poznatků i praktickými radami při práci s elektronickým systémem Moodle 2.0 (dále jen Moodle) z pohledu učitele (lektora) e-learningových kurzů, který patří k výukovým systémům označeným pod zkratkou LMS (Learning Management System řídící výukový systém). LMS Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o neustále se vyvíjecí projekt, navržený na základě sociálně konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. LMS Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci. To v zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. V rámci LMS Moodle existuje několik uživatelských rolí: Manažer může vstupovat do kurzů a upravovat jejich obsah i nastavení. Většinou sami v kurzech neparticipují, ani v nich nejsou zapsáni. Tvůrce kurzu může zakládat nové (prázdné) kurzy, tvůrce kurzu má právo založit kurz a přiřadit k němu jeho učitele. Jakmile tuto operaci provede ztrácí ke kurzu jakákoliv práva (pokud si sám sobě nepřidělí roli Učitel v tomto kurzu). Učitel může v rámci kurzu dělat vše, včetně změn aktivit a známkování kurzu, učitel je tedy ten kdo kurz připravuje (tj. vkládá a upravuje jeho obsah) a ten kdo v tomto kurzu učí. Učitel bez práva upravovat může učit v kurzech a známkovat studenty, nemůže však měnit činnosti, obsah (tj. nezapne si režim úprav). Studenti účastníci kurzu, kteří v tomto kurzu studují, obvykle mají méně oprávnění. H o s t é mají minimální práva a obvykle nemohou nikam vkládat texty. Tato příručka je určena pro lektory e-learningových kurzů z pohledu role Učitele, Učitele bez práva upravovat. LMS Moodle poskytuje přehledné uživatelské rozhraní a neklade tedy žádné speciální požadavky na počítačovou gramotnost jak ze strany lektorů tak studentů.

7 6 2. Úvodní stránka LMS Moodle Odkaz na LMS Moodle naleznete na www stránkách Národního Centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen Centrum), nebo přímo na adrese nconzo.cz/elearning/. Po vstupu na stránku LMS Moodle se Vám objeví Úvodní stránka, viz obrázek č. 1: Úvodní stránka LMS Moodle. Obrázek č. 1: Úvodní stránka LMS Moodle. Úvodní stranu tvoří: hlavní menu, dostupné kategorie kurzů, volitelné bloky (kalendář, kategorie kurzů, poslední novinky, atd.).

8 3. PŘIHLÁŠENÍ DO LMS MOODLE 7 3. Přihlášení do LMS Moodle 3. Přihlášení do LMS Moodle Pokud Pokud chceme chceme pracovat pracovat v systému v systému LMS u Moodle, LMS je Moodle, nutné se je přihlásit nutné platným se přihlásit uživatelským platným uživatelsk jménem kým a heslem, jméne které em a Vám hesle bylo em, přiděleno. které Vám V našem bylo přiděleno. případě naleznete V našem tlačítko případě pro přihlášení naleznete tlačítko na Úvodní pro stránce přihláše LMS ení Moodle, na Úvodní v pravém stráhorním nce LMS rohu, Moodle, viz obrázek v pravém č. 2: Tlačítko horním pro přihlášení rohu, viz obrázek do LMS č.2 Moodle, Tlačítk kde o máte pro rovněž přihlášení možnost do LMS volby Moo Jazyka odle, prostředí kde máte LMS rovně Moodle. ěž možnost volby Jazyka prostředí LMS Moodle. Obrázek č. 2: Tlačítko pro přihlášení do LMS Moodle Obrázek č. 2 Tlačítkoo pro přihlášení do LMS Moodle Následně po kliknutí levým tlačítkem myši na text Nejste přihlášeni (Přihlásit Následně po kliknutí levým tlačítkem myši na text Nejstepřihlášeni(Přihlásitse) se Vám se) se Vám objeví přihlašovací dialog, viz obrázek č. 3. Do pole, které je označeno objeví přihlašovací dialog, viz obrázek č. 3. Do pole, které je označeno textem Identifikační textem číslo napíšete Identifikač své ční přihlašovací číslo jméno napíšete např. své novák, přihla do ašovací pole označené jméno Heslo např. novák, napíšete do heslo, pole označené které jste é dostali Heslo přiděleno, napíšete nebo heslo, jste si kte zvolili. eré jste Následně dostali klikněte přiděleno, levým tlačítkem nebo jste myši si na zvolili. tlačítko Přihlášení. klikněte levým tlačítkem myši na tlačítkoo Přihlášení. Obrázek č. 3: Přihlašovací Následně dialog Obrázek č. 3 Přihlašovací dialog

