CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka"

Transkript

1 CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products

2 Možnosti dodání a technické změny vyhrazeny. Údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. / Dodávky záleží na dostupnosti Copyright Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument i na jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen. Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument a jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen. Obchodní známky CVWC1325 je obchodní známka společnosti Fire & Security Products GmbH & Co. ohg. Microsoft je registrovaná obchodní známka a Windows je obchodní známka společnosti Microsoft Corporation. Veškeré další názvy produktů nebo společností, na něž tato příručka explicitně odkazuje, jsou uváděny pouze za účelem identifikace či popisu a mohou představovat obchodní známky nebo registrované obchodní známky příslušných vlastníků. Jak nás kontaktovat Máte-li jakékoliv dotazy či návrhy týkající se produktu nebo této dokumentace, kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti SIEMENS. Fire & Security Products GmbH & Co. ohg D Karlsruhe Rovněž můžete navštívit naši webovou stránku na adrese Školicí kurzy Společnost Siemens Fire Safety & Security Products poskytuje ke všem svým produktům školení. O tomto dokumentu Tato příručka poskytuje informace, které budete potřebovat k instalaci a konfiguraci kopulové kamery CVWC1325. Doporučujeme vám, abyste si ji před zahájením instalace alespoň jednou přečetli. Orientační průvodce Tipy a informace

3 Obsah 1 Bezpečnost Cíloví čtenáři Obecná bezpečnostní opatření Transport Instalace Čištění Parametry čipu CMOS Význam signálních slov Význam symbolů vyjadřujících riziko Směrnice EU Technické údaje Rozměry Parametry produktu Objednací údaje Obsah balení Informace o částech kamery a konektorech Informace o částech kamery Informace o konektorech Ovládání funkce alarmu a B.C.G Ovládání funkce RS Kroucená dvoulinka videovýstupu Připojení vstupu napájení Připojení videovýstupu Zakončovací odpor RS Ovládací joystick OSD Hierarchie nabídky OSD Instalace kamery Instalace Použití výstupu BNC kompozitního videa Použití videovýstupu přes kroucenou dvoulinku Nastavení funkcí HLAVNÍ PŘEDVOLBA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZÁVĚRKA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ OBJEKTIVU HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - REŽIM VYVÁŽENÍ BÍLÉ HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZESÍLENÍ HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - GAMA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - CLONA HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ ŠIROKÉ DYNAMIKY HLAVNÍ - NASTAVENÍ D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N REŽIM D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N PRODLEVA D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N ÚROVEŇ D/N HLAVNÍ MOŽNOSTI HLAVNÍ MOŽNOSTI - ZRCADLO HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYTOST HLAVNÍ MOŽNOSTI BAREVNÝ MONOSKOP HLAVNÍ MOŽNOSTI - DNR

4 HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYSTÉM HLAVNÍ - MOŽNOSTI - AUTOMATICKÉ ODHLÁŠENÍ HLAVNÍ - MOŽNOSTI - DÁLKOVÉ OTEVŘENÍ NABÍDKY HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ HLAVNÍ - DALŠÍ NASTAVENÍ - ID DISPLEJE KAMERY HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - ID HLAVNÍ - DALŠÍ NASTAVENÍ - TEXT ALARMU/POHYBU HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - ALARM HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - POHYB HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - KROUCENÁ DVOULINKA HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - RELÉ VÝSTUPU ALARMU HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - ADRESA HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - PROTOKOL HLAVNÍ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - PŘENOSOVÁ RYCHLOST HLAVNÍ - SOUKROMÁ ZÓNA HLAVNÍ - KOMPENZACE PROTISVĚTLA HLAVNÍ - SYNCHRONIZACE HLAVNÍ - UKONČIT HLAVNÍ - ZRUŠIT HLAVNÍ - VÝCHOZÍ Údržba Likvidace Rejstřík klíčových slov

