Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti Základní škly a Mateřské škly Halenkvice Charakteristika šklskéh zařízení 1. Název škly, sídl, dlučená pracviště. Základní škla a Mateřská škla Halenkvice, kres Zlín, příspěvkvá rganizace. Pláňavy 550, Halenkvice 2. Zřizvatel, adresa zřizvatele. Obec Halenkvice, Pláňavy 76, Halenkvice 3. Právní frma škly ( právní subjekt d kdy, rganizační slžka bce) Příspěvkvá rganizace d , IČO Jmén ředitele škly, u právníh subjektu statutární rgán. Mgr. Vjtěch Tělupil 5. Kntakt na zařízení (tel., fax,, ), jmén pracvníka pr infrmace. Hana Huťkvá, tel , e mail / 6. Datum zřízení (zalžení) škly, datum zařazení d sítě, pslední aktualizace v síti, identifikační čísl ředitelství v síti škl , aktualizace v síti , IZO Sučásti škly pdle Rzhdnutí zařazení d sítě a jejich kapacity. Základní škla 240 žáků IZO Mateřská škla 50 žáků IZO Šklní družina 25 žáků IZO Šklní jídelna IZO Šklní jídelna - výdejna IZO Základní údaje škle a sučástech, které sdružuje za šklní rk 2008 / 2009 Pčet tříd /skupin Pčet žáků Pčet žáků na třídu /skupinu Přepčtený pčet ped.prac. /prac.šj Pčet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,6 5,4 15,4 2. stupeň ,5 6,4 11,6 Šklní družina ,69 25 Šklní klub* Mateřská škla ,81 13,1 Šklní jídelna x 180 x 3,5 x jiné x x x x x 9. Rada škly zřízena : ANO

2 Datum zřízení : Pčet členů : 6 Pčet jednání : Seznam šklních neb bčanských sdružení při škle (sdružení rdičů, nadační fnd, sprtvní klub apd.). SRPŠ ŠSK Vzdělávací prgramy škly vzdělávací prgram č.j.mšmt šklní rk 2008/2009 v rčnících pčet žáků Nárdní škla x x x Obecná škla x x x Základní škla 16847/ ,4.,5.,8.,9. 86 Jiné * Veselá škla 1., 2., 6., Invace vzdělávacích prgramů, zavádění nvých metd výuky a vzdělávání. NE 2.Nabídka vlitelných a nepvinných předmětů. Vlitelné : Vedení dmácnsti, Ruční práce a šití, Technické kreslení, Infrmatika, Technické činnsti, Nepvinné předměty : Nábženství 3.Kurzy k dplnění základníh vzdělání, pčet účastníků kurzu, pčet úspěšných abslventů. NE 4.Mezinárdní splupráce a prgramy, prjekty. Navázání družby se šklu a šklku v Kreische v Německu. Německa strana navštívila Halenkvice v únru 2009 předání dárků dětem MŠ, prhlídka šklky a škly a v květnu účast na Výletu d phádky. Naše delegace navštívila Kreischu v dubnu 2009 předala dárky dětem d šklky i žákům 1. třídy. Žáci dstali i přání d kamarádů z naší 1. třídy. Škla je zapjena d příprav prjektu Zavedení interaktivních a multimediálních metd d výuky vybraných předmětů ZŠ Zlínskéh kraje. D prjektu je zapjen 5 škl a pkud bude prjekt schválen, každá škla invuje v jednm předmětu pr II.stupeň 50 vyučvacích hdin v elektrnické pdbě. Cílem prjektu je vzájemná splupráce mezi šklami a vybavení škl interaktivními tabulemi, pčítači, dataprjektry. Údaje pracvnících škly Pedaggičtí pracvníci ve šklním rce 2008/2009 : pčet fyzických sb přepčtené úvazky Interní pracvníci Externí pracvníci 0 0 2

