Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560"

Transkript

1 Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560 Filip Zatloukal, Login: ZAT108 Pavel Kovář, Login: KOV452 Abstrakt: Tato práce popisuje možnosti Web-based autentizace na zařízení Cisco Catalyst 3560 včetně praktického ověření funkčnosti. Klíčová slova: Cisco, web-auth, Catalyst 3560, Radius 1 Úvod Radius Požadovaný scénář Princip funkce Realizace Příprava Konfigurace přepínače Cisco Catalyst Konfigurace FreeRadius serveru radiusd.conf clients.conf users Ověření funkčnosti Test neúspěšného přihlášení Test úspěšného přihlášení Hodnocení Možnosti rozšíření Závěr Použitá literatura...8 duben /8

2 1 Úvod Cílem projektu je nastavit a otestovat možnosti webové autentizace na přepínači Cisco Catalyst Web autentizace je bezpečnostní prostředek zamezující síťovou komunikaci do doby, než se klient přihlásí pod uživatelským jménem a heslem přes webový prohlížeč. V praxi se s tímto přístupem často setkáváme většinou na veřejných místech jako jsou hotely, restaurace, knihovny či jiné. Využití nalezneme i v komerční prostředí, kdy takto můžeme ochránit přístup do firemní sítě pro hosty či umožnit veřejnosti přístup k internetu po zaplacení poplatku. 1.1 Radius Důležitým prvkem je v naší topologii radius server. Ten odpovídá na požadavky klienta, s kterým komunikuje pomocí AAA(authentication, authorization and accounting) protokolu. Významnou vlastností serveru je jeho bezpečná komunikace, jelikož transakce jsou autentizovány pomocí sdíleného klíče, který je přednastavený a není po síti zasílán. Samotné autorizační údaje jsou přenášeny šifrovaně. V našem projektu se budeme zabývat implementací serveru FreeRadius. Jedná se o server běžící na Unixových systémech licencovaný pod GPLv2. Tato implementace umožňuje využít mnoho autentizačních metod: PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, SIP Digest a všechny časté EAP metody [1]. 1.2 Požadovaný scénář Požadovaná situace by měla vypadat takto: připojí-li se nový uživatel do naší sítě, obdrží IP adresu a další směrovací informace od DHCP serveru. Jeho připojení bude ovšem omezené nemůže komunikovat s žádnou jinou stanicí, nebude přístupna žádná služba krom DHCP, DNS a HTTP(S). Můžeme přidat také ICMP, či jiné nezbytně nutné. Při pokusu klienta navázat spojení s jakoukoliv webovou stránku mu bude podvrhnuta přihlašovací stránka běžící na našem přepínači či jiném webovém serveru. Do úspěšného přihlášení nebude moci klient komunikovat s jinými službami než výše jmenovanými. 1.3 Princip funkce Po instalaci radius serveru nastavíme potřebné komunikační informace, uživatele a možnosti AAA protokolu - především komunikační klíč. Na přepínači vytvoříme AAA model a přiřadíme zabezpečení na požadované porty. Nesmíme zapomenout zapnout náš webový server. V této fázi se klient připojí a všechny jeho webové požadavky budou směrovány na naši přihlašovací stránku. Ovšem veškerý jiný provoz poběží beze změny a klient bude moci využít jiných služeb. Musíme tedy na přepínači nastavit ACL pravidla, která veškerý nechtěný provoz zakáží. Tento provoz povolíme až těm klientům, kteří se úspěšně přihlásí. Můžeme například zvolit postup, kdy vytvoříme další ACL pravidlo, kterým provoz povolíme. Pak nastavíme aplikaci toho ACL pravidla po úspěšném přihlášení klienta. Uživatel vyplní své přihlašovací údaje přes podvrhnutou stránku, údaje se předají přepínači, který vytvoří dotaz na radius server. Dotaz se zabezpečeně odešle radius serveru a ten vrátí odpověď, zda-li je uživatel oprávněn vstoupit či ne. V případě úspěchu se vytvoří relace a uživatel může po tuto dobu využívat síť. Je-li však vícekrát chybně vyplněno přihlášení, je možnost přihlášení na předdefinovanou dobu zakázána. duben /8

