ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA"

Transkript

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN Část 1: Instalovaná kabeláž ČSN EN Září idt IEC :2000 Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN Part 1: Installed cabling Systèmes de câblage générique - Spécification pour les essais de câblage de télécommunications équilibrées selon l EN Partie 1: Câblages installés Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen Kommunikationsverkabelung nach EN Teil 1: Installierte Verkabelung Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2000 včetně její opravy EN :2000/Cor.: Evropská norma EN :2000 má status české technické normy. This standard is the Czech version of the European Standard EN :2000 including its Corrigendum EN :2000/Cor.: The European Standard EN :2000 has the status of a Czech Standard. Český normalizační institut, Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

2 Strana 2 Národní předmluva Na základě opravy EN :2000/Cor.: došlo k částečné opravě názvu: původní odkaz na ISO/IEC byl nahrazen odkazem na EN Stejné opravy byly provedeny u odkazů v celém textu. Citované normy IEC :1982 dosud nezavedena IEC :1985 dosud nezavedena IEC :1996 zavedena v ČSN EN :1997 ( ) Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji. Část 7: Předmětová specifikace pro konektory 8pólové se stanovenou jakostí, včetně upevněných a volných konektorů se společnými zasouvacími vlastnostmi IEC :1992 dosud nezavedena IEC :1994 dosud nezavedena IEC :1995 dosud nezavedena IEC :1995 dosud nezavedena IEC :1995 dosud nezavedena EN 50173: A1:2000 zavedena v ČSN EN 50173: A1:2000 ( ) Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy Doporučení ITU-T G.117:1996 nezavedeno Doporučení ITU-T O.9:1998 nezavedeno POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, Praha 4. Informativní údaje z IEC :2000 Mezinárodní norma IEC byla připravena subkomisí 46A Koaxiální kabely technické komise IEC 46 Kabely, vodiče, vlnovody, vysokofrekvenční konektory a příslušenství pro komunikaci a signalizaci. Text této normy vychází z těchto dokumentů: FDIS 46A/370/FDIS Zpráva o hlasování 46A/375/RVD Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování

3 uvedené v tabulce. Tato publikace byla navržena podle Části 3 Směrnic ISO/IEC. Komise rozhodla, že jsou plánovány další části této publikace, jako je např. Část 2: Propojovací šňůry a kabeláž pracoviště. Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn do roku K tomuto datu bude publikace potvrzena v platnosti; zrušena; nahrazena revidovaným vydáním, nebo změněna. Vysvětlivky k textu převzaté normy V textu převzaté normy byl v souladu s ČSN IEC 50(715) ( ) a odlišně od ČSN EN ( ) použit pro anglický termín link český ekvivalent spoj. Strana 3 Upozornění na národní poznámky Do normy byly do předmluvy k evropské normě, ke kapitole Úvod, ke kapitole 1, 2, 3, k článkům 3.1, 4.2.4, 5.1, , 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.5.1, 6.1, a k příloze ZA doplněny informativní národní poznámky. Upozornění na národní přílohu Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje anglicko-český slovník definovaných termínů. Vypracování normy Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO , Ing. Jaroslav Adam Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc. Strana 4 Prázdná strana

4 Strana 5 EVROPSKÁ NORMA EN EUROPEAN STANDARD Prosinec 2000 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ICS Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN *) - Část 1: Instalovaná kabeláž (IEC :2000) Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN *) - Part 1: Installed cabling (IEC :2000) Systèmes de câblage générique - Spécification pour les essais de câblage de télécommunications équilibrées selon l EN *) - Partie 1: Câblages installés (CEI :2000) Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen - Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen Kommunikationsverkabelung nach EN *) - Teil 1: Installierte Verkabelung (IEC :2000) Tato evropská norma byla schválena CENELEC Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze. Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, panělska, védska a výcarska.

