Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů."

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/07 DIAGNÓZY Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači Žalm 1,1 Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů. Ne vždy je hned po prvním vyšetření zřejmé, o jaké onemocnění se přesně jedná. Jeho zkušenost byla následující: Diagnózy se najdou. Pacienti s podobným nebo stejným onemocněním se jakoby přitahují, vyhledávají se a komunikují spolu. Vzájemně si rozumějí více než s ostatními. Potom pouhým pozorováním lze dojít k přesnějšímu určení nemoci. Nejprve aplikujme psychiatrovu radu na Žalm první. Blaze člověku, který byl vyléčen z nemoci zvané svévole. Kraličtí hebrejské rášá překládají jako bezbožnost. Rášá také označuje člověka, který byl před soudem prohlášen za viníka a musí být odsouzen. Tak tedy blaze člověku, kterého už nepřitahují svévolníci, kteří si dělají bez ohledu na Pána Boha, co sami chtějí, a u kterých člověk nevyhledává životní radu a moudrost. Dále pak blaze člověku, který nestojí na cestě hříšníků. Hebrejské chattá znamená sejití s pravé cesty. Jestliže se člověk neocitl na cestě spolu s hříšníky, blaze mu, neboť nejde ani nestojí s těmi, kteří zbloudili a on s nimi. Blaze mu, že nevyhledává životní orientaci u těch, kteří nevědí, kde jsou. Nakonec pak blaze člověku, který nevysedává s posměvači. Posměvač, hebrejsky lís je totéž co hříšník, ale navíc hříšník, který se vysmívá všemu božskému, zesměšňuje hřích atp. Myslet můžeme na opilce, který vysedává v hospodě a žvaní a žvaní Blaze člověku, který s takovými nevysedává vzhledem ke stejné diagnóze a tudíž se Bohu a vážným věcem neposmívá. Nyní aplikujme radu lékaře na církev. Cosi nás křesťany táhne k sobě. Není to ale diagnóza svévole, ztráty orientace anebo snad posměchu svatým věcem. Naopak, scházíme se podobně jako Anonymní Alkoholici. Víme, že se alkoholik nedá vyléčit, ale může abstinovat, může se svou závislostí něco dělat, může být vyléčen. Pravda je, že máme všichni stejnou zkušenost (diagnózu) s hříchem a leckdy máme v sobě i velmi silné pokušení zajít si alespoň na chvilku zaflirtovat na cestu svévolníků, orientovat se podle životního stylu lidí, kteří jsou mimo a přidat se k těm, kteří vedou hloupé, sprosté a dvojsmyslné řeči A možná někdy i pokušení nezvládneme. Přesto však jsme stále a jaksi neodolatelně přitahování pod kříž Kristův, kde je dost těsno, neboť nás vracejících se hříšníků, kteří hledají pomoc uprostřed církve a radu z nebe, je opravdu dost. A pak je tu ještě společná diagnóza vděčnosti, radosti, chvály, uctívání a lásky.

