Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti Základní škly a Mateřské škly Halenkvice Charakteristika šklskéh zařízení 1. Název škly, sídl, dlučená pracviště. Základní škla a Mateřská škla Halenkvice, kres Zlín, příspěvkvá rganizace. Pláňavy 550, Halenkvice 2. Zřizvatel, adresa zřizvatele. Obec Halenkvice, Pláňavy 76, Halenkvice 3. Právní frma škly ( právní subjekt d kdy, rganizační slžka bce) Příspěvkvá rganizace d , IČO Jmén ředitele škly, u právníh subjektu statutární rgán. Mgr. Vjtěch Tělupil 5. Kntakt na zařízení (tel., fax,, ), jmén pracvníka pr infrmace. Hana Huťkvá, tel , e mail / 6. Datum zřízení (zalžení) škly, datum zařazení d sítě, pslední aktualizace v síti, identifikační čísl ředitelství v síti škl , aktualizace v síti , IZO Sučásti škly pdle Rzhdnutí zařazení d sítě a jejich kapacity. Základní škla 240 žáků IZO Mateřská škla 50 žáků IZO Šklní družina 25 žáků IZO Šklní jídelna IZO Šklní jídelna - výdejna IZO Základní údaje škle a sučástech, které sdružuje za šklní rk 2008 / 2009 Pčet tříd /skupin Pčet žáků Pčet žáků na třídu /skupinu Přepčtený pčet ped.prac. /prac.šj Pčet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,6 5,4 15,4 2. stupeň ,5 6,4 11,6 Šklní družina ,69 25 Šklní klub* Mateřská škla ,81 13,1 Šklní jídelna x 180 x 3,5 x jiné x x x x x 9. Rada škly zřízena : ANO

2 Datum zřízení : Pčet členů : 6 Pčet jednání : Seznam šklních neb bčanských sdružení při škle (sdružení rdičů, nadační fnd, sprtvní klub apd.). SRPŠ ŠSK Vzdělávací prgramy škly vzdělávací prgram č.j.mšmt šklní rk 2008/2009 v rčnících pčet žáků Nárdní škla x x x Obecná škla x x x Základní škla 16847/ ,4.,5.,8.,9. 86 Jiné * Veselá škla 1., 2., 6., Invace vzdělávacích prgramů, zavádění nvých metd výuky a vzdělávání. NE 2.Nabídka vlitelných a nepvinných předmětů. Vlitelné : Vedení dmácnsti, Ruční práce a šití, Technické kreslení, Infrmatika, Technické činnsti, Nepvinné předměty : Nábženství 3.Kurzy k dplnění základníh vzdělání, pčet účastníků kurzu, pčet úspěšných abslventů. NE 4.Mezinárdní splupráce a prgramy, prjekty. Navázání družby se šklu a šklku v Kreische v Německu. Německa strana navštívila Halenkvice v únru 2009 předání dárků dětem MŠ, prhlídka šklky a škly a v květnu účast na Výletu d phádky. Naše delegace navštívila Kreischu v dubnu 2009 předala dárky dětem d šklky i žákům 1. třídy. Žáci dstali i přání d kamarádů z naší 1. třídy. Škla je zapjena d příprav prjektu Zavedení interaktivních a multimediálních metd d výuky vybraných předmětů ZŠ Zlínskéh kraje. D prjektu je zapjen 5 škl a pkud bude prjekt schválen, každá škla invuje v jednm předmětu pr II.stupeň 50 vyučvacích hdin v elektrnické pdbě. Cílem prjektu je vzájemná splupráce mezi šklami a vybavení škl interaktivními tabulemi, pčítači, dataprjektry. Údaje pracvnících škly Pedaggičtí pracvníci ve šklním rce 2008/2009 : pčet fyzických sb přepčtené úvazky Interní pracvníci Externí pracvníci 0 0 2

