Honeywell. Témata magisterských prací 2014/2015 (Brno)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Honeywell. Témata magisterských prací 2014/2015 (Brno)"

Transkript

1 Témata magisterských prací 2014/2015 (Brno)

2 Divize Letectví Bezdrátový sběr diagnostických dat z automobilu podporujicich OBD-II Cílem práce je návrh zařízení, ktrere umožní bezdrátově sbírat diagnostické data z automobilů podporujících OBD-II protokol. Zařízení by mělo být integrováno z dostupných komponent bez nustnosti vlastního HW návrhu. Volba vhodné bezdrátové technologie bude součástí práce a bude se odvíjet od finálních požadavků na energetickou náročnost/dostupnost bezratové sítě apod. Součástí práce bude ověření dosahu zařízení a datové propustnosti a napojení na databázový server s možností jednoduché prezentace dat Bezdrátový sběr diagnostických dat ze solarnich panelů/eletráren Cílem práce je návrh zařízení, ktrere umožní bezdrátové sbírat diagnostické data ze solárních panelů. Zařízení by mělo být integrováno z dostupných komponent bez nutnosti vlastního HW návrhu. Volba vhodné bezdrátového technologie bude součástí práce a bude se odvíjet od finálních požadavků na energetickou náročnost / dostupnost bezdrátové sítě apod. Součástí práce bude ověření dosahu zařízení a datové propustnosti a napojení na databázový server s možností jednoduché prezentace dat. Data budou sloužit k vyhodnocení efektivnosti provozu dané elekrarny a optimalizaci údržby. Degradační model solárního panelu a možnosti prognostiky zbývající životnosti Cílem práce je navrhnout jendoduchy (fyziklaniho/matematickeho) model solárního článku v Matlabu/Simulinku umožňující simulaci degradace panelů v zavisloti na okolních podmínkách (výkonová zátěž, klimatické podmínky vliv teploty, námraza, kroupy apod.). Součástí práce bude ověření dostupných algoritmů pro odhad zbývající životností a pro odhad doby k poruše. Design center housingu pro aplikace s nízko uloženým turbem pro odvod oleje design Embedded Linux pro MPC555x Cílem práce je naportovat vhodnou emebedded Linux distribuci na procesorovou platform MPC555x s využitím dostupného Evaluation boardu/sbc (Single Board Computer). Součásti návrhu bude rozběhnutí základních periferií (Ethernet, sériový port, AD převodník atd.) a také ověření funkcnosti/chodu serverless relační database (napr. SQLite). Výstup tohoto projektu bude sloužit dále k testování embedded zařízení pro oblast Condition Based Maintenance. Metody technické diagnostiky u bioplynové stanice z pohledu optimální údržby

