2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní"

Transkript

1 Příručka uživatele

2

3 Příručka uživatele

4 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována na základě licence a může být používána nebo kopírována pouze podle podmínek této licence. Obsah této příručky slouží pouze pro informaci, může se měnit bez upozornění a nelze ho vykládat jako závazek firmy Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které se v této příručce mohou objevit. S výjimkami povolenými v licenci nesmí být žádná část této příručky reprodukována, kopírována, ukládána ve vyhledávacím systému a přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými, záznamovými nebo jinými bez předchozího písemného svolení firmy Adobe Systems Incorporated. Uvědomte si prosím, že existující umělecká díla nebo obrazy, které byste chtěli použít ve svých projektech mohou být chráněny copyrightem. Neautorizované včlenění takového materiálu do vaší nové práce může být porušením autorských práv vlastníka copyrightu. Opatřete si prosím povolení pro použití díla od vlastníka copyrightu. Všechny odkazy na názvy společností ve vzorových předlohách jsou pouze pro demonstrační účely a nejsou zamýšleny jako odkaz na jakoukoliv skutečnou organizaci. Adobe, logo Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Distiller, FrameMaker, GoLive, Illustrator, ImageReady, LiveMotion, Photoshop, PostScript a 360Code jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech anebo dalších státech. ActiveX, Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo dalších zemích. Apple, AppleScript, ColorSync, Mac, Macintosh, Power Macintosh, QuickTime a TrueType jsou ochranné známky Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích. QuickTime a logo QuickTime jsou ochranné známky, použité na základě licence. Pentium je registrovaná ochranná známka Intel Corporation. Java, Java Applet a JavaScript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Flash je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka Macromedia, Inc. v USA anebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Obsahuje software Apple Information Access Toolkit. Tento software je částečně založen na práci Independent JPEG Group. Proximity/Franklin Database 1994 Franklin Electronic Publishers, Inc., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology, Inc. Proximity/Merriam-Webster Database 1990 Merriam-Webster Inc., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology, Inc. The Proximity/Collins Databases 1990 William Collins Sons & Co. Ltd., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/ Munksgaard Database 1990 Munksgaard International Publishers Ltd., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/Van Dale Databases 1990, 1995 Van Dale Lexicografie bv., 1990, 1996 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/IDE Databases 1990 IDE a.s., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/Hachette Database 1992 Hachette, 1992 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/Bertelsmann Database 1997 Bertelsmann Lexikon Verlag, 1997 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/Text & Satz Database 1991 Text & Satz Datentechnik, 1991 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Obsahuje implementaci algoritmu LZW, použitou na základě licence podle US patentu Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110, USA Překlad: Amos Software spol. s r.o., Praha 6, Notice to U.S. government end users. The software and documentation are commercial items, as that term is defined at 48 C.F.R , consisting of commercial computer software and commercial computer software documentation, as such terms are used in 48 C.F.R or 48 C.F.R , as applicable. Consistent with 48 C.F.R or 48 C.F.R through , as applicable, the commercial computer software and commercial computer software documentation are being licensed to U.S. government end users (A) only as commercial items and (B) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions set forth in the Adobe standard commercial agreement for this software. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States.

5 i Obsah Úvod Registrace Instalace Adobe GoLive Jak se naučit Adobe GoLive Používání webových zdrojů Další výukové zdroje Podpora zákazníků Přehled Adobe GoLive Použití nástrojů, palet a palety Inspector Pohled na okno dokumentu Vytvoření webového místa Pohled na okno webového místa Přidání webových stránek a dalších souborů k webovému místu 14 Návrh jednoduché stránky s textem a obrazy Návrh stránky s mřížkou rozvržení a objekty Návrh stránky s použitím plovoucích rámečků a animace Přidávání barev a vazeb Práce s automatickými objekty Použití kaskádových seznamů stylů Použití komponent Použití souborů předloh Vytváření rolloverů Použití okna webového místa Co je nového v Adobe GoLive 5.0 Nástroje a funkce pro zdrojový kód Automatické objekty Návrh stránky ve Photoshopu Dokonalejší možnosti plovoucích rámečků Zvýšení produktivity Úpravy interaktivních filmů QuickTime Zabudované sestavování grafů webového místa Lepší zobrazení okna místa Nástroje pro lepší správu webového místa Přístup k serveru WebDAV