5 CENELEC Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel 2000 CENELEC. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli Ref. č. EN :2000 E množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC. Strana 6 Předmluva Text dokumentu 46A/370/FDIS, budoucího 1. vydání IEC , připravený subkomisí SC 46A Koaxiální kabely technické komise IEC TC 46 Kabely, vodiče, vlnovody, vysokofrekvenční konektory a příslušenství pro komunikaci a signalizaci, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN dne *). Byla stanovena tato data: - nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému používání jako normy národní (dop) nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow) Přílohy označené jako normativní jsou součástí této normy. V této normě je příloha ZA normativní. Přílohu ZA doplnil CENELEC. Oznámení o schválení Text mezinárodní normy IEC :2000 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. *) NÁRODNÍ POZNÁMKA Název evropské normy byl upraven na základě opravy EN :2000/Cor.: Strana 7

6 Obsah Strana Úvod Rozsah platnosti Normativní odkazy Definice Postupy referenčních měření elektrických vlastností Úvod Hlediska zkušebních zařízení Zkušební požadavky na sí»ový analyzátor Zakončení párů Referenční zátěže pro kalibraci Zkušební konfigurace Koaxiální kabely a zkušební zátěže pro sí»ové

7 analyzátory Požadavky na symetrizační transformátor Opatření pro měření sí»ovým analyzátorem Vykazování údajů a přesnost Stejnosměrná (DC) rezistance smyčky Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Nejistota Útlum Účel

8 Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Korekce teploty Nejistota Zpoždění vlivem šíření a posuv zpoždění Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup... 22

9 Protokol o zkoušce Nejistota měření zpoždění vlivem šíření a posuvu zpoždění Útlum přeslechu na blízkém konci (NEXT) mezi dvěma páry a výkonový součet Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Strana 8 Strana Postup Protokol o zkoušce Nejistota měření NEXT Útlum přeslechu na vzdáleném konci (FEXT) mezi dvěma páry a výkonový součet Účel... 25

10 Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Nejistota měření FEXT Odstup přeslechu na vzdáleném konci (ELFEXT) Účel Výpočet Protokol o zkoušce Nejistota měření ELFEXT Útlum odrazu

11 Účel Zkušební metoda Zkušební zařízení a uspořádání Postup Protokol o zkoušce Nejistota měření útlumu odrazu Útlum nevyvážení Stykový útlum Požadavky na měření při terénních zkouškách elektrických vlastností Úvod Zkoušené konfigurace kabeláže Parametry terénních zkoušek... 28

12 Všeobecně Kontrola provedení a zkoušky zapojení Zpoždění vlivem šíření a posuv zpoždění Délka Útlum NEXT mezi dvěma páry, výkonový součet NEXT ELFEXT mezi dvěma páry, výkonový součet ELFEXT Útlum odrazu Stejnosměrná (DC) rezistance smyčky Vykazování dat a přesnost Všeobecně Podrobné výsledky Souhrnné výsledky

13 Postupy terénních měření.. 37 Strana 9 Strana Všeobecně Kontroly jednotnosti terénních zkoušečů Opakovatelnost zkoušek na referenčním spoji Opakovatelnost zkoušek pomocí zkoušení téhož spoje v opačných směrech Správa Konektory a šňůry zkušebních zařízení Uživatelské šňůry Požadavky na přesnost měření terénními zkoušeči Všeobecně Specifikace přesnosti měření pro terénní zkoušeče úrovně IIE Požadavky na terénní zkušební zařízení pro zpoždění vlivem šíření... 42

14 Požadavky na terénní zkušební zařízení pro posuv zpoždění Požadavky na terénní zkušební zařízení pro délku Požadavky na terénní zkušební zařízení pro stejnosměrnou rezistanci smyčky Postupy pro stanovení parametrů terénních zkoušečů Všeobecně Symetrie výstupního signálu (OSB) Potlačení nesymetrie (CMR) Zbytkový NEXT Dynamická přesnost Útlum odrazu zdroje/zátěže Základní úroveň náhodného šumu Zbytkový FEXT Směrovost... 46

15 Sledování Přizpůsobení zdroje Útlum odrazu zakončení na vzdáleném konci Konstantní chybová složka měřicí funkce zpoždění vlivem šíření Chybová konstanta měřicí funkce zpoždění vlivem šíření, úměrná zpoždění vlivem šíření Konstantní chybová složka měřicí funkce posuvu zpoždění Konstantní chybová složka měřicí funkce délky Chybová konstanta měřicí funkce délky, úměrná délce Konstantní chybová složka měřicí funkce stejnosměrné rezistance Chybová konstanta měřicí funkce stejnosměrné rezistance, úměrná stejnosměrné rezistanci Postup pro ověření charakteristik zkušebního kabelu Postup pro ověření charakteristik zkušebního přizpůsobovacího členu Chybové modely měření Všeobecně Chybový model pro měřicí funkci útlumu u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE... 48

