Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list"

Transkript

1 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a fixaci získaných poznatků z hodiny formou pracovního listu. Očekávaný výstup Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

2 Pracovní list č. 1 Tvar, rozměry a pohyby Země 1) Země má tvar.., na pólech je mírně zploštělá. Takovému tělesu říkáme..(viz. křížovka). Zmenšený model Země Náš světadíl Nultá rovnoběžka Přístroj na měření času 0-24 hodin 2) Které číslo skrývá větička Šetři se osle? Co nám toto číslo označuje? 3) Vybarvěte správně vlajku Japonského císařství. Co symbolizuje a proč? 4) Každý 4. rok je tzv. přestupný. Který rok byl přestupný naposledy a který bude další? Vždy musí být dělitelný číslem 4! 5) Když je v Evropě léto, u protinožců v Austrálii mají zimu a obráceně. Co toto střídání způsobuje? a) sklon zemské osy b) teplo se přelévá ze severu na jih a opačně c) globální oteplování planety

3 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_02 Název Měsíc, Slunce, Sluneční soustava Téma hodiny Sluneční soustava Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Opakování základního učiva o Sluneční soustavě formou samostatné práce. Očekávaný výstup Upevnění a rozšíření vědomostí o Sluneční soustavě. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

4 Pracovní list č. 2 Měsíc, Slunce, Sluneční soustava 1) Uspořádejte jednotlivé planety naší Sluneční soustavy podle jejich vzdálenosti od Slunce (od nejbližší po nejvzdálenější): Jupiter Země Merkur Saturn Neptun Mars Venuše Uran 2) Jaká síla způsobuje příliv a odliv moří a oceánů na Zemi? 3) Ke každému ze tří pohybů Měsíce uveď, za jakou dobu se uskuteční: a) otočení kolem vlastní osy = dnů b) oběh kolem Země = dnů c) oběh kolem Slunce = dnů 4) Jak dlouhá doba uběhne mezi dvěma, po sobě jdoucími úplňky našeho Měsíce? 5) Proč je Slunce pro život na Zemi tak důležité? Co nám poskytuje?

5 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_03 Název Apollo 11 let na Měsíc + videoukázky Téma hodiny Sluneční soustava - Měsíc Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Interaktivní materiál obsahující text, fotografie a odkazy na videoukázky zachycující přistání na Měsíci. Očekávaný výstup Žáci se blíže seznámí s prvním přistáním člověka na Měsíci. Druh učebního materiálu Citace a použité materiály Pracovní list

6 Pracovní list č. 3 Apollo 11 let na Měsíc + videoukázky Neil Armstrong * Michael Collins * Buzz Aldrin * července 1969 byly pláže kolem Kennedyho vesmírného centra na pobřeží Floridy obsazeny více než milionem lidí, kteří chtěli na vlastní oči spatřit počátek jednoho z největších dobrodružství v celé historii lidstva start obrovského monstra rakety Saturn V., která měla na Měsíc dopravit první lidskou posádku. Ohnivý gejzír sledovali také sovětští námořníci z flotily osmi lodí, která plula navštívit Kubu. Start, stejně jako i celý let Apolla 11 k Měsíci proběhl nad očekávání hladce. Tři dny po opuštění Země se astronauti dostali na oběžnou dráhu Měsíce a konečně 20. července 1969 ve 21 h 18 min SEČ přistál měsíční modul Eagle s N. Armstrongem a E. Aldrinem na palubě asi 6 km od středu vybrané oblasti v Moři klidu. Samotné dramatické přistání se uskutečnilo pouze 30 sekund před vyčerpáním zásob paliva a všichni, včetně paní Armstrongové a Aldrinové si hluboce oddechli, když uslyšeli Armstrongovo hlášení: Houstone, tady Základna klidu. Orel přistál. Armstrong s Aldrinem uviděli z okénka krajinu, kterou před nimi žádný pozemšťan nespatřil. Je to sbírka všech možných tvarů, úhlů a zrnitosti..., tvrdil Aldrin. Oba astronauti dostali od lékařů brzy svolení k sestupu na povrch. Zhruba po dvou hodinách sestoupil Armstrong na verandičku modulu a opatrně slezl po žebříku. Celý svět zatajil dech... Neil Armstrong pronesl památnou větu: I'm going to step off the LM now. That's one small step for (a) man; one giant leap for mankind. - Právě sestupuji z LM. Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Je 21. července 3 h 56 min 21 s SEČ a první člověk stojí oběma nohama na povrchu Měsíce! Armstrong opatrně zkoušel pohyby v šestinové měsíční gravitaci a odebral první vzorky měsíčních hornin: Má to svou zvláštní krásu. Podobá se to vysokohorským pouštím ve Spojených státech. Je to trochu jiné, ale opravdu nádherné... Vzápětí sestoupil na povrch i Aldrin. Astronauti na Měsíci provedli první vědecké výzkumy a nainstalovali na jeho povrchu soubor vědeckých přístrojů. Úžasné je, že astronauti sebou na Měsíc vzali i magnetofonový pásek s nahrávkou Novosvětské symfonie od Antonína Dvořáka. Po 21 hodinách a 36 minutách pobytu na Měsíci se na spodní části měsíční modulu zapálily trysky a měsíční sekce Apolla 11 opustila Měsíc.