6 ii OBSAH Dynamic Link (Dynamické vazby) Použití SDK Adobe GoLive Pohled na pracovní plochu Kapitola 1 Používání pruhu nástrojů Používání okna dokumentu Použití okna místa a okna návrhu místa Přepínání mezi okny Používání palet Používání kontextových nabídek Nastavení předvoleb Vytváření vazeb mezi soubory Přizpůsobení klávesových zkratek Práce s nelatinkovými soubory znaků Základy webového místa Kapitola 2 Vytvoření nového webového místa O oknech místa Práce s okny místa O záložkách obsahujících tabulky O zobrazeních místa Zobrazení místa Vytváření hierarchie stránek Použití inspektorů pro soubory a složky Otevírání souborů stránek Odemknutí lokálně zamknutých souborů Vytváření stránek Kapitola 3 Vytváření stránek Ukládání stránek Výběr velikosti okna Výběr barev textu a pozadí Použití obrazů pozadí Určení okrajů stránky Výběr voleb zobrazení Používání pravítek Přidávání tagů hlavičky

7 iii Přidání skriptů hlavičky Přidání přepínacích skriptů pro prohlížeče Základy vytváření webových stránek Kapitola 4 O návrhu stránek Vytváření textu Formátování textu pomocí fyzických a strukturálních stylů Formátování odstavců O velikostech písem na různých platformách Aplikování relativních velikostí písem Aplikování sad písem Kontrola pravopisu textu Jak přidat vymezovače Používání mřížky rozvržení Používání textových rámečků Přidání vodorovných linek Změna polohy, velikosti a seskupení objektů Zarovnání a rozmístění objektů Práce s často používanými objekty Práce s barvami Přidávání hypertextových vazeb Přidání údajů o datumu a čase Vytvoření rozbalovacích nabídek URL Návrat k předešlému stavu a obnovení změn stránek Prohlížení náhledu stránek Zobrazení informací o dokumentu Práce s tabulkami Kapitola 5 Vytváření tabulek Vložení textu do tabulky Převedení tabulky na mřížku rozvržení Vybírání v tabulkách Vyjmutí, kopírování a vkládání výběru tabulky Uspořádání obsahu tabulky Formátování tabulek pomocí předdefinovaných stylů

8 iv OBSAH Obrazy a návrh stránky Kapitola 6 O automatických objektech Přidání automatického objektu na webovou stránku Použití automatických vazeb Změna velikosti automatických objektů Vytvoření vazby na soubory Photoshopu Zobrazení obrazů během optimalizace Nastavení voleb v dialogovém okně Save For Web 179 Práce s tabulkou barev v obrazech Photoshopu Vytvoření obrazů Photoshopu s průhledností a s podkladem Náhled a ovládání rozkladu barev v obrazech Photoshopu Připojení informací o souboru k automatickým objektům Photoshopu Vytvoření vazby na soubory Illustratoru Vytvoření vazby na soubory LiveMotion Přidání obrazů ve webových formátech Import obrazů pro náhled Simulace hodnoty gama Windows v Mac OS Úprava velikosti obrazu Další volby obrazů Nastavení předvoleb obrazu Vytvoření obrazových map Obkreslované obrazy Práce se soubory Photoshopu s vrstvami O formátech souborů Plovoucí rámečky Kapitola 7 Co jsou plovoucí rámečky Vytvoření plovoucích rámečků Umísťování plovoucích rámečků Změna plovoucích rámečků na textové rámečky O animaci webové stránky s plovoucími rámečky. 217 Vytváření objektů, které se budou animovat Animování plovoucích rámečků Ovládání více plovoucích rámečků Použití pořadí překrývání k simulaci vzájemného pohybu Nastavení viditelnosti plovoucích rámečků