2 2 Aplikujme ještě osvědčenou radu starého praktika ohledně diagnóz i na naše vztahy s lidmi, kteří si ještě stále dělají, co chtějí, bloudí a nevědí, co činí, když se Bohu vysmívají. Protože i my jsme takoví více či méně byli, musíme je vyhledávat, vstupovat na jejich cesty a třeba si s nimi i sednout do hospody aniž bychom je odsuzovali. Ovšem ne jako lidé toužící žít jejich životy, ale jako Kristus, který nás za nimi posílá, nabízí kvalitativně jiný život skrze evangelium. Nakonec (je květen) aplikujme psychiatrovu radu i na zamilované. Není sporu o tom, že když jsou lidé nemocní láskou, musí být spolu. Přejme jim to. A my, co máme zamilovanost za sebou, zkusme z čistého rozumu obnovit lásku a více než jen pudově vyhledávejme jeden druhého, zkoušejme si znovu a více porozumět a otevírejme se i těm, kteří mají jinou diagnózu nežli my. Bronislav Matulík VZPOMÍNKY SESTRY BACHOVÉ Sestra Jana Lešuková mně říkala, abych napsala něco o modlitebně v Berouně Na Závodí. Je velice škoda, že tu není Bedřiška Hartmannová, rodačka z Berouna. Když jsem přijela s rodiči z Ukrajiny, bylo mi šest a půl roku. Přijeli jsme celá skupina v dubnu 1947, což je teď šedesát let. Moji rodiče hned hledali shromáždění, protože jsme byli křesťany a na Ukrajině jsme také chodili do sboru. Našli ho Na Závodí a se všemi se rychle seznámili. Radovali se z toho, že všude jsou lidé, kteří náleží Pánu. Z Ukrajiny jsme přišli i s Lešukovými a se sestrou Smolíkovou. V Berouně nás bylo poměrně dost. Sloužil tu kazatel Berka a jeho dcera pracovala v lékárně. Měli ještě dva syny, ale o těch nic nevím. Bratr kazatel každou neděli po shromáždění vyučoval nás děti v nedělní škole. Hodně jsme zpívali a on hrával na klavír. Kolik nás přesně bylo, si nepamatuji, ale vím, že jezdili Masopustovi (sestra brzy zemřela) z Hořovic, ti měli pět dětí stejně jako Lešukovi. Hartmannovi měli dvě děvčata stejně jako naši. Já jsem chodila do besídky se sestrou. Vím, že z Loděnice dojížděla ještě další rodina s dětmi. Kazatel Berka byl takový věrný služebník Boží. Stále na něj vděčně myslím. Vždycky na 1. května jsme měli Na Závodí na zahradě u studny Hod lásky. Když jsme byli loni v listopadu v kladenském sboru, některé babičky mi říkaly, že si pamatují na berounské Hody lásky. Vždycky bylo velké pohoštění a přišlo nás hodně. Ještě si pamatuji v té souvislosti na takovou maličkost, teta Bedřišky Hartmannové dělala vždycky velmi dobrý čaj. Po bratru Berkovi přišel kazatel Jaroslav Kučera. Po jeho odstěhování se shromáždění přestěhovalo z modlitebny do prázdného bytu kazatele, který zůstal dlouho prázdný, a my jsme se báli, aby tam úřady někoho nedaly. Ze dvou místností se udělala jedna velká a za smíchovského kazatele Liguše se obstaralo elektrické topení, protože když se topívalo uhlím, stávalo se, že jsme kolikrát přišli v neděli ráno do úplně zakouřeného shromáždění. Potom se k našemu shromáždění připojili Vršanští z Hostomic a Fečaninovi z Koněprus. O prázdninách naše obecenství navštěvovali hodně poberounští chataři, takže nás vždy v létě bývalo víc. Od té doby mnozí zemřeli. Za ty, kteří ze společenství odešli, se modlíme. Přišli ale noví a za ně všechny jsme moc vděčni. Do naší bývalé modlitebny se nastěhovali Pínovi. Máme je moc rádi. Na závěr si přeji, aby nás Pán požehnal, aby nás bylo víc a víc a abychom nakonec měli i svoji modlitebnu. Libuše Bachová