9 8 Pokud Vaše přihlášení do LMS Moodle proběhlo korektně, uvidíte v pravém horním rohu svoje jméno a přijmení, viz obrázek č. 4: Přihlášení. Obrázek č. 4: Přihlášení Dále si můžete všimnout, že po úspěšném přihlášení do LMS Moodle se Vám na Úvodní obrazovce objevila rozšířená nabídka položek, viz obrázek č. 5: Úvodní obrazovka po přihlášení. Obrázek č. 5: Úvodní obrazovka po přihlášení

10 4. VYTVOŘENÍ NOVÉHO KURZU V LMS MOODLE 9 4. Vytvoření nového kurzu v LMS Moodle Na Úvodní obrazovce LMS Moodle, vyberete konkrétní kategorii kurzů, zde si vyberete již existující kurz, nebo můžete vytvořit zcela nový kurz. V našem případě se jedná o kategorii Kurzy NCO NZO, viz obrázek č. 6: Kategorie kurzů. Obrázek č. 6: Kategorie kurzů Pokud si zvolíte danou kategorii kurzů, kde máte nadefi novány práva Učitele, objeví se Vám nabídka viz obrázek č. 6: Kategorie kurzů. Zde pod seznamem již vytvořených kurzů vidíte tlačítko Přidatnovýkurz. Kliknutím na toto tlačítko pomocí levého tlačítka myši, založíte nový kurz. Následně se Vám objeví obrazovka nového kurzu, kde je nutno nastavit některé parametry nového kurzu viz obrázek č. 7: Obecná nastavení kurzu. Jednotlivá pole v obecném nastavení jsou vysvětlena v Popisu parametrů kurzu v odstavci 4.1.

11 10 Obrázek č. 7: Obecná nastavení kurzu

12 4. VYTVOŘENÍ NOVÉHO KURZU V LMS MOODLE Popis parametrů kurzu Obecná nastavení K a t e g o r i e z důvodu přehlednějšího uspořádání jednotlivých kurzů, jsou jednotlivé kurzy zařazeny do tzv. kategorií. Tvorba struktury jednotlivých kategorií je záležitostí administrátora systému LMS Moodle. Učitel si může pouze zařazovat své kurzy do některé z již existující kategorie kurzů, které se Vám zobrazí po rozbalení nabídky. Celý název do tohoto pole musíte zadat celý název Vašeho kurzu s použitím diakritiky. Tento název kurzu se objeví v celkovém seznamu kurzů, jak v konkrétní kategorii tak i v celkovém seznamu na Úvodní obrazovce LMS Moodle. Toto pole je označeno *, což znamená povinný údaj. Krátký název kurzu jedná se zkratku názvu kurzu, která se objevuje v rychlé navigační liště kurzu. Bude použita tam, kde není vhodné uvádět celý dlouhý název kurzu (např. záhlaví u). Identifikátor (ID) kurzu jedná se o identifikační číslo kurzu (ID), které se používá pouze v případě propojení kurzu s externím systémem, v LMS Moodle se ID nikde nezobrazuje. Toto pole nevyplňujte. Shrnutí kurzu Jedná se o povinné pole, které by mělo obsahovat stručnou charakteristiku kurzu, jeho cíl, popřípadě definovat nutné požadavky kurzu, které musí studenti ovládat, aby mohli úspěšně tento kurz absolvovat. Shrnutí se objevuje společně s názvem kurzu i veřejně přístupné části systému LMS Moodle. Poskytuje základní informace pro případné zájemce o daný kurz, je tedy velice důležité toto shrnutí vyplňovat. Uspořádání jedná se o označení, jak bude Váš konkrétní kurz uspořádán, je zde možnost volby ze tří tipů Týdenní, Tematické uspořádání, Diskuzní uspořádání. Jaký je v tom rozdíl? Týdenní uspořádání po týdnech s jasným zahájením a ukončením. V každém týdnu jsou určeny úkoly pro studenty, které se po uplynutí doby mohou stát nepřístupnými. Tematické uspořádání jednotlivé části jsou řazeny tematicky bez časového limitu. Diskuzní uspořádání zaměřeno na jedno hlavní diskuzní fórum, které se objeví v seznamu na hlavní stránce LMS Moodle. Nejedná se o kurz jako takový, ale o prostředí pro výměnu informací, zkušeností, atd. Počet týdnů/témat nastavení kolik týdnů nebo témat bude ve Vašem kurzu zobrazeno. Datum začátku kurzu datum, od kterého se bude kurz zobrazovat a bude přístupný studentům. Nastavení této položky má smysl v případě, že používáte týdenní uspořádání kurzu. Od tohoto dne budou též zobrazovány protokoly o činnosti v kurzu. Skryté sekce tato volba umožňuje nastavit, jak se budou studentům zobrazovat skryté sekce kurzu. Ve výchozím nastavení se studentům zobrazí malá (obvykle šedá) plocha, která označuje umístnění skryté sekce, neobsahuje však ani odkazy na činnosti, ani texty vepsané přímo do těla sekce. Tento způsob je výhodný především u týdenního uspořádání kurzu, protože umožňuje zřetelně označit týdny, v nichž se nekoná výuka. Druhou možností je skrýt sekce úplně, takže studenti nebudou o jejich umístnění v kurzu vůbec vědět. Kolik novinek ukazovat tato volba umožňuje nastavení zvláštního fóra nazývané Novinky objevuje se v kurzech s týdenním a tematickým uspořádáním. Je zde možnost umístit aktuální zprávy pro všechny studenty. Tato volba určuje, kolik nejnovějších položek se objeví na stránce kurzu vpravo ve sloupci Poslední novinky. Pokud nastavíte 0 novinek, sloupec se nezobrazí vůbec, jinak standardní počet je 1 10 novinek. Ukázat známky většinu činností v rámci LMS Moodle, lze známkovat. Ve výchozím nastavení lze všechny známky v kurzu najít na stránce Známky, dostupné z hlavní

