DIVEC. Příloha B 1. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ měřítko 1 : LEGENDA DIVEC. m. n. Smiřice 9,7 km Jaroměř 13,7 km. Opočno 16,5 km Třebechovice 9,3 km

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIVEC. Příloha B 1. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ měřítko 1 : 60 000 LEGENDA DIVEC. m. n. Smiřice 9,7 km Jaroměř 13,7 km. Opočno 16,5 km Třebechovice 9,3 km"

Transkript

1 TO /M ém N ov / M ěsto ÚZEMNÍ TUDIE DIVEC MĚ NOVÉ MĚ MĚ JAOM ĚŘ ar om -J 0 D - M Ě PO L KO E - Jaroměř ěř MĚ HOŘICE VÝKE ŠIŠÍCH VZTAHŮ měřítko : Ě M B DO KA UŠ LEGENDA miřice, km Jaroměř, km M Ě JIČ ob -D š ru ka ŘEŠENÉ ÚZEMÍ KATATÁLNÍ ÚZEMÍ DIVCE DOPAVNÍ INFATUKTUA ÍN ř Ho e ic -E DIVEC Opočno, km Třebechovice, km NAVŽENÁ ČÁT DÁLNICE D ILNICE I TŘÍDY, ILNICE II TŘÍDY Hradec Králové, km ŽELEZNIČNÍ TANICE ŽELEZNIČNÍ TAŤ VYBANÉ CYKLOTAY NAVAZUJÍCÍ NA ŘEŠENOU OBLAT DŮLEŽITÉ KOMUNIKACE V ŘEŠENÉ OBLATI LETIŠTNÍ ANWAY OCHANNÁ PÁMA LETIŠTĚ HADEC KÁLOVÉ 0 Prah PŘÍODNÍ LIMITY m mn PŘÍODNÍ PAK - DIVOKÁ OLICE a- E -P ard ub i ce e ubic Pa rd te le c n /O o rn M Ě Ko s O,B PA DU B IC E č- Příloha B / EC EL T n /O, KO e ic ol -H Bo hd a ne iš tě Ě -T ýn M Láz ně E MĚ P A HA - D m m n

2 ÚZEMNÍ TUDIE : Dostavba, přestavba a optimalizace zastavitelných ploch obce Urbanistický návrh řešení - situační schéma LEGENDA TÁVAJÍCÍ OBJEKTY OBJEKTY DLE Ú A P NOVĚ NAVŽENÉ OBJEKTY NOVĚ NAVŽENÉ OBJEKTY - ALTENATIVNÍ ŘEŠENÍ HANA ODTUPOVÉ VZDÁLENOTI OBJEKTU OD HANICE POZEMKU POTOVNĚ ELAXAČNÍ A ODDYCHOVÉ PLOCHY, POTOVNÍ HŘIŠTĚ, DĚTKÁ HŘIŠTĚ,0 m NAVŽENÉ POZEMKOVÉ ČLENĚNÍ PACEL - PLOŠNÁ VÝMĚA POZEMKU NAVŽENÉ KOMUNIKACE, NAVŽENÉ ÚPAVY TÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ VZOTLÁ ZELEN HANICE KATATÁLNÍHO ÚZEMÍ OBCE příloha č B

3 Urbanistický návrh řešení - situační schéma / / / / /, m / 0/ / / / / / 0 / 0/ / 0, m, m, m,0 m 00, m m / 0/ / / / / / / / / m 0/ / / 0/ 0/ 0/ 00 / / 0, m, m /, m 0, m / /,0 m, m / / / /, m, / / 0 / / / / /0 / / /0 / VAIANTA A příloha č B a / / / / / 0 0 m / / / / / / / / / 0 / / / / / / 0 / / / / / 0 / / 0 0 /0 / 0 / / / / / / 0 / / / / / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / / / / / / 00 / 0 / / / /, m, m 0 / / 0 / 0 0/ / 0 / 0 / / / / 0 / / / / / / / /, m / / / / / / / / / / / /, m 0 0/ / / 0 / 0/ / / / 00, m / /, m / / / / / / / / / / / / Bor ová / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / / / / / 0/ / / 0/ / /, m, m, m /, m /, m / /, m 0, m 0,0 m m /, m 0, m 0, m,0 m,, m / / / 0/ 0, m 0, m / - plážový volejbal, - vybíjená, - softbal / / / / /, m 0, m / doplňkové aktivity blízkého rázu přírodě ), m 0 m 0, m / / / / /, m 0, m, m / / 0/ 0, m, m, m, m 00, m / / / / / / / 0/ 00, m / / / / /, m 00, m, m / / / / /, m 0 00, m, m / m / / / / / / / /, m, m / / 0, 0/ / / / / /0 / / / / / / / / 00,00 m 0/ / / 0/ / / / / / / 0/ Široká 0, m 00, m /0 / 0 /, m / /, m, m / / 0/ / / /, m / / 0/ 0/ / / / / 0/ 0, m / / 0 0 0,0 m / / 0, m, m / 0, m / 0, m / / / / / / 0/ / / / /, m / 0, m 0, m 0, m, m 0, m, m /, m / / /, m / / / / /, m / / / / 0 / /0 / / / / / / /,0 m / / 0 0 / / / / / / 0, m 00, m 0, m,0 m, m, m /,0 m, m 0,0 / / / / / / / 00, m, m 0, m 0, m,0 m 0, m 0/ 0/ / 0/ 0/ / 0, m / 0, m 00,0,0 m 0 /, m / /, m, m / /, m, m,0 m / /, m / /0 / / / / 0, m /0 0, m 0, m /, m 0, m, m 0,0 m, m, m,0 m 0, m / 0, m, m 0, m, m, m 0,0 m,0 m, m,0 m 0, m, m, m /, m, m /,0 m / 0, m,0 m, m / /0, m, m polyfunkční zařízení s relaxačními aktivitami / Na kop ci reřejné prostranství - pobytový uliční - promenádní, sportovní hřiště, m,0 m / / 0 / / / / / / / 0/ / / / / / / / /0 obce / 0/ / / / 0 / / / 0/ 0/ 0/ 0/ / 0/ / 0/ / / / / / / / / / Dostavba, přestavba a optimalizace zastavitelných ploch obce ÚZEMNÍ TUDIE - situace bez měřítka 0/ / / / 0 0/ 0/ /0 / / / / /

