Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tomáš Šapovalov pro hudební klub v centru Prahy Bakalářská práce 2009

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a použité podklady a literaturu uvádím v přiloženém seznamu. Významným zdrojem informací pro mne byly informace z již fungujícího hudebního klubu. K dispozici jsem dostal rozpočtové náklady, provozní náklady a průběžné finanční výsledky. Vzhledem k velmi důvěrné povaze těchto informací nejsem oprávněn zveřejnit jejich zdroj. V Praze Tomáš Šapovalov

4 Anotace Tato práce zpracovává podnikatelský záměr pro provozování hudebního klubu v centru Prahy. V první části se zabývá teoretickým rozborem struktury podnikatelského záměru. Druhá část je praktická a zpracovává konkrétní reálný projekt. Účelem této práce je vypracování kvalitního podnikatelského záměru, na jehož základě se podaří získat investory pro popisovaný projekt. Annotation This work processes prospectus for music club in the centre of Prague. In the first part it analyses theoretic structure of prospectus. Second part is dediated to a practical elaboration of concrete project. The point of this work is to create a high-quality prospectus in order to get investors for this project.

5 Obsah Zadávací list... 2 Prohlášení... 3 Anotace... 4 Annotation... 4 Úvod... 8 Pro koho je podnikatelský záměr určen:... 9 Podnikatel... 9 Finanční instituce... 9 Investoři... 9 Zdroje veřejných dotací Zásady pro tvorbu kvalitního podnikatelského záměru Struktura podnikatelského záměru Konkrétní podnikatelský záměr pro reálný projekt Shrnutí Úvod a charakteristika Zvolená živnost právní forma Potřebné živnostenské listy: Název firmy, logo, sídlo Poslání projektu Účel podnikatelského záměru Projekt Fungování firmy Vedení podniku Místo podnikání Účetnictví Cíle podníkání Krátkodobé Dlouhodobé Šance a rizika SWOT analýza Průzkum trhu Analýza současného trhu a analýza odvětví Vývojové trendy a potenciál trhu Vymezení cílové skupiny Marketingový plán Tropicana card Tropicana card plus Karty Tropicana plus se dělí na 4 druhy: Akce pro držitele karet Tropicana plus Slevy na nápoje: Smazání účtu Akce pro všechny návštěvníky Welcome drink Slané občerstvení Special drink Truhla s pokladem Cenová politika Srovnání cen vybraných nápojů v našem podniku a u konkurence

6 Reklama, promotion Partneři Reklama Speciální akce Produkce Dodavatelé a logistika Prostory Vybavení a majetek Zaměstnanci DJ Tanečnice Barmani a barmanky Ochranka Obsluha výdeje karet, dobíjení a šatny Finanční prognóza a plán Rozpočet zahajovacích výdajů Rozpočet měsíčních nákladů Předpověď obratu Odhad tržeb Poplatky INTERGRAM Poplatky OSA Měsíční příjem ze vstupného Měsíční tržby, náklady na nákup zboží* Gastro promo Vstupní rozvaha Odpisy Odpisová skupina 1: Odpisová skupina 2: Splátka úvěru Plán tržeb, nákladů a zisku na 5 let Čistá současná hodnota pro všechny varianty Zhodnocení projektu Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy Nápojový lístek Mapa Fotografie prostoru

7 Úvod Podnikání je jistě zajímavou alternativou k možnosti být zaměstnán, ale rozhodně se nehodí pro každého. Soukromé podnikání v Československu bylo utlumeno během éry socialismu a návrat zaznamenalo po pádu železné opony a je třeba říct, že díky spoustě tehdejších podnikatelů, kteří buďto využívali nedostatky v právních normách nebo zcela cíleně podnikali nepoctivě získalo v očích mnoha lidí nálepku nepoctivosti. Dodnes se poctiví úspěšní podnikatelé musejí vypořádávat s označením podvodníků a zlodějů, kterého se jim dostává od méně úspěšných a závistivých spoluobčanů. Kdo se ale s touto typickou českou vlastností dokáže vypořádat, tomu se otevírá obrovské pole podnikatelských možností. Před rozhodnutím samostatně podnikat je třeba si pořádně rozmyslet všechny aspekty a dopady této činnosti. Pokud je člověk zaměstnancem, pravděpodobně se nestane přes noc milionářem, ale na druhou stranu pro něho práce začíná a končí podle rozvrhu pracovní doby. Jediným jeho úkolem je dobře odvézt svou práci a o vše ostatní se postará zaměstnavatel. Naopak podnikání je prací na opravdu plný úvazek. Dnešní doba již nenabízí neomezené možnosti prázdných míst na trhu, konkurence ve všech odvětvích je obrovská, banky neposkytují finance bezmyšlenkovitě jako v 90. letech. Proto je pro úspěch nutné obětovat část osobního života a volného času. Podníkání s sebou přináší obrovskou zodpovědnost, vysoké nároky a žádné jistoty. Výše zmíněná fakta požadují důkladnou vnitřní analýzu samotného budoucího podnikatele. Neméně důležitou a naprosto stěžejní částí je ale analýza samotného objektu podnikání. Každá nová myšlenka se může jevit jako zcela jasný podnikatelský trhák, ale pouze důkladná analýza všech důležitých faktů nám může napovědět, zda má šanci na úspěch v reálném světě. Proto by každé podnikání mělo začínat vypracováním podnikatelského záměru, který nám pomůže ujasnit cíl podnikání, zhodnotí počáteční situaci na trhu, náklady na vznik a provoz podniku, výnosy z podnikání a zformuluje dlouhodobou strategii. Pro zpracování kvalitního podnikatelského záměru je důležité opírat se o jasně formulovaná fakta, neboť neslouží pouze podnikateli k rozhodnutí zda podnikat či ne, ale na jeho základě podnikatel osloví banky a soukromé investory s žádostí o financování projektu, a poté záleží na kvalitě záměru, zda mu bude vyhověno či nikoliv. 8

8 Pro koho je podnikatelský záměr určen: Podnikatel Podnikatel je nejen autorem, ale zároveň i čtenářem svého vlastního podnikatelského plánu. Slouží mu k tomu, aby na jednom místě shrnul vše podstatné a vyjasnil si tak, co od podnikání očekává a co mu může nabídnout. Zároveň, pokud postupuje při psaní tohoto dokumentu systematicky, narazí na velké množství otázek, které musí zodpovědět. mu zároveň poslouží jako ucelený zdroj informací pro prezentaci projektu obchodním partnerům a investorům. Finanční instituce Situace v oblasti získávání finančních prostředků od finančních institucí se od počátku 90. let výrazně změnila. Dříve bylo možné získat finance prakticky na cokoliv, což pro banky znamenalo v mnohých případech velké ztráty. Dnes jsou schvalovací procesy pro půjčky a úvěry mnohem přísnější a jednotliví bankéře nesou z části osobní zodpovědnost za realizované finanční obchody. Proto je nutné bankéře přesvědčit o tom, že právě tento projekt má velkou šanci uspět. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr je prvním krokem k úspěšnému získání půjčky. Je nutné dodat, že samotný záměr zdaleka nestačí. Banky dnes zajímá zejména krytí jejich půjčky, svázanost podnikatele s objektem podnikání a množství vlastních investic. Čím vyšší je podíl vlastního kapitálu k požadované půjčce, tím vyšší je naděje na její získání. Investoři Investoři jsou zajímavou alternativou pro získání cizích finančních prostředků. Na rozdíl od finančních institucí většinou neposkytují finanční prostředky s pevně danou úrokovou mírou příp. dalšími poplatky, ale požadují podíl na zisku společnosti či konkrétního projektu. Úkolem podnikatele je investora přesvědčit, že takto investované peníze mu přinesou vyšší zisk než alternativní investice či uložení peněz. Investora je třeba přesvědčit o tom, že výnosy z projektu jsou vyšší než rizika, která projekt přináší a dokázat mu prezentovat 9

9 pravděpodobnost, s jakou se předpokládané výnosy a rizika naplní. Protože investor většinou dané oblasti podnikání rozumí méně než samotný podnikatel, zaměřuje se často na osobnost podnikatele a lidi okolo něho. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může v tomto ohledu odvést podnikateli velkou službu. Zdroje veřejných dotací V dnešní době existuje mnoho fondů, které poskytují dotace zejména malým a středním podnikatelům. Kromě zdrojů v ČR jsou dnes nejvýznamější fondy Evropské unie. Základem žádosti o dotaci je právě podnikatelský záměr, na jehož základě zodpovědné orgány hodnotí oprávněnost dotace, její schválení a případně množství poskytnutých prostředků. Pro získání dotací z fondů Evropské unie je dnes důležité zdůraznit přínos projektu pro region. Zásady pro tvorbu kvalitního podnikatelského záměru - přehlednost čtenář se musí v textu okamžitě orientovat - pravdivost vycházet musí z podložených údajů - věcnost musí se věnovat zásadním otázkám, neobsahovat slovní balast - srozumitelnost jasně a zřetelně definovat otázky a odpovědi na ně - reálnost zejména při odhadovaných a předpokládaných hodnotách - zohlednění rizika vnitřní a vnější rizika - orientace na trh 10

