Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje"

Transkript

1 Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

2 Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí ČR" realizovaného v období od do za finanční podpory Olomouckého kraje. Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autoři: Christoph Meier, George Tsekouras Olomouc 2013

3 Obsah Obsah 1 1. Platinn a Západní Švýcarsko Pojem business inovace Kontext životního cyklu Kapacita absorbovat nové a/nebo externí znalosti pro business inovace Systém koučování společnosti Platinn Akreditovaný systém koučů společnosti Platinn Systém indikátorů a informací pro koučování Služby a aktivity spojené s koučováním Metody a nástroje Dosažené výsledky a výhled na další období...31 Seznam tabulek a obrázků

4 Přenos úspěšné metody koučování do regionálního prostředí České republiky Koučování malých a středních podniků společností Platinn, inovační platformou Západního Švýcarska Platinn inovační platforma Západního Švýcarska Dr. Christoph Meier, ředitel, Platinn Dr. George Tsekouras, vedoucí vědecký pracovník, CENTRIM, University of Brighton, UK 2

5 1. Platinn a Západní Švýcarsko Šest kantonů Západního Švýcarska představuje region se dvěma miliony obyvatel a ekonomiku, v níž je 70 % zaměstnanců v sekundárním odvětví zaměstnáno malými a středními podniky (MSP). Většina velkých mezinárodních společností se nachází v oblasti Ženevského jezera, zatímco malé a střední podniky jsou rozmístěny po celém hornatém regionu a mají rozdílný charakter svých aktivit i používaných technologií. V kantonech Západního Švýcarska se nacházejí univerzity a výzkumné organizace, které dosahují mezinárodního věhlasu, stejně jako dva ze tří nejvýznamnějších švýcarských inkubátorů pro začínající podnikatele. V uplynulých deseti letech byla stále větší pozornost hospodářské politiky regionu věnována začínajícím firmám, mikro firmám a malým a středním podnikům, což zdůrazňuje také dokument OECD Territorial Review of Switzerland vydaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v roce 2010: Stagnující růst agregátní produktivity Švýcarska je třeba nastartovat prostřednictvím dalšího zvyšování inovační výkonnosti země, a to v širší míře, u většího množství firem a na více místech. Obr. 1: Firmy a zaměstnanost v Západním Švýcarsku (sekundární odvětví, 2008) 3

6 Tradiční opatření, jako např. přístupy orientované na výzkum a technologie, však mají v souvislosti s těmito cíli zřejmé hranice. Jak je vidět na Obr. 2, podíl firem napojených na univerzity (aktivity zaměřené na transfer znalostí a technologií) je mnohem nižší v případě menších společností než u větších firem. Na druhé straně, i když se konzultační firmy snažily již před rokem 2002 vytvářet služby pro malé podnikatele, zpravidla opomíjely (technologicky nedostatečně vyspělé?) začínající firmy a menší podniky. Vytvoření inovační platformy Platinn a zavedení dalších komplementární opatření si kladlo za cíl zlepšit regionální inovační ekosystém, zejména s ohledem právě na malé a střední podniky. Toto kantonální úsilí je finančně podporováno Novou regionální politikou Švýcarské federální vlády. Obr. 2: Struktura firem v Západním Švýcarsku, transfer znalostí a technologií a podpora pomocí koučování poskytovaná společností Platinn v letech Když byla v roce 2008 šesti kantony Západního Švýcarska zřízena společnost Platinn, byly jí uloženy dva hlavní politické úkoly, a to zaměřit se na široké spektrum malých a středních podniků a působit na jejich potenciál v oblasti business inovací s cílem uspět na trhu. Od svého založení společnost Platinn průběžně rozšiřuje, přizpůsobuje a vylepšuje své aktivity a zdroje. Hlavní úkolem společnosti Platinn bylo vytvoření efektivního systému služeb, které budou pozitivně ovlivňovat podnikání zákazníků společnosti. Základním předpokladem pro návrh portfolia služeb vycházejících z poptávky a potřeb firem bylo pochopení systému business inovací u malých a středních podniků a s ním spojených příležitostí, překážek a slabých stránek. Statistické podklady byly získány formou rozsáhlého průzkumu MSP v Západním Švýcarsku. Výsledky z hloubkových pohovorů se zástupci firem byly navíc konsolidovány do podoby mapy překážek business inovací, která se stala hybným politickým momentem a poskytla nezbytné podklady pro návrh prvního programu Nové regionální politiky (New Regional Policy) pro rok Zpráva pojednávala o třech klíčových skutečnostech týkajících se inovačního systému Západního Švýcarska: 4

