Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list"

Transkript

1 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a fixaci získaných poznatků z hodiny formou pracovního listu. Očekávaný výstup Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

2 Pracovní list č. 1 Tvar, rozměry a pohyby Země 1) Země má tvar.., na pólech je mírně zploštělá. Takovému tělesu říkáme..(viz. křížovka). Zmenšený model Země Náš světadíl Nultá rovnoběžka Přístroj na měření času 0-24 hodin 2) Které číslo skrývá větička Šetři se osle? Co nám toto číslo označuje? 3) Vybarvěte správně vlajku Japonského císařství. Co symbolizuje a proč? 4) Každý 4. rok je tzv. přestupný. Který rok byl přestupný naposledy a který bude další? Vždy musí být dělitelný číslem 4! 5) Když je v Evropě léto, u protinožců v Austrálii mají zimu a obráceně. Co toto střídání způsobuje? a) sklon zemské osy b) teplo se přelévá ze severu na jih a opačně c) globální oteplování planety

3 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_02 Název Měsíc, Slunce, Sluneční soustava Téma hodiny Sluneční soustava Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Opakování základního učiva o Sluneční soustavě formou samostatné práce. Očekávaný výstup Upevnění a rozšíření vědomostí o Sluneční soustavě. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

4 Pracovní list č. 2 Měsíc, Slunce, Sluneční soustava 1) Uspořádejte jednotlivé planety naší Sluneční soustavy podle jejich vzdálenosti od Slunce (od nejbližší po nejvzdálenější): Jupiter Země Merkur Saturn Neptun Mars Venuše Uran 2) Jaká síla způsobuje příliv a odliv moří a oceánů na Zemi? 3) Ke každému ze tří pohybů Měsíce uveď, za jakou dobu se uskuteční: a) otočení kolem vlastní osy = dnů b) oběh kolem Země = dnů c) oběh kolem Slunce = dnů 4) Jak dlouhá doba uběhne mezi dvěma, po sobě jdoucími úplňky našeho Měsíce? 5) Proč je Slunce pro život na Zemi tak důležité? Co nám poskytuje?

5 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_03 Název Apollo 11 let na Měsíc + videoukázky Téma hodiny Sluneční soustava - Měsíc Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Interaktivní materiál obsahující text, fotografie a odkazy na videoukázky zachycující přistání na Měsíci. Očekávaný výstup Žáci se blíže seznámí s prvním přistáním člověka na Měsíci. Druh učebního materiálu Citace a použité materiály Pracovní list

6 Pracovní list č. 3 Apollo 11 let na Měsíc + videoukázky Neil Armstrong * Michael Collins * Buzz Aldrin * července 1969 byly pláže kolem Kennedyho vesmírného centra na pobřeží Floridy obsazeny více než milionem lidí, kteří chtěli na vlastní oči spatřit počátek jednoho z největších dobrodružství v celé historii lidstva start obrovského monstra rakety Saturn V., která měla na Měsíc dopravit první lidskou posádku. Ohnivý gejzír sledovali také sovětští námořníci z flotily osmi lodí, která plula navštívit Kubu. Start, stejně jako i celý let Apolla 11 k Měsíci proběhl nad očekávání hladce. Tři dny po opuštění Země se astronauti dostali na oběžnou dráhu Měsíce a konečně 20. července 1969 ve 21 h 18 min SEČ přistál měsíční modul Eagle s N. Armstrongem a E. Aldrinem na palubě asi 6 km od středu vybrané oblasti v Moři klidu. Samotné dramatické přistání se uskutečnilo pouze 30 sekund před vyčerpáním zásob paliva a všichni, včetně paní Armstrongové a Aldrinové si hluboce oddechli, když uslyšeli Armstrongovo hlášení: Houstone, tady Základna klidu. Orel přistál. Armstrong s Aldrinem uviděli z okénka krajinu, kterou před nimi žádný pozemšťan nespatřil. Je to sbírka všech možných tvarů, úhlů a zrnitosti..., tvrdil Aldrin. Oba astronauti dostali od lékařů brzy svolení k sestupu na povrch. Zhruba po dvou hodinách sestoupil Armstrong na verandičku modulu a opatrně slezl po žebříku. Celý svět zatajil dech... Neil Armstrong pronesl památnou větu: I'm going to step off the LM now. That's one small step for (a) man; one giant leap for mankind. - Právě sestupuji z LM. Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Je 21. července 3 h 56 min 21 s SEČ a první člověk stojí oběma nohama na povrchu Měsíce! Armstrong opatrně zkoušel pohyby v šestinové měsíční gravitaci a odebral první vzorky měsíčních hornin: Má to svou zvláštní krásu. Podobá se to vysokohorským pouštím ve Spojených státech. Je to trochu jiné, ale opravdu nádherné... Vzápětí sestoupil na povrch i Aldrin. Astronauti na Měsíci provedli první vědecké výzkumy a nainstalovali na jeho povrchu soubor vědeckých přístrojů. Úžasné je, že astronauti sebou na Měsíc vzali i magnetofonový pásek s nahrávkou Novosvětské symfonie od Antonína Dvořáka. Po 21 hodinách a 36 minutách pobytu na Měsíci se na spodní části měsíční modulu zapálily trysky a měsíční sekce Apolla 11 opustila Měsíc.