5 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Cíloví čtenáři Pokyny v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro následující cílové čtenáře: Cíloví čtenáři Kvalifikace Činnost Stav produktu Instalační technik Technické školení pro stavební nebo elektrické instalace Personál uvádějící zařízení do provozu Technické školení pro stavební nebo elektrické instalace. Produktové školení je doporučeno. Instalace produktu, jednotlivých komponentů produktu nebo náhradních součástí. První uvedení produktu do provozu nebo změny stávající konfigurace. Komponenty produktu ještě nejsou nainstalovány nebo potřebují vyměnit či upravit. Produkt je nainstalován, ale ještě není nakonfigurován, nebo je potřeba změnit stávající konfiguraci. 1.2 Obecná bezpečnostní opatření Transport Před instalací, konfigurací a použitím zařízení si přečtěte všeobecné bezpečnostní pokyny. Tento dokument mějte k dispozici k případnému nahlédnutí. Tento dokument vždy předávejte spolu s produktem. Zohledněte veškeré dodatečné místní bezpečnostní standardy či předpisy specifické pro danou zemi, které se týkají projektového plánování, provozu a likvidace produktu. Poškození při transportu Obalový materiál uschovejte kvůli přepravě v budoucnu. Zařízení nevystavujte mechanickým vibracím či nárazům Instalace Všechny přípravné práce (např. uchycení příslušenství), které je třeba udělat před konečnou instalací, se doporučuje provádět v dílně. Radiové interference s jinými zařízeními v okolí Při manipulaci s moduly náchylnými na elektrostatické výboje dodržujte pokyny ESD. Poškození v důsledku nevhodného místa instalace J Je nutno respektovat parametry okolního prostředí doporučené výrobcem. Viz část 3 Technické údaje. Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření. 5

6 Bezpečnost Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli nesprávnému zapojení Zařízení připojujte pouze k napájecím zdrojům se specifikovaným napětím. Požadavky na napájení najdete na síťovém adaptéru. Dbejte na to, aby zařízení bylo trvale připojeno ke zdroji elektrické energie. Je nutno zajistit také snadno dostupný odpojovač. Toto zařízení je určeno k provozu s napájecími systémy 12 V (stejn.) / 24 V (stříd.). Nepřipojujte zařízení k žádným jiným napájecím systémům Čištění Nedotýkejte se snímacího povrchu senzoru. Pokud se povrchu snímače neúmyslně dotknete, vyčistěte jej měkkou látkou navlhčenou v lihu. 1.3 Parametry čipu CMOS Při používání kamery CMOS se můžete setkat s následujícími jevy. Tyto jevy souvisí s konstrukcí a nepředstavují žádnou vadu kamery. Svislé rozmazávání Vzorkový šum Zubatý obraz K tomuto jevu dochází při sledování velmi jasného objektu. Jedná se o neměnný vzor, který se může zobrazovat na celém monitoru při používání kamery za vysoké teploty nebo v prostředích se špatným osvětlením. Při zobrazení pruhů, rovných čar nebo podobných vzorů může být obraz na obrazovce zobrazen zubatě. 1.4 Význam signálních slov Vážnost rizika je indikována následujícími signálními slovy. Signální slovo VÝSTRAHA DŮLEŽITÉ Typ rizika Nebezpečí lehkého až těžkého tělesného poranění nebo škod na majetku. Nebezpečí selhání. 1.5 Význam symbolů vyjadřujících riziko Povaha rizika je indikována ikonami. Výstraha nebezpečí 6

7 Směrnice EU 2 Směrnice EU Prohlášení o shodě se směrnicemi EU je k dispozici u společnosti: Fire & Security Products GmbH & Co. ohg Karlsruhe Německo Evropská směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě Shoda s evropskou směrnicí 2004/108/ES byla potvrzena testováním podle následujících norem: Vyzařované interference: EN EN Class B Odolnost vůči interferencím: EN Evropská směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí Shoda s evropskou směrnicí 2006/95/ES byla potvrzena testováním podle následujících norem: Bezpečnost: EN

