Jméno a příjmení:... Státní příslušnost:... Kontaktní adresa:... Tel./ Mobil: Trvalé bydliště:... Datum narození:...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno a příjmení:... Státní příslušnost:... Kontaktní adresa:... Tel./ Mobil:... E-mail:... Trvalé bydliště:... Datum narození:..."

Transkript

1 Žádost Au Pair Jméno a příjmení:.... Státní příslušnost:... Stav:... Kontaktní adresa:.... Tel./ Mobil: Trvalé bydliště:... Věk:... Datum narození:... Nejbližší možné datum odjezdu do zahraničí:... Preferovaná délka pobytu:.. měsíců Vybraná země pobytu:* USA Velká Británie Německo Rakousko Francie Belgie Holandsko Řecko Itálie Irsko Španělsko KVALIFIKACE / VZDĚLÁNÍ: Nejvyšší dosažené vzdělání (např. maturita ap.)... Současné zaměstnání: (+ název zaměstnavatele nebo školy): Zkušenosti s domácími pracemi:* žádné dobré výborné Zkušenosti s péčí o děti (uveďte detaily, prosím, např. péče o mladší sourozence, děti sousedů, přátel, praxe s dětmi na letním táboře atd.): DALŠÍ ÚDAJE Řidičský průkaz:* ANO NE NE, ale vyřídím si před odjezdem Úroveň znalosti příslušného cizího jazyka (uveďte jen jazyk, kterým se mluví v zemi pobytu):* angličtina němčina francouzština holandština začátečník pokročilý začátečník středně pokročilý velmi pokročilý Délka studia:... Mám rád/ráda domácí zvířata:*... ANO NE Mám alergii na:... Moje alergie může ohrozit mou práci jako Au Pair:*... ANO NE Můj všeobecný zdravotní stav je:... Kouření:* nikdy nikdy NE v domě zřídka (1-2 týdně) často (denně) Jiné informace (např. vegetarián, diabetik atd.): DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A UPOZORNĚNÍ V minulosti jsem byl(a) soudně trestaný(á):* ANO NE Pokud ANO, uvádím detaily:..... Odesláním tohoto formuláře se nezavazuji k úhradě žádných poplatků. Prohlašuji, že jsem svobodný(á) (NE v manželském svazku) a bezdětný(á). NENÍ mi znám žádný důvod, který by mi mohl bránit být Au Pair. Všechny mnou uvedené informace jsou pravdivé a přebírám veškerou odpovědnost za následky plynoucí z uvedení nepravdivých a neúplných informácí a za to, jak si i jinak počínám. Podpis:... Datum:... *vyznačte hodící se odpověď zaškrtnutím příslušného políčka

2 Application (Au Pair / Mother's Help) PERSONAL INFORMATION Name and Surname:... Age:... Date of birth:.. Citizenship:... Religion:... Mother's occupation:... Father's occupation:... Age of brothers/sisters:... What type of location do you currently live*? City Town Village Countyside Are you*: Single Married Divorced Qualification*: A-level (maturita) Slovak state exam (štátnica) Other:... Describe your school education:... Present/Previous job/school:... Level of English*: very good good fair poor English studied for:... months years* Other languages:... Driving skills: Drivers licence:... Yes No Are you happy to drive abroad?... Yes No If you are a driver, when did you receive your driver's license? Month:... Year:... Have you ever had a car accident*?... Yes No If yes, please write details:.. How often do you drive*: daily weekly monthly rarely Type of roads*: city town rural Hobbies/Interests*: Sports Arts Animals/Pets Swimming Travelling Music Cinema History Photography Reading Computers Cooking Other:... Can you swim?... Yes No Are you in good health?... Yes No Do you have allergies?... Yes No Can your allergies affect your work? Yes No If allergic, please give details: Do you smoke*?... Yes No Social smoker (occassional smoking) Not in the house Which month can you start?... Earliest starting day?... Length of your stay? 3 months 6 months 10 months 12 months+ Other:... months (the longer you can stay the better) Can you stay longer if satisfied in your host family? Yes No Position*: Au Pair Au Pair Plus Mini Mother's Help Mother's Help Preferences*: Country: England Ireland Italy Netherland Belgium Location: capital city town village/farm don' t mind Do you wish to attend language classes?... Yes No Maybe Are you willing and able to assist with the following duties*? Light housework Simple cooking Babysitting Caring for pets

