Zpracovala: Agora CE, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovala: Agora CE, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4, www.agorace.cz"

Transkript

1 Zpracovala:, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4,

2 Městský veřejný prostor slouží v současné době především dopravě a obchodu. Skutečný veřejný prostor ale plní zcela jiné funkce: lidé se v něm setkávají, odpočívají, odehrávají se zde kulturní a jiné akce. Veřejný život by měl být v rovnováze s dopravními a obchodními zájmy. V Praze neexistuje jednotná koncepce a správce veřejného prostoru. Kvůli roztříštěné správě jsou upřednostňovány dílčí zájmy nad zájmy obyvatel a automobilová doprava si vydobyla zcela dominantní postavení na úkor ostatních městských funkcí. Tuto situaci chce změnit projekt Město pro lidi. V rámci projektu se pražská veřejnost bude scházet s odborníky a diskutovat o využití veřejného prostoru. Prvním setkáním toho druhu byly kulaté stoly k pražským náplavkám konané dne 10. října 2012 v (A)VOID gallery na Rašínově nábřeží. Setkání se účastnili zástupci sdružení a občanských iniciativ, které na nábřeží působí. Přítomni byli i zástupci státní správ a samosprávy. Zhruba 40 účastníků se vystřídalo u čtyř kulatých stolů s různými tématy. Diskutovány byly AKTIVITY, které je možné provozovat na náplavkách, jaké je potřeba k provozu ZÁZEMÍ, INSTITUCIONÁRNÍ PODPORA a jaká je třeba vytvořit pravidla pro využívání náplavek. Výstupy shrnuje do dvou bloků předkládaný materiál. Na konci každého boku je závěr, celý text končí souborným shrnutím a doporučeními. Veřejné prostory se musí stát místem setkávání, kultury, zdrojem informací, sociálních kontaktů, místem pro hry i relaxaci. Úpravy veřejného prostoru budou výsledkem veřejné diskuze. Protože městský prostor je tu především pro lidi. Bez nich město umírá, Tomáš Hudeček, radní hl. m. Prahy -2-

3 Výstupy a shrnutí workshopu k budoucímu využití pražských náplavek. - Řeka a město - 1. úvod: Setkání s pracovním názvem Řeka a město bylo iniciováno radním Hl. města Prahy pro rozvoj Tomášem Hudečkem. Věnovalo se budoucí možné podobě pražských náplavek. Cílem setkání bylo připravit tento podklad pro Magistrát hlavního města Prahy, který umožní cíleně podporovat aktivity na pražských náplavkách. Na workshopu se dne setkali zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, zástupci městské části Praha 5, zástupci místních podnikatelů a organizací včetně odborné veřejnosti a neziskových organizací zabývajících se kulturními aktivitami a rozvojem pražského veřejného prostoru. Celkem se setkání účastnilo 36 registrovaných účastníků (viz příloha 1). Organizace a moderování workshopu bylo úkolem pracovníků Agory CE. Program workshopu byl následující: 17:00 Zahájení, uvítání, představení programu a cíle setkání 17:05 Úvodní slovo Tomáše Hudečka radního pro rozvoj, MHMP 17:15 Ukázka úspěšné revitalizace náplavky na Praze 2 Ivo Slavík, představitel o.s. Dvojka sobě a (A)VOID Gallery 17:30 Diskuze u kulatých stolů 18:45 Závěrečné shrnutí diskuze u kulatých stolů 18:55 Zakončení -3-

