Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1

2 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní upravovat a rozšiřovat obsah webového portálu bez znalosti jazyků HTML a CSS. Systém je modulární, tzn. jeho funkčnost je rozšiřována pomocí modulů, které lze libovolně přidávat. 2 Základy ovládání systému 2.1 Přihlášení do systému Při přihlášení do administrace systému musíte zadat Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud jste zatím hesla neměnili a neupravovali uživatele, použijte výchozí správcovský účet. Přihlašovací jméno a heslo pro výchozí správcovský účet Vám bylo dodáno při instalaci systému. Po přihlášení budete přesměrování na hlavní obrazovku systému. Upozornění: Doporučujeme heslo ke správcovskému účtu co nejdříve změnit. Strana 2

3 2.2 Hlavní obrazovka systému 1. Přepínač jazyků. Umožňuje přepínat jazyk, ve kterém je obsah systému zobrazen. 2. Hlavní menu. Vyjíždějící menu obsahující hlavní volby systému. Ve webové edici obsahuje pouze volbu pro přihlášení a odhlášení uživatele. 3. Panel rychlého spuštění. Zástupci pro rychlé otevření nejpoužívanějších souborů. 4. Ovládací panel menu. Obsahuje tlačítka pro navigaci v menu a odkaz na fulltextové prohledávaní obsahu. 5. Menu. Obsahuje přehled souborů v systému. 6. Název a cesta k aktuálnímu souboru. 7. Akce, které lze provádět s aktuálním souborem. 8. Volba pro výběr typu a přidání podsouboru do aktuálního souboru. 9. Filtry. Umožňují definovat filtry omezující zobrazení podsouborů. 10. Řazení. Určuje, podle které hodnoty budou seřazeny zobrazené podsoubory. Strana 3

4 11. Seznam podsouborů. Každý typ podsouboru má vlastní tabulku. 12. Podsoubory. Seznam podsouborů, které obsahuje aktuální soubor. 13. Akce, které lze provádět s příslušným podsouborem. 14. Čas do automatického odhlášení ze systému. 2.3 Používání menu Menu pracuje podobně jako menu v průzkumníku Microsoft Windows. Jednotlivé položky lze rozbalovat a zabalovat pomocí symbolů [+] a [-]. Při kliknutí levým tlačítkem se soubor otevře. Při kliknutí pravým tlačítkem se zobrazí kontextová nabídka akcí k souboru. Upozornění: V menu se nezobrazují všechny soubory v systému. Každý uživatel vidí pouze soubory, na které má oprávnění. Upozornění: V menu se nezobrazují všechny soubory, které do systému přidáte. Některé soubory se kvůli přehlednosti v menu automaticky nezobrazují. Uživatel má také možnost zobrazení některých souborů v menu zakázat. 2.4 Koš Pokud v systému odstraníte nějaký soubor, není soubor ihned odstraněn natrvalo. Nejdříve je přesunut do koše. Z koše jej lze buď obnovit, nebo natrvalo smazat. Je také možné vysypat celý koš. 2.5 Filtry a řazení Při prohlížení seznamu podsouborů je jejich počet občas příliš velký a znesnadňuje nalezení požadovaného souboru. V tom případě je možné použít filtry. Filtrů lze přidat obecně libovolné množství. Nejprve zvolíte, podle jaké hodnoty souboru chcete filtrovat a přidáte příslušný filtr. Poté stačí vyplnit např. hledanou hodnotu názvu a aktualizovat seznam podsouborů. V seznamu se zobrazí pouze soubory, které vyhovují všem zadaným filtrům. Strana 4

5 Také lze nastavit, podle jaké hodnoty budou podsoubory v seznamu podsouborů seřazeny. 2.6 Průvodci Při spuštění některých akcí je nejprve třeba určit parametry prováděné akce. Uživatel musí zadat jméno nově vytvářeného souboru, obsah stránky a podobně. K tomu slouží průvodci. Průvodce je sled několika vstupních obrazovek, sloužících k zadávání údajů. Průvodci pro jednotlivé akce se mohou lišit, ale vždy je tvoří některé ze základních součástí, které si popíšeme dále. Strana 5

