Tento dokument je určen každému, kdo se chce dozvědět více o projektu aplikace KOS gui. Následující stránky obsahují obecnou specifikaci projektu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument je určen každému, kdo se chce dozvědět více o projektu aplikace KOS gui. Následující stránky obsahují obecnou specifikaci projektu."

Transkript

1 Úvod 1.1 Smysl tohoto dokumentu Cílem našeho projektu je vytvořit desktopovou multiplatformní aplikaci, která bude sloužit jako klient pro školní systém Komponenta studenta (dále pouze KOS). Dosavadní řešení (webová aplikace na adrese ) je nedostačující a nepohodlné pro studenty i vyučující. Webová aplikace je v obdobích s vyšší zátěží nestabilní, nedostupná či minimálně přetížená. Chceme tedy zjednodušit správu uživatelských (studentských) účtů v této aplikaci pomocí oddělení klienta od webového rozhraní do našeho GUI, které bude navrženo s co nejvyšším důrazem na uživatelskou přívětivost a funkčnost. Bude tedy umožňovat nejdůležitější funkce, které obsahuje webový KOS a navíc i nějaké nové (viz níže). Vedlejším produktem bude také ulehčení webové aplikaci, jelikož veškerá komunikace se serverem bude probíhat pomocí HTTPS pomocí XML requestů (tedy nebude nutné vykreslovat web pro každého uživatele). Tento dokument detailně popisuje specifikaci našeho projektu od návrhu až po požadavky. 1.2 Konvence dokumentu Důležité výrazy jsou uvedeny tučně. Citace z jiných prací uvedeme kurzívou. Odkazy na internetové stránky budou vkládány do textu ve tvaru http.//www...com 1.3 Pro koho je tento dokument určen Tento dokument je určen každému, kdo se chce dozvědět více o projektu aplikace KOS gui. Následující stránky obsahují obecnou specifikaci projektu. 1.4 Rozsah projektu Projekt není vyvíjen jako komerční produkt. Jde o projekt v rámci předmětu Softwarové inženýrství 2 a 3 na Českém vysokém učení technickém v Praze Cíle: Benefity: o Usnadnit uživatelům (studentům) práci s KOSem o Zjednoušit práci se školními systémy (UDB, UTVS,KOS) o Poskytnout multiplatformí desktopovou alternativu pro KOS o Novými funkcemi zpříjmenit používání KOSu o Splnit požadavky Softwarového inženýrství 2 a 3 o Open-source (možnost rozšíření, modifikací) o Rychlejší práce s aplikací o Pohodlné ovládání o Graficky i uživatelsky přívětivé prostředí o Sjednocení školních systémů na jednom místě (UDB, UTVS, KOS) o Možnost hodnotit předměty i vyučující, sdílet tyto informace Není cílem naší aplikace plně nahradit ovládání webové aplikace KOS pomocí webového prohlížeče, pouze poskytnout alternativu těm, kteří nejsou se stávajícím stavem spokojeni a stojí o změnu.

