KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU"

Transkript

1 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

2 Cílové skupiny projektu Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen VÍTE JAK NA TO? více informací na VÍTE JAK NA TO? více informací na VÍTE JAK NA TO? více informací na Ženy se záměrem podnikat Začínající podnikatelky Začínající podnikatelky v oblasti služeb péče o děti do 15 let Pomáháme ženám podnikat! PETR BAJER Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen je projekt, ve kterém Regionální hospodářská komora Brno společně s partnerem, Moravskou asociací podnikatelek a manažerek, navázala na úspěšný projekt předcházejícího programového období Komora se zde ve svých komplexních službách pro podnikatele zaměřila na specifickou skupinu odvážných žen, které se rozhodly řešit svou životní situaci vstupem do podnikání a těch, které jsou v první fázi podnikání první tři kritické roky. Naše snaha byla nejen ženy vzdělávat, poskytnout jim odborné poradenství, ale také vytvořit podmínky, aby se setkaly se skutečnými podnikateli a podnikatelkami, kteří již delší dobu úspěšně působí na tuzemském i zahraničním trhu. Prostředí podnikatelských setkání je ideálním místem k navazování nových kontaktů, výměně informací i zkušeností - tzv. networking. Z množství klientek, které Asistenční centrum Brno navštívily a prošly konzultacemi a semináři, je vidět, jak důležitá je pro ženy tato specifická podpora, která by měla být začleněna do státní podpory podnikání v ČR, tak jak tomu je například v sousedním Rakousku. Přejeme všem ženám, které se rozhodly vzít profesní život do svých rukou, hodně úspěchů v pracovním i rodinném životě, vytrvalost překonávat překážky, štěstí k navazování dobrých kontaktů a povědomí, že brněnská Komora jim vždy podá pomocnou ruku. Ředitel Regionální hospodářská komora Brno

3 PAVLÍNA LANGEROVÁ Projekt Asistenčních center mě od začátku velmi oslovil, a to dokonce ve třech rovinách jako ženu, která také začala před osmi lety podnikat a měla dvě malé děti, jako předsedkyni Regionálního klubu Moravské asociace podnikatelek a manažerek a jako členku Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, která se problematikou slaďování dlouhodobě zabývá. Za dobu trvání projektu, ve kterém jsem mohla s ženami mluvit jako lektorka v seminářích a hlavně jako jejich osobní kouč, jsem obdivovala chuť českých žen pracovat, realizovat se, vést úspěšně firmy a současně mít děti a rodinu. Že to jde, ukazují příběhy žen popsané v příručce, ale také příběhy každoročně oceněných českých podnikatelek. Ano, praxe nám sice ukazuje, že to možné je, nicméně ne všem se daří skloubit pracovní a rodinný život. Na seminářích s ženami se toto téma promítlo do nutnosti naučit se pracovat s časem, prioritami a umět vše komunikovat i s rodinou. Je to velké téma - v Evropě i u nás, a různé země se k němu také různě staví. Charakteristiky vážící se k přerušení kariérových drah jsou jedním z nejdůležitějších znaků, odlišující české ženy od žen v ostatních zemích EU a výrazně určující charakter jejich působení na trhu práce. Řada studií zdůrazňuje, že mladší ženy jsou mnohem více orientovány na kariéru a kladou vyšší důraz na seberealizaci na trhu práce, než ženy dříve narozené. Např. data z Evropského sociálního výzkumu tento fakt potvrzují. V podmínkách ČR ženy přerušují pracovní kariéru téměř výhradně z důvodů mateřské či rodičovské dovolené. Jiné důvody vystoupení z trhu práce v podobě formální neaktivity jsou jevem okrajovým a týkají se především péče o handicapované a potřebné. Česká republika patří k zemím, které poskytují jednu z nejdelších garantovaných rodičovských dovolených ve srovnání s jinými zeměmi EU. Jestliže srovnáme situaci českých žen s perspektivou žen v dalších postkomunistických zemích i EU, zjistíme, že pro ČR je charakteristický výrazný negativní vliv počtu dětí a věku nejmladšího dítěte na zaměstnanost matek, a to až do šesti let věku dítěte. Extrémně nízká zaměstnanost žen s malými dětmi je vystřídána vysokou zaměstnaností žen v období, kdy pečují o děti starší šesti let, ČR zde dosahuje hodnot skandinávských zemí. Takto negativní vliv přítomnosti malých dětí v rodině ve vztahu k působení žen na trhu práce se neobjevuje v žádné ze zemí EU. Návrat žen do zaměstnání má charakter zásadního přelomu v osobním i rodinném životě. Situace je ztížená skutečností, že významná část žen nastupuje k jinému zaměstnavateli, než před odchodem na rodičovskou dovolenou, případně již o místo přišla. Žena, které končí rodičovská dovolená, musí řešit základní otázku zda vstoupí na trh práce, či začne s podnikáním a v jakém rozsahu, zda setrvá v domácnosti, popř. zvládne obojí. Kariérní vzorce současné generace žen v reprodukčním věku jsou také ovlivněny následujícími faktory: prodlužováním fáze prvotního vzdělávání, tedy přípravy na profesní kariéru, nárůstem nezaměstnanosti a postupném zavádění flexibilních forem práce. Zdůrazňuji a upozorňuji na to, že udržet si pracovní pozici jako podnikatelka, pozici matky a zároveň zvyšovat svoji kvalifikaci, je nejen velmi náročné, ale také velmi zodpovědné. Nechci zjednodušovat postoj muže, profesi a postavení v rodině. Jen si dovoluji upozornit na to, že práce žen je velmi vysilující, pokud se dostane do stavu, že je nutné se věnovat nejen rodině, ale také své profesi a zvyšování kvalifikace. Mohu konstatovat, že kariéry žen, se kterými jsem se díky projektu mohla setkat, jsou zcela specifické nejenom ve srovnání s jinými zeměmi Evropy, ale i v historickém srovnání několika generací české reality. Současné babičky, matky a dcery získávaly od společnosti zcela odlišnou odpověď na otázku, jakým způsobem sloučit roli mateřskou a pracovní. Zcela odlišná odpověď čeká i na generaci dnešních děvčátek, které se rodí nyní a které se s velkou pravděpodobností svými kariérovými dráhami budou již podobat svým vrstevnicím z vyspělých zemí Evropy. Ráda bych tyto řádky věnovala nejen ženám, které jsem osobně poznala a mnohé i jako kouč vedla v prvních krůčcích podnikání a jejich příběhy budou inspirací pro další, ale všem ženám, které se snaží racionálně hledat pracovní zařazení a to s výsadním právem a ctností jste matka i profesionálka ve svém oboru. Těm, které se umí rozhodnout a tím přijmout zodpovědnost! Předsedkyně RK MAPM Brno Členka Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

