ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA"

Transkript

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN Část 1: Instalovaná kabeláž ČSN EN Září idt IEC :2000 Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN Part 1: Installed cabling Systèmes de câblage générique - Spécification pour les essais de câblage de télécommunications équilibrées selon l EN Partie 1: Câblages installés Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen Kommunikationsverkabelung nach EN Teil 1: Installierte Verkabelung Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2000 včetně její opravy EN :2000/Cor.: Evropská norma EN :2000 má status české technické normy. This standard is the Czech version of the European Standard EN :2000 including its Corrigendum EN :2000/Cor.: The European Standard EN :2000 has the status of a Czech Standard. Český normalizační institut, Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

2 Strana 2 Národní předmluva Na základě opravy EN :2000/Cor.: došlo k částečné opravě názvu: původní odkaz na ISO/IEC byl nahrazen odkazem na EN Stejné opravy byly provedeny u odkazů v celém textu. Citované normy IEC :1982 dosud nezavedena IEC :1985 dosud nezavedena IEC :1996 zavedena v ČSN EN :1997 ( ) Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji. Část 7: Předmětová specifikace pro konektory 8pólové se stanovenou jakostí, včetně upevněných a volných konektorů se společnými zasouvacími vlastnostmi IEC :1992 dosud nezavedena IEC :1994 dosud nezavedena IEC :1995 dosud nezavedena IEC :1995 dosud nezavedena IEC :1995 dosud nezavedena EN 50173: A1:2000 zavedena v ČSN EN 50173: A1:2000 ( ) Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy Doporučení ITU-T G.117:1996 nezavedeno Doporučení ITU-T O.9:1998 nezavedeno POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, Praha 4. Informativní údaje z IEC :2000 Mezinárodní norma IEC byla připravena subkomisí 46A Koaxiální kabely technické komise IEC 46 Kabely, vodiče, vlnovody, vysokofrekvenční konektory a příslušenství pro komunikaci a signalizaci. Text této normy vychází z těchto dokumentů: FDIS 46A/370/FDIS Zpráva o hlasování 46A/375/RVD Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování

3 uvedené v tabulce. Tato publikace byla navržena podle Části 3 Směrnic ISO/IEC. Komise rozhodla, že jsou plánovány další části této publikace, jako je např. Část 2: Propojovací šňůry a kabeláž pracoviště. Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn do roku K tomuto datu bude publikace potvrzena v platnosti; zrušena; nahrazena revidovaným vydáním, nebo změněna. Vysvětlivky k textu převzaté normy V textu převzaté normy byl v souladu s ČSN IEC 50(715) ( ) a odlišně od ČSN EN ( ) použit pro anglický termín link český ekvivalent spoj. Strana 3 Upozornění na národní poznámky Do normy byly do předmluvy k evropské normě, ke kapitole Úvod, ke kapitole 1, 2, 3, k článkům 3.1, 4.2.4, 5.1, , 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.5.1, 6.1, a k příloze ZA doplněny informativní národní poznámky. Upozornění na národní přílohu Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje anglicko-český slovník definovaných termínů. Vypracování normy Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO , Ing. Jaroslav Adam Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc. Strana 4 Prázdná strana

4 Strana 5 EVROPSKÁ NORMA EN EUROPEAN STANDARD Prosinec 2000 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ICS Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN *) - Část 1: Instalovaná kabeláž (IEC :2000) Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN *) - Part 1: Installed cabling (IEC :2000) Systèmes de câblage générique - Spécification pour les essais de câblage de télécommunications équilibrées selon l EN *) - Partie 1: Câblages installés (CEI :2000) Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen Kommunikationsverkabelung nach EN *) - Teil 1: Installierte Verkabelung (IEC :2000) Tato evropská norma byla schválena CENELEC Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze. Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, panělska, védska a výcarska.

5 CENELEC Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel 2000 CENELEC. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli Ref. č. EN :2000 E množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC. Strana 6 Předmluva Text dokumentu 46A/370/FDIS, budoucího 1. vydání IEC , připravený subkomisí SC 46A Koaxiální kabely technické komise IEC TC 46 Kabely, vodiče, vlnovody, vysokofrekvenční konektory a příslušenství pro komunikaci a signalizaci, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN dne *). Byla stanovena tato data: - nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému používání jako normy národní (dop) nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow) Přílohy označené jako normativní jsou součástí této normy. V této normě je příloha ZA normativní. Přílohu ZA doplnil CENELEC. Oznámení o schválení Text mezinárodní normy IEC :2000 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. *) NÁRODNÍ POZNÁMKA Název evropské normy byl upraven na základě opravy EN :2000/Cor.: Strana 7