2 1.5 Odkazy na související materiály Diplomová práce Specializovaný aplikační server pro WWW funkce KOS IS o Oleg Smirskyy, ČVUT FEL. o https://dip.felk.cvut.cz/browse/details.php?f=f3&d=k13136&y=2006&a=smirso1&t= dipl Diplomová práce Uživatelské rozhraní KOS pomocí Shockwave Flash o Jan Kořínek, ČVUT FEL o https://dip.felk.cvut.cz/browse/details.php?f=f3&d=k13136&y=2007&a=korinj1&t= dipl 2 Celkový popis 2.1 Perspektiva produktu Důvodem pro vznik tohoto projektu je dlouhodobá nespokojenost studentů ČVUT (zároveň členů vývojového týmu) se systémem aplikace KOS. Jak již bylo zmíněno v první části tohoto dokumentu, současná webová aplikace (http://kos.cvut.cz) je zastaralá, nestabilní a uživatelsky nepřívětivá. Navíc se zdá, že stále se množící připomínky nikdo neřeší a celý systém tak postupně upadá. Jelikož jsme nuceni s KOSem pracovat - zapisovat si rozvrhy, přihlašovat se na zkoušky, atd... - je proto naší motivací uzpůsobit si tuto nutnou práci co nejvíce podle našich potřeb. Webová aplikace nám žádné možnosti úprav neumožňuje a proto jsme se rozhodli vyvinout v rámci školního projektu desktopovou aplikaci, která by nám naši práci usnadnila a co nejvíce zpříjemnila a zrychlila. Aplikace tedy je určená studentům ČVUT a hlavně pak studentům fakult FEL a FIT. Naše aplikace tedy navazuje na již existující systém KOSu, který je ovšem pro externí uživatele naprosto nepřístupný. Toto není způsobeno neochotou odpovědných lidí či byrokratickými překážkami, ale pouze a jenom jeho složitostí. Systém se vyvíjí již více než 18 let a zdá se, že nikdy neměl žádný koncept. Nové funkcionality byly přidávány bez jakékoli integrační myšlenky tak, aby fungovali a způsobily co možná nejméně chyb, což se ale samozřejmě časem vymklo kontrole. Na naši žádost o zpřístupnění dokumentace KOSu, případně pouze jeho externího rozhraní jsme dostali jednoduchou odpověď, že taková dokumentace neexistuje, a lidé, kteří znají alespoň jednotlivé části KOSu mají příliš mnoho práce, než aby se nám mohli věnovat. Pro fungování naší aplikace je ovšem důležité přistupovat k datům uživatelů, jejich rozvrhům či osobním údajům a proto je nutné vytvořit si vlastní FALEŠNÝ server, který bude simulovat databázi KOSu. Projekt navazuje na diplomovou práci Specializovaný aplikační server pro WWW funkce KOS IS (Oleg Smirsky, ČVUT FEL, odkaz). V této práci autor vytvořit aplikační server, který poskytoval API pro přístup k datům uživatelů KOS. Díky tomuto API další student Jan Kořínek vytvořil klienta pomocí technologie Flash, který uměl pracovat s KOSem (Uživatelské rozhraní KOS pomocí Shockwave Flash, ČVUT FEL, odkaz). Aplikační server RECVLITE od Olega Smirskyyho, který byl dříve nasazen na fakultním serveru felk.cvut.cz a sloužil k testování klientů, již není bohužel dostupný, a tak si bohužel musíme vytvořit

3 vlastní testovací server. Avšak v naší práci dodržíme RECVLITE API (DTD XML a komunikace na HTTPS), aby šlo v budoucnu tyto dvě aplikace propojit a funkčně nasadit. Obrázek - Obecné schéma nasazení 2.2 Vlastnosti produktu Po přihlášení uživatel do svého profilu mu aplikace umožní spravovat svůj školní účet. Cílem je zachovat současné funkce aplikace KOS a přidat nové, případně připravit aplikaci tak, aby přidání těchto nových funkcionalit bylo co nejjednodušší. Stávající funkce KOSu Zápis a kontrola zapsaných předmětů Správa osobních údajů uživatele Přehled studijních výsledků Zobrazení rozvrhů a možnost jejich tvorby Přihlašování na jednorázové akce Nové funkce naší aplikace Integrace UTVS (aplikace ústavu tělesné výchovy) Integrace UDB (databáze uživatelů) Hodnocení učitelů Uživatelsky přívětivé GUI 2.3 Role v aplikaci V naší aplikaci bude vystupovat pouze jeden typ uživatele a to bude student. Je to dáno hlavně tím, že role studenta je jediná, ke které máme jako studenti přístup a kterou můžeme otestovat. Nebylo možné domluvit přístup do KOSu v roli administrátora, případně vyučujícícho a tak se musíme spokojit pouze s touto rolí. Protože je však aplikace určena studentům, tato role bude postačovat. 2.4 Operativní prostředí Aplikace bude pracovat jako desktopová aplikace na osobních počítačích jednotlivých uživatelů. Na HW těchto strojů nejsou kladeny vysoké nároky, neboť naše aplikace není složitá na výpočetní výkon. Aplikace je vyvíjena multiplatformně a proto ji lze spustit na operačních systémech Windows I Linux (jiné systémy nebudou testovány). Cílový operační systém musí mít grafické rozhraní, aplikace nepracuje v řežimu řádkového klienta. Je očekávána přítomnost internetového připojení bez ohledu na jeho rychlost.

