Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN"

Transkript

1 Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

2 KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo a navazující regionální sítě (návaznost na Koncepci cestovního ruchu, na opatření 1.2. Výstavba a modernizace základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, aktivitu, Podpora infrastruktury pro rozvoj bezmotorové dopravy): a) V návaznosti na síť TEN a Koncepci cestovního ruchu ČR (opatření 1.2., aktivitu, Podpora infrastruktury pro rozvoj bezmotorové dopravy) postupně realizovat úseky cyklostezek a komunikací vhodných cyklisty na páteřní síti EuroVelo a dálkových cyklotras ČR. b) Vyznačit síť EuroVelo tras přes ČR a zajistit správcovství a údržby značení této sítě cyklotras. c) Přeznačit ve spolupráci s kraji dálkovou síť cyklotras ČR

3 KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE 1.3. Podpora výstavby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo a navazující regionální sítě Podpora přeznačení a údržby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo

4 KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.1. Marketingová podpora produktu Česko jede (návaznost na Koncepci cestovního ruchu, na cíle 3.1. Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu, 3.2. Vytvořit a zkvalitňovat regionální a místní cykloturistické produkty a 3.3. Marketingové informace) NÁRODNÍ ÚROVEŇ - Realizovat marketingové aktivity pro domácí i zahraniční cykloturisty Tvorba cykloturistických produktů pro dálkové cykloturisty a výběr TOP českých nabídek dle jednotlivých cílových skupin. Provoz portálu produktu Česko jede a jeho propojenost s s krajskými postály (či turistickými regiony). Cílem je nabízet na jednom místě top cykloturistickou a výhledově i širší (pěší, vodáckou, hipo, běžeckou) nabídku ČR. Realizace komunikačních kampaní, ve vazbě na kampaně CzechTourism na téma aktivní produkt sport a pohyb (např. vytvoření značky & designu pro celou kampaň, prezentace na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, na zastoupeních ČR v cizině, příprava a distribuce propagačních materiálů jednoduchý leták 1/3 A4, katalog TOP cyklovýletů, mapy, elektronické výstupy - banner, videoshoty, DVD. atd.).

5 KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.1. Marketingová podpora produktu Česko jede (návaznost na Koncepci cestovního ruchu, na cíle 3.1. Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu, 3.2. Vytvořit a zkvalitňovat regionální a místní cykloturistické produkty a 3.3. Marketingové informace) REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ - Vytvořit a zkvalitňovat regionální a místní cykloturistické produkty Tvorba regionálních a místních cykloturistických produktů / cyklobalíčků (existence zdrojových dat na místní úrovni - na lokálním webu města, mikroregionu nebo turistického regionu - kde se garantuje správnost a aktuálnost všech dostupných základních dat). Provoz krajských portálů (nebo turistických) s cyklistikou tématikou Realizace komunikačních kampaní na regionální a místní úrovni (např. uspořádání akcí typu a prezentace na tuzemských sportovních veletrzích a veletrzích cestovního ruchu. DATA - Získávat marketingové informace Zpracovat Benchmarkingovou studii Cykloturistika v sousedních zemích. Vytvořit systém monitoringu pohybu cyklistů a aktivních turistů na všech mezinárodních trasách a v cyklodestinacích sčítače apod. jako nezbytnou podmínku pro schválení realizace projektů, především z grantů a dotací. Monitoringy regionálně i centrálně vyhodnocovat a výsledky zveřejňovat. Realizovat systematický pravidelný průzkum mezi cyklisty a in-line bruslaři v ČR jejich chování, motivace, způsob a četnost používání kola, překážky atd.

6 KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.2. Zajistit potřebnou infrastrukturu pro cykloturistiku (návaznost na Koncepci cestovního ruchu, na opatření 1.2. Výstavba a modernizace základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, aktivitu, Podpora infrastruktury pro rozvoj bezmotorové dopravy): a) DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA - Připravovat a realizovat projekty infrastruktury pro rozvoj cykloturistiky, bikování a in-line bruslení, b) ZNAČENÍ - Zajistit správcovství a údržby značení cyklotras. c) INTERMODALITA - Spolupracovat na jednotné propagaci s dopravci, kteří nabízejí možnosti převozu a půjčoven kol do vzdálenějších lokalit, které jsou z hlediska fyzického či časového cyklistou hůře dosažitelné.

