T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S VÝROČNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ"

Transkript

1 T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S VÝROČNÍ

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 19 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 20 VÝKAZ FINANČNÍ POZICE 21 VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU 22 VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU 23 VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ 24 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 25 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 60 PŘEHLED PROPOJENÝCH OSOB 75 OBSAH

4 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Rok 2014 byl pro T-Mobile opět velmi dynamický. Zatímco v roce 2013 docházelo k největším pohybům na telekomunikačním trhu ať už se jednalo o výrazný pokles cen mobilních tarifů, nástup virtuálních operátorů nebo aukci LTE vloni se nejvíce změn událo uvnitř naší společnosti. K poslednímu dni roku 2013 jsme dokončili fúzi s dříve sesterskou společností T-Systems Czech Republic a.s. a v průběhu roku 2014 probíhalo personální a procesní nastavování nové společnosti. Rok 2014 navíc přinesl další spojování, a to s firmou GTS Czech s.r.o., kterou 30. května zakoupila naše mateřská společnost Deutsche Telekom AG. Plná provozní integrace proběhla k prvnímu říjnu 2014, k zákonné fúzi došlo k druhému lednu Integrace T-Mobile, T-Systems a GTS pro nás představovala náročný úkol spojený s řadou rozsáhlých transformačních aktivit a mě velice těší, že jsme ho splnili na výbornou. Zároveň jsme tím využili mimořádné příležitosti, jež se nám naskytla podstatně posílit své kompetence a rozšířit portfolio v oblasti ICT řešení. Spojením s T-Systems a GTS jsme upevnili svou pozici silného integrovaného operátora pokrývajícího veškeré oblasti mobilních i fixních telekomunikací, informačních technologií a systémové integrace. Navíc jsme byli schopni udržet zákaznickou spokojenost a přivítat nové firmy využívající integrovaného portfolia služeb. Ačkoliv jsme posilovali zejména v segmentu B2B, samozřejmě jsme nezapomínali ani na zákazníky z rezidentního trhu. Také pro ně jsme během roku 2014 připravili řadu zajímavých novinek, často jako první na trhu pro příklad mohu uvést sdílený internet, sdílený tarif, pojištění mobilních zařízení nebo službu Fresh, s níž si klienti mohou svůj starý mobilní přístroj vyměnit každý rok za nejnovější model. Loňský rok nám přinesl také zásadní technologickou změnu v podobě spuštění nového systému pro řízení vztahů se zákazníky, který nám pomohl zkvalitnit jejich obsluhu a zavádění nových služeb. Nemohu opomenout ani nejrychlejší výstavbu mobilní sítě v historii T-Mobile, kdy jsme za jeden rok pokryli sítí LTE téměř polovinu území České republiky. O spokojenosti zákazníků s naší péčí a službami vypovídá mimo jiné číslo šest milionů. Právě tolik aktivních SIM karet, nejvíce na českém trhu, jsme registrovali ke konci roku Rád bych na tomto místě poděkoval našim zákazníkům za projevovanou důvěru a všem zaměstnancům T-Mobile za úsilí, které do budování této důvěry vkládají. Já i všichni moji kolegové se budeme neustále snažit, aby se u nás naši zákazníci cítili co nejlépe. SLOVO NA ÚVOD

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 03 MILAN VAŠINA GENERÁLNÍ ŘEDITEL T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.