6 1. Název prováděné akce 2. Přepínač jazyků obsahu. Některá pole mají hodnoty pro více jazyků. Tímto přepínačem určujete, pro jaký jazyk hodnoty aktuálně nastavujete. 3. Zavírací tlačítko. Zruší provádění akce a zavře průvodce. 4. Zadávací pole. 5. Textový editor. Umožňuje editovat obsah podobně jako v programu Microsoft Word. 6. Obsah textového editoru. Zobrazuje přibližnou podobu textu tak, jak bude zobrazen na výsledné stránce. 7. Zavírací tlačítko. Zruší provádění akce a zavře průvodce. 8. Potvrzovací tlačítko. Potvrdí zadané údaje a spustí akci. 1. Seznam fází průvodce. Funguje jako záložky, s jejichž pomocí se lze navigovat mezi jednotlivými obrazovkami průvodce. Jednotlivé fáze mohou být označeny několika způsoby. 2. Povinné fáze. Jsou označeny hvězdičkou. Tyto fáze je nutné vyplnit. 3. Zadané fáze. Jsou vypsány zeleně. Tyto fáze již byly zadány. 4. Chybné fáze. Jsou vypsány červeně. Tyto fáze byly zadány, ale vyplněné hodnoty nebyly platné. 5. Nevyplněné fáze. Jsou vypsány černě. Tyto fáze ještě nebyly zadány 6. Název povinného zadávacího pole. Je označen hvězdičkou. 7. Hodnota zadávacího pole. 8. Nápověda k zadávacímu poli. 9. Přesun na předchozí fázi. 10. Přesun na následující fázi. Strana 6

7 2.7 Textový editor Systém Ariadne3 používá pro editaci obsahu vestavěný textový editor, který umožňuje přímo při editaci vidět přibližný vzhled výsledného dokumentu. Editace probíhá podobně jako v editoru Microsoft Word. V editoru [1] je řada příkazových tlačítek, které umožňují např. ztučnit text, přidat podtržení, vložit tabulku, obrázek, atd. V obsahové části [2] je pak zobrazen editovaný text tak, jak bude přibližně vypadat na výsledné stránce. Některé objekty (obrázky, novinky,...) jsou reprezentovány pouze ikonou, která označuje místo na nějž se ve výsledném obsahu daný objekt vloží. Strana 7

8 3 Moduly systému 3.1 Správa uživatelů a skupin V systému můžete vytvořit libovolný počet uživatelů, kteří budou mít oprávnění ke správě obsahu. Každý uživatel bude mít svoje přihlašovací jméno, heslo a bude určeno, do jakých uživatelských skupin bude patřit. V systému jsou vytvořeny tři skupiny, do kterých může být uživatel začleněn. Správci webu mají přístup ke všem souborům ovlivňujícím obsah webového portálu Správci novinek mají přístup pouze k přidávání a mazání novinek Správci obrázků mají přístup pouze do složky Obrázky, kde mohou vytvářet složky a přidávat obrázky Každý uživatel může být členem více uživatelských skupin. Potom má oprávnění k provedení akce v případě, že ji má povolenu alespoň jedna skupina, jíž je členem. Všichni uživatelé systému jsou zobrazeni ve složce Uživatelé. 3.2 Soubory a obrázky Do vašeho systému můžete nahrávat obrázky a soubory z Vašeho počítače. Tyto soubor můžete buď přidat jako přílohu k stránkám (zobrazí se pak v seznamu přiložených souborů) nebo je umístit do oddělené složky a odkazovat se na ně přímo z obsahu stránek. U každého souboru můžete při přidání zvolit jeho popisek pro všechny jazyky. Název se odvodí z názvu souboru. Pokud budete chtít, můžete název později změnit. U obrázku můžete také při přidání zvolit popisek. Další volbou, kterou musíte učinit je, zda chcete ověřovat přístupová práva k obrázku nebo ne. U obrázků s kontrolou přístupových práv systém kontroluje práva uživatele na obrázek při každém zobrazení. Umožňuje Vám to zabezpečit obrázek před zobrazením neoprávněným osobám. Ovšem ověřování práv vždy trvá jistou dobu. Proto je pro obyčejné obrázky, které budou volně vystaveny na stránkách přístupová práva neověřovat a obrázek nechat volně přístupný. Obrázky je možné vložit do obsahu stránky pomocí textového editoru tlačítkem Vložit Obrázek. Také je možné vložit celou složku obrázků Strana 8