7 Téměř polovina strategických inovačních projektů firem není implementována nebo může být realizována pouze s velkými obtížemi kvůli vážným omezením v jejich systému business inovací. Převážná většina překážek se týká netechnických oblastí a často se týká řízení, zdrojů, partnerství či financování. Počet a povaha překážek představuje omezení zejména pro menší společnosti a mikro firmy. Studie ukázala, že podstatná část potenciálu business inovací nebyla téměř využívána. První program Nové regionální politiky pro roky se spíše než na generování nových inovačních příležitostí nebo technologií zaměřil na tento nevyužívaný potenciál, což vyžadovalo vzestupný přístup zaměřený na odstraňování překážek. Nový regionální program poskytnul finanční prostředky společnosti Platinn jako platformě, která doplňovala tradiční švýcarskou inovační politiku orientovanou na nabídku o nový, business inovační přístup zaměřený na poptávku. Působení na inovační potenciál malých a středních podniků vyžaduje holistické a systémové pochopení business inovací. Zatímco opatření orientovaná na stranu poptávky se zaměřují na maximální využívání technologií a vytváření nových znalostí, opatření na straně nabídky si kladou za cíl minimalizovat selhání a slabé stránky systému business inovací. Tato politika se zaměřuje na vymezení jednotlivých prvků systému business inovací pomocí holistických a systémových hledisek. V první části tohoto dokumentu budou představeny tři klíčové koncepty a modely, které byly aplikovány společností Platinn, druhá část dokumentu se pak věnuje čtyřem službám koučování a jejich kompetenčním profilům. 5

8 2. Pojem business inovace V kontextu malých a středních podniků se jako velmi užitečné ukázalo používání pojmu business inovace. Tento pojem se totiž odlišuje od zjednodušujícího pojetí inovací, který je primárně orientován na výzkum a vývoj, a zahrnuje též podnikatelské a tržní aspekty inovací. Business inovace je definována jako vytváření významně nové hodnoty pro zákazníky a pro firmu samotnou. Inovace z tohoto pohledu v zásadě představuje vytváření nových hodnot pro zákazníky bez ohledu na způsob jejich dosažení. Model business inovací používaný společností Platinn rozlišuje čtyři rozhodující oblasti: inovační vektory, zdroje inovačních nápadů, interní zdroje a partnerství. Inovační vektory: Firma může vytvářet přidanou hodnotu pro své zákazníky tím, že kreativně změní jednu nebo více ze čtyř dimensí svého podnikového systému [1]. Čtyři inovační vektory zahrnují nabídku, proces, distribuci a zákazníka. Následující tabulka uvádí příklady, jak lze tyto vektory měnit. Nabídka Procesy Distribuce Zákazník Produkty & služby Platforma Řešení Redesign Organizace & zdroje Dodavatelský řetězec Nové distribuční kanály Vytváření sítí Rozšíření značky Noví zákazníci (segment) Zkušenosti (nový vzhled) Získání hodnoty Vytvářet nové inovativní produkty nebo služby Používat běžné komponenty nebo stavební prvky pro vytváření odvozených nabídek Vytvářet integrované a přizpůsobené nabídky, které budou řešit problémy koncových zákazníků Provést redesign hlavních provozních procesů s cílem zvýšit výkonnost a efektivitu Změnit formu, funkce nebo rozsah firemních aktivit Přehodnotit zdroje a výkon dodavatelů Vytvářet nové distribuční kanály nebo inovativní přístupové body, a to včetně míst, na kterých mohou zákazníci zakoupit nebo použít nabízené produkty a služby Vytvářet nabídky, které budou integrované a uváženě začleněné do sítí Rozšířit značky do nových domén Odhalit potřeby zákazníků, které doposud nebyly identifikovány nebo idenfitikovat zákaznické segmenty, které doposud nebyly ve středu zájmu Provést nový návrh interakce se zákazníky napříč všemi místy a událostmi, kdy ke kontaktu se zákazníkem dochází Přehodnotit příjmy, které společnost získává nebo vytvářet nové zdroje příjmů. Tab. 1: Způsoby změny čtyř vektorů business inovací 6

