USNESENÍ z 12. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 306/ /2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 12. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 11. 2011 (č. usnesení 306/2011-337/2011)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 12. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 306/ /2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 306/2011 Plnění usnesení rady města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města k datu 11. listopadu Č. usnesení 307/2011 Směrnice Rady města č. 2/2011 k vyřizování stížností a peticí Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje směrnici Rady města Česká Lípa č. 2/ Pravidla pro vyřizování stížností a peticí v předloženém znění a ukládá odboru kanceláře tajemníka městského úřadu seznámit se zněním směrnice všechny zaměstnance. Č. usnesení 308/A/2011 Revokace usnesení č. 256/2011 A// revokuje své usnesení č. 256/2011 ze dne ; 1

2 B// schvaluje zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace na 143 žáků s účinností od ; C// schvaluje zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace na 81 žáků s účinností od Č. usnesení 308/B/2011 Částečná revokace usn. RM č. 167/A/2011 ze dne částečně revokuje usnesení rady města č. 167/A/2011 ze dne , tj. ruší udělení finančního daru ve výši 10 tis. Kč občanu navrhovanému na ocenění Poděkování starostky za úspěšnou práci ve prospěch města Česká Lípa v oblasti sportu na základě jeho vlastní žádosti dle důvodové zprávy. Č. usnesení 309/A/2011 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Bardějovská 1 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2767/47 v k. ú. Česká Lípa, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL přípojka elektro sítě ul. Bardějovská 1 vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 309/B/2011 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Bardějovská 2 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 5825/493, 5825/497, 5825/509, 5827/20 a 5827/22 v k. ú. Česká Lípa, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL přípojka elektro sítě ul. Bardějovská 2 vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. 2

3 Č. usnesení 309/C/2011 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Liberecká 2 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 133/2 v k. ú. Stará Lípa pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL přípojka elektro sítě ul. Liberecká 2 vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 309/D/2011 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Liberecká 1. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 744/1 v k. ú. Česká Lípa a p.č. 133/1, 133/2 a 177 v k. ú. Stará Lípa pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL přípojka elektro sítě ul. Liberecká vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 309/E/2011 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Heroutova ul. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č a 2215/1 v k. ú. Česká Lípa pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL přípojka elektro sítě ul. Heroutova vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 309/F/2011 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s RWE GasNet,s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem - ul. Na Blatech 3

4 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 1413/1 a 1338/4 v k. ú. Česká Lípa, pro RWE GasNet,s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL STL plynovodu v ul. Na Blatech vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 309/G/2011 Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Heřmaničky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 737/1 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL Heřmaničky rozšíření sítě elektro vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 1.000,- Kč + 20% DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 309/H/2011 Dodatek č.1 smlouvy o věcném břemeni č. A /2010 na stavbu chodníku na p. č. 5825/151 v k. ú. Česká Lípa schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. A /2010, který se uzavírá na stavbu chodníku na p. č. 5825/151 v k. ú. Česká Lípa pro pana Františka Kutíka, bytem Skalice č. p. 553, Dodatek věcného břemene se uzavírá na Stavbu chodníku na p. č. 5825/151 k nemovitosti žadatele vedený přes pozemek p.č. 5825/151 v k. ú. Česká Lípa ve vlastnictví města. Zřízení dodatku č. 1 ke smlouvě o věcném břemeni je bez úhrady, žadatel již zaplatil úhradu za věcné břemeno při zřízení smlouvy o Právu chůze pod stavbou chodníku. Č. usnesení 310/A/2011 Nebytové prostory Komenského snížení výměry prostor schvaluje s účinností ode dne podpisu, u nájemní smlouvy ze dne uzavřené s Městkou knihovnou Česká Lípa, p.o. sídlem nám. T.G. Masaryka, čp. 170 v České Lípě snížení výměry prostor z nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Komenského 4

