CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka"

Transkript

1 CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products

2 Možnosti dodání a technické změny vyhrazeny. Údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. / Dodávky záleží na dostupnosti Copyright Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument i na jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen. Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument a jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen. Obchodní známky CVWC1325 je obchodní známka společnosti Fire & Security Products GmbH & Co. ohg. Microsoft je registrovaná obchodní známka a Windows je obchodní známka společnosti Microsoft Corporation. Veškeré další názvy produktů nebo společností, na něž tato příručka explicitně odkazuje, jsou uváděny pouze za účelem identifikace či popisu a mohou představovat obchodní známky nebo registrované obchodní známky příslušných vlastníků. Jak nás kontaktovat Máte-li jakékoliv dotazy či návrhy týkající se produktu nebo této dokumentace, kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti SIEMENS. Fire & Security Products GmbH & Co. ohg D Karlsruhe Rovněž můžete navštívit naši webovou stránku na adrese Školicí kurzy Společnost Siemens Fire Safety & Security Products poskytuje ke všem svým produktům školení. O tomto dokumentu Tato příručka poskytuje informace, které budete potřebovat k instalaci a konfiguraci kopulové kamery CVWC1325. Doporučujeme vám, abyste si ji před zahájením instalace alespoň jednou přečetli. Orientační průvodce Tipy a informace

3 Obsah 1 Bezpečnost Cíloví čtenáři Obecná bezpečnostní opatření Transport Instalace Čištění Parametry čipu CMOS Význam signálních slov Význam symbolů vyjadřujících riziko Směrnice EU Technické údaje Rozměry Parametry produktu Objednací údaje Obsah balení Informace o částech kamery a konektorech Informace o částech kamery Informace o konektorech Ovládání funkce alarmu a B.C.G Ovládání funkce RS Kroucená dvoulinka videovýstupu Připojení vstupu napájení Připojení videovýstupu Zakončovací odpor RS Ovládací joystick OSD Hierarchie nabídky OSD Instalace kamery Instalace Použití výstupu BNC kompozitního videa Použití videovýstupu přes kroucenou dvoulinku Nastavení funkcí HLAVNÍ PŘEDVOLBA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZÁVĚRKA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ OBJEKTIVU HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - REŽIM VYVÁŽENÍ BÍLÉ HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZESÍLENÍ HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - GAMA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - CLONA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ ŠIROKÉ DYNAMIKY HLAVNÍ - NASTAVENÍ D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N REŽIM D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N PRODLEVA D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N ÚROVEŇ D/N HLAVNÍ MOŽNOSTI HLAVNÍ MOŽNOSTI - ZRCADLO HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYTOST HLAVNÍ MOŽNOSTI BAREVNÝ MONOSKOP HLAVNÍ MOŽNOSTI - DNR

4 HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYSTÉM HLAVNÍ - MOŽNOSTI - AUTOMATICKÉ ODHLÁŠENÍ HLAVNÍ - MOŽNOSTI - DÁLKOVÉ OTEVŘENÍ NABÍDKY HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ HLAVNÍ - DALŠÍ NASTAVENÍ - ID DISPLEJE KAMERY HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - ID HLAVNÍ - DALŠÍ NASTAVENÍ - TEXT ALARMU/POHYBU HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - ALARM HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - POHYB HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - KROUCENÁ DVOULINKA HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - RELÉ VÝSTUPU ALARMU HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - ADRESA HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - PROTOKOL HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - PŘENOSOVÁ RYCHLOST HLAVNÍ - SOUKROMÁ ZÓNA HLAVNÍ - KOMPENZACE PROTISVĚTLA HLAVNÍ - SYNCHRONIZACE HLAVNÍ - UKONČIT HLAVNÍ - ZRUŠIT HLAVNÍ - VÝCHOZÍ Údržba Likvidace Rejstřík klíčových slov