4 2.5 Omezení návrhu a implementace Existuje několik limitujících faktorů, které v tomto projektu nastanou. Jedním z těch nejkritičtějších je jednoznačně nedostatek času. Podle hrubých odhadů bude pracnost tohoto projektu cca h, což při 4 členech v našem týmu znamená zhruba 150h na každého člena, což je velká časová zátěž vzhledem k našim dalším aktivitám. Dalším limitujícím faktorem je také přístup správců KOSu a obecně KOS jako takový. Nezdokumentovaný kolos jako je právě KOS by se mohl stát kamenem úrazu. Proto jsme se rozhodli pro falešný server a imitaci funkčnosti KOSu pouze pro naše účely. Možným omezujícím prvkem by také mohla být neochota osob odpovědných za UTVS a UDB, jelikož budeme potřebovat jejich spolupráci a poskytnutí přístupů do jejich systémů. 2.6 Uživatelská dokumentace Ke zdrojovému kódu aplikace bude napsána dokumentace a celý zdrojový kód bude řádně okomentovaný. V průběhu projektu bude napsán také tutoriál pro uživatele, kteří nevědí, jak aplikaci využívat. Myslíme si, že tyto dva dokumenty, společně s dokumenty souvisejícími s projektem (jako například tento), poskytnou dostatečnou informační základnu všem uživatelům, neboť náš projekt není rozsáhlý a i bez této dokumentace je snadno pochopitelný. 2.7 Předpoklady a závislosti Jedním z bodů, kterých chceme dosáhnout, je integrace UDB a UTVS aplikací do našeho projektu, což se ale také může ukázat jako problém. Pokud nám vedení těchto jednotlivých institucí nevyjde vstříc a neposkytne nám ke svým aplikacím potřebné dokumenty, budeme si muset nasimulovat i tyto systémy, případně jejich využití obejít (a například parsovat HTML). 3 Funkce systému 3.1 Napojení na KOS Popis a priorita Aplikace se bude umět připojit a přihlásit na server KOS (v našem případě fiktivní testovací server) a komunikovat s ním. Tato funkčnost má nejvyšší prioritu a je z celé aplikace nejdůležitější Uživatelské akce a reakce systému Aplikace bude s uživatelem komunikovat pomocí GUI. Uživatel bude program ovládat pomocí formulářů a dialogových oken, aplikace tyto požadavky uživatele zpracuje a odešle je na KOS server. Když KOS server odpoví, aplikace přijatá data ze serveru přehledně zobrazí v GUI.

5 3.1.3 Funkční požadavky Uživatel bude vždy informován o stavu výsledku operace. Pokud se tedy operace nezdaří (např. předmět nepůjde zapsat), uživatel o tom bude informován. Stejně tak, pokud se operace zdaří (např. zapsání paralelky se zdařilo), uživatel je o tom informován. REQ-KOS-1: Odebrání poznámky z rozvrhu REQ-KOS-2: Odhlášení z "jednorázových akcí" REQ-KOS-3: Odhlášení ze zkoušky REQ-KOS-4: Přidání poznámky do rozvrhu REQ-KOS-5: Tisk rozvrhu REQ-KOS-6: Uživatel se může odhlásit ze systému KOS REQ-KOS-7: Uživatel se může připojit do systému KOS REQ-KOS-8: Zapsání na "jednorázové akce" REQ-KOS-9: Zobrazení "jednorázových akcí" REQ-KOS-10: Zobrazení detailních informací k předmětu REQ-KOS-11: Zobrazení možnosti přístupu do rozvrhu REQ-KOS-12: Zobrazení přehledu studijních výsledků REQ-KOS-13: Zobrazení rozvrhu REQ-KOS-14: Zobrazení studijního plánu REQ-KOS-15: Zobrazení termínů zkoušek REQ-KOS-16: Zobrazení zapsaných předmětů REQ-KOS-17: Zrušení zapsaného předmětu REQ-KOS-18: Zrušní zapsané paralelky cvičení, přednášky REQ-KOS-19: Zápis na zkoušku REQ-KOS-20: Zápis paralelky cvičení, přednášky REQ-KOS-21: Zápis předmětu 3.2 Napojení na UTVS Popis a priorita Aplikace bude umožňovat zobrazení dostupných tělocviků z UTVS a jejich filtrování na základě určitých údajů, například typu sportu, času cvičení apod. To by mělo uživateli usnadnit vybírání tělocviků na základě svých priorit a školního rozvrhu. UTVS je aplikace sloužící k zapisování tělesné výchovy a letních/zimních kurzů. Priorita této funkčnosti je střední Uživatelské akce a reakce systému Aplikace bude s uživatelem komunikovat pomocí GUI. Uživatel bude program ovládat pomocí formulářů a dialogových oken, aplikace tyto požadavky uživatele zpracuje a odešle je na UTVS server. Když UTVS server odpoví, aplikace přijatá data ze serveru přehledně zobrazí v GUI.