4 ZÁBĚRY Z NAŠICH AKCÍ NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD Tato publikace vznikla v rámci projektu Asistenční centrum Brno na podporu podnikání žen. Dvouletý projekt realizuje od roku 2009 Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s Moravskou asociací podnikatelek a manažerek za finanční podpory Evropského sociálního fondu v České republice a státního rozpočtu České republiky. V srpnu 2011 projekt končí. Několik měsíců před jeho ukončením je však možné konstatovat, že to byl projekt životaschopný, velmi praktický a že se setkal s velkým zájmem žen především z Brna a blízkého okolí. Hlavním cílem Asistenčního centra bylo a je pomáhat ženám realizovat jejich podnikatelské sny, založit a provozovat úspěšnou firmu a přitom mít fungující rodinu. Začínající podnikatelky získaly bezplatnou pomoc a podporu zejména prostřednictvím odborných konzultací, seminářů a individuálního specializovaného poradenství v období přípravy na podnikání a v prvních třech letech jejich podnikatelské činnosti. Za dobu trvání projektu navštívilo Asistenční centrum 260 žen, které využily některou z poskytovaných služeb. Je to číslo velmi vysoké a jasně dokládá zájem žen, které v minulosti ocenily zejména profesionalitu přednášejících i konzultantů, možnost potkat mnoho zajímavých lidí a získat nové obchodní kontakty. Ženy velmi pozitivně hodnotily osobní, individuální přístup a možnost řešit velmi detailně otázky spojené s jejich konkrétním podnikáním. Tato publikace představuje dvanáct různých podnikatelských příběhů z rozličných oborů, které se rodí, jsou uváděny do života nebo již byly za podpory Asistenčního centra realizovány. Věříme, že vás zaujmou a budou pro vás inspirací i dobrou zprávou o tom, že nikdy není pozdě na to vzít osud do vlastních rukou a pustit se do nových podnikatelských aktivit. Děkujeme tímto všem ženám, které se v této publikaci odvážně podělily o své zkušenosti, i těm, které přišly do Asistenčního centra v průběhu let 2009 až 2011 a využily jeho služby. Přejeme vám dobrá rozhodnutí a mnoho úspěchů ve vašem podnikání! Váš tým AC Brno: Dagmar Matějková, Petra Šilhanová, Věra Staňková, Dagmar Sedláčková, Jaroslav Křápek.

5 JITKA ZODEROVÁ Snídaně do postele Máte rádi snídani do postele? Nebo ji dokonce chcete někomu dát jako dárek a po ránu někoho blízkého nebo své spolupracovníky překvapit? Žádný problém. Stačí si na webových stránkách snidanedopostele.cz a snidanedofirem.cz vybrat vhodný sortiment, napsat krátký osobní vzkaz (pro ni, pro něho, pro dva, pro obchodního partnera nebo dokonce i pro někoho, kdo předchozí večer hodně oslavoval), poté vyplnit a poslat em objednávku. V Brně to jde snadno, neboť to umožňuje podnikání, pro které se nedávno rozhodla Jitka Zoderová. 1 Projekty snídaní do postele i do firem se podařilo uvést v život, v současné době chystá Jitka Zoderová spolu se svými spolupracovníky k prodeji frančízu do Prahy a má za sebou pár úspěšných marketingových projektů. Do roka bychom chtěli být ve více městech a proniknout i za hranice České republiky, prozrazuje ambiciózní plány mladá podnikatelka. V době, kdy s podnikáním startovala, jí bylo dvaadvacet let a začínala se, lidově řečeno, stavět na vlastní nohy. Moje rodina mě vždycky podporovala. I kamarádi a známí, kteří se stali mými prvními zákazníky, říká a dodává, že skloubení práce a rodiny je pro ženu, která začíná podnikat, z hlediska časového vytížení velmi těžké. V současné době si neumím představit, že bych podnikala a současně vychovávala dítě. Ale nemyslím si, že by to české ženy měly těžší než v zahraničí. Osobně mi přijde, že mezi tím není rozdíl, a navíc - sympatickou ženu jen tak někde neodmítnou, vždy si vás zapamatují. Máme hodně výhod. Je to jen na nás :-). Do brněnského Asistenčního centra přišla v únoru roku O existenci Asistenčního centra jsem se dozvěděla z letáčku v tramvaji. Byl to impuls, který pomohl zvednout můj podnikatelský záměr ze země, vzpomíná na tehdejší dobu s tím, že už od raného věku věděla, že chce jednou podnikat a mít něco vlastního. Vždycky jsem se nerada podřizovala a dodržovala řád, daný někým jiným. I proto jsem si chtěla nastavit vlastní pravidla.

