Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010"

Transkript

1 2010 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi Autoři: Gregr Filip, Kudláček Marek, Nevřala Radek, Pelc Michal, Švec Jiří, Tihlařík Jaroslav Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno

2 Strukturovaná kabeláž

3 Datové kabely UTP - ( Unshilded Twisted Pair ) Kabel bez stínění jednotlivých párů a bez společného stínění všech párů FTP - ( Foil-shilded Twisted Pair ) Kabel bez stínění jednotlivých párů a se společným stínění všech párů folií. STP - ( Shilded Twisted Pair ) Kabel se stíněnými jednotlivými páry a bez společného stínění všech párů. Koaxiální kabel Tvoří vnitřní vodič měděný nebo postříbřený, kolem kterého je nanesena izolující vrstva dielektrika. Na této vrstvě je vodivé opletení, překryto další vrstvou dielektrika neboli pláštěm. U počítačových sítí se používá koaxiální kabel s impedancí 50 Ohm. Podle kvality přenosové cesty kanálu (přípojky a propojky mezi centry) dělíme kabely do následujících tříd: Třída A do 100kHz Třída B do 1MHz Třída C do 16MHz Třída D do 100MHz Třída E do 250MHz Třída F do 600MHz V současné době se nové kabeláže budují tak, aby splňovaly minimálně parametry požadované pro třídu D nebo E. Pro označení kvality kabelážních prvků se obvykle používá pojem kategorie. Nejpoužívanější třídě D odpovídají přibližně parametry prvků kategorie 5 (dříve 5e), třídě E prvky kategorie 6 a třídě F prvky kategorie 7.

4 Kategorie 3 (CAT 3) Šířka pásma této kategorie kroucené dvojlinky je rozšířena na 16 MHz. Používá se v síti Ethernet a především ve standardu 10BaseT. V dnešní době se již k výstavbě nových sítí nepoužívá, ale tam, kde je již použita ji lze využít pro přenos telefonního signálu. Kategorie 3 je vhodná pro přenosové rychlosti 10 Mb/s. Prvky kabelu mají nejmenší vzájemný zkrut. Značení vodičů (barevný kód kabelu): 1. bílomodrá modrá 2. bílooranžová oranžová 3. bílozelená zelená 4. bílohnědá hnědá Kategorie 5 (CAT 5) Využívá se především v datových sítích. Dříve se tato kategorie označovala jako Kategorie 5E. Oproti předchozím kategoriím má několikanásobně širší přenosové pásmo a to 100 MHz. Standardní přenosová rychlost této kategorie je 100 Mb/s. Prvky kabelu jsou vzájemně zkrouceny. Popřípadě mohou být jednotlivé žíly v páru slepeny. Značení vodičů (barevný kód kabelu): 1. bílá modrá 2. bílá oranžová 3. bílá zelená 4. bílá hnědá Kategorie 6 (CAT 6) Uvnitř kabelu této kategorie je umístěn plastový střed, který drží jednotlivé vodiče párů ve vzájemném zkrutu a zároveň slouží jako stínění mezi jednotlivými páry kabelu. Prakticky jde o plastový oddělovač ve tvaru znaménka +. V každé části je umístěn jeden pár. Kategorie 6 pracuje s šířkou pásma 250 MHz. Rozlišujeme ještě Kategorii 6A, která oproti CAT 6 má pásmo ještě širší 500 MHz. Kategorie 6 se využívá v 10 Gigabitovém Ethernetu. Jednotlivé žíly bývají v páru slepeny. Značení vodičů (barevný kód kabelu): 1. bílá modrá 2. bílá oranžová 3. bílá zelená 4. bílá hnědá Kategorie 7 (CAT 7): Jde o zatím ne moc používanou kategorii kroucené dvojlinky. Šířka pásma CAT 7 je 600 až 700 MHz. CAT 7 má stíněný každý pár zvlášť hliníkovou fólií, ale také má stíněné všechny páry dohromady. Tato kategorie se tolik nepoužívá, protože ještě nejsou známy všechny její vlastnosti, tak dokonale, aby se její využití mohlo zaručit.

5 Ukončování kabelů konektory zásuvky Patch panely Blok 110 Konektory RJ 45 Zapojení konektoru vychází z normy EIA/TIA T568. Tato norma specifikuje vlastnosti a základní přenosové požadavky pro kategorie 3, 5, 6 a 7. Tento standard byl rozšířen normou ANS/TIA/EIA T568A. Pin T568 A T568 B

6 Datové zásuvky Jsou koncovým bodem datové sítě. Datový kabel se do zásuvky připojuje pomocí zářezové techniky. Na zapojení zásuvek se vztahují normy EIA/TIA T568 a ANS/TIA/EIA T568A.

7 Patch panely Je pasivní prvek datové sítě. Slouží k ukončení datových kabelů v propojovacím místě sítě - Racku a ke snadnému vzájemnému propojení takto ukončených kabelů. Z přední strany je vstup pro konektor RJ45 a na straně zadní je pole pro naražení vodičů. Vzájemně se patch panely propojují pomocí patchcordu přímý datový kabel o délce do 2m.

