2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní"

Transkript

1 Příručka uživatele

2

3 Příručka uživatele

4 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována na základě licence a může být používána nebo kopírována pouze podle podmínek této licence. Obsah této příručky slouží pouze pro informaci, může se měnit bez upozornění a nelze ho vykládat jako závazek firmy Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které se v této příručce mohou objevit. S výjimkami povolenými v licenci nesmí být žádná část této příručky reprodukována, kopírována, ukládána ve vyhledávacím systému a přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými, záznamovými nebo jinými bez předchozího písemného svolení firmy Adobe Systems Incorporated. Uvědomte si prosím, že existující umělecká díla nebo obrazy, které byste chtěli použít ve svých projektech mohou být chráněny copyrightem. Neautorizované včlenění takového materiálu do vaší nové práce může být porušením autorských práv vlastníka copyrightu. Opatřete si prosím povolení pro použití díla od vlastníka copyrightu. Všechny odkazy na názvy společností ve vzorových předlohách jsou pouze pro demonstrační účely a nejsou zamýšleny jako odkaz na jakoukoliv skutečnou organizaci. Adobe, logo Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Distiller, FrameMaker, GoLive, Illustrator, ImageReady, LiveMotion, Photoshop, PostScript a 360Code jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech anebo dalších státech. ActiveX, Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo dalších zemích. Apple, AppleScript, ColorSync, Mac, Macintosh, Power Macintosh, QuickTime a TrueType jsou ochranné známky Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích. QuickTime a logo QuickTime jsou ochranné známky, použité na základě licence. Pentium je registrovaná ochranná známka Intel Corporation. Java, Java Applet a JavaScript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Flash je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka Macromedia, Inc. v USA anebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Obsahuje software Apple Information Access Toolkit. Tento software je částečně založen na práci Independent JPEG Group. Proximity/Franklin Database 1994 Franklin Electronic Publishers, Inc., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology, Inc. Proximity/Merriam-Webster Database 1990 Merriam-Webster Inc., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology, Inc. The Proximity/Collins Databases 1990 William Collins Sons & Co. Ltd., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/ Munksgaard Database 1990 Munksgaard International Publishers Ltd., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/Van Dale Databases 1990, 1995 Van Dale Lexicografie bv., 1990, 1996 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/IDE Databases 1990 IDE a.s., 1990 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/Hachette Database 1992 Hachette, 1992 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/Bertelsmann Database 1997 Bertelsmann Lexikon Verlag, 1997 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Proximity/Text & Satz Database 1991 Text & Satz Datentechnik, 1991 Všechna práva vyhrazena. Proximity Technology Inc. Obsahuje implementaci algoritmu LZW, použitou na základě licence podle US patentu Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110, USA Překlad: Amos Software spol. s r.o., Praha 6, Notice to U.S. government end users. The software and documentation are commercial items, as that term is defined at 48 C.F.R , consisting of commercial computer software and commercial computer software documentation, as such terms are used in 48 C.F.R or 48 C.F.R , as applicable. Consistent with 48 C.F.R or 48 C.F.R through , as applicable, the commercial computer software and commercial computer software documentation are being licensed to U.S. government end users (A) only as commercial items and (B) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions set forth in the Adobe standard commercial agreement for this software. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States.

5 i Obsah Úvod Registrace Instalace Adobe GoLive Jak se naučit Adobe GoLive Používání webových zdrojů Další výukové zdroje Podpora zákazníků Přehled Adobe GoLive Použití nástrojů, palet a palety Inspector Pohled na okno dokumentu Vytvoření webového místa Pohled na okno webového místa Přidání webových stránek a dalších souborů k webovému místu 14 Návrh jednoduché stránky s textem a obrazy Návrh stránky s mřížkou rozvržení a objekty Návrh stránky s použitím plovoucích rámečků a animace Přidávání barev a vazeb Práce s automatickými objekty Použití kaskádových seznamů stylů Použití komponent Použití souborů předloh Vytváření rolloverů Použití okna webového místa Co je nového v Adobe GoLive 5.0 Nástroje a funkce pro zdrojový kód Automatické objekty Návrh stránky ve Photoshopu Dokonalejší možnosti plovoucích rámečků Zvýšení produktivity Úpravy interaktivních filmů QuickTime Zabudované sestavování grafů webového místa Lepší zobrazení okna místa Nástroje pro lepší správu webového místa Přístup k serveru WebDAV