3 2 Realizace 2.1 Příprava Ověření konfigurace jsme provedli na topologii, kterou znázorňuje obr.1 : Obrázek 1: Zkušební topologie FreeRadius je možné nainstalovat přímo z balíčkového systému Linuxové distribuce (Linux Mint). Pro klienty jsme na přepínači vyhradili porty Připojení radius serveru a linky do internetu je možné realizovat pomocí kterýchkoliv jiných portů. Přepínač řeší pouze řízení přístupu klientských stanic dále do sítě (internetu). Radius server bohužel musí být na stejné VLAN jako klienti. Přidělování IP adres klientům nebo DNS zajišťuje univerzitní síť, je ovšem potřeba vypnout na přepínači SPT (Spanning Tree Protocol) protokol a to ještě před jeho připojením do sítě. 2.2 Konfigurace přepínače Cisco Catalyst 3560 Konfigurace ACL 102, který se použije pro nepřihlášené klienty. Je povoleno pouze DHCP, aby klienti mohli IP adresu, DNS aby mohli zjistit IP adresu webových serverů a port 80 na které přepínač bude podvrhovat odpovědi serverů přihlašovací stránkou. access-list 102 permit tcp any any eq www access-list 102 permit tcp any any eq domain access-list 102 permit udp any any eq domain access-list 102 permit udp any any eq bootps Konfigurace ACL 100, který budou požívat klienti po přihlášení. Povolili jsme vše. access-list 100 permit ip any any access-list 100 permit icmp any any Konfigurace IP adresy přepínače. interface vlan 1 ip address Konfigurace web-autentizace a ACL na klientských portech. ip admission name wauth proxy http interface range fastethernet 0/20-24 ip access-group 102 in ip admission wauth duben /8

4 Spuštění periodické kontroly připojení Klientů. Přepínač toto řeší periodickým posíláním ARP dotazů. Díky této funkci klienti nemusí být připojeni přímo na porty přepínače. ip device tracking Konfigurace ověřování uživatelů přes Radius. aaa new-model aaa authentication login default group radius aaa authorization auth-proxy default group radius ip radius source-interface Vlan 1 (část test username user1 pouze slouží k ověření zdali je radius server dostupný. User1 nemusí být existující uživatelské jméno.) radius-server host test username user1 ( cisco je klíč Radius serveru) radius-server key cisco radius-server dead-criteria tries 2 Spuštění http serveru. ip http server Přepínač umožňuje použití i https serveru. Bez platného certifikátu ovšem klient místo potvrzení nebo zamítnutí přihlášení uvidí výstrahu prohlížeče na neověřený certifikát. Z tohoto důvodu jsme se jej rozhodli vypnout. no ip http secure-server 2.3 Konfigurace FreeRadius serveru Vyšli jsme z výchozí konfigurace serveru. Je nutné upravit tři konfigurační soubory v /etc/freeradius/ radiusd.conf Přepínač se ve výchozím nastavení připojuje na Radius přes porty 1645 a 1646, kdežto FreeRadius běží v základní konfiguraci na portech 1812 a Rozhodli jsme se přizpůsobit se přepínači. V tomto souboru je třeba v sekci listen, kde je parametr type = auth upravit a odkomentovat řádek port = Za ní je další sekce listen tentokráte s parametrem type = acct. Zde nastavit port = clients.conf Tento soubor jsme upravili do následující podoby: client /32 { secret = cisco shortname = test-client } Secret musí odpovídat klíči nastavenému ve přepínači, shortname může být cokoli users Tento soubor obsahuje jména a hesla Klientů a také číslo ACL který se jim nastaví po úspěšném přihlášení. usr1 Cleartext-Password := "p1" Cisco-AVPair += "ip:inacl=100" usr2 Cleartext-Password := "p2" Cisco-AVPair += "ip:inacl=100" duben /8

5 3 Ověření funkčnosti Pro konfiguraci je dobré freeradius zastavit a spustit na popředí z příkazové řádky pomocí příkazu freeradius -fx. Freeradius bude takto do konzole vypisovat detailně všechny požadavky a odpovědi. Podobně na přepínači je možné zapnout výpisy komunikace s Radius serverem pomocí debug radius. 3.1 Test neúspěšného přihlášení Při neúspěšné ověření uživatele vypadá výstup freeradiusu takto: rad_recv: Access-Request packet from host port 1645, id=4, length=80 User-Name = "usr1" User-Password = "badpassword" Service-Type = Outbound-User Message-Authenticator = 0x9e3686ae8a51b34c35e115f34bd73638 NAS-Port-Type = Async NAS-IP-Address = # Executing section authorize from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group authorize {...} ++[preprocess] returns ok ++[chap] returns noop ++[mschap] returns noop ++[digest] returns noop [suffix] No in User-Name = "usr1", looking up realm NULL [suffix] No such realm "NULL" ++[suffix] returns noop [eap] No EAP-Message, not doing EAP ++[eap] returns noop [files] users: Matched entry DEFAULT at line 2 [files] users: Matched entry usr1 at line 5 ++[files] returns ok ++[expiration] returns noop ++[logintime] returns noop ++[pap] returns updated Found Auth-Type = PAP # Executing group from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group PAP {...} [pap] login attempt with password "badpassword" [pap] Using clear text password "p1" [pap] Passwords don't match ++[pap] returns reject Failed to authenticate the user. Using Post-Auth-Type Reject # Executing group from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group REJECT {...} [attr_filter.access_reject] expand: %{User-Name} -> usr1 attr_filter: Matched entry DEFAULT at line 11 ++[attr_filter.access_reject] returns updated Delaying reject of request 3 for 1 seconds Going to the next request Waking up in 0.9 seconds. Sending delayed reject for request 3 Sending Access-Reject of id 4 to port 1645 Waking up in 4.9 seconds. Z výpisu je patrné, že freeradius sice našel uživatele usr1 ale jeho správné heslo je p1 a nikoliv badpassword. RADIUS/ENCODE( ):Orig. component type = Auth Proxy RADIUS: AAA Unsupported Attr: service-type [344] 4 5 RADIUS: AAA Unsupported Attr: audit-session-id [819] RADIUS/ENCODE( ): dropping service type, "radius-server attribute 6 on-for-login-auth" is off RADIUS( ): Config NAS IP: RADIUS( ): Config NAS IPv6: :: duben /8

