Tento dokument je určen každému, kdo se chce dozvědět více o projektu aplikace KOS gui. Následující stránky obsahují obecnou specifikaci projektu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument je určen každému, kdo se chce dozvědět více o projektu aplikace KOS gui. Následující stránky obsahují obecnou specifikaci projektu."

Transkript

1 Úvod 1.1 Smysl tohoto dokumentu Cílem našeho projektu je vytvořit desktopovou multiplatformní aplikaci, která bude sloužit jako klient pro školní systém Komponenta studenta (dále pouze KOS). Dosavadní řešení (webová aplikace na adrese ) je nedostačující a nepohodlné pro studenty i vyučující. Webová aplikace je v obdobích s vyšší zátěží nestabilní, nedostupná či minimálně přetížená. Chceme tedy zjednodušit správu uživatelských (studentských) účtů v této aplikaci pomocí oddělení klienta od webového rozhraní do našeho GUI, které bude navrženo s co nejvyšším důrazem na uživatelskou přívětivost a funkčnost. Bude tedy umožňovat nejdůležitější funkce, které obsahuje webový KOS a navíc i nějaké nové (viz níže). Vedlejším produktem bude také ulehčení webové aplikaci, jelikož veškerá komunikace se serverem bude probíhat pomocí HTTPS pomocí XML requestů (tedy nebude nutné vykreslovat web pro každého uživatele). Tento dokument detailně popisuje specifikaci našeho projektu od návrhu až po požadavky. 1.2 Konvence dokumentu Důležité výrazy jsou uvedeny tučně. Citace z jiných prací uvedeme kurzívou. Odkazy na internetové stránky budou vkládány do textu ve tvaru http.//www...com 1.3 Pro koho je tento dokument určen Tento dokument je určen každému, kdo se chce dozvědět více o projektu aplikace KOS gui. Následující stránky obsahují obecnou specifikaci projektu. 1.4 Rozsah projektu Projekt není vyvíjen jako komerční produkt. Jde o projekt v rámci předmětu Softwarové inženýrství 2 a 3 na Českém vysokém učení technickém v Praze Cíle: Benefity: o Usnadnit uživatelům (studentům) práci s KOSem o Zjednoušit práci se školními systémy (UDB, UTVS,KOS) o Poskytnout multiplatformí desktopovou alternativu pro KOS o Novými funkcemi zpříjmenit používání KOSu o Splnit požadavky Softwarového inženýrství 2 a 3 o Open-source (možnost rozšíření, modifikací) o Rychlejší práce s aplikací o Pohodlné ovládání o Graficky i uživatelsky přívětivé prostředí o Sjednocení školních systémů na jednom místě (UDB, UTVS, KOS) o Možnost hodnotit předměty i vyučující, sdílet tyto informace Není cílem naší aplikace plně nahradit ovládání webové aplikace KOS pomocí webového prohlížeče, pouze poskytnout alternativu těm, kteří nejsou se stávajícím stavem spokojeni a stojí o změnu.