3 VELKOPÁTEČNÍ SEJITÍ V BEROUNĚ V Berouně jsme alespoň doufáme letos zahájili novou tradici našeho společenství. Na podnět (a vlastně také v hlavní režii) manželů Pínových jsme slavili na Velký pátek židovský Pesach. Pínovi si tuto tradici přinesli vlastně ze svého minulého působiště, a nám se jejich návrh líbil. O Velkém pátku jsme se tedy sešli jako každý pátek v 17 hodin ve skautovně. Tentokrát tedy v mnohem hojnějším počtu než jiné pátky. Slovem nám posloužil bratr Makovička. Četbou z evangelií, doplněnou bohatým výkladem, nám připomněl, jak draze bylo za nás na Golgatě zaplaceno. Jirka Pína pak ještě přidal vlastní výklad o historii tohoto svátku v židovské tradici. Po písničkách a děkovných modlitbách jsme pak přistoupili k vlastnímu hodu. Zdaleka jsme nesplnili všechny starozákonní podmínky, stanovené k tomuto obřadu (jak nám je Jirka ve svém výkladu vyjmenoval) - ale maso jsme tedy jedli, a nekvašené ty chlebové placky snad také byly. Konečně žijeme v době milosti. Vykoupení už se nám dostalo, pravý Beránek už byl obětován. Důležité pro nás všechny bylo společné zastavení se u památky oběti Pána Ježíše. Hana Vršanská VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ Věra Čiperová Jarem vzduch už venku voní, svátky jsou tu - jako loni... Bolest a kříž připomenou, oběť, která byla cenou, aby člověk mohl žíti, ze zlého se vykoupiti... To je - oč tu právě běží, pochopit, však, jde to stěží... Jsou věci, které zdaleka, přesáhnou mysl člověka. A tak bych chtěla jenom přát, ať šťastně můžete prožívat všechen čas - noční, ranní, denní, letí k Vám - jarní pozdravení POŽEHNANÉ SOBOTNÍ KONÁNÍ Jestliže se řekne brigáda, nedá mi, abych si nevzpomněl na doby, kdy naše (starší) generace neměla toto slovo příliš v oblibě. Účast na těchto příliš častých akcích byla sledována, evidována a byla jedním z hodnotících hledisek při přidělování nebo naopak nepřidělování různých socialistických pseudovýhod. Když nám bratr Šimek oznámil, že v sobotu bude brigáda na mokropeské stanici a o týden později nám totéž připomněl bratr kazatel Beňa, vzpomněl jsem si proto na brigády se vším, co s tím kdysi souviselo. 3

4 4 Co se však ten sobotní den dělo při generálním úklidu domu i zahrady s neuvěřitelnou pracovní samozřejmostí nelze jinak pojmenovat, než že šlo o něco zcela mimořádného. Opravdu požehnaného. Obdivuhodná účast, vše probíhalo bez sebemenšího náznaku živelnosti, aniž kdokoli něco organizoval, každý ze zúčastněných si našel své užitečné místo a vše, co mělo být uděláno, uděláno bylo. Netušil jsem, jak pilné děti má mokropeská stanice a co všechno už odkoukaly od svých rodičů. Po celou dobu pomáhaly a vůbec se chovaly příkladně k radosti nás všech. Akce brigáda skončila odpoledne opékáním klobás a špekáčků, a nutno podotknout, že se nikomu nechtělo domů. Počasí jsme si nemohli přát lepší. Děkujeme, Pane, za ten požehnaný den. Úžasný zážitek z prožitého obecenství. Otakar Štanc st. VÝROČNÍ KONFERENCE V BRNĚ Ve dnech 10. až 12. května 2007 se v Brně sejdou zástupci sborů z ČR a SR na výroční konferenci. Náš sbor budou zastupovat kazatelé Andrej Beňa a Bronislav Matulík a delegáti Tomáš Vodička a Daniel Pokorný. Prosíme o přímluvné modlitby za průběh jednání, ochranu po cestě a za požehnání ve věcech rozhodování. Mimo jiné budou delegáti rozhodovat o ordinaci nově navržených kazatelů (Petr Asszonyi, David Kašper, David Kubíček, Ken Pitcher, Přemysl Pýter, Bedřich Smola, Libor Trousil, Zdeněk Uhlík) a také o těchto návrzích, které více nebo méně ovlivní život církve pro nejbližší období: - Prodloužení podpory Evangelikálního teologického semináře (ETS) sbory CB v letech Navrženo je zvýšení částky z 50,- Kč na 70,- Kč na člena. - Předstihové volby předsedy a tajemníka Rady CB, aby nástupci bratří Černého a Fojtíka měli dostatečný časový prostor (1,5 roku), ve kterém by mohli zabezpečit mnohé záležitosti týkající se rodiny, změny zaměstnání, nástupce na mateřském sboru, stěhování aj. - Návrh na zřízení Odboru pro manželství a rodinu při Radě Církve bratrské - Změna celocírkevní stavby na rok v roce 2007 obdrží půjčku ze Stavebního fondu Sbor Církve bratrské v Třinci Terasa (místo sboru CB v Táboře). - Obnovit činnost Odboru pro duchovní hudbu a zpěv, který bude shromažďovat připomínky církve ke stávajícímu Kancionálu. - Konferenční návrh staršovstva Sboru CB v Žilině, aby byl změněn název hlavy Církve bratrské ze současného Předseda CB na Biskup CB. - Aj.

