Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4)"

Transkript

1 Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Agendy - redundance Která z následujících tvrzení charakterizují redundanci dat v databázi? Je to opakování stejných dat pouze v různých souborech. Je zdrojem nekonzistence dat Redundance může být zdrojem anomálií při vkládání Vyznačuje se jí každé agendové zpracování dat Redundance může být zdrojem anomálií při mazání dat z databáze. Může se vyskytovat u agendové technologie. Může se vyskytovat u databázové technologie. Agendy konzistence Která z následujících tvrzení charakterizují konzistenci dat v databázi? Redundance dat může být zdrojem nekonzistence dat. Jsou-li data integritní, jsou také konzistentní. Jsou-li data konzistentní, nemusí být také integritní. Vzájemná shoda údajů Je to vzájemný soulad údajů v databázi Je to shoda stejných údajů zaznamenaná v různých souborech databáze Agendy integrita Která z následujících tvrzení charakterizují integritu dat v databázi? Jsou-li data konzistentní, nemusí být také integritní. Jsou-li data integritní, jsou také konzistentní. Porušuje ji chybný zápis dat uživatele. Je to soulad údajů v realitě a v databázi.

2 Otázka č. 2 (bodů za otázku: 5) DB typ entity Označte pojmy odpovídající pojmu typ entity v různých datový modelech. Relační schéma Množina reálných objektů Množina řádků tabulky Obdélníkový uzel ERD Typ záznamu Struktura tabulky Výraz definující název schématu, množinu jeho atributů a k atributům obory hodnot Lineární zápis typu entity DB entita Označte pojmy odpovídající pojmu entita v různých datový modelech. Prvek relace Řádek tabulky Prvek podmnožiny kartézského součinu domén atributů Výskyt záznamu DB relace Označte pojmy odpovídající pojmu relace v různých datových modelech množina entit množina reálných objektů množina všech řádků tabulky obsah tabulky konečná podmnožina kartézského součinu domén atributů DB relační schéma Označte pojmy odpovídající pojmu relační schéma v různých dat.modelech Výraz definující název schématu,možnosti jeho atributů a k atributům obory hodnot Typ entity Množiny entit(zobrazeno jako obsah tabulky + množina řádků) Typ záznamu Obdélníkový uzel ERD Konečná množina relačních schémat Struktura tabulky DB ERD Které skutečnosti z reality a která integritní omezení je možno zobrazit v ERD? typ vazby povinnost členství ve vazbě kardinalitu vazby typ entity množinu atributů

