Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce."

Transkript

1 Obsah: Aktuality s.1 Přihlášky s.3 Stipendia s.3 Studie s.5 Tematické zaměření s.7 Francouzké Aliance v ČR s. 9 Informační bulletin Duben/Květen 2013 Novinky o studiu ve Francii Dobrý den všem, Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce. V tomto čísle jsme se zaměřili na hledání prázdninové studentské brigády a na hledání zaměstnání při studiích v průběhu školního roku (užitečné adresy, kontakty, potřebné informace, atd.). Následně je toto vydání věnováno problematice stáží ve Francii, včetně legislativního rámce a praktické stránky realizace stáží. Přejeme Vám příjemnou četbu! Aktuality Admission Post-Bac : přihlášky k pomaturitnímu studiu: do 31. května 2013 seřaďte žádosti podle svých preferencí! Máte čas do 31. května 2013, abyste vytvořili seznam žádostí o přijetí na pomaturitní studijní programy seřazený podle Vašich preferencí. K tomuto datu sestavený seznam bude považován za definitivní a po 31. květnu již nebude možné jej měnit. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách: Nová podoba programu Erasmus: Erasmus pro všechny Erasmus pro všechny je novým programem Evropské unie zaměřeným na mobilitu v oblasti vzdělávání, školení a mládeže pro období Tento program prochází v současnosti posuzovacím a schvalovacím řízením u Evropského parlamentu. Tento nově koncipovaný program nahradí soubor stávajících evropských programů mobility (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundvig, atd.). 1

2 Evropské země chtějí do budoucna výrazně zlepšit situaci ve sféře mobility a vzdělávání a důsledněji trvat na tom, aby jejich občané získávali jak vzdělání, tak i jazykové znalosti a dovednosti odpovídající současnému čím dál tím globalizovanějšímu pracovnímu trhu. Nová podoba programu Erasmus se bude soustředit na dvě základní oblasti působení: A. Mobilita osob za účelem vzdělávání pro následující cílové skupiny: o Pedagogičtí pracovníci působící v oblasti základního, středního a vysokého školství a v oblasti vzdělávání dospělých, o Vysokoškolští studenti a mládež v učňovských oborech a na odborných školách B. Spolupráce mezi níže uvedenými subjekty za účelem zlepšení stávajících postupů a zavedení inovativních metod do praxe: o Vzdělávací a školící instituce a zařízení, o Vysokoškolské vzdělávací instituce a podniky, o Státy sousedící se zeměmi Evropské unie a ostatní státy světa. Program Erasmus pro všechny umožní značně rozšířit nabídku dosavadních výměnných programů, kterých by v konečném důsledku mohlo využít až 5 milionů osob. Program Erasmus pro všechny je klíčem k úspěšnému vytvoření evropského společenství založeného na multikulturalitě a diverzitě, jež jsou hlavními charakteristikami evropského prostoru. O dalším vývoji programu Erasmus Vás budeme průběžně informovat. Veškeré dostupné informace zatím naleznete na následujících internetových stránkách: Výběr budoucích studentů Francouzskočeského magisterského programu veřejné správy MFTAP Výběr budoucích studentů Francouzsko-českého magisterského programu veřejné správy (Master Franco-Tchèque d'administration Publique, MFTAP) se uskuteční ve dnech 20. a 21. června V rámci tohoto předvýběrového kola budou uchazeči skládat písemné zkoušky, které prověří jejich znalost francouzštiny, obecný přehled a vědomosti z oblasti veřejné ekonomie a financí. Následně se bude česko-francouzská odborná výběrová komise během zhruba patnáctiminutového ústního pohovoru ptát jednotlivých kandidátů na jejich motivaci. Na základě všech zvažovaných faktorů pak komise vybere ty nejlepší a nejschopnější studenty pro studium tohoto specializovaného dvojjazyčného magisterského programu zakončeného udělením dvojího diplomu, který v letošním roce oslaví již 11. výročí svého fungování! Výsledné rozhodnutí odborné výběrové komise bude záviset jednak na výsledcích písemných testů, 2