3 Cílem práce je zmapovat současný systém diagnostiky u bioplynových stanic a jejich možných poruchových stavu a vytvoření jednoduchého modelu v Matlabu/Simulinku pro potřeby simulování a detekci poruch. Výstupem práce by měl být zjednodušený model, podrobná analyza(fmea) a návrh pro zdokonalení monitorování zařízení v souladu s vhodnou strategii pro Condition Based Maintenance (Údržba podle stavu). Model a FMEA analýza bude sloužit jako vstup pro vytvoření tzv. fault modelu používaného dále v embedded zařízení pro centrální správu poruch a údržbu. Metody technické diagnostiky u kolejových vozidel z pohledu optimální údržby Cílem práce je zmapovat současný systém diagnostiky u kolejových vozidel a jejich možných poruchových stavu a vytvoření jednoduchého modelu v Matlabu/Simulinku pro potřeby simulování a detekci poruch. Výstupem práce by měl být zjednodušený model, podrobná analyza(fmea) a návrh pro zdokonalení monitorování zařízení v souladu s vhodnou strategii pro Condition Based Maintenance (Údržba podle stavu). Model a FMEA analýza bude sloužit jako vstup pro vytvoření tzv. fault modelu používaného dále v embedded zařízení pro centrální správu poruch a údržbu. Metody technické diagnostiky u prostředků hromadné dopravy z pohledu optimální údržby Cílem práce je zmapovat současný systém diagnostiky u prostředků hromadné dopravy (autobusů, trolejbusů a tramvají) a jejich možných poruchových stavu a vytvoření jednoduchého modelu v Matlabu/Simulinku pro potřeby simulování a detekci poruch. Výstupem práce by měl být zjednodušený model, podrobná analyza(fmea) a návrh pro zdokonalení monitorování zařízení v souladu s vhodnou strategii pro Condition Based Maintenance (Údržba podle stavu). Model a FMEA analýza bude sloužit jako vstup pro vytvoření tzv. fault modelu používaného dále v embedded zařízení pro centrální správu poruch a údržbu. Metody technické diagnostiky u větrných elektráren z pohledu optimální údržby Cílem práce je zmapovat současný systém diagnostiky u větrných elektráren a jejich možných poruchových stavu a vytvoření jednoduchého modelu v Matlabu/Simulinku pro potřeby simulování a detekci poruch. Výstupem práce by měl být zjednodušený model, podrobná analyza(fmea) a návrh pro zdokonalení monitorování zařízení v souladu s vhodnou strategii pro Condition Based Maintenance (Údržba podle stavu). Model a FMEA analýza bude sloužit jako vstup pro vytvoření tzv. fault modelu používaného dále v embedded zařízení pro centrální správu poruch a údržbu. Návrh modelu solárního panelu pro potřeby technické diagnostiky a optimální údržby Cílem práce je zmapovat současný systém diagnostiky u solárních elektráren a jejich možných poruchových stavu a vytvoření jendoducheho (fyziklaniho/matematickeho) modelu v Matlabu/Simulinku. Výstupem práce by měl být podrobná analýza a návrh pro zdokonalení monitorování zařízení v souladu s vhodnou strategii pro Condition Based Maintenance (Údržba podle stavu). Analýza bude sloužit jako vstup pro vytvoření tzv. fault modelu používaného dále v embedded zařízení pro centrální správu poruch a údržbu.

4 Operační systém reálného času pro Raspberry Pi s podporou protokolů CAN a MAVLink Prostudujte možnosti portování volně dostupných operačních systémů reálného času (RTOS) na hardwarovou platformu Raspberry Pi. Vyberte nejvhodnější RTOS z hlediska rychlosti a bezpečnosti (ideálně splňující požadavky normy DO178B pro software používaný v letectví). Implementujte podporu rozhraní CAN V2.0B s využitím sběrnice SPI a MAVLink pokud nejsou součástí zvolené distribuce. Demonstrujte funkčnost systému zprovozněním nezávislých procesů pracujících na frekvencích 80 Hz, 40 Hz, 20 Hz, 10 Hz a 5 Hz a komunikujících s CAN sběrnicí modelu letadla SkyDog a bezdrátově protokolem MAVLink s aplikací Andropilot. Optimalizace kombinovaného systému ohřevu TUV z energetického hlediska Prostudujte možnosti řízení přípravy TUV v zásobníku s kombinovaným ohřevem (solární systém, elektřina) z hlediska optimalizace spotřeby el. energie. (Minimálním požadavkem na regulaci je požadovaná teplota vody v zásobníku v jednu uživatelem zvolenou denní dobu.) Vypracujte rámcové schéma obvodového řešení regulátoru. Zpracujte přehled možností technického řešení tohoto regulátoru s ohledem na předpokládané vývojové náklady. Na základě tohoto rozboru a konzultace s vedoucím projektu vyberte vhodný obvod pro realizaci vzorku a navrhněte podrobné zapojení. Navrhněte uspořádání plošného spoje, fyzicky realizujte zvolené řešení a ověření jeho funkce. Literatura: [1] Odkazy na dodavatele, prodejce, výrobce, technologie: [2] Stránky aplikací procesorů PIC fy Microchip [3] VACEK, V., VL?EK, J. Praktické použití procesoru PIC. Ing. Jiří Vlček 2002, 72 s. EAN RC Model identification via flight data (in English) The objective of the diploma work will be to develop telemetry and/or datalogging process on RC model (Adrupilot H/W 2.0, Xbee), run flight tests and use the data in order to identify parameters and improve the aerodynamic model. Keys: RC pilot experience needed. Matlab/simulink. Identification theory. Advantage: C++ knowledge Výpočtová a experimentální analýza desek plošných spojů Cílem práce je komplexní dynamická analýza vybraných modelů desek plošných spojů. Cíle, kterých má být dosaženo: 1) Sestavení různých úrovní konečnoprvkového modelu jednoduché desky plošných spojů (PCB) 2) Výpočet dynamických vlastností desky pro ruzne okrajove podminky 3) Provedení experimentální analýzy pro ruzne okrajove podminky 4) Verifikace konečnoprvkového modelu podle výsledků experimentální analýzy Obory: M-IMB - Inženýrská mechanika a biomechanika /P/

