Lenka Forróová ROK V MATERSKEJ ŠKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lenka Forróová ROK V MATERSKEJ ŠKOLE"

Transkript

1 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY Lenka Forróová ROK V MATERSKEJ ŠKOLE 2015

2 Vydavateľ: Autor UZ: Kontakt na autora UZ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Mgr. Lenka Forróová MŠ na Ul.kpt.Nálepku 5, Martin, Názov: ROK V MATERSKEJ ŠKOLE Rok vytvorenia: 2015 Oponentský posudok vypracoval: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. ISBN Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Text neprešiel jazykovou a grafickou úpravou.

3 OBSAH ÚVOD 4 1 ROK V MATERSKEJ ŠKOLE 5 2 JESEŇ 6 3 ZIMA 12 4 JAR 15 5 LETO 20 ZÁVER 25 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 26 FOTODOKUMENTÁCIA 27

4 ÚVOD Človek prichádza na svet ako závislý jedinec, ktorý potrebuje na udržanie sa pri živote starostlivosť druhého človeka, ktorý mu zabezpečí uspokojenie základných potrieb a vytvorí priestor a podmienky na rozvíjanie jeho potenciálu. Detstvo je obdobie života, ktoré má jedinečnú hodnotu z hľadiska rozvíjania ľudskej osobnosti, pričom sa dieťa najintenzívnejšie vyvíja a najrýchlejšie rastie v prvých rokoch života. U nás je to obdobie predškolského veku po nástup povinnej školskej dochádzky. Na rozvoj detí v predškolskom veku vplýva najmä rodina a materská škola, ktoré sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí v tomto veku. V Slovenskej republike poskytujú inštitucionálnu predškolskú výchovu a vzdelávanie materské školy a špeciálne materské školy, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6, respektíve 7 rokov. Do základnej školy prichádza asi 10% detí bez systematickej predškolskej výchovy, pričom absolútnou väčšinou z nich sú rómske deti žijúce a vyrastajúce v zlých sociálnoekonomických podmienkach, v chudobných rodinách, v kultúrne a jazykovo znevýhodnenom prostredí. V našom učebnom zdroji sa zameriavame na prácu s deťmi žijúcich v rómskych komunitách. Rozpracúvame v ňom aktivity, ktoré sme s deťmi absolvovali po celý školský rok v jednotlivých ročných obdobiach. 4

5 1 ROK V MATERSKEJ ŠKOLE V tejto práci popisujeme aktívne, činnostné učenie sa rómskych detí prostredníctvom rôznych plánovaných aj spontánnych aktivít, hier, v ktorých majú možnosť získavať pre ne zmysluplné informácie, interpretovať ich a aplikovať vo vlastnej činnosti, emocionálne ich prežívať a vyhodnocovať, čo je cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu v našej materskej škole. Osobitnú pozornosť venujeme cieľom výchovy a vzdelávania detí predškolského veku, ktoré sú vymedzené pre jednotlivé oblasti rozvoja dieťaťa. Všetky ciele sú obsahovo previazané a prepojené. V každej rozvojovej oblasti sú ciele orientované na rozvoj schopností, osvojenie si poznatkov, získavanie zručností, postojov a hodnôt. V nasledujúcich kapitolách sú opísané edukačné aktivity, ktoré sme s deťmi realizovali v jednotlivých ročných obdobiach uplynulého školského roku. 5

6 2 JESEŇ Návšteva Gazdovského dvora Turčianske Kľačany Deň mlieka ŠC: Prostredníctvom zážitkového učenia spoznávať na výlete na Gazdovskom dvore postup výroby syra a iných mliečnych výrobkov. Podporiť zdravý životný štýl rodiny ochutnávkou mliečnych výrobkov. Návštevou Gazdovského dvora sme vyvrcholili obsahový celok O zdraví a chorobe, o zdravých a nezdravých potravinách. Na Gazdovskom dvore nás čakala celá farma zvierat (kone, zajace, husokačky, husi, kačky, prepelice, sliepky, pávy, kravy, kozy, ovce, prasatá, psi a mačky), ktorú sme si s obdivom a radosťou prezreli. Mnohé zvieratá sme mohli pohladkať aj nakŕmiť. Z domu deti doniesli mrkvu aj jabĺčka a kŕmili koníky. Zajacom natrhali trávu. Po prehliadke sme sa zastavili v kolibe, kde nás už privítala pracovníčka gazdovského dvora. Oboznámila nás s prostredím koliby, poukazovala nám zariadenia s ktorými pracuje pri výrobe syra, opísala celý postup. Potom nám ukázala ako sa vyrába syr a jednotlivé druhy syra, bryndza... Najprv zasyrila sladké mlieko, pridaním syridla. Vybrala si pomocníkov, ktorí syridlo do kade pridávali. (Syridlo je tekutina pripomínajúce silnejší čaj a prezradila nám, že sa vyrába z teľacích žalúdkov.) Kým sa syr vyzrážal mali sme 40 minút voľna. Preto sme išli pozrieť do udiarne, aby sme sa pozreli ako sa už hotový syr zaúdi a premení sa na žltkastý až hnedý. Na zemi bola vaňa a horelo v nej bukové drevo. Drevo nesmie veľmi horieť, inak by sa syr nedal jesť. Popri syre sme videli údiť aj klobásky. Po 40 minútach bolo mlieko v kadi zrazené. Bolo ho treba poctivo premiešať. Tejto úlohy sa zhostili deti a každé si mohlo vyskúšať miešanie. Pracovníčka doliala trochu teplej vody, aby vystúpila srvátka. Drobné kusy syra sadli na spodok kade asi po 5 minútach. My sme zatiaľ pozorovali celý proces, chodili okolo kade a počúvali zaujímavosti o syre. Potom pracovníčka vzala do rúk plienku, opatrne vložila do kade, a pomaly do nej zhŕňala kusy syra. Plnú plienku zviazala a zavesila na hák. Z plienky stekala srvátka do nádoby. Stečená srvátka sa dáva ako krmivo pre prasce. Po stečení sa syr vyberie a uloží na policu, kde zreje 2 dni. Do niektorých syrov sa pridávajú bylinky, koreniny, údia sa, nechávajú sa vyzrieť a podobne. Na jedno kilo takto vyrobeného syra treba až 5 litrov ovčieho mlieka. Čo sme vyrobili, sme samozrejme mali možnosť aj ochutnať. Niektorým nechutilo vôbec a niektorým tak veľmi, že ochutnávali každú chvíľku až zo syra neostalo nič. Spokojní, 6

7 niektorí najedení a najmä plní zážitkov sme sa vrátili do materskej školy, kde na nás už čakal chutný obed. Divy sveta OC Tulip ŠC: Spoznávať niektoré divy sveta návštevou interaktívnej výstavy v OC Tulip. Návštevou OC Tulip a prezretím výstavy Divov sveta sme sa predškolské triedy rozhodli spestriť si pobyt vonku s deťmi. Deti videli obrovské makety Tádž Mahal, Eiffelovú vežu, Šikmú vežu v Pise, Koloseum, Pyramídy v Mexiku, Sochu slobody z New Yorku a iné divy sveta. Všetky sme si mohli poprezerať z viacerých strán a pani učiteľka Simonka nám vybrala a prečítala z odborného výkladu niektoré zaujímavosti. Ako pamiatku na výstavu sme všetci dostali tričká s motívom divov sveta. Kamarát AX a zdravotná sestra ŠC: Opisovať, spoznávať, umelecky stvárniť prácu zdravotnej sestry LSPP a mestskej polície. Priblížiť svoju prácu nám už tradične do MŠ prišla mestská policajtka a zdravotná sestra. Spolupráca s mestskou políciou cez projekt AX prebieha už niekoľko rokov a na diskusné dopoludnia chodia štyrikrát do roka vždy s inou témou. Cieľom projektu bolo vypestovať v deťoch od útleho veku návyky smerujúce k zníženiu rizika stať sa obeťou trestného činu, pripraviť na samostatnosť, správať sa bezpečne na ceste a pri hrách doma a vonku (Ako sa hrať bezpečne doma a vonku? Bezpečný kontakt so zvieratami), vybudovať priateľský vzťah medzi deťmi a políciou (Kto je policajt a čo robiť, keď sa stratím?). V októbri nám policajtka okrem zaujímavej diskusie s deťmi polícii a o bezpečnosti premávky priniesla plyšového psíka Axa a zošit. Deti si brávali zošit s Axíkom na víkend domov. Do zošita kreslili zážitky, rodičia zapísali čo spolu zažili a väčšina do nich lepila aj foto. Mestská policajtka vždy k téme doniesla zaujímavé pomôcky, obrázky a rôzne odmeny. Deti sa ochotne zapájali do plnenia interaktívnych úloh, odpovedali na otázky. V školskom roku 2013/2014 bolo do projektu zapojených 29 tried ZŠ a 23 tried MŠ. V každej kategórii bolo vyhodnotených 5 najlepších tried. Z našej MŠ boli zapojené 2 triedy. Vyhodnotená bola trieda žabiek. Každé dieťa dostalo odmenu (reflexné nálepky, cukríky a trieda dostala nafukovaciu loptu). 7