7 KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.3. Podpora služeb a rozvoj lidských zdrojů v oblasti cykloturistiky (návaznost na Koncepci cestovního ruchu, na opatření 1.3. Zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu a Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu) a) ŠKOLENÍ - Realizovat vzdělávací a školící programy (kurzy) v jednotlivých krajích s cílem definovat cyklistické produkty dle cílových skupin cyklistů a projednat možnosti importu zpracovaných dat přímým vkládáním z destinací a editací z vlastních podkladů. b) CYKLOPRŮVODCOVSTVÍ - Zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti cykloprůvodcovství. (certifikovaný kurz cykloprůvodců se znalostmi provázení cykloturististů, zdravotním minimem, minimem znalostí servisu kol, schopnostmi sestavení výletů a programů na míru, orientačními vědomostmi, apod.). c) CERTIFIKACE SLUŽEB - Využít k jednotné propagaci certifikaci služeb Cyklisté vítání a podporovat specializované služby v ubytování s touto značkou.

8 PRIORITA 4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE PROČ? Ekonomické přínosy cykloturistiky Celkový roční přínos cykloturistiky v rámci Evropské unie je 54 mld. eur. Jen v sousedním Německu se přidaná hodnota cykloturistiky odhaduje ročně na 3,9 mld. eur. Cykloturistika vytváří velké množství nových pracovních míst, a to ve větším měřítku než ostatní obory. Nejde ale pouze o celkové zisky. Dálková cykloturistika přivádí návštěvníky do regionů, které by během své návštěvy a při cestování jinými dopravními prostředky s největší pravděpodobností ani nenavštívili. Tento fakt je důležitý hlavně v případě České republiky, kde 65 % všech návštěv zahraničních turistů směřuje do Prahy. Silné značky, které dálkové trasy představují, jsou důležitou hodnotou v cestovním ruchu.

9 ČESKO JEDE 1. BUDOVÁNÍ ZNAČKY grafický minimanuál k existujícímu logu Česko jede a jeho redesign s partnery ČD bike a další (v souladu s designem CzT) profesionální fotky z dálkových tras - I.etapa (převážně výběr fotek z archívu): Labská stezka - 30 fotek z min 6 mist, Vltavská stezka - 20 fotek, Cyklostezka Ohře - 20 fotek, 4 trasy EuroVelo - 30 fotek, Moravská stezka - 20 fotek, Cyklostezka Bečva - 10 fotek, Greenways Praha - Viden - 20 fotek, Panevropská stezka - 20 fotek, Moravská vinná stezka - 30 fotek) vypracování metodiky tvorby produktu dálkových cyklotras (definice dálkových tras, kritéria jejich tvorby a propagace, vytvoření TOP národních cyklotras se základními prvky - logo vydání metodiky tvorby produktu dálkových cyklotras rozsah (30 stran, náklad 1000 ks) zpracování a vydání metodiky značení, budování a propagace MTB tras návrh grafického řešení infopanelů na dálkových trasách (vč. Eurovelo) - grafické řešení bude obsahovat i text o Cesko jede a evropských trasách EuroVelo ve 3 jazykových mutacích (Čj, Nj a Aj), základní schema tras, loga vč.log partnerů metodika pravidelného monitoringu a kvalitativních průzkumů na dálkových trasách zpracování a vydání metodiky značení, budování a propagace in-line tras

10 ČESKO JEDE 2. MARKETING zázemí pro stánek Česko jede ne veletrhu For Bikes Praha - společný kordinovaný stánek Česko jede (+každý kraj zvýhodněnou smlouvu) zázemí pro stánek Česko jede ne veletrhu Sport Life Brno na obdobném principu zázemí pro presentaci cyklonabídky ČR na dalších tuzemských a zahraničních veletrzích (např. RegionTour, Holiday World a další) 2.5 vypracování produktu dálkových cyklotras podle metodiky PR kampaň produktu Česko jede v rácmi produktu Cesty krajinou z IOP, podrobněji vz níže: F) Propagace produktu v rámci kampaně Zadavatele - Uchazeč vytvoří minimálně 3 soutěžní balíčky s nabídkou daného produktu. Smyslem těchto soutěžních balíčků je představit jedinečnost a kvalitu nabízeného produktu cílové skupině G) Model komunikace produktu na vybraných cílových trzích Návrh online a PR kampaně -rozpracování mediální strategie pro on-line a PR kampaň zacílenou na preferované trhy I) Vyhodnocení tvorby produktu včetně stanovení modelu udržitelnosti projektu vypracování celkového vyhodnocení tvorby produktu, včetně stanovení modelu udržitelnosti vzniklého produktu B) Vytvoření produktu s následujícími částmi: - Marketingový název produktu, Akvizice partnerů a poskytovatelů služeb - Produkt (datový balíček), Komunikace produktu pro B2B - Katalog produktu, Newsletter pro partnery - Oslovení potenciálních partnerů (CK apod.), kteří mohou s nabídkou dále pracovat a nabízet ji koncovým klientům 2.6 monitoring médií

