Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce."

Transkript

1 Obsah: Aktuality s.1 Přihlášky s.3 Stipendia s.3 Studie s.5 Tematické zaměření s.7 Francouzké Aliance v ČR s. 9 Informační bulletin Duben/Květen 2013 Novinky o studiu ve Francii Dobrý den všem, Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce. V tomto čísle jsme se zaměřili na hledání prázdninové studentské brigády a na hledání zaměstnání při studiích v průběhu školního roku (užitečné adresy, kontakty, potřebné informace, atd.). Následně je toto vydání věnováno problematice stáží ve Francii, včetně legislativního rámce a praktické stránky realizace stáží. Přejeme Vám příjemnou četbu! Aktuality Admission Post-Bac : přihlášky k pomaturitnímu studiu: do 31. května 2013 seřaďte žádosti podle svých preferencí! Máte čas do 31. května 2013, abyste vytvořili seznam žádostí o přijetí na pomaturitní studijní programy seřazený podle Vašich preferencí. K tomuto datu sestavený seznam bude považován za definitivní a po 31. květnu již nebude možné jej měnit. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách: Nová podoba programu Erasmus: Erasmus pro všechny Erasmus pro všechny je novým programem Evropské unie zaměřeným na mobilitu v oblasti vzdělávání, školení a mládeže pro období Tento program prochází v současnosti posuzovacím a schvalovacím řízením u Evropského parlamentu. Tento nově koncipovaný program nahradí soubor stávajících evropských programů mobility (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundvig, atd.). 1

2 Evropské země chtějí do budoucna výrazně zlepšit situaci ve sféře mobility a vzdělávání a důsledněji trvat na tom, aby jejich občané získávali jak vzdělání, tak i jazykové znalosti a dovednosti odpovídající současnému čím dál tím globalizovanějšímu pracovnímu trhu. Nová podoba programu Erasmus se bude soustředit na dvě základní oblasti působení: A. Mobilita osob za účelem vzdělávání pro následující cílové skupiny: o Pedagogičtí pracovníci působící v oblasti základního, středního a vysokého školství a v oblasti vzdělávání dospělých, o Vysokoškolští studenti a mládež v učňovských oborech a na odborných školách B. Spolupráce mezi níže uvedenými subjekty za účelem zlepšení stávajících postupů a zavedení inovativních metod do praxe: o Vzdělávací a školící instituce a zařízení, o Vysokoškolské vzdělávací instituce a podniky, o Státy sousedící se zeměmi Evropské unie a ostatní státy světa. Program Erasmus pro všechny umožní značně rozšířit nabídku dosavadních výměnných programů, kterých by v konečném důsledku mohlo využít až 5 milionů osob. Program Erasmus pro všechny je klíčem k úspěšnému vytvoření evropského společenství založeného na multikulturalitě a diverzitě, jež jsou hlavními charakteristikami evropského prostoru. O dalším vývoji programu Erasmus Vás budeme průběžně informovat. Veškeré dostupné informace zatím naleznete na následujících internetových stránkách: Výběr budoucích studentů Francouzskočeského magisterského programu veřejné správy MFTAP Výběr budoucích studentů Francouzsko-českého magisterského programu veřejné správy (Master Franco-Tchèque d'administration Publique, MFTAP) se uskuteční ve dnech 20. a 21. června V rámci tohoto předvýběrového kola budou uchazeči skládat písemné zkoušky, které prověří jejich znalost francouzštiny, obecný přehled a vědomosti z oblasti veřejné ekonomie a financí. Následně se bude česko-francouzská odborná výběrová komise během zhruba patnáctiminutového ústního pohovoru ptát jednotlivých kandidátů na jejich motivaci. Na základě všech zvažovaných faktorů pak komise vybere ty nejlepší a nejschopnější studenty pro studium tohoto specializovaného dvojjazyčného magisterského programu zakončeného udělením dvojího diplomu, který v letošním roce oslaví již 11. výročí svého fungování! Výsledné rozhodnutí odborné výběrové komise bude záviset jednak na výsledcích písemných testů, 2