4 Dostavba, přestavba a optimalizace zastavitelných ploch obce ÚZEMNÍ TUDIE - situace v měřítku : m obce / / ) 00,00 m 0, m doplňkové aktivity blízkého rázu přírodě Por / 0, m /, m 0, m / /,0 m / m,0 / 0, m, m, m /, m / 0, m 00, m,0 m,0 m 0, m, m / 0, m / / Por /, m, m 0, m / / 0, m 0, m /, m / /, m reřejné prostranství - pobytový uliční - promenádní, sportovní hřiště sportovní tenis club - venkovní hrací plochy - klubovna s barem, sneckbar - venkovní terasa s posezením - sauna, posilovna, masáže, fitness - prodej / půjčovna sportovních potřeb / / 0, m / 0, m, m, m / /, m /, m / 0 /, m, m /0, m 0/, m 0/ 0, m 0, m 0/ / / 0/, m 00, m 0/ 0,0 m,0 m / 0, m 0, m /, m / 0/ 0, m,0 m, m 0, m 0 / 0/, m / 0,0 m / 0/ / 0/ / / 0/, m / / / /, m / /, m /0, m /, m / / / / 00, m, m / / / / / / / / / 0, m / / 0, m, m 0, m / / / / / / 0/ / / / 0 / /0 / / / / /, m / / 0 / / 0/ / / Por /, m / / / /, m / /, m / / / / / / / / Na k opci / /,0 m,0 m / / / / / / / / / 0, m / /0 0 /, m / /0 / 0, m / / / / / / / / Por / /, m / / /, m / / / / / / / / / / / / 0, m 0/ / / / 0/ / /, m / / / 0/ / / / /0, m / 0 0 0/ / /, m,0 m / / / / / / /0 / / / / / / / / / 0, m 0/ / / / 0/ /, m Por /, m / 0 / / 00,0 m / 0/, m / / / / 0/ /, / 00, m m / / / 0/, m 0,0 m / / / / /,0 m, m / / / / / / / 0,0 m, m / / / Por 0,0 m /, m,0 m / /, m / /0 / 0, m / /, m / / / / Por 0 / / / /,0 m,0 m / 0/ 0/ / / 0 / 0/ / 0, m 0, m / / /, m / 0, m 0, m Por 0, m /, / m / / /, m, m / 0/ / / 0 0 / /, m / / / / / / / / / / 0,0 m, m / 00, m / /, m / / / / 00, m / / / /, m /, m / / / / / / polyfunkční zařízení s relaxačními aktivitami / / / / 00, m, m / /, m / / / / / / / / / 00, m, m 0, m / / / / /, m, m / / 0, m 0/ /0 /, m /0, m, m, m / / / 0, m / /0 / / 0, m 0 00, m / 0/ - plážový volejbal, - vybíjená, - softbal, m 0, m / / / 0/, m / /,0 m 0/ Ši roká / 0 / 0/ Por / 0/ 0/ 0/ / / 0 / / / / 0/ / / 0/ / / / / / 0 0/ 0 / / / / / / / / / /0 / 0 / / / / 00 / / 0 / 0 0/ / / Borová / / / 0 / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / / 00 / / / / / / / / Ateliér DELTA 0 / Komplexní urbanistický návrh řešení - situace / příloha č B 0 TÁVAJÍCÍ OBJEKTY / OBJEKTY DLE Ú - P VODNÍ PLOCHY NOVĚ NAVŽENÉ OBJEKTY / HANA ODTUPOVÉ VZDÁLENOTI PLOCHY / POTOVNĚ ELAXAČNÍ ODPOČINKOVÉ PLOCHY A POTOVNÍ HŘIŠTĚ KOMUNIKACE OBLUŽNÉ / ILNICE II, III TŘÍDY PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ / VZOTLÁ ZELEN PLOCHY NEVEŘEJNÉ AEÁLOVÉ ZELENĚ / LOUKY / OBYTNÉ ULICE / NAVŽENÉ VYMEZENÍ KOMUNIKACE, ZATÁVKY BU,0 m NAVŽENÉ ČLENĚNÍ POZEMKOVÝCH PACEL / HANICE KATATU OBCE /