6 SÁRA ČERMÁKOVÁ Svět dýní Původním povoláním je grafička, nyní podniká v zemědělství, kdy pěstuje a prodává dýně. Zdá se to být jako hodně velký skok do neznáma, nicméně podnikatelský příběh Sáry Čermákové má svoji jasnou vnitřní logiku. K podnikání mne přivedly dlouhodobé špatné podmínky v zaměstnání a také potřeba být pánem svého času, vzpomíná mladá žena. Počátky jejího podnikání sahají do doby studia na vysoké škole, kdy v pátém ročníku již pracovala na plný úvazek. Od té doby mě myšlenka na pořádné podnikání neopouštěla, ale měla jsem opravdu velký strach dát v zaměstnání, ač nevyhovujícím, výpověď. Klasické byly obavy o fungování bez pravidelného příjmu. Nápadů, které jsou zatím odloženy v šuplíku, jsem měla spoustu. Další roli také hrálo mé neúspěšné hledání spolupracovníků a velmi mě demotivovalo, že ač jsem přesvědčena, že by mé nápady fungovaly, oslovení potenciální spolupracovníci chtěli být od začátku u mě zaměstnáni na plný úvazek, což jsem si bez velkého vstupního kapitálu v žádném případě nemohla dovolit. O práci se mnou v jejich volném čase nechtěli ani slyšet. Bohužel ani tehdejší partner mne nepodpořil. 2 Na myšlenku pěstování dýní přivedlo Sáru její těhotenství a s tím spojené, tehdy ještě velmi předčasné, studium nejvhodnějšího prvního příkrmu pro dítě. Proč nezasadit dýní Hokkaido více, nejen pro miminko, stejně tak či tak na pole s motykou budu muset jít!, řekla si tenkrát. Z Brna se přestěhovala na vesnici, u nového partnera našla pochopení. Začátek byl opravdu divoký, vše se rozhodlo takřka ze dne na den, vzpomíná Sára. Já jsem byla čerstvě těhotná, přítel dostal výpověď ze zaměstnání. Udělali jsme válečnou poradu jak vzhledem k daným okolnostem udržet naši domácnost a pracovat pokud možno spolu, on lesní inženýr a já výtvarnička. Co vymyslet, abychom se uživili a zároveň se realizovali a práce nás uspokojovala? Partner si zřídil živnostenský list na podnikání v zemědělství, všechen volný čas věnoval dodělání doktorátu. Také péče o psa a domácnost padla na jeho hlavu. Abychom přečkali zimu, přibrala jsem si ke svému plnému úvazku ještě druhé zaměstnání. Po nocích jsem zpracovávala podklady a strukturu webových stránek. O víkendech jsem se učila na doktorandské státnice. Takovým způsobem jsme přečkali zimu. V polovině dubna jsem úspěšně porodila syna a sotva se čtrnáctidenním miminkem jsme na jaře sadili na poli dýně. Každou volnou chvíli jsem věnovala hledání kontaktů. Samozřejmě jsme byli s partnerem oba doma a ve všem jsme si vzájemně pomáhali. Aby sadba dýní proběhla v pořádku, pomáhali v prvním roce odborníci na pěstování zeleniny Pavel a Monika Viktorýnovi. Největší satisfakcí nebyl podle Sáry samotný výsledek úrody, ale to, že všem pochybovačům ve svém okolí počínaje babičkami, přes kamarády a vzdálenější známé dokázala, že dýně nejen dokáže vypěstovat, ale i prodat. Teď už se vtipům na mojí osobu mohu i já od srdce zasmát. Nebylo noci, kdybych nemyslela na to, jak naše podnikání vylepšit a jak ho úspěšně vést, říká Sára Čermáková s tím, že dokonce se díky dýním seznámila s opravdu milými a zajímavými lidmi, kteří jsou jí inspirací a závdavkem, jak moc se musí snažit i v příštích letech. Patří mezi ně např. paní Ing. Eva Šmerdová (Kytky od zlaté rybky), Lenka Hamrlíková (Nejenbio), paní Uhlířová (Zelenina Plzeň), Petra Dousová, RNDr. Marie Prchalová (Programme Specialist for Science,UNESCO Moscow) a Ing. Dagmar Matějková (Regionální hospodářská komora Brno).

7 HELENA HERMANOVÁ Výtvarné kurzy HHH Helena Hermanová se celý život věnuje výtvarnu. Když v květnu 2010 poprvé navštívila Asistenční centrum, hledala směr, jakým se do budoucna vydat. Díky Komoře jsem začala zúročovat svoje zkušenosti nabyté během uplynulých dvaceti let. Začala jsem vést kurzy kreslení pro dospělé (například na Mendlově univerzitě vypisujeme další sérii), vedla jsem několik seminářů o písmu, kroužek krasopisu a práce s papírem, říká Helena Hermanová. Začala jsem také pracovat jako externí redaktorka pro jedno vydavatelství, sama plánuji napsání knihy. A také vyrábím přáníčka, na která si shromažďuji sbírku úžasných citátů z per našich i světových velikánů. Vlastně jsem také pochopila, že moje dřívější činnost grafika a typografie mě velmi těší a uspokojuje. Mám radost, že je dobře přijímána okolím, takže se na mě zákazníci sami obracejí. O Asistenčním centru se Helena Hermanová dozvěděla téměř investigativním způsobem. Z tisku jsem o Asistenčním centru už měla povědomost. Dokonce jsem se dívala na internet a hledala jsem, co je to za úžasnou organizaci, která radí a pomáhá ženám nad 50 let, podporuje jejich další rozvoj a to vše nezištně. Dostala jsem se ovšem na stránky RHK Brno a řekla jsem si, že je to zase šméčko, neboť Asistenční centrum bylo na stránkách tak zanořeno, že člověk, který úplně přesně neví, co hledá, tak nenajde. Až se mi pak dostal do rukou letáček s poměrně vyčerpávajícími informacemi. Napsala jsem , obratem mně odpověděla paní Dagmar Matějková, během dvou dní jsme měly domluvenou schůzku a už to jelo, usmívá se výtvarnice, matka dvou již dospělých dětí. 3 Jak sama říká, rodina ji v jejích aktivitách vždy podporovala a podporuje. Z každého mého úspěchu má radost hlavně manžel, je na mě pyšný. A velmi mi pomáhá i v zajištění chodu naší rodiny. Když se nám narodilo druhé dítě, tak jsem s ním zavedla rozhovor o tom, že už nemůžu doma dělat všechno a ať si vybere oblast, kterou převezme. Vybral si vaření a zásobování. Obě děti také vaří i pečou (např. syn výtečné rakvičky). Já jím a chválím. A stěžuji si, když ve spíži něco chybí, říká s úsměvem. Ale zpátky k podnikání. Na otázku čeho chce dosáhnout, ještě hledá uspokojivou odpověď. Vystudovala jsem architekturu, ale téměř celý profesionální život se zabývám (jako OSVČ) grafikou a typografií. A protože jsem tento obor nevystudovala a připadám si nedovzdělaně, tak pořád čtu, studuji a sháním informace, až jsem zjistila, že svoje zkušenosti mohu předávat dál. Hodně jsem toho pochytala tak říkajíc za letu, ale to nejdůležitější je, že jsem si vše prožila a procítila. Teď se zabývám několika druhy činností, všechny souvisí s výtvarnem, ale těžko se to bude dát v budoucnu stihnout. Takže nemám zatím jednu linii, kam bych napřela všechny své síly. Síly, které by se nedrobily a nerozmělňovaly v jiných činnostech. Ale zatím se situace pořád vyvíjí, tu nabírá na síle jedna činnost, tu jiná, tak si ještě chvilku nechám na rozmyšlenou. Ale výtvarné kurzy a semináře o písmu určitě budou mít v mém portfoliu činností svoje pevné místo.