4 V úvodní části Tomáš Hudeček představil zúčastněným cíle setkání a kontext snah o systematickou proměnu těchto specifických veřejných prostor v Praze. Ze své pozice radního pro rozvoj bude nadále i pro téma náplavek využívat nástrojů, které postupně vytváří pro přístup ke změnám v pražském městském prostoru. Těmi jsou zejména Metropolitní ozvučná deska a také nově zřizovaná Kancelář veřejného prostoru. Obě tyto instituce však budou hrát roli asistence v přípravě nástrojů, které budou sloužit ke zkvalitnění a oživení prostoru pražských náplavek. Iniciativa by měla přicházet zdola, od jednotlivých městských částí. Výstupy tohoto workshopu budou podkladem pro jednání v radě hl.m. Prahy o dalším postupu. Na úvodní část navázalo představení příkladu úspěšného oživení náplavky na Praze 2 Rašínově nábřeží. Tento příklad měl ilustrovat účastníkům, jaké činnosti doprovázely či doprovázejí provoz atraktivního a v současnosti využívaného prostoru Rašínova nábřeží. Ivo Slavík spolu s Petrem Jandou (Avoid Gallery a o.s. 2sobě) představili několikaletou historii činností, které jsou zaměřeny jak na rozvoj dramaturgie náplavky, tak na snahy o architektonický rozvoj daného prostoru a s tím spojené organizační těžkosti či naopak příležitosti, které dané území poskytuje. Po úvodních slovech následovala diskuze vztahující se k podmínkám oživení vybraných pražských náplavek. Jednalo se o následující otázky, resp. témata: Jaký typ aktivit byste na náplavkách uvítali? - TYP AKTIVIT Jaké zázemí by podle vás měli náplavky návštěvníkům poskytovat? - ZÁZEMÍ Co je nutné zajistit ze strany institucí jako MHMP, případně dalších? - INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA Jaká pravidla pro využívání by měla být stanovena? - PRAVIDLA Diskuze byla řízena moderátory, kteří jí současně zaznamenávali. Záznam této diskuze je zpracován do podoby, odpovídající obsahovému propojení jednotlivých diskutovaných témat. Obsahově tak jsou propojena témata aktivity a zázemí stejně jako témata institucionální podpora a pravidla fungování. Na závěr setkání moderátoři shrnuli diskuzi k jednotlivým tématům a dali prostor případným připomínkám ze strany účastníků diskuze. Tomáš Hudeček ve svém závěrečném slově reagoval na některá konkrétní doporučení či diskutovaná témata,upozornil na to, že je těžké najít řešení, které respektuje veřejný zájem v situaci, kdy se požadavky občanů, případně institucí hájících jejich zájmy, vzájemně vylučují (např. střet kreativního přístupu s přísnými protipovodňovými opatřeními, hluk a naopak poptávka po atraktivním kulturním programu na náplavkách apod.). Na závěr svého hodnocení jednak vyzval k aktivnímu přístupu v souvislosti s dalším rozvojem náplavek a za sebe přislíbil projednání podnětů k jednotlivým tématům v radě hl.m. města Prahy. 4-4-

5 Zápis z jednání kulatých stolů v rámci debaty o pražských náplavkách dne 10. října AKTIVITY spojeno se ZÁZEMÍM O náplavkách bylo diskutováno odděleně, protože každá má svá specifika, svá omezení a možnosti. Je nutné brát v úvahu např. i polohu (přísun slunečního světla) apod. Shoda nastala, co se týče aut a dopravy ta na náplavku nepatří. Nicméně dopravní obslužnost a přístup pro auta je důležitý a nutný. Rozhodně by ale náplavky neměly obsahovat parkoviště. Je potřeba zvážit, nakolik mohou být aktivity na náplavkách hlučné je nutné dělat koncerty silně nazvučené? (Praha 2 po 50 letech provozu omezila diskotéky). obecně propojit náplavky navzájem (celková strategie nábřeží Vltavy?) zachovat různost a respektovat prostor, charakter a potenciál (slunce, stín, vzdálenost od residenčních zón atd.) přinést na náplavky zeleň, oživit masu dlažby a kamení zajistit napojení na MHD zvážit propojení břehů (přívoz) zajistit toalety Náplavka v MČ Praha 2 - pod Rašínovým nábřežím má několik pozitiv, která umožnila stávající živý a funkční stav: negativa: a) dobrá dopravní dostupnost b) blízkost centra napojení na centrum c) má za zády živé město, bydlí tam lidé d) je tam osvětlení e) nabízí pěkné pohledy např. panorama Hradčan f ) náplavka byla oživena iniciativou, která přišla zdola občanská angažovanost g) podařilo se přetáhnout pouliční umělce z centra, rozvíjí se busking, > je třeba dokončit přívod sítí do kobek (práce provádět mimo letní sezonu) > zajistit toalety > chybí lavičky -5-

