KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU"

Transkript

1 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

2 Cílové skupiny projektu Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen VÍTE JAK NA TO? více informací na VÍTE JAK NA TO? více informací na VÍTE JAK NA TO? více informací na Ženy se záměrem podnikat Začínající podnikatelky Začínající podnikatelky v oblasti služeb péče o děti do 15 let Pomáháme ženám podnikat! PETR BAJER Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen je projekt, ve kterém Regionální hospodářská komora Brno společně s partnerem, Moravskou asociací podnikatelek a manažerek, navázala na úspěšný projekt předcházejícího programového období Komora se zde ve svých komplexních službách pro podnikatele zaměřila na specifickou skupinu odvážných žen, které se rozhodly řešit svou životní situaci vstupem do podnikání a těch, které jsou v první fázi podnikání první tři kritické roky. Naše snaha byla nejen ženy vzdělávat, poskytnout jim odborné poradenství, ale také vytvořit podmínky, aby se setkaly se skutečnými podnikateli a podnikatelkami, kteří již delší dobu úspěšně působí na tuzemském i zahraničním trhu. Prostředí podnikatelských setkání je ideálním místem k navazování nových kontaktů, výměně informací i zkušeností - tzv. networking. Z množství klientek, které Asistenční centrum Brno navštívily a prošly konzultacemi a semináři, je vidět, jak důležitá je pro ženy tato specifická podpora, která by měla být začleněna do státní podpory podnikání v ČR, tak jak tomu je například v sousedním Rakousku. Přejeme všem ženám, které se rozhodly vzít profesní život do svých rukou, hodně úspěchů v pracovním i rodinném životě, vytrvalost překonávat překážky, štěstí k navazování dobrých kontaktů a povědomí, že brněnská Komora jim vždy podá pomocnou ruku. Ředitel Regionální hospodářská komora Brno

3 PAVLÍNA LANGEROVÁ Projekt Asistenčních center mě od začátku velmi oslovil, a to dokonce ve třech rovinách jako ženu, která také začala před osmi lety podnikat a měla dvě malé děti, jako předsedkyni Regionálního klubu Moravské asociace podnikatelek a manažerek a jako členku Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, která se problematikou slaďování dlouhodobě zabývá. Za dobu trvání projektu, ve kterém jsem mohla s ženami mluvit jako lektorka v seminářích a hlavně jako jejich osobní kouč, jsem obdivovala chuť českých žen pracovat, realizovat se, vést úspěšně firmy a současně mít děti a rodinu. Že to jde, ukazují příběhy žen popsané v příručce, ale také příběhy každoročně oceněných českých podnikatelek. Ano, praxe nám sice ukazuje, že to možné je, nicméně ne všem se daří skloubit pracovní a rodinný život. Na seminářích s ženami se toto téma promítlo do nutnosti naučit se pracovat s časem, prioritami a umět vše komunikovat i s rodinou. Je to velké téma - v Evropě i u nás, a různé země se k němu také různě staví. Charakteristiky vážící se k přerušení kariérových drah jsou jedním z nejdůležitějších znaků, odlišující české ženy od žen v ostatních zemích EU a výrazně určující charakter jejich působení na trhu práce. Řada studií zdůrazňuje, že mladší ženy jsou mnohem více orientovány na kariéru a kladou vyšší důraz na seberealizaci na trhu práce, než ženy dříve narozené. Např. data z Evropského sociálního výzkumu tento fakt potvrzují. V podmínkách ČR ženy přerušují pracovní kariéru téměř výhradně z důvodů mateřské či rodičovské dovolené. Jiné důvody vystoupení z trhu práce v podobě formální neaktivity jsou jevem okrajovým a týkají se především péče o handicapované a potřebné. Česká republika patří k zemím, které poskytují jednu z nejdelších garantovaných rodičovských dovolených ve srovnání s jinými zeměmi EU. Jestliže srovnáme situaci českých žen s perspektivou žen v dalších postkomunistických zemích i EU, zjistíme, že pro ČR je charakteristický výrazný negativní vliv počtu dětí a věku nejmladšího dítěte na zaměstnanost matek, a to až do šesti let věku dítěte. Extrémně nízká zaměstnanost žen s malými dětmi je vystřídána vysokou zaměstnaností žen v období, kdy pečují o děti starší šesti let, ČR zde dosahuje hodnot skandinávských zemí. Takto negativní vliv přítomnosti malých dětí v rodině ve vztahu k působení žen na trhu práce se neobjevuje v žádné ze zemí EU. Návrat žen do zaměstnání má charakter zásadního přelomu v osobním i rodinném životě. Situace je ztížená skutečností, že významná část žen nastupuje k jinému zaměstnavateli, než před odchodem na rodičovskou dovolenou, případně již o místo přišla. Žena, které končí rodičovská dovolená, musí řešit základní otázku zda vstoupí na trh práce, či začne s podnikáním a v jakém rozsahu, zda setrvá v domácnosti, popř. zvládne obojí. Kariérní vzorce současné generace žen v reprodukčním věku jsou také ovlivněny následujícími faktory: prodlužováním fáze prvotního vzdělávání, tedy přípravy na profesní kariéru, nárůstem nezaměstnanosti a postupném zavádění flexibilních forem práce. Zdůrazňuji a upozorňuji na to, že udržet si pracovní pozici jako podnikatelka, pozici matky a zároveň zvyšovat svoji kvalifikaci, je nejen velmi náročné, ale také velmi zodpovědné. Nechci zjednodušovat postoj muže, profesi a postavení v rodině. Jen si dovoluji upozornit na to, že práce žen je velmi vysilující, pokud se dostane do stavu, že je nutné se věnovat nejen rodině, ale také své profesi a zvyšování kvalifikace. Mohu konstatovat, že kariéry žen, se kterými jsem se díky projektu mohla setkat, jsou zcela specifické nejenom ve srovnání s jinými zeměmi Evropy, ale i v historickém srovnání několika generací české reality. Současné babičky, matky a dcery získávaly od společnosti zcela odlišnou odpověď na otázku, jakým způsobem sloučit roli mateřskou a pracovní. Zcela odlišná odpověď čeká i na generaci dnešních děvčátek, které se rodí nyní a které se s velkou pravděpodobností svými kariérovými dráhami budou již podobat svým vrstevnicím z vyspělých zemí Evropy. Ráda bych tyto řádky věnovala nejen ženám, které jsem osobně poznala a mnohé i jako kouč vedla v prvních krůčcích podnikání a jejich příběhy budou inspirací pro další, ale všem ženám, které se snaží racionálně hledat pracovní zařazení a to s výsadním právem a ctností jste matka i profesionálka ve svém oboru. Těm, které se umí rozhodnout a tím přijmout zodpovědnost! Předsedkyně RK MAPM Brno Členka Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