3 jednak na motivaci jednotlivých uchazečů a na jejich schopnostech vyjadřovat se ve francouzštině. Přijatí studenti pak v září tohoto roku zahájí studium v prvním ročníku jedinečného magisterského programu, který jim umožní studovat jak v češtině, tak ve francouzštině a uskutečnit ve třetím semestru studií tříměsíční stáž ve francouzském městě Rennes! Více informací na: Francouzský jazyk: průvodce akreditovanými jazykovými centry nesoucími známku kvality «Qualité Fle» pro rok 2013 je již k dispozici! Přehled akreditovaných jazykových center nesoucích známku kvality «Qualité Fle» na výuku francouzského jazyka pro rok 2013 je konečně k dispozici! Tato známka kvality byla zřízena ministerským dekretem v roce Jejím cílem je poskytovat veřejnosti, aktérům na poli jazykového vzdělávání, vedoucím osobám a zaměstnancům v oblasti školství, atp. záruku nalezení, v rámci území Francie, jazykového centra zajišťujícího vysoce kvalitní výuku francouzštiny a nadstandardní služby veřejnosti. Průvodce pro rok 2013 obsahuje 78 akreditovaných jazykových center. Hledáte-li zaručeně kvalitní jazykové centrum pro studium francouzského jazyka, klikněte na následující odkaz: Si vous chercher un centre de qualité pour étudier la langue français, cliquez ici : Přihlášky Letní univerzity ve Francii: vyberte si! Rádi byste se během svého letního pobytu ve Francii vzdělávali? Campus France Vám nabízí vyhledávač s výběrem podle nesčetného množství kritérií: Prostřednictvím těchto internetových stránek můžete najít rozsáhlou škálu nejrozmanitějších vzdělávacích a studijních programů: kurzy francouzštiny, výuku exaktních věd, hodiny kreslení, lekce kulturního a uměleckého vzdělávání či sportu. 3

4 Některé vysokoškolské vzdělávací instituce současně umožňují i složení jazykových zkoušek a získání mezinárodně platných osvědčení o znalostech francouzštiny anebo udělující kredity mezinárodního systému ECTS (European Credits Transfer System). Příklad francouzský region Languedoc-Roussillon: Na poli vzdělávání je jednou z nejaktivnějších oblastí Francie region Languedoc-Roussillon. Tento kraj je přitažlivý také díky svému slunečnému a teplému podnebí a široké paletě krajinných typů. Zdejší půda je velice úrodná a tak se v tomto kraji nachází jak nejrozsáhlejší, tak i nejstarší vinice na světě. Podrobnější přiblížení nabídky Univerzity ve francouzském městě Perpignan: Univerzita nabízí Tématické letní stáže jako například: - Stáž věnovanou Vínu, turistickému ruchu a kultuře, která umožňuje proniknout do tajů vína a vinařství, a která současně účastníky zasvětí do know-how tohoto oboru, - Stáž výuky exaktních věd ve francouzském jazyce, - Stáž zaměřenou na kinematografii a literaturu ve třídách s výukou francouzštiny jako cizího jazyka francouzština v obrazech. Univerzita v Perpignanu však nabízí také klasičtější typy Letních univerzit : - Kurzy obecné francouzštiny pro všechny úrovně od úplných začátečníků až po značně pokročilé (od úrovně A1 až po C2 dle SERRJ), - Specializované kurzy odborné francouzštiny zaměřené na nejrůznější oblasti: právnická terminologie, obchodní francouzština, francouzština jako jazyk v rámci mezinárodních jednání, atd. Více informací naleznete na: Vzdělávací program, který Vám bude nejvíce vyhovovat, si můžete vybrat také na následující internetové adrese: Stipendia CampusBourses: katalog stipendií - Připravte se! CampusBourses je katalog stipendijních programů zpřístupněný agenturou CampusFrance. Zaměřený na zahraniční studenty, tento katalog rekapituluje nejrůznější typy pomoci nabízené francouzskými a zahraničními vládními 4

