MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc."

Transkript

1 MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012

2 2 2

3 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu Povzbuzení Důležité webové adresy Adresa http//moodle.org/download/ Poznámka: text vychází z verze Moodle 1.9x. Obsah Domovská stránka Moodle (Austrálie) Seznam zaregistrovaných českých serverů se systémem Moodle Stažení nejnovější verze Moodle Domovská stránka Moodle v ČR Ukázka instalace Moodle jako školního webového ROKIT občanské sdružení podporující Moodle 3

4 4 4

5 5 1 ÚVOD Pro pedagoga může dovednost tvorby vzdělávacího obsahu na webu znamenat značnou výhodu. Publikováním na internetu může učitel: částečně nahradit chybějící učební texty nabídnout aktualizované a doplněné informace vytvářet multimediální vzdělávací obsah používat interaktivní prostředí pro komunikaci s žáky zpřístupnit informace velmi širokému okruhu zájemců Programy, které umožňují připravit a publikovat velmi bohatě strukturovaný vzdělávací obsah se nazývají systémy LMS 1 (Learning Management System - systém pro řízení vzdělávacího obsahu). Používání těchto programů se lavinovitě rozšiřuje především z důvodů: rostoucí potřeby distančních a kombinovaných forem vzdělávání zjednodušení obsluhy programů zvyšující se úrovně dovedností běžných uživatelů rostoucí dostupnosti programů Publikování na internetu Důvody používání LMS programů Text je určen pro pedagogy, kteří mají zájem se seznámit se s moderním prostředkem pro vytváření vzdělávacího obsahu na webu. Text je určen pro: pedagogy pracující na úrovni vysokoškolské i středoškolské pedagogiky studenty bakalářských studijních programů v oborech učitelství odborných předmětů a učitelství praktického vyučování Cílové skupiny Cíle Cílem tohoto textu je poskytnout především praktické návody pro práci v Moodle 2. Množství získaných znalostí a dovedností bude přímo úměrné k času a námaze, kterou věnujete aktivnímu experimentování se systémem Moodle. 1 Označování systému Moodle jako LMS není jednotné někdy se používá i označení CMS (Content Management System systém pro řízení a správu webového obsahu). 2 Moodle název je odvozen od anglického Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modulární, objektově orientované, dynamické vzdělávací prostředí.) 5

6 Budete-li k textu přistupovat aktivně a budete-li si získané vědomosti zároveň prakticky ověřovat, máte možnost se poučeným tvůrcem e-learningového obsahu. 6 Budete-li aktivním čtenářem, pak získáte: přehled a základní informace o možnostech systému základní orientaci o možnostech kurzů, které obsahují různé moduly znalosti o jednotlivých modulech systému Budete-li aktivním experimentátorem, pak budete schopni: založit vlastní kurz na internetu vytvořit vlastní webové stránky se vzdělávacím obsahem a další moduly vhodné pro distanční vzdělávání Budete-li experimentovat systematicky po delší dobu, pak dokážete: využít výhody Moodle pro svou pedagogickou práci předávat svým studentům aktuální informace v elektronické podobě vytvářet kurzy s e-learningovými prvky Zapamatujte si: Nebojte se experimentovat každý (i nepovedený) výsledek je užitečný pro vaše zkušenosti. Nebojte se začít znovu, pokud se vám něco nezdaří (nový začátek je většinou ta nejrychlejší cesta k dobrému výsledku). Nebojte se zeptat na cokoliv v diskuzních skupinách, kolegů nebo učitele. Nebojte se podělit se s ostatními o své zkušenosti! Trpělivost a dostatek času je prvním předpokladem k vaší úspěšné práci v LMS Moodle. 1.1 Vstupní předpoklady uživatele Při práci se systémem Moodle využijete své předchozí dovednosti pro práci s osobním počítačem Vstupní předpoklady uživatele: uživatelská dovednost práce s textovým editorem (vkládání obrázků, formátování písma) dovednost práce se soubory (kopírování, přejmenování, mazání souborů) základní znalost stavby internetových stránek (např. hypertextový odkaz, formulář) dovednost práce s internetovým prohlížečem (otevřít v novém okně, vlastnosti okna) dobrá orientace uživatele v prostředí internetu (přihlašování, registrace uživatele apod.) Příklady operací a pojmů, které budete při práci potřebovat a používat: 6

7 formátování textu 3 vkládání obrázků kopírování, přejmenování a mazání souborů vytváření hypertextového odkazu 4, odesílání formuláře okno prohlížeče a jeho vlastnosti registrace a přihlašování uživatele 7 Technické předpoklady: osobní počítač s připojením k internetu (připojení k internetu nemusí být trvalé) aplikaci Moodle běžící na lokálním počítači (nebo fungující aplikaci systému Moodle na internetu s přístupovými právy učitele) nebo aplikaci Moodle běžící na internetu, např. Jak získat fungující aplikaci Moodle na počítači, který není připojen k internetu, popisuje kap Otázky uživatele aneb možné potíže a jejich řešení Odpovědi na obecné problémy uživatele Jak se mám vyznat v tak rozsáhlém systému? Moodle je velmi košatý a propracovaný systém, který se skládá z množství nejrůznějších modulů, jejichž význam a použití nemusí být v začátku práce jasný. Nesnažte se pochopit zpočátku všechny součásti systému. Při práci se věnujte vždy jen jedné skupině operací nebo jedné části systému. Jak mám nastavit všechny možnosti, které jsou nabízeny? Systém nabízí celou řadu nastavení, jejichž účinek není na první pohled zřejmý. Nastavení je vám nabízeno obvykle v konfiguraci vhodné pro nejběžnějšího uživatele. Pokud ponecháte všechna nastavení tak, jak jsou vám nabízena v jednotlivých nabídkách, neuděláte žádnou chybu. Proč se můj systém liší od obrázků v tomto textu? Pokud se váš systém se liší oproti obrázkům v tomto textu, je to pravděpodobně způsobeno tím, že používáte jinou verzi systému. Moodle se velmi dynamicky vyvíjí a jednotlivé verze se od sebe mohou lišit v (nepodstatných) detailech. Musím vyplňovat všechny údaje, které jsou požadovány? Moodle používá důsledně a všude prostředky zpětné vazby, kde je to jen možné, aby studentovi usnadnil pochopení chyby. Pokud vám bude zpočátku tento způsob práce připadat náročný, můžete zadávání všech zpětnovazebních zpráv vynechat. Kde najdu nápovědu? 3 např. úprava velikosti, řezu, barvy písma Používání nápovědy může v mnoha situacích velmi usnadnit postup práce uživatele. 4 hypertext textová informace v elektronické podobě, která obsahuje návěstí odkazující na upřesnění nebo zdroje uváděných informací tzv. hyperlinky neboli česky (hypertextové) odkazy. 7

8 Téměř všechny operace v systému je možné opakovaně provést a proto je možné každou chybu opravit. 8 Moodle je vybaven velmi propracovanou nápovědou, kterou by měl tvůrce - začátečník co nejčastěji používat. Kontextová nápověda je váš nejbližší a první rádce je označena ikonou s obrázkem otazníku:. Nápověda se vždy otevře do nového samostatného okna pokud je toto okno otevřeno, pouze se do něho načte nový obsah nápovědy. Proč se mi nedaří změnit obsah, nastavení apod.? Každou změnu je nutné uložit do databáze. Nezapomínejte používat tlačítko, které bývá schováno dole na samém konci stránky! Bez použití tlačítka neprojeví se. nebo Mohu zrušit předchozí operaci a vrátit se o krok zpět? nebudou změny uloženy a Po uložení změn se nelze vrátit o krok zpět a změnu odvolat (změna byla odeslána a zapsána). Každou uloženou změnu je možné vždy aktualizovat (ikona ) tolikrát, kolikrát potřebujete. Nemohu systém poškodit nevhodnou o systém operací? Nebojte se experimentovat, vaše činnost nemůže poškodit systém jako takový! Veškerá nastavení lze opravit a údaje lze aktualizovat. Vždy se můžete vrátit na začátek poté, co provedené změny smažete. Shrnutí Dovednost publikovat vzdělávací obsah ve formě webových stránek bude v blízké budoucnosti důležitou součástí profesního profilu pedagoga. Programy pro řízení vzdělávacího obsahu na webu (LMS) jsou stále ve větší míře dostupnější a jednodušší z hlediska jejich obsluhy. Pro získání dovedností práce s LMS je důležité experimentovat, hledat vědomosti z více zdrojů a pro práci s LMS si vyčlenit dostatek času. Při práci postupujte krok za krokem po dílčích úsecích, a pokud si nevíte rady, používejte nabízená nastavení. Nezapomínejte ukládat změny a v případě chyby aktualizujte obsah podle potřeby. Nebojte se experimentovat, systém nemůžete poškodit a nezapomeňte, že někdy je účinnější začít znovu. Kontrolní otázky 1. Jaké výhody může pro pedagoga znamenat dovednost publikování na webu? 2. Jakou skupinu programů označuje zkratka LMS? 3. Jakými postupy je možné opravit chybu? 8