6 Náplavka v MČ Praha 5 byla obecně definována jako rezidenční negativa: poloha, situována na východ (slunce jen dopoledne) horší dopravní dostupnost horší návaznost na město (fyzická i optická) uzavřenější (plánuje se cyklostezka) co lze využít / na co navázat: stávající hřiště a skate-park nad náplavkou a přidat další aktivity s tím související na náplavku rybáři nezabránit jim ve využívání náplavky, nabídnout nějaký servis co nabídnout: možnost bezpečného pohybu pro pěší možnost bezpečného pohybu pro cyklisty dětská hřiště + nějaké prvky zeleně volnočasové aktivity pláž kluziště (zimní) in-dráha pro bruslaře využití průmyslu na břehu spojení s pivovary kulturní centrum koncerty mechanický přívoz vznikne propojení obou břehů (Praha 2 a Praha 5) a zároveň zábavná aktivita každý se vlastní silou přesouvá na druhý břeh (nějaký typ šlapadla apod.) stánky možnost realizace trhů uměleckých, zelinářských, farmářských apod. (POZOR stánky by měly být mobilní, aby nezabíraly místo a nebránily realizaci jiných aktivit trhy by měly být jen doplňkovou aktivitou) ponton restaurace na vodě letní i zimní provoz plánuje se propojení s Císařskou loukou -6-

7 Náplavka v MČ Praha 1 byla obecně definována jako turistická negativa: orientované na sever (dlouho se drží sníh, chladnější), je tam zima, větrno prostor není atraktivní (tmavý kámen, chlad) nad náplavkou jsou hotely, instituce, nemocnice - přiléhající zástavba není rezidenční (nikdo v blízkosti nebydlí), chybí tam rezidenti špatné dopravní spojení (metro daleko, oddělené rušnou komunikací) špatné osvětlení zcela zaplněné kotviště (stávající charakter je determinován lodní dopravou) vzhledem k přístavišti lodí a umístění botelů je třeba řešit dostupné parkování v blízkosti, ale tak, aby se v parkoviště neměnila náplavka chybí kanalizace pro lodní dopravu chybí toalety (lze řešit kreativně?) a jakékoliv zázemí (ani nic pro turisty, kteří zde nastupují/vystupují) co lze využít/na co navázat: stávající kotviště, přístaviště lodí (atrakce pro rodiny s dětmi, prohlídky lodí, restaurace na vodě) turistický ruch (POZOR nevytvářet skanzen pro turisty, ale nabídnout něco autentického) blízkost Anežského kláštera aktivity umělecké na náplavce navázat spolupráci s NG co nabídnout: možnost bezpečného pohybu pro pěší možnost bezpečného pohybu pro cyklisty dětská hřiště + nějaké prvky zeleně možné vyzkoušet hlučnější akce koncerty - naproti jsou Letenské stráně (ale pozor na blízkost nemocnice) zajistit lepší napojení na čtvrť přidat drobné prvky a dočasné stavby (lavičky, plovoucí řešení, ozelenění kamenných stěn...) X ponechat prázdné (nechat být přístavem)? Přesto, že obě náplavky se významně liší a nabízí se rozdělení na rezidenční a turistickou, neměly by být takto úzce definované, ale mělo by se naopak hledat propojení místních a turistů společnými aktivitami a akcemi. -7-

8 dílčí závěry: Náplavky neoživí bary, restaurace, kavárny, ale zajímavé aktivity a akce provázané promyšlenou koncepcí. Velmi záleží na tom, kdo se oživování náplavek ujme. Magistrát potažmo městské části by měly spolupracovat a komunikovat s občany ne jim direktivně neplánovat dění na náplavkách. Iniciativa by měla také přiházet zezdola - od lidí a nejen shora od radnice. Je potřeba brát v úvahu pozitiva a negativa, omezení a možnosti jednotlivých náplavek a navázat na to, co již existuje, funguje, to rozvinout, nikoliv potlačit. -8-

