Zpracovala: Agora CE, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovala: Agora CE, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4, www.agorace.cz"

Transkript

1 Zpracovala:, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4,

2 Městský veřejný prostor slouží v současné době především dopravě a obchodu. Skutečný veřejný prostor ale plní zcela jiné funkce: lidé se v něm setkávají, odpočívají, odehrávají se zde kulturní a jiné akce. Veřejný život by měl být v rovnováze s dopravními a obchodními zájmy. V Praze neexistuje jednotná koncepce a správce veřejného prostoru. Kvůli roztříštěné správě jsou upřednostňovány dílčí zájmy nad zájmy obyvatel a automobilová doprava si vydobyla zcela dominantní postavení na úkor ostatních městských funkcí. Tuto situaci chce změnit projekt Město pro lidi. V rámci projektu se pražská veřejnost bude scházet s odborníky a diskutovat o využití veřejného prostoru. Prvním setkáním toho druhu byly kulaté stoly k pražským náplavkám konané dne 10. října 2012 v (A)VOID gallery na Rašínově nábřeží. Setkání se účastnili zástupci sdružení a občanských iniciativ, které na nábřeží působí. Přítomni byli i zástupci státní správ a samosprávy. Zhruba 40 účastníků se vystřídalo u čtyř kulatých stolů s různými tématy. Diskutovány byly AKTIVITY, které je možné provozovat na náplavkách, jaké je potřeba k provozu ZÁZEMÍ, INSTITUCIONÁRNÍ PODPORA a jaká je třeba vytvořit pravidla pro využívání náplavek. Výstupy shrnuje do dvou bloků předkládaný materiál. Na konci každého boku je závěr, celý text končí souborným shrnutím a doporučeními. Veřejné prostory se musí stát místem setkávání, kultury, zdrojem informací, sociálních kontaktů, místem pro hry i relaxaci. Úpravy veřejného prostoru budou výsledkem veřejné diskuze. Protože městský prostor je tu především pro lidi. Bez nich město umírá, Tomáš Hudeček, radní hl. m. Prahy -2-

3 Výstupy a shrnutí workshopu k budoucímu využití pražských náplavek. - Řeka a město - 1. úvod: Setkání s pracovním názvem Řeka a město bylo iniciováno radním Hl. města Prahy pro rozvoj Tomášem Hudečkem. Věnovalo se budoucí možné podobě pražských náplavek. Cílem setkání bylo připravit tento podklad pro Magistrát hlavního města Prahy, který umožní cíleně podporovat aktivity na pražských náplavkách. Na workshopu se dne setkali zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, zástupci městské části Praha 5, zástupci místních podnikatelů a organizací včetně odborné veřejnosti a neziskových organizací zabývajících se kulturními aktivitami a rozvojem pražského veřejného prostoru. Celkem se setkání účastnilo 36 registrovaných účastníků (viz příloha 1). Organizace a moderování workshopu bylo úkolem pracovníků Agory CE. Program workshopu byl následující: 17:00 Zahájení, uvítání, představení programu a cíle setkání 17:05 Úvodní slovo Tomáše Hudečka radního pro rozvoj, MHMP 17:15 Ukázka úspěšné revitalizace náplavky na Praze 2 Ivo Slavík, představitel o.s. Dvojka sobě a (A)VOID Gallery 17:30 Diskuze u kulatých stolů 18:45 Závěrečné shrnutí diskuze u kulatých stolů 18:55 Zakončení -3-