2 1.5 Odkazy na související materiály Diplomová práce Specializovaný aplikační server pro WWW funkce KOS IS o Oleg Smirskyy, ČVUT FEL. o https://dip.felk.cvut.cz/browse/details.php?f=f3&d=k13136&y=2006&a=smirso1&t= dipl Diplomová práce Uživatelské rozhraní KOS pomocí Shockwave Flash o Jan Kořínek, ČVUT FEL o https://dip.felk.cvut.cz/browse/details.php?f=f3&d=k13136&y=2007&a=korinj1&t= dipl 2 Celkový popis 2.1 Perspektiva produktu Důvodem pro vznik tohoto projektu je dlouhodobá nespokojenost studentů ČVUT (zároveň členů vývojového týmu) se systémem aplikace KOS. Jak již bylo zmíněno v první části tohoto dokumentu, současná webová aplikace (http://kos.cvut.cz) je zastaralá, nestabilní a uživatelsky nepřívětivá. Navíc se zdá, že stále se množící připomínky nikdo neřeší a celý systém tak postupně upadá. Jelikož jsme nuceni s KOSem pracovat - zapisovat si rozvrhy, přihlašovat se na zkoušky, atd... - je proto naší motivací uzpůsobit si tuto nutnou práci co nejvíce podle našich potřeb. Webová aplikace nám žádné možnosti úprav neumožňuje a proto jsme se rozhodli vyvinout v rámci školního projektu desktopovou aplikaci, která by nám naši práci usnadnila a co nejvíce zpříjemnila a zrychlila. Aplikace tedy je určená studentům ČVUT a hlavně pak studentům fakult FEL a FIT. Naše aplikace tedy navazuje na již existující systém KOSu, který je ovšem pro externí uživatele naprosto nepřístupný. Toto není způsobeno neochotou odpovědných lidí či byrokratickými překážkami, ale pouze a jenom jeho složitostí. Systém se vyvíjí již více než 18 let a zdá se, že nikdy neměl žádný koncept. Nové funkcionality byly přidávány bez jakékoli integrační myšlenky tak, aby fungovali a způsobily co možná nejméně chyb, což se ale samozřejmě časem vymklo kontrole. Na naši žádost o zpřístupnění dokumentace KOSu, případně pouze jeho externího rozhraní jsme dostali jednoduchou odpověď, že taková dokumentace neexistuje, a lidé, kteří znají alespoň jednotlivé části KOSu mají příliš mnoho práce, než aby se nám mohli věnovat. Pro fungování naší aplikace je ovšem důležité přistupovat k datům uživatelů, jejich rozvrhům či osobním údajům a proto je nutné vytvořit si vlastní FALEŠNÝ server, který bude simulovat databázi KOSu. Projekt navazuje na diplomovou práci Specializovaný aplikační server pro WWW funkce KOS IS (Oleg Smirsky, ČVUT FEL, odkaz). V této práci autor vytvořit aplikační server, který poskytoval API pro přístup k datům uživatelů KOS. Díky tomuto API další student Jan Kořínek vytvořil klienta pomocí technologie Flash, který uměl pracovat s KOSem (Uživatelské rozhraní KOS pomocí Shockwave Flash, ČVUT FEL, odkaz). Aplikační server RECVLITE od Olega Smirskyyho, který byl dříve nasazen na fakultním serveru felk.cvut.cz a sloužil k testování klientů, již není bohužel dostupný, a tak si bohužel musíme vytvořit

3 vlastní testovací server. Avšak v naší práci dodržíme RECVLITE API (DTD XML a komunikace na HTTPS), aby šlo v budoucnu tyto dvě aplikace propojit a funkčně nasadit. Obrázek - Obecné schéma nasazení 2.2 Vlastnosti produktu Po přihlášení uživatel do svého profilu mu aplikace umožní spravovat svůj školní účet. Cílem je zachovat současné funkce aplikace KOS a přidat nové, případně připravit aplikaci tak, aby přidání těchto nových funkcionalit bylo co nejjednodušší. Stávající funkce KOSu Zápis a kontrola zapsaných předmětů Správa osobních údajů uživatele Přehled studijních výsledků Zobrazení rozvrhů a možnost jejich tvorby Přihlašování na jednorázové akce Nové funkce naší aplikace Integrace UTVS (aplikace ústavu tělesné výchovy) Integrace UDB (databáze uživatelů) Hodnocení učitelů Uživatelsky přívětivé GUI 2.3 Role v aplikaci V naší aplikaci bude vystupovat pouze jeden typ uživatele a to bude student. Je to dáno hlavně tím, že role studenta je jediná, ke které máme jako studenti přístup a kterou můžeme otestovat. Nebylo možné domluvit přístup do KOSu v roli administrátora, případně vyučujícícho a tak se musíme spokojit pouze s touto rolí. Protože je však aplikace určena studentům, tato role bude postačovat. 2.4 Operativní prostředí Aplikace bude pracovat jako desktopová aplikace na osobních počítačích jednotlivých uživatelů. Na HW těchto strojů nejsou kladeny vysoké nároky, neboť naše aplikace není složitá na výpočetní výkon. Aplikace je vyvíjena multiplatformně a proto ji lze spustit na operačních systémech Windows I Linux (jiné systémy nebudou testovány). Cílový operační systém musí mít grafické rozhraní, aplikace nepracuje v řežimu řádkového klienta. Je očekávána přítomnost internetového připojení bez ohledu na jeho rychlost.

