Sada úkolů pro předmět DSA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sada úkolů pro předmět DSA"

Transkript

1 Sada úkolů pro předmět DSA A7B36DSA Ing. Martin Chlumecký Katedra počítačů ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí úkoly z předmětu DSA Domácí úkoly Domácí úkoly mají dvě varianty: lehčí a těžší. Lehčí varianta je za jeden bod, těžší vzhledem k větší míře samostatné práce za čtyři body. U řešitelů těžších domácích úkolů se předpokládá znalost Featherweight Javy. Přístupové údaje k repozitáři URL vašeho repozitáře je https://cvut.repositoryhosting.com/svn/cvut_<login>/ URL pro brouzdání po vašem repozitáři na webu je https://cvut.repositoryhosting.com/trac/cvut_<login>/browser Login je vaše uživatelské jméno v síti ČVUT Počáteční heslo je shodné s vaším uživatelským jménem (není se sítí ČVUT synchronizováno) URL pro přihlášení do administračního rozhraní na webu je https://cvut.repositoryhosting.com

3 Zadání lehčích domácích úkolů Lehčí domácí úkoly odevzdávejte přes repozitář. Každý úkol umístěte do adresáře homeworks a souboru homework<n>.java, kde <n> je číslo úkolu. Všechny odevzdávané třídy dělejte neveřejné (aby mohly být v jednom souboru) a neumísťujte je do žádného balíčku. Kromě vašeho kódu neodevzdávejte nic jiného - třídy a rozhraní, která jsou součástí zadání, si k vašemu kódu přilinkujeme sami. Pokud chcete ve zdrojácích používat češtinu, používejte kódování ISO Pokud se ještě s testovacím systémem objeví problémy, dejte o nich (mailem) vědět přednášejícímu nebo cvičícím - jinak se nápravy nedočkáte. První Naimplementujte třídu Homework1 implementující rozhraní Mergesort. interface Mergesort { int[] getfirsthalfof(int[] array); // vrati nesetridenou kopii prvni poloviny (horni celou cast) pole array int[] getsecondhalfof(int[] array); // vrati nesetridenou kopii druhe poloviny (dolni celou cast) pole array int[] merge(int[] firsthalf, int[] secondhalf); // slije prvky v firsthalf a secondhalf do jednoho pole a vrati ho int[] mergesort(int[] array); // vrati setridenou kopii pole array Druhý Naimplementujte třídu Homework2 implementující rozhraní Matrix. Násobení matic musí být implementováno Strassenovým algoritmem, tzn. metoda times volaná na netriviální matici (matici větší než 1 1) musí svůj výsledek získat pouze pomocí volání metod plus, minus a times na podmaticích. Všechny vaše metody by měly fungovat s jakoukoli korektní implementací rozhraní Matrix. /** Rozhrani Matrix reprezentuje ctvercovou matici, jejiz rozmer je mocnina dvojky. interface Matrix { /* Vrati rozmer matice. int getsize(); /* Vrati prvek na indexu n, m (1 <= n <= getsize(), 1 <= m <= getsize()). int getelement(int n, int m); /* Vrati levou horni podmatici. Matrix gettopleftsubmatrix(); /* Vrati pravou horni podmatici. public Matrix gettoprightsubmatrix(); /* Vrati levou dolni podmatici. public Matrix getbottomleftsubmatrix(); /* Vrati pravou dolni podmatici. public Matrix getbottomrightsubmatrix(); /* Vrati soucet matic this a other (muzete predpokladat, ze this.getsize() == other.getsize()).

4 public Matrix plus(matrix other); /* Vrati rozdil matic this a other (muzete predpokladat, ze this.getsize() == other.getsize()). public Matrix minus(matrix other); /* Vrati soucin matic this a other (muzete predpokladat, ze this.getsize() == other.getsize()). public Matrix times(matrix other); class Homework2 implements Matrix { /** Vytvori novou matici (muzete predpokladat, ze contents je ctvercove pole, jehoz rozmer je mocnina dvojky). public Homework2(int[][] contents) { /*... /* Zbytek tridy Homework2. Třetí Naimplementujte třídu Homework3 implementující rozhraní HeapStorage a třídu Heap. Za korektní implementaci třídy Homework3 získáte jeden bod, za korektní implementaci třídyheap další. interface DSAComparable<E> { /** Vrati true, pokud je this (ostre) mensi nez other, false jinak. boolean less(e other); /** Vrati nejmensi prvek ze vsech prvku typu E (tzn. prvek, ktery je mensi nez * jakykoli jiny prvek typu E). Vracena hodnota nezavisi na this, jen na E. E getleastelement(); /** Vrati nejvetsi prvek ze vsech prvku typu E (tzn. prvek, ktery je vetsi * nez jakykoli jiny prvek typu E). Vracena hodnota nezavisi na this, jen na E. E getgreatestelement(); /** Rozhrani HeapStorage reprezentuje pole, do ktereho si halda uklada svoje prvky. interface HeapStorage<E extends DSAComparable<E>> { /** Vrati aktualni velikost HeapStorage. int getsize(); /** Vrati true, pokud je aktualni velikost HeapStorage nulova. boolean isempty(); /** Vrati prvek na indexu index (1 <= index <= getsize()). Pokud je index

