Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii."

Transkript

1 Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii. Tuto mezinárodní studii provádíme pro Univerzitu Vídeň v Rakousku. Zkoumá postoje k daním a k EU. Na otázky odpovídejte, prosím, otevřeně a upřímně. Vaše odpovědi budou zpracovány nanejvýš důvěrně a anonymně a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí straně. Vyplnění dotazníku zabere cca 25 minut. Budete automaticky směrováni od otázky k otázc Pokud si chcete udělat přestávku, vyplňování je možné kdykoliv přerušit. Vaše údaje budou uloženy a k dotazníku se můžete vrátit pomocí odkazu a kdykoliv pokračovat tam, kde jste naposledy skončil/a. Prosím, pečlivě si pročtěte následující otázky a zakřížkujte takovou odpověď, která nejlépe vystihuje Vaši situaci. Odpovídejte tak, abyste využil/a celé spektrum možných odpovědí od 1 (zcela nesouhlasím) do 7 (zcela souhlasím). Srdečně děkujeme za Vaši pomoc. Erich Kirchler Martina Hartner Silvia Rechberger Univerzita Vídeň Institut hospodářské psychologie, psychologie vzdělávání a evaluace DŮVĚRNÉ Univerzita Vídeň 1

2 [Screening1] Pracujete v České republice? Ano Ne [Screening2] Máte zdanitelný příjem v České republice? Ano Ne 1. Prosím, zakřížkujte jeden z následujících 4 výroků: Co se týče daní považuji s..... více za Čecha a méně za občana členského státu Evropské unie (dále jen občan EU )..... stejně za Čecha jako občana EU.... více za občana EU a méně za Čecha.... ani za Čecha ani za občana EU, považuji se spíše za. 2. Prosím přečtěte si každý z následujících výroků a uveďte do jaké míry s každým z nich souhlasíte nebo nesouhlasíte: a1. Myslím na sebe jako na Ćecha. b1. Myslím na sebe jako na občana EU. a2. Jsem typický Čech. b2. Jsem typický občan EU. a3. Pokud jsou Češi kritizováni, cítím se osobně dotčen. b3. Pokud jsou občané EU kritizováni, cítím se osobně dotčen. a4. Pokud jsou Češi chváleni, mám radost. b4. Pokud jsou občané EU chváleni, mám radost. a5. Cítím se úzce svázán/a s ostatními Čechy. b5. Cítím se úzce svázán/a s ostatními občany EU. a6. Jsem rád/a Čechem. b6. Jsem rád/a občanem EU. a7. Češi jsou jiní než ostatní občané EU. b7. Občané EU jsou jiní než lidé mimo EU. a8. Jako Čech mám jen málo společného s ostatními občany EU. b8. Jako občan EU mám jen málo společného s lidmi mimo EU. 3. Prosím uveďte do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků: a. Vadí mi, když jiní dostanou něco, co si zasloužím já. Rozzlobí mě, když jiní dostanou ocenění, které jsem si zasloužil/a já c. Těžko snáším, když jiní ze mne jednostranně profitují. Nemohu dlouho zapomenout na to, když musím žehlit nedbalost jiných Dotýká se mě, když dostávám méně příležitostí rozvíjet své schopnosti, než dostávají ostatní. DŮVĚRNÉ Univerzita Vídeň 2

