Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce."

Transkript

1 Obsah: Aktuality s.1 Přihlášky s.3 Stipendia s.3 Studie s.5 Tematické zaměření s.7 Francouzké Aliance v ČR s. 9 Informační bulletin Duben/Květen 2013 Novinky o studiu ve Francii Dobrý den všem, Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce. V tomto čísle jsme se zaměřili na hledání prázdninové studentské brigády a na hledání zaměstnání při studiích v průběhu školního roku (užitečné adresy, kontakty, potřebné informace, atd.). Následně je toto vydání věnováno problematice stáží ve Francii, včetně legislativního rámce a praktické stránky realizace stáží. Přejeme Vám příjemnou četbu! Aktuality Admission Post-Bac : přihlášky k pomaturitnímu studiu: do 31. května 2013 seřaďte žádosti podle svých preferencí! Máte čas do 31. května 2013, abyste vytvořili seznam žádostí o přijetí na pomaturitní studijní programy seřazený podle Vašich preferencí. K tomuto datu sestavený seznam bude považován za definitivní a po 31. květnu již nebude možné jej měnit. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách: Nová podoba programu Erasmus: Erasmus pro všechny Erasmus pro všechny je novým programem Evropské unie zaměřeným na mobilitu v oblasti vzdělávání, školení a mládeže pro období Tento program prochází v současnosti posuzovacím a schvalovacím řízením u Evropského parlamentu. Tento nově koncipovaný program nahradí soubor stávajících evropských programů mobility (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundvig, atd.). 1

2 Evropské země chtějí do budoucna výrazně zlepšit situaci ve sféře mobility a vzdělávání a důsledněji trvat na tom, aby jejich občané získávali jak vzdělání, tak i jazykové znalosti a dovednosti odpovídající současnému čím dál tím globalizovanějšímu pracovnímu trhu. Nová podoba programu Erasmus se bude soustředit na dvě základní oblasti působení: A. Mobilita osob za účelem vzdělávání pro následující cílové skupiny: o Pedagogičtí pracovníci působící v oblasti základního, středního a vysokého školství a v oblasti vzdělávání dospělých, o Vysokoškolští studenti a mládež v učňovských oborech a na odborných školách B. Spolupráce mezi níže uvedenými subjekty za účelem zlepšení stávajících postupů a zavedení inovativních metod do praxe: o Vzdělávací a školící instituce a zařízení, o Vysokoškolské vzdělávací instituce a podniky, o Státy sousedící se zeměmi Evropské unie a ostatní státy světa. Program Erasmus pro všechny umožní značně rozšířit nabídku dosavadních výměnných programů, kterých by v konečném důsledku mohlo využít až 5 milionů osob. Program Erasmus pro všechny je klíčem k úspěšnému vytvoření evropského společenství založeného na multikulturalitě a diverzitě, jež jsou hlavními charakteristikami evropského prostoru. O dalším vývoji programu Erasmus Vás budeme průběžně informovat. Veškeré dostupné informace zatím naleznete na následujících internetových stránkách: Výběr budoucích studentů Francouzskočeského magisterského programu veřejné správy MFTAP Výběr budoucích studentů Francouzsko-českého magisterského programu veřejné správy (Master Franco-Tchèque d'administration Publique, MFTAP) se uskuteční ve dnech 20. a 21. června V rámci tohoto předvýběrového kola budou uchazeči skládat písemné zkoušky, které prověří jejich znalost francouzštiny, obecný přehled a vědomosti z oblasti veřejné ekonomie a financí. Následně se bude česko-francouzská odborná výběrová komise během zhruba patnáctiminutového ústního pohovoru ptát jednotlivých kandidátů na jejich motivaci. Na základě všech zvažovaných faktorů pak komise vybere ty nejlepší a nejschopnější studenty pro studium tohoto specializovaného dvojjazyčného magisterského programu zakončeného udělením dvojího diplomu, který v letošním roce oslaví již 11. výročí svého fungování! Výsledné rozhodnutí odborné výběrové komise bude záviset jednak na výsledcích písemných testů, 2