3 3 Další údaje pedaggických pracvnících ve šklním rce 2008/2009: (u pedaggů důchdvéh věku vyznačte vedle přadvéh čísla D, u abslventů A) Pracvní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, br, aprbace 1 Ředitel 1 VŠ, uč rčníku 30 2 Zástupce ředitele 1 VŠ, M,OV 29 3 Veducí učitelka MŠ 1 SŠ,uč. MŠ 28 4 Učitel 1 VŠ, NŠ, Fr D 5 Učitelka 1 VŠ, uč rčníku 30 6 Učitelka 1 VŠ, uč rčníku 15 7 Učitelka 1 VŠ, uč rčníku 10 8 Učitel 1 VŠ, uč rčníku 13 9 Učitelka 1 VŠ, Jč, Vv Učitel 1 VŠ Př, Pv 3 11 Učitelka 1 VŠ, M, Vv D 12 Učitel 1 VŠ, Tv.,Z Učitelka MŚ 0,81 SŠ, uč. MŠ 2 14 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Vychvatelka, učitelka 1,19 SŠ,vychvatelka 26 Ped. pracvníci - př.čísl Kmentář k tabulkám dplňující výše uvedené údaje : Věkvý průměr pracvníků: 48.2 rků. Odchdy pedaggických pracvníků: 2 / důchdce,zástup za MD/. Zajištění výuky z hlediska dbrné a pedaggické způsbilsti učitelů : v % Pžadvaný stupeň vzdělání : 97,5 Aprbvanst výuky : 79,4 Kmentář k dané prblematice. Chybí aprbace : JA, Hv, Rv, Dě Nepedaggičtí pracvníci ve šklním rce 2008/2009: pčet fyzických sb přepčtené úvazky Interní pracvníci 9 8,88 Externí pracvníci 0 0 Další údaje nepedaggických pracvnících ve šklním rce 2008/2009 : 3 Rků ped. praxe Ostatní pracvníci Pracvní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, br - př.čísl funkce 1 Šklník, tpič 1,5 Vyučen, klempíř 2 Uklizečka, kuchařka 0,97 Základní 3 Uklizečka 0,88 Vyučena, plastikářka 4 Uklizečka 0,53 Vyučena, kželužský chemik

4 5 Ved. ŚJ, účetní 1 D SŠ -eknmická 6 Kuchařka 1 Vyučena v bru 7 Kuchařka 1 Vyučena v bru 8 Kuchařka 1 Vyučena v bru 9 Uklizečka 1 Základní 4 Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků ( DVPP ) a statních pracvníků škly : Výčet studií, kurzů, seminářů apd., kterých se pracvníci zúčastnili, pčet účastníků. DVPP je z phledu škly velmi významnu blastí, d které škla vkládá nezanedbatelný bjem finančních prstředků z kapitly ONIV. V sučasné dbě není blast dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků finančně nijak limitvána. Vzhledem ke stabilizaci bjemu finančních prstředků na DVPP se ukazuje, že ti pracvníci, kteří mají zájem na svém sustavném sbním kariérním růstu, mají dstatek prstru jej realizvat. S tím suvisí i individuální zájem pedaggů studium a vzdělávání, který se jednznačně váže i k pedaggickým zkušenstem a k sbnímu zaujetí pr výchvně vzdělávací práci. Anglický jazyk : 2, /1 plletní a 1 celrční zdknalvací kurz/ Semináře pr uč. : 6/13 seminářů/ Semináře pr účetní a veducí ŠJ, kuchařky: 3/3 Finanční náklady na DVPP pedaggických pracvníků ,- Kč, Vzniklá ptřeba DVPP a vzdělávání statních pracvníků ,- Kč Údaje zařazvání dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve šklním rce 2008/2009 : Zapsaní d 1. Pčet žádstí Nastupili d Zapsaní d 1. Pčet žádstí Nastupí d tříd 2008 dklad 1. třídy 2008 třídy 2009 dklad 1. třídy Výsledky výchvy a vzdělávání Celkvý prspěch žáků ve škle za uplynulý šklní rk 2008/2009: Rčník Pčet žáků celkem Prspěl s vyznamenáním Prspěl Neprspěl Hdncen slvně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škla celkem