13 12 stránky kurzu. Toto nastavení nebrání učiteli, aby jednotlivé činností známkoval, pouze neumožňuje studentům, aby si známky mohli prohlížet. Ukázat sestavu o činnosti sestava o činnosti zahrnuje všechny činnosti uživatele v systému LMS Moodle. Učitel má vždy sestavu o činnostech každého přihlášeného studenta, tato volba určuje zda-li této sestavě bude mít přístup i student. Maximální velikost nahrávaných souborů toto nastavení určuje maximální velikost souboru, který mohou do kurzu studenti vložit. Tato omezení budou uplatněna, pokud použijete pro studenty Činnost Úkol Odevzdat soubor Přístup pro hosty Tato volba nastavení je přístupná, až po základním nastavení a vytvoření kurzu v dané kategorii. Pomocí nabídky Upravit nastavení na úrovni daného kurzu. Povolit přístup pro hosty umožňuje možnosti definovat vstup do kurzu hostům. V tomto případě máte tři možnosti: nepovolení přístupu hostům tzn. kurzu neumožní vstup hostům. povolení přístupu hostům bez klíče kurz je prakticky přístupný komukoliv z prostředí internetu. povolení přístupu hostům s klíčem do kurzu se mohou přihlásit hosté, kteří znají klíč k zápisu do tohoto kurzu Skupiny Režim skupin skupinový režim souvisí s možností vytvořením skupin studentů, k dispozici jsou tři formy skupinových režimů: žádné skupiny studenti kurzu se nedělí na skupiny, jsou členy jediné velké skupiny. oddělené skupiny každá skupina studentů vidí pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné. viditelné skupiny členové každé skupiny pracují v rámci své vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní. Vnutit režim skupin souvisí s režimem skupin a nabízí dvě možnosti: ano tato volba znamená, že se skupinový režim uplatňuje ve všech aktivitách kurzu (například u skupin studentů s rozdílnou úrovní znalostí dané problematiky kurzu). n e tato volba určuje, že se v rámci celého kurzu nebude uplatňovat skupinový režim Dostupnost Dostupnost tato volba určuje, zde se bude kurz objevovat v seznamu dostupných kurzů Jazyk Vnutit jazyk tato volba Vám umožňuje nastavit preferovaný jazyk kurzu.