5 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Cíloví čtenáři Pokyny v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro následující cílové čtenáře: Cíloví čtenáři Kvalifikace Činnost Stav produktu Instalační technik Technické školení pro stavební nebo elektrické instalace Personál uvádějící zařízení do provozu Technické školení pro stavební nebo elektrické instalace. Produktové školení je doporučeno. Instalace produktu, jednotlivých komponentů produktu nebo náhradních součástí. První uvedení produktu do provozu nebo změny stávající konfigurace. Komponenty produktu ještě nejsou nainstalovány nebo potřebují vyměnit či upravit. Produkt je nainstalován, ale ještě není nakonfigurován, nebo je potřeba změnit stávající konfiguraci. 1.2 Obecná bezpečnostní opatření Transport Před instalací, konfigurací a použitím zařízení si přečtěte všeobecné bezpečnostní pokyny. Tento dokument mějte k dispozici k případnému nahlédnutí. Tento dokument vždy předávejte spolu s produktem. Zohledněte veškeré dodatečné místní bezpečnostní standardy či předpisy specifické pro danou zemi, které se týkají projektového plánování, provozu a likvidace produktu. Poškození při transportu Obalový materiál uschovejte kvůli přepravě v budoucnu. Zařízení nevystavujte mechanickým vibracím či nárazům Instalace Všechny přípravné práce (např. uchycení příslušenství), které je třeba udělat před konečnou instalací, se doporučuje provádět v dílně. Radiové interference s jinými zařízeními v okolí Při manipulaci s moduly náchylnými na elektrostatické výboje dodržujte pokyny ESD. Poškození v důsledku nevhodného místa instalace J Je nutno respektovat parametry okolního prostředí doporučené výrobcem. Viz část 3 Technické údaje. Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření. 5

6 Bezpečnost Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli nesprávnému zapojení Zařízení připojujte pouze k napájecím zdrojům se specifikovaným napětím. Požadavky na napájení najdete na síťovém adaptéru. Dbejte na to, aby zařízení bylo trvale připojeno ke zdroji elektrické energie. Je nutno zajistit také snadno dostupný odpojovač. Toto zařízení je určeno k provozu s napájecími systémy 12 V (stejn.) / 24 V (stříd.). Nepřipojujte zařízení k žádným jiným napájecím systémům Čištění Nedotýkejte se snímacího povrchu senzoru. Pokud se povrchu snímače neúmyslně dotknete, vyčistěte jej měkkou látkou navlhčenou v lihu. 1.3 Parametry čipu CMOS Při používání kamery CMOS se můžete setkat s následujícími jevy. Tyto jevy souvisí s konstrukcí a nepředstavují žádnou vadu kamery. Svislé rozmazávání Vzorkový šum Zubatý obraz K tomuto jevu dochází při sledování velmi jasného objektu. Jedná se o neměnný vzor, který se může zobrazovat na celém monitoru při používání kamery za vysoké teploty nebo v prostředích se špatným osvětlením. Při zobrazení pruhů, rovných čar nebo podobných vzorů může být obraz na obrazovce zobrazen zubatě. 1.4 Význam signálních slov Vážnost rizika je indikována následujícími signálními slovy. Signální slovo VÝSTRAHA DŮLEŽITÉ Typ rizika Nebezpečí lehkého až těžkého tělesného poranění nebo škod na majetku. Nebezpečí selhání. 1.5 Význam symbolů vyjadřujících riziko Povaha rizika je indikována ikonami. Výstraha nebezpečí 6

7 Směrnice EU 2 Směrnice EU Prohlášení o shodě se směrnicemi EU je k dispozici u společnosti: Fire & Security Products GmbH & Co. ohg Karlsruhe Německo Evropská směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě Shoda s evropskou směrnicí 2004/108/ES byla potvrzena testováním podle následujících norem: Vyzařované interference: EN EN Class B Odolnost vůči interferencím: EN Evropská směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí Shoda s evropskou směrnicí 2006/95/ES byla potvrzena testováním podle následujících norem: Bezpečnost: EN