4 V úvodní části Tomáš Hudeček představil zúčastněným cíle setkání a kontext snah o systematickou proměnu těchto specifických veřejných prostor v Praze. Ze své pozice radního pro rozvoj bude nadále i pro téma náplavek využívat nástrojů, které postupně vytváří pro přístup ke změnám v pražském městském prostoru. Těmi jsou zejména Metropolitní ozvučná deska a také nově zřizovaná Kancelář veřejného prostoru. Obě tyto instituce však budou hrát roli asistence v přípravě nástrojů, které budou sloužit ke zkvalitnění a oživení prostoru pražských náplavek. Iniciativa by měla přicházet zdola, od jednotlivých městských částí. Výstupy tohoto workshopu budou podkladem pro jednání v radě hl.m. Prahy o dalším postupu. Na úvodní část navázalo představení příkladu úspěšného oživení náplavky na Praze 2 Rašínově nábřeží. Tento příklad měl ilustrovat účastníkům, jaké činnosti doprovázely či doprovázejí provoz atraktivního a v současnosti využívaného prostoru Rašínova nábřeží. Ivo Slavík spolu s Petrem Jandou (Avoid Gallery a o.s. 2sobě) představili několikaletou historii činností, které jsou zaměřeny jak na rozvoj dramaturgie náplavky, tak na snahy o architektonický rozvoj daného prostoru a s tím spojené organizační těžkosti či naopak příležitosti, které dané území poskytuje. Po úvodních slovech následovala diskuze vztahující se k podmínkám oživení vybraných pražských náplavek. Jednalo se o následující otázky, resp. témata: Jaký typ aktivit byste na náplavkách uvítali? - TYP AKTIVIT Jaké zázemí by podle vás měli náplavky návštěvníkům poskytovat? - ZÁZEMÍ Co je nutné zajistit ze strany institucí jako MHMP, případně dalších? - INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA Jaká pravidla pro využívání by měla být stanovena? - PRAVIDLA Diskuze byla řízena moderátory, kteří jí současně zaznamenávali. Záznam této diskuze je zpracován do podoby, odpovídající obsahovému propojení jednotlivých diskutovaných témat. Obsahově tak jsou propojena témata aktivity a zázemí stejně jako témata institucionální podpora a pravidla fungování. Na závěr setkání moderátoři shrnuli diskuzi k jednotlivým tématům a dali prostor případným připomínkám ze strany účastníků diskuze. Tomáš Hudeček ve svém závěrečném slově reagoval na některá konkrétní doporučení či diskutovaná témata,upozornil na to, že je těžké najít řešení, které respektuje veřejný zájem v situaci, kdy se požadavky občanů, případně institucí hájících jejich zájmy, vzájemně vylučují (např. střet kreativního přístupu s přísnými protipovodňovými opatřeními, hluk a naopak poptávka po atraktivním kulturním programu na náplavkách apod.). Na závěr svého hodnocení jednak vyzval k aktivnímu přístupu v souvislosti s dalším rozvojem náplavek a za sebe přislíbil projednání podnětů k jednotlivým tématům v radě hl.m. města Prahy. 4-4-

5 Zápis z jednání kulatých stolů v rámci debaty o pražských náplavkách dne 10. října AKTIVITY spojeno se ZÁZEMÍM O náplavkách bylo diskutováno odděleně, protože každá má svá specifika, svá omezení a možnosti. Je nutné brát v úvahu např. i polohu (přísun slunečního světla) apod. Shoda nastala, co se týče aut a dopravy ta na náplavku nepatří. Nicméně dopravní obslužnost a přístup pro auta je důležitý a nutný. Rozhodně by ale náplavky neměly obsahovat parkoviště. Je potřeba zvážit, nakolik mohou být aktivity na náplavkách hlučné je nutné dělat koncerty silně nazvučené? (Praha 2 po 50 letech provozu omezila diskotéky). obecně propojit náplavky navzájem (celková strategie nábřeží Vltavy?) zachovat různost a respektovat prostor, charakter a potenciál (slunce, stín, vzdálenost od residenčních zón atd.) přinést na náplavky zeleň, oživit masu dlažby a kamení zajistit napojení na MHD zvážit propojení břehů (přívoz) zajistit toalety Náplavka v MČ Praha 2 - pod Rašínovým nábřežím má několik pozitiv, která umožnila stávající živý a funkční stav: negativa: a) dobrá dopravní dostupnost b) blízkost centra napojení na centrum c) má za zády živé město, bydlí tam lidé d) je tam osvětlení e) nabízí pěkné pohledy např. panorama Hradčan f ) náplavka byla oživena iniciativou, která přišla zdola občanská angažovanost g) podařilo se přetáhnout pouliční umělce z centra, rozvíjí se busking, > je třeba dokončit přívod sítí do kobek (práce provádět mimo letní sezonu) > zajistit toalety > chybí lavičky -5-