9 jako galerii tlačítkem Vložit galerii. Upozornění: Většina serverů neumožňuje, kvůli technickému omezení velikosti paměti, zpracování obrázků v příliš vysokém rozlišení. Může proto dojít k chybě pokud se pokusíte přidat do systému příliš velký obrázek. Podstatná není velikost souboru obrázku, ale jeho rozlišení. 3.3 Webové portály Webové portály se mohou skládat ze dvou druhů souborů. Webových složek a stránek. Stránky jsou sobory obsahující nějaký zobrazitelný obsah. Webové složky slouží pouze k seskupení stránek do skupin, ale samy žádný vlastní obsah nemají. U webové stránky můžete nastavit její jednoznačný identifikátor (společný všem jazykům) a pak pro každý jazyk zvlášť název stránky, její popis a obsah. Pro zadávání obsahu lze využít textový editor. Obsahem stránek může být formátovaný text, tabulky, seznamy, obrázky, seznamy novinek a odkazy na další stránky nebo soubory v systému. Do obsahu stránky je také možné vložit odkazy na jiné stránky, obrázky, soubory ze systému pomocí tlačítka textového editoru Vložit odkaz. 3.4 Novinky Novinky se v systému přidávají do speciální složky. Každá novinka má nastaveno několik parametrů, a to především jednoznačný identifikátor, titulek a obsah. Pro editaci obsahu lze použít textový editor. Každá novinka může mít vyplněno jméno autora (není povinné). Dále je možno novinku označit za důležitou. Důležité novinky budou na výsledných stránkách zvýrazněny a posunuty před novinky nedůležité. Posledními volbami je platnost novinky. Každé novince lze nastavit, od kterého data se má zobrazit a od kterého data přestává být platnou. Pokud nevyplníte hodnotu Platná do, bude novinka zobrazena neustále, dokud nebude ze systému smazána. Novinky lze vložit do obsahu stránek webového portálu pomocí textového editoru, tlačítka Vložit novinky. 3.5 Hlášení chyb Modul slouží k hlášení chyb našemu systému technické podpory. Strana 9

10 Po otevření souboru Nahlásit chybu se Vám zobrazí formulář pro vyplnění hlášení o chybě. Zde vyplníte předmět Vašeho hlášení, podrobný popis chyby a případně můžete připojit soubor, který chybu blíže popíše (například snímek obrazovky). Po stisknutí tlačítka odeslat se zpráva pošle na náš server pro technickou podporu a v nejbližší době bude zpracována. 4 Adresářová struktura Ariadne tento soubor představuje kořenovou složku celého systému. Koš do koše se přesouvají všechny soubory po jejich smazání. Jazyky tato složka obsahuje definice všech jazykově závislých hodnot v systému. Ve web edici je správci stránek dostupný pouze soubor, který obsahuje jazykové definice ovlivňující vzhled výsledné webové prezentace. Veřejný web tato složka definuje celý obsah výsledné webové prezentace. Náhled pomocí tohoto odkazu se můžete přepnout na náhled výsledné webové prezentace. Novinky do této složky se přidávají soubory představující novinky zobrazované ve výsledné webové prezentaci. Obrázky do této složky se umisťují všechny obrázky pro webovou prezentaci, galerie a podobně. Obrázky lze strukturovat do hierarchie složek. Soubory zde se umísťují soubory ke stažení, na které se lze odkazovat z obsahu prezentace. Soubory lze strukturovat do hierarchie složek. Hlavní menu do této složky lze umisťovat webové stránky nebo webové složky, které tvoří strukturu hlavního menu prezentace. Dolní menu do této složky se umisťují položky přístupné z menu v zápatí stánky. Nahlásit chybu pomocí tohoto systému můžete autory systému informovat o výskytu chyby v systému. Strana 10

11 4.1 Typy souborů Každý soubor v systému Ariadne3 přísluší určitému typu. Každý typ má svůj zvláštní význam, vlastní akce a způsob ovládání. V této sekci popíšeme nejdůležitější vlastnosti hlavních typů souborů, které se vyskytují v systému Ariadne3 - Intranet Edition. 4.2 Vlastnosti všech typů souborů Všechny typy mají určité společné vlastnosti. Akce Pořadí Tato akce umožňuje nastavovat pořadí souboru v menu (nemusí odpovídat pozici souboru v seznamu souborů). Také zde lze zapnout volbu Nezobrazovat podsoubory, která skryje všechny podsoubory aktuálního souboru z menu pro větší přehlednost a urychlení systému. Soubory jsou nadále dostupné přes seznam souborů. Upozornění: Tyto vlastnosti a akce nemusí být dostupné pro všechny soubory, se kterými se v systému setkáte. Přístup k některým akcím může být omezen v závislosti na oprávněních uživatele Typ Složky Složky mohou obsahovat soubory dalších typů. Jaké typy souborů je povoleno do složky přidávat se může lišit v závislosti na nastavení systému Typ Webové složky Tyto soubory představují složky pro webové stránky. Webové portály nemají vlastní obsah. Od složek se liší tím, že (pokud je to v systému povoleno) uživatele automaticky přesměrují na první webovou stránku, kterou obsahují Typ Webové stránky Tyto soubory představují samotné stránky s informačním obsahem. Jejich obsah lze nastavit různý pro různé jazyky. Strana 11