16 Chybový model pro měřicí funkci NEXT mezi dvěma páry u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci výkonového součtu NEXT u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Strana 10 Strana Chybový model pro měřicí funkci ELFEXT mezi dvěma páry u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci výkonového součtu NEXT u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci útlumu odrazu u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci zpoždění vlivem šíření u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci posuvu zpoždění u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci délky u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE Chybový model pro měřicí funkci stejnosměrné rezistance smyčky u terénního zkušebního zařízení úrovně IIE... 51

17 Porovnání měření sí»ovým analyzátorem Všeobecně Přizpůsobovací členy Metody porovnání Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace Národní příloha NA (informativní) Anglicko-český slovník definovaných termínů Obrázek 1 - Rezistorová zátěž Obrázek 2 - Referenční roviny pro pevný spoj a kanál Obrázek 3 - Hybridní obvod s fázovým posuvem 180 použitý jako symetrizační transformátor Obrázek 4 - Měření rezistance smyčky Obrázek 5 - Zkušební konfigurace útlumu Obrázek 6 - Zkušební konfigurace NEXT Obrázek 7 - Zkušební konfigurace FEXT Obrázek 8 - Zkušební konfigurace útlumu odrazu Obrázek 9 - Správné párování... 30

18 Obrázek 10 - Chybné párování Obrázek 11 - Příklad tolerančního pole zařízení (NEXT) Obrázek 12 - Blokové schéma měření symetrie výstupního signálu Obrázek 13 - Blokové schéma měření potlačení nesymetrie Obrázek 14 - Blokové schéma měření zbytkového NEXT Obrázek 15 - Blokové schéma měření dynamické přesnosti Obrázek 16 - Princip měření zbytkového FEXT Obrázek 17 - Princip alternativního měření zbytkového FEXT Obrázek 18 - Konstrukční podrobnosti zvláštního přizpůsobovacího členu s propojovací šňůrou Obrázek 19 - Rozhraní terénního zkušebního zařízení a laboratorního zařízení s kanálem pro porovnání zkušebních výsledků Obrázek 20 - Rozhraní terénního zkušebního zařízení a laboratorního zařízení se zkušební konfigurací pevného spoje pro porovnání zkušebních výsledků Obrázek 21 - Vzorový bodový záznam Tabulka 1 - Funkční vlastnosti zkušebních symetrizačních transformátorů Tabulka 2 - Požadavky na souhrn vykazování pro terénní zkušební zařízení Tabulka 3 - Odhadnutá přesnost měření při mezi kanálu vyhovuje/nevyhovuje pro zkušební přístroje úrovně IIE Tabulka 4 - Nejnižší požadavky na parametry přesnosti měření terénních zkušebních zařízení úrovně IIE pro základní

19 konfiguraci Strana 11 Strana Tabulka 5 - Nejnižší požadavky na parametry přesnosti měření terénních zkušebních zařízení úrovně IIE se zkušebními přizpůsobovacími členy Tabulka 6 - Funkční požadavky na zpoždění vlivem šíření Tabulka 7 - Funkční požadavky na měření posuvu zpoždění Tabulka 8 - Funkční požadavky na měření délky Tabulka 9 - Funkční požadavky na stejnosměrnou rezistanci smyčky Strana 12 Úvod Telekomunikační kabeláž, kdysi jednoúčelově specifikovaná každou telekomunikační aplikací, se vyvinula do univerzálního kabelážního systému. Telekomunikační aplikace nyní pro splnění svých požadavků na kabeláž používají normu pro kabeláž EN 50173*). Dříve se pro ověření instalace kabeláže považovaly za dostačující zkoušky zapojení a vizuální kontrola. Nyní uživatelé potřebují rozsáhlejší zkoušení, aby se zajistilo, že spoj bude podporovat telekomunikační aplikace, které jsou určeny k provozování na univerzálním kabelážním systému. Tato část IEC se zabývá referenčními laboratorními a terénními zkušebními metodami a poskytuje srovnání těchto metod. Přenosové vlastnosti závisí na charakteristikách kabelů, spojovacích prvcích, propojovacích šňůrách a přepojovací kabeláži, na celkovém počtu připojení a pečlivosti, s níž se instalují a udržují. Tato norma stanovuje zkušební metody pro instalovanou kabeláž a hotové kabelové sestavy. Tyto zkušební metody, pokud je to vhodné, vycházejí ze zkušebních metod používaných pro prvky kabelové sestavy. Tato část 1 obsahuje zkušební metody požadované pro instalovanou kabeláž. Část 2 obsahuje zkušební metody požadované pro propojovací šňůry a kabely pracoviště. Tato norma je uspořádána takto: postupy referenčních laboratorních měření jsou specifikovány v kapitole 4. V některých případech lze tyto postupy použít v terénu;