3 3 Další údaje pedaggických pracvnících ve šklním rce 2008/2009: (u pedaggů důchdvéh věku vyznačte vedle přadvéh čísla D, u abslventů A) Pracvní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, br, aprbace 1 Ředitel 1 VŠ, uč rčníku 30 2 Zástupce ředitele 1 VŠ, M,OV 29 3 Veducí učitelka MŠ 1 SŠ,uč. MŠ 28 4 Učitel 1 VŠ, NŠ, Fr D 5 Učitelka 1 VŠ, uč rčníku 30 6 Učitelka 1 VŠ, uč rčníku 15 7 Učitelka 1 VŠ, uč rčníku 10 8 Učitel 1 VŠ, uč rčníku 13 9 Učitelka 1 VŠ, Jč, Vv Učitel 1 VŠ Př, Pv 3 11 Učitelka 1 VŠ, M, Vv D 12 Učitel 1 VŠ, Tv.,Z Učitelka MŚ 0,81 SŠ, uč. MŠ 2 14 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Vychvatelka, učitelka 1,19 SŠ,vychvatelka 26 Ped. pracvníci - př.čísl Kmentář k tabulkám dplňující výše uvedené údaje : Věkvý průměr pracvníků: 48.2 rků. Odchdy pedaggických pracvníků: 2 / důchdce,zástup za MD/. Zajištění výuky z hlediska dbrné a pedaggické způsbilsti učitelů : v % Pžadvaný stupeň vzdělání : 97,5 Aprbvanst výuky : 79,4 Kmentář k dané prblematice. Chybí aprbace : JA, Hv, Rv, Dě Nepedaggičtí pracvníci ve šklním rce 2008/2009: pčet fyzických sb přepčtené úvazky Interní pracvníci 9 8,88 Externí pracvníci 0 0 Další údaje nepedaggických pracvnících ve šklním rce 2008/2009 : 3 Rků ped. praxe Ostatní pracvníci Pracvní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, br - př.čísl funkce 1 Šklník, tpič 1,5 Vyučen, klempíř 2 Uklizečka, kuchařka 0,97 Základní 3 Uklizečka 0,88 Vyučena, plastikářka 4 Uklizečka 0,53 Vyučena, kželužský chemik

4 5 Ved. ŚJ, účetní 1 D SŠ -eknmická 6 Kuchařka 1 Vyučena v bru 7 Kuchařka 1 Vyučena v bru 8 Kuchařka 1 Vyučena v bru 9 Uklizečka 1 Základní 4 Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků ( DVPP ) a statních pracvníků škly : Výčet studií, kurzů, seminářů apd., kterých se pracvníci zúčastnili, pčet účastníků. DVPP je z phledu škly velmi významnu blastí, d které škla vkládá nezanedbatelný bjem finančních prstředků z kapitly ONIV. V sučasné dbě není blast dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků finančně nijak limitvána. Vzhledem ke stabilizaci bjemu finančních prstředků na DVPP se ukazuje, že ti pracvníci, kteří mají zájem na svém sustavném sbním kariérním růstu, mají dstatek prstru jej realizvat. S tím suvisí i individuální zájem pedaggů studium a vzdělávání, který se jednznačně váže i k pedaggickým zkušenstem a k sbnímu zaujetí pr výchvně vzdělávací práci. Anglický jazyk : 2, /1 plletní a 1 celrční zdknalvací kurz/ Semináře pr uč. : 6/13 seminářů/ Semináře pr účetní a veducí ŠJ, kuchařky: 3/3 Finanční náklady na DVPP pedaggických pracvníků ,- Kč, Vzniklá ptřeba DVPP a vzdělávání statních pracvníků ,- Kč Údaje zařazvání dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve šklním rce 2008/2009 : Zapsaní d 1. Pčet žádstí Nastupili d Zapsaní d 1. Pčet žádstí Nastupí d tříd 2008 dklad 1. třídy 2008 třídy 2009 dklad 1. třídy Výsledky výchvy a vzdělávání Celkvý prspěch žáků ve škle za uplynulý šklní rk 2008/2009: Rčník Pčet žáků celkem Prspěl s vyznamenáním Prspěl Neprspěl Hdncen slvně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škla celkem