3 f. Zlobí mě, když se ostatním daří lépe než mě, aniž by si to zasloužili. g. Vadí mi, když se musím dřít pro věci, které jiným spadnou snadno do klína. h. Leží mi dlouho v hlavě, pokud se s někým jedná lépe než se mnou, aniž by k tomu byl důvo i. Dotýká se mě, když jsem kritizován/a za věci, které jsou u ostatních přehlíženy. j. Zlobí mě, když se se se mnou jedná hůře než s ostatními. 4. Evropské přerozdělování Rozpočet Evropské Unie je financován z příspěvků členských států. Tyto příspěvky jsou mimo jiné kryty daňovými odvody občanů těchto států. Velká část rozpočtu EU je přerozdělena zpět jednotlivým členským státům. S ohledem na to si prosím přečtěte každý z následujících výroků a uveďte do jaké míry s každým z nich souhlasíte nebo nesouhlasíte a. Česká republika platí do EU více, než od ní dostává. Z dlouhodobého hlediska lze projekt EU vidět jako dobrou investici pro Českou republiku. c. Z dlouhodobého hlediska bude Česká republika z členství v EU profitovat. Celkem vzato, posoudíme-li politické, ekonomické a sociální důsledky, pak Česká republika profituje z EU. 5. Prosím přečtěte si každý z následujících výroků a uveďte do jaké míry s každým z nich souhlasíte nebo nesouhlasíte: a. Z dlouhodobého hlediska je cílem EU dosažení blahobytu všech občanů EU. Projekt EU by měl být chápán jako závazek k vytvoření větší hospodářské rovnosti v celé Evropě. c. EU se snaží vyrovnat životní standard pro všechny občany EU. 6. Prosím přečtěte si každý z následujících výroků a uveďte do jaké míry s každým z nich souhlasíte nebo nesouhlasíte: a. Když se všechno pečlivě uváží je výše příspěvků členských států do EU spravedlivá. Ve vztahu k českým příspěvkům odváděných do EU dostává ČR zpět z EU spravedlivý díl plate c. Příspěvky Evropské Unii jsou mezi členskými státy spravedlivě rozděleny. f. Ve srovnání s hospodářsky slabšími členskými státy je výše českých příspěvků odváděných do EU spravedlivá. Ve srovnání s hospodářsky silnějšími členskými státy je výše českých příspěvků odváděných do EU spravedlivá. Ve vztahu k podobným členským státům je výše českých příspěvků odváděných do EU spravedlivá. g. Platby z EU členským státům jsou mezi členskými státy spravedlivě rozdělovány. h. Ve srovnání s hospodářsky slabšími členskými státy je výše plateb z EU České republice spravedlivá. DŮVĚRNÉ Univerzita Vídeň 3

4 i. j. Ve srovnání s hospodářsky silnějšími členskými státy je výše plateb z EU České republice spravedlivá Ve vztahu k podobným členským státům je výše plateb z EU České republice spravedlivá. 7. Prosím přečtěte si každý z následujících výroků a uveďte do jaké míry s každým z nich souhlasíte nebo nesouhlasíte: a. Česká republika a její občané by se měli cítit morálně zavázáni platit své příspěvky do EU. Česká republika by měla při vyjednávání o výši plateb do EU žádat o jejich snížení. c. Česká republika a její občané by měli ochotně platit EU svůj finanční podíl. 8. Prosím, vžijte se do následující situac.. Představte si, že by existovala přímá evropská daň! Část Vaší daně ze mzdy či příjmu by nebyla odváděna českému státu, ale přímo Evropské unii. Daň odváděná českému státu by se tak úměrně snížila. Prosím uveďte do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky k této možné evropské dani: a. Část příjmů bych v evropském daňovém přiznání zatajil/a. c. Co nejoptimálněji bych využil/a mezery zákona v evropském daňovém systému ve svůj prospěch. Aktivně bych minimalizoval/a v rámci existujících možností výši svých evropských daní. Hledal/a bych mezery, abych snížil/a výši svých evropských daní. Prosím odpovídejte otevřeně a upřímně! Vaše odpovědi slouží výhradně k vědeckým účelům, veškerá data budou zpracována zcela anonymně a v žádném případě nebudou předána třetí straně. 9. Vyplňoval/a jste již někdy daňové přiznání v České republice? O Ano O Ne DŮVĚRNÉ Univerzita Vídeň 4

