ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA"

Transkript

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN Část 1: Instalovaná kabeláž ČSN EN Září idt IEC :2000 Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN Part 1: Installed cabling Systèmes de câblage générique - Spécification pour les essais de câblage de télécommunications équilibrées selon l EN Partie 1: Câblages installés Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen Kommunikationsverkabelung nach EN Teil 1: Installierte Verkabelung Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2000 včetně její opravy EN :2000/Cor.: Evropská norma EN :2000 má status české technické normy. This standard is the Czech version of the European Standard EN :2000 including its Corrigendum EN :2000/Cor.: The European Standard EN :2000 has the status of a Czech Standard. Český normalizační institut, Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

2 Strana 2 Národní předmluva Na základě opravy EN :2000/Cor.: došlo k částečné opravě názvu: původní odkaz na ISO/IEC byl nahrazen odkazem na EN Stejné opravy byly provedeny u odkazů v celém textu. Citované normy IEC :1982 dosud nezavedena IEC :1985 dosud nezavedena IEC :1996 zavedena v ČSN EN :1997 ( ) Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji. Část 7: Předmětová specifikace pro konektory 8pólové se stanovenou jakostí, včetně upevněných a volných konektorů se společnými zasouvacími vlastnostmi IEC :1992 dosud nezavedena IEC :1994 dosud nezavedena IEC :1995 dosud nezavedena IEC :1995 dosud nezavedena IEC :1995 dosud nezavedena EN 50173: A1:2000 zavedena v ČSN EN 50173: A1:2000 ( ) Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy Doporučení ITU-T G.117:1996 nezavedeno Doporučení ITU-T O.9:1998 nezavedeno POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, Praha 4. Informativní údaje z IEC :2000 Mezinárodní norma IEC byla připravena subkomisí 46A Koaxiální kabely technické komise IEC 46 Kabely, vodiče, vlnovody, vysokofrekvenční konektory a příslušenství pro komunikaci a signalizaci. Text této normy vychází z těchto dokumentů: FDIS 46A/370/FDIS Zpráva o hlasování 46A/375/RVD Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování

3 uvedené v tabulce. Tato publikace byla navržena podle Části 3 Směrnic ISO/IEC. Komise rozhodla, že jsou plánovány další části této publikace, jako je např. Část 2: Propojovací šňůry a kabeláž pracoviště. Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn do roku K tomuto datu bude publikace potvrzena v platnosti; zrušena; nahrazena revidovaným vydáním, nebo změněna. Vysvětlivky k textu převzaté normy V textu převzaté normy byl v souladu s ČSN IEC 50(715) ( ) a odlišně od ČSN EN ( ) použit pro anglický termín link český ekvivalent spoj. Strana 3 Upozornění na národní poznámky Do normy byly do předmluvy k evropské normě, ke kapitole Úvod, ke kapitole 1, 2, 3, k článkům 3.1, 4.2.4, 5.1, , 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.5.1, 6.1, a k příloze ZA doplněny informativní národní poznámky. Upozornění na národní přílohu Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje anglicko-český slovník definovaných termínů. Vypracování normy Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO , Ing. Jaroslav Adam Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc. Strana 4 Prázdná strana

4 Strana 5 EVROPSKÁ NORMA EN EUROPEAN STANDARD Prosinec 2000 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ICS Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN *) - Část 1: Instalovaná kabeláž (IEC :2000) Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN *) - Part 1: Installed cabling (IEC :2000) Systèmes de câblage générique - Spécification pour les essais de câblage de télécommunications équilibrées selon l EN *) - Partie 1: Câblages installés (CEI :2000) Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen Kommunikationsverkabelung nach EN *) - Teil 1: Installierte Verkabelung (IEC :2000) Tato evropská norma byla schválena CENELEC Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze. Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, panělska, védska a výcarska.