8 Technické údaje 3 Technické údaje 3.1 Rozměry 112 mm 140 mm Fig. 1 Rozměry 3.2 Parametry produktu Oblast snímání 5,04 mm x 3,78 mm Obrazový snímač 1/3 CMOS, PIXIM* DSP Orca D2500, 720 X 540 efektivních pixelů Systém snímání PAL: 2:1 prokládaný V: 50 Hz, H: Hz NTSC: 2:1 prokládaný V: 60 Hz, H: Hz Systém synchronizace Interní/linkový zámek nastavitelné (pouze stříd. nap.) Videovýstup BNC kompozitní, kroucená dvoulinka Horizontální rozlišení > 500 TV řádků Gama-korekce 0,45; 1,0 nastavitelné Ohnisková vzdálenost 2,8 10,0 mm Max. relativní clona Asférická F1,3 Minimální osvětlení 0,6 lx (F=1.3, AGC 30 db, 50 IRE videovýstup včetně bubliny) Dynamický rozsah 120 db Odstup signálu od šumu >48 db Pomalá závěrka 2x, 4x, 8x, 16x Řízení zesílení Nastavitelné 0, 6, 12, 18, 24 až 30 db Korekce protisvětla 6 volitelných stupňů: Střed 1, Střed 2, Horní polovina, Dolní polovina, Dveře nahoře, Dveře dole Soukromá zóna 8 bloků Detekce pohybu Alarm pohybu, Limitní hodnota spuštění: volitelné Režim D/N AUTO, COLOR, B/W, C.G, B.G Úroveň D/N VYSOKÁ, STŘEDNÍ, NÍZKÁ Prodleva D/N 0, 5, 10, 15, 20 nastavitelné Digitální přiblížení 4 x (max.), digitální posun, náklon Korekce clony VYSOKÁ, STŘEDNÍ, NÍZKÁ Vyvážení bílé barvy ATW: Rozsahy barevné teploty závisí na přednastaveném režimu Ruční: 40 kroků pomocí tlačítka pro hodnoty R a B 8

9 Ovládání clony Názvy kamery Ovládání OSD Předvolby Výchozí nastavení Dálkové ovládání Video přes kroucenou dvoulinku Alarm IN Alarm OUT Relé výstupu alarmu DNR Technické údaje Objektivy s proměnným ohniskem 24 znaků Ovládací joystick OSD Normální, Vnitřní, Vnější, ATM, TUNNEL, CASINO Výchozí nastavení obnovíte stisknutím tlačítka DEFAULT RS-485: Protokol Siemens-B/ -S/, MOLYNX-D (pouze s řídící jednotkou CKA4820 nebo videomaticemi SIMATRIX/VISILYNX VIS 3i) Coax.: MOLYNX-C Video OUT, 0, 1,5, 3, 4,5, 6 db - volitelné 1CH Nastavitelný NC, BW, OUT, ALL Volitelné NC (normálně sepnuto), NO (normálně rozepnuto) Volitelné YES, NO Sytost Nastavení -7 až 8 Zrcadlo Volitelné YES, NO Napětí 12 V (stejn.) ±10 % stabilizovaný zdroj napájení 24 V (stříd.) ±10 %, 50/60 Hz Spotřeba energie 4,8 VA (max.) Okolní podmínky, provozní -10 až +50 C/maximální relativní vlhkost 95 %, bez kondenzace Rozměry (ØxV) 140 x 112 mm Hmotnost Cca 1,15 kg *) PIXIM a Digital Pixel System jsou registrované obchodní značky společnosti PIXIM, Inc. Všechna práva vyhrazena. 9

10 Objednací údaje 4 Objednací údaje Typ Č. položky Popis Hmotnost CVWC1325- S54561-C1-A1 Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou 1,15 kg LX dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu, 500 TV řádků, PAL/NTSC, 12 V (stejn.)/24 V (stříd.) Doplňkové příslušenství, není součástí standardní dodávky PSU GF1800-8BE Napájecí zdroj pro kamery s 12V stejnosm. napájením 0,12 kg CAPA2410-P 2GF1800-8BJ Napájecí zdroj pro kamery s 24V stříd. napájením 0,30 kg CVVA-CD 2GF1086-8AH Čirá spodní kopule - odolná vůči vandalismu 0,30 kg CVVA-WMIP 2GF1086-8AN Nástěnný držák 0,50 kg CVVA-FMIP 2GF1086-8AM Sada pro zapuštěnou montáž 1,40 kg CVVA-IP 2GF1185-8AG Pevná kopule odolná vůči vandalismu MJPEG IP 0,62 kg 4.1 Obsah balení Kamera CMOS 1 kabel servisního monitoru CD se softwarem pro dálkové ovládání CD obsahující software pro dálkové ovládání a podrobnou příručku k obsluze 2 upevňovací šrouby 2 hmoždinky Montážní šablona Pokyny pro instalaci a provoz Šroubovák Trubkový adaptér Trubkový spoj 10

