Zpracovala: Agora CE, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovala: Agora CE, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4, www.agorace.cz"

Transkript

1 Zpracovala:, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4,

2 Městský veřejný prostor slouží v současné době především dopravě a obchodu. Skutečný veřejný prostor ale plní zcela jiné funkce: lidé se v něm setkávají, odpočívají, odehrávají se zde kulturní a jiné akce. Veřejný život by měl být v rovnováze s dopravními a obchodními zájmy. V Praze neexistuje jednotná koncepce a správce veřejného prostoru. Kvůli roztříštěné správě jsou upřednostňovány dílčí zájmy nad zájmy obyvatel a automobilová doprava si vydobyla zcela dominantní postavení na úkor ostatních městských funkcí. Tuto situaci chce změnit projekt Město pro lidi. V rámci projektu se pražská veřejnost bude scházet s odborníky a diskutovat o využití veřejného prostoru. Prvním setkáním toho druhu byly kulaté stoly k pražským náplavkám konané dne 10. října 2012 v (A)VOID gallery na Rašínově nábřeží. Setkání se účastnili zástupci sdružení a občanských iniciativ, které na nábřeží působí. Přítomni byli i zástupci státní správ a samosprávy. Zhruba 40 účastníků se vystřídalo u čtyř kulatých stolů s různými tématy. Diskutovány byly AKTIVITY, které je možné provozovat na náplavkách, jaké je potřeba k provozu ZÁZEMÍ, INSTITUCIONÁRNÍ PODPORA a jaká je třeba vytvořit pravidla pro využívání náplavek. Výstupy shrnuje do dvou bloků předkládaný materiál. Na konci každého boku je závěr, celý text končí souborným shrnutím a doporučeními. Veřejné prostory se musí stát místem setkávání, kultury, zdrojem informací, sociálních kontaktů, místem pro hry i relaxaci. Úpravy veřejného prostoru budou výsledkem veřejné diskuze. Protože městský prostor je tu především pro lidi. Bez nich město umírá, Tomáš Hudeček, radní hl. m. Prahy -2-

3 Výstupy a shrnutí workshopu k budoucímu využití pražských náplavek. - Řeka a město - 1. úvod: Setkání s pracovním názvem Řeka a město bylo iniciováno radním Hl. města Prahy pro rozvoj Tomášem Hudečkem. Věnovalo se budoucí možné podobě pražských náplavek. Cílem setkání bylo připravit tento podklad pro Magistrát hlavního města Prahy, který umožní cíleně podporovat aktivity na pražských náplavkách. Na workshopu se dne setkali zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, zástupci městské části Praha 5, zástupci místních podnikatelů a organizací včetně odborné veřejnosti a neziskových organizací zabývajících se kulturními aktivitami a rozvojem pražského veřejného prostoru. Celkem se setkání účastnilo 36 registrovaných účastníků (viz příloha 1). Organizace a moderování workshopu bylo úkolem pracovníků Agory CE. Program workshopu byl následující: 17:00 Zahájení, uvítání, představení programu a cíle setkání 17:05 Úvodní slovo Tomáše Hudečka radního pro rozvoj, MHMP 17:15 Ukázka úspěšné revitalizace náplavky na Praze 2 Ivo Slavík, představitel o.s. Dvojka sobě a (A)VOID Gallery 17:30 Diskuze u kulatých stolů 18:45 Závěrečné shrnutí diskuze u kulatých stolů 18:55 Zakončení -3-