10 Struktura podnikatelského záměru 1 Shrnutí Základní představení projektu, slouží čtenáři podnikatelského záměru k vytvoření si obecné představy o projektu, kterým se zabývá. 2 Úvod a charakteristika Úvod popisuje zvolenou živnost, měl by obsahovat název firmy, logo a sídlo. Charakteristika by měla popsat poslání podniku, cíl projektu a účel vypracovaného podnikatelského záměru. 3 Podnik/projekt Tato část popisuje obsah podnikání, vstupní předpoklady, rozbor oboru podnikání. Také charakterizuje nabízené výrobky a služby, popis produktů a jejich přínos. Zde bychom také měli ujasnit organizačně-právní formu podnikání, stadia rozvoje firmy a její poslání. Fungování firmy Zde bychom měli upřesnit organizaci podniku, systém řízení a hierarchii, rozdělení odpovědnosti za jednotlivé činnosti, zajištění administrativy, účetnictví a ekonomie, marketingu. Dále popsat místo podnikání, prostor, otevírací dobu a další praktické informace. Cíle podnikání krátkodobé vybavení provozovny, získání stálé klientely, získání úvěru, příjem pracovníků, vyrovnaný rozpočet dlouhodobé otevřít další provozovnu, udržet podíl na trhu, přidat další podnikatelskou činnost, stabilizovat zisk 11

11 Šance a rizika (SWOT analýza) silné stránky slabé stránky příležitosti rizika 4 Průzkum trhu V této části se soustředíme na analýzu současného trhu v našem oboru podnikání, popíšeme vývojové trendy a odhadneme potenciál trhu. Důležité bude vymezit cílovou skupinu zákazníků, jejich potřeby a kupní sílu. Zhodnotíme konkurenci a určíme komparativní výhody naší firmy. 5 Marketingový plán Marketingový plán bude obsahovat prodejní strategii a zvolenou cenovou politiku. Důležitým faktorem je podpora prodeje, kterou bude tvořit reklama a partnerské speciální akce. S tímto je také spojen výběr vhodných distribučních cest. 6 Produkce výrobní plán V našem případě půjde o produkční plán, ve kterém je třeba zpracovat praktické informace, jakými jsou potřebné technologie, zajištění dodavatelů a logistiky, potřebné zázemí, stroje a přístroje, počáteční výdaje a potřební zaměstnanci. 7 Finanční prognóza a plán Finanční plán je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského záměru. Důkladně zpracované rozpočty zahajovacích a pravidelných měsíčních výdajů, předpokládaný finanční výsledek a cash flow jsou nejdůležitěšjími údaji k finančnímu zhodnocení projektu. 12

12 8 Časový harmonogram Tato část popisuje časovou návaznost a náročnost úkonů spojených s počátkem projektu. Od založení živnosti, přípravy podnikání, přes zajištění finančních zdrojů, místa podnikání a technologií až k zahájení vlastní činnosti. 9 Přílohy Součástí podnikatelského záměru by měly být všechny důležité přílohy, které není vhodné zahrnovat do textu samotného záměru, aby nedocházelo k jeho znepřehlednění. Zde může jít o potřebné certifikáty, mapy, propagační materiály, loga, smlouvy apod. Výše uvedená struktura podnikatelského záměru je poměrně podrobná, v praxi je možné podle konkrétního projektu některé body spojit či úplně vypustit tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal požadavku kvalitní analýzy daného projektu. 13

13 Konkrétní podnikatelský záměr pro reálný projekt Tropicana music club s.r.o. 14

14 Shrnutí Tento podnikatelský záměr zpracovává projekt hudebního a tanečního klubu v centru Prahy. Bar bude mít atmosféru karibského ostrova. Hudební skladbu bude tvořit zejména hudba 80. a 90. let, doplňovat ji bude taneční, česká a živá rocková muzika. Program jednotlivých večerů bude pravidelně střídat různá tématická zaměření.. Tato strategie by měla zaujmout zejména studenty vysokých škol a střední generaci, tématické večery potom i starší generaci. Důvodem je fakt, že tito lidé jsou ochotni za večerní zábavu utratit mnohem vyšší finanční částku než mladí lidé. Navíc podobných podniků je v Praze málo, o čemž svědčí nutnost rezervací v takto zaměřených klubech. Při získávání potřebných údajů budu vycházet ze svých dosavadních zkušeností a informací získaných od majitele podobného klubu v menším okresním městě. Vzhledem k tomu, že všechny jím poskytnuté informace jsou naprosto důvěrné a citlivé, nebudu v této práci tento klub konkretizovat, neboť jsem podepsal smlouvu o mlčenlivosti. Kapacita klubu bude 100 míst k sezení, dalších zhruba 200 lidí budu počítat jako kapacitu k stání. Večer, kdy bude kapacita zcela naplněna se v baru protočí cca 400 lidí. Protože samotný bar by nevydělal na nájem ve vybraném prostoru, bude prostor rozdělen do dvou částí podle pater. Ve spodním patře bude provozována restaurace jinou firmou. Toto řešení je trochu problematické, ale budou přijata opatření tak, aby bylo možné dělit náklady na provoz. V provozu budou všechny energie vedeny samostatně, vytápění bude společné. 15

15 Úvod a charakteristika Zvolená živnost právní forma Zvolenou právní formou je společnost s ručením omezeným. Hlavní provozovanou činností bude provoz hudebního klubu s reprodukovanou a živou hudbou, tématickými večery a speciálními akcemi. Potřebné živnostenské listy: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Hostinská činnost Pro získání této živnosti je třeba splnit zvláštní podmínky provozování živnosti. Ty se prokazují nejčastěji výučním listem nebo dokladem o ukončení studia v relevantním oboru. Pro tuto živnost bude proto stanoven odpovědný zástupce, který dané podmínky splňuje. Název firmy, logo, sídlo Název: Tropicana music club s.r.o. Logo: bude součástí tvorby webové prezentace a grafických podkladů v rámci počátečních nákladů Sídlo: dle aktuální situace Poslání projektu Provozování music clubu v centru Prahy Účel podnikatelského záměru Seznámení investorů s projektem a získání finančních prostředků pro jeho realizaci. 16

16 Projekt Fungování firmy Vedení podniku Ředitelem firmy bude majitel, ten povede celý klub. Jeho zástupcem bude provozní, který bude mít na starosti běžné fungování klubu, v čemž se tito dva budou vzájemně doplňovat. Všichni zaměstnanci budou podřízeni provoznímu, přičemž brigádníci na baru budou řízeni barmany. Majitel Provozní Barmani DJ s a tanečnice Ochranka Obsluha šatny a karet Brigádníci Místo podnikání Prostory klubu se nacházejí v Italské ulici, poblíž Václavského náměstí. V přízemí objektu se bude nacházet restaurace, klub je umístěn v patře nad ní. Toto místo je dobře dostupné veřejnou dopravou, parkování v této oblasti je omezené (rezidentní zóny). V blízkosti je dostupné parkoviště u hlavního nádraží. Otevřeno bude každý den v čase 18:00 5:00. 17

17 Účetnictví Vedením účetnictví bude pověřena externí firma, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Cíle podníkání Krátkodobé - získání finančních prostředků - získání vhodného prostoru do pronájmu - provedení stavebních úprav a vybavení klubu - zavedení informačního systému - akvizice zákazníků - dosažení vyrovnaného rozpočtu Dlouhodobé - stabilizace a optimalizace provozu - akvizice nových zákazníků a udržení stávajících - rozšíření partnerských organizací - dosažení ziskového rozpočtu Šance a rizika SWOT analýza SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Originální nápad Vysoký počet barů a klubů v Praze Kvalitní služby Zcela nový bar = nulový počet zákazníků Stálí zákazníci Finančně silná cílová skupina Příležitosti Hrozby Nová myšlenka Silná konkurence Na Prahu průměrná cenová hladina Všeobecně zmenšující se zájem o zábavu Spojení s restaurací Spojení se zajímavými partnery Tabulka 1, Šance a rizika SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování, zdroj informací: vlastní 1 18

18 Průzkum trhu Analýza současného trhu a analýza odvětví V současné situaci je v Praze velké množství hudebních klubů a barů, může se tedy zdát nerozumné pokoušet se tento trh rozšířit. Když se ale zaměříme pouze na podniky, které odpovídají hudebnímu zaměření plánovaného klubu, situace se změní. Těchto podniků na dobré úrovni je v Praze relativně málo a pro většinu z nich je nutná rezervace míst předem. Výběr podniků, které v současné době v Praze fungují a představují pro náš záměr relevantní konkurenci: Zlaté časy music bar Vladislavova 1, Praha 1 - v baru se hraje hudba od 60. let až po současnost Havana Club hudební klub Školská 16, Praha 1 - klub je zaměřen na latinsko-americkou hudbu Velmi jemný klub hudební klub Revoluční 1, Praha 1 - v klubu jsou tématické večery, taneční koncerty, karaoke večery Tyto podniky nebudeme analyzovat z hlediska síly konkurence. Spíše je využijeme jako inspiraci pro náš podnik, neboť jde o různorodé podniky, jejichž zaměření odpovídá našemu plánovanému programu. Vývojové trendy a potenciál trhu Současný trh je velmi rozsáhlý, nabídka různých klubů v Praze je obrovská. Přesto na trhu existuje potenciál pro další rozvoj. Zákazníci se profilují a vyhledávají jasně definovaný styl zábavy a hudební produkce. V oblasti, kterou budeme zjednodušeně nazývat oldies, dochází ke zvýšenému zájmu. Stálou klientelou jsou starší zákazníci, ale objevuje se nová výrazná skupina potenciálních zákazníků, a tou jsou vysokoškolští studenti. Na rozdíl od nedávné minulosti dnes většina z nich při studiu pracuje, a tak představují zajímavou, finančně silnou skupinu zákazníků. 19