7 Zdroj: (video ukázka AVI 1,1 MB) (video AVI 1,9 MB) (video MPEG 8,2 MB)

8

9

10

11 Použité materiály:

12 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_04 Název Země, Slunce, Sluneční soustava, Měsíc, Vesmír - opakování Téma hodiny Země jako vesmírné těleso, Sluneční soustava, Vesmír - opakování Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a fixaci získaných poznatků z hodiny formou pracovního listu. Očekávaný výstup Fixace a zopakování poznatků z předchozích hodin. Souhrnné opakování. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

13 Pracovní list č. 4 Země, Slunce, Sluneční soustava, Měsíc, Vesmír - opakování 1) Fáze Měsíce: když je Měsíc v úplňku, vidíme jeho jednu polovinu krásně celou osvětlenou. Za 14 dnů se však dostane do fáze kdy z Měsíce nevidíme nic. Jak se tato fáze Měsíce nazývá? 2) Američtí kosmonauti přistávali v roce 1969 na Měsíci v Moři klidu. Potřebovala proto jejich vesmírná loď Apollo 11 umět plavat? Proč? 3) Jak také nazýváme naši Galaxii? a) Hvězdná dráha b) Mléčná dráha c) Lanová dráha 4) Doplň chybějící slova: Největší planetou Sluneční soustavy je, obíhá kolem něj 63, a na jeho povrchu probíhá už několik let obrovská. 5) Která planeta oběhne Slunce za pouhých 87,9 dne a nemá žádnou atmosféru? 6) Vysvětli rozdíl mezi: - METEOR = - METEORIT = 7) Na obrázku je kometa a její chvost. Do obrázku přimaluj Slunce na správnou stranu. 8) Jak asi starý je Vesmír? 9) Do Vesmíru se jako první podíval sovětský kosmonaut..., bylo to v roce.

14 10) Jaká je vzdálenost od povrchu Země do její středu (poloměr)?

15 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_05 Název Mapa, globus, měřítko mapy, poledníky, rovnoběžky Téma hodiny Mapa a globus Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pro procvičení učiva (měřítko mapy, důležité poledníky a rovnoběžky, mapové znázornění reliéfu) Očekávaný výstup Žáci procvičí práci s měřítkem mapy, získají základní orientaci na glóbu a porozumí používání barev při mapovém zobrazení Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

16 Pracovní list č. 5 Mapa, globus, měřítko mapy, poledníky, rovnoběžky 1) Zmenšený model Země kulatého tvaru se nazývá a zkresluje/nezkresluje tvary pevnin a oceánů. 2) Přepočítej mapová měřítka na reálné kilometry, resp. metry: 1 : = km 1 : = km = m 1 : = km = m 1 : = km = m 1 : = km = m 1 : = km = m 3) Do obrázku zakresli rovník a nultý poledník, východní, západní, jižní a severní polokoule: 4) Jakou barvou bude na mapě znázorněno nejvyšší pohoří světa, Himaláje?

17 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_06 Název Světové strany, bludiště Téma hodiny Mapa orientace na mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pomůže žákům netradiční formou zafixovat světové strany. Očekávaný výstup Žáci si zapamatují umístění jednotlivých světových stran na mapě, budou jistější při jejich užití. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

18 Pracovní list č. 6 Světové strany, bludiště Rozeznáváme 4 hlavní světové strany (sever, jih, východ a západ). A také 4 vedlejší, pomocné světové strany (severovýchod, severozápad, jihovýchod a jihozápad). Většina map je svoji horní stranou orientována k severu, může se nám však stát to, že některý plánek většího měřítka orientován nebude a my u sebe nebudeme mít busolu či dnes běžný GPS přístroj k určení správné polohy, respektive světové strany. Zde je několik možných pomůcek pro určení správného směru: Hodinky malou ručičku nasměrujeme na Slunce. Rozpůlíme úhel mezi malou a velkou ručičkou a přímka dělící tento úhel ukazuje přímo na jih. Na opačné straně je samozřejmě sever. Nelze použít v případě digitálních hodinek. Většina satelitních antén pro televizní přijímače je směrována jižně Kůra stromů bývá na severní a severozápadní straně hrubší a tmavší Na severní a severozápadní straně kamenů a stromů roste lišejník Letokruhy pařezů jsou nejhustší na severní straně Slunečnice se vždy otáčí za Sluníčkem, a to i když je pod mrakem. Lze využít s hodinkami. Mraveniště bývají směrem na jih pozvolnější, na severní straně jsou strmá nebo chráněná překážkou Včelí úly se orientují na jižní stranu Oltář v kostele bývá téměř vždy orientován na východ 2) Do obrázku směrové růžice vepiš správné světové strany

19 3) Do čtvercové sítě pod zadáním nakreslete obrazec podle zadání. Světové strany S, J, V, Z se kreslí po svislých nebo vodorovných linkách, vedlejší světové strany SV, SZ, JV, JZ po úhlopříčkách. Číslice před označením světové strany určují o kolik průsečíků mezi dvěma linkami se je třeba v daném směru postoupit. Místo startu je označeno tečkou. 1Z 2JZ 3J 1Z 3S 3SV 2V 1S 1SZ 1S 1SV 1V 1JV 1J 1JZ 1J 2V 1SV 4S 1V 4J 2JZ 1Z 1JV 3J 4JV 5Z 2J 1V 1J 2Z 3S 1Z 3J 2Z 1S 1V 2S 5Z 4SV 3S 1SV. o

20 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_07 Název Souřadnicová síť, práce se školním atlasem Téma hodiny Souřadnicová síť poledníky a rovnoběžky Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na procvičení práce se zeměpisnými souřadnicemi. Očekávaný výstup Žáci zdokonalí práci se zeměpisnými souřadnicemi, zopakují si orientaci světových stran. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

21 Pracovní list č. 7 Souřadnicová síť, práce se školním atlasem 1) Díky souřadnicové síti poledníků a rovnoběžek můžeme přesně určit polohu jakéhokoli bodu na zemském povrchu. Zde je několik příkladů, doplníte je s pomocí školního atlasu světa. 90 z. d., 23 27' s. š. = záliv 0 z. d., 0 s. š. =. záliv 90 z. d., 60 s. š. = záliv 30 v. d., 30 j. š. = hory 90 z. d., 0 s. š. = souostroví 15 v. d., 50 s. š. = republika 25 v. d., 35 s. š. = ostrov 30 v. d., 31 s. š. = africké město jménem 0 v. d., 5 s. š. = africké město jménem 31 v. d., 30 j. š. = africké město jménem

22 2) Spojovačka podle světových stran: 5J, 2JV, 1J, 3JV, 3V, 2SV, 1S, 1V, 2J, 12V, 1SV, 3V, 2JV, 3V, 2SV, 4V, 1SZ, 1Z, 1SZ, 1Z, 1SZ, 9Z, 1SZ, 1J, 7Z, 1SZ, 3S, 1V, 1S, 2Z, 1J, 6Z, 3JZ, 1Z, 3S, 2SZ, 2Z.

