Zuzana Topercerová METODICKÝ ZÁSOBNÍK NA INTERAKTÍVNU TABUĽU BYSTRÍKOVE OBJAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zuzana Topercerová METODICKÝ ZÁSOBNÍK NA INTERAKTÍVNU TABUĽU BYSTRÍKOVE OBJAVY"

Transkript

1 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY Zuzana Topercerová METODICKÝ ZÁSOBNÍK NA INTERAKTÍVNU TABUĽU BYSTRÍKOVE OBJAVY 2015

2 Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Autor UZ: Mgr. Zuzana Topercerová Kontakt na autora UZ: Arnutovce 11, Názov: Metodický zásobník na interaktívnu tabuľu Bystríkove objavy Rok vytvorenia: 2015 Oponentský posudok vypracoval: PaedDr. Edita Šimčíková, PhD. ISBN Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Text neprešiel jazykovou a grafickou úpravou.

3 Obsah Úvod Bystrík Zoznámte sa s Bystríkom Rozcvička s Bystríkom Zásobník aktivít na IT Hostinka pre kamarátov Škôlka plná hračiek Tety u nás v škôlke Farby jesene So šarkanom opreteky Oberačka Lastovičky, kam letíte? V našej záhradke Záver Zoznam bibliografických odkazov... 24

4 Úvod Digitálna technika sa čím ďalej, tým viac stáva súčasťou vyučovacieho procesu. V ostatnom období si našla cestu aj do materských škôl. Hovoríme o interaktívnom systéme, interaktívnych tabuliach (ďalej len IT). Učiteľkami sú hodnotené ako ideálna a viacúčelová pomôcka, ktorá im slúži na všestranný rozvoj vedomostí a poznatkov detí vo forme videí, piesní, interaktívnych programov či prezentácií. Cieľom tejto práce je priniesť zborník vlastných aktivít, s ktorými je možné pracovať na IT. Aktivity sú zamerané na rozvoj grafomotorických zručností detí predškolského veku. Grafomotoriku môžeme nazvať istou predprípravou na úspešné zvládnutie školskej gramotnosti v písaní aj čítaní. Jej pravidelné precvičovanie a zvládanie jednotlivých úloh je jedným z kritérií školskej zrelosti a preto je pre deti v predškolskom veku tak dôležité (Droppová, 2014). Nápadité grafomotorické úlohy a hry spojené s pohybom a tvorivosťou sú pre deti príťažlivejšie, pretože práve v tomto veku väčšinu čašu dňa strávia v pohybe (Kolektív autorov, 2011). Preto sme sa aj my snažili každú úlohu doplniť o zaujímavú hru, motiváciu, prípadne návrh následnej aktivity. Práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej kapitole sa deti oboznámia s postavičkou Bystríkom, ktorý ich bude sprevádzať pri každej úlohe. Zoznámia sa s ním prostredníctvom vymysleného príbehu, ktorý opisuje jeho cestu zo stromu až do materskej školy. Súčasťou kapitoly je rozcvička v podobe básne o Bystríkovi a návrhu jej pohybového stvárnenia. Aj tu ponechávame priestor na tvorivosť učiteliek alebo detí. Obsahom druhej kapitoly je desať konkrétnych úloh na IT v podobe obrázkov, s ktorými môžu deti pracovať aj cez jednoduché kresliace programy, nie len na IT. Pri každej úlohe je priložená príprava na aktivitu. V jej závere sú uvedené príklady na doplnenie aktivít, prípadne na prepojenie s inými edukačnými hrami alebo cieľmi. Každá z desiatich úloh tematicky súvisí s týždennými plánmi, je použiteľná pri zoznamovaní sa detí s materskou školou a v jesennom ročnom období. Pri tvorbe edukačných cieľov sme používali základný dokument ISCED 0. Aktivity ako celok sme sa snažili neoklieštiť len na oblasť grafomotoriky, Tzv. bočným zámerom bolo, aby mohli byť využité aj v iných oblastiach a vytvárať tak medzipredmetové vzťahy podobné vyučovaniu na vyšších stupňoch škôl. Správnou organizáciou a nastavením aktivity môžeme rozvíjať nielen predpisateľskú a predčitateľskú gramotnosť, ale aj kognitívnu oblasť alebo sociálne vzťahy medzi deťmi. Táto úloha je však v rukách učiteľa, kedy je dôležitá nielen jeho pedagogická príprava, ale aj jeho osobnosť a vnímanie aktuálnych potrieb detí. 4