6 ii OBSAH Dynamic Link (Dynamické vazby) Použití SDK Adobe GoLive Pohled na pracovní plochu Kapitola 1 Používání pruhu nástrojů Používání okna dokumentu Použití okna místa a okna návrhu místa Přepínání mezi okny Používání palet Používání kontextových nabídek Nastavení předvoleb Vytváření vazeb mezi soubory Přizpůsobení klávesových zkratek Práce s nelatinkovými soubory znaků Základy webového místa Kapitola 2 Vytvoření nového webového místa O oknech místa Práce s okny místa O záložkách obsahujících tabulky O zobrazeních místa Zobrazení místa Vytváření hierarchie stránek Použití inspektorů pro soubory a složky Otevírání souborů stránek Odemknutí lokálně zamknutých souborů Vytváření stránek Kapitola 3 Vytváření stránek Ukládání stránek Výběr velikosti okna Výběr barev textu a pozadí Použití obrazů pozadí Určení okrajů stránky Výběr voleb zobrazení Používání pravítek Přidávání tagů hlavičky

7 iii Přidání skriptů hlavičky Přidání přepínacích skriptů pro prohlížeče Základy vytváření webových stránek Kapitola 4 O návrhu stránek Vytváření textu Formátování textu pomocí fyzických a strukturálních stylů Formátování odstavců O velikostech písem na různých platformách Aplikování relativních velikostí písem Aplikování sad písem Kontrola pravopisu textu Jak přidat vymezovače Používání mřížky rozvržení Používání textových rámečků Přidání vodorovných linek Změna polohy, velikosti a seskupení objektů Zarovnání a rozmístění objektů Práce s často používanými objekty Práce s barvami Přidávání hypertextových vazeb Přidání údajů o datumu a čase Vytvoření rozbalovacích nabídek URL Návrat k předešlému stavu a obnovení změn stránek Prohlížení náhledu stránek Zobrazení informací o dokumentu Práce s tabulkami Kapitola 5 Vytváření tabulek Vložení textu do tabulky Převedení tabulky na mřížku rozvržení Vybírání v tabulkách Vyjmutí, kopírování a vkládání výběru tabulky Uspořádání obsahu tabulky Formátování tabulek pomocí předdefinovaných stylů

8 iv OBSAH Obrazy a návrh stránky Kapitola 6 O automatických objektech Přidání automatického objektu na webovou stránku Použití automatických vazeb Změna velikosti automatických objektů Vytvoření vazby na soubory Photoshopu Zobrazení obrazů během optimalizace Nastavení voleb v dialogovém okně Save For Web 179 Práce s tabulkou barev v obrazech Photoshopu Vytvoření obrazů Photoshopu s průhledností a s podkladem Náhled a ovládání rozkladu barev v obrazech Photoshopu Připojení informací o souboru k automatickým objektům Photoshopu Vytvoření vazby na soubory Illustratoru Vytvoření vazby na soubory LiveMotion Přidání obrazů ve webových formátech Import obrazů pro náhled Simulace hodnoty gama Windows v Mac OS Úprava velikosti obrazu Další volby obrazů Nastavení předvoleb obrazu Vytvoření obrazových map Obkreslované obrazy Práce se soubory Photoshopu s vrstvami O formátech souborů Plovoucí rámečky Kapitola 7 Co jsou plovoucí rámečky Vytvoření plovoucích rámečků Umísťování plovoucích rámečků Změna plovoucích rámečků na textové rámečky O animaci webové stránky s plovoucími rámečky. 217 Vytváření objektů, které se budou animovat Animování plovoucích rámečků Ovládání více plovoucích rámečků Použití pořadí překrývání k simulaci vzájemného pohybu Nastavení viditelnosti plovoucích rámečků