3 jednak na motivaci jednotlivých uchazečů a na jejich schopnostech vyjadřovat se ve francouzštině. Přijatí studenti pak v září tohoto roku zahájí studium v prvním ročníku jedinečného magisterského programu, který jim umožní studovat jak v češtině, tak ve francouzštině a uskutečnit ve třetím semestru studií tříměsíční stáž ve francouzském městě Rennes! Více informací na: Francouzský jazyk: průvodce akreditovanými jazykovými centry nesoucími známku kvality «Qualité Fle» pro rok 2013 je již k dispozici! Přehled akreditovaných jazykových center nesoucích známku kvality «Qualité Fle» na výuku francouzského jazyka pro rok 2013 je konečně k dispozici! Tato známka kvality byla zřízena ministerským dekretem v roce Jejím cílem je poskytovat veřejnosti, aktérům na poli jazykového vzdělávání, vedoucím osobám a zaměstnancům v oblasti školství, atp. záruku nalezení, v rámci území Francie, jazykového centra zajišťujícího vysoce kvalitní výuku francouzštiny a nadstandardní služby veřejnosti. Průvodce pro rok 2013 obsahuje 78 akreditovaných jazykových center. Hledáte-li zaručeně kvalitní jazykové centrum pro studium francouzského jazyka, klikněte na následující odkaz: Si vous chercher un centre de qualité pour étudier la langue français, cliquez ici : Přihlášky Letní univerzity ve Francii: vyberte si! Rádi byste se během svého letního pobytu ve Francii vzdělávali? Campus France Vám nabízí vyhledávač s výběrem podle nesčetného množství kritérií: Prostřednictvím těchto internetových stránek můžete najít rozsáhlou škálu nejrozmanitějších vzdělávacích a studijních programů: kurzy francouzštiny, výuku exaktních věd, hodiny kreslení, lekce kulturního a uměleckého vzdělávání či sportu. 3

4 Některé vysokoškolské vzdělávací instituce současně umožňují i složení jazykových zkoušek a získání mezinárodně platných osvědčení o znalostech francouzštiny anebo udělující kredity mezinárodního systému ECTS (European Credits Transfer System). Příklad francouzský region Languedoc-Roussillon: Na poli vzdělávání je jednou z nejaktivnějších oblastí Francie region Languedoc-Roussillon. Tento kraj je přitažlivý také díky svému slunečnému a teplému podnebí a široké paletě krajinných typů. Zdejší půda je velice úrodná a tak se v tomto kraji nachází jak nejrozsáhlejší, tak i nejstarší vinice na světě. Podrobnější přiblížení nabídky Univerzity ve francouzském městě Perpignan: Univerzita nabízí Tématické letní stáže jako například: - Stáž věnovanou Vínu, turistickému ruchu a kultuře, která umožňuje proniknout do tajů vína a vinařství, a která současně účastníky zasvětí do know-how tohoto oboru, - Stáž výuky exaktních věd ve francouzském jazyce, - Stáž zaměřenou na kinematografii a literaturu ve třídách s výukou francouzštiny jako cizího jazyka francouzština v obrazech. Univerzita v Perpignanu však nabízí také klasičtější typy Letních univerzit : - Kurzy obecné francouzštiny pro všechny úrovně od úplných začátečníků až po značně pokročilé (od úrovně A1 až po C2 dle SERRJ), - Specializované kurzy odborné francouzštiny zaměřené na nejrůznější oblasti: právnická terminologie, obchodní francouzština, francouzština jako jazyk v rámci mezinárodních jednání, atd. Více informací naleznete na: Vzdělávací program, který Vám bude nejvíce vyhovovat, si můžete vybrat také na následující internetové adrese: Stipendia CampusBourses: katalog stipendií - Připravte se! CampusBourses je katalog stipendijních programů zpřístupněný agenturou CampusFrance. Zaměřený na zahraniční studenty, tento katalog rekapituluje nejrůznější typy pomoci nabízené francouzskými a zahraničními vládními 4