5 organizacemi, evropskými a mezinárodními organizacemi, místními orgány, podniky, nadacemi, univerzitami a školami. Tento nástroj umožňuje najít způsob financování, který se přizpůsobí každému. Pokud přece jen neposkytuje vyčerpávající seznam všech stipendijních programů, nabízí alespoň kvalitní přehled o již existujících programech. Internetové stránky CampusBourse naleznete zde : Studie: Jak najít letní brigádu ve Francii? Blíží se letní prázdniny tedy i příležitost objevit Francii, její kulturu a jazyk, a to vše při práci! Níže naleznete několik dobrých rad, abys mohli lépe připravit své plány. Dovolte na úvod stručné připomenutí legislativního rámce: od 1. července 2008 již nemusí čeští a slovenští občané, kteří chtějí odjet pracovat do Francie, žádat ani o povelení k pobytu, ani o pracovní povolení. Stačí jim pouze platný doklad totožnosti občanský průkaz! Je dobré vědět, že až na drobné výjimky (jako například pro mládež do 18 let), nesmí být žádná zaměstnanci vyplacená mzda nižší nežli stanovená minimální mzda (salaire minimum de croissance, SMIC), přičemž tato minimální částka mzdy je každoročně valorizovaná. V současnosti je stanovená minimální hrubá mzda 9,43 / hodinu (před odečtením povinných zaměstnaneckých odvodů). Čistá minimální mzda pak činí zhruba 7,39. Na následujících internetových stránkách naleznete potřebné informace o pracovních smlouvách a o veškerých náležitostech, které musí bezpodmínečně obsahovat: Předpisy týkající se pracovní doby naleznete podrobně rozepsané na internetových stránkách: Hledání letní brigády Je dobré začít hledat s dostatečným předstihem! Můžete se obrátit na specializované instituce, jejichž posláním je poskytovat odbornou pomoc osobám hledajícím zaměstnání. Obecně oplatí, že kromě zveřejňování nabídek volných pracovních míst poskytují tyto subjekty též poradenský servis například v oblasti koncepce životopisu či motivačního dopisu. Mezi tyto specializované instituce patří například EURES (http://ec.europa.eu/eures), Pôle Emploi (http://www.pole-emploi.fr) či Informační a dokumentační centrum pro mladež (Centres d information et de documentation pour la jeunesse, CIDJ: Mimoto existují četné internetové stránky věnované právě studentským brigádám a sezónním pracím. Uvádíme několik příkladů internetových adres: 5

6 Rozhodně však neváhejte kontaktovat přímo pobočky příslušných agentur či samotné podniky, které Vás zaujmou! Kontaktní údaje podniků a institucí naleznete v adresáři firem Žlutých stránek (Pages jaunes, Kontaktní údaje poboček jednotlivých agentur naleznete na internetových stránkách: Na trhu působí také agentury, které se specializují právě na přesuny pracovních sil do zahraničí. Jsou velice početné obzvláště v oblasti au pair pobytů, ale některé z nich nabízejí i jiné typy zaměstnání. Několik příkladů internetových adres: V neposední řadě pak nesmíme opomenout mezinárodní dobrovolnické práce tzv. chantiers internationaux : nebo A na závěr: nezapomínejte na česko-slovenskou soudržnost! Češi a Slováci ve Francii tvoří úzce spjatou a provázanou komunitu a mohou si tak vzájemně pomáhat při hledání letních brigád. Některé skupinky mají dokonce podobu sdružení (přejete-li si získat jejich kompletní seznam, tak nám napište!), jiné jsou čistě neformálními seskupeními, které fungují pouze na internetu. Není možné uvést je zde všechny. Vězte ale, že existuje například skupina na účtu Yahoo, která se jmenuje se Malá Praha (La Petite Prague, Dále je možné kontaktovat dvě skupiny zaregistrované na stránkách Facebook - Češi a Slovaci v Pařiži a okoli a Slovaci a Češi v Lille, anebo konzultovat internetové stránky sdružení Češti studenti a mladi profesionalove ve Francii (http://www.csmpf.com/). Hodně štěstí při hledání! 6