5 1 Bystrík 1. 1 Zoznámte sa s Bystríkom Milé deti, skôr, ako sa začneme učiť, rozpoviem vám príbeh o jednom malom objaviteľovi. Je ním tento lístok. A viete prečo je objaviteľ? Lebo zažil jedno veľké dobrodružstvo. Svojou šikovnosťou sa dostal do materskej školy a stal sa najmúdrejším lístkom v širokom okolí. Určite ste zvedavé, ako sa mu to podarilo. Tak pozorne počúvajte... Kde bolo, tam bolo, končilo sa leto, prišiel september. V parku v strede dediny visel na strome neobyčajný lístok. Hovorili o ňom, že je múdry, bystrý a preto ho volali Bystrík. Bystrík sa zaujímal o všetko, čo sa dialo okolo neho. Pozoroval ostatné listy na strome, vtáky, oblohu, kvety a aj život ľudí. Počas celého leta im trochu závidel, hlavne deťom, lebo sa s nimi túžil zabávať a behať za tým čudom, ktorému hovorili lopta. Pozeral sa na chlapcov ako sa naháňali, hrali sa na rytierov, pretekárov. Sledoval dievčatá, ktoré zbierali kvety na neďalekej lúke alebo skákali gumu, či hrali na skrývačky. Nikdy sa nenudil a o všetkom, čo videl sa rozprával so svojimi kamarátmi listami na strome. Tí ho niekedy už ani nepočúvali, len pokrútili hlavami a povedali si: Bystrík, Bystrík, ty náš mudrlant! Jedného dňa sa však stalo niečo zvláštne. Bystrík si všimol, že už v parku cez deň nevidno žiadne deti. Len ráno, ale občas ich zahliadne ako kráčajú s jednou tetou a držia sa za ruky. Nerozumel tomu a tak sa opýtal vrabčeka Čivka, ktorý práve letel okolo: Čivko, všimol si si, že deti už veľmi málo chodia do parku a ak, tak s jednou pani, ktorú ja vôbec nepoznám, nevieš prečo? Vrabček sa potichu zasmial a odpovedal: Bystrík, tá teta je pani učiteľka a deti chodia do škôlky. Veď už začína jeseň a vtedy všetky deti začnú chodiť do škôlky alebo do školy. Videl som to vo veľkom meste. Keďže bol Bystrík zvedavý, tak mu Čivko porozprával o tom, čo deti v škôlke robia: Vieš, kamarát, deti do tej škôlky nechodia len tak. Každé ráno ich tam vedú rodičia, aby sa ich detičky naučili spievať, tancovať, kresliť, recitovať, spoznávali prírodu, počasie a mnoho iných vecí, ktoré ľudia potrebujú poznať. Viem to, lebo som to videl cez okienko, keď som na jar letel okolo jednej materskej školy. A to všetko ich učí pani učiteľka! Vtedy sa Bystrík zamyslel: Aj ja by som chcel chodiť do takej škôlky a veľa sa naučiť. Tak vymyslel plán. Niekoľko dní sa otáčal za slniečkom, aby bol z neho čo najskôr žltý alebo červený list a opadol zo stromu. Pretože keď boli deti naposledy v parku, počul, ako pani učiteľka hovorila, že budú zbierať farebné listy, aby si vyzdobili triedu. A to bola jeho šanca. 5

6 O pár dní sa naozaj tak stalo. Počas prechádzky začali deti zbierať farebné listy a medzi nimi bol aj Bystrík. Deti si z listov vyrobili jesenné kytice na stoly a tak mal Bystrík pekný výhľad na všetko, čo sa v triede deje. A tu sa začína iný príbeh. Príbeh lístka, ktorý sa spolu s deťmi naučil mnoho zaujímavých vecí. Ak ste zvedaví, pridajte sa k nám a učte sa spolu s lístkom Bystríkom. Práca s príbehom: S príbehom o Bystríkovi deti oboznámi učiteľka pred prvou aktivitou s IT pracovnými listami, resp. ho môže využiť v inej aktivite v rámci edukačných aktivít v materskej škole, ktorá bude predchádzať práci s IT a pred prácou s IT im ho len pripomenúť, stručne prerozprávať alebo jednoducho zdramatizovať (spôsob závisí na tvorivosti učiteľky) Rozcvička s Bystríkom Rozcvička je dôležitou súčasťou každej grafomotorickej aktivity. Pred prácou s IT pracovnými listami si deti precvičia najmä hrubú motoriku, keďže kreslenie a práca na veľkom formáte interaktívnej tabule si nevyhnutne nevyžaduje hlbšie precvičovanie jemnej motoriky. Rozcvičku jemnej motoriky odporúčame, ak sa IT aktivita dopĺňa o následné individuálne precvičovanie grafických tvarov na veľkom formáte papiera alebo pri výtvarných aktivitách. Pri rozcvičke je potrebné dbať na správny úchop písacieho nástroja (IT pera), aby sa aj tu formoval návyk správneho držania a tak aj rozvoj grafomotorických zručností. Rozcvička s Bystríkom je vo forme pohybového stvárnenia textu riekanky. Pri rozcvičke stoja deti v kruhu oproti sebe, aby sa navzájom videli. Samozrejme, aj pri nej je vhodné podporovať tvorivosť detí v jej pohybovom stvárnení alebo doplnení, či obmene textu. Cvičenie s Bystríkom: Ja som Bystrík maličký, mám rád všetky detičky. Sedel som si na konári, rozprával sa s vetríkom, ako hojdá konárikmi a zlosť robí červíkom. (čupnú si, chytia sa za ruky) (sadnú si, pustia sa a kývajú rukami nad hlavou) (nakláňajú sa celým telom doľava a doprava) 6

7 Slniečko zas hladí kvietky, teplo dáva všetkým nám, ja mu za to každé ráno pekný úsmev posielam. (kreslia slnko prstom do vzduchu) (postupne vstávajú, usmievajú a napodobňujú ranné vstávanie) Poďte deti do školičky, rozcvičte si vaše rúčky, spočítajme prstíčky, aj ten malý, maličký. (stoja, krúživými pohybmi rozcvičenie ramien a lakťov) (krútia, mávajú rukami v zápästí, nakoniec ukazujú malíček) Budeme si spolu kresliť, more, slnko, domčeky, a za našu usilovnosť mamička nás odmení. (kreslia do vzduchu veľké tvary) (chytia sa za ruky a kráčajú v kruhu) Po rozcvičke môže samotnej práci s IT pracovným listom predchádzať krátke spontánne kreslenie na IT alebo kreslenie podľa zadanej úlohy (zobrazovanie bodov, kreslenie postavy alebo rozličných tvarov, obrázkov) súvisiacej s témou týždňa. Tieto doplnkové úlohy môžeme využívať aj priebežne počas dňa, resp. pri zoznamovaní sa detí s prácou na IT tabuli. Keďže Bystrík je jesenným listom, pri rozcvičovaní môžeme použiť napr. farebné stuhy alebo šatky vo farbách jesene, prípadne obohatiť rozcvičku o pieseň alebo hudobno pohybovú hru, ktoré súvisia s témou daného týždňa. 7