5 čp v České Lípě souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 v předloženém znění. Č. usnesení 310/B/2011 Nebytové prostory v domě ul. Žižkova čp nájem schvaluje nájem nebytových prostor v domě čp. 231, ul. Žižkova v České Lípě o výměře 14,43 m2 firmě R.A.S.O., s.r.o., IČO: , za účelem kanceláře na dobu neurčitou s účinností od za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 310/C/2011 Nebytové prostory ul. Hrnčířská čp přechod nájemních práv schvaluje s účinností od , u nájemní smlouvy ze dne uzavřené s panem Otto Groszem, bytem ul. Tylova, čp. 330 v České Lípě, IČO: přechod nájemního práva na pronájem nebytových prostor v ul. Hrnčířská čp v České Lípě na nájemce manželku Alenu Groszovou, bytem ul. Tylova, čp. 330 v České Lípě, IČO: a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 v předloženém znění. Č. usnesení 311/A/2011 Pozemek p. č. 97/8 v k. ú. Písečná u Dobranova - nájem schvaluje nájem pozemku p. č. 97/8 v k. ú. Písečná u Dobranova o výměře 9982 m 2 firmě Zelená pastva s.r.o., Zákupy, IČ: , za účelem pastvy hospodářských zvířat a přístupu do zemědělského areálu na dobu určitou 5 let s účinností ode dne podpisu smlouvy za roční cenu nájemného ve výši 532,- Kč bez DPH + valorizace a za podmínky uvedené v důvodové zprávě a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 311/B/2011 Pozemek p. č. 15/1 v k. ú. Žizníkov - označení pozemku bere na vědomí předloženou žádost o dodatečné povolení označení pronajatého 5

6 pozemku. souhlasí u nájemní smlouvy č. A /2011 ze dne s Jaroslavem Kadlecem, bytem Žizníkov 125, Česká Lípa, v souladu s odst a 5.2. této smlouvy s umístěním dočasného označení pronajaté části pozemku v terénu dle návrhu v důvodové zprávě. Č. usnesení 312/A/2011 Přidělení veřejné zakázky Osvětlení přechodů pro chodce souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Osvětlení přechodů pro chodce" dodavateli Otto Žítek ELOS, Roháče z Dubé 2900, Česká Lípa, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Celková cena za stavební práce činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Č. usnesení 312/B/2011 Přidělení veřejné zakázky MŠ Pastelka kompletní zajištění TDI souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "MŠ Pastelka kompletní zajištění TDI" dodavateli Ing. Jaroslav Karel, Višňová 3206, Česká Lípa, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s vybraným uchazečem. Celková cena za služby činí ,- Kč. Dodavatel není plátce DPH. Č. usnesení 312/C/2011 Přidělení veřejné zakázky MŠ Pastelka koordinátor BOZP souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "MŠ Pastelka koordinátor BOZP" dodavateli S. A. W. CONSULTING s. r. o., Prašná 2324, Varnsdorf, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s vybraným uchazečem. Celková cena za služby činí ,- Kč. Dodavatel není plátce DPH. 6

7 Č. usnesení 312/D/2011 Přidělení veřejné zakázky "Poskytnutí služby - tisk Městských novin" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Poskytnutí služby - tisk Městských novin" dodavateli SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem. Celková cena za služby činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Č. usnesení 313/B/2011 Zadávací podmínky pro stavbu Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly schvaluje zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky na odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly dle důvodové zprávy a navrhuje složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek Č. usnesení 314/2011 Tisk publikace Pohostinná Česká Lípa A// schvaluje zadání veřejné zakázky - tisk publikace Pohostinná Česká Lípa Jiřímu Uhlířovi, IČ , sídlo Liberec I - Staré Město, Božích bojovníků 1131/6 a uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění. Náklady na vydání knihy budou činit celkem ,- Kč, tj. při nákladu 500 ks činí náklady na 1 výtisk cca 308,- Kč. B// stanovuje prodejní cenu publikace Pohostinná Česká Lípa na 350,- Kč bez DPH. Č. usnesení 315/A/2011 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Stavební úpravy a udržovací práce objektu Richterova dvora, II. etapa stavební úpravy objektu č.p a č.p. 64 v České Lípě souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č uzavřené dne na provedení stavby Stavební úpravy a udržovací práce objektu Richterova dvora, II. etapa stavební úpravy objektu č.p a části č.p. 64 v České Lípě se společností AFC Servis DC a.s., IČ se sídlem Březová 137/62, Děčín III ve znění dle 7