5 / / / / / 0 / / / / / / 0/ / / / / / 0 / / / 0 / /0 / / / / 0/ / / / / 0/ 0/ 0/ / / /0 / / 0/ / / / / / / / / / / 0 / / / / /0 0/ / / / / / 0/ 0/ 0/ / / 0/ / / 0/ / / 00 / / / / / /0 / / / / / / / / / / / / /0 / / / 0 / 0 / / /0 / / 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / 0 / / 0/ / / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / / / 0 / / / / 0 / / / / / 0 / / / / / / 0 / 0 0 / 0 /0 / 0 0 / / / 0/ 0/ / 0/ /0 / / 0 / / / / / / 0/ / / /0 / 0 / / / 0 0 / / / / /0 / / 0/ / / / / / / 00 / / / / / / / 0/ / / / / 0/ / /0 / / 0 / / 0/ / / / / / / / / / / / / 0 0 / / / / /0 / / / / 0 / / / 0 0 / / / / 0/ / 0 / / / / / / / / / / / / 0/ / / / / / / / / / / / 0/ 0/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 / /0 / 0/ / / 0/ / / 0/ / / / / / / / / / / / / 0/ / 0/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / Dostavba, přestavba a optimalizace zastavitelných ploch obce ÚZEMNÍ TUDIE - situace v měřítku : m obce ) doplňkové aktivity blízkého rázu přírodě - nutné rozšíření na EO VN (o VŠETAY) reřejné prostranství - pobytový uliční - promenádní, sportovní hřiště T / 0/ 0 / T / / /0 / / / / T Na ko pci 0/ 0/ / / 0/ 0/ / / /0 / T / T 0/ / polyfunkční zařízení s relaxačními aktivitami / / / / - plážový volejbal, - vybíjená, - softbal Šir oká / T 0 Borová Ateliér DELTA 0 Koordinační situace inženýrských sítí příloha č B TÁVAJÍCÍ OBJEKTY / OBJEKTY DLE Ú - P VCHNÍ VEDENÍ kv - TAFOTANICE /0,kV - TÁV / NÁVH NOVĚ NAVŽENÉ OBJEKTY / HANA ODTUPOVÉ VZDÁLENOTI VCHNÍ VEDENÍ kv / TAFOTANICE - K DEMOLICI KOMUNIKACE - DOPAVNÍ ŘEŠENÍ VODOVOD TAV / NÁVH POTOVNĚ ELAXAČNÍ ODPOČINKOVÉ PLOCHY A POTOVNÍ HŘIŠTĚ KANALIZACE DEŠTOVÁ TAV / NÁVH,0 m NAVŽENÉ ČLENĚNÍ POZEMKOVÝCH PACEL / HANICE KATATU OBCE KANALIZACE PLAŠKOVÁ TAV / NÁVH