5 Proběhnou také diskuse a rozpravy nad zprávami předsedů Rad CB, tajemníka RCB-ČR, tajemníků pro evangelizaci, mládež a pro dorost. Dále pak budou delegáti projednávat zprávy ekonoma a revizorů. Volit se budou jednorázové komise (návrhová, volební) a šéfredaktor Brány-Bratrské rodiny. A na přetřes přijde i zpráva Komise pro Ústavu a Řád CB. Připraveno je také shromáždění delegátů s místními brněnskými sbory, se slavením Svaté večeře Páně a s ordinací kandidátů schválených konferencí pro kazatelskou službu v Církvi bratrské. Bronislav Matulík HORNÍ POČERNICE NA SMÍCHOVĚ V neděli 20. května 2007 nás na Smíchově navštíví bratři a sestry ze sboru Horní Počernice v čele s bratrem kazatelem Miloslavem Kloubkem. Téma našeho setkání: Radost ze společenství s Bohem, v církvi a v rodině. Program jsme připravili tak, abychom nejprve při společném shromáždění oslavovali našeho Pána, nasytili se slovem Božím, dosvědčili jeden druhému svou křesťanskou víru a nakonec (po krátké přestávce), abychom strávili společný čas a sdílení u společného stolu. Oběd bude připraven ve sboru, sestry jen prosíme o přinesení pečiva. SPOLEČNÝ OBĚD A VÝLET SENIORŮ Bronislav Matulík Na společný oběd a výlet jsou zváni bratři a sestry důchodového věku z Prahy i ze stanic. Připravuje se na druhou neděli v červnu 10. června Pokud by se chtěli přidat ti, kteří věkový předpoklad nesplňují, dozajista nebudou odmítnuti naopak budou vítáni i při přípravě oběda! Oběd začíná ve 12:00, odjezd ve 13:30 hod. Místem výletu je Mníšek pod Brdy, zejména barokní zámek a vyhlídka Skalka s kostelíkem a křížovou cestou. Předpokládaný návrat na Smíchov je v 18 hodin. Předběžné přihlášky přijímá sestra Olga Svobodová. DOMOV BETHESDA PŘIJME Diakonie sboru CB na Smíchově vedoucího sociálního pracovníka vzdělání: VŠ nebo vyšší odborné se sociálním zaměřením, praxe: alespoň jeden rok v zařízení pro seniory, platové podmínky: tř, dle vzdělání a praxe, osobní ohodnocení, specifika: sociální cítění, komunikační a organizační schopnosti, aktivní přístup k uplatňování kvality sociální služby seniorům a lidem s handicapem, nástup: ihned zdravotní sestru vzdělání: SŠ s maturitou, registrace MZ ČR, praxe: 2 roky, platové podmínky: 9. plat. tř., osobní ohodnocení, nástup: 1. července 2007 pracovníka pro údržbu a správu domu vzdělání: SŠ, základní znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B nutný, praxe: 5 let, platové podmínky: plat. tř., dle vzdělání a praxe, osobní ohodnocení nástup: 1. července 2007 Výběrové řízení proběhne v 1. polovině května Bližší informace na tel