8 Zdravotná sestra LSPP oboznámila všetky deti so svojou prácou, kde pracuje a ako, s akými prípadmi sa stretáva. Potom porozprávala o bezpečnosti pri hre, čomu všetkému sa majú deti vyhýbať, s čím a kde sa môžu hrať. Kládla rôzne otázky, ukázala svoj kufrík prvej pomoci, oboznámila nás s čím pracuje a ako pracuje. Spomedzi deti si vybrala jedného figuranta, na ktorom predvádzala ošetrenie poranenej časti tela. Neskôr všetkým rozdala obväzy, dlahy, leukoplasty a každé dieťa si vyskúšalo na svojej bábike ako sa ošetrujú poranenia, zlomeniny, odreniny... Vystúpenie sokoliarov ŠC: Vnímať krásu živej prírody ukážkou práce sokoliarov s dravými vtákmi. Spoznávať rôzne druhy dravcov. Pozrieť si vystúpenie sokoliarov v blízkom SOU išli predškoláci počas pobytu von. Pripravených bolo niekoľko stanovíšť. Pri prvom nám jeden zo sokoliarov predstavil asi 10 dravcov rozmiestnených do kruhu, povedal mená, opísal ich spôsob života, obživy, miesto kde žijú, porozprával zaujímavosti, ukázal ako letia či kráčajú niektoré dravce. Pri druhom stanovišti nám ďalší zo sokoliarov predstavil inú skupinku aj exotických dravcov, tiež nám ich pomenoval, opísal, predviedol s nimi pár ukážok. Za zaujímavé odmeny nám dával kontrolné otázky o niektorých dravcoch. Pri treťom, poslednom stanovišti nás čakali veľmi lákavé ukážky letu orla a spôsobu chytania koristi sokola, orla...mnohým sa od vzrušenia zatajoval dych. Pre deti to bol úžasný zážitok. Ako pamiatku na tento deň dostali pohľadnice a pexeso. Šarkaniáda ŠC: Orientovať sa v prírodnom prostredí na lúke pri Matici Slovenskej pri púšťaní šarkanov. Tešiť sa zo spoločnej aktivity. V sobotu ráno sa stretli škôlkari s rodičmi a pani učiteľkami pred materskou školou. Spoločne pešo, turistickou chôdzou alebo niektorí sa vyviezli autami na lúku ku Slovenskej národnej knižnici. Kamaráti sa zvítali a nedočkavo si rozprestreli svojich šarkanov a snažili sa chytiť dobrý vietor. Počasie bolo nádherné slnečné a aj vietor bol priaznivý na púšťanie šarkanov. Pri hojnom počte si museli dávať pozor aby sa im nezaplietli šarkany, alebo, aby pri ich vzlietaní nenarazili do seba. Šikovné maminy napiekli chutné koláče alebo priniesli iné občerstvenie a na čerstvom vzduchu chutilo všetkým. Deťom sa veľmi páčilo. Aj dospelí boli 8

9 spokojní a tešili sa vydarenej akcii, ktorá bola nielen vyvrcholením obsahového celku jeseň, ale aj prvou akciou rodičov a detí v novom školskom roku. Mnohí rodičia sa navzájom nepoznali. Vďaka tejto akcií sa zoznámili, bližšie sa spoznali aj s triednymi učiteľkami, nadviazali lepšiu spoluprácu a zlepšili vzájomné vzťahy. Málokomu sa chcelo ísť domov. Začarované kráľovstvo zdravia ŠC: Interaktívne sa zapájať do plnenia úloh o zdraví v Hviezdoslavovom parku. Odpovedať na kladené otázky. Prejsť podľa mapy do cieľa a vyslobodiť začarovanú princeznú. Spestriť obsahový celok o zdraví sa rozhodli medici z JLFUK v Martine, ktorí si pripravili pre deti z MŠ a ZŠ interaktívnu rozprávku s plnením úloh v Hviezdoslavovom parku s názvom Začarované kráľovstvo zdravia. Tejto akcie sa zúčastnili predškolské triedy. Privítali nás rozprávkové postavy, ktoré nás oboznámili s rozprávkou, plánikom úloh a cieľom celej akcie. Postupne sme sa presúvali v parku, plnili úlohu za úlohou. Za splnenie úlohy sme dostávali do plániku pečiatku. Deti boli vťahované do rozprávkového deja a plnili úlohy o zdraví rôznymi spôsobmi (športové aktivity, odpovedanie na otázky, vymýšľanie nových postupov v plnení úlohy, výtvarné i hudobné aktivity, dopovedanie rozprávkového príbehu, vymenovávanie postáv v niektorých slovenských rozprávkach, liečebný postup raneného) prekonávali choroby a záporné postavy v deji. Do deja bola vtiahnutá aj pani učiteľka Simonka, keď ju deti prezliekli do lekárskeho oblečenia a vyzdobili ju inštrumentmi. Takáto vyzbrojená mohla nerušene ošetrovať macíka a deti jej radili čo má robiť a ako. Medici odsúhlasili liečebný postup a upozornili na bezpečnosť pri hrách a športovaní. Po vyslobodení začarovanej princeznej a celého kráľovstva zdravia dostali všetky deti zdravé odmeny a spokojní, aj keď trochu uzimení, sme sa vrátili do MŠ. Turistická vychádzka vo Valči ŠC: Zvládnuť poldennú turistickú vychádzku vo Valči. Správne dýchať pri chôdzi, chodiť po nerovnom teréne. Otužovať sa prostredníctvom vzduchu a upevňovať si svoje zdravie. Zbierať prírodniny. Po raňajkách sa všetci škôlkari vybrali do Valče na turistickú vychádzku. Po príchode sme si dali krátku rozcvičku, povedali si pár slov o cieli výletu, o pravidlách slušného správania sa v prírode, o dodržiavaní bezpečnosti. Pani učiteľky zhodnotili zdatnosť svojich detí v triede a podľa toho zvolili náročnosť vychádzky. Každá trieda sa vybrala iným smerom, 9