3 Otázka č. 3 (bodů za otázku: 5) Je dána tabulka Zam (login, jmeno, plat, funkce), implementovaná je v SŘBD používajícím přímé adresování s nejednoznačnou hašovací funkcí adresa=hash(login). Zaměstnaná Ilona Večeřová s loginem vec033 byla propuštěna. Z následujícího seznamu operací vyberte a uspořádejte do optimální správné posloupnosti ty, které realizují v této fyzické organizaci databáze uvedenou operaci. Výsledek zapište jako posloupnost pořadových čísel vybraných operací, oddělených čárkou (např. 5,12,14,22). 1. vyhledej v datovém souboru Zam sekvenčně záznam se jménem Ilona Večeřová, zapamatuj si jeho adresu v proměnné Dadresa 2. vyhledej v datovém souboru Zam binárně záznam se jménem Ilona Večeřová, zapamatuj si jeho adresu v proměnné Dadresa 3. vyhledej v indexovém souboru binárně záznam se jménem Ilona Večeřová, zapamatuj si jeho adresu v proměnné Aadresa 4. pomocí hašovací funkce vypočti adresu záznamu s loginem vec033 v datovém souboru Zam a ulož do proměnné Hadresa 5. přenes vyhledaný záznam z indexového souboru Ijmeno do paměti počítače do proměnných Ijmeno, Iadresa 6. vyhledej v datovém souboru Zam přímo záznam s adresou Hadresa 7. vymaž vyhledaný záznam v Zam 8. je-li v Zam na adrese Hadresa jediný záznam, označ jej jako neplatný 9. je-li v Zam na adrese Hadresa více záznamů, najdi ve zřetězeném seznamu těchto záznamů záznam s loginem vec033 a označ jej jako neplatný 10. vyhledej v indexovém souboru záznam s adresou Hadresa a označ jej jako neplatný 11. vypočti pomocí hašovací funkce adresu posledního datového záznamu Nadresa a přenes jej na adresu Hadresa 4, 6, 8, 9, 10, 11 Je dána tabulka Zam (login, jmeno, plat, funkce), implementovaná je v SŘBD používajícím přímé adresování s nejednoznačnou hašovací funkcí adresa=hash(login). Do zaměstnání nastoupila nová osoba Ilona Večeřová s loginem vec033 na funkci sekretářka, s platem Kč. Z následujícího seznamu operací vyberte a uspořádejte do optimální správné posloupnosti ty, které realizují v této fyzické organizaci databáze uvedenou operaci. Výsledek zapište jako posloupnost pořadových čísel vybraných operací, oddělených čárkou (např. 5,12,14,22). 1. dosaď Plogin:= vec dosaď Plogin:= vec033, Pjmeno:= Ilona Večeřová,Pfunkce:= sekretářka, Pplat:= pomocí hašovací funkce vypočti adresu nového záznamu se jménem Ilona Večeřová v datovém souboru Zam a ulož ji do proměnné Aadresa 4. pomocí hašovací funkce vypočti adresu nového záznamu s loginem vec033 v datovém souboru Zam a ulož ji do proměnné Nadresa 5. vyhledej v datovém souboru Zam přímo záznam s adresou Nadresa 6. vymaž v Zam záznam s vyhledanou adresou Aadresa 7. není-li v Zam na adrese Nadresa žádný záznam, zapiš na tuto adresu záznam s hodnotami Plogin, Pjmeno, Pplat, Pfunkce 8. jsou-li v Zam na adrese Nadresa záznamy, najdi konec zřetězeného seznamu těchto záznamů a na konec seznamu zapiš záznam s hodnotami Plogin, Pjmeno, Pplat, Pfunkce 9. je-li v Zam na adrese Hadresa více záznamů, najdi ve zřetězeném seznamu těchto záznamů záznam s loginem vec033 a zapamatuj si jeho adresu v proměnné Ladresa 10. zapiš nový záznam na konec datového souboru Zam s hodnotami Plogin, Pjmeno, Pplat, Pfunkce 11. zapiš do datového souboru Zam na adresu Hadresa záznam s hodnotami Plogin, Pjmeno, Pplat, Pfunkce 2, 4, 5, 7, 8

4 Otázka č. 4 (bodů za otázku: 5) Konceptuální model databáze neobsahuje Funkční závislosti mezi entitami Popis funkcí nad databází Seznam všech atributů databáze Jen binární vazby Entity Integritní omezení pro fce nad databází Množiny entit Hierarchii entit Množiny entit vstupujících do vztahu Obsah databáze Vazby typu M:N Množiny entit vstupujících do vztahu Konceptuální model transformovaný pro relační databázi obsahuje (popř. může obsahovat) Integritní omezení pro domény atributů ERD Domény atributů Slovně popsaná pravidla definující obsah databáze Integritní omezení týkající se vazeb Lineární zápis typů vazeb Vazební tabulky Konceptuální model databáze odpovídající realitě obsahuje Lineární zápis typů entit Lineární zápis typů vazeb ERD

5 Otázka č. 5 (bodů za otázku: 5) Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_pac, rod_cis_lek, datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jeden hlavní obor - specializaci, pacient při jedné hospitalizaci - nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Které z následujících výrazů relační algebry odpovídají na dotaz: Nakreslete úplný E-R diagram této databáze, bez atributů, s úplným vyznačením vazeb a všech integritních omezení zobrazitelných v ERD

