Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů."

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/07 DIAGNÓZY Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači Žalm 1,1 Cennou radu dal kdysi jeden psychiatr své začínající kolegyni ohledně určení diagnózy pacientů. Ne vždy je hned po prvním vyšetření zřejmé, o jaké onemocnění se přesně jedná. Jeho zkušenost byla následující: Diagnózy se najdou. Pacienti s podobným nebo stejným onemocněním se jakoby přitahují, vyhledávají se a komunikují spolu. Vzájemně si rozumějí více než s ostatními. Potom pouhým pozorováním lze dojít k přesnějšímu určení nemoci. Nejprve aplikujme psychiatrovu radu na Žalm první. Blaze člověku, který byl vyléčen z nemoci zvané svévole. Kraličtí hebrejské rášá překládají jako bezbožnost. Rášá také označuje člověka, který byl před soudem prohlášen za viníka a musí být odsouzen. Tak tedy blaze člověku, kterého už nepřitahují svévolníci, kteří si dělají bez ohledu na Pána Boha, co sami chtějí, a u kterých člověk nevyhledává životní radu a moudrost. Dále pak blaze člověku, který nestojí na cestě hříšníků. Hebrejské chattá znamená sejití s pravé cesty. Jestliže se člověk neocitl na cestě spolu s hříšníky, blaze mu, neboť nejde ani nestojí s těmi, kteří zbloudili a on s nimi. Blaze mu, že nevyhledává životní orientaci u těch, kteří nevědí, kde jsou. Nakonec pak blaze člověku, který nevysedává s posměvači. Posměvač, hebrejsky lís je totéž co hříšník, ale navíc hříšník, který se vysmívá všemu božskému, zesměšňuje hřích atp. Myslet můžeme na opilce, který vysedává v hospodě a žvaní a žvaní Blaze člověku, který s takovými nevysedává vzhledem ke stejné diagnóze a tudíž se Bohu a vážným věcem neposmívá. Nyní aplikujme radu lékaře na církev. Cosi nás křesťany táhne k sobě. Není to ale diagnóza svévole, ztráty orientace anebo snad posměchu svatým věcem. Naopak, scházíme se podobně jako Anonymní Alkoholici. Víme, že se alkoholik nedá vyléčit, ale může abstinovat, může se svou závislostí něco dělat, může být vyléčen. Pravda je, že máme všichni stejnou zkušenost (diagnózu) s hříchem a leckdy máme v sobě i velmi silné pokušení zajít si alespoň na chvilku zaflirtovat na cestu svévolníků, orientovat se podle životního stylu lidí, kteří jsou mimo a přidat se k těm, kteří vedou hloupé, sprosté a dvojsmyslné řeči A možná někdy i pokušení nezvládneme. Přesto však jsme stále a jaksi neodolatelně přitahování pod kříž Kristův, kde je dost těsno, neboť nás vracejících se hříšníků, kteří hledají pomoc uprostřed církve a radu z nebe, je opravdu dost. A pak je tu ještě společná diagnóza vděčnosti, radosti, chvály, uctívání a lásky.

