ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH"

Transkript

1 ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Impact of host ecology on metabolic capacity of Sodalis allied symbiotic bacteria inferred from comparative genome analysis Průběh řešení projektu: V průběhu řešení projektu byly splněny cíle stanovené v původním návrhu. Vzhledem k negativním výsledkům kvantitavních analýz v počáteční fázi zpracování vzorků a nedostatku dalšího materiálu pro druh Craterina malbae (Diptera, Hippoboscidae), byl pro projekt dodatečně zvolen příbuzný druh hostitele Melophagus ovinus (Diptera, Hippoboscidae). Oproti předloženému návrhu se projekt zaměřil na studium evoluce metabolických drah thiaminu u bakterie Sodalis melophagi v rámci komplexního symbiotického společenstva krevsajícího hostitele M. ovinus, které představuje analogii modelovému organismu mouchy tse-tse, Glossina sp. (Diptera, Glossinidae), a s ním asociovaných symbiontů, Wigglesworthia glossinidia a Sodalis glossinidius (Chen, 1999, Toh, 2006). V úvodní části projektu byl ze symbiotického orgánu hostitele M. ovinus izolován kvalitní DNA templát vyhovující podmínkám navržené sekvenční strategie a byla vytvořena pair-end knihovna s délkou insertu v rozmezí bp. Knihovna byla sekvenována v rozsahu 100bp úseků na platformě Illumina a byla získána hrubá genomická data v podobě 80 mil. pair-end sekvencí. Tyto sekvence představovaly metagenom bakterialní komunity zahrnující tři bakteriální linie asociavané s hostitelem, t.j. rody Arsenophonus, Sodalis a Bartonella. Část dat pocházela z genomu samotného hostitele M. ovinus a genomu jím přenášeného parazita Trypanosoma melophagium.

2 Hlavním cílem projektu bylo popsání evolučních změn v genomu bakterií podmíněných odlišnými podmínkami symbiotického vztahu, mimojiné složením konkrétního společenstva, a to na příkladu biosyntézy thiaminu významné z hlediska životní strategie hmyzích hostitelů. Komparativní analýza byla zaměřena na bakterie Sodalis glossinidus a Sodalis melophagi, které jsou součástí výše popsaných endosymbiotických komunit hematofágů. Pro rekonstrukce metabolických drah a odhalení případné komplementace mezi jednotlivými symbionty byla hrubá data ze získaného metagenomu dále analyzována, filtrována a byly sestaveny jednotlivé drafty genomových sekvencí bakterií Sodalis, Arsenophonus a Bartonella. Následné analýzy draftů genomových sekvencí poukázaly na role bakterií Arsenophonus a Sodalis v symbiotickém vztahu s M. ovinus, především syntézu vitaminů skupiny B zahrnujících thiamin, které není schopen hematofágní hostitel syntetizovat ani je nepřijímá v potravě. Naopak, analýzy složení genomu Bartonella neprokázaly bližší metabolické závislosti bakteriií k hostiteli. Genomový draft vykazuje vysokou shodu s genomem B. shoenbuchensis (Engel et al, 2010), patogení linie izolované z krve skotu. M.ovnus je tak pravděpodobně pouze vektorem bakterií Bartonella. Případná komplementace metabolických drah syntézy thiaminu byla proto detailně posuzována pouze pro genomy Sodalis melophagi a Arsenophonus melophagi. Vzhledem ke komplexnosti získaných dat bylo dodatečným cílem projektu zavedení S. melophagi, izolavané z hemolymfy dospělých jedinců M. ovinus, do buněčné a bezbuněčné kultury, ze které je možné získat DNA/RNA témplát výhradně pro S. melophagi pro opětovné sekvenování a zvýšení kvality sestavované genomové sekvence nebo případné sekvenovaní transkriptomu. Dosažené výsledky: Souhrným výsledkem projektu jsou anotované drafty genomových sekvencí Arsenophonus melophagi, Sodalis melophagi a Bartonella melophagi v podobě několika desítek kontigů, které poskytují informace o evoluci symbiotických vztahů těchto bakterií. Geny pro thiaminové dráhy jsou v datech pro jednotlivé genomy lokalizovány vždy na jednom kontigu. Genom S. melophagi obsahuje kompletní set kódujících biosyntézu thiaminu zahrnující 13