7 Zdroj: (video ukázka AVI 1,1 MB) (video AVI 1,9 MB) (video MPEG 8,2 MB)

8

9

10

11 Použité materiály:

12 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_04 Název Země, Slunce, Sluneční soustava, Měsíc, Vesmír - opakování Téma hodiny Země jako vesmírné těleso, Sluneční soustava, Vesmír - opakování Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a fixaci získaných poznatků z hodiny formou pracovního listu. Očekávaný výstup Fixace a zopakování poznatků z předchozích hodin. Souhrnné opakování. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

13 Pracovní list č. 4 Země, Slunce, Sluneční soustava, Měsíc, Vesmír - opakování 1) Fáze Měsíce: když je Měsíc v úplňku, vidíme jeho jednu polovinu krásně celou osvětlenou. Za 14 dnů se však dostane do fáze kdy z Měsíce nevidíme nic. Jak se tato fáze Měsíce nazývá? 2) Američtí kosmonauti přistávali v roce 1969 na Měsíci v Moři klidu. Potřebovala proto jejich vesmírná loď Apollo 11 umět plavat? Proč? 3) Jak také nazýváme naši Galaxii? a) Hvězdná dráha b) Mléčná dráha c) Lanová dráha 4) Doplň chybějící slova: Největší planetou Sluneční soustavy je, obíhá kolem něj 63, a na jeho povrchu probíhá už několik let obrovská. 5) Která planeta oběhne Slunce za pouhých 87,9 dne a nemá žádnou atmosféru? 6) Vysvětli rozdíl mezi: - METEOR = - METEORIT = 7) Na obrázku je kometa a její chvost. Do obrázku přimaluj Slunce na správnou stranu. 8) Jak asi starý je Vesmír? 9) Do Vesmíru se jako první podíval sovětský kosmonaut..., bylo to v roce.

14 10) Jaká je vzdálenost od povrchu Země do její středu (poloměr)?

15 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_05 Název Mapa, globus, měřítko mapy, poledníky, rovnoběžky Téma hodiny Mapa a globus Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pro procvičení učiva (měřítko mapy, důležité poledníky a rovnoběžky, mapové znázornění reliéfu) Očekávaný výstup Žáci procvičí práci s měřítkem mapy, získají základní orientaci na glóbu a porozumí používání barev při mapovém zobrazení Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

16 Pracovní list č. 5 Mapa, globus, měřítko mapy, poledníky, rovnoběžky 1) Zmenšený model Země kulatého tvaru se nazývá a zkresluje/nezkresluje tvary pevnin a oceánů. 2) Přepočítej mapová měřítka na reálné kilometry, resp. metry: 1 : = km 1 : = km = m 1 : = km = m 1 : = km = m 1 : = km = m 1 : = km = m 3) Do obrázku zakresli rovník a nultý poledník, východní, západní, jižní a severní polokoule: 4) Jakou barvou bude na mapě znázorněno nejvyšší pohoří světa, Himaláje?

17 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_06 Název Světové strany, bludiště Téma hodiny Mapa orientace na mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pomůže žákům netradiční formou zafixovat světové strany. Očekávaný výstup Žáci si zapamatují umístění jednotlivých světových stran na mapě, budou jistější při jejich užití. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

18 Pracovní list č. 6 Světové strany, bludiště Rozeznáváme 4 hlavní světové strany (sever, jih, východ a západ). A také 4 vedlejší, pomocné světové strany (severovýchod, severozápad, jihovýchod a jihozápad). Většina map je svoji horní stranou orientována k severu, může se nám však stát to, že některý plánek většího měřítka orientován nebude a my u sebe nebudeme mít busolu či dnes běžný GPS přístroj k určení správné polohy, respektive světové strany. Zde je několik možných pomůcek pro určení správného směru: Hodinky malou ručičku nasměrujeme na Slunce. Rozpůlíme úhel mezi malou a velkou ručičkou a přímka dělící tento úhel ukazuje přímo na jih. Na opačné straně je samozřejmě sever. Nelze použít v případě digitálních hodinek. Většina satelitních antén pro televizní přijímače je směrována jižně Kůra stromů bývá na severní a severozápadní straně hrubší a tmavší Na severní a severozápadní straně kamenů a stromů roste lišejník Letokruhy pařezů jsou nejhustší na severní straně Slunečnice se vždy otáčí za Sluníčkem, a to i když je pod mrakem. Lze využít s hodinkami. Mraveniště bývají směrem na jih pozvolnější, na severní straně jsou strmá nebo chráněná překážkou Včelí úly se orientují na jižní stranu Oltář v kostele bývá téměř vždy orientován na východ 2) Do obrázku směrové růžice vepiš správné světové strany