8

9

10 Projektování a navrhování sítí Při návrhu sítě musíme respektovat předmět zadání a další omezující faktory. Požadavek na zadání projektu sítě určité lokality může zahrnovat návrh: Položení vedení Telefonní instalace Instalace datové sítě Instalace video rozvodů Centrální anténní instalaci Instalaci bezpečnostní technologie Uvedení do provozu a údržbu Jednotlivé body zadání projektu nemusí být stejné, závisí především na požadavcích a potřebách konkrétního zákazníka. Při práci na návrhu projektu se především musí respektovat: Požadavky zákazníka Druhy rozvaděčů Druhy a typy kabelů Druhy sítí a jejich charakteristiky Omezující faktory ve vztahu k projektování Platné předpisy Tovární příručky s předpisy o použití zařízení Další informace, uvedené především v odborné literatuře Stavební výkresy Rozvaděče Druhy rozvaděčů a jejich popis viz kapitola Topologie strukturované kabeláže Účelem rozvaděčů je vytvořit centrální místo pro připojení přenosových kabelů, kam a odkud vedou veškerá propojení. Toto místo se většinou volí v geometrickém středu sítě. Hlavní rozvaděče budovy (HRB) umožňují vzájemné propojení více míst v jedné budově. Nejčastěji se umísťují v přízemí nebo v suterénu budovy. Horizontální rozvaděče jsou použity na propojení již konkrétních pracovišť a bývají nejčastěji umístěny vždy jeden na poschodí.

11 Určující faktory při návrhu projektu a instalace 1. Reálné a realizovatelné požadavky zákazníka musí být zapracovány do projektu. 2. V projektu navrhneme použití vhodného technického a programového vybavení (HW a SW). 3. Návrh projektu by měl respektovat přenos s využitím všech známých přenosových rychlostí, i když se v daném čase ještě plně nepoužívají (uvažovat i známou budoucnost). 4. Projekt nesmí být jednoúčelový, pokud se týká použitých druhů a typů zařízení. Měl by umožňovat připojení obdobných zařízení od více výrobců. 5. Instalace nového zařízení má, pokud je to možné, neznehodnotit dosavadní zkušenosti uživatelů, ale rozvíjet je směrem k větším možnostem. 6. Projekt navrhujeme tak, aby připojení nového zařízení bylo bezproblémové, Respektujeme modulový přístup. 7. Projekt musí být realizovatelný a dostatečně pružný na realizaci nových potřeb zákazníka. 8. V projektu musíme počítat se zajištěním proti: a. Totálnímu výpadku zapájení b. Krátkodobému snížení napájení sítě podpětí c. Poruchovým špičkám napětí přepětí d. Rušivým impulzům e. Poruchám frekvence 9. Výkresová dokumentace musí obsahovat jasné informace o umístění: a. Všech rozvaděčů, včetně zásuvek pro připojení zvláštních zařízení b. Serveru a telefonní ústředny PBX c. Faxu popřípadě jiného zvláštního zařízení d. Telefonních a datových síťových zásuvek 10. Výběr druhu sítě musí být zdůvodněn konkrétními argumenty a doplněn o dostatečně přesnou výkresovou dokumentaci. Uveďte v dokumentaci seznam všech použitých součástek, přístrojů a zařízení i přenosových médií v síti (koaxiální kabel, kroucená dvojlinka nebo optika). 11. V dokumentaci pro instalaci specifikujte u každého kabelu i jeho přenosovou kapacitu. 12. Všechny výkresy v dokumentaci projektu musí vzájemně korespondovat. 13. Před začátkem realizace projektu musí mít zákazník k dispozici výkresovou dokumentaci a slovní zdůvodnění výběru k vyjádření a oponentuře. 14. Nezapomeňte na odborný dohled při realizaci sítě.

12 Bezdrátové sítě WiFi Určeno pouze ke studijním účelům! Obsah byl čerpán z knihy Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce Patrick Zandl Vydavatelství a nakladatelství Computer Press ISBN

13 Základy sítí Komponenty sítě Distribuční systém Ve většině případů je řešen jako kombinace síťového mostu a distribučního média, jímž je páteřní síť používaná pro přenášení dat mezi přístupovými boy. Přístupový bod Představuje právě ono přemostění mezi kabelovou a bezdrátovou sítí. Bezdrátové médium Je pro sítě WLAN totéž, co kabeláž pro sítě kabelové. Bezdrátové médium je nosičem přenášených dat. Bezdrátovým médiem se rozumí radiové frekvence (2,4 a 5 GHz) a málo využívaná infračervená fyzická vrstva. Stanice Stanicí může být obecně jakékoliv zařízení: počítač, notebook, PDA, Nikde není řečeno, že stanice v bezdrátové síti musí být mobilní. Typy sítí Ad-hoc Někdy se rovněž nazývají nezávislé sítě, to z toho důvodu, že jednotlivé stanice v takové síti spolu komunikují přímo, podle potřeby, a tedy nezávisle na nějakém prostředníkovi. Pro menší síť s několika stanicemi vzdálených pár metrů od sebe je to vhodné komunikační schéma, ale je zřejmé, že sítě s více počítači nebo sítě v členitějších a rozlehlejších prostorách, kde princip vzájemného radiového dosahu nemůže být vždy zajištěn, takto realizovat nelze. Nejčastějším použitím je propojení několika počítačů z nějakého specifického důvodu a na omezený čas např. LAN párty, nárazová výměna dat, atd.