4 V úvodní části Tomáš Hudeček představil zúčastněným cíle setkání a kontext snah o systematickou proměnu těchto specifických veřejných prostor v Praze. Ze své pozice radního pro rozvoj bude nadále i pro téma náplavek využívat nástrojů, které postupně vytváří pro přístup ke změnám v pražském městském prostoru. Těmi jsou zejména Metropolitní ozvučná deska a také nově zřizovaná Kancelář veřejného prostoru. Obě tyto instituce však budou hrát roli asistence v přípravě nástrojů, které budou sloužit ke zkvalitnění a oživení prostoru pražských náplavek. Iniciativa by měla přicházet zdola, od jednotlivých městských částí. Výstupy tohoto workshopu budou podkladem pro jednání v radě hl.m. Prahy o dalším postupu. Na úvodní část navázalo představení příkladu úspěšného oživení náplavky na Praze 2 Rašínově nábřeží. Tento příklad měl ilustrovat účastníkům, jaké činnosti doprovázely či doprovázejí provoz atraktivního a v současnosti využívaného prostoru Rašínova nábřeží. Ivo Slavík spolu s Petrem Jandou (Avoid Gallery a o.s. 2sobě) představili několikaletou historii činností, které jsou zaměřeny jak na rozvoj dramaturgie náplavky, tak na snahy o architektonický rozvoj daného prostoru a s tím spojené organizační těžkosti či naopak příležitosti, které dané území poskytuje. Po úvodních slovech následovala diskuze vztahující se k podmínkám oživení vybraných pražských náplavek. Jednalo se o následující otázky, resp. témata: Jaký typ aktivit byste na náplavkách uvítali? - TYP AKTIVIT Jaké zázemí by podle vás měli náplavky návštěvníkům poskytovat? - ZÁZEMÍ Co je nutné zajistit ze strany institucí jako MHMP, případně dalších? - INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA Jaká pravidla pro využívání by měla být stanovena? - PRAVIDLA Diskuze byla řízena moderátory, kteří jí současně zaznamenávali. Záznam této diskuze je zpracován do podoby, odpovídající obsahovému propojení jednotlivých diskutovaných témat. Obsahově tak jsou propojena témata aktivity a zázemí stejně jako témata institucionální podpora a pravidla fungování. Na závěr setkání moderátoři shrnuli diskuzi k jednotlivým tématům a dali prostor případným připomínkám ze strany účastníků diskuze. Tomáš Hudeček ve svém závěrečném slově reagoval na některá konkrétní doporučení či diskutovaná témata,upozornil na to, že je těžké najít řešení, které respektuje veřejný zájem v situaci, kdy se požadavky občanů, případně institucí hájících jejich zájmy, vzájemně vylučují (např. střet kreativního přístupu s přísnými protipovodňovými opatřeními, hluk a naopak poptávka po atraktivním kulturním programu na náplavkách apod.). Na závěr svého hodnocení jednak vyzval k aktivnímu přístupu v souvislosti s dalším rozvojem náplavek a za sebe přislíbil projednání podnětů k jednotlivým tématům v radě hl.m. města Prahy. 4-4-

5 Zápis z jednání kulatých stolů v rámci debaty o pražských náplavkách dne 10. října AKTIVITY spojeno se ZÁZEMÍM O náplavkách bylo diskutováno odděleně, protože každá má svá specifika, svá omezení a možnosti. Je nutné brát v úvahu např. i polohu (přísun slunečního světla) apod. Shoda nastala, co se týče aut a dopravy ta na náplavku nepatří. Nicméně dopravní obslužnost a přístup pro auta je důležitý a nutný. Rozhodně by ale náplavky neměly obsahovat parkoviště. Je potřeba zvážit, nakolik mohou být aktivity na náplavkách hlučné je nutné dělat koncerty silně nazvučené? (Praha 2 po 50 letech provozu omezila diskotéky). obecně propojit náplavky navzájem (celková strategie nábřeží Vltavy?) zachovat různost a respektovat prostor, charakter a potenciál (slunce, stín, vzdálenost od residenčních zón atd.) přinést na náplavky zeleň, oživit masu dlažby a kamení zajistit napojení na MHD zvážit propojení břehů (přívoz) zajistit toalety Náplavka v MČ Praha 2 - pod Rašínovým nábřežím má několik pozitiv, která umožnila stávající živý a funkční stav: negativa: a) dobrá dopravní dostupnost b) blízkost centra napojení na centrum c) má za zády živé město, bydlí tam lidé d) je tam osvětlení e) nabízí pěkné pohledy např. panorama Hradčan f ) náplavka byla oživena iniciativou, která přišla zdola občanská angažovanost g) podařilo se přetáhnout pouliční umělce z centra, rozvíjí se busking, > je třeba dokončit přívod sítí do kobek (práce provádět mimo letní sezonu) > zajistit toalety > chybí lavičky -5-