19 Vymezení cílové skupiny Z hlediska věku se pokusíme zapůsobit nejvíce na zákazníky ve věku 20 let a starší. Potenciálně nejsilnější skupinou jsou pro nás lidi ve věku zhruba 25 až 30 let, protože většina z nich už je finančně zaopatřená a zároveň si udržuje chuť navštěvovat hudební akce. Díky pravidelně dodržovaným tématickým zaměřením jednotlivých večerů si můžeme dovolit zacílit na více skupin potenciálních zákazníků. Den v týdnu Rozdělení tématických zaměření a jejich cílové skupiny Zaměření / akce Cílová skupina Vstupné Pondělí Živé koncerty Fanoušci rockové hudby Úterý Oldies, rock a československá muzika a začínajících skupin VŠ studenti, starší zákazníci v Kč Zdarma 50,- Středa Karaoke večer 50,- Čtvrtek Večer filmových premiér Filmoví fanoušci, Pátek Sobota Taneční hudba, latinskoamerické rytmy, oldies Oldies, rock a československá muzika spolupráce s multikinem VŠ studenti, mladší zákazníci VŠ studenti, starší zákazníci Zdarma nebo 300,- 100,- 100,- Neděle Karaoke večer Zdarma Tabulka 2, Rozdělení tématických zaměření a jejich cílové skupiny, zdroj: vlastní zpracování, zdroj informací: vlastní 2 20

20 Marketingový plán Protože budeme čelit velké konkurenci, musíme zákazníky oslovit něčím originálním. Plánem je vytvořit široký okruh zákazníků, kteří k nám budou chodit pravidelně. K tomu je budeme motivovat výhodami, které z opakovaných návštěv plynou. Ovšem samotné výhody a odměny zdaleka nestačí. V první řadě se zaměříme na kvalitu poskytovaných služeb. V této oblasti nesmíme dělat kompromisy a musíme se snažit poskytovat nejlepší možný servis. Požadavek vysoké kvality služeb se odrazí v cenové hladině prodávaného zboží. Jelikož necílíme na finančně slabou cílovou skupinu, nebude to znamenat problém. Chceme jednoznačně oslovit zákazníky, kteří dokáží ocenit kvalitu a originalitu. Tropicana card V klubu nebude možné platit penězi. Každý zákazník bude mít možnost si u vstupu zakoupit speciální kartu, na kterou si uloží peníze. Vstupné a všechny nákupy uvnitř klubu potom hradí z této karty. Pevné terminály pro platbu budou umístěny na baru, zaměstnanci budou disponovat přenosnými terminály pro obsluhu u stolů. Použití tohoto systému má několik výhod. Celá transakce je velmi jednoduchá a rychlá, dojde tedy ke zrychlení obsluhy. Zároveň se eliminuje styk zaměstnanci s penězi, takže nehrozí riziko krádeží. Tropicana card bude zapojena do informačního systému, takže bude možné evidovat historii nákupů pro případnou kontrolu, vytištění účtu apod. Tropicana card plus Tropicana card plus bude karta vydávaná na jméno a bude opatřena fotografií. Tato karta přinese svému majiteli mnoho výhod: - levnější vstup na akce - slevu na nápoje závislou na předchozí konzumaci - zapojení do pravidelných soutěží 21

21 Karty Tropicana plus se dělí na 4 druhy: - Tropicana plus bronz (tento statut zákazník získá automaticky) - Tropicana plus silver (tento statut zákazník získá, pokud za posledních 30 dní navštívil náš klub alespoň 4x) - Tropicana plus gold (tento statut zákazník získá, pokud za posledních 30 dní navštívil náš klub alespoň 8x) - Tropicana plus black (tato karta slouží pro marketingové účely a zahrnuje 100% slevu na veškerou nabídku) Akce pro držitele karet Tropicana plus Slevy na nápoje: Slevy na nápoje ve výši 5% pro kartu typu bronz, 10% pro kartu typu silver a 15% pro kartu typu gold.touto akcí chceme nalákat zákazníky k pravidelným návštěvám. Smazání účtu Každý večer o půlnoci bude vylosována jedna Tropicana card plus, u níž bude vymazána dnešní útrata a utracené peníze budou připsány zpět. I tato akce bude odstupňována podle typu karty. U karty bronz bude smazáno 33% útraty, u karty silver 66% útraty a u karty gold 100% útraty. Akce pro všechny návštěvníky Welcome drink Na páteční a sobotní akce bude součástí vstupu welcome drink pro každého návštěvníka. 22

22 Slané občerstvení Pro návštěvníky bude k dispozici slané občerstvení zdarma. Malé porce chipsů, arašídů, oříšků apod. budou součástí každé větší objednávky a také volně k dispozici na baru. Investice do těchto pochutin, které podporují chuť pít, se vrátí zvýšenou konzumací nápojů. Special drink Povinností provozního managera bude sledovat zákazníky, jak přímo v klubu, tak v informačním systému. Podle svého uvážení pak bude mít možnost vybraným zákazníkům poskytnout určité množství nápojů zdarma. Všechny 3 výše uvedené akce jsou dnes poměrně neobvyklé, o to více dokáží zákazníky příjemně překvapit. Cílem je zvýšit spokojenost zákazníků a docílit toho, aby se do klubu rádi vraceli. Truhla s pokladem Součástí interiéru klubu bude velká prosklená truhla, která bude obsahovat peníze, lahve s alkoholem a další odměny. Truhla bude uzamčena zámkem, ke kterému bude pasovat 1 klíč. Klíčů bude k dispozici 200. Každý večer bude několikrát náhodně příležitost zakoupit si klíč za 20,- Kč a zkusit štěstí. Všechny vybrané peníze se přidávají k obsahu truhly. Pokud se v daný večer nepodaří nikomu truhlu otevřít, bude do ní přidáno 500,- Kč, případně ceny od partnerů. Šance na výhru je záměrně nízká, aby došlo k akumulaci velké výhry. Cenová politika Cenová politika bude odrážet složení cílové skupiny zákazníků. Snažíme se vybudovat podnik pro zákazníky, pro které je úroveň zábavy, prostředí klubu a kvalita služeb důležitější než ceny. Cílem cenové politiky je eliminovat nemajetné zákazníky a zároveň si udržet potenciálně zajímavou skupinu vysokoškolských studentů, pro které jsou ceny důležité. Z této skupiny bychom chtěli vychovat zákazníky, kteří se do klubu budou vracet i v budoucnosti. 23

23 Z tohoto důvodu budeme nabízet běžné a oblíbené produkty za lehce nadprůměrné ceny a nabídka bude doplněna o kvalitní a dražší produkty, abychom uspokojily potřeby i majetnějších zákazníků. Srovnání cen vybraných nápojů v našem podniku a u konkurence Klub Club Tropicana Havana Club Zlaté časy Velmi jemný klub Nápoj Ceny v Kč Nealkoholické nápoje 0,33l Minerálka ,2l Cola ,25l Red bull Horké nápoje Espresso Capuccino Čaj ,5l Pilsner Urquell 40 x 40 x 0,5l Krušovice 12 X x x 30 0,5l Stella Artois X 50 x x 0,3l Corona x 0,3l Hoegaarden x 40 0,5l Staropramen granát X 50 x x 0,3l Nealko pivo Pivo Tvrdý alkohol 0,04l Vodka ,04l Brandy x x 0,04l Whisky ,04l Fernet 50 x Tabulka 3, Srovnání cen vybraných nápojů v našem podniku a u konkurence, zdroj: vlastní zpracování; zdroj dat: nápojové lístky jednotlivých klubů 3 Z uvedené tabulky je patrné, že naší cenové hladině z konkurence nejlépe odpovídá hudební klub Zlaté časy. Havana Club má cenovou hladinu vyšší a to by mohlo odradit skupinu zákazníků, pro které je cena nápojů důležítá, tedy např. někteří vysokoškolští studenti. Naopak Velmi jemný klub má cenovou hladinu nižší, ale toutu 24

24 cestou se vydat také nechceme, neboť tento klub navštěvují i zákazníci, kteří nechtějí utrácet a snižují tak průměrnou tržbu. Reklama, promotion Partneři Oldies radio Olympic S rádiem Olympic bude navázána spolupráce formou partnerství. Na rádiu budeme mít zaplacený balík měsíční reklamy. K němu dostaneme od rádia bonus v podobě několika spotů zdarma. V klubu bude umístěna velkoplošná reklama na rádio a několikrát měsíčně budou oldies diskotéky provádět moderátoři rádia. Cinema City Czech s.r.o. Díky umístění klubu se bude spolupráce týkat multiplexu CC Flora. Každý týden bude po dohodě s kinem a distributory vybrán film, na který se bude vztahovat speciální premiérový večer. Půjde o představení hraná kolem 18 hodiny, aby končila kolem 20. Se vstupenkou z tohoto představení získají návštěvníci vstup zdarma na večer filmových premiér. Tato spolupráce budou formou barteru. Kino získá zdarma dárek pro své zákazníky a reklamu v klubu a na našich reklamních materiálech. Výměnou získáme reklamu v prostorech multikina a na reklamních materiálech společnosti AHOLD Czech Republic a.s. Jelikož společnost Ahold provozuje supermarket Albert v paláci Flora, stane se partnerem Nocí filmových premiér. Jeho úlohou bude poskytování potravin na raut, výměnou bude uveden jako partner akce na reklamních materiálech. McDonald s ČR, spol. s. r.o. Společnost McDonald s by se měla stát partnerem Nocí filmových premiér a poskytovat občerstvení. McDonald s bude uveden jako partner akce na reklamních materiálech. Motivací by měl být i fakt, že jejich konkurent KFC se podobným způsobem podílí na akcích řetězce multiplexů Palace Cinemas. 25