14 Infrastrukturní sítě Mají svoji přesně vymezenou infrastrukturu. Roli spojovacího článku zde přijímá přístupový bod (access point, AP). AP je tedy rozhranním mezi bezdrátovou a drátovou sítí, plní tedy funkci datového mostu. Přístupový bod je schopný komunikovat s více než jednou stanicí, a proto může propojovat i bezdrátové stanice vzájemně mezi sebou, pokud se nalézají v jeho dosahu nezávisle na tom, zda tyto stanice chtějí používat most do kabelového Ethernetu. Asociace s přístupovým bodem Asociace je obdobou vložení ethernetového kabelu do zásuvky. Asociační proces vždy iniciuje stanice a přístupový bod připojení k sobě umožní nebo zamítne. Jedna stanice nemůže být asociována k více přístupovým bodům současně. Na straně Přístupového bodu toto omezení není. Většina přístupových bodů umí zvládnout zhruba 253 najednou připojených stanic. Nejlevnější přístupové body bývají omezeny jen na několik desítek stanic je to praktické omezení čím více připojených stanic tím menší je průměrná přenosová rychlost. Fyzická vrstva Je fyzickým rozhraním mezi zařízením i v síti. Dostupné radiové frekvence Bezdrátové sítě standardu IEEE pracují ve frekvenčním pásmu 2,4 zjednodušeně řečeno v pásmu 2,4 GHz. - 2,4835 GHz tedy Kromě tohoto pásma se pro WiFi sítě vyhrazuje ještě pásmo 5GHz. To používá zatím technologii a, jenže ta v Evropě není povolena a tak se čeká na jejího nástupce, označovaného jako h, jenž evropským předpisům vyhovuje.

15 Povolené radiové frekvence pro WiFi v pásmu 2,4 GHz Region Frekvenční rozsah v GHz Počet kanálů USA 2,4000-2, Evropa 2,4000-2, Francie 2,4465-2, Španělsko 2,445-2, Japonsko 2,471-2, Kanál Frekvence (GHz) 1 2, , , , , , , , , , , , , ,484 Frekvenční rozsah jednoho kanálu je 22MHz, jenže odstup mezi jednotlivými kanály je 5MHz. V praxi to tedy znamená, že vysílání na jednom kanálu se překrývá s vysíláním na sousedních čtyřech kanálech. Pokud chcete nastavit dva přístupové body tak, aby se jejich signál nepřekrýval a nerušil, musíte je nastavit tak, aby pracovaly minimálně pět kanálů od sebe.

16 Vícecestné interference O co jde, vysvětlíme na obrázku. Vysílač i přijímač používají všesměrovou anténu, a tedy signál je vysílán do všech směrů. Vzhledem k tomu, že signál se odráží od různých předmětů, vytvoří se obrovské množství různých signálových cest od vysílače k přijímači. Na obrázku jsou pro názornost zakresleny 3 cesty. Signály z různých cest jsou přijímány na přijímači v různém čase. Radiový signál je vlastně vlnění, které se v každém bodě skládá. A tak výsledný signál vznikne složením všech signálových cest. Zařízení pracující se standardem se umí vyrovnat se zpožděním 500 ns. Pokud zpoždění překročí tento limit, nebude přenosová trasa funkční. Jinak platí, že s narůstajícím zpožděním klesá přenosová rychlost. Vícecestné interference jsou důvodem, proč výrobce dávají do svých zařízení dvě antény. I vzdálenost několika centimetrů mezi anténami umožní velmi často snížit rozprostřené zpoždění vybráním signálu z lépe orientované antény. Spojová vrstva a MAC podvrstva Slouží jako rozhraní mezi fyzickou vrstvou a hostitelským zařízením a také vytváří podporu ad-hoc a infrastrukturního zapojení sítě. Koordinace přístupu k médiu Každý standard musí vyřešit koordinaci přístupu k přenosovému médiu. Tzn., že musí zajistit, aby nedošlo ke kolizím při vysílání jednotlivých stanic. V jednu chvíli může být totiž přijímán signál pouze z jedné stanice. Jedním ze způsobů koordinace přístupu je využití přístupového mechanismu CSMA/CA.