14 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU Základní orientace v kurzu Před samotným popisem tvorby obsahu kurzu, si probereme jednotlivé částí modulů kurzu, nastavení kurzu, ovládání kurzu a pohyb v něm. V roli učitele máte k dispozici v kurzu celou řadu nástrojů pro sledování aktuálního dění v kurzu, viz obrázek č. 8: Navigace kurzu. Obrázek č. 8: Navigace kurzu 5.1 Popis funkcí jednotlivých bloků V této části si podrobněji popíšeme jednotlivé základní bloky systému LMS Moodle Sledování aktivit kurzu Navigace Blok navigace slouží pro orientaci v LMS Moodle a pokud budete, kdykoliv cokoliv hledat určitě to v tomto bloku naleznete. Titulnístránka pokud kliknete tlačítkem myši na tuto volbu, objeví se Vám Úvodní obrazovka LMS Moodle, kterou jsme si ukazovali dříve, viz obrázek č. 5: Úvodní obrazovka po přihlášení. Mojestránka jedná se o Vaši osobní stránku, v rámci Vašeho uživatelského profi lu, viz obrázek č. 9: Moje stránka, kde můžete nalézt přehled Vašich kurzů, osobních souborů, seznam připojených uživatelů, atd.

15 14 Obrázek č. 9: Moje stránka Hlavnínabídka obsahuje obecné informace o části (kurzu) LMS Moodle, ve které se aktuálně nacházíte, viz. obrázek č. 10: Hlavní nabídka.v této nabídce Hlavní nabídka jsou uloženy novinky aj., které zveřejňují uživatelé s vyššími přístupovými právy, než jsou ta Vaše Obrázek č. 10: Hlavní nabídka Můjprofil rychlá navigace, v rámci činností učitele v systému LMS Moodle, obsahuje vše, co se týká nastavení a informací o Vaší osobě, fotografi e, souhrn Vašich příspěvků, soubory, atd. v LMS Moodle. Mojekurzy rychlá navigace pro sledování aktivit a činností v rámci konkrétního kurzu, kde máte defi novanou roli učitele nebo studenta, viz obrázekč.11:mojekurzy Po kliknutí na položku Moje kurzy se Vám rozbalí další nabídka, kde vidíte seznam všech Vašich kurzů, kde jste zapsáni jako učitelé nebo studenti. Následně po kliknutí v nabídce na konkrétní kurz rozbalíte další nabídku, přímo tohoto kurzu. V nabídce Účastníci jsou položky pro práci se studenty kurzu. Nabídka Blogy slouží pro komunikaci se zapsanými studenty

16 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 15 formou příspěvků. Nabídka Poznámky slouží pro přímou komunikaci mezi studenty (jednotlivci, skupiny, všichni), tak pouze pro Vaši možnost psát si poznámky ke konkrétním studentům. Jako poslední položka v této nabídce je uvedeno Jméno a Příjmení učitele kurzu. Po kliknutí na tuto nabídku uvidíte stejné položky jako v nabídce Můj profi l. Pod položkou Sestavy se skrývá další nabídka týkající se možnosti náhledu různých sestav konkrétního kurzu. První položka Vidět protokoly kurzu umožňuje zobrazení protokolu o všech aktivitách týkajících se tohoto kurzu, dle různých atributů. Druhá položka Sestava o činnostech umožňuje zobrazení protokolu o všech činnostech týkající se tohoto kurzu. Třetí položka Protokol participace umožňuje náhled uživatelé z pohledu nastavených oprávnění participují na činnostech kurzu (například počet jejich příspěvků do fóra, atd.). Poslední čtvrtá položka Statistiky umožňuje přehledné statistické výstupy aktivit v rámci kurzu, dle různých kritérií. Obrázek č. 11: Moje kurzy Administrace kurzu V rámci administrace konkrétního kurzu máte v roli učitele k dispozici tyto bloky: Zapnoutrežimúprav režim upravování obsahu kurzu aktivujete touto nabídkou, tento nástroj má specifi cké postavení, slouží na přepínání mezi dvěma režimy: zobrazovacím a editačním režimem při tvorbě obsahu kurzů. Pouze v editačním režimu můžete přidávat a upravovat obsah, aktivity a činnosti do kurzů viz obrázek č. 12: Ovládací tlačítka.