6 Otázka č. 6 (bodů za otázku: 8) Je dáno univerzální schéma relace části databáze OBCHOD. Eviduje zákazníky, objednávky a jejich jednotlivé položky a seznam prodávaného zboží. Každý zákazník může mít libovolné množství objednávek, objednávané zboží je rozepsáno po položkách. Denně jeden zákazník může vystavit jedinou objednávku. Ceny zboží se v čase mohou měnit, způsob úhrady také. Je dáno, že všechny zadané atributy jsou atomické, nejsou multi-položky ani složené atributy. Obchod (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popis, mesto, psc, telefon, datum_objed, zpusob_uhrady, dodaci_adresa, cislo_zbozi, mnoz_objed, cena_za_kus, mnoz_skladem) Vyberte platné funkční závislosti mezi zadanými atributy. id_zakaznika, datum_objed --> zpusob_uhrady, dodaci_adresa id_zakaznika, datum_objed, dodaci_adresa --> zpusob_uhrady id_zakaznika --> jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popis, mesto, psc, telefon id_zakaznika, datum_objed, zpusob_uhrady --> dodaci_adresa id_zakaznika, datum_objed, cislo_zbozi --> mnozstvi_objed, cena_za_kus cislo_zbozi --> cena_za_kus, mnozstvi_skladem Které zadané a platné funkční závislosti obsahují redundantní atributy? id_zakaznika, datum_objed, zpusob_uhrady --> dodaci_adresa id_zakaznika, datum_objed, dodaci_adresa --> zpusob_uhrady Je dáno univerzální schéma relace části databáze NEMOCNICE s evidencí hospitalizací, časového plánu operací, evidencí pacientů a jejich umístění na pokojích a evidencí lékařů a jejich specializací (obor). Pacient může být operován několikrát, ale nikdy ve stejný den. NEMOCNICE (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor, jmeno_pac, rod_cis_pac, obec_pac, ulice_pac, psc_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj, poc_luzek, datum_oper, hodina_oper) Datum_od a datum_do znamenají datum přijetí a propuštění pacienta z nemocnice. Která podmnožina zadaných platných funkčních závislostí tvoří neredundandní pokrytí? rod_cis_pac --> obec_pac, ulice_pac, psc_pac, jmeno_pac hodina_oper, datum_oper --> rod_cis_lek, rod_cis_pac rod_cis_lek --> jmeno_lek, obor cis_pokoj --> poc_luzek rod_cis_pac, datum_od --> datum_do, diagnoza Které zadané platné funkční závislosti obsahují redundantní atributy? jmeno_lek, hodina_oper, datum_oper --> rod_cis_pac hodina_oper, datum_oper, rod_cis_pac --> rod_cis_lek rod_cis_pac, datum_od, datum_do --> diagnoza rod_cis_pac, hodina_oper, datum_oper --> jmeno_lek Které zadané platné funkční závislosti neobsahují redundantní atributy? rod_cis_pac, datum_od --> datum_do, diagnoza rod_cis_pac --> jmeno_pac, datum_oper, hodina_oper rod_cis_lek --> jmeno_lek, obor cis_pokoj --> poc_luzek rod_cis_pac --> obec_pac, ulice_pac, psc_pac rod_cisl_lek, rod_cisl_pac --> datum_oper,hodina_oper

7 Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lékař (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_lek, datum_oper, hodina_oper, jmeno_pac) V zadání bylo, že každý lékař má jedinou hlavní specializaci (obor), pacient při jednom nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Je schéma navrženo správně, s atomickými atributy a bez redundancí? Ne, některé schéma obsahuje redundance. Ne, některá schémata nejsou ve 3NF. Ne, některé schéma obsahuje neatomické atributy. Ne, některé schéma má chybně zvolený cizí klíč. Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_lek, rod_cis_pac,datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jedinou hlavní specializaci (obor), pacient při jednom nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Datum_od a datum_do znamenají datum přijetí a propuštění pacienta z nemocnice. Je schéma navrženo správně, s atomickými atributy a bez redundancí? Ano, všechna schémata jsou alespoň ve 3NF. Je dána část databáze DETSKY LEKAR s relačními schématy Dite (rod_cis, jmeno, dat_nar, mesto, ulice, psc) Typ_ockovani (id_typ, mesic, typ, popis) Ockovani (rod_cis, mesic, datum, cas, id_typ) Je schéma databáze navrženo správně, s atomickými atributy a bez redundancí? Ne, schéma Ockovani není ve 3NF. Ne, schéma Typ_ockovani není ve 3NF. Ne, schéma Typ_ockovani obsahuje redundance. Ne, schéma Ockovani obsahuje závislost na podklíči. Ne, schéma Ockovani obsahuje redundance. Ne, schéma Typ_ockovani obsahuje závislost na podklíči. Je dána část databáze internetového obchodu s následujícími relačními: Zakaznik (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popisne, mesto, psc, telefon, ) Objednavka (cislo_zakazky, id_zakaznika, datum_objednani, zpusob_uhrady, dodaci_ulice, dodaci_cislo_popisne, dodaci_mesto, dodaci_psc) Obsah_objednavky (cislo_zakazky, cislo_zbozi, mnozstvi) Zbozi (cislo_zbozi, nazev_zbozi, cena_za_kus, dph) Atributy id_zakaznika, cislo_zakazky, cislo_zbozi jsou umělé klíče. Zbozi je číselník prodávaného zboží, ne evidence skladu. Za předpokladu, že je schéma databáze navrženo správně, určete, které skutečnosti z reality a ze zadání toto schéma zohledňuje: Objednávka je jednoznačně určena pomocí cislo_zakazky. Jedna objednávka může být pouze pro jednoho zákazníka. Na jedné kartě zboží nelze evidovat množství zboží na skladě. V rámci jedné objednávky lze objednat více druhů zboží. V rámci jedné objednávky lze objednat více kusů stejného zboží.

