Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4)"

Transkript

1 Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Agendy - redundance Která z následujících tvrzení charakterizují redundanci dat v databázi? Je to opakování stejných dat pouze v různých souborech. Je zdrojem nekonzistence dat Redundance může být zdrojem anomálií při vkládání Vyznačuje se jí každé agendové zpracování dat Redundance může být zdrojem anomálií při mazání dat z databáze. Může se vyskytovat u agendové technologie. Může se vyskytovat u databázové technologie. Agendy konzistence Která z následujících tvrzení charakterizují konzistenci dat v databázi? Redundance dat může být zdrojem nekonzistence dat. Jsou-li data integritní, jsou také konzistentní. Jsou-li data konzistentní, nemusí být také integritní. Vzájemná shoda údajů Je to vzájemný soulad údajů v databázi Je to shoda stejných údajů zaznamenaná v různých souborech databáze Agendy integrita Která z následujících tvrzení charakterizují integritu dat v databázi? Jsou-li data konzistentní, nemusí být také integritní. Jsou-li data integritní, jsou také konzistentní. Porušuje ji chybný zápis dat uživatele. Je to soulad údajů v realitě a v databázi.

2 Otázka č. 2 (bodů za otázku: 5) DB typ entity Označte pojmy odpovídající pojmu typ entity v různých datový modelech. Relační schéma Množina reálných objektů Množina řádků tabulky Obdélníkový uzel ERD Typ záznamu Struktura tabulky Výraz definující název schématu, množinu jeho atributů a k atributům obory hodnot Lineární zápis typu entity DB entita Označte pojmy odpovídající pojmu entita v různých datový modelech. Prvek relace Řádek tabulky Prvek podmnožiny kartézského součinu domén atributů Výskyt záznamu DB relace Označte pojmy odpovídající pojmu relace v různých datových modelech množina entit množina reálných objektů množina všech řádků tabulky obsah tabulky konečná podmnožina kartézského součinu domén atributů DB relační schéma Označte pojmy odpovídající pojmu relační schéma v různých dat.modelech Výraz definující název schématu,možnosti jeho atributů a k atributům obory hodnot Typ entity Množiny entit(zobrazeno jako obsah tabulky + množina řádků) Typ záznamu Obdélníkový uzel ERD Konečná množina relačních schémat Struktura tabulky DB ERD Které skutečnosti z reality a která integritní omezení je možno zobrazit v ERD? typ vazby povinnost členství ve vazbě kardinalitu vazby typ entity množinu atributů

3 Otázka č. 3 (bodů za otázku: 5) Je dána tabulka Zam (login, jmeno, plat, funkce), implementovaná je v SŘBD používajícím přímé adresování s nejednoznačnou hašovací funkcí adresa=hash(login). Zaměstnaná Ilona Večeřová s loginem vec033 byla propuštěna. Z následujícího seznamu operací vyberte a uspořádejte do optimální správné posloupnosti ty, které realizují v této fyzické organizaci databáze uvedenou operaci. Výsledek zapište jako posloupnost pořadových čísel vybraných operací, oddělených čárkou (např. 5,12,14,22). 1. vyhledej v datovém souboru Zam sekvenčně záznam se jménem Ilona Večeřová, zapamatuj si jeho adresu v proměnné Dadresa 2. vyhledej v datovém souboru Zam binárně záznam se jménem Ilona Večeřová, zapamatuj si jeho adresu v proměnné Dadresa 3. vyhledej v indexovém souboru binárně záznam se jménem Ilona Večeřová, zapamatuj si jeho adresu v proměnné Aadresa 4. pomocí hašovací funkce vypočti adresu záznamu s loginem vec033 v datovém souboru Zam a ulož do proměnné Hadresa 5. přenes vyhledaný záznam z indexového souboru Ijmeno do paměti počítače do proměnných Ijmeno, Iadresa 6. vyhledej v datovém souboru Zam přímo záznam s adresou Hadresa 7. vymaž vyhledaný záznam v Zam 8. je-li v Zam na adrese Hadresa jediný záznam, označ jej jako neplatný 9. je-li v Zam na adrese Hadresa více záznamů, najdi ve zřetězeném seznamu těchto záznamů záznam s loginem vec033 a označ jej jako neplatný 10. vyhledej v indexovém souboru záznam s adresou Hadresa a označ jej jako neplatný 11. vypočti pomocí hašovací funkce adresu posledního datového záznamu Nadresa a přenes jej na adresu Hadresa 4, 6, 8, 9, 10, 11 Je dána tabulka Zam (login, jmeno, plat, funkce), implementovaná je v SŘBD používajícím přímé adresování s nejednoznačnou hašovací funkcí adresa=hash(login). Do zaměstnání nastoupila nová osoba Ilona Večeřová s loginem vec033 na funkci sekretářka, s platem Kč. Z následujícího seznamu operací vyberte a uspořádejte do optimální správné posloupnosti ty, které realizují v této fyzické organizaci databáze uvedenou operaci. Výsledek zapište jako posloupnost pořadových čísel vybraných operací, oddělených čárkou (např. 5,12,14,22). 1. dosaď Plogin:= vec dosaď Plogin:= vec033, Pjmeno:= Ilona Večeřová,Pfunkce:= sekretářka, Pplat:= pomocí hašovací funkce vypočti adresu nového záznamu se jménem Ilona Večeřová v datovém souboru Zam a ulož ji do proměnné Aadresa 4. pomocí hašovací funkce vypočti adresu nového záznamu s loginem vec033 v datovém souboru Zam a ulož ji do proměnné Nadresa 5. vyhledej v datovém souboru Zam přímo záznam s adresou Nadresa 6. vymaž v Zam záznam s vyhledanou adresou Aadresa 7. není-li v Zam na adrese Nadresa žádný záznam, zapiš na tuto adresu záznam s hodnotami Plogin, Pjmeno, Pplat, Pfunkce 8. jsou-li v Zam na adrese Nadresa záznamy, najdi konec zřetězeného seznamu těchto záznamů a na konec seznamu zapiš záznam s hodnotami Plogin, Pjmeno, Pplat, Pfunkce 9. je-li v Zam na adrese Hadresa více záznamů, najdi ve zřetězeném seznamu těchto záznamů záznam s loginem vec033 a zapamatuj si jeho adresu v proměnné Ladresa 10. zapiš nový záznam na konec datového souboru Zam s hodnotami Plogin, Pjmeno, Pplat, Pfunkce 11. zapiš do datového souboru Zam na adresu Hadresa záznam s hodnotami Plogin, Pjmeno, Pplat, Pfunkce 2, 4, 5, 7, 8