25 Aerofilms, s.r.o.; Atypfilm, s.r.o.; MAGIC BOX, a.s. divize Bioscop; Bontonfilm, a.s.; Cinemart, a.s.; Falcon, a.s.; Hollywood C.E., s.r.o.; Intersonic s.r.o.; Palace Pictures; SPI International Czech republic s.r.o.; Warner Bros. Entertainment s.r.o. Filmoví distributoři budou podporovat Noci filmových premiér poskytováním reklamních materiálů k premiérovým filmům (trička, kšiltovky, plakáty apod.) a starších filmových titulů na DVD. Bohemia Sekt, a.s. Společnost Bohemia Sekt se stane partnerem klubu. V klubu bude umístěná velkoplošná reklama, dále bude společnost partnerem některých akcí. Ze strany společnosti bude poskytována sleva na odebírané zboží a poskytování reklamních produktů pro potřeby klubu. Reklama Reklamní bloky na Oldies radiu Olympic Reklama na rádiu Olympic bude zaměřená na dopolední hodiny, kdy ho poslouchají lidé v práci. Spoty budou upozorňovat na akci konanou týž den. Reklamní letáky rozdávané brigádníky Reklamní letáky budou distribuované ve stanicích metra, na zastávkách MHD a na dalších frekventovaných místech zejména před zahájením provozu a v prvních týdnech fungování klubu. Reklamní plakáty a letáky distribuované do vysokých škol Studenti vysokých škol tvoří jednu z našich cílových skupin a všechny vysoké školy nabízejí prostory pro inzerci. Starost o plakáty a letáky na školách bude přenechána brigádníkům. Reklama ve vozech metra Reklamní plakáty budou umístěny ve vozech metra na trasách A a C. 26

26 Plakátovací kampaně Vylepovány budou plakáty s měsíčním programem a upoutávky na zajímavé akce. Tyto kampaně budou přenechány agentuře zabývající se výlepem plakátů, aby byl výlep kvalitní a vyhnuli jsme se černým výlepům. Inzerce v časopisech Houser a Metropolis Reklama v reklamním prostoru společnosti Cinema City bude doplněna samostatně umístěnou reklamou a placenými PR články. Reklama v multiplexech Cinema City Speciální akce Noc filmových premiér Akce konaná každý čtvrtek v návaznosti na aktuální filmové novinky. Akce se bude vztahovat na promítání jednoho určitého filmu v Cinema City Flora, kdy návštěvníci, kteří se prokáží platnou vstupenkou na toto představení, budou mít vstup zdarma. V rámci akce bude připraven raut a vybrané nápoje (točené pivo, rozlévané víno a nealko) budou podávány zdarma od otevření do 23 hodin. V rámci filmové premiéry budou probíhat soutěže o ceny, které věnují filmoví distributoři k právě uváděnému filmu. Noc mladých talentů Každé pondělí budou v klubu hrát živě mladé nadějné kapely. Věříme, že tento koncept si najde své fanoušky. Večer bude pojatý formou soutěže, kdy vystoupí celkem 3 kapely, z nichž vítězná získá finanční odměnu. Každá kapela s sebou jistě přivede skupinu svých fanoušků. Vstup na tuto akci bude zdarma, takže kromě fanoušků živé hudby jistě přiláká i další návštěvníky. 27

27 Produkce Dodavatelé a logistika Hlavními dodavateli budou společnosti zajišťující zásobování nápoji. U piva bude dodavatelem přímo pivovar Pilsner Urquell, nealko nápoje zajistí společnost Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., alkoholické nápoje, drobné pochutiny a další zboží bude dodáváno některou z firem specializujících se na tuto činnost. Tato firma bude vybrána až při realizaci projektu, neboť na trhu stále dochází ke změnám, tyto firmy nabízejí podobné služby se srovnatelnými náklady, takže by bylo zbytečné se tímto výběrem zaobírat v tomto plánu. Prostory Logistika pro náš provoz nepředstavuje žádný problém, neboť veškerý dovoz zboží zajistí dodavatelé. Pro náš podnikatelský záměr jsou prostory velmi důležité. Prostor musí být v centru Prahy, dobře dostupný hromadnou dopravou. Zcela zásadní je, aby bylo možné v místě provozovat hudební klub s dlouhou provozní dobou. Proto musí dojít k porověření zvukové izolace a zjištění místních podmínek, aby nemohlo dojít k uzavření podniku z důvodu překračování zvukových limitů. Vybavení a majetek Dlouhodobé vybavení klubu představuje především audiovizuální technika. Ta bude zčásti nakoupena a zčásti pronajata. Vybavení baru, jako jsou lednice, výčepní zařízení, ledovač apod. bude poskytnuto výrobci a dodavateli alkoholu, stejně jako sklenice a další nádobí. Tato praxe je dnes naprosto běžná a není proto nutné většinu vybavení nakupovat. 28

VÍNO. Lambrusco 0,75l 140,-Kč Ţvýkačky 20,- Kč Porto tawny 0,1l 70,- Kč Sušenky dle nabídky 16,- Kč Tabákové výrobky dle nabídky.

VÍNO. Lambrusco 0,75l 140,-Kč Ţvýkačky 20,- Kč Porto tawny 0,1l 70,- Kč Sušenky dle nabídky 16,- Kč Tabákové výrobky dle nabídky. NÁPOJOVÝ LÍSTEK NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ NÁPOJE 0,2l 0,3l 7g Cola 16,- Kč 24,- Kč Espresso,mlíčko 30,- Kč Cola light 16,- Kč 24,- Kč Cappuccino 34,- Kč Fanta 16,- Kč 24,- Kč Vídeňská káva 34,- Kč Tonic

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

Speciální nabídka Slivovic

Speciální nabídka Slivovic Aperitivy 0,05 l Campari 40,- 0,10 l Cinzano (dle nabídky) 40,- 0,10 l Martini (dle nabídky) 40,- 0,20 l Aperoll Spritz (aperoll, prosecco, perlivá voda) 62,- Speciální nabídka Slivovic 0,04 l Fleret Valašská

Více

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč , U Černý plíce 10 cl Martini Bianco 52,- Kč 10 cl Martini Rosso 52,- Kč 10 cl Martini Extra Dry 52,- Kč 10 cl Campari Bitter 60,- Kč 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč 4 cl Captain

Více

APERITIVY. TUZEMSKÉ DESTILÁTY A LIKÉRY 4 cl

APERITIVY. TUZEMSKÉ DESTILÁTY A LIKÉRY 4 cl APERITIVY 8 cl Martini Bianco... 39,- kč 8 cl Martini Dry... 39,- kč 8 cl Martini Rosso... 39,- kč 4 cl Campari... 39,- kč 10 cl Crodino italský nealkoholický aperitiv... 39,- kč TUZEMSKÉ DESTILÁTY A LIKÉRY

Více

G I N 4 C L. Baileys... 60,- Kč Grand Marnier C. Rouge... 90,- Kč Southern Comfort... 60,- Kč

G I N 4 C L. Baileys... 60,- Kč Grand Marnier C. Rouge... 90,- Kč Southern Comfort... 60,- Kč A P E R I T I V Y Martini Bianco / Rosso / Dry............................8 cl.......... 60,- Kč Campari bitter..........................................5 cl.......... 50,- Kč Sherry Sandeman Medium Dry.........................4

Více

Nápojový lístek. APERITIVY 0,1 Martiny, Cinzano bianco, rosso, dry 45,- 0,1 Bitter 45,- 0,05 Campari 40,- 0,1 Campari 79,-

Nápojový lístek. APERITIVY 0,1 Martiny, Cinzano bianco, rosso, dry 45,- 0,1 Bitter 45,- 0,05 Campari 40,- 0,1 Campari 79,- Nápojový lístek APERITIVY 0,1 Martiny, Cinzano bianco, rosso, dry 45,- 0,1 Bitter 45,- 0,05 Campari 40,- 0,1 Campari 79,- SHERRY a PORTSKÉ 0,05 Sherry Sanderman mediu, dry 39,- 0,05 Portské 45,- SEKT,

Více

Teplé nápoje. 100% Arabica... 36,- Čokoláda mini... 4,- 1050 7 g Espresso Julius Meinl 1862 premium

Teplé nápoje. 100% Arabica... 36,- Čokoláda mini... 4,- 1050 7 g Espresso Julius Meinl 1862 premium Pivo 1001 0,50 l Staropramen světlý 10............... 28,- 1002 0,30 l Staropramen světlý 10............... 22,- 1003 0,40 l Granát polotmavé 12................ 30,- Jedinečný ležák typické granátové barvy

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

Restaurant Černý medvěd Jakubské nám. 1, 602 00 Brno www.cerny-medved.cz, tel. 542 210 054, 604 833 999. Nápojový lístek. Drink card Getränkekarte

Restaurant Černý medvěd Jakubské nám. 1, 602 00 Brno www.cerny-medved.cz, tel. 542 210 054, 604 833 999. Nápojový lístek. Drink card Getränkekarte Nápojový lístek Drink card Getränkekarte Aperitivy / Aperitif / Apperitif 0,04l Portské víno white, ruby 55,- 0,1l Martini Bianco, extra dry, ruby 55,- 0,04l Campari bitter 45,- 0,04l Sandeman sherry 50,-

Více

1. MARGARITA 134,- 2. FUNGI 144,- 3. INGLESIA 169,- 4. SALAME 169,- 5. ŠUNKOVÁ 154,- pomodoro, sýr, rajčata, mozzarella 8.