6 Náplavka v MČ Praha 5 byla obecně definována jako rezidenční negativa: poloha, situována na východ (slunce jen dopoledne) horší dopravní dostupnost horší návaznost na město (fyzická i optická) uzavřenější (plánuje se cyklostezka) co lze využít / na co navázat: stávající hřiště a skate-park nad náplavkou a přidat další aktivity s tím související na náplavku rybáři nezabránit jim ve využívání náplavky, nabídnout nějaký servis co nabídnout: možnost bezpečného pohybu pro pěší možnost bezpečného pohybu pro cyklisty dětská hřiště + nějaké prvky zeleně volnočasové aktivity pláž kluziště (zimní) in-dráha pro bruslaře využití průmyslu na břehu spojení s pivovary kulturní centrum koncerty mechanický přívoz vznikne propojení obou břehů (Praha 2 a Praha 5) a zároveň zábavná aktivita každý se vlastní silou přesouvá na druhý břeh (nějaký typ šlapadla apod.) stánky možnost realizace trhů uměleckých, zelinářských, farmářských apod. (POZOR stánky by měly být mobilní, aby nezabíraly místo a nebránily realizaci jiných aktivit trhy by měly být jen doplňkovou aktivitou) ponton restaurace na vodě letní i zimní provoz plánuje se propojení s Císařskou loukou -6-

7 Náplavka v MČ Praha 1 byla obecně definována jako turistická negativa: orientované na sever (dlouho se drží sníh, chladnější), je tam zima, větrno prostor není atraktivní (tmavý kámen, chlad) nad náplavkou jsou hotely, instituce, nemocnice - přiléhající zástavba není rezidenční (nikdo v blízkosti nebydlí), chybí tam rezidenti špatné dopravní spojení (metro daleko, oddělené rušnou komunikací) špatné osvětlení zcela zaplněné kotviště (stávající charakter je determinován lodní dopravou) vzhledem k přístavišti lodí a umístění botelů je třeba řešit dostupné parkování v blízkosti, ale tak, aby se v parkoviště neměnila náplavka chybí kanalizace pro lodní dopravu chybí toalety (lze řešit kreativně?) a jakékoliv zázemí (ani nic pro turisty, kteří zde nastupují/vystupují) co lze využít/na co navázat: stávající kotviště, přístaviště lodí (atrakce pro rodiny s dětmi, prohlídky lodí, restaurace na vodě) turistický ruch (POZOR nevytvářet skanzen pro turisty, ale nabídnout něco autentického) blízkost Anežského kláštera aktivity umělecké na náplavce navázat spolupráci s NG co nabídnout: možnost bezpečného pohybu pro pěší možnost bezpečného pohybu pro cyklisty dětská hřiště + nějaké prvky zeleně možné vyzkoušet hlučnější akce koncerty - naproti jsou Letenské stráně (ale pozor na blízkost nemocnice) zajistit lepší napojení na čtvrť přidat drobné prvky a dočasné stavby (lavičky, plovoucí řešení, ozelenění kamenných stěn...) X ponechat prázdné (nechat být přístavem)? Přesto, že obě náplavky se významně liší a nabízí se rozdělení na rezidenční a turistickou, neměly by být takto úzce definované, ale mělo by se naopak hledat propojení místních a turistů společnými aktivitami a akcemi. -7-

8 dílčí závěry: Náplavky neoživí bary, restaurace, kavárny, ale zajímavé aktivity a akce provázané promyšlenou koncepcí. Velmi záleží na tom, kdo se oživování náplavek ujme. Magistrát potažmo městské části by měly spolupracovat a komunikovat s občany ne jim direktivně neplánovat dění na náplavkách. Iniciativa by měla také přiházet zezdola - od lidí a nejen shora od radnice. Je potřeba brát v úvahu pozitiva a negativa, omezení a možnosti jednotlivých náplavek a navázat na to, co již existuje, funguje, to rozvinout, nikoliv potlačit. -8-

9 2. INSTITUCIONÁRNÍ PODPORA sloučeno s Pravidly pro využívání náplavek současný stav: chaos, právní nejistota. cyklisti, Party grill i Paroplavební společnost se neorientují, není jasné, jaké předpisy platí (tržní řád?), kdo je odpovědným správcem (MHMP, městská část, TSK, mandatář?). páteřní cyklotrasa v dopravním režimu obytné zóny kompetence m.č., MHMP, TSK? mandatář sjednává smlouvy (uzavření trvá neskutečně dlouho, jsou krátkodobé nevyplatí se investovat, nejistota), někdo jiný řeší dopravu a jiný technické záležitosti (voda, odpad aj.). odbory MHMP účinně brání jakémukoli využití. povodí Vltavy se drží zákona náplavky lze využít jen k stavbě chmelnic a nezbytných dopravních a technických staveb z toho pak uděluje výjimky. nemožnost zimního využití. není definováno, co je dočasná stavba. obava z komercionalizace, privatizace veřejného prostoru viz Staroměstské nám. není znám režim, nejsou pravidla. návrhy a doporučení: převést pravomoci z MHMP na městské části vypracovat strategii využití náplavek nutno spolupracovat s Povodím Vltavy (řídí se zákonem o vodách, povodňový plán), památkáři, městskými částmi, Sladění provozu na břehu i na řece funkce Kanceláře veřejného prostoru? každou pronajmout jinému konkrétnímu správci, kteří by mezi sebou soutěžili o lepší využití a zároveň by podléhali veřejné kontrole museli by zveřejňovat, co se na náplavce pořádá (např. Náplavka jako experimentální prostor - pronájem za 1 Kč) podpořit aktivity granty (dlouhodobé smlouvy 3 roky) zřídit webovou stránku na propagaci aktivit nutná spolupráce s památkáři již odlišením povrchů lze definovat, pro které cílové skupiny je určena která část nutná lepší dostupnost pro pěší -9-