9 2. INSTITUCIONÁRNÍ PODPORA sloučeno s Pravidly pro využívání náplavek současný stav: chaos, právní nejistota. cyklisti, Party grill i Paroplavební společnost se neorientují, není jasné, jaké předpisy platí (tržní řád?), kdo je odpovědným správcem (MHMP, městská část, TSK, mandatář?). páteřní cyklotrasa v dopravním režimu obytné zóny kompetence m.č., MHMP, TSK? mandatář sjednává smlouvy (uzavření trvá neskutečně dlouho, jsou krátkodobé nevyplatí se investovat, nejistota), někdo jiný řeší dopravu a jiný technické záležitosti (voda, odpad aj.). odbory MHMP účinně brání jakémukoli využití. povodí Vltavy se drží zákona náplavky lze využít jen k stavbě chmelnic a nezbytných dopravních a technických staveb z toho pak uděluje výjimky. nemožnost zimního využití. není definováno, co je dočasná stavba. obava z komercionalizace, privatizace veřejného prostoru viz Staroměstské nám. není znám režim, nejsou pravidla. návrhy a doporučení: převést pravomoci z MHMP na městské části vypracovat strategii využití náplavek nutno spolupracovat s Povodím Vltavy (řídí se zákonem o vodách, povodňový plán), památkáři, městskými částmi, Sladění provozu na břehu i na řece funkce Kanceláře veřejného prostoru? každou pronajmout jinému konkrétnímu správci, kteří by mezi sebou soutěžili o lepší využití a zároveň by podléhali veřejné kontrole museli by zveřejňovat, co se na náplavce pořádá (např. Náplavka jako experimentální prostor - pronájem za 1 Kč) podpořit aktivity granty (dlouhodobé smlouvy 3 roky) zřídit webovou stránku na propagaci aktivit nutná spolupráce s památkáři již odlišením povrchů lze definovat, pro které cílové skupiny je určena která část nutná lepší dostupnost pro pěší -9-

10 pravidla obecně: Měla by určovat obecný rámec fungování. Neměla být rigidní, mělo by je být možno změnit na základě zkušenosti s realizací aktivit (například aktivity/projekty by měly zkušební provoz, který by se vyhodnocoval také z hlediska naplňování těchto pravidel) Jasně stanovená autorita - jeden subjekt by měl sledovat dodržování pravidel, každý kdo náplavku využívá, by je měl odpovědně dodržovat. Pravidla určuje ten kdo je vlastníkem. Ten by také měl být odpovědný za jejich vytvoření. Samotné vytvoření pravidel je věcí širší spolupráce (ne pouze magistrát, ne pouze politici apod.) Vztah vlastník a nájemce. Neměla by vylučovat veřejnost z využívání náplavky např. nájemce prostoru si vytvoří vlastní pravidla a tím omezí veřejnou dostupnost prostoru. pravidla konkrétně: Povodňová paměť - Primárně by mělo být respektováno dodržování protipovodňové legislativy (možnost rychle vyklidit prostor) Reflektovat stížnosti na problémy s hlukem a odpadem (spláví), na druhou stranu je nutno najít rovnováhu mezi kulturní produkcí a restriktivními opatřeními, které je omez V oblasti dopravy řešit střet mezi chodci, cyklisty a automobilisty. Vytvořit rovnováhu, tzn: revidovat vstup pro auta (vč. možnosti parkování) a omezit na zásobovací funkci. Řešit problém plynoucí z povinnosti provozovatele vytvořit určitý počet stání (zrušit). dílčí závěry: Střet cyklistů a chodců, vytvoření shared space. Už nyní je náplavka cyklotrasou, kde chodci mají přednost! (inspirace Lyon, Berlín). Stanovit pravidla pro využívání malých plavidel! Nutno maximálně zjednodušit institucionální podporu převést kompetence na městské části, odstranit překážky. Vytvořit jasná pravidla a podmínky, nikoli vše zakázat a poskytovat výjimky. Organizace potřebují jasného partnera k jednání a vymezené hranice. Bylo by vhodné vytvořit strategii využití náplavek. -10-

11 shrnutí: Doporučujeme vytvořit strategii využití náplavek v širším konsensu všech zúčastněných (např. v rámci Kanceláře veřejného prostoru či nějaké pracovní skupiny). Strategie by měla respektovat fakt, že různé typy náplavek vyžadují různý přístup (viz Aktivity, Zázemí), vycházet z fungujících modelů využití (nerušit, co funguje), zohlednit specifické potřeby na jednotlivých náplavkách. Je třeba maximálně zjednodušit institucionální podporu převést kompetence na městské části, vybrat konkrétní správce (granty, dlouhodobé smlouvy, soutěž správců o nejlepší využití), kteří budou mít vymezené pravomoci a odpovědnost a budou pod veřejnou kontrolou. Je nutné vytvořit jasná pravidla pro využívání náplavek nejlépe v širším konsensu vlastníka, dotčených orgánů i uživatelů. Týká se provozu (parkování, cyklostezky, provoz na nich, provoz na vodě), umísťování staveb (lavičky, toalety aj.), využití, podmínek pronájmu atd. -11-