1. MARGARITA 134,- 2. FUNGI 144,- 3. INGLESIA 169,- 4. SALAME 169,- 5. ŠUNKOVÁ 154,- pomodoro, sýr, rajčata, mozzarella 8. PIZZA 1. MARGARITA 134,- pomodoro, sýr 2. FUNGI 144,- pomodoro, sýr, žampiony 3. INGLESIA 169,- pomodoro, sýr, angl. slanina 4. SALAME 169,- pomodoro, sýr, salám 5. ŠUNKOVÁ 154,- pomodoro, sýr, šunka 6.

Více

Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát...

Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát... Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát... KÁVY ORGANICA EKO DARK ROAST (BIO FAIR TRADE) 7,5 G Ristretto (extra malá káva 20 ml)...30 Kč Espresso (malá káva 35 ml)...30 Kč Espresso lungo (espresso

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK PIVO DOMÁCÍ LIMONÁDY

NÁPOJOVÝ LÍSTEK PIVO DOMÁCÍ LIMONÁDY NÁPOJOVÝ LÍSTEK PIVO PILSNER URQUELL, ČEPOVANÉ 25 Kč RADEGAST 12, ČEPOVANÉ 18 Kč 30 Kč KOZEL 11, ČEPOVANÉ 15 Kč 25 Kč KOZEL 10, ČEPOVANÉ 12 Kč 20 Kč BIRELL SVĚTLÝ, POLOTMAVÝ, SKLO 0,5L KINGSWOOD APPLE

Více

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu Lázeňská restaurace je umístěna v historicky významné vile Vlasta, postavené, na objednávku majitele pražské velkopekárny Vendelína Máchy, podle projektu zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry.

Více

Degustační, zážitkové menu

Degustační, zážitkové menu Degustační, zážitkové menu výběr z předkrmů 100g Zvěřinová paštika servírovaná s brusinkami a chlebem 100g Jihočeský kapr na smetaně s krajícem dačického chleba 100g Zvěřinová sekaná po domácky upečená,

Více

jídelní lístek hotel adam****

jídelní lístek hotel adam**** jídelní lístek hotel adam**** WWW.HOTELADAM.CZ Nealkoholické nápoje v lahvi Non-alcoholic bottled drinks 0,25 Pepsi...36,- 0,25 Pepsi Light...36,- 0,25 Mirinda...36,- 0,25 7Up...36,- 0,25 Canada Dry...36,-

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA APERITIVY

ROZLÉVANÁ VÍNA APERITIVY ROZLÉVANÁ VÍNA Veltlínské zelené, cabinet 0.15l 120,-Czk 2010, Vinařský dům-vinohrad, Horní Věstonice Chardonnay Premium Pálava, 0.15l 160,-Czk pozdní sběr 2008, Vinařský dům-vinohrad, Horní Věstonice

Více

Nápojový lístek KÁVA. Vídeňská káva. Alžírská káva /Espresso, vaječný koňak, šlehačka/

Nápojový lístek KÁVA. Vídeňská káva. Alžírská káva /Espresso, vaječný koňak, šlehačka/ Nápojový lístek KÁVA Espresso 35,-Kč Capuccino 39,-Kč Turecká káva 35,-Kč Vídeňská káva 45,-Kč Caffé au Lait 45,-Kč Ledová káva 54,-Kč Alžírská káva 65,-Kč /Espresso, vaječný koňak, šlehačka/ Irská káva

Více

Nápojový lístek. Krušovice 10 17,- 27,- 54,- Mušketýr 11 (nefiltr) 25,- 35,- 70,- Krušovice 12 27,- 37,- 74,-

Nápojový lístek. Krušovice 10 17,- 27,- 54,- Mušketýr 11 (nefiltr) 25,- 35,- 70,- Krušovice 12 27,- 37,- 74,- Nápojový lístek Točená piva 0,3l 0,5l 1l Krušovice 10 17,- 27,- 54,- Mušketýr 11 (nefiltr) 25,- 35,- 70,- Krušovice 12 27,- 37,- 74,- Pivní speciál (dle aktuální nabídky) 29,- 39,- 78,- Černé pivo 24,-

Více

www.motelzeleznehory.cz 0,33 l Česnečka FLAMENDR 32,- (šunka, sýr, vejce, chlebové krutony) 2 ks Ďábelská Topinka 60,- (Pikantní mas.

www.motelzeleznehory.cz 0,33 l Česnečka FLAMENDR 32,- (šunka, sýr, vejce, chlebové krutony) 2 ks Ďábelská Topinka 60,- (Pikantní mas. 0,33 l Česnečka FLAMENDR 32,- (šunka, sýr, vejce, chlebové krutony) 2 ks Ďábelská Topinka 60,- (Pikantní mas.směs, sýr) 3 ks Míchaná vejce se slaninou 35,- 150 g Sýrová mísa 85,- 220 g Obložený talíř 69,-

Více

KLASIK MENU ČESNEČKA 39,- ŠUMAVSKÁ TOPINKA 59,- VEPŘOVÝ ŘÍZEK, ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY, KYS. OKURKA 139,- SMAŽENÝ SÝR, HRANOLKY, TATARSKÁ OMÁČKA 119,-

KLASIK MENU ČESNEČKA 39,- ŠUMAVSKÁ TOPINKA 59,- VEPŘOVÝ ŘÍZEK, ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY, KYS. OKURKA 139,- SMAŽENÝ SÝR, HRANOLKY, TATARSKÁ OMÁČKA 119,- jídelní lístek KLASIK MENU ČESNEČKA 39,- ŠUMAVSKÁ TOPINKA 59,- VEPŘOVÝ ŘÍZEK, ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY, KYS. OKURKA 139,- SMAŽENÝ SÝR, HRANOLKY, TATARSKÁ OMÁČKA 119,- MIX TŘÍ SÝRŮ, FARMÁŘSKÉ BRAMBORY, TATARSKÁ

Více

Nápojový lístek. Vzhledem k nepravidelnému provozu je nabídka přizpůsobována momentálním možnostem provozovny

Nápojový lístek. Vzhledem k nepravidelnému provozu je nabídka přizpůsobována momentálním možnostem provozovny aperitiv campari bitter 0,1l 70 Kč cinzano, martini 0,1l porto sandeman ruby 0,1l 100 Kč porto sandeman white 0,1l 80 Kč víno a sekt rozlévané (A=12) chardonnay habán.sklepy 0,1l 25 Kč rulandské šedé,

Více

DĚKUJEME VÁM, café NONA. Moučníky, dorty, poháry a drobné občerstvení podle denní nabídky

DĚKUJEME VÁM, café NONA. Moučníky, dorty, poháry a drobné občerstvení podle denní nabídky OMLOUVÁME SE VŠEM ZÁKAZNÍKŮM, ALE V DOBĚ PŘED PŘEDSTAVENÍM A O DIVADELNÍ PŘESTÁVCE NEMŮŽEME VZHLEDEM K VELKÉMU POČTU HOSTŮ PODÁVAT NA BARU JÍDLA A NÁPOJE, KTERÉ JSOU ČASOVĚ NÁROČNÉ NA PŘÍPRAVU. PROSÍME

Více

Dejte si u nás něco...

Dejte si u nás něco... Dejte si u nás něco... Letní terasa nabízí kromě posezení i možnost zapůjčení stolního grilu. Vše potřebné k pořádné grilovačce zajistíme, připravíme a následně uklidíme. Vy pouze grilujete, bavíte se

Více

Nápojový lístek. APERITIVY 0,1 Martiny, Cinzano bianco, rosso, dry 50,- 0,1 Campari 80,- 0,1 Prosecco 45,-

Nápojový lístek. APERITIVY 0,1 Martiny, Cinzano bianco, rosso, dry 50,- 0,1 Campari 80,- 0,1 Prosecco 45,- Nápojový lístek APERITIVY 0,1 Martiny, Cinzano bianco, rosso, dry 50,- 0,1 Campari 80,- 0,1 Prosecco 45,- Aperol spritz míchaný letní svěží nápoj Aperol+Prosecco+soda +led 80,- SHERRY a PORTSKÉ 0,04 Sherry

Více

FILICORI ZECCHINI - KÁVOVÝ LÍSTEK LIST OF COFFEE BEVERAGES. Jediná káva na českém trhu s certifikátem nejvyšší kvality L Espresso Italiano

FILICORI ZECCHINI - KÁVOVÝ LÍSTEK LIST OF COFFEE BEVERAGES. Jediná káva na českém trhu s certifikátem nejvyšší kvality L Espresso Italiano KÁVA & TEPLÉ NÁPOJE FILICORI ZECCHINI - KÁVOVÝ LÍSTEK LIST OF COFFEE BEVERAGES Jediná káva na českém trhu s certifikátem nejvyšší kvality L Espresso Italiano ESPRESSO klasické, silné, malé nebo velké espresso

Více

Mefisto cafe & music bar. Karolíny Světlé 139, Kolín 1, 280 01 tel.: (+420) 321 672 632 e-mail: mefistocafe@seznam.cz www.mefistocafe.