5 Divize Automatizace a řízení Autonomní generátor testovacích skriptů Honeywell Semestrální projekt: Na základě specifikací pracovníků vývojového centra Honeywell v Brně, divize ACS, navrhněte koncept aplikace pro automatizované testování, která na základě předloženého stavového diagramu výrobku samostatně provede jeho funkční testování s pomocí I/O modulů. Navrhněte formát vstupních dat pro aplikaci a vytvořte generátor/editor vstupních dat. Aplikace bude vytvořena v prostředí C#.NET. Diplomová práce: Vytvořte aplikaci, jejíž koncept byl navržen v rámci semestrálního projektu. Zaměřte se na možnost použití aplikace s různými I/O moduly, funkčnost aplikace demonstrujte alespoň na jednom projektu ve vývojovém centru. Bezpečné aplikace s mikrokontroléry Vytvořte přehled poruch vznikajících v mikrokontrolérech při dlouhodobém provozu. Patří sem například poruchy paměti, aritmeticko-logické jednotky, rušení vzduchem i vodiči. Prozkoumejte důsledky takových poruch na spolehlivost a bezpečnost embedded systému. Vyberte poruchu, která kombinuje vysokou pravděpodobnost výskytu s vysokým rizikem selhání systémů, a navrhněte hardwarové a / nebo softwarové metody detekce. Vybranou metodu realizujte. Bezsenzorové řízení rychlosti a polohy stejnosměrného kartáčového motoru malého výkonu - metodou kompenzace zatěžovcí charakteristiky Malé kartáčové stejnosměrné motory představují důležitý prvek servopohonů použíívaných systémech měření a regulace budov. Jejich správné, energeticky a cenově efektivní řízení je klíčové z hlediska funkce, spolehlivosti. Digitální AM/FM vysílač Navrhněte a realizujte jednotku softwarově definovaného FM vysílače s nastavitelným zdvihem pro VHF pásmo cca MHz. Definujte požadavky na daný vysílač, použité technologie a vhodnou součástkovou základnu. [1] Bruce A. Fette : SDR Basics Part 3: Transmitters [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] FmStick Digital USB FM Transmitter [online]. [cit ]. Dostupné z: Emulátor 3.5 FDD (disketové mechaniky) pomocí RS232 a SD paměťové karty Navrhněte a realizujte emulátor 3.5 disketové mechaniky používané v PC. Emulátor bude vybaven stejným konektorem jako originální FDD mechanika. Vlastní data budou uloženy na SD paměťové kartě, jejíž obsah (a tedy i obsah diskety ) bude modifikovatelný pomocí příkazů na RS232 sběrnici, popř. USB rozhraní. Emulátor realizujte pomocí mikrokontroléru ATmega, ovládací program pro nabíječ a ovládání vytvořte v jazyce C. Velikost realizovaného emulátoru bude shodná s velikostí standardní