4 ZÁBĚRY Z NAŠICH AKCÍ NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD Tato publikace vznikla v rámci projektu Asistenční centrum Brno na podporu podnikání žen. Dvouletý projekt realizuje od roku 2009 Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s Moravskou asociací podnikatelek a manažerek za finanční podpory Evropského sociálního fondu v České republice a státního rozpočtu České republiky. V srpnu 2011 projekt končí. Několik měsíců před jeho ukončením je však možné konstatovat, že to byl projekt životaschopný, velmi praktický a že se setkal s velkým zájmem žen především z Brna a blízkého okolí. Hlavním cílem Asistenčního centra bylo a je pomáhat ženám realizovat jejich podnikatelské sny, založit a provozovat úspěšnou firmu a přitom mít fungující rodinu. Začínající podnikatelky získaly bezplatnou pomoc a podporu zejména prostřednictvím odborných konzultací, seminářů a individuálního specializovaného poradenství v období přípravy na podnikání a v prvních třech letech jejich podnikatelské činnosti. Za dobu trvání projektu navštívilo Asistenční centrum 260 žen, které využily některou z poskytovaných služeb. Je to číslo velmi vysoké a jasně dokládá zájem žen, které v minulosti ocenily zejména profesionalitu přednášejících i konzultantů, možnost potkat mnoho zajímavých lidí a získat nové obchodní kontakty. Ženy velmi pozitivně hodnotily osobní, individuální přístup a možnost řešit velmi detailně otázky spojené s jejich konkrétním podnikáním. Tato publikace představuje dvanáct různých podnikatelských příběhů z rozličných oborů, které se rodí, jsou uváděny do života nebo již byly za podpory Asistenčního centra realizovány. Věříme, že vás zaujmou a budou pro vás inspirací i dobrou zprávou o tom, že nikdy není pozdě na to vzít osud do vlastních rukou a pustit se do nových podnikatelských aktivit. Děkujeme tímto všem ženám, které se v této publikaci odvážně podělily o své zkušenosti, i těm, které přišly do Asistenčního centra v průběhu let 2009 až 2011 a využily jeho služby. Přejeme vám dobrá rozhodnutí a mnoho úspěchů ve vašem podnikání! Váš tým AC Brno: Dagmar Matějková, Petra Šilhanová, Věra Staňková, Dagmar Sedláčková, Jaroslav Křápek.

5 JITKA ZODEROVÁ Snídaně do postele Máte rádi snídani do postele? Nebo ji dokonce chcete někomu dát jako dárek a po ránu někoho blízkého nebo své spolupracovníky překvapit? Žádný problém. Stačí si na webových stránkách snidanedopostele.cz a snidanedofirem.cz vybrat vhodný sortiment, napsat krátký osobní vzkaz (pro ni, pro něho, pro dva, pro obchodního partnera nebo dokonce i pro někoho, kdo předchozí večer hodně oslavoval), poté vyplnit a poslat em objednávku. V Brně to jde snadno, neboť to umožňuje podnikání, pro které se nedávno rozhodla Jitka Zoderová. 1 Projekty snídaní do postele i do firem se podařilo uvést v život, v současné době chystá Jitka Zoderová spolu se svými spolupracovníky k prodeji frančízu do Prahy a má za sebou pár úspěšných marketingových projektů. Do roka bychom chtěli být ve více městech a proniknout i za hranice České republiky, prozrazuje ambiciózní plány mladá podnikatelka. V době, kdy s podnikáním startovala, jí bylo dvaadvacet let a začínala se, lidově řečeno, stavět na vlastní nohy. Moje rodina mě vždycky podporovala. I kamarádi a známí, kteří se stali mými prvními zákazníky, říká a dodává, že skloubení práce a rodiny je pro ženu, která začíná podnikat, z hlediska časového vytížení velmi těžké. V současné době si neumím představit, že bych podnikala a současně vychovávala dítě. Ale nemyslím si, že by to české ženy měly těžší než v zahraničí. Osobně mi přijde, že mezi tím není rozdíl, a navíc - sympatickou ženu jen tak někde neodmítnou, vždy si vás zapamatují. Máme hodně výhod. Je to jen na nás :-). Do brněnského Asistenčního centra přišla v únoru roku O existenci Asistenčního centra jsem se dozvěděla z letáčku v tramvaji. Byl to impuls, který pomohl zvednout můj podnikatelský záměr ze země, vzpomíná na tehdejší dobu s tím, že už od raného věku věděla, že chce jednou podnikat a mít něco vlastního. Vždycky jsem se nerada podřizovala a dodržovala řád, daný někým jiným. I proto jsem si chtěla nastavit vlastní pravidla.