Mefisto cafe & music bar. Karolíny Světlé 139, Kolín 1, 280 01 tel.: (+420) 321 672 632 e-mail: mefistocafe@seznam.cz www.mefistocafe. menu mefisto café Mefisto cafe & music bar Karolíny Světlé 139, Kolín 1, 280 01 tel.: (+420) 321 672 632 e-mail: mefistocafe@seznam.cz www.mefistocafe.cz Káva Piazza d Oro 7g Mefisto Cafe (alkoholické)

Více

24 Kč 42 Kč / 79 Kč 47 Kč / 91 Kč 47 Kč / 91 Kč

24 Kč 42 Kč / 79 Kč 47 Kč / 91 Kč 47 Kč / 91 Kč NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 0,33 l Limonády (Malinovka, Révona, Arotonic, Kofola) 0,33 l Mošt jablečný 0,75 l Mattoni Grand perlivá 0,33 l Mattoni Grand jemně perlivá,perlivá,neperlivá 0,75 l Aquila Aqualinea

Více

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE KÁVA Vysoce kvalitní káva navazující na tradici italského jména Lamborghini, pražená na severu Itálie. Tonino Lamborghini patří ve světě kávy mezi zavedené značky. Kvalitní směs 70% arabiky a 30% robusty

Více

Vinný lístek / Wine List

Vinný lístek / Wine List Vinný lístek / Wine List Bílé víno rozlévané / White wine by the glass Veltlínské zelené, vinařství Baloun, Velké Pavlovice, 0,1l 35,- Rulandské šedé, vinařství Sedlák, Velké Bílovice, 0,1l 55,- Růžové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Polévky 0,25l dle denní nabídky 34 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Polévky 0,25l dle denní nabídky 34 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 50g Salátek Caprese s rajčaty a bylinkami s grilovaným toustem 45 Kč 75g Hovězí carpaccio s hoblinkami parmezánu 175 Kč Polévky 0,25l dle denní nabídky 34 Kč Teplé předkrmy

Více

Báječné místo na Šumavě! Nápojový lístek. Getränkekarte

Báječné místo na Šumavě! Nápojový lístek. Getränkekarte Báječné místo na Šumavě! Nápojový lístek Getränkekarte LIKÉRY / LIKÖRE Amaretto 0,04 l 49 Kč Curacao blue 0,04 l 49 Kč Baileys 0,04 l 49 Kč Ramazzotti 0,04 l 49 Kč Vaječný likér 0,04 l 49 Kč Berentzen

Více

150g Pečené vuřty na černém pivu s feferonkou a cibulí, pečivo (A: 1, 3, 7) 100g Restovaná drůbeží játra, pečivo (A: 1, 3, 7)

150g Pečené vuřty na černém pivu s feferonkou a cibulí, pečivo (A: 1, 3, 7) 100g Restovaná drůbeží játra, pečivo (A: 1, 3, 7) Studené předkrmy 50g Domácí škvarková pomazánka s cibulkou, pečivo (A: 1, 3, 7) 1ks Námi naložený utopenec s cibulí, pečivo (A: 1, 3, 7) 200g *Hovězí tataráček dochucený a podávaný s topinkami a česnekem

Více

Jídla lze po dohodě flambovat

Jídla lze po dohodě flambovat Jídla lze po dohodě flambovat Jídla pro Vás připravil kolektiv kuchařů hotelu U Labutě Studené předkrmy: 100 g Domácí srnčí paštika s mandlemi a brusinkami 49,- Kč 100 g Zvěřinová tlačenka s jarní cibulkou

Více

0,33-Loupežnická Lochovská s kuřecím masem,žampiony,paprikou,kukuřicí,feferonkou,těstovinou.30,-

0,33-Loupežnická Lochovská s kuřecím masem,žampiony,paprikou,kukuřicí,feferonkou,těstovinou.30,- Polévky 0,33-Česnečka se sýrem,uzeninou a krutony.. 29,- 0,33-Loupežnická Lochovská s kuřecím masem,žampiony,paprikou,kukuřicí,feferonkou,těstovinou.30,- 0,33-Domácí bramboračka.30,- Předkrmy 1ks-Nakládaný

Více

Černá lady (džus černý rybíz s Becherovkou) Black lady (blackcurrant juice with Becherovka) Чёрная леди (сок из чёрной смородины с Бехеровкой)

Černá lady (džus černý rybíz s Becherovkou) Black lady (blackcurrant juice with Becherovka) Чёрная леди (сок из чёрной смородины с Бехеровкой) Zázvorová limonáda Ginger lemonade Имбирный эль Černá lady (džus černý rybíz s Becherovkou) Black lady (blackcurrant juice with Becherovka) Чёрная леди (сок из чёрной смородины с Бехеровкой) 0,2 L = 35

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY POLÉVKY TEPLÉ PŘEDKRMY DRŮBEŽ DĚTSKÉ POKRMY

STUDENÉ PŘEDKRMY POLÉVKY TEPLÉ PŘEDKRMY DRŮBEŽ DĚTSKÉ POKRMY STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Šunka s křenem 75,- POLÉVKY 0,3 l Slepičí vývar s masem a nudlemi 45,- 0,3 l Česneková polévka 45,- TEPLÉ PŘEDKRMY 200 g Ďábelská topinka 99,- RYBY 100 g Pstruh na másle (dle váhy)

Více

PŘEDKRMY POLÉVKY. Máme jíst proto, abychom žili a ne žít proto, abychom jedli. 100g Domácí paštika s brusinkami 45g Šunkové kornoutky s křenem

PŘEDKRMY POLÉVKY. Máme jíst proto, abychom žili a ne žít proto, abychom jedli. 100g Domácí paštika s brusinkami 45g Šunkové kornoutky s křenem Máme jíst proto, abychom žili a ne žít proto, abychom jedli PŘEDKRMY 100g Domácí paštika s brusinkami 45g Šunkové kornoutky s křenem a brusinkami 2ks Česnekový chléb 50g Uzený losos, máslo, toast 50g Prosciutto

Více

Jedinečné domácí speciality připravované na otevřeném ohni a v udírně. Tel.: 558 629 135, Mobil: 775 567 333

Jedinečné domácí speciality připravované na otevřeném ohni a v udírně. Tel.: 558 629 135, Mobil: 775 567 333 Příjemné stylové posezení pro nekuřáky i kuřáky 6 druhů piva Vybraná jídla české i mezinárodní kuchyně Míchané nápoje Jedinečné domácí speciality připravované na otevřeném ohni a v udírně Vína ze sklepů

Více

Jídelní a nápojový list

Jídelní a nápojový list Jídelní a nápojový list Jídelní list Jídelní list pro Vás sestavil šéfkuchař Ladislav Kotyza společně se svým týmem kuchařů. V naší hotelové restauraci pro Vás připravujeme vlastní zvěřinu z místních lesů

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK LETNÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK LETNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK LETNÍ PŘEDKRMY 1 ks Grilovaný hermelín s brusinkami a bagetkou 85, Kč 100g Lososový tatarák s bagetkou 120, Kč 100g Grilovaný lilek s rajčetem, mozzarellou a bylinkami 79, Kč MINUTKOVÉ POLÉVKY

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Sůl je nad zlato a voda je nad sůl; což znamená, že nad všechno je slaná voda. www.particip.tv

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Sůl je nad zlato a voda je nad sůl; což znamená, že nad všechno je slaná voda. www.particip.tv NÁPOJOVÝ LÍSTEK Bárka kafe je kavárna, ve které pracují lidé se zdravotním postižením převážně s duševním onemocněním. Jedná se o druh chráněného zaměstnávání, kdy v kavárně přípravu nápojů a obsluhu pro

Více

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 0,3 l Pramenitá voda perlivá, jemně perlivá, neperlivá 25 Kč 0,33 l Minerální voda Korunní 25 Kč 0,25 l Pepsi Cola, Pepsi Max, Pepsi Light 25 Kč 0,25 l Mirinda - pomeranč, 7 Up citron

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU, HRUŠKOVKU ČI VIŠŇOVKU vše za 25,-Kč

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU, HRUŠKOVKU ČI VIŠŇOVKU vše za 25,-Kč NÁPOJOVÝ LÍSTEK Alkoholické nápoje Z české produkce: Tradiční české likéry - kvalitní likéry bez levných chuťových náhražek či chemických stabilizátorů dle původních receptur OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU,

Více

Vítáme Vás ve stylové valašské kolibě U černého psa. Doufáme, že si vyberete z naší široké nabídky a budete se k nám rádi vracet!