5 * mensi nebo roven nule, vrati nejvetsi prvek. Pokud je index vetsi nez * velikost pole, vrati nejmensi prvek. V obou pripadech muzete predpokladat, * ze v HeapStorage je alespon jeden prvek. E getelement(int index); /** Prohodi prvky na indexech index a index2 (1 <= index, index2 <= getsize()). void swap(int index, int index2); /** Odstrani posledni prvek (tzn. snizi velikost teto HeapStorage) a vrati jeho hodnotu. E extractlast(); /** Vlozi prvek a vrati jeho index. Muzete predpokladat, ze ve spodnim poli je dost mista. int insertlast(e element); class Homework3<E extends DSAComparable<E>> implements HeapStorage<E>{ /** Vytvori novy objekt HeapStorage nad polem elements, jeho velikost je stejna jako delka pole. Homework3(E[] elements) { /* kod /* metody /** Trida Heap reprezentuje haldu (s maximem ve vrcholu). class Heap<E extends DSAComparable<E>> { HeapStorage<E> storage; /** Vytvori haldu nad danym HeapStorage (tzn. zavola algoritmus build heap). Heap(HeapStorage<E> storage) { /* kod /** Zavola algoritmus heapify nad uzlem na indexu index. void heapify(int index) { /* kod /** Vlozi do haldy novy prvek. Muzete predpokladat, ze v poli uvnitr HeapStorage na nej misto je. void insert(e element) { /* kod

6 /** Odstrani a vrati z haldy maximalni prvek. E extractmax() { /* kod /** Vrati true, pokud je halda prazdna. boolean isempty() { /* kod /** Pomoci algoritmu trideni haldou vzestupne setridi pole array. static <E extends DSAComparable<E>> void heapsort(e[] array) { /* kod Soutěž Pokud chcete, můžete se zúčastnit soutěže o nejelegantnější implementaci třetího domácího úkolu. Kritéria elegance jsou zejména: srozumitelnost kódu, jeho kompaktnost a jeho snadná modifikovatelnost. Pro přihlášení do soutěže pošlete přednášejícímu, uzávěrka přihlášek je shodná s datem odevzdání úkolu, tj O vítězi rozhodně porota složená z cvičících předmětu, hlavní cena je bod za aktivitu. Čtvrtý Naimplementujte třídu DSAHashTable (kvůli omezení Javy musíte generické pole alokovat takto: (Set<Pair<K, V> >[]) new Set<?>[size]). import java.util.iterator; import java.util.set; /** Trida Pair reprezentuje dvojici (klic, hodnota). class Pair<K,V> { K key; V value;

7 Pair(K k, V v) { key = k; value = v; public int hashcode() { return key.hashcode() + 3 * value.hashcode(); public boolean equals(object other) { if (! (other instanceof Pair<?,?>)) return false; Pair<?,?> o = (Pair<?,?>) other; return key.equals(o.key) && value.equals(o.value); /** Trida DSAHashTable reprezentuje rozptylovaci tabulku se zřetězením (první varianta v učebnici). class DSAHashTable<K,V> { /** Vytvori prazdnou instanci DSAHashTable, delka vnitrniho pole je nastavena na size, obsah vnitrniho pole * je inicializovan na prazdne mnoziny. DSAHashTable(int size) { /* kod /** Ulozi dvojici (key, value) do rozptylovaci tabulky. Pokud uz v tabulce je jina dvojice se stejnym klicem, * je smazana. Klic ani hodnota nesmi byt null. Pokud by pocet dvojic v tabulce po vykonani put mel vzrust nad * dvojnasobek delky vnitrniho pole, vnitrni pole zdvojnasobi. void put(k key, V value) { /* kod /** Vrati hodnotu asociovanou s danym klicem nebo null, pokud dany klic v tabulce neni. V get(k key) { /* kod /** Smaze dvojici s danym klicem. Pokud v tabulce dany klic neni, nedela nic. void remove(k key) { /* kod /** Vrati vnitrni pole. Prvni vnitrniho pole mohou byt instance trid v balicku java.util, tzn. nemusite psat * vlastni implementaci rozhrani java.util.set. Set<Pair<K,V>>[] getarray() { /* kod /** Pro dany klic vrati index v poli. Jako hashovaci funkce se pouzije key.hashcode. int getindexof(k key) { /* kod /** Pokud je pocet prvku mensi nebo roven dvojnasobku delky vnitrniho pole, vrati true, jinak vrati false. boolean isbigenough() { /* kod /** Zmeni delku vnitrniho pole, nainicializuje jej prazdnymi mnozinami a zkopiruje do nej vsechny dvojice. void resize(int newsize) { /* kod