10 obzerali sfarbenú jesennú prírodu, stromy a kríky, niektorí sa kochali výhľadom na Martin zo zjazdovky, zisťovali svoju zdatnosť a kondíciu v zdolávaní kopca. Pani učiteľky učili deti správne dýchať pri namáhavej chôdzi po nerovnom teréne do kopca, veriť svojim schopnostiam, prekonávať strach a posilňovať odvahu. Na svojom zaujímavom putovaní prírodou zbierali prírodniny, pozorovali vtákov a zvieratá v lese (srny a zajace). Po opätovnom stretnutí všetkých tried si vzájomne porozprávali zážitky, poprezerali nazbierané prírodniny, pofotili sa pri rozprávkových postavách vyrezaných z dreva a za odmenu sa mohli deti pohrať na veľkom ihrisku v tvare lode. Posedenie so starými rodičmi ŠC: Prednášať krátke básne pre starých rodičov s citom, uvoľnene, čisto a zreteľne. Vlastnoručne vyrobeným darčekom vyjadriť vďaku a úctu. Spoločne vytvoriť jesenné ikebany, svetlonosy, vyrezávať tekvice pri spoločnom posedení pri čaji. Spoločne púšťať lampióny šťastia. Ako každý rok pred Sviatkom všetkých svätých sme usporiadali v každej triede popoludní pre starých rodičov posedenie. Krátkym programom pod vedením pani učiteliek deti ukázali ako vedia šikovne recitovať básne a spievať piesne o starých rodičoch, tancovať tančeky a zvládať jednoduchú choreografiu. Po programe deti rozdali svojim starkým vlastnoručne vyrobený darček. Všetci sa pohostili koláčikmi a čajom, aby nabrali silu do tvorenia jesenných ikebán, rôznych aranžmánov s využitím prírodného materiálu, vyrezávania tekvíc a tekvičiek, vyfarbovaní, naliepaní, maľovaní a vytváraní iných jesenných drobností či ozdôb. Výtvormi sme si vyzdobili priestory škôlky. Keďže už bola poriadna tma, všetky svetlonosy krásne svietili a svetlá zo sviečok vytvárali tajomnú hru tieňov. Predškoláci ešte pokračovali v programe. Spoločne sa všetci po tme presunuli na lúku k Slovenskej národnej knižnici, aby si pre seba alebo pre starkých zaželali vrúcne želanie a vypustili ho hore k oblohe v podobe lampióna šťastia. To bola nádhera, keď sa ich k oblohe vznieslo vyše dvadsať. Deti so zatajeným dychom sledovali ako letia hore a miznú postupne v tme. Akcia mala veľký úspech a rodičom, starým rodičom aj deťom sa veľmi páčila. Program saunovania ŠC: Otužovať sa a posilniť imunitu prostredníctvom saunovania. 10

11 V našej MŠ od decembra 2012 máme vybudovanú saunu a zavedený program saunovania. Saunujú sa všetky triedy raz za týždeň podľa vytvoreného harmonogramu od novembra do apríla. Najmenší sa saunujú po adaptácii na prostredie MŠ a denný režim až od januára. Saunovať sa môžu iba zdravé deti s potvrdením od lekára. Deti sa na saunovanie tešia. V saune inhalujú esenciálne oleje, rozprávajú sa, správne dýchajú. Po minútach nasleduje vlažná sprcha a opäť sauna a po sprche oddych na lehátku s pitným režimom. 11

12 3 ZIMA Čert a Mikuláš ŠC: Prednášať krátke básne pred MŠ Mikulášovi a čertovi. Dopoludnia sa všetci škôlkari vybrali pred materskú školu pozrieť či ich tam nečaká Mikuláš. Prišiel neskôr na saniach spolu s čertom, ktorého sa mnohí báli a bojazlivo pred ním ustupovali dozadu. Čertík si priniesol so sebou zoznam detí, podľa ktorého rozdával uhlie. Mikuláš všetkým deťom porozdával balíčky so sladkosťami a tie sa mu odmenili básňami a spevom. Čert odchádzal smutný, že všetky básne a piesne sú o Mikulášovi a o ňom nie je ani jedna. Vianočné besiedky ŠC: Dramaticky vyjadriť námet divadelného predstavenia: Vianoce v lese. Prednášať s radosťou vianočné básne, koledy. Vytvoriť s rodičmi vianočné ozdoby, vyzdobiť stromček a triedy. V utorok v triedach niečo sa chystá, stromčeky svietia, radosť je istá. Do tichého popoludnia detičky spievajú, recitujú, tancujú a divadielka hrajú, pokojné Vianoce tak rodičom želajú. Miešali vareškou svoje tajné priania, pridali pár orieškov očakávania, miešali znovu pre šťastie, nech dobro a láska vo všetkých srdciach narastie. spolu sadnú za stoly, koláčik si dajú z papiera či perníkov, ozdoby na stromčeky vyrábajú. Už tradične sa konali v materskej škole vianočné besiedky. Po dojímavom pásme vianočných kolied, básní, scénok, vinšov, želaní, pri ktorých neostalo ani jednooko suché sme si tento rok pripravili aj s tvorivé dielne. Tí, ktorí mali chuť, vyrábali pekné ozdoby a skrášlili stromčeky alebo vyzdobovali perníky. Niektorí zas mali chuť si len tak posedieť so svojimi deťmi v triede, pohrať sa s nimi alebo porozprávať sa navzájom medzi sebou s inými rodičmi či pani učiteľkami. Šikovné gazdinky si porozprávali, čo piekli alebo pripravujú na Vianoce a povymieňali si zaujímavé a chutné recepty, rady na pečenie a varenie. Deti maškrtili na 12

13 prinesených koláčikoch a šantili v triede. Ozajstnou odmenou za ich výkon na besiedke bolo množstvo darčekov pod stromčekom na druhý deň ráno v MŠ. Návšteva ZŠ ŠC: Navštíviť prvákov v ZŠ, oboznámiť sa s prácou učiteľky v ZŠ a školským režimom. Obdarovať prvákov vlastnoručne vyrobenými záložkami. Vyjadriť slovne, kresbou pocity z návštevy ZŠ. Predškolákom v MŠ opísali pani učiteľky, čo ich v škole čaká. Aké nové a úžasné veci sa dozvedia, naučia, získajú. Či je to naozaj tak, išli sa presvedčiť na vlastné oči.. Obidve predškolské triedy sa vybrali do ZŠ A. Dubčeka navštíviť prváčikov, zoznámiť sa s prostredím školy, tried aj pani učiteľkami. Mnohí tu stretli svojich kamarátov zo škôlky či sídliska. Prváčikovia ukázali škôlkarom ako vedia pekne sedieť v lavici, čítať, písať počítať. Porozprávali ako sa správa slušný žiak v škole k sebe, k spolužiakom, učiteľom, knihám a svojim veciam. Pripravili si pre budúcich prvákov aj zaujímavé úlohy a otázky. Škôlkari nesklamali a aj oni ukázali, že sú šikovní a kadečo vedia. Na rozlúčku podarovali školákom darček v podobe vyrobených záložiek. Večerná návšteva Hvezdárne ŠC: Prostredníctvom zážitkového učenia spoznávať na návšteve hvezdárne v Martine vesmír, slnečnú sústavu, planéty... Riešiť úlohy, odpovedať na otázky a smelo sa pýtať. Rodičia s deťmi zo žabkovej triedy sa v jeden februárový večer zišli pred Hvezdárňou pri gymnáziu V. P. Tótha, aby si prezreli nočnú oblohu zblízka. Akcii predchádzal obsahový celok o vesmíre. Deti sa oboznamovali s vesmírom cez encyklopédie, knihy, časopisy, prezentácie v power pointe, videá na internete, súbory na interaktívnej tabuli atď. Spolu s pani učiteľkami vytvárali makety planét, zoskupovali slnečnú sústavu, vytvárali koláže a rôzne iné výtvarné práce s využitím rôznych techník. V deň návštevy hvezdárne bolo nádherne jasno a nanešťastie sa večer zamračilo a mraky sa ťažko trhali, takže hviezdy sme nevideli. Pán Šabo, správca astronomického areálu, nás oboznámil s kupolou na streche pozorovateľne, prístrojmi a pozval nás dnu do učebne. V učebni nás pohostil voňavým čajom a popritom nám premietal rôzne hviezdne zoskupenia, galaxie, hviezdy, súhvezdia, kométy, nočnú oblohu. Deti sa dozvedeli niečo o hviezdach a vesmíre, tak aby tomu chápali. Pán Šabo dával rôzne otázky, ukazoval modely súhvezdí, 13