5 5 Pčty žáků přijatých ke studiu d středních škl ve šklním rce 2008/2009: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.knzervatří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Hdncení výsledků výchvnéh půsbení : Prblematika výchvnéh pradenství na škle. Prblematika vlby pvlání se nevyučuje jak samstatný předmět, ale je výchvným pradcem rzvržena d řady vyuč. předmětů. Šklu navštěvvali nábrví pracvníci, na třídních schůzkách byli prblematice infrmváni rdiče, pmc při výběru pvlání pskytl i Úřad práce ve Zlíně, který žáci, v dprvdu výchvnéh pradce, navštívili. Žáci při svém rzhdvání využívají prgramu na pčítačích neb internet web kde najdu pdrbné infrmace přijímacím řízení i bržuru Kam na šklu. Nadále byla zajišťvána úzká splupráce výchvnéh pradce s třídním učitelem a vyučujícími integrvaných žáků. Zlepšila se i splupráce se šklským pradenským zařízením PPP Zlín. Škla dále pkračvala v péči žáky s diagnstikvanými pruchami učení individuální plány, návštěva dyslektickéh kružku. Výsledky prevence sciálně patlgických jevů. Se začátkem šklníh rku 2008/2009 byl výchvným pradcem ve splupráci s vedením škly zpracván prgram prevence na šklní rk, který byl z větší části realizván a naplněn. Pravidelně byly bměňvány vzdělávací materiály směřující k prblematice prevence ( díky průřezvým tématům RV a OV byly materiály pměrně velmi čast aktualizvány ). Byl uskutečněn 90% plánvaných přednáškvých, vzdělávacích akcí s bjednanými lektrskými subjekty. Řešeny prblémy : kuření, neplnění šklních pvinnstí, nekázeň, hrubé, vulgární vyjadřvání. Pchvaly a cenění (Uvede se pčet žáků, kd udělil, důvd.). 45 žáků bdržel knižní dměnu za prspěch, reprezentaci škly, sběrvu činnst hrazen z finančních prstředků SRPŠ. 1 žák věcný dar nejlepší žákyně škly cenu věnval starsta bce. 10 žáků pchvalu třídníh učitele panel cti Napmenutí a důtky ( Uvede se pčet žáků, typ patření, kd udělil, důvd) Napmenutí třídníh učitele 2 žáci - neplnění šklních pvinnstí Důtka třídníh učitele 2 žáci- neplnění šklních pvinnstí a nevhdné chvání Důtka ředitele škly 1 nekázeň, lhaní, vulgární chvání Pčet % ze všech žáků škly 2 uspkjivé 1 0,64 3 neuspkjivé 0 0 Nemluvené hdiny za šklní rk 2008/2009 5

6 6 Pčet % ze všech zameškaných hdin 1. plletí plletí 0 0 za šklní rk 0 0 Údaje integrvaných žácích : Žáci integrvaní ve třídách ve šklním rce 2008/2009 Druh pstižení : Rčník Pčet žáků Sluchvé pstižení 0 0 Zrakvé pstižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné pstižení 0 0 S kmbinací pstižení 0 0 S vývjvými pruchami učení 4.,5.,6. 4 Sutěže a přehlídky pčty zúčastněných žáků ve šklním rce 2008/2009 : Název sutěže, přehlídky Šklní kl/ Okrskvé Pčty účastníků : Okresní kl Oblastní kl Ústřední kl Zeměpisná lympiáda Matematická Pythagriada Matík 0/ Recitační sutěž 15/ Klkan 128/ Jč lympiáda 22/ Mladý histrik 19/ Pznej a chraň 12/ Bilgická lympiáda 72/ Přírdvědný klkan 70/ Olymp. V Ja 0/ Speling Pěvecká sutěž 1.st. 48/ Výtvarná sutěž 24/ Vybíjená 1.st. 30/ Turnaj ve vybíjené Žlutava Kšíkvá chlapci 18/ Flrbalvá liga 32/ Mladý zdravtník 19/ Dpravní sutěž 69/ Fyzikální Atletický čtyřbj 16/ Veslařský kpeček 0/