6 Dostavba, přestavba a optimalizace zastavitelných ploch obce ÚZEMNÍ TUDIE - situace v měřítku : m obce / / (předpoklad vybřežení toku na katastr obce ) 00,00 m 0, m doplňkové aktivity blízké přírodě Par / 0, m /, m 0, m / /,0 m / m,0 / x D, m x D, m 0, m, m, m /, m / 0, m 00, m x D, m,0 m,0 m 0, m, m / 0, m / / Par /, m x D, m, / 0, m m, m 0, m / /, m /, m veřejné prostranství - pobytový uliční - promenádní, sportovní hřiště sportovní tenisový klub - venkovní hrací plochy - klubovna s barem, snackbar - venkovní terasa s posezením - sauna, posilovna, masáže, fitness - prodej / půjčovna sportovních potřeb / 0 x D 0, m / / 0, m, m / 0, m, m / /, m /, m / 0 /, m, m /0 0, m, m 0/, m 0/ 0, m / 0/ / 0/, m 00, m 0/ 0,0 m,0 m / 0, m, m 0, m / / 0/ 0, m,0 m, m 0, m 0/ 0/, m / 0,0 m / 0/ / x D, m 0/ / / 0/ /, m / / /, m / /, m / 0, m /, m / / / / 00, m, m / / / / / / / / / 0, m / /, m 0, m 0, m / / / / / / 0/ / / / 0 / /0 / / / /, m / / / 0/ / Par /, m / / / /, m / x D, m /, m / / / / / 0 / / / / / / Na kopc i / / /,0 m,0 m / / / / / / / / 0, m / /0 0 /, m / /0 / 0, m / / / / / / / / Par / /, m / / / /, m / / / / / / / / / / / 0, m 0/ / / x D, m / 0/ / /, m / / / / 0/ / / / / 0, m 0/, m / x D, m / / / / / / /0 / /,0 m / 0 0 / / / / 0 / / / / 0, m / 00,0 m / 0/ /, m 0/ / x D 0, m / Par /, m / / 0/, m / / / / 0/ / / 00, m / / /, m 0/, m 0,0 m / / / / / x D, m,0 m, m / / / / / / / 0,0 m, m / / / Par 0,0 m / /, m /, m, m / 0 / / 0,0 m / / /, m / / Par 0 / / / / částečně kryté veřejné ohniště dětské hřiště /,0 m /,0 m 0/ 0/ 0, m / / / /, m 0, m 0 izolační liniová zeleň volejbalové a nohejbalové hřiště / / / / 0/ 0,0 m veřejný amfiteátr 0, m Par 0, m izolační zeleň /, m / / / / /, m, m 0/ / /0 0 / /, m / / / / / / / / / D, m 0,0 m /, m / 00, m / D, m D 0,0 m / /, m / / / 00, m / / / /, m /, m / / / / / / polyfunkční zařízení s relaxačními aktivitami / / / / / / 00, m, m /, m D, m / / / / / / / 00, m, m 0, m / x D, m / / / / D, m, m, m / / 0, m 0/ /0 /, m / 0, m, m, m / / / 0, m / /0 / / 0, m 0 00, m / 0/ - plážový volejbal, vybíjená, softbal, m 0, m / / / 0/, m / /,0 m 0/ Širok á / 0 / 0/ Par / 0/ 0/ 0/ / / 0 / / / / 0/ / / 0/ / / / / / 0 0/ 0 / / / / / / / / / /0 / 0 / / / / 00 / / 0 / 0 0/ / / Bor ová / / / 0 / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / / 00 / / / / / změna č : říjen 00 Ateliér DELTA 0 / / / Komplexní urbanistický návrh řešení včetně zastavitelných pozemků vhodných ke sloučení - situace příloha č B / / 0 TÁVAJÍCÍ OBJEKTY / OBJEKTY DLE Ú - P VODNÍ PLOCHY / POTOVNĚ ELAXAČNÍ ODPOČINKOVÉ PLOCHY A POTOVNÍ HŘIŠTĚ NOVĚ NAVŽENÉ OBJEKTY / HANA ODTUPOVÉ VZDÁLENOTI PLOCHY / POZEMKY, KTEÉ LZE ALTENATIVNĚ LOUČIT KOMUNIKACE OBLUŽNÉ / ILNICE II, III TŘÍDY PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ / VZOTLÁ ZELEN OBYTNÉ ULICE / NAVŽENÉ VYMEZENÍ KOMUNIKACE, ZATÁVKY BU PLOCHY NEVEŘEJNÉ AEÁLOVÉ ZELENĚ / LOUKY,0 m / NAVŽENÉ ČLENĚNÍ POZEMKOVÝCH PACEL / HANICE KATATU OBCE /