3 jednak na motivaci jednotlivých uchazečů a na jejich schopnostech vyjadřovat se ve francouzštině. Přijatí studenti pak v září tohoto roku zahájí studium v prvním ročníku jedinečného magisterského programu, který jim umožní studovat jak v češtině, tak ve francouzštině a uskutečnit ve třetím semestru studií tříměsíční stáž ve francouzském městě Rennes! Více informací na: Francouzský jazyk: průvodce akreditovanými jazykovými centry nesoucími známku kvality «Qualité Fle» pro rok 2013 je již k dispozici! Přehled akreditovaných jazykových center nesoucích známku kvality «Qualité Fle» na výuku francouzského jazyka pro rok 2013 je konečně k dispozici! Tato známka kvality byla zřízena ministerským dekretem v roce Jejím cílem je poskytovat veřejnosti, aktérům na poli jazykového vzdělávání, vedoucím osobám a zaměstnancům v oblasti školství, atp. záruku nalezení, v rámci území Francie, jazykového centra zajišťujícího vysoce kvalitní výuku francouzštiny a nadstandardní služby veřejnosti. Průvodce pro rok 2013 obsahuje 78 akreditovaných jazykových center. Hledáte-li zaručeně kvalitní jazykové centrum pro studium francouzského jazyka, klikněte na následující odkaz: Si vous chercher un centre de qualité pour étudier la langue français, cliquez ici : Přihlášky Letní univerzity ve Francii: vyberte si! Rádi byste se během svého letního pobytu ve Francii vzdělávali? Campus France Vám nabízí vyhledávač s výběrem podle nesčetného množství kritérií: Prostřednictvím těchto internetových stránek můžete najít rozsáhlou škálu nejrozmanitějších vzdělávacích a studijních programů: kurzy francouzštiny, výuku exaktních věd, hodiny kreslení, lekce kulturního a uměleckého vzdělávání či sportu. 3

4 Některé vysokoškolské vzdělávací instituce současně umožňují i složení jazykových zkoušek a získání mezinárodně platných osvědčení o znalostech francouzštiny anebo udělující kredity mezinárodního systému ECTS (European Credits Transfer System). Příklad francouzský region Languedoc-Roussillon: Na poli vzdělávání je jednou z nejaktivnějších oblastí Francie region Languedoc-Roussillon. Tento kraj je přitažlivý také díky svému slunečnému a teplému podnebí a široké paletě krajinných typů. Zdejší půda je velice úrodná a tak se v tomto kraji nachází jak nejrozsáhlejší, tak i nejstarší vinice na světě. Podrobnější přiblížení nabídky Univerzity ve francouzském městě Perpignan: Univerzita nabízí Tématické letní stáže jako například: - Stáž věnovanou Vínu, turistickému ruchu a kultuře, která umožňuje proniknout do tajů vína a vinařství, a která současně účastníky zasvětí do know-how tohoto oboru, - Stáž výuky exaktních věd ve francouzském jazyce, - Stáž zaměřenou na kinematografii a literaturu ve třídách s výukou francouzštiny jako cizího jazyka francouzština v obrazech. Univerzita v Perpignanu však nabízí také klasičtější typy Letních univerzit : - Kurzy obecné francouzštiny pro všechny úrovně od úplných začátečníků až po značně pokročilé (od úrovně A1 až po C2 dle SERRJ), - Specializované kurzy odborné francouzštiny zaměřené na nejrůznější oblasti: právnická terminologie, obchodní francouzština, francouzština jako jazyk v rámci mezinárodních jednání, atd. Více informací naleznete na: Vzdělávací program, který Vám bude nejvíce vyhovovat, si můžete vybrat také na následující internetové adrese: Stipendia CampusBourses: katalog stipendií - Připravte se! CampusBourses je katalog stipendijních programů zpřístupněný agenturou CampusFrance. Zaměřený na zahraniční studenty, tento katalog rekapituluje nejrůznější typy pomoci nabízené francouzskými a zahraničními vládními 4

