Tento dokument je určen každému, kdo se chce dozvědět více o projektu aplikace KOS gui. Následující stránky obsahují obecnou specifikaci projektu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument je určen každému, kdo se chce dozvědět více o projektu aplikace KOS gui. Následující stránky obsahují obecnou specifikaci projektu."

Transkript

1 Úvod 1.1 Smysl tohoto dokumentu Cílem našeho projektu je vytvořit desktopovou multiplatformní aplikaci, která bude sloužit jako klient pro školní systém Komponenta studenta (dále pouze KOS). Dosavadní řešení (webová aplikace na adrese ) je nedostačující a nepohodlné pro studenty i vyučující. Webová aplikace je v obdobích s vyšší zátěží nestabilní, nedostupná či minimálně přetížená. Chceme tedy zjednodušit správu uživatelských (studentských) účtů v této aplikaci pomocí oddělení klienta od webového rozhraní do našeho GUI, které bude navrženo s co nejvyšším důrazem na uživatelskou přívětivost a funkčnost. Bude tedy umožňovat nejdůležitější funkce, které obsahuje webový KOS a navíc i nějaké nové (viz níže). Vedlejším produktem bude také ulehčení webové aplikaci, jelikož veškerá komunikace se serverem bude probíhat pomocí HTTPS pomocí XML requestů (tedy nebude nutné vykreslovat web pro každého uživatele). Tento dokument detailně popisuje specifikaci našeho projektu od návrhu až po požadavky. 1.2 Konvence dokumentu Důležité výrazy jsou uvedeny tučně. Citace z jiných prací uvedeme kurzívou. Odkazy na internetové stránky budou vkládány do textu ve tvaru http.//www...com 1.3 Pro koho je tento dokument určen Tento dokument je určen každému, kdo se chce dozvědět více o projektu aplikace KOS gui. Následující stránky obsahují obecnou specifikaci projektu. 1.4 Rozsah projektu Projekt není vyvíjen jako komerční produkt. Jde o projekt v rámci předmětu Softwarové inženýrství 2 a 3 na Českém vysokém učení technickém v Praze Cíle: Benefity: o Usnadnit uživatelům (studentům) práci s KOSem o Zjednoušit práci se školními systémy (UDB, UTVS,KOS) o Poskytnout multiplatformí desktopovou alternativu pro KOS o Novými funkcemi zpříjmenit používání KOSu o Splnit požadavky Softwarového inženýrství 2 a 3 o Open-source (možnost rozšíření, modifikací) o Rychlejší práce s aplikací o Pohodlné ovládání o Graficky i uživatelsky přívětivé prostředí o Sjednocení školních systémů na jednom místě (UDB, UTVS, KOS) o Možnost hodnotit předměty i vyučující, sdílet tyto informace Není cílem naší aplikace plně nahradit ovládání webové aplikace KOS pomocí webového prohlížeče, pouze poskytnout alternativu těm, kteří nejsou se stávajícím stavem spokojeni a stojí o změnu.