2 2 Aplikujme ještě osvědčenou radu starého praktika ohledně diagnóz i na naše vztahy s lidmi, kteří si ještě stále dělají, co chtějí, bloudí a nevědí, co činí, když se Bohu vysmívají. Protože i my jsme takoví více či méně byli, musíme je vyhledávat, vstupovat na jejich cesty a třeba si s nimi i sednout do hospody aniž bychom je odsuzovali. Ovšem ne jako lidé toužící žít jejich životy, ale jako Kristus, který nás za nimi posílá, nabízí kvalitativně jiný život skrze evangelium. Nakonec (je květen) aplikujme psychiatrovu radu i na zamilované. Není sporu o tom, že když jsou lidé nemocní láskou, musí být spolu. Přejme jim to. A my, co máme zamilovanost za sebou, zkusme z čistého rozumu obnovit lásku a více než jen pudově vyhledávejme jeden druhého, zkoušejme si znovu a více porozumět a otevírejme se i těm, kteří mají jinou diagnózu nežli my. Bronislav Matulík VZPOMÍNKY SESTRY BACHOVÉ Sestra Jana Lešuková mně říkala, abych napsala něco o modlitebně v Berouně Na Závodí. Je velice škoda, že tu není Bedřiška Hartmannová, rodačka z Berouna. Když jsem přijela s rodiči z Ukrajiny, bylo mi šest a půl roku. Přijeli jsme celá skupina v dubnu 1947, což je teď šedesát let. Moji rodiče hned hledali shromáždění, protože jsme byli křesťany a na Ukrajině jsme také chodili do sboru. Našli ho Na Závodí a se všemi se rychle seznámili. Radovali se z toho, že všude jsou lidé, kteří náleží Pánu. Z Ukrajiny jsme přišli i s Lešukovými a se sestrou Smolíkovou. V Berouně nás bylo poměrně dost. Sloužil tu kazatel Berka a jeho dcera pracovala v lékárně. Měli ještě dva syny, ale o těch nic nevím. Bratr kazatel každou neděli po shromáždění vyučoval nás děti v nedělní škole. Hodně jsme zpívali a on hrával na klavír. Kolik nás přesně bylo, si nepamatuji, ale vím, že jezdili Masopustovi (sestra brzy zemřela) z Hořovic, ti měli pět dětí stejně jako Lešukovi. Hartmannovi měli dvě děvčata stejně jako naši. Já jsem chodila do besídky se sestrou. Vím, že z Loděnice dojížděla ještě další rodina s dětmi. Kazatel Berka byl takový věrný služebník Boží. Stále na něj vděčně myslím. Vždycky na 1. května jsme měli Na Závodí na zahradě u studny Hod lásky. Když jsme byli loni v listopadu v kladenském sboru, některé babičky mi říkaly, že si pamatují na berounské Hody lásky. Vždycky bylo velké pohoštění a přišlo nás hodně. Ještě si pamatuji v té souvislosti na takovou maličkost, teta Bedřišky Hartmannové dělala vždycky velmi dobrý čaj. Po bratru Berkovi přišel kazatel Jaroslav Kučera. Po jeho odstěhování se shromáždění přestěhovalo z modlitebny do prázdného bytu kazatele, který zůstal dlouho prázdný, a my jsme se báli, aby tam úřady někoho nedaly. Ze dvou místností se udělala jedna velká a za smíchovského kazatele Liguše se obstaralo elektrické topení, protože když se topívalo uhlím, stávalo se, že jsme kolikrát přišli v neděli ráno do úplně zakouřeného shromáždění. Potom se k našemu shromáždění připojili Vršanští z Hostomic a Fečaninovi z Koněprus. O prázdninách naše obecenství navštěvovali hodně poberounští chataři, takže nás vždy v létě bývalo víc. Od té doby mnozí zemřeli. Za ty, kteří ze společenství odešli, se modlíme. Přišli ale noví a za ně všechny jsme moc vděčni. Do naší bývalé modlitebny se nastěhovali Pínovi. Máme je moc rádi. Na závěr si přeji, aby nás Pán požehnal, aby nás bylo víc a víc a abychom nakonec měli i svoji modlitebnu. Libuše Bachová