9 Pro zájemce 9 Dokumentace k systému (česky): Dokumentace k systému (anglicky): 9

10 10 2 PROČ PRÁVĚ MOODLE Cíle Po prostudování této kapitoly budete umět: popsat základní možnosti použití systému charakterizovat důležité vlastnosti systému hledat na domovské stránce Moodle Průvodce studiem Nyní již víte, že Moodle je určen pro vytváření internetového vzdělávacího obsahu. V této kapitole máte možnost blíže poznat vlastnosti a použití systému Moodle. Moodle představuje pro běžného uživatele internetovou stránku, kterou si zobrazí ve svém prohlížeči (Internet Explorer 5, Mozilla, FireFox 6 apod.). Na přihlašovací stránce se pak přihlásí svým jménem a heslem. Poté může začít samotná výuka po internetu, student může například: Příklady použití LMS Moodle pro práci studenta a učitele zobrazovat texty přednášek z daného předmětu, zasílat y svému učiteli nebo spolužákům, s nimiž předmět navštěvuje, zkoušet vypracovat testy a autotesty, posílat učiteli vypracované úlohy, pomocí chatu přímo komunikovat se spolužáky, s využitím diskuzního fóra řešit problémy, kterým neporozuměl 2.1 Vznik a rozšíření Moodle Důvody a způsob vzniku LMS Moodle Moodle vznikl jako doktorská disertační práce (autor Martin Dougiamas). Cílem disertační práce bylo dokázat, že na principu Open Source 7 může vzniknout produkt, který je levný (zdarma) a přitom kvalitní a konkurenceschopný oproti komerčním systémům (např. WebCT, BlackBoard, MS ClassServer 8 ). Po zveřejnění první verze se rychle vytvořila kolem Moodle komunita uživatelů a tvůrců a systém se začal bouřlivě rozvíjet. Na vývoj systému má podstatný vliv i několik programátorů z ČR (převážně z univerzitního prostředí). 5 Nejrozšířenější prohlížeč internetu (používá asi 85 % uživatelů v oce 2006) 6 Takzvané alternativní prohlížeče internetu (používá asi 14 % uživatelů v r. 2006) 7 Označení pro software, které je poskytován zdarma. Každému je povoleno daný program upravovat a dále distribuovat 8 Názvy některých komerčních e-learningových systémů, které jsou používány především v zahraničí 10

11 Počet zaregistrovaných uživatelů domovské stránky Moodle (http://moodle.org) překročil sto tisíc. Systém používají univerzity, střední i některé základní školy a soukromé školící organizace. Přehled o zaregistrovaných instalacích získáte na adrese Úkol Navštivte domovskou webovou stránku Moodle a zjistěte, kolik českých www serverů je zaregistrováno a kolik z nich patří základním, středním školám a univerzitám. Prohlédněte si některé z uvedených zaregistrovaných stránek Důležité vlastnosti Moodle modularita systému Modularita umožňuje uživateli používat vždy jen to, co potřebuje. Systém je doplňován externími moduly, které uživatel může/nemusí použít. jazykové mutace Umožňuje vytvářet obsah v několika jazykových mutacích, systém s uživatelem komunikuje v jazyce, který si zvolí. podpora multimediálního obsahu Do jednotlivých webových stránek v systému je možné umístit multimediální soubory (zvuk, video) ve všech běžných formátech. lokalizace do českého jazyka Systém je plně lokalizován do českého jazyka. Kterýkoliv uživatel si může jednoduchým způsobem upravit svou vlastní jazykovou verzi. spolehlivost provozu Spolehlivost prokazuje Moodle na několika instalacích, kde na jednom serveru je zaregistrováno až několik desítek tisíc uživatelů. Systém je před uvedením nové verze dokonale odladěn. možnost úprav Programátor se znalostí jazyka PHP a databáze může cokoliv v systému upravovat, aniž by porušil licenční podmínky provozu. možnost změny vzhledu Administrátor si může vybrat z několika vzhledů (themes) Moodle. předpoklad dalšího vývoje Systém má širokou komunitu uživatelů a programátorů a je neustále zdokonalován a vyvíjen (přibližně dvě nové verze ročně) Otevřenost systému zabezpečuje přiliv nových myšlenek a neustálý vývoj, který je podporován především v univerzitním prostředí. Systém Moodle je vyzkoušen v mnoha vysokoškolských prostředích na celém světě. Osvědčuje se i pro elektronickou podporu studia na středních školách. Úkol Navštivte domovskou webovou stránku Moodle a zjistěte: - do kolika jazyků je přeložen systém Moodle (odkaz Community na titulní stránce) 11

12 12 Domovská stránka Moodle (http://moodle.org) Nebojte se zaregistrovat na webových stranách moodle.org a moodle.cz. Registrace je zdarma a registrovaný uživatel má přístup k většímu množství informací. V průběhu registračního procesu si ověříte některé vlastnosti systému. 2.3 Možnosti použití Přestože hlavním využitím Moodle bude především podpora studia, může být systém uzpůsoben například jako: místo pro publikaci a shromažďování materiálů pro vzdělávání a pro e- learningové kurzy školní webový portál (viz místo pro setkávání a diskuze komunity (http://www.moodle.cz) Úkol Vyhledejte na internetu místa, kde je používán systém Moodle. K vyhledávání použijte nejznámější vyhledavače (např. Zjistěte, jaká témata jsou diskutována v poslední době ve Volné diskuzi Moodle učitelů na stránkách (z levého menu CSMUG)? 12

13 13 Shrnutí Moodle nabízí velmi široké možnosti použití ve vzdělávání a ve školství obecně. Je vyvíjen a spravován širokou mezinárodní komunitou uživatelů v mnoha jazykových mutacích. Představuje otevřený systém, který je snadno dostupný a velmi spolehlivý. 13

14 14 3 UŽIVATELÉ V MOODLE Cíle V této kapitole se naučíte: registrovat v systému Moodle jako nový uživatel přihlašovat do systému rozlišovat jednotlivé skupiny uživatelů podle přidělených práv Průvodce Zásady pro správu uživatelů V této chvíli byste měli mít přístup do systému (cvičný kurz na internetu nebo vlastní spuštěná aplikace na lokálním počítači). Pokud budete používat cvičný kurz, seznamte se s právy uživatele učitel. Pokud používáte lokální instalaci, potřebujete znát práva všech skupin uživatelů a proto prostudujte všechny části této kapitoly. Základní zásady pro správu uživatelů systému Moodle: neanonymní adresný přístup všech uživatelů hierarchie jednotlivých uživatelů je odstupňována s jejich právy k zásahům do systému každý uživatel se musí před zahájením práce přihlásit všechny aktivity všech uživatelů jsou monitorovány a zaznamenávány 3.1 Registrace uživatele Způsoby registrace uživatele Každý uživatel se musí nejprve registrovat před tím, než může vstoupit do systému. Registrace odpadá v případě, že přístup uživatelů je řízen prostřednictvím nějaké externí databáze (univerzitní evidence studentů). O způsobu registrace uživatelů rozhoduje správce systému. Nejčastější způsoby registrace uživatele: samostatná registrace uživatele s ověřením proti potvrzující ové zprávě (na většině moodle aplikací, systém je otevřen pro kohokoliv, správce může jen omezeně regulovat okruh osob, které do systému vstupují) manuální registrace uživatele správcem systému (nikdo se nemůže zaregistrovat bez vědomí správce, který rozhoduje o okruhu zaregistrovaných osob hodí se pouze pro malé počty uživatelů) ověření uživatele prostřednictvím externí databáze uživatelů (pro ověření je možné použít externí existující databázi, používá se např. na univerzitách) Pokud používáte cvičný kurz, musíte pro zaregistrování založit svůj účet v Moodle (nebojte se, vytvoření účtu je zdarma). Musíte provést následující kroky: 14