8 2 Zásobník aktivít na IT Obsahom tejto časti práce je samotný metodický zásobník aktivít, každá z nich je zložená z písomnej prípravy a k nej prislúchajúceho obrázka pre použitie na interaktívnej tabuli. Označené sú tematickým písmenom B - Bystrík a poradovým číslom Hostinka pre kamarátov Obsahový štandard: Grafomotorika Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (navíjanie). Edukačný cieľ: Pomocou krúživých pohybov graficky znázorniť cukríky v miske. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: jesenný list, príbeh o Bystríkovi, IT pracovný list B1 Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom, po rozcvičke sa usadia na stoličky pred IT, spoločne si ukážu správny úchop pera. Motivácia: Učiteľka pri nesie deťom jesenný list Bystríka a spoločne si prerozprávajú príbeh o lístočku, ktorý sa chcel učiť v škôlke. List umiestnia na miesto, odkiaľ bude môcť vidieť na všetko, čo budú deti robiť. Expozícia: Deti sa rozprávajú o obrázkoch na pracovnom liste. Pomenujú, čo tam vidia (Bystríka, iné listy, misku). Učiteľka im vysvetlí, že Bystrík spoznal v škôlke nových kamarátov a chcel im pripraviť hostinu. Rozhovor môže doplniť otázkou na to, či si aj deti našli v MŠ nových kamarátov. Po rozhovore vyzve deti k tomu, aby pomohli Bystríkovi s prípravou cukríkov. Predvedie spôsob kreslenia do vzduchu a niekoľkokrát (podľa potreby) ho ešte opakuje spoločne s deťmi. Fixácia: Deti sa postupne striedajú pri tabuli a dokresľujú do pracovného listu (B1) cukríky podľa zadania a vzoru. V prípade potreby môžu kreslenie zopakovať alebo opraviť. Diagnostika: Deti zhodnotia svoju vlastnú prácu, ukážu cukríky, ktoré nakreslili. Učiteľka si všíma úchop pera a spôsob kreslenia. Na záver si overia, či každý z Bystríkových kamarátov dostal cukríky (priraďovaním čiarou). Aktivitu je vhodné obohatiť alebo doplniť aj o výtvarnú časť. Deti si môžu z plastelíny modelovať misky s cukríkmi a podobne. V tom čase sa môže učiteľka venovať individuálne deťom, ktorým IT úloha robila ťažkosti a grafické tvary môžu precvičovať na veľkom formáte papiera. 8

9 Pracovný list: B1 Zdroj: autorka 2. 2 Škôlka plná hračiek Obsahový štandard: Grafomotorika Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (navíjanie). Edukačný cieľ: Využitím uzavretej krivej čiary graficky vyznačiť predmety na obrázku podľa pokynov učiteľky. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: obrázok chlapca a dievčaťa, IT pracovný list B2 Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom. Motivácia: Učiteľka ukáže deťom obrázok chlapca a dievčaťa. Opýta sa ich, akú hračku by každému z nich dali (bábiku dievčaťu, auto chlapcovi). Potom sa pýta, s akými hračkami sa hrajú ony. Každé dieťa pomenuje jednu obľúbenú hračku. Expozícia: Tak ako deti, aj Bystrík videl v škôlke veľa pekných hračiek, bol ale zvedavý, kto sa s čím najčastejšie hráva. Preto mu deti majú pomôcť. Učiteľka ukáže deťom IT pracovný list a spoločne si pomenujú všetky hračky na obrázkoch. Vysvetlí im zadanie úlohy a 9

10 predvedie spôsob kreslenia kruhu/kolieska do vzduchu (aj spoločne, viackrát). Upozorní deti, aby do pracovného listu nekreslili klbko ale snažili sa nakresliť okolo jednotlivých hračiek koliesko alebo ohrádku. Fixácia: Striedanie sa detí pri IT (pracovný list B2), vyznačujú predmety podľa zadania. V prípade potreby môžu kreslenie zopakovať alebo opraviť. Diagnostika: Všetci spoločne zhodnotia správnosť vypracovania úlohy (komu sa podarilo dať hračku do pekného kolieska, akú farbu použili a prečo) Na záver učiteľka pripomenie, že deti sa môžu hrať so všetkými hračkami, aj keď sme si ich v úlohe trochu rozdelili na hračky pre dievčatá a chlapcov. Po aktivite môžeme spoločne s deťmi pomenovať hračky v triede a pekne si ich upratať, individuálne precvičovať kruhy na veľkom formáte alebo si obkresľovať makety hračiek a následne ich vymaľovať, vyplniť mozaikou a podobne. Pracovný list: B2 Zdroj: autorka 2. 3 Tety u nás v škôlke Pani kuchárka Obsahový štandard: Grafomotorika 10

11 Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (navíjanie) a zápästia (vertikálne a horizontálne línie). Edukačný cieľ: Graficky znázorniť navíjanie pri miešaní polievky a líniami prečiarknuť obrázky podľa zadania. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: varecha, IT pracovný list B 3.a Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom. Motivácia: Učiteľka vyberie varechu a podľa nej majú uhádnuť, o kom sa dnes budú rozprávať, prípadne im pomáha indíciami (hrniec, obed atď.), aby ich priviedla k téme pani kuchárka. Expozícia: Učiteľka rozpovie deťom ako Bystrík sledoval deti pri obede. Nevedel však, odkiaľ sa to jedlo berie. Spoločne s deťmi opisujú prácu pani kuchárky v MŠ (pripravuje desiatu, obed, olovrant, pracovné pomôcky, potraviny a podobne). Potom deťom ukáže pracovný list, vysvetlí zadanie úlohy a predvedie navíjanie (miešanie polievky) do vzduchu (aj spoločne, viackrát). V prípade prečiarkovania predvedie krížik ako kombináciu krátkej zvislej a vodorovnej čiary, no pri vypracovaní sa deti zameriavajú na navíjanie. Fixácia: Striedanie sa detí pri IT (pracovný list B 3.a), miešajú polievku (navíjaním) a určujú potraviny podľa pokynov učiteľky. Diagnostika: Každé dieťa zhodnotí svoju prácu (či správne pomenovalo potravinu a vedelo určiť jej použitie, akým spôsobom miešalo horúcu polievku a pod.). Deti ocení aj učiteľka formou pochvaly. V závere aktivity, alebo po nej, si spolu s deťmi môžeme zaspievať známe pesničky o varení (napr.: Varím polievočku, Mama varí obed), individuálne precvičovať navíjanie a čiary na veľkom formáte. 11