17 CSMA/CA Jedná se o mechanismus předcházení kolizím spolu s kladným potvrzováním. Stanice naslouchá Pokud je médium volné, počká ještě určený čas (DIFS) a pak začne vysílat Přijímací stanice zkontroluje CRC kontrolní součet přijatého paketu a odešle potvrzení ACK Pokud odesílající stanice obdrží potvrzující paket, znamená to pro ni, že nedošlo ke kolizi (pokud ACK nedostane, opakuje vysílání) Aby se snížila pravděpodobnost kolizí, odesílá stanice i řídící paket RTS, který obsahuje kromě zdroje a cíle i trvání následujícího přenosu. Cílová stanice odpoví paketem CTS obsahujícím dobu trvání přenosu. Po tuto dobu bude stanice brát médium jako používané, obsazené. Hardware pro WiFi sítě Značka versus asijské klony Většina WiFi zařízení se skládá vlastně jen z čipové sady (dodávané několika výrobci všem ostatním) a z další podpůrné elektroniky a vysokofrekvenčního vysílače a přijímače. Upřednostnit tedy značkové výrobky, nebo ušetřit a jít do produkce neznámých firem? Vždy záleží na tom, pro jaký účel nakupujete. Každé zařízení má dvě části, jimiž se můžete při výběru řídit: Ovládací software určený pro správu zařízení Čipová sada, na níž je zařízení vystavěno. Možnosti konfigurace Klientský software, například s podporou průvodců, wizardů, které vás provedou instalací či změnou parametrů. SNMP management (univerzální pro mnoho OS). Správa přes Telnet či podobné protokoly (řešení z nouze). Správa pomocí webového rozhraní (multiplatformní a oblíbené). Správa přes webové rozhraní Nejčastější a velmi oblíbený způsob správa zařízení. Webový prohlížeč je dostupný dnes již v každém OS a není tak nutné instalovat speciální utilitu nebo software. V žádném případě nenechávejte tovární nastavení hesla a přístupového jména pro správu zařízení. Zamezíte tak primitivním hackerským pokusům!

18 Čipová sada Taktéž nazývaná jako chipset je srdcem každého WiFi. Ona rozhoduje o tom jaké funkce WiFi zařízení nabízí, výkon procesoru rozhoduje o tom, jak rychle je WiFi zařízení nabízí a ovládací software rozhoduje o tom, co všechno z těchto funkcí si může uživatel změnit. Intersil - Používá většina výrobců. Lucent a Agere Druhý největší dodavatel čipsetů Další TI, AMD, Atmel, Intel, Přístupový bod Přístupový bod slouží pro směrování provozu mezi bezdrátovými klienty navzájem a mezi nimi a kabelovou sítí. Při výběru bereme v potaz: Výkon množství najednou připojených uživatelů Možnost připojení externí antény Vhodné rozhraní do kabelové sítě DHCP, zabezpečení, a další požadavky například na směrování. Výkon připojení většího množství uživatelů Levnější zařízení zvládnou např. jen 30 uživatelů, ty výkonnější 60, ale také 254 uživatelů najednou připojených uživatelů. Je ale důležité, že všichni klienti připojení na jeden přístupový bod, sdílejí rychlostní pásmo. To znamená, čím více připojených uživatelů, tím nižší přenosová rychlost. Síťový most Zařízení propojující dvě sítě LAN. Point to Point Propojení dvou bodů, dvou sítí LAN je nejjednodušší možností použití bezdrátového mostu. Tento model se používá všude tam, kdy máme dvě oddělené LAN sítě, například ve dvou budovách a pouze do jedné je přípojka Internetu. Důležité je uvědomit si, že se nedá přístupový bod fungující v režimu point-to-point mostu ještě navíc k připojení klientů. Běžné je, že v konfiguraci mostu zadáváte MAC adresu zařízení, která se propojují, aby nebylo možné připojení jiné neautorizované stanice. Point to Multipoint Díky této funkci lze k jedné síti připojit více dalších LAN sítí. Stejně jako u funkce P-T-P i u této funkce platí, že slouží k propojení dvou sítí a nikoliv k připojování klientů skrze WiFi. Bezdrátový opakovač S funkcí bezdrátového opakovače je možné jednotlivé přístupové body mezi sebou propojit bezdrátově a ethernetovou přípojku použít pouze pro jeden z nich.

19 Širokopásmové (domácí) směrovače Směrovač je zařízení starající se o směrování provozu mezi vnitřní sítí a Internetem. Je vlastně rozhraním mezi vnitřní sítí a propojením do Internetu. Širokopásmové směrovače zahrnují vše potřebné pro stavbu malé sítě. Rozhraní WAN Rozhraní pro připojení do Internetu. Rozhraní LAN Rozhraní pro zapojení několika počítačů (většinou 4) DHCP server Díky němu se nemusíte starat o konfiguraci síťového nastavení jednotlivých počítačů zapojených do sítě. NAT a firewall NAT = překlad adres. Díky tomuto se nelze dostat zvenčí na počítač ve vnitřní síti. Jednak jsou schovány za IP adresu směrovače, a jednak směrovač monitoruje přístupy na nestandardní porty a nenechá tudy útočníka projít. DMZ demilitarizovaná zóna. Pokud potřebujete, aby nějaký počítač ve vaší síti byl viditelný a přístupný z Internetu nastavte demilitarizovanou zónu. Všechny přístupy pak směrovač bez kontroly a omezení směruje na zadanou IP adresu. Omezení a řízení přístupu Směrovač umožňuje definovat seznam MAC adres, ze kterých lze k WiFi síti přistupovat. Print server některé směrovače nabízejí také USB port pro připojení tiskárny. Díky tomu je možné používat tiskárnu jakýmkoliv počítačem v síti. Konfigurace směrovače Většinu dnešních širokopásmových směrovačů lze konfigurovat přes webové rozhraní. Právě přívětivost nastavení a také možnosti nastavení jsou jedny z určujících parametrů při výběru vhodného domácího směrovače. Základní nastavení Internet nastavení rozhraní WAN LAN nastavení vnitřnísítě Wireless nastavení bezdrátového rozhraní Bezpečnost Systémová nastavení Nastavení DHCP Advanced Wireless Omezení přístupu na Internet Port forwarding Routing směrování provozu