9 v Vkládání akcí do animací Vytváření více scén Řízení přehrávání scén Pokročilý návrh stránek Kapitola 8 Používání rámců Používání předloh Používání komponent GoLive Přidávání interaktivity Kapitola 9 Vytváření rolloverů Používání JavaScriptu Vytváření Java apletů Přidávání zvuků a videoklipů Používání ovládacích prvků W3CObject Přidávání rolovacích rámečků Vyhledávání Kapitola 10 Vyhledávání v dokumentu a ve webovém místě Vyhledávání elementů kódu HTML Hledání souborů Používání přehledů webového místa Nastavení předvoleb hledání Používání kaskádových stylů Kapitola 11 Navrhování stránek s kaskádovými styly Vytvoření tabulky stylů Určení vlastností stylu Správa stylů Aplikování stylů a odkazování na tabulky stylů Export a import tabulek stylů Prohlížení stránek s kaskádovými styly Vytváření formulářů Kapitola 12 O formulářích Vytvoření formulářů Přidání elementů formuláře

10 vi OBSAH Řízení navigace ve formuláři Vytvoření elementů formuláře, které jsou pouze pro čtení Vytvoření neaktivních elementů formuláře Použití univerzálních tlačítek Přidání popisů Seskupení elementů formuláře Použití akcí Kapitola 13 Vytvoření akcí Úpravy filmů QuickTime Kapitola 14 O interaktivních nástrojích pro úpravy QuickTime. 325 Použití zobrazení Layout Editing (Úpravy rozvržení) 330 Otevření filmů QuickTime Dynamické vazby Kapitola 15 Požadavky na server Kompatibilní zdroje dynamického obsahu O bezpečnosti Odstraňování problémů Rozhraní modulu Dynamic Link (Dynamické vazby) 338 Konfigurování nového webového místa Přidání dynamického obsahu na stránky Vytvoření webového místa pro e-obchod Vytvoření webového vstupního modulu databáze. 359 Prohlížení webových míst Kapitola 16 Co jsou režimy zobrazení Používání periferních panelů Ovládání zobrazení Používání palety View Controller (Správce zobrazení). 369 Používání palety In & Out Links (Vstupující a vystupující vazby) Správa webových míst Kapitola 17 Údržba webového místa a jeho zdrojů Zadávání názvů a cest souborů

11 vii Informace o stavu stránky Nastavení voleb pro webové místo Efektivnější vytváření webového místa Kapitola 18 Používání vzorových webových míst O zdrojích webového místa Práce se záložkami obsahujícími zdroje webového místa Používání URL a ových adres ve webovém místě Používání barev webového místa Používání sad písem webového místa Používání vlastních výstřižků Používání dodatků webového místa Úpravy vazeb a odkazů v rámci celého webového místa Aplikování stylů v rámci celého webového místa Publikování webových míst Kapitola 19 Publikování webového místa Příprava webového místa k publikování Připojení k webovému serveru Posílání webových míst na server a jejich stahování ze serveru Přenos souborů pomocí prohlížeče FTP Nastavení přístupu na Internet Přizpůsobení webových míst speciálním podmínkám serveru Návrhy webových míst Kapitola 20 Co jsou návrhy webových míst Vytvoření návrhu webového místa Vývoj návrhu webového místa Anotace návrhu webového místa Použití vyvinutého návrhu webového místa Zobrazení návrhu webového místa Rejstřík