8 LUDMILA LEINWEBEROVÁ Neuroprogress fitcentrum pro mozek Od svého tatínka jsem dostala ústřižek z novin s reklamou projektu na podporu podnikání žen. Pak jsem si jí všimla i v tramvaji a na internetu, popisuje první setkání s Asistenčním centrem Ludmila Leinweberová. Do budovy RHK Brno, sídla poradenského centra, poprvé přišla na jaře Tehdy již měla jasný podnikatelský záměr vybudovat fungující neurotechnologické centrum. Rozhodující byla i potřeba sladit rodinu a práci, a proto se rozhodla jít cestou živnostenskou. Spolu s manželem totiž vychovávala tehdy sedmiletého syna a dvouletou dceru. Sen se postupně začal naplňovat. Bylo však nutné sehnat půjčku, odpovídající prostory, nakoupit přístroje a začít pracovat. V současné době máme pěkné bezbariérové prostory v nemocnici na Obilním trhu. Klienti začínají chodit a spokojení posílají další své známé. Hledáme možnosti reklamy a spolupráce s dalšími organizacemi, říká žena, která se rozhodla prostřednictvím fitcentra pro mozek pomáhat dětem i dospělým. Nový obor neurotechnologie nabízí ohromné možnosti jak pro děti, tak i pro dospělé a seniory, s handicapem i zdravé, děti nesoustředěné, s poruchami učení, nočním pomočováním, tak i pro děti talentované a nadané. Provádíme diagnostiku, regeneraci a optimalizaci práce mozku formou terapie EEG. EEG biofeedback je metoda umožňující harmonizaci mozkové činnosti formou biologické zpětné vazby. Tréninky EEG biofeedback se podílejí na aktivaci mozkové kůry a mají vliv i na optimalizaci práce mozku a kognitivních funkcí, soustředění a paměť, rychlost učení, kreativitu, rychlost správného rozhodování, lze trénovat i zmenšení stresu a práce s ním. Terapie jsou prováděné na lékařských přístrojích. Centrum nabízí také oxygenoterapii léčbu koncentrovaným kyslíkem, speciálně pedagogické a psychologické poradenství, spolupracuje i s dalšími odborníky, aby péče o klienty byla komplexní. Chodí k nám i dospělí vyřešit problémy s pamětí, stresem, nespavostí, depresí či úzkostí. Máme vybavený dětský koutek, takže přijít i s dítětem nebo sourozencem není problém a dospělí se mohou občerstvit kávou nebo čajem, říká podnikatelka. 4 Podle slov Ludmily Leinweberové je nových trendů ve speciální pedagogice, psychologii i v oboru neurotechnologií stále mnoho. V oblasti péče o děti a mládež je však málo institucí, kde je dítě nebo dospělý vnímán jako celek. To je naším cílem. Záměrně píši naším, protože se mi podařilo vytvořit tým, abychom jako poradna mohli nabízet komplexní služby. Nové zkušenosti, sebevzdělávání je nezbytné pro můj osobnostní i kariérní růst. Jít dál a nezůstat stát na místě. Má práce je kreativní a obohacující, jsem potěšena každým úspěchem mých klientů, říká o své profesi Ludmila Leinweberová, která za novinkami jezdí na odborné semináře do Polska a dalších zemí, kde se těmito metodami zabývají. Do budoucna chce spolupracovat ještě s dalšími odborníky, aby práce byla co nejkomplexnější. Při začátcích podnikání našla Ludmila Leinweberová pochopení od všech svých mužů i přátel. Manžel se k mým plánům postavil skvěle a pomáhá doma se vším, co je potřeba, tatínek mi dělal sekretářku a sháněl informace a kontakty. Děti mi fandí. Syn vymýšlí různé dárečky a překvapení pro děti lízátka, pěnová zvířátka a jiné maličkosti pro malé návštěvníky. No a malá se těší z toho, že má hračky doma i v dětském koutku na mém pracovišti. Neocenitelnou pomocnicí je moje nejlepší kamarádka, speciální pedagožka a kolegyně, která se mnou pracuje.tak mohu svůj čas rozdělit mezi své centrum a rodinu, která mi opravdu hodně pomáhá. Pracujeme spolu. Děti a rodina jsou pro podnikatelku na prvním místě, a tak skloubení rodinných povinností s prací přináší každodenní logistické starosti. Práce a osobní rozvoj je pro podnikající ženu náročné. Ale stojí to za to!