5 5 Pčty žáků přijatých ke studiu d středních škl ve šklním rce 2008/2009: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.knzervatří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Hdncení výsledků výchvnéh půsbení : Prblematika výchvnéh pradenství na škle. Prblematika vlby pvlání se nevyučuje jak samstatný předmět, ale je výchvným pradcem rzvržena d řady vyuč. předmětů. Šklu navštěvvali nábrví pracvníci, na třídních schůzkách byli prblematice infrmváni rdiče, pmc při výběru pvlání pskytl i Úřad práce ve Zlíně, který žáci, v dprvdu výchvnéh pradce, navštívili. Žáci při svém rzhdvání využívají prgramu na pčítačích neb internet web kde najdu pdrbné infrmace přijímacím řízení i bržuru Kam na šklu. Nadále byla zajišťvána úzká splupráce výchvnéh pradce s třídním učitelem a vyučujícími integrvaných žáků. Zlepšila se i splupráce se šklským pradenským zařízením PPP Zlín. Škla dále pkračvala v péči žáky s diagnstikvanými pruchami učení individuální plány, návštěva dyslektickéh kružku. Výsledky prevence sciálně patlgických jevů. Se začátkem šklníh rku 2008/2009 byl výchvným pradcem ve splupráci s vedením škly zpracván prgram prevence na šklní rk, který byl z větší části realizván a naplněn. Pravidelně byly bměňvány vzdělávací materiály směřující k prblematice prevence ( díky průřezvým tématům RV a OV byly materiály pměrně velmi čast aktualizvány ). Byl uskutečněn 90% plánvaných přednáškvých, vzdělávacích akcí s bjednanými lektrskými subjekty. Řešeny prblémy : kuření, neplnění šklních pvinnstí, nekázeň, hrubé, vulgární vyjadřvání. Pchvaly a cenění (Uvede se pčet žáků, kd udělil, důvd.). 45 žáků bdržel knižní dměnu za prspěch, reprezentaci škly, sběrvu činnst hrazen z finančních prstředků SRPŠ. 1 žák věcný dar nejlepší žákyně škly cenu věnval starsta bce. 10 žáků pchvalu třídníh učitele panel cti Napmenutí a důtky ( Uvede se pčet žáků, typ patření, kd udělil, důvd) Napmenutí třídníh učitele 2 žáci - neplnění šklních pvinnstí Důtka třídníh učitele 2 žáci- neplnění šklních pvinnstí a nevhdné chvání Důtka ředitele škly 1 nekázeň, lhaní, vulgární chvání Pčet % ze všech žáků škly 2 uspkjivé 1 0,64 3 neuspkjivé 0 0 Nemluvené hdiny za šklní rk 2008/2009 5

6 6 Pčet % ze všech zameškaných hdin 1. plletí plletí 0 0 za šklní rk 0 0 Údaje integrvaných žácích : Žáci integrvaní ve třídách ve šklním rce 2008/2009 Druh pstižení : Rčník Pčet žáků Sluchvé pstižení 0 0 Zrakvé pstižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné pstižení 0 0 S kmbinací pstižení 0 0 S vývjvými pruchami učení 4.,5.,6. 4 Sutěže a přehlídky pčty zúčastněných žáků ve šklním rce 2008/2009 : Název sutěže, přehlídky Šklní kl/ Okrskvé Pčty účastníků : Okresní kl Oblastní kl Ústřední kl Zeměpisná lympiáda Matematická Pythagriada Matík 0/ Recitační sutěž 15/ Klkan 128/ Jč lympiáda 22/ Mladý histrik 19/ Pznej a chraň 12/ Bilgická lympiáda 72/ Přírdvědný klkan 70/ Olymp. V Ja 0/ Speling Pěvecká sutěž 1.st. 48/ Výtvarná sutěž 24/ Vybíjená 1.st. 30/ Turnaj ve vybíjené Žlutava Kšíkvá chlapci 18/ Flrbalvá liga 32/ Mladý zdravtník 19/ Dpravní sutěž 69/ Fyzikální Atletický čtyřbj 16/ Veslařský kpeček 0/