3 CHILDCARE INFORMATION Are you willing to work with following age group*? any Which age group do you have experience with? any Childcare experience 1: family /brothers, sisters/ children of relatives /cousins/ children in neighborhood children of your friends Names / Ages / Sex:... Activities / Duties**: For how long / how often:... Childcare experience 2: family /brothers, sisters/ children of relatives /cousins/ children in neighborhood children of your friends Names / Ages / Sex:... Activities / Duties**: For how long / how often:... Childcare experience 3: family /brothers, sisters/ children of relatives /cousins/ children in neighborhood children of your friends Names / Ages / Sex:... Activities / Duties**: For how long / how often:... Childcare experience 4, 5: * summer camp trainer's assistant trainer children's homes nursery kindergarten private teaching qualified nurse au pair school other:... Names / Ages / Sex:... Activities / Duties**: For how long / how often:... Names / Ages / Sex:... Activities / Duties**: For how long / how often:... Have you ever been convicted of any criminal offence*?... Yes No If yes, please give full details:... I have read and understood this Application form. All the information given is true and complete. Prečítal/a a porozumel/a som tomuto formuláru. Všetky uvedené informácie sú pravdivé a kompletné. Som si vedomý/á, že zodpovedám za poskytnutie nepravdivých alebo nekompletných informácií a následky z toho plynúce. Signed:... Date:... * Vyznačte prosím vhodnú odpoveď zaškrtnutím príslušného štvorčeka alebo viacerých štvorčekov. **Activities/Duties - examples: playing, drawing, painting, arts and crafts, ball games, park, nature, cycling, assisting with bathing, feeding children, preparing meals / supper / dinner, evening babysitting, school schedule, help with homeworks, solecharge...etc. Note for foreign agents: It is strictly forbidden to remove any part of this form or change the information given. The form remains property of COOLAGENT. Lr191110/cob/zan

4 Children recommendation/doporučení o péči s dětmi Please answer the following as honestly and completely as possible. The answers will be used to assist us and our British partner agencies in placing the applicant with a host family for the position of an au pair/ Vyplňte prosím následující formulář co nejúplněji a nejpravdivěji. Vaše odpovědi nám a našim britským partnerským agenturám pomůžou v umístění žadatele v hostitelské rodině na pozici au pair. Applicant s name/jméno žadatele:... For how long have you known the applicant?/jak dlouho poznáte uchazeče?... When did the applicant také care of the children/kdy se uchazeč staral o děti? From:... To:... on going (od: do: stále přetrvává) Please write down the name, sex and age of the children looked after/prosím uveďte jména, pohlaví a věk Dětí o které se uchazeč staral:... Please explain the applicant s duties did with children/uveďte povinnosti žadatele, aktivity vykonávané S dětmi: Please describe applicant s personality, why would be a good au pair/prosím charakterizujte uchazeče proč si myslíte že bude vhodný na práci au pair:... Please add any additional information you would like to give us about the applicant/uveďte jakékoliv další informace o uchazeči:..... V případě potřeby můžete použít druhou stranu pro další informace o uchazeči. Name and surname/jméno a příjmení:... Address/Adresa:... Phone/Telefon:... ( pro potřeby ověřen íčeskou agenturou) Signature/Podpis: Date/Datum: Comments (for agency use only): Checked by: Date:

5 Children recommendation/doporučení o péči s dětmi Please answer the following as honestly and completely as possible. The answers will be used to assist us and our British partner agencies in placing the applicant with a host family for the position of an au pair/ Vyplňte prosím následující formulář co nejúplněji a nejpravdivěji. Vaše odpovědi nám a našim britským partnerským agenturám pomůžou v umístění žadatele v hostitelské rodině na pozici au pair. Applicant s name/jméno žadatele:... For how long have you known the applicant?/jak dlouho poznáte uchazeče?... When did the applicant také care of the children/kdy se uchazeč staral o děti? From:... To:... on going (od: do: stále přetrvává) Please write down the name, sex and age of the children looked after/prosím uveďte jména, pohlaví a věk Dětí o které se uchazeč staral:... Please explain the applicant s duties did with children/uveďte povinnosti žadatele, aktivity vykonávané S dětmi: Please describe applicant s personality, why would be a good au pair/prosím charakterizujte uchazeče proč si myslíte že bude vhodný na práci au pair:... Please add any additional information you would like to give us about the applicant/uveďte jakékoliv další informace o uchazeči:..... V případě potřeby můžete použít druhou stranu pro další informace o uchazeči. Name and surname/jméno a příjmení:... Address/Adresa:... Phone/Telefon:... ( pro potřeby ověřen íčeskou agenturou) Signature/Podpis: Date/Datum: Comments (for agency use only): Checked by: Date:

6 Personal recommendation/charakterové doporučení Please answer the following as honestly and completely as possible. The answers will be used to assist us and our British partner agencies in placing the applicant with a host family for the position of an au pair./ Vyplňte prosím následující formulář co nejúplněji a nejpravdivěji. Vaše odpovědi nám a našim partnerským britským agentůrám pomůžou v umístění žadatele v hostitelské rodině na pozici au pair. Applicant s name/jméno žadatele:... For how long have you known the applicant?/jak dlouho znáte uchazeče?... What is your relationship to the applicant?/v jakém jste vztahu k žadateli?... Please describe the applicant s character. Please check the 10 most applicable:/popište prosím Charakterové vlastnosti žadatele. Zaškrtněte 10 nejvýstižnějších vlastností: Active/aktivní Friendly/Přátelská/ý Positive/ Pozitivní Adaptable/ Přizpůsobyvá Hardworking/Usilovná/ý Reliable/spolehlivá/ý Caring/Starostlivá/ý Helpful/Nápomocná/ý Responsible/Zodpovědná Creative/Kreativní Humorous/Se smyslem pro humor Sociable/Společenská/ý Energetic/Energická/ý Independent/Nezávislá/ý Takes initiative/iniciativní Family-oriented/Rodinně založená/ý Mature/Vyspělá/ý Warm-hearted/Dobrosrdečná/ý Flexible/Flexibilní Polite/Zdvořilá/ý Other/ jiné:... Please describe applicant s personality, why would be a good au pair/prosím charakterizujte uchazeče, proč si myslíte že bude vhodný na práci au pair: Please describe applicant s abilities, skills:/prosím popište zručnosti a schopnosti uchazeče: V případě potřeby můžete použít druhou stranu pro další informace o uchazeči. Name and surname/jméno a příjmení:... Address/Adresa:... Phone/Telefon:... ( pro potřeby ověřen íčeskou agenturou) Signature/Podpis: Date/Datum: Comments (for agency use only): Checked by: Date:

7 Dear Family Letter / Dopis Dear family Jak by měl vypadat dopis rodině Dear Family Dopis by měl být napsán nejlépe na PC. Dopis by měl být na bílém papíře kvůli faxování, kopírování a scannování. Zahraniční rodiny jsou obvykle připravené na ne vždy dokonalou znalost jazyka a obdivují každého, kdo mluví kterýmkoli cizím jazykem. Většina z nich totiž jsou, jak to sami často rádi poznamenávají, jazykoví antitalenti nebo příliš pohodlní se cizí jazyk naučit, takže při psaní nemusíte mít obavy - Do zahraničí jedete proto, abyste se v jazyce zdokonalili!!! Pokud bychom Vám mohli doporučit, dopis nenechávejte nikomu opravit tak, aby byl bez chyb. Rodina bude již od začítku znát standard Vaší angličtiny a nedojde tak k nedorozuměním. DOPIS DEAR FAMILY - VZOR Následující vzor je pouze příkladem, v žádném případě ne šablonou, obsahuje i chyby. Zároveň bychom Vám chtěli poradit, dopis nenechávejte nikým opravit, tak aby byl bez chyb. Anglická rodinka bude už od začátku vědět úroveň Vašeho jazyka a nedojde tak k nedorozumění... COOLAGENT Vaše cesta do světa DEAR FUTURE FAMILY, I am looking forward to come into your family and want to take this opportunity to tell you about me and where I live. My name is Gabriela, everyone calls me simply Gaby. My family consists of my mother Dana (42), my twin sisters Katarina and Pavla (10) and my stepbrother (30). I grew up in Popovica ( a small village). After I finished my primary school I moved to bigger town. There I went to school for tourism but after some time I move back to my family. After I graduates high school (I graduated all with A) moved into my own apartment in Olomouc. From September 2004 I have been working for TV company. First I started like a business secretary, after two and half months I have been promoted and since then I have been working like TV programming and acquisition executive. I didnt t continued with my