9 Rozhodování o nastavení priorit jednotlivých vektorů a kombinaci vektorů v rámci inovačních projektů probíhá na strategické úrovni řízení. Relativní význam čtyř vektorů business inovací je ukázán na příkladu podpory inovací v Západním Švýcarsku [2]. Třetina podporovaných společností se zaměřuje na nabídku svých produktů a služeb. V součtu se pak více jak třetina dalších podporovaných společností zabývá inovacemi v oblasti distribuce a přístupu k zákazníkům. Obr. 3: Podíl vektorů business inovací (Zdroj: 671 švýcarských firem podporovaných společností Platinn v letech ) Zdroje inovačních nápadů: Společnosti využívají různé zdroje inovačních nápadů, nicméně velká většina nápadů vzniká během interakce firem s jinými firmami působícími na stejném trhu. Slabou stránkou řady MSP je, že neumí tyto nápady získávat a transformovat je do svých plánů strategických rozhodnutí. Švýcarská studie RIS-WS [3] uvádí, že pouze 5% inovačních nápadů, které byly dále komerčně využity, pocházelo z univerzitního prostředí či výzkumných center. 75% nápadů, které našly komerční uplatnění, pochází od stávajících zákazníků, dodavatelů či z interních zdrojů firmy. To je jasným důkazem, že podnikatelský proces komercializace inovací začíná zaměřením se na trh. Obr. 4: Zdroje nápadů business inovací (Zdroj: platinn, 2008, vzorek 151 firem s 535 inovačními záměry) 7

10 Interní zdroje: Business inovace jdou ruku v ruce s vývojem interních zdrojů. Problémy spojené se zdroji klíčovými pro úspěch firmy se mohou výrazně lišit u firem rozdílné velikosti. Na základě zkušenosti společnosti Platinn [4] mohou být kompetence a organizační vývoj a v menší míře i strategické záležitosti považovány za všeobecné překážky business inovací u většiny společností. Jako příklad uveďme, že 78% firem hledající finanční podporu vykazuje vážné problémy. Obr. 5 ukazuje, jak je pro firmy poskytující podporu důležité, aby se zaměřily na trh a finanční problémy malých podniků a mikro firem. Obr 5: Podíl firem, které uvádí problémy v oblasti interních zdrojů s nedostatečnou úrovní přípravy (Zdroj: platinn, 2012, vzorek 279 společností) 8

11 Financování je kritické zejména pro mikro firmy (<10 zaměstnanců) a malé společnosti (<50 zaměstnanců). Inovační studie Západního Švýcarka signalizuje, že průměrně 12% firem považuje za důležité otázky financování, přičemž zde existuje přímý vztah mezi potřebou financování a velikostí firmy. Zatímco větší firmy mezi důležitými problémy uvádí financování zřídka, u menších společností se problém financování vyskytuje u 8% malých firem a dokonce u 13% mikro firem. Mikro firmy a malé společnosti, na rozdíl od větších firem, vykazují mnohem vyšší míru závislosti na přístupu ke kapitálu. Navíc podstatná část z těchto firem čelí vážným problémům i při samém hledání řešení. Tento problém se vyskytuje až u 78% mikro firem (viz Obr. 6). To znamená, že i když více než tři čtvrtiny inovativních mikro firem uvádí financování jako významnou hrozbu pro své podnikání, nevědí, jak s tímto problémem naložit. Pomoci by jim měla podpůrná organizace zaměřující se na malé firmy. Obr. 6: Situace v oblasti financování firem dle jejich velikosti (Zdroj: Platinn, 2012, vzorek 279 společností) 9