8 důvodové zprávy. Dodatkem č. 2 dochází k posunutí terminu ukončení části díla do a zároveň ke snížení rozsahu a ceny díla o ,- Kč vč. DPH, celková cena díla je 1, ,- Kč vč. DPH. Č. usnesení 315/B/2011 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor mezi ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2- Nové Město, IČ: a Městem Česká Lípa, se sídlem náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ: s účinností od Č. usnesení 316/A/2011 Výpověď servisní smlouvy ze dne schvaluje výpověď servisní smlouvy uzavřené dne s firmou MK Consult, v. o. s., sídlem Na Vinici 803/6A, Ústí nad Labem, IČ Č. usnesení 317/A/2011 Smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ, PŠ, MŠ Česká Lípa - zateplení střechy pavilonu A v Jižní ul. Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši ,- Kč na akci ZŠ, PŠ, MŠ Česká Lípa zateplení střechy pavilonu A v Jižní ul. mezi městem Česká Lípa a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: dle důvodové zprávy. Č. usnesení 317/B/2011 Dotace na integraci azylantů - smlouva o úhradě čistého nájemného schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části mezi Městem Česká Lípa, pronajímateli bytu, Janem Pospíšilem, bytem Zákupy-Brenná 86, Česká Lípa, Ing. Danou Pospíšilovou, bytem Kutnohorská 2642, Česká Lípa a azylantem Ruth Makiese Matondo v předloženém znění. 8

9 Č. usnesení 317/C/2011 Smlouva o partnerství školských příspěvkových organizací se společností KUSTOD s. r. o. schvaluje Základní škole Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace, Základní škole, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace, Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, Základní škole Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace, Základní škole, Praktické škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace a Základní škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace uzavření smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti se společností KUSTOD s.r.o. se sídlem Horní Libchava 10 na projektu Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Č. usnesení 317/D/2011 Licenční smlouva o vydání knihy O České Lípě důvěrné schvaluje licenční smlouvu nakladatelskou na vydání knihy autora Zdeňka Pokorného O České Lípě důvěrné v upraveném znění. Č. usnesení 318/2011 Žádost o výměnu bytu schvaluje výměnu bytů na základě žádosti paní Jiřiny Nehonské, bytem ul. Komenského, čp. 3006, č.b. 1 o výměnu bytu s panem Markem Musilem, bytem ul. Komenského, čp. 2989, č.b. 17 za podmínek uvedených v žádosti. Č. usnesení 319/2011 Tarif jízdného městské autobusové dopravy v České Lípě od schvaluje "Tarif jízdného městské autobusové dopravy v České Lípě od " dle předloženého návrhu. 9

10 Č. usnesení 320/2011 Schválení pořadníku čekatelů k přijetí do zařízení pečovatelské služby, rok 2011 schvaluje Boženu Uhlířovou, bytem Česká Lípa, Větrná 1828, Helenu Hlaváčovou, bytem Lindava 43, Cvikov, k přijetí do Domu s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Č. usnesení 321/2011 Odpisové plány školských příspěvkových organizací na rok 2011 schvaluje školským příspěvkovým organizacím odpisové plány na rok 2011 dle přílohy Č. usnesení 322/2011 Změna specifického ukazatele pro Mateřskou školu, Česká Lípa, Severní 2214 schvaluje Mateřské škole, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace změnu specifického ukazatele pro rok ukazatel č. 1 dle důvodové zprávy Č. usnesení 323/2011 Zásady pro řízení příspěvkových organizací - aktualizace schvaluje zásady č. 1/2011 Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou v upraveném znění. Č. usnesení 324/2011 Mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa schvaluje udělení mimořádných odměn ředitelce příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa dle důvodové zprávy. 10

11 Č. usnesení 325/2011 Mimořádné odměny ředitelů školských příspěvkových organizací za 2. pololetí 2011 schvaluje ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Česká Lípa poskytnutí mimořádných odměn za úkoly splněné ve 2. pololetí roku 2011 dle tabulky v příloze. Č. usnesení 326/2011 Kritéria pro odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací - aktualizace schvaluje s účinností od aktualizovaná kritéria pro poskytování mimořádných odměn ředitelům školských příspěvkových organizací včetně tiskopisu pro předkládání splněných úkolů dle přílohy. Č. usnesení 327/2011 Schválení finančního daru pro příspěvkovou organizaci Sport Česká Lípa schvaluje příspěvkové organizaci Sport Česká Lípa, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , přijetí finančního daru ve výši ,- Kč od firmy VCES a.s., sídlem Na Harfě 337/3, Praha 9, IČ , účelově určeného k úhradě provozních nákladů nové sportovní haly. Č. usnesení 328/A/2011 Žádost o příspěvek z fondu rady města na provozní náklady Hospice, o. s. v Litoměřicích schvaluje finanční příspěvek z fondu rady města pro Hospic sv. Štěpána, o. s., Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice, IČ : na částečnou úhradu nákladů na provoz hospice ve výši 5.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Č. usnesení 328/B/2011 Příspěvek z fondu rady města Taneční škola Duha o.p.s. 11