5 CENELEC Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel 2000 CENELEC. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli Ref. č. EN :2000 E množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC. Strana 6 Předmluva Text dokumentu 46A/370/FDIS, budoucího 1. vydání IEC , připravený subkomisí SC 46A Koaxiální kabely technické komise IEC TC 46 Kabely, vodiče, vlnovody, vysokofrekvenční konektory a příslušenství pro komunikaci a signalizaci, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN dne *). Byla stanovena tato data: - nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému používání jako normy národní (dop) nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow) Přílohy označené jako normativní jsou součástí této normy. V této normě je příloha ZA normativní. Přílohu ZA doplnil CENELEC. Oznámení o schválení Text mezinárodní normy IEC :2000 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. *) NÁRODNÍ POZNÁMKA Název evropské normy byl upraven na základě opravy EN :2000/Cor.: Strana 7

6 Obsah Strana Úvod Rozsah platnosti Normativní odkazy Definice Postupy referenčních měření elektrických vlastností Úvod Hlediska zkušebních zařízení Zkušební požadavky na sí»ový analyzátor Zakončení párů Referenční zátěže pro kalibraci Zkušební konfigurace Koaxiální kabely a zkušební zátěže pro sí»ové

7 analyzátory Požadavky na symetrizační transformátor Opatření pro měření sí»ovým analyzátorem Vykazování údajů a přesnost Stejnosměrná (DC) rezistance smyčky Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Nejistota Útlum Účel

8 Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Korekce teploty Nejistota Zpoždění vlivem šíření a posuv zpoždění Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup... 22

9 Protokol o zkoušce Nejistota měření zpoždění vlivem šíření a posuvu zpoždění Útlum přeslechu na blízkém konci (NEXT) mezi dvěma páry a výkonový součet Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Strana 8 Strana Postup Protokol o zkoušce Nejistota měření NEXT Útlum přeslechu na vzdáleném konci (FEXT) mezi dvěma páry a výkonový součet Účel... 25

10 Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Nejistota měření FEXT Odstup přeslechu na vzdáleném konci (ELFEXT) Účel Výpočet Protokol o zkoušce Nejistota měření ELFEXT Útlum odrazu

11 Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Nejistota měření útlumu odrazu Útlum nevyvážení Stykový útlum Požadavky na měření při terénních zkouškách elektrických vlastností Úvod Zkoušené konfigurace kabeláže Parametry terénních zkoušek... 28

12 Všeobecně Kontrola provedení a zkoušky zapojení Zpoždění vlivem šíření a posuv zpoždění Délka Útlum NEXT mezi dvěma páry, výkonový součet NEXT ELFEXT mezi dvěma páry, výkonový součet ELFEXT Útlum odrazu Stejnosměrná (DC) rezistance smyčky Vykazování dat a přesnost Všeobecně Podrobné výsledky Souhrnné výsledky

13 Postupy terénních měření.. 37 Strana 9 Strana Všeobecně Kontroly jednotnosti terénních zkoušečů Opakovatelnost zkoušek na referenčním spoji Opakovatelnost zkoušek pomocí zkoušení téhož spoje v opačných směrech Správa Konektory a šňůry zkušebních zařízení Uživatelské šňůry Požadavky na přesnost měření terénními zkoušeči Všeobecně Specifikace přesnosti měření pro terénní zkoušeče úrovně IIE Požadavky na terénní zkušební zařízení pro zpoždění vlivem šíření... 42

14 Požadavky na terénní zkušební zařízení pro posuv zpoždění Požadavky na terénní zkušební zařízení pro délku Požadavky na terénní zkušební zařízení pro stejnosměrnou rezistanci smyčky Postupy pro stanovení parametrů terénních zkoušečů Všeobecně Symetrie výstupního signálu (OSB) Potlačení nesymetrie (CMR) Zbytkový NEXT Dynamická přesnost Útlum odrazu zdroje/zátěže Základní úroveň náhodného šumu Zbytkový FEXT Směrovost... 46

