CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka"

Transkript

1 CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products

2 Možnosti dodání a technické změny vyhrazeny. Údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. / Dodávky záleží na dostupnosti Copyright Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument i na jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen. Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument a jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen. Obchodní známky CVWC1325 je obchodní známka společnosti Fire & Security Products GmbH & Co. ohg. Microsoft je registrovaná obchodní známka a Windows je obchodní známka společnosti Microsoft Corporation. Veškeré další názvy produktů nebo společností, na něž tato příručka explicitně odkazuje, jsou uváděny pouze za účelem identifikace či popisu a mohou představovat obchodní známky nebo registrované obchodní známky příslušných vlastníků. Jak nás kontaktovat Máte-li jakékoliv dotazy či návrhy týkající se produktu nebo této dokumentace, kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti SIEMENS. Fire & Security Products GmbH & Co. ohg D Karlsruhe Rovněž můžete navštívit naši webovou stránku na adrese Školicí kurzy Společnost Siemens Fire Safety & Security Products poskytuje ke všem svým produktům školení. O tomto dokumentu Tato příručka poskytuje informace, které budete potřebovat k instalaci a konfiguraci kopulové kamery CVWC1325. Doporučujeme vám, abyste si ji před zahájením instalace alespoň jednou přečetli. Orientační průvodce Tipy a informace

3 Obsah 1 Bezpečnost Cíloví čtenáři Obecná bezpečnostní opatření Transport Instalace Čištění Parametry čipu CMOS Význam signálních slov Význam symbolů vyjadřujících riziko Směrnice EU Technické údaje Rozměry Parametry produktu Objednací údaje Obsah balení Informace o částech kamery a konektorech Informace o částech kamery Informace o konektorech Ovládání funkce alarmu a B.C.G Ovládání funkce RS Kroucená dvoulinka videovýstupu Připojení vstupu napájení Připojení videovýstupu Zakončovací odpor RS Ovládací joystick OSD Hierarchie nabídky OSD Instalace kamery Instalace Použití výstupu BNC kompozitního videa Použití videovýstupu přes kroucenou dvoulinku Nastavení funkcí HLAVNÍ PŘEDVOLBA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZÁVĚRKA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ OBJEKTIVU HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - REŽIM VYVÁŽENÍ BÍLÉ HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZESÍLENÍ HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - GAMA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - CLONA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ ŠIROKÉ DYNAMIKY HLAVNÍ - NASTAVENÍ D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N REŽIM D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N PRODLEVA D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N ÚROVEŇ D/N HLAVNÍ MOŽNOSTI HLAVNÍ MOŽNOSTI - ZRCADLO HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYTOST HLAVNÍ MOŽNOSTI BAREVNÝ MONOSKOP HLAVNÍ MOŽNOSTI - DNR

4 HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYSTÉM HLAVNÍ - MOŽNOSTI - AUTOMATICKÉ ODHLÁŠENÍ HLAVNÍ - MOŽNOSTI - DÁLKOVÉ OTEVŘENÍ NABÍDKY HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ HLAVNÍ - DALŠÍ NASTAVENÍ - ID DISPLEJE KAMERY HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - ID HLAVNÍ - DALŠÍ NASTAVENÍ - TEXT ALARMU/POHYBU HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - ALARM HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - POHYB HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - KROUCENÁ DVOULINKA HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - RELÉ VÝSTUPU ALARMU HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - ADRESA HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - PROTOKOL HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - PŘENOSOVÁ RYCHLOST HLAVNÍ - SOUKROMÁ ZÓNA HLAVNÍ - KOMPENZACE PROTISVĚTLA HLAVNÍ - SYNCHRONIZACE HLAVNÍ - UKONČIT HLAVNÍ - ZRUŠIT HLAVNÍ - VÝCHOZÍ Údržba Likvidace Rejstřík klíčových slov

5 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Cíloví čtenáři Pokyny v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro následující cílové čtenáře: Cíloví čtenáři Kvalifikace Činnost Stav produktu Instalační technik Technické školení pro stavební nebo elektrické instalace Personál uvádějící zařízení do provozu Technické školení pro stavební nebo elektrické instalace. Produktové školení je doporučeno. Instalace produktu, jednotlivých komponentů produktu nebo náhradních součástí. První uvedení produktu do provozu nebo změny stávající konfigurace. Komponenty produktu ještě nejsou nainstalovány nebo potřebují vyměnit či upravit. Produkt je nainstalován, ale ještě není nakonfigurován, nebo je potřeba změnit stávající konfiguraci. 1.2 Obecná bezpečnostní opatření Transport Před instalací, konfigurací a použitím zařízení si přečtěte všeobecné bezpečnostní pokyny. Tento dokument mějte k dispozici k případnému nahlédnutí. Tento dokument vždy předávejte spolu s produktem. Zohledněte veškeré dodatečné místní bezpečnostní standardy či předpisy specifické pro danou zemi, které se týkají projektového plánování, provozu a likvidace produktu. Poškození při transportu Obalový materiál uschovejte kvůli přepravě v budoucnu. Zařízení nevystavujte mechanickým vibracím či nárazům Instalace Všechny přípravné práce (např. uchycení příslušenství), které je třeba udělat před konečnou instalací, se doporučuje provádět v dílně. Radiové interference s jinými zařízeními v okolí Při manipulaci s moduly náchylnými na elektrostatické výboje dodržujte pokyny ESD. Poškození v důsledku nevhodného místa instalace J Je nutno respektovat parametry okolního prostředí doporučené výrobcem. Viz část 3 Technické údaje. Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření. 5