4 Otázka č. 4 (bodů za otázku: 5) Konceptuální model databáze neobsahuje Funkční závislosti mezi entitami Popis funkcí nad databází Seznam všech atributů databáze Jen binární vazby Entity Integritní omezení pro fce nad databází Množiny entit Hierarchii entit Množiny entit vstupujících do vztahu Obsah databáze Vazby typu M:N Množiny entit vstupujících do vztahu Konceptuální model transformovaný pro relační databázi obsahuje (popř. může obsahovat) Integritní omezení pro domény atributů ERD Domény atributů Slovně popsaná pravidla definující obsah databáze Integritní omezení týkající se vazeb Lineární zápis typů vazeb Vazební tabulky Konceptuální model databáze odpovídající realitě obsahuje Lineární zápis typů entit Lineární zápis typů vazeb ERD

5 Otázka č. 5 (bodů za otázku: 5) Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_pac, rod_cis_lek, datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jeden hlavní obor - specializaci, pacient při jedné hospitalizaci - nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Které z následujících výrazů relační algebry odpovídají na dotaz: Nakreslete úplný E-R diagram této databáze, bez atributů, s úplným vyznačením vazeb a všech integritních omezení zobrazitelných v ERD

6 Otázka č. 6 (bodů za otázku: 8) Je dáno univerzální schéma relace části databáze OBCHOD. Eviduje zákazníky, objednávky a jejich jednotlivé položky a seznam prodávaného zboží. Každý zákazník může mít libovolné množství objednávek, objednávané zboží je rozepsáno po položkách. Denně jeden zákazník může vystavit jedinou objednávku. Ceny zboží se v čase mohou měnit, způsob úhrady také. Je dáno, že všechny zadané atributy jsou atomické, nejsou multi-položky ani složené atributy. Obchod (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popis, mesto, psc, telefon, datum_objed, zpusob_uhrady, dodaci_adresa, cislo_zbozi, mnoz_objed, cena_za_kus, mnoz_skladem) Vyberte platné funkční závislosti mezi zadanými atributy. id_zakaznika, datum_objed --> zpusob_uhrady, dodaci_adresa id_zakaznika, datum_objed, dodaci_adresa --> zpusob_uhrady id_zakaznika --> jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popis, mesto, psc, telefon id_zakaznika, datum_objed, zpusob_uhrady --> dodaci_adresa id_zakaznika, datum_objed, cislo_zbozi --> mnozstvi_objed, cena_za_kus cislo_zbozi --> cena_za_kus, mnozstvi_skladem Které zadané a platné funkční závislosti obsahují redundantní atributy? id_zakaznika, datum_objed, zpusob_uhrady --> dodaci_adresa id_zakaznika, datum_objed, dodaci_adresa --> zpusob_uhrady Je dáno univerzální schéma relace části databáze NEMOCNICE s evidencí hospitalizací, časového plánu operací, evidencí pacientů a jejich umístění na pokojích a evidencí lékařů a jejich specializací (obor). Pacient může být operován několikrát, ale nikdy ve stejný den. NEMOCNICE (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor, jmeno_pac, rod_cis_pac, obec_pac, ulice_pac, psc_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj, poc_luzek, datum_oper, hodina_oper) Datum_od a datum_do znamenají datum přijetí a propuštění pacienta z nemocnice. Která podmnožina zadaných platných funkčních závislostí tvoří neredundandní pokrytí? rod_cis_pac --> obec_pac, ulice_pac, psc_pac, jmeno_pac hodina_oper, datum_oper --> rod_cis_lek, rod_cis_pac rod_cis_lek --> jmeno_lek, obor cis_pokoj --> poc_luzek rod_cis_pac, datum_od --> datum_do, diagnoza Které zadané platné funkční závislosti obsahují redundantní atributy? jmeno_lek, hodina_oper, datum_oper --> rod_cis_pac hodina_oper, datum_oper, rod_cis_pac --> rod_cis_lek rod_cis_pac, datum_od, datum_do --> diagnoza rod_cis_pac, hodina_oper, datum_oper --> jmeno_lek Které zadané platné funkční závislosti neobsahují redundantní atributy? rod_cis_pac, datum_od --> datum_do, diagnoza rod_cis_pac --> jmeno_pac, datum_oper, hodina_oper rod_cis_lek --> jmeno_lek, obor cis_pokoj --> poc_luzek rod_cis_pac --> obec_pac, ulice_pac, psc_pac rod_cisl_lek, rod_cisl_pac --> datum_oper,hodina_oper