6 SÁRA ČERMÁKOVÁ Svět dýní Původním povoláním je grafička, nyní podniká v zemědělství, kdy pěstuje a prodává dýně. Zdá se to být jako hodně velký skok do neznáma, nicméně podnikatelský příběh Sáry Čermákové má svoji jasnou vnitřní logiku. K podnikání mne přivedly dlouhodobé špatné podmínky v zaměstnání a také potřeba být pánem svého času, vzpomíná mladá žena. Počátky jejího podnikání sahají do doby studia na vysoké škole, kdy v pátém ročníku již pracovala na plný úvazek. Od té doby mě myšlenka na pořádné podnikání neopouštěla, ale měla jsem opravdu velký strach dát v zaměstnání, ač nevyhovujícím, výpověď. Klasické byly obavy o fungování bez pravidelného příjmu. Nápadů, které jsou zatím odloženy v šuplíku, jsem měla spoustu. Další roli také hrálo mé neúspěšné hledání spolupracovníků a velmi mě demotivovalo, že ač jsem přesvědčena, že by mé nápady fungovaly, oslovení potenciální spolupracovníci chtěli být od začátku u mě zaměstnáni na plný úvazek, což jsem si bez velkého vstupního kapitálu v žádném případě nemohla dovolit. O práci se mnou v jejich volném čase nechtěli ani slyšet. Bohužel ani tehdejší partner mne nepodpořil. 2 Na myšlenku pěstování dýní přivedlo Sáru její těhotenství a s tím spojené, tehdy ještě velmi předčasné, studium nejvhodnějšího prvního příkrmu pro dítě. Proč nezasadit dýní Hokkaido více, nejen pro miminko, stejně tak či tak na pole s motykou budu muset jít!, řekla si tenkrát. Z Brna se přestěhovala na vesnici, u nového partnera našla pochopení. Začátek byl opravdu divoký, vše se rozhodlo takřka ze dne na den, vzpomíná Sára. Já jsem byla čerstvě těhotná, přítel dostal výpověď ze zaměstnání. Udělali jsme válečnou poradu jak vzhledem k daným okolnostem udržet naši domácnost a pracovat pokud možno spolu, on lesní inženýr a já výtvarnička. Co vymyslet, abychom se uživili a zároveň se realizovali a práce nás uspokojovala? Partner si zřídil živnostenský list na podnikání v zemědělství, všechen volný čas věnoval dodělání doktorátu. Také péče o psa a domácnost padla na jeho hlavu. Abychom přečkali zimu, přibrala jsem si ke svému plnému úvazku ještě druhé zaměstnání. Po nocích jsem zpracovávala podklady a strukturu webových stránek. O víkendech jsem se učila na doktorandské státnice. Takovým způsobem jsme přečkali zimu. V polovině dubna jsem úspěšně porodila syna a sotva se čtrnáctidenním miminkem jsme na jaře sadili na poli dýně. Každou volnou chvíli jsem věnovala hledání kontaktů. Samozřejmě jsme byli s partnerem oba doma a ve všem jsme si vzájemně pomáhali. Aby sadba dýní proběhla v pořádku, pomáhali v prvním roce odborníci na pěstování zeleniny Pavel a Monika Viktorýnovi. Největší satisfakcí nebyl podle Sáry samotný výsledek úrody, ale to, že všem pochybovačům ve svém okolí počínaje babičkami, přes kamarády a vzdálenější známé dokázala, že dýně nejen dokáže vypěstovat, ale i prodat. Teď už se vtipům na mojí osobu mohu i já od srdce zasmát. Nebylo noci, kdybych nemyslela na to, jak naše podnikání vylepšit a jak ho úspěšně vést, říká Sára Čermáková s tím, že dokonce se díky dýním seznámila s opravdu milými a zajímavými lidmi, kteří jsou jí inspirací a závdavkem, jak moc se musí snažit i v příštích letech. Patří mezi ně např. paní Ing. Eva Šmerdová (Kytky od zlaté rybky), Lenka Hamrlíková (Nejenbio), paní Uhlířová (Zelenina Plzeň), Petra Dousová, RNDr. Marie Prchalová (Programme Specialist for Science,UNESCO Moscow) a Ing. Dagmar Matějková (Regionální hospodářská komora Brno).

7 HELENA HERMANOVÁ Výtvarné kurzy HHH Helena Hermanová se celý život věnuje výtvarnu. Když v květnu 2010 poprvé navštívila Asistenční centrum, hledala směr, jakým se do budoucna vydat. Díky Komoře jsem začala zúročovat svoje zkušenosti nabyté během uplynulých dvaceti let. Začala jsem vést kurzy kreslení pro dospělé (například na Mendlově univerzitě vypisujeme další sérii), vedla jsem několik seminářů o písmu, kroužek krasopisu a práce s papírem, říká Helena Hermanová. Začala jsem také pracovat jako externí redaktorka pro jedno vydavatelství, sama plánuji napsání knihy. A také vyrábím přáníčka, na která si shromažďuji sbírku úžasných citátů z per našich i světových velikánů. Vlastně jsem také pochopila, že moje dřívější činnost grafika a typografie mě velmi těší a uspokojuje. Mám radost, že je dobře přijímána okolím, takže se na mě zákazníci sami obracejí. O Asistenčním centru se Helena Hermanová dozvěděla téměř investigativním způsobem. Z tisku jsem o Asistenčním centru už měla povědomost. Dokonce jsem se dívala na internet a hledala jsem, co je to za úžasnou organizaci, která radí a pomáhá ženám nad 50 let, podporuje jejich další rozvoj a to vše nezištně. Dostala jsem se ovšem na stránky RHK Brno a řekla jsem si, že je to zase šméčko, neboť Asistenční centrum bylo na stránkách tak zanořeno, že člověk, který úplně přesně neví, co hledá, tak nenajde. Až se mi pak dostal do rukou letáček s poměrně vyčerpávajícími informacemi. Napsala jsem , obratem mně odpověděla paní Dagmar Matějková, během dvou dní jsme měly domluvenou schůzku a už to jelo, usmívá se výtvarnice, matka dvou již dospělých dětí. 3 Jak sama říká, rodina ji v jejích aktivitách vždy podporovala a podporuje. Z každého mého úspěchu má radost hlavně manžel, je na mě pyšný. A velmi mi pomáhá i v zajištění chodu naší rodiny. Když se nám narodilo druhé dítě, tak jsem s ním zavedla rozhovor o tom, že už nemůžu doma dělat všechno a ať si vybere oblast, kterou převezme. Vybral si vaření a zásobování. Obě děti také vaří i pečou (např. syn výtečné rakvičky). Já jím a chválím. A stěžuji si, když ve spíži něco chybí, říká s úsměvem. Ale zpátky k podnikání. Na otázku čeho chce dosáhnout, ještě hledá uspokojivou odpověď. Vystudovala jsem architekturu, ale téměř celý profesionální život se zabývám (jako OSVČ) grafikou a typografií. A protože jsem tento obor nevystudovala a připadám si nedovzdělaně, tak pořád čtu, studuji a sháním informace, až jsem zjistila, že svoje zkušenosti mohu předávat dál. Hodně jsem toho pochytala tak říkajíc za letu, ale to nejdůležitější je, že jsem si vše prožila a procítila. Teď se zabývám několika druhy činností, všechny souvisí s výtvarnem, ale těžko se to bude dát v budoucnu stihnout. Takže nemám zatím jednu linii, kam bych napřela všechny své síly. Síly, které by se nedrobily a nerozmělňovaly v jiných činnostech. Ale zatím se situace pořád vyvíjí, tu nabírá na síle jedna činnost, tu jiná, tak si ještě chvilku nechám na rozmyšlenou. Ale výtvarné kurzy a semináře o písmu určitě budou mít v mém portfoliu činností svoje pevné místo.