20 Antény Základní rozdělení antén Směrovost antén Všesměrové antény šíří signál do všech stran. Nejběžnější dodávané antény přímo výrobcem zařízení. Antény sektorové vyzařují do určitého úhlu, např. 180 nebo jen 60 Používají se tam, kde je potřeba vykrýt specificky omezené oblasti. Antény směrové tyto antény září do jednoho bodu. Jsou nejčastěji používané na delší spoje.

21 Zisk (Gain) Představuje důležitý parametr antény. Laicky řečeno, čím vyšší ziskovost, tím vzdálenější signál je anténa schopna zachytit. Vlnová délka pro pásmo 2,4 GHz je 12,48 cm, půlvlna je pak dlouhá 6,24 cm. Zisk antény se udává v dbi, neboli v decibelech na izotop ( Izotropní anténa je anténa vyzařující do všech směrůrovnoměrně ). Méně často se udává jako dbd, neboli v decibelech na dipól. Běžně dodávaná anténa se zařízení od výrobce má zisk 2 dbi. Polarizace Při bezdrátovém přenosu používáme dva typy polarizace elektromagnetického vlnění: Lineární horizontální nebo vertikální Kruhovou pravotočivá nebo levotočivá Má-li být zajištěn optimální provoz datového spoje, musí být obě stanice vybaveny anténou se stejným druhem polarizace. Pokud bude náš zisk signálu nižší než plánovaný, je možné, že došlo k otočení roviny lineární polarizace. Problém odstraníme záměnou horizontální polarizace za vertikální nebo naopak otočením antény o 90. V praxi může dojít k potlačení zisku o 16 až 24 db, což vede ke značnému zhoršení nebo nemožnosti přenosu signálu. Tuto vlastnost můžeme také využít v prostředí se silným rušením. Vhodnou volbou polarizace můžeme rušení účinně potlačit. Polaritu vysílaného signálu lze u většiny komerčně prodávaných antén změnit otočením o 90. Vyzařovací úhel a vyzařovací diagram Definuje do jakého směru a pod jakým úhlem anténa vyzařuje. Každá anténa má dva vyzařovací úhly horizontální a vertikální. U všesměrových antén je horizontální vyzařovací úhel 360. Vertikální vyzařovací úhel vymezuje výšku vyzařovacího kužele. Na velikosti vertikálního vyzařovacího úhlu závisí také zisk antén, který ovšem u všesměrových antén nebývá velký, obvykle 5 až 12dBi, u jednoduchých antén i méně. Vyzařovací diagram se používá při konstrukci složitějších bezdrátových sítí. Zachycuje podstatně přesněji charakteristiku šíření signálu směrem od antény. Vzhled antény Důležitým parametrem každé venkovní antény jsou její rozměry a váha. Čím je anténa větší a těžší tím pevněji musí být uchycena. Venkovní antény také musí být dobře chráněny proti vlhkosti. Měli by bít z materiálů, které neoxidují.

22 Šíření radiového signálu Šíření radiového signálu ovlivňuje značné množství faktorů, které mohou šíření signálu komplikovat. Obecně platí pravidlo, mezi WiFi anténami by měla být přímá viditelnost. Bohužel ani splnění této podmínky nemusí vždy postačovat. Radiový signál se musí vyrovnat s těmito zásadními potížemi: Rušení jinými systémy ve stejném pásmu. Přímá viditelnost. Vlivy počasí. Vícecestné šíření signálu. Rušení systémy ve stejném pásmu Již víme, že kvůli šířce kanálu 22MHz a odstupu mezi jednotlivými kanály poskytuje WiFi pásmo pouhé tři zcela oddělené kanály - 1, 6, 11. Pokud jsou zdroje rušení z větší vzdálenosti, nevadí, že jsou i na kanálu, který se překrývá s námi použitým kanálem. Jak se řeší konflikty s rušením? Musí se dodržovat výkonnostní limity stanovené ČTU, tedy 100mW výstupního výkonu. Pokud se střetnou dva provozovatelé na stejné frekvenci, je povinen ten, kdo přišel později, rušení odstranit na svoje náklady. Přímá viditelnost a vlivy počasí Signál ovlivňuje vše, co mu stojí v cestě. Stromy, kopce, budovy, zdi, Počasí způsobuje při provozu jen drobné výchylky. Při silném dešti např. klesá signál o 0,05 db/km. Horší je tomu s mokrými stromy, které v cestě signálu představují často nepřekonatelnou překážku. Teoretické přenosové vzdálenosti Nutný zisk antény klienta Vzdálenost Zisk 0,8 3 km 7 9 dbi 3 8 km 9 15 dbi 8 11 km dbi 11 + km dbi Spojení point to point Přenosová rychlost 1 Mbit 2 Mbit 5,5 Mbit 11 Mbit Vzdálenost 6,4 km 4,8 km 3,4 km 2,1 km Spojení Point to Multipoint Přenosová rychlost 1 Mbit 2 Mbit 5,5 Mbit 11 Mbit Vzdálenost 3,7 km 2,6 km 1,9 km 1,2 km Vestavěné antény Řádově tři sta metrů v otevřeném prostoru. V uzavřeném prostoru, tři desítky metrů.