12 Partnerství a spolupráce: Čtvrtou rozhodující oblastí úspěšných business inovací je schopnost rozvíjet spolupráci a vytvářet partnerské vztahy. Inovační politika se obecně zaměřuje na vazby mezi společností a institucemi vědy a výzkumu. Nicméně pro inovační proces jsou stejně důležitá partnerství s pilotními nebo klíčovými zákazníky, dodavateli technologií a dalšími firmami. Zkušenosti ze Švýcarska [4] ukazují, že mikro firmy a malé podniky jsou na těchto partnerstvích závislé mnohem více než větší firmy. Obr. 7: Podíl firem, které uvádí závažné problémy v oblasti spolupráce (zdroj: Platinn, 2012, vzorek 279 firem) 10

13 Strom business inovací: Systém business inovací firem může být zobrazen jako strom, jehož větve představují čtyři vektory business inovací; kořeny stromu pak tvoří tři rozhodující oblasti zdrojů. V praxi může tento model pomoci analýze systému business inovací a může též usnadnit vzájemné porozumění mezi vedením firmy a externím poradcem (koučem v případě společnosti Platinn), zejména při vytváření akčního business plánu. Obr. 8: Stromový model business inovací (Zdroj: Platinn) Nástroj pro určení kapacity business inovací (Business Innovation Capacity Tool): Pro hodnocení systému business inovací firmy a vytvoření akčního plánu může být využit nástroj Business Innovation Capacity Tool, který byl zpřístupněn v rámci komunity sme- MPOWER. V současné době lze s tímto nástrojem pracovat ve čtyřech jazycích: angličtina, francouzština, němčina a čeština. Zdroje: [1] Sawhney M. et. al. (2006): The 12 Different Ways for Companies to Innovate, in: MIT Sloan Management Review, roč. 47, p [2] Platinn, inovační platforma Západního Švýcarska, [3] Regional Innovation Strategy of Western Switzerland (2008): Need Analysis Report, Východiska: 151 společností s 535 inovančními záměry. [4] Business Innovation Challenges in Western Switzerland (2012): Expanded Need Analysis Report, Východiska: 279 firem. 11

14 3. Kontext životního cyklu Služby koučování mohou být výrazně zdokonalovány a efektivněji zpřístupněny zákazníkům, pokud jsou uzpůsobeny na míru větší skupině firem s podobnou charakteristikou. Pro segmentaci firem je nejčastěji používanou charakteristikou jejich velikost, která však, přestože patří mezi významné ukazatele, neposkytuje celkový obrázek firmy. Stejně velké firmy mohou čelit různým strategickým výzvám. Pro správnou analýzu inovačního systému firem je proto zcela klíčové zabývat se právě těmito strategickými výzvami. Například mikro firmy mohou řešit problém spuštění firmy (start-up, zárodečná fáze podniku) nebo problém přechodu od jednotlivých obchodních případů ke zvyšování úrovně svého podnikání. Obdobně střední firmy se mohou strategicky zabývat rozvojem nebo konsolidací či dokonce obnovou firmy. To je důvod, proč se dnešní služby koučování stále více zaměřují na koncept inovačního životního cyklu podniku, místo aby se spoléhaly pouze na charakteristiku velikosti firmy. Zkušenosti společnosti Platinn ukazují, že v průběhu životního cyklu podniku se firmy výrazně liší z jak pohledu inovačních problémů, kterým se snaží čelit, tak z pohledu svých slabých stránek, které jsou pro ně v dané fázi charakteristické. Na základě statistických výsledků týkajících se dynamiky potřeb v průběhu životního cyklu firmy plánuje Platinn vytvořit podpůrné balíčky vyhrazené pro firmy nacházející se v různých fázích svého životního cyklu. Investiční strategie chápou pozici firmy v životním cyklu podniku prostřednictvím investičních rizik a příležitostí (např. modely používané specialisty na rizikový kapitál). Navíc byly některé modely obchodního růstu vytvořeny v akademickém prostředí a jsou spíše zjednodušené, protože se nezabývají komplexními inovačními problémy, kterým firmy čelí v různých fázích svého vývoje. Například modely dříve vytvořené v akademickém prostředí se příliš zaměřují na organizační aspekty (rozhodovací struktura, delegování pravomocí atd.), přičemž neberou v potaz důležité inovační stimuly dané firmy. Dále tyto modely aplikují spíše lineární přístup podložený argumentací, že firmy se pohybují po trajektorii z jedné fáze do druhé typickým příkladem jsou modely hojně používané specialisty na rizikové investice, které předpokládají, že firmy procházejí shodně třemi, příp. čtyřmi fázemi podnikání, a to zárodečnou fází, fází rozvoje a fází konsolidace. Na základě zkušeností s několika stovkami business inovací, které byly koučovány společností Platinn, byl vytvořen modifikovaný model životního cyklu, který byl následně rozpracován, ověřen a integrován do systému koučování poskytovaného společností Platinn. Tento model rozlišuje šest typických fází, viz Obr