4 2.5 Omezení návrhu a implementace Existuje několik limitujících faktorů, které v tomto projektu nastanou. Jedním z těch nejkritičtějších je jednoznačně nedostatek času. Podle hrubých odhadů bude pracnost tohoto projektu cca h, což při 4 členech v našem týmu znamená zhruba 150h na každého člena, což je velká časová zátěž vzhledem k našim dalším aktivitám. Dalším limitujícím faktorem je také přístup správců KOSu a obecně KOS jako takový. Nezdokumentovaný kolos jako je právě KOS by se mohl stát kamenem úrazu. Proto jsme se rozhodli pro falešný server a imitaci funkčnosti KOSu pouze pro naše účely. Možným omezujícím prvkem by také mohla být neochota osob odpovědných za UTVS a UDB, jelikož budeme potřebovat jejich spolupráci a poskytnutí přístupů do jejich systémů. 2.6 Uživatelská dokumentace Ke zdrojovému kódu aplikace bude napsána dokumentace a celý zdrojový kód bude řádně okomentovaný. V průběhu projektu bude napsán také tutoriál pro uživatele, kteří nevědí, jak aplikaci využívat. Myslíme si, že tyto dva dokumenty, společně s dokumenty souvisejícími s projektem (jako například tento), poskytnou dostatečnou informační základnu všem uživatelům, neboť náš projekt není rozsáhlý a i bez této dokumentace je snadno pochopitelný. 2.7 Předpoklady a závislosti Jedním z bodů, kterých chceme dosáhnout, je integrace UDB a UTVS aplikací do našeho projektu, což se ale také může ukázat jako problém. Pokud nám vedení těchto jednotlivých institucí nevyjde vstříc a neposkytne nám ke svým aplikacím potřebné dokumenty, budeme si muset nasimulovat i tyto systémy, případně jejich využití obejít (a například parsovat HTML). 3 Funkce systému 3.1 Napojení na KOS Popis a priorita Aplikace se bude umět připojit a přihlásit na server KOS (v našem případě fiktivní testovací server) a komunikovat s ním. Tato funkčnost má nejvyšší prioritu a je z celé aplikace nejdůležitější Uživatelské akce a reakce systému Aplikace bude s uživatelem komunikovat pomocí GUI. Uživatel bude program ovládat pomocí formulářů a dialogových oken, aplikace tyto požadavky uživatele zpracuje a odešle je na KOS server. Když KOS server odpoví, aplikace přijatá data ze serveru přehledně zobrazí v GUI.

5 3.1.3 Funkční požadavky Uživatel bude vždy informován o stavu výsledku operace. Pokud se tedy operace nezdaří (např. předmět nepůjde zapsat), uživatel o tom bude informován. Stejně tak, pokud se operace zdaří (např. zapsání paralelky se zdařilo), uživatel je o tom informován. REQ-KOS-1: Odebrání poznámky z rozvrhu REQ-KOS-2: Odhlášení z "jednorázových akcí" REQ-KOS-3: Odhlášení ze zkoušky REQ-KOS-4: Přidání poznámky do rozvrhu REQ-KOS-5: Tisk rozvrhu REQ-KOS-6: Uživatel se může odhlásit ze systému KOS REQ-KOS-7: Uživatel se může připojit do systému KOS REQ-KOS-8: Zapsání na "jednorázové akce" REQ-KOS-9: Zobrazení "jednorázových akcí" REQ-KOS-10: Zobrazení detailních informací k předmětu REQ-KOS-11: Zobrazení možnosti přístupu do rozvrhu REQ-KOS-12: Zobrazení přehledu studijních výsledků REQ-KOS-13: Zobrazení rozvrhu REQ-KOS-14: Zobrazení studijního plánu REQ-KOS-15: Zobrazení termínů zkoušek REQ-KOS-16: Zobrazení zapsaných předmětů REQ-KOS-17: Zrušení zapsaného předmětu REQ-KOS-18: Zrušní zapsané paralelky cvičení, přednášky REQ-KOS-19: Zápis na zkoušku REQ-KOS-20: Zápis paralelky cvičení, přednášky REQ-KOS-21: Zápis předmětu 3.2 Napojení na UTVS Popis a priorita Aplikace bude umožňovat zobrazení dostupných tělocviků z UTVS a jejich filtrování na základě určitých údajů, například typu sportu, času cvičení apod. To by mělo uživateli usnadnit vybírání tělocviků na základě svých priorit a školního rozvrhu. UTVS je aplikace sloužící k zapisování tělesné výchovy a letních/zimních kurzů. Priorita této funkčnosti je střední Uživatelské akce a reakce systému Aplikace bude s uživatelem komunikovat pomocí GUI. Uživatel bude program ovládat pomocí formulářů a dialogových oken, aplikace tyto požadavky uživatele zpracuje a odešle je na UTVS server. Když UTVS server odpoví, aplikace přijatá data ze serveru přehledně zobrazí v GUI.