8 Technické údaje 3 Technické údaje 3.1 Rozměry 112 mm 140 mm Fig. 1 Rozměry 3.2 Parametry produktu Oblast snímání 5,04 mm x 3,78 mm Obrazový snímač 1/3 CMOS, PIXIM* DSP Orca D2500, 720 X 540 efektivních pixelů Systém snímání PAL: 2:1 prokládaný V: 50 Hz, H: Hz NTSC: 2:1 prokládaný V: 60 Hz, H: Hz Systém synchronizace Interní/linkový zámek nastavitelné (pouze stříd. nap.) Videovýstup BNC kompozitní, kroucená dvoulinka Horizontální rozlišení > 500 TV řádků Gama-korekce 0,45; 1,0 nastavitelné Ohnisková vzdálenost 2,8 10,0 mm Max. relativní clona Asférická F1,3 Minimální osvětlení 0,6 lx (F=1.3, AGC 30 db, 50 IRE videovýstup včetně bubliny) Dynamický rozsah 120 db Odstup signálu od šumu >48 db Pomalá závěrka 2x, 4x, 8x, 16x Řízení zesílení Nastavitelné 0, 6, 12, 18, 24 až 30 db Korekce protisvětla 6 volitelných stupňů: Střed 1, Střed 2, Horní polovina, Dolní polovina, Dveře nahoře, Dveře dole Soukromá zóna 8 bloků Detekce pohybu Alarm pohybu, Limitní hodnota spuštění: volitelné Režim D/N AUTO, COLOR, B/W, C.G, B.G Úroveň D/N VYSOKÁ, STŘEDNÍ, NÍZKÁ Prodleva D/N 0, 5, 10, 15, 20 nastavitelné Digitální přiblížení 4 x (max.), digitální posun, náklon Korekce clony VYSOKÁ, STŘEDNÍ, NÍZKÁ Vyvážení bílé barvy ATW: Rozsahy barevné teploty závisí na přednastaveném režimu Ruční: 40 kroků pomocí tlačítka pro hodnoty R a B 8

9 Ovládání clony Názvy kamery Ovládání OSD Předvolby Výchozí nastavení Dálkové ovládání Video přes kroucenou dvoulinku Alarm IN Alarm OUT Relé výstupu alarmu DNR Technické údaje Objektivy s proměnným ohniskem 24 znaků Ovládací joystick OSD Normální, Vnitřní, Vnější, ATM, TUNNEL, CASINO Výchozí nastavení obnovíte stisknutím tlačítka DEFAULT RS-485: Protokol Siemens-B/ -S/, MOLYNX-D (pouze s řídící jednotkou CKA4820 nebo videomaticemi SIMATRIX/VISILYNX VIS 3i) Coax.: MOLYNX-C Video OUT, 0, 1,5, 3, 4,5, 6 db - volitelné 1CH Nastavitelný NC, BW, OUT, ALL Volitelné NC (normálně sepnuto), NO (normálně rozepnuto) Volitelné YES, NO Sytost Nastavení -7 až 8 Zrcadlo Volitelné YES, NO Napětí 12 V (stejn.) ±10 % stabilizovaný zdroj napájení 24 V (stříd.) ±10 %, 50/60 Hz Spotřeba energie 4,8 VA (max.) Okolní podmínky, provozní -10 až +50 C/maximální relativní vlhkost 95 %, bez kondenzace Rozměry (ØxV) 140 x 112 mm Hmotnost Cca 1,15 kg *) PIXIM a Digital Pixel System jsou registrované obchodní značky společnosti PIXIM, Inc. Všechna práva vyhrazena. 9

10 Objednací údaje 4 Objednací údaje Typ Č. položky Popis Hmotnost CVWC1325- S54561-C1-A1 Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou 1,15 kg LX dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu, 500 TV řádků, PAL/NTSC, 12 V (stejn.)/24 V (stříd.) Doplňkové příslušenství, není součástí standardní dodávky PSU GF1800-8BE Napájecí zdroj pro kamery s 12V stejnosm. napájením 0,12 kg CAPA2410-P 2GF1800-8BJ Napájecí zdroj pro kamery s 24V stříd. napájením 0,30 kg CVVA-CD 2GF1086-8AH Čirá spodní kopule - odolná vůči vandalismu 0,30 kg CVVA-WMIP 2GF1086-8AN Nástěnný držák 0,50 kg CVVA-FMIP 2GF1086-8AM Sada pro zapuštěnou montáž 1,40 kg CVVA-IP 2GF1185-8AG Pevná kopule odolná vůči vandalismu MJPEG IP 0,62 kg 4.1 Obsah balení Kamera CMOS 1 kabel servisního monitoru CD se softwarem pro dálkové ovládání CD obsahující software pro dálkové ovládání a podrobnou příručku k obsluze 2 upevňovací šrouby 2 hmoždinky Montážní šablona Pokyny pro instalaci a provoz Šroubovák Trubkový adaptér Trubkový spoj 10