8 /** Vrati iterator pres vsechny dvojice v tabulce. Iterator nemusi mit implementovanou metodu remove. Iterator<Pair<K,V>> iterator() { /* kod Pátý Naimplementujte třídu Tree. import java.util.iterator; interface DSAComparable<E extends DSAComparable<E>> { boolean lessorequal(e other); boolean greater(e other); boolean equal(e other); class Node<E extends DSAComparable<E>> { E contents; private Node<E> parent; Node<E> left, right; /** Vrati naslednika (tzn. uzel obsahujici nejblizssi vyssi hodnotu) tohoto uzlu. Node<E> succ() { if (right!= null) { Node<E> temp = right; while (temp.left!= null) temp = temp.left; return temp; else { Node<E> temp = this; Node<E> parent = this.parent; while (parent!= null && parent.right == temp) { parent = parent.parent; temp = temp.parent; return parent; Node(E elem, Node<E> parent) { this.contents = elem; this.parent = parent;

9 void setparent(node<e> p) { parent = p; /** * Trida Tree reprezentuje binarni vyhledavaci strom, ve kterem pro kazdy uzel n plati * n.left == null n.left.contents.lessorequal(n.contents) a * n.right == null n.right.contents.greater(n.contents). class Tree<E extends DSAComparable<E>> { Node<E> root; /** Vrati minimum z tohoto stromu nebo null, pokud je strom prazdny. E minimum() { /* kod /** Vrati minimum ze zadaneho podstromu nebo null, pokud je podstrom prazdny. E subtreemin(node<e> n) { /* kod /** Vrati maximum z tohoto podstromu nebo null, pokud je strom prazdny. E maximum() { /* kod /** Vrati maximum ze zadaneho podstromu nebo null, pokud je podstrom prazdny. E subtreemax(node<e> n) { /* kod /** Vlozi prvek do stromu, pripadne duplicity ponechava (tzn. stejny prvek muze * byt ve stromu vickrat). void insert(e elem) { /* kod /** * Projde strom smerem za uzlem s hodnotou elem a vrati: * - uzel s hodnotou elem, pokud existuje, * - posledni potkany koncovy uzel (=uzel s maximalne jednim potomkem), pokud uzel s hodnotou elem neexistuje nebo * null pokud je cely strom prazdny. Node<E> find(e elem) { /* kod /** Vrati true, pokud tento strom obsahuje prvek elem. boolean contains(e elem) { /* kod /** Odstrani jeden vyskyt prvku elem z tohoto stromu. void remove(e elem) { /* kod /** Vrati iterator pres cely strom (od nejmensiho po nejvetsi). Iterator<E> iterator() { /* kod /** Vrati iterator prochazejici pres interval [lowerbound, higherbound] vcetne. Iterator<E> boundediterator(e lowerbound, E higherbound) { /* kod /** Vrati korenovy uzel tohoto stromu. Node<E> getrootnode() { /* kod

