Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560"

Transkript

1 Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560 Filip Zatloukal, Login: ZAT108 Pavel Kovář, Login: KOV452 Abstrakt: Tato práce popisuje možnosti Web-based autentizace na zařízení Cisco Catalyst 3560 včetně praktického ověření funkčnosti. Klíčová slova: Cisco, web-auth, Catalyst 3560, Radius 1 Úvod Radius Požadovaný scénář Princip funkce Realizace Příprava Konfigurace přepínače Cisco Catalyst Konfigurace FreeRadius serveru radiusd.conf clients.conf users Ověření funkčnosti Test neúspěšného přihlášení Test úspěšného přihlášení Hodnocení Možnosti rozšíření Závěr Použitá literatura...8 duben /8

2 1 Úvod Cílem projektu je nastavit a otestovat možnosti webové autentizace na přepínači Cisco Catalyst Web autentizace je bezpečnostní prostředek zamezující síťovou komunikaci do doby, než se klient přihlásí pod uživatelským jménem a heslem přes webový prohlížeč. V praxi se s tímto přístupem často setkáváme většinou na veřejných místech jako jsou hotely, restaurace, knihovny či jiné. Využití nalezneme i v komerční prostředí, kdy takto můžeme ochránit přístup do firemní sítě pro hosty či umožnit veřejnosti přístup k internetu po zaplacení poplatku. 1.1 Radius Důležitým prvkem je v naší topologii radius server. Ten odpovídá na požadavky klienta, s kterým komunikuje pomocí AAA(authentication, authorization and accounting) protokolu. Významnou vlastností serveru je jeho bezpečná komunikace, jelikož transakce jsou autentizovány pomocí sdíleného klíče, který je přednastavený a není po síti zasílán. Samotné autorizační údaje jsou přenášeny šifrovaně. V našem projektu se budeme zabývat implementací serveru FreeRadius. Jedná se o server běžící na Unixových systémech licencovaný pod GPLv2. Tato implementace umožňuje využít mnoho autentizačních metod: PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, SIP Digest a všechny časté EAP metody [1]. 1.2 Požadovaný scénář Požadovaná situace by měla vypadat takto: připojí-li se nový uživatel do naší sítě, obdrží IP adresu a další směrovací informace od DHCP serveru. Jeho připojení bude ovšem omezené nemůže komunikovat s žádnou jinou stanicí, nebude přístupna žádná služba krom DHCP, DNS a HTTP(S). Můžeme přidat také ICMP, či jiné nezbytně nutné. Při pokusu klienta navázat spojení s jakoukoliv webovou stránku mu bude podvrhnuta přihlašovací stránka běžící na našem přepínači či jiném webovém serveru. Do úspěšného přihlášení nebude moci klient komunikovat s jinými službami než výše jmenovanými. 1.3 Princip funkce Po instalaci radius serveru nastavíme potřebné komunikační informace, uživatele a možnosti AAA protokolu - především komunikační klíč. Na přepínači vytvoříme AAA model a přiřadíme zabezpečení na požadované porty. Nesmíme zapomenout zapnout náš webový server. V této fázi se klient připojí a všechny jeho webové požadavky budou směrovány na naši přihlašovací stránku. Ovšem veškerý jiný provoz poběží beze změny a klient bude moci využít jiných služeb. Musíme tedy na přepínači nastavit ACL pravidla, která veškerý nechtěný provoz zakáží. Tento provoz povolíme až těm klientům, kteří se úspěšně přihlásí. Můžeme například zvolit postup, kdy vytvoříme další ACL pravidlo, kterým provoz povolíme. Pak nastavíme aplikaci toho ACL pravidla po úspěšném přihlášení klienta. Uživatel vyplní své přihlašovací údaje přes podvrhnutou stránku, údaje se předají přepínači, který vytvoří dotaz na radius server. Dotaz se zabezpečeně odešle radius serveru a ten vrátí odpověď, zda-li je uživatel oprávněn vstoupit či ne. V případě úspěchu se vytvoří relace a uživatel může po tuto dobu využívat síť. Je-li však vícekrát chybně vyplněno přihlášení, je možnost přihlášení na předdefinovanou dobu zakázána. duben /8