14 vesmírnych lodí a staníc, robil s deťmi fyzikálne pokusy, do ktorých sa nadšene zapájali. Zážitok mali nielen deti, ale aj dospelí s pani učiteľkami. Nikomu sa nechcelo odísť. Zúčastnení si sľúbili, že pri priaznivom počasí sa zídu opäť niekedy nabudúce. Pamiatka na našu návštevu zostane zapísaná v astronomickej kronike v podobe zápisu a fotodokumentácie. Karneval v CVČ Kamarát ŠC: Podľa vlastnej vôle prejaviť emócie, radosť z karnevalu kultivovaným spôsobom. Orientovať sa v priestore kultúrnej sály a brať ohľad na iných. Rešpektovať dohodnuté pravidlá hier a zásady slušného správania. V jedno februárové popoludnie sa celá MŠ stretla v priestoroch CVČ Kamarát v Martine na Karnevale. Dodržali sme karnevalovú tradíciu a organizovali sme ho za účasti rodičov. Bohatý program plný hier, zábavy, smiechu a súťaží moderovali pani učiteľky Ľubka a Aďka. Začali prehliadkou masiek, pokračovali rodičovskou aj detskou volenkou. Nevynechali ani voľnú zábavu, tombolu a sladké odmeny, či prekvapenie v podobe šišiek a teplého čaju. Šišky nám napiekli šikovné a ochotné pani kuchárky. Takmer všetky pani učiteľky sa prezliekli do kostýmov a veselili sa s deťmi. Mnohí netušili, ktorá pani učiteľka sa skrýva pod konkrétnou maskou. Zábava bola vydarená a máloktorému dieťaťu sa chcelo ísť domov. Tešíme sa zas o rok! 14

15 4 JAR Výstava Draci a drakobijci v OC Tulip ŠC: Navštíviť výstavu drakov a drakobijcov v OC Tulip. Oboznámiť sa so svetom fantázie a rozprávok. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna princezná a tá sa chcela vydať. Na ceste ku šťastiu jej stál veľký lietajúci drak, ktorému z papule šľahali obrovské plamene. Dávne časy rytierov, ktorí na počkanie skolili draka, sú nenávratne preč. Bájne príšery nájdeme v rozprávkach a lexikónoch a v OC Tulip. Naša princezná však čakala na krásneho rytiera, ktorý ju vyslobodí, zbaví draka, dostane ju za ženu a k tomu ešte aj kráľovstvo. Fantazijná výstava prilákala predškolákov počas pobytu vonku do priestorov OC, aby sa na chvíľu premenili na rytierov a princezné a vstúpili do sveta rozprávok. Na pamiatku dostali všetci tričká s drakom. Návšteva kníhkupectva Panta rhei ŠC: Oboznámiť sa s priestormi kníhkupectva Panta rhei v OC Tulip. Spontánne sa zapájať do rozhovoru, klásť otázky a pohotovo ne reagovať. Počas návštevy fantazijnej výstavy sme pri príležitosti mesiaca kníh navštívili aj kníhkupectvo. V ňom nás najviac zaujal detský kútik s rozprávkovými knihami. Mnohí nechodia s rodičmi do kníhkupectiev, preto im tieto priestory boli neznáme. Pani učiteľky rozprávali deťom o rôznych knihách, ukazovali zaujímavé tituly pre deti od narodenia až poškolský vek. Nezabudli pripomenúť, že ku knihám sa správame s úctou. Okresná knižnica v Martine ŠC: Pracovať podľa pokynov knihovničiek, rozlišovať poéziu a prózu, prezerať si knihy. Ďalšou pravidelnou akciou v marci bývajú dopoludňajšie návštevy Turčianskej knižnice a jej pobočiek. Akcia je vyvrcholením tematického celku Marec mesiac knihy. Pani učiteľky sa knihám a literatúre pre deti podrobnejšie venujú celý mesiac. Prostredníctvom interaktívnej tabule si prezerajú videá o vzniku papiera a kníh. Sami si v triede robia pokusy s papierom a vyrábajú nielen ručný papier na ktorý kreslia, ale celé leporelá, knižky, brožúrky či časopisy. 15

16 V knižnici si knihovníčky vždy pripravia pre deti pútavý program. Aj tento raz nás previedli celým detským oddelením, kde nám predstavili jednotlivé kategórie kníh a typy kníh. V oddychovom centre nám zahrali krátke divadlo, do ktorého zapájali aj deti. Presunuli sme sa do hudobného centra, kde sa deti zoznámili s rôznymi hudobnými nástrojmi, vypočuli si ich zvuky, poobzerali si ich aj ohmatali. V kreatívnom centre si deti vypočuli krátky príbeh a vyrobili malý darček v súvislosti s dejovou líniou príbehu. Malé deti ukázali ako vedia spievať recitovať a dramatizovať krátke naučené divadielko. Spokojní a plní zážitkov sa všetci vracali do MŠ. Vynášanie Moreny ŠC: Správne artikulovať pri prednese básní o Morene. Poznať ľudovú tradíciu spojenú s vynášaním Moreny a vítaním jari. Hoj, baba, hoj, kde ťa ta nesieme, dole ku Turcu, tam ti zaspievame. Zimu, zimu odnesieme, leto, leto prinesieme. Hoj, baba, hoj... Takto recitovali deti na moste pri Turci. Vynášali zo škôlky Morenu, ktorú vyrobili spolu s pani učiteľkami a vítali jar. Deti si obrad vítania jari nacvičili v škôlke a pri Turci ho s Morenou predviedli aj pred rodičmi. Morenu si podávali z ruky do ruky až kým neskončila u pani učiteliek. Tie ju zapálili a hodili do vody. Deti s radosťou mávali a pozerali sa ako ju unáša voda. Piesňou: Slnko, slnko poď na naše líčko a básňou: Jar, jar, jar, daj nám slnko, daj, daj vetríčka i dáždička, chvíle, chvíle na tri míle, daj, daj, daj, daj, nám slnko, daj... nadšene privítali skutočnú jar. Naradostené deti sa vrátili do MŠ a zvestovali ostatným príchod jari. Veľká noc v skanzene ŠC: Navštíviť Múzeum slovenskej dediny Skanzen, spoznávať jarné ľudové tradície a zúčastniť sa veľkonočných tvorivých dielní. Na konci marca sme sa s deťmi vybrali vítať jar do Múzea slovenskej dediny. Po veľmi veterných a studených dňoch vietor ustál a trošku sa oteplilo. Na prechádzke po skanzene sa deti dozvedeli niečo o ľudovej architektúre, porovnávali rozdiely medzi životom 16

17 kedysi a dnes a diskutovali o výdobytkoch modernej doby. Mnohé tu chodia s rodičmi pravidelne, iné tu boli po prvýkrát. V okolí domov pozorovali a pomenovávali prvé jarné kvety, púčiky na stromoch a mladú trávu. V jednom z dvorov im ujo chovateľ ukázal ovečky, kozičky, zajačiky, ktoré mohli kŕmiť dobrotami. Najviac sa im páčilo kozliatko a zajačik, ktoré ujo vytiahol z ohrady na dvor a mohli si ich pohladkať a ponaháňať. Na tvorivých dielňach sa deti naučili vyrábať malé Moreny a teta im porozprávala o ľudových zvykoch na jar a Veľkú noc. Zaspievala im aj ľudovú pieseň o Morene. Ukázala zdobenie medovníkov, vajíčok a pletenie korbáčov. Deti jej tiež zaspievali a zarecitovali o jari. Potom ich teta srdečne pozvala aj s rodičmi na akcie v skanzene. Cestou k autobusu si nazbierali bahniatka, pozorovali plchy v blízkosti kríkov, počúvali štebot vtákov bez hučania motorov či húkania sanitiek. Pani učiteľky vysvetlili, aké je nebezpečné vypaľovanie trávy a aký prínos má pre naše zdravie pohyb v prírode. Plní zážitkov sa všetci vrátili do MŠ, kde nás čakal chutný obed a teplá škôlka. Deň Zeme ŠC: Zúčastniť sa environmentálnej akcie usporiadanej firmou Brantner v centre mesta a zapojiť sa do vyrábania eko hračiek, eko transparentu a eko maskota z odpadového materiálu s využitím fantázie. Na Divadelnom námestí sa uskutočnil už 5. ročník podujatia Deň Zeme. Cieľom bolo poukázať na dopady ničenia životného prostredia. Podujatie pripravila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v spolupráci s mestom Martin a Zdravým mestom Martin. Do súťažného projektu sa zapojilo 13 škôl. Kreatívne tvorili z odpadových materiálov nové veci podľa danej témy. Aj naša MŠ sa zapojila do osláv Dňa Zeme. Najprv sme sa venovali rôznym eko aktivitám u nás v MŠ (zbierali sme odpadky okolo MŠ, recyklujeme celý rok, hrali sme sa eko hry, vyrábali rôzne veci z odpadového materiálu, vyrobili sme si eko transparent, eko maskota, rozprávali sa a pozerali videá ako sa z použitých vecí dajú vyrobiť nové atď.), potom sme zapojili aj rodičov, aby spoločne doma s deťmi najnápaditejšie vyzdobili malý elektrospotrebič z prírodných materiálov alebo vyrobili eko masku. Masiek a elektrospotrebičov prišlo do MŠ veľmi veľa. Rodičia ochotne a radi s deťmi doma tvorili a nám nič nebránilo vydať sa na námestie podporiť kamarátov školákov v ich tvorení. Námestie bolo plné tvorivých detí a ich úžasných výrobkov. Nadšene sme sa pri nich 17