15 15 Zápis registračních údajů Text potvrzující zprávy Kliknutí na odkaz Upozornění: k ové adrese musíte mít přístup, protože na ni vám bude doručena zpráva s údaji nutnými pro další registraci. Všechny požadované údaje vyplňte, jinak budete vráceni zpět. Po odeslání formuláře vám bude doručena ověřující zpráva a teprve jejím potvrzením (kliknutím na odkaz) systém přesvědčíte, že chcete být opravdu registrovaným uživatelem. Nezapomeňte si poznamenat (zapamatovat?) svoje přihlašovací údaje! Nemůžu se přihlásit co dělat? Příčinou problému mohou být pravděpodobně chybně zadané přihlašovací údaje. Pokud se nemůžete přihlásit, raději se znovu přesvědčte o správnosti zadávaných údajů. Pokud nevíte ani jeden ze dvou údajů (uživatelské jméno, ová adresa), musíte projít registrační proces znovu a nesmíte použít stejné přihlašovací jméno a stejnou ovou adresu z první registrace. Při pokusu o registraci se stejným údajem vás systém zastaví. Pokud vás ani teď nenapadne, co jste doopravdy použili při první registraci, musíte zadat nové jiné údaje. Pokud víte alespoň jeden ze dvou údajů (uživatelské jméno, ová adresa), můžete zkusit následující postup: Možné potíže a problémy a jejich odstranění 15

16 16 Znovuzískání přihlašovacích údajů 1. Na přihlašovací stránce klikněte na tlačítko: Otevřít první ovou zprávu a potvrdit kliknutím na odkaz. 4. Otevřít druhou ovou zprávu, kde budou uvedeny přihlašovací údaj 3.2 Hierarchie uživatelů Administrátor Administrátor a jeho možnosti Administrátor systému: má nevyšší práva a obvykle jím bývá ten, kdo systém instaloval administrátor může přiřadit administrátorská práva jiným uživatelům může nastavovat všechny parametry prostředí a systému Roli administrátora si můžete vyzkoušet, budete-li instalovat Moodle na svém počítači. Získáte možnost ovládnout celý systém, budete-li chtít. Tvůrce kurzů Tvůrce kurzů Tvůrci kurzů mohou vytvářet nové kurzy, vyučovat v nich a přiřazovat k nim učitele. K jednomu kurzu může být přiřazen libovolný počet tvůrců kurzů tzn. kurzy lze tvořit jako týmově. Učitel Učitel Učitele pro daný kurz musí přiřadit buď administrátor nebo tvůrce kurzů. Seznam učitelů daného kurzu se vypisuje u souhrnné informace každého kurzu. učitel může vystupovat v kurzu jako učitel-editor nebo jako učitel bez editačních možností učitel - editor má možnost tvořit cokoliv v kurzech, ke kterým má přidělena práva (může upravovat obsah kurzu) učitel bez editačních možností nemůže upravovat obsah kurzu, má však možnost hodnotit práce žáků a vidí jejich výsledky učitel má právo zapisovat/odhlašovat studenty do svého kurzu ručně 16

17 oslovení učitel může být změněno na jiné vhodné slovo podle charakteru kurzu (koordinátor, konzultant, lektor, školitel apod.) u každého učitele individuálně 17 Příklad označení učitelů v kurzu Registrovaný uživatel Registrovaný uživatel je každý uživatel, který projde registračním procesem. Po registraci se může zapisovat do kurzů a může je aktivně používat. Před začátkem práce se musí každý uživatel přihlásit. Tímto krokem je uživatel identifikován a o jeho každé další aktivitě je pořizován záznam, který je dostupný učiteli, tvůrci kurzů a administrátorovi. Uživatel je odhlášen automaticky, pokud po určitou dobu nevyvíjí žádnou činnost (např. po dobu třiceti minut nepracuje s prohlížečem) pokud zavře okno prohlížeče. Uživatelé jsou vedeni k tomu, aby si v systému upravili svůj osobní profil obsahující fotografii a základní charakteristiku. Pokud si to přejí, mohou zakázat veřejné zobrazování své ové adresy. Každý registrovaný uživatel: si může nastavit své časové pásmo 9. Všechny časové údaje se převádějí z tohoto časového pásma do časového pásma serveru - např. datum odeslání, termíny odevzdání úkolů atd. si může sám zvolit jazyk uživatelského rozhraní Moodle (angličtina, čeština, francouzština, němčina atd.). může odesílat zprávy vnitřním systémem jinému registrovanému účastníkovi Registrovaný uživatel Možnosti registrovaného uživatele Host má nejmenší práva ze všech uživatelů nemůže se aktivně zapisovat do kurzů a nemůže přispívat do diskuzí může pasivně prohlížet některé části nebo kurzy, kam byl povolen vstup pro hosty. Chceme-li zabránit anonymnímu přístupu uživatelů zvenku a přitom nechceme nutit naše uživatele k registraci, můžeme povolit přístup do kurzu pro hosty Host 9 Předpokládejte situaci, že v kurzu jsou zapsáni studenti z různých zemí (světadílů), jejichž počítače mají nastaveny časové údaje podle časového pásma země. Při zaznamenávání aktivity každého studenta nebo při odevzdávání úloh je nutné tyto různé časy sjednotit na čas serveru, kde je spuštěn systém Moodle. V opačném případě by nebylo možné porovnávat jakékoliv časové údaje. Proto je důležité nastavení individuálního časového pásma každého registrovaného uživatele. 17

18 Uživtelé Tvůrci 18 s klíčem. Klíč sdělíme vybrané skupině uživatelů, kteří budou mít přístup k obsahu kurzu po zadání klíče. Host, který je vybaven klíčem, musí zadávat klíč při každém vstupu. Stručný přehled hierarchie uživatelů Administrátor - správce Má práva všech níže postavených uživatelů. Konfiguruje systém, přiřazuje práva všem dalším uživatelům. Tvůrce kurzů Učitel Učitel bez práva upravovat Registrovaný uživatel Má práva jako učitel a navíc může zakládat a vytvářet kurz a přiřadit k němu učitele. Tvoří obsah a nastavuje parametry kurzů, ke kterým mu byla přidělena práva. Učitelé bez práva upravovat mohou učit v kurzech a známkovat studenty, nemohou však měnit činnosti. Může se zapisovat do kurzů, aktivně se účastnit kurzů. Host s klíčem Host bez klíče Může vstupovat prostřednictvím klíče do uzavřených oblastí, pasivně je prohlížet a může pasivně prohlížet ostatní přístupné části. Může pasivně prohlížet volně přístupné části. Máte-li možnost tvořit kurz, pokračujte následující kapitolou. Máte-li k dispozici kurz a chcete v něm tvořit obsah, pokračujte kap. 6. Shrnutí Činnost každého uživatele je podrobně monitorována. Každý, kdo chce aktivně pracovat v systému, se musí registrovat před začátkem práce. Pro případ zapomenutých přihlašovacích údajů má systém připraven speciální postup, při kterém je využita ová adresa z registrace. Uživatelé mají různá práva v systému. Práva klesají směrem od administrátora k hostu (administrátor tvůrce kurzů učitel registrovaný uživatel host) 18