12

13 1 Úvod Vítá vás Adobe GoLive, kompletní řešení pro návrh HTML stránek a správu webového místa (site). Adobe GoLive dává uživatelům nebývalé tvůrčí možnosti ovládání a všestrannost při návrhu webových míst. Umožňuje grafikům a vydavatelům navrhovat a spravovat webová místa v profesionální kvalitě, s obsahem nejnovějších multimediálních funkcí, bez nutnosti jakéhokoliv programování HTML. Ale současně také obsahuje nástroje pro zdrojový kód HTML a JavaScript, které pomohou webovým grafikům a programátorům začlenit do webových stránek interaktivitu. Program Adobe GoLive, navržený s ohledem na budoucnost, podporuje kaskádové styly (CSS), dynamické HTML a QuickTime tři osvědčené technologie, které dávají webovým návrhářům množství kreativních příležitostí a nástrojů. Obsahuje také obdobné pracovní prostředí jako ostatní aplikace od Adobe, jako je Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe LiveMotion. Registrace Jsme si jisti, že přijdete na to, že software Adobe podstatně zvýší vaši produktivitu. Aby vám mohla společnost Adobe i nadále poskytovat software nejvyšší kvality, nabízet technickou podporu a informovat vás o novém vývoji softwaru GoLive, zaregistrujte si prosím svou aplikaci. Když aplikaci poprvé spustíte, budete vyzváni k online registraci. Můžete zvolit přímé odeslání formuláře nebo faxování vytištěné kopie. Můžete se také zaregistrovat vyplněním a odesláním registrační karty obsažené v krabici s programem. Instalace Adobe GoLive GoLive musíte nainstalovat z CD Adobe GoLive na svůj pevný disk; program nemůžete spouštět z CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Podrobnější informace najdete v souboru InstallReadMe na CD. Jak se naučit Adobe GoLive Adobe nabízí řadu možností, jak se naučit GoLive, včetně tištěných příruček, nápovědy programu a tipů nástrojů. S použitím funkce Adobe Online se můžete snadno dostat ke spoustě průběžně aktualizovaných webových zdrojů pro výuku GoLive, od tipů a výukových lekcí po informace technické podpory. Program Adobe Acrobat Reader, obsažený na CD GoLive, umožňuje prohlížet soubory PDF. Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat je nezbytný pro prohlížení některých dokumentů obsažených na tomto CD.

14 2 Úvod Používání tištěné dokumentace S Adobe GoLive 5.0 se dodávají dvě tištěné příručky. Adobe GoLive 5.0 User guide (Příručka uživatele) Obsahuje informace o používání všech příkazů a funkcí Adobe GoLive. Tato příručka předpokládá, že ovládáte svůj počítač a jeho konvence, včetně toho, jak používat myš a standardní nabídky a příkazy. Také předpokládá, že víte, jak otevírat, ukládat a zavírat soubory. Nápovědu pro tyto techniky najdete v dokumentaci pro Microsoft Windows nebo Mac OS. Adobe GoLive Quick Reference Card (Přehled příkazů a zkratek) Obsahuje informace o zkratkách Adobe GoLive. Zkratky jsou také obsaženy v nápovědě programu. Používání nápovědy programu Systém nápovědy založený na HTML obsahuje všechny informace z příručky Adobe GoLive 5.0 User Guide plus klávesové zkratky. Obsahuje také informace pro pokročilé uživatele o kaskádových stylech, používání a vytváření akcí, práci v HTML a jiných kódech, úpravách webových nastavení, WebDAV, používání AppleScriptu a pokročilejších úpravách filmů QuickTime. Podrobnější informace o používání nápovědy programu získáte klepnutím na tlačítko Help on Help (Nápověda k nápovědě) vedle záložky Content (Obsah). Aby se témata nápovědy správně zobrazila, musíte mít Netscape Communicator 4.0 (nebo novější) nebo Microsoft Internet Explorer 4.0 (nebo novější). Musíte mít také aktivní Javascript. Jak vyvolat nápovědu: Zvolte Help > GoLive Help (Nápověda > Nápověda GoLive) nebo stiskněte F1 (Windows). Používání tipů nástrojů Tipy nástrojů umožňují zobrazit názvy nástrojů nebo tlačítek a ovladačů v paletách. Jak identifikovat nástroj nebo ovládací prvek: Umístěte ukazatel na nástroj nebo ovládací prvek a chvíli počkejte. Objeví se tip nástroje zobrazující název nástroje a jeho klávesovou zkratku (pokud existuje). Pokud se tip nástroje neobjeví, může být zobrazování tipů vypnuto v předvolbách.