12 Pracovný list: B 3.a Zdroj: autorka Pani učiteľka Obsahový štandard: Grafomotorika Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci zo zápästia (vertikálne línie). Edukačný cieľ: Graficky znázorniť padanie dažďových kvapiek pomocou prerušovaných čiar. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: IT pracovný list B 3.b, kalendár počasia Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom. Motivácia: Učiteľka sa opýta na aktuálne počasie, deti ho pomenujú, zaznačia do kalendára počasia. Potom si spoločne zaspievajú pesničku o daždi (napr.: Prší prší), pričom klopkaním na stoličky napodobňujú dážď (silnejší, slabší podľa pokynov učiteľky). Expozícia: Po pesničke priblíži deťom situáciu, kedy Bystrík počas svojho pobytu v škôlke zažil, že deti boli veľmi smutné. Keď ich však dlhšie počúval, tak zistil, že chceli ísť s pani učiteľkou na prechádzku, ale nemohli kvôli zlému počasiu. V ten deň začalo totiž veľmi husto pršať. A tak museli deti ostať v triede. Po príbehu učiteľka deťom ukáže pracovný list, 12

13 vysvetlí zadanie úlohy a predvedie do vzduchu kreslenie padajúceho dažďa vertikálnych línií (orientácia v priestore: kvapky padajú zhora z oblakov dolu na zem). Deti pri tomto nacvičovaní stoja a kreslia do vzduchu dážď z čo najvyššieho bodu až k podlahe. Fixácia: Striedanie sa detí pri IT (pracovný list B 3.b), dokresľujú dážď do okien. Učiteľka pozoruje a usmerňuje správnosť kreslenia vertikálnych línií, orientáciu detí na ploche. Diagnostika: Každá dieťa ukáže, čo nakreslilo a zhodnotí svoju prácu (čo sa mu podarilo, čo bolo ťažké, či kreslili kvapky tak ako padajú z oblakov dolu na zem a prečo). Na záver si môžu opäť zaspievať pesničku o daždi. Po aktivite je vhodné individuálne precvičovať čiary na veľkom formáte alebo aj na IT v ľubovoľnom kresliacom programe. Zvoliť môžeme takisto výtvarnú aktivitu: napr. lepenie cestovín (špagiet/rezancov) do okienka na papieri podľa vzoru pracovného listu. Okrem grafomotoriky sa v tejto aktivite učiteľka venuje rozvoju orientačných schopností detí, rozlišovaniu pojmov hore a dole (prípadne vpravo, vľavo, v strede podľa aktuálnej potreby jednotlivých detí pri aktivite), čo je dôležité pri vstupe do základnej školy (orientácia na ploche papiera). Pracovný list: B 3.b Zdroj: autorka 13

14 Pani upratovačka Obsahový štandard: Grafomotorika Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci zo zápästia (horizontálne línie). Edukačný cieľ: Dokresliť police na knihy dlhými horizontálnymi čiarami a šikmými čiarami znázorniť do políc rôznofarebné knihy. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: IT pracovný list B 3.c, rozprávková kniha Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom. Motivácia: Učiteľka ukáže deťom rozprávkovú knihu a opýta sa ich, kam patrí. Vyberie jedno dieťa, ktoré ju odloží. Potom sa opýta detí, či by mohli pomôcť aj iným deťom s upratovaním kníh, lebo vidí, že sú veľmi šikovné. Expozícia: Rozpovie deťom, že aj Bystrík raz v škôlke počul ako plakali všetky knihy. Plakali, lebo malý Ferko hodil loptu do knižnice, knihy aj s policami vypadli. Ferko veľmi ľutoval čo urobil. Učiteľka sa opýta detí, koho by v škôlke poprosili o pomoc v takej chvíli okrem pani učiteľky. Otázkami ich vedie k odpovedi pani upratovačka. Krátko si povedia, čo všetko robí pani upratovačka a pokračuje v príbehu. Ak chcú deti pomôcť, ich úlohou je dokresliť (opraviť) police a do nich uložiť knihy (šikmé čiary). Spoločne si precvičia kreslenie vodorovných a šikmých čiar do vzduchu. Fixácia: Striedanie sa detí pri IT (pracovný list B 3.c), dokresľujú police aj knihy podľa zadania úlohy. Učiteľka si všíma nielen správnosť dokresľovania, ale zisťuje či deti poznajú farby (určením farby, akou má dieťa knihu nakresliť) a akú paletu farieb využívajú. Diagnostika: Učiteľka sa pýta detí ako sa im páči knižnica, ktorú opravili a naplnili knihami, akými kreslili farbami, či sú všetky knihy pekne šikmo poukladané. Deti odpovedajú na otázky alebo samé zhodnotia (opíšu) čo nakreslili a akou farbou. Učiteľka pochváli deti za ich snahu. Aktivitu je vhodné doplniť napr. oboznámením sa s knižnicou v triede, knihy pekne ukladať do políc a tak viesť deti k udržiavaniu poriadku. Vo výtvarných činnostiach precvičovať línie a čiary na veľkom formáte (maľovanie domov, plotov, šikmého dažďa). 14

15 Pracovný list: B 3.c Zdroj: autorka 2. 4 Farby jesene Obsahový štandard: Grafomotorika Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci zo zápästia (krivky). Edukačný cieľ: Krivkou spojiť jesenný list s košíkom rovnakej farby. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: IT pracovný list B4, jesenné listy Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom. Motivácia: Učiteľka vyzve deti, aby sa pozreli von z okna a opísali, akej farby sú stromy, listy, tráva na školskom dvore. Aké farby videli najčastejšie (farby pomenujú). Učiteľka deťom ukáže obrázok Bystríka, ktorý takisto pozoroval deti v triede ako sa učia o jeseni a rozpovie im, čo sa dozvedel. Expozícia: Prerozpráva príbeh, ako deti zbierali na školskom dvore a v parku listy, no nepočúvali pani učiteľku, že ich majú zbierať podľa farieb. A tak ich v triede rozsypali na zem a snažili sa ich vytriediť. Učiteľka ukáže IT pracovný list B4, na ktorom deti pomenujú 15