17 16 Obrázek č. 12: Ovládací tlačítka tlačítko pro rychlý přesun obsahu mezi jednotlivými bloky, pomocí levého tlačítka myši. odsazení obsahu od levého okraje. zapnutí režimu editace, konkrétního obsahu v kurzu. odstranění daného obsahu v kurzu. zpřístupnění daného obsahu studentům kurzu. nastavení skupin a rolí v danému obsahu kurzu. přepnutí na zobrazení jednotýdenního formátu zvýraznění daného tématu zpřístupnění daného tématu studentům (celého bloku) Upravitnastavení tato nabídka umožňuje změnu parametrů vytvořeného kurzu, jedná se o parametry kurzu, které jsme řešili při založení nového kurzu. Absolvováníkurzu v této nabídce nastavujete podmínky pro absolvování kurzu zapsanými studenty. Známky tato nabídka umožňuje sledovat známky studentů kurzu v jednotlivých aktivitách vytvořených učitelem kurzu Vytváření obsahu kurzu Mezi nejdůležitější částí v LMS Moodle je samotná tvorba obsahu kurzu. V systému LMS Moodle máme k dispozici celou řadu nástrojů, které nám umožní vkládat do systému různé typy vzdělávacích aktivit, činností a materiálů. K dispozici jsou následující nástroje, které se zobrazí u každého bloku bez ohledu na formát uspořádání kurzu týdenní nebo tématický v editačním režimu (po kliknutí na režim úprav v dolní části) viz obrázek č. 13: Tvorba obsahu kurzu.

18 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 17 Obrázek č. 13: Tvorba obsahu kurzu Nabídka aktivit a činností kurzu se rozděluje na dvě základní části: Studijnímateriály LMS Moodle podporuje celou řadu různých typů studijních materiálů, které Vám umožní vložit do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu běžně používaný na webu. Vkládání studijních materiálů se provádí v editačním režimu pomocí rozbalovací nabídky Přidatstudijní materiál, viz obrázek č. 14: Studijní materiál.

19 18 Balíček IMS IMS balíček představuje soubor s webovým obsahem zabaleným takovým způsobem, který vyhovuje pro výukové objekty. Tyto balíčky mohou obsahovat internetové stránky, grafické objekty, animace. Tento způsob přidávání studijních materiálů vyžaduje specifický přístup a znalosti, nebudeme se tedy touto možností zabývat, protože není použitelný pro normální učitele. Kniha Modul kniha umožňuje snadno vytvářet interaktivní formát, podobně jako www stránky uvnitř kurzu vytvořeného v systému LMS Moodle. Tento modul umožňuje rozdělit obsah stránky na hlavní a dílčí kapitoly, vytváření podrobnější struktury není umožněno, protože studijní materiály pro studenty a učitele kurzu mají být jednoduché a přehledné. Modul kniha není sám o sobě přímo interaktivní, ale můžete do obsahu vkládat odkazy na volby, diskuzní fóra, apod. Popisek Popisek je zvláštní typ studijního materiálu. Umožňuje začlenit HTML text spolu s obrázky přímo do hlavní stránky kurzu mezi ostatní odkazy na jednotlivé činnosti. Umožňuje tak například vizuálně oddělit jednotlivé skupiny činností v rámci jedné sekce, viz obrázek č. 15: Popisek. Obrázek č. 15: Popisek Složka Chcete-li studentům zpřístupnit větší množství souborů, které jste nahráli do vašeho kurzu, nemusíte pro každý z nich zakládat zvláštní studijní materiál. Místo toho jim můžete zpřístupnit vybraný adresář v rámci souborů kurzu. Soubor Dovoluje vložit odkaz na soubor nahraný do souborového manažeru v kurzu (např. PDF, DOC, XLS apod.) nebo hypertextový odkaz na webovou stránku či jiný zdroj, který je možno adresovat pomocí URL. Soubor, na který je odkazováno, musíte ze svého osobního počítače vložit mezi soubory kurzu předem, nebo jej můžete nahrát v průběhu vytváření odkazu, viz obrázek č. 16: Soubory.

20 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 19 Obrázek č. 16: Soubory Stránka Studijní materiál Stránka umožňuje přímo v LMS Moodle vytvořit kompletní webovou stránku pomocí vestavěného editoru. Tato stránka může obsahovat formátovaný text, obrázky, odkazy na soubory a další obsah. Ovládání editoru je stejné jako v normálních textových editorech (například MS Word, OpenOffice), pouze je zde omezený počet funkcí, viz obrázek č. 17: Stránka. Obrázek č. 17: Stránka URL Tento typ studijních materiálů dovoluje publikovat v kurzu odkazy na soubory libovolného formátu nebo vkládat odkazy na libovolnou webovou stránku či jiný zdroj v prostředí Internetu, viz obrázek č. 18: URL.