8 LUDMILA LEINWEBEROVÁ Neuroprogress fitcentrum pro mozek Od svého tatínka jsem dostala ústřižek z novin s reklamou projektu na podporu podnikání žen. Pak jsem si jí všimla i v tramvaji a na internetu, popisuje první setkání s Asistenčním centrem Ludmila Leinweberová. Do budovy RHK Brno, sídla poradenského centra, poprvé přišla na jaře Tehdy již měla jasný podnikatelský záměr vybudovat fungující neurotechnologické centrum. Rozhodující byla i potřeba sladit rodinu a práci, a proto se rozhodla jít cestou živnostenskou. Spolu s manželem totiž vychovávala tehdy sedmiletého syna a dvouletou dceru. Sen se postupně začal naplňovat. Bylo však nutné sehnat půjčku, odpovídající prostory, nakoupit přístroje a začít pracovat. V současné době máme pěkné bezbariérové prostory v nemocnici na Obilním trhu. Klienti začínají chodit a spokojení posílají další své známé. Hledáme možnosti reklamy a spolupráce s dalšími organizacemi, říká žena, která se rozhodla prostřednictvím fitcentra pro mozek pomáhat dětem i dospělým. Nový obor neurotechnologie nabízí ohromné možnosti jak pro děti, tak i pro dospělé a seniory, s handicapem i zdravé, děti nesoustředěné, s poruchami učení, nočním pomočováním, tak i pro děti talentované a nadané. Provádíme diagnostiku, regeneraci a optimalizaci práce mozku formou terapie EEG. EEG biofeedback je metoda umožňující harmonizaci mozkové činnosti formou biologické zpětné vazby. Tréninky EEG biofeedback se podílejí na aktivaci mozkové kůry a mají vliv i na optimalizaci práce mozku a kognitivních funkcí, soustředění a paměť, rychlost učení, kreativitu, rychlost správného rozhodování, lze trénovat i zmenšení stresu a práce s ním. Terapie jsou prováděné na lékařských přístrojích. Centrum nabízí také oxygenoterapii léčbu koncentrovaným kyslíkem, speciálně pedagogické a psychologické poradenství, spolupracuje i s dalšími odborníky, aby péče o klienty byla komplexní. Chodí k nám i dospělí vyřešit problémy s pamětí, stresem, nespavostí, depresí či úzkostí. Máme vybavený dětský koutek, takže přijít i s dítětem nebo sourozencem není problém a dospělí se mohou občerstvit kávou nebo čajem, říká podnikatelka. 4 Podle slov Ludmily Leinweberové je nových trendů ve speciální pedagogice, psychologii i v oboru neurotechnologií stále mnoho. V oblasti péče o děti a mládež je však málo institucí, kde je dítě nebo dospělý vnímán jako celek. To je naším cílem. Záměrně píši naším, protože se mi podařilo vytvořit tým, abychom jako poradna mohli nabízet komplexní služby. Nové zkušenosti, sebevzdělávání je nezbytné pro můj osobnostní i kariérní růst. Jít dál a nezůstat stát na místě. Má práce je kreativní a obohacující, jsem potěšena každým úspěchem mých klientů, říká o své profesi Ludmila Leinweberová, která za novinkami jezdí na odborné semináře do Polska a dalších zemí, kde se těmito metodami zabývají. Do budoucna chce spolupracovat ještě s dalšími odborníky, aby práce byla co nejkomplexnější. Při začátcích podnikání našla Ludmila Leinweberová pochopení od všech svých mužů i přátel. Manžel se k mým plánům postavil skvěle a pomáhá doma se vším, co je potřeba, tatínek mi dělal sekretářku a sháněl informace a kontakty. Děti mi fandí. Syn vymýšlí různé dárečky a překvapení pro děti lízátka, pěnová zvířátka a jiné maličkosti pro malé návštěvníky. No a malá se těší z toho, že má hračky doma i v dětském koutku na mém pracovišti. Neocenitelnou pomocnicí je moje nejlepší kamarádka, speciální pedagožka a kolegyně, která se mnou pracuje.tak mohu svůj čas rozdělit mezi své centrum a rodinu, která mi opravdu hodně pomáhá. Pracujeme spolu. Děti a rodina jsou pro podnikatelku na prvním místě, a tak skloubení rodinných povinností s prací přináší každodenní logistické starosti. Práce a osobní rozvoj je pro podnikající ženu náročné. Ale stojí to za to!