16 farby listov aj košíkov. Vyzve deti, že ak chcú triediť listy, musia ich čiarami spojiť s košíkmi. Potom si precvičia si kreslenie rôznych kriviek do vzduchu (napr. let vtáčika, ako padá list na zem a pod.). Fixácia: Striedanie sa detí pri IT (pracovný list B4), spájajú listy s košíkmi podľa zadania úlohy. Učiteľka usmerňuje prácu detí pri kreslení (aby obchádzali obrázky iných listov, rozlišovanie farieb). Diagnostika: Učiteľka sa pýta detí, komu sa podarilo spojiť list so správnym košíkom a akou cestičkou. Deti odpovedajú alebo ukazujú svoje listy na IT. Aktivita okrem hlavného cieľa, ktorým je rozvoj grafomotoriky, sleduje aj úroveň rozlišovania farieb, na základe ktorých deti vytvárajú súbory prvkov s rovnakou vlastnosťou (farba) množiny, čo je oblasť matematických predstáv. Aktivitu môžeme doplniť o hru so švihadlami, pomocou ktorých môžu deti spájať dvojice predmetov (hračiek) a vytvárať z nich krivky. Taktiež môžeme priebežne deťom dávať úlohy z pracovných zošitov, detských časopisov (bludisko, spájačky: hľadanie dvojíc predmetov spojených čiarou krivkou) alebo precvičovať pri výtvarných hrách (napr.: každej pečiatke lienke na papieri nájdi kamaráta motýľa a i.) Pracovný list: B4 Zdroj: autorka 16

17 2. 5 So šarkanom opreteky Obsahový štandard: Grafomotorika Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci zo zápästia (línie, krivky). Edukačný cieľ: Spájaním bodov s využitím šikmých čiar a kriviek nakresliť šarkana. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: IT pracovný list B5, šarkan, značky počasia Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom. Motivácia: Učiteľka ukáže deťom šarkana, pýta sa akého majú ony doma. Potom im ukazuje značky počasia, z ktorých majú určiť, v akom počasí bude šarkan lietať. Expozícia: Prerozpráva deťom krátky príbeh, ako deti z MŠ, v ktorej bol aj Bystrík. Bol krásny jesenný deň, vonku bolo veľmi príjemne, fúkal vetrík a tak poprosili deti pani učiteľky, či by si mohli urobiť šarkana. Všetci chlapci sa už tešili ako bude vysoko lietať, pretože raz videli malého Miška, ako si popoludní s ockom púšťal šarkana. Bol veľmi krásny a keď letel, na všetkých okolo sa krásne usmieval. Po príbehu deťom ukáže IT pracovný list a vysvetlí úlohu, ako pomôžu zhotoviť šarkana (spájaním bodov). Fixácia: Striedanie sa detí pri IT (pracovný list B5), spájajú body a kreslia šarkana podľa úlohy. Učiteľka podľa potreby usmerňuje prácu detí pri kreslení, vedie k používaniu rôznych farieb. Diagnostika: Deti opíšu šarkana, ktorého nakreslili (aké použili farby, čo by tam ešte chceli dokresliť a podobne). Učiteľka vyzve deti, aby ukázali, ktorú časť šarkana kreslili, povedali, čo bolo ťažké alebo ľahké (napr. kresliť čiaru tak, aby naozaj smerovala k druhej bodke). Na záver si každé dieťa nakreslí vlastného šarkana spôsobom ako v IT pracovnom liste (farbami alebo farbičkami). Aktivitu môžeme rozvinúť zhotovením spoločného šarkana pomocou strihania, maľovania a kreslenia (resp. inej výtvarnej techniky podľa schopností a tvorivosti detí) podobne ako deti z Bystríkovho príbehu. 17

18 Pracovný list: B5 Zdroj: autorka 2. 6 Oberačka Obsahový štandard: Grafomotorika Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (navíjanie). Edukačný cieľ: Navíjaním nakresliť do fliaš jablká podľa určeného vzoru. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: IT pracovný list B6, obrázok stromu s jablkami Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom. Motivácia: Učiteľka sa detí pýta, čo vidia na obrázku (jabloň) a čo treba urobiť, aby sme z jabĺk mali úžitok (obrať), kto doma pomáha pri oberaní ovocných stromov. Expozícia: Tak ako ony, aj deti z Bystríkovej škôlky sa s pani učiteľkou rozprávali o oberaní ovocia. Jožko, najväčší šibal z triedy, hovoril, že u nich doma dokonca oberali nielen červené, ale aj zelené jablká. Mamka mu dala za úlohu, aby ich roztriedil do kompótových fliaš, no nejako mu to nešlo. Preto učiteľka vyzve deti, aby mu s tým pomohli. Vysvetlí im, akým spôsobom budú kresliť jablká navíjaním a spoločne si ho najprv zopakujú kreslením do vzduchu. 18

19 Fixácia: Striedanie sa detí pri IT (pracovný list B6), kreslia jablká podľa úlohy. Učiteľka usmerňuje prácu detí pri kreslení (správnosť a postupnosť navíjania). Počas kreslenia môže zadať deťom počet jabĺk, ktoré majú nakresliť do nádob (rozvoj matematických predstáv). Diagnostika: Deti spoločne zhodnotia svoju prácu. Učiteľka sa ich pýta, aby ukázali jabĺčka, ktoré nakreslili. Kladie aj doplňujúce otázky zamerané priamo na cieľ aktivity, ale i na diagnostiku iných poznatkov a vedomostí detí, ktoré sa z nej dajú vyvodiť: Nakreslili ste jablko správnou farbou? Komu sa kreslilo jablko ťažko? Kto nakreslil najväčšie/najmenšie jablko? Koľko jabĺk je v každej fľaši? V ktorej ich je viac? A podobne podľa aktuálnej situácie. V tejto aktivite si deti nielen precvičujú grafomotorické pohyby, ale vedľajším produktom je aj precvičovanie matematických predstáv. Deti kreslením podľa zadania úlohy vytvárajú množiny (fľaše s určitým druhom ovocia). Navíjanie môžeme uplatniť vo výtvarných činnostiach (napr.: nalepovanie vlny do tvaru jablka). Samotný grafický pohyb precvičovať v pracovných zošitoch alebo opakovať aktivitu individuálne s jednotlivými deťmi na veľkom formáte papiera alebo v kresliacom programe počas hier, resp. v čase, kedy to organizácia edukačného procesu dovoľuje. Pracovný list: B6 Zdroj: autorka 19