6 Obsah Strana Úvod Rozsah platnosti Normativní odkazy Definice Postupy referenčních měření elektrických vlastností Úvod Hlediska zkušebních zařízení Zkušební požadavky na sí»ový analyzátor Zakončení párů Referenční zátěže pro kalibraci Zkušební konfigurace Koaxiální kabely a zkušební zátěže pro sí»ové

7 analyzátory Požadavky na symetrizační transformátor Opatření pro měření sí»ovým analyzátorem Vykazování údajů a přesnost Stejnosměrná (DC) rezistance smyčky Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Nejistota Útlum Účel

8 Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Korekce teploty Nejistota Zpoždění vlivem šíření a posuv zpoždění Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup... 22

9 Protokol o zkoušce Nejistota měření zpoždění vlivem šíření a posuvu zpoždění Útlum přeslechu na blízkém konci (NEXT) mezi dvěma páry a výkonový součet Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Strana 8 Strana Postup Protokol o zkoušce Nejistota měření NEXT Útlum přeslechu na vzdáleném konci (FEXT) mezi dvěma páry a výkonový součet Účel... 25

10 Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Nejistota měření FEXT Odstup přeslechu na vzdáleném konci (ELFEXT) Účel Výpočet Protokol o zkoušce Nejistota měření ELFEXT Útlum odrazu

11 Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Nejistota měření útlumu odrazu Útlum nevyvážení Stykový útlum Požadavky na měření při terénních zkouškách elektrických vlastností Úvod Zkoušené konfigurace kabeláže Parametry terénních zkoušek... 28

12 Všeobecně Kontrola provedení a zkoušky zapojení Zpoždění vlivem šíření a posuv zpoždění Délka Útlum NEXT mezi dvěma páry, výkonový součet NEXT ELFEXT mezi dvěma páry, výkonový součet ELFEXT Útlum odrazu Stejnosměrná (DC) rezistance smyčky Vykazování dat a přesnost Všeobecně Podrobné výsledky Souhrnné výsledky

13 Postupy terénních měření.. 37 Strana 9 Strana Všeobecně Kontroly jednotnosti terénních zkoušečů Opakovatelnost zkoušek na referenčním spoji Opakovatelnost zkoušek pomocí zkoušení téhož spoje v opačných směrech Správa Konektory a šňůry zkušebních zařízení Uživatelské šňůry Požadavky na přesnost měření terénními zkoušeči Všeobecně Specifikace přesnosti měření pro terénní zkoušeče úrovně IIE Požadavky na terénní zkušební zařízení pro zpoždění vlivem šíření... 42

14 Požadavky na terénní zkušební zařízení pro posuv zpoždění Požadavky na terénní zkušební zařízení pro délku Požadavky na terénní zkušební zařízení pro stejnosměrnou rezistanci smyčky Postupy pro stanovení parametrů terénních zkoušečů Všeobecně Symetrie výstupního signálu (OSB) Potlačení nesymetrie (CMR) Zbytkový NEXT Dynamická přesnost Útlum odrazu zdroje/zátěže Základní úroveň náhodného šumu Zbytkový FEXT Směrovost... 46

15 Sledování Přizpůsobení zdroje Útlum odrazu zakončení na vzdáleném konci Konstantní chybová složka měřicí funkce zpoždění vlivem šíření Chybová konstanta měřicí funkce zpoždění vlivem šíření, úměrná zpoždění vlivem šíření Konstantní chybová složka měřicí funkce posuvu zpoždění Konstantní chybová složka měřicí funkce délky Chybová konstanta měřicí funkce délky, úměrná délce Konstantní chybová složka měřicí funkce stejnosměrné rezistance Chybová konstanta měřicí funkce stejnosměrné rezistance, úměrná stejnosměrné rezistanci Postup pro ověření charakteristik zkušebního kabelu Postup pro ověření charakteristik zkušebního přizpůsobovacího členu Chybové modely měření Všeobecně Chybový model pro měřicí funkci útlumu u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE... 48

16 Chybový model pro měřicí funkci NEXT mezi dvěma páry u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci výkonového součtu NEXT u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Strana 10 Strana Chybový model pro měřicí funkci ELFEXT mezi dvěma páry u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci výkonového součtu NEXT u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci útlumu odrazu u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci zpoždění vlivem šíření u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci posuvu zpoždění u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci délky u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci stejnosměrné rezistance smyčky u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE... 51

17 Porovnání měření sí»ovým analyzátorem Všeobecně Přizpůsobovací členy Metody porovnání Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace Národní příloha NA (informativní) Anglicko-český slovník definovaných termínů Obrázek 1 - Rezistorová zátěž Obrázek 2 - Referenční roviny pro pevný spoj a kanál Obrázek 3 - Hybridní obvod s fázovým posuvem 180 použitý jako symetrizační transformátor Obrázek 4 - Měření rezistance smyčky Obrázek 5 - Zkušební konfigurace útlumu Obrázek 6 - Zkušební konfigurace NEXT Obrázek 7 - Zkušební konfigurace FEXT Obrázek 8 - Zkušební konfigurace útlumu odrazu Obrázek 9 - Správné párování... 30