11 Informace o částech kamery a konektorech 5 Informace o částech kamery a konektorech 5.1 Informace o částech kamery mm mm Ovládání alarmu/bcg (AL OUT, AL IN/B/C, COM, GND) 12 Konektor CN1 2 Ovládání RS485 (D+, D-) 13 Konektor CN2 3 Kroucená dvoulinka videovýstupu (TP+, TP-) 14 Zakončovací spínač RS485 4 Napájecí kabel (± DC 12 V nebo AC 24 V) 15 Montážní otvor jednotky 5 Videovýstup (konektor BNC) 16 Joystick OSD 6 Vstupní otvory kabelů 17 Šroubová zátka kabelového otvoru 7 Základní jednotka 18 Nastavovací držák kamery 8 Polokoule kopule 19 Nastavení osy 9 Páčka/pojistný šroub přiblížení 20 Vnitřní vložka 10 Páčka/pojistný šroub zaostření 21 Bezpečnostní šrouby 11 Výstup monitoru 22 Bezpečnostní šroubovák 11

12 Informace o částech kamery a konektorech 5.2 Informace o konektorech Ovládání funkce alarmu a B.C.G Žlutý vodič: Výstup alarmu Červený vodič: COM Černý vodič: G (uzemnění) Oranžový vodič: Vstup alarmu nebo B.G, C.G Obvodová smyčka výstupu alarmu. Podrobný popis najdete v části VÝSTUP ALARMU v kapitole Nastavení funkcí. 1. Tyto kolíky jsou funkcí B.G nebo C.G, když je režim D/N nastaven na B.G nebo C.G. Podrobný popis najdete v části REŽIM D/N v kapitole : HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N REŽIM D/N. 2. Tyto kolíky jsou funkcí alarmu, když režim D/N není nastaven na B.G nebo C.G a činnost alarmu je v režimu OUT, BW, ALL. Podrobný popis najdete v části ČINNOST ALARMU v kapitole 6.2: Nastavení funkcí Ovládání funkce RS485 Hnědý vodič: DATA+ Černý vodič: DATA- Signál RS Kroucená dvoulinka videovýstupu Modrý vodič: Kroucená dvoulinka + Černý vodič: Kroucená dvoulinka - Signál kroucené dvoulinky Připojení vstupu napájení Bílý vodič: Napájení + Černý vodič: Napájení - NAPÁJENÍ: DC 12 V nebo AC 24 V Připojení videovýstupu Výstup videosignálu Signál kompozitního videa 12

13 5.2.6 Zakončovací odpor RS485 Informace o částech kamery a konektorech ON (ZAP) S koncovým odporem 100 ohmů (VYP) Bez koncového odporu Ovládací joystick OSD Ovládací joystick OSD Nabídka OSD se ovládá pohybem joysticku NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA a jeho stiskem. 13

14 Informace o částech kamery a konektorech 5.3 Hierarchie nabídky OSD PRESET NORMAL INDOOR OUTDOOR ATM TUNNEL CASINO CAMERA SETUP SHUTTER X2 X4 X8 LENS LEVEL 1 ~ 10 X16 WB MODE ATW MANUAL R: 1~40 B: 1~40 MAIN MENU GAIN GAMMA APERTURE LOW MID HIGH WD LEVEL 0 ~ 10 D/N MODE AUTO B/W COLOR B.G C.G D/N SETUP D/ N DELAY 0 SEC 5 SEC 10 SEC 15 SEC D/N LEVEL LOW MID HIGH 20 SEC OPTION MIRROR ON DZOOM ZOOM 1~4 PAN -5~5 ` ` ` TILT -5~5 CHROMA -7~8 COLOR BAR ON DNR ON SYSTEM PAL NTSC AUTO LOG ON REMOTE OPEN MENU CODE ON Lock Preset Code 1~9 14