15 Sledování Přizpůsobení zdroje Útlum odrazu zakončení na vzdáleném konci Konstantní chybová složka měřicí funkce zpoždění vlivem šíření Chybová konstanta měřicí funkce zpoždění vlivem šíření, úměrná zpoždění vlivem šíření Konstantní chybová složka měřicí funkce posuvu zpoždění Konstantní chybová složka měřicí funkce délky Chybová konstanta měřicí funkce délky, úměrná délce Konstantní chybová složka měřicí funkce stejnosměrné rezistance Chybová konstanta měřicí funkce stejnosměrné rezistance, úměrná stejnosměrné rezistanci Postup pro ověření charakteristik zkušebního kabelu Postup pro ověření charakteristik zkušebního přizpůsobovacího členu Chybové modely měření Všeobecně Chybový model pro měřicí funkci útlumu u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE... 48

16 Chybový model pro měřicí funkci NEXT mezi dvěma páry u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci výkonového součtu NEXT u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Strana 10 Strana Chybový model pro měřicí funkci ELFEXT mezi dvěma páry u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci výkonového součtu NEXT u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci útlumu odrazu u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci zpoždění vlivem šíření u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci posuvu zpoždění u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci délky u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci stejnosměrné rezistance smyčky u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE... 51

17 Porovnání měření sí»ovým analyzátorem Všeobecně Přizpůsobovací členy Metody porovnání Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace Národní příloha NA (informativní) Anglicko-český slovník definovaných termínů Obrázek 1 - Rezistorová zátěž Obrázek 2 - Referenční roviny pro pevný spoj a kanál Obrázek 3 - Hybridní obvod s fázovým posuvem 180 použitý jako symetrizační transformátor Obrázek 4 - Měření rezistance smyčky Obrázek 5 - Zkušební konfigurace útlumu Obrázek 6 - Zkušební konfigurace NEXT Obrázek 7 - Zkušební konfigurace FEXT Obrázek 8 - Zkušební konfigurace útlumu odrazu Obrázek 9 - Správné párování... 30

18 Obrázek 10 - Chybné párování Obrázek 11 - Příklad tolerančního pole zařízení (NEXT) Obrázek 12 - Blokové schéma měření symetrie výstupního signálu Obrázek 13 - Blokové schéma měření potlačení nesymetrie Obrázek 14 - Blokové schéma měření zbytkového NEXT Obrázek 15 - Blokové schéma měření dynamické přesnosti Obrázek 16 - Princip měření zbytkového FEXT Obrázek 17 - Princip alternativního měření zbytkového FEXT Obrázek 18 - Konstrukční podrobnosti zvláštního přizpůsobovacího členu s propojovací šňůrou Obrázek 19 - Rozhraní terénního zkušebního zařízení a laboratorního zařízení s kanálem pro porovnání zkušebních výsledků Obrázek 20 - Rozhraní terénního zkušebního zařízení a laboratorního zařízení se zkušební konfigurací pevného spoje pro porovnání zkušebních výsledků Obrázek 21 - Vzorový bodový záznam Tabulka 1 - Funkční vlastnosti zkušebních symetrizačních transformátorů Tabulka 2 - Požadavky na souhrn vykazování pro terénní zkušební zařízení Tabulka 3 - Odhadnutá přesnost měření při mezi kanálu vyhovuje/nevyhovuje pro zkušební přístroje úrovně IIE Tabulka 4 - Nejnižší požadavky na parametry přesnosti měření terénních zkušebních zařízení úrovně IIE pro základní