7 Partyzánský sampal 0/ Phár rzhlasu 0/ Zlínský Vrvaň Vyšší nárky a pžadavky, v silném knkurenčním prstředí klektivů i jedntlivců ze škl městských, bere našim žákům šanci výrazněji se prsadit. Na těcht šklách je výběr d sutěží snadnější a rvněž zájem a chta žáků pracvat nad rámec základních pvinnstí dpvídá jejich zájmu dsáhnut c nejlepšíh pstavení v klektivu třídy a škly. Jiné významné výchvně vzdělávací aktivity škly:. Škla rganizvala zájezdy, exkurze, vycházky na : divadelní představení d Slváckéh divadla v Uherském Hradišti pznávací - různá místa v republice v rámci šklních výletů Výzkumný ústav v Kunvicích, Tajmac Zlín, Mhyla míru Jaderná elektrárna Dukvany, vdní díl Dalešice sběrný dvůr Halenkvice dějepisná exkurze 7. třída Staré Měst, Tutanchámn - Brn lyžařský výcvik 7.,8. třída Sláň exkurze skleník Lednice, ZOO Lešná, muzeum TGM Hdnín, muzeum naftvé dbývání a gelgie Hdnín mravská Sahara - Bzenec muzeum Zlín Dteky Orientu, Jak se rdí večerníčky muzeum výtvarných prací v Uherském Hradišti výtvarný kružek přednášky : Můj živt bez drg 7. rč. Pekařvá Závislst vývj a její frmy rč. Pekařvá Škdlivst kuření Pekařvá HIV AIDS - Pekařvá Ksmetické minimum - Jadrníčkvá Žáci 1.,2.,3. rčníku se zdknalvali v plavání, 3.,4. rčníku v dpravní výchvě. Průkaz cyklisty získal 11 žáků 4. rčníku, nejlepší z nich se stali členy hlídky Dětské plicie a za asistence Plicie ČR prváděli kntrlu ddržvání pravidel silničníh prvzu řidiči v bci. Tut dpravní akci připravuje Odbr silničníh hspdářství Otrkvice ve splupráci s OÚ Halenkvice. Pr žáky 8. rčníku připravil ČČK zdravtní kurz a 15 žáků získal svědčení: Mladý zdravtník. Údaje významných mimšklních aktivitách Významné mimšklní aktivity pedaggů: vedení kružků sprtvní chlapci, dívky divadelní zdravtní dyslektický výtvarný taneční 7

8 8 Pedaggvé pracují v těcht bčanských aktivitách: Sbr pr bčanské záležitsti příprava vystupení k vítání bčánků, setkání důchdců. V kulturní kmisi bce, v redakční radě, Červeném kříži, Svazu zahrádkářů. Významné mimšklní aktivity žáků: Účast ve sběrvých sutěžích druhtné surviny 26 t - šípky 442,5 kg - léčivé byliny 87,5 kg Splupráce škly a dalších subjektů: TJ Halenkvice, Biatln klub Halenkvice, Červený kříž, Hasiči, Mdeláři, Sprtvní kmise při OÚ rganizace dětskéh dne, Drakiáda, SRPŠ - Výlet d phádky, ZUŠ Napajedla detašvané pracviště, br hudební a výtvarný Údaje výsledcích inspekce prvedené ČŠI Ve šk.r. 2008/2009 neprběhla ve škle žádná kntrlní inspekční návštěva. Hspdaření za kalendářní rk 2008: Část A : Finanční vypřádání dtací ze státníh rzpčtu : Pskytnut k Vyčerpán k Neinvestiční dtace ,- Kč ,- Kč v tm Průměrné náklady na vzdělávání v tm a/ platy b/ OON c/ statní (pjistné, FKSP,ONIV) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zvýšení nenár.slžek pedagg ,- Kč ,- Kč Dtace z kraje celkem ,- Kč ,- Kč Část B: Finanční vypřádání dtací z bce a jiných příjmů: Příjmy za rk 2008 A/ Obec Halenkvice B/ Stravné C/ Úrky D/ Prnájem tělcvičny E/ Úplata na předšklní vzdělávání F/ Tržby z prdeje majetku ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1 320,- Kč Výdaje za rk ,- Kč 8