3 2 Realizace 2.1 Příprava Ověření konfigurace jsme provedli na topologii, kterou znázorňuje obr.1 : Obrázek 1: Zkušební topologie FreeRadius je možné nainstalovat přímo z balíčkového systému Linuxové distribuce (Linux Mint). Pro klienty jsme na přepínači vyhradili porty Připojení radius serveru a linky do internetu je možné realizovat pomocí kterýchkoliv jiných portů. Přepínač řeší pouze řízení přístupu klientských stanic dále do sítě (internetu). Radius server bohužel musí být na stejné VLAN jako klienti. Přidělování IP adres klientům nebo DNS zajišťuje univerzitní síť, je ovšem potřeba vypnout na přepínači SPT (Spanning Tree Protocol) protokol a to ještě před jeho připojením do sítě. 2.2 Konfigurace přepínače Cisco Catalyst 3560 Konfigurace ACL 102, který se použije pro nepřihlášené klienty. Je povoleno pouze DHCP, aby klienti mohli IP adresu, DNS aby mohli zjistit IP adresu webových serverů a port 80 na které přepínač bude podvrhovat odpovědi serverů přihlašovací stránkou. access-list 102 permit tcp any any eq www access-list 102 permit tcp any any eq domain access-list 102 permit udp any any eq domain access-list 102 permit udp any any eq bootps Konfigurace ACL 100, který budou požívat klienti po přihlášení. Povolili jsme vše. access-list 100 permit ip any any access-list 100 permit icmp any any Konfigurace IP adresy přepínače. interface vlan 1 ip address Konfigurace web-autentizace a ACL na klientských portech. ip admission name wauth proxy http interface range fastethernet 0/20-24 ip access-group 102 in ip admission wauth duben /8

4 Spuštění periodické kontroly připojení Klientů. Přepínač toto řeší periodickým posíláním ARP dotazů. Díky této funkci klienti nemusí být připojeni přímo na porty přepínače. ip device tracking Konfigurace ověřování uživatelů přes Radius. aaa new-model aaa authentication login default group radius aaa authorization auth-proxy default group radius ip radius source-interface Vlan 1 (část test username user1 pouze slouží k ověření zdali je radius server dostupný. User1 nemusí být existující uživatelské jméno.) radius-server host test username user1 ( cisco je klíč Radius serveru) radius-server key cisco radius-server dead-criteria tries 2 Spuštění http serveru. ip http server Přepínač umožňuje použití i https serveru. Bez platného certifikátu ovšem klient místo potvrzení nebo zamítnutí přihlášení uvidí výstrahu prohlížeče na neověřený certifikát. Z tohoto důvodu jsme se jej rozhodli vypnout. no ip http secure-server 2.3 Konfigurace FreeRadius serveru Vyšli jsme z výchozí konfigurace serveru. Je nutné upravit tři konfigurační soubory v /etc/freeradius/ radiusd.conf Přepínač se ve výchozím nastavení připojuje na Radius přes porty 1645 a 1646, kdežto FreeRadius běží v základní konfiguraci na portech 1812 a Rozhodli jsme se přizpůsobit se přepínači. V tomto souboru je třeba v sekci listen, kde je parametr type = auth upravit a odkomentovat řádek port = Za ní je další sekce listen tentokráte s parametrem type = acct. Zde nastavit port = clients.conf Tento soubor jsme upravili do následující podoby: client /32 { secret = cisco shortname = test-client } Secret musí odpovídat klíči nastavenému ve přepínači, shortname může být cokoli users Tento soubor obsahuje jména a hesla Klientů a také číslo ACL který se jim nastaví po úspěšném přihlášení. usr1 Cleartext-Password := "p1" Cisco-AVPair += "ip:inacl=100" usr2 Cleartext-Password := "p2" Cisco-AVPair += "ip:inacl=100" duben /8