9 MARCELA BLAHŮŠKOVÁ Služby pro domácnost i seniory Příběh Marcely Blahůškové může mnohým ženám připomínat jejich vlastní cestu. Vdala se, vychovala dnes již dospělé děti, vystudovala vysokou školu, věnovala se aktivitám ve školství a poté pracovala v soukromé firmě, nejdříve na pozici asistentky majitele a postupně i výkonné ředitelky. Bavila ji práce s lidmi, vytváření a nastavování procesů a podobné činnosti, a po čase dospěla k závěru, že by bylo lepší vydat se dál vlastní cestou. Chtěla jsem zkusit vytvořit si vlastní malou firmu. Už dříve mne zajímaly úklidové služby v domácnostech a pomoc seniorům. Chtěla jsem se tedy vydat touto cestou, vzpomíná. A jak řekla, tak také udělala. Opustila poměrně čerstvě vystudovaný obor a rozhodla se, že se bude věnovat novému podnikání naplno. Její firma má za sebou prvních šest měsíců. Do Asistenčního centra přišla Marcela Blahůšková na základě osobního doporučení jedné z lektorek v době, kdy se na zahájení vlastního podnikání teprve připravovala. Měla jsem minimum informací, zkušeností a kontaktů a zajímalo mne vše, co by mi mohlo být ku prospěchu, říká. Možnost získat informace z různých oblastí souvisejících s podnikáním i odpovědi na specifické, konkrétní otázky, inspirace i jistá lidská podpora ve smyslu nejsi blázen, když se do něčeho takového pouštíš, byla hlavní motivací. Práce mne velmi baví, dělá mi radost a těší mne, že jsou spokojení naši klienti i moji pracovníci, protože děláme dobrou a smysluplnou věc, poctivě a čestně. Poprala jsem se už s prvními mrzutostmi, jakými jsou vzniklá škoda, změna loajálního a spolehlivého pracovníka ze dne na den na nevyzpytatelného podivína, problém s neplatičem, vymýšlejícím si stále nové pohádky, aby vytvořil dojem, že vše je v pořádku a zaplaceno. Nyní se zaměřujeme na získání většího počtu 5 zakázek., říká Marcela Blahušková. Za rok bych ráda byla v takovém bodu, kdy firma bude skutečně výdělečná. Představa, že máme pobočky ve větších městech a pomáháme klientům a lidem, kteří chtějí pracovat pro nás nejen v Brně, se mi velmi líbí, ale momentálně je tento cíl ještě snem. Stojíme teprve na začátku. Marcela Blahůšková hodnotí pomoc Asistenčního centra pozitivně. Hodně mi pomohly právě akce na Komoře a kontakty s lidmi, s nimiž jsem se na akcích Asistenčního centra potkala. To bylo určitě velmi důležité, říká. A přiznává, že rodina ji skutečně podpořila až tehdy, když viděla, že to s podnikáním myslí opravdu vážně. Zpočátku ji spíše zrazovali. Manžel mi pomohl poté, co jsem firmu nastartovala, opravdu významně. Patří mu určitě dík. Ale byli to i další lidé, přátelé i méně blízcí známí, kteří mi záměrně nebo mimoděk podporu dávali. Podnikatelka přiznává, že spojit práci, rodinu a vlastní rozvoj se jí zatím daří dokonce lépe než v předchozím zaměstnání. Je to proto, že nyní mám jasněji dané priority, přestože můj přínos do rodinného rozpočtu se omezil. Rodina a manželství mají pro mne velkou hodnotu a nechci je ohrozit a zanedbat nad únosnou míru. Než jsem začala podnikat, dávala jsem více energie a času zaměstnání a navíc jsem se věnovala ještě i pedagogické činnosti. Tu jsem už se startem podnikání opustila. V naší domácnosti jsou do značné míry rozdělené úkoly, a to je dosti důležité pro zajištění chodu a jakési kvality. Čas od času je potřeba systém fungování rodiny a domácnosti optimalizovat. Blíží se jaro a s ním další úkoly - zahrada, tak se ukáže, zda můj momentální optimismus není pouze sezónní záležitostí.

10 LENKA SVOBODOVÁ Osobní trenérka O podnikání začala uvažovat před třemi lety. Tehdy Lenku Svobodovou zaujal inzerát v novinách, a tak napsala do Asistenčního centra, aby se dozvěděla více o tématech, která ji zajímala, zejména PR, marketing, daně a účetnictví. Nebyla jsem spokojená ve svém zaměstnání, chtěla jsem se osamostatnit, být sama svým šéfem a řídit svůj čas, říká Lenka Svobodová o motivaci ke vstupu do podnikání. Tehdy jí bylo devětadvacet let, byla svobodná a žila se svým přítelem. 6 v porovnání s ženami z jiných zemí, Lenka Svobodová odpovídá, že je to velmi individuální. Záleží na tom, z jakých poměrů žena i její partner pochází a jak umí skloubit práci s rodinou. Například oproti Skandinávii (Norsku) se s rovností žen v zaměstnání máme co učit, ale myslím, že se situace u nás v posledních letech zlepšila. Dnes je normální, aby žena byla úspěšnou podnikatelkou a zároveň matkou. Napsala jsem do Asistenčního centra a požádala o nabídku seminářů. Rozhodla jsem se, že zůstanu věrná oboru, který jsem vystudovala, a ve kterém jsem na Univerzitě pracovala a rozšířila jsem jej v podnikání o další související aktivity. Nyní už přes půl roku poskytuji služby v oblasti sportu - trenérství, školení, pořádání workshopů, wellnes víkendů, maratónu, vyjmenovává Lenka Svobodová současné aktivity. Uskutečnit její sen jí pomáhala rodina, kamarádi i partner. Stáli při mně, dodávali mi odvahu a v začátcích i finanční podporu, říká. O budoucnosti má Lenka Svobodová jasnou představu. Chtěla bych mít jednou vlastní studio zaměřené na prevenci inaktivity a na podporu zdravého životního stylu. Také bych chtěla získat další zkušenosti v zahraničí. Ráda bych, aby mě práce nejen naplňovala, ale i uživila, stejně jako moji rodinu, protože do budoucna bych chtěla mít i děti. Nyní s přítelem fungujeme, alespoň co se týče skloubení práce a osobního života, na bázi domluv a operativních akcí. Zatím mám dost času i na vlastní rozvoj. Považuji za důležité, nejen v podnikání, jak člověk dokáže plánovat a efektivně využívat svůj čas, organizovat, být flexibilní. Na otázku, zda to české ženy mají těžší, lehčí nebo stejné

11 PAVLÍNA FUCHSOVÁ Nebeské dortíčky Podnikatelský projekt Pavlíny Fuchsové se jmenuje Nebeské dortíčky. Chtěla jsem dokázat, že je možné vyrábět zdravější sladkosti, které jdou ruku v ruce s dnešním trendem zdravé a ekologické výživy. Viděla jsem, že v této oblasti je u nás díra na trhu. A tak jsem se v malém do této aktivity pustila asi před rokem a půl, i když to byl pro mě úplně nový obor, přijímala jsem soukromé objednávky, pekla jsem dortíčky a občas je prodávala na farmářských trzích. Pak jsem se přestěhovala a nyní hledám nové místo pro rozjezd podnikání ve větším měřítku v Brně, popisuje stručně svoji cestu Pavlína Fuchsová. Do Asistenčního centra přišla na doporučení na začátku roku 2011, pár měsíců před tím, než se podruhé stala maminkou a narodila se jí dvojčata. Dobře věděla, že s narozením dětí bude mít zpočátku hodně starostí, a tak se snažila získat v předstihu co nejvíce informací ohledně podnikání, PR, marketingu a daní a také o specifických potřebách souvisejících se zařízením větší potravinářské provozovny. Moje motivace byla získat co nejvíce informací a zároveň podpořit tento projekt, říká Pavlína Fuchsová. 7 schopnosti. Je důležité si čas pečlivě rozložit tak, aby nestrádalo podnikání, ale ani rodina, protože ta je vždy důležitější. Mám to štěstí, že přítel i rodina můj podnikatelský plán podporují a věří mi. Přítel je také podnikatel a od začátku mi dodával jak sebevědomí, tak i fyzickou pomoc při výrobě a rozvozu. Zda to české ženy mají těžší nebo jednodušší oproti zahraničním kolegyním, nechce moc Pavlína Fuschová posuzovat. Evropské ženy to mají určitě lehčí něž ženy ze zemí třetího světa, říká nakonec. Osobně mám zkušenost z Jihoafrické republiky, kde jsem již před pár lety podnikala, a tam mi přišla jednoduším legislativa. Počasí take hrálo obrovskou roli, jelikož jsem podnikala celý rok na trzích, což u nás není možné a projevuje se to i ve vyšších nákladech. Stát venku na Vánočních trzích v minus deseti není žádná zábava. Představu o tom, jak rozvíjet své podnikání a čeho dosáhnout, má mladá podnikatelka jasnou. Byla bych ráda, aby se můj produkt dostal na trh a našel si své stálé zákazníky. Ráda bych dodávala Nebeské dortíčky do obchodů a kaváren. Přes léto bych chtěla prodávat na trzích, jelikož mám ráda interakci s klienty. Za rok bych chtěla být v pozici, kdy se mi podnikání daří a rozvíjí se. Z hlediska logistiky ve smyslu zajištění chodu domácnosti Pavlína Fuchsová vidí dva důležité aspekty, a to že musíte mít především chápavého partnera a jako žena dobré organizační