6 3.5 FDD mechaniky. Správnou funkci emulátoru ověřte na PC. Pokyny: Upřesnění: cílem práce má být vytvoření a realizace plnohodnotného emulátoru FDD 3,5 disketové mechaniky o kapacitě 720kB nebo 1.44MB nastavitelné přepínačem. SD karta bude obsahovat více obrazů diskety. Tyto obrazy budou modifikovatelné po RS232 ať už jako soubory, tak přímo s možností modifikovat konkrétní sektor zejména pro diskety obsahující zavedení operačního systému. Přepínaní obrazů by mělo být možné bez připojení k počítači, tedy nějaká LCD nebo LED indikace na čelním panelu. Konstrukčně bude možné jednotkou přímo nahradit stávající mechaniku, konektor USB popř. RS232 bude umístěn na čelní straně pro snadné připojení řídícího počítače. Aplikace pro Windows bude umožňovat správu těchto obrazů, mazání, přidávání, modifikaci souborů, popř. sektorů. Integrace pomocných modulů do systému pro automatizované funkční testování Za účelem začlenění jednoúčelových testovacích modulů vytvořte jejich ovladače v jazyce C# v prostředí.net. Úkolem těchto ovladačů je komunikace s testovacími moduly přes sériovou linku, USB nebo TCP/IP, implementace metod definováho API, které překládají univerzální testovací příkazy do protokolu příslušného testovacího modulu. Lehká kryptografie a její aplikace do levných mikroprocesorů Nastudujte existující metody lehké kryptografie. Vybranou metodu implementujte do prototypu založeném na některém levném procesoru, například Atmel AVR, TI MSP430, ARM Cortex M0 a podobně. Proveďte optimalizaci pro cílovou platformu za účelem snížení paměťové a výpočetní náročnosti, při současném zachování odolnosti proti útokům. Měření symetrického a nesymetrického rušení na napájecích vodičích MM2E: Seznamte s měřením emisí, které se přenáší ze zařízení do rozvodné elektrické sítě po vodičích. Dále nastudujte princip umělé zátěže vedení LISN, analyzujte mechanismus vzniku symetrického a nesymetrického rušení vybraného jednofázového síťového obvodu (napájecí zdroj nebo řízení asynchonního motoru) a jak se jednotlivé složky uplatňují na měřících svorkách LISN. Na základě těchto znalostí navrhněte koncept přípravku, pomocí něhož bude možné měřit odděleně symetrické a nesymetrické rušení ke snadnějšímu nalézání zdroje celkových emisí vycházejících ze zařízení zpátky do napájecích vodičů. MMSE: Podle zvoleného konceptu vytvořte konkrétní schéma zapojení a proveďte analýzu vložného útlumu přípravku. Navrhněte desku plošných spojů a mechanickou konstrukci. Nakonec přípravek zrealizujte a proveďte praktická měření s konkrétním zařízením. [1] SVAČINA, J. Elektromagnetická kompatibilita. Skripta VUT v Brně, Modul vysílače pro profesionální mikrofon Navrhněte a realizujte jednotku bezdrátového mikrofonu (vysílače) připojitelnou pomocí standardního konektoru XLR ke klastickému ručnímu mikrofonu. Podmínkou je dostatečná kmitočtová stabilita krystalem nebo SAW rezonátorem a dostatečný VF výkon cca 50mW na zvoleném VHF / UHF kmitočtu. Modul vysílače bude obsahovat vypínatelnou jednotku automatického řízení citlivosti.

7 [1] Malina, V.: Poznáváme elektroniku 5 Vysokofrekvenční technika, BEN, ISBN [2] Giesberts, T. : Wireless Microphone Audio in the ISM band, Elektor 2/2005, p , ISBN Monitorování rušení v síťovém napájení Cílem práce je návrh zařízení, které umožní monitorování síťového napětí (230VAC). Účelem zařízení bude monitorovat krátkodobé nestability a projevy rušení v síťovém napětí a zaznamenání časového průběhu těchto signálů na paměťové médium včetně údajů času a data. Zařízení bude koncipováno jako relativně levný měřící nástroj pro nekomerční užití v oblasti automatizace a řízení. Nastavení systému zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 1. Nastudovat aktuální legislativu k dané problematice 2. Seznámit se současným nastavením systému 3. Revidování systému sledování všech nebezpečných látek v závodě Práva odpovědnosti Seznam neb. Látek Bezpečnostní list, bezpečnostní karta Uvedení nové neb. látky Školení Kontraktoři Značení nádob Práce a manipulace Nákup Skladování, výdej, evidence, spotřeba Havarijní připravenost Příprava na novou legislative 4. Zlepšit systém dostupnosti bezpečnostních informací k daným nebezpečným látkám Průmyslový programátor mikrokontrolérů AVR Atmel Navrhněte a realizujte průmyslový programátor mikrokontrolérů AVR Atmel buď pomocí ISP nebo JTAG rozhraní. Proveďte porovnání s komerčními programátory, proveďte analýzu rychlosti pro ISP a JTAG rozhraní. Kritérium je zejména rychlost programování a schopnost změny částí kódu např sériové číslo. Vytvořte k tomuto programátoru i vhodnou knihovnu pro spolupráci s C++ a C#. [1] Kainka, B. :Elektronika s podporou PC, BEN, ISBN [2] AVR: In-System Programming - Atmel Corporation [online]. Rev. 0943E AVR 08/08 [cit ]. Dostupné z: 43.pdf Pulzní generátor měřící kmitočet a střídu vnějšího signal BB2E: Seznamte se na vybraném mikrořadiči s používáním periférií pro generování a měření pulzně šířkového signálu. Na základě představy, jak bude zařízení vypadat a jak bude obsluhováno, vyberte