5 3 Ověření funkčnosti Pro konfiguraci je dobré freeradius zastavit a spustit na popředí z příkazové řádky pomocí příkazu freeradius -fx. Freeradius bude takto do konzole vypisovat detailně všechny požadavky a odpovědi. Podobně na přepínači je možné zapnout výpisy komunikace s Radius serverem pomocí debug radius. 3.1 Test neúspěšného přihlášení Při neúspěšné ověření uživatele vypadá výstup freeradiusu takto: rad_recv: Access-Request packet from host port 1645, id=4, length=80 User-Name = "usr1" User-Password = "badpassword" Service-Type = Outbound-User Message-Authenticator = 0x9e3686ae8a51b34c35e115f34bd73638 NAS-Port-Type = Async NAS-IP-Address = # Executing section authorize from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group authorize {...} ++[preprocess] returns ok ++[chap] returns noop ++[mschap] returns noop ++[digest] returns noop [suffix] No in User-Name = "usr1", looking up realm NULL [suffix] No such realm "NULL" ++[suffix] returns noop [eap] No EAP-Message, not doing EAP ++[eap] returns noop [files] users: Matched entry DEFAULT at line 2 [files] users: Matched entry usr1 at line 5 ++[files] returns ok ++[expiration] returns noop ++[logintime] returns noop ++[pap] returns updated Found Auth-Type = PAP # Executing group from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group PAP {...} [pap] login attempt with password "badpassword" [pap] Using clear text password "p1" [pap] Passwords don't match ++[pap] returns reject Failed to authenticate the user. Using Post-Auth-Type Reject # Executing group from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group REJECT {...} [attr_filter.access_reject] expand: %{User-Name} -> usr1 attr_filter: Matched entry DEFAULT at line 11 ++[attr_filter.access_reject] returns updated Delaying reject of request 3 for 1 seconds Going to the next request Waking up in 0.9 seconds. Sending delayed reject for request 3 Sending Access-Reject of id 4 to port 1645 Waking up in 4.9 seconds. Z výpisu je patrné, že freeradius sice našel uživatele usr1 ale jeho správné heslo je p1 a nikoliv badpassword. RADIUS/ENCODE( ):Orig. component type = Auth Proxy RADIUS: AAA Unsupported Attr: service-type [344] 4 5 RADIUS: AAA Unsupported Attr: audit-session-id [819] RADIUS/ENCODE( ): dropping service type, "radius-server attribute 6 on-for-login-auth" is off RADIUS( ): Config NAS IP: RADIUS( ): Config NAS IPv6: :: duben /8

6 RADIUS/ENCODE( ): acct_session_id: 6 RADIUS( ): sending RADIUS( ): Sending a IPv4 Radius Packet RADIUS( ): Send Access-Request to :1645 id 1645/4,len 80 RADIUS: authenticator B 83 C5 7E 2D 20 - C9 D6 BB B0 7D 12 8B ED RADIUS: User-Name [1] 6 "usr1" RADIUS: User-Password [2] 18 * RADIUS: Service-Type [6] 6 Outbound [5] RADIUS: Message-Authenticato[80] 18 RADIUS: 9E AE 8A 51 B3 4C 35 E1 15 F3 4B D [ 6QL5K68] RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 Async [0] RADIUS: NAS-IP-Address [4] RADIUS( ): Started 5 sec timeout RADIUS: Received from id 1645/ :1645, Access-Reject, len 20 RADIUS: authenticator D8 23 BD 69 BA BD - F9 21 AA F8 B9 C4 83 6F RADIUS( ): Received from id 1645/4 Přepínač taktéž vypisuje mimo jiné kam bude žádost posílat, uživatelské jméno, které ověřuje a také, že na odpověď bude v tomto případě čekat 5 sekund. Následně vypíše přijatou odpověď. 3.2 Test úspěšného přihlášení Výpis freeradiusu při ověření správných údajů (zkráceno): rad_recv: Access-Request packet from host port 1645, id=5, length=80 User-Name = "usr1" User-Password = "p1" NAS-IP-Address = # Executing section authorize from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group authorize {...} ++[preprocess] returns ok [files] users: Matched entry usr1 at line 5 ++[files] returns ok ++[pap] returns updated Found Auth-Type = PAP # Executing group from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group PAP {...} [pap] login attempt with password "p1" [pap] Using clear text password "p1" [pap] User authenticated successfully ++[pap] returns ok # Executing section post-auth from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group post-auth {...} ++[exec] returns noop Sending Access-Accept of id 5 to port 1645 Cisco-AVPair += "ip:inacl=100" Finished request 4. Radius našel uživatele usr1 a heslo p1 se shoduje se správným heslem. Radius tedy vygeneruje kladnou odpověď a přidá do ní informaci, že se má pro komunikaci tohoto uživatele použít ACL 100. Toto je zřejmé i z výpisu přepínače(také zkrácen): RADIUS/ENCODE( ):Orig. component type = Auth Proxy RADIUS( ): Config NAS IP: RADIUS( ): Sending a IPv4 Radius Packet RADIUS( ): Send Access-Request to :1645 id 1645/5,len 80 RADIUS: User-Name [1] 6 "usr1" RADIUS: User-Password [2] 18 * RADIUS: NAS-IP-Address [4] RADIUS( ): Started 5 sec timeout RADIUS: Received from id 1645/ :1645, Access-Accept, len 40 RADIUS: Cisco AVpair [1] 14 "ip:inacl=100" duben /8