19 konfiguraci Strana 11 Strana Tabulka 5 - Nejnižší požadavky na parametry přesnosti měření terénních zkušebních zařízení úrovně IIE se zkušebními přizpůsobovacími členy Tabulka 6 - Funkční požadavky na zpoždění vlivem šíření Tabulka 7 - Funkční požadavky na měření posuvu zpoždění Tabulka 8 - Funkční požadavky na měření délky Tabulka 9 - Funkční požadavky na stejnosměrnou rezistanci smyčky Strana 12 Úvod Telekomunikační kabeláž, kdysi jednoúčelově specifikovaná každou telekomunikační aplikací, se vyvinula do univerzálního kabelážního systému. Telekomunikační aplikace nyní pro splnění svých požadavků na kabeláž používají normu pro kabeláž EN 50173*). Dříve se pro ověření instalace kabeláže považovaly za dostačující zkoušky zapojení a vizuální kontrola. Nyní uživatelé potřebují rozsáhlejší zkoušení, aby se zajistilo, že spoj bude podporovat telekomunikační aplikace, které jsou určeny k provozování na univerzálním kabelážním systému. Tato část IEC se zabývá referenčními laboratorními a terénními zkušebními metodami a poskytuje srovnání těchto metod. Přenosové vlastnosti závisí na charakteristikách kabelů, spojovacích prvcích, propojovacích šňůrách a přepojovací kabeláži, na celkovém počtu připojení a pečlivosti, s níž se instalují a udržují. Tato norma stanovuje zkušební metody pro instalovanou kabeláž a hotové kabelové sestavy. Tyto zkušební metody, pokud je to vhodné, vycházejí ze zkušebních metod používaných pro prvky kabelové sestavy. Tato část 1 obsahuje zkušební metody požadované pro instalovanou kabeláž. Část 2 obsahuje zkušební metody požadované pro propojovací šňůry a kabely pracoviště. Tato norma je uspořádána takto: postupy referenčních laboratorních měření jsou specifikovány v kapitole 4. V některých případech lze tyto postupy použít v terénu;

20 popisy a požadavky pro terénní měření jsou specifikovány v kapitole 5; funkční požadavky na terénní zkoušeče a postupy pro ověření funkce jsou specifikovány v kapitole 6. POZNÁMKA 1 Tato norma neobsahuje zkoušky, které se obvykle provádějí na kabelech a konektorech samostatně. Tyto zkoušky jsou popsány v IEC , případně v IEC POZNÁMKA 2 Kabely a konektory použité v kabelových sestavách, i když nejsou popsány v souboru IEC nebo v IEC , se pokud možno zkoušejí samostatně podle zkoušek uvedených v příslušné kmenové specifikaci. V tomto případě lze zanedbat většinu zkoušek vlivu prostředí a mechanických zkoušek popsaných v této normě. POZNÁMKA 3 Uživatelům této normy se doporučuje, aby pro stanovení vhodnosti těchto požadavků pro specifické sí»ové aplikace konzultovali s aplikačními normami, výrobci zařízení a konstruktéry integrovaných systémů. 1 Rozsah platnosti Tato část EN specifikuje postupy referenčních měření parametrů kabeláže a požadavky na přesnost terénních zkoušečů pro měření parametrů kabeláže identifikovaných v EN *). Tato norma se použije, pokud jsou kabelové sestavy zkonstruovány z kabelů splňujících IEC , IEC , IEC nebo IEC a ze spojovacích prvků specifikovaných v IEC nebo IEC V případě, kdy kabely a/nebo konektory nesplňují tyto normy, mohou se požadovat další zkoušky. Tato norma se vztahuje na vlastnosti kabeláže 100 W, 120 W nebo 150 W. 2 Normativní odkazy Součástí této části IEC jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací na tuto normu nevztahují. Účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této části IEC 61935, by však měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání uvedené normy. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem. IEC Vysokofrekvenční konektory - Část 16: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N) (Radio-frequency connectors - Part 16: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 7 mm (0,276 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (75 ohms) (type N)) *) NÁRODNÍ POZNÁMKA Opraveno podle opravenky k EN :2000/Cor.: Strana 13