8 Otázka č. 7 (bodů za otázku: 8) Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy: Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_lek, rod_cis_pac,datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jedinou hlavní specializaci (obor), pacient při jednom nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Určete, ve které normální formě je schéma Lekar: BCNF Určete, ve které normální formě je schéma Pacient: BCNF Určete, ve které normální formě je schéma Pokoj: BCNF Určete, ve které normální formě je schéma Operace: BCNF Je dána část databáze DETSKY LEKAR, s relačními schématy: Dite (rod_cis, jmeno, dat_nar, mesto, ulice, psc) Typ_ockovani (id_typ, mesic, typ, popis) Ockovani (rod_cis, mesic, datum, cas, id_typ) Navsteva (rod_cis, datum, diagnoza, vykon) Určete, ve které normální formě je schéma Typ_ockovani: 1NF Určete, ve které normální formě je schéma Ockovani: 1NF Určete, ve které normální formě je schéma Navsteva: v žádné

9 Otázka č. 8 (bodů za otázku: 8) Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_pac, rod_cis_lek, datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jeden hlavní obor specializaci, pacient při jedné hospitalizaci nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnozu. Které z následujících výrazů relační algebry odpovídají na dotaz: Vypište seznam jmen, oborů a diagnoz lékařů, kteří byli operováni. (Operace[rod_cis_pac][rod_cis_pac = rod_cis_lek] Lekar [*] Hospital[rod_cis_pac, diagnoza]) [jmeno_lek, obor, diagnoza] Lekar[rod_cis_lek = rod_cis_pac] Operace [*] Hospital) [jmeno_lek, obor, diagnoza] Vypište jména a obory operovaných lékařů (Lekar [rod_cis_lek = rod_cis_pac] Operace) [jmeno_pac, obor] ((Operace [rod_cis_pac]) [rod_cis_pac = rod_cis_lek ] Lekar) [jmeno_lek, obor] Vypište jména a obory lékařů, kteří nebyli nikdy hospitalizováni v této nemocnici ((Lekar[rod_cis_lek] - (Hospital[rod_cis_pac = rod_cis_lek] Lekar) [rod_cis_lek]) [*] Lekar) [jmeno_lek, obor] Vypište datum, rodné čísla a jména operovaných pacientů s diagnózou slepé střevo. Pacient [*] Operace [*] Hospital (diagnoza= slepé střevo ) [datum_oper, rod_cis_pac, jmeno_pac] Je dána část databáze internetového obchodu s následujícími relačními schématy: Zakaznik (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popisne, mesto, psc, telefon_doma, telefon_mobil, telefon_fax, _doma, _prace) Objednavka (cislo_zakazky, id_zakaznika, datum_objednani, zpusob_uhrady, dodaci_ulice, dodaci_cislo_popisne, dodaci_mesto, dodaci_psc) Obsah_objednavky (cislo_zakazky, cislo_zbozi, mnozství, prodejni_cena) Zbozi (cislo_zbozi, nazev_zbozi, cena_za_kus, mnozstvi_skladem, dph) Atributy id_zakaznika, cislo_zakazky, cislo_zbozi, jsou umělé klíče. Jde o akci, kde v rámci jedné zakázky lze objednat více kusů zboží stejného typu. Které z následujících výrazů relační algebry odpovídají na dotaz: Vypište seznam zákazníků (id_zakaznika, prijmeni, jmeno), kteří si nikdy neobjednali zboží s názvem NOKIA (Zakaznik[id_zakaznik] - (Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 )) [id_zakaznik]) [*] Zakaznik) [id_zakaznik, prijmeni, jmeno] (Zakaznik - ((Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 )) [id_zakaznik] [*] Zakaznik)) [id_zakaznik, prijmeni, jmeno] Vypište seznam zákazníků (id_zakaznika, prijmeni, jmeno), kteří si objednali pouze zboží s názvem NOKIA ((Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 )) [id_zakaznik] - (Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi<> NOKIA 6600 )) [id_zakaznik]) [*] Zakaznik[id_zakaznika, prijmeni, jmeno] ((Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 ) [*] Zakaznik)[id_zakaznik, prijmeni, jmeno] - (Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi<> NOKIA 6600 ) [*] Zakaznik)[id_zakaznika, prijmeni, jmeno]) ((Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 ) [*] Obsah_objednavky [*] Objednavka) [id_zakaznika] - (Zbozi(nazev_zbozi<> NOKIA 6600 ) [*] Objednavka [*] Obsah_objednavky) [id_zakaznika]) [*] Zakaznik[id_zakaznika, prijmeni, jmeno])