5 organizacemi, evropskými a mezinárodními organizacemi, místními orgány, podniky, nadacemi, univerzitami a školami. Tento nástroj umožňuje najít způsob financování, který se přizpůsobí každému. Pokud přece jen neposkytuje vyčerpávající seznam všech stipendijních programů, nabízí alespoň kvalitní přehled o již existujících programech. Internetové stránky CampusBourse naleznete zde : Studie: Jak najít letní brigádu ve Francii? Blíží se letní prázdniny tedy i příležitost objevit Francii, její kulturu a jazyk, a to vše při práci! Níže naleznete několik dobrých rad, abys mohli lépe připravit své plány. Dovolte na úvod stručné připomenutí legislativního rámce: od 1. července 2008 již nemusí čeští a slovenští občané, kteří chtějí odjet pracovat do Francie, žádat ani o povelení k pobytu, ani o pracovní povolení. Stačí jim pouze platný doklad totožnosti občanský průkaz! Je dobré vědět, že až na drobné výjimky (jako například pro mládež do 18 let), nesmí být žádná zaměstnanci vyplacená mzda nižší nežli stanovená minimální mzda (salaire minimum de croissance, SMIC), přičemž tato minimální částka mzdy je každoročně valorizovaná. V současnosti je stanovená minimální hrubá mzda 9,43 / hodinu (před odečtením povinných zaměstnaneckých odvodů). Čistá minimální mzda pak činí zhruba 7,39. Na následujících internetových stránkách naleznete potřebné informace o pracovních smlouvách a o veškerých náležitostech, které musí bezpodmínečně obsahovat: Předpisy týkající se pracovní doby naleznete podrobně rozepsané na internetových stránkách: Hledání letní brigády Je dobré začít hledat s dostatečným předstihem! Můžete se obrátit na specializované instituce, jejichž posláním je poskytovat odbornou pomoc osobám hledajícím zaměstnání. Obecně oplatí, že kromě zveřejňování nabídek volných pracovních míst poskytují tyto subjekty též poradenský servis například v oblasti koncepce životopisu či motivačního dopisu. Mezi tyto specializované instituce patří například EURES (http://ec.europa.eu/eures), Pôle Emploi (http://www.pole-emploi.fr) či Informační a dokumentační centrum pro mladež (Centres d information et de documentation pour la jeunesse, CIDJ: Mimoto existují četné internetové stránky věnované právě studentským brigádám a sezónním pracím. Uvádíme několik příkladů internetových adres: 5

6 Rozhodně však neváhejte kontaktovat přímo pobočky příslušných agentur či samotné podniky, které Vás zaujmou! Kontaktní údaje podniků a institucí naleznete v adresáři firem Žlutých stránek (Pages jaunes, Kontaktní údaje poboček jednotlivých agentur naleznete na internetových stránkách: Na trhu působí také agentury, které se specializují právě na přesuny pracovních sil do zahraničí. Jsou velice početné obzvláště v oblasti au pair pobytů, ale některé z nich nabízejí i jiné typy zaměstnání. Několik příkladů internetových adres: V neposední řadě pak nesmíme opomenout mezinárodní dobrovolnické práce tzv. chantiers internationaux : nebo A na závěr: nezapomínejte na česko-slovenskou soudržnost! Češi a Slováci ve Francii tvoří úzce spjatou a provázanou komunitu a mohou si tak vzájemně pomáhat při hledání letních brigád. Některé skupinky mají dokonce podobu sdružení (přejete-li si získat jejich kompletní seznam, tak nám napište!), jiné jsou čistě neformálními seskupeními, které fungují pouze na internetu. Není možné uvést je zde všechny. Vězte ale, že existuje například skupina na účtu Yahoo, která se jmenuje se Malá Praha (La Petite Prague, Dále je možné kontaktovat dvě skupiny zaregistrované na stránkách Facebook - Češi a Slovaci v Pařiži a okoli a Slovaci a Češi v Lille, anebo konzultovat internetové stránky sdružení Češti studenti a mladi profesionalove ve Francii (http://www.csmpf.com/). Hodně štěstí při hledání! 6