6 Náplavka v MČ Praha 5 byla obecně definována jako rezidenční negativa: poloha, situována na východ (slunce jen dopoledne) horší dopravní dostupnost horší návaznost na město (fyzická i optická) uzavřenější (plánuje se cyklostezka) co lze využít / na co navázat: stávající hřiště a skate-park nad náplavkou a přidat další aktivity s tím související na náplavku rybáři nezabránit jim ve využívání náplavky, nabídnout nějaký servis co nabídnout: možnost bezpečného pohybu pro pěší možnost bezpečného pohybu pro cyklisty dětská hřiště + nějaké prvky zeleně volnočasové aktivity pláž kluziště (zimní) in-dráha pro bruslaře využití průmyslu na břehu spojení s pivovary kulturní centrum koncerty mechanický přívoz vznikne propojení obou břehů (Praha 2 a Praha 5) a zároveň zábavná aktivita každý se vlastní silou přesouvá na druhý břeh (nějaký typ šlapadla apod.) stánky možnost realizace trhů uměleckých, zelinářských, farmářských apod. (POZOR stánky by měly být mobilní, aby nezabíraly místo a nebránily realizaci jiných aktivit trhy by měly být jen doplňkovou aktivitou) ponton restaurace na vodě letní i zimní provoz plánuje se propojení s Císařskou loukou -6-

7 Náplavka v MČ Praha 1 byla obecně definována jako turistická negativa: orientované na sever (dlouho se drží sníh, chladnější), je tam zima, větrno prostor není atraktivní (tmavý kámen, chlad) nad náplavkou jsou hotely, instituce, nemocnice - přiléhající zástavba není rezidenční (nikdo v blízkosti nebydlí), chybí tam rezidenti špatné dopravní spojení (metro daleko, oddělené rušnou komunikací) špatné osvětlení zcela zaplněné kotviště (stávající charakter je determinován lodní dopravou) vzhledem k přístavišti lodí a umístění botelů je třeba řešit dostupné parkování v blízkosti, ale tak, aby se v parkoviště neměnila náplavka chybí kanalizace pro lodní dopravu chybí toalety (lze řešit kreativně?) a jakékoliv zázemí (ani nic pro turisty, kteří zde nastupují/vystupují) co lze využít/na co navázat: stávající kotviště, přístaviště lodí (atrakce pro rodiny s dětmi, prohlídky lodí, restaurace na vodě) turistický ruch (POZOR nevytvářet skanzen pro turisty, ale nabídnout něco autentického) blízkost Anežského kláštera aktivity umělecké na náplavce navázat spolupráci s NG co nabídnout: možnost bezpečného pohybu pro pěší možnost bezpečného pohybu pro cyklisty dětská hřiště + nějaké prvky zeleně možné vyzkoušet hlučnější akce koncerty - naproti jsou Letenské stráně (ale pozor na blízkost nemocnice) zajistit lepší napojení na čtvrť přidat drobné prvky a dočasné stavby (lavičky, plovoucí řešení, ozelenění kamenných stěn...) X ponechat prázdné (nechat být přístavem)? Přesto, že obě náplavky se významně liší a nabízí se rozdělení na rezidenční a turistickou, neměly by být takto úzce definované, ale mělo by se naopak hledat propojení místních a turistů společnými aktivitami a akcemi. -7-

8 dílčí závěry: Náplavky neoživí bary, restaurace, kavárny, ale zajímavé aktivity a akce provázané promyšlenou koncepcí. Velmi záleží na tom, kdo se oživování náplavek ujme. Magistrát potažmo městské části by měly spolupracovat a komunikovat s občany ne jim direktivně neplánovat dění na náplavkách. Iniciativa by měla také přiházet zezdola - od lidí a nejen shora od radnice. Je potřeba brát v úvahu pozitiva a negativa, omezení a možnosti jednotlivých náplavek a navázat na to, co již existuje, funguje, to rozvinout, nikoliv potlačit. -8-