2 1.5 Odkazy na související materiály Diplomová práce Specializovaný aplikační server pro WWW funkce KOS IS o Oleg Smirskyy, ČVUT FEL. o https://dip.felk.cvut.cz/browse/details.php?f=f3&d=k13136&y=2006&a=smirso1&t= dipl Diplomová práce Uživatelské rozhraní KOS pomocí Shockwave Flash o Jan Kořínek, ČVUT FEL o https://dip.felk.cvut.cz/browse/details.php?f=f3&d=k13136&y=2007&a=korinj1&t= dipl 2 Celkový popis 2.1 Perspektiva produktu Důvodem pro vznik tohoto projektu je dlouhodobá nespokojenost studentů ČVUT (zároveň členů vývojového týmu) se systémem aplikace KOS. Jak již bylo zmíněno v první části tohoto dokumentu, současná webová aplikace (http://kos.cvut.cz) je zastaralá, nestabilní a uživatelsky nepřívětivá. Navíc se zdá, že stále se množící připomínky nikdo neřeší a celý systém tak postupně upadá. Jelikož jsme nuceni s KOSem pracovat - zapisovat si rozvrhy, přihlašovat se na zkoušky, atd... - je proto naší motivací uzpůsobit si tuto nutnou práci co nejvíce podle našich potřeb. Webová aplikace nám žádné možnosti úprav neumožňuje a proto jsme se rozhodli vyvinout v rámci školního projektu desktopovou aplikaci, která by nám naši práci usnadnila a co nejvíce zpříjemnila a zrychlila. Aplikace tedy je určená studentům ČVUT a hlavně pak studentům fakult FEL a FIT. Naše aplikace tedy navazuje na již existující systém KOSu, který je ovšem pro externí uživatele naprosto nepřístupný. Toto není způsobeno neochotou odpovědných lidí či byrokratickými překážkami, ale pouze a jenom jeho složitostí. Systém se vyvíjí již více než 18 let a zdá se, že nikdy neměl žádný koncept. Nové funkcionality byly přidávány bez jakékoli integrační myšlenky tak, aby fungovali a způsobily co možná nejméně chyb, což se ale samozřejmě časem vymklo kontrole. Na naši žádost o zpřístupnění dokumentace KOSu, případně pouze jeho externího rozhraní jsme dostali jednoduchou odpověď, že taková dokumentace neexistuje, a lidé, kteří znají alespoň jednotlivé části KOSu mají příliš mnoho práce, než aby se nám mohli věnovat. Pro fungování naší aplikace je ovšem důležité přistupovat k datům uživatelů, jejich rozvrhům či osobním údajům a proto je nutné vytvořit si vlastní FALEŠNÝ server, který bude simulovat databázi KOSu. Projekt navazuje na diplomovou práci Specializovaný aplikační server pro WWW funkce KOS IS (Oleg Smirsky, ČVUT FEL, odkaz). V této práci autor vytvořit aplikační server, který poskytoval API pro přístup k datům uživatelů KOS. Díky tomuto API další student Jan Kořínek vytvořil klienta pomocí technologie Flash, který uměl pracovat s KOSem (Uživatelské rozhraní KOS pomocí Shockwave Flash, ČVUT FEL, odkaz). Aplikační server RECVLITE od Olega Smirskyyho, který byl dříve nasazen na fakultním serveru felk.cvut.cz a sloužil k testování klientů, již není bohužel dostupný, a tak si bohužel musíme vytvořit

3 vlastní testovací server. Avšak v naší práci dodržíme RECVLITE API (DTD XML a komunikace na HTTPS), aby šlo v budoucnu tyto dvě aplikace propojit a funkčně nasadit. Obrázek - Obecné schéma nasazení 2.2 Vlastnosti produktu Po přihlášení uživatel do svého profilu mu aplikace umožní spravovat svůj školní účet. Cílem je zachovat současné funkce aplikace KOS a přidat nové, případně připravit aplikaci tak, aby přidání těchto nových funkcionalit bylo co nejjednodušší. Stávající funkce KOSu Zápis a kontrola zapsaných předmětů Správa osobních údajů uživatele Přehled studijních výsledků Zobrazení rozvrhů a možnost jejich tvorby Přihlašování na jednorázové akce Nové funkce naší aplikace Integrace UTVS (aplikace ústavu tělesné výchovy) Integrace UDB (databáze uživatelů) Hodnocení učitelů Uživatelsky přívětivé GUI 2.3 Role v aplikaci V naší aplikaci bude vystupovat pouze jeden typ uživatele a to bude student. Je to dáno hlavně tím, že role studenta je jediná, ke které máme jako studenti přístup a kterou můžeme otestovat. Nebylo možné domluvit přístup do KOSu v roli administrátora, případně vyučujícícho a tak se musíme spokojit pouze s touto rolí. Protože je však aplikace určena studentům, tato role bude postačovat. 2.4 Operativní prostředí Aplikace bude pracovat jako desktopová aplikace na osobních počítačích jednotlivých uživatelů. Na HW těchto strojů nejsou kladeny vysoké nároky, neboť naše aplikace není složitá na výpočetní výkon. Aplikace je vyvíjena multiplatformně a proto ji lze spustit na operačních systémech Windows I Linux (jiné systémy nebudou testovány). Cílový operační systém musí mít grafické rozhraní, aplikace nepracuje v řežimu řádkového klienta. Je očekávána přítomnost internetového připojení bez ohledu na jeho rychlost.