9 Sptřební materiál ,- Kč z th Čistící prstředky ,- Materiál na pravy 7 537,- Kancelářské ptřeby ,- Knihy časpisy 7 567,- Zdravtní materiál 927,- Ostatní materiál ,- Materiál pr výuku 1 715,- DDHM ,- Drbný majetek ,- PHM 1 012,- Energie ,- Kč z th Elektrická energie ,- Plyn ,- Vda ,- Cestvné 6 995,- Kč Služby ,- Kč z th Telefn ,- Pštvné 3 266,- Odpady ,- Šklení 1 450,- Revize ,- Licence účetníh prgramu, pčítač. tř ,- Praní, střežení ,- Pplatky bankvní 6 113,- Nájem bazénu ,- Zpracvání mezd ,- Přízení DDNM 1 475,- Pjištění 3 640,- Kč Odpisy ,- Kč Sptřeba ptravin ,- Kč Mzdy HOČ ,- Kč Údržba ,- Kč Zůstatek k ,- Kč 9 P schválení Zastupitelstvem bce zisk rzdělen: d fndu dměn d fndu rezervníh ,- Kč ,- Kč Závěr výrční zprávy Činnst základní i mateřské škly vycházela z celrčníh plánu práce a většina úklů byla splněna. Výuka pdle vlastníh vzdělávacíh prgramu pr základní vzdělávání Veselá škla prbíhala v 1.,2.,6.,7. rčníku. V statních rčnících se vyučval pdle vzdělávacíh prgramu Základní škla. Výchvně vzdělávací činnst v mateřské škle vycházela ze šklníh vzdělávacíh prgramu: Rk u bručků, který vychází z mderních pžadavků Rámcvéh vzdělávacíh prgramu pr předšklní vzdělávání". Tent prgram pdpruje všestranný rzvj sbnsti dítěte. Cílem tht vzdělávacíh prgramu je vytvřit c nejlepší pdmínky pr přirzený sbnstní rzvj, spkjený živt a úspěšné vzdělávání každéh dítěte v suladu s jeh individuálními ptřebami a mžnstmi. V prgramu je 9