7 4 Hodnocení 4.1 Možnosti rozšíření Možnosti rozšíření jsou v celku široké a záleží na nás, co přesně od systému očekávám. FreeRadius například můžeme napojit na databázový server, či LDAP a zde ukládat uživatelské údaje. S tímto přístupem pak můžeme snadno na systém napojit uživatelskou aplikaci, která nám umožní pohodlně přidávat a spravovat uživatele přes GUI. Můžeme také využít úprav přihlašovacích webových stránek z předdefinovaných, či vytvořit stránky vlastní. Dalším rozšířením, které jsme zde již popisovali, jsou tzv. stahovatelná ACL (DACL). Tyto záznamy ukládáme u uživatelského účtu a při dotazu si je přepínač stáhne spolu s odpovědí a vykoná tak předdefinovanou akci. Celý systém můžeme také nakonfigurovat pro převzetí sekundárním FreeRadius serverem v případě výpadku serveru hlavního. Dále jmenujme detailní nastavení zabezpečení, možnosti různých metod autentizace, parametry jako je počet neúspěšných pokusů a nastavení doby blokace, délka uživatelské relace a mnoho dalšího. 4.2 Závěr Podařilo se nám ověřit, že web-autentizace na prvku Cisco Catalyst 3560 funguje. Přepínač správně komunikuje s FreeRadius serverem a dokáže využít i pokročilejší možnosti jako jsou stahovatelná ACL. Testování proběhlo v pořádku na univerzitní sítí, kde jsme využili DHCP a DNS. Dostali jsme očekávané výsledky, kdy před přihlášením byly klientovi zamezeny všechny služby krom povolených. Klient po přihlášení dostal námi předvolené možnosti přístupu. Obrázek 2: Nezdařené přihlášení Během testování jsme odhalili několik omezení: Web-autentizace zatím nefunguje pod IPv6. Jak jsme se dočetli v dokumentaci [2], chyba není na naší straně, ale funkce není implementována. Pro využití funkce web-autentizace tedy nezbývá, než IPv6 pro přihlašujícího se uživatele vypnout. FreeRadius server musí být na stejné VLAN jako klienti. Určitým omezením může být v některých situacích také to, že databázi uživatelů nelze nakonfigurovat přímo na přepínači. Dalších možností konfigurace je zde mnoho. Záleží jen na potřebách a plánech provozovatele, jakým způsobem chce web-autentizaci využít. duben /8

8 5 Použitá literatura [1] Authentication. In: freeradius [online] [cit ]. Dostupné z: [2] Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, Release 7.4: Configuring Web Auth Proxy. Cisco [online] [cit ]. Dostupné z: 100.html [3] Basic Configuration Howto. In: Wiki.freeRADIUS [online] [cit ]. Dostupné z: [4] Can I Specify an Existing ACL using a Radius AV Pair?. In: Serverfault [online] [cit ]. Dostupné z: duben /8

Průzkum a ověření možnosti ověřování DHCP klientů proti RADIUS serveru na platformě MikroTik

Průzkum a ověření možnosti ověřování DHCP klientů proti RADIUS serveru na platformě MikroTik Průzkum a ověření možnosti ověřování DHCP klientů proti RADIUS serveru na platformě MikroTik Zdeněk Filipec, Marek Malysz Abstrakt: Tato práce pojednává o možnostech ověřování DHCP klientů z routerů MikroTik