7 Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lékař (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_lek, datum_oper, hodina_oper, jmeno_pac) V zadání bylo, že každý lékař má jedinou hlavní specializaci (obor), pacient při jednom nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Je schéma navrženo správně, s atomickými atributy a bez redundancí? Ne, některé schéma obsahuje redundance. Ne, některá schémata nejsou ve 3NF. Ne, některé schéma obsahuje neatomické atributy. Ne, některé schéma má chybně zvolený cizí klíč. Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_lek, rod_cis_pac,datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jedinou hlavní specializaci (obor), pacient při jednom nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Datum_od a datum_do znamenají datum přijetí a propuštění pacienta z nemocnice. Je schéma navrženo správně, s atomickými atributy a bez redundancí? Ano, všechna schémata jsou alespoň ve 3NF. Je dána část databáze DETSKY LEKAR s relačními schématy Dite (rod_cis, jmeno, dat_nar, mesto, ulice, psc) Typ_ockovani (id_typ, mesic, typ, popis) Ockovani (rod_cis, mesic, datum, cas, id_typ) Je schéma databáze navrženo správně, s atomickými atributy a bez redundancí? Ne, schéma Ockovani není ve 3NF. Ne, schéma Typ_ockovani není ve 3NF. Ne, schéma Typ_ockovani obsahuje redundance. Ne, schéma Ockovani obsahuje závislost na podklíči. Ne, schéma Ockovani obsahuje redundance. Ne, schéma Typ_ockovani obsahuje závislost na podklíči. Je dána část databáze internetového obchodu s následujícími relačními: Zakaznik (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popisne, mesto, psc, telefon, ) Objednavka (cislo_zakazky, id_zakaznika, datum_objednani, zpusob_uhrady, dodaci_ulice, dodaci_cislo_popisne, dodaci_mesto, dodaci_psc) Obsah_objednavky (cislo_zakazky, cislo_zbozi, mnozstvi) Zbozi (cislo_zbozi, nazev_zbozi, cena_za_kus, dph) Atributy id_zakaznika, cislo_zakazky, cislo_zbozi jsou umělé klíče. Zbozi je číselník prodávaného zboží, ne evidence skladu. Za předpokladu, že je schéma databáze navrženo správně, určete, které skutečnosti z reality a ze zadání toto schéma zohledňuje: Objednávka je jednoznačně určena pomocí cislo_zakazky. Jedna objednávka může být pouze pro jednoho zákazníka. Na jedné kartě zboží nelze evidovat množství zboží na skladě. V rámci jedné objednávky lze objednat více druhů zboží. V rámci jedné objednávky lze objednat více kusů stejného zboží.

8 Otázka č. 7 (bodů za otázku: 8) Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy: Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_lek, rod_cis_pac,datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jedinou hlavní specializaci (obor), pacient při jednom nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Určete, ve které normální formě je schéma Lekar: BCNF Určete, ve které normální formě je schéma Pacient: BCNF Určete, ve které normální formě je schéma Pokoj: BCNF Určete, ve které normální formě je schéma Operace: BCNF Je dána část databáze DETSKY LEKAR, s relačními schématy: Dite (rod_cis, jmeno, dat_nar, mesto, ulice, psc) Typ_ockovani (id_typ, mesic, typ, popis) Ockovani (rod_cis, mesic, datum, cas, id_typ) Navsteva (rod_cis, datum, diagnoza, vykon) Určete, ve které normální formě je schéma Typ_ockovani: 1NF Určete, ve které normální formě je schéma Ockovani: 1NF Určete, ve které normální formě je schéma Navsteva: v žádné