8 college because I wanted to have one year free for my trip to Great Britain, to see this land and to learn language and then go on some college but I got this good job. I tried to work and go to the college at the same time, but that s not impossible with this kind of job. I work until pm. So I decided to earn enough money to pay this program and spend one year in Great Britain working like babysitter. It is my dream to knew Great Britain. My mother is housewife. She is my mother but she is also one of my best friends. I likes spend my time with her. She is very modern woman. She is 45 monites from me and I spend my weekends with her and my sisters. Almost every Saturday we go to shopping and to také a brunch. My father is Vladimir, after he finished high school he was studying mechanical engineering. After he had received degree he had worked like director in one company. My parents are divorced. But I m still a happy child and I m not sorry because they are divorced. Every week I go to visit my father. My experience with children started with my sisters when I was only 10, because my parents had to work I took care about my sisters. Thru this period I learned everything about children. I decide to také care about about boys because I needed money for my trips. I like to travel. But at the same time I started to love these children like they are my blood. Steffany is one really beatuful child. I called her little princess. What I did with children giving them a bath, playing with them, changing diapers, changing a clothes, taking them to school, circus, theatre, playground, parks to play with another children, playing with cars, puzzle, legos, watching cartoons, feed them, taking them to doctor, go to shopping, in warmer months taking them outside and to swimming pools, prepare dinner or breakfast, read a book... My passion is travelling, I have been until now in Italy, Slovenia, Hungary, Germany (for a months by my aunt), Great Britain, Poland, Austria, Greece, Switzerland,... And my favourite destination was Thailand. This is something amazing. For me it s the most beatiful place on earth. I had so big desire to visit it. I had some money from babysitting and the rest my parents gave me because I graduated all with A. I was there alone for 10 days and I were everywhere. It was my best experience in life. What I expect from my host family? I m expecting support and equally attitude with children, with mine communication with people there and with their culture, English traditional and I would like to attend their college. I look forward to come into your home and to making my time with you a rewarding, educational and enjoyable experinece. Sincerely Gaby :-)

9 Medical Certificate for the client of COOLAGENT Name: Jméno Surname: Příjmení Date of Birth: Datum narození Date of examination: Datum vyšetření Notes: Poznámky Conclusion: I certify, that according to my examination of tpoday the above named does not show any evidence of acute or any other chronic diseases. I judge his/her state of mental and psychical health health as very good abd I believe he/she is fully able to work as an Au Pair at the foreign family. Závěr: Tímto potvrzuji, že výše jmenovaný/á je v plném tělesném a psychickém zdraví a je plně způsobilý/á Au Pair pobytu v zahraničí. Sign of Physician: Podpis a razítko lékaře:

10 Subject: Au Pair Velká Británie Ahoj! :-) Greetings from COOLAGENT! Děkujeme za Váš zájem o pobyt Au Pair ve Velké Británii. S potěšením Vám zasíláme info materiály k tomuto programu a věříme, tam naleznete veškeré odpovědi na otazky a že Vás zaujme natolik, že se v budoucnu stanete jednou/jedním z našich spokojených klientek/klientů. Máte-li zájem se do programu okamžitě zaregistrovat, zašlete nám, prosím, následující: - žádost Au Pair v českém jazyce - Au Pair Application v anglickém jazyce - Dear Family letter o Vašich zkušenostech s dětmi, Vašich zájmech, rodině atd. - 2 reference v angličtině od lidí, kterým jste pomáhala s dětmi - 1 charakterovou referenci od někoho, kdo Vás dobře zná - 1 pasovou fotografii, nejlépe, kde se usmíváte:-) /je možné i em/ fotografie z alba (např. s dětmi, rodiči, apod.) - lze em - potvrzení od lékaře + výpis z trestního rejstříku je ideální dodat spolu s přihláškou nebo co nejdříve od podání Doporučujeme být co nejvíce flexibilní /ohledně věku dětí, lokality atd/, abyste byl/a umístěná co nejdříve :-) Poplatek se za registraci neplatí v případě pobytů na 6 a více měsíců a v případě pobytu kratšího se platí 400,-Kč. Pokud byste měl/a jakékoli dotazy či nejasnosti, neváhejte mě kontaktovat na níže uvedeném tel. čísle, rádi se Vám budeme věnovat. Team COOLAGENT

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Studium na strední škole a univerzite 2015 2016. v zahranicí

Studium na strední škole a univerzite 2015 2016. v zahranicí Studium na strední škole a univerzite 2015 2016 v zahranicí Barevné rozlišení zemí a jazyků: angličtina francouzština italština němčina španělština Časový posun: USA -6 až -12 hodin; Kanada -6 až -9 hodin;

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více