9 v Vkládání akcí do animací Vytváření více scén Řízení přehrávání scén Pokročilý návrh stránek Kapitola 8 Používání rámců Používání předloh Používání komponent GoLive Přidávání interaktivity Kapitola 9 Vytváření rolloverů Používání JavaScriptu Vytváření Java apletů Přidávání zvuků a videoklipů Používání ovládacích prvků W3CObject Přidávání rolovacích rámečků Vyhledávání Kapitola 10 Vyhledávání v dokumentu a ve webovém místě Vyhledávání elementů kódu HTML Hledání souborů Používání přehledů webového místa Nastavení předvoleb hledání Používání kaskádových stylů Kapitola 11 Navrhování stránek s kaskádovými styly Vytvoření tabulky stylů Určení vlastností stylu Správa stylů Aplikování stylů a odkazování na tabulky stylů Export a import tabulek stylů Prohlížení stránek s kaskádovými styly Vytváření formulářů Kapitola 12 O formulářích Vytvoření formulářů Přidání elementů formuláře

10 vi OBSAH Řízení navigace ve formuláři Vytvoření elementů formuláře, které jsou pouze pro čtení Vytvoření neaktivních elementů formuláře Použití univerzálních tlačítek Přidání popisů Seskupení elementů formuláře Použití akcí Kapitola 13 Vytvoření akcí Úpravy filmů QuickTime Kapitola 14 O interaktivních nástrojích pro úpravy QuickTime. 325 Použití zobrazení Layout Editing (Úpravy rozvržení) 330 Otevření filmů QuickTime Dynamické vazby Kapitola 15 Požadavky na server Kompatibilní zdroje dynamického obsahu O bezpečnosti Odstraňování problémů Rozhraní modulu Dynamic Link (Dynamické vazby) 338 Konfigurování nového webového místa Přidání dynamického obsahu na stránky Vytvoření webového místa pro e-obchod Vytvoření webového vstupního modulu databáze. 359 Prohlížení webových míst Kapitola 16 Co jsou režimy zobrazení Používání periferních panelů Ovládání zobrazení Používání palety View Controller (Správce zobrazení). 369 Používání palety In & Out Links (Vstupující a vystupující vazby) Správa webových míst Kapitola 17 Údržba webového místa a jeho zdrojů Zadávání názvů a cest souborů

11 vii Informace o stavu stránky Nastavení voleb pro webové místo Efektivnější vytváření webového místa Kapitola 18 Používání vzorových webových míst O zdrojích webového místa Práce se záložkami obsahujícími zdroje webového místa Používání URL a ových adres ve webovém místě Používání barev webového místa Používání sad písem webového místa Používání vlastních výstřižků Používání dodatků webového místa Úpravy vazeb a odkazů v rámci celého webového místa Aplikování stylů v rámci celého webového místa Publikování webových míst Kapitola 19 Publikování webového místa Příprava webového místa k publikování Připojení k webovému serveru Posílání webových míst na server a jejich stahování ze serveru Přenos souborů pomocí prohlížeče FTP Nastavení přístupu na Internet Přizpůsobení webových míst speciálním podmínkám serveru Návrhy webových míst Kapitola 20 Co jsou návrhy webových míst Vytvoření návrhu webového místa Vývoj návrhu webového místa Anotace návrhu webového místa Použití vyvinutého návrhu webového místa Zobrazení návrhu webového místa Rejstřík