5 10. Při zodpovídání následujících otázek si, prosím, představte, že byste musel/a vyplňovat daňové přiznání v ČR. a. Pokusím se využít mezer v daňovém systému ve svůj prospěch jak je to jen možné. Občas zapomenu uvést ve svém daňovém přiznání příjmy z menších projektů. c. V daňovém přiznání uvedu svůj celý příjem. Pokusím se snížit daň existujícími legálními způsoby. f. g. Seznámím se podrobně s daňovým zákonem, abych zjistil (a) možnosti jak snížit částku daně. (Ich lasse mir einen Teil meines Einkommens erst im darauffolgenden Jahr auszahlen, um Verdienstgrenzen einzuhalten.) in CR Flat Tax, daher Item für tschechische Version gelöscht Nechám si vyplatit část svého honoráře formou pořízení např. laptopu, zařízení, apo h. Ještě jsem nikdy vědomě v daňovém přiznání neuvedl(a) zvýšené náklady. i. Požádám přátele nebo známé, aby mi vystavili faktury na fiktivní služby za účelem snížení mého příjmu a částky mé daně. j. Svoje daňové břemeno snížím využitím částky osvobozené od daně. k. Částečně odečtu z daně i výdaje, které jsou soukromého charakteru. l. Sbírám od svých přátel a známých účty, které mohu v daňovém přiznání zahrnout do nákladů. m. Ve svém daňovém přiznání jsem vždy na 100% poctivý (á). n. Z daně odečítám i cestovní výdaje na cesty, které jsem nepodnikl/a v souvislosti s mojí profesí. o. Z daně odečtu svoje dostupné zvláštní výdaje (např. životní pojištění). p. Zaměstnám lidi (např. uklízečka) načerno. q. Řemeslné práce si nechám udělat také bez vystavení účtů. 11. Prosím přečtěte si následující výroky a uveďte do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte a. Pokud spolupracuji s finančním úřadem v ČR, bude mi také ochoten pomoci. Finanční úřad v ČR se spíše zajímá o to přistihnout mne, když udělám nějakou chybu, než aby mi pomohl udělat všechno dobř c. Nedělám si těžkou hlavu s tím, když zjistím, že nedělám přesně to, co ode mě FÚ v ČR očekává. I když FÚ v ČR zjistí, že jsem udělal/a něco špatně, bude mě stále respektovat, pokud chyby přiznám. Pokud zaplatím daně tak je to nakonec výhodné pro všechny. f. Baví mě hledat mezery a slabiny v českém daňovém systému. g. Mám radost z toho, když najdu způsob, jak si snížit daně v ČR. h. Celkem vzato platím daně v ČR rá i. Když mne jednou FÚ v ČR zařadí mezi daňové hříšníky, svůj názor na mne už nezmění. j. Placení daní pomáhá vládě ČR dělat smysluplné věci. k. Sluší se platit daně. DŮVĚRNÉ Univerzita Vídeň 5