3 VELKOPÁTEČNÍ SEJITÍ V BEROUNĚ V Berouně jsme alespoň doufáme letos zahájili novou tradici našeho společenství. Na podnět (a vlastně také v hlavní režii) manželů Pínových jsme slavili na Velký pátek židovský Pesach. Pínovi si tuto tradici přinesli vlastně ze svého minulého působiště, a nám se jejich návrh líbil. O Velkém pátku jsme se tedy sešli jako každý pátek v 17 hodin ve skautovně. Tentokrát tedy v mnohem hojnějším počtu než jiné pátky. Slovem nám posloužil bratr Makovička. Četbou z evangelií, doplněnou bohatým výkladem, nám připomněl, jak draze bylo za nás na Golgatě zaplaceno. Jirka Pína pak ještě přidal vlastní výklad o historii tohoto svátku v židovské tradici. Po písničkách a děkovných modlitbách jsme pak přistoupili k vlastnímu hodu. Zdaleka jsme nesplnili všechny starozákonní podmínky, stanovené k tomuto obřadu (jak nám je Jirka ve svém výkladu vyjmenoval) - ale maso jsme tedy jedli, a nekvašené ty chlebové placky snad také byly. Konečně žijeme v době milosti. Vykoupení už se nám dostalo, pravý Beránek už byl obětován. Důležité pro nás všechny bylo společné zastavení se u památky oběti Pána Ježíše. Hana Vršanská VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ Věra Čiperová Jarem vzduch už venku voní, svátky jsou tu - jako loni... Bolest a kříž připomenou, oběť, která byla cenou, aby člověk mohl žíti, ze zlého se vykoupiti... To je - oč tu právě běží, pochopit, však, jde to stěží... Jsou věci, které zdaleka, přesáhnou mysl člověka. A tak bych chtěla jenom přát, ať šťastně můžete prožívat všechen čas - noční, ranní, denní, letí k Vám - jarní pozdravení POŽEHNANÉ SOBOTNÍ KONÁNÍ Jestliže se řekne brigáda, nedá mi, abych si nevzpomněl na doby, kdy naše (starší) generace neměla toto slovo příliš v oblibě. Účast na těchto příliš častých akcích byla sledována, evidována a byla jedním z hodnotících hledisek při přidělování nebo naopak nepřidělování různých socialistických pseudovýhod. Když nám bratr Šimek oznámil, že v sobotu bude brigáda na mokropeské stanici a o týden později nám totéž připomněl bratr kazatel Beňa, vzpomněl jsem si proto na brigády se vším, co s tím kdysi souviselo. 3

4 4 Co se však ten sobotní den dělo při generálním úklidu domu i zahrady s neuvěřitelnou pracovní samozřejmostí nelze jinak pojmenovat, než že šlo o něco zcela mimořádného. Opravdu požehnaného. Obdivuhodná účast, vše probíhalo bez sebemenšího náznaku živelnosti, aniž kdokoli něco organizoval, každý ze zúčastněných si našel své užitečné místo a vše, co mělo být uděláno, uděláno bylo. Netušil jsem, jak pilné děti má mokropeská stanice a co všechno už odkoukaly od svých rodičů. Po celou dobu pomáhaly a vůbec se chovaly příkladně k radosti nás všech. Akce brigáda skončila odpoledne opékáním klobás a špekáčků, a nutno podotknout, že se nikomu nechtělo domů. Počasí jsme si nemohli přát lepší. Děkujeme, Pane, za ten požehnaný den. Úžasný zážitek z prožitého obecenství. Otakar Štanc st. VÝROČNÍ KONFERENCE V BRNĚ Ve dnech 10. až 12. května 2007 se v Brně sejdou zástupci sborů z ČR a SR na výroční konferenci. Náš sbor budou zastupovat kazatelé Andrej Beňa a Bronislav Matulík a delegáti Tomáš Vodička a Daniel Pokorný. Prosíme o přímluvné modlitby za průběh jednání, ochranu po cestě a za požehnání ve věcech rozhodování. Mimo jiné budou delegáti rozhodovat o ordinaci nově navržených kazatelů (Petr Asszonyi, David Kašper, David Kubíček, Ken Pitcher, Přemysl Pýter, Bedřich Smola, Libor Trousil, Zdeněk Uhlík) a také o těchto návrzích, které více nebo méně ovlivní život církve pro nejbližší období: - Prodloužení podpory Evangelikálního teologického semináře (ETS) sbory CB v letech Navrženo je zvýšení částky z 50,- Kč na 70,- Kč na člena. - Předstihové volby předsedy a tajemníka Rady CB, aby nástupci bratří Černého a Fojtíka měli dostatečný časový prostor (1,5 roku), ve kterém by mohli zabezpečit mnohé záležitosti týkající se rodiny, změny zaměstnání, nástupce na mateřském sboru, stěhování aj. - Návrh na zřízení Odboru pro manželství a rodinu při Radě Církve bratrské - Změna celocírkevní stavby na rok v roce 2007 obdrží půjčku ze Stavebního fondu Sbor Církve bratrské v Třinci Terasa (místo sboru CB v Táboře). - Obnovit činnost Odboru pro duchovní hudbu a zpěv, který bude shromažďovat připomínky církve ke stávajícímu Kancionálu. - Konferenční návrh staršovstva Sboru CB v Žilině, aby byl změněn název hlavy Církve bratrské ze současného Předseda CB na Biskup CB. - Aj.

