Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů."

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/07 DIAGNÓZY Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači Žalm 1,1 Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů. Ne vždy je hned po prvním vyšetření zřejmé, o jaké onemocnění se přesně jedná. Jeho zkušenost byla následující: Diagnózy se najdou. Pacienti s podobným nebo stejným onemocněním se jakoby přitahují, vyhledávají se a komunikují spolu. Vzájemně si rozumějí více než s ostatními. Potom pouhým pozorováním lze dojít k přesnějšímu určení nemoci. Nejprve aplikujme psychiatrovu radu na Žalm první. Blaze člověku, který byl vyléčen z nemoci zvané svévole. Kraličtí hebrejské rášá překládají jako bezbožnost. Rášá také označuje člověka, který byl před soudem prohlášen za viníka a musí být odsouzen. Tak tedy blaze člověku, kterého už nepřitahují svévolníci, kteří si dělají bez ohledu na Pána Boha, co sami chtějí, a u kterých člověk nevyhledává životní radu a moudrost. Dále pak blaze člověku, který nestojí na cestě hříšníků. Hebrejské chattá znamená sejití s pravé cesty. Jestliže se člověk neocitl na cestě spolu s hříšníky, blaze mu, neboť nejde ani nestojí s těmi, kteří zbloudili a on s nimi. Blaze mu, že nevyhledává životní orientaci u těch, kteří nevědí, kde jsou. Nakonec pak blaze člověku, který nevysedává s posměvači. Posměvač, hebrejsky lís je totéž co hříšník, ale navíc hříšník, který se vysmívá všemu božskému, zesměšňuje hřích atp. Myslet můžeme na opilce, který vysedává v hospodě a žvaní a žvaní Blaze člověku, který s takovými nevysedává vzhledem ke stejné diagnóze a tudíž se Bohu a vážným věcem neposmívá. Nyní aplikujme radu lékaře na církev. Cosi nás křesťany táhne k sobě. Není to ale diagnóza svévole, ztráty orientace anebo snad posměchu svatým věcem. Naopak, scházíme se podobně jako Anonymní Alkoholici. Víme, že se alkoholik nedá vyléčit, ale může abstinovat, může se svou závislostí něco dělat, může být vyléčen. Pravda je, že máme všichni stejnou zkušenost (diagnózu) s hříchem a leckdy máme v sobě i velmi silné pokušení zajít si alespoň na chvilku zaflirtovat na cestu svévolníků, orientovat se podle životního stylu lidí, kteří jsou mimo a přidat se k těm, kteří vedou hloupé, sprosté a dvojsmyslné řeči A možná někdy i pokušení nezvládneme. Přesto však jsme stále a jaksi neodolatelně přitahování pod kříž Kristův, kde je dost těsno, neboť nás vracejících se hříšníků, kteří hledají pomoc uprostřed církve a radu z nebe, je opravdu dost. A pak je tu ještě společná diagnóza vděčnosti, radosti, chvály, uctívání a lásky.