19 19 4 ZALOŽENÍ KURZU 10 ) Cíle V této kapitole se naučíte: vytvořit nový kurz nastavit prostředí kurzu nastavit základní parametry kurzu Průvodce Předpokladem pro úspěšné studium této části je aktivní experimentování. Nebojte se založit kurz a znova ho smazat, jedině tak poznáte většinu možností, které systém nabízí a získáte potřebné zkušenosti. Kurz může založit administrátor nebo tvůrce kurzů. Při založení kurzu je třeba nastavit jeho parametry prostředí kurzu. Některé parametry jsou důležité (např uspořádání kurzu určuje vzhled kurzu), některé parametry není třeba nastavovat (je možné ponechat výchozí hodnoty). Téměř všechny parametry kurzu lze změnit kdykoliv později. Není ale vhodné měnit nastavení parametrů kurzu, který již má své uživatele. Kurzy lze shlukovat do skupin (kategorií) a vytvářet tak přirozeně hierarchickou strukturu, která je srozumitelná uživateli. Kurzy lze volně přeskupovat z jedné kategorie do jiné. Pokud je kategorie zrušena a přitom obsahuje kurzy, jsou kurzy automaticky přesunuty to kategorie Různé. Kurz jako základní jednotka v Moodle 4.1 Prostředí pro kurz Prostředí pro kurz se skládá zpravidla ze čtyř částí: horní navigační pruh [1] slouží pro rychlou a přehlednou navigaci a pro umístění horní části stránky s logem levý a pravý boční pruh [2], který obsahuje různé bloky, o jejichž nastavení a výskytu rozhoduje především tvůrce kurzu prostřední pruh [3], ve kterém je soustředěn vlastní obsah kurzu Prostředí kurzu je znázorněno na následujícím obrázku. Prostředí pro kurz 10 Označení kurz je použito v souladu s terminologií pro označení základní jednotky v Moodle, i když nemusí nutně přesně vystihovat obsah. Jinými slovy: ne každý kurz je opravdovým kurzem 19

20 20 Prostředí pro kurz tematické uspořádání. 4.2 Co musíme vědět před vytvořením kurzu? Uspořádání kurzu Než začnete tvořit nový kurz, měli byste mít jasnou představu o jeho základních vlastnostech: uspořádání kurzu (po týdnech, po tématech, diskuzní uspořádání) rozsah kurzu (počet týdnů, témat) způsob přihlašování do kurzu (s klíčem, bez klíče) přístupnost/nepřístupnost pro hosty pro koho kurz připravujete cílová skupina Týdenní uspořádání Týdenní a tematické uspořádání kurzu Kurz je uspořádán v týdnech jdoucích po sobě s jasným datem začátku a konce. V každém z nich jsou určeny činnosti studentů v daném týdnu. Některé z těchto činností, například "písemná práce", mohou mít určenu dobu, řekněme dva týdny, po které se stanou nepřístupnými. Týdenní uspořádání je náročné na dodržení pevného časového rozvrhu kurzu. Tématické uspořádání Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze "týdnu" říkáme "téma". Tato témata nejsou vázána žádným časovým limitem, proto nemusíte určovat žádné termíny. Tématické uspořádání je vhodné pro většinu kurzů. Diskusní uspořádání Toto uspořádání je zaměřeno na jedno hlavní diskusní fórum - "Společné fórum", které se objevuje v seznamu na hlavní stránce. Toto uspořádání je vhodné pro 20

21 volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, ale například o školní či třídní nástěnku. 21 Obr. Týdenní uspořádání kurzu. Kolik týdnů nebo témat bude mít váš kurz? Pokud na začátku není jisté, kolik témat (týdnů) svého kurzu naplníte, volte raději menší počet. Nepůsobí dobře, jestliže je u rozsáhlého kurzu zaplněna jen malá část prostoru a zbývající je prázdná. Kromě toho můžete kdykoliv přidat týden nebo téma prostřednictvím úpravy vlastností kurzu ( ) Před založením kurzu je třeba dobře promyslet jeho uspořádání a zvolit správnou formu Jednotlivé týdny (nebo témata) v kurzu lze před studenty skrýt (ikonou ), takže jsou viditelné pouze pro tvůrce kurzu, ale studenti k nim nemají přístup. Tuto vlastnost je vhodné využít v situaci, kdy není určitá část kurzu (téma) připraveno k použití. Pokud se rozhodnete ve svém kurzu zkracovat délku kurzu, tedy snížit počet týdnů/témat, tak dávejte pozor na to, abyste si neodstranili i týdny/témata, která nechcete. Jestliže to není nezbytně nutné, pak raději nepotřebné týdny/témata před studenty skryjte. K zapamatování: Počet oddílů kurzu můžete kdykoliv zvýšit Nehotové oddíly v kurzu můžete před studenty skrýt Pokud oddíl kurzu chcete odstranit, nezapomeňte přesunout všechny části oddílu do jiného oddílu. 4.3 Zakládáme kurz K založení kurzu je třeba mít oprávnění jako Tvůrce kurzů. Chceme-li založit kurz, přejdeme do nabídky Kurzy a použijeme tlačítko. Prvním krokem v novém kurzu je nastavení jeho hlavních parametrů. 21

22 22 Při zakládání kurzu: používejte nápovědu, která je označena ikonou použijte přednastavenou volbu, pokud si nejste jisti můžete nastavení opakovaně změnit (opravit), jestliže s výsledkem nejste spokojeni Jaké jsou možnosti nastavení kurzu Možnosti nastavení kurzu Název kurzu Krátký název.. by měl být výstižný a pokud možno popisný, aby snadno orientoval studenty a měl by být v souladu i názvem předmětu nebo obsahu kurzu.. se objevuje nahoře v navigačním menu a slouží pro rychlou navigaci Souhrn.. nezapomínejte doplnit, můžete rozvést bližší charakteristiku kurzu, kterou si uživatel přečte před zápisem do kurzu Do kurzu se lze zapsat Režim skupiny Dostupnost Klíč k zápisu Přístup pro hosty..můžete určit rozmezí dnů, kdy se studenti mohou zapsat do kurzu, po uplynutí doby nebude zápis možný Žádné skupiny v tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jediné velké skupiny. Oddělené skupiny každá skupina "vidí" pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné.viditelné skupiny členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatních... pokud kurz nemáte hotový, můžete ho zcela skrýt před jakýmkoliv uživatelem (vidí ho pouze ostatní tvůrci kurzů).. použijte v případě, že chcete umožnit přístup jen těm studentům, kterým klíč sdělíte (více podrobností v nápovědě). Klíč se zadává pouze jednou při prvním vstupu..můžete povolit, chcete-li zviditelnit kurz před kýmkoliv. Hosté však mohou jen číst. Více v kap. 4.7 (hierarchie uživatelů) Skryté sekce.. označíte v kurzu ikonou a zde rozhodnete, zda-li nemají být vidět vůbec, nebo jako šedé neaktivní sekce Ukázat známky Maximální velikost nahrávaných souborů.. známky (body) se ukazují zásadně vždy individuálně. Pokud zvolíte ano vidí student jen svoje známky a body... je důležitá při odevzdávání písemných úkolů ve formě souborů. Hodnota je dána nastavením systému a můžete ji měnit jen směrem dolů. 22

23 Úkoly 23 Vyzkoušejte možnosti nastavení cvičného kurzu na adrese: Změňte uspořádání kurzu Nastavte údaje pro termínovaný zápis do kurzu Nastavte u kurzu přístup pro hosty 4.4 Nástroje pro vytváření obsahu kurzu Tvůrce kurzů v systému Moodle může pracovat ve dvou režimech. Chceme-li zjistit, jak bude vypadat kurz z pohledu studenta, můžeme použít rozbalovací nabídku a přepnout se do role studenta. Chceme-li cokoliv v kurzu upravovat, musíme zapnout režim úprav tlačítkem (pravý horní roh) nebo (levé menu). Po zapnutí režimu úprav se objeví množství drobných ikon, jejichž význam je vysvětlen níže: Nástroje pro vytváření obsahu kurzu Ikony pro úpravy obsahu kurzu Přesune danou položku o jednu úroveň vlevo. Zmenší odsazení položky. Ikony pro nastavení prostředí kurzu Přesune danou položku o jednu úroveň vpravo. Zvětší odsazení doprava. Příprava k přesunu položky po kliknutí na tuto ikonku se v kurzu zobrazí nabídky míst, kam můžeme danou položku přesunout. Přesun na zvolené místo. Při kliknutí bude označená položka (viz výše) přesunuta na toto místo. Tato ikonka umožní u každé vložené položky její editaci, aktualizaci. po kliknutí se přejde do editačního režimu. Odstraní danou položku z kurzu. Smaže ji. Před odstraněním musí uživatel potvrdit svou volbu. nebo nebo Označení položky viditelné pro studenty. Po kliknutí bude daná položka neviditelná pro studenty kurzu. Tvůrce kurzu položku uvidí, ale bude u ní zobrazeno zavřené oko, které signalizuje neviditelnost pro uživatele. Tímto způsobem lze skrývat v probíhajícím kurzu zatím nedokončené testy, studijní materiály apod. U neviditelné položky kurzu signalizuje, že se jedná o položku skrytou pro uživatele. Po kliknutí se změní na otevřené oko (viz výše). 23