12 SOŇA ŠEVČÍKOVÁ Příležitost ve stavebnictví Věřila jsem, že ve stavebnictví je možné se uplatnit, říká Soňa Ševčíková o své motivaci pro podnikání. A tak přišla do Asistenčního centra ještě před tím, než vstoupila do této pro ni staronové řeky. Rozhodla jsem se zůstat věrná svému oboru. V Asistenčním centru, o kterém mi první obecnou informaci dala kolegyně a následné informace a kontakty jsem se dozvěděla z internetu, kde jsem hledala radu a odpovědi na mnoho otázek a také podporu. 8 Je to náročné, ale při troše dobré vůle se všechno skloubit dá, dodává, když se zamýšlí nad skloubením práce, rodinného a osobního života. Soňa Ševčíková byla v podobné situaci jako mnoho žen ve středním věku, které jsou vdané, mají jisté zázemí a s životními zkušenostmi stojí před rozhodnutím, zda a jak začít novou kariéru. Chtěla jsem si vyzkoušet něco nového, posunout se o krok dál a přitom dělat svoji práci dobře ke spokojenosti objednatelů dnes, zítra i za rok, říká Soňa Ševčíková o své podnikatelské představě. Měla již z minulosti zkušenosti i s velkými a středními investičními projekty, do budoucna se však rozhodla zaměřit se na malé investory a pomáhat jim s investičními projekty menšího rozsahu a dalšími navazujícími službami, jako jsou například schvalování a posouzení projektové dokumentace, samotné zajišťování příslušných dokladů v rámci povolování staveb, komunikace s úřady, projednání majetkových vztahů, vypořádání pozemků a majetkoprávních vztahů v rámci přípravy i po realizaci staveb a podobně. S podnikáním jsem začala koncem roku 2009, na hodnocení je tedy zatím brzy, odpovídá na otázku, jak se situace zatím vyvíjí. Říká také, že v podnikání ji podpořilo celé nejbližší okolí, nejbližší rodina, rodiče, přátelé a také lidé z Asistenčního centra, kteří ji dodali odvahu. Jejich nadšení mi ukázalo cestu.

13 ZUZANA ŘEZÁČOVÁ LUKÁŠKOVÁ Centrum Mandala Přišla jsem do Asistenčního centra na jaře roku 2010 poté, co jsem si v tramvaji přečetla leták, který mě plně oslovil. Chtěla jsem realizovat svůj velký sen mít své vlastní terapeutické centrum. Přišla jsem tedy, abyste mi pomohli tento sen realizovat, odpovídá Zuzana Řezáčová Lukášková na úvodní otázky, jak se o Asistenčním centru dozvěděla a čím ji zaujalo. Ve svých sedmadvaceti letech se Zuzana Řezáčová Lukášková rozhodla zcela změnit svůj pracovní obor. Původně veterinární lékařka, která získala postgraduální vzdělání v oboru hygiena a technologie potravin, se nakonec rozhodla věnovat psychoterapii. Zjistila jsem, že mi více vyhovuje práce na projektech, které si vymyslím sama, kdy mě neubíjejí z mého pohledu nesmyslné úkoly a kdy si mohu rozvrhnout čas, jak potřebuji. To v zaměstnání obvykle nejde. Proto jsem hledala alternativu, která by byla přijatelná. Zvolila jsem cestu OSVČ v oboru osobního poradenství, říká začínající podnikatelka. 9 Její představa o dalším vývoji centra je taková, že by Centrum Mandala mělo být za rok plně samostatné, výdělečné a prostor plně využitý. Chtěla bych, aby v něm fungovaly nejen odpolední aktivity, ale také dopolední mateřské centrum. Za další roky bych chtěla, aby centrum mělo vlastní objekt (teď jsme v podnájmu) s dalšími dílnami a pracovnami, aby mohlo nabízet ještě širší sortiment služeb, přeje si Zuzana Řezáčová Lukášková. Můj manžel je mi velkou oporou, také mé kolegyně a kolega, dodává s tím, že v domácnosti pomáhá i slečna na úklid. Čas se snažím rozvrhnout tak, abych měla vždy alespoň jednu aktivitu denně pro sebe. Večer pracuji maximálně do devíti a po této hodině jsem doma se svým manželem a kočkami, dodává podnikatelka s úsměvem. Na adresu českých žen dodává: Myslím, že se české ženy pomalu osamostatňují a jsou čím dál sebevědomější a jistější, alespoň většinu mé klientely tvoří takovéto ženy. V současné době provozuje v centru Brna své vlastní terapeutické Centrum Mandala, které se od podzimu 2010 postupně rozjíždí. Pomalu se zabíhají aktivity, které jsou mezi lidmi úspěšné, a ty neúspěšné jsou nahrazovány jinými aktivitami. Asistenční centrum mi v tom hodně pomohlo - jednak s účetnictvím, ale také s nastavením cen (naučila jsem se vypočítávat je dle nákladů za loňský rok), trochu jsem vylepšila marketing a hlavně jsem se potkala se spoustou lidí, kteří mi ve vlastní realizaci pomohli, případně nasměrovali na další lidi, s nimiž dnes spolupracujeme. V současné době je ve fázi příprav zakládání neziskovky a založení mateřského centra, shrnuje hlavní kroky na cestě za svým snem Zuzana Řezáčová Lukášková.