15 Informace o částech kamery a konektorech CAMERA ID DISPLAY ID 24 Char ON ALARM /MOTION TEXT BOTTOM LEFT RIGHT CENTER ALARM ALARM ACTION OUT BW ALL ALARM DELAY 0 SEC 5 SEC 10 SEC 15 SEC MOTION ON 20 SEC MOTION LEVEL 0~255 OTHER SETUP MOTION MOTION DETECT AREA SET.. ALARM OUT ON MOTION DELAY 0 SEC 5 SEC 10 SEC 15 SEC TWISTED PAIR 0dB 1.5dB 3dB 20 SEC ALARM OUT RELAY NO NC 6dB 4.5dB ADDRESS 1~255 REMOTE CONTROL PROTOCOL Siemens-B MOLYNX-C MOLYNX-D Siemens-S BAUD RATE PRIVACY ZONE 8 PRIVACY ZONES BLC CENTER1 CENTER2 UP-HALF DOWN-HALF DOOR-DOWN DOOR-UP SYNC INT LL:0~300 15

16 Instalace kamery 6 Instalace kamery 6.1 Instalace Připojení kabelů (a) Pomocí bočního kabelového otvoru 1. Povolte šroubovou zátku bočního kabelového otvoru (17). Vyšroubujte zátku. 2. Připojte kabel BNC (5) k video konektoru. 3. Připojte kabel zdroje napájení (4) k napájecímu konektoru. Můžete použít připojení 24 V (stříd.) nebo 12 V (stejn.). UPOZORNĚNÍ Při použití stejnosměrného napájení zkontrolujte správnou polaritu. V případě nesprávného připojení nebude kamera správně fungovat a/nebo může dojít k jejímu poškození. 4. Vyčistěte závitové drážky ve spodním kabelovém otvoru a našroubujte do něj vyšroubovanou zátku, čímž zamezíte průniku vlhkosti dovnitř pouzdra. (b) Pomocí spodního kabelového otvoru Kabel BNC a napájecí kabel jsou protaženy spodním kabelovým otvorem (výrobní nastavení). Připojte kabely k příslušným konektorům (4), (5). Upevnění kamery 1. Na montážní plochu přiložte šablonu a označte si otvory. 2. Vyvrtejte označené otvory. 3. Zastrčte do otvorů hmoždinky. 4. Přišroubujte jednotku dodanými šrouby. UPOZORNĚNÍ Chcete-li před připevněním jednotky zajistit její vodotěsnou klasifikaci, základna kopule se musí kompletně utěsnit vodě odolným silikonem zamezujícím průniku vody. Buďte opatrní při instalaci trubky/zátky do kabelového otvoru; šroubovací část trubky/zátky musí mít délku max. 12 mm, jinak by poškodila vnitřek jednotky. Nastavení polohy kamery 1. Uchopte objektiv tak, aby se neotáčel. 2. Povolte nastavovací držák kamery (18) a nastavovací kolečko (19). UPOZORNĚNÍ Nepovolujte pojistný kroužek, pokud nedržíte objektiv na místě. Objektiv by se jinak mohl otáčet s pojistným kroužkem a mohl by se zkroutit kabel. 3. Natočte objektiv do požadované polohy. Pokud se kamera neotáčí lehce, zcela povolte pojistný kroužek. Pojistný kroužek má vnitřní zarážku a nevypadne. UPOZORNĚNÍ Neotáčejte objektiv o více než 360, jinak by mohlo dojít k odpojení nebo přetržení vnitřních kabelů. 16