6 6 SBOROVÁ DOVOLENÁ 2007 JEŠTĚ JEDNO PŘIPOMENUTÍ Termín července 2007 Místo Čenkovice 67 v Orlických horách, hotel ATLAS. Přihlášky přijímaly se do 30. dubna 2007 u určených osob. Na Smíchově Hana Vysloužilová, v Mokropsech Hana Šimková a v Berouně Hana Vršanská. Záloha 200,- Kč na osobu. Předávaly se osobám přijímajícím přihlášky. Cestování vzhledem k vzdálenosti (cca 200 km) bude vypraven autobus. Ostatní dle svého výběru. Bližší informace Pavel Chráska st. Bronislav Matulík HLEDÁME SPECIELNÍ AU PAIR PRO RODINU V LONDÝNĚ Hledáme specielní au pair pro rodinu v Londýně s autistickým synkem od září Máme dva chlapce ve věku 10 a 14 let. Náš mladší syn je autista a má potíže ve vyjadřování a vzájemné komunikaci. Jeho chování není až tak obtížné, ale potřebuje trpělivost a porozumění. Je to šťastný, milý a energický hoch. Starat se o něj je v některých ohledech jako pečovat o mnohem mladší dítě. Potřebujeme au pair, která bude s ním sdílet jeho oblíbené činnosti malování, jízdu na kole, bruslení, plavání a rád také jezdí autobusem a vlakem. Náš starší syn již dohled nepotřebuje. Co ale potřebuje je připomenout, aby si uklidil pokoj a myl se!!! Navštěvuje Taekwando, má rád počítačové hry, Playstation, Gameboy a rád poslouchá hudbu hodně nahlas. Jsme přátelská a pohodová rodina. Dieter pracuje během týdne mimo domov. Rachel je učitelkou na zkrácený úvazek. Rádi chodíme na procházky a společně jezdíme na kole. Přivítáme, když se k nám při vyjížďkách připojíte. Potřebujeme au pair, která se bude starat o děti před a po škole 4 dny v týdnu. O sobotách chodit s mladším synem ráno ven, pomoci s domácí prací a 2 večery v týdnu hlídat. Během dne zbude trochu volného času a 2 dny v týdnu je volno. Rádi bychom měli au pair alespoň na 6 měsíců, ale přednost bychom dali 12 měsícům. Hledáme au pair ve věku 20 let a starší s těmito vlastnostmi: zkušenost s prací s dětmi zkušenost respektive zájem o postižené děti tvořivá a vstřícná osobnost se smyslem pro humor zodpovědná, trpělivá, spolehlivá energická a sportovně založená dobrá v běžné angličtině Naše ideální au pair je někdo, kdo má skutečně rád děti, kdo by o práci s postiženými dětmi uvažoval jako o svém budoucím povolání a kdo by ochotně přijal práci s autismem postiženým dítětem jako výzvu a odměnu. Bydlíme v Herne Hill, jihovýchodně od Londýna, spojení do města je autobusem, vlakem a metrem. V naší blízkosti jsou dva nádherné parky. Plat je 65 liber za 25 hodin péče o děti a pomoc v domácnosti. Naše au pair má svůj vlastní pokoj s televizí, laptop s přístupem na internet a má k dispozici kolo. Naše současná au pair je s námi od května 2006 a končí letos v létě. Pokud chcete vědět, jaké to je bydlet v naší rodině a starat se o děti, ráda se s vámi zkontaktuje. Jestliže máte zájem o tuto nabídku, prosím, zašlete nám svůj životopis a , kterým se představíte na adresu: Jaroslava Vodičková