11 Informace o částech kamery a konektorech 5 Informace o částech kamery a konektorech 5.1 Informace o částech kamery mm mm Ovládání alarmu/bcg (AL OUT, AL IN/B/C, COM, GND) 12 Konektor CN1 2 Ovládání RS485 (D+, D-) 13 Konektor CN2 3 Kroucená dvoulinka videovýstupu (TP+, TP-) 14 Zakončovací spínač RS485 4 Napájecí kabel (± DC 12 V nebo AC 24 V) 15 Montážní otvor jednotky 5 Videovýstup (konektor BNC) 16 Joystick OSD 6 Vstupní otvory kabelů 17 Šroubová zátka kabelového otvoru 7 Základní jednotka 18 Nastavovací držák kamery 8 Polokoule kopule 19 Nastavení osy 9 Páčka/pojistný šroub přiblížení 20 Vnitřní vložka 10 Páčka/pojistný šroub zaostření 21 Bezpečnostní šrouby 11 Výstup monitoru 22 Bezpečnostní šroubovák 11

12 Informace o částech kamery a konektorech 5.2 Informace o konektorech Ovládání funkce alarmu a B.C.G Žlutý vodič: Výstup alarmu Červený vodič: COM Černý vodič: G (uzemnění) Oranžový vodič: Vstup alarmu nebo B.G, C.G Obvodová smyčka výstupu alarmu. Podrobný popis najdete v části VÝSTUP ALARMU v kapitole Nastavení funkcí. 1. Tyto kolíky jsou funkcí B.G nebo C.G, když je režim D/N nastaven na B.G nebo C.G. Podrobný popis najdete v části REŽIM D/N v kapitole : HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N REŽIM D/N. 2. Tyto kolíky jsou funkcí alarmu, když režim D/N není nastaven na B.G nebo C.G a činnost alarmu je v režimu OUT, BW, ALL. Podrobný popis najdete v části ČINNOST ALARMU v kapitole 6.2: Nastavení funkcí Ovládání funkce RS485 Hnědý vodič: DATA+ Černý vodič: DATA- Signál RS Kroucená dvoulinka videovýstupu Modrý vodič: Kroucená dvoulinka + Černý vodič: Kroucená dvoulinka - Signál kroucené dvoulinky Připojení vstupu napájení Bílý vodič: Napájení + Černý vodič: Napájení - NAPÁJENÍ: DC 12 V nebo AC 24 V Připojení videovýstupu Výstup videosignálu Signál kompozitního videa 12

13 5.2.6 Zakončovací odpor RS485 Informace o částech kamery a konektorech ON (ZAP) S koncovým odporem 100 ohmů (VYP) Bez koncového odporu Ovládací joystick OSD Ovládací joystick OSD Nabídka OSD se ovládá pohybem joysticku NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA a jeho stiskem. 13

14 Informace o částech kamery a konektorech 5.3 Hierarchie nabídky OSD PRESET NORMAL INDOOR OUTDOOR ATM TUNNEL CASINO CAMERA SETUP SHUTTER X2 X4 X8 LENS LEVEL 1 ~ 10 X16 WB MODE ATW MANUAL R: 1~40 B: 1~40 MAIN MENU GAIN GAMMA APERTURE LOW MID HIGH WD LEVEL 0 ~ 10 D/N MODE AUTO B/W COLOR B.G C.G D/N SETUP D/ N DELAY 0 SEC 5 SEC 10 SEC 15 SEC D/N LEVEL LOW MID HIGH 20 SEC OPTION MIRROR ON DZOOM ZOOM 1~4 PAN -5~5 ` ` ` TILT -5~5 CHROMA -7~8 COLOR BAR ON DNR ON SYSTEM PAL NTSC AUTO LOG ON REMOTE OPEN MENU CODE ON Lock Preset Code 1~9 14

15 Informace o částech kamery a konektorech CAMERA ID DISPLAY ID 24 Char ON ALARM /MOTION TEXT BOTTOM LEFT RIGHT CENTER ALARM ALARM ACTION OUT BW ALL ALARM DELAY 0 SEC 5 SEC 10 SEC 15 SEC MOTION ON 20 SEC MOTION LEVEL 0~255 OTHER SETUP MOTION MOTION DETECT AREA SET.. ALARM OUT ON MOTION DELAY 0 SEC 5 SEC 10 SEC 15 SEC TWISTED PAIR 0dB 1.5dB 3dB 20 SEC ALARM OUT RELAY NO NC 6dB 4.5dB ADDRESS 1~255 REMOTE CONTROL PROTOCOL Siemens-B MOLYNX-C MOLYNX-D Siemens-S BAUD RATE PRIVACY ZONE 8 PRIVACY ZONES BLC CENTER1 CENTER2 UP-HALF DOWN-HALF DOOR-DOWN DOOR-UP SYNC INT LL:0~300 15