15 Obr. 9: Model životního cyklu (Zdroj: Platinn) Preindustriální firmy: Mezi predindustriální firmy patří spin-off a start-up firmy v zárodečné fázi svého vývoje, pro něž jsou charakteristické aktivity související s ověřováním funkčnosti realizace nějakého záměru, prototypy, ukázkové modely či první pilotní implementace. Většina firem nepřechází přímo mezi industriální firmy, které se snaží o zvyšování své úrovně. Naopak, celé roky zůstávají v mezifázi, kdy se věnují jednotlivým obchodním případům. V této fázi firmy ještě nemají komerční produkt. Nabízejí řešení uzpůsobená na míru individuálním klientům a mezitím poznávají potřeby a požadavky zákazníka. Tato fáze je typická pro firmy založené na vědě a výzkumu (VaV) a projektech. Úspěšné firmy jsou pak schopny objevit mezery na trhu, v nichž mohou poskytovat prvotní (částečně) škálovatelná řešení. Pokud se rozhodnout této příležitosti využít, pak mohou přejít buď do fáze Industrializace nebo do fáze Zvyšování úrovně. Mezi hlavními problémy, které firmy řeší na této úrovni, patří segmentace trhu, architektura produktu, business model a distribuce, financování a procesní záležitosti. Industriální firmy: Tyto firmy mají charakteristiky průmyslové organizace. V centru jejich podnikání či strategií jsou úspory ze zvýšené výroby či úspory z rozsahu. Firmy, které svůj první industrializační krok učinily na malém počátečním cílovém trhu, se mohou těšit z efektu přelévání do nových a větších tržních segmentů. V této fázi Expanze jsou technická rizika zpravidla nižší, nicméně se nové problémy objevují v oblastech industriální organizace, business modelu a distribuce. Konkurenti budou pravděpodobně usilovat o vstup na tento trh, na kterém budou chtít získat svůj tržní podíl, firma proto potřebuje strategii, jak vstup konkurentů pomocí vstupních bariér co nejvíce oddálit. 13