5 organizacemi, evropskými a mezinárodními organizacemi, místními orgány, podniky, nadacemi, univerzitami a školami. Tento nástroj umožňuje najít způsob financování, který se přizpůsobí každému. Pokud přece jen neposkytuje vyčerpávající seznam všech stipendijních programů, nabízí alespoň kvalitní přehled o již existujících programech. Internetové stránky CampusBourse naleznete zde : Studie: Jak najít letní brigádu ve Francii? Blíží se letní prázdniny tedy i příležitost objevit Francii, její kulturu a jazyk, a to vše při práci! Níže naleznete několik dobrých rad, abys mohli lépe připravit své plány. Dovolte na úvod stručné připomenutí legislativního rámce: od 1. července 2008 již nemusí čeští a slovenští občané, kteří chtějí odjet pracovat do Francie, žádat ani o povelení k pobytu, ani o pracovní povolení. Stačí jim pouze platný doklad totožnosti občanský průkaz! Je dobré vědět, že až na drobné výjimky (jako například pro mládež do 18 let), nesmí být žádná zaměstnanci vyplacená mzda nižší nežli stanovená minimální mzda (salaire minimum de croissance, SMIC), přičemž tato minimální částka mzdy je každoročně valorizovaná. V současnosti je stanovená minimální hrubá mzda 9,43 / hodinu (před odečtením povinných zaměstnaneckých odvodů). Čistá minimální mzda pak činí zhruba 7,39. Na následujících internetových stránkách naleznete potřebné informace o pracovních smlouvách a o veškerých náležitostech, které musí bezpodmínečně obsahovat: Předpisy týkající se pracovní doby naleznete podrobně rozepsané na internetových stránkách: Hledání letní brigády Je dobré začít hledat s dostatečným předstihem! Můžete se obrátit na specializované instituce, jejichž posláním je poskytovat odbornou pomoc osobám hledajícím zaměstnání. Obecně oplatí, že kromě zveřejňování nabídek volných pracovních míst poskytují tyto subjekty též poradenský servis například v oblasti koncepce životopisu či motivačního dopisu. Mezi tyto specializované instituce patří například EURES (http://ec.europa.eu/eures), Pôle Emploi (http://www.pole-emploi.fr) či Informační a dokumentační centrum pro mladež (Centres d information et de documentation pour la jeunesse, CIDJ: Mimoto existují četné internetové stránky věnované právě studentským brigádám a sezónním pracím. Uvádíme několik příkladů internetových adres: 5

6 Rozhodně však neváhejte kontaktovat přímo pobočky příslušných agentur či samotné podniky, které Vás zaujmou! Kontaktní údaje podniků a institucí naleznete v adresáři firem Žlutých stránek (Pages jaunes, Kontaktní údaje poboček jednotlivých agentur naleznete na internetových stránkách: Na trhu působí také agentury, které se specializují právě na přesuny pracovních sil do zahraničí. Jsou velice početné obzvláště v oblasti au pair pobytů, ale některé z nich nabízejí i jiné typy zaměstnání. Několik příkladů internetových adres: V neposední řadě pak nesmíme opomenout mezinárodní dobrovolnické práce tzv. chantiers internationaux : nebo A na závěr: nezapomínejte na česko-slovenskou soudržnost! Češi a Slováci ve Francii tvoří úzce spjatou a provázanou komunitu a mohou si tak vzájemně pomáhat při hledání letních brigád. Některé skupinky mají dokonce podobu sdružení (přejete-li si získat jejich kompletní seznam, tak nám napište!), jiné jsou čistě neformálními seskupeními, které fungují pouze na internetu. Není možné uvést je zde všechny. Vězte ale, že existuje například skupina na účtu Yahoo, která se jmenuje se Malá Praha (La Petite Prague, Dále je možné kontaktovat dvě skupiny zaregistrované na stránkách Facebook - Češi a Slovaci v Pařiži a okoli a Slovaci a Češi v Lille, anebo konzultovat internetové stránky sdružení Češti studenti a mladi profesionalove ve Francii (http://www.csmpf.com/). Hodně štěstí při hledání! 6