5 Proběhnou také diskuse a rozpravy nad zprávami předsedů Rad CB, tajemníka RCB-ČR, tajemníků pro evangelizaci, mládež a pro dorost. Dále pak budou delegáti projednávat zprávy ekonoma a revizorů. Volit se budou jednorázové komise (návrhová, volební) a šéfredaktor Brány-Bratrské rodiny. A na přetřes přijde i zpráva Komise pro Ústavu a Řád CB. Připraveno je také shromáždění delegátů s místními brněnskými sbory, se slavením Svaté večeře Páně a s ordinací kandidátů schválených konferencí pro kazatelskou službu v Církvi bratrské. Bronislav Matulík HORNÍ POČERNICE NA SMÍCHOVĚ V neděli 20. května 2007 nás na Smíchově navštíví bratři a sestry ze sboru Horní Počernice v čele s bratrem kazatelem Miloslavem Kloubkem. Téma našeho setkání: Radost ze společenství s Bohem, v církvi a v rodině. Program jsme připravili tak, abychom nejprve při společném shromáždění oslavovali našeho Pána, nasytili se slovem Božím, dosvědčili jeden druhému svou křesťanskou víru a nakonec (po krátké přestávce), abychom strávili společný čas a sdílení u společného stolu. Oběd bude připraven ve sboru, sestry jen prosíme o přinesení pečiva. SPOLEČNÝ OBĚD A VÝLET SENIORŮ Bronislav Matulík Na společný oběd a výlet jsou zváni bratři a sestry důchodového věku z Prahy i ze stanic. Připravuje se na druhou neděli v červnu 10. června Pokud by se chtěli přidat ti, kteří věkový předpoklad nesplňují, dozajista nebudou odmítnuti naopak budou vítáni i při přípravě oběda! Oběd začíná ve 12:00, odjezd ve 13:30 hod. Místem výletu je Mníšek pod Brdy, zejména barokní zámek a vyhlídka Skalka s kostelíkem a křížovou cestou. Předpokládaný návrat na Smíchov je v 18 hodin. Předběžné přihlášky přijímá sestra Olga Svobodová. DOMOV BETHESDA PŘIJME Diakonie sboru CB na Smíchově vedoucího sociálního pracovníka vzdělání: VŠ nebo vyšší odborné se sociálním zaměřením, praxe: alespoň jeden rok v zařízení pro seniory, platové podmínky: tř, dle vzdělání a praxe, osobní ohodnocení, specifika: sociální cítění, komunikační a organizační schopnosti, aktivní přístup k uplatňování kvality sociální služby seniorům a lidem s handicapem, nástup: ihned zdravotní sestru vzdělání: SŠ s maturitou, registrace MZ ČR, praxe: 2 roky, platové podmínky: 9. plat. tř., osobní ohodnocení, nástup: 1. července 2007 pracovníka pro údržbu a správu domu vzdělání: SŠ, základní znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B nutný, praxe: 5 let, platové podmínky: plat. tř., dle vzdělání a praxe, osobní ohodnocení nástup: 1. července 2007 Výběrové řízení proběhne v 1. polovině května Bližší informace na tel