Vítáme Vás ve stylové valašské kolibě U černého psa. Doufáme, že si vyberete z naší široké nabídky a budete se k nám rádi vracet! Vítáme Vás ve stylové valašské kolibě U černého psa. Doufáme, že si vyberete z naší široké nabídky a budete se k nám rádi vracet! Váha masa a mražených příloh je prezentována v syrovém stavu. Při objednání

Více

www.msene.cz Přijímáme platební karty: VISA, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS Naše služby si můžete rezervovat na tel.: +420 416 866 007.

www.msene.cz Přijímáme platební karty: VISA, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS Naše služby si můžete rezervovat na tel.: +420 416 866 007. Vážené dámy, Vážení pánové, hosté Lázní Mšené, děkujeme, že jste zavítali do našich malebných Lázní Mšené. Právě se nacházíte v secesní budově Dvorana z roku 1905, jejímž autorem je světově známý architekt

Více

Srdečně Vás vítáme ve zrekonstruovaných sklepích

Srdečně Vás vítáme ve zrekonstruovaných sklepích Srdečně Vás vítáme ve zrekonstruovaných sklepích pivovaru v Dašicích. Historie objektu sahá až na začátek 16. století, zásadní přestavba pivovaru byla provedena v roce 1616. Pivo se zde vařilo ještě ve

Více

Jídla podáváme od 11 30 do 22 00. Mimo jídelní lístek nabízíme výběr z denní nabídky

Jídla podáváme od 11 30 do 22 00. Mimo jídelní lístek nabízíme výběr z denní nabídky STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Šunka s křenem 65,-Kč POLÉVKY 0,3 l Slepičí vývar s masem a nudlemi 39,-Kč 0,3 l Česneková polévka 39,- TEPLÉ PŘEDKRMY 200 g Ďábelská topinka 99,-Kč RYBY 100 g Pstruh na másle (dle

Více

www.msene.cz Catering a oslavy

www.msene.cz Catering a oslavy Vážení klienti, děkujeme, že jste zavítali do našich malebných Lázní Mšené. Právě se nacházíte v nádherné secesní budově Dvorana, jejímž autorem je architekt Jan Letzel. V budově je umístěna jídelna s

Více

Nápojový lístek. Aperitivy Martini (Bianco, Rosé, Rosso, Extra Dry) 8 cl 60,- Kč Campari Bitter 4 cl 60,- Kč

Nápojový lístek. Aperitivy Martini (Bianco, Rosé, Rosso, Extra Dry) 8 cl 60,- Kč Campari Bitter 4 cl 60,- Kč Nápojový lístek Aperitivy Martini (Bianco, Rosé, Rosso, Extra Dry) 8 cl 60,- Kč Campari Bitter 4 cl 60,- Kč Sherry, Portské a Madeira Sandeman Sherry (Cream, Medium Dry, Seco Dry) 4 cl 60,- Kč Sandeman

Více

Marinovaný losos s rukola salátem, hoblinkami parmezánu a pikantní sojovou omáčkou 110,-

Marinovaný losos s rukola salátem, hoblinkami parmezánu a pikantní sojovou omáčkou 110,- Předkrmy Marinovaný losos s rukola salátem, hoblinkami parmezánu a pikantní sojovou omáčkou 110,- Domácí husí paštika s cibulovou marmeládou a brusinkovou omáčkou 166,- Mladý kozí sýr utřený s medem a

Více

Předkrmy. Mozzarella di Bufala na salátku z rukoly a cherry rajčátek, čerstvá bagetka

Předkrmy. Mozzarella di Bufala na salátku z rukoly a cherry rajčátek, čerstvá bagetka Předkrmy Mozzarella di Bufala na salátku z rukoly a cherry rajčátek, čerstvá bagetka Carpaccio classico Plátky hovězí svíčkové s limetovým glassé, kapary, lístky rukoly a hoblinami parmazánu Špízky s tygřími

Více

Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,-

Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,- sicilská káva Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,- Cappuccino 30,- Cappuccino s příchutí 40,- (oříšek, karamel, pistácie,

Více

vítejte v první nekuřácké restauraci Pohoda na břehu řeky Dyje. Úvodní stranu jídelního lístku tvoří Speciální nabídka polévky, hlavní

vítejte v první nekuřácké restauraci Pohoda na břehu řeky Dyje. Úvodní stranu jídelního lístku tvoří Speciální nabídka polévky, hlavní Vážení hosté, vítejte v první nekuřácké restauraci Pohoda na břehu řeky Dyje. Úvodní stranu jídelního lístku tvoří Speciální nabídka polévky, hlavní chody, dezerty, ale třeba i nápoje, které jsou typické

Více

Jídelní a nápojový list

Jídelní a nápojový list Jídelní a nápojový list Jídelní list,,sestavil jsem pro Vás tento jídelní lístek a za kvalitu podávaných pokrmů ručím, šéfkuchař hotelové restaurace Ladislav Kotyza Předkrmy Domácí zvěřinová paštika s

Více

PEPSI COLA, PEPSI COLA LIGHT TONIC SCHWEPPES - CANADA DRY MATTONI, MATTONI GRAND CAPPY TOMATO - rajèatová štáva

PEPSI COLA, PEPSI COLA LIGHT TONIC SCHWEPPES - CANADA DRY MATTONI, MATTONI GRAND CAPPY TOMATO - rajèatová štáva NEALKO NÁPOJE KOFOLA RC COLA, RC COLA light RAJEC PERLIVÁ, NEPERLIVÁ TONIC CHITO, GINGER BEER VINEA - bílá, cervená SNIPP - pomeranè SNIPP - jablko SNIPP - multivitamín SNIPP - ananas SNIPP - jahoda SNIPP

Více

jídelní a nápojový lístek

jídelní a nápojový lístek jídelní a nápojový lístek J Í D E L N Í L Í S T E K Předkrmy a něco dobrého k pivu 100g Tataráček z norského lososa podávaný na listovém salátku s opečeným máslovým toastem 89 Kč 100g Nakládaný hermelín

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

LOKSE,BRAMBORÁKY,HALUSKY 1 ks

LOKSE,BRAMBORÁKY,HALUSKY 1 ks STUDENÉ A TEPLÉ PREDKRMY Kachní játra na cibulce 79,- 120 g Grilovaný hermelín Tatarský biftek 139,- Bramborák 49,- chléb, jemně krvavá či durch propečená hermelín, pikantní koření, chléb hovězí svíčková,

Více

JÍDELNÍ MENU PŘEDKRMY POLÉVKY RYBY KUŘECÍ MASO VEPŘOVÉ MASO. 80 g 100 g 120 g 1 ks 1 ks. 70 Kč 48 Kč 80 Kč 32 Kč 50 Kč

JÍDELNÍ MENU PŘEDKRMY POLÉVKY RYBY KUŘECÍ MASO VEPŘOVÉ MASO. 80 g 100 g 120 g 1 ks 1 ks. 70 Kč 48 Kč 80 Kč 32 Kč 50 Kč JÍDELNÍ MENU PŘEDKRMY 120 g Zvěřinová paštika s brusinkami Nakládaný hermelín s beraními rohy a cibulkou Pikantní masová směs podávaná na topince, potřená česnekem, sypaná sýrem Pikantní utopenec zdobený

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Latte Macchiato Caffé decaffeinato

Latte Macchiato Caffé decaffeinato NÁPOJOVÝ LÍSTEK DOMÁCÍ LEDOVÉ ČAJE A LIMONÁDY Domácí ledový čaj s mátou a limetou 1,0 l 95 Kč Domácí ledový čaj s mátou a limetou 0,3 l 39 Kč Domácí limonáda dle nabídky 1,0 l 95 Kč Domácí limonáda dle

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY 100 gr Domácí utopenec, chléb 39 Kč 100 gr Nakládaný hermelín, chléb 55 Kč 80 gr Domácí škvarky, chléb 35 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY 100 gr Domácí utopenec, chléb 39 Kč 100 gr Nakládaný hermelín, chléb 55 Kč 80 gr Domácí škvarky, chléb 35 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK STUDENÉ PŘEDKRMY 100 gr Domácí utopenec, chléb 39 Kč 100 gr Nakládaný hermelín, chléb 55 Kč 80 gr Domácí škvarky, chléb 35 Kč TEPLÉ PŘEDKRMY 80 gr Kozí sýr pečený v rýžovém papíru, zdobeno

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Restaurant La La Provencel

Restaurant La La Provencel Restaurant La La Provencel Cid Restaurant La La Provencel Cid Káva / coffee - ILLY (7 g) skupiny alergenů: 7, dle příchutí též 8, 3 Espresso (lungo, piccolo, ristretto) Espresso Doppio (double) Cappuccino

Více

Licomělická hospůdka Licomělice 24 Heřmanův Městec 538 03

Licomělická hospůdka Licomělice 24 Heřmanův Městec 538 03 Licomělická hospůdka Licomělice 24 Heřmanův Městec 538 03 Provozovatel a odpovědná osoba : Nekvapilová Petra Telefon: 723 565 874 www.licomelickahospudka.cz Rádi pro Vás zajistíme rodinné oslavy, svatební

Více

70 g Kozí sýr pečený v křupavém těstíčku s cibulovým chutney na rucolovém salátku s karamelizovanými vlašskými ořechy ...

70 g Kozí sýr pečený v křupavém těstíčku s cibulovým chutney na rucolovém salátku s karamelizovanými vlašskými ořechy ... MENU POLÉVKY 0,33 l Tyrolská polévka (hovězí vývar s velkým játrovým knedlíkem) 0,33 l Gulášová polévka... 0,33 l Polévka dle našeho denního Menu PŘEDKRMY 70 g Kozí sýr pečený v křupavém těstíčku s cibulovým

Více

Jídelní a nápojový lístek

Jídelní a nápojový lístek Jídelní a nápojový lístek Předkrmy 100 gr. Caprese z rajských jablíček, mozzarely a bazalkového pesta 85,- 70 gr. Carpaccio z hovězí svíčkové s hoblinkami parmazánu a 115,- panenským olivovým olejem 50

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

1050 7 g Espresso Julius Meinl 1862 premium... 38,- 1049 7 g Espresso lungo Julius Meinl 1862 premium... 38,- 1058 7 g Cappuccino...

1050 7 g Espresso Julius Meinl 1862 premium... 38,- 1049 7 g Espresso lungo Julius Meinl 1862 premium... 38,- 1058 7 g Cappuccino... Teplé nápoje 1050 7 g Espresso Julius Meinl 1862 premium................. 38,- 1049 7 g Espresso lungo Julius Meinl 1862 premium........... 38,- 1058 7 g Cappuccino............................................