23 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_08 Název Časová pásma Téma hodiny Čas na zeměkouli Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Pracovní list rozšiřující učivo o časových pásmech, umožňuje žákům procvičit získané poznatky z hodiny. Očekávaný výstup Žáci budou schopni určit přibližný čas (časové pásmo) na kterémkoli místě na Zemi a tuto odlišnost vysvětlit. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

24 Pracovní list č. 8 Časová pásma 1) Každých 15 zeměpisné délky (na východ či na západ) posune ručičky hodin o 60 minut o jednu hodinu. Představte si, že je v Londýně na nultém poledníku právě poledne. Kolik hodin bude v ČR, když přes naši republiku prochází 15 východní délky? Směrem na východ hodiny přidáváme, směrem na západ ubíráme!!! 2) A kolik hodin tak bude: a) v Los Angeles (100 z. d.) = b) v Sydney (150 v. d.) = c) na Havaji (160 z. d.) = d) v Torontu (80 z. d.) = e) v Bangkoku (100 v. d.) = f) na Novém Zélandu (170 v. d.) = g) v Etiopii (40 v. d.) = 3) Na jakém místě na zeměkouli by jste dokázali projít všechna časová pásma nejrychleji? A kde by taková cesta byla naopak nejdelší?

25 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_09 Název Výškopis a polohopis na mapě Téma hodiny Výškopis a polohopis na mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na porozumění principu vrstevnicového zobrazení a procvičení mapových značek. Očekávaný výstup Žáci budou schopni z vrstevnicové mapy vyvodit skutečný reliéf krajiny a zafixují si hlavní mapové značky. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

26 Pracovní list č. 9 Výškopis a polohopis na mapě 1) Do tabulky zapiš správné dvojice vrstevnicového zobrazení a řezu terénem. Vrstevnicov Řez é zobrazení terénem A B C D E F G H 2) Do následující tabulky pečlivě zakresli mapové značky pro dané objekty. Můžeš si pomoci turistickou mapou a atlasem. Kostel Parkoviště Turistické informace Hraniční Zřícenina Krytý bazén přechod Letiště Benzínová stanice Turistická trasa Železnice se Rozhledna Lesní cesta stanicí Pramen Větrná Silnice elektrárna Řeka Hájovna Dům, budova

27 Cyklostezka Muzeum Skála Nemocnice Hotel Jeskyně

28 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_10 Název Mapa, glóbus, souřadnicová síť, výškopis, polohopis - opakování Téma hodiny Mapa, globus opakování učiva Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pro komplexní opakování učiva o mapě, globu a kartografických značkách. Očekávaný výstup Žáci si zopakují a lépe zafixují učivo o mapě a globu. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

29 Pracovní list č. 10 Mapa, glóbus, souřadnicová síť, výškopis, polohopis - opakování 1) Která věda se zabývá tvorbou map a mapových děl? a) mapometrie b) kartografie c) mapologie 2) Proč bývají mapy středního a malého měřítka zkresleny, tj. například mapy kontinentů a států? Co to způsobuje? 3) Co je to měřítko mapy? 4) Přepočítej měřítka na skutečné kilometry a následně i metry: 1 : = km = m 1 : = km = m 1 : = km = m 5) Když na mapě s měřítkem 1 : naměřím 12,5 cm, kolik kilometrů to bude ve skutečnosti? 6) Jak dlouhé (kolik měří) jsou poledníky a odkud kam vedou? 7) Hlavní (nultý) poledník a 180 poledník nám Zemi rozdělují na dvě polokoule. Jsou to: a) jižní a východní b) západní a východní c) severní a jižní d) východní a severní 8) Nultá rovnoběžka (rovník) má délku km, jakou délku má rovnoběžka 90?

30 9) Přiřaď správné názvy rovnoběžek a zeměpisné šířky: Severní polární kruh 23 27' s. š. Obratník Kozoroha 66 33' s. š. Jižní polární kruh 23 27' j. š. Obratník Raka 66 33' j. š. 10) Co znamená zkratka GPS a znáš jeho využití? 11) V Indii na 75 východní délky je 7:00 hodin ráno. Kolik hodin je v New Yorku ležícím na 75 západní délky? 12) Co je to datová hranice? Jakým oceánem prochází? 13) Co jsou to vrstevnice? 14) Jak bude vypadat vrstevnicové zobrazení kopců na obrázcích? Obr. č. 1: Obr. č. 2:

31 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_11 Název Složky krajinné sféry, litosférické desky Téma hodiny Krajinná sféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený pro základní seznámení s jednotlivými složkami krajinné sféry a litosférickými deskami. Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Citace Žáci porozumí krajinné sféře jako systému složenému z několika složek, dokážou je stručně charakterizovat. Z atlasu se také seznámí s litosférickými deskami a jejich polohou. Pracovní list Archiv autora

32 Pracovní list č. 11 Složky krajinné sféry, litosférické desky 1) Doplň ke každému popisu správnou složku krajinné sféry: všechny živé organismy na Zemi (rostliny, živočichové), včetně člověka = veškerá voda na naší planetě. Nejvíce jí najdeme v oceánech a mořích = vrchní část Země, kamenná. Dobře patrná např. v horách, jinde většinou zakryta půdou, či pod vodou = vzdušný obal Země. Sahá od povrchu až do výšky 100 km dále od Země pak již hovoříme o kosmickém prostoru = půdní obal Země. Vzniká na litosféře, mívá různou mocnost a odlišné vlastnosti = 2) Do mapky světa zakresli hranice litosférických desek a vepiš jejich správné názvy. Pracuj s atlasem na straně