9 MARCELA BLAHŮŠKOVÁ Služby pro domácnost i seniory Příběh Marcely Blahůškové může mnohým ženám připomínat jejich vlastní cestu. Vdala se, vychovala dnes již dospělé děti, vystudovala vysokou školu, věnovala se aktivitám ve školství a poté pracovala v soukromé firmě, nejdříve na pozici asistentky majitele a postupně i výkonné ředitelky. Bavila ji práce s lidmi, vytváření a nastavování procesů a podobné činnosti, a po čase dospěla k závěru, že by bylo lepší vydat se dál vlastní cestou. Chtěla jsem zkusit vytvořit si vlastní malou firmu. Už dříve mne zajímaly úklidové služby v domácnostech a pomoc seniorům. Chtěla jsem se tedy vydat touto cestou, vzpomíná. A jak řekla, tak také udělala. Opustila poměrně čerstvě vystudovaný obor a rozhodla se, že se bude věnovat novému podnikání naplno. Její firma má za sebou prvních šest měsíců. Do Asistenčního centra přišla Marcela Blahůšková na základě osobního doporučení jedné z lektorek v době, kdy se na zahájení vlastního podnikání teprve připravovala. Měla jsem minimum informací, zkušeností a kontaktů a zajímalo mne vše, co by mi mohlo být ku prospěchu, říká. Možnost získat informace z různých oblastí souvisejících s podnikáním i odpovědi na specifické, konkrétní otázky, inspirace i jistá lidská podpora ve smyslu nejsi blázen, když se do něčeho takového pouštíš, byla hlavní motivací. Práce mne velmi baví, dělá mi radost a těší mne, že jsou spokojení naši klienti i moji pracovníci, protože děláme dobrou a smysluplnou věc, poctivě a čestně. Poprala jsem se už s prvními mrzutostmi, jakými jsou vzniklá škoda, změna loajálního a spolehlivého pracovníka ze dne na den na nevyzpytatelného podivína, problém s neplatičem, vymýšlejícím si stále nové pohádky, aby vytvořil dojem, že vše je v pořádku a zaplaceno. Nyní se zaměřujeme na získání většího počtu 5 zakázek., říká Marcela Blahušková. Za rok bych ráda byla v takovém bodu, kdy firma bude skutečně výdělečná. Představa, že máme pobočky ve větších městech a pomáháme klientům a lidem, kteří chtějí pracovat pro nás nejen v Brně, se mi velmi líbí, ale momentálně je tento cíl ještě snem. Stojíme teprve na začátku. Marcela Blahůšková hodnotí pomoc Asistenčního centra pozitivně. Hodně mi pomohly právě akce na Komoře a kontakty s lidmi, s nimiž jsem se na akcích Asistenčního centra potkala. To bylo určitě velmi důležité, říká. A přiznává, že rodina ji skutečně podpořila až tehdy, když viděla, že to s podnikáním myslí opravdu vážně. Zpočátku ji spíše zrazovali. Manžel mi pomohl poté, co jsem firmu nastartovala, opravdu významně. Patří mu určitě dík. Ale byli to i další lidé, přátelé i méně blízcí známí, kteří mi záměrně nebo mimoděk podporu dávali. Podnikatelka přiznává, že spojit práci, rodinu a vlastní rozvoj se jí zatím daří dokonce lépe než v předchozím zaměstnání. Je to proto, že nyní mám jasněji dané priority, přestože můj přínos do rodinného rozpočtu se omezil. Rodina a manželství mají pro mne velkou hodnotu a nechci je ohrozit a zanedbat nad únosnou míru. Než jsem začala podnikat, dávala jsem více energie a času zaměstnání a navíc jsem se věnovala ještě i pedagogické činnosti. Tu jsem už se startem podnikání opustila. V naší domácnosti jsou do značné míry rozdělené úkoly, a to je dosti důležité pro zajištění chodu a jakési kvality. Čas od času je potřeba systém fungování rodiny a domácnosti optimalizovat. Blíží se jaro a s ním další úkoly - zahrada, tak se ukáže, zda můj momentální optimismus není pouze sezónní záležitostí.

10 LENKA SVOBODOVÁ Osobní trenérka O podnikání začala uvažovat před třemi lety. Tehdy Lenku Svobodovou zaujal inzerát v novinách, a tak napsala do Asistenčního centra, aby se dozvěděla více o tématech, která ji zajímala, zejména PR, marketing, daně a účetnictví. Nebyla jsem spokojená ve svém zaměstnání, chtěla jsem se osamostatnit, být sama svým šéfem a řídit svůj čas, říká Lenka Svobodová o motivaci ke vstupu do podnikání. Tehdy jí bylo devětadvacet let, byla svobodná a žila se svým přítelem. 6 v porovnání s ženami z jiných zemí, Lenka Svobodová odpovídá, že je to velmi individuální. Záleží na tom, z jakých poměrů žena i její partner pochází a jak umí skloubit práci s rodinou. Například oproti Skandinávii (Norsku) se s rovností žen v zaměstnání máme co učit, ale myslím, že se situace u nás v posledních letech zlepšila. Dnes je normální, aby žena byla úspěšnou podnikatelkou a zároveň matkou. Napsala jsem do Asistenčního centra a požádala o nabídku seminářů. Rozhodla jsem se, že zůstanu věrná oboru, který jsem vystudovala, a ve kterém jsem na Univerzitě pracovala a rozšířila jsem jej v podnikání o další související aktivity. Nyní už přes půl roku poskytuji služby v oblasti sportu - trenérství, školení, pořádání workshopů, wellnes víkendů, maratónu, vyjmenovává Lenka Svobodová současné aktivity. Uskutečnit její sen jí pomáhala rodina, kamarádi i partner. Stáli při mně, dodávali mi odvahu a v začátcích i finanční podporu, říká. O budoucnosti má Lenka Svobodová jasnou představu. Chtěla bych mít jednou vlastní studio zaměřené na prevenci inaktivity a na podporu zdravého životního stylu. Také bych chtěla získat další zkušenosti v zahraničí. Ráda bych, aby mě práce nejen naplňovala, ale i uživila, stejně jako moji rodinu, protože do budoucna bych chtěla mít i děti. Nyní s přítelem fungujeme, alespoň co se týče skloubení práce a osobního života, na bázi domluv a operativních akcí. Zatím mám dost času i na vlastní rozvoj. Považuji za důležité, nejen v podnikání, jak člověk dokáže plánovat a efektivně využívat svůj čas, organizovat, být flexibilní. Na otázku, zda to české ženy mají těžší, lehčí nebo stejné

11 PAVLÍNA FUCHSOVÁ Nebeské dortíčky Podnikatelský projekt Pavlíny Fuchsové se jmenuje Nebeské dortíčky. Chtěla jsem dokázat, že je možné vyrábět zdravější sladkosti, které jdou ruku v ruce s dnešním trendem zdravé a ekologické výživy. Viděla jsem, že v této oblasti je u nás díra na trhu. A tak jsem se v malém do této aktivity pustila asi před rokem a půl, i když to byl pro mě úplně nový obor, přijímala jsem soukromé objednávky, pekla jsem dortíčky a občas je prodávala na farmářských trzích. Pak jsem se přestěhovala a nyní hledám nové místo pro rozjezd podnikání ve větším měřítku v Brně, popisuje stručně svoji cestu Pavlína Fuchsová. Do Asistenčního centra přišla na doporučení na začátku roku 2011, pár měsíců před tím, než se podruhé stala maminkou a narodila se jí dvojčata. Dobře věděla, že s narozením dětí bude mít zpočátku hodně starostí, a tak se snažila získat v předstihu co nejvíce informací ohledně podnikání, PR, marketingu a daní a také o specifických potřebách souvisejících se zařízením větší potravinářské provozovny. Moje motivace byla získat co nejvíce informací a zároveň podpořit tento projekt, říká Pavlína Fuchsová. 7 schopnosti. Je důležité si čas pečlivě rozložit tak, aby nestrádalo podnikání, ale ani rodina, protože ta je vždy důležitější. Mám to štěstí, že přítel i rodina můj podnikatelský plán podporují a věří mi. Přítel je také podnikatel a od začátku mi dodával jak sebevědomí, tak i fyzickou pomoc při výrobě a rozvozu. Zda to české ženy mají těžší nebo jednodušší oproti zahraničním kolegyním, nechce moc Pavlína Fuschová posuzovat. Evropské ženy to mají určitě lehčí něž ženy ze zemí třetího světa, říká nakonec. Osobně mám zkušenost z Jihoafrické republiky, kde jsem již před pár lety podnikala, a tam mi přišla jednoduším legislativa. Počasí take hrálo obrovskou roli, jelikož jsem podnikala celý rok na trzích, což u nás není možné a projevuje se to i ve vyšších nákladech. Stát venku na Vánočních trzích v minus deseti není žádná zábava. Představu o tom, jak rozvíjet své podnikání a čeho dosáhnout, má mladá podnikatelka jasnou. Byla bych ráda, aby se můj produkt dostal na trh a našel si své stálé zákazníky. Ráda bych dodávala Nebeské dortíčky do obchodů a kaváren. Přes léto bych chtěla prodávat na trzích, jelikož mám ráda interakci s klienty. Za rok bych chtěla být v pozici, kdy se mi podnikání daří a rozvíjí se. Z hlediska logistiky ve smyslu zajištění chodu domácnosti Pavlína Fuchsová vidí dva důležité aspekty, a to že musíte mít především chápavého partnera a jako žena dobré organizační