7 Partyzánský sampal 0/ Phár rzhlasu 0/ Zlínský Vrvaň Vyšší nárky a pžadavky, v silném knkurenčním prstředí klektivů i jedntlivců ze škl městských, bere našim žákům šanci výrazněji se prsadit. Na těcht šklách je výběr d sutěží snadnější a rvněž zájem a chta žáků pracvat nad rámec základních pvinnstí dpvídá jejich zájmu dsáhnut c nejlepšíh pstavení v klektivu třídy a škly. Jiné významné výchvně vzdělávací aktivity škly:. Škla rganizvala zájezdy, exkurze, vycházky na : divadelní představení d Slváckéh divadla v Uherském Hradišti pznávací - různá místa v republice v rámci šklních výletů Výzkumný ústav v Kunvicích, Tajmac Zlín, Mhyla míru Jaderná elektrárna Dukvany, vdní díl Dalešice sběrný dvůr Halenkvice dějepisná exkurze 7. třída Staré Měst, Tutanchámn - Brn lyžařský výcvik 7.,8. třída Sláň exkurze skleník Lednice, ZOO Lešná, muzeum TGM Hdnín, muzeum naftvé dbývání a gelgie Hdnín mravská Sahara - Bzenec muzeum Zlín Dteky Orientu, Jak se rdí večerníčky muzeum výtvarných prací v Uherském Hradišti výtvarný kružek přednášky : Můj živt bez drg 7. rč. Pekařvá Závislst vývj a její frmy rč. Pekařvá Škdlivst kuření Pekařvá HIV AIDS - Pekařvá Ksmetické minimum - Jadrníčkvá Žáci 1.,2.,3. rčníku se zdknalvali v plavání, 3.,4. rčníku v dpravní výchvě. Průkaz cyklisty získal 11 žáků 4. rčníku, nejlepší z nich se stali členy hlídky Dětské plicie a za asistence Plicie ČR prváděli kntrlu ddržvání pravidel silničníh prvzu řidiči v bci. Tut dpravní akci připravuje Odbr silničníh hspdářství Otrkvice ve splupráci s OÚ Halenkvice. Pr žáky 8. rčníku připravil ČČK zdravtní kurz a 15 žáků získal svědčení: Mladý zdravtník. Údaje významných mimšklních aktivitách Významné mimšklní aktivity pedaggů: vedení kružků sprtvní chlapci, dívky divadelní zdravtní dyslektický výtvarný taneční 7

8 8 Pedaggvé pracují v těcht bčanských aktivitách: Sbr pr bčanské záležitsti příprava vystupení k vítání bčánků, setkání důchdců. V kulturní kmisi bce, v redakční radě, Červeném kříži, Svazu zahrádkářů. Významné mimšklní aktivity žáků: Účast ve sběrvých sutěžích druhtné surviny 26 t - šípky 442,5 kg - léčivé byliny 87,5 kg Splupráce škly a dalších subjektů: TJ Halenkvice, Biatln klub Halenkvice, Červený kříž, Hasiči, Mdeláři, Sprtvní kmise při OÚ rganizace dětskéh dne, Drakiáda, SRPŠ - Výlet d phádky, ZUŠ Napajedla detašvané pracviště, br hudební a výtvarný Údaje výsledcích inspekce prvedené ČŠI Ve šk.r. 2008/2009 neprběhla ve škle žádná kntrlní inspekční návštěva. Hspdaření za kalendářní rk 2008: Část A : Finanční vypřádání dtací ze státníh rzpčtu : Pskytnut k Vyčerpán k Neinvestiční dtace ,- Kč ,- Kč v tm Průměrné náklady na vzdělávání v tm a/ platy b/ OON c/ statní (pjistné, FKSP,ONIV) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zvýšení nenár.slžek pedagg ,- Kč ,- Kč Dtace z kraje celkem ,- Kč ,- Kč Část B: Finanční vypřádání dtací z bce a jiných příjmů: Příjmy za rk 2008 A/ Obec Halenkvice B/ Stravné C/ Úrky D/ Prnájem tělcvičny E/ Úplata na předšklní vzdělávání F/ Tržby z prdeje majetku ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1 320,- Kč Výdaje za rk ,- Kč 8