33 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_12 Název Sopka, zemětřesení, tsunami Téma hodiny Pohyby litosférických desek Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a rozšíření znalostí žáků o tektonické aktivitě litosférických desek, konkrétně sopečné a zemětřesné činnosti. Očekávaný výstup Hlubší znalost a porozumění jevům spojeným se sopečnou činností a zemětřesením. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

34 Pracovní list č. 12 Sopka, zemětřesení, tsunami 1) Vysvětli rozdíl mezi lávou a magmatem: - láva = - magma = 2) Co je to epicentrum a hypocentrum zemětřesení? 3) Při zemětřesení pod hladinou oceánu mohou vznikat velmi nebezpečné vlny nazývané tsunami. Proč jsou pro člověka nebezpečné a čím se liší od běžných mořských vln? 4) Do obrázku sopky doplň nabízené pojmy. - magmatický krb; mrak sopečného popela; sopouch; kráter; sopečný kužel; parazitický kráter

35 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_13 Název Druhy pohoří, astenosféra, pohyby litosfér. desek, výškové členění reliéfu Téma hodiny Pohyby litosférických desek Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Pracovní list shrnující klíčové učivo o litosférických deskách, doplněný o rozlišení výškového členění reliéfu. Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Citace Žáci umí rozlišit a charakterizovat vrásové a zlomové pohoří, mají znalost o pohybech litosférických desek a dokážou dle výškového členění určit druh reliéfu krajiny. Pracovní list Archiv autora

36 Pracovní list č. 13 Druhy pohoří, astenosféra, pohyby litosfér. desek, výškové členění reliéfu 1) Na obrázcích pojmenuj druhy pohoří (vrásové X zlomové): a) b) 2) Ve školním atlase vyhledej a zaznamenej nejvyšší a nejhlubší místo na zemském povrchu, napiš jejich názvy a přesnou výšku/hloubku: 3) Litosférické desky se pohybují po: a) astoponosféře b) astenosféře c) asteanosféře 4) Popiš co nastane, když se střetne oceánská litosférická deska s pevninskou litosférickou deskou: 5) Reliéf rozdělujeme dle výškových rozdílů na pět kategorií. Každou z nich spoj se správným výškovým rozdílem: Velehornatiny (0 30 m) Roviny (> 600 m) Pahorkatiny ( m) Hornatiny ( m) Vrchoviny ( m)

37 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_14 Název Hydrosféra, koloběh vody, oceány, průlivy a průplavy Téma hodiny Hydrosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a fixaci získaných poznatků z hodiny a práci s atlasem na téma hydrosféry; konkrétně skupenství vody, velký a malý koloběh vody, rozloha oceánů, znalost a porozumění pojmům průliv a průplav. Očekávaný výstup Žáci lépe porozumí koloběhu vody na Zemi, seřadí oceány dle jejich velikosti a umí vysvětlit rozdíl mezi pojmy průliv a průplav s uvedením konkrétních příkladů. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

38 Pracovní list č. 14 Hydrosféra, koloběh vody, oceány, průlivy a průplavy 1) Vodu na Zemi můžeme nalézt ve třech skupenstvích. Jaké to jsou? 2) Popiš hlavní rozdíly mezi velkým a malým koloběhem vody v přírodě. 3) Vypiš 4 světové oceány a seřaď je velikostí od největšího: 4) Vysvětli rozdíl mezi průlivem a průplavem. Ke každému navíc uveď s pomocí atlasu nejméně 3 příklady! Průliv = Průplav =

39 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_15 Název Hydrosféra, moře, ostrovy, poloostrovy, zálivy, vlastnosti mořské vody, příliv a odliv Téma hodiny Hydrosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a fixaci hlavních pojmů z učiva o hydrosféře (moře, ostrovy, poloostrovy, zálivy, vlastnosti mořské vody, salinita, příliv a odliv). Očekávaný výstup Žáci dokáží lépe porozumět základním pojmům učiva o hydrosféře, jsou schopni je vysvětlit svými slovy a uvádět některé konkrétní příklady. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

40 Pracovní list č. 15 Hydrosféra, moře, ostrovy, poloostrovy, zálivy, vlastnosti mořské vody, příliv a odliv 1) Doplň názvy k popiskům: a) menší části oceánů, většinou vnitřní (obklopena souší) a okrajová (široký okraj oceánu na styku s pevninou) = + uveď 6 příkladů. b) menší část pevniny, obklopená vodou = + uveď 6 příkladů. c) místo, kde se oceán stýká s pevninou. Mění se dle přílivu a odlivu. = 2) Popiš svými slovy co je to: a) záliv = b) poloostrov = Ke každému uveď alespoň 3 příklady! 3) Mořská voda má určitou salinitu. Co to znamená? 4) Nakresli obrázek těles Země, Měsíc, Slunce v případě, když: a) nastane tzv. skočný příliv: b) nastane tzv. hluchý příliv:

41 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_16 Název Hydrosféra vodstvo na pevnině I. Téma hodiny Hydrosféra vodstvo na pevnině Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál obsahující nejdůležitější pojmy a jejich konkrétní příklady z učiva o vodstvu na pevnině, součástí pracovního listu je práce s atlasem světa a ČR. Očekávaný výstup Žáci umí charakterizovat základní pojmy z učiva Hydrosféra vodstvo na pevnině, např. pramen, přítok, úmoří, delta, meandr, bezodtoké jezero. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

42 Pracovní list č. 16 Hydrosféra vodstvo na pevnině 1) Většina vodních toků začíná. Řešení nalezneš v křížovce! Malý vodní tok Živočich přizpůsobený životu ve vodě Světadíl, kde najdeme nejhlubší jezero Část oceánu Náš světadíl Druhá nejdelší řeka světa 2) Z atlasu na str. 113 vypiš alespoň 3 levé a 3 pravé přítoky řeky Amazonky! Levé přítoky = Pravé přítoky = 3) Česká republika se nachází na území 3 úmoří. Jakých? 4) Řeky často ústí do moře či jezera deltou. Jak taková delta vypadá (obrázek) a proč ji říkáme zrovna delta? 5) Co jsou to říční meandry? Jak řeka s meandry vypadá? Můžeš si pomoct obrázkem. 6) Co znamená, když řekneme, že je nějaké jezero bezodtoké?