7 Tematické zaměření: Stáž ve Francii 1. Definice stáže Stáž je určitým obdobím v procesu vzdělávání, školení, učňovství či profesního zdokonalování. Umožňuje získat a osvojit si nové odborné schopnosti a dovednosti. Pro mnohé studenty stáž velmi často představuje první skutečné profesní zkušenosti. Stáž není formou zaměstnání ve Francii a stážista nemá statut zaměstnance. Stážista je studentem absolvujícím školení či praktické vzdělávání, prostřednictvím něhož musí či chce získat profesní zkušenosti z praxe před právoplatným získáním závěrečného diplomu na konci studia. Předtím, nežli může stážista začít pracovat, je nezbytně nutné podepsat smlouvu o uskutečnění stáže mezi daným studentem, příslušným podnikem, institucí státní správy či sdružením a odpovídajícím vzdělávacím zařízením. Smlouva musí obsahovat následující povinné údaje a nezbytné náležitosti: přesná data začátku a konce stáže, její délku, specifikaci pracovní doby a počtu odpracovaných hodin týdně, přesný program stáže, její cíle, úkoly a pracovní povinnosti stážisty, výši přiznané finanční odměny, specifikaci poskytovaného sociálního zabezpečení a pojištění, a jméno školitele. Stáž bývá velmi často neoddělitelnou součástí studií zakončených udělením diplomu a odpovídajícího akademického titulu. Nejčastěji bývá zakomponována do studijních povinností v rámci prvních a druhých ročníků magisterských programů. Na závěr stáže vypracuje student souhrnnou zprávu o uskutečnění stáže, která je hodnocena v rámci dosažených studijních výsledků a zohledňována při udílení závěrečných diplomů na konci studia. Délka stáže závisí na celkovém studijním rámci a typu vzdělávacího programu: Specializovaná středoškolská studia zakončená udělením Certifikátu odborné kvalifikace (Certificat d Aptitude Professionnelle, CAP), specializovaná středoškolská studia zakončená odbornou maturitní zkouškou (bac pro), Vyšší odborná technická studia (dvouleté pomaturitní studium ; Brevet de Technicien Supérieur, BTS), Vysokoškolská studia technického zaměření (Diplôme Universitaire de Technologie, DUT), studia na vysokých školách ekonomických a inženýrských, studia na vyšších odborných školách, magisterské programy vysokoškolských studií. Obecně platí, že stáž nesmí překročit délku šesti měsíců. Aby se předešlo nejrůznějších excesům a sporům, byla v roce 2006 schválena a podepsána charta, která definuje přesný legislativní a praktický rámec uskutečňování stáží. 2. Pedagogické zázemí stážistů Stážista je pod odborným dohledem jednak vedoucího stáže, jednak školitele. Vedoucí stáže se stará o začlenění stážisty v rámci subjektu, který jej přijímá a v němž bude odbornou stáž uskutečňovat. Jeho úkolem je přijmout studenta, seznámit ho s prací, zadávat mu jednotlivé úkoly, které bude v rámci stáže zpracovávat, a jež jsou uvedeny v předem podepsané smlouvě o uskutečnění stáže, a dohlížet na hladký průběh stáže. 7

8 V případě, že je stáž nedílnou součástí vzdělávacího programu, dostává se stážistovi odborné pomoci též ze strany školitele, jímž je některý z vyučujících stážisty. Školitel je pak tím, na koho se může student v průběhu stáže obrátit a pořádat jej o pomoc. Pedagogický pracovní, který přijme roli školitele, se zavazuje, že bude sledovat celý průběh stáže, a že v případě jakýchkoli problémů bude studentovi připraven pomoci. Jedním z hlavních poslání školitele však zůstává pomoc a rady studentovi při sepisování závěrečné zprávy o uskutečnění stáže, která je nezbytným prvkem celkového závěrečného hodnocení studenta. Při obhajobě závěrečné zprávy o uskutečnění stáže je školitel, stejně tak jako vedoucí stáže, součástí odborné hodnotící komise. 3. Finanční odměna Stážisté ve Francii nedostávají mzdu nýbrž finanční odměnu. Pro stáže kratší než dva měsíce je tato finanční odměna nepovinná a je vyjednávaná se zaměstnavatelem. V případě stáží, které trvají déle než dva měsíce, musí stážista dostávat finanční odměnu, a to již od prvního měsíce konání stáže, přičemž minimální výše této finanční odměny je 436 za odpracovaných 35 hodin týdně. Subjekty, jež stážisty přijímají, mohou libovolně rozhodnout o výši přiznané finanční odměny nad rámec povinné minimální částky. 4. Sociální zabezpečení Stážistovi zůstává statut studenta. V průběhu stáže může tudíž i nadále požívat běžných studentských výhod, stejně tak jako sociálního zabezpečení. Doporučuje se však sjednat si na dobu trvání stáže doplňkové pojištění pro případ úrazu či nehody a pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Délka pravidelné týdenní pracovní doby a povinného odpočinku stážisty se pak řídí pravidly stanovenými v zákoníku práce. Stážista se musí podřít platnému vnitřnímu řádu přijímací instituce a příslušným bezpečnostním a hygienickým předpisům. Podrobnější informace naleznete na: 5. Rady Informace Na každé vysokoškolské vzdělávací instituci je kancelář, která se věnuje záležitostem stáží, a která studentům na požádání poskytne veškeré potřebné informace a modely smluv o uskutečnění stáže. Existují četné internetové stránky shromažďující nabídky stáží pro studenty: 8