Více

Autentizace, autorizace a accounting v prostředí IEEE 802.1X / RADIUS

Autentizace, autorizace a accounting v prostředí IEEE 802.1X / RADIUS Autentizace, autorizace a accounting v prostředí IEEE 802.1X / RADIUS 2007 Bc. Martin Stankuš Obsah 1 Úvod 3 2 AAA 3 3 EAP. 3 4 IEEE 802.1X.. 3 5 RADIUS. 4 6 Parametry pokusné sítě... 7 7 Konfigurace switche

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

apt-get install freeradius

apt-get install freeradius users apt-get install freeradius apt-get update apt-get build-dep freeradius apt-get install libssl-dev /usr/src/freeradius mkdir /usr/src/freeradius && cd /usr/src/freeradius apt-get source freeradius

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Semestrální projekt (1) Semestrální projekt (2) Struktura projektu: Adresní plán a konfigurace VLAN Směrování a NAT DNS server DHCP server

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Připojení k eduroam.cz: Nastavení síťových komponent Meraki a konfigurace ISE

Připojení k eduroam.cz: Nastavení síťových komponent Meraki a konfigurace ISE Připojení k eduroam.cz: Nastavení síťových komponent Meraki a konfigurace ISE Podrobní postup připojení organizace k eduroamu v ČR je detailně popsán na stránkach eduroam.cz (https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/uvod

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

Autentizace bezdrátových klientů jejich přiřazování do VLAN podle databáze FreeRADIUS

Autentizace bezdrátových klientů jejich přiřazování do VLAN podle databáze FreeRADIUS Autentizace bezdrátových klientů jejich přiřazování do VLAN podle databáze FreeRADIUS Petr Grygárek, RCNA VŠB-TU Ostrava Cisco Aironet 1100 (RADIUS klient) DHCP server (VLAN2) DHCP server (VLAN 1) DHCP

Více

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Bc. Kriváček Martin (KRI0080), Bc. Stratil Tomáš(STR0136) Abstrakt: Tento krátký dokument by měl teoreticky i prakticky zasvětit do problematiky

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě

Audit bezpečnosti počítačové sítě Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Semestrální práce Y36SPS Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS Vladimír Jarotek Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností DHCP serveru a relay agenta v CISCO IOS Klíčová slova: Cisco, IOS, DHCP server, relay

Více

Modbus SecuriPro Protocol Bridge

Modbus SecuriPro Protocol Bridge Popis zařízení Modbus SecuriPro Protocol Bridge Přehled : Tento dokument popisuje funkčnost zařízení, jeho nastavování a popis adresového prostoru. verze dokumentu: 1.0 autor: Dušan Ferbas Jiří Šindelář

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s.

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s. Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí Simac Technik ČR, a.s. Praha, 5.5. 2011 Jan Kolář, Solution Architect Jan.kolar@simac.cz 1 Hranice sítě se posunují Dříve - Pracovalo

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Bezpečnost sítí

Bezpečnost sítí Bezpečnost sítí 6. 4. 2017 Jiří Žiška Pročřešit bezpečnost? Dle statistik je až 90% všech útoků provedeno zevnitř sítě Zodpovědnost za útoky z vaší sítě má vždy provozovatel Bezpečnost je jen jedna pro

Více

Access Control Lists (ACL)

Access Control Lists (ACL) Access Control Lists (ACL) Počítačové sítě 11. cvičení ACL Pravidla pro filtrování paketů (bezestavová) Na základě hlaviček (2.,) 3. a 4. vrstvy Průchod pravidly od 1. k poslednímu Při nalezení odpovídajícího

Více

RadSec a IPsec. metody zabezpečeného připojení k národnímu RADIUS serveru. Jan Tomášek CESNET, z. s. p. o.