6 l. Nejlepší strategie je vždy s FÚ v ČR spolupracovat,bez ohledu na to, jak je FÚ ochoten ke spolupráci. m. Nesnáším placení daní. n. FÚ v ČR je vstřícný k těm, kteří neúmyslně odevzdají chybné daňové přiznání. o. Jako společnost potřebujeme více lidí, kteří jsou ochotni se postavit na odpor vůči českému FÚ. p. Je mi jedno, jestliže nedělám to, co FÚ v ČR ode mne požaduj q. Je nemožné zcela uspokojit požadavky FÚ v ČR. r. Pokud se mnou bude FÚ v ČR jednat tvrději, budu s ním méně spolupracovat. s. Rád/a mluvím s přáteli o mezerách v českém daňovém systému. 12. Prosím, představte si, že jste podnikatel/ka a Vaše firma prosperuj Blíží se doba odevzdání daňového přiznání. Připomínáte si uplynulý hospodářský rok a zvažujete, jak byste se choval/a v následujících situacích (A-G). Prosím odpovězte, jak byste reagoval/a v níže popsaných situacích? (velmi nepravděpodobné / velmi pravděpodobné) a. c. f. Byl/a jste služebně v zahraničí. Letenky zaplatili Vaši obchodní partneři, Vy stále ještě máte elektronické letenky. Tyto letenky je možné odečíst z daně. Jak pravděpodobné je, že si letenky odečtete z daně? Několikrát jste byl/a s přáteli na obědě a stále máte účtenky.. Máte možnost si výdaje na jídlo odečíst z daně s tím, že jídlo s přáteli deklarujete jako obchodní obě Jak pravděpodobné je, že si jídlo s přáteli odečtete z daně? Vaše firemní auto používáte také soukromě. V daňovém přiznání byste mohl/a uvést Vaše soukromé cesty ve služebním autě jako služební cesty. Jak pravděpodobné je, že uvedete také soukromé cesty? Nedávno jste se podílel/a na jednom projektu ve firmě Vašeho známého. Teď byste mohl/a přivýdělek z projektu v daňovém přiznání zamlčet. Také váš známý se zaručí, že nebude nikde uvádět Vaši činnost. Jak pravděpodobné je, že přivýdělek zamlčíte? Zákazník zaplatil v hotovosti a nevyžádal si doklad o zaplacení. Vy byste mohl/a tento příjem v daňovém přiznání vynechat. Jak pravděpodobné je, že tento příjem vynecháte? Necháte si vytvořit novou firemní webovou stránku. Máte možnost nechat si vytvořit domovskou stránku za výrazně nižší cenu, pokud zaplatíte bez dokladu (faktury). Jak pravděpodobné je, že si necháte vytvořit webovou stránku bez dokladu? g. Necháte si nově vymalovat kancelář. Díky soukromým kontaktům máte možnost nechat udělat tuto práci načerno a levněji. Jak pravděpodobné je, že si necháte vymalovat kancelář bez faktury? DŮVĚRNÉ Univerzita Vídeň 6

7 13. Prosím, uveďte v jakém rozsahu souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků: a. Svoje daně platím, aniž bych dlouho přemýšlel/a, jak je snížit. Platit daně je pro mě samozřejmost. c. Daně bych platil/a také tehdy, i kdyby nebyly žádné kontroly. Krácení daní se nevyplácí, protože finanční úřad to kontroluje velice důsledně. Cítím, že k úhradě daní jsem vyloženě nucen/a. f. Svoje daně platím proto, že riziko kontroly je příliš vysoké. 14. Prosím, uveďte v jakém rozsahu souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků: a. Český finanční úřad jedná s plátci daní s respektem. Český finanční úřad je při vybírání daní férový. c. Finanční úřad v ČR je důvěryhodný. Český finanční úřad disponuje rozsáhlými prostředky, které nutí občany k odvádění daní. Český finanční úřad dokáže více či méně na základě svých odborných znalostí zjistit takřka každé krácení daně. f. Finanční úřad bojuje proti daňovým podvodům v ČR účinně. 15. Prosím, uveďte v jakém rozsahu souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků: a. Dle mého názoru je rovná daň spravedlivější než progresívní daň V důsledku rovné daně se rozšíří mezera mezi bohatšími a chudšími lidmi. c. Po zavedení rovné daně já osobně zaplatím méně na daních. DŮVĚRNÉ Univerzita Vídeň 7