17 Instalace kamery 4. Lehce utáhněte nastavovací držák kamery (18) a nastavovací kolečko (19) Nastavení přiblížení a zaostření 1. Otočením proti směru hodinových ručiček povolte páčku/pojistný šroub přiblížení (9). 2. Otáčením přibližovacího kroužku nastavte požadovaný obraz. 3. Otočením proti směru hodinových ručiček povolte páčku/pojistný šroub zaostření (10). 4. Otáčením zaostřovacího kroužku nastavte zaostření. 5. Při potřebě dalšího nastavení opakujte kroky uvedené výše. 6. Utáhněte páčku/pojistný šroub přiblížení (9) a páčku/pojistný šroub zaostření (10). UPOZORNĚNÍ Utáhněte pojistné šrouby, aby nastavení zůstalo v platnosti. 7. Uchopte objektiv a utáhněte nastavovací držák kamery (18) a nastavovací kolečko (19) Volitelná nastavení Pomocí clony nastavte konečný jas obrazu Před prováděním jakýchkoli nastavení si přečtěte a poznamenejte parametry kamery. Během tohoto postupu může obraz blikat nebo být zkreslený. Jedná se o normální jej během této operace. Po jejím dokončení se obraz vrátí do normálního stavu. Mezi doplňkové funkce kamery patří Lineární AGC (automatické řízení zesílení) 18 db-30 db Nastavení úrovně černé (0 9 IRE) Předdefinovaná pole kompenzace protisvětla (řízení podsvícení) Ostrost (nízká/střední/vysoká) Zobrazení parametrů kamery Zápis do paměti kamery Obnovení výchozího výrobního nastavení Uložení a načítání parametrů ze souboru Připevnění polokoule kopule k základní jednotce Měkkou utěrkou nepouštějící vlákna očistěte nečistoty a otisky prstů z polokoule kopule. 1. Očistěte spojovací plochy jednotky. 2. Přiložte polokouli kopule k základní jednotce. 3. Vyrovnejte šrouby na polokouli kopule (8) s otvory pro šrouby (3 otvory) na základní jednotce (7). 4. Držte pouzdro kopule ve správné poloze, šroubovákem (22) utáhněte tři šrouby (21) a zajistěte polokouli kopule k základní jednotce. 17

18 Instalace kamery Použití výstupu BNC kompozitního videa 1. Připojte kabel BNC k videovýstupu. Viz kapitola 5.1: Informace o částech kamery. 2. Ujistěte se, že je používán správný kabel BNC 75 Ohm. 3. Zapněte zakončovací odpor 75 Ohm v zařízení pro příjem videa (např. monitor, matice, apod.) Použití videovýstupu přes kroucenou dvoulinku 6.2 Nastavení funkcí 1. Připojte kroucenou dvoulinku k výstupu TP kamery. Viz kapitola 5.1: Informace o částech kamery. 2. Připojte vhodné přijímací zařízení přes kroucenou dvoulinku (tj. TP- RXMOD2). 3. V nastavení OSD kamery nastavte vysílač TP. Viz kapitola : HLAVNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ - KROUCENÁ DVOULINKA. 4. Nastavte přijímač přes kroucenou dvoulinku na nejlepší kvalitu videovýstupu. Informace o použitém přijímači zapojeném přes kroucenou dvoulinku najdete v provozní příručce HLAVNÍ PŘEDVOLBA Přidržením stisknutého joysticku po dobu cca 2 s otevřete nabídku. Pokud nebude provedeno žádné nastavení, nabídka po uplynutí 30 s zmizí. Vybraná položka nabídky bude stínovaná a bude blikat. Vzdálený přístup k nabídce nastavení OSD je chráněn přístupovým kódem (viz kapitola ). Přístupový kód se zadává jako Přejít na předvolbu 1 9", tj. jako POS 1 při použití klávesnice CKA4820. Vyberte funkci PRESET (PŘEDVOLBA) Tato kamera nabízí 6 předvoleb nastavení prostředí. Jsou to NORMAL (NORMÁLNÍ), INDOOR (VNITŘNÍ), OUTDOOR (VNĚJŠÍ), TUNNEL (TUNEL), ATM, CASINO (KASINO). V těchto 6 parametrech prostředí můžete provádět rychlá nastavení. Parametry prostředí lze nastavovat i jednotlivě. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku PRESET (PŘEDVOLBA), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT 18