9 Sptřební materiál ,- Kč z th Čistící prstředky ,- Materiál na pravy 7 537,- Kancelářské ptřeby ,- Knihy časpisy 7 567,- Zdravtní materiál 927,- Ostatní materiál ,- Materiál pr výuku 1 715,- DDHM ,- Drbný majetek ,- PHM 1 012,- Energie ,- Kč z th Elektrická energie ,- Plyn ,- Vda ,- Cestvné 6 995,- Kč Služby ,- Kč z th Telefn ,- Pštvné 3 266,- Odpady ,- Šklení 1 450,- Revize ,- Licence účetníh prgramu, pčítač. tř ,- Praní, střežení ,- Pplatky bankvní 6 113,- Nájem bazénu ,- Zpracvání mezd ,- Přízení DDNM 1 475,- Pjištění 3 640,- Kč Odpisy ,- Kč Sptřeba ptravin ,- Kč Mzdy HOČ ,- Kč Údržba ,- Kč Zůstatek k ,- Kč 9 P schválení Zastupitelstvem bce zisk rzdělen: d fndu dměn d fndu rezervníh ,- Kč ,- Kč Závěr výrční zprávy Činnst základní i mateřské škly vycházela z celrčníh plánu práce a většina úklů byla splněna. Výuka pdle vlastníh vzdělávacíh prgramu pr základní vzdělávání Veselá škla prbíhala v 1.,2.,6.,7. rčníku. V statních rčnících se vyučval pdle vzdělávacíh prgramu Základní škla. Výchvně vzdělávací činnst v mateřské škle vycházela ze šklníh vzdělávacíh prgramu: Rk u bručků, který vychází z mderních pžadavků Rámcvéh vzdělávacíh prgramu pr předšklní vzdělávání". Tent prgram pdpruje všestranný rzvj sbnsti dítěte. Cílem tht vzdělávacíh prgramu je vytvřit c nejlepší pdmínky pr přirzený sbnstní rzvj, spkjený živt a úspěšné vzdělávání každéh dítěte v suladu s jeh individuálními ptřebami a mžnstmi. V prgramu je 9