7 Tematické zaměření: Stáž ve Francii 1. Definice stáže Stáž je určitým obdobím v procesu vzdělávání, školení, učňovství či profesního zdokonalování. Umožňuje získat a osvojit si nové odborné schopnosti a dovednosti. Pro mnohé studenty stáž velmi často představuje první skutečné profesní zkušenosti. Stáž není formou zaměstnání ve Francii a stážista nemá statut zaměstnance. Stážista je studentem absolvujícím školení či praktické vzdělávání, prostřednictvím něhož musí či chce získat profesní zkušenosti z praxe před právoplatným získáním závěrečného diplomu na konci studia. Předtím, nežli může stážista začít pracovat, je nezbytně nutné podepsat smlouvu o uskutečnění stáže mezi daným studentem, příslušným podnikem, institucí státní správy či sdružením a odpovídajícím vzdělávacím zařízením. Smlouva musí obsahovat následující povinné údaje a nezbytné náležitosti: přesná data začátku a konce stáže, její délku, specifikaci pracovní doby a počtu odpracovaných hodin týdně, přesný program stáže, její cíle, úkoly a pracovní povinnosti stážisty, výši přiznané finanční odměny, specifikaci poskytovaného sociálního zabezpečení a pojištění, a jméno školitele. Stáž bývá velmi často neoddělitelnou součástí studií zakončených udělením diplomu a odpovídajícího akademického titulu. Nejčastěji bývá zakomponována do studijních povinností v rámci prvních a druhých ročníků magisterských programů. Na závěr stáže vypracuje student souhrnnou zprávu o uskutečnění stáže, která je hodnocena v rámci dosažených studijních výsledků a zohledňována při udílení závěrečných diplomů na konci studia. Délka stáže závisí na celkovém studijním rámci a typu vzdělávacího programu: Specializovaná středoškolská studia zakončená udělením Certifikátu odborné kvalifikace (Certificat d Aptitude Professionnelle, CAP), specializovaná středoškolská studia zakončená odbornou maturitní zkouškou (bac pro), Vyšší odborná technická studia (dvouleté pomaturitní studium ; Brevet de Technicien Supérieur, BTS), Vysokoškolská studia technického zaměření (Diplôme Universitaire de Technologie, DUT), studia na vysokých školách ekonomických a inženýrských, studia na vyšších odborných školách, magisterské programy vysokoškolských studií. Obecně platí, že stáž nesmí překročit délku šesti měsíců. Aby se předešlo nejrůznějších excesům a sporům, byla v roce 2006 schválena a podepsána charta, která definuje přesný legislativní a praktický rámec uskutečňování stáží. 2. Pedagogické zázemí stážistů Stážista je pod odborným dohledem jednak vedoucího stáže, jednak školitele. Vedoucí stáže se stará o začlenění stážisty v rámci subjektu, který jej přijímá a v němž bude odbornou stáž uskutečňovat. Jeho úkolem je přijmout studenta, seznámit ho s prací, zadávat mu jednotlivé úkoly, které bude v rámci stáže zpracovávat, a jež jsou uvedeny v předem podepsané smlouvě o uskutečnění stáže, a dohlížet na hladký průběh stáže. 7