43 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_17 Název Hydrosféra vodstvo na pevnině II. Téma hodiny Hydrosféra vodstvo na pevnině Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Druhá část materiálu zaměřeného na vodstvo pevniny. Materiál opět obsahuje nejdůležitějších pojmů a jejich konkrétní příklady z učiva o vodstvu na pevnině, součástí pracovního listu je práce s atlasem světa a ČR. Očekávaný Znalost vlastností zemského tělesa. výstup Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

44 Pracovní list č. 17 Hydrosféra vodstvo na pevnině II. 1) Jaký je hlavní rozdíl mezi rybníkem a jezerem? 2) Největší rybník v České republice se jmenuje, nachází se na jihu Čech nedaleko města Třeboň. Největší jezero najdeme na Šumavě, jmenuje se, podle zbarvení své vody. 3) Jak a proč lidé stavějí přehrady? A znáš největší v ČR a na světě? 4) Popiš vznik ledovce! 5) Asi nejznámější námořní neštěstí má na svědomí právě plovoucí ledovec. Jak se jmenovala loď která do něj v noci ze 14. na 15. dubna 1912 narazila? 6) Jak se jmenuje světadíl, který je téměř celý pokrytý velmi silným ledovcem? Jak se jmenuje největší ostrov světa, také téměř celý pod silnou vrstvou ledu? 7) Je voda zamrzlá v ledovcích slaná či sladká? 8) Místo, kde voda pod tlakem sama vytryská ze země, nazýváme jako pramen.

45 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_18 Název Atmosféra, složení atmosféry, počasí, podnebí, výpočet průměrné denní teploty Téma hodiny Atmosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál určený pro úvod do učiva o atmosféře, vysvětlení rozdílů mezi počasím a podnebím, výpočet průměrné denní teploty, meteorologické zpravodajství Očekávaný výstup Porozumění pojmu atmosféra a znalost jejího složení, znalost pojmů počasí a podnebí, schopnost výpočtu průměrné denní teploty. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

46 Pracovní list č. 18 Atmosféra, složení atmosféry, počasí, podnebí, výpočet průměrné denní teploty 1) Naše atmosféra je směsice plynů. Skládá se z 78%, 21%, a zbytek, asi 1% tvoří především. 2) Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím? Počasí = Podnebí = 3) Znáš nějaké prvky které sledují meteorologové a můžeme se s nimi setkat například v televizní předpovědi počasí? Alespoň 5! 4) Vypočítej průměrnou teplotu vzduchu, když: - teplota v 7 hod. ráno byla 12 C - teplota ve 14 hod. odpoledne byla 26 C - teplota ve 21 hod. večer byla 17 C Nezapomeň, že teplota z 21 hodiny se počítá!

47 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_19 Název Atmosféra, podnebné pásy, roční období Téma hodiny Podnebné pásy, roční období Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na základní znalost podnebných pásů (hlavních) a střídání ročních období. Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Citace Žáci porozumí cyklu střídání ročních období, dokáží každé z nich stručně charakterizovat a určit termín začátku ročního období; to vše v závislosti na pohybu zemské osy. Pracovní list Archiv autora

48 Pracovní list č. 19 Atmosféra, podnebné pásy, roční období 1) V důsledku náklonu zemské osy se na Zemi vyvinuly podnebné pásy. Do obrázku zakresli tři hlavní podnebné pásy Země: 2) Ke každému popisu doplň příslušný podnebný pás: a) téměř celoročně trvající zima, jen krátké období chladného léta. Nízké srážky, oblasti chudé na rostlinstvo a živočišstvo = pás. b) celoročně velmi teplé podnebí, velmi bohaté srážky. Oblasti s bohatým rostlinstvem a spousty druhů živočichů = pás. c) střídání 4 ročních období; v tomto pásu leží také naše území = pás. 3) 21. června je den... slunovratu. Sluneční paprsky dopadají kolmo na obratník a. konec zemské osy je nejvíce přikloněn ke Slunci. Na jižní polokouli v tu chvíli nezačíná, ale naopak. 4) 23. je den podzimní. Sluneční paprsky dopadají kolmo na., délka dne a noci je tak všude na Zemi stejná. Na severní polokouli začíná a na jižní naopak.

49 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_20 Název Atmosféra, vertikální stavba atmosféry, cirkulace vzduchových hmot Téma hodiny Atmosféra - vertikální stavba atmosféry Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na zopakování učiva o jednotlivých vrstvách atmosféry a tlakových útvarech stratosféry tlakové níže a výše, vznik větru. Očekávaný výstup Žáci umí popsat vertikální stavbu zemské atmosféry; orientují se v pojmech tlaková níže a tlaková výše a umí je stručně charakterizovat, chápou jejich vliv na počasí. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

50 Pracovní list č. 20 Atmosféra, vertikální stavba atmosféry, cirkulace vzduchových hmot 1) Zemskou atmosféru dělíme na 5 základních vrstev. Do obrázku zapiš jejich názvy a správné pořadí! 2) Která vrstva atmosféry je nejtěžší, nejhustší a obsahuje také většinu vody obsažené v atmosféře? 3) Pokud je vzduch, je lehký a stoupá vzhůru, tím klesá tlak na zemský povrch a nastává tzv. tlaková (cyklóna). Ta do sebe nasává okolní vzduch, ten se sráží a vypadávají z něj srážky. 4) Opakem je tlaková (anticyklóna). Zde vzduch klesá dolů, zvyšuje se tlak na zemský povrch. To má za následek to, že dešťové mraky jsou vytlačovány pryč a převládá jasné a slunečné počasí. 5) Prouděním vzduchu mezi tlakovou výší a tlakovou níží vzniká. Doplň: vítr, studený, teplý, níže, výše.