24 24 Zobrazení po jednotlivých týdnech nebo tématech. Po kliknutí se všechna témata (týdny) skryjí a viditelná zůstane jen označené téma (týden). Tímto způsobem lze docílit lepší přehlednosti v kurzu. Zobrazení jednoho tématu nebo týdne. Je zobrazeno jen jedno téma nebo jeden týden.- ostatní jsou skryty. Po kliknutí se rozbalí všechna témata (týdny). Přesune celý týden nebo téma o jedno místo nahoru. Přesune celý týden nebo téma o jedno místo dolů. Práce s bloky Bloky v kurzu Bloky: jsou umístěny po levé a pravé straně prostoru kurzu jsou tvořeny předem definovanými samostatnými moduly (např. blok Kalendář, Novinky kurzu apod.) u každého bloku můžeme libovolně měnit umístění a tím vytvářet celkové prostředí pro kurz v jednom kurzu může být umístěno více stejných bloků blok s názvem Bloky je určen pro přidávání nových bloků a nemůžeme ho odstranit pokud odstraníme všechny bloky z pravé části kurzu, získáme větší prostor pro umístění obsahu kurzu (prostřední část) Postup přidání bloku: 1. Vybrat z nabídky druh bloku 2. Přesunout blok na požadované místo Upozornění: práce s bloky je možná jen při zapnutém režimu úprav Ukázka bloku Souhrn kurzu. Vlastnosti bloku můžeme upravovat ikonami (zleva doprava): - viditelnost/neviditelnost bloku - odstranění bloku - přesun na opačnou stranu (zde doleva) 24

25 - přesun nahoru - ikona pro editaci bloku (pouze u některých) ikona pro skrytí obsahu bloku ikona pro odkrytí obsahu bloku 25 Chcete-li získat více prostoru v prostřední části kurzu, můžeme bloky z levé části přesunout do pravého menu, nebo je úplně zrušit. Prostředí kurzu tak dostane podobu odlišnou od klasického vzhledu. Použití a význam některých bloků: HTML text umožňuje vložit jakýkoliv obsah pomocí HTML editoru (text, obrázek, odkaz). Může obsahovat např. doplňující informace ke kurzu. Obsah je statický, může být změněn jen opětovnou editací. kalendář představuje dynamické zobrazení (po měsíci). Do kalendáře lze vkládat k jednotlivým dnům informace, které se týkají kurzu. zprávy zobrazí přihlášenému uživateli informaci o zprávách, které mu byly zaslány vnitřní mailovou poštou odkazy na oddíly blok pro rychlou navigaci v kurzu. Zobrazí odkazy, které navedou na jednotlivé oddíly v kurzu. heslo ze slovníku dynamický blok, který zobrazuje (náhodně nebo dle zvoleného pořadí) položky ze slovníku. Obsahem slovníku mohou být např. pojmy, které se vztahují ke kurzu. připojení uživatelé blok dynamicky zobrazuje jména aktuálně připojených uživatelů, se kterými je možno navázat komunikaci (např. v chatu). Použití a význam některých bloků Používání vestavěného editoru HTML Moodle používá k editaci HTML textů vestavěný jednoduchý editor, se kterým se tvůrce kurzů setká v mnoha situacích, kdy bude editovat např. popisek nebo webovou stránku. Editor používá postupy, které jsou velmi podobné běžnému textovému editoru. Obr. Nástrojová lišta vestavěného editoru HTML. Nástrojová lišta vestavěného editoru obsahuje většinu ikon, které znáte z práce s textovým editorem. Některé ikony jsou odlišné: zvětší editační okno na celou obrazovku. Nástrojová lišta v tomto režimu obsahuje podrobnější nástroje pro vkládání tabulek (používá se pro editaci rozsáhlejších stránek). 25

26 26 nastavuje možnost editovat text zleva doprava a zprava doleva ikony pro práci s odkazy (v pořadí zleva doprava: vložit záložku, vložit odkaz, odebrat odkaz, zakázat automatické vytváření odkazů) přepnout do zobrazení HTML kódu vložit emotikon 11, pokud vložíte emotikon v textové podobě, bude převeden do grafické formy. vložit speciální znak nebo písmeno (např. přehlasované samohlásky) Úkol Zjistěte, které emotikony můžete používat při práci s vestavěným HTML editorem. Vkládání obrázků Vkládání obrázků do HTML stránky je poměrně častá a opakující se činnost. Obrázky jsou velmi důležitou součástí webového obsahu. Před vkládáním obrázku musíme mít obrázek k dispozici v digitální podobě. Při kliknutí na ikonu se otevře nové okno pro vložení obrázku. Vkládání obrázků na server 11 Emotikony zobrazují různé emoční stavy a tím internetové prostředí oživují. Mohou být zapisovány běžnými textovými znaky (např. :-)= úsměv) nebo speciálními malými ikonkami, které se umísťují přímo do textového řádku 26

27 Vlastní vložení obrázku do webové stránky se skládá ze dvou hlavních kroků: přenesení obrázku na server a jeho uložení a vložení obrázku do www stránky. Přenesení obrázku na server: tlačítkem vyvoláme dialog pro nalezení uloženého obrázku v počítači. Tlačítkem přeneseme soubor na server. Chceme-li vytvořit pro obrázek složku, použijeme tlačítko. s obrázky a složkami můžeme pracovat podobně jako na svém počítači 27 Přenesení obrázku na server uvědomme si, že při používání tlačítek předáváme příkazy velmi vzdálenému počítači rychlost jejich vykonání je závislá na kvalitě připojení Umístění obrázku na webovou stránku: obrázek, který chceme umístit na webovou stránku kliknutím, vybereme u obrázku musíme nastavit potřebné parametry včetně alternativního textu (zobrazí se po najetí myši nad obrázek) obrázek můžeme odsazovat od textu vodorovně a svisle, můžeme zvolit ohraničení a můžeme změnit velikost obrázku v posledním kroku potvrdíme vložení obrázku do webové stránky Vložení obrázku do editoru K zapamatování Obrázky pro webové stránky musíme před vložením upravit tak, aby při vyhovující kvalitě zobrazení nebyly zbytečně příliš velké soubory. Doporučuje se dodržet velikost souboru kolem 100 kb. Příliš velké obrázky zpomalují načítání stránky. Práce s HTML 12 kódem Chceme-li vložit překopírováním nějaký text z jiné webové stránky (obzvláště se týká HTML kódu vzniklého převodem z dokumentu formátu *.doc), musíme použít tzv. čistič kódu, který provede potřebné úpravy ikona. Nepodceňujte tento krok, může vám ušetřit značné starosti v okamžiku kdy zjistíte, že vaše stránka vypadá úplně jinak, než jste chtěli a potřebovali. 12 HTML Hyper Text Markup Language označení pro značkovací jazyk používaný pro vytváření www stránek. V současné době je vývoj HTML jazyka ukončen a na jeho místo nastupuje jazyk XHTML (extensible Hypertext Markup Language rozšiřitelný značkovací jazyk pro hypertext ). 27