15 ADOBE GOLIVE 5.0 Příručka uživatele 3 Jak zobrazovat tipy nástrojů: 1 Zvolte Edit > Preferences > General (Úpravy > Předvolby > Všeobecné). 2 Vyberte Show Tool Tips (Zobrazovat tipy nástrojů) a klepněte na OK. Poznámka: Ve většině dialogových oken nejsou tipy nástrojů k dispozici. Používání webových zdrojů Pokud máte připojení k Internetu a nainstalovaný prohlížeč Webu na svém počítači, můžete používat funkci Adobe Online k přístupu k dalším zdrojům pro výuku GoLive, umístěným na stránkách Adobe Systems na World Wide Webu. Informace jsou pouze v angličtině. Tyto zdroje se průběžně aktualizují a obsahují následující položky: How To s and Backgrounders (Postupy a podrobná vysvětlení) Poskytuje přístup k postupům provádění úloh v GoLive a k podrobným referenčním informacím o různých tématech. Tutorials and Techniques (Výukové lekce a techniky) Poskytují instrukce krok za krokem k používání funkcí Adobe GoLive 5.0 nebo nápovědu k provádění náročnějších technik. Tyto výukové lekce vám pomohou dostat se na vyšší úroveň znalostí než referenční informace z příručky uživatele a ukazují, jak používat GoLive s dalšími aplikacemi. Quicktips (Rychlé tipy) Poskytují krátké postupy šetřící čas, které vám pomohou používat GoLive efektivněji. Tipy mohou být zkratky pro používání nových funkcí nebo instrukce, jak používat existující funkce efektivněji. Troubleshooting (Odstraňování problémů) Poskytuje řešení problémů, které se mohou vyskytnout při používání GoLive. Informace o odstraňování problémů, dostupné přes Adobe Online a na stránkách Adobe na Webu byste měli zkontrolovat dříve, než zavoláte technickou podporu. Jak se dostat na stránku Adobe pro vaši oblast:. 1 Otevřete americkou stránku Adobe na adrese 2 Z nabídky Adobe Sites zvolte svůj geografický region. Stránky Adobe jsou upravovány pro 20 různých geografických regionů. O Adobe Online Adobe Online poskytuje přístup k nejnovějším výukovým lekcím, rychlým tipům a dalším materiálům na Webu pro GoLive a další produkty Adobe. Tyto informace jsou k dispozici pouze v angličtině. S použitím Adobe Online si můžete také stáhnout a prohlédnout platnou verzi dokumentu GoLive Top Issues (Nejčastější problémy s GoLive), který obsahuje nejnovější řešení technické podpory pro GoLive. Jsou zde také záložky, pomocí kterých se dostanete na pozoruhodné stránky, vztahující se k Adobe a GoLive.

16 4 Úvod Používání Adobe Online Adobe Online se neustále mění, takže byste měli informace před použitím obnovit. Obnovení přes Adobe Online aktualizuje záložky a tlačítka, takže budete mít rychlý přístup k nejnovějšímu obsahu. Nastavením předvoleb můžete zvolit automatickou aktualizaci Adobe Online jednou denně, jednou za týden nebo jednou za měsíc. Když nastavíte propojení Adobe Online se svým prohlížečem Webu, Adobe vás buď může upozornit, kdykoliv jsou k dispozici nové informace pomocí funkce Downloadables (Ke stažení) nebo může automaticky stáhnout tyto informace na váš pevný disk. Pokud se rozhodnete nepoužít funkci automatického stažení, můžete přesto prohlížet a stahovat nové soubory, kdykoliv jsou k dispozici, s použitím příkazu Downloadables (Ke stažení) v nabídce Help (Nápověda). Jak použít Adobe Online: 1 V GoLive zvolte Help > Adobe Online (Nápověda > Adobe Online) nebo klepněte na ikonu nahoře v paletě nástrojů. Poznámka: Musíte mít internetové připojení a nainstalovaný prohlížeč Webu. Adobe Online spustí prohlížeč s použitím vaší výchozí konfigurace Internetu. 2 Proveďte libovolný z následujících úkonů: Klepnutím na Refresh (Obnovit) zajistěte, že máte nejnovější verzi okna Adobe Online a jeho tlačítek, a také nejnovější záložky. Je důležité obnovit obrazovku, abyste mohli vybírat z platných dostupných voleb. Klepněte na Preferences (Předvolby), chcete-li nastavit volby připojení. Předvolby General (Všeobecné) ovlivňují způsob, jakým Adobe Online spolupracuje se všemi produkty Adobe, instalovanými na vašem počítači, a předvolby Application (Aplikace) ovlivňují způsob, jakým Adobe Online spolupracuje s GoLive. Chcete-li zobrazit vysvětlení pro každou z předvoleb, klepněte na Setup (Nastavit) a postupujte podle pokynů na obrazovce. S použitím Update Options (Volby aktualizace) můžete také nastavit automatické obnovování informací. Poznámka: Předvolby pro Adobe Online můžete také nastavit příkazem Edit > Preferences > Online Settings (Úpravy > Předvolby > Online nastavení). Klepnutím na libovolné tlačítko v okně Adobe Online otevřete webovou stránku, na kterou tlačítko odkazuje. Klepnutím na tlačítko záložky ( ) zobrazíte webovou stránku, vztahující se k GoLive a Adobe. Tyto záložky se automaticky aktualizují, když se objeví nové webové stránky. Klepnutím na Close (Zavřít) se vrátíte do GoLive.