12

13 1 Úvod Vítá vás Adobe GoLive, kompletní řešení pro návrh HTML stránek a správu webového místa (site). Adobe GoLive dává uživatelům nebývalé tvůrčí možnosti ovládání a všestrannost při návrhu webových míst. Umožňuje grafikům a vydavatelům navrhovat a spravovat webová místa v profesionální kvalitě, s obsahem nejnovějších multimediálních funkcí, bez nutnosti jakéhokoliv programování HTML. Ale současně také obsahuje nástroje pro zdrojový kód HTML a JavaScript, které pomohou webovým grafikům a programátorům začlenit do webových stránek interaktivitu. Program Adobe GoLive, navržený s ohledem na budoucnost, podporuje kaskádové styly (CSS), dynamické HTML a QuickTime tři osvědčené technologie, které dávají webovým návrhářům množství kreativních příležitostí a nástrojů. Obsahuje také obdobné pracovní prostředí jako ostatní aplikace od Adobe, jako je Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe LiveMotion. Registrace Jsme si jisti, že přijdete na to, že software Adobe podstatně zvýší vaši produktivitu. Aby vám mohla společnost Adobe i nadále poskytovat software nejvyšší kvality, nabízet technickou podporu a informovat vás o novém vývoji softwaru GoLive, zaregistrujte si prosím svou aplikaci. Když aplikaci poprvé spustíte, budete vyzváni k online registraci. Můžete zvolit přímé odeslání formuláře nebo faxování vytištěné kopie. Můžete se také zaregistrovat vyplněním a odesláním registrační karty obsažené v krabici s programem. Instalace Adobe GoLive GoLive musíte nainstalovat z CD Adobe GoLive na svůj pevný disk; program nemůžete spouštět z CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Podrobnější informace najdete v souboru InstallReadMe na CD. Jak se naučit Adobe GoLive Adobe nabízí řadu možností, jak se naučit GoLive, včetně tištěných příruček, nápovědy programu a tipů nástrojů. S použitím funkce Adobe Online se můžete snadno dostat ke spoustě průběžně aktualizovaných webových zdrojů pro výuku GoLive, od tipů a výukových lekcí po informace technické podpory. Program Adobe Acrobat Reader, obsažený na CD GoLive, umožňuje prohlížet soubory PDF. Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat je nezbytný pro prohlížení některých dokumentů obsažených na tomto CD.

14 2 Úvod Používání tištěné dokumentace S Adobe GoLive 5.0 se dodávají dvě tištěné příručky. Adobe GoLive 5.0 User guide (Příručka uživatele) Obsahuje informace o používání všech příkazů a funkcí Adobe GoLive. Tato příručka předpokládá, že ovládáte svůj počítač a jeho konvence, včetně toho, jak používat myš a standardní nabídky a příkazy. Také předpokládá, že víte, jak otevírat, ukládat a zavírat soubory. Nápovědu pro tyto techniky najdete v dokumentaci pro Microsoft Windows nebo Mac OS. Adobe GoLive Quick Reference Card (Přehled příkazů a zkratek) Obsahuje informace o zkratkách Adobe GoLive. Zkratky jsou také obsaženy v nápovědě programu. Používání nápovědy programu Systém nápovědy založený na HTML obsahuje všechny informace z příručky Adobe GoLive 5.0 User Guide plus klávesové zkratky. Obsahuje také informace pro pokročilé uživatele o kaskádových stylech, používání a vytváření akcí, práci v HTML a jiných kódech, úpravách webových nastavení, WebDAV, používání AppleScriptu a pokročilejších úpravách filmů QuickTime. Podrobnější informace o používání nápovědy programu získáte klepnutím na tlačítko Help on Help (Nápověda k nápovědě) vedle záložky Content (Obsah). Aby se témata nápovědy správně zobrazila, musíte mít Netscape Communicator 4.0 (nebo novější) nebo Microsoft Internet Explorer 4.0 (nebo novější). Musíte mít také aktivní Javascript. Jak vyvolat nápovědu: Zvolte Help > GoLive Help (Nápověda > Nápověda GoLive) nebo stiskněte F1 (Windows). Používání tipů nástrojů Tipy nástrojů umožňují zobrazit názvy nástrojů nebo tlačítek a ovladačů v paletách. Jak identifikovat nástroj nebo ovládací prvek: Umístěte ukazatel na nástroj nebo ovládací prvek a chvíli počkejte. Objeví se tip nástroje zobrazující název nástroje a jeho klávesovou zkratku (pokud existuje). Pokud se tip nástroje neobjeví, může být zobrazování tipů vypnuto v předvolbách.