21 ISO Vysokofrekvenční konektory - Část 22: Vysokofrekvenční dvoupólové konektory s bajonetovým spojením pro stíněné symetrické kabely s párem vnitřních vodičů (typ BNO) (Radio-frequency connectors - Part 22: RF two-pole bayonet coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors (type BNO)) IEC :1996 Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 7: Předmětová specifikace pro konektory 8pólové se stanovenou jakostí, včetně upevněných a volných konektorů se společnými zasouvacími vlastnostmi (Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality) IEC :1992 Obdélníkové konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 8: Předmětová specifikace pro konektory, čtyřsignálové kontakty a uzemňovací kontakty pro kabelovou stínicí mezivrstvu (Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz - Part 8: Detail specification for connectors, four-signal contacts and earthing contacts for cable screen) IEC :1994 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 1: Kmenová specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1: Generic specification) IEC :1995 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 2: Horizontální instalace pro vnitřní rozvody - Dílčí specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 2: Horizontal floor wiring - Sectional specification) IEC :1995 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 3: Instalace na pracovním místě - Dílčí specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 3: Work area wiring - Sectional specification) IEC :1995 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 4: Kabely pro stoupačky - Dílčí specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 4: Riser cables - Sectional specification) EN 50173: A1:2000 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy*) (Information technology - Generic cabling systems) Doporučení ITU-T G.117:1996 Řada G - Přenosové systémy a média, digitální systémy a sítě - Mezinárodní telefonní spojení a okruhy - Všeobecná doporučení pro jakost přenosu celého mezinárodního telefonního spojení - G.117: Přenosová hlediska nesymetrie vůči zemi

22 (Series G - Transmission systems and media, digital systems and networks - International telephone connections and circuits - General Recommendations on the transmission quality for an entire international telephone connection - G.117: Transmission aspects of unbalance about earth) Doporučení ITU-T O.9:1988 Řada O - Specifikace měřicích zařízení - Všeobecně - O.9: Měřicí uspořádání pro posuzování stupně nesymetrie vůči zemi (Series O - Specifications of measuring equipment - General - O.9: Measuring arrangements to assess the degree of unbalance abouth earth) -- Vynechaný text --

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 2003 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky ČSN EN 50134-1 33 4590 Březen Alarm systems - Social alarm systems - Part 1: System requirements

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.65 2004 Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely ČSN EN 60379 36 1060 Listopad mod IEC 379:1987 Methods for measuring

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu ČSN EN 13185 01 5041 Duben Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method Essais

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30; 77.140.99 2002 Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky ČSN EN 13411-2 02 4470 Květen Terminations for

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2004 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C ČSN EN 13880-2 73 6182 Listopad Hot applied joint sealants - Part 2: Test method

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 2003 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Duben Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.50, 23.020.30 2002 Znovuplnitelné ocelové a hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Likvidace ČSN EN 12816 07 8519 Březen Transportable refillable

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 2003 Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace ČSN EN 13049 74 6805 Listopad Windows - Soft and heavy body impact

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.30; 27.080; 27.200 1999 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky ČSN EN 1861 14 2007 Srpen Refrigerating

Více

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content ČESKÁ NORMA 25.160.50 Prosinec 1997 Tavidla pro měkké pájení - Zkušební ČSN EN ISO 9455-9 metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku 05 0059 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination

Více

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread ČESKÁ NORMA ICS 21.060.20 Srpen 1997 Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí ČSN EN ISO 898-6

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 2005 Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN 196-3 72 2100 Říjen Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 1999 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem ČSN EN ISO 898-5 02

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1998 Přepravní vratné ocelové svařované lahve určené k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Postup pro zkoušky před plněním, v jeho průběhu a po naplnění

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.050 2008 Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů ČSN EN ISO 21572 56 9901 Leden idt

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1999 Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba ČSN EN 1442 07 8518 Březen Transportable

Více

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing ČESKÁ NORMA 87.100;25.140.20 Květen 1994 Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro ČSN EN 50059 nanášení nehořlavých látek 33 2036 Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable

Více

Part 3: Interface for interconnection of ENG cameras and portable VTRs using non-composite signals, for 625 lines/50 fields systems

Part 3: Interface for interconnection of ENG cameras and portable VTRs using non-composite signals, for 625 lines/50 fields systems ČESKÁ NORMA 33.160.40 Leden 1996 Zvukové, obrazové a audiovizuální ČSN EN 60933-3 systémy. Propojení a přizpůsobovací hodnoty. Část 3: Rozhraní pro připojování kamer elektronického zpravodajství 36 7010