10 10 upřednstňvána atmsféra klidu, radsti, przumění, zdraví, phdy, sunáležitsti s výchvu v rdině a umžňuje pržít aktivní a šťastné dětství bhaté na shdné citvé pržitky. V průběhu rku jsme zajistili lgpedicku a grafmtricku prevenci dětí. Při mateřské škle byl zřízen Centrum pr děti, které ještě nenavštěvují mateřsku šklu. V hracím centru se maminky s dětmi scházely 1x za čtrnáct dnů. Pravidelnými akcemi se již staly: pdzimní světélkvání, mikulášská nadílka s besídku, besídky pr rdiče, návštěva předškláků v 1. třídě ZŠ, výlety za kamarády v jiných MŠ v klí, veliknční tvření s ukázkami, dny tevřených dveří v MŠ, sprtvní lympiáda, rzlučení s předškláky. Děti pravidelně navštěvují výstavy, divadla, kulturní akce v klí, zapjily se d výtvarných sutěží a dvednsti získané v plaveckém výcviku uplatnily na lympiádě Malých kapříků, vystupují na vítání bčánků, setkání důchdců. MŠ umžnila dětem pracvat v keramickém kružku rzvj jemné mtriky, v kružku Veseléh pískání na zbcvu flétnu a cvičit v kružku Cvičíme pr radst. V závěru rku jsme zajistili pr předšklní děti šklu v přírdě ve Velkých Karlvicích. Žáci 8. rč. sehráli pr veřejnst a žáky klních škl phádku Kuzelná knížka. Žáci 9. rčníku překvapili návštěvníky tradičníh rdičvskéh plesu svým předtančením. Pr žáky škly, v rámci slav dětskéh dne, připravila sprtvní kmise OÚ a pedaggvé branný den s ukázkami práce hasičů vypršťvání raněnéh z hřící tělcvičny, mdelářů. Velkým překvapením byl přílet vrtulníku, který si žáci a děti mhli prhlédnut, ale i příjezd plicie a následná mžnst seznámit se s vybavením auta. Při branném závdu na stanvištích vypmáhali členvé Biatln klubu, TJ, Červenéh kříže. Celkem sutěžil 15 šestičlenných hlídek. Svji sprtvní zdatnst si prvěřil 120 žáků škly v přesplním Puťvém běhu - vítězvé získali vstupenky na puťvé atrakce. V průběhu šklníh rku žáci přispívali básněmi a pvídkami d Halenkvickéh zpravdaje. Také šklní družina, pdle svéh vzdělávacíh prgramu Správný kluk a správná hlka, připravvala pr děti řadu sutěží: atleticku minilympiádu, turnaj v šipkách, atletický čtyřbj, drakiádu, vycházky d klí s pékáním špekáčků, pěvecku sutěž Dremi, dárky, přáníčka pr buducí prvňáčky i zaměstnance škly a zasílala práce d výtvarných sutěží. Velkým zážitkem pr děti byla návštěva muzea ve Zlíně, kde pr ně byla připravena výstava s výkladem Jak se dělá večerníček. Pděkvání patří všem vyučujícím a žákům za přípravu šklní Akademie, která byla jubilejní desátá. V tříhdinvém prgramu se děti a žáci škly předvedli zaplněnému sálu a jejich vystupení byla dměněna ptleskem. S velkým zájmem si diváci v přísálí a vestibulu prhlédli výstavu výtvarných, rukdělných prací a začetli se d slhvých prací žáků. V průběhu šklních prázdnin 2008 se uskutečnila reknstrukce hygienickéh zařízení a šatny v budvě č. 164 Stará škla celkvé hdntě , - Kč /hrazen z dpisů/. V dubnu 2009 byl vybudván dětské hřiště vybavení hradil SRPŠ / ,- Kč, které se získaly z Výletů d phádky /, zemní práce prvedli zaměstnanci bce. Finančně nárčnu byla i reknstrukce světlení v MŠ ve výši ,-Kč /hrazen z rzpčtu škly/. Pděkvání patří zřizvateli, za pravidelné zasílání finančních prstředků a za mžnst využít dpisů k reknstrukci neb ke zlepšení vybavení škly. Děkuji také SRPŠ za rganizvání akcí a získávání prstředků na nákup šklních ptřeb, které žáci dstávají zdarma, za financvání vybavení dětskéh hřiště, všem dbrvlníkům, kteří věnují svůj vlný čas dětem a zdarma vedu kružky, ale i všem chtným zaměstnancům škly, kteří vyknávají činnsti nad rámec svých pvinnstí. Datum zpracvání zprávy : Datum prjednání v pedaggické radě: Datum prjednání v radě škly: Pdpis ředitele a razítk škly : 10

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 25.06.2007 čís. 36/5 44/5 Jsef Šrámek Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

školní rok 2007 / 2008

školní rok 2007 / 2008 Výrční zpráva činnsti škly šklní rk 2007 / 2008 Zpracvala : Mgr. Jarmila Baletkvá, ředitelka 1. Identifikační údaje 1.01. škla: základní škla praktická jejíž činnst vyknává právnická sba: Základní škla,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2009/2010 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více