16 Obr. 10: Dynamika business inovace Vstup konkurence je však otázkou času, dříve či později dojde ke konsolidaci trhu a zvýší se tlak na cenu a služby (čím bude nabízený produkt nebo služba na trhu úspěšnější, tím dříve k tomu dojde). Fáze Konsolidace je otevřená fúzím a akvizicím. K hlavním inovačním aktivitám v této fázi patří organizační inovace včetně inovací dodavatelského řetězce s cílem zvýšit produktivitu a úroveň služeb. Bohužel je ve fázi konsolidace příliš často opomíjena možnost rozvoje nového podnikání na již existujících nebo na nových trzích. Podpůrné organizace by zde měly sehrát důležitou roli při zvyšování povědomí o tom, jakou cestou se mají firmy vydat, aby se dostaly do fáze Obnovení. To se týká zejména firem, které se nacházejí nyní ve fázi expanze nebo firem, které mají dostatek finančních prostředků pro investice do inovací. Model životního cyklu zobrazuje základní rozdíly mezi problémy a potřebami koučování v šesti identifikovaných fázích firmy. Jako příklad klíčových vektorů pro koučování firem lze ve fázi jednotlivých obchodních případů uvést klienty a dále pak procesní a distribuční problémy. Ve fázi industrializace a fázi zvyšování úrovně jsou hlavními problémy procesní záležitosti, následované klienty/trhem a distribucí. Podobné rozdíly jsou patrné na úrovni zdrojů v modelu business inovací. Aby byla těmto rozdílům potřeb věnována náležitá pozornost, koučové ve společnosti Platinn používají model životního cyklu pro stanovení fáze, ve které se firma aktuálně nachází, a fáze, která je jejím cílem do budoucna. Nástroj pro určení kapacity business inovací (Business Innovation Capacity Tool): Model životního cyklu je integrální součástí nástroje Business Innovation Capacity Tool. Nástroj obsahuje statistické údaje o 279 švýcarských společnostech, které mohou být použity pro benchmarkové srovnání s výsledky hodnocení firmy. 14

17 4. Kapacita absorbovat nové a/nebo externí znalosti pro business inovace Vztahem mezi kapacitou pro absorbování externích znalostí a schopností business inovací se zabývá řada odborné literatury, v níž je vyslovena hypotéza, že firmy s vyšší absorpční kapacitou budou vykazovat vyšší výkony v oblasti business inovací než ostatní firmy. Teoretický model absorpční kapacity, který je podkladem pro tuto analýzu, rozlišuje pět rozhodujících oblastí, viz Obr. 11: 1. Rozpoznání hodnoty externích znalostí, 2. Kapacita přijímat a interně zapracovat externí znalosti 3. Schopnost asimilovat znalosti (práce, organizace, postoje, kompetence atd.) 4. Schopnost transformovat znalosti do podoby hodnoty pro danou společnost, včetně transformace organizace, práce, postojů a kompetencí 5. Podmínky pro využívání podnikatelského potenciálu nových znalostí Obr. 11: Model absorpční kapacity (Zdroj: Gergana Todorova & Boris Durisin, Academy of Management Review 2007, roč. 32, č. 3) 15

18 Společnost Platinn začala prověřovat absorpční kapacitu u opatření a projektů, jejichž byla iniciátorem, a to z důvodů předvídání rizik a plánování následných opatření pro snížení jejich negativního dopadu na výsledky projektu. Výše uvedené kritické oblasti představují pět dimenzí modelu absorpční kapacity a zahrnují předpoklady pro zavedení projektu, které vždy ve sféře malých a středních podniků vyžadují zvláštní pozornost. Nástroj absorpční kapacity (Absorptive Capacity Tool): Nástroj absorpční kapacity pomáhá předvídat a ohodnotit rizika spojená s potenciálním nedostatkem absorpční kapacity firmy související s business inovacemi. Hodnocení je založeno na 8 kritických otázkách. Zvažuje pravděpodobnost výskytu rizika (tj. pravděpodobnost, že se objeví) vůči závažnosti výskytu (tj. stupeň dopadu v případě, že se riziko objeví), a tím ukazuje na kritické faktory pro konkrétní případ. Součástí jsou návrhy, jaké varovné příznaky sledovat při identifikaci těchto omezujících faktorů a jaké dopady mohou být očekávány v případě různých typů rizik. Hodnocení je doplněno o plán pro mimořádné případy, který zahrnuje jak prevenci rizik, tak jejich řízení (v případě jejich výskytu). Pro uživatele je zde k dispozici pomocná znalostní základna založená na příkladech z praxe. 16