20 2. 7 Lastovičky, kam letíte? Obsahový štandard: Grafomotorika Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci zo zápästia (slučky). Edukačný cieľ: Využitím vodorovných čiar a slučiek dokresliť do obrázka lastovičky a elektrické drôty. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: IT pracovný list B7, obrázok lastovičky, švihadlo Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom. Motivácia: Učiteľka sa detí pýta, či už videli zblízka lastovičku, ukáže im obrázok, deti ju slovne opisujú. Potom poprosí deti, aby sa zahrali na lastovičky a ukázali, ako sedia na elektrických drôtoch. A tak ako ony, aj naše lastovičky z Bystríkovej škôlky si chceli sadnúť, no nemali kde. Pomôžete im? Expozícia: Učiteľka ukáže deťom pracovný list, vysvetlí, akým spôsobom pomôžu lastovičkám. Najprv im musia nakresliť drôty (vodorovná čiara) a potom na ne usadia lastovičky (slučka so zobáčikom) podľa vzoru. Jednotlivé grafické tvary si najprv spoločne precvičia do vzduchu (učiteľka usmerňuje správnosť kreslenia), alebo na čistý hárok v kresliacom programe. Fixácia: Striedanie sa detí pri IT (pracovný list B7), dokresľujú elektrické drôty aj lastovičky. Učiteľka sleduje a usmerňuje prácu detí. Diagnostika: Všetci zhodnotia svoju činnosť, učiteľka otázkami zisťuje čo sa deťom podarilo a čo nie (čo bolo najťažšie pri kreslení lastovičky, či sú lastovičky rovnako veľké ako vzor, ktorá ma veľké a ktorá malé bruško a podobne). Pochvalou motivačne odmení všetky deti. Po aktivite odporúčame okrem individuálneho precvičovania jednotlivých tvarov na papieri aj doplnenie o výtvarné aktivity na veľkých formátoch a rôznymi technikami (napr.: maľovanie lastovičiek, modelovanie, tvarovanie materiálu) podľa tvorivosti učiteľky. 20

21 Pracovný list: B7 Zdroj: autorka 2. 8 V našej záhradke Obsahový štandard: Grafomotorika Výkonový štandard: Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci zo zápästia (slučky). Edukačný cieľ: Krúživými pohybmi podľa vzoru graficky znázorniť kotúľanie kapusty do košíka. Kompetencia: Prejavuje grafomotorickú gramotnosť Pomôcky: IT pracovný list B8, lopta, košík Metodický postup: Úvod: Deti stoja v kruhu tvárou k sebe Rozcvička s Bystríkom. Motivácia: Učiteľka pripraví pred deti loptu a košík. Vyzve ich, aby uhádli, na čo sa chvíľu zahrajú. Pomocnými slovami alebo otázkami ich dovedie ku zberu kapusty. Niektorým deťom dovolí, aby ukázali, ako sa kotúľa kapusta do košíka. Expozícia: Pochváli deti, že sú šikovné, ale že aj deti z Bystríkovej škôlky hovorili, ako zbierali kapustu na jeseň. Bystrík však vôbec nevedel čo je to kapusta a ako sa zbiera. Tak mu to deti ukázali. Učiteľka ukáže pracovný list, deti opíšu čo vidia a vysvetlí im spôsob splnenia úlohy (zakotúľať každú kapustu do vlastného košíka). Spolu si do vzduchu grafický tvar 21

22 spojené slučky, ktoré budú kresliť krúživými pohybmi. Počas nácviku učiteľka deti usmerňuje. Fixácia: Striedanie sa detí pri IT (pracovný list B8), deti kotúľajú kapusty do košíkov. Učiteľka pozoruje a usmerňuje prácu detí, v prípade potreby deti môžu kotúľať kapustu viackrát (kreslenie opraviť). Diagnostika: Učiteľka spolu s deťmi zhodnotí úspešnosť zberu (kto kreslením dokotúľal kapustu do košíka a kto s tým mal problémy), pochváli deti a v závere sa môžu dokončiť hru s loptami a košíkmi na zbieranie kapusty vo dvojiciach, pričom si precvičia nielen kotúľanie, ale i triafanie do košíka a hádzanie (chytanie) lopty. Slučky môžeme preniesť aj do nasledujúcich výtvarných aktivít prispôsobených týždenným plánom, prípadne ich podľa možnosti zdokonaľovať individuálne v priebehu dňa. Pracovný list: B8 Zdroj: autorka 22

23 Záver Hlavným cieľom tejto práce bolo priniesť tvorivé aktivity na rozvoj grafomotorických zručností detí v predškolskom veku. Zásobník aktivít obsahuje 10 pracovných listov s metodickými postupmi, ktoré je možné využívať nielen na interaktívnej tabuli, ale i pri individuálnej práci detí s počítačom. Pracovné listy je tiež možné vytlačiť, preložiť priehľadnou fóliou, na ktorú môžu deti kresliť a precvičovať si jednotlivé tvary opakovane pomocou fixy. Súčasťou každej aktivity boli i odporúčania na jej dotvorenie alebo pokračovanie inými formami práce, hlavne výtvarnými hrami s využitím rôzneho druhu materiálu, hudobnými či hudobno pohybovými hrami. Súbežne s hlavnými edukačnými cieľmi, na ktoré je práca detí zameraná, môžeme v metodických postupoch pozorovať aj iné ciele, ktoré sú tzv. vedľajším produktom činnosti detí. Ide hlavne o poznávanie farieb, rozlišovanie a pomenovanie predmetov, priraďovanie podľa farby alebo inej vlastnosti, porovnávanie či orientáciu na ploche (v priestore) a iné. Samozrejme, každá učiteľka si tieto aktivity môže prispôsobiť podľa aktuálnych potrieb detí a tak okrem grafomotoriky sledovať a diagnostikovať to, čo potrebuje. Ako výhodu a prínos tohto zborníka vidíme jeho flexibilitu a využitie aj v iných oblastiach predprimárneho vzdelávania (napr. matematické predstavy), aktivity sú obohatené o príbeh lístočka, Bystríka, s ktorým sa deti stretávajú v každej úlohe a môžu si z neho vytvoriť kamaráta a zažívať s ním dobrodružstvá. Tieto príbehy je možné rozvíjať, dotvárať podľa vlastnej fantázie (rozvoj komunikačných kompetencií a tvorivosti detí) a vhodne ich využívať počas celého dňa. 23