9 Otázka č. 8 (bodů za otázku: 8) Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_pac, rod_cis_lek, datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jeden hlavní obor specializaci, pacient při jedné hospitalizaci nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnozu. Které z následujících výrazů relační algebry odpovídají na dotaz: Vypište seznam jmen, oborů a diagnoz lékařů, kteří byli operováni. (Operace[rod_cis_pac][rod_cis_pac = rod_cis_lek] Lekar [*] Hospital[rod_cis_pac, diagnoza]) [jmeno_lek, obor, diagnoza] Lekar[rod_cis_lek = rod_cis_pac] Operace [*] Hospital) [jmeno_lek, obor, diagnoza] Vypište jména a obory operovaných lékařů (Lekar [rod_cis_lek = rod_cis_pac] Operace) [jmeno_pac, obor] ((Operace [rod_cis_pac]) [rod_cis_pac = rod_cis_lek ] Lekar) [jmeno_lek, obor] Vypište jména a obory lékařů, kteří nebyli nikdy hospitalizováni v této nemocnici ((Lekar[rod_cis_lek] - (Hospital[rod_cis_pac = rod_cis_lek] Lekar) [rod_cis_lek]) [*] Lekar) [jmeno_lek, obor] Vypište datum, rodné čísla a jména operovaných pacientů s diagnózou slepé střevo. Pacient [*] Operace [*] Hospital (diagnoza= slepé střevo ) [datum_oper, rod_cis_pac, jmeno_pac] Je dána část databáze internetového obchodu s následujícími relačními schématy: Zakaznik (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popisne, mesto, psc, telefon_doma, telefon_mobil, telefon_fax, _doma, _prace) Objednavka (cislo_zakazky, id_zakaznika, datum_objednani, zpusob_uhrady, dodaci_ulice, dodaci_cislo_popisne, dodaci_mesto, dodaci_psc) Obsah_objednavky (cislo_zakazky, cislo_zbozi, mnozství, prodejni_cena) Zbozi (cislo_zbozi, nazev_zbozi, cena_za_kus, mnozstvi_skladem, dph) Atributy id_zakaznika, cislo_zakazky, cislo_zbozi, jsou umělé klíče. Jde o akci, kde v rámci jedné zakázky lze objednat více kusů zboží stejného typu. Které z následujících výrazů relační algebry odpovídají na dotaz: Vypište seznam zákazníků (id_zakaznika, prijmeni, jmeno), kteří si nikdy neobjednali zboží s názvem NOKIA (Zakaznik[id_zakaznik] - (Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 )) [id_zakaznik]) [*] Zakaznik) [id_zakaznik, prijmeni, jmeno] (Zakaznik - ((Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 )) [id_zakaznik] [*] Zakaznik)) [id_zakaznik, prijmeni, jmeno] Vypište seznam zákazníků (id_zakaznika, prijmeni, jmeno), kteří si objednali pouze zboží s názvem NOKIA ((Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 )) [id_zakaznik] - (Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi<> NOKIA 6600 )) [id_zakaznik]) [*] Zakaznik[id_zakaznika, prijmeni, jmeno] ((Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 ) [*] Zakaznik)[id_zakaznik, prijmeni, jmeno] - (Objednavka [*] Obsah_objednavky [*] Zbozi(nazev_zbozi<> NOKIA 6600 ) [*] Zakaznik)[id_zakaznika, prijmeni, jmeno]) ((Zbozi(nazev_zbozi= NOKIA 6600 ) [*] Obsah_objednavky [*] Objednavka) [id_zakaznika] - (Zbozi(nazev_zbozi<> NOKIA 6600 ) [*] Objednavka [*] Obsah_objednavky) [id_zakaznika]) [*] Zakaznik[id_zakaznika, prijmeni, jmeno])

10 Otázka č. 9 (bodů za otázku: 6) Je dána část databáze NEMOCNICE s relačními schématy Lekar (jmeno_lek, rod_cis_lek, obor) Pokoj (cis_pokoj, poc_luzek) Pacient (jmeno_pac, rod_cis_pac, obec, ulice, psc) Hospital (rod_cis_pac, datum_od, datum_do, diagnoza, cis_pokoj) Operace (rod_cis_pac, rod_cis_lek, datum_oper, hodina_oper) V zadání bylo, že každý lékař má jeden hlavní obor = specializaci, pacient při jedné hospitalizaci = nemocničním pobytu má jednu hlavní diagnózu. Které z následujících dotazů SQL odpovídají na dotaz: Vypište čísla pokojů a počty pacientů na nich hospitalizovaných ke dni SELECT cis_pokoj, COUNT(*) FROM Hospital WHERE datum_od <= AND datum_do >= GROUP BY cis_pokoj Vypište čísla pokojů a počty pacientů na nich hospitalizovaných během prosince 2004 (včetně přijatých dříve a propuštěných později). SELECT cis_pokoj, COUNT(*) FROM Hospital WHERE datum_od < AND datum_do >= GROUP BY cis_pokoj Vypište za každý den prosince 2004 datum a počet operací realizovaných lékařem Karlem Zárubou SELECT datum_oper, COUNT(*) FROM Operace O, Lekar L WHERE datum_oper BETWEEN AND AND L.jmeno_lek = Karel Záruba AND O.rod_cis_lek = L.rod_cis_lek GROUP BY datum_oper Je dána část databáze DETSKY LEKAR, evidující objednávání a očkování dětí. O dětech eviduje jméno, rodné číslo, datum narození, adresu, typ očkování, název nemoci, proti které je dítě očkováno a slovní popis očkování, o typech očkování dále, ve kterém měsíci života se očkování provádí. Pokud se totéž očkování opakuje v rúzném věku, je evidováno znovu s jiným měsícem a stejným popisem. Pro objednávky je nutné evidovat kalendář dnů a časů pro očkování, aby byl přehled o volných termínech. Jedno očkování trvá 10 minut. Databáze má relační schémata: Dite (rod_cis, jmeno, dat_nar, město, ulice, psc) Typ_ockovani (id_typ, mesic, typ, popis) Ockovani (rod_cis, mesic, datum, cas, id_typ) Které z následujících SQL dotazů odpovídají na otázku: Vypište počty očkovaných dětí podle názvů nemocí v roce 2005 SELECT typ, COUNT id_typ FROM Ockovani O, Typ_ockovani T WHERE O.id_typ=T.id_typ AND datum >= GROUP BY id_typ ORDER BY id_typ