4 2.5 Omezení návrhu a implementace Existuje několik limitujících faktorů, které v tomto projektu nastanou. Jedním z těch nejkritičtějších je jednoznačně nedostatek času. Podle hrubých odhadů bude pracnost tohoto projektu cca h, což při 4 členech v našem týmu znamená zhruba 150h na každého člena, což je velká časová zátěž vzhledem k našim dalším aktivitám. Dalším limitujícím faktorem je také přístup správců KOSu a obecně KOS jako takový. Nezdokumentovaný kolos jako je právě KOS by se mohl stát kamenem úrazu. Proto jsme se rozhodli pro falešný server a imitaci funkčnosti KOSu pouze pro naše účely. Možným omezujícím prvkem by také mohla být neochota osob odpovědných za UTVS a UDB, jelikož budeme potřebovat jejich spolupráci a poskytnutí přístupů do jejich systémů. 2.6 Uživatelská dokumentace Ke zdrojovému kódu aplikace bude napsána dokumentace a celý zdrojový kód bude řádně okomentovaný. V průběhu projektu bude napsán také tutoriál pro uživatele, kteří nevědí, jak aplikaci využívat. Myslíme si, že tyto dva dokumenty, společně s dokumenty souvisejícími s projektem (jako například tento), poskytnou dostatečnou informační základnu všem uživatelům, neboť náš projekt není rozsáhlý a i bez této dokumentace je snadno pochopitelný. 2.7 Předpoklady a závislosti Jedním z bodů, kterých chceme dosáhnout, je integrace UDB a UTVS aplikací do našeho projektu, což se ale také může ukázat jako problém. Pokud nám vedení těchto jednotlivých institucí nevyjde vstříc a neposkytne nám ke svým aplikacím potřebné dokumenty, budeme si muset nasimulovat i tyto systémy, případně jejich využití obejít (a například parsovat HTML). 3 Funkce systému 3.1 Napojení na KOS Popis a priorita Aplikace se bude umět připojit a přihlásit na server KOS (v našem případě fiktivní testovací server) a komunikovat s ním. Tato funkčnost má nejvyšší prioritu a je z celé aplikace nejdůležitější Uživatelské akce a reakce systému Aplikace bude s uživatelem komunikovat pomocí GUI. Uživatel bude program ovládat pomocí formulářů a dialogových oken, aplikace tyto požadavky uživatele zpracuje a odešle je na KOS server. Když KOS server odpoví, aplikace přijatá data ze serveru přehledně zobrazí v GUI.

5 3.1.3 Funkční požadavky Uživatel bude vždy informován o stavu výsledku operace. Pokud se tedy operace nezdaří (např. předmět nepůjde zapsat), uživatel o tom bude informován. Stejně tak, pokud se operace zdaří (např. zapsání paralelky se zdařilo), uživatel je o tom informován. REQ-KOS-1: Odebrání poznámky z rozvrhu REQ-KOS-2: Odhlášení z "jednorázových akcí" REQ-KOS-3: Odhlášení ze zkoušky REQ-KOS-4: Přidání poznámky do rozvrhu REQ-KOS-5: Tisk rozvrhu REQ-KOS-6: Uživatel se může odhlásit ze systému KOS REQ-KOS-7: Uživatel se může připojit do systému KOS REQ-KOS-8: Zapsání na "jednorázové akce" REQ-KOS-9: Zobrazení "jednorázových akcí" REQ-KOS-10: Zobrazení detailních informací k předmětu REQ-KOS-11: Zobrazení možnosti přístupu do rozvrhu REQ-KOS-12: Zobrazení přehledu studijních výsledků REQ-KOS-13: Zobrazení rozvrhu REQ-KOS-14: Zobrazení studijního plánu REQ-KOS-15: Zobrazení termínů zkoušek REQ-KOS-16: Zobrazení zapsaných předmětů REQ-KOS-17: Zrušení zapsaného předmětu REQ-KOS-18: Zrušní zapsané paralelky cvičení, přednášky REQ-KOS-19: Zápis na zkoušku REQ-KOS-20: Zápis paralelky cvičení, přednášky REQ-KOS-21: Zápis předmětu 3.2 Napojení na UTVS Popis a priorita Aplikace bude umožňovat zobrazení dostupných tělocviků z UTVS a jejich filtrování na základě určitých údajů, například typu sportu, času cvičení apod. To by mělo uživateli usnadnit vybírání tělocviků na základě svých priorit a školního rozvrhu. UTVS je aplikace sloužící k zapisování tělesné výchovy a letních/zimních kurzů. Priorita této funkčnosti je střední Uživatelské akce a reakce systému Aplikace bude s uživatelem komunikovat pomocí GUI. Uživatel bude program ovládat pomocí formulářů a dialogových oken, aplikace tyto požadavky uživatele zpracuje a odešle je na UTVS server. Když UTVS server odpoví, aplikace přijatá data ze serveru přehledně zobrazí v GUI.