51 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_21 Název Pedosféra Téma hodiny Pedosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na fixaci učiva o pedosféře vysvětlení pojmu, její složení, humusová složka a druhy půd. Očekávaný výstup Žáci zopakují učivo probrané v hodině, získají lepší znalost o vlastnostech pedosféry. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

52 Pracovní list č Pedosféra 1) Pedosféra = 2) Složení půdy: Neživá složka např. Živá složka např. 3) Nejsvrchnější část půdy nazýváme: viz. tajenka 60 minut 7. planeta Sluneční soustavy Přirozená družice Země Spojené státy americké 2. vrstva atmosféry 4) Kuličku z hlíny uplácáme nejlépe z půdy která je druhu. Takové půdy jsou vlhké, těžké, velmi dobře drží vodu a špatně vysychají. Naopak kuličku z hlíny neuplácáte z půdy která je druhu. Takové půdy jsou lehké, sypké, rychle vysychají, vodu dlouho neudrží. V zemědělství je nutné je často zavlažovat. Extrémním příkladem těchto půd jsou pouštní půdy. Nejlepším půdním druhem jsou půdy. Ty dobře drží vodu, ale ne nadlouho. Jsou středně těžké a velmi vhodné pro obdělávání.

53 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_22 Název Biosféra I. vegetační pásy na Zemi Téma hodiny Biosféra rozmístění vegetačních pásů na Zemi Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál obsahující podrobnou mapu světa s rozmístěním jednotlivých vegetačních pásů. Mapu slouží vždy při probírání daného veg. pásu a žáci si ji mohou po vybarvení vlepit do sešitu. Očekávaný Žáci získají detailnější přehled o rozmístění vegetačních pásů výstup na Zemi. Uvědomí si, že vzhled jednotlivých krajin je ovlivněn nejen šířkovou pásmovitostí, ale i dalšími faktory (nadmořská výška, mořské proudy, rozmístění horských systémů, kontinentalita, ). Druh učebního Pracovní list materiálu Citace Archiv autora

54 Pracovní list č. 22 Biosféra I. vegetační pásy na Zemi Mgr. Jan Šrámek

55 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_23 Název Biosféra II. Téma hodiny Biosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pro opakování základního učiva o biosféře, vegetačních pásech; obsahuje i práci s atlasem světa. Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Citace Žáci si zopakují pojem biosféra, šířkovou pásmovitost a co ji podmiňuje; v atlase světa se pak seznámí s mapkou vegetačních pásů (nebo využijí mapku z minulého pracovního listu). Pracovní list Archiv autora

56 Pracovní list č. 23 Biosféra II. 1) Biosféra = 2) Doplň text: V blízkosti zemského rovníku najdeme pás. Na něj (směrem na S či J) navazuje pás a.. Dále pokračuje pás. V něm bychom našli i naši republiku. Ten pak přechází do pásu a vše končí kolem pólů pásem na úplném severu či jihu. 3) Popiš vlastními slovy pojem krajina. Proč se jednotlivé krajiny navzájem liší? Co to způsobuje? 4) Ve kterém vegetačním pásu (krajině) bys chtěl/a žít? Proč? A co bys tam mohl/a mít za problémy a jaké zvláštnosti by tam byly oproti naší krajině? Nezapomeň na podnebí, flóru a faunu! 5) Podle mapky z minulého pracovního listu urči, jaký vegetační pás se nachází na většině území Brazílie!

57 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_24 Název Biosféra III. Téma hodiny Biosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený především na práci s atlasem a mapkou z předešlého pracovního listu (ale není podmínkou). Žáci vyhledávají země spadající do daných vegetačních pásů. Cílem je procvičení orientace na mapě a uvědomění si rozmístění veg. pásů. Očekávaný Žáci se naučí pracovat s mapou vegetačních pásů a mapou výstup politického rozdělení světa. Uvědomí si a znovu zafixují rozmístění vegetačních pásů na Zemi. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

58 Pracovní list č. 24 Biosféra III. Ke každému vegetačnímu pásu vypiš co nejvíce zemí, ve kterých se daný pás objevuje! Pracujte s vaší mapkou vegetačních pásů a školním atlasem, strany 20,21,49,50,83,84,101,102,114,115,116,117,133. Využívejte mapy šířkových vegetačních pásem a mapy politické. Nejde o rychlost, ale o správnost!!! 1. Tropické deštné lesy = 2. Opadavé monzunové lesy (střídavě vlhké) = 3. Savany = 4. Stepi, lesostepi = 5. Pouště a polopouště = 6. Vegetace středomořského typu = 7. Listnaté lesy = 8. Tajga jehličnatý les = 9. Tundra = 10. Trvale zaledněné oblasti = 11. Vysokohorské oblasti =

59 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_25 Název Biosféra IV. Téma hodiny Biosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený především na bližší poznání a vlastní srovnání vegetačních pásů kolem rovníku a pólů a také ve vysokohorském prostředí. Materiál obsahuje schematickou mapku světa. Očekávaný Žáci sami promyslí rozdílné podmínky pro život na dvou místech výstup světa, ve zcela odlišných veg. pásech. Uvědomí si rozdíly v těchto podmínkách, definují je a popíší hlavní charakteristiky. Pomocí atlasu světa si uvědomí a zafixují rozmístění hlavních horských systémů na světě. Druh učebního Pracovní list materiálu Citace Archiv autora

60 Pracovní list č. 25 Biosféra IV. 1) Vysvětli vlastními slovy proč jsou vegetační pásy blízko rovníku plné života, druhově pestré a rozmanité. A proč jsou naopak oblasti kolem zemských pólů na život chudší! 2) Ze školního atlasu světa vypiš nejméně 10 světových pohoří přesahujících hranici 3500 m n. m. Do mapky zaznač jejich polohu a název.