7 Tematické zaměření: Stáž ve Francii 1. Definice stáže Stáž je určitým obdobím v procesu vzdělávání, školení, učňovství či profesního zdokonalování. Umožňuje získat a osvojit si nové odborné schopnosti a dovednosti. Pro mnohé studenty stáž velmi často představuje první skutečné profesní zkušenosti. Stáž není formou zaměstnání ve Francii a stážista nemá statut zaměstnance. Stážista je studentem absolvujícím školení či praktické vzdělávání, prostřednictvím něhož musí či chce získat profesní zkušenosti z praxe před právoplatným získáním závěrečného diplomu na konci studia. Předtím, nežli může stážista začít pracovat, je nezbytně nutné podepsat smlouvu o uskutečnění stáže mezi daným studentem, příslušným podnikem, institucí státní správy či sdružením a odpovídajícím vzdělávacím zařízením. Smlouva musí obsahovat následující povinné údaje a nezbytné náležitosti: přesná data začátku a konce stáže, její délku, specifikaci pracovní doby a počtu odpracovaných hodin týdně, přesný program stáže, její cíle, úkoly a pracovní povinnosti stážisty, výši přiznané finanční odměny, specifikaci poskytovaného sociálního zabezpečení a pojištění, a jméno školitele. Stáž bývá velmi často neoddělitelnou součástí studií zakončených udělením diplomu a odpovídajícího akademického titulu. Nejčastěji bývá zakomponována do studijních povinností v rámci prvních a druhých ročníků magisterských programů. Na závěr stáže vypracuje student souhrnnou zprávu o uskutečnění stáže, která je hodnocena v rámci dosažených studijních výsledků a zohledňována při udílení závěrečných diplomů na konci studia. Délka stáže závisí na celkovém studijním rámci a typu vzdělávacího programu: Specializovaná středoškolská studia zakončená udělením Certifikátu odborné kvalifikace (Certificat d Aptitude Professionnelle, CAP), specializovaná středoškolská studia zakončená odbornou maturitní zkouškou (bac pro), Vyšší odborná technická studia (dvouleté pomaturitní studium ; Brevet de Technicien Supérieur, BTS), Vysokoškolská studia technického zaměření (Diplôme Universitaire de Technologie, DUT), studia na vysokých školách ekonomických a inženýrských, studia na vyšších odborných školách, magisterské programy vysokoškolských studií. Obecně platí, že stáž nesmí překročit délku šesti měsíců. Aby se předešlo nejrůznějších excesům a sporům, byla v roce 2006 schválena a podepsána charta, která definuje přesný legislativní a praktický rámec uskutečňování stáží. 2. Pedagogické zázemí stážistů Stážista je pod odborným dohledem jednak vedoucího stáže, jednak školitele. Vedoucí stáže se stará o začlenění stážisty v rámci subjektu, který jej přijímá a v němž bude odbornou stáž uskutečňovat. Jeho úkolem je přijmout studenta, seznámit ho s prací, zadávat mu jednotlivé úkoly, které bude v rámci stáže zpracovávat, a jež jsou uvedeny v předem podepsané smlouvě o uskutečnění stáže, a dohlížet na hladký průběh stáže. 7

8 V případě, že je stáž nedílnou součástí vzdělávacího programu, dostává se stážistovi odborné pomoci též ze strany školitele, jímž je některý z vyučujících stážisty. Školitel je pak tím, na koho se může student v průběhu stáže obrátit a pořádat jej o pomoc. Pedagogický pracovní, který přijme roli školitele, se zavazuje, že bude sledovat celý průběh stáže, a že v případě jakýchkoli problémů bude studentovi připraven pomoci. Jedním z hlavních poslání školitele však zůstává pomoc a rady studentovi při sepisování závěrečné zprávy o uskutečnění stáže, která je nezbytným prvkem celkového závěrečného hodnocení studenta. Při obhajobě závěrečné zprávy o uskutečnění stáže je školitel, stejně tak jako vedoucí stáže, součástí odborné hodnotící komise. 3. Finanční odměna Stážisté ve Francii nedostávají mzdu nýbrž finanční odměnu. Pro stáže kratší než dva měsíce je tato finanční odměna nepovinná a je vyjednávaná se zaměstnavatelem. V případě stáží, které trvají déle než dva měsíce, musí stážista dostávat finanční odměnu, a to již od prvního měsíce konání stáže, přičemž minimální výše této finanční odměny je 436 za odpracovaných 35 hodin týdně. Subjekty, jež stážisty přijímají, mohou libovolně rozhodnout o výši přiznané finanční odměny nad rámec povinné minimální částky. 4. Sociální zabezpečení Stážistovi zůstává statut studenta. V průběhu stáže může tudíž i nadále požívat běžných studentských výhod, stejně tak jako sociálního zabezpečení. Doporučuje se však sjednat si na dobu trvání stáže doplňkové pojištění pro případ úrazu či nehody a pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Délka pravidelné týdenní pracovní doby a povinného odpočinku stážisty se pak řídí pravidly stanovenými v zákoníku práce. Stážista se musí podřít platnému vnitřnímu řádu přijímací instituce a příslušným bezpečnostním a hygienickým předpisům. Podrobnější informace naleznete na: 5. Rady Informace Na každé vysokoškolské vzdělávací instituci je kancelář, která se věnuje záležitostem stáží, a která studentům na požádání poskytne veškeré potřebné informace a modely smluv o uskutečnění stáže. Existují četné internetové stránky shromažďující nabídky stáží pro studenty: 8