RadSec a IPsec. metody zabezpečeného připojení k národnímu RADIUS serveru. Jan Tomášek <jan.tomasek@cesnet.cz> CESNET, z. s. p. o. RadSec a IPsec metody zabezpečeného připojení k národnímu RADIUS serveru Jan Tomášek CESNET, z. s. p. o. Zikova 4 Praha 6 IPsec - shrnutí IPsec - shrnutí + standartizované řešení

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Obsah Popis modemu... 3 Základní nastavení routeru... 4 Přístup ke konfiguraci routeru... 4 Základní nastavení (Basic setup)... 5 Nastavení

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

Bezpečný přístup v LAN IEEE 802.1X. Petr Hon

Bezpečný přístup v LAN IEEE 802.1X. Petr Hon Bezpečný přístup v LAN IEEE 802.1X Petr Hon 1 Řízení přístupu do sítě pomocí prostředků 802.1X, vyuţití standardizovaných nástrojů s novými moţnostmi.jak postupovat a čemu se vyhnout, aby vznikla bezpečná

Více

SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ semestrální projekt. DHCP snooping. Petr Gurecký gur020

SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ semestrální projekt. DHCP snooping. Petr Gurecký gur020 SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ semestrální projekt DHCP snooping Petr Gurecký gur020 15. května 2006 LS 2005/2006 Obsah 1 Cíl projektu 2 2 Jak DHCP snooping funguje 2 3 Konfigurace DHCP snoopingu na switchi

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

Jak funguje SH Síť. Ondřej Caletka

Jak funguje SH Síť. Ondřej Caletka Jak funguje SH Síť Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Osnova Mapy sítí Topologie IP adresy, VLANy DUSPS Účty na serverech, přístupy Zabezpečení Port Security NAT a IPv6

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Q uido - Telnet Katalogový list Vytvořen: 3.8.2007 Poslední aktualizace: 3.8 2007 13:08 Počet stran: 12 2007 Adresa:

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

NAT-PT/DNS64/AFT. Bc. Lumír Balhar (BAL344), Bc. Petr Kadlec (KAD0019)

NAT-PT/DNS64/AFT. Bc. Lumír Balhar (BAL344), Bc. Petr Kadlec (KAD0019) NAT-PT/DNS64/AFT Bc. Lumír Balhar (BAL344), Bc. Petr Kadlec (KAD0019) Abstrakt: Tato práce pojednává o Address Family Translation, které obecně shrnuje přechodu z IPv6 sítí do IPv4. Zde se hlavně řeší

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2013/2014 Jan Fiedor, přednášející Peter Solár ifiedor@fit.vutbr.cz, solar@pocitacoveskoleni.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

DHCP. Martin Jiřička,

DHCP. Martin Jiřička, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Historie Internet System Consortium odvozeno z BOOTP, rozšiřuje ho nástup s rozvojem sítí rozdíly v konfiguraci přidělování IP BOOTP statické DHCP dynamické (nejen)

Více

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Computer Network Research Group at FEI UPCE V případě zájmu se ozvěte na email: Josef.horalek@upce.cz Host Intrusion Prevention System Cílem

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lukáš Cír Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Wi-Fi Router Ověřování protokolem RADIUS a RADIUS Accounting

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN. Popis a vlastnosti služby

VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN. Popis a vlastnosti služby Příručka - Vzdálené připojení - OpenVPN 1 VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN OBSAH Popis a vlastnosti služby Popis instalace OpenVPN klienta pro Windows Postup připojení k serveru Používání, tipy Řešení problémů

Více

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány)

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Moderní technologie Internetu Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) Abstrakt Popis jednoho z mechanizmů

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komunikační protokoly v počítačových sítích Číslo materiálu

Více

Avaya IP Office Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP

Avaya IP Office Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP Avaya IP Office 7.0 - Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP Konfigurace Avaya IP Office Všechny změny v sekci pro IP Office jsou prováděny přes IP Office Manager. Postup je rozdělen do následujících sekcí:

Více

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu Zyxel

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS V této části se seznámíte s funkcemi a principy protokolů DHCP, ARP, ICMP a DNS. Síť je uspořádána dle následujícího schématu zapojení. Zahajte

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

IP telefon Cisco SPA303g (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP telefon Cisco SPA303g (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP telefon Cisco SPA303g (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy XPHONE. Telefon: +420