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 2006 Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.260; 45.040 Květen 2009 Železniční aplikace Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků ČSN EN 15427 28 0555 Railway applications Wheel/rail friction management

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2006 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN

Více

idt IEC 1000-5-5:1996

idt IEC 1000-5-5:1996 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.100 Říjen 1997 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů Oddíl 5: Specifikace ochranných prvků pro rušení HEMP šířené vedením

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10 Květen 2009 Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu ČSN EN ISO 9170-2 85 2761

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více

Fours a micro-ondes a usage domestique Méthodes de mesure de l,aptitude a la fonction

Fours a micro-ondes a usage domestique Méthodes de mesure de l,aptitude a la fonction ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.040.20 Srpen 2015 Mikrovlnné trouby pro domácnost Metody měření funkce ČSN EN 60705 ed. 2 36 1060 idt IEC 60705:2010 + IEC 60705:2010/A1:2014 Household microwave ovens Methods

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.20 Prosinec 2009 Akustika Měření parametrů prostorové akustiky Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči ČSN EN ISO 3382-1 73 0534 idt ISO 3382-1:2009 Acoustics - Measurement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.220 Květen 2009 Podpěrná lešení Požadavky na provedení a obecný návrh ČSN EN 12812 73 8108 Falsework Performance requirements and general design Etaiements Exigences de performance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.060 1999 Bezpečnost motorových vozíků -Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky ČSN EN 1175-2 26 8830 Březen Safety of industrial trucks -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.040.10; 71.040.40 Říjen 2014 Protialkoholová blokovací zařízení Zkušební metody a požadavky na vlastnosti Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.20 Únor 2009 Střešní krytiny z plechu Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu Část 3: Korozivzdorná ocel ČSN EN 508-3

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Září 2009 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires Freinage

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.040 2004 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky ČSN EN 12952-15 07 7604 Květen Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 15: Acceptance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.130.20 Duben 2014 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí Část 7-4: Pomocná zařízení Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče ČSN EN 60947-7- 4 35 4101 idt IEC 60947-7-4:2013

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.70 Říjen 2010 Zdravotnická informatika Registrace informačních objektů použitých pro EDI ve zdravotní péči Část 1: Registr ČSN P ENV 12537-1 98 2002 Medical informatics

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.140 Leden 2013 Regulace vodních turbín Průvodce specifikací ČSN EN 61362 ed. 2 08 6501 idt IEC 61362:2012 Guide to specification of hydraulic turbine governing systems Guide

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 2004 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676 07 5802 Březen Automatic forced draught burners for gaseous fuels Brûleurs automatiques

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.250 2006 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.100 Srpen 2010 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot Bezpečnostní požadavky ČSN EN 50176 ed. 2 33 2037 Stationary electrostatic

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.01; 31.260 Srpen 2013 Zdravotnické elektrické přístroje Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických

Více

Metallische Einwegkartuschen für Flübiggas mit oder ohne Entnahmeventil zum Betrieb von tragbaren Geräten - Herstellung, Prüfung und Kennzeichnung

Metallische Einwegkartuschen für Flübiggas mit oder ohne Entnahmeventil zum Betrieb von tragbaren Geräten - Herstellung, Prüfung und Kennzeichnung ČESKÁ NORMA MDT 621.642.1.02.036-034:662.767:620.1:62-777 Říjen 1994 KOVOVÉ NÁDOBY NA ZKAPALNĚNÉ UHLOVODÍKOVÉ PLYNY PRO JEDNO POUŽITÍ S VENTILEM NEBO BEZ NĚHO PRO PŘENOSNÉ SPOTŘEBIČE Konstrukce, kontrola,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2011 Tepelné soustavy v budovách Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy Část 4-7: Zdroje tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.250 2005 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin ČSN

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Červenec 2009 Ocelové statické skladovací systémy Používání a údržba skladovacího zařízení ČSN EN 15635 26 9635 Steel static storage systems Application and maintenance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČESKÁ NORMA ICS 55.180.10 Červenec 1996 KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČSN ISO 1496-3 26 9355 Series