15 ADOBE GOLIVE 5.0 Příručka uživatele 3 Jak zobrazovat tipy nástrojů: 1 Zvolte Edit > Preferences > General (Úpravy > Předvolby > Všeobecné). 2 Vyberte Show Tool Tips (Zobrazovat tipy nástrojů) a klepněte na OK. Poznámka: Ve většině dialogových oken nejsou tipy nástrojů k dispozici. Používání webových zdrojů Pokud máte připojení k Internetu a nainstalovaný prohlížeč Webu na svém počítači, můžete používat funkci Adobe Online k přístupu k dalším zdrojům pro výuku GoLive, umístěným na stránkách Adobe Systems na World Wide Webu. Informace jsou pouze v angličtině. Tyto zdroje se průběžně aktualizují a obsahují následující položky: How To s and Backgrounders (Postupy a podrobná vysvětlení) Poskytuje přístup k postupům provádění úloh v GoLive a k podrobným referenčním informacím o různých tématech. Tutorials and Techniques (Výukové lekce a techniky) Poskytují instrukce krok za krokem k používání funkcí Adobe GoLive 5.0 nebo nápovědu k provádění náročnějších technik. Tyto výukové lekce vám pomohou dostat se na vyšší úroveň znalostí než referenční informace z příručky uživatele a ukazují, jak používat GoLive s dalšími aplikacemi. Quicktips (Rychlé tipy) Poskytují krátké postupy šetřící čas, které vám pomohou používat GoLive efektivněji. Tipy mohou být zkratky pro používání nových funkcí nebo instrukce, jak používat existující funkce efektivněji. Troubleshooting (Odstraňování problémů) Poskytuje řešení problémů, které se mohou vyskytnout při používání GoLive. Informace o odstraňování problémů, dostupné přes Adobe Online a na stránkách Adobe na Webu byste měli zkontrolovat dříve, než zavoláte technickou podporu. Jak se dostat na stránku Adobe pro vaši oblast:. 1 Otevřete americkou stránku Adobe na adrese 2 Z nabídky Adobe Sites zvolte svůj geografický region. Stránky Adobe jsou upravovány pro 20 různých geografických regionů. O Adobe Online Adobe Online poskytuje přístup k nejnovějším výukovým lekcím, rychlým tipům a dalším materiálům na Webu pro GoLive a další produkty Adobe. Tyto informace jsou k dispozici pouze v angličtině. S použitím Adobe Online si můžete také stáhnout a prohlédnout platnou verzi dokumentu GoLive Top Issues (Nejčastější problémy s GoLive), který obsahuje nejnovější řešení technické podpory pro GoLive. Jsou zde také záložky, pomocí kterých se dostanete na pozoruhodné stránky, vztahující se k Adobe a GoLive.