6 RADIUS/ENCODE( ): acct_session_id: 6 RADIUS( ): sending RADIUS( ): Sending a IPv4 Radius Packet RADIUS( ): Send Access-Request to :1645 id 1645/4,len 80 RADIUS: authenticator B 83 C5 7E 2D 20 - C9 D6 BB B0 7D 12 8B ED RADIUS: User-Name [1] 6 "usr1" RADIUS: User-Password [2] 18 * RADIUS: Service-Type [6] 6 Outbound [5] RADIUS: Message-Authenticato[80] 18 RADIUS: 9E AE 8A 51 B3 4C 35 E1 15 F3 4B D [ 6QL5K68] RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 Async [0] RADIUS: NAS-IP-Address [4] RADIUS( ): Started 5 sec timeout RADIUS: Received from id 1645/ :1645, Access-Reject, len 20 RADIUS: authenticator D8 23 BD 69 BA BD - F9 21 AA F8 B9 C4 83 6F RADIUS( ): Received from id 1645/4 Přepínač taktéž vypisuje mimo jiné kam bude žádost posílat, uživatelské jméno, které ověřuje a také, že na odpověď bude v tomto případě čekat 5 sekund. Následně vypíše přijatou odpověď. 3.2 Test úspěšného přihlášení Výpis freeradiusu při ověření správných údajů (zkráceno): rad_recv: Access-Request packet from host port 1645, id=5, length=80 User-Name = "usr1" User-Password = "p1" NAS-IP-Address = # Executing section authorize from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group authorize {...} ++[preprocess] returns ok [files] users: Matched entry usr1 at line 5 ++[files] returns ok ++[pap] returns updated Found Auth-Type = PAP # Executing group from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group PAP {...} [pap] login attempt with password "p1" [pap] Using clear text password "p1" [pap] User authenticated successfully ++[pap] returns ok # Executing section post-auth from file /etc/freeradius/sites-enabled/default +- entering group post-auth {...} ++[exec] returns noop Sending Access-Accept of id 5 to port 1645 Cisco-AVPair += "ip:inacl=100" Finished request 4. Radius našel uživatele usr1 a heslo p1 se shoduje se správným heslem. Radius tedy vygeneruje kladnou odpověď a přidá do ní informaci, že se má pro komunikaci tohoto uživatele použít ACL 100. Toto je zřejmé i z výpisu přepínače(také zkrácen): RADIUS/ENCODE( ):Orig. component type = Auth Proxy RADIUS( ): Config NAS IP: RADIUS( ): Sending a IPv4 Radius Packet RADIUS( ): Send Access-Request to :1645 id 1645/5,len 80 RADIUS: User-Name [1] 6 "usr1" RADIUS: User-Password [2] 18 * RADIUS: NAS-IP-Address [4] RADIUS( ): Started 5 sec timeout RADIUS: Received from id 1645/ :1645, Access-Accept, len 40 RADIUS: Cisco AVpair [1] 14 "ip:inacl=100" duben /8