20 popisy a požadavky pro terénní měření jsou specifikovány v kapitole 5; funkční požadavky na terénní zkoušeče a postupy pro ověření funkce jsou specifikovány v kapitole 6. POZNÁMKA 1 Tato norma neobsahuje zkoušky, které se obvykle provádějí na kabelech a konektorech samostatně. Tyto zkoušky jsou popsány v IEC , případně v IEC POZNÁMKA 2 Kabely a konektory použité v kabelových sestavách, i když nejsou popsány v souboru IEC nebo v IEC , se pokud možno zkoušejí samostatně podle zkoušek uvedených v příslušné kmenové specifikaci. V tomto případě lze zanedbat většinu zkoušek vlivu prostředí a mechanických zkoušek popsaných v této normě. POZNÁMKA 3 Uživatelům této normy se doporučuje, aby pro stanovení vhodnosti těchto požadavků pro specifické sí»ové aplikace konzultovali s aplikačními normami, výrobci zařízení a konstruktéry integrovaných systémů. 1 Rozsah platnosti Tato část EN specifikuje postupy referenčních měření parametrů kabeláže a požadavky na přesnost terénních zkoušečů pro měření parametrů kabeláže identifikovaných v EN *). Tato norma se použije, pokud jsou kabelové sestavy zkonstruovány z kabelů splňujících IEC , IEC , IEC nebo IEC a ze spojovacích prvků specifikovaných v IEC nebo IEC V případě, kdy kabely a/nebo konektory nesplňují tyto normy, mohou se požadovat další zkoušky. Tato norma se vztahuje na vlastnosti kabeláže 100 W, 120 W nebo 150 W. 2 Normativní odkazy Součástí této části IEC jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací na tuto normu nevztahují. Účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této části IEC 61935, by však měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání uvedené normy. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem. IEC Vysokofrekvenční konektory - Část 16: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N) (Radio-frequency connectors - Part 16: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 7 mm (0,276 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (75 ohms) (type N)) *) NÁRODNÍ POZNÁMKA Opraveno podle opravenky k EN :2000/Cor.: Strana 13

21 ISO Vysokofrekvenční konektory - Část 22: Vysokofrekvenční dvoupólové konektory s bajonetovým spojením pro stíněné symetrické kabely s párem vnitřních vodičů (typ BNO) (Radio-frequency connectors - Part 22: RF two-pole bayonet coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors (type BNO)) IEC :1996 Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 7: Předmětová specifikace pro konektory 8pólové se stanovenou jakostí, včetně upevněných a volných konektorů se společnými zasouvacími vlastnostmi (Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality) IEC :1992 Obdélníkové konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 8: Předmětová specifikace pro konektory, čtyřsignálové kontakty a uzemňovací kontakty pro kabelovou stínicí mezivrstvu (Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz - Part 8: Detail specification for connectors, four-signal contacts and earthing contacts for cable screen) IEC :1994 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 1: Kmenová specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1: Generic specification) IEC :1995 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 2: Horizontální instalace pro vnitřní rozvody - Dílčí specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 2: Horizontal floor wiring - Sectional specification) IEC :1995 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 3: Instalace na pracovním místě - Dílčí specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 3: Work area wiring - Sectional specification) IEC :1995 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikaci - Část 4: Kabely pro stoupačky - Dílčí specifikace (Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 4: Riser cables - Sectional specification) EN 50173: A1:2000 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy*) (Information technology - Generic cabling systems) Doporučení ITU-T G.117:1996 Řada G - Přenosové systémy a média, digitální systémy a sítě - Mezinárodní telefonní spojení a okruhy - Všeobecná doporučení pro jakost přenosu celého mezinárodního telefonního spojení - G.117: Přenosová hlediska nesymetrie vůči zemi