10 Otázka č. 9 (bodů za otázku: 6) Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_pac, rod_cis_lek, datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jeden hlavní obor = specializaci, pacient při jedné hospitalizaci = nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Které z následujících dotazů SQL odpovídají na dotaz: Vypište čísla pokojů a počty pacientů na nich hospitalizovaných ke dni SELECT cis_pokoj, COUNT(*) FROM Hospital WHERE datum_od <= AND datum_do >= GROUP BY cis_pokoj Vypište čísla pokojů a počty pacientů na nich hospitalizovaných během prosince 2004 (včetně přijatých dříve a propuštěných později). SELECT cis_pokoj, COUNT(*) FROM Hospital WHERE datum_od < AND datum_do >= GROUP BY cis_pokoj Vypište za každý den prosince 2004 datum a počet operací realizovaných lékařem Karlem Zárubou SELECT datum_oper, COUNT(*) FROM Operace O, Lekar L WHERE datum_oper BETWEEN AND AND L.jmeno_lek = Karel Záruba AND O.rod_cis_lek = L.rod_cis_lek GROUP BY datum_oper Je dána část databáze DETSKY LEKAR, evidující objednávání a očkování dětí. O dětech eviduje jméno, rodné číslo, datum narození, adresu, typ očkování, název nemoci, proti které je dítě očkováno a slovní popis očkování, o typech očkování dále, ve kterém měsíci života se očkování provádí. Pokud se totéž očkování opakuje v rúzném věku, je evidováno znovu s jiným měsícem a stejným popisem. Pro objednávky je nutné evidovat kalendář dnů a časů pro očkování, aby byl přehled o volných termínech. Jedno očkování trvá 10 minut. Databáze má relační schémata: Dite (rod_cis, jmeno, dat_nar, město, ulice, psc) Typ_ockovani (id_typ, mesic, typ, popis) Ockovani (rod_cis, mesic, datum, cas, id_typ) Které z následujících SQL dotazů odpovídají na otázku: Vypište počty očkovaných dětí podle názvů nemocí v roce 2005 SELECT typ, COUNT id_typ FROM Ockovani O, Typ_ockovani T WHERE O.id_typ=T.id_typ AND datum >= GROUP BY id_typ ORDER BY id_typ

11 Je dána část databáze internetového obchodu s následujícími relačními schématy (pozor pro různé otázky mohou být tato schémata různá, byť popisují podobný problém): Zakaznik (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popisne, mesto, psc, telefon_doma, telefon_mobil, telefon_fax, _doma, _prace) Objednavka (cislo_zakazky, id_zakaznika, datum_objednani, zpusob_uhrady, dodaci_ulice, dodaci_cislo_popisne, dodaci_mesto, dodaci_psc) Obsah_objednavky (cislo_zakazky, cislo_zbozi, množství, prodejni_cena) Zbozi (cislo_zbozi, nazev_zbozi, cena_za_kus, mnozstvi_skladem, dph) Atributy id_zakaznika, cislo_zakazky, cislo_zbozi, jsou klíčové. V rámci jedné zakázky lze objednat více kusů zboží stejného typu nebo může být objednávka vystavena i na jiné služby, než prodej zboží. Které z následujících dotazů SQL odpovídají na dotaz: Vypište seznam zákazníků (id_zakaznika, prijmeni, jmeno), kteří si nikdy neobjednali zboží s názvem NOKIA SELECT id_zakaznika, prijmeni, jmeno FROM Zakaznik WHERE id_zakaznika NOT IN (SELECT id_zakaznika FROM Objednavka WHERE cislo_zakazky IN (SELECT cislo_zakazky FROM Obsah_objednavky WHERE cislo_zbozi IN (SELECT cislo_zbozi FROM Zbozi WHERE nazev_zbozi = NOKIA 6600 ))) SELECT id_zakaznika, prijmeni, jmeno FROM Zakaznik WHERE id_zakaznika NOT IN (SELECT id_zakaznika FROM Objednavka O, Obsah_objednavky L, Zbozi Z WHERE O.cislo_zakazky = L.cislo_zakazky AND L.cislo_zbozi = Z.cislo_zbozi AND Z.nazev_zbozi = NOKIA 6600 ) Vypište seznam zákazníků (id_zakaznika, prijmeni, jmeno), kteří si objednali pouze zboží s názvem NOKIA SELECT UNIQUE Z.id_zakaznik, Z.prijmeni, Z.jmeno FROM Zakaznik Z, Objednavka O, Obsah_objednavky L, Zbozi K WHERE K.cislo_zbozi = L.cislo_zbozi AND K.nazev_zbozi = NOKIA 6600 AND L.cislo_zakazky = O.cislo_zakazky AND Z.id_zakaznika = O.id_zakaznika AND Z.id_zakaznik IN ( SELECT id_zakaznika FROM Objednavka O, Obsah_objednavky L WHERE O.cislo_zakazky = L.cislo_zakazky GROUP BY L.cislo_zbozi HAVING COUNT(*) = 1) SELECT UNIQUE Z.id_zakaznik, Z.prijmeni, Z.jmeno FROM Zakaznik Z, Objednavka O, Obsah_objednavky L, Zbozi K WHERE K.cislo_zbozi = L.cislo_zbozi AND K.nazev_zbozi = NOKIA 6600 AND L.cislo_zakazky = O.cislo_zakazky AND Z.id_zakaznika = O.id_zakaznika AND Z.id_zakaznik NOT IN (SELECT id_zakaznika FROM Objednavka O, Obsah_objednavky L, Zbozi Z WHERE O.cislo_zakazky = L.cislo_zakazky AND L.cislo_zbozi = K.cislo_zbozi AND K.nazev_zbozi <> NOKIA 6600 ) Pro jednotlivé zákazníky vypište za všechny jejich objednávky seznam obsahující id_zakaznika, počet druhů objednaného zboží, celkovou cenu za všechny objednávky. Do výpisu zahrňte pouze zákazníky, jejichž součet ceny za všechny objednávky přesáhl ,- Kč. SELECT id_zakaznika, COUNT( UNIQUE cislo_zbozi), SUM(prodejni_cena) FROM Obsah_objednavky L, Objednavka O WHERE O.cislo_zakazky = L.cislo_zakazky GROUP BY id_zakaznika HAVING SUM(prodejni_cena) > 10000