14 LENKA BAKOVÁ Domácí skřítek Patří mezi ženy, které v roce 2009 začaly žít svůj nový podnikatelský příběh. Lenka Baková začala pomáhat s úklidem v domácnostech a ve firmách, ale také s drobnými domácími opravami, pečením cukroví a přípravou rodinných oslav, posečením trávníku nebo úpravou zahrady. Vystudovala jsem stavební fakultu, takže by se mohlo zdát, že jsem přešla mimo svůj obor. Nicméně do doby samostatného podnikání jsem se věnovala obchodu ve stavebním odvětví. A hledat domácnosti a nabízet služby, to vyžaduje notnou dávku obchodního ducha, říká s trochou nadsázky. Nicméně nové podnikání vzala zcela vážně. Do Asistenčního centra jsem poprvé přišla na podzim před dvěma lety. Chtěla jsem získat především informace a poradenství z oblasti práva. Věděla jsem, co chci, a hledala jsem způsob, jak se pustit do podnikání a také trochu podporu od ostatních žen, které ve stejné době začínaly stejně jako já, vzpomíná Lenka Baková. Na existenci Asistenčního centra ji upozornila pracovnice z Úřadu práce Brno-venkov, následně získala další informace na webových stránkách. Oslovila mne nabídka služeb, důležitá byla i bezplatnost, dodává o své hlavní motivaci. V Asistenčním centru Lenka Baková nejdříve konzultovala svůj podnikatelský záměr s odborníky. Udělala si také průzkum, který potvrdil, že poskytování služeb v domácnostech i firmách je životaschopným plánem. A tak se pustila do jeho realizace, připravila marketingové materiály a následně založila firmu Domácí skřítek, která působí v Brně a blízkém okolí. Mám první zaměstnance a hospodyňky na dohodu. A i přes to, že obecně se říká, že práce není, mám problém najít zodpovědné hospodyňky na úklid. V současnosti totiž převyšuje poptávka mé aktuální kapacity, shrnuje zkušenosti 10 z prvního roku podnikání. V současné době zvažuje, nakolik firmu rozšířit. Hledám klady a zápory podnikání v malém a velkém. Do roka bych však chtěla mít v této věci jasno a činit kroky odpovídající mému rozhodnutí, dodává. Lenka Baková je vdaná, má šestnáctiletého syna a v době, kdy se pustila do podnikání, jí do oslavy čtyřicetin chyběl nějaký ten rok. Podle jejích slov našla doma upřímnou podporu pro své rozhodnutí, byť nejdříve smíšenou s překvapením. Od inženýrky a bývalé manažerky v mezinárodní firmě se asi čekalo víc, než uklízení po domech. A tak to na začátku skutečně bylo! Jak si však vybudovat klientelu, než skutečně začít vlastníma rukama? Hospodyňky přišly, až když jsem měla možnost nabídnout jim práci na dva až tři dny týdně, dívá se reálně na situaci před rokem Lenka Baková. Přiznává, že pro skloubení práce a rodiny bylo důležité plánování času a určení priorit, co musí udělat hned, co dělat opravdu může a co chce. Během roku rozšířila Lenka Baková své aktivity i na lektorování manažerských dovedností, a tak si splnila další ze svých podnikatelských snů. Myslím si, že vždy záleží na chuti něco změnit, na energii, kterou vynakládáte, a na zázemí, které máte. To jsou věci, které ovlivňují výsledek práce. Věřím totiž v zákon zachování energie (jsem přece technik:-) a pokud energii vynakládám, tak se mi MUSÍ vrátit časem zpět, říká s úsměvem Lenka Baková.

15 ALENA JANÁKOVÁ Personalistika a Barvy života Oborem Aleny Janákové je personalistika. Věnovala se jí v minulosti, kdy byla v zaměstnaneckém poměru a pracovala v soukromé firmě, a zůstala práci s lidmi věrná i nyní, kdy se rozhodla začít ve svém oboru podnikat. Věnuji se náboru, výběru a vyhledávání zaměstnanců pro firmy a personálnímu poradenství v oblasti dalšího rozvoje zaměstnanců. Pracuji s personální diagnostikou Barvy života, se kterou mám bohaté zkušenosti, říká Alena Janáková, která tvrdí, že pro ženu v padesáti není jednoduché najít zaměstnání, a tak podnikání je jednou z dobrých alternativ, jak se uživit a dál se ve svém oboru rozvíjet. Oslovuji firmy různorodého zaměření s nabídkou možné spolupráce, navazuji kontakty, snažím se dobře zorientovat v oborech, ve kterých firmy podnikají. Na druhé straně si vytvářím databázi zajímavých uchazečů o zaměstnání, které mohu svým klientům nabídnout, shrnuje svoje současné aktivity Alena Janáková. Její cíl je jasný: vytvořit síť firem - stálých klientů, se kterými bude dlouhodobě spolupracovat v oblasti náboru, výběru a vyhledávání zaměstnanců, podílet se na plánování dalšího rozvoje nových zaměstnanců a naučit klienty pracovat s personální diagnostikou Barvy života. Tato diagnostická metoda pomůže odhalit více o chování nových zaměstnanců a umožní jim zacílit a plánovat jejich další rozvoj, říká personalistka o metodě, která pracuje se soubory slov a barev, využívá techniku barvově-slovních asociací a objektově komunikační analýzu vědomí. Chci se do budoucna věnovat poradenství nejen pro firmy, ale i pro jednotlivce, kteří chtějí poznat sebe sama komplexněji a využít toto sebepoznání k vlastnímu rozvoji, říká o spektru nabídky svých služeb. 11 Úvahy o samostatném podnikání a informace o existenci brněnského Asistenčního centra se poprvé protnuly v listopadu 2010, tedy v době, kdy Alena Janáková byla v rozhodovací fázi, co dál. Snažila jsem se pátrat po co největším množství informací, chodila jsem na akce Moravské asociace podnikatelek a manažerek, kde jsem získala doporučení od ředitelky Centrály Martiny Ježkové. Poprvé jsem přišla do Asistenčního centra v listopadu 2010 a tehdejší konzultace s Dagmar Matějkovou naprosto splnila mé očekávání, říká Alena Janáková. Nikdo do mého rozhodnutí podnikat nezasahoval, syn, který je sám výdělečně činný, vzal tuto skutečnost na vědomí, psychickou podporu jsem našla i u kamarádek a známých. Jsem v situaci, kdy už jsem odpovědná pouze sama za sebe a mohu si dovolit i trošku riskovat a dělat to, co mě baví. Mám chuť učit se nové věci, bez čehož nové podnikání vlastně ani dělat nejde.