6 6 SBOROVÁ DOVOLENÁ 2007 JEŠTĚ JEDNO PŘIPOMENUTÍ Termín července 2007 Místo Čenkovice 67 v Orlických horách, hotel ATLAS. Přihlášky přijímaly se do 30. dubna 2007 u určených osob. Na Smíchově Hana Vysloužilová, v Mokropsech Hana Šimková a v Berouně Hana Vršanská. Záloha 200,- Kč na osobu. Předávaly se osobám přijímajícím přihlášky. Cestování vzhledem k vzdálenosti (cca 200 km) bude vypraven autobus. Ostatní dle svého výběru. Bližší informace Pavel Chráska st. Bronislav Matulík HLEDÁME SPECIELNÍ AU PAIR PRO RODINU V LONDÝNĚ Hledáme specielní au pair pro rodinu v Londýně s autistickým synkem od září Máme dva chlapce ve věku 10 a 14 let. Náš mladší syn je autista a má potíže ve vyjadřování a vzájemné komunikaci. Jeho chování není až tak obtížné, ale potřebuje trpělivost a porozumění. Je to šťastný, milý a energický hoch. Starat se o něj je v některých ohledech jako pečovat o mnohem mladší dítě. Potřebujeme au pair, která bude s ním sdílet jeho oblíbené činnosti malování, jízdu na kole, bruslení, plavání a rád také jezdí autobusem a vlakem. Náš starší syn již dohled nepotřebuje. Co ale potřebuje je připomenout, aby si uklidil pokoj a myl se!!! Navštěvuje Taekwando, má rád počítačové hry, Playstation, Gameboy a rád poslouchá hudbu hodně nahlas. Jsme přátelská a pohodová rodina. Dieter pracuje během týdne mimo domov. Rachel je učitelkou na zkrácený úvazek. Rádi chodíme na procházky a společně jezdíme na kole. Přivítáme, když se k nám při vyjížďkách připojíte. Potřebujeme au pair, která se bude starat o děti před a po škole 4 dny v týdnu. O sobotách chodit s mladším synem ráno ven, pomoci s domácí prací a 2 večery v týdnu hlídat. Během dne zbude trochu volného času a 2 dny v týdnu je volno. Rádi bychom měli au pair alespoň na 6 měsíců, ale přednost bychom dali 12 měsícům. Hledáme au pair ve věku 20 let a starší s těmito vlastnostmi: zkušenost s prací s dětmi zkušenost respektive zájem o postižené děti tvořivá a vstřícná osobnost se smyslem pro humor zodpovědná, trpělivá, spolehlivá energická a sportovně založená dobrá v běžné angličtině Naše ideální au pair je někdo, kdo má skutečně rád děti, kdo by o práci s postiženými dětmi uvažoval jako o svém budoucím povolání a kdo by ochotně přijal práci s autismem postiženým dítětem jako výzvu a odměnu. Bydlíme v Herne Hill, jihovýchodně od Londýna, spojení do města je autobusem, vlakem a metrem. V naší blízkosti jsou dva nádherné parky. Plat je 65 liber za 25 hodin péče o děti a pomoc v domácnosti. Naše au pair má svůj vlastní pokoj s televizí, laptop s přístupem na internet a má k dispozici kolo. Naše současná au pair je s námi od května 2006 a končí letos v létě. Pokud chcete vědět, jaké to je bydlet v naší rodině a starat se o děti, ráda se s vámi zkontaktuje. Jestliže máte zájem o tuto nabídku, prosím, zašlete nám svůj životopis a , kterým se představíte na adresu: Jaroslava Vodičková