12 Otázka č. 10 (bodů za otázku: 5) Která následující tvrzení charakterizují vztahy (shody a rozdíly) mezi síťovým (SDM) a relačním (RDM) datovým modelem? V SDM není možno při vyhledávání informace doplnit nepředpokládanou vazbu, v relačním se přidá vazební tabulka. Základní rozdíl obou datových modelů je v realizaci vazeb na databázové úrovni. SDM realizuje n-ární vazby pomocí nového typu záznamu, RDM pomocí vazební tabulky. U obou modelů je nutné na konceptuální úrovni transformovat vazby n-ární do vazební tabulky. Vazby z reality typu M:N v obou modelech je možné realizovat pomocí transformace na konceptuální úrovni. U obou modelů je nutné na konceptuální úrovni transformovat vazby typu M:N na vazby 1:M. Která následující tvrzení charakterizují rozdíl mezi síťovým (SDM) a relačním (RDM) datovým modelem? SDM realizuje n-ární vazby pomocí nového typu záznamu, RDM pomocí vazební tabulky. U obou modelů je nutné na konceptuální úrovni transformovat vazby typu M:N na vazby 1:M. Základní rozdíl obou datových modelů je v realizaci vazeb na databázové úrovni. Vazby z reality typu M:N v obou modelech je možné realizovat pomocí transformace na konceptuální úrovni. U obou modelů je nutné na konceptuální úrovni transformovat vazby n-ární do vazební tabulky. V SDM není možno při vyhledávání informace doplnit nepředpokládanou vazbu, v relačním se přidá vazební tabulka. Charakteristika síťového datového modelu V SDM se vazby musí deklarovat předem V SDM se realizace vazeb urychluje vyhledáváním záznamů V SDM se vazby typu M:N musí transformovat na 1:M V SDM se vazby realizují pomocí ukazatelů z vlastníka setu na prvního člena setu,odtud zřetězeně na další členy setu a z posledního člena setu na vlastníka setu V SDM se vazby nazývají sety V SDM není možno realizovat přímo unární vazby

13 by Dave and Adka thx to SWE, Carl28, Lopata, rybar73, Losna,

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Jiří Znoj, (zno0011) Ostrava, 29. listopadu 2012 I. Obsah I. Obsah...