10 10 upřednstňvána atmsféra klidu, radsti, przumění, zdraví, phdy, sunáležitsti s výchvu v rdině a umžňuje pržít aktivní a šťastné dětství bhaté na shdné citvé pržitky. V průběhu rku jsme zajistili lgpedicku a grafmtricku prevenci dětí. Při mateřské škle byl zřízen Centrum pr děti, které ještě nenavštěvují mateřsku šklu. V hracím centru se maminky s dětmi scházely 1x za čtrnáct dnů. Pravidelnými akcemi se již staly: pdzimní světélkvání, mikulášská nadílka s besídku, besídky pr rdiče, návštěva předškláků v 1. třídě ZŠ, výlety za kamarády v jiných MŠ v klí, veliknční tvření s ukázkami, dny tevřených dveří v MŠ, sprtvní lympiáda, rzlučení s předškláky. Děti pravidelně navštěvují výstavy, divadla, kulturní akce v klí, zapjily se d výtvarných sutěží a dvednsti získané v plaveckém výcviku uplatnily na lympiádě Malých kapříků, vystupují na vítání bčánků, setkání důchdců. MŠ umžnila dětem pracvat v keramickém kružku rzvj jemné mtriky, v kružku Veseléh pískání na zbcvu flétnu a cvičit v kružku Cvičíme pr radst. V závěru rku jsme zajistili pr předšklní děti šklu v přírdě ve Velkých Karlvicích. Žáci 8. rč. sehráli pr veřejnst a žáky klních škl phádku Kuzelná knížka. Žáci 9. rčníku překvapili návštěvníky tradičníh rdičvskéh plesu svým předtančením. Pr žáky škly, v rámci slav dětskéh dne, připravila sprtvní kmise OÚ a pedaggvé branný den s ukázkami práce hasičů vypršťvání raněnéh z hřící tělcvičny, mdelářů. Velkým překvapením byl přílet vrtulníku, který si žáci a děti mhli prhlédnut, ale i příjezd plicie a následná mžnst seznámit se s vybavením auta. Při branném závdu na stanvištích vypmáhali členvé Biatln klubu, TJ, Červenéh kříže. Celkem sutěžil 15 šestičlenných hlídek. Svji sprtvní zdatnst si prvěřil 120 žáků škly v přesplním Puťvém běhu - vítězvé získali vstupenky na puťvé atrakce. V průběhu šklníh rku žáci přispívali básněmi a pvídkami d Halenkvickéh zpravdaje. Také šklní družina, pdle svéh vzdělávacíh prgramu Správný kluk a správná hlka, připravvala pr děti řadu sutěží: atleticku minilympiádu, turnaj v šipkách, atletický čtyřbj, drakiádu, vycházky d klí s pékáním špekáčků, pěvecku sutěž Dremi, dárky, přáníčka pr buducí prvňáčky i zaměstnance škly a zasílala práce d výtvarných sutěží. Velkým zážitkem pr děti byla návštěva muzea ve Zlíně, kde pr ně byla připravena výstava s výkladem Jak se dělá večerníček. Pděkvání patří všem vyučujícím a žákům za přípravu šklní Akademie, která byla jubilejní desátá. V tříhdinvém prgramu se děti a žáci škly předvedli zaplněnému sálu a jejich vystupení byla dměněna ptleskem. S velkým zájmem si diváci v přísálí a vestibulu prhlédli výstavu výtvarných, rukdělných prací a začetli se d slhvých prací žáků. V průběhu šklních prázdnin 2008 se uskutečnila reknstrukce hygienickéh zařízení a šatny v budvě č. 164 Stará škla celkvé hdntě , - Kč /hrazen z dpisů/. V dubnu 2009 byl vybudván dětské hřiště vybavení hradil SRPŠ / ,- Kč, které se získaly z Výletů d phádky /, zemní práce prvedli zaměstnanci bce. Finančně nárčnu byla i reknstrukce světlení v MŠ ve výši ,-Kč /hrazen z rzpčtu škly/. Pděkvání patří zřizvateli, za pravidelné zasílání finančních prstředků a za mžnst využít dpisů k reknstrukci neb ke zlepšení vybavení škly. Děkuji také SRPŠ za rganizvání akcí a získávání prstředků na nákup šklních ptřeb, které žáci dstávají zdarma, za financvání vybavení dětskéh hřiště, všem dbrvlníkům, kteří věnují svůj vlný čas dětem a zdarma vedu kružky, ale i všem chtným zaměstnancům škly, kteří vyknávají činnsti nad rámec svých pvinnstí. Datum zpracvání zprávy : Datum prjednání v pedaggické radě: Datum prjednání v radě škly: Pdpis ředitele a razítk škly : 10

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Šklní rk 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Šklní rk 2010/2011 (srpen 2010 - červen 2011) Obsah:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Šklní rk 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinkvá, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika šklskéh zařízení Název škly: Základní škla a mateřská

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více