16 4 Úvod Používání Adobe Online Adobe Online se neustále mění, takže byste měli informace před použitím obnovit. Obnovení přes Adobe Online aktualizuje záložky a tlačítka, takže budete mít rychlý přístup k nejnovějšímu obsahu. Nastavením předvoleb můžete zvolit automatickou aktualizaci Adobe Online jednou denně, jednou za týden nebo jednou za měsíc. Když nastavíte propojení Adobe Online se svým prohlížečem Webu, Adobe vás buď může upozornit, kdykoliv jsou k dispozici nové informace pomocí funkce Downloadables (Ke stažení) nebo může automaticky stáhnout tyto informace na váš pevný disk. Pokud se rozhodnete nepoužít funkci automatického stažení, můžete přesto prohlížet a stahovat nové soubory, kdykoliv jsou k dispozici, s použitím příkazu Downloadables (Ke stažení) v nabídce Help (Nápověda). Jak použít Adobe Online: 1 V GoLive zvolte Help > Adobe Online (Nápověda > Adobe Online) nebo klepněte na ikonu nahoře v paletě nástrojů. Poznámka: Musíte mít internetové připojení a nainstalovaný prohlížeč Webu. Adobe Online spustí prohlížeč s použitím vaší výchozí konfigurace Internetu. 2 Proveďte libovolný z následujících úkonů: Klepnutím na Refresh (Obnovit) zajistěte, že máte nejnovější verzi okna Adobe Online a jeho tlačítek, a také nejnovější záložky. Je důležité obnovit obrazovku, abyste mohli vybírat z platných dostupných voleb. Klepněte na Preferences (Předvolby), chcete-li nastavit volby připojení. Předvolby General (Všeobecné) ovlivňují způsob, jakým Adobe Online spolupracuje se všemi produkty Adobe, instalovanými na vašem počítači, a předvolby Application (Aplikace) ovlivňují způsob, jakým Adobe Online spolupracuje s GoLive. Chcete-li zobrazit vysvětlení pro každou z předvoleb, klepněte na Setup (Nastavit) a postupujte podle pokynů na obrazovce. S použitím Update Options (Volby aktualizace) můžete také nastavit automatické obnovování informací. Poznámka: Předvolby pro Adobe Online můžete také nastavit příkazem Edit > Preferences > Online Settings (Úpravy > Předvolby > Online nastavení). Klepnutím na libovolné tlačítko v okně Adobe Online otevřete webovou stránku, na kterou tlačítko odkazuje. Klepnutím na tlačítko záložky ( ) zobrazíte webovou stránku, vztahující se k GoLive a Adobe. Tyto záložky se automaticky aktualizují, když se objeví nové webové stránky. Klepnutím na Close (Zavřít) se vrátíte do GoLive.

17 ADOBE GOLIVE 5.0 Příručka uživatele 5 Přístup k Adobe Online z nabídky Help (Nápověda) Nabídka Help obsahuje volby pro prohlížení a stahování informací z webových stránek Adobe. Jak zobrazit aktualizované články nebo dokumenty: Klepněte na Help (Nápověda) a vyberte téma, které chcete zobrazit. Jak zobrazit a stáhnout informace z webových stránek Adobe z nabídky Help (Nápověda): 1 V GoLive zvolte Help > Downloadables (Nápověda > Ke stažení). 2 Vyberte volbu zobrazení: Vyberte Show Only New Files (Zobrazit pouze nové soubory), chcete-li zobrazit pouze soubory, které jsou nové od vašeho posledního zobrazení dostupných souborů nebo od doby, kdy jste byli upozorněni na nové soubory. Vyberte Show All Available Files (Zobrazit všechny dostupné soubory), chcete-li zobrazit všechny soubory na webových stránkách Adobe, které jsou právě k dispozici pro stažení. 3 Vyberte volby stahování: Vyberte Auto Install Downloaded Components (Automaticky instalovat stažené součásti), pokud chcete, aby funkce Adobe Online spustila instalátor součásti (je-li k dispozici) ihned po dokončení stahování. Pak můžete soubory instalovat podle instrukcí na obrazovce. Vyberte Download in Background (Stahovat v pozadí), chcete-li pokračovat v práci v GoLive a v dalších aplikacích, zatímco se soubory budou stahovat. Vyberte Notify When Download Complete (Upozornit po stažení), chcete-li zobrazit zprávu po načtení souborů do vašeho počítače. 4 Chcete-li zobrazit seznam souborů, otevřete složku Downloadables (Ke stažení) a kteroukoliv jinou uvedenou složku. 5 Chcete-li zobrazit popis souboru, umístěte kurzor na název souboru a přečtěte si jeho popis v sekci Item Description (Popis položky). 6 Chcete-li zobrazit, kam se soubor nainstaluje, když ho stáhnete, vyberte soubor a podívejte se na jeho umístění v sekci Download Location (Cílová složka). Chcete-li toto umístění změnit, klepněte na tlačítko složky ( ). 7 Chcete-li stáhnout soubor, vyberte ho a klepněte na Download (Stáhnout). 8 Chcete-li zavřít dialogové okno Downloadables (Ke stažení), klepněte na Close (Zavřít).