16 Instalace kamery 6 Instalace kamery 6.1 Instalace Připojení kabelů (a) Pomocí bočního kabelového otvoru 1. Povolte šroubovou zátku bočního kabelového otvoru (17). Vyšroubujte zátku. 2. Připojte kabel BNC (5) k video konektoru. 3. Připojte kabel zdroje napájení (4) k napájecímu konektoru. Můžete použít připojení 24 V (stříd.) nebo 12 V (stejn.). UPOZORNĚNÍ Při použití stejnosměrného napájení zkontrolujte správnou polaritu. V případě nesprávného připojení nebude kamera správně fungovat a/nebo může dojít k jejímu poškození. 4. Vyčistěte závitové drážky ve spodním kabelovém otvoru a našroubujte do něj vyšroubovanou zátku, čímž zamezíte průniku vlhkosti dovnitř pouzdra. (b) Pomocí spodního kabelového otvoru Kabel BNC a napájecí kabel jsou protaženy spodním kabelovým otvorem (výrobní nastavení). Připojte kabely k příslušným konektorům (4), (5). Upevnění kamery 1. Na montážní plochu přiložte šablonu a označte si otvory. 2. Vyvrtejte označené otvory. 3. Zastrčte do otvorů hmoždinky. 4. Přišroubujte jednotku dodanými šrouby. UPOZORNĚNÍ Chcete-li před připevněním jednotky zajistit její vodotěsnou klasifikaci, základna kopule se musí kompletně utěsnit vodě odolným silikonem zamezujícím průniku vody. Buďte opatrní při instalaci trubky/zátky do kabelového otvoru; šroubovací část trubky/zátky musí mít délku max. 12 mm, jinak by poškodila vnitřek jednotky. Nastavení polohy kamery 1. Uchopte objektiv tak, aby se neotáčel. 2. Povolte nastavovací držák kamery (18) a nastavovací kolečko (19). UPOZORNĚNÍ Nepovolujte pojistný kroužek, pokud nedržíte objektiv na místě. Objektiv by se jinak mohl otáčet s pojistným kroužkem a mohl by se zkroutit kabel. 3. Natočte objektiv do požadované polohy. Pokud se kamera neotáčí lehce, zcela povolte pojistný kroužek. Pojistný kroužek má vnitřní zarážku a nevypadne. UPOZORNĚNÍ Neotáčejte objektiv o více než 360, jinak by mohlo dojít k odpojení nebo přetržení vnitřních kabelů. 16

17 Instalace kamery 4. Lehce utáhněte nastavovací držák kamery (18) a nastavovací kolečko (19) Nastavení přiblížení a zaostření 1. Otočením proti směru hodinových ručiček povolte páčku/pojistný šroub přiblížení (9). 2. Otáčením přibližovacího kroužku nastavte požadovaný obraz. 3. Otočením proti směru hodinových ručiček povolte páčku/pojistný šroub zaostření (10). 4. Otáčením zaostřovacího kroužku nastavte zaostření. 5. Při potřebě dalšího nastavení opakujte kroky uvedené výše. 6. Utáhněte páčku/pojistný šroub přiblížení (9) a páčku/pojistný šroub zaostření (10). UPOZORNĚNÍ Utáhněte pojistné šrouby, aby nastavení zůstalo v platnosti. 7. Uchopte objektiv a utáhněte nastavovací držák kamery (18) a nastavovací kolečko (19) Volitelná nastavení Pomocí clony nastavte konečný jas obrazu Před prováděním jakýchkoli nastavení si přečtěte a poznamenejte parametry kamery. Během tohoto postupu může obraz blikat nebo být zkreslený. Jedná se o normální jej během této operace. Po jejím dokončení se obraz vrátí do normálního stavu. Mezi doplňkové funkce kamery patří Lineární AGC (automatické řízení zesílení) 18 db-30 db Nastavení úrovně černé (0 9 IRE) Předdefinovaná pole kompenzace protisvětla (řízení podsvícení) Ostrost (nízká/střední/vysoká) Zobrazení parametrů kamery Zápis do paměti kamery Obnovení výchozího výrobního nastavení Uložení a načítání parametrů ze souboru Připevnění polokoule kopule k základní jednotce Měkkou utěrkou nepouštějící vlákna očistěte nečistoty a otisky prstů z polokoule kopule. 1. Očistěte spojovací plochy jednotky. 2. Přiložte polokouli kopule k základní jednotce. 3. Vyrovnejte šrouby na polokouli kopule (8) s otvory pro šrouby (3 otvory) na základní jednotce (7). 4. Držte pouzdro kopule ve správné poloze, šroubovákem (22) utáhněte tři šrouby (21) a zajistěte polokouli kopule k základní jednotce. 17