12 SOŇA ŠEVČÍKOVÁ Příležitost ve stavebnictví Věřila jsem, že ve stavebnictví je možné se uplatnit, říká Soňa Ševčíková o své motivaci pro podnikání. A tak přišla do Asistenčního centra ještě před tím, než vstoupila do této pro ni staronové řeky. Rozhodla jsem se zůstat věrná svému oboru. V Asistenčním centru, o kterém mi první obecnou informaci dala kolegyně a následné informace a kontakty jsem se dozvěděla z internetu, kde jsem hledala radu a odpovědi na mnoho otázek a také podporu. 8 Je to náročné, ale při troše dobré vůle se všechno skloubit dá, dodává, když se zamýšlí nad skloubením práce, rodinného a osobního života. Soňa Ševčíková byla v podobné situaci jako mnoho žen ve středním věku, které jsou vdané, mají jisté zázemí a s životními zkušenostmi stojí před rozhodnutím, zda a jak začít novou kariéru. Chtěla jsem si vyzkoušet něco nového, posunout se o krok dál a přitom dělat svoji práci dobře ke spokojenosti objednatelů dnes, zítra i za rok, říká Soňa Ševčíková o své podnikatelské představě. Měla již z minulosti zkušenosti i s velkými a středními investičními projekty, do budoucna se však rozhodla zaměřit se na malé investory a pomáhat jim s investičními projekty menšího rozsahu a dalšími navazujícími službami, jako jsou například schvalování a posouzení projektové dokumentace, samotné zajišťování příslušných dokladů v rámci povolování staveb, komunikace s úřady, projednání majetkových vztahů, vypořádání pozemků a majetkoprávních vztahů v rámci přípravy i po realizaci staveb a podobně. S podnikáním jsem začala koncem roku 2009, na hodnocení je tedy zatím brzy, odpovídá na otázku, jak se situace zatím vyvíjí. Říká také, že v podnikání ji podpořilo celé nejbližší okolí, nejbližší rodina, rodiče, přátelé a také lidé z Asistenčního centra, kteří ji dodali odvahu. Jejich nadšení mi ukázalo cestu.

13 ZUZANA ŘEZÁČOVÁ LUKÁŠKOVÁ Centrum Mandala Přišla jsem do Asistenčního centra na jaře roku 2010 poté, co jsem si v tramvaji přečetla leták, který mě plně oslovil. Chtěla jsem realizovat svůj velký sen mít své vlastní terapeutické centrum. Přišla jsem tedy, abyste mi pomohli tento sen realizovat, odpovídá Zuzana Řezáčová Lukášková na úvodní otázky, jak se o Asistenčním centru dozvěděla a čím ji zaujalo. Ve svých sedmadvaceti letech se Zuzana Řezáčová Lukášková rozhodla zcela změnit svůj pracovní obor. Původně veterinární lékařka, která získala postgraduální vzdělání v oboru hygiena a technologie potravin, se nakonec rozhodla věnovat psychoterapii. Zjistila jsem, že mi více vyhovuje práce na projektech, které si vymyslím sama, kdy mě neubíjejí z mého pohledu nesmyslné úkoly a kdy si mohu rozvrhnout čas, jak potřebuji. To v zaměstnání obvykle nejde. Proto jsem hledala alternativu, která by byla přijatelná. Zvolila jsem cestu OSVČ v oboru osobního poradenství, říká začínající podnikatelka. 9 Její představa o dalším vývoji centra je taková, že by Centrum Mandala mělo být za rok plně samostatné, výdělečné a prostor plně využitý. Chtěla bych, aby v něm fungovaly nejen odpolední aktivity, ale také dopolední mateřské centrum. Za další roky bych chtěla, aby centrum mělo vlastní objekt (teď jsme v podnájmu) s dalšími dílnami a pracovnami, aby mohlo nabízet ještě širší sortiment služeb, přeje si Zuzana Řezáčová Lukášková. Můj manžel je mi velkou oporou, také mé kolegyně a kolega, dodává s tím, že v domácnosti pomáhá i slečna na úklid. Čas se snažím rozvrhnout tak, abych měla vždy alespoň jednu aktivitu denně pro sebe. Večer pracuji maximálně do devíti a po této hodině jsem doma se svým manželem a kočkami, dodává podnikatelka s úsměvem. Na adresu českých žen dodává: Myslím, že se české ženy pomalu osamostatňují a jsou čím dál sebevědomější a jistější, alespoň většinu mé klientely tvoří takovéto ženy. V současné době provozuje v centru Brna své vlastní terapeutické Centrum Mandala, které se od podzimu 2010 postupně rozjíždí. Pomalu se zabíhají aktivity, které jsou mezi lidmi úspěšné, a ty neúspěšné jsou nahrazovány jinými aktivitami. Asistenční centrum mi v tom hodně pomohlo - jednak s účetnictvím, ale také s nastavením cen (naučila jsem se vypočítávat je dle nákladů za loňský rok), trochu jsem vylepšila marketing a hlavně jsem se potkala se spoustou lidí, kteří mi ve vlastní realizaci pomohli, případně nasměrovali na další lidi, s nimiž dnes spolupracujeme. V současné době je ve fázi příprav zakládání neziskovky a založení mateřského centra, shrnuje hlavní kroky na cestě za svým snem Zuzana Řezáčová Lukášková.