8 zobrazovač a ovládací prvky. Navrhněte schéma zapojení, které bude obsahovat kromě mikrořadiče a uživatelského rozhraní, také převodníky úrovně výstupního i vstupního signálu a komunikační rozhraní USB k propojení s osobním počítačem. Nakonec navrhněte desku plošných spojů a mechanickou konstrukci generátoru. BBCE: Osaďte navrženou desku plošných spojů součástkami a generátor oživte. Napište program pro použitý mikrořadič v jazyce C. Zařízení propojte také s osobním počítačem po USB, aby bylo možné zapisovat naměřené hodnoty kmitočtu a střídy signálu na terminál. Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB Prostudujte možnosti použití rozhraní USB pro vytvoření regulovatelného zdroje napájeného a řízeného z počítače PC. Seznamte se s protokolem USB a jeho použitím. Vypracujte obvodový návrh zdroje s konfigurací vybranou po dohodě s konzultantem. Realizujte a oživte navržený zdroj včetně řídicího programu v počítači PC. Pokyny: Cílem práce má být vytvoření a realizace miniaturního laboratorního zdroje s omezeními daného USB sběrnicí. Limitujícím faktorem je proudový odběr cca 500mA, který může být násoben připojením do více USB portů a výstupním napětím cca 5V. Regulovatelný zdroj by měl být schopen generovat napětí od cca 0 do 12V (s rezervou). Bude proto asi nutné použít jak typologie snižujícího spínaného měniče (Step-Down) pro napětí pod 5V, tak zvyšujícího (Boost) pro napětí 5 12V. Zdroj by měl umožňovat jako volitelné připojení externího zdroje pro posílení výkonové bilance USB sběrnice. Program na PC bude schopen generovat definované časové průběhy např. zvyšování napětí z 2V na 5V během 10 sekund a pod. Zdroj bude řízený mikrokontrolérem, který bude realizovat řízení spínaného zdroje, tak i komunikaci po USB sběrnici. Je možné, že vznikne nutnost tyto dvě činnosti oddělit a použít dva mikrokontroléry. Důležitá je co nejnižší spotřeba vlastní elektroniky pro optimální využití energie z USB. Pro sestavení komunikace po USB použijte aplikační poznámku AVR30 výrobce Atmel: AVR30 : Software Universal Serial Bus (USB) (23 pages, revision B, updated 02/06). This application note describes the USB implementation in a low-cost microcontroller through emulation of the USB protocol in the firmware. Supports Low Speed USB (1.5 Mbit/s) in accordance with USB2.0. Simulace dynamického chování plynového ventilu Vytvořte simulaci dynamického chování plynového ventilu za použití simulačních nástrojů například Matlab/Simulink a zachyťte podstatné fyzikální děje. Cílem práce bude matematicky modelovat odezvu výstupního tlaku a průtoku v reakci na poruchu (změnu vstupního tlaku, otevření, zavření ventilu). Práce rovněž může navrhovat konstrukční změny plynového ventilu k dosažení lepších parametrů regulace. Měřící zařízení k provedení porovnání matematického modelu vs.reálného kusu a k provedení případných měření bude dostupné ve firmě Honeywell.