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 1. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká I. Úvod do teorie DB systémů

Více

Terminologie v relačním modelu

Terminologie v relačním modelu 3. RELAČNÍ MODEL Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Každá relace představuje tabulku nebo soubor ( ve smyslu soubor na nosiči dat ). Terminologie v relačním modelu řádek n-tice ( n-tuple,

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1 4. Relační model dat 4.1. Relační struktura dat... 3 4.2. Integritní pravidla v relačním modelu... 9 4.2.1. Primární klíč... 9 4.2.2. Cizí klíč... 11 4.2.3. Relační schéma databáze... 13 4.3. Relační algebra...

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního Databázové systémy - úvod do relačního modelu Tomáš Skopal - převod konceptuálního schématu do relačního Osnova přednášky relační model převod ER diagramu do relačního modelu tvorba univerzálního relačního

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími Zadání Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími ER-diagram (v základní formě a v podobě upravené pro ukládání

Více

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013 Konceptuální modelování Pavel Tyl 21. 3. 2013 Vytváření IS Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání Jednotlivé fáze mezi sebou iterují Proč modelovat a analyzovat? Standardizované pracovní

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice)

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice) - 7.1 - Kapitola 7: Návrh relačních databází Nástrahy návrhu relačních databází Dekompozice (rozklad) Normalizace použitím funkčních závislostí Nástrahy relačního návrhu Návrh relačních databází vyžaduje

Více

Datové modelování II

Datové modelování II Datové modelování II Atributy Převod DM do schématu SŘBD Dotazovací jazyk SQL Multidimenzionální modelování Principy Doc. Miniberger, BIVŠ Atributy Atributem entity budeme rozumět název záznamu či informace,

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

definovat a vysvětlit na příkladech základní pojmy relačního modelu

definovat a vysvětlit na příkladech základní pojmy relačního modelu 5.1. Relační schéma, relace 5. RELAČNÍ DATOVÝ MODEL Cíl Po prostudování celé kapitoly budete umět definovat relaci, relační schéma a schéma relační databáze, rozumět definicím a na příkladech vysvětlit

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

UDBS Cvičení 10 Funkční závislosti

UDBS Cvičení 10 Funkční závislosti UDBS Cvičení 10 Funkční závislosti Ing. Miroslav Valečko Zimní semestr 2014/2015 25. 11. 2014 Návrh schématu databáze Existuje mnoho způsobů, jak navrhnout schéma databáze Některá jsou lepší, jiná zase

Více

Strukturované metodologie

Strukturované metodologie Strukturované metodologie Strukturovaný přístup aplikace má podobu hierarchie funkcí, která je realizována strukturovanými programy styl práce: AKCE OBJEKT Entitně relační model (ERA) alternativní názvy:

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita 1 Modul 1... 5 1.1 Základní systémové pojmy... 5 1.1.1 Systém...5

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I Databázové systémy I Přednáška č. 8 Ing. Jiří Zechmeister Fakulta elektrotechniky a informatiky jiri.zechmeister@upce.cz Skupinové a souhrnné dotazy opakování Obsah Pohledy syntaxe použití význam Vnořené

Více

IS Autopůjčovna VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2010-2011.

IS Autopůjčovna VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2010-2011. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY IS Autopůjčovna (semestrální projekt) ZS 2010-2011 Analýza Implementace Číslo týmu: T07 Členové skupiny: Příjmení, jméno,

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat).

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). 3. Relační model Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). Příklad 3.1: Filmová databáze relace: FILM REŢISÉR

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Materiál ke cvičením - SQL

Materiál ke cvičením - SQL Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Kapitola 3: Relační model. Základní struktura. Relační schéma. Instance relace

Kapitola 3: Relační model. Základní struktura. Relační schéma. Instance relace - 3.1 - Struktura relačních databází Relační algebra n-ticový relační kalkul Doménový relační kalkul Rozšířené operace relační algebry Modifikace databáze Pohledy Kapitola 3: Relační model Základní struktura

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

Téma 9 Databáze úvod, modelování dat

Téma 9 Databáze úvod, modelování dat Téma 9 Databáze úvod, modelování dat Obsah 1. Základní pojmy databází 2. Abstrakce, schémata, pohledy 3. Databázové modely 4. Modelování reálného světa 5. Entity a vztahy 6. Entity-elationship (E-) model

Více

Téma 9 Databáze úvod, modelovánídat

Téma 9 Databáze úvod, modelovánídat Téma 9 Databáze úvod, modelovánídat Obsah 1. Základní pojmy databází 2. Abstrakce, schémata, pohledy 3. Databázové modely 4. Modelování reálného světa 5. Entity a vztahy 6. Entity-Relationship (E-R) model