6 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku PODPOŘILI JSME JIŽ POČTVRTÉ ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE S PROJEKTEM ROZJEZDY ROKU PRVNÍM ROČNÍKEM AKADEMIE FONDU T-MOBILE PROŠLO ŠEST ORGANIZACÍ GRANTOVÁ VÝZVA MLUVME SPOLU PODPOŘILA DEVĚT PROJEKTŮ ČÁSTKOU KČ PRO SVĚT KOLEM NÁS

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 05 S tejně jako v minulých letech jsme i v roce 2014 byli v rámci společenské odpovědnosti velice aktivní. V únoru jsme iniciovali další konferenci o strategickém přístupu ke společenské odpovědnosti, která byla určena CSR manažerům, majitelům, jednatelům či ředitelům firem, odborné veřejnosti i zástupcům neziskového sektoru. Proběhl již čtvrtý ročník soutěže Rozjezdy roku. V tomto projektu podporujeme začínající regionální podnikatele, zejména ty drobné, ze skupin, které jsou ohrožené nezaměstnaností: rodiče s malými dětmi, čerstvé absolventy, dlouhodobě nezaměstnané, postižené nebo starší lidi. Naším cílem je podpořit podnikatelské projekty, které budou nejen přinášet zisk, ale zároveň prospějí i svému okolí. Podpora Rozjezdů roku spočívá nejen v cenách v soutěži, ale také v půlroční pomoci odborníků zapojených do projektu. Když si shrneme čísla za čtvrtý ročník Rozjezdů roku, dostaneme se k 312 přihlášeným projektům, 59 regionálním vítězům, 11 odborným seminářům po celé republice a více než 500 účastníkům. Rozdělení CSR aktivit do pěti pilířů MLUVME SPOLU, POMÁHEJME SI, ROZVÍJEJME SE, VYMYSLEME TO, ROZJEĎME TO se velmi osvědčilo. Grantová výzva MLUVME SPOLU se v roce 2014 zaměřila na podporu menších neziskových organizací působících v místních komunitách. Stěžejními tématy se staly komunikace, spolupráce a integrace. T-Mobile podpoří devět vybraných projektů celkovou částkou korun, přičemž finance nejsou jedinou pomocí, kterou od nás neziskové organizace dostávají. Mohou totiž čerpat i bezplatné vzdělávání v rámci Akademie Fondu T-Mobile. Pilíř POMÁHEJME SI je určen výhradně zaměstnancům společnosti. Podporuje jejich dobrovolnictví, odpovědnost a dobročinnost. Již tradičními aktivitami jsou Den pro dobrý skutek program, kdy mohou zaměstnanci využít jeden pracovní den v roce pro pomoc v neziskových organizacích; volba Dobrovolníka roku a interní sbírka Pomáhejme příběhům. V roce 2014 proběhl už druhý ročník této sbírky ve prospěch lidí z okolí našich zaměstnanců, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Na pomoc těmto lidem se vybralo korun. Novinkou pilíře ROZVÍJEJME SE byl první ročník dlouhodobého vzdělávacího programu Akademie Fondu T-Mobile. Akademií prošlo šest neziskových organizací, jež mohly po celý rok 2014 zdarma čerpat odborné konzultace, hodiny s koučem nebo se účastnit odborných seminářů. Školiteli přitom byli naši zaměstnanci, kteří se rádi podělili o své znalosti a zkušenosti s lidmi z nadací a občanských sdružení. Kromě akademie pokračovaly pravidelné semináře pro neziskový sektor, např. zaměřené na PR nebo oblast lidských zdrojů. V pilíři s názvem VYMYSLEME TO podporujeme vznik mobilních aplikací nebo jiných on-line řešení, která jsou společensky prospěšná, například pomáhají lidem s určitým znevýhodněním, kultivují naše okolí nebo jakýmkoliv jiným způsobem mění svět k lepšímu. Mimo jiné jsme v rámci soutěže o Mobilní aplikaci roku iniciovali vznik speciální kategorie Aplikace pro lepší svět. I nadále jsme celoročně podporovali aktivity nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL. Stali jsme se také členy Asociace společenské odpovědnosti a na lokální úrovni jsme se přihlásili k principům UN Global Compact.