2 2 Aplikujme ještě osvědčenou radu starého praktika ohledně diagnóz i na naše vztahy s lidmi, kteří si ještě stále dělají, co chtějí, bloudí a nevědí, co činí, když se Bohu vysmívají. Protože i my jsme takoví více či méně byli, musíme je vyhledávat, vstupovat na jejich cesty a třeba si s nimi i sednout do hospody aniž bychom je odsuzovali. Ovšem ne jako lidé toužící žít jejich životy, ale jako Kristus, který nás za nimi posílá, nabízí kvalitativně jiný život skrze evangelium. Nakonec (je květen) aplikujme psychiatrovu radu i na zamilované. Není sporu o tom, že když jsou lidé nemocní láskou, musí být spolu. Přejme jim to. A my, co máme zamilovanost za sebou, zkusme z čistého rozumu obnovit lásku a více než jen pudově vyhledávejme jeden druhého, zkoušejme si znovu a více porozumět a otevírejme se i těm, kteří mají jinou diagnózu nežli my. Bronislav Matulík VZPOMÍNKY SESTRY BACHOVÉ Sestra Jana Lešuková mně říkala, abych napsala něco o modlitebně v Berouně Na Závodí. Je velice škoda, že tu není Bedřiška Hartmannová, rodačka z Berouna. Když jsem přijela s rodiči z Ukrajiny, bylo mi šest a půl roku. Přijeli jsme celá skupina v dubnu 1947, což je teď šedesát let. Moji rodiče hned hledali shromáždění, protože jsme byli křesťany a na Ukrajině jsme také chodili do sboru. Našli ho Na Závodí a se všemi se rychle seznámili. Radovali se z toho, že všude jsou lidé, kteří náleží Pánu. Z Ukrajiny jsme přišli i s Lešukovými a se sestrou Smolíkovou. V Berouně nás bylo poměrně dost. Sloužil tu kazatel Berka a jeho dcera pracovala v lékárně. Měli ještě dva syny, ale o těch nic nevím. Bratr kazatel každou neděli po shromáždění vyučoval nás děti v nedělní škole. Hodně jsme zpívali a on hrával na klavír. Kolik nás přesně bylo, si nepamatuji, ale vím, že jezdili Masopustovi (sestra brzy zemřela) z Hořovic, ti měli pět dětí stejně jako Lešukovi. Hartmannovi měli dvě děvčata stejně jako naši. Já jsem chodila do besídky se sestrou. Vím, že z Loděnice dojížděla ještě další rodina s dětmi. Kazatel Berka byl takový věrný služebník Boží. Stále na něj vděčně myslím. Vždycky na 1. května jsme měli Na Závodí na zahradě u studny Hod lásky. Když jsme byli loni v listopadu v kladenském sboru, některé babičky mi říkaly, že si pamatují na berounské Hody lásky. Vždycky bylo velké pohoštění a přišlo nás hodně. Ještě si pamatuji v té souvislosti na takovou maličkost, teta Bedřišky Hartmannové dělala vždycky velmi dobrý čaj. Po bratru Berkovi přišel kazatel Jaroslav Kučera. Po jeho odstěhování se shromáždění přestěhovalo z modlitebny do prázdného bytu kazatele, který zůstal dlouho prázdný, a my jsme se báli, aby tam úřady někoho nedaly. Ze dvou místností se udělala jedna velká a za smíchovského kazatele Liguše se obstaralo elektrické topení, protože když se topívalo uhlím, stávalo se, že jsme kolikrát přišli v neděli ráno do úplně zakouřeného shromáždění. Potom se k našemu shromáždění připojili Vršanští z Hostomic a Fečaninovi z Koněprus. O prázdninách naše obecenství navštěvovali hodně poberounští chataři, takže nás vždy v létě bývalo víc. Od té doby mnozí zemřeli. Za ty, kteří ze společenství odešli, se modlíme. Přišli ale noví a za ně všechny jsme moc vděčni. Do naší bývalé modlitebny se nastěhovali Pínovi. Máme je moc rádi. Na závěr si přeji, aby nás Pán požehnal, aby nás bylo víc a víc a abychom nakonec měli i svoji modlitebnu. Libuše Bachová