19 5. Systém koučování společnosti Platinn Tři hlavní stavební kameny systému koučování společnosti Platinn sestávají z holistického a systematického pohledu na: systém business inovací ve firmě, dynamiku výzev a potřeb vyplývajících z životního cyklu business inovací a překážky a rizika firem související s absorbováním nových a/nebo externích znalostí a technologií. Tyto tři oblasti musí být zvažovány v průběhu celého procesu koučování. Na Obr. 12 jsou znázorněny ve formě zjednodušeného modelu koučování. Hlavní, centrální šipka modelu znázorňuje systém business inovací MSP, v jehož rámci jsou ukotveny dva hlavní směry zobrazené šipkami: 1. Partnerství a projekty, které reprezentují spolupráci na projektech v rámci specializovaných projektových struktur, jež jsou obecně řešeny souběžně s operativními každodenními činnostmi malých a středních podniků. Výsledky projektů musí do podnikového systému opětovně vstoupit a být asimilovány a/nebo transformovány, aby měly na podnikání nějaký dopad. 2. Fundraising, v němž jsou business inovace MSP propojeny s externími partnery. Rozhodnutí o investicích a financování má silný dopad na podnikový systém a může vést k rozsáhlým transformacím firmy. Obr. 12: Model koučování (Zdroj: sme-mpower, 2012) 17

20 Malé a střední podniky naráží v dynamickém prostředí business inovací na mnohé překážky a nejistoty, které vyžadují specializované služby koučování od podpůrných organizací. Společnost Platinn vybudovala svůj systém koučování na základě čtyř základních služeb, z nichž každá řeší určitý okruh potřeb zákazníků: 1. Organizace: Služba zabývající se problémy organizace, zdrojů a procesů se zaměřuje zejména na následující cíle: Zvýšení produktivity a výkonu, Kontrola výrobních cyklů a procesů, Optimalizace využívání zdrojů (lidských i technologických), Hodnocení organizace z pohledu její přiměřenosti pro zvolenou strategii a Optimalizace nákladů a operací. 2. Rozvoj podnikání: Služba Rozvoj podnikání se zaměřuje na Zvyšování prodeje, Diverzifikaci nabídek, Posílení služeb zákazníkům, Validace a realizace nápadu či projektu business inovace, Rozvoj strategie, Financování společnosti a jejích inovačních projektů. 3. Spolupráce: Vytváření partnerství a rozvoj spolupráce se zaměřuje zejména na následující oblasti: Analýza potenciálu business inovací, Hledání partnerství, Přístup k veřejnému financování, Budování partnerství (struktura, řízení, duševní vlastnictví, finance, rizika), Vyjednávání partnerských smluv. 4. Financování: Služba Fundraising podporuje inovativní firmy v následujících oblastech: Vypracování finanční strategie, Příprava dokumentace a prezentací pro investory, Přístup k rozsáhlé síti investorů a k soukromým i veřejným zdrojům, Vyjednávání s investory o kapitálových investicích. Každá ze služeb je strukturována do čtyř modulů. Moduly a služby mohou být mezi sebou dynamicky kombinovány tak, aby odpovídaly potřebám firmy a logice koučovacích procesů. Tím, že jsou služby společnosti Platinn zacíleny na identifikované etapy životního cyklu, dochází ke zvýšení tlaku na kombinaci modulů a na vytváření specializovaných balíčků služeb pro firmy nacházející se v určitém kontextu svého životního cyklu. To opět ovlivňuje způsob, jakým koučové a specialisté společnosti Platinn spolupracují, přičemž je zde patrný trend v interakci a spolupráci koučů a specialistů na specifických případech, včetně pravidelné výměny zkušeností z koučování. Na tuto adaptační integraci se také silně zaměřuje druhý program Nové regionální politiky (New Regional Policy, ). Jedním z klíčových opatření společnosti Platinn v této oblasti je, že absorbovala síť soukromých i veřejných investorů i odpovídající platformu Capitalproximité. Po dvou letech příprav a úsilí propojit služby společnosti Platinn s platformou Capitalproximité došlo k jejich formální integraci Příklad modulární intervence společnosti Platinn v MSP je ukázán na Obr. 13. Poté, co proběhl první kontakt mezi majitelem stabilní firmy zaměstnávající 25 lidí se zástupcem společnosti Platinn, bylo zřejmé, že firma plánuje první projekt industrializace nového produktu. S ohledem na model se firma nacházela ve fázi Jednotlivých obchodních případů a směřovala do fáze Zvyšování úrovně. Proces koučování byl zahájen službou Rozvoj podnikání, která se zabývala klíčovými problémy jako duševní vlastnictví, identifikace uživatelských potřeb a omezení, definice inovační strategie (např. otázka jedinečnosti prodávaného produktu), segmentace trhu či vývoje architektury produktu. Na základě tohoto strategického rámce bylo sestaveno projektové konsorcium provázané s univerzitou aplikovaného výzkumu a úspěšně postoupeno švýcarské národní inovační agentuře. Tyto aktivity spadaly pod službu koučování, kterou Platinn nazývá Spolupráce. O dva roky později byl projekt Spolupráce ukončen vytvořením prototypu a získáním pozitivní zpětné vazby od pilotních uživatelů. Na základě slibné zpětné vazby byla znovu aktivována služba Rozvoje 18