18 zastavovali a popozerali si ich. Pridali sme aj naše výtvory, nech dospelí aj školáci vidia, že aj my škôlkari sme šikovní a máme zmysel pre ekológiu. Zamestnanci formy Brantner nám za odmenu dali reflexné pásiky, vymaľovanky a sladkú odmenu. My sme si však odniesli aj skvelé zážitky a hrejivý pocit, že aj my robíme niečo pre našu planétu. Hráme sa s Hurbankom ŠC: Navštíviť prehliadku detských škôlkarských talentov v MŠ Hurbanova: Hráme sa s Hurbankom Správať sa podľa uznávaných spoločenských noriem, rešpektovať dohodnuté pravidlá správania sa a pravidlá triedy. Koniec apríla už tradične patrí prehliadke tvorivosti detí materských škôl mesta Martin pod názvom Zahrajme sa s Hurbankom. Tento rok sa konala už ôsmy krát. Materská škola na Hurbanovej ulici privítala deti zo siedmych materských škôl, aby prezentovali svoje schopnosti v pohybovo športových a tanečných aktivitách. Na to, aby vystúpili pred veľkým publikom, bola potrebná poriadna dávky odvahy, ale aj výborné zvládnutie choreografií. Našu MŠ reprezentovali deti s tanečným vystúpením pod vedením tanečníčky Lucie Kuciakovej, ktorá vedie v MŠ tanečný krúžok. V úvodných príhovoroch všetkých privítali zástupkyňa MŠ na Hurbanovej ulici Drahomíra Sklenárová a zástupca primátora Alexander Lilge. Obaja zdôraznili zmysluplnosť aktivít s deťmi, vyzdvihli ich význam pri rozvíjaní osobnosti, obohatení o nové skúsenosti, zručnosti a zážitky. Ocenili prácu detí a ich pani učiteliek. Paleta vystúpení bola pestrá, pútavá a nápaditá, atmosféra spontánna, akú dokážu vytvoriť len deti, ktoré majú prirodzenú radosť z toho, čo dokážu. Každé dieťa za svoje vystúpenie dostalo darček, sladkú odmenu aj občerstvenie a materské školy motivačný balíček. Spoločné fotografovanie urobilo bodku za pekným podujatím. Pán viceprimátor vyslovil presvedčenie, že v tradícii organizovania prehliadky budú materské školy pokračovať. Martinské olympijské hviezdičky ŠC: Povzbudiť kamarátov k výkonu na okresnej športovej súťaži: Martinské olympijské hviezdičky. 18

19 V utorok 6. mája zorganizovalo mesto Martin už 3.ročník športovej súťaže Martinské olympijské hviezdičky. Na tartanovej dráhe na Severe súťažilo v atletických disciplínach až 60 detí z materských škôl z okresu. Športová akcia bola organizovaná v rámci 54. ročníka Turčianskych hier mládeže. Do športových súbojov sa mohli zapojiť a svoju škôlku reprezentovať len šiesti najlepší športovci z každej materskej školy. Hod tenisovou loptičkou, skok z miesta do piesku, beh a štafeta boli atletické disciplíny, v ktorých sa každé dieťa snažilo podať, čo najlepší výkon. Tešíme sa, že máme šikovné deti, ktoré radi športujú, reprezentujú MŠ a sú aj úspešné. Necháme sa prekvapiť, čo nám prinesie ďalší ročník. Deň matiek ŠC: Uctiť si svoju mamu pripraveným programom ku Dňu matiek a vyrobeným darčekom. Hrať sa spoločne hry. Máj mesiac lásky je venovaný aj láske k mamičkám. Tento rok sme oslavovali v triedach. Bohatá účasť mamičiek, babičiek, hostí, ozdobené triedy, to všetko naznačovalo, že popoludnie bude prežité príjemne. Úsmevy a pocity šťastia bolo vidieť na všetkých tvárach. Deti s radosťou recitovali, spievali, tancovali. Na záver obdarili deti mamičky milými darčekmi, ktoré si pre ne pripravili. Mamičky zas pohostili deti koláčikmi, ktoré upiekli doma a priniesli do škôlky. Program vyvrcholil tvorivými dielňami alebo hrami v kútikoch. 19

20 5 LETO Historické pamiatky ŠC: Navštíviť centrum mesta, poznať, pomenovať známe kultúrne a historické pamiatky mesta. Opísať, rozlíšiť, martinskú vlajku, erb, symbol. História je veľkou učiteľkou národa. Bývať historickom meste a nepoznať historické a kultúrne pamiatky by bola hanba. V našom edukačnom procese a aktivitách má miesto aj poznávanie regiónu Turiec. Na pobytoch vonku si pomenovávame kopce, pohoria, dominanty mesta a okolia MŠ. Deti vedia podľa obrázkov z kníh, brožúr, prezentácii pomenovať erb mesta, vlajku aj symbol. Poznajú legendu o sv. Martinovi. Predškoláci pravidelne navštevujú centrum mesta a spoznávajú, pomenovávajú známe kultúrne a historické pamiatky mesta. Plavecký výcvik ŠC: Prostredníctvom plaveckého kurzu posilňovať odvahu. Otužovať sa prostredníctvom vzduchu a vody. Všetci predškoláci sa v máji alebo júni zúčastnili plaveckého výcviku. Trieda žabiek na krytej plavárni v Košútoch a trieda motýlikov na krytej plavárni Sunny Martin. Mnohí na plavárni nikdy neboli. Cieľom výcviku bolo naučiť deti využívať všetky základné zručnosti ako je dýchanie do vody, potápanie, skoky, súvislé plávanie krátkych vzdialeností. Pred každým tréningom bola krátka rozcvička, rozdelenie detí do skupín a práca s inštruktormi v skupinkách. Niektorým deťom trvalo dlho kým sa skamarátili s vodou. Inštruktori ich posmelili a to pomohlo, aby získali dôveru k vode. Takto sa deti nebáli skákať do vody, plávať s doskou či bez dosky, či preplávať krátky úsek bez pomoci inštruktora. Na konci kurzu bola otvorená hodina pre rodičov, aby videli svoje ratolesti pri výučbe a aby im predviedli aké pokroky za ten týždeň urobili. Niektoré deti sa vďaka kurzu nielenže osmelili a prekonali samých seba, ale naučili sa aj plávať. Pre deti bol plavecký kurz veľkým zážitkom. Tešili sa na prázdniny ako svoje schopnosti ukážu svojim najbližším. Chata Osikovo ŠC: Pomenovať na návšteve chaty Osikovo pod Martinskými hoľami zložky živej a neživej prírody, vyhľadávať v okolí konkrétne príklady, vysvetliť dôležitosť pre nás. Hrať sa športové 20