10 Šestý Dynamické programování je vlastně rekurze zkřížená s memoizací. Samotný rekurzivní popis algoritmu je pro každou úlohu jiný, ale memoizace je pořád stejná - řešení podúloh se zaznamenává do tabulky a znovupoužívá, když je potřeba. Vaším úkolem je naprogramovat metodu Machine.solve, ve které bude právě ta memoizace. Metodasolve by při zavolání měla: 1. mrknout do tabulky a pokud v ní řešení už je, vrátit ho, 2. pokud v tabulce řešení není, měla by si ze zadané úlohy vytáhnout možná podřešení a vybrat to nejlepší (s nejvyšší hodnotou) a 3. před vrácením nejlepšího řešení by si ho měla uložit do tabulky. import java.util.hashmap; import java.util.hashset; import java.util.map; import java.util.set; /** Trida Pair reprezentuje dvojici. class Pair<First, Second> { First first; Second second; Pair(First f, Second s) { first = f; second = s; First getfirst() { return first; Second getsecond() { return second; /** Instance rozhrani Task reprezentuji optimalizacni ulohu. interface Task<T extends Task<T, S, W>, S extends Solution<T, S, W>, W extends Comparable<W>> { /** Vrati vsechna mozna (ne nutne optimalni) reseni teto ulohy. Vzdy vrati alespon jedno reseni. Set<S> getpossiblesolutions(); /** Instance rozhrani Solution reprezentuji reseni nejake konkretni optimalizacni ulohy.

11 interface Solution<T extends Task<T, S, W>, S extends Solution<T, S, W>, W extends Comparable<W>> { /** Vrati hodnotu tohoto reseni. W getworth(machine<t, S, W> m); class Machine<T extends Task<T, S, W>, S extends Solution<T, S, W>, W extends Comparable<W>> { Map<T, Pair<S, W>> cache = new HashMap<T, Pair<S, W>>(); Pair<S, W> solve(t task) { /* kod class RodTask implements Task<RodTask, RodSolution, Integer> { final int length; final int[] table; final Set<RodSolution> sols = new HashSet<RodSolution>(); static int instancecount; RodTask(int length, int[] table) { this.length = length; this.table = table; for (int i = 1; i <= length; i++) sols.add(new RodSolution(i, length - i, table)); instancecount++; public Set<RodSolution> getpossiblesolutions() { return sols; public int hashcode() { int code = length; for (int i : table) code += 3 * i; return code; public boolean equals(object o) { if (!(o instanceof RodTask)) return false; RodTask other = (RodTask) o; if (length!= other.length table.length!= other.table.length) return false; for (int i = 0; i < table.length; i++) if (table[i]!= other.table[i]) return false;

12 return true; class RodSolution implements Solution<RodTask, RodSolution, Integer> { final int first; final int rest; final int[] table; RodSolution(int first, int rest, int[] table) { this.first = first; this.rest = rest; this.table = table; public Integer getworth(machine<rodtask, RodSolution, Integer> m) { int worth = table[first]; if (rest > 0) worth += m.solve(new RodTask(rest, table)).getsecond(); return worth; Sedmý Naprogramujte B-strom. import java.util.list; /** Instance tridy Tree reprezentuji B-strom. class Tree { /** Koren tohoto stromu. Node root; /* atributy /** Vytvori prazdny B-strom se zadanou kapacitou uzlu. Kapacita uzlu je * maximalni pocet klicu, ktere se v jednom uzlu mohou objevit. Tree(int nodecapacity) { /* kod

13 /** Indikuje, jestli tento strom obsahuje zadany klic. boolean contains(integer key) { /* kod /** Prida zadany klic do stromu. Pokud tento strom zadany klic uz obsahuje, * neudela nic. void add(integer key) { /* kod /** Odebere zadany klic ze stromu. Pokud tento strom zadany klic neobsahuje, * neudela nic. void remove(integer key) { /* kod /* kod class Node { /* atributy /** Vrati klice ulozene v tomto uzlu serazene vzestupne. List<Integer> getkeys() { /* kod /** Vrati ukazatele na podstromy ulozene v tomto uzlu serazene v poradi odpovidajicim * poradi klicu. Pozor: vzdy musi platit, ze pocet_ukazatelu_na_podstromy = pocet_klicu + 1, * u listovych uzlu proto musite vracet seznam nullu. List<Node> getsubtrees() { /* kod Zadání těžších domácích úkolů První