8 06 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku NA NAŠICH ZAMĚSTNANCÍCH NÁM ZÁLEŽÍ

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 07 PODPORUJEME TALENTY MEZI NÁMI STARÁME SE O ZDRAVÍ A ROZVOJ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ PODPOŘILI JSME PERSONÁLNÍ INTEGRACI T-MOBILE, T-SYSTEMS A GTS CZECH K31. prosinci 2014 měla naše společnost zaměstnanců v průměrném věku 35 let, z toho 62 % mužů a 38 % žen. Čtvrtina z nich využívala možnost občasné práce z domova, kterou podporujeme jako jednu z flexibilních forem práce. V loňském roce jsme pokračovali v talentovém programu Tones, jehož hlavní náplní jsou projekty zadané managementem (například aktivity posilující spokojenost zákazníka či rozvoj vybraných služeb) a individuální projekty, s nimiž přicházejí Tones sami. Díky nápadům a nasazení Tones mohli zaměstnanci z pražské budovy na Roztylech zažít například Dětský den, Grilování managementu nebo hudební festival T-Fest. Také v programu Zdravá firma jsme byli velmi aktivní. První letošní akce Teplákový den přinesla zaměstnancům v Praze, Lounech, Hradci Králové a Mladé Boleslavi možnost sportovních aktivit přímo na pracovišti. Dále jsme se zapojili do programu dárcovství kostní dřeně a ve spolupráci s IKEM připravili tematické workshopy, díky nimž se v T-Mobile našlo 21 vhodných dárců připravených pomoci. V Praze, Hradci Králové a Lounech jsme uspořádali Den zdraví věnovaný péči o fyzickou i duševní kondici a spojený s různými vyšetřeními a přednáškami. V roce 2014 jsme registrovali velký zájem o vzdělávání, který jsme oproti předchozímu roku ve větší míře uspokojili z interních zdrojů. Pod hlavičkou T-Mobile Univerzity jsme uspořádali 30 tematických workshopů, jejichž 60 realizovaných termínů absolvovalo celkem 720 účastníků. Více než zaměstnanců využilo možnosti individuálně naplánovaných školení. V oblasti manažerského rozvoje jsme proškolili 260 manažerů vybraní z nich v rámci tzv. Learning Journey navštívili významné české i mezinárodní společnosti. Velký zájem byl rovněž o interní konferenci v polovině prosince, která účastníkům nabídla možnost setkání se zajímavým hostem, horolezcem Radkem Jarošem. Důležitým tématem loňského roku byla fúze T-Mobile s T-Systems a provozní integrace se společností GTS Czech. Jako jedna z prvních společností v České republice jsme zavedli metodu sociomapování, jež pomohla podpořit integraci týmů. V rámci manažerského rozvoje také podporujeme rotace, a to jak v rámci firmy, tak na mezinárodní úrovni. Jsme hrdým partnerem Českého olympijského výboru a České fotbalové reprezentace, a ti nejlepší zaměstnanci firmy se tak mohli podívat nejen do Soči, ale také pravidelně navštěvovat naše reprezentační utkání.

10 08 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku pojením T-Mobile, jedničky na mobilním trhu, T-Systems jakožto ICT integrátora a GTS, předního provozovatele fixních služeb a datových center, máme k dispozici to nejlepší ze všech tří oblastí. Naše komplexní portfolio služeb nyní pokrývá všechny potřeby firmy. SROZŠÍŘILI JSME SLUŽBY O KOMPLEXNÍ IT ŘEŠENÍ A SYSTÉMOVOU INTEGRACI STALI JSME SE JEDNIČKOU V DATOVÝCH CENTRECH POSÍLILI JSME NAŠI FIXNÍ INFRASTRUKTURU Po koupi sesterské společnosti T-Systems Czech Republic a.s. v roce 2013 a následné fúzi jsme vloni spustili další integraci, a to se společností GTS Czech s.r.o. Právní spojení T-Mobile a GTS Czech proběhlo s rozhodným dnem prvního ledna Současně s tím se k tomuto datu CE Colo Czech s.r.o., přední poskytovatel služeb carrier neutral datových center, stává naší dceřinou společností. Po úspěšné integraci přinášíme na trh sjednocenou nabídku služeb zahrnující IT řešení, systémovou integraci, nejhustší metropolitní optickou síť na území Prahy a také další produkty reflektující požadavky zákazníků a jejich podnikatelské potřeby. T-Mobile se tak stal silným a stabilním partnerem na poli ICT. Portfolio klade důraz na bezpečnost, datová centra, IT a telekomunikační služby doplněné o individuální zákaznickou péči. Dalším krokem bylo vytvoření integrované organizační struktury, zjednodušení manažerské struktury a změna loga, která je v souladu s mezinárodní strategií Deutsche Telekom. Od 1. ledna 2015 tak místo stávajících značek T-Mobile a T-Systems zůstává jednoduché T. Značka GTS bude ve firemním segmentu používána i nadále.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 09 T-MOBILE DÁLE POSILUJE SVOJI POZICI INTEGROVANÉHO ICT OPERÁTORA