8 V případě, že je stáž nedílnou součástí vzdělávacího programu, dostává se stážistovi odborné pomoci též ze strany školitele, jímž je některý z vyučujících stážisty. Školitel je pak tím, na koho se může student v průběhu stáže obrátit a pořádat jej o pomoc. Pedagogický pracovní, který přijme roli školitele, se zavazuje, že bude sledovat celý průběh stáže, a že v případě jakýchkoli problémů bude studentovi připraven pomoci. Jedním z hlavních poslání školitele však zůstává pomoc a rady studentovi při sepisování závěrečné zprávy o uskutečnění stáže, která je nezbytným prvkem celkového závěrečného hodnocení studenta. Při obhajobě závěrečné zprávy o uskutečnění stáže je školitel, stejně tak jako vedoucí stáže, součástí odborné hodnotící komise. 3. Finanční odměna Stážisté ve Francii nedostávají mzdu nýbrž finanční odměnu. Pro stáže kratší než dva měsíce je tato finanční odměna nepovinná a je vyjednávaná se zaměstnavatelem. V případě stáží, které trvají déle než dva měsíce, musí stážista dostávat finanční odměnu, a to již od prvního měsíce konání stáže, přičemž minimální výše této finanční odměny je 436 za odpracovaných 35 hodin týdně. Subjekty, jež stážisty přijímají, mohou libovolně rozhodnout o výši přiznané finanční odměny nad rámec povinné minimální částky. 4. Sociální zabezpečení Stážistovi zůstává statut studenta. V průběhu stáže může tudíž i nadále požívat běžných studentských výhod, stejně tak jako sociálního zabezpečení. Doporučuje se však sjednat si na dobu trvání stáže doplňkové pojištění pro případ úrazu či nehody a pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Délka pravidelné týdenní pracovní doby a povinného odpočinku stážisty se pak řídí pravidly stanovenými v zákoníku práce. Stážista se musí podřít platnému vnitřnímu řádu přijímací instituce a příslušným bezpečnostním a hygienickým předpisům. Podrobnější informace naleznete na: 5. Rady Informace Na každé vysokoškolské vzdělávací instituci je kancelář, která se věnuje záležitostem stáží, a která studentům na požádání poskytne veškeré potřebné informace a modely smluv o uskutečnění stáže. Existují četné internetové stránky shromažďující nabídky stáží pro studenty: 8

9 A samozřejmě mnoho dalších! Nabídky stáží naleznete také přímo v sekci zaměstnání na internetových stránkách jednotlivých podniků, sdružení či institucí státní správy, v nichž mohou studenti stáž uskutečňovat. Další možností při hledání stáže je obrátit se přímo na příslušný podnik či instituci a zaslat mu spontánně svůj životopis, aniž by byla oficiálně vypsaná nabídka volných míst pro stážisty. V takovémto případě je to stážista, kdo z vlastní iniciativy kontaktuje daný subjekt a nabízí mu své služby. Pro tento typ žádosti je bezpodmínečně nutné připojit k zaslanému dopisu či e- mailu svůj životopis a motivační dopis. Francouzká Aliance v České republice BRNO : Po dubnové nabídce festivalu Bonjour Brno pro vás Alliance Française ve spolupráci se svými partnery připravuje další zajímavé kulturní akce! KVETEN: 29. května v 17h se uskuteční na Alliance Française přednáška 100 let Tour de France. Jan Doležel představí při příležistosti tohoto významného výročí jednotlivé ročníky a hrdiny slavného cyklistického svátku, který se pořádá ve Francii každoročně od roku Francouzské šlechtické rody, které se v minulosti usadily v českých zemích si připomeneme během kulturního léta na boskovickém zámku. Bretonská hudba s prvky jazzu, funky a klasiky zazní 16. května ve 20h v podání skupiny Ossian. Knihu Prioritaire, Praha-Paříž představí 22. května v 17h v knihkupectví Academia její autorky Lenka Horňáková Civade, Češka žijící ve Francii, a Anne Delaflotte Mehdevi, Francouzka žijící v Praze. Psaní dopisů využívají nejen jako prostředek vzájemné komunikace, ale i vlastního poznávání neznámé země. LETO : po úspěchu z minulého ročníku festivalu Bonjour Brno vystoupí 16. července v 19h30 na nádvoří Staré radnice renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má mnoho tváří. Více informací na: a 9