6 Bezpečnost Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli nesprávnému zapojení Zařízení připojujte pouze k napájecím zdrojům se specifikovaným napětím. Požadavky na napájení najdete na síťovém adaptéru. Dbejte na to, aby zařízení bylo trvale připojeno ke zdroji elektrické energie. Je nutno zajistit také snadno dostupný odpojovač. Toto zařízení je určeno k provozu s napájecími systémy 12 V (stejn.) / 24 V (stříd.). Nepřipojujte zařízení k žádným jiným napájecím systémům Čištění Nedotýkejte se snímacího povrchu senzoru. Pokud se povrchu snímače neúmyslně dotknete, vyčistěte jej měkkou látkou navlhčenou v lihu. 1.3 Parametry čipu CMOS Při používání kamery CMOS se můžete setkat s následujícími jevy. Tyto jevy souvisí s konstrukcí a nepředstavují žádnou vadu kamery. Svislé rozmazávání Vzorkový šum Zubatý obraz K tomuto jevu dochází při sledování velmi jasného objektu. Jedná se o neměnný vzor, který se může zobrazovat na celém monitoru při používání kamery za vysoké teploty nebo v prostředích se špatným osvětlením. Při zobrazení pruhů, rovných čar nebo podobných vzorů může být obraz na obrazovce zobrazen zubatě. 1.4 Význam signálních slov Vážnost rizika je indikována následujícími signálními slovy. Signální slovo VÝSTRAHA DŮLEŽITÉ Typ rizika Nebezpečí lehkého až těžkého tělesného poranění nebo škod na majetku. Nebezpečí selhání. 1.5 Význam symbolů vyjadřujících riziko Povaha rizika je indikována ikonami. Výstraha nebezpečí 6

7 Směrnice EU 2 Směrnice EU Prohlášení o shodě se směrnicemi EU je k dispozici u společnosti: Fire & Security Products GmbH & Co. ohg Karlsruhe Německo Evropská směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě Shoda s evropskou směrnicí 2004/108/ES byla potvrzena testováním podle následujících norem: Vyzařované interference: EN EN Class B Odolnost vůči interferencím: EN Evropská směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí Shoda s evropskou směrnicí 2006/95/ES byla potvrzena testováním podle následujících norem: Bezpečnost: EN

8 Technické údaje 3 Technické údaje 3.1 Rozměry 112 mm 140 mm Fig. 1 Rozměry 3.2 Parametry produktu Oblast snímání 5,04 mm x 3,78 mm Obrazový snímač 1/3 CMOS, PIXIM* DSP Orca D2500, 720 X 540 efektivních pixelů Systém snímání PAL: 2:1 prokládaný V: 50 Hz, H: Hz NTSC: 2:1 prokládaný V: 60 Hz, H: Hz Systém synchronizace Interní/linkový zámek nastavitelné (pouze stříd. nap.) Videovýstup BNC kompozitní, kroucená dvoulinka Horizontální rozlišení > 500 TV řádků Gama-korekce 0,45; 1,0 nastavitelné Ohnisková vzdálenost 2,8 10,0 mm Max. relativní clona Asférická F1,3 Minimální osvětlení 0,6 lx (F=1.3, AGC 30 db, 50 IRE videovýstup včetně bubliny) Dynamický rozsah 120 db Odstup signálu od šumu >48 db Pomalá závěrka 2x, 4x, 8x, 16x Řízení zesílení Nastavitelné 0, 6, 12, 18, 24 až 30 db Korekce protisvětla 6 volitelných stupňů: Střed 1, Střed 2, Horní polovina, Dolní polovina, Dveře nahoře, Dveře dole Soukromá zóna 8 bloků Detekce pohybu Alarm pohybu, Limitní hodnota spuštění: volitelné Režim D/N AUTO, COLOR, B/W, C.G, B.G Úroveň D/N VYSOKÁ, STŘEDNÍ, NÍZKÁ Prodleva D/N 0, 5, 10, 15, 20 nastavitelné Digitální přiblížení 4 x (max.), digitální posun, náklon Korekce clony VYSOKÁ, STŘEDNÍ, NÍZKÁ Vyvážení bílé barvy ATW: Rozsahy barevné teploty závisí na přednastaveném režimu Ruční: 40 kroků pomocí tlačítka pro hodnoty R a B 8