12 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku NEJVĚTŠÍ KOMUNITA FANOUŠKŮ NA FACEBOOKU NEJVÍCE SLEDOVANÝ FIREMNÍ KANÁL NA YOUTUBE ÚSPĚCHY V ANKETÁCH A SOUTĚŽÍCH KOMUNIKACE NÁS BAVÍ

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 11 Vmarketingové komunikaci jsme pokračovali v dlouhodobém trendu úspěšných reklam. Rozloučili jsme se s oblíbenou dvojicí Vojta Kotek Lukáš Pavlásek spojenou například s kampaněmi Motorkáři, Fitko nebo Skokani. Nový koncept V naší třídě je nejlíp s Ivanem Trojanem si ale také získal oblibu diváků a z několika průzkumů vyšly tyto reklamy jako nejlepší na trhu. T-Mobile obdržel v roce 2014 v rámci celosvětového programu nezávislého hodnocení značek ocenění Czech Superbrands. Dále jsme získali cenu Zlatá pecka za reklamu Skokani po sezóně. Uspěli jsme také v soutěži WebTop100 v kategorii Firemní stránka na sociálních sítích vyhrál náš facebookový profil první místo, v kategorii Telekomunikace jsme obsadili dvojnásobné první místo se stránkami a Můžeme se pochlubit největší komunitou fanoušků mezi operátory na Facebooku v říjnu jsme překročili hranici příznivců. Náš kanál na YouTube byl s více než odběrateli nejvíce sledovaným firemním kanálem v České republice a mezi mobilními operátory nejvíce sledovaným na světě.

14 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku JSME BLÁZNI DO APLIKACÍ A ODMĚŇUJEME JIMI NAŠE ZÁKAZNÍKY ZAHÁJILI JSME PILOTNÍ PROVOZ MOBILNÍ T-MOBILE TV T-MOBILE PRO JISTOTU: POJIŠTĚNÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ ZAKOUPENÝCH U NÁS PŘINÁŠÍME NOVINKY A INOVACE