24 Zoznam bibliografických odkazov DROPPOVÁ, G Grafomotorika v materskej škole alebo rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole a detský výtvarný prejav. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, ISBN Kolektív autorov Metodika predprimárneho vzdelávania. 1. Vyd. Partizánske: EXPRESPRINT s. r. o., s. ISBN Štátny vzdelávací program ISCED 0 predprimárne vzdelávanie Bratislava: Štátny pedagogický ústav, Dostupné na internete: 24

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu

Více

Súbor pracovných listov Domov a práca 5.roč. II.časť

Súbor pracovných listov Domov a práca 5.roč. II.časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom.

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Úloha 1 (Lapitková, 2012, s. 18) Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Pomôcky: trojboký hranol z priehľadného skla, biely povrch (hárok papiera) Postup: a) Nasmeruj

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

Život dažďovej kvapky

Život dažďovej kvapky Život dažďovej kvapky Organizačná forma vyučovania: Daltonské blokové vyučovanie /5 vyučovacích hodín/ Dátum: 20.11.2015 Trieda: 3.A Téma: Putovanie vodnej kvapky Formy a metódy: frontálna práca, práca

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny:

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny: Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Diferencovaná a kooperatívna

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

Múdra hlavička. Pracovné listy na rozvoj kognitívnych schopnosti žiakov Rozvoj logického myslenia, matematických predstáv a priestorovej orientácie

Múdra hlavička. Pracovné listy na rozvoj kognitívnych schopnosti žiakov Rozvoj logického myslenia, matematických predstáv a priestorovej orientácie Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Múdra hlavička Pracovné listy na rozvoj

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Mgr. Hana Cikatricisová Členka predmetovej komisie pre informatiku Úvod Tento dokument má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov informatiky

Více

Rozvíjanie grafomotorických zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít

Rozvíjanie grafomotorických zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Rozvíjanie grafomotorických

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Režim dňa Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Grňová 2014

Režim dňa Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Grňová 2014 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Režim dňa Pracovné listy

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: DOPRAVA IDEME NA VÝLET Autor: Ľubica Kotercová, Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin Cesta na kurikulum: Ľudia TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť

Více

Súbor pracovných listov predmetu DOMOV A PRÁCA v 3. ročníku- 1.časť

Súbor pracovných listov predmetu DOMOV A PRÁCA v 3. ročníku- 1.časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Materská škola Trnové

Materská škola Trnové Materská škola Trnové PLÁN ROZVOJA GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ TRIEDA:LIENKY Šk.rok.2012/2013 SEPTEMBER 1. Modelovanie Skúmať hmatom vlastnosti vlhkého /SEO Ja som, Kultúra/ piesku,

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Oblasti a metódy diagnostikovania

Více

Remeslo má zlaté dno I.

Remeslo má zlaté dno I. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY

PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY Už druhýkrát sa nám podarilo uskutočniť pre deti našej MŠ projektový týždeň. Význam takýchto týždňov spočíva v tom, že deti si osvoja poznatky skôr, pretože vidia, skúšajú,

Více

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová Financované Prijímateľ: Názov projektu: Kód projektu: Aktivita, resp. názov seminára z Finančného mechanizmu EHP a ŠR SR Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Revitalizuj a zachráň

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: ROZVOJ ZRAKOVEJ POZORNOSTI

Více

Elementárne predstavy o Slnku

Elementárne predstavy o Slnku Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Elementárne predstavy

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME tlačenie kapusty ZREALIZOVANÉ AKTIVITY výstavka jesenných plodov vo vestibule školy lokálna desiata ovocné a zeleninové šaláty a

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Možnosti pedagogickej

Více

Zdravý životný štýl a výchova k zdraviu Pracovné listy

Zdravý životný štýl a výchova k zdraviu Pracovné listy Metodicko pedagogické centrum Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY Iveta DYSKOVÁ Zdravý životný štýl a výchova k zdraviu Pracovné listy 2015 Vydavateľ:

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Základná škola, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou august PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdffactory Pro

Základná škola, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou august PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdffactory Pro Rozprávka Základná škola, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou 20. 22.august 2012 Téma Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Predmet: Čítanie Tematický celok: Slovenská ľudová rozprávka Prierezová

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST Počet bodov Podpis 1 Podpis 2 I. ČASŤ TEST 1. Jedna strana trojuholníka meria 4cm a druhá 7cm. Ktoré z uvedených čísel môže byť obvodom tohto trojuholníka?

