Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628)"

Transkript

1 Činnost Kroužku pro dějiny raného novověku od roku 2001 do poloviny roku 2009 V roce 2001 přejal organizaci a vedení Kroužku pro dějiny raného novověku Mgr. Jan Schwaller. Již v té době bylo možné navázat na jeho dlouholetou tradici. Mezi prvními úkoly nového organizátora přednášek bylo zrevidování databáze pravidelných zájemců o přednášky v tom směru, že byli požádáni o možnost zasílání pozvánek na přednášky jinou, než klasickou poštou. Během krátké chvíle byl získám e- mailový kontakt na více než dvě třetiny těchto osob. Dalším úkolem bylo, vzhledem k novým prezentačním možnostem, vytvořit internetovou stránku kroužku. Již na počátku bylo rozhodnuto o tom, umístit prezentaci o aktivitách Kroužku na internetové stránky Archivu hlavního města Prahy. Ta byla v letech dostupná na adrese V současné době, kdy dochází k inovaci webové prezentace Archivu hlavního města Prahy, je odkaz na stránky kroužku jiný. Záměrně jej zde neuvádím, protože každý zájemce jej obdrží v pozvánce na aktuální přednášku, nebo si odkaz jednoduše najde na Navíc stránky jsou upravovány do nové podoby. Prezentace stránek Kroužku byla posílána i dalšími kanály na jednotlivá historická pracoviště či fakulty. Nyní mi dovolte malou statistiku podpořenou tabulkou o přednášejících a tématech. Jen poznamenávám, že přehled přednášejících a přednášek jde v chronologickém sledu. Rozhodl jsem se také ponechat dotyčným vědecké hodnosti tak, jak v daném okamžiku platily. Mgr. Lenka Prudková Mgr. Petra Večeřová Mgr. Jana Krumpholzová Obraz židovství v tištěné literatuře raného novověku Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna ( ) Komunikace východočeských měst v raném novověku Mgr. Martin Franc Prameny k dějinám stravování Mgr. Daniela Tinková Naděje a limity osvícenství : dohlížet a trestat v josefinském Rakousku (Zrození moderní trestní justice a kriminální politiky v Habsburské monarchii na přelomu století mezi

2 pragmatismem a utopií) PhDr. Marie Ryantová, CSc. Mgr. Marek Ďurčanský Proměny lobkovického panství Vysoký Chlumec v průběhu 17. století Městské rady v českých královských městech za třicetileté války Mgr. Ondřej Bastl Spojení pražských měst 1784 a edice rukopisu 322 Mgr. Jana Kopečková Mgr. Pavel Kodera Mgr. Petra Vokáčová Doc. PhDr. Petr Vorel, CSc. Mgr. Karel Koucký Mgr. Jiří Kubeš Mgr. Libor Jůn Mgr. Martin Dohnal Mgr. Pavla Slavíčková PhDr. Václav Matoušek,CSc. PhDr. Jana Francouzská menšina a kongregace sv. Ludvíka v Praze v 17. století Možnosti a meze prostorové analýzy raně novověkých měšťanských domů Aristokracie českých zemí a dvůr Karla VI. - kontakt a komunikace Početní peníze v raném novověku Cechy na Sedlčansku v 18. století Mýtus roku 1683 a vídeňská městská sídla české a moravské aristokracie v raném novověku "Huerta poberta už je u čerta". Dobrodružný život dona Martina de Hoeff-Huerty Vesnické osídlení a kulturní krajina v raném novověku. Vývoj obce Borovany u Bechyně aby dobrý řád mezi lidmi byl, všichni v boží kázni stáli a jedni druhým v dobrým za příklad byli aneb soudní řízení ve Vodňanech v 16. století Třebel bojiště za třicetileté války ve světle písemných, ikonografických a archeologických pramenů Spory poddaných městečka Veselí nad Lužnicí ve světle

3 Schwallerová rychtářských knih ( ) Mgr. Gabriela Dubská Mgr. Tereza Siglová Mgr. Tomáš Malý Archeologický výzkum Schwarzenberského paláce Vdovy a sirotci v předbělohorském městečku Dašice Mentalita, zbožnost a smrt chrudimského měšťana v raném novověku Cesta středem Evropy Obrazy z cesty falckraběte Ottheinricha z let 1536/37 Dr. Michael Diefenbacher Mgr. Hana Hrachová Mgr. Jan Kilián Mgr. Jiří Kubeš, PhD. Kortus Mgr. Blanka Mauleová Mgr. Marek Ďurčanský Kortus Mgr. Tomáš Dvořák Mgr. Pavla Jirková Handelskontakte der Nürnberger Patrizienfamilie Tucher nach Osten um 1500 Špitál v Rokycanech v novověku Všední den malého města za třicetileté války na příkladu Mělníka Volby římských králů v raném novověku (na příkladě volby Leopolda I. v letech ) Praha v době saského vpádu v letech Téhož roku dáli se velcí divové jak v Čechách, tak jinde. Zázraky a lidová proroctví za třicetileté války Městská správa ve středním Polabí za třicetileté války Každodennost v době saského vpádu v letech Hospodářství Starého Města pražského po třicetileté válce Testamentární praxe v Jihlavě na konci 16. století (testament jako pramen pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii).