9 Výkonová záblesková bateriová jednotka pro fotografii Navrhněte a realizujte výkonovou bateriovou zábleskovou jednotku (blesk) pro fotografické účely. Jednotka bude napájena z akumulátorů, bude tedy obsahovat i nabíjecí obvod. Jednotku navrhněte pro maximální zábleskový výkon cca 400Ws s možností snížení na ½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32 a 1/64. Synchronizace s fotoaparátem pomocí klasického drátového připojení závěrky. [1] Krejčiřík, A. : Napájecí zdroje 1. díl, BEN, ISBN [2] Krejčiřík, A. : Napájecí zdroje 2. díl, BEN, ISBN [3] Mann, B. : C pro mikrokontroléry, BEN, ISBN Divize Dopravní systémy Analytický + MKP výpočet vývoje opotřebení v liniovém kontaktu Porovnejte opotřebení naměřené naskutečných dílech s opotřebením modelovaným na zjednodušeném pin on plate modelu s využitím tribotechnického měření na zkušebním rigu. Design flexibilního členu pro převod síly aktuátoru Design a FEA MKP výpočet/experiment/rešerše svaru čepu v díře jako je u crankshaftu a vane axle/arm Vytvořte metodologii výpočtu napětí ve svaru čepu a kliky, model ověřte. Návrh ložisek turbodmychadla pro nízkoviskozní oleje Navrhněte konstrukci radiálních ložisek rotoru turbodmychadla spalovacího motoru pro použití s oleji s nízkou viskozitou (0W-20 při teplotě 130 stc) zajišťující stabilitu rotoru, nízké třecí ztráty a nízkou hlučnost pro dané rozvážení kompresorové a turbínové strany v celém rozsahu provozních otáček a provozních režimů motoru včetně brždění motorem. Návrh materiálu pro waste gate benzínového motoru Materiály Návrh turbínové skříně pro diagonální turbínové kolo design

10 Simulace přenosu pulsů u twin scroll volut s oddáleným dividerem Studie konceptu šroubovaného turbínového kola design, FEA CFD Vibrační analýza pneumatického aktuátoru pro zjištění tlumícího účinku gumové membrány s viskoelastickým popisem materiálu Součástí pneumatických aktuátorů používaných pro regulaci turbodmychadel je gumová membrána. Viskoelastické vlastnosti gumy mají vliv na vlastní frekvence aktuátoru. Cílem diplomové práce je: 1)Nalezení vhodného modelu gumy. 2)Provedení vibrační analýzy aktuátoru v programu ANSYS. 3)Posouzení, jak zahrnutí gumové membrány do modelu aktuátoru ovlivní jeho vlastní frekvence. Vývoj sledovacího systému pro prototypy s vícekrát používanými díly Informatika Témata z jiných oblastí 3D spatial indexing with pair distance queries (In English) Develop the algorithms for 3D spatial indexing of point objects with aim to perform the efficient pair distance queries. Ideal solution would be an SQL database capable to efficiently return a set of point pairs with their mutual distance within specified limits. Automatic lens distortion rectification (In English) Development of the algorithms for automatic on-the-fly and in-process lens distortion measurement and identification and for the appropriate rectification of the image. Interpolation and extrapolation of the vehicle position and orientation from the navigation data (In English) Comparison of performance of different methods for the interpolation and extrapolation of the discrete navigation data.

11 Vedení závěrečných prací probíhá po vzájemné dohodě mezi diplomantem a odborným konzultantem ze strany společnosti Honeywell. Pro více informací kontaktujte

Témata diplomových prací - divize Turbo

Témata diplomových prací - divize Turbo Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Témata diplomových prací - divize Turbo Analytický + MKP výpočet vývoje opotřebení v liniovém kontaktu Porovnejte opotřebení naměřené naskutečných dílech s opotřebením

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 Obsah O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 KAPITOLA 1 Úvod k počítači Raspberry Pi 15 Hardware 16 Mikroprocesor Broadcom 2835 / grafický procesor 16 Paměť 18 Konektory počítače

Více

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor PŘÍLOHY PRESTO USB programátor 1. Příručka PRESTO USB programátor Popis indikátorů a ovládacích prvků Zelená LED (ON-LINE) - PRESTO úspěšně komunikuje s PC Žlutá LED (ACTIVE) - právě se komunikuje s uživatelskou

Více

Témata diplomových prací

Témata diplomových prací Témata diplomových prací Výzkumné a vývojové středisko firmy Ingersol Rand IRETC v Praze vypisuje nabídku odborných témat pro studenty 3. 4. ročníku. Vypsaná témata je možno řešit jako semestrální a diplomové

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Vana RC0001R1 RC0001R1

Vana RC0001R1 RC0001R1 Vana RC0001R1 Vana RC0001R1 má celkem 21 pozic o šířce čelního panelu 4 moduly. Je určena pro obecné použití s deskami systému Z102, který používá pro komunikaci mezi procesorovou deskou a obecnými I/O

Více

FEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín

FEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín FEL ČVUT Praha Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů 2. Rozdělení napájecích zdrojů Stručně 5. Problematika spín. zdrojů Rozdělení napájecích zdrojů Spínané zdroje obecně Blokové