9 2. INSTITUCIONÁRNÍ PODPORA sloučeno s Pravidly pro využívání náplavek současný stav: chaos, právní nejistota. cyklisti, Party grill i Paroplavební společnost se neorientují, není jasné, jaké předpisy platí (tržní řád?), kdo je odpovědným správcem (MHMP, městská část, TSK, mandatář?). páteřní cyklotrasa v dopravním režimu obytné zóny kompetence m.č., MHMP, TSK? mandatář sjednává smlouvy (uzavření trvá neskutečně dlouho, jsou krátkodobé nevyplatí se investovat, nejistota), někdo jiný řeší dopravu a jiný technické záležitosti (voda, odpad aj.). odbory MHMP účinně brání jakémukoli využití. povodí Vltavy se drží zákona náplavky lze využít jen k stavbě chmelnic a nezbytných dopravních a technických staveb z toho pak uděluje výjimky. nemožnost zimního využití. není definováno, co je dočasná stavba. obava z komercionalizace, privatizace veřejného prostoru viz Staroměstské nám. není znám režim, nejsou pravidla. návrhy a doporučení: převést pravomoci z MHMP na městské části vypracovat strategii využití náplavek nutno spolupracovat s Povodím Vltavy (řídí se zákonem o vodách, povodňový plán), památkáři, městskými částmi, Sladění provozu na břehu i na řece funkce Kanceláře veřejného prostoru? každou pronajmout jinému konkrétnímu správci, kteří by mezi sebou soutěžili o lepší využití a zároveň by podléhali veřejné kontrole museli by zveřejňovat, co se na náplavce pořádá (např. Náplavka jako experimentální prostor - pronájem za 1 Kč) podpořit aktivity granty (dlouhodobé smlouvy 3 roky) zřídit webovou stránku na propagaci aktivit nutná spolupráce s památkáři již odlišením povrchů lze definovat, pro které cílové skupiny je určena která část nutná lepší dostupnost pro pěší -9-

10 pravidla obecně: Měla by určovat obecný rámec fungování. Neměla být rigidní, mělo by je být možno změnit na základě zkušenosti s realizací aktivit (například aktivity/projekty by měly zkušební provoz, který by se vyhodnocoval také z hlediska naplňování těchto pravidel) Jasně stanovená autorita - jeden subjekt by měl sledovat dodržování pravidel, každý kdo náplavku využívá, by je měl odpovědně dodržovat. Pravidla určuje ten kdo je vlastníkem. Ten by také měl být odpovědný za jejich vytvoření. Samotné vytvoření pravidel je věcí širší spolupráce (ne pouze magistrát, ne pouze politici apod.) Vztah vlastník a nájemce. Neměla by vylučovat veřejnost z využívání náplavky např. nájemce prostoru si vytvoří vlastní pravidla a tím omezí veřejnou dostupnost prostoru. pravidla konkrétně: Povodňová paměť - Primárně by mělo být respektováno dodržování protipovodňové legislativy (možnost rychle vyklidit prostor) Reflektovat stížnosti na problémy s hlukem a odpadem (spláví), na druhou stranu je nutno najít rovnováhu mezi kulturní produkcí a restriktivními opatřeními, které je omez V oblasti dopravy řešit střet mezi chodci, cyklisty a automobilisty. Vytvořit rovnováhu, tzn: revidovat vstup pro auta (vč. možnosti parkování) a omezit na zásobovací funkci. Řešit problém plynoucí z povinnosti provozovatele vytvořit určitý počet stání (zrušit). dílčí závěry: Střet cyklistů a chodců, vytvoření shared space. Už nyní je náplavka cyklotrasou, kde chodci mají přednost! (inspirace Lyon, Berlín). Stanovit pravidla pro využívání malých plavidel! Nutno maximálně zjednodušit institucionální podporu převést kompetence na městské části, odstranit překážky. Vytvořit jasná pravidla a podmínky, nikoli vše zakázat a poskytovat výjimky. Organizace potřebují jasného partnera k jednání a vymezené hranice. Bylo by vhodné vytvořit strategii využití náplavek. -10-