28 28 Máte-li potřebu zasáhnout do HTML kódu přímo, můžete tak učinit po kliknutí na ikonu, kdy se vám zobrazí HTML kód v prostém textovém režimu. Tímto způsobem mohou zkušení uživatelé přidávat do svých webových stránek speciality, které nelze pomocí editoru vytvořit. Shrnutí Prostředí kurzu se skládá obvykle ze tří sloupců a horního navigačního pruhu. Před vytvořením kurzu je nutné mít představu o jeho uspořádání (týdenní, tématické, diskusní uspořádání). U každého kurzu můžeme nastavit mnoho parametrů (např. název, souhrn, termín zápisu do kurzu, dostupnost, klíč k zápisu atd.) Při vytváření prostředí kurzu můžeme pracovat pomocí sady ikon, které ovlivňují obsah a uspořádání prostředního pruhu. Bloky mohou doplnit prostředí kurzu a jsou umístěny v pravé a levé části kurzu. Pro editaci mnoha částí používáme vestavěný editor, který umožňuje též vkládání obrázků. 28

29 29 5 PŘIPRAVUJEME STUDIJNÍ MATERIÁLY Cíle V této kapitole se naučíte: jaké studijní materiály můžete vytvářet v prostředí Moodle jak vytvářet stránku s textem jak vytvářet webovou stránku jak vytvářet odkaz na soubor nebo web jak nastavit zobrazování studijních materiálů Průvodce V této kapitole budete mít možnost vyzkoušet tvorbu obsahu v prostředí Moodle. Uvidíte, že prostředí pro vytváření studijních materiálů je velmi intuitivní. Budete mít možnost vyzkoušet vytvoření webové stránky a dalších studijních materiálů. Studijní materiály představují důležitou součást každého kurzu. Moodle umožňuje vložit do kurzu téměř jakoukoliv elektronickou formu studijního materiálu (soubor PDF, MS Word, MS Excel, PowerPoint, HTML, čistý text, internetový odkaz, multimediální soubor atd.). Studijní materiál vložíme z rozbalovacího menu Přidat studijní materiál. Za studijní materiály jsou považovány nejrůznější elektronické zdroje. Počet jednotlivých druhů a typů studijních materiálů není omezen. Obr. Rozbalovací nabídka pro vkládání studijního materiálu. Studijní materiály a jejich přidání Při vkládání studijních materiálů: pro označení studijního materiálu použijte přiléhavý a přesný název v přiměřené délce (vyhněte se pokud možno obecným pojmenováním, např. Přednáška 1 ) obsah studijního materiálu upřesněte v části souhrn ke studijnímu materiálu nezapomeňte používat nápovědu při vkládání jednotlivých studijních materiálů texty připravené pro jiné příležitosti je téměř vždy nutné upravit pro použití na webové stránce (zpravidla zkrátit a zpřehlednit) U všech druhů studijních materiálů (s výjimkou studijního materiálu Popisek ) budete vyplňovat pole Název a Souhrn. Název bude zobrazen v kurzu jako 29

30 30 odkaz na studijní materiál a bude prvním a hlavním orientačním bodem, podle kterého se budou studenti řídit. Věnujte formulaci názvu patřičnou pozornost. Souhrn ke studijnímu materiálu se zobrazuje, pokud uživatel zobrazí vybranou skupinu (např. Studijní materiály ). U všech studijních materiálů můžete zvolit, zda budou viditelné/neviditelné pro studenty. K zapamatování Rozpracované nebo nehotové studijní materiály nezveřejňujte označte je jako neviditelné pro studenty. Je velmi neprofesionální umísťovat na nedodělané www stránky text jako např. Na této stránce se pracuje nebo Zatím tu nic není, ale brzo bude doplněno. 5.1 Vytvořit stránku s textem Studijní materiál: stránka s textem Tento druh studijního materiálu je jednoduchá stránka napsaná jako čistý text. Při editaci stránky není používán vestavěný HTML textový editor. Tento typ studijního materiálu můžeme použít: pro vložení čistého textu bez speciálních HTML značek pro vložení ukázek programátorského textu - např. pro vložení ukázky HTML jazyka (text nebude interpretován prohlížečem jako HTML) pro vložení textu, kde bude uplatněn speciální formát (např. Moodle autoformát 13 ) K dispozici je následně několik vestavěných nástrojů pro zpracování formátování, které vám po uložení stránky pomohou proměnit ji v dobře vypadající webovou stránku. Nemáte-li vážný důvod, proč zvolit tento druh studijního materiálu, pro tvorbu webových stránek vyberte studijní materiál Vytvořit webovou stránku. 5.2 Vytvořit webovou stránku Studijní materiál: webová stránka Tento druh studijního materiálu vám umožní vytvořit plnohodnotnou HTML stránku prostřednictvím vestavěného WYSIWYG 14 HTML editoru. Vytvořená stránka je uložena v databázi. Stránku můžete kdykoliv opravit, změnit nebo i smazat. Při vytváření webové stránky je třeba dodržovat pravidla pro publikování na internetu. Rozhodně není správné se pokoušet překopírovat texty určené pro tisk v nezměněné podobě. Obecně platí, že na internetu čtenáři www stránek: moc nečtou a ignorují dlouhé texty bez nadpisů a obrázků 13 Při ukládání textu provede Moodle řadu operací, kterými váš text automaticky zformátuje, např. internetové adresy budou automaticky převedeny na odkazy. 14 WYSIWIG What You See Is What You Get - zkratka z anglického označení editoru HTML, který při tvorbě HTML kódu okamžitě zobrazuje výslednou podobu stránky. 30

31 pokud je stránka během několika sekund nezaujme, jdou zpět nebo zavírají prohlížeč vnímají stránky podobně jako billboardy kolem silnice někteří stránkou nerolují (neposunují dolů) nad odkazem se před kliknutím velmi zamýšlejí, zda to stojí za to Autor webu musí mít tyto psychologické aspekty neustále na zřeteli a přizpůsobovat jim svoji práci obzvláště při psaní www stran pro distanční vzdělávání. Několik zásad pro vytváření webových stránek: text pište co možná nejstručněji používejte krátké věty a text rozdělujte do přehledných odstavců používejte grafické symboly a barevné rozlišení nadpisů vkládejte často obrázky, schémata a multimediální soubory namísto slovního popisu délku stránky omezte pokud možno na jednu obrazovku, aby uživatel nemusel rolovat dolů nepoužívejte zbytečně pohyblivé ikony tam, kde pro to není opodstatnění (odvádějí pozornost) zvolte příjemné barevné ladění bez vysokých kontrastů nezapomeňte používat hypertextové odkazy, můžete jimi propojit i vaše studijní materiály uvnitř kurzu. Do pole Název zadejte stručný, ale výstižný název studijního materiálu (bude se zobrazovat v kurzu jako klikatelný odkaz). Věnujte pozornost vyplnění pole Souhrn, které umožňuje studentům snadnější orientaci při hledání určitého studijního materiálu. 31 Způsob zobrazení studijního materiálu Studijní materiály se obvykle zobrazují v normálním okně se dvěma rámci: v dolním rámci je zobrazen studijní materiál, v horním rámci navigační prvky Moodlu. Pokud chcete, můžete horní rámec odstranit studijní materiál pak zaplní celé okno jako normální webová stránka. Jak se má studijní materiál zobrazit? Kliknutím na tlačítko:, se objeví nabídka pro nastavení parametrů pro zobrazení studijního materiálu. Studijní materiál může být otevřen ve stejném okně nebo v novém okně. 31

32 32 Zobrazení studijního materiálu v novém okně Pokud chcete, aby se studijní materiál zobrazil v novém okně, postupujte takto: 1. V části Okno vyberte "Nové okno". 2. Odstraňte zatržení těch voleb, které nechcete použít. Povolit změnu velikosti okna Necháte-li tuto volbu označenou, umožní to uživatelům změnit velikost okna, kterou jste nadefinovali. Tato volba by měla být téměř vždy aktivována. V některých případech však má studijní materiál neměnnou velikost, a pak je rozumné velikost okna zamknout. Povolit svislý posuvník? Tato volba umožní uživatelům posouvat se v okně ve svislém směru, tak aby si mohli prohlédnout celý studijní materiál. Zůstane-li tato volba nezatržená, uživatelé uvidí pouze to, co se vejde do definované velikosti okna, a nebudou si moci prohlédnout zbývající část studijního materiálu. Ukazovat lištu s odkazy? Aktivujete-li tuto volbu, budou si uživatelé moci v novém okně zobrazit nástrojovou lištu s uloženými odkazy na webové stránky. V různých prohlížečích je tato lišta pojmenována různě: Odkazy či Oblíbené (Internet Explorer), Lišta záložek (Mozilla Firefox), Osobní lišta (Mozilla, Opera). Ukazovat adresní řádek? Chcete, aby uživatelé viděli URL (internetovou adresu) studijního materiálu? Pokud ano, nechejte tuto volbu zatrženou. Jinak zůstane adresa studijního materiálu skrytá. Ukazovat lištu s hlavní nabídkou? Chcete-li, aby uživatelé měli v novém okně přístup k hlavní nabídce (Soubor, Úpravy, Zobrazit ), nechejte tuto položku zaškrtnutou. Většinou je toto 32