Více

Vážení hosté, dovolte nám přivítat Vás v restauraci našeho hotelu Perla Jizery ***.

Vážení hosté, dovolte nám přivítat Vás v restauraci našeho hotelu Perla Jizery ***. Vážení hosté, dovolte nám přivítat Vás v restauraci našeho hotelu Perla Jizery ***. Útulná a stylová restaurace s krbem s kouzlem plápolajícího ohně a akváriem s našimi mazlíčky, se Vám bude snažit nabídnout

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K J Í D E L N Í L Í S T E K POLÉVKA Půlnoční polévka, topinka ( vývar, šunka, sýr, vejce, česnek, topinka ) 50,- Kč BEZMASÉ A SÝROVÉ POKRMY 4 ks Bramboráčky, zelí 50,- Kč 200 g Voko hranolky ( hranolky,

Více

PROPOZICE (junior classic) obor barman

PROPOZICE (junior classic) obor barman PROPOZICE (junior classic) obor barman Název soutěže: XIII. ročník AHOL- CUP 2011 mezinárodní juniorská koktejlová soutěž Pořadatel soutěže: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8,

Více

Restaurace + Kavárna + Šenk

Restaurace + Kavárna + Šenk Pivo točené Restaurace + Kavárna + Šenk 0,5 l Starobrno 10 24,- 0,3 l Starobrno 10 16,- 0,5 l Starobrno 11 24,- 0,3 l Starobrno 11 16,- 0,5 l Krušovice 12 26,- 0,3 l Krušovice 12 18,- 0,5 l Starobrno 12

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

APERITIVY 0,04l Campari Bitter 40 Kč 0,1l Cinzano Bianco, Rosso, Bitter 40 Kč

APERITIVY 0,04l Campari Bitter 40 Kč 0,1l Cinzano Bianco, Rosso, Bitter 40 Kč NÁPOJOVÝ LÍSTEK APERITIVY 0,04l Campari Bitter 40 Kč 0,1l Cinzano Bianco, Rosso, Bitter 40 Kč ROZLÉVANÁ VÍNA 12 0,2l Červené a bílé víno dle nabídky 38 Kč 0,2l Lambrusco 38 Kč BÍLÁ VÍNA 12 0,75l Sauvignon,

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

PŘEDKRMY. Grilovaný sýr z kravského mléka na listovém salátě s medově hořčičnou zálivkou a domácím cibulovým chlebem. 78 Kč. 74 Kč. 245 Kč.

PŘEDKRMY. Grilovaný sýr z kravského mléka na listovém salátě s medově hořčičnou zálivkou a domácím cibulovým chlebem. 78 Kč. 74 Kč. 245 Kč. PŘEDKRMY Grilovaný sýr z kravského mléka na listovém salátě s medově hořčičnou zálivkou a domácím cibulovým chlebem 78 Kč Roastbeef na tenké plátky krájený, podávaný s lahodným zeleninovým salátem z jemně

Více

APERITIVY PORTSKÉ. Aperitivy (8 cl) Vermouth Martiny Bianco 65 Kč Martiny Dry 65 Kč Martiny Rosso 65 Kč Campari 90 Kč

APERITIVY PORTSKÉ. Aperitivy (8 cl) Vermouth Martiny Bianco 65 Kč Martiny Dry 65 Kč Martiny Rosso 65 Kč Campari 90 Kč APERITIVY PORTSKÉ Aperitivy (8 cl) Vermouth Martiny Bianco 65 Kč Martiny Dry 65 Kč Martiny Rosso 65 Kč Campari 90 Kč Portské (4 cl) Royal Oporto Tawny 55 Kč Burmester 10y Tawny 115 Kč VÍNO WINE WEIN Rozlévané

Více

Vítáme Vás v Clubu No.1

Vítáme Vás v Clubu No.1 Vítáme Vás v Clubu No.1 Club No. 1 Náměstí T.G.Masaryka 1 Příbram 1 Rezervace: 605 831 019, 318 618 348 Facebook: JEDNIČKA PŘÍBRAM Web: www.clubno1.cz Provozní doba: Pondělí čtvrtek 16:00 01:00 hod. Pátek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

New York Bar. New York Bar, Vrchlického 2363, 272 01 Kladno www.newyorkbar.cz. www.newyorkbar.cz

New York Bar. New York Bar, Vrchlického 2363, 272 01 Kladno www.newyorkbar.cz. www.newyorkbar.cz New York Bar NAPOJOVY LISTEK NAPOJOVY LISTEK Pivo 0,3 l 0,5 l Staropramen 10 14,- Kč 23,- Kč Staropramen 11 25,- Kč Staropramen Lemon 25,- Kč Pilsner Urquell 12 20,- Kč 32,- Kč Radegast Birell (Nealkoholické

Více

S t á l á n a b í d k a

S t á l á n a b í d k a Stálá nabídka Milí hosté, zkuste před dítětem vyslovit to kouzelné slovíčko čokoláda a uvidíte, jak se mu rozzáří očka. V dětství milujeme čokoládu všichni. A v dospělosti většinou také, jen se tomu občas

Více

Jídelní lístek Studené předkrmy

Jídelní lístek Studené předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 1. 70 g Pršut... 99 Kč 2. 70 g Dlouhozrající ovčí sýr... 99 Kč 3. 60 g Kajmak... 89 Kč čerstvý ovčí sýr 4. 70 g Balkánský sýr... 65 Kč 5. 60 g Rybí paštika... 89 Kč 6. 150

Více

Novinky. Yogie (jogí) - velmi studený tvarohový nápoj s příchutí. Triga. Domácí štěstí. Grand frappé - velká káva s gigantickou pěnou

Novinky. Yogie (jogí) - velmi studený tvarohový nápoj s příchutí. Triga. Domácí štěstí. Grand frappé - velká káva s gigantickou pěnou ... NĚK DY LÉ PE NE Ž D OMA Novinky Yogie (jogí) - velmi studený tvarohový nápoj s příchutí Banánovou, jahodovou, borůvkovou, pistáciovou, pomerančovou, mango 55,- Triga Presso s mlékem nebo Café au Lait,

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 LE KLUB Tomáš Zeman www.le-klub.cz info@le-klub.cz tel.: 602 449 065 Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 Koncepce LE KLUBu Prostor je možné si pronajmout bez dalších služeb, bez DJ, tematických

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Ovoce přelité horkou čokoládou se šlehačkou (lesní směs,jahody, banán, maliny)

Ovoce přelité horkou čokoládou se šlehačkou (lesní směs,jahody, banán, maliny) NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7UP, Tonic, Bitter Lemon, Canada Dry...32,- Voda Natura neperlivá, voda Natura jemně perlivá...28,- Lipton Ice Tea - zelený, citrónový, broskvový...38,-

Více

Nealkoholické nápoje 0,3l 0,5l Točené Pivo 0,3l 0,5l

Nealkoholické nápoje 0,3l 0,5l Točené Pivo 0,3l 0,5l Nealkoholické nápoje 0,3l 0,5l Točené Pivo 0,3l 0,5l Točená limonáda - malina 18,- 29,- Plzeňský Prazdroj 12 21,- 35,- Gambrinus 10 18,- 29,- 0.33l Coca Cola 32,- 0.33l Coca Cola light 32,- Nealkoholické

Více

100g Nakládaný hermelín se švestkami, pečivo 69,-Kč * 1,7. 100g Domácí utopenci, pečivo 69,-Kč * 1

100g Nakládaný hermelín se švestkami, pečivo 69,-Kč * 1,7. 100g Domácí utopenci, pečivo 69,-Kč * 1 Jídelní lístek Předkrmy 100g Nakládaný hermelín se švestkami, pečivo 69,-Kč * 1,7 100g Domácí utopenci, pečivo 69,-Kč * 1 100g Domácí škvarková pomazánka, pečivo 49,- Kč * 1, 3 1 ks Mlynářova masová topinka

Více

Předkrmy. 60g Neapolský tataráček z lososa s limetkou, hoblinkami parmazánu a bylinkovým toastem 115,- Kč

Předkrmy. 60g Neapolský tataráček z lososa s limetkou, hoblinkami parmazánu a bylinkovým toastem 115,- Kč Předkrmy 60g Neapolský tataráček z lososa s limetkou, hoblinkami parmazánu a bylinkovým toastem 115,- Kč 1ks Grilovaný Camembert servírovaný na listu salátu s houbovou redukcí a pečenou bagetkou 65,- Kč

Více

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A PIVO

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A PIVO ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A PIVO Alkoholické nápoje Víno Alkoholické nápoje jsou nápoje, obsahující přes 0,75 % objemových procent ethanolu. Víno běžně obsahuje 10 až 15 % alkoholu, pivo přibližně polovinu, nejvíc

Více

Restaurace U Věže. Bakaláře 45, Písek, odpovědný vedoucí: Jiří Langer Tel. 382 22 11 15, web: www.uveze.info, email: langer@uveze.

Restaurace U Věže. Bakaláře 45, Písek, odpovědný vedoucí: Jiří Langer Tel. 382 22 11 15, web: www.uveze.info, email: langer@uveze. Restaurace U Věže Bakaláře 45, Písek, odpovědný vedoucí: Jiří Langer Tel. 382 22 11 15, web: www.uveze.info, email: langer@uveze.info POLÉVKY Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 25,- Česnečka s uzeninou,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více