9 Ovládání clony Názvy kamery Ovládání OSD Předvolby Výchozí nastavení Dálkové ovládání Video přes kroucenou dvoulinku Alarm IN Alarm OUT Relé výstupu alarmu DNR Technické údaje Objektivy s proměnným ohniskem 24 znaků Ovládací joystick OSD Normální, Vnitřní, Vnější, ATM, TUNNEL, CASINO Výchozí nastavení obnovíte stisknutím tlačítka DEFAULT RS-485: Protokol Siemens-B/ -S/, MOLYNX-D (pouze s řídící jednotkou CKA4820 nebo videomaticemi SIMATRIX/VISILYNX VIS 3i) Coax.: MOLYNX-C Video OUT, 0, 1,5, 3, 4,5, 6 db - volitelné 1CH Nastavitelný NC, BW, OUT, ALL Volitelné NC (normálně sepnuto), NO (normálně rozepnuto) Volitelné YES, NO Sytost Nastavení -7 až 8 Zrcadlo Volitelné YES, NO Napětí 12 V (stejn.) ±10 % stabilizovaný zdroj napájení 24 V (stříd.) ±10 %, 50/60 Hz Spotřeba energie 4,8 VA (max.) Okolní podmínky, provozní -10 až +50 C/maximální relativní vlhkost 95 %, bez kondenzace Rozměry (ØxV) 140 x 112 mm Hmotnost Cca 1,15 kg *) PIXIM a Digital Pixel System jsou registrované obchodní značky společnosti PIXIM, Inc. Všechna práva vyhrazena. 9

10 Objednací údaje 4 Objednací údaje Typ Č. položky Popis Hmotnost CVWC1325- S54561-C1-A1 Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou 1,15 kg LX dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu, 500 TV řádků, PAL/NTSC, 12 V (stejn.)/24 V (stříd.) Doplňkové příslušenství, není součástí standardní dodávky PSU GF1800-8BE Napájecí zdroj pro kamery s 12V stejnosm. napájením 0,12 kg CAPA2410-P 2GF1800-8BJ Napájecí zdroj pro kamery s 24V stříd. napájením 0,30 kg CVVA-CD 2GF1086-8AH Čirá spodní kopule - odolná vůči vandalismu 0,30 kg CVVA-WMIP 2GF1086-8AN Nástěnný držák 0,50 kg CVVA-FMIP 2GF1086-8AM Sada pro zapuštěnou montáž 1,40 kg CVVA-IP 2GF1185-8AG Pevná kopule odolná vůči vandalismu MJPEG IP 0,62 kg 4.1 Obsah balení Kamera CMOS 1 kabel servisního monitoru CD se softwarem pro dálkové ovládání CD obsahující software pro dálkové ovládání a podrobnou příručku k obsluze 2 upevňovací šrouby 2 hmoždinky Montážní šablona Pokyny pro instalaci a provoz Šroubovák Trubkový adaptér Trubkový spoj 10

11 Informace o částech kamery a konektorech 5 Informace o částech kamery a konektorech 5.1 Informace o částech kamery mm mm Ovládání alarmu/bcg (AL OUT, AL IN/B/C, COM, GND) 12 Konektor CN1 2 Ovládání RS485 (D+, D-) 13 Konektor CN2 3 Kroucená dvoulinka videovýstupu (TP+, TP-) 14 Zakončovací spínač RS485 4 Napájecí kabel (± DC 12 V nebo AC 24 V) 15 Montážní otvor jednotky 5 Videovýstup (konektor BNC) 16 Joystick OSD 6 Vstupní otvory kabelů 17 Šroubová zátka kabelového otvoru 7 Základní jednotka 18 Nastavovací držák kamery 8 Polokoule kopule 19 Nastavení osy 9 Páčka/pojistný šroub přiblížení 20 Vnitřní vložka 10 Páčka/pojistný šroub zaostření 21 Bezpečnostní šrouby 11 Výstup monitoru 22 Bezpečnostní šroubovák 11

12 Informace o částech kamery a konektorech 5.2 Informace o konektorech Ovládání funkce alarmu a B.C.G Žlutý vodič: Výstup alarmu Červený vodič: COM Černý vodič: G (uzemnění) Oranžový vodič: Vstup alarmu nebo B.G, C.G Obvodová smyčka výstupu alarmu. Podrobný popis najdete v části VÝSTUP ALARMU v kapitole Nastavení funkcí. 1. Tyto kolíky jsou funkcí B.G nebo C.G, když je režim D/N nastaven na B.G nebo C.G. Podrobný popis najdete v části REŽIM D/N v kapitole : HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N REŽIM D/N. 2. Tyto kolíky jsou funkcí alarmu, když režim D/N není nastaven na B.G nebo C.G a činnost alarmu je v režimu OUT, BW, ALL. Podrobný popis najdete v části ČINNOST ALARMU v kapitole 6.2: Nastavení funkcí Ovládání funkce RS485 Hnědý vodič: DATA+ Černý vodič: DATA- Signál RS Kroucená dvoulinka videovýstupu Modrý vodič: Kroucená dvoulinka + Černý vodič: Kroucená dvoulinka - Signál kroucené dvoulinky Připojení vstupu napájení Bílý vodič: Napájení + Černý vodič: Napájení - NAPÁJENÍ: DC 12 V nebo AC 24 V Připojení videovýstupu Výstup videosignálu Signál kompozitního videa 12

13 5.2.6 Zakončovací odpor RS485 Informace o částech kamery a konektorech ON (ZAP) S koncovým odporem 100 ohmů (VYP) Bez koncového odporu Ovládací joystick OSD Ovládací joystick OSD Nabídka OSD se ovládá pohybem joysticku NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA a jeho stiskem. 13