9 A samozřejmě mnoho dalších! Nabídky stáží naleznete také přímo v sekci zaměstnání na internetových stránkách jednotlivých podniků, sdružení či institucí státní správy, v nichž mohou studenti stáž uskutečňovat. Další možností při hledání stáže je obrátit se přímo na příslušný podnik či instituci a zaslat mu spontánně svůj životopis, aniž by byla oficiálně vypsaná nabídka volných míst pro stážisty. V takovémto případě je to stážista, kdo z vlastní iniciativy kontaktuje daný subjekt a nabízí mu své služby. Pro tento typ žádosti je bezpodmínečně nutné připojit k zaslanému dopisu či e- mailu svůj životopis a motivační dopis. Francouzká Aliance v České republice BRNO : Po dubnové nabídce festivalu Bonjour Brno pro vás Alliance Française ve spolupráci se svými partnery připravuje další zajímavé kulturní akce! KVETEN: 29. května v 17h se uskuteční na Alliance Française přednáška 100 let Tour de France. Jan Doležel představí při příležistosti tohoto významného výročí jednotlivé ročníky a hrdiny slavného cyklistického svátku, který se pořádá ve Francii každoročně od roku Francouzské šlechtické rody, které se v minulosti usadily v českých zemích si připomeneme během kulturního léta na boskovickém zámku. Bretonská hudba s prvky jazzu, funky a klasiky zazní 16. května ve 20h v podání skupiny Ossian. Knihu Prioritaire, Praha-Paříž představí 22. května v 17h v knihkupectví Academia její autorky Lenka Horňáková Civade, Češka žijící ve Francii, a Anne Delaflotte Mehdevi, Francouzka žijící v Praze. Psaní dopisů využívají nejen jako prostředek vzájemné komunikace, ale i vlastního poznávání neznámé země. LETO : po úspěchu z minulého ročníku festivalu Bonjour Brno vystoupí 16. července v 19h30 na nádvoří Staré radnice renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má mnoho tváří. Více informací na: a 9

10 PARDUBICE : Auvergne, café français et cuisine française! KVETEN : Objevte s námi region Auvergne, 16. května od 18:30 hodin ve Francouzské Alianci Pardubice. Během večera poznáte místní speciality, ochutnáte pokrmy i nápoj. Zároveň se seznámíte s regionem, který překypuje bohatou historií a krásnou přírodou. Příjemným večerem Vás provede zapálený vlastenec Guilhaume Courtois, který ovládá francouzštinu i češtinu. Neváhejte si včas zarezervat Vaše místo u naší milé asistentky. Moc se Vás těšíme, čeká nás hezký večer po francouzsku! Café français 23. května od 18h30 v Kavárně Apatyka. Srdečně zveme všechny milovníky fracouzštiny a francouzské kultury strávit příjemné chvíle do kavárny v centru Pardubic. Je to příležitost potkat nové lidi a popovídat si francouzsky. Vstup volný. Konzumované nápoje si každý účastník platí sám. Rezervace na telefonu / (heslo : Café français). CERVEN : Ochutnávka francouzské kuchyně se uskuteční 13. června od 18h30 ve Francouzské alianci. Přijďte ochutnat některé klasické pokrmy francouzské kuchyně. Dozvíte se také zajímavosti a naučíte nové recepty, které později můžete sami vyzkoušet. Přijďte si s námi pochutnat! Rezervace nutná do 10. června. Více informací na: PLZEŇ: kompletní program! KVETEN : Jako každý květen i letos se v Plzni od 14. do bude konat festival Méditerranéa. Akce organizovaná Centrem hispánské kultury ve spolupráci s Alliance fraçaise de Plzeň, která přispěla hned několika zajímavými akcemi, mezi které patří Řemeslné trhy, francouzské snídaně nebo i ochutnávka provensálských vín a delikates. Na konci května se AF připojí k projektu Kontejnery k světu. V multikulturním kontejneru se můžete těšit na ozvěny Francie, jejíž barvy budeme hájit od pondělí 27. do úterý Více informací na: Veškeré informace o Francouzských Aliancích v České republice jsou k dispozici na : 10

11 Barbara SILHAN Odpovědná pracovnice Campus France v Praze Štěpánská Praha /058 Yann-Maël BIDEAU Odpovědný pracovník Campus France v Brně Alliance française Moravské náměstí Brno Za účasti Sophie DAUTEZ, odborné referentky Oddělení pro univerzitní spolupráci Francouzského velvyslanectví na Slovensku. 11

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty Austrálie & Nový zéland jazykové a studijní pobyty Mapa našich jazykových a studijních pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu Perth Cairns Melbourne Sydney Brisbane Gold Coast Auckland Slovo úvodem Milí

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více