61 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_26 Název Politická mapa Afriky Téma hodiny Afrika orientace na mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na práci s atlasem a procvičení znalosti politické mapy Afriky a hlavních měst afrických států. Očekávaný výstup Žáci se umí orientovat v politické mapě Afriky a znají hlavní města afrických států. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

62 Pracovní list č. 26 Politická mapa Afriky Úkol: Do politické mapy Afriky doplňte jednotlivé názvy států, ke každému z nich pak připište jeho hlavní město! Západní Sahara Maroko Alžírsko Tunisko Libye Egypt Senegal Gambie Mauretánie Mali Niger Čad Togo Benin Nigérie Kamerun Rovníková Guinea Gabon Svatý Tomáš Středoafrická rep. Kongo Demokratická rep. Kongo Uganda Rwanda Zimbabwe Jihoafrická republika (JAR) Lesotho Súdán Eritrea Etiopie Somálsko Džibutsko Guinea Guinea-Bissau Sierra Leone Libérie Burkina Faso Pobřeží slonoviny Ghana Burundi Keňa Tanzánie Mosambik Madagaskar Komory Seychely Mauricius Malawi Angola Zambie Namibie Botswana Svazijsko

63

64 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_27 Název Afrika práce s atlasem Téma hodiny Afrika orientace na mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený práci s atlasem, opakuje hlavní města a pomocí obrysů jednotlivých států žáky motivuje k práci s atlasem. Očekávaný výstup Žáci získají lepší přehled o politické mapě Afriky, zlepší práci s atlasem a zopakují si znalosti hlavních afrických měst. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

65 Pracovní list č. 27 Afrika práce s atlasem 1) Do tabulky doplň k názvu státu jeho hlavní město z nabídky v rámečku: Chartúm, Tripolis, Bamako, Luanda, Pretoria, Dakar, Mogadišo, Lusaka, Rabat, Kinshasa, Addis Abeba, Kampala, Harare, Káhira, Accra. Zimbabwe Egypt Súdán Libye Mali Uganda Zambie Angola Maroko Etiopie Ghana Demokratická rep. Kongo Somálsko Senegal Jihoafrická republika 2) K obrysu afrického státu doplň jeho název: a) d) b) e) c) f)

66 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_28 Název Afrika procvičování pojmů fyzické orientace Téma hodiny Afrika orientace na obecně zeměpisné mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený procvičení fyzické orientace na slepé mapě Afriky. Očekávaný výstup Žáci se umí orientovat na obecně zeměpisné mapě Afriky; tuto schopnost využijí i v navazujícím učivu. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

67 Pracovní list č. 28 Afrika procvičování pojmů fyzické orientace Úkol: Do mapky zapiš (číslem!) daný pojem. Pracuj bez použití atlasu a samostatně. 1) Dračí hory, 2) pohoří Atlas, 3) Rudé moře, 4) Zelený mys, 5) poušť Kalahari,

68 6) Káhira, 7) Madagaskar, 8) Etiopská vysočina. 9) Viktoriino jezero, 10) Mosambický průliv, 11) řeka Orange, 12) řeka Nil, 13) Sahara, 14) bažiny Okawango, 15) Guinejský záliv.

69 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_29 Název Afrika podnebí a úmoří Afriky, mapky Téma hodiny Podnebí a vodstvo Afriky Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na využití a zopakování poznatků z hodiny, částečně také na práci s atlasem. Žáci na vybarví přiložené mapky podnebí a úmoří, následně si je mohou vlepit do sešitu. Očekávaný výstup Žáci přenesou své teoretické poznatky na mapku, dokáží si tak informace získané v hodině převést na vizuální výstup a ten jim umožní hlubší porozumění této problematiky. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

70 Pracovní list č. 29 Afrika podnebí a úmoří Afriky, mapky 1) Do mapky podnebí správně vyznač jednotlivé podnebné pásy. Nezapomeň na legendu! 2) Do mapky úmoří správně vyznač jednotlivá úmoří Afriky. Nezapomeň na legendu!

71 3) Vybarvené mapky vystřihni a nalep k příslušnému učivu do sešitu.

72 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_30 Název Vegetační pásy Afriky Téma hodiny Afrika vegetační pásy Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na práci s mapou a školním atlasem. Žáci se detailně seznámí s rozmístěním vegetačních pásů v Africe, vhodně tak doplní získané poznatky z hodiny. Mapku lze vlepit do sešitu. Očekávaný výstup Žáci získají detailní znalost o rozmístění vegetačních pásů v Africe, zamyslí se a pokusí vysvětlit jejich rozšíření. Také rozšíří svoji dovednost práce s mapou a atlasem. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

73 Pracovní list č. 30 Vegetační pásy Afriky Úkol: Správně vybarvi a do legendy vyznač všech 7 vegetačních pásů Afriky. Mapku vystřihni a nalep do sešitu.

74 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_31 Název Hustota zalidnění Afriky, africká náboženství Téma hodiny Afrika - obyvatelstvo Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pro samostatnou práci žáků s přiloženými obrysovými mapkami Afriky. Žáci ze školního atlasu zjišťují rozmístění afrického obyvatelstva a hlavní africká náboženství. Očekávaný výstup Žáci získávají dovednost v získávání informací z mapy, resp. atlasu. Umí je vyhledat, zpracovat, generalizovat a jednoduše znázornit do mapy. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

75 Pracovní list č. 31 Hustota zalidnění Afriky, africká náboženství 1) Ze školního atlasu (str. 103) dokresli do mapky nejhustěji osídlené oblasti Afriky. Které oblasti jsou naopak osídleny nejméně? Proč? 2) ) Ze školního atlasu (str. 103) dokresli do mapky hlavní náboženství zastoupená v Africe křesťanství, islám a tradiční náboženství (přírodní).