7 DOPIS ZO SLOVENSKA Milí bratia v Kristu, študovala som aj v ČR a stále mi veľmi chýba Olomouc a aj odborníci, priatelia. Spoznala som rodinu Stebelových a iných skvelých ľudí v Žiline, ale aj v Brne a inde v Čechách a na Morave. Obraciam sa so žiadosťou o pomoc pri hľadaní pestúnskej alebo náhradnej rodiny pre moju žiačku osmeho ročníka ZŠ, Kristinu. Nie, nie je to romské dievča. Do žila v neúplné rodine so starými rodičmi, otcom bez matky. Je zdravá, prispôsobivá a má rada kone, psy a prírodu, od malička bola navyknutá pracovať v záhradke, hoci bývala v Bratislave, kde sa aj narodila... V súčasnosti je v Diagnostickom centre, Slovinská 1, nemali ju kde umiestniť. U nás kapacity DD a iných krízových center kapacitne nepostačujú. Zlikvidovaná stredná vrstva obyvateľstva našimi, skvelými hospodárskymi reformami spôsobila, že rodiny si deti - aspoň nie adolescentov neberú a v DD nemajú miesta. Mala som dohodnutú rodinu, ktorá profesionálne pracuje ako pestúni v Žiline, ale vplyvom úmrtia v rodine, následných povinností voči svojej rodine - odmietli nakoniec pomôcť Kristíne a hoci som oslovila aj NÁVRAT v Bratislave, nemáme rodinu pre menovanú žiačku. Beriem ju vo voľný čas na kone a do prírody, ale ona potrebuje už opustiť Diagnostické centrum, keďže tam ani nepatrila. Ja sama žijem s dcérou z jedného učiteľského platu a s dcérou stredoškoláčkou veľmi skromne a už tato pomoc počas prázdnin a vo voľné dni nás finančne ruinuje. Ako špeciálny školsky pedagóg, napriek tomu, že mam úplne kreditne /tri VŠ/ vzdelanie, nemám prázdniny učiteľa a tak si musím brat aj neplatené voľno, to je naša legislatíva MŠ SR! Nedúfam v Slovenskú pomoc, obraciam sa na bratov z Čech. V prípade akejkoľvek možnosti, či ochoty poradiť, pomôcť - prosím píšte na: alebo do 16:15 (na pracovisko) S úctou Eva Bolickova INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Konference CB v Brně staršovstvo projednalo všechny návrhy, které vzešly ze staršovstev sborů a o kterých se bude jednat na konferenci. Setkání hospodářů se na Smíchově konala konference hospodářů sborů. Tajemník a ekonomka RCB vyjádřili spokojenost a díky za přípravu akce u nás na Smíchově. Také staršovstvo děkuje všem sestrám, které akci zajistily. Mokropsy Na sborové schůzi v neděli hlasovali místní členové o variantě stavby nové modlitebny. Všech 31 hlasů se jednomyslně shodlo na stavbě na novém pozemku u mokropeského nádraží (bude-li městem uvolněn k prodeji). Beroun - berounští pravděpodobně co nejdříve přesunou svá shromáždění do Malé kaple (ŘKC) anebo k Adventistům vzhledem k potřebám matek s malými dětmi. Během léta budou mít biblické hodiny po rodinách Převedení členství na základě písemné žádosti byli převedení do vinohradského sboru tito členové: Tom a Elaine Sampley, Hana Macková a Pavla Gregorová. Nová členka do přípravného členství byla přijata dcera sestry Trnkové Monika Lo Skalzo. Nová služba v rámci nedělních shromáždění staršovstvo rozhodlo, že každou neděli po dopoledním shromáždění budou v malém sále k dispozici dva bratři či sestry k modlitbám a rozhovorům. Banner staršovstvo odsouhlasilo návrh, který připravil br. O. Košťák. Zhotovení zajistí br. R. Pánek. Studentský pokoj manželé Jan a Irena Steblovi se budou v červenci stěhovat do Mokropes. Příští jednání Daniel Pokorný

8 NAROZENINY V KVĚTNU A ČERVNU Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mne chodit po svých stezkách. Žalm 25,4 PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov Mokropsy Beroun Hostomice neděle 8 45 modlitební shromáždění chvíle 9 30 shromáždění 9 00 shromáždění každou 3. neděli 9 30 shromáždění v měsíci úterý středa čtvrtek mládež rozhovory nad Biblí (ob týden) biblická hodina biblická hod středa v DPS pátek dorost dorost biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Ondřej Macek Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Všichni s sebou neustále něco nosíme. Osobní doklady, šrajtofli, kreditní karty, kapesník

Všichni s sebou neustále něco nosíme. Osobní doklady, šrajtofli, kreditní karty, kapesník ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 2/07 ALKOHOL, ZBRANĚ, MOBIL aneb co nosit s sebou do shromáždění Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví

Více

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/06 CO JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Leden Datum Tématické dny a sbírky 3. 1. Den modlitby a půstu 4. - 11. 1. ne-ne Zdraví Zimní tábor zdraví Račkova Dolina, SK 7. 1. st Teol. seminář Den

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, znovu se blíží Velikonoce a s nimi opět i silné téma Kristovy smrti za naše viny. Kristovo utrpení jedinečným způsobem

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému

Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/08 SMĚLE HŘEŠ SMĚLE VĚŘ Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. (Ř 3,28) Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 22. prosinec 2012 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně, uvádí Klouda Vladimír

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 TAJNOSTI film, který zaujal Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo (Ef 5,13n) Pozoruhodný zážitek skýtá film

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. dubna 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná píseň

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Mrazivá a sněhem zavátá Praha poskytovala na každém kroku jeden romantický výjev za

Mrazivá a sněhem zavátá Praha poskytovala na každém kroku jeden romantický výjev za ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 2/09 BŮH TĚ VOLÁ /Marta/ odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: Je tu Mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (J 11,28n)

Více