16 MONIKA FIALOVÁ Mimibazar Schovávám si zajímavé výstřižky z novin, a tak jsem se dozvěděla z brněnského Metropolitanu o Asistenčním centru, vzpomíná Monika Fialová na dobu před dvěma lety. Byla jsem tehdy na rodičovské dovolené a chtěla jsem být připravena na dobu, kdy budu muset nastoupit do zaměstnání. Potřebovala jsem najít práci, kterou budu moci dělat doma. Při neustálém marodění mých dětí jsem si nedokázala představit, kdo by mě zaměstnal. Navíc bydlíme v oblasti s vysokou nezaměstnaností, takže jsem se chtěla vyhnout kontaktu s Úřadem práce, říká začínající podnikatelka. Byly to právě děti, které přivedly Moniku Fialovou k jejímu novému podnikatelskému záměru. Na rodičovské dovolené jsem řešila, jak s minimálními prostředky obléci tři rošťáčky. Oblečení, ze kterého vyrostli, jsem opět nabízela k prodeji. Z toho se zrodil plán na internetový obchod s dětským oblečením. A plán se pomalu začal realizovat. V únoru roku 2010 si Monika Fialová vyřídila živnostenský list a po skončení rodičovské dovolené v červnu má podnikání jako hlavní činnost. Letos jsem podávala první daňové přiznání, říká. Za rok bych chtěla kromě Mimibazaru, na kterém momentálně inzeruji, rozjet i svoje vlastní webové stránky. Jsou sice hotové, ale bohužel na ně nemám čas. V mém oboru se nedají stanovovat vzdálenější cíle. Jsem momentálně z velké části závislá na cenách zboží v Londýně, kde nakupuji zboží, na měnovém kurzu atd. Na každou změnu musím reagovat. Podnikání musím přizpůsobovat situaci, případně měnit sortiment. A hlavní cíl? Určitě se z toho všeho nezbláznit!, říká s úsměvem, přestože ne všichni nejbližší lidé z jejího okolí její podnikání podpořili. Pochopení u partnera jsem bohužel nenalezla, od podzimu se odstěhoval. Děti jsou ještě malé, zbytek rodiny 12 mne podporuje, říká upřímně. Ve smyslu zajištění chodu domácnosti jsou pro mne klíčové časté návštěvy mojí maminky. Díky tomu, že pracuji doma, jak jsem chtěla, se mohu věnovat dětem - jezdit s nimi na výlety, vodit je do kroužků atd. Na práci mi pak zbývají tři až čtyři hodiny dopoledne a pak večer, zhruba mezi devátou večer a druhou hodinou ranní. Na vlastní rozvoj již mnoho času není. Podle jejích slov je velmi důležité, zda partner situaci ustojí, zda ženu v jejím podnikání podporuje, pomáhá jí či nikoliv. Obecně však nechce posuzovat, zda to mají české ženy jednodušší oproti ženám v zahraničí. Každopádně určitě jsme na tom lépe, než v zemích, kde musí ženy překonávat více předsudků, říká Monika Fialová. Na otázku, v čem byly kurzy v Asistenčním centru přínosné, má podnikatelka jasnou odpověď: Kromě možnosti vzdělávání se tu odehrávala důležitá setkání. S ostatními podnikavými ženami jsme se vzájemně podporovaly a utvrzovaly v přesvědčení, že to zvládneme. Domů jsem jezdila nejen se spoustou nových informací, ale také nabitá energií. Chtěla bych za vše moc poděkovat, obzvláště paní Matějkové i celému týmu, díky kterému byla atmosféra setkání vždy příjemná a přátelská, hodnotí podnikatelskou podporu Monika Fialová.

17 Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu České republiky. Financováno z OP LZZ, projektu č. CZ.1.04/3.4.04/ Brno 2011

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Petra Koťátková, Lenka Omelková Inspirace k podnikání Co je cvičná firma, obsah kurzu, trocha

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/ Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Identifikace projektu Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 1. 6. 2015 Projekt je financován z

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL III. setkání, středa 13. dubna 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL I. setkání, středa 17. února 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com Vznik podnikatelského záměru Louise Harvey vystudovala práva na vysoké škole a dva roky pracovala jako praktikantka v jedné advokátní firmě v Belfastu. Práce ji však neuspokojovala. Toužila založit si

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012 Podporujeme ty, kteří pomáhají Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012 500 0 Lidé, jejich rozvoj, vzdělávání a začleňování do společnosti byli podpořeni částkou 50 miliard korun Vzniklo

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy

Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy reklama Trutnovinky» Zprávy» Aktuality Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy 23.11.2015 Aktuality čtenost 634 Trutnov - Firma Kasper Kovo a Střední průmyslová škola (SPŠ) v Trutnově

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Co teď a co potom? Jaké kroky mám udělat k úspěchu

Co teď a co potom? Jaké kroky mám udělat k úspěchu EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Co teď a co potom? Jaké kroky mám udělat k úspěchu PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Jak umím organizovat svůj čas Cvičení 1

Více

NEWSLETTER. Číslo 1, 2012 NOVÝM PRACOVNÍKŮM IICG POMŮŽE S ORIENTACÍ SPECIÁLNÍ UVÍTACÍ BALÍČEK

NEWSLETTER. Číslo 1, 2012 NOVÝM PRACOVNÍKŮM IICG POMŮŽE S ORIENTACÍ SPECIÁLNÍ UVÍTACÍ BALÍČEK inter ikea centre group NEWSLETTER Číslo 1, 2012 MILÍ PŘÁTELÉ, přinášíme vám první elektronický newsletter roku 2012 o novinkách developera Inter IKEA Centre Group Česká republika a Slovensko, který patří

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Dotazování podnikatelů - Slovensko

Dotazování podnikatelů - Slovensko Dotazování podnikatelů - Slovensko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo zástupce

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více