3 genů. Naopak genom A. melophagi kóduje pouze tři geny z této biosyntetické dráhy, tj. sufs, thii a thil, jejichž homology jsou rovněž obsaženy v genomu S. melophagi. V porovnání s produkcí thiaminu u modelového organismu Glossina sp. zajišťované komplementací metabolických drah symbiontů Sodalis glossinidius a Wigglesworthia glossinidia s neúplnými sety thiaminogeních genů (Belda, 2010), je zřejmě u hostitele Melophagus ovinus producenten thiaminu pouze symbiont Sodalis melophagi. Ačkoli se jedná o blízce příbuzné linie symbiontů Sodalis z příbuzných hostitelů (Chrudimský et al., submitted) se stejnou, úzce specializovanou potravní strategií, prodělaly genomy obou bakterií během evoluce symbiotického vztahu odlišné změny, patrně závislé na složení konkrétních symbiotických komunit. Kompletnost thiaminové biosyntézní dráhy u S. melophagi zároveň potvrzuje předpoklad z recentní studie genomu S. glossinidius o přítomnosti kompletního setu thiaminogeních genů u předka této bakterie (Belda, 2010). Tento fakt rovněž napovídá, že další linie bakterií Sodalis mohou vytvářet úzké symbiotické vztahy s jinými hematofágními hostiteli a hrát zde roli výhradního nutričního symbionta. Dalším dílčím výsledkem tohoto projektu je úspěšné zavedení čisté kultury Sodalis melophagi v naší laboratoři. Bakterie izolované z hemolymfy hostitele se nejprve podařilo kultivovat v axenických podmínkách na krevním agaru. V aerobním prostředí byli symbionti úspěšně zavedeni do buněčné kultury obsahující buňky Aedes albopictus linie C6/36. Čistou kulturu S. melophagi v tekutém médiu s přídavkem enzymaticky štěpených proteinů jako zdroje dusíku se podařilo získat z izolovaných kolonií v mikroaerofilní atmosféře při teplotě 27 C. Mikrobiologické a fylogenetické charakteristiky této nové bakteriální linie byly popsány v rámci níže uvedeného rukopisu a odeslány k publikaci. Tomáš Chrudimský, Filip Husník, Eva Nováková and Václav Hypša (submitted): Candidatus Sodalis melophagi sp. nov.: phylogenetically independent comparative model to the tsetse fly symbiont Sodalis glossinidius. Z čisté kultury byla izolavána DNA, která byla následně využita pro přípravu dodatečné Illumina mait-pair knihovny a genomové sekvenování. Výsledkem jsou hrubá data S. melophagi v podobě 40 mil. mait-pair sekvencí o délce 75bp a insertem v rozmezí bp vhodné pro skafoldování draftu genomické sekvence extrahované z metagenomu.

4 Stav čerpání finančních prostředků: Veškeré finanční prostředky byly vyčerpány na nákup laboratorního materiálu potřebného pro izolace a následné kultivace symbiontů Sodalis melophagi. Využitelnost dosažených výsledků a navazující práce: Výsledky projektu budou použity v řadě navazujících prací v rámci dlouhodobého výzkumu evoluce a fylogeneze symbiotických bakterií v naší laboratoři. V příštím roce očekáváme odeslání části výsledků k publikaci v rámci rozsáhlé genomové studie bakterií linie Sodalis. Důležitým výsledkem je také úspěšné zavedení čisté kultury Sodalis melophagi. Kultura bude v příštím roce využita pro transkriptomové analýzy. Genomová data Arsenophonus melophagi jsou nyní zpracovávána v podobě komparativní studie do formy rukopisu a rovněž budou dále využita při řešení projektu GAČR P505/10/1401 zaměřeného na molekulární evoluci celého bakteriálního rodu. V Českých Budějovicích dne RNDr. Eva Nováková (řešitel projektu)

5 Literatura: Belda E, Moya A, Bentley S, Silva F J. (2010). Mobile genetic element proliferation and gene inactivation impact over the genome structure and metabolic capabilities of Sodalis glossinidius, the secondary endosymbiont of tsetse flies. BMC Genomics 11,449. Engel P, Salzburger W, Liesch M, Chang C-C, Maruyama S, Lanz C, Clateau A, Lajus A, Médigue C, Schuster SC, Dehio C. (2010). Parallel evolution of a Type IV secretion system in radiating lineages of Bartonella. PLoS Genet 7(2): e Chrudimský T, Husník F, Nováková E, Hypša V. (Submitted). Candidatus Sodalis melophagi sp. nov.: phylogenetically independent comparative model to the tsetse fly symbiont Sodalis glossinidius.

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: M4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Provozně podnikatelský Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Behaviorální a fyziologické aspekty exploračního chování myši domácí (Mus musculus) Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO)

SOUČASNÉ TRENDY VE STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO) SOUČASNÉ TRENDY VE STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO) JAROSLAVA OVESNÁ a a KATEŘINA DEMNEROVÁ b a Oddělení molekulární biologie, Odbor genetiky a šlechtění kontrola kvality, Výzkumný ústav

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pomůcka pro implementaci řízení rizik Prosinec 2006, verse 1.1 OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY...3 1.2 CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ RIZIK

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více