14 Informace o částech kamery a konektorech 5.3 Hierarchie nabídky OSD PRESET NORMAL INDOOR OUTDOOR ATM TUNNEL CASINO CAMERA SETUP SHUTTER X2 X4 X8 LENS LEVEL 1 ~ 10 X16 WB MODE ATW MANUAL R: 1~40 B: 1~40 MAIN MENU GAIN GAMMA APERTURE LOW MID HIGH WD LEVEL 0 ~ 10 D/N MODE AUTO B/W COLOR B.G C.G D/N SETUP D/ N DELAY 0 SEC 5 SEC 10 SEC 15 SEC D/N LEVEL LOW MID HIGH 20 SEC OPTION MIRROR ON DZOOM ZOOM 1~4 PAN -5~5 ` ` ` TILT -5~5 CHROMA -7~8 COLOR BAR ON DNR ON SYSTEM PAL NTSC AUTO LOG ON REMOTE OPEN MENU CODE ON Lock Preset Code 1~9 14

15 Informace o částech kamery a konektorech CAMERA ID DISPLAY ID 24 Char ON ALARM /MOTION TEXT BOTTOM LEFT RIGHT CENTER ALARM ALARM ACTION OUT BW ALL ALARM DELAY 0 SEC 5 SEC 10 SEC 15 SEC MOTION ON 20 SEC MOTION LEVEL 0~255 OTHER SETUP MOTION MOTION DETECT AREA SET.. ALARM OUT ON MOTION DELAY 0 SEC 5 SEC 10 SEC 15 SEC TWISTED PAIR 0dB 1.5dB 3dB 20 SEC ALARM OUT RELAY NO NC 6dB 4.5dB ADDRESS 1~255 REMOTE CONTROL PROTOCOL Siemens-B MOLYNX-C MOLYNX-D Siemens-S BAUD RATE PRIVACY ZONE 8 PRIVACY ZONES BLC CENTER1 CENTER2 UP-HALF DOWN-HALF DOOR-DOWN DOOR-UP SYNC INT LL:0~300 15

16 Instalace kamery 6 Instalace kamery 6.1 Instalace Připojení kabelů (a) Pomocí bočního kabelového otvoru 1. Povolte šroubovou zátku bočního kabelového otvoru (17). Vyšroubujte zátku. 2. Připojte kabel BNC (5) k video konektoru. 3. Připojte kabel zdroje napájení (4) k napájecímu konektoru. Můžete použít připojení 24 V (stříd.) nebo 12 V (stejn.). UPOZORNĚNÍ Při použití stejnosměrného napájení zkontrolujte správnou polaritu. V případě nesprávného připojení nebude kamera správně fungovat a/nebo může dojít k jejímu poškození. 4. Vyčistěte závitové drážky ve spodním kabelovém otvoru a našroubujte do něj vyšroubovanou zátku, čímž zamezíte průniku vlhkosti dovnitř pouzdra. (b) Pomocí spodního kabelového otvoru Kabel BNC a napájecí kabel jsou protaženy spodním kabelovým otvorem (výrobní nastavení). Připojte kabely k příslušným konektorům (4), (5). Upevnění kamery 1. Na montážní plochu přiložte šablonu a označte si otvory. 2. Vyvrtejte označené otvory. 3. Zastrčte do otvorů hmoždinky. 4. Přišroubujte jednotku dodanými šrouby. UPOZORNĚNÍ Chcete-li před připevněním jednotky zajistit její vodotěsnou klasifikaci, základna kopule se musí kompletně utěsnit vodě odolným silikonem zamezujícím průniku vody. Buďte opatrní při instalaci trubky/zátky do kabelového otvoru; šroubovací část trubky/zátky musí mít délku max. 12 mm, jinak by poškodila vnitřek jednotky. Nastavení polohy kamery 1. Uchopte objektiv tak, aby se neotáčel. 2. Povolte nastavovací držák kamery (18) a nastavovací kolečko (19). UPOZORNĚNÍ Nepovolujte pojistný kroužek, pokud nedržíte objektiv na místě. Objektiv by se jinak mohl otáčet s pojistným kroužkem a mohl by se zkroutit kabel. 3. Natočte objektiv do požadované polohy. Pokud se kamera neotáčí lehce, zcela povolte pojistný kroužek. Pojistný kroužek má vnitřní zarážku a nevypadne. UPOZORNĚNÍ Neotáčejte objektiv o více než 360, jinak by mohlo dojít k odpojení nebo přetržení vnitřních kabelů. 16