3 VELKOPÁTEČNÍ SEJITÍ V BEROUNĚ V Berouně jsme alespoň doufáme letos zahájili novou tradici našeho společenství. Na podnět (a vlastně také v hlavní režii) manželů Pínových jsme slavili na Velký pátek židovský Pesach. Pínovi si tuto tradici přinesli vlastně ze svého minulého působiště, a nám se jejich návrh líbil. O Velkém pátku jsme se tedy sešli jako každý pátek v 17 hodin ve skautovně. Tentokrát tedy v mnohem hojnějším počtu než jiné pátky. Slovem nám posloužil bratr Makovička. Četbou z evangelií, doplněnou bohatým výkladem, nám připomněl, jak draze bylo za nás na Golgatě zaplaceno. Jirka Pína pak ještě přidal vlastní výklad o historii tohoto svátku v židovské tradici. Po písničkách a děkovných modlitbách jsme pak přistoupili k vlastnímu hodu. Zdaleka jsme nesplnili všechny starozákonní podmínky, stanovené k tomuto obřadu (jak nám je Jirka ve svém výkladu vyjmenoval) - ale maso jsme tedy jedli, a nekvašené ty chlebové placky snad také byly. Konečně žijeme v době milosti. Vykoupení už se nám dostalo, pravý Beránek už byl obětován. Důležité pro nás všechny bylo společné zastavení se u památky oběti Pána Ježíše. Hana Vršanská VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ Věra Čiperová Jarem vzduch už venku voní, svátky jsou tu - jako loni... Bolest a kříž připomenou, oběť, která byla cenou, aby člověk mohl žíti, ze zlého se vykoupiti... To je - oč tu právě běží, pochopit, však, jde to stěží... Jsou věci, které zdaleka, přesáhnou mysl člověka. A tak bych chtěla jenom přát, ať šťastně můžete prožívat všechen čas - noční, ranní, denní, letí k Vám - jarní pozdravení POŽEHNANÉ SOBOTNÍ KONÁNÍ Jestliže se řekne brigáda, nedá mi, abych si nevzpomněl na doby, kdy naše (starší) generace neměla toto slovo příliš v oblibě. Účast na těchto příliš častých akcích byla sledována, evidována a byla jedním z hodnotících hledisek při přidělování nebo naopak nepřidělování různých socialistických pseudovýhod. Když nám bratr Šimek oznámil, že v sobotu bude brigáda na mokropeské stanici a o týden později nám totéž připomněl bratr kazatel Beňa, vzpomněl jsem si proto na brigády se vším, co s tím kdysi souviselo. 3

4 4 Co se však ten sobotní den dělo při generálním úklidu domu i zahrady s neuvěřitelnou pracovní samozřejmostí nelze jinak pojmenovat, než že šlo o něco zcela mimořádného. Opravdu požehnaného. Obdivuhodná účast, vše probíhalo bez sebemenšího náznaku živelnosti, aniž kdokoli něco organizoval, každý ze zúčastněných si našel své užitečné místo a vše, co mělo být uděláno, uděláno bylo. Netušil jsem, jak pilné děti má mokropeská stanice a co všechno už odkoukaly od svých rodičů. Po celou dobu pomáhaly a vůbec se chovaly příkladně k radosti nás všech. Akce brigáda skončila odpoledne opékáním klobás a špekáčků, a nutno podotknout, že se nikomu nechtělo domů. Počasí jsme si nemohli přát lepší. Děkujeme, Pane, za ten požehnaný den. Úžasný zážitek z prožitého obecenství. Otakar Štanc st. VÝROČNÍ KONFERENCE V BRNĚ Ve dnech 10. až 12. května 2007 se v Brně sejdou zástupci sborů z ČR a SR na výroční konferenci. Náš sbor budou zastupovat kazatelé Andrej Beňa a Bronislav Matulík a delegáti Tomáš Vodička a Daniel Pokorný. Prosíme o přímluvné modlitby za průběh jednání, ochranu po cestě a za požehnání ve věcech rozhodování. Mimo jiné budou delegáti rozhodovat o ordinaci nově navržených kazatelů (Petr Asszonyi, David Kašper, David Kubíček, Ken Pitcher, Přemysl Pýter, Bedřich Smola, Libor Trousil, Zdeněk Uhlík) a také o těchto návrzích, které více nebo méně ovlivní život církve pro nejbližší období: - Prodloužení podpory Evangelikálního teologického semináře (ETS) sbory CB v letech Navrženo je zvýšení částky z 50,- Kč na 70,- Kč na člena. - Předstihové volby předsedy a tajemníka Rady CB, aby nástupci bratří Černého a Fojtíka měli dostatečný časový prostor (1,5 roku), ve kterém by mohli zabezpečit mnohé záležitosti týkající se rodiny, změny zaměstnání, nástupce na mateřském sboru, stěhování aj. - Návrh na zřízení Odboru pro manželství a rodinu při Radě Církve bratrské - Změna celocírkevní stavby na rok v roce 2007 obdrží půjčku ze Stavebního fondu Sbor Církve bratrské v Třinci Terasa (místo sboru CB v Táboře). - Obnovit činnost Odboru pro duchovní hudbu a zpěv, který bude shromažďovat připomínky církve ke stávajícímu Kancionálu. - Konferenční návrh staršovstva Sboru CB v Žilině, aby byl změněn název hlavy Církve bratrské ze současného Předseda CB na Biskup CB. - Aj.