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 13 Dlouhodobě podporujeme ty nejlepší aplikace a svým zákazníkům je nabízíme zdarma či za zvýhodněnou cenu. Téměř od počátku roku 2014 jsme spustili ve spolupráci s Českým olympijským výborem dvě aplikace ZOH 2014 a Letná První z nich zaznamenala rekordních více než stažení a získala ocenění Mobilní aplikace roku v kategorii Marketingová inspirace. Dále jsme počátkem roku klientům nabídli běžně placenou aplikaci Evernote Premium, inteligentní mobilní poznámkový blok, na rok zdarma. V březnu jsme pro zákazníky připravili trenéra do kapsy, aplikaci Endomondo ve verzi Premium rovněž na rok zdarma. V druhé polovině roku pak naši klienti získali možnost dvouměsíčního bezplatného využívání aplikace Magisto Premium umožňující automatické sestříhání videí a fotek uložených v telefonu. Kromě toho jsme pokračovali ve vydávání časopisu Applikace ve spolupráci se stejnojmenným televizním pořadem na stanici Prima Cool. V neposlední řadě jsme se partnersky podíleli na akcích, jako jsou AppParade, Android Roadshow či Mobilní aplikace roku. Prodej chytrých telefonů jsme jako první operátor podpořili nabídkou pojištění nových zařízení zakoupených u nás s názvem T-Mobile Pro jistotu, které vysoce kryje poškození, zničení nebo krádež přístroje. V rámci vánoční kampaně jsme přišli s unikátní službou Fresh, s níž mohou zákazníci své staré mobilní zařízení vyměnit každý rok za nejnovější model, a to včetně pojištění a odkupu starého přístroje. Současně s rozšiřujícím se pokrytím sítí nejrychlejšího mobilního internetu LTE zařazujeme do nabídky stále více zařízení, která tuto technologii podporují. Na konci loňského roku LTE podporovalo 80 % chytrých telefonů, 70 % tabletů a 70 % modemů z našeho portfolia. Tato zařízení jsou navíc stále dostupnější koncem roku jsme měli v nabídce čtyři LTE smartphony za cenu nižší než Kč (Nokia Lumia 635, Huawei Y550, Prestigio MultiPhone 5454 DUO a LG F60). Závěrem loňského roku jsme spustili pilotní provoz nové služby digitální televize do mobilních zařízení Mobilní T-Mobile TV pro prvních zákazníků využívajících některý z našich aktuálních smluvních tarifů. Pilotní provoz byl zdarma a zahrnoval deset vybraných programů.

16 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku PŘEDSTAVILI JSME SDÍLENÝ INTERNET A TARIF S NÁMI SDÍLENÝ ZJEDNODUŠILI JSME MEZINÁRODNÍ HOVORY Jako první operátor na českém trhu jsme v únoru loňského roku zákazníkům připravili inovativní nabídku sdíleného internetu umožňující využívat jeden datový limit na dvou zařízeních zároveň. PŘINÁŠELI JSME VÝHODY V RÁMCI PROGRAMU NAŠIM PRO RADOST V srpnu jsme, opět jako první, přišli s další novinkou k jednomu neomezenému tarifu S námi síť nesíť nebo vyššímu si klienti mohou pořídit až pět tarifů S námi sdílený. Všichni členové takto vzniklé skupiny mohou neomezeně volat a posílat SMS do všech sítí v České republice a sdílet datový limit vázaný k mateřskému tarifu. Od června mají všichni naši zákazníci pohodlnou a absolutní kontrolu nad svými účty za data jako první operátor jsme spustili nový způsob aktivace datových služeb přes tzv. aktivační stránku. Tím skončily automatické aktivace denního balíčku, kterou většinou vyvolávaly samy chytré telefony, například prostřednictvím automatických aktualizací. Významně jsme zjednodušili nabídku mezinárodních hovorů z dosavadních 12 zón vznikly tři (a jedna pro satelity), zároveň jsme snížili ceny za mezinárodní hovory. Změnu jsme provedli nejprve pro smluvní a později také pro Twist zákazníky. Speciálně pro klienty s předplacenou kartou jsme pak připravili nový balíček STO poskytující 100 minut na volání na čísla značky T-Mobile a 100 MB dat za 100 Kč. Pokračovali jsme v programu Našim pro radost se zajímavými slevami na zboží a služby od partnerských firem i benefity poskytovanými přímo naší společností. Výrazně jsme rozšířili počet partnerů a navíc uvedli praktickou mobilní aplikaci tohoto programu, ve které mají zákazníci aktuální slevy stále po ruce.