19 6.2.2 HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY Instalace kamery Přejděte do podnabídky CAMERA SETUP (NASTAVENÍ KAMERY), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZÁVĚRKA Nastavení pomalé elektronické závěrky ( (VYP), X2, X4, X8, X16). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte nastavení pomalé závěrky mezi (VYP) a X16. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ OBJEKTIVU Slouží k nastavení úrovně objektivu (úroveň expozice). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu v rozmezí CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL *

20 Instalace kamery HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - REŽIM VYVÁŽENÍ BÍLÉ Výběr a nastavení režimu vyvážení bílé barvy (ATW a manuální režim). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ATW nebo manuální režim. Algoritmus automatického vyvážení bílé ATW TTL s měřením přes objektiv zajišťuje dokonalou barevnou reprodukci. Rozsah teploty barev závisí na přednastaveném režimu. Manuální režim Manuální režim zadáte stisknutím joysticku. Chcete-li získat správné manuální vyvážení bílé barvy, pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO nastavte hodnoty R a B (červené a modré). Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ můžete přepínat mezi R a B. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ZESÍLENÍ Max. zesílení lze nastavit na hodnoty: 0, 6, 12, 18, 24, 30 db. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu zesílení v rozmezí 0-30 db. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL *---- Pokud je zesílení nastaveno na nízkou hodnotu, v automatickém režimu bude deaktivován režim D\N. Doporučujeme nastavit zesílení na více než 20 db, čímž zajistíte správnou funkčnost D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - GAMA Lze zvolit hodnotu 0,45 nebo 1,0. Přesunutím kurzoru na místo znázorněné na obrázku nastavte hodnotu Gama. Pro monitory CCTV CRT je zpravidla výchozí hodnota 0,45. Pro účely zpracování obrazu lze zvolit hodnotu 1,0. CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL *

21 HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - CLONA Instalace kamery Výběr ostrosti obrazu (LOW (NÍZKÁ), MID (STŘEDNÍ), HIGH (VYSOKÁ)). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte HIGH (VYSOKÁ), MID (STŘEDNÍ) nebo LOW (NÍZKÁ). CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ NASTAVENÍ KAMERY - ÚROVEŇ ŠIROKÉ DYNAMIKY Slouží k výběru úrovně široké dynamiky. Toto nastavení zvyšuje/snižuje celkový jas obrazu. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu v rozmezí CAMERA SETUP MENU SHUTTER X4 LENS LEVEL *---- WB MODE ATW GAIN 24 GAMMA 0.45 APERTURE MID WD LEVEL * HLAVNÍ - NASTAVENÍ D/N Přejděte do podnabídky NASTAVENÍ D/N, viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT 21

22 Instalace kamery HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N REŽIM D/N Vyberte funkci Denní/Noční: režim AUTO, B/W (ČB), COLOR (BAREVNÝ), B.G nebo C.G. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte režim AUTO, B/W (ČB), COLOR (BAREVNÝ), B.G nebo C.G. AUTO: V tomto režimu se kamera automaticky přepne na režim COLOR (BAREVNÝ) nebo B/W (ČB) podle jasu snímané scény. B/W (ČB): V tomto nastavení zůstane kamera vždy v černobílém režimu. COLOR (BAREVNÝ): V tomto nastavení zůstane kamera vždy v barevném režimu. B.G: Je-li nastaven tento režim a kolík externího B.G je otevřený, kamera bude v barevném režimu. Pokud je kolík externího B.G zkratován na kostru (GND), kamera bude v černobílém režimu. (Kolík externího B.G je žlutý vodič a černý vodič položky 1 částí kamery). C.G: Je-li nastaven tento režim a kolík externího C.G je otevřený, kamera bude v černobílém režimu. Pokud je kolík externího C.G zkratován na kostru (GND), kamera bude v barevném režimu. (Kolík externího B.G je žlutý vodič a černý vodič položky 1 částí kamery). D/N SETUP MENU D/N MODE AUTO D/N DELAY 15 SEC D/N LEVEL LOW Pokud je zesílení nastaveno na nízkou hodnotu, v automatickém režimu bude deaktivován režim D\N. Doporučujeme nastavit zesílení na více než 20 db, čímž zajistíte správnou funkčnost D/N HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N PRODLEVA D/N Slouží k nastavení doby prodlevy funkce D/N. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte 0, 5, 10, 15 nebo 20 s jako hodnotu prodlevy pro přepnutí režimu D/N. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, když je režim D/N nastaven na AUTO. D/N SETUP MENU D/N MODE AUTO D/N DELAY 15 SEC D/N LEVEL LOW 22