5 Proběhnou také diskuse a rozpravy nad zprávami předsedů Rad CB, tajemníka RCB-ČR, tajemníků pro evangelizaci, mládež a pro dorost. Dále pak budou delegáti projednávat zprávy ekonoma a revizorů. Volit se budou jednorázové komise (návrhová, volební) a šéfredaktor Brány-Bratrské rodiny. A na přetřes přijde i zpráva Komise pro Ústavu a Řád CB. Připraveno je také shromáždění delegátů s místními brněnskými sbory, se slavením Svaté večeře Páně a s ordinací kandidátů schválených konferencí pro kazatelskou službu v Církvi bratrské. Bronislav Matulík HORNÍ POČERNICE NA SMÍCHOVĚ V neděli 20. května 2007 nás na Smíchově navštíví bratři a sestry ze sboru Horní Počernice v čele s bratrem kazatelem Miloslavem Kloubkem. Téma našeho setkání: Radost ze společenství s Bohem, v církvi a v rodině. Program jsme připravili tak, abychom nejprve při společném shromáždění oslavovali našeho Pána, nasytili se slovem Božím, dosvědčili jeden druhému svou křesťanskou víru a nakonec (po krátké přestávce), abychom strávili společný čas a sdílení u společného stolu. Oběd bude připraven ve sboru, sestry jen prosíme o přinesení pečiva. SPOLEČNÝ OBĚD A VÝLET SENIORŮ Bronislav Matulík Na společný oběd a výlet jsou zváni bratři a sestry důchodového věku z Prahy i ze stanic. Připravuje se na druhou neděli v červnu 10. června Pokud by se chtěli přidat ti, kteří věkový předpoklad nesplňují, dozajista nebudou odmítnuti naopak budou vítáni i při přípravě oběda! Oběd začíná ve 12:00, odjezd ve 13:30 hod. Místem výletu je Mníšek pod Brdy, zejména barokní zámek a vyhlídka Skalka s kostelíkem a křížovou cestou. Předpokládaný návrat na Smíchov je v 18 hodin. Předběžné přihlášky přijímá sestra Olga Svobodová. DOMOV BETHESDA PŘIJME Diakonie sboru CB na Smíchově vedoucího sociálního pracovníka vzdělání: VŠ nebo vyšší odborné se sociálním zaměřením, praxe: alespoň jeden rok v zařízení pro seniory, platové podmínky: tř, dle vzdělání a praxe, osobní ohodnocení, specifika: sociální cítění, komunikační a organizační schopnosti, aktivní přístup k uplatňování kvality sociální služby seniorům a lidem s handicapem, nástup: ihned zdravotní sestru vzdělání: SŠ s maturitou, registrace MZ ČR, praxe: 2 roky, platové podmínky: 9. plat. tř., osobní ohodnocení, nástup: 1. července 2007 pracovníka pro údržbu a správu domu vzdělání: SŠ, základní znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B nutný, praxe: 5 let, platové podmínky: plat. tř., dle vzdělání a praxe, osobní ohodnocení nástup: 1. července 2007 Výběrové řízení proběhne v 1. polovině května Bližší informace na tel

6 6 SBOROVÁ DOVOLENÁ 2007 JEŠTĚ JEDNO PŘIPOMENUTÍ Termín července 2007 Místo Čenkovice 67 v Orlických horách, hotel ATLAS. Přihlášky přijímaly se do 30. dubna 2007 u určených osob. Na Smíchově Hana Vysloužilová, v Mokropsech Hana Šimková a v Berouně Hana Vršanská. Záloha 200,- Kč na osobu. Předávaly se osobám přijímajícím přihlášky. Cestování vzhledem k vzdálenosti (cca 200 km) bude vypraven autobus. Ostatní dle svého výběru. Bližší informace Pavel Chráska st. Bronislav Matulík HLEDÁME SPECIELNÍ AU PAIR PRO RODINU V LONDÝNĚ Hledáme specielní au pair pro rodinu v Londýně s autistickým synkem od září Máme