6 3.2.3 Funkční požadavky REQ-UTVS-1: Vyhledávání paralelky podle parametrů REQ-UTVS-2: Zobrazení paralelek sportu REQ-UTVS-3: Zobrazení seznamu sportů REQ-UTVS-4: Zrušení zápisu cvičení (paralelky) REQ-UTVS-5: Zápis cvičení (paralelky) 3.3 Hodnocení vyučujících a předmětů (FelGuide) Popis a priorita Aplikace bude umožňovat hodnotit vyučující a předměty, stejně jako prohlížet hodnocení jiných studentů. V současné době je tato funkcionalita pokryta pouze webovou stránku (odtud název FelGuide), která je ovšem neaktualizovaná a obsahově zastaralá. Naše aplikace se přesto bude napojovat na tento server a vyparsuje z něj všechny komentáře a hodnocení, která na něm již jsou. Priorita této funkčnosti je střední Uživatelské akce a reakce systému Aplikace bude s uživatelem komunikovat pomocí GUI. Uživatel bude program ovládat pomocí formulářů a dialogových oken. V případě potřeby se aplikace připojí na server, na který uloží nové hodnocení, případně stáhne požadované hodnocení. Všechny tyto aktivity budou reflektovány přímo v aplikaci notifikací pro uživatele Funkční požadavky REQ-FELGUIDE-1: Přidáno hodnocení REQ-FELGUIDE-2: Vyhledávání v seznamu vyučujících REQ-FELGUIDE-3: Zobrazení hodnocení osoby REQ-FELGUIDE-4: Zobrazení seznamu předmětů REQ-FELGUIDE-5: Zobrazení seznamu vyučujících 4 Požadavky na vnější rozhraní 4.1 Uživatelské rozhraní Grafické rozhraní aplikace je vytvořeno pomocí grafických knihoven Pythonu. Místo textového popisu přikládáme přímo screenshoty.

7 4.1.1 Obecné Přihlášení Okno KOS Studijní výsledky

8 4.1.3 Okno KOS Sylaby předmětů Okno KOS Poznámky k předmětům

9 4.1.5 Okno KOS Jednorázové akce Okno KOS Zapsané předměty Okno KOS - Zápis předmětu podle studijního plánu