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Helios IP Dokumentace

Helios IP Dokumentace Helios IP Dokumentace Obsah SEZNAM TABULEK 3 SEZNAM OBRÁZKŮ 3 HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU 4 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 5 KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ 5 PŘÍSTUP DO API 5 NASTAVENÍ SIP ÚČTU 7 NASTAVENÍ SPÍNAČŮ 8 INFORMACE O

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Uživatelský manuál. SERInet ST

Uživatelský manuál. SERInet ST SERInet ST Uživatelský manuál verze 1.1 převodník RS485 / Ethernet napájení passive PoE nebo 9-32V indikace komunikace na sériové lince galvanické oddělení RS485 / montáž na DIN lištu (2 moduly) šroubovací

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU Pavel Bernat Abstrakt: Tato práce se zabývá způsobu konfigurace HSRP (protokol umožňující zřízení dvou výchozích bran a jejich seskupení

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC 1. Popis zařízení UPS monitor je zařízení pro sledování stavu UPS - záložních zdrojů s protokolem SMART a jejich ovládání.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows VISTA

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows VISTA Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows VISTA 1. Úvod Nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení připojení k LAN pro Windows VISTA 4. Kontakt v případě

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

Šifrování (2), FTP. Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz. http://sut.sh.cvut.cz

Šifrování (2), FTP. Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz. http://sut.sh.cvut.cz Šifrování (2), FTP Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz http://sut.sh.cvut.cz Obsah Úvod do šifrování FTP FTP server ProFTPd Šifrovaný přístup Virtuální servery Síť FTPek na klíč FTP File Transfer Protokol

Více

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Lukáš Czakan (CZA0006) Marek Vašut (VAS0064) Abstrakt: Tato práce obsahuje praktické srovnání použití klasického NATu s NAT virtuálním rozhraním a jejich použití

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet. 1. Nastavení jazyka Zvolte Menu, poté Settings Handset

Více

Návod pro připojení do pevné sítě eduroam pro MS Windows VISTA

Návod pro připojení do pevné sítě eduroam pro MS Windows VISTA Návod pro připojení do pevné sítě eduroam pro MS Windows VISTA 1. Pro připojení k síti budete potřebovat heslo. Toto heslo si musíte nejprve sami vytvořit na www stránkách http://portal.upol.cz. Přihlašovací

Více

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Protokol GLBP Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Technologie GLBP... 3 1.1.1 Příklad topologie GLBP... 3 1.1.2 Přiřazení

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Praktikum WIFI. Cíl cvičení:

Praktikum WIFI. Cíl cvičení: Praktikum WIFI Cíl cvičení: V terminálovém režimu konfigurujte Access Point (AP) Cisco AiroNet 1230 a počítač s nainstalovaným bezdrátovým adaptérem, zapojené v síti podle obrázku a seznamte se s dalšími

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS David Balcárek (BAL259), Petr Malec (MAL487) Abstrakt: Dokument pojednává o konfiguraci a testování VRRP na platformě RouterOS

Více

Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN

Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN Abstrakt Tento aplikační postup je ukázkou jak

Více

Manuál IP telefon SIP-T9CM

Manuál IP telefon SIP-T9CM Manuál IP telefon SIP-T9CM 0 Obsah 1 Vítejte... 2 2 Instalace... 2 2.1 Seznam položek v balení... 2 2.2 Bezpečnostní upozornění... 2 3 Seznámení s výrobkem... 3 3.1 Hlavní vlastnosti... 4 3.3 Instalace

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Josef Hajas. hajasj1@fel.cvut.cz

Josef Hajas. hajasj1@fel.cvut.cz Vysázeno v LAT Xu p. Technologie bezpečných kanálů aneb s OpenVPN na věčné časy Josef Hajas hajasj1@fel.cvut.cz Vysázeno v LAT Xu p. Co nás čeká a nemine Motivace, co je to vlastně ta VPN? Rozdělení jednotlivých

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál Nastavení DCOM Uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Nastavení DCOM pro počítač Hostitel... 3 Operační systém Windows XP... 3 Nastavení vlastností DCOM na Windows XP... 3 Rozšířená nastavení DCOM na Windows

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Technologie počítačových sítí Grafické open source rozhraní pro management sítě s přepínači a směrovači na bázi

Více