76

77 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_32 Název Sahel Téma hodiny Afrika - Sahel Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na hlubší seznámení žáků s problematikou sahelských zemí. Součástí textu je i mapka se státy, ty žáci vyhledají v atlase. Očekávaný výstup Žáci umí charakterizovat oblast Sahelu, země které do této oblasti spadají, popsat stručně hlavní problémy a jejich příčiny, nastínit možné řešení. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

78 Pracovní list č Sahel Úkol: Pozorně si přečtěte následující text, do mapky vypište a vybarvěte státy, kterých se uvedené informace týkají a vše vystřihněte a nalepte do sešitu. Sahel Pojem používaný pro označení nejchudších afrických států. Ty leží na jižním okraji Sahary a mají několik společných problémů. Do této oblasti patří Senegal, Gambie, Mauretánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Etiopie a Somálsko. Sahel(=jižní okraj Sahary) je pás polopouští a stepí rozprostírající se od Atlantiku až po Rudé moře Indického oceánu. Pro oblast je typické střídání období dešťů a sucha, od 80. let však mnohokrát došlo k tomu, že se srážky prakticky neobjevily. Chudá vegetace je využívána jako zdroj energie(topení), stavy skotu, ovcí, koz a velbloudů jsou příliš vysoké(spásání, udupávání), při čemž jejich užitek je malý. Navíc se zde vyskytují občasné nálety sarančat (katastrofické v roce 2004, následky dodnes!), které jsou schopna zlikvidovat celou úrodu. Sahel se tak stává synonymem pro hladomory, země jsou nuceny potraviny dovážet a vzhledem k tomu, že prakticky všechny patří k nejchudším státům světa, jsou často odkázány jen na humanitární pomoc. Řešení: - omezit populační růst - zahraniční pomoc více adresně zaměřena - demokratické režimy, prostředky ne na zbrojení ale na potraviny, infrastrukturu, vzdělání, osvětu - změnit přístup Afričanů musí se umět postarat sami o sebe, zodpovědnost (ne 10 dětí) - využívání zdrojů nerostných surovin, ale peníze opět na rozvoj, ne zbrojení!

79

80 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_33 Název Regionalizace Afriky Téma hodiny Afrika - rozdělní Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na využití poznatků z předchozích hodin (opakování politické orientace), ale především tvorba jednoduché mapky rozdělující Afriku do šesti hlavních oblastí. Ty pak slouží při dalším učivu. Očekávaný výstup Žáci získají znalost regionalizace (rozdělení) Afriky, zopakují si znalosti politické mapy Afriky. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

81 Pracovní list č. 33 Regionalizace Afriky Afriku rozdělujeme na několik oblastí (regionů) které mají společné některé znaky. Podle tohoto rozdělení Afriku dělíme na 6 regionů, každý z nich je pak složen z více států: 1) Severní Afrika: Západní Sahara, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye a Egypt 2) Sahelské země: Senegal, Gambie, Mauretánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Džibutsko 3) země Guinejského zálivu: Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leone, Libérie, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Rovníková Guinea, Gabon a Sv. Tomáš 4) Centrální (rovníková) Afrika: Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika Kongo, Uganda, Rwanda a Burundi 5) Východní Afrika: Keňa, Tanzanie, Mosambik, Malawi, Madagaskar, Komory, Seychely a Mauricius 6) Jižní Afrika: Angola, Zambie, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Jihoafrická republika, Lesotho a Svazijsko Úkol: do mapky vyznač barevně jednotlivé regiony; africké státy známe z orientace, případně pracuj se Školním atlasem politická mapa Afriky.

82

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce s atlasem 35 minut Datum:... 1) Na fyzické mapě Afriky najdi 40 j.š. a od západu k východu popiš

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany:

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany: PRÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem. SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: sever

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE Materiál pro domácí VY_03_Z6E_52 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA 5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Země jako vesmírné těleso Postavení Země

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

AFRIKA. Použité zdroje:

AFRIKA. Použité zdroje: AFRIKA Použité zdroje: Hospodářský zeměpis, V. Baar, Nakladatelství ČGS, Praha 2005 www.novinky.cz http://library.princeton.edu/ 4.6. 2009 img.motorkari.cz 4.6. 2009 www.climbupsokidscangrowup.com * údaje

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly 60.TEST k ověření znalostí Světadíly - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

SAMOSTUDIUM, KONTROLA OTÁZEK

SAMOSTUDIUM, KONTROLA OTÁZEK Materiál pro domácí VY_03_Z6E_22 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Afrika - státy. - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš

Afrika - státy. - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš Afrika - státy Severní Afrika Maroko Alžírsko Tunisko - Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš - Konstituční monarchie,

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky: OBECNÝ FYZICKÝ VY_03_Z6E_20 ZEMĚPIS - Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení): VODSTVO Voda je nejdůležitější složkou přírodního prostředí. Voda má v krajinné sféře funkci látky umožňující nejen pohyb hmoty, ale i její nepřetržitě probíhající výměnu. Je i velmi významným přírodním

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_25 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Světadíly Asie, Afrika anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech, poznávají a rozlišují přírodní a společenské znaky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný Dopravní síť v Africe Jakub Kredvík Gustav Novotný Osnova Historie Pozemní doprava Kolejová doprava Letecká doprava Lodní doprava Pirátství Levné vlajky Shrnutí Historie dopravy v Africe Koloniální éra

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_11_Afrika

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/ Afrika obyvatelstvo Antonín Věžník OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, 4.12.2014 1 Vývoj počtu obyvatel Afriky (podle http://www.demografie.info/?cz_popvyvoj_svet_af) Pozn. R. 2009 překročila

Více

Regionální geografie světa Zdeněk Máčka

Regionální geografie světa Zdeněk Máčka Regionální geografie světa Zdeněk Máčka Přednáška 2 AFRIKA KLIMA Klimatické faktory kontinentu! Geografická poloha! Tvar kontinentu! Orografické poměry! Rozložení tlakových útvarů! Mořské proudy! Blízkost

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na získávání znalostí o objevování přírodního bohatství Afriky a o cestách objevitelů.

Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na získávání znalostí o objevování přírodního bohatství Afriky a o cestách objevitelů. Název: Objevné cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_61 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Materiál pro domácí VY_03_Z6E_25 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Austrálie (Obecná charakteristika 1) Učební pomůcky: Viz zeměpisná křížovka ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Austrálie (Obecná charakteristika 1) Učební pomůcky: Viz zeměpisná křížovka ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_65 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku.

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku. Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby Zeměpisná rozcvička

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více