17 ADOBE GOLIVE 5.0 Příručka uživatele 5 Přístup k Adobe Online z nabídky Help (Nápověda) Nabídka Help obsahuje volby pro prohlížení a stahování informací z webových stránek Adobe. Jak zobrazit aktualizované články nebo dokumenty: Klepněte na Help (Nápověda) a vyberte téma, které chcete zobrazit. Jak zobrazit a stáhnout informace z webových stránek Adobe z nabídky Help (Nápověda): 1 V GoLive zvolte Help > Downloadables (Nápověda > Ke stažení). 2 Vyberte volbu zobrazení: Vyberte Show Only New Files (Zobrazit pouze nové soubory), chcete-li zobrazit pouze soubory, které jsou nové od vašeho posledního zobrazení dostupných souborů nebo od doby, kdy jste byli upozorněni na nové soubory. Vyberte Show All Available Files (Zobrazit všechny dostupné soubory), chcete-li zobrazit všechny soubory na webových stránkách Adobe, které jsou právě k dispozici pro stažení. 3 Vyberte volby stahování: Vyberte Auto Install Downloaded Components (Automaticky instalovat stažené součásti), pokud chcete, aby funkce Adobe Online spustila instalátor součásti (je-li k dispozici) ihned po dokončení stahování. Pak můžete soubory instalovat podle instrukcí na obrazovce. Vyberte Download in Background (Stahovat v pozadí), chcete-li pokračovat v práci v GoLive a v dalších aplikacích, zatímco se soubory budou stahovat. Vyberte Notify When Download Complete (Upozornit po stažení), chcete-li zobrazit zprávu po načtení souborů do vašeho počítače. 4 Chcete-li zobrazit seznam souborů, otevřete složku Downloadables (Ke stažení) a kteroukoliv jinou uvedenou složku. 5 Chcete-li zobrazit popis souboru, umístěte kurzor na název souboru a přečtěte si jeho popis v sekci Item Description (Popis položky). 6 Chcete-li zobrazit, kam se soubor nainstaluje, když ho stáhnete, vyberte soubor a podívejte se na jeho umístění v sekci Download Location (Cílová složka). Chcete-li toto umístění změnit, klepněte na tlačítko složky ( ). 7 Chcete-li stáhnout soubor, vyberte ho a klepněte na Download (Stáhnout). 8 Chcete-li zavřít dialogové okno Downloadables (Ke stažení), klepněte na Close (Zavřít).