17 Instalace kamery 4. Lehce utáhněte nastavovací držák kamery (18) a nastavovací kolečko (19) Nastavení přiblížení a zaostření 1. Otočením proti směru hodinových ručiček povolte páčku/pojistný šroub přiblížení (9). 2. Otáčením přibližovacího kroužku nastavte požadovaný obraz. 3. Otočením proti směru hodinových ručiček povolte páčku/pojistný šroub zaostření (10). 4. Otáčením zaostřovacího kroužku nastavte zaostření. 5. Při potřebě dalšího nastavení opakujte kroky uvedené výše. 6. Utáhněte páčku/pojistný šroub přiblížení (9) a páčku/pojistný šroub zaostření (10). UPOZORNĚNÍ Utáhněte pojistné šrouby, aby nastavení zůstalo v platnosti. 7. Uchopte objektiv a utáhněte nastavovací držák kamery (18) a nastavovací kolečko (19) Volitelná nastavení Pomocí clony nastavte konečný jas obrazu Před prováděním jakýchkoli nastavení si přečtěte a poznamenejte parametry kamery. Během tohoto postupu může obraz blikat nebo být zkreslený. Jedná se o normální jej během této operace. Po jejím dokončení se obraz vrátí do normálního stavu. Mezi doplňkové funkce kamery patří Lineární AGC (automatické řízení zesílení) 18 db-30 db Nastavení úrovně černé (0 9 IRE) Předdefinovaná pole kompenzace protisvětla (řízení podsvícení) Ostrost (nízká/střední/vysoká) Zobrazení parametrů kamery Zápis do paměti kamery Obnovení výchozího výrobního nastavení Uložení a načítání parametrů ze souboru Připevnění polokoule kopule k základní jednotce Měkkou utěrkou nepouštějící vlákna očistěte nečistoty a otisky prstů z polokoule kopule. 1. Očistěte spojovací plochy jednotky. 2. Přiložte polokouli kopule k základní jednotce. 3. Vyrovnejte šrouby na polokouli kopule (8) s otvory pro šrouby (3 otvory) na základní jednotce (7). 4. Držte pouzdro kopule ve správné poloze, šroubovákem (22) utáhněte tři šrouby (21) a zajistěte polokouli kopule k základní jednotce. 17

18 Instalace kamery Použití výstupu BNC kompozitního videa 1. Připojte kabel BNC k videovýstupu. Viz kapitola 5.1: Informace o částech kamery. 2. Ujistěte se, že je používán správný kabel BNC 75 Ohm. 3. Zapněte zakončovací odpor 75 Ohm v zařízení pro příjem videa (např. monitor, matice, apod.) Použití videovýstupu přes kroucenou dvoulinku 6.2 Nastavení funkcí 1. Připojte kroucenou dvoulinku k výstupu TP kamery. Viz kapitola 5.1: Informace o částech kamery. 2. Připojte vhodné přijímací zařízení přes kroucenou dvoulinku (tj. TP- RXMOD2). 3. V nastavení OSD kamery nastavte vysílač TP. Viz kapitola : HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - KROUCENÁ DVOULINKA. 4. Nastavte přijímač přes kroucenou dvoulinku na nejlepší kvalitu videovýstupu. Informace o použitém přijímači zapojeném přes kroucenou dvoulinku najdete v provozní příručce HLAVNÍ PŘEDVOLBA Přidržením stisknutého joysticku po dobu cca 2 s otevřete nabídku. Pokud nebude provedeno žádné nastavení, nabídka po uplynutí 30 s zmizí. Vybraná položka nabídky bude stínovaná a bude blikat. Vzdálený přístup k nabídce nastavení OSD je chráněn přístupovým kódem (viz kapitola ). Přístupový kód se zadává jako Přejít na předvolbu 1 9", tj. jako POS 1 při použití klávesnice CKA4820. Vyberte funkci PRESET (PŘEDVOLBA) Tato kamera nabízí 6 předvoleb nastavení prostředí. Jsou to NORMAL (NORMÁLNÍ), INDOOR (VNITŘNÍ), OUTDOOR (VNĚJŠÍ), TUNNEL (TUNEL), ATM, CASINO (KASINO). V těchto 6 parametrech prostředí můžete provádět rychlá nastavení. Parametry prostředí lze nastavovat i jednotlivě. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku PRESET (PŘEDVOLBA), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT 18

19 6.2.2 HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY Instalace kamery Přejděte do podnabídky CAMERA SETUP (NASTAVENÍ KAMERY), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZÁVĚRKA Nastavení pomalé elektronické závěrky ( (VYP), X2, X4, X8, X16). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte nastavení pomalé závěrky mezi (VYP) a X16. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ OBJEKTIVU Slouží k nastavení úrovně objektivu (úroveň expozice). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu v rozmezí CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL *

20 Instalace kamery HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - REŽIM VYVÁŽENÍ BÍLÉ Výběr a nastavení režimu vyvážení bílé barvy (ATW a manuální režim). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ATW nebo manuální režim. Algoritmus automatického vyvážení bílé ATW TTL s měřením přes objektiv zajišťuje dokonalou barevnou reprodukci. Rozsah teploty barev závisí na přednastaveném režimu. Manuální režim Manuální režim zadáte stisknutím joysticku. Chcete-li získat správné manuální vyvážení bílé barvy, pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO nastavte hodnoty R a B (červené a modré). Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ můžete přepínat mezi R a B. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZESÍLENÍ Max. zesílení lze nastavit na hodnoty: 0, 6, 12, 18, 24, 30 db. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu zesílení v rozmezí 0-30 db. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL *---- Pokud je zesílení nastaveno na nízkou hodnotu, v automatickém režimu bude deaktivován režim D\N. Doporučujeme nastavit zesílení na více než 20 db, čímž zajistíte správnou funkčnost D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - GAMA Lze zvolit hodnotu 0,45 nebo 1,0. Přesunutím kurzoru na místo znázorněné na obrázku nastavte hodnotu Gama. Pro monitory CCTV CRT je zpravidla výchozí hodnota 0,45. Pro účely zpracování obrazu lze zvolit hodnotu 1,0. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL *

21 HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - CLONA Instalace kamery Výběr ostrosti obrazu (LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH (VYSOKÁ)). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte HIGH (VYSOKÁ), MID (STŘEDNÍ) nebo LOW (NÍZKÁ). CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ ŠIROKÉ DYNAMIKY Slouží k výběru úrovně široké dynamiky. Toto nastavení zvyšuje/snižuje celkový jas obrazu. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu v rozmezí CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ - NASTAVENÍ D/N Přejděte do podnabídky NASTAVENÍ D/N, viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT 21

22 Instalace kamery HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N REŽIM D/N Vyberte funkci Denní/Noční: režim AUTO, B/W (ČB), COLOR (BAREVNÝ), B.G nebo C.G. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte režim AUTO, B/W (ČB), COLOR (BAREVNÝ), B.G nebo C.G. AUTO: V tomto režimu se kamera automaticky přepne na režim COLOR (BAREVNÝ) nebo B/W (ČB) podle jasu snímané scény. B/W (ČB): V tomto nastavení zůstane kamera vždy v černobílém režimu. COLOR (BAREVNÝ): V tomto nastavení zůstane kamera vždy v barevném režimu. B.G: Je-li nastaven tento režim a kolík externího B.G je otevřený, kamera bude v barevném režimu. Pokud je kolík externího B.G zkratován na kostru (GND), kamera bude v černobílém režimu. (Kolík externího B.G je žlutý vodič a černý vodič položky 1 částí kamery). C.G: Je-li nastaven tento režim a kolík externího C.G je otevřený, kamera bude v černobílém režimu. Pokud je kolík externího C.G zkratován na kostru (GND), kamera bude v barevném režimu. (Kolík externího B.G je žlutý vodič a černý vodič položky 1 částí kamery). D/N SETUP MENU D/N MODE AUTO D/N DELAY 15 SEC D/N LEVEL LOW Pokud je zesílení nastaveno na nízkou hodnotu, v automatickém režimu bude deaktivován režim D\N. Doporučujeme nastavit zesílení na více než 20 db, čímž zajistíte správnou funkčnost D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N PRODLEVA D/N Slouží k nastavení doby prodlevy funkce D/N. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte 0, 5, 10, 15 nebo 20 s jako hodnotu prodlevy pro přepnutí režimu D/N. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když je režim D/N nastaven na AUTO. D/N SETUP MENU D/N MODE AUTO D/N DELAY 15 SEC D/N LEVEL LOW 22

23 HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N ÚROVEŇ D/N Instalace kamery Bod přepnutí filtru lze nastavit na možnost High (Vysoký), Low (Nízký) nebo Middle (Střední). Bod přepnutí se nastaví z režimu COLOR (BAREVNÝ) na režim B/W (ČB). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte HIGH (VYSOKÝ), LOW (NÍZKÝ) nebo MID (STŘEDNÍ). Tato úroveň je aktivní pouze tehdy, když je režim D/N nastaven na AUTO. A. LOW (NÍZKÝ): Bod zesílení pro přepnutí z barevného režimu do černobílého režimu je 20 db, pro přepnutí zpět do barevného režimu je tento bod 10 db. B. MID (STŘEDNÍ): Bod zesílení pro přepnutí z barevného režimu do černobílého režimu je 22 db, pro přepnutí zpět do barevného režimu je tento bod 10 db. C. HIGH (VYSOKÝ): Bod zesílení pro přepnutí z barevného režimu do černobílého režimu je 25 db, pro přepnutí zpět do barevného režimu je tento bod 10 db. D/N SETUP MENU D/N MODE AUTO D/N DELAY 15 SEC D/N LEVEL LOW HLAVNÍ MOŽNOSTI Přejděte do podnabídky OPTION (MOŽNOSTI), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT HLAVNÍ MOŽNOSTI - ZRCADLO Funkce zrcadla. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ON (ZAP) nebo (VYP). OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE 23

24 Instalace kamery HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ Přejděte do podnabídky DZOOM (DIG. PŘIBLÍŽENÍ), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ - PŘIBLÍŽENÍ Přejděte do podnabídky DZOOM (DIG. PŘIBLÍŽENÍ), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. DNR OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ - POSUN Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu digitálního posunu. DZOOM MENU ZOOM 1 ---* PAN *----- TILT *----- HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ - NÁKLON Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu digitálního náklonu. DZOOM MENU ZOOM 1 ---* PAN *----- TILT *

25 HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYTOST Instalace kamery Slouží k nastavení hodnoty sytosti barev obrazu. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu v rozmezí -7 až 8. OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI BAREVNÝ MONOSKOP Tato funkce je obsažena kvůli testování. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ON (ZAP) nebo (VYP). OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - DNR Tato funkce slouží k redukci digitálního šumu. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ON (ZAP) nebo (VYP). OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYSTÉM Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte NTSC nebo PAL. OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE 25

Barevná kamera s 1/3 čipem CMOS s velmi širokou dynamikou CCWC1345-LX CCWC1345-MX

Barevná kamera s 1/3 čipem CMOS s velmi širokou dynamikou CCWC1345-LX CCWC1345-MX Barevná kamera s 1/3 čipem CMOS s velmi širokou dynamikou CCWC1345-LX CCWC1345-MX Příručka nastavení Fire Safety & Security Products Možnosti dodání a technické změny vyhrazeny. Údaje a vzhled se mohou

Více

Analog Menus. Dinion 4000 AN. Stručný návod k použití

Analog Menus. Dinion 4000 AN. Stručný návod k použití Analog Menus Dinion 4000 AN cs Stručný návod k použití Nabídky pro analogové kamery Setup menu cs 3 1 Setup menu Stisknutím středového tlačítka ovladače zpřístupníte nabídku SETUP. Set Menu Stisknutím

Více

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Chraňte kameru před deštěm a vlhkostí.