10 pravidla obecně: Měla by určovat obecný rámec fungování. Neměla být rigidní, mělo by je být možno změnit na základě zkušenosti s realizací aktivit (například aktivity/projekty by měly zkušební provoz, který by se vyhodnocoval také z hlediska naplňování těchto pravidel) Jasně stanovená autorita - jeden subjekt by měl sledovat dodržování pravidel, každý kdo náplavku využívá, by je měl odpovědně dodržovat. Pravidla určuje ten kdo je vlastníkem. Ten by také měl být odpovědný za jejich vytvoření. Samotné vytvoření pravidel je věcí širší spolupráce (ne pouze magistrát, ne pouze politici apod.) Vztah vlastník a nájemce. Neměla by vylučovat veřejnost z využívání náplavky např. nájemce prostoru si vytvoří vlastní pravidla a tím omezí veřejnou dostupnost prostoru. pravidla konkrétně: Povodňová paměť - Primárně by mělo být respektováno dodržování protipovodňové legislativy (možnost rychle vyklidit prostor) Reflektovat stížnosti na problémy s hlukem a odpadem (spláví), na druhou stranu je nutno najít rovnováhu mezi kulturní produkcí a restriktivními opatřeními, které je omez V oblasti dopravy řešit střet mezi chodci, cyklisty a automobilisty. Vytvořit rovnováhu, tzn: revidovat vstup pro auta (vč. možnosti parkování) a omezit na zásobovací funkci. Řešit problém plynoucí z povinnosti provozovatele vytvořit určitý počet stání (zrušit). dílčí závěry: Střet cyklistů a chodců, vytvoření shared space. Už nyní je náplavka cyklotrasou, kde chodci mají přednost! (inspirace Lyon, Berlín). Stanovit pravidla pro využívání malých plavidel! Nutno maximálně zjednodušit institucionální podporu převést kompetence na městské části, odstranit překážky. Vytvořit jasná pravidla a podmínky, nikoli vše zakázat a poskytovat výjimky. Organizace potřebují jasného partnera k jednání a vymezené hranice. Bylo by vhodné vytvořit strategii využití náplavek. -10-

11 shrnutí: Doporučujeme vytvořit strategii využití náplavek v širším konsensu všech zúčastněných (např. v rámci Kanceláře veřejného prostoru či nějaké pracovní skupiny). Strategie by měla respektovat fakt, že různé typy náplavek vyžadují různý přístup (viz Aktivity, Zázemí), vycházet z fungujících modelů využití (nerušit, co funguje), zohlednit specifické potřeby na jednotlivých náplavkách. Je třeba maximálně zjednodušit institucionální podporu převést kompetence na městské části, vybrat konkrétní správce (granty, dlouhodobé smlouvy, soutěž správců o nejlepší využití), kteří budou mít vymezené pravomoci a odpovědnost a budou pod veřejnou kontrolou. Je nutné vytvořit jasná pravidla pro využívání náplavek nejlépe v širším konsensu vlastníka, dotčených orgánů i uživatelů. Týká se provozu (parkování, cyklostezky, provoz na nich, provoz na vodě), umísťování staveb (lavičky, toalety aj.), využití, podmínek pronájmu atd. -11-