18 Instalace kamery Použití výstupu BNC kompozitního videa 1. Připojte kabel BNC k videovýstupu. Viz kapitola 5.1: Informace o částech kamery. 2. Ujistěte se, že je používán správný kabel BNC 75 Ohm. 3. Zapněte zakončovací odpor 75 Ohm v zařízení pro příjem videa (např. monitor, matice, apod.) Použití videovýstupu přes kroucenou dvoulinku 6.2 Nastavení funkcí 1. Připojte kroucenou dvoulinku k výstupu TP kamery. Viz kapitola 5.1: Informace o částech kamery. 2. Připojte vhodné přijímací zařízení přes kroucenou dvoulinku (tj. TP- RXMOD2). 3. V nastavení OSD kamery nastavte vysílač TP. Viz kapitola : HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - KROUCENÁ DVOULINKA. 4. Nastavte přijímač přes kroucenou dvoulinku na nejlepší kvalitu videovýstupu. Informace o použitém přijímači zapojeném přes kroucenou dvoulinku najdete v provozní příručce HLAVNÍ PŘEDVOLBA Přidržením stisknutého joysticku po dobu cca 2 s otevřete nabídku. Pokud nebude provedeno žádné nastavení, nabídka po uplynutí 30 s zmizí. Vybraná položka nabídky bude stínovaná a bude blikat. Vzdálený přístup k nabídce nastavení OSD je chráněn přístupovým kódem (viz kapitola ). Přístupový kód se zadává jako Přejít na předvolbu 1 9", tj. jako POS 1 při použití klávesnice CKA4820. Vyberte funkci PRESET (PŘEDVOLBA) Tato kamera nabízí 6 předvoleb nastavení prostředí. Jsou to NORMAL (NORMÁLNÍ), INDOOR (VNITŘNÍ), OUTDOOR (VNĚJŠÍ), TUNNEL (TUNEL), ATM, CASINO (KASINO). V těchto 6 parametrech prostředí můžete provádět rychlá nastavení. Parametry prostředí lze nastavovat i jednotlivě. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku PRESET (PŘEDVOLBA), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT 18

19 6.2.2 HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY Instalace kamery Přejděte do podnabídky CAMERA SETUP (NASTAVENÍ KAMERY), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZÁVĚRKA Nastavení pomalé elektronické závěrky ( (VYP), X2, X4, X8, X16). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte nastavení pomalé závěrky mezi (VYP) a X16. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ OBJEKTIVU Slouží k nastavení úrovně objektivu (úroveň expozice). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu v rozmezí CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL *

20 Instalace kamery HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - REŽIM VYVÁŽENÍ BÍLÉ Výběr a nastavení režimu vyvážení bílé barvy (ATW a manuální režim). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ATW nebo manuální režim. Algoritmus automatického vyvážení bílé ATW TTL s měřením přes objektiv zajišťuje dokonalou barevnou reprodukci. Rozsah teploty barev závisí na přednastaveném režimu. Manuální režim Manuální režim zadáte stisknutím joysticku. Chcete-li získat správné manuální vyvážení bílé barvy, pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO nastavte hodnoty R a B (červené a modré). Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ můžete přepínat mezi R a B. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZESÍLENÍ Max. zesílení lze nastavit na hodnoty: 0, 6, 12, 18, 24, 30 db. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu zesílení v rozmezí 0-30 db. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL *---- Pokud je zesílení nastaveno na nízkou hodnotu, v automatickém režimu bude deaktivován režim D\N. Doporučujeme nastavit zesílení na více než 20 db, čímž zajistíte správnou funkčnost D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - GAMA Lze zvolit hodnotu 0,45 nebo 1,0. Přesunutím kurzoru na místo znázorněné na obrázku nastavte hodnotu Gama. Pro monitory CCTV CRT je zpravidla výchozí hodnota 0,45. Pro účely zpracování obrazu lze zvolit hodnotu 1,0. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL *

21 HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - CLONA Instalace kamery Výběr ostrosti obrazu (LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH (VYSOKÁ)). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte HIGH (VYSOKÁ), MID (STŘEDNÍ) nebo LOW (NÍZKÁ). CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ ŠIROKÉ DYNAMIKY Slouží k výběru úrovně široké dynamiky. Toto nastavení zvyšuje/snižuje celkový jas obrazu. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu v rozmezí CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ - NASTAVENÍ D/N Přejděte do podnabídky NASTAVENÍ D/N, viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT 21

22 Instalace kamery HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N REŽIM D/N Vyberte funkci Denní/Noční: režim AUTO, B/W (ČB), COLOR (BAREVNÝ), B.G nebo C.G. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte režim AUTO, B/W (ČB), COLOR (BAREVNÝ), B.G nebo C.G. AUTO: V tomto režimu se kamera automaticky přepne na režim COLOR (BAREVNÝ) nebo B/W (ČB) podle jasu snímané scény. B/W (ČB): V tomto nastavení zůstane kamera vždy v černobílém režimu. COLOR (BAREVNÝ): V tomto nastavení zůstane kamera vždy v barevném režimu. B.G: Je-li nastaven tento režim a kolík externího B.G je otevřený, kamera bude v barevném režimu. Pokud je kolík externího B.G zkratován na kostru (GND), kamera bude v černobílém režimu. (Kolík externího B.G je žlutý vodič a černý vodič položky 1 částí kamery). C.G: Je-li nastaven tento režim a kolík externího C.G je otevřený, kamera bude v černobílém režimu. Pokud je kolík externího C.G zkratován na kostru (GND), kamera bude v barevném režimu. (Kolík externího B.G je žlutý vodič a černý vodič položky 1 částí kamery). D/N SETUP MENU D/N MODE AUTO D/N DELAY 15 SEC D/N LEVEL LOW Pokud je zesílení nastaveno na nízkou hodnotu, v automatickém režimu bude deaktivován režim D\N. Doporučujeme nastavit zesílení na více než 20 db, čímž zajistíte správnou funkčnost D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N PRODLEVA D/N Slouží k nastavení doby prodlevy funkce D/N. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte 0, 5, 10, 15 nebo 20 s jako hodnotu prodlevy pro přepnutí režimu D/N. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když je režim D/N nastaven na AUTO. D/N SETUP MENU D/N MODE AUTO D/N DELAY 15 SEC D/N LEVEL LOW 22

23 HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N ÚROVEŇ D/N Instalace kamery Bod přepnutí filtru lze nastavit na možnost High (Vysoký), Low (Nízký) nebo Middle (Střední). Bod přepnutí se nastaví z režimu COLOR (BAREVNÝ) na režim B/W (ČB). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte HIGH (VYSOKÝ), LOW (NÍZKÝ) nebo MID (STŘEDNÍ). Tato úroveň je aktivní pouze tehdy, když je režim D/N nastaven na AUTO. A. LOW (NÍZKÝ): Bod zesílení pro přepnutí z barevného režimu do černobílého režimu je 20 db, pro přepnutí zpět do barevného režimu je tento bod 10 db. B. MID (STŘEDNÍ): Bod zesílení pro přepnutí z barevného režimu do černobílého režimu je 22 db, pro přepnutí zpět do barevného režimu je tento bod 10 db. C. HIGH (VYSOKÝ): Bod zesílení pro přepnutí z barevného režimu do černobílého režimu je 25 db, pro přepnutí zpět do barevného režimu je tento bod 10 db. D/N SETUP MENU D/N MODE AUTO D/N DELAY 15 SEC D/N LEVEL LOW HLAVNÍ MOŽNOSTI Přejděte do podnabídky OPTION (MOŽNOSTI), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT HLAVNÍ MOŽNOSTI - ZRCADLO Funkce zrcadla. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ON (ZAP) nebo (VYP). OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE 23