6 3.2.3 Funkční požadavky REQ-UTVS-1: Vyhledávání paralelky podle parametrů REQ-UTVS-2: Zobrazení paralelek sportu REQ-UTVS-3: Zobrazení seznamu sportů REQ-UTVS-4: Zrušení zápisu cvičení (paralelky) REQ-UTVS-5: Zápis cvičení (paralelky) 3.3 Hodnocení vyučujících a předmětů (FelGuide) Popis a priorita Aplikace bude umožňovat hodnotit vyučující a předměty, stejně jako prohlížet hodnocení jiných studentů. V současné době je tato funkcionalita pokryta pouze webovou stránku (odtud název FelGuide), která je ovšem neaktualizovaná a obsahově zastaralá. Naše aplikace se přesto bude napojovat na tento server a vyparsuje z něj všechny komentáře a hodnocení, která na něm již jsou. Priorita této funkčnosti je střední Uživatelské akce a reakce systému Aplikace bude s uživatelem komunikovat pomocí GUI. Uživatel bude program ovládat pomocí formulářů a dialogových oken. V případě potřeby se aplikace připojí na server, na který uloží nové hodnocení, případně stáhne požadované hodnocení. Všechny tyto aktivity budou reflektovány přímo v aplikaci notifikací pro uživatele Funkční požadavky REQ-FELGUIDE-1: Přidáno hodnocení REQ-FELGUIDE-2: Vyhledávání v seznamu vyučujících REQ-FELGUIDE-3: Zobrazení hodnocení osoby REQ-FELGUIDE-4: Zobrazení seznamu předmětů REQ-FELGUIDE-5: Zobrazení seznamu vyučujících 4 Požadavky na vnější rozhraní 4.1 Uživatelské rozhraní Grafické rozhraní aplikace je vytvořeno pomocí grafických knihoven Pythonu. Místo textového popisu přikládáme přímo screenshoty.

7 4.1.1 Obecné Přihlášení Okno KOS Studijní výsledky

8 4.1.3 Okno KOS Sylaby předmětů Okno KOS Poznámky k předmětům

9 4.1.5 Okno KOS Jednorázové akce Okno KOS Zapsané předměty Okno KOS - Zápis předmětu podle studijního plánu

10 4.1.8 Okno KOS Předměty podle studijního plánu Okno KOS Všechny předměty

11 Okno KOS Zobrazit rozvrh Okno KOS Tvorba rozvrhu

12 Okno KOS Termín zkoušek Okno KOS Přihlášené zkoušky

13 Okno UTVS Seznam cvičících Okno UTVS Seznam sportů

14 Okno FEL Guide Seznam předmětů Okno FEL Guide Seznam vyučujících

15 Okno FEL Guide Vyhledávání 4.2 Hardware interface Aplikace nevyžaduje speciální hardware pro svůj běh, stačí průměrný počítač. Aplikace bude pouze potřebovat připojení k internetu a tiskárnu pro případný tisk rozvrhů. O samotnou komunikaci s hardwarem se bude starat pouze operační systém. Minimální požadavky: procesor 800MHz, paměť 128MB RAM, cca 50MB volného místa na disku. 4.3 Software interface Aplikace bude multiplatformní, takže nebude omezena jen na jeden systém. Aplikace bude potřebovat Python verze 2.7, knihovnu PyQt verze 4.7.7, aplikaci OpenSSL a knihovnu PyOpenSSL. Důležitou komponentou, na kterou budeme naši aplikaci integrovat je systém KOSu, UTVS a FelGuide. Jak již ale bylo v této specifikaci zmíněno, tyto systémy jsou pro externí uživatele prakticky uzavřené (hlavně tedy aplikace KOSu). Bylo proto nutné si vytvořit na základě diplomové práce Olega Smirskeho vlastní falešný server se stejným rozhraním jako má zmíněná diplomová práce. Mezi tímto serverem a aplikací bude probíhat veškeré komunikace týkající se KOSu pomocí XML. Na tento server se bude uživatel autentizovat a z něho získávat všechna data (seznamy zkoušek, předmětů, studijní výsledky). Tyto hodnoty budou samozřejmě falešné, ale aplikace bude napsána tak, aby bylo možné její nasazení na reálný server. Tímto problémem se ale náš projekt nezabývá Dále se aplikace bude připojovat k serveru UTVS. Po konzultaci s administrátorem serveru UTVS jsme přistoupili k tomu, že vytvoříme DTD pro XML export dat z UTVS a s ním budeme v aplikaci pracovat. Jelikož se plánuje vytvoření aplikace pro XML export dat z UTVS na příští rok, neměl by pak být s připojením na server problém. Samozřejmě za předpokladu, že naše DTD nepozmění.