Více

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA Označenie pedagóga Ročník Predmet Tematický celok Učivo Cieľ Inováciia diidakttiických prosttriiedkov Špeciálny pedagóg Mgr. Monika Packová tretí Vecné učenie Príroda na jeseň Zelenina Upevniť učivo o

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Vzdelávací program: Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít

Vzdelávací program: Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít Názov záverečnej prezentácie: Adaptácia detí z MRK

Více

Ročník 1. Predmet PRÍRODOVEDA Environmentálna výchova Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu PaedDr. Paulína Krivosudská

Ročník 1. Predmet PRÍRODOVEDA Environmentálna výchova Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu PaedDr. Paulína Krivosudská Financované: Prijímateľ: Názov projektu: Kód projektu: Aktivita, resp. názov seminára z Finančného mechanizmu EHP a ŠR SR Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Revitalizuj a zachráň

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013 Pokus (Lapitková et al., 2010, s. 30) Úloha: Zisti a porovnaj správanie vzduchu a vody v injekčných striekačkách, ak v nich zväčšíme priestor. Pomôcky: 2 injekčné striekačky s objemom 200 ml, hadička na

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky Aktivita: DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY Cesta na kurikulum: TEMATICKÝ OKRUH STUPEŇ OBSAHOVÉ ŠTANDARDY Ja som Ľudia Príroda Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať,

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

tipov pre kvalitnú tlač Na jednoduchých príkladoch Vám ukážeme ako postupovať a na čo si dávať pozor pri príprave podkladov na kvalitnú tlač.

tipov pre kvalitnú tlač Na jednoduchých príkladoch Vám ukážeme ako postupovať a na čo si dávať pozor pri príprave podkladov na kvalitnú tlač. 5 tipov pre kvalitnú tlač Na jednoduchých príkladoch Vám ukážeme ako postupovať a na čo si dávať pozor pri príprave podkladov na kvalitnú tlač. 1. Používanie loga Pri každom použití loga v tlačenej podobe,

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA Označenie pedagóga Ročník Predmet Tematický celok Učivo Cieľ Inováciia diidakttiických prosttriiedkov Špeciálny pedagóg Mgr. Monika Packová druhý Vecné učenie Jar Prehlbovanie poznatkov o jari Poznať zmeny

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

Mgr. Jacková Martina Dromoro IV. časť

Mgr. Jacková Martina Dromoro IV. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov Naformátuj to pre samoukov PREDHOVOR Publikácia je praktickou príručkou pre každého, kto hľadá jednoduché a ucelené vysvetlenie MS Word z oblasti formátovania dokumentu. Príručka obsahuje jednoduché a

Více

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút.

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút. GJH-Prima Test-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Súčet Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 18 úloh a má 4 strany. Úlohy

Více

Návod na používanie súboru na vyhodnotenie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti

Návod na používanie súboru na vyhodnotenie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti Návod na používanie súboru na vyhodnotenie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti Na overenie trénovanosti hráčov sa o.i. vykonávajú testy všeobecnej pohybovej výkonnosti. Z hľadiska vyhodnotenia je potrebné

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja

Více

CITOVANIE. Ako nebyť plagiátorom. Simona Gavalierová Kurz informačnej gramotnosti

CITOVANIE. Ako nebyť plagiátorom. Simona Gavalierová Kurz informačnej gramotnosti CITOVANIE Ako nebyť plagiátorom Simona Gavalierová Kurz informačnej gramotnosti Prečo musím citovať? Prečo musím citovať? Citovaním v texte označujeme zdroje použité pri písaní práce. Prečo musím citovať?

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Rozvíjanie grafomotorických

Více

HODINA S EKOSTOPOU FORMULÁR AKTIVITY 2012/2013

HODINA S EKOSTOPOU FORMULÁR AKTIVITY 2012/2013 HODINA S EKOSTOPOU FORMULÁR AKTIVITY 2012/2013 Autor Kontakt Škola MGR. DANIELA VALOVÁ e-mail: valova.d@gmail.com telefón: 0910563573 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, FRAŇA KRÁĽA 838, ŽARNOVICA Kategória B1 I. stupeň ZŠ

Více

Cesta k emocionálnej zrelosti

Cesta k emocionálnej zrelosti Základná škola, Školská 389, Sačurov Ročníkový projekt Cesta k emocionálnej zrelosti ISCED 2 5. ročník CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI Cieľ: - rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie a sebaúctu, vedieť

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Ovocie a zelenina Edukačné aktivity na ich poznávanie

Ovocie a zelenina Edukačné aktivity na ich poznávanie Metodicko pedagogické centrum Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY RENÁTA TRIŠČOVÁ Ovocie a zelenina Edukačné aktivity na ich poznávanie 2015 Vydavateľ:

Více

TEÓRIA FARIEB, FAREBNÉ MODELY

TEÓRIA FARIEB, FAREBNÉ MODELY Predmet Spracovanie obrazu a textu 1 TEÓRIA FARIEB, FAREBNÉ MODELY Farebná hĺbka - každý obrázok sa skladá z určitého počtu obrazových bodov. Každý obrázok musí mať toľko bodov, aby pri požadovanej veľkosti

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra MATEMATIKA v reálnom živote Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra Ciele a obsah predmetu...vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s

Více

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava...

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava... Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov: Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných

Více

Používateľská príručka: MOODLE

Používateľská príručka: MOODLE Používateľská príručka: MOODLE Obsah Prístup na portál MOODLE... 2 Vytváranie kurzov... 3 Úprava kurzu... 4 Úprava týždňov/tém... 5 Úprava zhrnutia týždňa/témy... 5 Úprava zdrojov/aktivít... 6 Pridanie

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Marcela Buľková. Včielka cestovateľka

Marcela Buľková. Včielka cestovateľka Metodicko pedagogické centrum Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY Marcela Buľková Včielka cestovateľka 2015 Vydavateľ: Autor UZ: Kontakt na autora UZ:

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad 2616/25, MŠ Mládeže 2, Poprad Mgr.Beáta Polovková Malí výskumníci (Rozpustnosť látok vo vode) - rozpúšťanie

ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad 2616/25, MŠ Mládeže 2, Poprad Mgr.Beáta Polovková Malí výskumníci (Rozpustnosť látok vo vode) - rozpúšťanie Materská škola meno učiteľky Názov aktivity Vzdelávacia oblasť Podoblasť: Výkonový štandard/ Výkonová úroveň Pomôcky a učebné zdroje Organizácia prostredia Metodický postup ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

OBČASNÍK NEVÄDZA č.1. A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS

OBČASNÍK NEVÄDZA č.1. A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS OBČASNÍK NEVÄDZA č.1 A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS Ahojte! Vitajte v novom školskom roku! Tešíme sa na Vás!!! Prajeme úspešný štart, veľa síl a radosti. Príhovor Novinky Akcie školy A opäť

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více