12 schvaluje poskytnutí příspěvku z fondu rady města společnosti Taneční škola Duha o.p.s., sídlem Arbesova 2077, Česká Lípa, IČ , na výdaje spojené s realizací akce Cena TŠ Duha" ve výši 3.000,- Kč (pronájem, propagace, ceny pro účastníky soutěže, odměny porotcům a funkcionářům) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 328/C/2011 Příspěvek z fondu rady města MBHB umělecká společnost schvaluje poskytnutí příspěvku z fondu rady města občanskému sdružení MBHB umělecká společnost, sídlem Eliášova 940, Česká Lípa, IČ , na výdaje spojené s realizací akce Adventní koncert ve výši 5.000,- Kč (propagace a výlep plakátů, cestovné, honoráře účinkujících, ozvučení, odměny pro vystupující děti) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 329/2011 Pověření odboru životního prostředí k vedení řízení o uložení pokuty dle zákona o obcích pověřuje odbor životního prostředí MěÚ Česká Lípa vedením řízení o uložení pokuty dle 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně vydání rozhodnutí, společnosti Becrux s.r.o., IČ Č. usnesení 330/2011 Stanovení sazeb zisku na prodej komisního zboží schvaluje sazbu zisku pro prodej komisního zboží dle důvodové zprávy. Č. usnesení 331/2011 Stanovení ceny publikací schvaluje prodejní cenu publikací Hrad Lipý, Jména ulic v České Lípě, Třpyt a stíny města České Lípy, Vodní hrad a Židé v České Lípě v celkovém balíčku 119 Kč. 12

13 Č. usnesení 332/2011 Stanovení prodejní ceny kalendáře Nový Oldřichov schvaluje cenu stolního kalendáře Nový Oldřichov 2012 na 183,- Kč Č. usnesení 333/2011 Komise pro komunikaci s veřejností - snížení počtu členů schvaluje snížení počtu členů Komise pro komunikaci s veřejností z 11 na 9 členů s účinností od odvolává Pana Petra Nováka a pana Josefa Hlávku, členy Komise pro komunikaci s veřejností k Č. usnesení 334/2011 Komise prevence kriminality - odvolání a jmenování člena odvolává pana Pavla Prokopa, člena Komise prevence kriminality, k jmenuje paní Bc. Barboru Hlobeňovou členkou komise prevence kriminality, s účinností od Č. usnesení 335/A/2011 Zápis z jednání Komise prevence kriminality Předkládá: Mgr. Policer Jan, předseda komise prevence kriminality bere na vědomí předložený zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne Č. usnesení 335/B/2011 Zápis z jednání komise pro komunikaci s veřejností Předkládá: Hudec Tomáš, předseda komise pro komunikaci s veřejností bere na vědomí předložený zápis z jednání Komise pro komunikaci s veřejností ze dne

14 Č. usnesení 336/2011 Pro informaci bere na vědomí materiály pro informaci. Č. usnesení 337/2011 Aktualizace přílohy ke Smlouvě o výpůjčce s p.o. Sociální služby města České Lípy schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne mezi Městem Česká Lípa a příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy, se sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČO v předloženém znění a pověřuje starostku k jeho podpisu. Mgr. Hana Moudrá, starostka Jiří Kočandrle, místostarosta 14

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011)

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 37. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 2. 2014 (č. usnesení 960/2014-980/2014)

USNESENÍ z 37. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 2. 2014 (č. usnesení 960/2014-980/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 37. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 2. 2014 (č. usnesení 960/2014-980/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014)

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011)

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 20. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 9. 2012 (č. usnesení 547/2012-568/2012)

USNESENÍ z 20. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 9. 2012 (č. usnesení 547/2012-568/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 20. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 9. 2012 (č. usnesení 547/2012-568/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 29. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 6. 2013 (č. usnesení 779/2013-809/2013)

USNESENÍ z 29. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 6. 2013 (č. usnesení 779/2013-809/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 29. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 6. 2013 (č. usnesení 779/2013-809/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ z 15. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 28. 3. 2012 (č. usnesení 394/2012-436/2012)

USNESENÍ z 15. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 28. 3. 2012 (č. usnesení 394/2012-436/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 15. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 28. 3. 2012 (č. usnesení 394/2012-436/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze 17. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 5. 2012 (č. usnesení 467/2012-489/2012)

USNESENÍ ze 17. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 5. 2012 (č. usnesení 467/2012-489/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 17. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 5. 2012 (č. usnesení 467/2012-489/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více