7 DOPIS ZO SLOVENSKA Milí bratia v Kristu, študovala som aj v ČR a stále mi veľmi chýba Olomouc a aj odborníci, priatelia. Spoznala som rodinu Stebelových a iných skvelých ľudí v Žiline, ale aj v Brne a inde v Čechách a na Morave. Obraciam sa so žiadosťou o pomoc pri hľadaní pestúnskej alebo náhradnej rodiny pre moju žiačku osmeho ročníka ZŠ, Kristinu. Nie, nie je to romské dievča. Do žila v neúplné rodine so starými rodičmi, otcom bez matky. Je zdravá, prispôsobivá a má rada kone, psy a prírodu, od malička bola navyknutá pracovať v záhradke, hoci bývala v Bratislave, kde sa aj narodila... V súčasnosti je v Diagnostickom centre, Slovinská 1, nemali ju kde umiestniť. U nás kapacity DD a iných krízových center kapacitne nepostačujú. Zlikvidovaná stredná vrstva obyvateľstva našimi, skvelými hospodárskymi reformami spôsobila, že rodiny si deti - aspoň nie adolescentov neberú a v DD nemajú miesta. Mala som dohodnutú rodinu, ktorá profesionálne pracuje ako pestúni v Žiline, ale vplyvom úmrtia v rodine, následných povinností voči svojej rodine - odmietli nakoniec pomôcť Kristíne a hoci som oslovila aj NÁVRAT v Bratislave, nemáme rodinu pre menovanú žiačku. Beriem ju vo voľný čas na kone a do prírody, ale ona potrebuje už opustiť Diagnostické centrum, keďže tam ani nepatrila. Ja sama žijem s dcérou z jedného učiteľského platu a s dcérou stredoškoláčkou veľmi skromne a už tato pomoc počas prázdnin a vo voľné dni nás finančne ruinuje. Ako špeciálny školsky pedagóg, napriek tomu, že mam úplne kreditne /tri VŠ/ vzdelanie, nemám prázdniny učiteľa a tak si musím brat aj neplatené voľno, to je naša legislatíva MŠ SR! Nedúfam v Slovenskú pomoc, obraciam sa na bratov z Čech. V prípade akejkoľvek možnosti, či ochoty poradiť, pomôcť - prosím píšte na: alebo do 16:15 (na pracovisko) S úctou Eva Bolickova INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Konference CB v Brně staršovstvo projednalo všechny návrhy, které vzešly ze staršovstev sborů a o kterých se bude jednat na konferenci. Setkání hospodářů se na Smíchově konala konference hospodářů sborů. Tajemník a ekonomka RCB vyjádřili spokojenost a díky za přípravu akce u nás na Smíchově. Také staršovstvo děkuje všem sestrám, které akci zajistily. Mokropsy Na sborové schůzi v neděli hlasovali místní členové o variantě stavby nové modlitebny. Všech 31 hlasů se jednomyslně shodlo na stavbě na novém pozemku u mokropeského nádraží (bude-li městem uvolněn k prodeji). Beroun - berounští pravděpodobně co nejdříve přesunou svá shromáždění do Malé kaple (ŘKC) anebo k Adventistům vzhledem k potřebám matek s malými dětmi. Během léta budou mít biblické hodiny po rodinách Převedení členství na základě písemné žádosti byli převedení do vinohradského sboru tito členové: Tom a Elaine Sampley, Hana Macková a Pavla Gregorová. Nová členka do přípravného členství byla přijata dcera sestry Trnkové Monika Lo Skalzo. Nová služba v rámci nedělních shromáždění staršovstvo rozhodlo, že každou neděli po dopoledním shromáždění budou v malém sále k dispozici dva bratři či sestry k modlitbám a rozhovorům. Banner staršovstvo odsouhlasilo návrh, který připravil br. O. Košťák. Zhotovení zajistí br. R. Pánek. Studentský pokoj manželé Jan a Irena Steblovi se budou v červenci stěhovat do Mokropes. Příští jednání Daniel Pokorný

8 NAROZENINY V KVĚTNU A ČERVNU Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mne chodit po svých stezkách. Žalm 25,4 PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov Mokropsy Beroun Hostomice neděle 8 45 modlitební shromáždění chvíle 9 30 shromáždění 9 00 shromáždění každou 3. neděli 9 30 shromáždění v měsíci úterý středa čtvrtek mládež rozhovory nad Biblí (ob týden) biblická hodina biblická hod středa v DPS pátek dorost dorost biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Ondřej Macek Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 4/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, poslední březnová neděle nám opět připomněla slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista. Když k učedníkům dolehly první zvěsti

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Výroční zpráva Isachar 2015

Výroční zpráva Isachar 2015 ISACHAR Isachar, z.s. Dukelská 424 436 01 Litvínov www.isachar.cz Výroční zpráva Isachar 2015 1/12 Obsah: 1) Stav financí na účtech k 31.12.2015 2) Hospodaření, nákupy, výdaje, dary atd. 3) Aktuální složení

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

O nás 12/2016. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 12/2016. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 12/2016 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Bůh mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. (Žalm 18.33) Milí čtenáři, bratři a sestry, během říjnového studijního volna jsem měl možnost

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ S. MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ročník 15/číslo 753 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY VEČEŘE PÁNĚ Dopoledne. 9,3o hodin Bohoslužbu vede Milan Müller varhanní hudba společná píseň č. 49 Ty lásko vzácná text Lukáš 22,25-27

Více

Kurz bude každé pondělí ve stejnou hodinu a bude trvat 1 rok. Co budeme v kurzu dělat?

Kurz bude každé pondělí ve stejnou hodinu a bude trvat 1 rok. Co budeme v kurzu dělat? ČESKÝ JAZYK Kurz začíná v pondělí 4. října 2010 od 14.00 15.00 hodin Kurz bude každé pondělí ve stejnou hodinu a bude trvat 1 rok Co budeme v kurzu dělat? Psát životopis a motivační dopis Psát a posílat

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více