4 Bc. Tomáš Foltýn Barokní šlechtic Ferdinand August z Lobkowicz ( ) PhDr. Josef Šebesta, PhD Kryštof Harant a hudba PhDr. Pavel Kůrka Co přinesl utrakvismus nového ve farní správě Mgr. Vítězslav Prchal Dr. Wacław Gojniczek prof. dr. hab. Janusz Tandecki Mgr. Pavla Jirková Proměny vojenské role aristkoracie z českých zemí v raném novověku Hornoslezská šlechta v Čechách a na Moravě v 16. a v první polovině 17. století Kancelarie w miastach hanzeatyckich w okresie średniowiecza Měšťanská rodina raného novověku z pohledu jihlavských testamentů: velikost rodiny a početnost dětské složky, rodinné strategie a (sebe)uvědomění PhDr. Pavel Kůrka Farnost a farníci v utrakvismu PhDr. Petr Kreuz, Dr. Kortus, PhD. PhDr. Ondřej Bastl Vyvolávání ďábla v jezuitském semináři na Malé Straně v roce 1644 Cheb a Chebsko v letech 1631 a 1632 Prameny k pruským vojenským výletům do českých zemí v 18. století Daný přehled přednášejících i jednotlivých témat leccos naznačuje, ale je třeba jej i dále vysvětlit. Průměrný počet přednášek v jednom pololetí se ustálil na počtu tři. Počet čtyři ale nikdy nebyl překročen a dokonce v roce 2005 se nekonaly přednášky žádné. Zpočátku se přednášky konaly tradičně v úterý od 14:00. Nakonec, po různých peripetiích a diskusích (viz dále) se poslední rok přednáší ve středu a čas se posunul na 16:00. Jak je z přehledu patrné, zabývali jsme se v Kroužku různými tématy, jejichž členění apod. ponechám na čtenáři. Několik příspěvků dokonce našlo i svou tištěnou podobu. V průběhu výše zmíněných let se musel Kroužek potýkat s několika problémy, které nepřicházely naštěstí synchronně. Základními byly buď nezájem ze strany přednášejících,

5 nebo naopak problém s účastí auditoria. V průběhu roku 2005 se tak dokonce stalo, že se přednášky nekonaly vůbec. To přimělo ředitele Archivu hlavního města Prahy doc. Václava Ledvinku a vedoucího oddělení dějin raného novověku historického ústavu AV ČR doc. Jiřího Mikulce k pracovnímu setkání nad osudem Kroužku, které dodalo, prozatím, jeho konání nový impuls. Nápad prezentovat Kroužek jako ústní platformu Fólií historica Bohemica byl prozatím naplněn jen částečně. Tato schůzka ale podnítila některé kroky do budoucna. Především bylo řečeno, že je dobré pokusit se Kroužek vyprofilovat a spojit jej s jak vědeckými pracovišti typu Historický ústav, tak i s pracovišti některých historických oborů na různých vysokých školách, kterých od roku 2001 vzniklo několik. Daří se, v současné době je to téměř samozřejmostí, většinu přednášek doplňovat i obrazovou projekcí prostřednictvím výpočetní techniky. Do budoucna čeká Kroužek mnoho úkolů, ale věřím, že tzv. krizové období je překonáno a nebude se opakovat. Mgr. Jan Schwaller

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání (magisterská diplomová práce) Jan Čech Vedoucí práce: doc. PhDr. et

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ OSTRAVSKÁ POLONISTIKA OPĚT ZVEDLA LAŤKU STUDENTSKÝCH KONFERENCÍ DEN S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POLSKOU SPISOVATELKOU Letošní desátý, a tedy jubilejní ročník studentských vědeckých konferencí (konají se na celé FF

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ne Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Obsah výroční zprávy 1) Základní údaje o škole 2) Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Františka Palackého Neratovice za školní

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Pedagogická poema 2013

Pedagogická poema 2013 Pedagogická poema 2013 Zpravodaj 46. ročníku Pedagogické poemy v Odrách Obsah Slovo ředitelky................................................. 1 Program......................................................

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické

Více

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 IV. Přílohy Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Složení panelu č. 4 Sociální a kulturní

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více