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

Kapitola 4: SQL. Základní struktura

Kapitola 4: SQL. Základní struktura - 4.1 - Kapitola 4: SQL Základní struktura Množinové operace Souhrnné funkce Nulové hodnoty Vnořené poddotazy (Nested sub-queries) Odvozené relace Pohledy Modifikace databáze Spojené relace Jazyk definice

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 6 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

Microsoft. Access. Databáze s více tabulkami. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Databáze s více tabulkami. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Databáze s více tabulkami Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Databáze s více tabulkami standardní databáze se většinou skládá z více tabulek každá tabulka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace

Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace RELACE Pojem binární relace patří mezi nejzákladnější matematické pojmy. Binární relace slouží k vyjádření vztahů mezi prvky nějakých množin. Vztahy mohou být různé povahy. Patří sem vztah býti potomkem,

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

N Z ( N je podmnožinou Z ).

N Z ( N je podmnožinou Z ). ARIP3 v 9 elá čísla, početní výkony s celými čísly Příklady: 1. Určete, za jakých podmínek je rozdíl a b dvou přirozených čísel a, bčíslo přirozené. Zavedeme obor celých čísel - jsou to například čísla:.,-3,

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Databázové systémy 1

Databázové systémy 1 Databázové systémy 1 Obsah 1 Relační databáze, databázový server, tabulka...3 2 Jazyk SQL a jeho vývoj. Příkazy DDL, DML, DCL...5 3 Datové typy SQL a Oracle...6 4 Příkaz Select základní syntaxe, projekce,

Více

Databázové systémy IDS

Databázové systémy IDS Databázové systémy IDS Studijní opora doc. Ing. Jaroslav Zendulka Ing. Ivana Rudolfová Verze: 18. 7. 2006 Tato publikace je určena výhradně jako podpůrný text pro potřeby výuky. Bude užita výhradně v přednáškách

Více

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy - 2.1 - Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit Množiny vztahů Otázky návrhu Plánování mezí Klíče E-R diagram Rozšířené E-R rysy Návrh E-R databázového schématu Redukce

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6.1. Struktura databázového systému... 2 6.2. Přístup k datům v databázi... 3 6.3. Struktura souborů... 4 6.4. Správa vyrovnávací paměti... 8 6.5. Podstata

Více

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Nová databáze, návrh tabulky Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Dlouhodobý úkol Ahoj! Dnes vás čeká vytvoření první databáze (tabulky). Budeme evidovat

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi.

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Zadání: S využitím software Microsoft Access byla připravena aplikace pro fiktivní obchod s nářadím a nástroji

Více

Databázové systémy 1. Studijní opora. Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D.

Databázové systémy 1. Studijní opora. Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D. Databázové systémy 1 Studijní opora Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D. Zbyněk Bureš DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1 1. vydání ISBN 978-80-87035-88-7 Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014 Tisk

Více

Úlohy k procvičování textu o univerzální algebře

Úlohy k procvičování textu o univerzální algebře Úlohy k procvičování textu o univerzální algebře Číslo za pomlčkou v označení úlohy je číslo kapitoly textu, která je úlohou procvičovaná. Každá úloha je vyřešena o několik stránek později. Kontrolní otázky

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to databáze? Jaké

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD 1.2 ZÁKLADNÍ POJMY RELAČNÍ DATABÁZE

1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD 1.2 ZÁKLADNÍ POJMY RELAČNÍ DATABÁZE 1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD Moderní doba se databázemi jen hemží. Například: Management firmy musí mít přehled přinejmenším o svých zaměstnancích, výrobcích, majetku a zákaznících. Přitom mezi těmito údaji existují

Více

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS)

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Úvod Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi IS DS a SS vychází z výsledků předchozích

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

6. blok část B Vnořené dotazy

6. blok část B Vnořené dotazy 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Objektově relační model

Objektově relační model RMD zhodnocení modelu Objektové paradigma OR model dat Klasifikace DBMS - zdroj: Stonebraker M., 1996 Schopnost vyhledaní, podpora víceuživatel. služeb R DBMS Objektově relační model OR DBMS Souborové

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Zadání. Slovníček pojmů

Zadání. Slovníček pojmů Otázka 17 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Datové modely... Chyba! Záložka není definována. Konceptuální datový model... 3 Databázové modely... 6 Fyzický pohled na data... 8 Relační datový model...

Více

Databáze ArcView) Databázový systém

Databáze ArcView) Databázový systém Databázový systém Databáze (pro začínaj nající uživatele ArcView) Přednáška. Datová základna: soubor všech uživatelských dat uložených v databázi Databázový systém = data + nástroje pro práci s daty. Access.

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více