23 Používané jednotky a užitečné vzorce db (decibel) Používá se k vyjádření útlumu nebo zisku. Používání decibelů je důležité zejména proto, že decibely představují logaritmickou, nikoliv lineární hodnotu. Takže rozdíl 20dB znamená rozdíl 10x větší amplitudy signálu a 100x většího výkonu. Vždy když zvýšíte výkon na dvojnásobek, získáte 3 db. Kde P1 a P2 jsou známé výkony. db = 10 log P1 P2 dbm (decibel miliwatt) Tato jednotka informuje o síle signálu a je poměrnou jednotkou. Slabé signály jsou záporná čísla. Příklad: b karta má výstupní výkon +15dBm (32mW). To odpovídá citlivosti přijímače -83 dbm nutné pro přenos plnou rychlostí 11Mb/s Jak přepočítat výkon s mw na dbm? Kde P je výkon v mw dbm = 10 log 10 P 0,001 Kabely Ztráty signálu na kabelu mohou velmi snadno zlikvidovat zisk, jaký jsme nahnali díky kvalitní anténě. Kabel Impedance [Ω] Útlum [db] na 2,4 GHz na metr Průměr [mm] H ,35 6,8 H ,5 5,4 H ,22 10,3 RLA ,22 11,5 RG ,79 4,4 RG213/ ,37 10,3 LMR ,21 10,3 LMR ,62 5 Pro přenos signálu v pásmu 2,4 GHz jsou doporučené kabely s impedancí 50Ω. Minimální poloměr ohybu Při instalaci kabelu je nutné dbát na poloměr ohybu. Tento minimální poloměr ohybu je hranicí, za kterou nesmíte při ohýbání kabelu jít. Ostřejší ohyb znamená vzrůst útlumu kabelu. Většinou se udává maximální poloměr ohybu jako desetinásobek průměru kabelu.

24 Konektory N konektory Jsou robustnější a používají se zejména pro propojování kabelů a namáhaných dílů (např. kabel na anténu). Snáze se připojují. SMA konektory Jsou drobné a téměř bez výhrad je najdete na každém WiFi zařízení. Postup připojení konektoru na kabel

25 Plánování a výstavba bezdrátové sítě Plánování plošného pokrytí Před návrhem musíme brát v úvahu některé aspekty budoucí bezdrátové sítě: Propustnost sítě rychlost sítě - záleží na použité technologii (např b, g), která závisí na způsobu využití sítě. Oblast pokrytí velikost oblasti a hustota uživatelů v částech pokrývané oblasti. Počet uživatelů počet uživatelů, kterým bude síť poskytnuta. Připravenost i na větší počet uživatelů a přitom možnost splnění jejich nároků. Zabezpečení zajištění bezpečnosti sítě (např. pomocí autentizace podle MAC adresy, WEP klíče, VPN, omezení přístupu uživatelům, ). Vliv prostředí na šíření signálu hlídáme druh prostředí, ve kterém budeme signál vysílat, odrazy signálu, přechody přes zeď, Finanční hledisko cena se odvíjí nejenom od výrobce a kvality zařízení, ale i od nároků na síť (jednotlivec upřednostňuje dobrý poměr cena/výkon, sáhne většinou po levnějších zařízeních, firma hledí na dodavatele, zvýšenou bezpečnost, ale i co nejjednodušší řešení), pro složitější sítě je nutné zahrnout i ceny za plánování. Zakreslení plánu sítě Využívá se především pro vybudování větších sítí (kancelářské prostory). Spočívá v zakreslení plánu, který sleduje především problematická místa pro šíření signálu (železobetonové zdi, příčky, ). Nezbytné je zakreslení infrastruktury kabelové rozložení, zásuvky, elektrické přípojky. Dále uvádíme počet uživatelů, který se bude v prostoru nacházet a jejich nároky. Prověření plánu Plánování efektivního využívání radiového spektra Spočívá ve smysluplném naplánování rádiových frekvencí pro jednotlivé přístupové body (vytvoření buněk pokrytí). Pokud totiž používáme více přístupových bodů, nemůžeme nastavit na každý přístupový bod stejný kanál, protože by docházelo k velkým interferencím. Z teorie standardu existují jen 3 kanály, které se navzájem nepřekrývají, a to kanál 1, 6, 11. Plánování venkovní sítě Standard definuje vnitřní, nikoliv vnější síť. Tento standard můžeme využít i pro vybudování vnější sítě, přináší to však problémy. Výpočet kvality radiového spoje Hlavní kritéria pro kvalitní rádiové spojení: Efektivní vysílací výkon Ztráta při přenosu Efektivní citlivost přijímače