23 HLAVNÍ NASTAVENÍ D/N ÚROVEŇ D/N Instalace kamery Bod přepnutí filtru lze nastavit na možnost High (Vysoký), Low (Nízký) nebo Middle (Střední). Bod přepnutí se nastaví z režimu COLOR (BAREVNÝ) na režim B/W (ČB). Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte HIGH (VYSOKÝ), LOW (NÍZKÝ) nebo MID (STŘEDNÍ). Tato úroveň je aktivní pouze tehdy, když je režim D/N nastaven na AUTO. A. LOW (NÍZKÝ): Bod zesílení pro přepnutí z barevného režimu do černobílého režimu je 20 db, pro přepnutí zpět do barevného režimu je tento bod 10 db. B. MID (STŘEDNÍ): Bod zesílení pro přepnutí z barevného režimu do černobílého režimu je 22 db, pro přepnutí zpět do barevného režimu je tento bod 10 db. C. HIGH (VYSOKÝ): Bod zesílení pro přepnutí z barevného režimu do černobílého režimu je 25 db, pro přepnutí zpět do barevného režimu je tento bod 10 db. D/N SETUP MENU D/N MODE AUTO D/N DELAY 15 SEC D/N LEVEL LOW HLAVNÍ MOŽNOSTI Přejděte do podnabídky OPTION (MOŽNOSTI), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. MAIN MENU PRESET NORMAL <CAMERA SETUP> <D/N SETUP> <OPTION> <OTHER SETUP> <REMOTE CONTROL> <PRIVACY ZONE> BLC SYNC INT EXIT CANCEL DEFAULT HLAVNÍ MOŽNOSTI - ZRCADLO Funkce zrcadla. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ON (ZAP) nebo (VYP). OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE 23

24 Instalace kamery HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ Přejděte do podnabídky DZOOM (DIG. PŘIBLÍŽENÍ), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ - PŘIBLÍŽENÍ Přejděte do podnabídky DZOOM (DIG. PŘIBLÍŽENÍ), viz obrázek. Pomocí funkcí joysticku NAHORU/DOLŮ přesuňte kurzor na položku, kterou chcete upravit. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte požadovaný režim. DNR OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ - POSUN Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu digitálního posunu. DZOOM MENU ZOOM 1 ---* PAN *----- TILT *----- HLAVNÍ MOŽNOSTI - DIGITÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ - NÁKLON Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu digitálního náklonu. DZOOM MENU ZOOM 1 ---* PAN *----- TILT *

25 HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYTOST Instalace kamery Slouží k nastavení hodnoty sytosti barev obrazu. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte hodnotu v rozmezí -7 až 8. OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI BAREVNÝ MONOSKOP Tato funkce je obsažena kvůli testování. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ON (ZAP) nebo (VYP). OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - DNR Tato funkce slouží k redukci digitálního šumu. Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte ON (ZAP) nebo (VYP). OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE HLAVNÍ MOŽNOSTI - SYSTÉM Přesuňte kurzor na místo znázorněné na obrázku. Pomocí funkcí joysticku VLEVO/VPRAVO vyberte NTSC nebo PAL. OPTION MENU MIRROR <DZOOM> CHROMA 1 ---*----- COLOR BAR DNR ON SYSTEM PAL AUTO LOG REMOTE OPEN MENU CODE 25

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Zpět na stránku obsahu LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Úvod Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora,

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více