11 Je dána část databáze internetového obchodu s následujícími relačními schématy (pozor pro různé otázky mohou být tato schémata různá, byť popisují podobný problém): Zakaznik (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, cislo_popisne, mesto, psc, telefon_doma, telefon_mobil, telefon_fax, _doma, _prace) Objednavka (cislo_zakazky, id_zakaznika, datum_objednani, zpusob_uhrady, dodaci_ulice, dodaci_cislo_popisne, dodaci_mesto, dodaci_psc) Obsah_objednavky (cislo_zakazky, cislo_zbozi, množství, prodejni_cena) Zbozi (cislo_zbozi, nazev_zbozi, cena_za_kus, mnozstvi_skladem, dph) Atributy id_zakaznika, cislo_zakazky, cislo_zbozi, jsou klíčové. V rámci jedné zakázky lze objednat více kusů zboží stejného typu nebo může být objednávka vystavena i na jiné služby, než prodej zboží. Které z následujících dotazů SQL odpovídají na dotaz: Vypište seznam zákazníků (id_zakaznika, prijmeni, jmeno), kteří si nikdy neobjednali zboží s názvem NOKIA SELECT id_zakaznika, prijmeni, jmeno FROM Zakaznik WHERE id_zakaznika NOT IN (SELECT id_zakaznika FROM Objednavka WHERE cislo_zakazky IN (SELECT cislo_zakazky FROM Obsah_objednavky WHERE cislo_zbozi IN (SELECT cislo_zbozi FROM Zbozi WHERE nazev_zbozi = NOKIA 6600 ))) SELECT id_zakaznika, prijmeni, jmeno FROM Zakaznik WHERE id_zakaznika NOT IN (SELECT id_zakaznika FROM Objednavka O, Obsah_objednavky L, Zbozi Z WHERE O.cislo_zakazky = L.cislo_zakazky AND L.cislo_zbozi = Z.cislo_zbozi AND Z.nazev_zbozi = NOKIA 6600 ) Vypište seznam zákazníků (id_zakaznika, prijmeni, jmeno), kteří si objednali pouze zboží s názvem NOKIA SELECT UNIQUE Z.id_zakaznik, Z.prijmeni, Z.jmeno FROM Zakaznik Z, Objednavka O, Obsah_objednavky L, Zbozi K WHERE K.cislo_zbozi = L.cislo_zbozi AND K.nazev_zbozi = NOKIA 6600 AND L.cislo_zakazky = O.cislo_zakazky AND Z.id_zakaznika = O.id_zakaznika AND Z.id_zakaznik IN ( SELECT id_zakaznika FROM Objednavka O, Obsah_objednavky L WHERE O.cislo_zakazky = L.cislo_zakazky GROUP BY L.cislo_zbozi HAVING COUNT(*) = 1) SELECT UNIQUE Z.id_zakaznik, Z.prijmeni, Z.jmeno FROM Zakaznik Z, Objednavka O, Obsah_objednavky L, Zbozi K WHERE K.cislo_zbozi = L.cislo_zbozi AND K.nazev_zbozi = NOKIA 6600 AND L.cislo_zakazky = O.cislo_zakazky AND Z.id_zakaznika = O.id_zakaznika AND Z.id_zakaznik NOT IN (SELECT id_zakaznika FROM Objednavka O, Obsah_objednavky L, Zbozi Z WHERE O.cislo_zakazky = L.cislo_zakazky AND L.cislo_zbozi = K.cislo_zbozi AND K.nazev_zbozi <> NOKIA 6600 ) Pro jednotlivé zákazníky vypište za všechny jejich objednávky seznam obsahující id_zakaznika, počet druhů objednaného zboží, celkovou cenu za všechny objednávky. Do výpisu zahrňte pouze zákazníky, jejichž součet ceny za všechny objednávky přesáhl ,- Kč. SELECT id_zakaznika, COUNT( UNIQUE cislo_zbozi), SUM(prodejni_cena) FROM Obsah_objednavky L, Objednavka O WHERE O.cislo_zakazky = L.cislo_zakazky GROUP BY id_zakaznika HAVING SUM(prodejni_cena) > 10000