14 Ve Featherweight Javě naimplementujte datovou strukturu v C. Okasaki: Purely Functional Data Structures označovanou jako persistent binary random-access list. Pro počáteční nasměrování a dodatečné informace kontaktujte přednášejícího. Základní knihovnu FJ z minulého semestru najdete nahttps://cvut.repositoryhosting.com/trac/cvut_lectures/browser/lecture14/src/lecture14/lecture14.java Druhý Naimplementujte níže uvedené třídy a rozhraní a s jejich pomocí napište následující algoritmy: řazení vkládáním, řazení sléváním, quicksort, quick seleck a řazení haldou. Pokud bude potřeba, můžete níže uvedenou strukturu tříd obohatit o nové metody nebo mírně změnit, ale měli byste zachovat stejného ducha. /** Instance implementujici toto rozhrani reprezentuji multimnozinu, * ktera se po vytvoreni uz nezmeni. interface ImmutableMultiset<E> { /** Vrati sjednoceni teto a zadane multimnoziny. ImmutableMultiset<E> union(immutablemultiset<e> other); /** Vrati rozdil teto a zadane multimnoziny. ImmutableMultiset<E> difference(immutablemultiset<e> other); /** Vrati, zda tato multimnozina obsahuje zadany prvek. ImmutableBoolean contains(e elem); /** Vrati velikost teto multimnoziny. ImmutableInteger size(); /** Instance teto tridy reprezentuji prazdnou multimnozinu. class EmptyMultiset<E> implements ImmutableMultiset<E> { static <E> EmptyMultiset<E> createemptymultiset(); /** Instance teto tridy reprezentuji multimnozinu s jednim prvkem. class SingletonMultiset<E> implements ImmutableMultiset<E> { static <E> SingletonMultiset<E> createsingletonmultiset(e elem); /** Instance teto tridy reprezentuji sjednoceni dvou multimnozin. class Union<E> implements ImmutableMultiset<E> { static <E> Union<E> createunion(immutablemultiset<e> first, ImmutableMultiset<E> second);

15 /** Instance teto tridy reprezentuji rozdil dvou multimnozin. class Difference<E> implements ImmutableMultiset<E> { static <E> Difference<E> createdifference(immutablemultiset<e> first, ImmutableMultiset<E> second); /** Instance implementujici toto rozhrani reprezentuji sekvenci, * ktera se po vytvoreni uz nezmeni. interface ImmutableSequence<E> { /** Vrati spojeni teto a zadane sekvence. ImmutableSequence<E> concat(immutablesequence<e> other); /** Vrati podsekvenci zadane sekvence. Prvni prvek sekvence ma index nula. ImmutableSequence<E> subsequence(immutableinteger from, ImmutableInteger to); /** Vrati delku teto sekvence. ImmutableInteger size(); /** Vrati prvek na zadanem indexu. Prvni prvek ma index nula. E elementat(immutableinteger position); /** Instance teto tridy reprezentuji prazdnou sekvenci. class EmptySequence<E> implements ImmutableSequence<E> { static <E> EmptySequence<E> createemptysequence(); /** Instance teto tridy reprezentuji sekvenci delky jedna. class SingletonSequence<E> implements ImmutableSequence<E> { static <E> SingletonSequence<E> createsingletonsequence(e elem); /** Instance teto tridy reprezentuji spojeni dvou sekvenci. class Concatenation<E> implements ImmutableSequence<E> { static <E> Concatenation<E> createconcatenation(sequence<e> first, Sequence<E> second); /** Instance teto tridy reprezentuji podsekvenci nejake sekvence. class Subsequence<E> implements ImmutableSequence<E> { static <E> Subsequence<E> createsubseqence(sequence<e> seq, ImmutableInteger from, ImmutableInteger to); /** Instance teto tridy reprezentuji cele cislo, ktere se po vytvoreni jiz nezmeni. interface ImmutableInteger { /** Vrati soucet tohoto a zadaneho cisla. ImmutableInteger plus(immutableinteger other);

16 /** Vrati rozdil tohoto a zadaneho cisla. ImmutableInteger minus(immutableinteger other); /** Vrati soucin tohoto a zadaneho cisla. ImmutableInteger times(immutableinteger other); /** Vrati podil tohoto a zadaneho cisla. ImmutableInteger dividedby(immutableinteger other); /** Indikuje, zda je toto cislo mensi, nez zadane. ImmutableBoolean less(immutableinteger other); /** Indikuje, zda je toto cislo shodne jako zadane. ImmutableBoolean equal(immutableinteger other); /** Indikuje, zda je toto cislo vetsi, nez zadane. ImmutableBoolean greater(immutableinteger other); /** Instance teto tridy reprezentuji konstantu. class Constant implements ImmutableInteger { static Constant createconstant(int c); /** Instance teto tridy reprezentuji soucet dvou cisel. class Plus implements ImmutableInteger { static Plus createplus(immutableinteger first, ImmutableInteger second); /** Instance teto tridy reprezentuji rozdil dvou cisel. class Minus implements ImmutableInteger { static Minus createminus(immutableinteger first, ImmutableInteger second); /** Instance teto tridy reprezentuji soucin dvou cisel. class Product implements ImmutableInteger { static Product createproduct(immutableinteger first, ImmutableInteger second); /** Instance teto tridy reprezentuji podil dvou cisel. class Division implements ImmutableInteger { static Division createdivision(immutableinteger first, ImmutableInteger second); /** Instance implementujici toto rozhrani reprezentuji pravdivostni hodnotu, * ktera se po vytvoreni jiz nezmeni. interface ImmutableBoolean {