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.10 Únor 2014 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v ph (Referenční metoda) ČSN ISO 14637 57 0102 Únor Milk - Determination of urea content

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180; 35.180 Červenec 2012 Ergonomie systémových interakcí člověka Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje ČSN EN ISO 9241-303 83 3582 idt ISO 9241-303:2011

Více

Erdöl und Erdgasindustrie Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen Teil 2: Einschicht-Epoxipulverbeschichtungen

Erdöl und Erdgasindustrie Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen Teil 2: Einschicht-Epoxipulverbeschichtungen ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200 Květen 2015 Naftový a plynárenský průmysl Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech Část 2: Jednotlivé vrstvy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2010 Zdravotnická informatika Data zdravotní karty pacienta Část 5: Identifikační data ČSN EN ISO 21549-5 98 1026 idt ISO 21549-5:2008 Health informatics Patient

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

Flanges and their joints Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation

Flanges and their joints Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.60 Květen 2015 Příruby a přírubové spoje Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 1: Výpočet ČSN EN 1591-1 13 1551 Flanges and their joints Design

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2010 Zdravotnická informatika Data zdravotní karty pacienta Část 2: Společné objekty ČSN EN ISO 21549-2 98 1026 idt ISO 21549-2:2004 Health informatics Patient

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.120.10 Září 2009 Obráběcí a tvářecí stroje Mechanické lisy Bezpečnost ČSN EN 692+A1 21 0711 Machine tools Mechanical presses Safety Machines-outils Presses mécaniques Sécurité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.37; 37.100.01 2007 Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny ČSN ISO 12637-1 88 3001 Leden Graphic technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2009 Energetická náročnost budov Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení ČSN EN ISO 13790 73 0317 idt ISO 13790:2008 Energy performance of buildings Calculation

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.310; 91.020 Říjen 2011 Prevence kriminality Plánování městské výstavby a navrhování budov Část 5: Čerpací stanice ČSN P CEN/TR 14383-5 73 4400 Prevention of crime

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.100; 97.200.30 Září 2013 Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech ČSN EN 1949+A1

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Leden 2012 Informační technologie Společný rámec formátů biometrické výměny Část 4: Specifikace formátu bezpečnostního bloku ČSN ISO/IEC 19785-4 36 9864 Information technology

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Říjen 2009 Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regálové systémy Zásady navrhování konstrukce ČSN EN 15512 26 9636 Steel static storage systems Adjustable

Více

Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques - Partie 1: Aspects généraux

Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques - Partie 1: Aspects généraux ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.260 Listopad 1998 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo Část 1: Obecná hlediska ČSN IEC 479-1 33 2010 Effects of current on human beings and lievestock - Part 1: General

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.030 Prosinec 2014 Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov Část 1: Čištění ČSN EN 14654-1 75 6902 Management and control of operational activities

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.20 Listopad 2009 Stabilní hasicí zařízení Pěnová zařízení Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba ČSN EN 13565-2 38 9221 Fixed firefighting systems Foam systems Part 2:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Únor 2012 Informační technologie Bezpečnostní techniky Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách Část 5: Generování eliptických křivek ČSN ISO/IEC 15946-5

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.020 Květen 2013 Zdravotnické služby Systémy managementu kvality Požadavky založené na EN ISO 9001:2008 ČSN EN 15224 76 3100 Health care services Quality management

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku ČSN ISO 18437-3 01 1472

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.080.10 2004 Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V ČSN EN 62155 34 8119 Březen mod IEC 62155:2003

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.29; 29.100.01 2004 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení ČSN IEC 60050-151 33 0050 Září International Electrotechnical Vocabulary

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 Duben 2009 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676+A2 07 5802 Automatic forced draught burners for gaseous fuels Bruleurs automatiques

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Prosinec 2011 Informační technologie Bezpečnostní techniky Autentizace entit Část 5: Mechanismy používající techniku nulových znalostí ČSN ISO/IEC 9798-5 36 9743 Information

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více