8 16. Otázky k Vaší osobě: Prosím, uveďte Vaše pohlaví: o Žena o Muž Ve kterém kraji bydlíte? o Hlavní město Praha o Středočeský kraj o Jihočeský kraj o Plzeňský kraj o Karlovarský kraj o Ústecký kraj o Liberecký kraj o Královéhradecký kraj o Pardubický kraj o Kraj Vysočina o Jihomoravský kraj o Olomoucký kraj o Moravskoslezský kraj o Zlínský kraj Prosím, uveďte Váš věk: let Prosím, uveďte Váš rodinný stav: o Svobodný/á o V jedné domácnosti s partnerem/kou o Ženatý/vdaná o Žijeme odděleně o Rozvedený/á o Vdovec/vdova Prosím, uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: o Základní škola o Střední odborné učiliště s výučním listem o Střední odborná škola s maturitou o Střední škola s maturitou o Vyšší odborná škola DiS. o Vysoká škola Bc. Stupeň o Vysoká škola Mgr. Stupeň o Vysoká škola Dr. Stupeň o Ostatní: o Žádné formální vzdělání Ve kterém roce jste vzdělání ukončil/a? V roce Pracujete v současné době? o Jako osoba samostatně výdělečně činná na plný úvazek o Jako osoba samostatně výdělečně činná na částečný úvazek o Jako zaměstnanec na plný úvazek o Jako zaměstnanec na částečný úvazek o Jako učeň o (Přechodně) nezaměstnaný/á o Důchodce/důchodkyně o Příjmy bez výkonu povolání (např: alimenty, vdovský/sirotčí důchod, mateřská) o V domácnosti bez vlastního příjmu o Student/ka Jaké je Vaše profesní postavení? o Nezávislé povolání jako např. doktor, notář, architekt, auditor, umělec, aj. (NE zaměstnanec) o Majitel, jednatel, ředitel větší firmy, obchodu nebo podniku o Majitel, jednatel, ředitel menší firmy, obchodu nebo podniku o Zaměstnanec bez vedoucího postavení (i učeň) o Kvalifikovaný zaměstnanec o Zaměstnanec s vedoucím postavením o Úředník bez vedoucího postavení o Kvalifikovaný úředník o Úředník s vedoucím postavením o Samostatný zemědělec o Nevyučený pracovník o Odborný pracovník (i učeň) o Mistr DŮVĚRNÉ Univerzita Vídeň 8

9 Výše Vašeho průměrného měsíčního hrubého příjmu: o Do Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč a více Máte daňového poradce, který Vám pomáhá s daňovým přiznáním? o Ano o Ne Ve kterém oboru jste činný/á? o Zemědělství a lesnictví o Zpracovatelský průmysl o Energetika a vodárenství o Stavebnictví o Ubytování a stravování o Doprava a telekomunikace o Bankovnictví a pojišťovnictví o Nemovitosti o Veřejná správa o Školství o Zdravotnictví, veterinární služba, sociální oblast o Služby Kolik osob žije trvale ve Vaší domácnosti? Počet dospělých osob (od 19 let): Počet dětí do 2 let: Počet dětí od 2 5 let: Počet dětí od 6 13 let: Počet mladistvých od let: Prosím, uveďte Vaši národnost: o Česká o jiná národnost: V politice jsou často používané termíny pravice a levic Kde osobně stojíte? Kam byste se zařadil/a? o Levice o Spíše levice o Střed o Spíše pravice o Pravice Kterou politickou stranu byste volil/a, pokud by byly příští týden volby do parlamentu? o ODS (Občanská demokratická strana) o KDU-ČSL (Křesťanská demokratická unie Česká strana lidová) o Strana zelených o ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) o KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) o Jiné (uveďte) o Nepůjdu volit Chcete nám ještě něco sdělit k tomuto tématu? Srdečně děkujeme, že jste nám pomohl/a při našem vědeckém výzkumu. Velmi si vážíme toho, že jste si udělal/a čas a zodpověděl/a tento dotazník Pokud byste měl/a zájem o náš projekt a celkový výsledek této studie, další informace k tomu najdete na DŮVĚRNÉ Univerzita Vídeň 9

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 vydalo

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Postavení lidí s PAS na trhu práce v České republice

Postavení lidí s PAS na trhu práce v České republice Postavení lidí s PAS na trhu práce v České republice František Špoutil Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, střední Čechy, o. s. 2014-1 - - 2 - Celý život bojujeme s větrnými mlýny vlastní

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak jste

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více