12 Příloha I - Přehled účastníků workshopu Řeka a město Účast na setkání potvrdili a u kulatých stolů zasednou: 1. RNDr. Tomáš Hudeček, PhD., zástupce magistrátu hl. m. Prahy 2. Ing. Miloslav Pálavský, zástupce MČ Praha 5 3. Ing. arch. Lacinová Elena, zástupkyně MČ Praha 5 4. MUDr. Naděžda Kratochvílová, zástupkyně MČ Praha 5 5. Mgr. Marek Vácha, zástupce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy 6. Akad. arch. Jan Hladík, ÚRM 7. Ivo Slavík, zástupce o.s. Dvojka sobě a (A)VOID Gallery 8. Ing. arch. Bořivoj Daněk, zástupce Smíchovského okrašlovacího spolku 9. Ing. arch. Lukáš Vacek, zástupce Praguewatch 10. Vratislav Filler, zástupce Auto*Matu 11. David Kašpar, zástupce StreetForArt 12. Yvette Vašourková, zástupkyně CCEA Center for Central European Architecture 13. Regina Loukotová, zástupkyně resite 14. Milota Sidorová, zástupkyně resite 15. Martin Kontra, Bajkazyl 16. Ondřej Kobza, Bajkazyl 17. Ing. Ludmila Vacková, zástupkyně Lodi Tajemství 18. Ing. Dušan Seidl, zástupce Uměleckoprůmyslového musea v Praze 19. zástupce o.s. Archetyp (Šárka Sedláčková) 20. Mga. Ondřej Synek, architekt 21. Ing. arch. Peter Lešek, architekt 22. Petr Janda, 2 sobě, zástupce ČKA 23. Daniel Mourek, Nadace Partnerství 24. Ing Pavel Borecký, antropolog, Zahrada o.p.s. 25. Radek Pokorný, Kristian Marco (loď) 26. Jiří Friedl, Povodí Vltavy, státní podnik 27. Radim Perlín 28. Petr Kovářík, Party Grill Boat 29. Pavel Kecal, dtto 30. Pavel Mácha, Pražská paroplavební společnost 31. Jan Hamza, PPS 32. Prof Smetana 33. Zykan 34. Igor Kovačevič 35. Mgr Ondřej Kováč 36. Petra Šmejcká Zváni, ale neúčastnili se: 1. Denisa Václavová, zástupkyně Čtyř dnů v pohybu 2. Zástupce MČ Praha 1 3. Zástupce MČ Praha 2-12-

Shrnutí výsledků veřejného setkání,

Shrnutí výsledků veřejného setkání, Shrnutí výsledků veřejného setkání, 22. 9. 2015 Pro město Příbram zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Tato zpráva slouží především jako

Více

Nové centrum pro Libčice nad Vltavou

Nové centrum pro Libčice nad Vltavou Městský dům s náměstím Architektonicko-urbanistická studie Nové centrum pro Libčice nad Vltavou 14. 12. 2016 Městský dům s náměstím Libčice nad Vltavou architektonický atelier Ing. arch. Akad. arch. Petr

Více

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín Vítáme Vás Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014 2020 17.1. 2014,Louny 28. dubna 2014 Dům dětí a mládeže, Děčín Součást projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Program Prostory Naše vize: Kvalitní veřejná prostransví Na jejich vzniku se podílí veřejnost, samospráva, místní podnikatelé, OS Místa kvalitní Místa obyvatelná Místa

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Čaj o páté, spojený s kulatým stolem na téma: Nulová tolerance heren?

Čaj o páté, spojený s kulatým stolem na téma: Nulová tolerance heren? Čaj o páté, spojený s kulatým stolem na téma: Nulová tolerance heren? Místo a datum konání: velká zasedací místnost, 14. května 2014 od 17:0 do 19:30 hodin Pořádal: starosta MČ Praha 21 Přítomni: Zástupci

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol

Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol p.č. 12/8 2.157 m2 (druh pozemku orná půda), p.č. 323/25 842

Více

urbanistická studie areálu Dolní kasárna veřejné projednání Ing. arch. Václav Zůna Ing. arch. Tomáš Beneš

urbanistická studie areálu Dolní kasárna veřejné projednání Ing. arch. Václav Zůna Ing. arch. Tomáš Beneš urbanistická studie areálu Dolní kasárna veřejné projednání Ing. arch. Václav Zůna Ing. arch. Tomáš Beneš Obsah prezentace: 1. Důvody pro pořízení studie 2. Rozsah studie 3. Etapa I urbanismus 4. Etapa

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 VYHODNOCENÍ SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU MEZI PODNIKATELI A LÉKAŘI PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Doc. Ing.