22 (Series G - Transmission systems and media, digital systems and networks - International telephone connections and circuits - General Recommendations on the transmission quality for an entire international telephone connection - G.117: Transmission aspects of unbalance about earth) Doporučení ITU-T O.9:1988 Řada O - Specifikace měřicích zařízení - Všeobecně - O.9: Měřicí uspořádání pro posuzování stupně nesymetrie vůči zemi (Series O - Specifications of measuring equipment - General - O.9: Measuring arrangements to assess the degree of unbalance abouth earth) -- Vynechaný text --

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.140.40 2007 Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu ČSN EN 60598-2-13 36 0600 Březen Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 2001 Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání ČSN EN 12644-1 27 0036 Listopad Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.70 1999 Relé s nuceně ovládanými (spřaženými) kontakty ČSN EN 50205 35 3439 Březen Relays with forcibly guided (linked) contacts Relais de tout ou rien à contacts guidés

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.50; 35.100.10 2004 Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 62: Třídy rozhraní ČSN EN 62056-62 35 6131 Červenec

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.050 2004 Potraviny - Stanovení vitamínu B 2 metodou HPLC ČSN EN 14152 56 0071 Únor Foodstuffs - Determination of vitamin B 2 by HPLC Produits alimentaires - Dosage de la vitamine

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu ČSN EN 13185 01 5041 Duben Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method Essais

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Všeobecné zásady ČSN EN ISO 9934-1 01 5046 Listopad idt ISO 9934-1:2001 Non-destructive

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30 2002 Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4 ČSN EN 1677-6 27 1910 Březen Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4 Accessoires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 2003 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky ČSN EN 50134-1 33 4590 Březen Alarm systems - Social alarm systems - Part 1: System requirements

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 59.080.01 2001 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií ČSN EN ISO 6330 80 0821 Srpen idt ISO 6330:2000 Textiles - Domestic washing and drying procedures

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.10; 21.060.20; 23.040.60 2001 Příruby a přírubové spoje - rouby a matice - ČSN EN 1515-1 13 1501 Květen Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.40; 29.00.20 1999 Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.65 2004 Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely ČSN EN 60379 36 1060 Listopad mod IEC 379:1987 Methods for measuring

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30; 77.140.99 2002 Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky ČSN EN 13411-2 02 4470 Květen Terminations for

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.30 2007 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 3: Řízení výroby (u výrobce) ČSN EN 12966-3 73 7033 Duben Road vertical signs - Variable message traffic

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.040.40; 35.240.50 2003 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2000 Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem ČSN EN ISO 9692-2 05 0025 Červenec idt ISO 9692-2:1998 Welding and

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 31.180 2008 Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2003 Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu ČSN EN ISO 9013 05 3401 Říjen idt ISO 9013:2002 Thermal cutting

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30 2001 Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8 ČSN EN 1677-2 27 1910 Listopad Components for slings -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.080.30 Červen 2009 Elektrické izolační systémy Postupy pro tepelné hodnocení Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky Elektrický izolační systém (EIS) vinutí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30; 27.100 2003 Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle ČSN EN 12953-6 Červen 07 7853 Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler Chaudières

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.31; 31.120; 31.260 Březen 2012 Plazmové zobrazovací panely Část 1: Terminologie a písmenné značky ČSN EN 61988-1 ed. 2 35 8788 idt IEC 61988-1:2011 Plasma display panels

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2008 Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení ČSN EN ISO 18595 Duben 05 1340 idt ISO 18595:2007 Resistance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2004 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C ČSN EN 13880-2 73 6182 Listopad Hot applied joint sealants - Part 2: Test method

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 2006 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva ČSN EN 1354 73 1316 Březen Determination of compressive strength of lightweight aggregate concrete

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30 2002 Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8 ČSN EN 1677-3 27 1910 Srpen Components for slings - Safety

Více

ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 ČSN EN 60062. Rezistory a kondenzátory. Kódy pro. značení rezistorů a kondenzátorů.

ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 ČSN EN 60062. Rezistory a kondenzátory. Kódy pro. značení rezistorů a kondenzátorů. ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 Rezistory a kondenzátory. Kódy pro ČSN EN 60062 značení rezistorů a kondenzátorů 35 8014 idt IEC 62:1992 Marking codes for resistors and capacitors Codes pour la marquage

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 07.100.30; 67.100.01 2002 Mléko a mléčné výrobky - Všeobecné pokyny pro úpravu analytických vzorků, přípravu výchozích suspenzí a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 2003 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Duben Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.30 2005 Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda (Referenční metoda) ČSN EN ISO 1735 57 1007 Únor idt ISO 1735:2004 Cheese and processed

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.060.10 2002 Všeobecné metody zkoušení pigmentů - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů ČSN EN ISO 787-13 67 0520 Duben idt ISO 787-13:1973 General

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 2004 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky ČSN EN 1253-1 13 6366 Leden Gullies for buildings - Part 1: Requirements Avaloirs et siphons pour bâtiments

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard - Part 1: Residential, commercial and light industry

Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard - Part 1: Residential, commercial and light industry ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.100 Únor 1999 Elektromagnetická kompatibilita Kmenová norma pro odolnost Část 1: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu ČSN EN 50 082-1 33 3434 Electromagnetic compatibility

Více

idt ISO 9963:1994 Water quality - Determination of alkalinity - Part 1: Determination of total and composite alkalinity

idt ISO 9963:1994 Water quality - Determination of alkalinity - Part 1: Determination of total and composite alkalinity ČESKÁ NORMA ICS 13.060.40 Prosinec 1996 Jakost vod - Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) - Část 1: Stanovení KNK 4,5 a KNK 8,3 ČSN EN IS O 9963-1 75 7371 idt ISO 9963:1994 Water quality -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.060.99; 01.040.79 2001 Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie ČSN EN 12775 49 0004 Září Solid wood panels - Classification and terminology Bois panneautés - Classification

Více

idt IEC 1333:1996 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61333:1998. Evropská norma EN 61333:1998 má status

idt IEC 1333:1996 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61333:1998. Evropská norma EN 61333:1998 má status ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.030; 29.100.10 Březen 1999 Značení feritových jader U a E ČSN EN 61 333 35 8472 idt IEC 1333:1996 Marking on U and E ferrite cores Marquage des noyaux ferrites U et E Kennzeichnung

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.50 2006 Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení ) ČSN EN ISO 8339 72 2335 Leden idt ISO 8339:2005 Building

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 2003 Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace ČSN EN 13049 74 6805 Listopad Windows - Soft and heavy body impact

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.71; 71.100.30 2003 Zábavná pyrotechnika - Část 1: Terminologie ČSN EN 14035-1 66 8300 Prosinec Fireworks - Part 1: Terminology Artifices de divertissement - Partie 1: Terminologie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.040.20 2006 Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče ČSN EN 203-2- 4 06 1901 Březen Gas heated catering

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.050 2004 Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza uhlovodíků metodou plynové chromatografie ČSN EN 1784 56 0026 Září Foodstuffs - Detection of irradiated

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.240 2003 Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 13724 76 0701 Září Postal services - Apertures of private letter boxes

Více

Protection individuelle de l'oeil - Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général

Protection individuelle de l'oeil - Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 Březen 1998 Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční brýle a protisluneční filtry pro všeobecné použití ČSN EN 1836 83 2437 Personal eye protection - Sunglasses

Více

Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination of the thermal output

Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination of the thermal output ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Prosinec 1998 Podlahové vytápění Soustavy a komponenty Část 2: Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 1264-2 06 0315 Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination

Více

Mobile waste Containers - Part 5: Performance requirements and test methods

Mobile waste Containers - Part 5: Performance requirements and test methods ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.40 Leden 1998 Pojízdné kontejnery na odpady Část 5: Požadavky na a zkušební postupy ČSN EN 84 0-5 26 9381 Mobile waste Containers - Part 5: Performance requirements and

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.50, 23.020.30 2002 Znovuplnitelné ocelové a hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Likvidace ČSN EN 12816 07 8519 Březen Transportable refillable

Více

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.10;35.240.10 Prosinec 1997 Technická dokumentace výrobku - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 3: Pracovní etapy konstruování výrobku ČSN EN IS O 11442-3