16 4.4 Komunikační interface Aplikace bude komunikovat se servery pomocí TCP/IP protokolu. Se serverem KOS pak HTTPS, se serverem FEL guide a se serverem UTVS po normálním HTTP. Bude využívat formátu XML pro přenášení dat z a do KOS serveru, z UTVS serveru a parsování HTML z FEL guide serveru. 5 Ostatní (nefunkční) požadavky 5.1 Požadavky na výkon Aplikace by měla být rychlá i na starších počítačích a její výkonnost by neměla záviset na konkrétním hardwaru, pokud se nejedná o velmi starý stroj. Vzhledem k použitým technologiím, které jsou rychlé a nenáročné, a vzhledem k tomu, že projekt není až tak velký, aby měl signifikantní podíl na vytíženosti počítače, očekáváme rychlý chod programu a tedy bezproblémové užívání. 5.2 Požadavky na bezpečnost Nejdůležitějším požadavkem na bezpečnost bude, aby aplikace sama nezměnila studentovi údaje bez jeho vědomí. Také se nesmí poškodit informace uložené na disku počítače uživatele ani počítač (software) samotný. Aplikace by měla hlídat každý uživatelův krok a ve vážnějších rozhodnutích vyžadovat potvrzení, například při zrušení předmětu. Jelikož studentský uživatelský účet v KOSu obsahuje osobní informace o studentech a v podstatě na něm závisí jejich studium, je potřeba zajistit bezpečný přístup do uživatelského účtu na serveru. Komunikace se serverem tedy bude probíhat pomocí protokolu https, který nám zajistí, že se do komunikace mezi server a klientskou aplikaci nedostane někdo cizí. Dále je potřeba zajistit, že se data ze samotné aplikace nedostanou do cizích rukou, což bude vyřešeno tak, že dokud se student nepřihlásí přes https na server, nebude mu aplikace zpřístupněna. 5.3 Atributy kvality aplikace Důležité je navrhnout aplikaci tak, aby se dala v budoucnosti jednoduše rozšiřovat o další funkce. Samozřejmostí je také uživatelská přívětivost a správnost chodu. Aplikace by měla být stabilní. Aplikace by měla způsobovat menší zátěž serveru a menší datový traffic než stávající webová aplikace KOS.

Specifikace projektu aplikace Klient KOSu

Specifikace projektu aplikace Klient KOSu FEL ČVUT, STM Specifikace projektu aplikace Klient KOSu Semestrální práce SI2/3 Martin Tříska, Aleš Nejdr, Vladimír Klouček, Jiří Zamazal Zimní semestr 2010 Tento dokument obsahuje kompletní specifikaci

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

A4B33SI - Softwarové Inženýrství. Vize projektu. Projekt Jumpfish. (verze 1.0) Viktor Kozák, Simona Musilová, Vojtěch Leff, Pavel Vňuk

A4B33SI - Softwarové Inženýrství. Vize projektu. Projekt Jumpfish. (verze 1.0) Viktor Kozák, Simona Musilová, Vojtěch Leff, Pavel Vňuk A4B33SI - Softwarové Inženýrství Projekt Jumpfish Vize projektu (verze 1.0) Viktor Kozák, Simona Musilová, Vojtěch Leff, Pavel Vňuk 2012 Email projektu: vnukpave@fel.cvut.cz Stránka projektu: https://www.assembla.com/spaces/jumpfish/wiki

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Integrace datových služeb vědecko- výukové

Integrace datových služeb vědecko- výukové České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Software Engineering & Networking Projekt Fondu rozvoje sdružení CESNET- 513/2014/1 HS: 13144 / 830 / 8301442C Integrace datových služeb vědecko-

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Peklák (PKK) interní rezervační systém

Peklák (PKK) interní rezervační systém Peklák (PKK) interní rezervační systém Předmět A7B36USI paralelka 111 Pondělí 12:45 cvičící Ing. Martin Komárek ČVUT FEL Odkaz https://www.assembla.com/spaces/usi-peklak/wiki Email usi-peklak@alerts.assembla.com

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Co je to distanční vzdělávání? Distanční vzdělávání je progresivní vzdělávací technologie, v níž proces učení probíhá bez permanentního osobního kontaktu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Technická dokumentace a specifikace