18 6 Úvod Další výukové zdroje K dispozici jsou i další výukové materiály, které se ale s aplikací nedodávají. Classroom in a Book Oficiální výuková série pro grafické a publikační programy Adobe. Publikace byla vyvinuta odborníky v Adobe a publikována nakladatelstvím Adobe Press. Adobe GoLive Classroom in a Book obsahuje lekce o používání GoLive. Informace o zakoupení publikace Adobe GoLive Classroom in a Book najdete na Webu Adobe na adrese nebo u svého dodavatele zahraniční odborné literatury. Certifikační program Adobe Nabízí uživatelům, školitelům a výukovým střediskům příležitost demonstrovat znalosti produktů a propagovat softwarové zkušenosti získáním titulů Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor nebo Adobe Authorized Learning Provider. Certifikace se provádějí pro několik různých zeměpisných oblastí. Podívejte se na stránku Partnering with Adobe na Webu na adrese partners.adobe.com, kde se dozvíte, jak certifikaci získat. Podpora zákazníků Když svůj produkt zaregistrujete, můžete mít nárok na technickou podporu až po 90 dní od svého prvního zavolání. Podmínky se liší podle země, ve které sídlíte. Další informace najdete na kartě o technické podpoře, dodávané s dokumentací GoLive. Podpora zákazníků na Adobe Online Adobe Online poskytuje přístup k dokumentům FAQ (Frequently Asked Questions, Nejčastější dotazy) a informacím o odstraňování problémů, které nabízejí řešení běžných problémů. Další zdroje podpory zákazníků Adobe Systems poskytuje několik způsobů automatizované technické podpory: Podívejte se do souborů ReadMe (Čtěte), které se instalují s programem, a které obsahují informace, které nebyly k dispozici při přípravě této příručky. Projděte si rozsáhlé informace podpory zákazníků na stránkách Adobe na World Wide Webu (www.adobe.com). Chcete-li se dostat na stránky Adobe z GoLive, zvolte Help > Adobe Online (Nápověda > Adobe Online) nebo klepněte na ikonu nahoře v paletě nástrojů. Viz Používání webových zdrojů na straně 3. Přečtěte si PDF soubor Top Issues (Nejčastější problémy), který je k dispozici v nabídce Help (Nápověda).

19 Přehled Adobe GoLive Tento přehled je určen k tomu, aby vám poskytl všeobecný úvod do Adobe GoLive. Tímto přehledem můžete postupně procházet s dodanými soubory webového místa. Pokud jste zkušení uživatelé Adobe GoLive, projděte si rychle kapitoly tohoto přehledu a pak přejděte do kapitoly Co je nového v Adobe GoLive 5.0.

20 8 Přehled Adobe GoLive [pracovní plocha] Seznámení s plochou Použití nástrojů, palet a palety Inspector Pracovní plocha Adobe GoLive zahrnuje kontextově závislý pruh nástrojů, paletu Inspector, několik palet, okno dokumentu a okno webového místa. Tato pracovní plocha soustřeďuje ve vizuálním uživatelském rozhraní všechny nástroje, které potřebujete pro návrh a správu webového místa. Nastavte svou pracovní plochu Dříve než začnete používat nástroje Adobe GoLive, nastavte svou pracovní plochu, jak je zde znázorněno.

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem Microsoft Expression Web Průvodce produktem OBSAH Úvod... 3 Představujeme Expression Web... 4 Komu je Expression Web určen... 5 Hlavní ideje Expression Webu... 6 Přehled podle funkcí... 7 Webové stránky

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

TVORBA 5 NAVIGACE 124

TVORBA 5 NAVIGACE 124 5 TVORBA NAVIGACE V této lekci použijete různé druhy odkazů pomocí následujících činností: Použijete textový odkaz směřující na stránky v rámci stejného webu Vytvoříte navigační panel Vytvoříte záložkovou

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

AutoCAD LT 2009. Přehled

AutoCAD LT 2009. Přehled AutoCAD LT 2009 Přehled Obsah Úvod... 3 Uživatelské rozhraní... 3 Okno aplikace... 3 Prohlížeč nabídek... 4 Panel rychlého přístupu... 7 InfoCenter... 7 Pás karet... 8 Stavová lišta...10 Rychlé vlastnosti...11

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více