18 6 Úvod Další výukové zdroje K dispozici jsou i další výukové materiály, které se ale s aplikací nedodávají. Classroom in a Book Oficiální výuková série pro grafické a publikační programy Adobe. Publikace byla vyvinuta odborníky v Adobe a publikována nakladatelstvím Adobe Press. Adobe GoLive Classroom in a Book obsahuje lekce o používání GoLive. Informace o zakoupení publikace Adobe GoLive Classroom in a Book najdete na Webu Adobe na adrese nebo u svého dodavatele zahraniční odborné literatury. Certifikační program Adobe Nabízí uživatelům, školitelům a výukovým střediskům příležitost demonstrovat znalosti produktů a propagovat softwarové zkušenosti získáním titulů Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor nebo Adobe Authorized Learning Provider. Certifikace se provádějí pro několik různých zeměpisných oblastí. Podívejte se na stránku Partnering with Adobe na Webu na adrese partners.adobe.com, kde se dozvíte, jak certifikaci získat. Podpora zákazníků Když svůj produkt zaregistrujete, můžete mít nárok na technickou podporu až po 90 dní od svého prvního zavolání. Podmínky se liší podle země, ve které sídlíte. Další informace najdete na kartě o technické podpoře, dodávané s dokumentací GoLive. Podpora zákazníků na Adobe Online Adobe Online poskytuje přístup k dokumentům FAQ (Frequently Asked Questions, Nejčastější dotazy) a informacím o odstraňování problémů, které nabízejí řešení běžných problémů. Další zdroje podpory zákazníků Adobe Systems poskytuje několik způsobů automatizované technické podpory: Podívejte se do souborů ReadMe (Čtěte), které se instalují s programem, a které obsahují informace, které nebyly k dispozici při přípravě této příručky. Projděte si rozsáhlé informace podpory zákazníků na stránkách Adobe na World Wide Webu (www.adobe.com). Chcete-li se dostat na stránky Adobe z GoLive, zvolte Help > Adobe Online (Nápověda > Adobe Online) nebo klepněte na ikonu nahoře v paletě nástrojů. Viz Používání webových zdrojů na straně 3. Přečtěte si PDF soubor Top Issues (Nejčastější problémy), který je k dispozici v nabídce Help (Nápověda).

19 Přehled Adobe GoLive Tento přehled je určen k tomu, aby vám poskytl všeobecný úvod do Adobe GoLive. Tímto přehledem můžete postupně procházet s dodanými soubory webového místa. Pokud jste zkušení uživatelé Adobe GoLive, projděte si rychle kapitoly tohoto přehledu a pak přejděte do kapitoly Co je nového v Adobe GoLive 5.0.

20 8 Přehled Adobe GoLive [pracovní plocha] Seznámení s plochou Použití nástrojů, palet a palety Inspector Pracovní plocha Adobe GoLive zahrnuje kontextově závislý pruh nástrojů, paletu Inspector, několik palet, okno dokumentu a okno webového místa. Tato pracovní plocha soustřeďuje ve vizuálním uživatelském rozhraní všechny nástroje, které potřebujete pro návrh a správu webového místa. Nastavte svou pracovní plochu Dříve než začnete používat nástroje Adobe GoLive, nastavte svou pracovní plochu, jak je zde znázorněno.

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

Formuláře a oblíbené položky

Formuláře a oblíbené položky Formuláře a oblíbené položky Verze 5.1 Příručka správce Červenec 2016 www.lexmark.com Obsah 2 Obsah Historie změn...3 Přehled... 4 Konfigurace aplikace...5 Přístup k serveru Embedded Web Server...5 Konfigurace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Write-N-Cite - stručný návod

Write-N-Cite - stručný návod Nástroj pro podporu výzkumu od společnosti ProQuest Spuštění Write-N-Cite POZNÁMKA: Při prvním spuštění Write-N-Cite ve Windows musíte být připojeni k internetu, abyste se mohli přihlásit do svého RefWorks

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink software pro operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy)

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy) Obsah as a asta b b 2. Vytváření vrstev, podvrstev a skupin 3. Vybíraní vrstev, označování objektů 4. Odstranění a skrytí vrstev Kapitola vás naučí pracovat s vrstvami. Ty se dělí na vrstvy nejvyšší úrovně

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití Plugin TIS pro SketchUp Návod k použití Pavel Tobiáš ČVUT v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie 27. listopadu 2013 Obsah 1 Popis programu 2 2 Systémové požadavky 2 3 Instalace programu 2

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Obsah. Začínáme. Rychlý úvod do Dreamweaveru. Jak si přizpůsobíme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. Rychlý úvod do Dreamweaveru. Jak si přizpůsobíme pracovní plochu Obsah Začínáme Učebnice Adobe Dreamweaver CS3................. 9 Předpoklady ke studiu............................. 9 Instalace programu...............................10 Kopírování souborů učebnice.....................10

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa disků... 10 Spouštění diagnostických aplikací...11

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více