10 PARDUBICE : Auvergne, café français et cuisine française! KVETEN : Objevte s námi region Auvergne, 16. května od 18:30 hodin ve Francouzské Alianci Pardubice. Během večera poznáte místní speciality, ochutnáte pokrmy i nápoj. Zároveň se seznámíte s regionem, který překypuje bohatou historií a krásnou přírodou. Příjemným večerem Vás provede zapálený vlastenec Guilhaume Courtois, který ovládá francouzštinu i češtinu. Neváhejte si včas zarezervat Vaše místo u naší milé asistentky. Moc se Vás těšíme, čeká nás hezký večer po francouzsku! Café français 23. května od 18h30 v Kavárně Apatyka. Srdečně zveme všechny milovníky fracouzštiny a francouzské kultury strávit příjemné chvíle do kavárny v centru Pardubic. Je to příležitost potkat nové lidi a popovídat si francouzsky. Vstup volný. Konzumované nápoje si každý účastník platí sám. Rezervace na telefonu / (heslo : Café français). CERVEN : Ochutnávka francouzské kuchyně se uskuteční 13. června od 18h30 ve Francouzské alianci. Přijďte ochutnat některé klasické pokrmy francouzské kuchyně. Dozvíte se také zajímavosti a naučíte nové recepty, které později můžete sami vyzkoušet. Přijďte si s námi pochutnat! Rezervace nutná do 10. června. Více informací na: PLZEŇ: kompletní program! KVETEN : Jako každý květen i letos se v Plzni od 14. do bude konat festival Méditerranéa. Akce organizovaná Centrem hispánské kultury ve spolupráci s Alliance fraçaise de Plzeň, která přispěla hned několika zajímavými akcemi, mezi které patří Řemeslné trhy, francouzské snídaně nebo i ochutnávka provensálských vín a delikates. Na konci května se AF připojí k projektu Kontejnery k světu. V multikulturním kontejneru se můžete těšit na ozvěny Francie, jejíž barvy budeme hájit od pondělí 27. do úterý Více informací na: Veškeré informace o Francouzských Aliancích v České republice jsou k dispozici na : 10

11 Barbara SILHAN Odpovědná pracovnice Campus France v Praze Štěpánská Praha /058 Yann-Maël BIDEAU Odpovědný pracovník Campus France v Brně Alliance française Moravské náměstí Brno Za účasti Sophie DAUTEZ, odborné referentky Oddělení pro univerzitní spolupráci Francouzského velvyslanectví na Slovensku. 11

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

Posíláme nejnovější newsletter na období září-říjen 2031, který je dostupný ve francouzštině i češtině.

Posíláme nejnovější newsletter na období září-říjen 2031, který je dostupný ve francouzštině i češtině. Obsah: Aktuality s.1 Stipendia s.2 Studie s.4 Tematické zaměření s.5 Francouzké Aliance v ČR s. 10 Informační bulletin Duben/Květen 2013 Novinky o studiu ve Francii www.ceskarepublika.campusfrance.org

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Právě se Vám dostává do rukou prosincové číslo našeho informačního bulletinu, které je zároveň i posledním číslem v roce 2013!

Právě se Vám dostává do rukou prosincové číslo našeho informačního bulletinu, které je zároveň i posledním číslem v roce 2013! Obsah : Aktuality p.1 Přihlášky p.2 Stipendia p.3 Zaostřeno na p.3 Tematické zaměření p.4 Francouzké Aliance v ČR p. 7 Informační bulletin Prosinec 2013 Novinky o studiu ve Francii www.studia-francie.cz

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve Francii www.ceskarepublika.campusfrance.org

Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve Francii www.ceskarepublika.campusfrance.org Obsah: Aktuality s.1 Vzdělávací programy s.3 Stipendia s.5 Studie s.7 Tematické zaměření s.8 Francouzké Aliance v ČR s. 11 Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve Francii www.ceskarepublika.campusfrance.org

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Pokud váháte, zda se o Erasmus pobyt ucházet, nebo ne, níže naleznete argumenty, které by Vás mohly přesvědčit o tom, že realizace studijního zahraničního pobytu přináší

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU)

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU) 1 LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tuto zprávu musí student zaslat elektronicky své koordinátorce Centra zahraničních studií MU do 10 dnů po ukončení studijního

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010 PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE mezi vládou Francouzské republiky a vládou České republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ na léta 2008-2010 Vláda Francouzské republiky a vláda České republiky

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování Národní ústav pro vzdělávání - Národní centrum Europass Česká republika 2013 Materiál je určen vyšším

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci mezi Smlouva o spolupráci Hochschule Zittau/Görlitz (FH) zastoupenou a Prof. Dr. Ing.- habil. Rainerem Hampelem Rektor Theodor-Körner-Allee 16 D-02763 Zittau dále jen Hochschule Zittau/Görlitz o Technickou

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Informační seminář o programu Erasmus 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Program Erasmus Erasmus Rotterdamský (1466 1536), holandský myslitel, humanista a teolog V Evropě od roku 1987,

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více