26 Ztráty signálu při přenosu Rozeznáváme 3 druhy: Refrakce lom o zemskou atmosféru. V horních vrstvách atmosféry signál mění svůj směr lomem. U WiFi se bát nemusíme, protože signál tak daleko nedoletí. Difrakce ohyb o předměty v blízkosti trasy signálu (ve městě např. o budovy). Reflexe odraz o zem (např. dlouhé vzdálenosti nad rovný terén, nebo vodní hladinou). Ztráty ve volném prostoru Ztráty, ke kterým dochází při průchodu atmosférou, volným prostorem zcela bez překážek a výše uvedeným vlivům (refrakce, difrakce, reflexe). Difrakce, ohyb signálu Korekce vlivu zalesnění Používá se, pokud v cestě signálu nestojí budova, ale přírodní útvar. Počítá se s tím, že prostor je zalesněný, poněvadž stromy jsou vysoké a jsou velkými pohlcovači elektromagnetického vlnění. První Fresnelova zóna a její vliv na praktický dosah Je to zóna, která má elipsovitý tvar a je v ní nesena energie vlny. Spojuje antény na přímé viditelnosti a mezi nimi vytváří právě první Fresnelovu zónu. Pokud do zóny zasahuje překážka, musíme použít kvalitnější antény a kabely, nebo antény posuneme výše. Citlivost, zisk přijímače O požadovaném zisku, či citlivosti signálu hovoříme v případě, že přijímač vyžaduje určitou úroveň přijímaného signálu pro dosažení určité přenosové rychlosti. Dá se vyčíst z technických údajů od výrobce. Porušování povoleného vyzářeného výkonu a trvale udržitelný provoz Maximální vyzářený výkon je 20 dbm (100 mw) udržovaný regulátorem. Vyzářený výkon se liší pro každý region, např. v USA je to dokonce 1W. Někteří tuto hranici porušují externě připojenými vysoce ziskovými anténami. S amatérskými anténami je to ještě horší (šetření na každém prvku), protože tyto antény znehodnocují celé pásmo v okruhu několika kilometrů (zahlcení kanálů).

27 Bezpečnost Šifrování přenášených dat WEP Wired Equivalent Privacy Standard pro zabezpečení rádiové části sítě. Zabezpečuje komunikaci mezi WiFi zařízeními až na úroveň přístupového bodu. WEP používá jako šifru RC4, tedy šifru s tajným klíčem. Podstatou je, že se odesílaná zpráva šifruje podle nějakého klíče (slovo nebo sekvence znaků) a na cílovém bodě se zase podle tohoto klíče dešifruje. WEP má své slabiny, lze totiž prolomit, ale je lepší než nic. Délka WEP klíče Nejčastěji se setkáváme s délkou klíče 64 nebo 128 u některých výrobců i 256 bitů. Ve skutečnosti používá pro šifrování méně bitů. U 64 bitového klíče pouze 40 bitů, u 128 bitového klíče 108 bitů. Zbytek je pro tzv. inicializační vektor. Filtrování adres Administrátor může zadat seznam povolených nebo blokovaných MAC adres v rámci přístupu do sítě. Protože se MAC adresa dá změnit, je výhodnější zadat seznam povolených adres než povolených. WPA Nový bezpečnostní mechanizmus. Pro šifrování komunikace používá TKIP. Ten využívá stejného šifrovacího algoritmu jako WEP, ale obsahuje dynamické dočasné klíče, tzn. každých paketů mění dočasný klíč. Standardní délka klíče je 128 bitů. Bezpečnost v praxi Bezpečnost v domácí a SOHO síti nízká bezpečnostní rizika Minimalizovat nebezpečí neoprávněného vniku lze obecně použitím zabezpečení WEP nebo WPA, filtrování MAC adres, neutrální název sítě SSID, aktualizace firmware. Malé kanceláře a vzdáleně přistupující uživatelé stření bezpečnostní rizika K výše uvedeným metodám se doporučují další způsoby zvýšení bezpečnosti např. dobré heslo k administraci přístup. bodu (doporučuje se měnit), VPN. Firemní sítě vysoké nároky na bezpečnost Monitorování sítě pomocí specializovaného softwaru. Např. pro sledování počtu přístupových bodů. Access controler. Minimalizace pokryté zóny, např. používání sektorových antén místo všesměrových. Zavedení statických IP adres. Veřejné bezdrátové sítě Veřejné sítě jsou nezabezpečené a každý uživatel by měl mít svůj počítač zabezpečený vůči průnikům někoho cizího do svého počítače např. osobní firewall, vypnutí sdílení disků atd.