12 4.2.4 Typ Obrázky Obrázky, které lze vkládat do stránek. Ke každému obrázku se automaticky vytváří několik různě velkých náhledů, pro rychlejší načítání na stránkách Typ Soubory Soubory ke stažení, na které se lze odkazovat z obsahu stránek. Např. dokument ve formátu PDF Typ Novinky Tyto soubory představují novinky přidávané do systému, které se zobrazují na veřejné webové prezentaci. Každý soubor odpovídá jedné novince Typ Jazyky Tyto soubory obsahují jazykové hodnoty pro překlad systému do různých jazyků. Správce tak může měnit texty zobrazované v systému v závislosti na jazyku. Strana 12

13 5 Jednoduché návody 5.1 Přidání stránky 1) Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, pod který chcete stránku přidat. 2) Zvolte z nabídky položku Nový podsoubor. 3) Ze seznamu povolených typů zvolte typ Stránky. 4) Nyní můžete stránce vyplnit jednoznačný identifikátor, název a obsah (pokud chcete vyplnit název a obsah pro další jazyky, přepněte jazyk, pomocí záložek v záhlaví průvodce). 5) Stiskněte potvrzovací tlačítko. 5.2 Přidání novinky 1) Klikněte pravým tlačítkem myši na Novinky. 2) Zvolte z nabídky položku Nový podsoubor. 3) Nyní můžete vyplnit identifikátor novinky (jednoznačný název pro všechny jazyky), nadpis, obsah novinky, a dobu platnosti (pokud nevyplníte Platná do, bude novinka zobrazena neustále). 4) Stiskněte potvrzovací tlačítko. 5.3 Vložení obrázku do stránky 1) Nejprve musíte přidat obrázek do složky obrázků. Klikněte pravým tlačítkem na složku Obrázky a zvolte z nabídky Přidat soubor. 2) Zvolte soubor s obrázkem, který chcete přidat do systému a stiskněte potvrzovací tlačítko (ostatní zadávací pole můžete nechat ve výchozím stavu). 3) Nyní už můžete vložit obrázek do obsahu stránky. Klikněte pravým tlačítkem na stránku, do které chcete přidat obrázek a zvolte Upravit. 4) V textovém editoru se Vám zobrazí obsah stránky. Klikněte na místo, kam chcete obrázek vložit a stiskněte tlačítko Vložit obrázek v panelu nástrojů textového editoru. Strana 13

14 5) Zobrazí se Vám rozhraní pro přidání obrázku. Nejprve zvolte velikost, v jaké chcete obrázek vložit a zda má být obtékaný textem. Poté ze seznamu obrázků v systému zvolte obrázek, který chcete přidat. 5.4 Vložení galerie 1) Nejprve musíte vytvořit novou složku pro galerii. Klikněte pravým tlačítkem na složku Obrázky a zvolte z nabídky Přidat soubor. Vyberte typ souboru Složky. 2) Zvolte název složky galerie a stiskněte potvrzovací tlačítko. 3) Nyní už můžete vložit obrázky do galerie. Do Vámi vytvořené složky galerie přidejte všechny obrázky, které chcete, aby v galerii byly. 4) Teď potřebujete vložit galerii do obsahu stránky. Klikněte pravým tlačítkem na stránku, kam chcete galerii přidat a zvolte Upravit. Otevře se Vám průvodce pro změny obsahu stránky. 5) Klikněte na místo, kam chcete galerii vložit a stiskněte tlačítko Vložit galerii v panelu nástrojů textového editoru. 6) Zobrazí se Vám rozhraní pro přidání galerie. Nejprve zvolte velikost, v jaké chcete obrázky z galerie vložit. Poté vyberte složku galerie, z níž se budou obrázky zobrazovat. 7) V obsahu stránky se nyní zobrazí všechny obrázky, které přidáte do složky galerie. Strana 14

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 1 Matematika a matematická informatika Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Autor: Jiří Maňas Gymnázium JAK, Komenského 169, 688 31, Uherský

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Správa obsahu. Správa obsahu

Správa obsahu. Správa obsahu Stránka 1 Obsah Co s tím?... 2 Kudy dovnitř... 3 Spravujeme obsah... 3 Co objevil Průzkumník... 4 Moje první stránka... 4 Co je to URL... 5 Obsah www stránky... 6 Vlastnosti mé stránky... 7 Vzhůru dolů

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více