21 20 Obrázek č. 18: URL Činnosti Do kurzů v systému LMS Moodle můžete vkládat celou řadu interaktivních učebních modulů. Například pro komunikaci v kurzu můžete použít modul chatování nebo diskuzní fórum, viz obrázek č. 19: Činnosti Obrázek č. 19: Činnosti Anketa Je velmi prostá, učitel položí otázku/y a určí výběr několika odpovědí. To může být užitečné jako rychlé hlasování k povzbuzení k přemýšlení o tématu; umožnit studentům

22 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 21 hlasovat o dalším zaměření kurzu; nebo pro získání souhlasu studentů, viz obrázek č. 19: Anketa Varianta Ankety, kdy pro odpovědi nastavíte limit, je využívána na přihlašování na zkoušky. (odpověďmi je seznam termínů). Obrázek č. 20: Anketa Databáze Umožňuje učitelům a/nebo studentům vytvářet, prohlížet a prohledávat kolekci záznamů vztahujících se k libovolnému tématu. Formát a struktura těchto záznamů prakticky nemají omezení, kromě jiného mohou záznamy obsahovat obrázky, datové soubory, atd. příklady použití: doporučená literatura s podrobnou strukturou (autor, abstrakt, odkaz atd.), seznam fotografií příznaků nemocí s popisem, atd. Dotazník Je určen k vytváření jednoduchých šetření. Pokud je dotazník nastaven jako anonymní, nefunguje rozdělení analýz podle skupin. Fórum Je hlavním asynchronním komunikačním nástrojem systému LMS Moodle a zároveň jedním z prvních modulů, které systém od svých začátků obsahoval. Tento modul slouží především pro komunikaci všech se všemi účastníky kurzu. Chat Umožňuje studentům synchronně komunikovat v reálném čase přes internet. Průzkum Poskytuje řadu standardních dotazníkových nástrojů, které se osvědčily při hodnocení a stimulaci výuky v on-line prostředí. Učitelé je mohou používat ke sběru dat, z nichž se mohou dovědět více o svých studentech a o své výuce. Vzhledem k pevně přednastaveným typům průzkumu není tento nástroj zcela použitelný pro každého (není možné nadefinovat si vlastní typ průzkumu). Přednáška, SCORM Zpřístupňuje předem připravené materiály v závislosti na rozhodnutích/odpovědích studentů. Modul přednáška se skládá z určitého počtu stránek a případně také z rozcestníků. Stránky podávají vlastní obsah přednášky a jsou obvykle zakončeny otázkou.

23 22 Slovník Učitelé často chtějí vytvořit vlastní významový slovník pro snadné odkazování studentům, k těmto účelům je přímo v LMS Moodle modul Slovník. Navíc, téměř všechny moduly v LMS Moodle lze nastavit na automatickou tvorbu odkazů na jakékoli slovo nebo frázi, uloženou ve slovníku, viz obrázek č. 20 Slovník. Snadno lze i přidávat: položky významového slovníku mohou být sdruženy v kategoriích, účastníci mohou položky komentovat, položky mohou být hodnoceny pomocí škály, defi nované učitelem, významové slovníky lze snadno exportovat a importovat, významové slovníky mohou být plně prohledávány, významové slovníky mohou být zobrazovány různými způsoby. Obrázek č. 20: Slovník Test Tento modul umožňuje vytvářet a zadávat testy sestávající se z otázek s různými typy odpovědí, například: výběr odpovědí z daných možností, odpověď správně/špatně krátká tvořená odpověď a další. Otázky jsou uchovávány v kategorizované databázi (tzv. bance úloh daného kurzu) a mohou být použity vícekrát, a to i v různých kurzech. U testu lze povolit opakování pokusů. Každý pokus je automaticky ohodnocen. Úkoly Umožňuje učitelům sbírat studentské práce, hodnotit je a poskytovat studentům zpětnou vazbu včetně hodnocení. Jedná se o činnosti, které umožní předat zadání, vložit výstup studenta a hodnocení učitele. Do této kategorie můžeme zahrnout jakékoliv zpětnovazební aktivity studenta, které upevňují jeho znalosti a dávají mu ihned výsledek (hodnocení). Wiki Umožňuje pracovat studentům dohromady na společných projektech. Základem je hlavní stránka a každý autor může přidávat další stránky v podstatě vytvářet rozsáhlou encyklopedii. Tento modul je lokální obdobou celosvětové encyklopedie Workshop Je velmi variabilní modul pro zadávání, sběr a hodnocení úkolů, přičemž do procesu hodnocení vkládá vzájemné hodnocení mezi studenty. Základní použití lze shrnout zhruba takto:

24 6. OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO SYSTÉM LMS MOODLE 23 učitel vloží zadání (volitelně i vzor jeho vypracování) a provede základní nastavení, studenti vypracují zadání a svoji práci odevzdají ve formě digitálního souboru, po odevzdání vlastní práce je studentům (anonymně) nabídnuto k hodnocení několik (počet volí učitel) náhodně vybraných prací jiných studentů, po ukončení fáze vzájemného hodnocení mezi studenty hodnotí učitel jak vlastní práci studenta, tak jeho schopnosti hodnotit práce spolužáků Doplňkové bloky Jak jste si mohli všimnout stránka kurzu je ve výchozím nastavení rozdělena do tří sloupců. Pravý sloupec obsahuje tzv. bloky., při zapnutém editačním režimu můžete bloky přidávat, odebírat, vertikálně přesouvat nebo přemísťovat z levého do pravého a naopak. Systém LMS Moodle obsahuje širokou škálu vice než 20 různých bloků, které dávají učiteli možnost dále rozšířit informační a funkční hodnotu kurzu. Například v našem LMS Moodle máme v pravé části umístněny bloky Prohledat fóra pro snadnější vyhledávání v jednotlivých fórem, Poslední novinky pro rychlý přehled posledních událostí v LMS Moodle, Nadcházející události rychlý přehled plánovaných aktivit, atd. 6. Obecná doporučení pro systém LMS Moodle Nastavte si u všech diskusních fór odebírání příspěvků em, a udržujte si tak přehled o dění v kurzu. Ukládejte si v soukromém Učitelském fóru (odkaz najdete v bloku Navigace) své poznámky ke kurzu. To je zvláště užitečné při práci v týmu více učitelů. Studentům odpovídejte rychle. Nenechávejte nic na později, reagujte ihned. Jednak by vás přibývající produkce kurzu mohla zahltit, a především se jedná o rozhodující moment v budování a udržování kolektivního ducha v kurzu. Nebojte se experimentovat: Neváhejte se v kurzu porozhlédnout a vyzkoušet si co nejvíce funkcí a možností. V systému LMS Moodle lze jen těžko něco pokazit, a i kdyby se něco takového stalo, dá se to většinou snadno napravit. Používejte navigační lištu v záhlaví každé stránky. Lišta vám napovídá, kde se právě nacházíte, takže si nebudete připadat v systému ztracení. 7. Seznam použitých zdrojů a literatury 1. Příručka pro Tutory. 2. Internetová encyklopedie 3. Moodle rukověť tvůrce kurzů (Milan Dvořák, Martin Navrátil). 4. Česká Wiki dokumentacehttp://moodle.cz/mod/resource/view.php?id= Materiály z e-learningového kurzu Moodle 2.0 pro autory

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle Agentura Stars s.r.o Obsah 1 Co je to e-learning a jak mi může pomoci?... 3 1.1 E-learning... 3 1.2 Výhody studia pomocí e-learningu... 3 1.3 Co je ke studiu

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy.

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. Úvodní slovo Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. E-learningové prostředí najdete na webové stránce http://elearning.socialnidialog.cz.

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. 1 Obsah 1. ÚVOD... 5 1.1.

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz Uživatelská příručka Manuál k používání administračního systému CMSko.cz 2011 CMSko.cz 1 2 Obsah Obsah... 3 1. Začínáme... 5 1.1. Základní položky menu... 5 1.2. Význam symbolů... 6 1.3. Přihlášení do

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate Manuál 2014 SaaService REBOT IN Real Estate Inteligentní realitní systém - since 2013 Obsah Log-in & hlavní menu... 3 Realitní nabídka:... 4 Přehled realitních nabídek:... 4 Kompletní správa realitních

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ v rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V JIHOČESKÉM KRAJI reg. č. CZ.1.07/3.2.08/02.001 Co je to e-learning E-learning je multimediální

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více