11 ČESKO JEDE 2. MARKETING Příklad EuroVelo Evropská úroveň Eurovelo.com Národní úroveň Eurovelo.cz CESKOJEDE.CZ

12 ČESKO JEDE 2. MARKETING Tvorba cykloturistických produktů pro dálkové cykloturisty a výběr TOP českých nabídek dle jednotlivých cílových skupin. Dálková cykloturistika

13 ČESKO JEDE 3. TIŠTĚNÉ MATERIÁLY aktualizovaná mapa dálkových cyklotras (jazykové mutace, 1: , 450 x 660 mm,, 10 tis. ks, 2 jazyk.mutace) - Průvodce po dálkových cyklotrasách - 1 mapa představující všechny dálkové 3.1 cyklotrasy startovací propagační materiály (jazykové mutace, rozsah,..) vypsat z IOP Průvodce po vinařských stezkách soubor map = 12 kusů, 1 mapa = vinařská stezka,

14 ČESKO JEDE 4. INTERNETOVÉ PREZENTACE D) Vytvoření obsahu produktu pro webovou stránku Počítá se s následujícími podklady dostupné mapové podklady, fotografie, relevantní texty (popisy míst podél stezky, ubytování, stravování atd.) uzpůsobené pro potřeby webových stránek + stanovení formy a postupu pořízení finálního webu Česko jede (s případnou etapizací, s propojením na weby Kudy z nudy, aj.portály a 4.1 projekty). zpracování dat pro jednotlivé dálkové trasy produktu Česko jede (např. zpracování anotací pro 30 základních produktů dálkových tras, integrace s ve 4.2. třech jazykových mutací ) zpracování dat pro jednotlivé kraje ve třech jazykových mutací ), zpracování základních vrstev pro finální web dle struktury finálního webu (dálková cykloturiostika, terénní cyklistika, TOP tipy na cyklovýlety), případně dočasná a 4.3 provizorní presentace na stávajícícm webu Česko jede finální web Česko jede (založení výhledové struktury a implementace základních vrstev pro dálkovou a terénní 4.4. cykloturistiku) pravidelny rocni prispevek ve vysi 2.100EUR na.4.5. koordinaci site tras EuroVelo pro ECF jiz pro rok 2014.

15 ČESKO JEDE 4. INTERNETOVÉ PREZENTACE Příklad EuroVelo

16 ČESKO JEDE 5. INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY Pokus o navázání komunimace s vedením Českých drah, a.s. a uzavření partnerské smlouvy o sloučení Česko jede a ČD Bike pod jednu značku Česko jede. Nabídka, jako součást Česko jede - půjčovny kol ČD, cyklobusy, integrace do webu a Součástí by měly být i zvýhodnit tarify na přepravu jízdních kol (nový návrh ČD je téměř proto integraci bezmotorové 5.1 a veřejné dopravy) Oslovení STUDENT AGENCY o spolupráci -podobně jako s českými 5.2 drahami, ale v jiném režimu

17 ČESKO JEDE 6. BUDOVÁNÍ SÍTĚ DÁLKOVÝCH CYKLOTRAS přeznačení prioritních dálkových cyklotras I.etapa: s rozlišením na prosté přeznačení (výměna čísel za jiné) x přeprojektování celé trasy vedoucí po několika rozdílných, vč. změn navazující 6.1 lokální sítě projektování a realizace infrastruktury pro dálkové cyklotrasy, značení vybraných tras(v souladu s metodikou 6.2 značení) I.etapa

18 ČESKO JEDE 7. INTEGRACE SLUŽEB PRO CYKLISTY 7.1 integrace služeb pro cykloturisty Cyklisté vítáni do produktu Česko jede

19 ČESKO JEDE 8. KONKŔETNÍ NABÍDKA PRODUKTU / REZERVAČNÍ SYSTÉM návrh organizace cykloturistického produktu podél dálkových cyklotras a produktu terénní cyklistiky (viz 8.1 Opatření 2.5.) termín dle IOP konsultant zadání a realizace CzT vítěz IOP

20 ČESKO JEDE 9. KOORDINACE PRODUKTU, OSVĚTA, VZDÉLÁVÁNÍ = INSTITUCIONALIZACE výkon koordinační role (komunikace s tuzemskými a zahraničními partnery, koordinace aktivit), ČD aj. výkon role konsultace zadání a realizace aktivit zajištění udržitelného chodu organizace (fyzické založení, transformace, základní chod, základní PR, monitoring zdrojů, sestavování plánu činnosti a rozpočtu na rok, základní administrativa) vzdělávání a osvěta partnerů Česko jede

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více