21 a súťaživé hry, oceniť kamarátove schopnosti, hľadať ukrytý poklad, obdarovať kamaráta. Zbierať prírodniny, vytvárať z nich obrázky a mozaiky. Každý rok v máji si užívame pohodu na celodennom výlete na chate Osikovo pod Martinskými hoľami, kde je krásne ticho, pokoj a čerstvý vzduch. Máme šťastie, že vždy po upršaných dňoch sa vyčasí a my mávame nádherné slnečné počasie. Aj tento rok tak bolo. Po príchode a zložení veci sme si spravili na lúke celá škôlka rozcvičku. Pani zástupkyňa Marianna Koklesová všetky deti privítala, oboznámila s programom, pripomenula pravidlá slušného správania sa v prírode. Kým pani učiteľky nachystali súťaže a športové náradie, mohli sa deti chvíľu voľne vyšantiť na tráve. Po súťažiach a športových aktivitách si deti oddýchli a nabrali sily pri malej desiate, ktorú si doniesli v batôžkoch z domu. Plní energie sme sa rozdelili do skupín a každá sa vybrala iným smerom do lesa objavovať krásy prírody. Hľadali zložky živej a neživej prírody, kvety hmyz, stromy, kríky... pomenovávali ich, opisovali, spoznávali prostredníctvom zmyslov. Pripomínali si, že prírodu treba chrániť a krásu vnímať predovšetkým očami. Každá pani učiteľka nenápadne ukryla v lese poklad. Zatiaľ sa škôlkari vrátili do chaty na chutný obed, ktorý navarili šikovné pani kuchárky. Po obede si deti oddýchli pri vyfarbovaní pracovných listov alebo omaľovánok. Potom sa podľa tried opäť vybrali do lesa s cieľom nájsť stratený poklad. Orientovali sa podľa označenej trasy. Každá trieda mala farebné odlíšenú trasu krepovým papierom. V nájdenom poklade si deti našli sladké dobroty, odmeny a medaile. Deti sa vracali na chatu s víťazoslávnym úsmevom na tvári, že sa im podarilo nájsť poklad. Potom nasledovali voľné hry so športovým náradím a balenie. Do škôlky sme sa vracali plní zážitkov a energie. Návšteva mestskej polície ŠC: Navštíviť policajnú stanicu v MČ Ľadoveň. Pozorovať policajtov pri práci, oboznámiť sa s priestormi sídla MP. Počúvať s porozumením, odpovedať na otázky. (Vyhodnotenie projektu AX) S kamarátom Axíkom nás mestskí policajti pozvali na návštevu do zrekonštruovaných priestorov mestskej polície v MČ Ľadoveň. Naša pani policajtka z projektu nás privítala pred budovou. Pripomenuli sme si pravidlá slušného správania a policajtka nás poprosila, aby sme sa presúvali po budove v tichosti, keďže je kolegovia pracujú a hlukom by sme ich vyrušovali pri práci. Prezreli sme si celú vynovenú budovu, prešli sme cez všetky miestnosti. Veľmi nás zaujal kamerový systém v meste, rozmiestnenie kamier a práca s nimi, odhaľovanie priestupkov a ochraňovanie obyvateľov mesta. Naša návšteva končila v peknej zasadačke, 21

22 kde sme si zrekapitulovali videné, porozprávali sme si zážitky a dojmy z návštevy a deti dostali darčeky. V rámci otužovania a udržovania zdravého životného štýlu sme išli do MŠ peši (asi 4km). Hasiči v MŠ ŠC: Pozorovať pri práci hasičov. Zapojiť sa smelo do ponúknutých aktivít (triafať z prúdnice na cieľ). Navrhnúť postup pri záchrane ranených, hasení ohňa... Oboznámiť sa s hasičskou technikou. Priblížiť svoju zaujímavú, ale aj náročnú prácu prišli deťom a ich rodičom do MŠ hasiči z DHZ Priekopa. Po olovrante deti a ich rodičia z celej MŠ už nedočkavo čakali na školskom dvore návštevu hasičov. Tí prišli na terénnom aute, vybalili techniku, predstavili ju, porozprávali o nej, pomenovali ju, opísali na čo slúžia a kedy ju používajú. Ukázali aj jednotlivé typy výstroje a popísali kedy, ktorý používajú pri rôznych druhoch výjazdov. Deti zapájali do záchranárskych aktivít, pripomenuli bezpečnosť pri hrách vonku aj doma. Na trávniku v špeciálnej nádobe zapálili oheň a ukázali ako sa hasí práškovým hasiacim prístrojom. Pozerali s nadšením a so zatajeným dychom Deti aj pani učiteľky mali možnosť vyskúšať si hasičskú výstroj, nafukovacie nosidlá, jazdu v terénnom aute po školskom dvore okolo budovy MŠ. Najviac sa tešili, keď mohli triafať prúdnicami na plechovkový cieľ. V závere návštevy vyskúšali odolnosť hasičského výstroja jedného z hasičov, keď na neho,spustili poriadny prúd vody. Deti všetkých pletí ŠC: Navštíviť jednotlivé kontinenty sveta vytvorené v jednotlivých triedach. Spoznávať kultúru niektorých krajín, oblečenie, kultúrne aj štátne symboly, ochutnávať typické jedlá, nápoje, počúvať hudbu danej krajiny, tancovať tance. Kresliť deti rôznych pletí na rôzne formáty papiera s využitím techník podľa vlastného výberu. Každoročne oslavujeme deň detí a predlžujeme si ho na týždeň s názvom Týždeň detských radostí. Každý deň býva niečím výnimočný: kreslíme kriedami na chodník, robíme diskotéku, organizujeme divadelné predstavenia, výlety, súťaže, navštevujeme rôzne podujatia pre deti, šantenie na ihriskách... Vždy sa snažíme, aby boli oslavy každý rok iné. Preto sme vymysleli akciu Deti všetkých pletí. Každá z tried sa premenila na jeden kontinent alebo krajinu. Navštívili sme 22

23 Afriku, Áziu, Európu so Slovenskom, Arktídu. V každej triede nás privítala pani učiteľka prezlečená za obyvateľku tej- ktorej krajiny. V horúcej rovníkovej Afrike to bola černoška s malými černošatami, slameným príbytkom, hudbou, tancom, spevom, hudobnými nástrojmi, zvieratami a loveckými potrebami. V Ázii nás privítali číňanka a japonka s typicky ázijským príbytkom, hudbou, jedlom, zvykmi a tradíciami, nádobami, paličkami, mincami, všetkých pohostili ryžovým mliekom a ázijskými dobrotami. Európu reprezentovalo najmä Slovensko, privítali nás pani učiteľky a niekoľko detí v krojoch. Pustili nám slovenskú hymnu, viala zástava, pomenovali známe kopce a pohoria, spomenuli niekoľko dôležitých zvykov a tradícií. Všetci boli pohostení haluškami a žinčicou a v pozadí hrala terchovská hudba. Naposledy sme navštívili Antarktídu. Svet ticha, večného snehu a ľadovej krásy. Privítali nás ľadové medvede, psí záprah, tučniaky, iglu aj s obyvateľom v kožušinách, puškou a udicou. Porozprával nám o živote v krajinách snehu a ľadu, kde všade na Zemi je trváci sneh, aké majú zvyky a tradície. Zachytali sme si ryby aj nás pohostil nás rybími dobrotami, rybacím šalátom a nátierkami, sušeným sobím mäsom. Deťom sa doobedňajšie putovanie kontinentmi veľmi páčilo, poobede sme hostili a previedli krajinami rodičov. Akcia mala veľký úspech a zúčastneným sa páčila. Rozprávková noc predškolákov ŠC: Vyzdobiť triedu na slávnostnú príležitosť. Recitovať básne na rozlúčkovej besiedke so správnou výslovnosťou s dýchaním pri reči. Rešpektovať pravidlá slušného správania počas návštevy reštaurácie, čokoládovne a centra mesta. Dovidenia kamaráti už ideme do školy... spievali predškoláci na rozlúčkovej besiedka spojenej s rozprávkovou nocou predškolákov. Deti predviedli rodičom a hosťom na besiedke svoju všestrannú šikovnosť prostredníctvom mnohých básní, piesní, tanečných choreografií z muzikálu Neberte nám princeznú. Prezentáciou fotografií si aj rodičia zaspomínali na škôlkarské časy, začiatky zážitky a niektorým sa vykotúľala z oka aj slzička. Slávnostná časť programu vyvrcholila, keď si deti nasadili na hlavy taláre a zložili pred všetkými slávnostný sľub, že v škole nesklamú a pani učiteľky im odovzdali spomienkové darčeky aj pomôcky do základnej školy. Potom sa deti rozlúčili s rodičmi, aby mohli stráviť noc v škôlke a poriadne sa s ňou rozlúčiť. Nie všetky deti však v MŠ ostali. Niektoré nenabrali odvahu a išli s rodičmi domov. Po rozlúčke pani učiteľky rozkrájali deťom tortu, pripravili ovocnú hostinku, aby sa občerstvili po dlhom programe. Potom nasledoval výlet do centra mesta, kde umiestnili svoje rozlúčkové tablo v jednej z čokoládovní 23