7 Dostavba, přestavba a optimalizace zastavitelných ploch obce ÚZEMNÍ TUDIE - situace v měřítku : m obce / / ) 00,00 m 0, m doplňkové aktivity blízké přírodě Par / 0, m /, m 0, m / /,0 m / m,0 / x D, m x D, m 0, m, m, m /, m / 0, m 00, m x D, m,0 m,0 m 0, m, m / 0, m / / Par /, m x D, m, m 0, m / / 0 x D 0, m, m 0, m /, m / /, m veřejné prostranství - pobytový uliční - promenádní, sportovní hřiště sportovní tenisový klub - venkovní hrací plochy - klubovna s barem, snackbar - venkovní terasa s posezením - sauna, posilovna, masáže, fitness - prodej / půjčovna sportovních potřeb / / 0, m / 0, m, m, m / /, m /, m / 0 /, m, m /0, m 0/, m 0/ 0, m 0, m 0/ / / 0/, m 00, m 0/ 0,0 m,0 m / 0, m 0, m /, m / 0/ 0, m,0 m, m 0, m 0 / 0/, m / 0,0 m / 0/ / x D, m 0/ / / 0/, m / / / /, m / /, m /0, m /, m / / / / 00, m, m / / / / / / / / / 0, m / / 0, m, m 0, m / / / / / / 0/ / / / 0 / / 0 / / / / /, m / / 0 / / 0/ / / Par /, m / / / /, m / x D, m /, m / / / / / / / / Na kopci / /,0 m,0 m / / / / / / / / / 0, m / /0 0 /, m / / 0 / 0, m / / / / / / / / Par / /, m / / /, m / / / / / / / / / / / / 0, m 0/ / / x D, m / 0/ / /, m / / / 0/ / / / /0, m / 0 0 0/ /, m,0 m / x D, m / / / / / / / 0 / / / / / / / / / 0, m 0/ / / / 0/ / x D 0, m, m Par /, m / 0 / / 00,0 m / 0/, m / / / / 0/ /, 0,0 m / / 00, m m / / / 0/, m / / / / x D, m,0 m, m / / / / / / / 0,0 m, m / / / Par 0,0 m /, m,0 m / /, m / /0 / 0, m / /, m / / / / Par 0 / / / /,0 m,0 m / 0/ 0/ / / 0 / 0/ / 0, m 0, m / / / /, m 0, m 0, m Par 0, m / / m, / / /, m, m / 0/ / 0 /0 / /, m / / / / / / / / / D, m 0,0 m /, m / 00, m / D, m D 0,0 m /, m / / / / 00, m / / / /, m /, m / / / / / / polyfunkční zařízení s relaxačními aktivitami / / / / / 00, m, m / /, m / / / D, m / / / 00, m, m 0, m / x D, m / / / / / D, m, m, m / / 0, m 0/ /0 /, m /0, m, m, m / / / 0, m / /0 / / 0, m 0 00, m / 0/ - plážový volejbal, vybíjená, softbal, m 0, m / / / 0/, m / /,0 m 0/ Široká /0 / 0/ Par / 0/ / 0 0/ / / 0 / / / / 0/ / / 0/ / / / / / 0 0/ 0 / / / / / / / / / /0 / 0 / / / / 00 / / 0 / 0 0/ / / Boro vá / / / 0 / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / / 00 / / / / / Ateliér DELTA 0 / / / Komplexní urbanistický návrh řešení včetně zastavitelných pozemků vhodných ke sloučení - situace příloha č B / / 0 TÁVAJÍCÍ OBJEKTY / OBJEKTY DLE Ú - P VODNÍ PLOCHY / POTOVNĚ ELAXAČNÍ ODPOČINKOVÉ PLOCHY A POTOVNÍ HŘIŠTĚ NOVĚ NAVŽENÉ OBJEKTY / HANA ODTUPOVÉ VZDÁLENOTI PLOCHY / POZEMKY, KTEÉ LZE ALTENATIVNĚ LOUČIT KOMUNIKACE OBLUŽNÉ / ILNICE II, III TŘÍDY / OBYTNÉ ULICE / NAVŽENÉ VYMEZENÍ KOMUNIKACE, ZATÁVKY BU PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ / VZOTLÁ ZELEN PLOCHY NEVEŘEJNÉ AEÁLOVÉ ZELENĚ / LOUKY,0 m NAVŽENÉ ČLENĚNÍ POZEMKOVÝCH PACEL / HANICE KATATU OBCE /

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Í ÁŘ É Í ÁŘ É ť ň ť ť É ť ť ď ť ť ó ó ň Ř ť ť ť ó ó ň Ř ť Š ó ť Á ň ď Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď Č ť Ě ó Č Č Č ď ó ň Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď ť ň ó Č Č Č ť ď Č ť Š ť ď Č ť ň Š Š ď Ý Á ť Č Č Č Č ň ó ť

Více

č É Á Á Í š Ě š š Á ú ř í ř í í č ě ě í ě š č é í í ž ě é Í ůž í ě í ší í ě é ě í š Ř š é š ě é í Č ť í Ý ř í č š ď í Č í í š ř ě í é Á í ě ě č ě ě ž ž í Š Í ě ě š ě é ů é ž é é ž ž ů š ě ů é ž č í ž ě

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ž ý ýž í ě š é ě Ž ýž éž Í ě š č í ž ř ó ě é éž ě š ř č Ž ě ě ě Ší ě ě Í Í Í é é Í Í ž é ř é ř é ř é é é Í é ě ě ř é ě ě ř Í š č é é é ž é ě č ř Í ý ý ý í ý ě ř ů č ř ě úš í č í é ě Í ř í ě ě ý é ř é Í

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

ří Č Š č Š á íš ř á š Š é ř á š Š é Ř Š Š č á Í Š ě á čá á ř Š Š á é á á é Š í á š á í ě š ř á ř Š í á č á ář á č áš á ířá ř éš š í ř éš á í ě í ě í é á í ž ří ů ř ě é š ě í ě ě ř éš í í í ř š ě í č ří

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

Ě ž č ž ž ž č Á Ě ž ř ě ř š ď ě ó ó ó Ž Á ě ž ř ř š ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š č ř ě ě š ř ů ď ř ě ď ě ř ó ě ř š ě š ě ř ř č ě Ý ě ž ř č ž ě š ř č ř ř ů ě ů ď ř č ř ě č ě š ě ř š ě ě ě ě ů ž ě ů ě ď č č č ř