9 A samozřejmě mnoho dalších! Nabídky stáží naleznete také přímo v sekci zaměstnání na internetových stránkách jednotlivých podniků, sdružení či institucí státní správy, v nichž mohou studenti stáž uskutečňovat. Další možností při hledání stáže je obrátit se přímo na příslušný podnik či instituci a zaslat mu spontánně svůj životopis, aniž by byla oficiálně vypsaná nabídka volných míst pro stážisty. V takovémto případě je to stážista, kdo z vlastní iniciativy kontaktuje daný subjekt a nabízí mu své služby. Pro tento typ žádosti je bezpodmínečně nutné připojit k zaslanému dopisu či e- mailu svůj životopis a motivační dopis. Francouzká Aliance v České republice BRNO : Po dubnové nabídce festivalu Bonjour Brno pro vás Alliance Française ve spolupráci se svými partnery připravuje další zajímavé kulturní akce! KVETEN: 29. května v 17h se uskuteční na Alliance Française přednáška 100 let Tour de France. Jan Doležel představí při příležistosti tohoto významného výročí jednotlivé ročníky a hrdiny slavného cyklistického svátku, který se pořádá ve Francii každoročně od roku Francouzské šlechtické rody, které se v minulosti usadily v českých zemích si připomeneme během kulturního léta na boskovickém zámku. Bretonská hudba s prvky jazzu, funky a klasiky zazní 16. května ve 20h v podání skupiny Ossian. Knihu Prioritaire, Praha-Paříž představí 22. května v 17h v knihkupectví Academia její autorky Lenka Horňáková Civade, Češka žijící ve Francii, a Anne Delaflotte Mehdevi, Francouzka žijící v Praze. Psaní dopisů využívají nejen jako prostředek vzájemné komunikace, ale i vlastního poznávání neznámé země. LETO : po úspěchu z minulého ročníku festivalu Bonjour Brno vystoupí 16. července v 19h30 na nádvoří Staré radnice renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má mnoho tváří. Více informací na: a 9

10 PARDUBICE : Auvergne, café français et cuisine française! KVETEN : Objevte s námi region Auvergne, 16. května od 18:30 hodin ve Francouzské Alianci Pardubice. Během večera poznáte místní speciality, ochutnáte pokrmy i nápoj. Zároveň se seznámíte s regionem, který překypuje bohatou historií a krásnou přírodou. Příjemným večerem Vás provede zapálený vlastenec Guilhaume Courtois, který ovládá francouzštinu i češtinu. Neváhejte si včas zarezervat Vaše místo u naší milé asistentky. Moc se Vás těšíme, čeká nás hezký večer po francouzsku! Café français 23. května od 18h30 v Kavárně Apatyka. Srdečně zveme všechny milovníky fracouzštiny a francouzské kultury strávit příjemné chvíle do kavárny v centru Pardubic. Je to příležitost potkat nové lidi a popovídat si francouzsky. Vstup volný. Konzumované nápoje si každý účastník platí sám. Rezervace na telefonu / (heslo : Café français). CERVEN : Ochutnávka francouzské kuchyně se uskuteční 13. června od 18h30 ve Francouzské alianci. Přijďte ochutnat některé klasické pokrmy francouzské kuchyně. Dozvíte se také zajímavosti a naučíte nové recepty, které později můžete sami vyzkoušet. Přijďte si s námi pochutnat! Rezervace nutná do 10. června. Více informací na: PLZEŇ: kompletní program! KVETEN : Jako každý květen i letos se v Plzni od 14. do bude konat festival Méditerranéa. Akce organizovaná Centrem hispánské kultury ve spolupráci s Alliance fraçaise de Plzeň, která přispěla hned několika zajímavými akcemi, mezi které patří Řemeslné trhy, francouzské snídaně nebo i ochutnávka provensálských vín a delikates. Na konci května se AF připojí k projektu Kontejnery k světu. V multikulturním kontejneru se můžete těšit na ozvěny Francie, jejíž barvy budeme hájit od pondělí 27. do úterý Více informací na: Veškeré informace o Francouzských Aliancích v České republice jsou k dispozici na : 10