28 Programovací manuál pro Linksys WRT-54GL

29 Stručný popis zařízení Jedná se o universální zařízení pro bezdrátové WiFi sítě s funkcí Swich, Router a Firewall. Disponuje automatickým přidělováním IP adres (služba DHCP), webovou konfigurací a pokročilými bezpečnostními funkcemi. Čtyři konektory typu RJ-45 umožňují zařízení zastávat funkci standardního switche. Díky portu WAN lze sdílet internet pomocí DSL modemu. Firmware je založen na Linuxu a lze jej tedy snadno upgradovat. Toto zařízení je ideálním řešení pro snadno nastavitelnou, rychlou a bezpečnou WiFi síť. Norma: b/g WiFi, IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet Režimy: Přístupový bod point to point point to multipoint pro spojení více zařízení navzájem repeater pro opakování a zesílení signálu Šifrování: 64/128 bitové WEP šifrování dat WPA filtrování pomocí MAC adres Frekvence: 2,412-2,472 GHz, 13 kanálů Evropa Technická specifikace Porty Frekvenční rozsah Rychlost Wi-Fi Konektor pro ext. ant. Switch Router ADSL modem Client Access Point Repeater Bridge Firewall NAT DHCP 1x WAN, 4x LAN (RJ45) 2,4 GHz b/g (11/54Mbps) ano ano ano ne ne ano ne ano ano ano ano

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Pasivní a aktivní síťové prvky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí pasivní

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Obsah Popis modemu... 3 Základní nastavení routeru... 4 Přístup ke konfiguraci routeru... 4 Základní nastavení (Basic setup)... 5 Nastavení

Více

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Stručně o technologii HCNA Technologie HCNA vychází z technologie HomePNA, kde je však v tomto případě signál přenášen přes koaxiální kabel. Home PNA

Více

WiFi standardy IEEE WLAN. J. Vrzal, verze 0.9

WiFi standardy IEEE WLAN. J. Vrzal, verze 0.9 WiFi standardy IEEE 802.11 WLAN J. Vrzal, verze 0.9 WiFi (Wireless Fidelity) WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), která stanovila standardy 802.11 2003 Wifi Alliance problémy s kompatibilitou

Více

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem -Wi-Fi- Co je WiFi Typy sítí Architektury Síťový model Přenosová rychlost ISM Kódovací schémata Síťový model Koordinace přístupu k médiu Bezpečnost WiFi I Roaming Bezpečnost WiFi II Signál Antény Co je

Více

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál WAP-4033 LAN/WLAN AP/klient Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 4 1.3 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 5 2.1 Popis předního panelu... 5 2.2 Popis zadního

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

Síťové standardy WIFI antény, konfigurace PC Vypracoval: Ing. Jaroslav Krupica, září 2013

Síťové standardy WIFI antény, konfigurace PC Vypracoval: Ing. Jaroslav Krupica, září 2013 Síťové standardy WIFI antény, konfigurace PC Vypracoval: Ing. Jaroslav Krupica, září 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 09. 01. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Struktur. kabeláž horizontální a vertikální

Struktur. kabeláž horizontální a vertikální Struktur. kabeláž horizontální a vertikální 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Horizontální a vertikální kabeláž 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press.

Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press. 4. Antény Wi-Fi Antény Rozsáhlejší Wi-Fi-síť se neobejde bez kvalitních antén. Antény dodávané s jednotlivými prvky postačují pouze pro použití uvnitř budov. Pro běžné propojení několika PC uvnitř rodinného

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

Fakulta Elektrotechnická

Fakulta Elektrotechnická Fakulta Elektrotechnická Předmět: 37MK Mobilní komunikace Úloha : Bezdrátové sítě jako řešení moderní komunikační služby Datum odevzdání: 25-05-2007 Jiří Šmukař Ročník/St.sk.: 5/18 1. Bezdrátové sítě Od

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci revize 1.0.203 Příprava pro úspěšné nainstalování a otestování WABOXu potřebujete následující vybavení: 1. Počítač s tímto funkčním síťovým rozhraním: - adaptér

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního panelu... 4 2.2 Popis

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N Návod k použití DN-70182 Otevřený zdrojový kód Tento produkt obsahuje softwarové kódy vyvinuté třetími stranami. Tyto softwarové kódy podléhají všeobecné veřejné licenci

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009

i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009 i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009 UBNT: PoE napájení 15 V, 0.8 A PoE injektor slouží pro napájení všech zařízení, které v sobě mají zabudovaný PoE extraktor a podporují napětí 15 V PoE injektor

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP 82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Struktur. kabeláž shrnutí a opakování

Struktur. kabeláž shrnutí a opakování Struktur. kabeláž shrnutí a opakování 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Shrnutí a opakování strukturované kabeláže 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz. GainMaster G1. Instalační příručka

Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz. GainMaster G1. Instalační příručka Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz GainMaster G1 Instalační příručka Základní charakteristika jednotky: Kompatibilní se specifikací IEEE 802.11a, IEEE 802.11n. 3 WiFi profily pro nastavení parametrů

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz. GainMaster G1. Uživatelský manuál

Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz. GainMaster G1. Uživatelský manuál Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz GainMaster G1 Uživatelský manuál Obsah 1 Úvod...3 1.1 Základní znaky jednotky...3 1.2 Obsah balení...3 1.3 Specifikace...4 1.4 Popis zařízení...4 1.4.1 Venkovní

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více