33 nastavení užitečné, některé materiály však vypadají lépe bez lišty s hlavní nabídkou. Ukazovat lištu s ovládacími tlačítky? Toto nastavení ulehčí uživatelům navigaci, protože se jim v novém okně zobrazí tlačítka Zpět/Vpřed, Domů a Obnovit. Ukazovat stavový řádek? Toto nastavení umožňuje sledovat v novém okně informace prohlížeče (zobrazované v dolní části okna), např. jak velká část souboru se nahrála, informace o zabezpečení stránky či spojení ad. 3. Určete velikost okna, které chcete otevřít. Mnoho lidí dosud používá průměrné rozlišení obrazovky 800 x 600 bodů, i když nejrozšířenější rozlišení je 1024 x 768 bodů. Jestliže necháte políčka prázdná, nové vyskakovací okno bude mít stejnou velikost jako okno, z něhož byl odkaz aktivován. Pokud chcete, aby se studijní materiál začal ihned po kliknutí stahovat, zaškrtněte políčko Vynutit stažení. 33 Úkol Vyzkoušejte si všechny varianty nastavení okna s jedním stejným textem, abyste se přesvědčili o možnostech a funkcích, které můžete ovlivnit. Je vhodné otevírání webové stránky do nového okna či ne? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, oba způsoby mají své opodstatnění v určitých situacích. Při otevírání do stejného okna se uživatel musí vracet nazpět, nebo musí vyhledat navigační menu. Při otevírání studijního materiálu do nového okna uživatel může zabloudit v otevřených oknech. Na druhou stranu si může proklikáváním otevřených oken studijní materiály konfrontovat mezi sebou. Při vytváření webové stránky použijte vestavěný HTML editor (viz kap. 5.4.). Úkol Vyzkoušejte u několika známých vyhledávačů nebo katalogů způsob otevírání vyhledaných odkazů (do nového okna nebo do stávajícího okna). Který způsob převažuje? 5.3 Odkaz na soubor/web Tento typ studijního materiálu vkládá do kurzu odkaz na libovolnou webovou stránku nebo jiný soubor umístěný na internetu. Umožňuje také vytvořit odkaz na Studijní materiál: odkaz na soubor nebo odkaz na web 33

34 34 jakýkoliv soubor, který jste ze svého osobního počítače buď již vložili mezi soubory kurzu, nebo jej tam teprve vložíte v průběhu vytváření odkazu. Standardní webové stránky se po kliknutí na odkaz prostě zobrazí, s multimediálními soubory se zachází o něco inteligentněji některé z nich mohou být vkomponovány přímo do stránky kurzu; tak se např. zvukové soubory MP3 přehrají pomocí přehrávače vestavěného přímo do Moodlu, podobně je tomu také v případě video souborů, flashových 15 animací ad. K dispozici je množství voleb pro způsob zobrazení odkazovaných materiálů jak v nově otevřeném okně, tak ve vnořeném rámu. Při vkládání odkazu na soubor postupujeme v následujících krocích: najdeme soubor pro vložení vložíme soubor na server Výběr souboru pro odkaz provedeme kliknutím na slovo Vybrat v seznamu souborů. Než uložíme změny, můžeme nastavit parametry pro otevírání odkazu (nové/stávající okno). Nastavení okna pro otevírání souboru je podobné jako u studijního materiálu webová stránka. Parametry (celkem pět možností) jsou určeny pro situace, kdy potřebujeme přenést na odkazovanou webovou stránku některou proměnnou ze systému Moodle (a použít ji např. k ověření oprávněnosti přístupu). Nastavení těchto parametrů je určeno pro zkušenější uživatele systému. Odkaz na jinou webovou stránku můžeme zadávat ručně, nebo můžeme použít tlačítko, které nás zavede na adresu Při ručním zadávání internetové adresy použijte pro přesný zápis nalezené adresy stránky raději kopírování do schránky a vložení ze schránky Internetové adresy bývají komplikované a při opisování se snáze dopustíte chyby než při kopírování. 5.4 Zobrazit adresář Studijní materiál: zobrazit adresář Studijní materiál typu Adresář zobrazí veškerý obsah adresáře vybraného v souborech kurzu (vč. adresářů v něm vnořených). Studenti mohou adresářem a jeho 15 Flash je grafický vektorový program. Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her. 34

35 podadresáři procházet a jsou jim zobrazeny všechny zde uložené soubory. Všechny uložené soubory je možné stahovat (download) 16. Chceme-li zobrazit adresář, musí být dříve vytvořen. Soubory do tohoto zobrazovaného adresáře můžeme kdykoliv přidávat/ubírat. 35 Soubory se v nabídce objeví s ikonou složky Po kliknutí na odkaz: 5.5 Umístit IMS content balíček IMS Content balíček je soubor (ve formátu *.zip), který vyhovuje přesné specifikaci definované ve standardu IMS. Některé programy umožňují vytvářet tento typ souborů (např. Exelearning - a tím se vytváří podmínky pro přenositelnost z jednoho vzdělávacího programu do jiného. Práce s IMS balíčkem je podobná jako při vkládání souboru. IMS balíček je po vložení dekomprimován, a protože má jasně definovanou strukturu, může být bezeztrátově rozkódován a začleněn např. jako webová stránka (soustava webových stránek) do kurzu Moodle. Studijní materiál: umístit IMS content balíček 16 Download přemísťování kopie souboru ze serveru do počítače uživatele (tzv. stahování). Opakem downloadu je upload (přenos kopie souboru z počítače uživatele na server). 35

36 Vytvořit popisek Popisek ve skutečnosti nepředstavuje žádnou "činnost" ani "studijní materiál" a slouží pouze k tomu, aby učitel mohl vložit do kurzu nějaké textové a grafické informace ke skutečným činnostem, jako je chat, fórum, test, apod. Popisek lze použít například v situaci, kdy si myslíte, že by do konkrétního místa (v týdnu/v tématu) bylo vhodné přidat vysvětlující text či obrázek. Popisek může rozčlenit vnitřní prostor jednoho tématu apod. Popisek může být vkládán opakovaně (libovolný počet). Popisek můžete aktualizovat, přesouvat, mazat, skrývat, apod. jako ostatní činnosti nebo studijní materiály vkládané do kurzu. Obr. Příklady vložených studijních materiálů různého druhu (v pořadí shora dolů: 1. popisek smajlík, studijní materiály (viz názvy), popisek. Popisek a jeho použití Povšimněte si, že studijní materiály jsou označeny různými ikonami podle typu souboru, na které odkazují nebo představují. Shrnutí Studijní materiály jsou stěžejní součástí každého kurzu. Jako studijní materiál je možné použít jakýkoliv dokument, soubor v elektronické formě. Studijní materiály mohou být v podobě: stránek s textem, webových stránek, odkazu na soubor nebo web nebo v podobě zobrazení adresáře serveru. Studijní materiály mohou být zveřejněny ve spodní části okna prohlížeče nebo v samostatném novém okně. 36