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

ŠÍ Ů ČÍ č Ť č č č ň Í Í č č ň ň č Ť ň ť č Í č Ť č č Ť Í Í č ť Ť č č Ťč č Ě Ťč Ť ň č Ť ť Ť Ť Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ť č č Ú č Ť Ď Ť ť č ň Ť Ť Í č č Ť Ď č č č č č ň Ť ň č Ť č Ť č Ý Ť ť ň č č č č č č ť Ť Ý č

Více

č č ž é řůč ý é Č é řůč ý Č č ý ě ě ě í č ý é ďů ž é Č ří ý ý é é č é é č ů ří é ý ř í í í ě Ž é Č é Č Ú č é í é ě í ě é řůč ý č č ě č í é é ě é č ě í í é č Ž í čí ů úč í ů Ž í č ě ý č í é ů ě č ů ř ů

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Č ř š š ý Š š š ý é ěř é é ů é ž ě é ý ěř é ěš ě ě ž é ČÍ ý ěř é ěš ě ž é ČÍ ý é é ěš ě ě ž é ý ěř é ý ěř é ě ý ěř é ě ý ěř é ěš é ď é ě ř é ý š ž ÚČ ř é ů ů é š ě ě é ě Ž ý ý úř Č ř ř ě ř ý š ě é ě é

Více

ý č ů ů ě č č Ý č ů č ň č ý č Á Á č č č ů ý č ň č čí č Ú Á Á ř ě ř š ě ě č ě ěř ř ý ů ř ě č ř š ě Í č š ě ů ó Č ý ř š é ý č ý č č ý ý ě ó é ý ř ř š éč é é é ě é ú ř Č ý č é š ě ý č ř ž ř š ý ě ý ý ř ě

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

ď í ů ů í í Í Í ť č í Í Í Ň Á Č Á í í ň ň Í íů í í í í ů č í íů í č í Í í ň í ň í č í í í č ň í í ň ň í í í í í í í í í č í ň í í č í í ň ú č í í ó ň čí í í ů ň í í í í í í í č ň ů í č ů ů í ň ú í í í

Více

Ú É Á Č ď Ú ž Ů ž Á Á ž Á Ř É š Ú Ě Ě Ť ž Ú Í Č Ů Ú ů ž Ý ú ú Č ž ú ž ď ž ů ů ú š š ž Ů ž š Á ť Á ú Ů ž ť šť šť ž š ž ů ž ž Ů ž ž š ž š ž Ů Á šť šť ž šť ž š šť ž ž Ů Í ž ž ž š ž ŠÍ ž Á Ý š ž ž Ů ž ů Ů

Více

č čí č í ě ě ř ů ě ř é í é ů Č é é ř í í ó é ř í í ó í č é ž é Č ý ěší Ý Ř č ž í í ý č é ž ú í ěš é Š ó ě í í í é ů Č é ž ň ěší ý ř ů í í é Č ř é í ý ý ť č í ř ě ě é ř úč é ý ů Č é š í é é č é ý ř š é

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ů é Č ů Ú Řď ů ů ý ý ý ů ů ý ň ď Ť Ť Ť é é ý ů ý É ň é ů ý é ý ů ů ý ý ů ů é ů ý ý ý é é Ť ý é ý ď ý é ý Ó Ů ý Ů Ů Ů ú ů ďů é ý ý é ď ý ý ý ů ů é ů ů é ů é ý é Ů é é é ý Ť ů Ť é é é é ů é ý ý é Ť é é Ú

Více

ť á ý š í č ě í č ář í š ý ý ý ž ří á á ě ý á ě ř í ě í í í ů ě ší é ý í čí ě á í ž š á ž ň ě é ů ž ě ří á ě í ý ě í ě ě š ř í ý ý ř ů ň í áží ý í ý ů í ří ě č é ě ří ě ž é á ý ó ý á í á í ě á ů ří š í

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

PROČ KANCELÁŘ NA KREJCÁRKU - LOKALITA

PROČ KANCELÁŘ NA KREJCÁRKU - LOKALITA PROČ KANCELÁŘ NA KREJCÁRKU - LOKALITA Poloha na rozhraní městských částí Žižkov, Vysočany a Karlín s nádherným výhledem na Prahu. Lokalita s návazností na sportovně-relaxační areál Pražačka, vrch Vítkov

Více

é ě č í é é ř Ý á é á ě í č í í é í í íň áž á áž í í č í á čí á é šíř í é č í í í ž á í é ě é š í č ě é š ří ě í í ůž é é ů í č é ě ě ě ě é ří ů ří ří é ě š á Ž í ž ě í í ůž í áž ě ší ů í Ž á í ž č í í