Více

ČSN EN 60974-4 ed. 2 05 2205

ČSN EN 60974-4 ed. 2 05 2205 1 z 5 3.1.2015 20:16 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.30 Červen 2013 Zařízení pro obloukové svařování Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení ČSN EN 60974-4 ed. 2 05 2205 idt IEC 60974-4:2010 Arc welding

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 2007 Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda ČSN EN 14889-1 72 3434 Květen Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.30; 27.080; 27.200 1999 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky ČSN EN 1861 14 2007 Srpen Refrigerating

Více

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread ČESKÁ NORMA ICS 21.060.20 Srpen 1997 Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí ČSN EN ISO 898-6

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.20 2006 Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace ČSN EN ISO 24034 Duben 05 5327 idt ISO 24034:2005 Welding

Více

Luminaires; Part 2: Particular requirements; Section Ten - Portable child-appealing luminaires Includes amendment A1:1991

Luminaires; Part 2: Particular requirements; Section Ten - Portable child-appealing luminaires Includes amendment A1:1991 ČESKÁ NORMA MDT 629.944 Červenec 1995 SVÍTIDLA Část 2: Zvláštní požadavky Oddíl 10: Přenosná dětská svítidla (obsahuje změnu A1:1991) ČSN EN 60 598-2-10 +A1 36 0600 Luminaires; Part 2: Particular requirements;

Více

ČESKÁ NORMA 01.040.29;29.040.20;83.120 Březen 1996 ČSN EN 60893-1. Specifikace desek z technických

ČESKÁ NORMA 01.040.29;29.040.20;83.120 Březen 1996 ČSN EN 60893-1. Specifikace desek z technických ČESKÁ NORMA 01.040.29;29.040.20;83.120 Březen 1996 Specifikace desek z technických ČSN EN 60893-1 vrstvených materiálů na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.40 2006 Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu ČSN EN 40-4 73 2094 Červenec Lighting columns - Part 4: Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.55; 55.200 2000 Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení ČSN EN 415-1 26 7600 Prosinec Packaging machines

Více

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content ČESKÁ NORMA 25.160.50 Prosinec 1997 Tavidla pro měkké pájení - Zkušební ČSN EN ISO 9455-9 metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku 05 0059 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.20 2002 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kv - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace ČSN EN 50341-1 33 3300 Listopad Overhead electrical lines

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.10 2002 Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody ČSN EN 12859 72 3610 Březen Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods Carreaux

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 2006 Clony a okenice - Tepelná a zraková - Funkční charakteristiky a klasifikace ČSN EN 14501 74 6074 Březen Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Performance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.120.01; 77.140.01; 77.150.01 Srpen 2008 áropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny ČSN EN 10302 42 0917 Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys Aciers et alliage

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.180 1999 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití ČSN EN

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.110; 29.020 Červen 2012 Strukturování technické informace a dokumentace ČSN EN 62023 ed. 2 01 3711 idt IEC 62023:2011 + IEC 62023:2011/Cor.1:2012-02 Structuring of technical

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 2003 Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků ČSN EN ISO 14877 83 2781 Duben idt ISO 14877:2002 Protective clothing for abrasive

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 31.160; 33.040.30 2002 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 khz až 148,5 khz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace Březen

Více

Tato norma je identická s EN 21942-4:1993 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B- 1050 Brussels.

Tato norma je identická s EN 21942-4:1993 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B- 1050 Brussels. ČESKÁ NORMA 01.040.11;11.060.20 Březen 1997 Stomatologie - Stomatologický slovník - ČSN EN 21942-4 Část 4: Stomatologické vybavení 84 0004 idt ISO 1942-4:1989 Dental vocabulary - Part 4: Dental equipment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.200; 93.080.30 2008 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla ČSN EN 1317-5+A1 73 7001 Listopad Road restraint

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.100.10 2001 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Vyzařování ČSN EN 55014-1 ed. 2 33 4214

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 55.040; 13.030.99 2006 Obaly - Předběžné hodnocení rozpadu obalových materiálů v modelových podmínkách kompostování v laboratorním měřítku ČSN EN 14806 77 0320 Únor Packaging

Více

Air conditioners and heat pumps with electrically driven compressors - Cooling mode - Part 3: Requirements