18 Obrázek 10 - Chybné párování Obrázek 11 - Příklad tolerančního pole zařízení (NEXT) Obrázek 12 - Blokové schéma měření symetrie výstupního signálu Obrázek 13 - Blokové schéma měření potlačení nesymetrie Obrázek 14 - Blokové schéma měření zbytkového NEXT Obrázek 15 - Blokové schéma měření dynamické přesnosti Obrázek 16 - Princip měření zbytkového FEXT Obrázek 17 - Princip alternativního měření zbytkového FEXT Obrázek 18 - Konstrukční podrobnosti zvláštního přizpůsobovacího členu s propojovací šňůrou Obrázek 19 - Rozhraní terénního zkušebního zařízení a laboratorního zařízení s kanálem pro porovnání zkušebních výsledků Obrázek 20 - Rozhraní terénního zkušebního zařízení a laboratorního zařízení se zkušební konfigurací pevného spoje pro porovnání zkušebních výsledků Obrázek 21 - Vzorový bodový záznam Tabulka 1 - Funkční vlastnosti zkušebních symetrizačních transformátorů Tabulka 2 - Požadavky na souhrn vykazování pro terénní zkušební zařízení Tabulka 3 - Odhadnutá přesnost měření při mezi kanálu vyhovuje/nevyhovuje pro zkušební přístroje úrovně IIE Tabulka 4 - Nejnižší požadavky na parametry přesnosti měření terénních zkušebních zařízení úrovně IIE pro základní

19 konfiguraci Strana 11 Strana Tabulka 5 - Nejnižší požadavky na parametry přesnosti měření terénních zkušebních zařízení úrovně IIE se zkušebními přizpůsobovacími členy Tabulka 6 - Funkční požadavky na zpoždění vlivem šíření Tabulka 7 - Funkční požadavky na měření posuvu zpoždění Tabulka 8 - Funkční požadavky na měření délky Tabulka 9 - Funkční požadavky na stejnosměrnou rezistanci smyčky Strana 12 Úvod Telekomunikační kabeláž, kdysi jednoúčelově specifikovaná každou telekomunikační aplikací, se vyvinula do univerzálního kabelážního systému. Telekomunikační aplikace nyní pro splnění svých požadavků na kabeláž používají normu pro kabeláž EN 50173*). Dříve se pro ověření instalace kabeláže považovaly za dostačující zkoušky zapojení a vizuální kontrola. Nyní uživatelé potřebují rozsáhlejší zkoušení, aby se zajistilo, že spoj bude podporovat telekomunikační aplikace, které jsou určeny k provozování na univerzálním kabelážním systému. Tato část IEC se zabývá referenčními laboratorními a terénními zkušebními metodami a poskytuje srovnání těchto metod. Přenosové vlastnosti závisí na charakteristikách kabelů, spojovacích prvcích, propojovacích šňůrách a přepojovací kabeláži, na celkovém počtu připojení a pečlivosti, s níž se instalují a udržují. Tato norma stanovuje zkušební metody pro instalovanou kabeláž a hotové kabelové sestavy. Tyto zkušební metody, pokud je to vhodné, vycházejí ze zkušebních metod používaných pro prvky kabelové sestavy. Tato část 1 obsahuje zkušební metody požadované pro instalovanou kabeláž. Část 2 obsahuje zkušební metody požadované pro propojovací šňůry a kabely pracoviště. Tato norma je uspořádána takto: postupy referenčních laboratorních měření jsou specifikovány v kapitole 4. V některých případech lze tyto postupy použít v terénu;