Více

Ů š Í Á š Á Ř Ů Á š Á Á š Ř Ů Á š Á š Á Ř Á š š ř ž Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ř ě Á š Á š šš Á š Á š Ý Ř Ů Á š ÁŘ Ý Á š Á É ŘÁ É Ý ŘŮ č Á š Á Ě Á Á Á Áš Á Á Á š Ř Ě Á š Á ě Á Ř Í Á š Á š

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ř č ý Č ů áš íď ý ě š í í í ý é ř š ý ý ř ě á á áš í ž á ěž ž ř ř Ž é ě á á í ě ě ěž é ř ď í é ý í ší ý Č á ř ř ě é é ž áš ž ů á Ž ý á ď ý á ý á ň ý Š á š ý š é ý á é é ě ř í í í ů é ě é čí ěž ý ů á á

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Ř É Ě Á Ů š Ž Á š Ř č Ř Ě ž š Ř Ů Á š Ě Šš Á š Á Ř Ů Á š Á Ř Ů Á š Í š šš Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č šš Á š Ř Ů Á š Ř Š Á šš Á š Á Ř Á š š Ž šš Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ě Ř Ů Á š Á š Ě č Á š Ř Á Š Ř Ů Á š Á č č Á

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

É É Ě Í ť Č Ř ú Á Ý Ě ú Č ř ý ě Č é ě é ý š é ě ě ů řů ůč ý ů é Č ý ú ů ů é ř Ú Č ý Ů Ů ř é ý ř š é ř Ů ů ž ú ř ů ž ý š ř é ú ů é ě ť ř ě ú ť Š ú ě ť ř ž ň Ú Č ř š ť ř ťň ů ř ů é é é š ř é ž Č ř é ě ž

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

Ý Á Í Í Ř Í Ř Ě Í í č ř ý ě í ě ší ř ů í č íé ý í Š ý í é ř í ě čí ě ř ř í ěř é ý ý č í í í í ý č í ý ň ý ř ř č Í Ř Š Í ě í ř ů č ř ý ě í ě ší Ý Á í č ýš ř ď í Íí ř ě í ů ě í í í ř é ž í ří í ř ě í ř é

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

směr Daleké Dušníky TS7 TS6

směr Daleké Dušníky TS7 TS6 směr Dobříš BV02 DRUHLICE centrum obce směr Daleké Dušníky TS7 TS6 HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ BV02 ROZVOJOVÁ LOKALITA BV02 směr Ouběnice, Višňová VÝZNAMNÉ PRVKY ÚSES NADZEMNÍ VEDENÍ VN - 22kV OCHRANNÉ

Více

í Š í í í í é ř čí ě ěř é í š ří č ř Ž é č í í ř é č í íč í š í í ď ěř é é č í ď í č ř í ě š í í í č é í ě í ď ě é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í ď í ď ří č š í é í ří é Í í í č ě č Á

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

ě ý ě é ě ř č ů Ž é ř ě š š ě ř Ž š ě ž š ě č ý ž ě š ď Ž ě š č ý ř ě ž š č ý ý č é Š ř ř ě š ř ě ě ě ů ůš š Š š ě ě š ř š ě š š é ř é ř Š ě é ě ř č éž Ž é ř ě š š ě ř ž ěč ř ž ů š ž š ě ý č ř ý ž š ě

Více

ž ň ý Č ý ž ý ň ý ň ž ž ý ů ž ž ž ž ž ů ž ž ž š ž ý ú ů ý ý ň ý ů ž ý ž šť ý ž š š ů š ů š š ý ů ů ý ž ú ý ž š ž ý ú ů ň ú ň ý ý ý ý ž ž ž ý ž ý ž ž ž ž ý ů ž ž ý ů ý ž ý ů ý ý ž ž ž ž ž ů ž šš ž ž ž ň

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ů č Ž č é é č ř é č ř ř č é č é ř Č ř ř é ř ř Ž é é é ř ř é é ř č Ž é é é č ř é é Č č é ř ů é Ž ř ř é č ř ř ů č é é é é č č é ů ů č č é éč ů č ů ř č ň ř ř ů ú é ř ň é ř ů č ř Č ř é ř ř é ř ř ř ř ř č éř

Více

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA *****

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Resortem protéká 650 m dlouhá řeka. Mnoho zábavy pro děti v Mitsis Wonderland. K dispozici 10 tematických restaurací. Poloha:

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ř č É Ž Á Š ČÍ Ž Č Ý č ř é é Č Ý é ř ř ě é č č Ý é č ř é ý ů č Ý ě é é ě é ř ř é č Č Ý é Č ě č ř č Ý ř ě é ř ě č Ý Í é é č ř ě č Ý é ý ě é ř ě é é ů Á Í Ý č Ý ěž ý é č č ě ý ě Ý ý č č ě ě ř ž ě Ý ý ě Č