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm

Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm ON Semiconductor je jedním z předních světových výrobců integrovaných obvodů a diskrétních polovodičových

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Zadání semestrálního projektu

Zadání semestrálního projektu Č tyř místný č ítač Navrhněte s procesorem AT89C2051 a kaskádou čítačů mající na vstupu hradlovací obvod AND čtyřmístný čítač do 20MHz. Veškerou řídící a generující činnost, včetně automatického přepínání

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE SIMULE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE M. Kabašta Žilinská univerzita, Katedra Mechatroniky a Elektroniky Abstract In this paper is presented the simulation of single-phase matrix converter. Matrix converter

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat Centralizované SPD VME, VXI Compact PCI, PXI, PXI Express Sběrnice VME 16/32/64 bitová paralelní sběrnice pro průmyslové aplikace Počátky v roce 1981 neustále se vyvíjí původní

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného

Více

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

Návrh konstrukce odchovny 2. dil 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh konstrukce odchovny 2. dil Pikner Michal Elektrotechnika 19.01.2011 V minulem dile jsme si popsali návrh konstrukce odchovny. senzamili jsme se s

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků Nejlepší poměr cena/výkon C K Kvalitní produkty Zákaznická spokojenost Míra uspokojení zákazníků > 95 % Zpráva pro zákazníka o řešení problému nejdéle do 7 dnů Reakce na požadavek

Více

Volně programovatelný pokojový ovladač

Volně programovatelný pokojový ovladač Evo2 Volně programovatelný pokojový ovladač Shrnutí Volně programovatelný pokojový ovladač EVO2 obsahuje procesor s operačním systémem linux. Volitelně může měřit teplotu, relativní vlhkost a CO 2. Možnosti

Více

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Vlastnosti přijímače LEA6-T GPS přijímač LEA6-T do firmy ublox je určený primárně na aplikace s přesným časem. Tomu jsou také přizpůsobeny jeho vstupy a výstupy. Celý přijímač

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1 Zadání č. 1 Navrhněte schéma zdroje napětí pro vstupní napětí 230V AC, který bude disponovat výstupními větvemi s napětím ±12V a 5V, kde každá větev musí být schopna dodat maximální proud 1A. Zdroj je

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (Bakalářská práce) Lukáš Čapek E-mail: xcapek10@stud.feec.vutbr.cz ÚVOD Cílem mého bakalářského projektu bylo zkonstruovat jednoduché bezdrátové zařízení pro všeobecné

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Přístroje Bender pro průmysl i zdravotnictví/ 2011 Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP COM460IP Charakteristika Převodník rozhraní BMS na TCP/IP

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Arduino Martin Friedl

Arduino Martin Friedl Arduino Martin Friedl 1 Obsah Materiály Vlastnosti Programování Aplikace 2 Co je to Arduino? Arduino je otevřená elektronická platforma, založená na uživatelsky jednoduchém hardware a software. Arduino

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS

Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS Autor: Michal Štrick Vedoucí práce: Ing. Josef Grosman TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014

STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 STUDENTSKÉ PRÁCE 2013/2014 Společnost, nabízí studentům následující témata ke zpracování s odbornou konzultací a možností zpracování v anglickém jazyce. Rozsah témat možno upravit na bakalářskou eventuálně

Více

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h. výkonový člen systému TQS 1x přepínací kontakt relé 1x vstupní kontakt komunikace RS485 30. září 2004 w w w. p a p o u c h. c o m 0042 T I O Katalogový list Vytvořen: 30.9.2004 Poslední aktualizace: 30.9.2004

Více

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

CentraLine AX. Václav Matz

CentraLine AX. Václav Matz Nová generace řídicích ch systémů CentraLine AX Václav Matz Řídicí systém - CentraLine AX Úvod Integrace Komunikace Regulace HAWK COACH AX ARENA AX Představení systému CentraLine AX = řídicí systém obsahující

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2 EWS/EWSi Instalační manuál Verze 1. Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 14A, 500 6 Hradec Králové, Česká republika tel.: +40 495 513 886 fax: +40 495 318 88 obchod@kelcom.cz www.kelcom.cz XPR-9304-3

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management Katalog výrobků Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management MicroCorr Digital DX Digitální radiový přenos Digitální senzor MicroCALL+ DigiCALL MicroCorr 7 SoundSens "i" Analogový senzor