20 popisy a požadavky pro terénní měření jsou specifikovány v kapitole 5; funkční požadavky na terénní zkoušeče a postupy pro ověření funkce jsou specifikovány v kapitole 6. POZNÁMKA 1 Tato norma neobsahuje zkoušky, které se obvykle provádějí na kabelech a konektorech samostatně. Tyto zkoušky jsou popsány v IEC , případně v IEC POZNÁMKA 2 Kabely a konektory použité v kabelových sestavách, i když nejsou popsány v souboru IEC nebo v IEC , se pokud možno zkoušejí samostatně podle zkoušek uvedených v příslušné kmenové specifikaci. V tomto případě lze zanedbat většinu zkoušek vlivu prostředí a mechanických zkoušek popsaných v této normě. POZNÁMKA 3 Uživatelům této normy se doporučuje, aby pro stanovení vhodnosti těchto požadavků pro specifické sí»ové aplikace konzultovali s aplikačními normami, výrobci zařízení a konstruktéry integrovaných systémů. 1 Rozsah platnosti Tato část EN specifikuje postupy referenčních měření parametrů kabeláže a požadavky na přesnost terénních zkoušečů pro měření parametrů kabeláže identifikovaných v EN *). Tato norma se použije, pokud jsou kabelové sestavy zkonstruovány z kabelů splňujících IEC , IEC , IEC nebo IEC a ze spojovacích prvků specifikovaných v IEC nebo IEC V případě, kdy kabely a/nebo konektory nesplňují tyto normy, mohou se požadovat další zkoušky. Tato norma se vztahuje na vlastnosti kabeláže 100 W, 120 W nebo 150 W. 2 Normativní odkazy Součástí této části IEC jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací na tuto normu nevztahují. Účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této části IEC 61935, by však měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání uvedené normy. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem. IEC Vysokofrekvenční konektory - Část 16: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N) (Radio-frequency connectors - Part 16: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 7 mm (0,276 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (75 ohms) (type N)) *) NÁRODNÍ POZNÁMKA Opraveno podle opravenky k EN :2000/Cor.: Strana 13

21 ISO Vysokofrekvenční konektory - Část 22: Vysokofrekvenční dvoupólové konektory s bajonetovým spojením pro stíněné symetrické kabely s párem vnitřních vodičů (typ BNO) (Radio-frequency connectors - Part 22: RF two-pole bayonet coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors (type BNO)) IEC :1996 Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 7: Předmětová specifikace pro konektory 8pólové se stanovenou jakostí, včetně upevněných a volných konektorů se společnými zasouvacími vlastnostmi (Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality) IEC :1992 Obdélníkové konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 8: Předmětová specifikace pro konektory, čtyřsignálové kontakty a uzemňovací kontakty pro kabelovou stínicí mezivrstvu (Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz - Part 8: Detail specification for connectors, four-signal contacts and earthing contacts for cable screen) IEC :1994 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 1: Kmenová specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1: Generic specification) IEC :1995 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 2: Horizontální instalace pro vnitřní rozvody - Dílčí specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 2: Horizontal floor wiring - Sectional specification) IEC :1995 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 3: Instalace na pracovním místě - Dílčí specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 3: Work area wiring - Sectional specification) IEC :1995 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 4: Kabely pro stoupačky - Dílčí specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 4: Riser cables - Sectional specification) EN 50173: A1:2000 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy*) (Information technology - Generic cabling systems) Doporučení ITU-T G.117:1996 Řada G - Přenosové systémy a média, digitální systémy a sítě - Mezinárodní telefonní spojení a okruhy - Všeobecná doporučení pro jakost přenosu celého mezinárodního telefonního spojení - G.117: Přenosová hlediska nesymetrie vůči zemi

22 (Series G - Transmission systems and media, digital systems and networks - International telephone connections and circuits - General Recommendations on the transmission quality for an entire international telephone connection - G.117: Transmission aspects of unbalance about earth) Doporučení ITU-T O.9:1988 Řada O - Specifikace měřicích zařízení - Všeobecně - O.9: Měřicí uspořádání pro posuzování stupně nesymetrie vůči zemi (Series O - Specifications of measuring equipment - General - O.9: Measuring arrangements to assess the degree of unbalance abouth earth) -- Vynechaný text --

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 2003 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Duben Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 2005 Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN 196-3 72 2100 Říjen Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting

Více

Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques - Partie 1: Aspects généraux

Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques - Partie 1: Aspects généraux ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.260 Listopad 1998 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo Část 1: Obecná hlediska ČSN IEC 479-1 33 2010 Effects of current on human beings and lievestock - Part 1: General

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB. (Výběr grafických značek z databáze IEC 60617DB)

Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB. (Výběr grafických značek z databáze IEC 60617DB) Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB (Výběr grafických značek z databáze IEC 60617DB) 1 Úvod Tato příručka s názvem Grafické značky používané

Více

(Post-tensioning kits for prestressing of structures)

(Post-tensioning kits for prestressing of structures) Evropská organizace pro technická schválení Vydání červen 2002 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PŘEDPÍNACÍ SESTAVY PRO DODATEČNÉ PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ (obvykle nazývané systémy dodatečného

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČEZDistribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ČEPS PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2000 květen 2001 ÚVOD Český telekomunikační

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SVAZEK I - HLUK LETADEL L16/I Uveřejněno pod číslem jednacím: č.j. 525/2007-220-SP/1

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 7. 5. 2014 Čj. ČTÚ-12 878/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více