11 shrnutí: Doporučujeme vytvořit strategii využití náplavek v širším konsensu všech zúčastněných (např. v rámci Kanceláře veřejného prostoru či nějaké pracovní skupiny). Strategie by měla respektovat fakt, že různé typy náplavek vyžadují různý přístup (viz Aktivity, Zázemí), vycházet z fungujících modelů využití (nerušit, co funguje), zohlednit specifické potřeby na jednotlivých náplavkách. Je třeba maximálně zjednodušit institucionální podporu převést kompetence na městské části, vybrat konkrétní správce (granty, dlouhodobé smlouvy, soutěž správců o nejlepší využití), kteří budou mít vymezené pravomoci a odpovědnost a budou pod veřejnou kontrolou. Je nutné vytvořit jasná pravidla pro využívání náplavek nejlépe v širším konsensu vlastníka, dotčených orgánů i uživatelů. Týká se provozu (parkování, cyklostezky, provoz na nich, provoz na vodě), umísťování staveb (lavičky, toalety aj.), využití, podmínek pronájmu atd. -11-

12 Příloha I - Přehled účastníků workshopu Řeka a město Účast na setkání potvrdili a u kulatých stolů zasednou: 1. RNDr. Tomáš Hudeček, PhD., zástupce magistrátu hl. m. Prahy 2. Ing. Miloslav Pálavský, zástupce MČ Praha 5 3. Ing. arch. Lacinová Elena, zástupkyně MČ Praha 5 4. MUDr. Naděžda Kratochvílová, zástupkyně MČ Praha 5 5. Mgr. Marek Vácha, zástupce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy 6. Akad. arch. Jan Hladík, ÚRM 7. Ivo Slavík, zástupce o.s. Dvojka sobě a (A)VOID Gallery 8. Ing. arch. Bořivoj Daněk, zástupce Smíchovského okrašlovacího spolku 9. Ing. arch. Lukáš Vacek, zástupce Praguewatch 10. Vratislav Filler, zástupce Auto*Matu 11. David Kašpar, zástupce StreetForArt 12. Yvette Vašourková, zástupkyně CCEA Center for Central European Architecture 13. Regina Loukotová, zástupkyně resite 14. Milota Sidorová, zástupkyně resite 15. Martin Kontra, Bajkazyl 16. Ondřej Kobza, Bajkazyl 17. Ing. Ludmila Vacková, zástupkyně Lodi Tajemství 18. Ing. Dušan Seidl, zástupce Uměleckoprůmyslového musea v Praze 19. zástupce o.s. Archetyp (Šárka Sedláčková) 20. Mga. Ondřej Synek, architekt 21. Ing. arch. Peter Lešek, architekt 22. Petr Janda, 2 sobě, zástupce ČKA 23. Daniel Mourek, Nadace Partnerství 24. Ing Pavel Borecký, antropolog, Zahrada o.p.s. 25. Radek Pokorný, Kristian Marco (loď) 26. Jiří Friedl, Povodí Vltavy, státní podnik 27. Radim Perlín 28. Petr Kovářík, Party Grill Boat 29. Pavel Kecal, dtto 30. Pavel Mácha, Pražská paroplavební společnost 31. Jan Hamza, PPS 32. Prof Smetana 33. Zykan 34. Igor Kovačevič 35. Mgr Ondřej Kováč 36. Petra Šmejcká Zváni, ale neúčastnili se: 1. Denisa Václavová, zástupkyně Čtyř dnů v pohybu 2. Zástupce MČ Praha 1 3. Zástupce MČ Praha 2-12-

Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek

Pražské nábřeží. Manuál užívání Pražských Náplavek Pražské nábřeží Manuál užívání Pražských Náplavek 2 Pražské břehy Obsah Obsah 2 Úvod 3 1. Popis stávající situace 4 1.1 Existující nájemci 16 1.2 Přehled stávajících kulturních a jiných akcí 18 1.3 ARCHITEKTONICKÉ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

www.mlynymestu.cz Stručné zhodnocení výstupů pracovní skupiny Mlýny za období leden duben 2014 a návrh dalšího postupu

www.mlynymestu.cz Stručné zhodnocení výstupů pracovní skupiny Mlýny za období leden duben 2014 a návrh dalšího postupu AUTOMATICKÉ MLÝNY: PARDUBICKÁ KULTURFABRIK Stručné zhodnocení výstupů pracovní skupiny Mlýny za období leden duben 2014 a návrh dalšího postupu Existence brownfields a problematika jejich regenerace představuje

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více