dva chlapce ve věku 10 a 14 let. Náš mladší syn je autista a má potíže ve vyjadřování a vzájemné komunikaci. Jeho chování není až tak obtížné, ale potřebuje trpělivost a porozumění. Je to šťastný, milý a energický hoch. Starat se o něj je v některých ohledech jako pečovat o mnohem mladší dítě. Potřebujeme au pair, která bude s ním sdílet jeho oblíbené činnosti malování, jízdu na kole, bruslení, plavání a rád také jezdí autobusem a vlakem. Náš starší syn již dohled nepotřebuje. Co ale potřebuje je připomenout, aby si uklidil pokoj a myl se!!! Navštěvuje Taekwando, má rád počítačové hry, Playstation, Gameboy a rád poslouchá hudbu hodně nahlas. Jsme přátelská a pohodová rodina. Dieter pracuje během týdne mimo domov. Rachel je učitelkou na zkrácený úvazek. Rádi chodíme na procházky a společně jezdíme na kole. Přivítáme, když se k nám při vyjížďkách připojíte. Potřebujeme au pair, která se bude starat o děti před a po škole 4 dny v týdnu. O sobotách chodit s mladším synem ráno ven, pomoci s domácí prací a 2 večery v týdnu hlídat. Během dne zbude trochu volného času a 2 dny v týdnu je volno. Rádi bychom měli au pair alespoň na 6 měsíců, ale přednost bychom dali 12 měsícům. Hledáme au pair ve věku 20 let a starší s těmito vlastnostmi: zkušenost s prací s dětmi zkušenost respektive zájem o postižené děti tvořivá a vstřícná osobnost se smyslem pro humor zodpovědná, trpělivá, spolehlivá energická a sportovně založená dobrá v běžné angličtině Naše ideální au pair je někdo, kdo má skutečně rád děti, kdo by o práci s postiženými dětmi uvažoval jako o svém budoucím povolání a kdo by ochotně přijal práci s autismem postiženým dítětem jako výzvu a odměnu. Bydlíme v Herne Hill, jihovýchodně od Londýna, spojení do města je autobusem, vlakem a metrem. V naší blízkosti jsou dva nádherné parky. Plat je 65 liber za 25 hodin péče o děti a pomoc v domácnosti. Naše au pair má svůj vlastní pokoj s televizí, laptop s přístupem na internet a má k dispozici kolo. Naše současná au pair je s námi od května 2006 a končí letos v létě. Pokud chcete vědět, jaké to je bydlet v naší rodině a starat se o děti, ráda se s vámi zkontaktuje. Jestliže máte zájem o tuto nabídku, prosím, zašlete nám svůj životopis a , kterým se představíte na adresu: Jaroslava Vodičková

7 DOPIS ZO SLOVENSKA Milí bratia v Kristu, študovala som aj v ČR a stále mi veľmi chýba Olomouc a aj odborníci, priatelia. Spoznala som rodinu Stebelových a iných skvelých ľudí v Žiline, ale aj v Brne a inde v Čechách a na Morave. Obraciam sa so žiadosťou o pomoc pri hľadaní pestúnskej alebo náhradnej rodiny pre moju žiačku osmeho ročníka ZŠ, Kristinu. Nie, nie je to romské dievča. Do žila v neúplné rodine so starými rodičmi, otcom bez matky. Je zdravá, prispôsobivá a má rada kone, psy a prírodu, od malička bola navyknutá pracovať v záhradke, hoci bývala v Bratislave, kde sa aj narodila... V súčasnosti je v Diagnostickom centre, Slovinská 1, nemali ju kde umiestniť. U nás kapacity DD a iných krízových center kapacitne nepostačujú. Zlikvidovaná stredná vrstva obyvateľstva našimi, skvelými hospodárskymi reformami spôsobila, že rodiny si deti - aspoň nie adolescentov neberú a v DD nemajú miesta. Mala