24 Instalace kamery HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ Přejděte do podnabídky DZOOM (DIG. PŘIBLÍŽENÍ), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ - PŘIBLÍŽENÍ Přejděte do podnabídky DZOOM (DIG. PŘIBLÍŽENÍ), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. DNR OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ - POSUN Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu digitálního posunu. DZOOM MENU ZOOM 1 ---* PAN *----- TILT *----- HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ - NÁKLON Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu digitálního náklonu. DZOOM MENU ZOOM 1 ---* PAN *----- TILT *

25 HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYTOST Instalace kamery Slouží k nastavení hodnoty sytosti barev obrazu. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu v rozmezí -7 až 8. OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI BAREVNÝ MONOSKOP Tato funkce je obsažena kvůli testování. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ON (ZAP) nebo (VYP). OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - DNR Tato funkce slouží k redukci digitálního šumu. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ON (ZAP) nebo (VYP). OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYSTÉM Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte NTSC nebo PAL. OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE 25

Barevná kamera s 1/3 čipem CMOS s velmi širokou dynamikou CCWC1345-LX CCWC1345-MX

Barevná kamera s 1/3 čipem CMOS s velmi širokou dynamikou CCWC1345-LX CCWC1345-MX Barevná kamera s 1/3 čipem CMOS s velmi širokou dynamikou CCWC1345-LX CCWC1345-MX Příručka nastavení Fire Safety & Security Products Možnosti dodání a technické změny vyhrazeny. Údaje a vzhled se mohou

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

VDC 485 a VDN 495 Kamery FlexiDome XF a FlexiDomeDN s kopulovým krytem

VDC 485 a VDN 495 Kamery FlexiDome XF a FlexiDomeDN s kopulovým krytem CCTV VDC 485 a VDN 495 Kamery FlexiDome XF a FlexiDomeDN s kopulovým krytem VDC 485 a VDN 495 Kamery FlexiDome XF a FlexiDomeDN s kopulovým krytem Vysoce kompaktní kryt s mechanickou odolností a odolností

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Systémy AutoDome pro vnitřní použití řady G3A

Systémy AutoDome pro vnitřní použití řady G3A CCTV Systémy pro vnitřní použití řady A Systémy pro vnitřní použití řady A Verze s kamerami typy, barevnými nebo černobílými kamerami 26x (kamery ) nebo 18x optický zoom + 12x digitální zoom Maskování

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

G70. Obsah balení: Popis kabeláže z Jednotky kamery: Jednotka kamery, Kryt venkovní, Pouzdro průhledné, Návod. Bezpečnostní nařízení viz str 9

G70. Obsah balení: Popis kabeláže z Jednotky kamery: Jednotka kamery, Kryt venkovní, Pouzdro průhledné, Návod. Bezpečnostní nařízení viz str 9 G70 Obsah balení: Jednotka kamery, Kryt venkovní, Pouzdro průhledné, Návod Bezpečnostní nařízení viz str 9 Popis kabeláže z Jednotky kamery: červený černý : AC 24V : AC 24V žlutý : RS485 zelený : RS485

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Analogové kamery. Obrázek Model Popis Konc. 600 TV řádků

Analogové kamery. Obrázek Model Popis Konc. 600 TV řádků Stránka 1 z 9 Analogové kamery 600 TV řádků CP-DY60M-E Barevná vnitřní dome kamera, senzor SONY 1/3" CCD, rozlišení 600 TV řádků, citlivost 0.05lux@F1.2, objektiv 3.6 mm, funkce AGC, BLC, OSD menu, detekce

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Před zahájením instalace si nejprve přečtěte tento návod! Varování a upozornění 1. Zabraňte vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení. 2. Zařízení

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C

Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C I. Stručný úvod Sada barevného domácího handsfree videotelefonu umožňuje vizuální kontrolu příchozích návštěv, audio komunikaci a dálkovou obsluhu otevírání

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením, ve vodotěsném krytu CCAC1425-LPO. Konfigurační příručka

Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením, ve vodotěsném krytu CCAC1425-LPO. Konfigurační příručka Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením, ve vodotěsném krytu CCAC425-LPO Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products Údaje

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více