24 a pokračovali do reštaurácie na slávnostnú večeru. Po večeri sa zahrali na detskom ihrisku. Nasledovala zmrzlina, prechádzka večerným mestom, návrat do MŠ, sprchovanie, pyžamová party s hudbou a rozprávková noc. Ráno po prebudení si deti medzi sebou rozprávali sny, ktoré sa im v noci snívali, zážitky a dojmy z noci aj z besiedky. Po raňajkách sa ešte chvíľu pohrali s hračkami a spokojní, nadšení, plní zážitkov odchádzali domov a rodičom už po ceste rozprávali svoje dojmy. DOD v kasárňach Sever ŠC: Pozorovať pri práci vojakov, spoznávať vojenskú techniku, autá, zapájať sa do hier a aktivít. V júni sme celá MŠ navštívili blízke kasárne na Severe pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Prichystaných bolo pre nás niekoľko stanovíšť. Najviac však lákala deti bojová a zabezpečovacia technika Práporu výcviku. Všetky autá sme si popozerali, do niektorých sme aj nastúpili a videli vo vnútri všeličo zaujímavé. Pútavou bola aj ukážka vybraných druhov ručných aj historických zbraní, uniforiem, súťažné a zábavné aktivity či maskovacie maľovanie na tvár. Deti lákala aj hasiaca pena, ktorú vytvorili na trávnatej ploche hasiči, no pani učiteľky deťom dovolili iba chytiť do ruky a ovoňať. Plní zážitkov sme sa vracali do MŠ. 24

25 ZÁVER Rómske deti žijú dvojakým spôsobom. Doma sú rovnocennými partnermi, kým v spoločnosti detí z materskej školy sa stretávajú s odmietaním. Požaduje sa od nich také správanie, ktoré vo svojom spoločenstve nepoznajú. Je potrebné aby sme im vytvárali také podmienky, ktoré im umožnia v činnosti prežiť a precítiť pochvalu za dobré správanie, uznanie za zapojenie do skupinových hier a podobne. Učitelia by mali zohľadňovať ich spôsob života a uplatňovať netradičné, ale v konečnom dôsledku efektívne spôsoby pedagogického riadenia. Učitelia by mali okrem pochvál, individuálneho prístupu, uplatňovania skupinovej práce, redukcie obsahu učebných osnov, využívania didaktických hier, aktivizujúcich metód a učebných pomôcok venovať pozornosť motivačnej fáze edukačného procesu, zážitkovému a aktualizovanému učeniu, využívať nácvik krátkych básní, riekaniek..., umožniť deťom vyjadrovať sa pohybom, tancom, mimikou apod. Aktivitami v našej práci sme rozvíjali sociálne kompetencie rómskych detí a pomáhali sme im začleňovať sa do kolektívu. Podporovali sme rómsku kultúru a jedinečnosť, upevňovali medziľudské vzťahy a kamarátstvo medzi rómskymi deťmi a nerómskymi deťmi. Aktivitami sme ponúkli námety na prácu a integráciu detí do života v MŠ. Je potrebné viac sa zaujímať o projekty, ktoré sú orientované na edukáciu rómskych detí, hlavne o tie, ktoré plne rešpektujú ich špecifiká a ponúkajú programy alternatívnej edukácie s upraveným obsahom a organizáciou. 25

26 ZOZNAM BILIOGRAFICKÝCH ODKAZOV BAĎURÍKOVÁ, Z. a kol Metodické námety pre učiteľov a asistentov učiteľov v materských školách. Prešov : Rokus s.r.o., ISBN KOVÁŘIKOVÁ, E. NIŽNÍKOVÁ, J Stratégie rozvíjania rómskych detí predškolského veku. Prešov : Rokus s.r.o., ISBN PETRASOVÁ, A Metódy úspešného učenia. In: Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti výchovy a vzdelávania a zlepšenie životných podmienok - PHARE 2002/ , Bratislava: VALACHOVÁ, D. - KADLEČÍKOVÁ, Z Vzdelávanie Rómov. Bratislava : SPN, ISBN Interné zdroje MŠ na Ul. Kpt. Nálepku 26

27 FOTODOKUMENTÁCIA Návšteva Gazdovského dvora Turčianske Kľačany Deň mlieka Divy sveta OC Tulip Kamarát AX a zdravotná sestra 27

28 Vystúpenie sokoliarov Šarkaniáda Začarované kráľovstvo zdravia 28

29 Turistická vychádzka vo Valči Program saunovania Čert a Mikuláš 29

30 Vianočné besiedky Večerná návšteva Hvezdárne Karneval v CVČ Kamarát 30

31 Návšteva kníhkupectva Panta rhei Okresná knižnica v Martine Vynášanie Moreny 31

32 Veľká noc v Skanzene Deň Zeme Hráme sa s Hurbankom 32

33 Martinské olympijské hviezdičky Plavecký výcvik Chata Osikovo 33

34 Návšteva mestskej polície Hasiči v MŠ Deti všetkých pletí 34

35 Rozprávková noc predškolákov DOD v kasárňach Sever 35

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY A RODIČOV DETÍ

SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY A RODIČOV DETÍ Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: SPOLUPRÁCA MATERSKEJ

Více

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október ŠKVP Učebné osnovy Učebné osnovy vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacej činnosti. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Učebné

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Inovačné formy spolupráce

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY

PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY PONDELOK VÝZNAM A VYUŽITIE VODY Už druhýkrát sa nám podarilo uskutočniť pre deti našej MŠ projektový týždeň. Význam takýchto týždňov spočíva v tom, že deti si osvoja poznatky skôr, pretože vidia, skúšajú,

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny:

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny: Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Diferencovaná a kooperatívna

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Súťažili sme v tipovaní výsledkov hokeja MS.

Súťažili sme v tipovaní výsledkov hokeja MS. Súťažili sme v tipovaní výsledkov hokeja MS. V máji sme si urobili súťaž, kde sme sledovali stretnutia slovenských hokejistov a tipovali sme možný výsledok zápasu. Najlepšie zo všetkých tipovala zápasy

Více

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie. v školskom roku 2017/2018

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie. v školskom roku 2017/2018 Podporte naše občianske združenie (Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri materskej škole) pri nakupovaní cez internetové obchody. Ak nakupujete na internete a chcete nás pri tom

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

Remeslo má zlaté dno I.

Remeslo má zlaté dno I. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Vyhodnotenie 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do kníh spája školy: Čítam, čítaš, čítame.

Vyhodnotenie 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do kníh spája školy: Čítam, čítaš, čítame. Vyhodnotenie 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do kníh spája školy: Čítam, čítaš, čítame. Naša Základná škola s materskou školou v Červeníku sa zapojila do projektu Záložka do kníh spája školy

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Plán podujatí na rok 2016

Plán podujatí na rok 2016 Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesra č. 419/49m 044 02 Turňa nad Bodvou, Tel: 055 / 466 2101 JANUÁR Plán podujatí na rok 2016 3.1.2016 Novoročné posedenie spevokolu Búzavirág 16.00 spevokol

Více

Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností Odpovede nie je možné upraviť Európsky týždeň odborných zručností Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného formulára. Ak sú informácie o Vašom

Více

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 September: Nočníkové trampoty. Ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ? Čo by malo dieťa vedieť v 4-5 roku života. Spolupráca s

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME tlačenie kapusty ZREALIZOVANÉ AKTIVITY výstavka jesenných plodov vo vestibule školy lokálna desiata ovocné a zeleninové šaláty a

Více

Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, Žilina

Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, Žilina Máj 2015 v zariadení Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina 13. 5. 2015-5. ročník Biblickej olympiády Klienti nášho zariadenia, Anka Boggerová, Miško Holec, Ing. Peter Dubovký,

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY Mesiac Moji noví kamaráti (mená, značky, režim dňa...) IX. Vítame vás v MŠ Ja a moja rodina (členovia rodiny, rozdiely doma a v MŠ..) Kto sa o nás postará (profesie,

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: DOPRAVA IDEME NA VÝLET Autor: Ľubica Kotercová, Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin Cesta na kurikulum: Ľudia TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť

Více

Mgr. Jacková Martina Dromoro IV. časť

Mgr. Jacková Martina Dromoro IV. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Program: POTULKY AFRICKÝMI SAVANAMI Charakteristika biotopu saván, význam a ohrozenie saván, rastlinstvo a

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

VÝMENNÝ POBYT GRANADA BRATISLAVA. OKTÓBER 2017

VÝMENNÝ POBYT GRANADA BRATISLAVA. OKTÓBER 2017 VÝMENNÝ POBYT GRANADA BRATISLAVA. OKTÓBER 2017 Vďaka výmennému, štúdijno-kultúrneho pobytu sme si mohli vychutnať týždeň v nádhernom meste Granada. Rodiny zo školy IES Miguel de Cervantes nás prijali ako

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Špeciál 4. B. Prichádzame so špeciálom o Škole v prírode v RZ Oliwa v Trenčianskej Teplej.