som dohodnutú rodinu, ktorá profesionálne pracuje ako pestúni v Žiline, ale vplyvom úmrtia v rodine, následných povinností voči svojej rodine - odmietli nakoniec pomôcť Kristíne a hoci som oslovila aj NÁVRAT v Bratislave, nemáme rodinu pre menovanú žiačku. Beriem ju vo voľný čas na kone a do prírody, ale ona potrebuje už opustiť Diagnostické centrum, keďže tam ani nepatrila. Ja sama žijem s dcérou z jedného učiteľského platu a s dcérou stredoškoláčkou veľmi skromne a už tato pomoc počas prázdnin a vo voľné dni nás finančne ruinuje. Ako špeciálny školsky pedagóg, napriek tomu, že mam úplne kreditne /tri VŠ/ vzdelanie, nemám prázdniny učiteľa a tak si musím brat aj neplatené voľno, to je naša legislatíva MŠ SR! Nedúfam v Slovenskú pomoc, obraciam sa na bratov z Čech. V prípade akejkoľvek možnosti, či ochoty poradiť, pomôcť - prosím píšte na: alebo do 16:15 (na pracovisko) S úctou Eva Bolickova INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Konference CB v Brně staršovstvo projednalo všechny návrhy, které vzešly ze staršovstev sborů a o kterých se bude jednat na konferenci. Setkání hospodářů se na Smíchově konala konference hospodářů sborů. Tajemník a ekonomka RCB vyjádřili spokojenost a díky za přípravu akce u nás na Smíchově. Také staršovstvo děkuje všem sestrám, které akci zajistily. Mokropsy Na sborové schůzi v neděli hlasovali místní členové o variantě stavby nové modlitebny. Všech 31 hlasů se jednomyslně shodlo na stavbě na novém pozemku u mokropeského nádraží (bude-li městem uvolněn k prodeji). Beroun - berounští pravděpodobně co nejdříve přesunou svá shromáždění do Malé kaple (ŘKC) anebo k Adventistům vzhledem k potřebám matek s malými dětmi. Během léta budou mít biblické hodiny po rodinách Převedení členství na základě písemné žádosti byli převedení do vinohradského sboru tito členové: Tom a Elaine Sampley, Hana Macková a Pavla Gregorová. Nová členka do přípravného členství byla přijata dcera sestry Trnkové Monika Lo Skalzo. Nová služba v rámci nedělních shromáždění staršovstvo rozhodlo, že každou neděli po dopoledním shromáždění budou v malém sále k dispozici dva bratři či sestry k modlitbám a rozhovorům. Banner staršovstvo odsouhlasilo návrh, který připravil br. O. Košťák. Zhotovení zajistí br. R. Pánek. Studentský pokoj manželé Jan a Irena Steblovi se budou v červenci stěhovat do Mokropes. Příští jednání Daniel Pokorný

8 NAROZENINY V KVĚTNU A ČERVNU Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mne chodit po svých stezkách. Žalm 25,4 PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov Mokropsy Beroun Hostomice neděle 8 45 modlitební shromáždění chvíle 9 30 shromáždění 9 00 shromáždění každou 3. neděli 9 30 shromáždění v měsíci úterý středa čtvrtek mládež rozhovory nad Biblí (ob týden) biblická hodina biblická hod středa v DPS pátek dorost dorost biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Ondřej Macek Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v ROČNÍK IV ČERVENEC-SRPEN 2000 VELKÝ DEN Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 4. června 2000 prožívala celá naše farnost velmi významný den. Podle slov Otce Pavla snad vůbec nejdůležitější v tomto Jubilejním

Více