6 3.2.3 Funkční požadavky REQ-UTVS-1: Vyhledávání paralelky podle parametrů REQ-UTVS-2: Zobrazení paralelek sportu REQ-UTVS-3: Zobrazení seznamu sportů REQ-UTVS-4: Zrušení zápisu cvičení (paralelky) REQ-UTVS-5: Zápis cvičení (paralelky) 3.3 Hodnocení vyučujících a předmětů (FelGuide) Popis a priorita Aplikace bude umožňovat hodnotit vyučující a předměty, stejně jako prohlížet hodnocení jiných studentů. V současné době je tato funkcionalita pokryta pouze webovou stránku (odtud název FelGuide), která je ovšem neaktualizovaná a obsahově zastaralá. Naše aplikace se přesto bude napojovat na tento server a vyparsuje z něj všechny komentáře a hodnocení, která na něm již jsou. Priorita této funkčnosti je střední Uživatelské akce a reakce systému Aplikace bude s uživatelem komunikovat pomocí GUI. Uživatel bude program ovládat pomocí formulářů a dialogových oken. V případě potřeby se aplikace připojí na server, na který uloží nové hodnocení, případně stáhne požadované hodnocení. Všechny tyto aktivity budou reflektovány přímo v aplikaci notifikací pro uživatele Funkční požadavky REQ-FELGUIDE-1: Přidáno hodnocení REQ-FELGUIDE-2: Vyhledávání v seznamu vyučujících REQ-FELGUIDE-3: Zobrazení hodnocení osoby REQ-FELGUIDE-4: Zobrazení seznamu předmětů REQ-FELGUIDE-5: Zobrazení seznamu vyučujících 4 Požadavky na vnější rozhraní 4.1 Uživatelské rozhraní Grafické rozhraní aplikace je vytvořeno pomocí grafických knihoven Pythonu. Místo textového popisu přikládáme přímo screenshoty.

7 4.1.1 Obecné Přihlášení Okno KOS Studijní výsledky

8 4.1.3 Okno KOS Sylaby předmětů Okno KOS Poznámky k předmětům

9 4.1.5 Okno KOS Jednorázové akce Okno KOS Zapsané předměty Okno KOS - Zápis předmětu podle studijního plánu

10 4.1.8 Okno KOS Předměty podle studijního plánu Okno KOS Všechny předměty

11 Okno KOS Zobrazit rozvrh Okno KOS Tvorba rozvrhu

12 Okno KOS Termín zkoušek Okno KOS Přihlášené zkoušky

13 Okno UTVS Seznam cvičících Okno UTVS Seznam sportů

14 Okno FEL Guide Seznam předmětů Okno FEL Guide Seznam vyučujících

15 Okno FEL Guide Vyhledávání 4.2 Hardware interface Aplikace nevyžaduje speciální hardware pro svůj běh, stačí průměrný počítač. Aplikace bude pouze potřebovat připojení k internetu a tiskárnu pro případný tisk rozvrhů. O samotnou komunikaci s hardwarem se bude starat pouze operační systém. Minimální požadavky: procesor 800MHz, paměť 128MB RAM, cca 50MB volného místa na disku. 4.3 Software interface Aplikace bude multiplatformní, takže nebude omezena jen na jeden systém. Aplikace bude potřebovat Python verze 2.7, knihovnu PyQt verze 4.7.7, aplikaci OpenSSL a knihovnu PyOpenSSL. Důležitou komponentou, na kterou budeme naši aplikaci integrovat je systém KOSu, UTVS a FelGuide. Jak již ale bylo v této specifikaci zmíněno, tyto systémy jsou pro externí uživatele prakticky uzavřené (hlavně tedy aplikace KOSu). Bylo proto nutné si vytvořit na základě diplomové práce Olega Smirskeho vlastní falešný server se stejným rozhraním jako má zmíněná diplomová práce. Mezi tímto serverem a aplikací bude probíhat veškeré komunikace týkající se KOSu pomocí XML. Na tento server se bude uživatel autentizovat a z něho získávat všechna data (seznamy zkoušek, předmětů, studijní výsledky). Tyto hodnoty budou samozřejmě falešné, ale aplikace bude napsána tak, aby bylo možné její nasazení na reálný server. Tímto problémem se ale náš projekt nezabývá Dále se aplikace bude připojovat k serveru UTVS. Po konzultaci s administrátorem serveru UTVS jsme přistoupili k tomu, že vytvoříme DTD pro XML export dat z UTVS a s ním budeme v aplikaci pracovat. Jelikož se plánuje vytvoření aplikace pro XML export dat z UTVS na příští rok, neměl by pak být s připojením na server problém. Samozřejmě za předpokladu, že naše DTD nepozmění.