Špeciál 4. B. Prichádzame so špeciálom o Škole v prírode v RZ Oliwa v Trenčianskej Teplej. Špeciál 4. B Prichádzame so špeciálom o Škole v prírode v RZ Oliwa v Trenčianskej Teplej. Hneď na prvej hodine v ŠvP sme si spoločne zhotovili myšlienkovú mapu o našich očakávaniach. A že ich bolo! Otázka

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Potrebujem: tiket, mapa, bicykel, kolobežka, vhodná obuv, obrázkový materiál, štikačka, odmeny, autobus, maňuška Ježka Separka

Potrebujem: tiket, mapa, bicykel, kolobežka, vhodná obuv, obrázkový materiál, štikačka, odmeny, autobus, maňuška Ježka Separka Aktivita: NESTRATÍM SA, LEBO VIEM, ŠETRÍM, TRIEDIM, ČISTÍM Autor: Ing. Katarína Lukáčová, Materská škola Dénešova 53, Košice Cesta na kurikulum: TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Ja som 2 6 rokov Nestratím

Více

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava...

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava... Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov: Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných

Více

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu

Více

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Cieľová skupina bola oslovená v rámci projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC). Cieľom dotazníka je zistiť záujem osôb so špeciálnymi

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Súbor pracovných listov Domov a práca 5.roč. II.časť

Súbor pracovných listov Domov a práca 5.roč. II.časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Charakteristika prierezovej témy: Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Časový rozpis & dôležité dátumy

Časový rozpis & dôležité dátumy Časový rozpis & dôležité dátumy Internet/web-stránka Marec 2012 Pozvánka Júl 2012 Bulletin 1 September 2012 Rezervácie Hotelov Január 2013 (pre Feder.) Bulletin 2 Február 2013 Prejavenie záujmu do 30.

Více

Prospech žiakov. Dochádzka žiakov. Štruktúra tried. Zamestnanci. Časť B materská škola. 2. ods. 1 b. Údaje o počte žiakov. Počet žiakov školy: 95

Prospech žiakov. Dochádzka žiakov. Štruktúra tried. Zamestnanci. Časť B materská škola. 2. ods. 1 b. Údaje o počte žiakov. Počet žiakov školy: 95 Časť B materská škola 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov Počet žiakov školy: 95 Počet tried: 4 Podrobnejšie informácie: Trieda CH D Spolu Trieda A 17 8 25 Trieda B 17 7 24 Trieda C 8 16 24 Trieda D 14 8

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Súbor pracovných listov predmetu DOMOV A PRÁCA v 3. ročníku- 1.časť

Súbor pracovných listov predmetu DOMOV A PRÁCA v 3. ročníku- 1.časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Projekt: Vianočné video Október 2012 Podstata a fázy projektu I. fáza - zozbierame videí s vopred zadaným scenárom - 10 najlepších z týchto videí vyhrá stavebnicu

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

HODINA S EKOSTOPOU FORMULÁR AKTIVITY 2012/2013

HODINA S EKOSTOPOU FORMULÁR AKTIVITY 2012/2013 HODINA S EKOSTOPOU FORMULÁR AKTIVITY 2012/2013 Autor Kontakt Škola MGR. DANIELA VALOVÁ e-mail: valova.d@gmail.com telefón: 0910563573 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, FRAŇA KRÁĽA 838, ŽARNOVICA Kategória B1 I. stupeň ZŠ

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Plán práce predmetovej komisie jazykov

Plán práce predmetovej komisie jazykov Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou, Ul. Československej armády 15 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 31302904 školský rok:

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Program: POTULKY AFRICKÝMI SAVANAMI Charakteristika biotopu saván, význam a ohrozenie saván, rastlinstvo a

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Forma diferencovanej

Více

Režim dňa Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Grňová 2014

Režim dňa Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Grňová 2014 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Režim dňa Pracovné listy

Více

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 SEPTEMBER 2012 IX. Spoločensko-vedná Organizácia žiakov, režim dňa, povinnosti služby, príchod a odchod žiakov, pozdrav, oslovenie, správanie

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA TRIEDA: IV.B

PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA TRIEDA: IV.B PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA ŠK. ROK 2011/2012 TRIEDA: IV.B Celoročný projekt: Cestovatelia v čase a priestore Triedna učiteľka: Mgr. Martina Pašková CELOROČNÁ TÉMA: Cestovatelia v čase a priestore Projekt CESTOVATELIA

Více

Časovo tematický plán z predmetu vlastiveda

Časovo tematický plán z predmetu vlastiveda Časovo tematický plán z predmetu vlastiveda Ročník : druhý Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, hodinová dotácia so ŠVP Hodina Téma Obsah (obsahový

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca asistenta učiteľa s rodinou a inými subjektmi

Více

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Oblasti a metódy diagnostikovania

Více

OBČASNÍK NEVÄDZA č.1. A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS

OBČASNÍK NEVÄDZA č.1. A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS OBČASNÍK NEVÄDZA č.1 A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS Ahojte! Vitajte v novom školskom roku! Tešíme sa na Vás!!! Prajeme úspešný štart, veľa síl a radosti. Príhovor Novinky Akcie školy A opäť

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4.

Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4. Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4. a 6 - tych ročníkov Základný text : Lk 2,1-20 V tých dňoch vyšiel

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca Obec Veľký Slavkov patrí zaiste medzi jednu zo vstupných brán Vysokých Tatier. Leží iba necelé štyri

Více

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy Program: POTULKY AFRICKÝMI SAVANAMI Charakteristka biotopu saván, význam a ohrozenie saván, rastlinstvo

Více

BLOKOVÉ VYUČOVANIE Kooperatívne učenie sa 1. BLOK literatúra a slohový výcvik A/ Literatúra (práca so súvislým textom)

BLOKOVÉ VYUČOVANIE Kooperatívne učenie sa 1. BLOK literatúra a slohový výcvik A/ Literatúra (práca so súvislým textom) BLOKOVÉ VYUČOVANIE Kooperatívne učenie sa 1. BLOK literatúra a slohový výcvik A/ Literatúra (práca so súvislým textom) Cieľ: Získavanie a využívanie informácií Proces porozumenia: vyhľadávanie informácií

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

ISCED ročník: riadi PhDr. Bohdana Cibuľová, zástupkyňa riaditeľa školy

ISCED ročník: riadi PhDr. Bohdana Cibuľová, zástupkyňa riaditeľa školy Základná škola má právnu subjektivitu. Zriaďovateľom je mesto Stupava. Štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ Mgr. Ladislav Csillaghy. Učebné varianty: ISCED 1-1. - 4.ročník: riadi Mgr. Ľubica Klasová,

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30.

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠkVP Ročník Škola Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Náboženská výchova 1 hodina týždenne 33 hodín ročne Otvárame bránu do

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre Prezentácia projektu Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní pod názvom: Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Projekt: Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Vytváranie prostredia

Více

Život dažďovej kvapky

Život dažďovej kvapky Život dažďovej kvapky Organizačná forma vyučovania: Daltonské blokové vyučovanie /5 vyučovacích hodín/ Dátum: 20.11.2015 Trieda: 3.A Téma: Putovanie vodnej kvapky Formy a metódy: frontálna práca, práca

Více