12 Otázka č. 10 (bodů za otázku: 5) Která následující tvrzení charakterizují vztahy (shody a rozdíly) mezi síťovým (SDM) a relačním (RDM) datovým modelem? V SDM není možno při vyhledávání informace doplnit nepředpokládanou vazbu, v relačním se přidá vazební tabulka. Základní rozdíl obou datových modelů je v realizaci vazeb na databázové úrovni. SDM realizuje n-ární vazby pomocí nového typu záznamu, RDM pomocí vazební tabulky. U obou modelů je nutné na konceptuální úrovni transformovat vazby n-ární do vazební tabulky. Vazby z reality typu M:N v obou modelech je možné realizovat pomocí transformace na konceptuální úrovni. U obou modelů je nutné na konceptuální úrovni transformovat vazby typu M:N na vazby 1:M. Která následující tvrzení charakterizují rozdíl mezi síťovým (SDM) a relačním (RDM) datovým modelem? SDM realizuje n-ární vazby pomocí nového typu záznamu, RDM pomocí vazební tabulky. U obou modelů je nutné na konceptuální úrovni transformovat vazby typu M:N na vazby 1:M. Základní rozdíl obou datových modelů je v realizaci vazeb na databázové úrovni. Vazby z reality typu M:N v obou modelech je možné realizovat pomocí transformace na konceptuální úrovni. U obou modelů je nutné na konceptuální úrovni transformovat vazby n-ární do vazební tabulky. V SDM není možno při vyhledávání informace doplnit nepředpokládanou vazbu, v relačním se přidá vazební tabulka. Charakteristika síťového datového modelu V SDM se vazby musí deklarovat předem V SDM se realizace vazeb urychluje vyhledáváním záznamů V SDM se vazby typu M:N musí transformovat na 1:M V SDM se vazby realizují pomocí ukazatelů z vlastníka setu na prvního člena setu,odtud zřetězeně na další členy setu a z posledního člena setu na vlastníka setu V SDM se vazby nazývají sety V SDM není možno realizovat přímo unární vazby

13 by Dave and Adka thx to SWE, Carl28, Lopata, rybar73, Losna,

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt ESF OP VK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Jiří Znoj, (zno0011) Ostrava, 29. listopadu 2012 I. Obsah I. Obsah...

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Diagram výskytů a vztahů

Diagram výskytů a vztahů Diagram výskytů a vztahů Nepoužívá se pro modelování. Pomůcka pro pochopení kardinalit a parcialit. KINO Blaník Vesna Mír Domovina Květen MÁ_NA_PROGRAMU FILM Černí baroni Top gun Kmotr Nováček Vzorec Vetřelec

Více

5. RELAČNÍ DATOVÝ MO DEL

5. RELAČNÍ DATOVÝ MO DEL 5. RELAČNÍ DATOVÝ MO DEL Čas ke studiu kapitoly: 4 hodiny návrh databáze, 6 hodin dotazovací jazyky Cíl Po prostudování celé kapitoly budete umět definovat relaci, relační schéma a schéma relační databáze,

Více

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími Zadání Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími ER-diagram (v základní formě a v podobě upravené pro ukládání

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

C8 Relační databáze. 1. Datový model

C8 Relační databáze. 1. Datový model C8 Relační databáze návrh návrh 1. Datový model 2. Příklad T2 Datová základna a její využití v práci manažera 2 Cíle cvičen ení C8 Relační databáze návrh 1. Navrhnout myšlenkový datový model jednoduché

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Etapy tvorby lidského díla

Etapy tvorby lidského díla Systém Pojem systém Obecně jej chápeme jako seskupení prvků spolu s vazbami mezi nimi, jejich uspořádání, včetně struktury či hierarchie. Synonymum organizace či struktura. Pro zkoumání systému je důležité

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Metodika návrhu databáze

Metodika návrhu databáze Metodika návrhu databáze Metodika tvorby konceptuálního datového modelu (ERA diagramu) 1 1. Zvolte jednu primární entitu ze specifikace požadavků. 2. Určete atributy, jejichž hodnoty se mají pro tuto entitu

Více

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013 Konceptuální modelování Pavel Tyl 21. 3. 2013 Vytváření IS Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání Jednotlivé fáze mezi sebou iterují Proč modelovat a analyzovat? Standardizované pracovní

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

Terminologie v relačním modelu

Terminologie v relačním modelu 3. RELAČNÍ MODEL Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Každá relace představuje tabulku nebo soubor ( ve smyslu soubor na nosiči dat ). Terminologie v relačním modelu řádek n-tice ( n-tuple,

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Datové modelování II

Datové modelování II Datové modelování II Atributy Převod DM do schématu SŘBD Dotazovací jazyk SQL Multidimenzionální modelování Principy Doc. Miniberger, BIVŠ Atributy Atributem entity budeme rozumět název záznamu či informace,

Více

Operátory ROLLUP a CUBE

Operátory ROLLUP a CUBE Operátory ROLLUP a CUBE Dotazovací jazyky, 2009 Marek Polák Martin Chytil Osnova přednášky o Analýza dat o Agregační funkce o GROUP BY a jeho problémy o Speciální hodnotový typ ALL o Operátor CUBE o Operátor

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

SQL SQL-SELECT. Informační a znalostní systémy. Informační a znalostní systémy SQL- SELECT