21 podnikání, v jejímž rámci byly řešeny otázky detailního obchodního plánování, a také služba Financování pro zajištění finančních zdrojů. Později byla společnost Platinn požádána o pomoc s organizačními procesy, zejména s vybudováním dodavatelského řetězce a optimalizací výrobního procesu. V rozmezí těchto let se firma neustále řešila konflikt, zda se zabývat svým každodenním normálním podnikáním či investovat svůj čas a finanční prostředky do své budoucnosti v podobě řešeného inovačního projektu. Obr. 13: Příklad procesu koučování (Zdroj: Platinn, 2012) 19

22 6. Akreditovaný systém koučů společnosti Platinn Koučové představují strategické zdroje společnosti Platinn. Před rokem 2008 byli všichni koučové zaměstnanci buď jednotlivých kantonálních poboček, tzv. antén nebo přímo centrály společnosti Platinn. Byli tak pod přímou kontrolou institucí zapojených do sítě společnosti Platinn. V roce 2008 došlo k rozšíření mise společnosti Platinn, což s sebou přineslo další požadavky na služby koučování. Skupina koučů byla posílena o nové nezávislé pracovníky a další externí spolupracovníky, jejichž nábor a zapojení se do systému koučování vyžadoval formalizovaný a profesně akreditovaný systém. Akreditační systém se skládá z následujících částí: 1. akreditace nových koučů, 2. periodické hodnocení stávajících koučů. Akreditace nových koučů: Vzhledem k tomu, že nábor nových koučů silně ovlivňuje výkon společnosti Platinn a že je tato problematika velmi citlivá ke změnám politického systému (až do úrovně radních jednotlivých kantonů), patřil proces akreditace nových koučů mezi klíčové oblasti systému řízení společnosti Platinn. Schválený mechanismus akreditace je zobrazen na Obr. 14. Obr. 14: Mechanismus akreditace nových koučů (Zdroj: Platinn, 2013) 20

23 Periodické hodnocení koučů: Jednou ročně probíhá hodnocení koučů společnosti Platinn, které je založeno na schválené metodologii a souboru indikátorů zahrnující následující oblasti: 1. Kvantitativní indikátory týkající se počtu zahájených případů služeb koučování v posledních dvou letech. 2. Indikátory spokojenosti zákazníka, které se vztahují zejména ke dvěma otázkám: a) Prospěšnost koučování pro firmu, b) Motivace firmy k další spolupráci se společností Platinn. Oba indikátory jsou hodnoceny na základě pravidelného průzkumu spokojenosti zákazníků. 3. Kvantitativní indikátory hodnotící, do jaké míry je kouč angažován v celé skupině koučů. Tyto indikátory zahrnují a) dostupnost pro poskytování koučovacích služeb, b) účast na akcích v rámci skupiny koučů, c) počet publikací o jednotlivých případech poskytovaných služeb koučování. Obr. 15: Prezentace výsledků hodnocení (Zdroj: Platinn, 2013) 21

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Petr Kolář, Agentura CzechInvest /Ing. Lada Kratochvílová, Regionální kancelář pro MSK/

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více