7 4 Hodnocení 4.1 Možnosti rozšíření Možnosti rozšíření jsou v celku široké a záleží na nás, co přesně od systému očekávám. FreeRadius například můžeme napojit na databázový server, či LDAP a zde ukládat uživatelské údaje. S tímto přístupem pak můžeme snadno na systém napojit uživatelskou aplikaci, která nám umožní pohodlně přidávat a spravovat uživatele přes GUI. Můžeme také využít úprav přihlašovacích webových stránek z předdefinovaných, či vytvořit stránky vlastní. Dalším rozšířením, které jsme zde již popisovali, jsou tzv. stahovatelná ACL (DACL). Tyto záznamy ukládáme u uživatelského účtu a při dotazu si je přepínač stáhne spolu s odpovědí a vykoná tak předdefinovanou akci. Celý systém můžeme také nakonfigurovat pro převzetí sekundárním FreeRadius serverem v případě výpadku serveru hlavního. Dále jmenujme detailní nastavení zabezpečení, možnosti různých metod autentizace, parametry jako je počet neúspěšných pokusů a nastavení doby blokace, délka uživatelské relace a mnoho dalšího. 4.2 Závěr Podařilo se nám ověřit, že web-autentizace na prvku Cisco Catalyst 3560 funguje. Přepínač správně komunikuje s FreeRadius serverem a dokáže využít i pokročilejší možnosti jako jsou stahovatelná ACL. Testování proběhlo v pořádku na univerzitní sítí, kde jsme využili DHCP a DNS. Dostali jsme očekávané výsledky, kdy před přihlášením byly klientovi zamezeny všechny služby krom povolených. Klient po přihlášení dostal námi předvolené možnosti přístupu. Obrázek 2: Nezdařené přihlášení Během testování jsme odhalili několik omezení: Web-autentizace zatím nefunguje pod IPv6. Jak jsme se dočetli v dokumentaci [2], chyba není na naší straně, ale funkce není implementována. Pro využití funkce web-autentizace tedy nezbývá, než IPv6 pro přihlašujícího se uživatele vypnout. FreeRadius server musí být na stejné VLAN jako klienti. Určitým omezením může být v některých situacích také to, že databázi uživatelů nelze nakonfigurovat přímo na přepínači. Dalších možností konfigurace je zde mnoho. Záleží jen na potřebách a plánech provozovatele, jakým způsobem chce web-autentizaci využít. duben /8

8 5 Použitá literatura [1] Authentication. In: freeradius [online] [cit ]. Dostupné z: [2] Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, Release 7.4: Configuring Web Auth Proxy. Cisco [online] [cit ]. Dostupné z: 100.html [3] Basic Configuration Howto. In: Wiki.freeRADIUS [online] [cit ]. Dostupné z: [4] Can I Specify an Existing ACL using a Radius AV Pair?. In: Serverfault [online] [cit ]. Dostupné z: duben /8

Nasazení bezdiskových pracovních stanic

Nasazení bezdiskových pracovních stanic Nasazení bezdiskových pracovních stanic soslinuxvsítifaiutb Implementation of diskless workstations running OSLinuxinFAIUTBnetwork Petr Kohout Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Windows 2008 R2: Nastavení a konfigurace DirectAccess

Windows 2008 R2: Nastavení a konfigurace DirectAccess Windows 2008 R2: Nastavení a konfigurace DirectAccess tým KPCS CZ (Jan Slavík) V tomto dokumentu si popíšeme základní prvky instalace a konfigurace jednotlivých komponent DirectAccess technologie. K P

Více

HP Mobility a BYOD workshop

HP Mobility a BYOD workshop HP Mobility a BYOD workshop Jakub Tikovský Comware ve verzi 5.20.109, Release 3507P14 imc ve verzi imc PLAT 7.0 (E0102) UAM ve verzi imc UAM 7.0 (E0103) WSM ve verzi imc WSM 7.0 (E0102) 1 H P M o b i l

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Monitorování stavu rozsáhlých sítí

Monitorování stavu rozsáhlých sítí Monitorování stavu rozsáhlých sítí Status monitoring of Wide Networks Bc. Jindřich Matúšů Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompletního monitoringu pro

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Studijní opora předmětu Počítačové systémy Marek Babiuch Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18

IPsec HOWTO. Historie revizí. Abstrakt. Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 Ralf Spenneberg, ralf (at) spenneberg.net 2003-08-18 IPsec HOWTO Do českého jazyka přeložil: Ivan Daler, ivan.daler (at) autocont.cz, 3.4.2006 Historie revizí Revize 0.9.95 2005-09-03 Revidoval: RS Přidáno

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Vytvoření virtuálních privátních sítí s OpenVPN napříč platformami

Vytvoření virtuálních privátních sítí s OpenVPN napříč platformami Kapitola 9 Vytvoření virtuálních privátních sítí s OpenVPN napříč platformami 9 Úvod Zajištění bezpečného a sledovaného přístupu do vaší firemní sítě pro zaměstnance na cestách nebo pracujících z domova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS

Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS Zone-Based Firewall a CBAC na Cisco IOS Jan Kvapil a Jan Gazda Abstrakt: Cílem tohoto dokumentu je popsat a ukázat možnosti CBAC a ZBFW na praktických příkladech. Klíčová slova: CBAC, Firewall, ZBFW, Zone-Based

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner Instalace V současné době dodáváme tři varianty systému ipartner: pro webový server IIS, pro webový server Apache a verzi ipartnera, která již v sobě obsahuje vlastní

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více