SQL SQL-SELECT. Informační a znalostní systémy. Informační a znalostní systémy SQL- SELECT -SELECT Informační a znalostní systémy 1 - Structured Query Language norma pro dotazování nad relačními databáze díky přenositelnosti- rozmach relačních databází zahrnuje jak dotazování na data, tak změny

Více

Analýza a modelování dat 2. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 2. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 2. přednáška Helena Palovská Databázové modely Způsoby logické organizace dat hierarchický síťový relační objektový (objektově-relační) multidimenzionální Historie databázových

Více

Modelový příklad Knihovna Vypracovaný příklad ze cvičení včetně komentářů k řešení 2014-02-28

Modelový příklad Knihovna Vypracovaný příklad ze cvičení včetně komentářů k řešení 2014-02-28 Modelový příklad Knihovna Vypracovaný příklad ze cvičení včetně komentářů k řešení 2014-02-28 v.1.0 Mějme evidenci klasické knihovny, našim cílem je evidovat informace o výpůjčkách a s tím související

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1 4. Relační model dat 4.1. Relační struktura dat... 3 4.2. Integritní pravidla v relačním modelu... 9 4.2.1. Primární klíč... 9 4.2.2. Cizí klíč... 11 4.2.3. Relační schéma databáze... 13 4.3. Relační algebra...

Více

Marketingová komunikace. 1. a 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 1. a 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 1. a 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká I. Úvod do teorie DB systémů

Více

4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu

4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu 4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace.

Více

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS Relační databázový model Databázové (datové) modely základní dělení klasické databázové modely relační databázový model relační databázový model Základní konstrukt - relace relace, schéma relace atribut,

Více

37. Indexování a optimalizace dotazů v relačních databázích, datové struktury, jejich výhody a nevýhody

37. Indexování a optimalizace dotazů v relačních databázích, datové struktury, jejich výhody a nevýhody 37. Indexování a optimalizace dotazů v relačních databázích, datové struktury, jejich výhody a nevýhody Využití databázových indexů Databázové indexy slouží ke zrychlení přístupu k datům a měly by se používat

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Elektronická zdravotní karta

Elektronická zdravotní karta VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Elektronická zdravotní karta (semestrální projekt) ZS 2009-2010 Analýza Implementace Číslo skupiny: Členové skupiny:

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 1. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 1. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká I. Úvod do teorie DB systémů

Více

4. Databázové systémy

4. Databázové systémy 4. Databázové systémy Osnova 1. 2. 3. 4. Základní pojmy, principy, architektury Ukládání a reprezentace dat, zpracování dotazu, transakce, indexování, hašování, datové modelování Metadata Datové sklady

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi.

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Zadání: S využitím software Microsoft Access byla připravena aplikace pro fiktivní obchod s nářadím a nástroji

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního Databázové systémy - úvod do relačního modelu Tomáš Skopal - převod konceptuálního schématu do relačního Osnova přednášky relační model převod ER diagramu do relačního modelu tvorba univerzálního relačního

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Vyhledávání, vkládání, odstraňování Vyhledání hodnoty v nesetříděném poli Vyhledání hodnoty v setříděném poli Odstranění hodnoty z pole Vkládání hodnoty do pole Verze pro akademický

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 12. Otázka : Metody fyzické organizace dat Obsah : 1.Úvod 2.Vnější paměti 3.Sekvenční soubory 3.1 Setříděné sekvenční soubory 4.Zřetězené

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů Cvičení 7 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz Ostrava, 2014 Modelování databází Modelování

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice)

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice) - 7.1 - Kapitola 7: Návrh relačních databází Nástrahy návrhu relačních databází Dekompozice (rozklad) Normalizace použitím funkčních závislostí Nástrahy relačního návrhu Návrh relačních databází vyžaduje

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

Databázové modelování. Analýza Návrh konceptuálního schématu

Databázové modelování. Analýza Návrh konceptuálního schématu Databázové modelování Analýza Návrh konceptuálního schématu 1 Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání SW Jednotlivé fáze mezi sebou iterují 2 Proč modelovat/analyzovat? Standardizované

Více

Microsoft. Access. Databáze s více tabulkami. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Databáze s více tabulkami. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Databáze s více tabulkami Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Databáze s více tabulkami standardní databáze se většinou skládá z více tabulek každá tabulka

Více

Access Tabulka letní semestr 2013

Access Tabulka letní semestr 2013 MS Access Tabulka letní semestr 2013 Tvorba nové tabulky importem dat propojením externího souboru pomocí Průvodce v návrhovém zobrazení Návrh struktury tabulky Tabulka záznam pole záznamu Jmeno RodCislo

Více

Databázové systémy. * relační kalkuly. Tomáš Skopal. - relační model

Databázové systémy. * relační kalkuly. Tomáš Skopal. - relační model Databázové systémy Tomáš Skopal - relační model * relační kalkuly Osnova přednášky relační kalkuly doménový n-ticový Relační kalkuly využití aparátu predikátové logiky 1. řádu pro dotazování rozšíření

Více

IS Autopůjčovna VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2010-2011.