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 15 Na začátku října 2013 jsme na trh uvedli značku Kaktus, která je šitá na míru mladé generaci se zájmem o předplacené služby. V loňském roce nám Kaktus rostl jako z vody. Jeho výsledky považujeme za pozitivní, a to z obchodního hlediska i z pohledu počtu zákazníků těch měl Kaktus koncem roku Podařilo se nám vytvořit značku, kterou mají její zákazníci rádi a jejíž znalost v cílové skupině mladých lidí je mezi virtuálními operátory nejvyšší na trhu (prosincová data ukazují dotazovanou znalost u Kaktusu 84 %, následuje Tesco Mobile s 81 % a Bleskmobil se 78 %). NAŠIM DĚLÁME RADOST

18 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku POKRYLI JSME TÉMĚŘ POLOVINU ÚZEMÍ ČR SÍTÍ LTE JAKO PRVNÍ JSME SPUSTILI TECHNOLOGIE LTE-ADVANCED A VOLTE ZAČALI JSME SDÍLET SÍTĚ 2G A 3G SE SPOLEČNOSTÍ O2 ROZŠIŘUJEME NEJRYCHLEJŠÍ SÍŤ

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 17 R ok 2014 probíhal především ve znamení mohutné výstavby sítě LTE. Zatímco na konci roku 2013 pokrývala naše síť nejrychlejšího mobilního internetu pouze polovinu Prahy a město Mladá Boleslav, o rok později už to byla téměř polovina území České republiky včetně celého hlavního města. Při pokrývání jsme se soustředili především na venkovské oblasti bez signálu 3G. Na počátku roku jsme slíbili, že náš rychlý mobilní internet 3G a LTE bude do konce roku pokrývat 93 % populace ČR a tento slib jsme splnili. V červnu jsme jako první operátor v ČR spustili technologii LTE Advanced (LTE-A). Spojením dvou pásem pomocí funkce Carrier aggregation v Mladé Boleslavi došlo k navýšení rychlosti pro stahování až na 225 Mbit/s a pro odesílání na 50 Mbit/s. Stejnou technologii jsme v září nabídli také na třech místech v Praze. Kromě toho jsme posilovali stávající síť LTE, kterou jsme v Mladé Boleslavi a v několika lokalitách hlavního města zrychlili až na 150/50 Mbit/s. Roli inovátora jsme potvrdili rovněž koncem října, kdy T-Mobile jako první v ČR a jeden z prvních v Evropě spustil ve své síti technologii Voice over LTE (VoLTE) umožňující standardní IP hovory v síti LTE. Šlo o interní technický pilot, díky němuž v letošním roce můžeme tuto revoluční technologii nabídnout i našim zákazníkům. V září jsme zahájili sdílení sítí 2G a 3G se společností O2 Czech Republic a.s., a to v částech okresů Hradec Králové a Pardubice. V jeho rámci jsme tyto sítě zoptimalizovali, přepnuli je do sdíleného režimu a následně je vyladili pro dosažení co nejkvalitnějšího signálu v konsolidovaných oblastech. Koncem roku 2014 jsme stejným způsobem provedli sdílení celých okresů Hradec Králové a Pardubice a letos budeme pokračovat dalšími okresy. T-Mobile i O2 přitom budou stále využívat svou vlastní síťovou infrastrukturu a udržovat si zcela nezávislou obchodní strategii. V oblasti informačních technologií přinesl rok 2014 zejména úspěšný přechod na nový systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Tato zásadní a nutná technologická změna nám pomohla zkvalitnit obsluhu klientů i zavádění nových služeb. Průběžně celý rok jsme se pak v IT zabývali integrací společností T-Mobile, T-Systems a provozní integrací GTS Czech do jedné firmy. V Praze, 25. března 2015 V Praze, 25. března 2015 Mark Klein Předseda představenstva Martin Schlieker Člen představenstva