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Zpráva o výsledcích veřejného setkání uskutečněného 19. 1. 2012

Zpráva o výsledcích veřejného setkání uskutečněného 19. 1. 2012 Veřejné projednání architektonické studie revitalizace parku v Pilské ulici Městská část Praha 14 Zpráva o výsledcích veřejného setkání uskutečněného 19. 1. 2012 Vypracoval: Mgr. Vojtěch Černý Veřejné

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 10. 3. 2014 Pracovní skupina: cestovní ruch, kultura, sport, volný čas Místo: Chomutovské divadlo Čas: 13:00 16:00 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města 2. Prezentace

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění?

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? 1 Obsah 1. ÚVOD.. 3 2. Vlastnická struktura.. 4 3. Pozitivní a negativní stránky poloostrova Krásné Březno.

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

MOBA. Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry

MOBA. Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry Architektonická studie na řešení návsi Dolní Jirčany v obci Psáry Zaměřujeme se na současné město. MOBA se věnuje výzkumu, architektuře a vizím měst. Současný stav Současný stav Současný stav Současný

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice Magistrát města Teplice 3. 11. 2016 Vize Plán udržitelné městské mobility určí předpoklady pro budování trvale

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2008

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2008 Příloha č. 1 usnesení rady městské části Praha 12 č. 67.34.08 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2008 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

KRAJINA MĚST SKUTEČNĚ EXISTUJE HRANICE MEZI MĚSTEM A VOLNOU KRAJINOU?

KRAJINA MĚST SKUTEČNĚ EXISTUJE HRANICE MEZI MĚSTEM A VOLNOU KRAJINOU? KRAJINA MĚST SKUTEČNĚ EXISTUJE HRANICE MEZI MĚSTEM A VOLNOU KRAJINOU? Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru Štěpán Špoula SOUDR NÁ A ZDRAVÁ METROPOLE 1.3 Život ve městě

Více

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni:

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni: Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru, konané dne 06.11.2015 od 15:00 do 18:45, v malé zasedací síni ÚMČ P7 č.dv. 225. Seznam členů komise: PhDr. Richard Biegel,

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

1. Pozvánka na další besedu

1. Pozvánka na další besedu Plzeň Bory výstup z plánovací besedy 26. 5. 2015 1. Pozvánka na další besedu Další beseda proběhne dne 9. 9. 2015 od 17:30 na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, místnost č. 68, vchod z Majerovy

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Libčice. Náměty a dotazy občanů

Libčice. Náměty a dotazy občanů Libčice Náměty a dotazy občanů Reakce na náměty a dotazy občanů Především chceme poděkovat za Vaší iniciativu a zájem o další rozvoj obce, který jste projevili zhruba 150 registrovanými dotazy. Velice

Více

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Zlatý pruh Polabí, o.p.s. MEMORANDUM o vzájemné spolupráci Memorandum o podpoře rozvoje vodního turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe se zahrnutím všech jejích přítoků vychází ze současného stavu s cílem přispět

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu projektil.cz adam halíř, ondřej hofmeister, roman brychta zachranmebudanka.cz veronika palečková, martin dvořák buďánka historie a současnost

Více

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí Labe Národní plán povodí Labe návrhu Národního plánu povodí Labe a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Datum: 15.5.2014, 17:00-19:00 Místo: Humpolec, Klub kina, Havlíčkovo náměstí 91 Téma a cíl Veřejného

Více

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST BRNĚNSKÁ PŘEHRADA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2

Více

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE ov - a 06/2015

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE ov - a 06/2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE ov - a 06/2015 Obsah: Identifikační údaje 1. identifikační údaje 2. autorská zpráva 3. ortofotomapa 4. situace širších vztahů 1:2000 5. situace 1:500 6. půdorys 1. NP, řez 1:200

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha Vybavení veřejných prostranství OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ PRVKY A TECH. INFRASTRUKTURA STROMY A VEGETACE MOBILIÁŘ VENKOVNÍ REKLAMA MATERIÁLY A POVRCHY OBJEKTY K USNADNĚNÍ

Více

Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7

Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7 Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7 Zápis z kulatého stolu, konaného dne 5.11.2015 v 17:00 Přítomni: viz prezenční listina - příloha Diskuze probíhala ve třech fázích. V první

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 OBSAH: Úvod a vznik dokumentu 2 Prioritní oblasti 3