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

ř ř é Č ř é ř ř é ř ř ř ř ř ř ž é ů é ž é Š ř š é ěř š ěř é ČÍ Ů ř Í ý ř é Ž Š ř ž Š ř ž ř é é ř ř é é ě š ř ý ě ř é ř é š ř ř š ř ř é Č ř é ú é é ý ř ě é ř ř š ř ě é ě ěž é é é ěž é Č é ú Ť ř š é ů ěž

Více

Á ě Ě Ň Ý ř ě ř Ř Ě Á Ž ú ř Ž ě Š Ž ě Ž ř ů Ž ř ú ř ř ř ě ě ř ů ř ř ě Ň Ý Ě Á ř ě Ž ř ů ú Ž ř ř Ž Ž ů ř Ž ě ř Ž Í Í Ě Á ě ř Ž ř ž ř ř ž ž Ž Á Í ř ž ř ř ř ř Í Í Ě Á Á ř ř ě ů ěř ě ěř Á Í Ň Ý ř Ý ž ě ě ř

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB ***

KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB *** KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB *** - denní zájezd velmi příjemný rodinný hotel s přátelskou atmosférou se nachází v malém letovisku Kruče na samotném pobřeží a poskytuje krásný výhled na moře. Hotel je situován

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficilní tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v ždném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Č ť Í Í Í Ú Č ě ě úě í ří ý ě í ý í ě í Tento dokument je

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

koncepční studie Objednatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Projekt: Datum: září 2013 Číslo zakázky: 02/13 Stupeň:

koncepční studie Objednatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Projekt: Datum: září 2013 Číslo zakázky: 02/13 Stupeň: 01 situace širších vztahů v území 02 architektonická situace 03 zákres do ortofotomapy 04 situace technické infrastruktury a komunikací 05 zákres do katastrální mapy 06 zákres do územního plánu 07 půdorys

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

á Č Í ř í čí Ý Č Í é č í é č á á é é ř š ř í í é č í ó é í á ř é á á š ř á í ř í í ú č í č í ó ř í š ú č í ú č á é é ř í á í á č á í é ří š á é á é í á í ř í ř í č í á á í ř í ř í á á ř á í í á ř í ř é

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě í í úř ě ě ě á ň ť í ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč á á á č í Ž í ř í á Ž í š á í ář é ž á í í íž í č š ě í

Více

Č Í Í Á É Á ř é é ř é ř č ř ý ě ě š ř ů ŘÍ Í Í č Ř Š Č Á ř é é ě Í č ř Ř ř ř Š Č É Á Á ŘÍ Ř Ř č čí č Č Á Á Á Á éž ú ú ů ž ů ř ě ř é ý é é é úč é ř é č č č ř é š é ř é č ú é ý č é ž ž Ž ý úč ě ě ř é ž ů

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Íč č č Ě Ť š č č š ť č ň š ň č č č Í Ť š š Í č ň Ž č č č Ť š ň ň Ť č Í Ť ň Í Ť š Ž Ť Ž Í Ž Š Ž š č šť č š š ň š Ž š š š Ž č Ď Ď č Í ň Í ň č š Íš š ň ň š č č č Ď č č Ž š Ž Ý Ť š š ň ď š ň ň š ň č ň š Í

Více

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM. www.jeremisport.cz. Jeremiášova 2581/2 Praha 5 - Stodůlky 155 00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM. www.jeremisport.cz. Jeremiášova 2581/2 Praha 5 - Stodůlky 155 00 MULTIFUNKČNÍ www.jeremisport.cz Jeremiášova 581/ Praha 5 - Stodůlky 155 00 SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTOVNÍ CENTRUM JEREMI Víceúčelové sportovní zařízení Jeremi Sport otevíráme na podzim roku 014. Svým rozsahem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 751/221/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 751/221/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 751/221/2011 o ceně obvyklé rekreační chaty č.e. 104 na pozemku č. parc. St. 328 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 328, č. parc. 383/2, k.ú. Velký Vřešťov, obec Velký Vřešťov,

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Ž é ř é ř é ř é č č š ě š ě č ř úř ř úř é é ě ě Í ř č ř ř ěž ě ř č é ř é ř č é ě ř ě č éř Ž é ě ě ř ř ě š ě č Ť é Í ě Ž ř é č ř é ř é Ž ě ě Ž ř é č Č é ě č Č é Ž č Č é é č é ě ř ň č é ř ř č ň č Ť é Ť ů

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Č Ť ú ť ú ť Á ň ú ú ú Ď ú ť ú Ž ú ď ň ú ú Ť ň ú Č ď ú Š ú Š Š Š Š Ž Š ň Š Š ú ň ť ú ú ú ú Š ú ú Č ú ú ď Š Š Š Á Ř ň ň ú Ď Ř Ú ú ú ú ú ú Ý Č ú Í Ž ť Ř Ď Š ť ú Ř ť Ž ď ú ú Š ú ú ú ť ť ď ť Ř Š Š Ř ť Š ú Š

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více