Více

Vnitřní DOME HD-SDI kamera VD102SFHD-IR

Vnitřní DOME HD-SDI kamera VD102SFHD-IR Návod k zařízení: Vnitřní DOME HD-SDI kamera VD102SFHD-IR Bezpečnostní upozornění: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce. Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a

Více

Instalační manuál. Průmyslová kamera s vysokým rozlišením. Specifikace:

Instalační manuál. Průmyslová kamera s vysokým rozlišením. Specifikace: ICC-2560 Instalační manuál Průmyslová kamera s vysokým rozlišením Před vlastní instalací si prosím dobře pročtěte tento manuál a uschovejte ho. Vlastnosti: Sony 1/3 CCD s vysokým rozlišením 600 TVL Software

Více

Kamera CNB BBM-21/25/27F. Instalační manuál Návod k použití

Kamera CNB BBM-21/25/27F. Instalační manuál Návod k použití Kamera CNB BBM-21/25/27F Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili kameru CNB. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1.

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

RYK-2W49L4VF/2W83L4VF

RYK-2W49L4VF/2W83L4VF VENKOVNÍ CCD KAMERA S IR PŘISVĚTLENÍM RYK-2W49L4VF/2W83L4VF PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje

Více

DD-HR131KFP. Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

DD-HR131KFP. Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. DD-HR131KFP 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění: Neotvírejte kryt kamery.

Více

ANALOGOVÁ HD KAMERA CANTONK PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU

ANALOGOVÁ HD KAMERA CANTONK PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU ANALOGOVÁ HD KAMERA CANTONK PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky (viz

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Kamera YIGO YG-MI216W

Kamera YIGO YG-MI216W Kamera YIGO YG-MI216W Varování Abyste zabránili požáru nebo riziku elektrického rázu, nevystavujte jednotku dešti nebo vlhkosti. Symbol trojúhelníku s vykřičníkem: tento symbol upozorňuje uživatele na

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

EN-DBI20-xx / EN-DBJ30-xx

EN-DBI20-xx / EN-DBJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DBI20-xx / EN-DBJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Antivandal minidome HD-SDI kamera VD70SFHD

Antivandal minidome HD-SDI kamera VD70SFHD Návod k zařízení: Antivandal minidome HD-SDI kamera VD70SFHD Bezpečnostní upozornění: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce. Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity

Více

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME AHD KAMERA EONBOOM AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Analogové kamery. Obecný instalační manuál. Stasanet s.r.o. Stránka 1

Analogové kamery. Obecný instalační manuál. Stasanet s.r.o. Stránka 1 Analogové kamery Obecný instalační manuál Stasanet s.r.o. Stránka 1 Obecný popis Kompaktní bullet analogové kamery jsou sestavené kamery včetně krytu s konzolou a objektivem, určené pro vnitřní a venkovní

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Rychlé nastavení D1 IP kamer VISION

Rychlé nastavení D1 IP kamer VISION Rychlé nastavení D1 IP kamer VISION - připojte napájení 12VDC, nebo PoE dle specifikace kamery - z přiloženého CD spusťte aplikaci True Manager-IP - v nabídce Server vyberte IP Discovery - stiskněte tlačítko

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Od 1/60(1/50) do 1/100,000(1/110,000) sec ON/OFF přepínač

Od 1/60(1/50) do 1/100,000(1/110,000) sec ON/OFF přepínač 2 Obsah dodávky : Kamera CPC313 Konektor pro autoiris objektiv Montážní klíč typu Inbus Uživatelský manuál 1x 1x 1x 1x Technická specifikace kamery CP313: MODEL CP313 Snímací prvek 1/3 meziřádkového přenosu

Více

Analogové kamery. Dome - Instalační manuál

Analogové kamery. Dome - Instalační manuál MDC7020F, MDC7020FTD-14(24), MDC7020FTD-24, MDC7020VTD(30), MDC7220V-3A, MDC7230FDN, MDC7230VDN, MDC8220F(DN)-MF(MS), MDC8220VDN, MDC8220VTD-30, MDC9220FDN-MF(MS), TCD5700 IR, TCD5700 IRVF (MDN), TCD5800

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

ANALOGOVÁ HD KAMERA EONBOOM AHD-xxx / MHD-xxx

ANALOGOVÁ HD KAMERA EONBOOM AHD-xxx / MHD-xxx ANALOGOVÁ HD KAMERA EONBOOM AHD-xxx / MHD-xxx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Digitální videorekordér SISTORE AX8 250/100 V2.8 SISTORE AX16 250/100 V2.8

Digitální videorekordér SISTORE AX8 250/100 V2.8 SISTORE AX16 250/100 V2.8 Digitální videorekordér SISTORE AX8 250/100 V2.8 SISTORE AX16 250/100 V2.8 Pokyny pro instalaci Building Technologies Fire Safety & Security Products Možnosti dodání a technické změny vyhrazeny. Údaje