Air conditioners and heat pumps with electrically driven compressors - Cooling mode - Part 3: Requirements ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.120; 27.080; 91.140.30 Srpen 1998 Klimatizátory vzduchu a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory Režim chlazení Část 3: Požadavky ČSN EN 81 4-3 14 3014 Air conditioners

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 2002 Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií ČSN EN 12050-2 75 6762 Červenec

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.30 Říjen 2010 Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče ČSN EN 61439-2 35 7107 idt IEC 61439-2:2009 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2:

Více

Partie 2-4: Règles particulières pour les systèmes de conduits enterrés dans le sol

Partie 2-4: Règles particulières pour les systèmes de conduits enterrés dans le sol ČESKÁ NORMA ICS 29.120.10 Květen 1996 TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE Část 2-4: Zvláštní požadavky na trubkové systémy uložené v zemi ČSN EN 50 086-2-4 37 0000 Conduit systems for electrical

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.30 2005 Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením ČSN EN 14399-6 02 1042 Září High-strength

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.120; 91.140.10 1998 Regulace otopných soustav - Část 1: Regulace teplovodních otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě ČSN EN 12098-1 06 0330 Duben Controls for heating

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.200.40 Leden 2009 Zařízení a povrch dětského hřiště Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky ČSN EN 1176-2 94 0515 Playground equipment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.075; 29.020 Červen 2011 Písmenné značky používané v elektrotechnice Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie ČSN EN 60027-7 33 0100 idt IEC 60027-7:2010 Letter symbols

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.140.50; 33.160.50 Červenec 2013 Měřicí mikrofony Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli ČSN EN 61094-8 36 8880 idt IEC

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.130.20 2001 Duben Spínače řídicích obvodů a spínací prvky bezdotykových snímačů - Stejnosměrné rozhraní bezdotykových snímačů a spínacích zesilovačů (NAMUR) ČSN EN 50227 35

Více

idt IEC 61300-1:1995

idt IEC 61300-1:1995 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.180.20 Leden 1999 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky Základní zkušební a měřicí postupy Část 1: Všeobecně a návod ČSN EN 61 300-1 35 9250 idt IEC 61300-1:1995

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.50 2000 Říjen Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud ČSN EN 60282-1 + A1 35 4720 idt IEC 282-1:1994 + IEC 282/A1:1996 High-voltage fuses - Part 1:

Více

ČESKÁ NORMA. Červenec. 1997 Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí Část 2: Zkušební zařízení ČSN EN 61180-2. idt IEC 1180-2:1994

ČESKÁ NORMA. Červenec. 1997 Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí Část 2: Zkušební zařízení ČSN EN 61180-2. idt IEC 1180-2:1994 ČESKÁ NORMA ICS 29.020;19.080 1997 Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí Část 2: Zkušební zařízení ČSN EN 61180-2 34 5650 Červenec idt IEC 1180-2:1994 High-voltage test techniques

Více

Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for thermal shock and thermal shock endurance

Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for thermal shock and thermal shock endurance ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.250 Červenec 1998 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - ČSN EN 1183 70 0543 Materials and articles

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.140.40 Únor 2014 Svítidla Část 2-12: Zvláštní požadavky Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 36 0600 idt IEC 60598-2-12:2013 Part 2-12:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.20; 29.060.10 Březen 2009 Koncentrické lanované venkovní elektrické vodiče obsahující jednu nebo více vrstev ČSN EN 62420 34 7117 idt IEC 62420:2008 Concentric lay stranded

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.20; 35.040 Září 2011 Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací Požadavky Část 1: Zásady a metody ČSN EN 62507-1 01 3745 idt IEC 62507-1:2010 Identifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.140.20; 25.140.30 Listopad 2010 Ruční elektromechanické nářadí Bezpečnost Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky ČSN EN 60745-2-1 ed. 2 36 1551 mod IEC

Více

Protective clothing for industrial workers exposed to heat (excluding firefighters' and welders' clothing)

Protective clothing for industrial workers exposed to heat (excluding firefighters' and welders' clothing) ČESKÁ NORMA ICS 13.340.10 Únor 1997 Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče) ČSN EN 531 83 2749 Protective clothing for industrial workers exposed

Více

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing ČESKÁ NORMA 87.100;25.140.20 Květen 1994 Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro ČSN EN 50059 nanášení nehořlavých látek 33 2036 Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable

Více