11 Barbara SILHAN Odpovědná pracovnice Campus France v Praze Štěpánská Praha /058 Yann-Maël BIDEAU Odpovědný pracovník Campus France v Brně Alliance française Moravské náměstí Brno Za účasti Sophie DAUTEZ, odborné referentky Oddělení pro univerzitní spolupráci Francouzského velvyslanectví na Slovensku. 11

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci > Studovat ve Francii [stipendium na stáž] Podmínky žádosti rok 2012 stáž Prezentace Francouzské velvyslanectví

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Právě se Vám dostává do rukou prosincové číslo našeho informačního bulletinu, které je zároveň i posledním číslem v roce 2013!

Právě se Vám dostává do rukou prosincové číslo našeho informačního bulletinu, které je zároveň i posledním číslem v roce 2013! Obsah : Aktuality p.1 Přihlášky p.2 Stipendia p.3 Zaostřeno na p.3 Tematické zaměření p.4 Francouzké Aliance v ČR p. 7 Informační bulletin Prosinec 2013 Novinky o studiu ve Francii www.studia-francie.cz

Více

Posíláme nejnovější newsletter na období září-říjen 2031, který je dostupný ve francouzštině i češtině.

Posíláme nejnovější newsletter na období září-říjen 2031, který je dostupný ve francouzštině i češtině. Obsah: Aktuality s.1 Stipendia s.2 Studie s.4 Tematické zaměření s.5 Francouzké Aliance v ČR s. 10 Informační bulletin Duben/Květen 2013 Novinky o studiu ve Francii www.ceskarepublika.campusfrance.org

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

Studovat ve Francii. Podmínky pro podání žádosti. Stipendium na doktorandské. Rok 2018

Studovat ve Francii. Podmínky pro podání žádosti. Stipendium na doktorandské. Rok 2018 Studovat ve Francii Stipendium na doktorandské Podmínky pro podání žádosti Rok 2018 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 T +420 221 401 011 www.ifp.cz /

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky žádosti. [Stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok Francouzský institut v Praze

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky žádosti. [Stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok Francouzský institut v Praze Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2013 Podmínky žádosti Doktorát Prezentace Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Smluvní

Více

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech: Nařízení děkana č. 04/2017 Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro studium v českém i anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller)

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Praxe a stáže pro studenty MRS 2012 Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Předmět Praxe v instituci základní informace Délka trvání: bakalářské studium: 4 týdny (= 120 hodin) magisterské

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

AIA. Dvoustranné mezinárodnísmlouvy. Stipendia na akademický rok 2017/2018 mimo Evropu a v Evropě

AIA. Dvoustranné mezinárodnísmlouvy. Stipendia na akademický rok 2017/2018 mimo Evropu a v Evropě AIA Akademickáinformační agentura a možnosti studia v Číně pro zájemce z VŠE Zpracovala: Eva Jermanová Dvoustranné mezinárodnísmlouvy Nabídka závisí na uzavření a platnosti smlouvymezi ČR a danou zemí

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Za studiem do Německa Stipendia DAAD

Za studiem do Německa Stipendia DAAD Za studiem do Německa Stipendia DAAD 14.11.2017, IPSC UK Praha IC DAAD Praha Přednášející: Lenka Drugová www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika Co je DAAD? samosprávná organizace německých vysokých

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese KVALIFIKACE = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese Rozlišujeme dle stupňů: pouze zdravotní způsobilost krátkodobé zaučení jiný doklad o kvalifikaci vyučení středoškolské vzdělání vysokoškolské

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 2771 17 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

dovolujeme si Vám zaslat informační oběžní na měsíce květen/červen, který je k dispozici ve francouzském a českém jazyce.

dovolujeme si Vám zaslat informační oběžní na měsíce květen/červen, který je k dispozici ve francouzském a českém jazyce. Obsah: Aktuality str.1 Možnosti vzdělávání str.2 Dobré tipy str.5 Tématické zaměření str.6 Francouzské aliance str.10 Informační bulletin Květen/Červen 2014 Novinky o studiu ve Francii www.studia-francie.cz

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3270, v odboru 5 Daně z příjmů, odd. 50 Daň z příjmů právnických osob. Datum: 0. února 207 PID: MFCR7XBJMM Č. j.: MF-4549/207/3005-2

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více