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

SEKCE C: AKTÉŘI SUBURBÁNNÍHO ROZVOJE

SEKCE C: AKTÉŘI SUBURBÁNNÍHO ROZVOJE SEKCE C: AKTÉŘI SUBURBÁNNÍHO ROZVOJE Moderují: Marie Feřtrová, Petra Špačková Panelisté: Blanka Toflová, Věslav Michalik, Radim Perlín Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu a společnost a

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více

Zápis ze dne

Zápis ze dne Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 9. 4. 2014 Přítomni: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Miloš Berounský, Dušan Piši, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová. Nepřítomni:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1734 ze dne 1.10.2013 k Revitalizaci Karlova náměstí Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí stav naplňování Memoranda

Více

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Robert Sedlák robert.sedlak@nap.cz Zadání pro rekonstrukci náměstí setkání s místními partnery plánovací setkání s veřejností anketa

Více

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Vraťte nám noční kotvení Petiční výbor dle 5 petičního zákona ve složení: 1) Tomáš Kruška, Volmanova 1999, Čelákovice,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

(1) Veletržní a Dukelských hrdinů

(1) Veletržní a Dukelských hrdinů () Veletržní a Dukelských hrdinů [ koncepční studie ] Koncepční studie ulic Dukelských hrdinů a Veletržní Koncepční studie bude v ýchozím podkladem pro úpravu ulic Dukelských hrdinů a Veletržní. Studii

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou problematiky místních poplatků, s důrazem na poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, a to zejména z hlediska jejich platné právní úpravy, jejich fungování v praxi, a

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2604 ze dne 30.9.2014 k návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Právnickou fakultou Univerzity

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Podrobný popis předmětu plnění

Podrobný popis předmětu plnění 1 Příloha č. 1 ZD Podrobný popis předmětu plnění Veřejná zakázka: Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace Obsah 1. Specifikace předmětu veřejné zakázky 1 2. Dílčí

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

MEZINÁRODNÍ TÝDEN DIVADELNÍHO MANAGEMENTU 2017

MEZINÁRODNÍ TÝDEN DIVADELNÍHO MANAGEMENTU 2017 KATEDRA PRODUKCE, DIVADELNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE SYMPOZIUM KP DAMU & MEZINÁRODNÍ TÝDEN DIVADELNÍHO MANAGEMENTU 2017 DATA V UMĚNÍ - UMĚNÍ V DATECH SYMPOZIUM / PŘEDNÁŠKY / DISKUZE / WORKSHOPY

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014

Více

Budoucí revitalizace parčíku Splavná

Budoucí revitalizace parčíku Splavná Budoucí revitalizace parčíku Splavná Zpráva o výsledcích veřejného projednání koncepční ideové studie uskutečněného 12. 9. 2012 v rámci projektu Zdravá městská část Praha14 Zpracoval: Mgr. Vojtěch Černý

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2 Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2030 Následujících 11 vizí je výsledkem společné práce na třetím setkání Brněnského kulturního parlamentu dne 8.6. 2016. Setkání se zúčastnilo 105 zástupců a zástupkyň

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA Současný stav IZOLOVANÉ ÚZEMÍ NEPROSTUPNÝ NEKONCEPČNÍ HAVARIJNÍ STAV HISTORICKÉ DĚDICTVÍ od struktury města areál provoz objektů na hranici

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT

SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT Studie Sídliště Moravský Krumlov Tato studie nabízí koncepci řešení sídliště v Moravském Krumlově. Vizi, jak zde do budoucna vytvořit lepší místo pro život. Nalezení srdce lokality

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

NÁMĚSTÍ soutěž o návrh

NÁMĚSTÍ soutěž o návrh NÁMĚSTÍ soutěž o návrh Zpracováno jako podklad pro veřejnou diskuzi a jednání o rekonstrukci Jiřího náměstí v Poděbradech, červen 2014 Připravila PhDr. Markéta Pražanová 2 Architektonická / urbanistická

Více

Olga Dacková, Barbora Wenigová, Jaroslav Hodboď, Stanislava Správková, Jan Stuchlík, Ondřej Pěč

Olga Dacková, Barbora Wenigová, Jaroslav Hodboď, Stanislava Správková, Jan Stuchlík, Ondřej Pěč Popis práce multidisciplinárních týmů a koordinačního týmu v rámci vytváření sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (2013) Olga Dacková, Barbora Wenigová, Jaroslav Hodboď,

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více