16 4.4 Komunikační interface Aplikace bude komunikovat se servery pomocí TCP/IP protokolu. Se serverem KOS pak HTTPS, se serverem FEL guide a se serverem UTVS po normálním HTTP. Bude využívat formátu XML pro přenášení dat z a do KOS serveru, z UTVS serveru a parsování HTML z FEL guide serveru. 5 Ostatní (nefunkční) požadavky 5.1 Požadavky na výkon Aplikace by měla být rychlá i na starších počítačích a její výkonnost by neměla záviset na konkrétním hardwaru, pokud se nejedná o velmi starý stroj. Vzhledem k použitým technologiím, které jsou rychlé a nenáročné, a vzhledem k tomu, že projekt není až tak velký, aby měl signifikantní podíl na vytíženosti počítače, očekáváme rychlý chod programu a tedy bezproblémové užívání. 5.2 Požadavky na bezpečnost Nejdůležitějším požadavkem na bezpečnost bude, aby aplikace sama nezměnila studentovi údaje bez jeho vědomí. Také se nesmí poškodit informace uložené na disku počítače uživatele ani počítač (software) samotný. Aplikace by měla hlídat každý uživatelův krok a ve vážnějších rozhodnutích vyžadovat potvrzení, například při zrušení předmětu. Jelikož studentský uživatelský účet v KOSu obsahuje osobní informace o studentech a v podstatě na něm závisí jejich studium, je potřeba zajistit bezpečný přístup do uživatelského účtu na serveru. Komunikace se serverem tedy bude probíhat pomocí protokolu https, který nám zajistí, že se do komunikace mezi server a klientskou aplikaci nedostane někdo cizí. Dále je potřeba zajistit, že se data ze samotné aplikace nedostanou do cizích rukou, což bude vyřešeno tak, že dokud se student nepřihlásí přes https na server, nebude mu aplikace zpřístupněna. 5.3 Atributy kvality aplikace Důležité je navrhnout aplikaci tak, aby se dala v budoucnosti jednoduše rozšiřovat o další funkce. Samozřejmostí je také uživatelská přívětivost a správnost chodu. Aplikace by měla být stabilní. Aplikace by měla způsobovat menší zátěž serveru a menší datový traffic než stávající webová aplikace KOS.

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu Číslo rozhodnutí Název rozvojového projektu Organizace Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 Využití Linuxových terminálů ve školní síti i ve výuce. Arcibiskupské gymnázium 1 Výše poskytnuté dotace

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Nová generace podnikových mobilních aplikací od HP

Nová generace podnikových mobilních aplikací od HP Nová generace podnikových mobilních aplikací od HP V době rozmachu chytrých telefonů a tabletů, které se již staly komoditním produktem a ne jen hračkou pro nadšence a profesionály, jsme svědky vzniku

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Počítačem Podporované Studium

Počítačem Podporované Studium 1 Počítačem Podporované Studium (2372041, kz, 1+1, 3 kr.) Přednášky: Středa 12:30-14:00 D2-256 Pátek 9:00-10:30 C2-337 doc. Ivo Bukovský (paralelně přednáší doc. Petr Klán) http://control.fs.cvut.cz ->

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Iva Celbová * celbova@sefira.cz Abstrakt: Zprovozněním knihovního systému a odjezdem dodavatele z knihovny komunikace mezi těmito

Více

Forenzní analyzátor pro operativní analýzu. 19. května 2008

Forenzní analyzátor pro operativní analýzu. 19. května 2008 FEL ČVUT 19. května 2008 1 Forenzní analýza Pojem forenzní analýza Proces forenzní analýzy 2 Operativní analýza Požadavky na OFA 3 Implementace FS části OFA Vnitřní struktura FS části OFA 4 Závěr Pojem

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete:

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: netauto komplexní informační systém pro autobazary Hlavní pohled na systém netauto netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: mít dokonalý přehled o vykoupených

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel Adresa IČO: DIČ: CZ tel. XXX mobil: XXX e-mail: MadVlad@seznam.cz Zastoupená:, jednatelem společnosti Poskytovatel služeb

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Obsahová dimenze versus technické moduly Jindřich Marek Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR Definice pojmů virtuální badatelské prostředí množina

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů www.i.cz Czech Republic Aktualizováno: 23. 11. 2012 1 Preambule Tento dokument popisuje

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Zabezpečení kolejní sítě

Zabezpečení kolejní sítě Zabezpečení kolejní sítě Informační a administrační systém P@wouk Bezpečnostní hrozby, základní zabezpečení a prevence Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více