10 4.1.8 Okno KOS Předměty podle studijního plánu Okno KOS Všechny předměty

11 Okno KOS Zobrazit rozvrh Okno KOS Tvorba rozvrhu

12 Okno KOS Termín zkoušek Okno KOS Přihlášené zkoušky

13 Okno UTVS Seznam cvičících Okno UTVS Seznam sportů

14 Okno FEL Guide Seznam předmětů Okno FEL Guide Seznam vyučujících

15 Okno FEL Guide Vyhledávání 4.2 Hardware interface Aplikace nevyžaduje speciální hardware pro svůj běh, stačí průměrný počítač. Aplikace bude pouze potřebovat připojení k internetu a tiskárnu pro případný tisk rozvrhů. O samotnou komunikaci s hardwarem se bude starat pouze operační systém. Minimální požadavky: procesor 800MHz, paměť 128MB RAM, cca 50MB volného místa na disku. 4.3 Software interface Aplikace bude multiplatformní, takže nebude omezena jen na jeden systém. Aplikace bude potřebovat Python verze 2.7, knihovnu PyQt verze 4.7.7, aplikaci OpenSSL a knihovnu PyOpenSSL. Důležitou komponentou, na kterou budeme naši aplikaci integrovat je systém KOSu, UTVS a FelGuide. Jak již ale bylo v této specifikaci zmíněno, tyto systémy jsou pro externí uživatele prakticky uzavřené (hlavně tedy aplikace KOSu). Bylo proto nutné si vytvořit na základě diplomové práce Olega Smirskeho vlastní falešný server se stejným rozhraním jako má zmíněná diplomová práce. Mezi tímto serverem a aplikací bude probíhat veškeré komunikace týkající se KOSu pomocí XML. Na tento server se bude uživatel autentizovat a z něho získávat všechna data (seznamy zkoušek, předmětů, studijní výsledky). Tyto hodnoty budou samozřejmě falešné, ale aplikace bude napsána tak, aby bylo možné její nasazení na reálný server. Tímto problémem se ale náš projekt nezabývá Dále se aplikace bude připojovat k serveru UTVS. Po konzultaci s administrátorem serveru UTVS jsme přistoupili k tomu, že vytvoříme DTD pro XML export dat z UTVS a s ním budeme v aplikaci pracovat. Jelikož se plánuje vytvoření aplikace pro XML export dat z UTVS na příští rok, neměl by pak být s připojením na server problém. Samozřejmě za předpokladu, že naše DTD nepozmění.

16 4.4 Komunikační interface Aplikace bude komunikovat se servery pomocí TCP/IP protokolu. Se serverem KOS pak HTTPS, se serverem FEL guide a se serverem UTVS po normálním HTTP. Bude využívat formátu XML pro přenášení dat z a do KOS serveru, z UTVS serveru a parsování HTML z FEL guide serveru. 5 Ostatní (nefunkční) požadavky 5.1 Požadavky na výkon Aplikace by měla být rychlá i na starších počítačích a její výkonnost by neměla záviset na konkrétním hardwaru, pokud se nejedná o velmi starý stroj. Vzhledem k použitým technologiím, které jsou rychlé a nenáročné, a vzhledem k tomu, že projekt není až tak velký, aby měl signifikantní podíl na vytíženosti počítače, očekáváme rychlý chod programu a tedy bezproblémové užívání. 5.2 Požadavky na bezpečnost Nejdůležitějším požadavkem na bezpečnost bude, aby aplikace sama nezměnila studentovi údaje bez jeho vědomí. Také se nesmí poškodit informace uložené na disku počítače uživatele ani počítač (software) samotný. Aplikace by měla hlídat každý uživatelův krok a ve vážnějších rozhodnutích vyžadovat potvrzení, například při zrušení předmětu. Jelikož studentský uživatelský účet v KOSu obsahuje osobní informace o studentech a v podstatě na něm závisí jejich studium, je potřeba zajistit bezpečný přístup do uživatelského účtu na serveru. Komunikace se serverem tedy bude probíhat pomocí protokolu https, který nám zajistí, že se do komunikace mezi server a klientskou aplikaci nedostane někdo cizí. Dále je potřeba zajistit, že se data ze samotné aplikace nedostanou do cizích rukou, což bude vyřešeno tak, že dokud se student nepřihlásí přes https na server, nebude mu aplikace zpřístupněna. 5.3 Atributy kvality aplikace Důležité je navrhnout aplikaci tak, aby se dala v budoucnosti jednoduše rozšiřovat o další funkce. Samozřejmostí je také uživatelská přívětivost a správnost chodu. Aplikace by měla být stabilní. Aplikace by měla způsobovat menší zátěž serveru a menší datový traffic než stávající webová aplikace KOS.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz ZPRACOVÁNO DNE: 19. 4. 2007 Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více