14 LENKA BAKOVÁ Domácí skřítek Patří mezi ženy, které v roce 2009 začaly žít svůj nový podnikatelský příběh. Lenka Baková začala pomáhat s úklidem v domácnostech a ve firmách, ale také s drobnými domácími opravami, pečením cukroví a přípravou rodinných oslav, posečením trávníku nebo úpravou zahrady. Vystudovala jsem stavební fakultu, takže by se mohlo zdát, že jsem přešla mimo svůj obor. Nicméně do doby samostatného podnikání jsem se věnovala obchodu ve stavebním odvětví. A hledat domácnosti a nabízet služby, to vyžaduje notnou dávku obchodního ducha, říká s trochou nadsázky. Nicméně nové podnikání vzala zcela vážně. Do Asistenčního centra jsem poprvé přišla na podzim před dvěma lety. Chtěla jsem získat především informace a poradenství z oblasti práva. Věděla jsem, co chci, a hledala jsem způsob, jak se pustit do podnikání a také trochu podporu od ostatních žen, které ve stejné době začínaly stejně jako já, vzpomíná Lenka Baková. Na existenci Asistenčního centra ji upozornila pracovnice z Úřadu práce Brno-venkov, následně získala další informace na webových stránkách. Oslovila mne nabídka služeb, důležitá byla i bezplatnost, dodává o své hlavní motivaci. V Asistenčním centru Lenka Baková nejdříve konzultovala svůj podnikatelský záměr s odborníky. Udělala si také průzkum, který potvrdil, že poskytování služeb v domácnostech i firmách je životaschopným plánem. A tak se pustila do jeho realizace, připravila marketingové materiály a následně založila firmu Domácí skřítek, která působí v Brně a blízkém okolí. Mám první zaměstnance a hospodyňky na dohodu. A i přes to, že obecně se říká, že práce není, mám problém najít zodpovědné hospodyňky na úklid. V současnosti totiž převyšuje poptávka mé aktuální kapacity, shrnuje zkušenosti 10 z prvního roku podnikání. V současné době zvažuje, nakolik firmu rozšířit. Hledám klady a zápory podnikání v malém a velkém. Do roka bych však chtěla mít v této věci jasno a činit kroky odpovídající mému rozhodnutí, dodává. Lenka Baková je vdaná, má šestnáctiletého syna a v době, kdy se pustila do podnikání, jí do oslavy čtyřicetin chyběl nějaký ten rok. Podle jejích slov našla doma upřímnou podporu pro své rozhodnutí, byť nejdříve smíšenou s překvapením. Od inženýrky a bývalé manažerky v mezinárodní firmě se asi čekalo víc, než uklízení po domech. A tak to na začátku skutečně bylo! Jak si však vybudovat klientelu, než skutečně začít vlastníma rukama? Hospodyňky přišly, až když jsem měla možnost nabídnout jim práci na dva až tři dny týdně, dívá se reálně na situaci před rokem Lenka Baková. Přiznává, že pro skloubení práce a rodiny bylo důležité plánování času a určení priorit, co musí udělat hned, co dělat opravdu může a co chce. Během roku rozšířila Lenka Baková své aktivity i na lektorování manažerských dovedností, a tak si splnila další ze svých podnikatelských snů. Myslím si, že vždy záleží na chuti něco změnit, na energii, kterou vynakládáte, a na zázemí, které máte. To jsou věci, které ovlivňují výsledek práce. Věřím totiž v zákon zachování energie (jsem přece technik:-) a pokud energii vynakládám, tak se mi MUSÍ vrátit časem zpět, říká s úsměvem Lenka Baková.

15 ALENA JANÁKOVÁ Personalistika a Barvy života Oborem Aleny Janákové je personalistika. Věnovala se jí v minulosti, kdy byla v zaměstnaneckém poměru a pracovala v soukromé firmě, a zůstala práci s lidmi věrná i nyní, kdy se rozhodla začít ve svém oboru podnikat. Věnuji se náboru, výběru a vyhledávání zaměstnanců pro firmy a personálnímu poradenství v oblasti dalšího rozvoje zaměstnanců. Pracuji s personální diagnostikou Barvy života, se kterou mám bohaté zkušenosti, říká Alena Janáková, která tvrdí, že pro ženu v padesáti není jednoduché najít zaměstnání, a tak podnikání je jednou z dobrých alternativ, jak se uživit a dál se ve svém oboru rozvíjet. Oslovuji firmy různorodého zaměření s nabídkou možné spolupráce, navazuji kontakty, snažím se dobře zorientovat v oborech, ve kterých firmy podnikají. Na druhé straně si vytvářím databázi zajímavých uchazečů o zaměstnání, které mohu svým klientům nabídnout, shrnuje svoje současné aktivity Alena Janáková. Její cíl je jasný: vytvořit síť firem - stálých klientů, se kterými bude dlouhodobě spolupracovat v oblasti náboru, výběru a vyhledávání zaměstnanců, podílet se na plánování dalšího rozvoje nových zaměstnanců a naučit klienty pracovat s personální diagnostikou Barvy života. Tato diagnostická metoda pomůže odhalit více o chování nových zaměstnanců a umožní jim zacílit a plánovat jejich další rozvoj, říká personalistka o metodě, která pracuje se soubory slov a barev, využívá techniku barvově-slovních asociací a objektově komunikační analýzu vědomí. Chci se do budoucna věnovat poradenství nejen pro firmy, ale i pro jednotlivce, kteří chtějí poznat sebe sama komplexněji a využít toto sebepoznání k vlastnímu rozvoji, říká o spektru nabídky svých služeb. 11 Úvahy o samostatném podnikání a informace o existenci brněnského Asistenčního centra se poprvé protnuly v listopadu 2010, tedy v době, kdy Alena Janáková byla v rozhodovací fázi, co dál. Snažila jsem se pátrat po co největším množství informací, chodila jsem na akce Moravské asociace podnikatelek a manažerek, kde jsem získala doporučení od ředitelky Centrály Martiny Ježkové. Poprvé jsem přišla do Asistenčního centra v listopadu 2010 a tehdejší konzultace s Dagmar Matějkovou naprosto splnila mé očekávání, říká Alena Janáková. Nikdo do mého rozhodnutí podnikat nezasahoval, syn, který je sám výdělečně činný, vzal tuto skutečnost na vědomí, psychickou podporu jsem našla i u kamarádek a známých. Jsem v situaci, kdy už jsem odpovědná pouze sama za sebe a mohu si dovolit i trošku riskovat a dělat to, co mě baví. Mám chuť učit se nové věci, bez čehož nové podnikání vlastně ani dělat nejde.