37 37 6 ČINNOSTI V KURZU 6.1 Test Systém Moodle má k dispozici velmi propracovaný nástroj pro tvorbu testů. Umožňuje vytvářet on-line testy s mnohovrstevnatou strukturou a celou řadou parametrů. Testy je možné používat jen v režimu on-line práce, nelze je exportovat pro tisk. Test a tvorba testů v Moodle Zapamatujte si Obecný postup při tvorbě testů: 1. vytvoření kategorií pro skupiny otázek 2. vytvoření databáze testových otázek 3. založení testu, nastavení parametrů testu 4. výběr otázek pro konkrétní test 6.2 Kategorie testových úloh Pro správu většího počtu úloh je vhodné jejich třídění do kategorií. Kategorie testových úloh je definována jménem a krátkým popisem. Kategorii můžete také "zveřejnit". Zveřejněná kategorie je k dispozici ve všech kurzech v dané instalaci Moodle a všechny úlohy, které obsahuje, bude možné zařadit i do testů v jiných kurzech. Ke kategoriím testových úloh můžete přistoupit: Kategorie testových úloh z nabídky Úlohy v levé části menu z kteréhokoliv testu, který je otevřen pro úpravy Kategorie můžete libovolně vytvářet i mazat. Pokud se ale pokusíte smazat neprázdnou kategorii, budete požádáni, abyste úlohy v ní obsažené přesunuli do jiné kategorie. V systému kategorií lze vytvářet hierarchickou strukturu. 37

38 38 Obr. Vytváření kategorií testových otázek v Moodle. 6.3 Tvorba testových úloh Chcete-li začít vytvářet testové otázky: Jak vytvářet testy? začneme ikonou z menu na levé straně kurzu nebo můžeme založit prázdný kurz (viz dále) a v něm Úlohy dříve než začnete vytvářet testové úlohy, si připravte kategorie, do kterých budete jednotlivé testové úlohy zařazovat. Při zapisování testové úlohy: je třeba zadat správně kategorii, do které otázka bude zařazena (první položka). jestliže není správně uvedena kategorie, otázka se může ztratit v jiné (rozsáhlé) kategorii je nutné pojmenovat vhodně úlohu interním názvem (položka Název úlohy ). Interní název se nikde v testu neobjevuje, ale tvůrci kurzů může značně usnadnit sestavování testů nesmíte zapomenout na zadání známky. Známka se zadává obvykle ve formě procentního hodnocení (např. výběr z více odpovědí dvě jsou správné každá správná musí být oznámkována 50%). Obr. Rozbalovací nabídka se seznamem možných úloh (při tvoření nové testové otázky) 6.4 Druhy testových položek Popis Vyberte správnou testovou položku pro váš test Slouží pouze k zobrazení textu, aniž by vyžadoval odpověď. Lze jej použít například k zobrazení informací společných pro následující skupinu otázek. 38

39 Dlouhá tvořená odpověď Dlouhou tvořenou odpověď vytváří student v prostředí HTML editoru (může vkládat i obrázky). Odpověď musí být přečtena učitelem a hodnocení musí být ručně zadáno do testu. 39 Otevřené testové položky Přiřazování pro náhodně vybrané úlohy s krátkou tvořenou odpovědí. Tento druh úlohy vlastně není samostatnou úlohou, protože na její vytvoření jsou použita zadání z ostatních úloh, konkrétně z úlohy s krátkou tvořenou odpovědí. Správné odpovědi z těchto úloh jsou vypsány jako položky v rozbalovacím menu pro přiřazování. Tento typ úlohy má význam v případě, že máme mnoho testových položek v podobě krátkých tvořených odpovědí a všechny se týkají velmi blízkého tématu. V jiném případě může vést použití této úlohy až ke komickým kombinacím položek v rozbalovací nabídce. Náhodně vybrané úlohy Náhodně vybraná úloha není samostatný typ úlohy nemůžeme ji vytvořit. Pokud tuto úlohu v testu použijete, bude na její místo při každém studentově pokusu dosazena náhodně vybraná úloha ze zvolené kategorie. Maximální počet bodů za tuto úlohu bude takový, jaký jste stanovili při vkládání náhodné úlohy do testu (tj. nebude se brát ohled na bodové ohodnocení původně stanovené pro dosazovanou otázku). Jestliže například sestavíte test s deseti náhodnými úlohami, každý student může při každém pokusu dostat k řešení úplně jinou sadu deseti otázek. Náhodně vybrané úlohy lze kombinovat s nenáhodnými. Tím můžete zajistit, že určité úlohy budou do testu zařazeny pokaždé. Chceme-li umístit do testu tuto položku, najdeme ji dole pod výpisem otázek k dispozici. Vypočítávaná úloha (calculated question) Vypočítávaná úloha umožňuje generovat zadání úloh, jejichž obsahem je nějaký výpočet. Při zápisu se používá jednoduchý symbolický jazyk (např. Vypočítejte obsah kruhu, jestliže poloměr je {a} cm.) V úloze se samozřejmě musí zadat vzorec správné odpovědi (pi ()*{a}*{a}). Předem se připraví větší množství variantních zadání úlohy (jsou vygenerována do zadání otázky učitelem). Učitel rozhodne, zda úloha bude mít 10, 50 nebo 100 variant zadání. Vypočítávaná úloha 39

40 40 Obr. Ukázka tří vygenerovaných variant zadání pro vypočítanou úlohu. Při zadání úlohy studentovi se náhodně vybírá vždy jedno zadání (jedna varianta) ze zásobníku variant. Obr. Ukázka zadání pro vypočítávanou úlohu. Přiřazovací úloha Přiřazovací úloha Úloha může obsahovat krátký úvodní text, poté je studentovi předloženo několik otázek a seznam možných odpovědí. Ke každé otázce musí student přiřadit správnou odpověď (existuje vždy jen jedna). Všechny otázky mají při výpočtu celkového skóre za úlohu stejnou váhu. Do úlohy můžeme zařadit nejvíce deset přiřazovacích položek. Sestavení úlohy je jednoduché. Obr. Ukázka jedné položky přiřazovací úlohy. 40

41 Pořadí zadaných položek je možné nechat automaticky promíchávat při každém spuštění testu. 41 Obr. Ukázka zobrazení přiřazovací úlohy Doplňovací úloha (close) Každá úloha sestává z textu, do kterého jsou zabudovány otázky různého typu (úloha s výběrem odpovědi, krátká odpověď, numerická úloha). Pro tvorbu těchto úloh momentálně nemá Moodle k dispozici grafické rozhraní, takže úlohy je nutné zadávat jako text s vloženými řídicími příkazy, a to buď pomocí vestavěného editoru, nebo z předem připravených souborů. Doplňovací úloha Obr. Příklad zadání otázky Úloha typu close poskytuje tvůrčímu autorovi nepřeberné množství variant realizace zajímavých zadání. Obr. Vzhled úlohy typu doplňovací úloha 41

42 42 Úloha s výběrem odpovědi Úloha s výběrem odpovědi Při odpovídání na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) vybere student odpověď z několika možností. Existují dva druhy úloh s výběrem odpovědí: s jedinou možnou odpovědí a s více možnými odpověďmi. Úlohy s jedinou možnou odpovědí povolují výběr právě jedné odpovědi. Doporučuje se pro takové otázky používat pozitivní vymezování. Úlohy s více možnými odpověďmi povolují výběr jedné či více odpovědí. Každá odpověď může být obodována pozitivně i negativně, takže vybere-li student všechny možnosti, nemusí nutně získat dobré hodnocení. Je-li součet bodů za tuto úlohu záporný, jako výsledná hodnota se dosadí nula. Pozor, systém dovoluje vytvořit i úlohu, u které lze dosáhnout výsledku lepšího než 100 %. U každé odpovědi (ať správné nebo špatné) by měl učitel uvést komentář, který se bude studentovi zobrazovat u každé jeho odpovědi (pokud je pro test zobrazení komentářů nastaveno). Obr. Zadávání úlohy s výběrem odpovědí Obr. Vzhled úlohy s výběrem odpovědí. 42

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle Agentura Stars s.r.o Obsah 1 Co je to e-learning a jak mi může pomoci?... 3 1.1 E-learning... 3 1.2 Výhody studia pomocí e-learningu... 3 1.3 Co je ke studiu

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce Novell Vibe 4.0 Březen 2015 Stručný úvod Pokud začínáte používat Novell Vibe, budou prvními činnostmi, které budete potřebovat vykonat, nastavení vašeho osobního pracovního prostoru a vytvoření týmového

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více