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Metody řízení moderních soustav s

Metody řízení moderních soustav s Metody řízení moderních soustav s akumulací Název elektrické prezentace energie Autoři: Ing. Martin Sobek Ph.D. Ing. Aleš Havel Ph.D. Rožnov Pod Radhoštěm, Perspektivy Elektroniky 2016 Úvod měniče pro

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka PRESTO USB programátor Uživatelská příručka OBSAH 1. PRESTO 3 1.1. Použití 3 2. Obsah dodávky 3 3. Instalace 3 3.1. Instalace ovladačů 3 3.2. Instalace programu UP 4 4. Popis programovacího konektoru 5

Více

Regulace k řízení bazénu ESC

Regulace k řízení bazénu ESC Cenvax COMBICONTROL / 341 Regulace k řízení bazénu PWR 2 m 3 1 2 3 ESC 1 4 5 / ZW 341 Určení Regulace / 341 je určena pro řízení ohřevu vody v bazénu. Teplota vody je udržována podle zadaných PID parametrů

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka EduKit84 Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip Uživatelská příručka OBSAH 1. EduKit84 3 2. Popis zařízení 3 3. Provozní režimy 3 4. Mikrokontrolér PIC16F84A 4 5. Tabulka

Více

Vývojové kity Mega48,

Vývojové kity Mega48, Vývojové kity Mega48, Mega48 Mega48X a Mega328 Ucelená řada ada vývojových kitů s obvody ATmega48 a ATmega328 je vhodná jak pro výukové účely ely a seznámení se s funkcemi mikrokontrolér mikrokontrolérů,

Více

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Konferenční systémy Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.cz Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK je deska s tištěnými obvody (PCB) stanice

Více

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Bezpečná dodávka a distribuce energie nízkého napětí. Záskokový automat ATS společnosti Eaton Poruchy v dodávce elektrické

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci SIMAC TECHNIK ČR a.s. 2011 METEOVIVA Jedná se o řešení pro optimální udržení mikroklimatických

Více

Měřicí automatizované systémy

Měřicí automatizované systémy Měřicí automatizované systémy Jednotlivé přístroje PXI systém VXI systém Měřicí automatizované systémy Nároky na měřicí systém provoz laboratoř zpracování dat jednoúčelové rozsáhlé typ automatizace jednoúčelové

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

CW01 - Teorie měření a regulace cv. 4.0

CW01 - Teorie měření a regulace cv. 4.0 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace cv. 4.0 ZS 2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc.. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

400 Série Automatické testovací systémy

400 Série Automatické testovací systémy Informace o výrobku 400 Série Automatické testovací systémy Mail: sales@encentrum.cz EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 - - Lidická 66 Praha 5 - - Telefax: +420 251 560 202 - Internet: www.etl-

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Profesionální management svařovacích dat pro každý provoz

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Profesionální management svařovacích dat pro každý provoz Profesionální management pro každý provoz ŘÍZENÍ JAKOSTI Naše řešení pro dokumentaci, monitorování, vyhodnocení a analýzu Q-Data od strany 92, Q-Sys od strany 96 90 www.lorch.eu www.lorch.eu 91 DOKUMENTACE

Více

Autonomní snímací jednotky řady SU104*

Autonomní snímací jednotky řady SU104* Autonomní snímací jednotky SU104* představují novou designovou a technologickou řadu hardware určeného k řízení přístupových práv do vyhrazených prostor bez požadavku na sledování jejich historie. Zcela

Více

DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT

DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT Matěj Zeman SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka 402, 397 11 Písek Jiţ od mala mě zajímá pyrotechnika

Více

Universální CNC stolní vrtačka

Universální CNC stolní vrtačka Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Universální CNC stolní vrtačka Jiří Doležel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič zdánlivého odporu smyčky nakrátko MZC-304 Obj. číslo: 106001351 Výrobce: SONEL S. A. Popis Bezpečností kategorie: CAT IV / 300 V. Stupeň krytí: IP

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Wonderware hardware. Seznam produktů

Wonderware hardware. Seznam produktů Wonderware hardware Seznam produktů Platnost od 1. července 2012 Strana 2 Obsah Wonderware hardware Strana Touch Panel PC 15, 17... 3 Operator Interface PC 10, 15, 17... 4 CE Compact Panel PC 7, 10, 15...

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více