16 MONIKA FIALOVÁ Mimibazar Schovávám si zajímavé výstřižky z novin, a tak jsem se dozvěděla z brněnského Metropolitanu o Asistenčním centru, vzpomíná Monika Fialová na dobu před dvěma lety. Byla jsem tehdy na rodičovské dovolené a chtěla jsem být připravena na dobu, kdy budu muset nastoupit do zaměstnání. Potřebovala jsem najít práci, kterou budu moci dělat doma. Při neustálém marodění mých dětí jsem si nedokázala představit, kdo by mě zaměstnal. Navíc bydlíme v oblasti s vysokou nezaměstnaností, takže jsem se chtěla vyhnout kontaktu s Úřadem práce, říká začínající podnikatelka. Byly to právě děti, které přivedly Moniku Fialovou k jejímu novému podnikatelskému záměru. Na rodičovské dovolené jsem řešila, jak s minimálními prostředky obléci tři rošťáčky. Oblečení, ze kterého vyrostli, jsem opět nabízela k prodeji. Z toho se zrodil plán na internetový obchod s dětským oblečením. A plán se pomalu začal realizovat. V únoru roku 2010 si Monika Fialová vyřídila živnostenský list a po skončení rodičovské dovolené v červnu má podnikání jako hlavní činnost. Letos jsem podávala první daňové přiznání, říká. Za rok bych chtěla kromě Mimibazaru, na kterém momentálně inzeruji, rozjet i svoje vlastní webové stránky. Jsou sice hotové, ale bohužel na ně nemám čas. V mém oboru se nedají stanovovat vzdálenější cíle. Jsem momentálně z velké části závislá na cenách zboží v Londýně, kde nakupuji zboží, na měnovém kurzu atd. Na každou změnu musím reagovat. Podnikání musím přizpůsobovat situaci, případně měnit sortiment. A hlavní cíl? Určitě se z toho všeho nezbláznit!, říká s úsměvem, přestože ne všichni nejbližší lidé z jejího okolí její podnikání podpořili. Pochopení u partnera jsem bohužel nenalezla, od podzimu se odstěhoval. Děti jsou ještě malé, zbytek rodiny 12 mne podporuje, říká upřímně. Ve smyslu zajištění chodu domácnosti jsou pro mne klíčové časté návštěvy mojí maminky. Díky tomu, že pracuji doma, jak jsem chtěla, se mohu věnovat dětem - jezdit s nimi na výlety, vodit je do kroužků atd. Na práci mi pak zbývají tři až čtyři hodiny dopoledne a pak večer, zhruba mezi devátou večer a druhou hodinou ranní. Na vlastní rozvoj již mnoho času není. Podle jejích slov je velmi důležité, zda partner situaci ustojí, zda ženu v jejím podnikání podporuje, pomáhá jí či nikoliv. Obecně však nechce posuzovat, zda to mají české ženy jednodušší oproti ženám v zahraničí. Každopádně určitě jsme na tom lépe, než v zemích, kde musí ženy překonávat více předsudků, říká Monika Fialová. Na otázku, v čem byly kurzy v Asistenčním centru přínosné, má podnikatelka jasnou odpověď: Kromě možnosti vzdělávání se tu odehrávala důležitá setkání. S ostatními podnikavými ženami jsme se vzájemně podporovaly a utvrzovaly v přesvědčení, že to zvládneme. Domů jsem jezdila nejen se spoustou nových informací, ale také nabitá energií. Chtěla bych za vše moc poděkovat, obzvláště paní Matějkové i celému týmu, díky kterému byla atmosféra setkání vždy příjemná a přátelská, hodnotí podnikatelskou podporu Monika Fialová.

17 Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu České republiky. Financováno z OP LZZ, projektu č. CZ.1.04/3.4.04/ Brno 2011

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Dotazování podnikatelů - Slovensko

Dotazování podnikatelů - Slovensko Dotazování podnikatelů - Slovensko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo zástupce

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt Předmluva V mládí jsem si myslel, že stojím na vlastních nohou. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že stojím na ramenou společnosti. Bez toho, co dokázaly předchozí generace bez znalostí a metod, které

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Stonebridge Landscapes Dundonald, Severní Irsko www.stonebridgelandscapes.co.uk

Stonebridge Landscapes Dundonald, Severní Irsko www.stonebridgelandscapes.co.uk Vznik podnikatelského záměru Philip Donnelly pracoval do roku 2006 jako zahradní architekt a pak se důsledkem nepříznivých okolností stal nezaměstnaným. O čtyři roky později se rozhodl vrátit k oboru.

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Tisková zpráva: 1. Kulatý stůl základní informace 2. Jak může stát pomoci firmám, které se rozhodnou

Více

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY DRUHÁ STRATEGIE: KONVERZE V minulém videu jsem vám ukázal postup, díky kterému se velmi jednoduše dají zdvojnásobit zisky na každého zákazníka. Pokud jste toto video ještě neviděli, doporučuji se na něj

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Rok 2009 byl pro GLE o.p.s. v Praze velmi úspěšným rokem. Spustili jsme náš první velký projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a přijali jsme výborný

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 2. lekce Nadčasový obchodní nástroj jménem NETWORKING Co je vlastně byznys networking? Networking představuje velmi efektivní metodu pro malé

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana "Handicapované děti nepatří do běžných škol." Tímto výrokem pobouřil v polovině ledna prezident Zeman odbornou veřejnost i rodiče dětí se speciálními potřebami. Česká

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti!

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti! ÚVOD Vážení, jsme rádi, že jste se zúčastnili Soft Skills Marathonu, který se uskutečnil v sobotu 25. dubna 2015 v prostorách UNIFERu v Brně. Cílem této jednodenní akce bylo vštípit co největší množství

Více