IS Autopůjčovna VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2010-2011. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY IS Autopůjčovna (semestrální projekt) ZS 2010-2011 Analýza Implementace Číslo týmu: T07 Členové skupiny: Příjmení, jméno,

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

definovat a vysvětlit na příkladech základní pojmy relačního modelu

definovat a vysvětlit na příkladech základní pojmy relačního modelu 5.1. Relační schéma, relace 5. RELAČNÍ DATOVÝ MODEL Cíl Po prostudování celé kapitoly budete umět definovat relaci, relační schéma a schéma relační databáze, rozumět definicím a na příkladech vysvětlit

Více

Úvod do databázových systémů 3. cvičení

Úvod do databázových systémů 3. cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů 3. cvičení Ing. Petr Lukáš petr.lukas@nativa.cz Ostrava, 2012 Klauzule příkazu Klauzule

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

Objektově relační databáze a ORACLE 8

Objektově relační databáze a ORACLE 8 Objektově relační databáze a ORACLE 8 Ludmila Kalužová VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra informatiky v ekonomice, Sokolská 33, 701 21 Ostrava 1 Abstrakt V současné době existuje velký počet

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů Cvičení 5 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz Ostrava, 2014 Opakování K čemu se používají

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL

INFORMAČNÍ SYSTÉM PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY INFORMAČNÍ SYSTÉM PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL (semestrální projekt) ZS 2010-2011 Analýza Implementace Číslo skupiny: 12 Členové

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta RELAČNÍ DATABÁZE (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová. Aktualizovaná verze 2006

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta RELAČNÍ DATABÁZE (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová. Aktualizovaná verze 2006 UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta RELAČNÍ DATABÁZE (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Aktualizovaná verze 2006 Ostravská univerzita OBSAH 1 Modul 1... 6 1.1 Relační datový

Více

UDBS Cvičení 10 Funkční závislosti

UDBS Cvičení 10 Funkční závislosti UDBS Cvičení 10 Funkční závislosti Ing. Miroslav Valečko Zimní semestr 2014/2015 25. 11. 2014 Návrh schématu databáze Existuje mnoho způsobů, jak navrhnout schéma databáze Některá jsou lepší, jiná zase

Více

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974 základní informace Databázové systémy Úvodní přednáška předměty: KI/DSY (B1801 Informatika - dvouoborová) KI/P502 (B1802 Aplikovaná informatika) ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb ki.ujep.cz termínovník,

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

KIV/ZIS - SQL dotazy. stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb. SQL dotazy. budeme probírat pouze SELECT

KIV/ZIS - SQL dotazy. stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb. SQL dotazy. budeme probírat pouze SELECT KIV/ZIS - SQL dotazy stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb SQL dotazy textové příkazy pro získání nebo manipulaci s daty SELECT - výběr/výpis INSERT - vložení UPDATE - úprava DELETE - smazání

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Návrh datového skladu z hlediska zdrojů

Návrh datového skladu z hlediska zdrojů Návrh datového skladu Návrh datového skladu OLTP ETL OLAP, DM Operativní data Datové sklady Zdroje dat Transformace zdroj - cíl Etapy realizace 1 Návrh datového skladu Hlavní úskalí analýzy a návrhu spočívá

Více

Objektové modelování BI-OMO 4. cvičení

Objektové modelování BI-OMO 4. cvičení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Objektové modelování BI-OMO 4. cvičení Ing. Zdeněk Rybola Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

Více

1. ÚLOHY ZPRACOVÁNÍ DAT

1. ÚLOHY ZPRACOVÁNÍ DAT 1. Úlohy zpracování dat 1. ÚLOHY ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství dat definovat základní

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I Databázové systémy I Přednáška č. 8 Ing. Jiří Zechmeister Fakulta elektrotechniky a informatiky jiri.zechmeister@upce.cz Skupinové a souhrnné dotazy opakování Obsah Pohledy syntaxe použití význam Vnořené

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Softwarové inženýrství

Softwarové inženýrství Page 1 of 8 Softwarové inženýrství Inf. systém pro cestovní kancelář PRINTER FRIENDLY VERSION Home Team info autor: Výlupková Irena Datová analýza Popis: Datový model je navržen tak, aby vhodně popsal

Více

Kapitola 4: SQL. Základní struktura

Kapitola 4: SQL. Základní struktura - 4.1 - Kapitola 4: SQL Základní struktura Množinové operace Souhrnné funkce Nulové hodnoty Vnořené poddotazy (Nested sub-queries) Odvozené relace Pohledy Modifikace databáze Spojené relace Jazyk definice

Více

Ukázka testu Informatiky pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

Ukázka testu Informatiky pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Ukázka testu Informatiky pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 1. Databázový jazyk SQL obsahuje příkaz SELECT. Příkaz SELECT slouží pro: a. definici dat v tabulkách či pohledech b.

Více

HELP Rešerše průmyslových vzorů

HELP Rešerše průmyslových vzorů HELP Rešerše průmyslových vzorů Zpracoval D. Pičman Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně

Více