12 Příloha I - Přehled účastníků workshopu Řeka a město Účast na setkání potvrdili a u kulatých stolů zasednou: 1. RNDr. Tomáš Hudeček, PhD., zástupce magistrátu hl. m. Prahy 2. Ing. Miloslav Pálavský, zástupce MČ Praha 5 3. Ing. arch. Lacinová Elena, zástupkyně MČ Praha 5 4. MUDr. Naděžda Kratochvílová, zástupkyně MČ Praha 5 5. Mgr. Marek Vácha, zástupce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy 6. Akad. arch. Jan Hladík, ÚRM 7. Ivo Slavík, zástupce o.s. Dvojka sobě a (A)VOID Gallery 8. Ing. arch. Bořivoj Daněk, zástupce Smíchovského okrašlovacího spolku 9. Ing. arch. Lukáš Vacek, zástupce Praguewatch 10. Vratislav Filler, zástupce Auto*Matu 11. David Kašpar, zástupce StreetForArt 12. Yvette Vašourková, zástupkyně CCEA Center for Central European Architecture 13. Regina Loukotová, zástupkyně resite 14. Milota Sidorová, zástupkyně resite 15. Martin Kontra, Bajkazyl 16. Ondřej Kobza, Bajkazyl 17. Ing. Ludmila Vacková, zástupkyně Lodi Tajemství 18. Ing. Dušan Seidl, zástupce Uměleckoprůmyslového musea v Praze 19. zástupce o.s. Archetyp (Šárka Sedláčková) 20. Mga. Ondřej Synek, architekt 21. Ing. arch. Peter Lešek, architekt 22. Petr Janda, 2 sobě, zástupce ČKA 23. Daniel Mourek, Nadace Partnerství 24. Ing Pavel Borecký, antropolog, Zahrada o.p.s. 25. Radek Pokorný, Kristian Marco (loď) 26. Jiří Friedl, Povodí Vltavy, státní podnik 27. Radim Perlín 28. Petr Kovářík, Party Grill Boat 29. Pavel Kecal, dtto 30. Pavel Mácha, Pražská paroplavební společnost 31. Jan Hamza, PPS 32. Prof Smetana 33. Zykan 34. Igor Kovačevič 35. Mgr Ondřej Kováč 36. Petra Šmejcká Zváni, ale neúčastnili se: 1. Denisa Václavová, zástupkyně Čtyř dnů v pohybu 2. Zástupce MČ Praha 1 3. Zástupce MČ Praha 2-12-

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 10. 3. 2014 Pracovní skupina: cestovní ruch, kultura, sport, volný čas Místo: Chomutovské divadlo Čas: 13:00 16:00 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města 2. Prezentace

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Program Prostory Naše vize: Kvalitní veřejná prostransví Na jejich vzniku se podílí veřejnost, samospráva, místní podnikatelé, OS Místa kvalitní Místa obyvatelná Místa

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

MOBA. Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry

MOBA. Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry Zaměřujeme se na současné město. MOBA se věnuje výzkumu, architektuře a vizím měst. Současný stav Současný stav Současný stav Současný

Více

Zpráva o výsledcích veřejného setkání uskutečněného 19. 1. 2012

Zpráva o výsledcích veřejného setkání uskutečněného 19. 1. 2012 Veřejné projednání architektonické studie revitalizace parku v Pilské ulici Městská část Praha 14 Zpráva o výsledcích veřejného setkání uskutečněného 19. 1. 2012 Vypracoval: Mgr. Vojtěch Černý Veřejné

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni:

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni: Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru, konané dne 06.11.2015 od 15:00 do 18:45, v malé zasedací síni ÚMČ P7 č.dv. 225. Seznam členů komise: PhDr. Richard Biegel,

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST BRNĚNSKÁ PŘEHRADA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění?

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? 1 Obsah 1. ÚVOD.. 3 2. Vlastnická struktura.. 4 3. Pozitivní a negativní stránky poloostrova Krásné Březno.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

1. Pozvánka na další besedu

1. Pozvánka na další besedu Plzeň Bory výstup z plánovací besedy 26. 5. 2015 1. Pozvánka na další besedu Další beseda proběhne dne 9. 9. 2015 od 17:30 na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, místnost č. 68, vchod z Majerovy

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Vraťte nám noční kotvení Petiční výbor dle 5 petičního zákona ve složení: 1) Tomáš Kruška, Volmanova 1999, Čelákovice,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Národní plán povodí Odry

Národní plán povodí Odry Národní plán povodí Odry návrhu Národního plánu povodí Odry a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

Více

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Zlatý pruh Polabí, o.p.s. MEMORANDUM o vzájemné spolupráci Memorandum o podpoře rozvoje vodního turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe se zahrnutím všech jejích přítoků vychází ze současného stavu s cílem přispět