Technická dokumentace a specifikace Technická dokumentace a specifikace Specifikace řešení se skládá ze čtyř částí: A. První část popisuje řešení barevných multifunkčních zařízení formátu A3 (část A). B. Druhá část popisuje řešení barevných

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Specifikace - Vyvolávací systém pro městský úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí

Specifikace - Vyvolávací systém pro městský úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí Specifikace - Vyvolávací systém pro městský úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí Požadovaná specifikace Interní objednávání klientů Popis systému Systém musí umožňovat objednání a rovněž rezervaci termínu příští

Více

CTUGuide (XXX-KOS) D1

CTUGuide (XXX-KOS) D1 CTUGuide (XXX-KOS) D1 Verze: 1.0 Předmět: PDA Mentor: Zdeněk Míkovec Autor: Petr Tarant, Martin Štajner, Petr Husák Datum: 14. 02. 2013 Obsah CTUGUIDE verze 1.0 1. Úvod... 3 1.1. Úvod do problematiky...

Více

S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál

S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál Americká 23, 120 00 Praha 2 DIČ CZ67985726 M +420 602 684 316 www.nic.cz 1/7 Obsah S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál... 1 Registrace... 3 Instalace... 3 Natavení...

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Uživatelský manuál: Korporátní publikační systém se zaměřením na správu, výrobu a distribuci reklamních tiskovin Vojtěch Pešl Uživatelský manuál

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

Manuál online studia

Manuál online studia Manuál online studia 2016 Obsah Funkce a ovládání systému online kurzů... 3 1 Práce se systémem... 3 1.1 Přihlášení do online studia... 3 1.2 Odhlášení... 5 1.3 Zapomenuté heslo... 6 1.4 Profil uživatele...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Bohuslav Mach, Správce úkolů. pro informační systém firmy s-cape.cz 1/6

Bohuslav Mach, Správce úkolů. pro informační systém firmy s-cape.cz 1/6 Správce úkolů pro informační systém firmy s-cape.cz 1/6 Popis aplikace - D1 Aplikace umožňující uživateli s vytvořeným účtem v informačním systému firmy s-cape.cz prohlížet a editovat s nim spojené úkoly.

Více

NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE

NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Nástroje pro virtualizaci Autor Martin

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání NTK Discovery Od katalogu k centralizovanému vyhledávání Strategie NTK v oblasti zpřístupňování fondů Strategická priorita 3.4.2: Optimalizace uživatelské přívětivosti všech knihovních služeb NTK Implementace

Více

E LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Petr Huňka

E LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Petr Huňka E LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Petr Huňka Anotace V rámci projektu FRVŠ jsme připravili webovou e-learningovou aplikaci, která je implementována v jazyce Java v rozšířené

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Funkční vzorek SW platformy pro ověřování datových rozhraní IS ve

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Student. Funguje: Přihlášení Výběr školy Výběr role Změna Akademického roku Změna kurzu Odhlášení Přihlášení offline

Student. Funguje: Přihlášení Výběr školy Výběr role Změna Akademického roku Změna kurzu Odhlášení Přihlášení offline Student Funguje: Přihlášení Výběr školy Výběr role Změna Akademického roku Změna kurzu Odhlášení Přihlášení offline Profil Zobrazení profilu Editace profilu Změna hesla Změna avatara Aktuality Zobrazení

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete:

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: netauto komplexní informační systém pro autobazary Hlavní pohled na systém netauto netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: mít dokonalý přehled o vykoupených

Více

Správa probíhá v přehledné webové konzoli.

Správa probíhá v přehledné webové konzoli. Služba SkolniLogin.cz je nástroj pro správu uživatelských účtů a nástavba pro Microsoft Office 365. Naším cílem je poskytnout školám ucelené řešení, zjednodušit nasazení, správu uživatelů a sjednotit přihlašován.

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Doplňky slovníku SPOT

Doplňky slovníku SPOT Doplňky slovníku SPOT SPOTým Finální specifikace požadavků Tým: SPOTým Bc. Pavel Máčka Bc. Jan Bešta Bc. Jan Plas Bc. Vojtěch Žihla Autor: Pavel Máčka Datum: 22.dubna 1. Úvod Cílem tohoto dokumentu je

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 6 Čtyřleté gymnázium INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP GV. Časové a organizační

Více

Analýza Systém Správce

Analýza Systém Správce Analýza Systém Správce Toto je analýza aplikace Systém Správce, která slouží k alokaci zaměstnanců vedených v databázi do týmů. Jedná se o pomůcku projektových manažerů. Rozbor požadavků Funkční požadavky

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více