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

WDR dome IR kamera AVICO AVDIR-W40VAH Uživatelský návod

WDR dome IR kamera AVICO AVDIR-W40VAH Uživatelský návod WDR dome IR kamera AVICO AVDIR-W40VAH Dříve než uvedete zařízení do provozu, přečtěte si nejprve tento uživatelský návod. Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný montážní

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT Technické parametry SMART Document Camera Model SDC-330 Fyzické parametry Velikost Otevřená Sklopená Hmotnost 28,9 cm (Š) 41,7 cm (V) x 37 cm (H) (11 3/8" 16 3/8"

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Analogové SD kamery. Venkovní speed dome kamera. Manuál

Analogové SD kamery. Venkovní speed dome kamera. Manuál Analogové SD kamery manuál PS-301 Venkovní speed dome kamera Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8:00 16:30) www.variant.cz

Více

GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 7 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-636TSX2 + OUT9 + CLOCK

GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 7 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-636TSX2 + OUT9 + CLOCK "CE" PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Náš podnik: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT Importér (první dovozce) název H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11 01-09-664413 Importér ( první dovozce ) adresa a registrační číslo S plným

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Obsah VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 SPECIFIKACE VENKOVNÍ KAMERY... 3 SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MONITORU... 4 INSTALACE VNITŘNÍHO MONITORU... 5 INSTALACE VENKOVNÍ KAMERY...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

RYK-2G79LVT/2 RYK-2G83LVT/2

RYK-2G79LVT/2 RYK-2G83LVT/2 BAREVNÁ DOME IR KAMERA RYK-2G79LVT/2 RYK-2G83LVT/2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Kamera CNB-BBB-31F. Instalační manuál Návod k použití

Kamera CNB-BBB-31F. Instalační manuál Návod k použití Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili kameru CNB. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

SETUP MENU SHUTTER + AGC WHITE BAL PICT ADJUST PRIVACY CAMERA ID LANGUAGE CAMERA RESET SHUTTER / AGC AUTO MANUAL

SETUP MENU SHUTTER + AGC WHITE BAL PICT ADJUST PRIVACY CAMERA ID LANGUAGE CAMERA RESET SHUTTER / AGC AUTO MANUAL Návod k zařízení Kamera barevná venkovní Vision VN7XEH s IR přísvitem Základní parametry: Snímací čip: TV norma: Rozlišení: IR Přísvit : Objektiv: Min. osvětlení: Vyvážení bílé: Napájecí napětí: Spotřeba:

Více

Venkovní kamera s IR HZ75A

Venkovní kamera s IR HZ75A CL14793 Venkovní kamera s IR HZ75A manuál (český doplněk anglického originálního manuálu - OM) Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou.

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028?

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? - 0 - Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si prosím přečtěte Uživatelský manuál pro H1027/ H1028 CCTV Videotelefon. Úplný aktuální uživatelský

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

ROTOUT03X. Technický návod pro uživatele

ROTOUT03X. Technický návod pro uživatele ROTOUT03X Technický návod pro uživatele Obsah 1) Technická data...3 2) Funkce rotátoru...4 3) Nastavení PTZ...4 4) Fyzická instalace...8 5) Zapojení...9 6) Použití funkcí...11 Upozornění: Zařízení je určené

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Ovládací PTZ klávesnice

Ovládací PTZ klávesnice Ovládací PTZ klávesnice WTX-1200A Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8:00 16:30) www.variant.cz cctv@variant.cz Tato

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

VDM 3x5 a VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s kopulovým krytem

VDM 3x5 a VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s kopulovým krytem CCTV VDM 3x5 a VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s kopulovým krytem VDM 3x5 a VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s kopulovým krytem Modely mírně nárazuvzdorné a nárazuvzdorné Snímací prvek CCD 1/3'' Dokonalá

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY PROZNÍ INSTRUKCE VIZIT-M430C VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. FUNKCE lbarevný 2,5 TFT LCD lprovoz s kamerou vchodové stanice a další kamerou

Více

PARKOVACÍ KAMERY UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte si ho pro případ budoucí potřeby.

PARKOVACÍ KAMERY UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte si ho pro případ budoucí potřeby. PARKOVACÍ KAMERY UŽIVATELSKÝ NÁVOD Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte si ho pro případ budoucí potřeby. I. UMÍSTĚNÍ KAMERY VE VOZIDLE A. Specifické parkovací kamery B. Kamery

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Katalogové číslo: 13.99.32 Model: TCT-2690 PRO. Balení: 1. tester 2. vzdálená jednotka 3. 2x redukce F - BNC 4. 2x distanční vložka RJ11/RJ45 5. klip pro

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Návod k použítí Kamerový systém

Návod k použítí Kamerový systém Návod k použítí Kamerový systém Design a provedení se můžou změnit bez předchozího oznámení výrobce. Obsah Bezpečnostní pokyny 3 MEKRA kamerový systém pro užitkové automobily 4 Pokyny pro uživatele 5 Montáž

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

Lineární detektor kouře s optickým paprskem. Uživatelská příručka

Lineární detektor kouře s optickým paprskem. Uživatelská příručka Lineární detektor kouře s optickým paprskem Uživatelská příručka CZ 1. Obecné informace >30 cm Zajistěte přímou viditelnost z přijímače na vysílač >30 cm Vysílač Přijímač 5 120 m Napájecí jednotka Řídicí

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více