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Městská akce Malý Hamburk dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka OŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová,

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha Vybavení veřejných prostranství OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ PRVKY A TECH. INFRASTRUKTURA STROMY A VEGETACE MOBILIÁŘ VENKOVNÍ REKLAMA MATERIÁLY A POVRCHY OBJEKTY K USNADNĚNÍ

Více

Olga Dacková, Barbora Wenigová, Jaroslav Hodboď, Stanislava Správková, Jan Stuchlík, Ondřej Pěč

Olga Dacková, Barbora Wenigová, Jaroslav Hodboď, Stanislava Správková, Jan Stuchlík, Ondřej Pěč Popis práce multidisciplinárních týmů a koordinačního týmu v rámci vytváření sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (2013) Olga Dacková, Barbora Wenigová, Jaroslav Hodboď,

Více

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 OBSAH: Úvod a vznik dokumentu 2 Prioritní oblasti 3

Více

Budoucí revitalizace parčíku Splavná

Budoucí revitalizace parčíku Splavná Budoucí revitalizace parčíku Splavná Zpráva o výsledcích veřejného projednání koncepční ideové studie uskutečněného 12. 9. 2012 v rámci projektu Zdravá městská část Praha14 Zpracoval: Mgr. Vojtěch Černý

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Vypracovala: Barbora Bírová. barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP

Vypracovala: Barbora Bírová. barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP Vypracovala: Barbora Bírová barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 2 Iniciační setkání pro

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA Současný stav IZOLOVANÉ ÚZEMÍ NEPROSTUPNÝ NEKONCEPČNÍ HAVARIJNÍ STAV HISTORICKÉ DĚDICTVÍ od struktury města areál provoz objektů na hranici

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

NÁMĚSTÍ soutěž o návrh

NÁMĚSTÍ soutěž o návrh NÁMĚSTÍ soutěž o návrh Zpracováno jako podklad pro veřejnou diskuzi a jednání o rekonstrukci Jiřího náměstí v Poděbradech, červen 2014 Připravila PhDr. Markéta Pražanová 2 Architektonická / urbanistická

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2604 ze dne 30.9.2014 k návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Právnickou fakultou Univerzity

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY PREZENTACE Č.6 BRNO

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY PREZENTACE Č.6 BRNO GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTM STĚ BRNĚ OBJEDNATEL: MAGISTRÁT T MĚSTA BRNA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67 BRNO ZPRACOVATEL: ADOLF JEBAVÝ, ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO, ADOS, FRANTIŠKÁNSKÁ 6, BRNO TERMÍN:

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15201/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 5 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2014 Zápis

Více

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou problematiky místních poplatků, s důrazem na poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, a to zejména z hlediska jejich platné právní úpravy, jejich fungování v praxi, a

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Územní studie. akce: Revitalizace parku Na špici projektová dokumentace. Zadavatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1 530 21 Pardubice

Územní studie. akce: Revitalizace parku Na špici projektová dokumentace. Zadavatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1 530 21 Pardubice akce: Revitalizace parku Na špici projektová dokumentace Územní studie Zadavatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1 530 21 Pardubice Zpracovatel: Atelier M1 architekti s.r.o. Heyrovského nám.

Více

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Meno mosso, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Praze, na adrese U Chmelnice 770/8, Praha 4, 143 00. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je tvorba

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní. Závěrečná zpráva

Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní. Závěrečná zpráva Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní Závěrečná zpráva Duben 2013 Vypracovala: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz OBSAH ZPRÁVY 1. Úvod...

Více

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO 19.2.2009 13:13:00 01-Schválení zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 NEPLATNÉ Altner Boleslav ODS 1 Nehlasoval Bartoš Jaroslav ODS 2 Nehlasoval Češková Andrea JUDr. ODS 3 Nehlasoval

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Jednání proběhlo v restauraci Na Plovárně v Libčicích nad Vltavou. Začátek v 18.00, konec ve 21.15.

Jednání proběhlo v restauraci Na Plovárně v Libčicích nad Vltavou. Začátek v 18.00, konec ve 21.15. Zápis jednání pracovní skupiny pro tvorbu SP 14.12.2015 Přítomní: Pavel Bartoš, Jaroslav Huk, Lukáš Michek, Petra Pelešková, Tereza Nehasilová, Lucie Richterová, Vladimír Urbánek, Vít Penížek, Jaroslav

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více