20 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpráva nezávislého auditora ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., identifikační číslo , se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 (dále Společnost ) za rok 2014 uvedenou ve výroční zprávě v kapitole Účetní závěrka za rok 2014, ke které jsme dne 25. března 2015 vydali výrok uvedený tamtéž. ZPRÁVA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok 2014 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy odpovídá představenstvo Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Úloha auditora Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok 2014 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 (dále Zpráva ). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá představenstvo Společnosti, jehož úlohou je i rozhodnutí o tom, že Zpráva je sestavena v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích (90/2012 Sb.). Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě. Rozsah ověření Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Závěr Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky 82 zákona o obchodních korporacích. 25. března 2015 zastoupená partnerem Ing. Tomáš Bašta statutární auditor, oprávnění č. 1966

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2014 Obsah ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 20 VÝKAZ FINANČNÍ POZICE 21 VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU 22 VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU 23 VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ 24 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 25

22 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., identifikační číslo , se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 (dále Společnost ), tj. výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014, výkazy úplného výsledku, změn vlastního kapitálu a peněžních toků za rok 2014 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací (dále účetní závěrka ). ODPOVĚDNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. ÚLOHA AUDITORA Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly Společnosti relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Společnosti. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. VÝROK Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2014, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 25. března 2015 zastoupená partnerem Ing. Tomáš Bašta statutární auditor, oprávnění č. 1966

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝKAZ FINANČNÍ POZICE ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 mil. Kč Poznámka AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Obchodní a jiné pohledávky Ostatní finanční aktiva Zásoby Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva Zaplacená záloha na daň z příjmů Oběžná aktiva celkem DLOUHODOBÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobá aktiva 9 27 Ostatní finanční aktiva Dlouhodobá aktiva celkem AKTIVA CELKEM ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Obchodní a jiné závazky Ostatní finanční závazky Rezervy Výnosy příštích období Krátkodobé závazky celkem DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Ostatní finanční závazky Rezervy Výnosy příštích období Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky celkem ZÁVAZKY CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Emisní ážio Kapitálové rezervy 1 0 Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM PASIVA CELKEM Příloha na stranách 25 až 59 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

24 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 mil. Kč Poznámka Tržby Ostatní provozní výnosy Nakoupené zboží, materiál a telekomunikační služby Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek Finanční výnosy Finanční náklady Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk běžného období Ostatní úplný výsledek 0 0 Úplný výsledek za období Příloha na stranách 25 až 59 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

25 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 mil. Kč Pozn. Základní Emisní Zákonný Ostatní Neroz- Celkem kapitál ážio rezervní kapitálové dělený fond fondy zisk Zůstatek k Úplný výsledek Čistý zisk za období Konsolidační rozdíl* Transakce s akcionáři Vyplacená dividenda Zůstatek k Úplný výsledek Čistý zisk za období Vliv akvizice společnosti pod společnou kontrolou Transakce s akcionáři Vyplacená dividenda Tvorba ostatních kapitálových fondů Zůstatek k * Rozdíl mezi kupní cenou a účetní hodnotou čistých aktiv společnosti T-Systems Czech Republic a.s. Příloha na stranách 25 až 59 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

26 24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 mil. Kč Poznámka Peněžní toky z provozní činnosti Čistý zisk běžného období Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Daň z příjmů Úrokové náklady (+) / výnosy (-), netto Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní nepeněžní výnosy (-) / náklady (+) netto Peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu Změna stavu obchodních a jiných pohledávek, zásob Změna stavu rezerv Změna stavu obchodních a jiných závazků Peněžní toky z provozní činnosti Zaplacená daň z příjmů Úroky vyplacené Úroky přijaté 3 8 Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní tok z investiční činnosti Pořízení dlouhodobého majetku 8, Pořízení dceřiné společnosti * Pořízení dlouhodobých finančních aktiv 7 0 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje cenných papírů Poskytnutý finanční leasing 20 0 Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Splacení kontokorentu Vyplacené dividendy Splacení závazků z finančních leasingů Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté snížení (-) / zvýšení (+) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku * Výdaje na pořízení dceřiné společnosti byly sníženy o peněžní prostředky získané akvizicí. Příloha na stranách 25 až 59 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více