17 /** Vrati negaci teto hodnoty. ImmutableBoolean not(); /** Vrati konjunkci teto a zadane hodnoty. ImmutableBoolean and(immutableboolean other); /** Vrati disjunkci teto a zadane hodnoty. ImmutableBoolean or(immutableboolean other); /** Instance teto tridy reprezentuji pravdu. class True implements ImmutableBoolean { static True createtrue(); /** Instance teto tridy reprezentuji nepravdu. class False implements ImmutableBoolean { static False createfalse(); /** Instance teto tridy reprezentuji negaci nejake pravdivostni hodnoty. class Negation implements ImmutableBoolean { static Negation createnegation(); /** Instance teto tridy reprezentuji konjunkci dvou pravdivostnich hodnot. class Conjunction implements ImmutableBoolean { static Conjunction createconjunction(immutableboolean other); /** Instance teto tridy reprezentuji disjunkci dvou pravdivostnich hodnot. class Disjunction implements ImmutableBoolean { static Disjunction createdisjunction(immutableboolean other); /** Instance teto tridy reprezentuji multimnozinu. Obsah multimnoziny je reprezentovan * v promenne inner. class DSAMultiset<E> { ImmutableMultiset<E> inner; /* Vytvori a vrati prazdnou multimnozinu. static DSAMultiset createemptymultiset(); /* Vytvori a vrati multimnozinu s jednim prvkem. static <E> DSAMultiset<E> createsingletonmultiset(e elem); /* Prida zadany prvek do teto multimnoziny.

18 void add(e elem); /* Prida vsechny prvky v zadane multimnozine do teto multimnoziny. void addall(dsamultiset<e> ms); /* Odstrani zadany prvek z teto multimnoziny. void remove(e elem); /* Odstrani vzechny prvky v zadane multimnozine z teto multimnoziny. void removeall(dsamultiset<e> elem); /* Vyrobi kopii teto multimnoziny. DSAMultiset<E> clone(); /* Vrati velikost teto multimnoziny. ImmutableInteger size(); /* Indikuje, zda tato mnozina obsahuje zadany prvek. ImmutableBoolean contains(e elem); /** Instance teto tridy reprezentuji sekvenci. Obsah sekvence je reprezentovan * v promenne inner. class DSASequence<E> { ImmutableSequence<E> inner; /* Vytvori a vrati prazdnou sekvenci. static DSASequence createemptysequence(); /* Vytvori a vrati multimnozinu o delce jedna. static <E> DSASequence<E> createsingletonsequence(e elem); /* Pripoji zadanou sekvenci do teto sekvence. DSASequence<E> append(dsasequence<e> other); /* Pripoji zadanou sekvenci na zacatek teto sekvence. DSASequence<E> prepend(dsasequence<e> other); /* Vrati podsekvenci teto sekvence (jako nezavisly objekt). DSASequence<E> subseq(immutableinteger from, ImmutableInteger to); /* Vrati velikost teto sekvence. ImmutableInteger size(); /* Vrati prvek na zadanem indexu, prvni prvek ma index nula. E elementat(immutableinteger elem);

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např.

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. objekt rysy javy - zavedení jasného pořádku a etikety - přísné

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Praktická cvičení algoritmů

Praktická cvičení algoritmů texty pro distanční studium Ing. Eliška Treterová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra Informatiky a počítačů Ostrava 2003 2 Praktická cvičení algoritmů Úvod...5 1. Jednoduchá

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Instalace Microsoft SQL Serveru 2 Dotazovací jazyk SQL 3 Příkaz SELECT

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Téma 11 Přístup k datům Obsah. Organizace ukládání dat

Téma 11 Přístup k datům Obsah. Organizace ukládání dat Téma 11 Přístup k datům Obsah 1. Organizace ukládání dat Záznamy pevné a proměnné délky Sekvenční organizace souborů Organizace "multi-table clustering" 2. Indexování Podstata indexování Hustéa řídkéindexy

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více