19 3) Do čtvercové sítě pod zadáním nakreslete obrazec podle zadání. Světové strany S, J, V, Z se kreslí po svislých nebo vodorovných linkách, vedlejší světové strany SV, SZ, JV, JZ po úhlopříčkách. Číslice před označením světové strany určují o kolik průsečíků mezi dvěma linkami se je třeba v daném směru postoupit. Místo startu je označeno tečkou. 1Z 2JZ 3J 1Z 3S 3SV 2V 1S 1SZ 1S 1SV 1V 1JV 1J 1JZ 1J 2V 1SV 4S 1V 4J 2JZ 1Z 1JV 3J 4JV 5Z 2J 1V 1J 2Z 3S 1Z 3J 2Z 1S 1V 2S 5Z 4SV 3S 1SV. o

20 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_07 Název Souřadnicová síť, práce se školním atlasem Téma hodiny Souřadnicová síť poledníky a rovnoběžky Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na procvičení práce se zeměpisnými souřadnicemi. Očekávaný výstup Žáci zdokonalí práci se zeměpisnými souřadnicemi, zopakují si orientaci světových stran. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

21 Pracovní list č. 7 Souřadnicová síť, práce se školním atlasem 1) Díky souřadnicové síti poledníků a rovnoběžek můžeme přesně určit polohu jakéhokoli bodu na zemském povrchu. Zde je několik příkladů, doplníte je s pomocí školního atlasu světa. 90 z. d., 23 27' s. š. = záliv 0 z. d., 0 s. š. =. záliv 90 z. d., 60 s. š. = záliv 30 v. d., 30 j. š. = hory 90 z. d., 0 s. š. = souostroví 15 v. d., 50 s. š. = republika 25 v. d., 35 s. š. = ostrov 30 v. d., 31 s. š. = africké město jménem 0 v. d., 5 s. š. = africké město jménem 31 v. d., 30 j. š. = africké město jménem

22 2) Spojovačka podle světových stran: 5J, 2JV, 1J, 3JV, 3V, 2SV, 1S, 1V, 2J, 12V, 1SV, 3V, 2JV, 3V, 2SV, 4V, 1SZ, 1Z, 1SZ, 1Z, 1SZ, 9Z, 1SZ, 1J, 7Z, 1SZ, 3S, 1V, 1S, 2Z, 1J, 6Z, 3JZ, 1Z, 3S, 2SZ, 2Z.

23 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_08 Název Časová pásma Téma hodiny Čas na zeměkouli Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Pracovní list rozšiřující učivo o časových pásmech, umožňuje žákům procvičit získané poznatky z hodiny. Očekávaný výstup Žáci budou schopni určit přibližný čas (časové pásmo) na kterémkoli místě na Zemi a tuto odlišnost vysvětlit. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

24 Pracovní list č. 8 Časová pásma 1) Každých 15 zeměpisné délky (na východ či na západ) posune ručičky hodin o 60 minut o jednu hodinu. Představte si, že je v Londýně na nultém poledníku právě poledne. Kolik hodin bude v ČR, když přes naši republiku prochází 15 východní délky? Směrem na východ hodiny přidáváme, směrem na západ ubíráme!!! 2) A kolik hodin tak bude: a) v Los Angeles (100 z. d.) = b) v Sydney (150 v. d.) = c) na Havaji (160 z. d.) = d) v Torontu (80 z. d.) = e) v Bangkoku (100 v. d.) = f) na Novém Zélandu (170 v. d.) = g) v Etiopii (40 v. d.) = 3) Na jakém místě na zeměkouli by jste dokázali projít všechna časová pásma nejrychleji? A kde by taková cesta byla naopak nejdelší?

25 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_09 Název Výškopis a polohopis na mapě Téma hodiny Výškopis a polohopis na mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na porozumění principu vrstevnicového zobrazení a procvičení mapových značek. Očekávaný výstup Žáci budou schopni z vrstevnicové mapy vyvodit skutečný reliéf krajiny a zafixují si hlavní mapové značky. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

26 Pracovní list č. 9 Výškopis a polohopis na mapě 1) Do tabulky zapiš správné dvojice vrstevnicového zobrazení a řezu terénem. Vrstevnicov Řez é zobrazení terénem A B C D E F G H 2) Do následující tabulky pečlivě zakresli mapové značky pro dané objekty. Můžeš si pomoci turistickou mapou a atlasem. Kostel Parkoviště Turistické informace Hraniční Zřícenina Krytý bazén přechod Letiště Benzínová stanice Turistická trasa Železnice se Rozhledna Lesní cesta stanicí Pramen Větrná Silnice elektrárna Řeka Hájovna Dům, budova

27 Cyklostezka Muzeum Skála Nemocnice Hotel Jeskyně

28 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_10 Název Mapa, glóbus, souřadnicová síť, výškopis, polohopis - opakování Téma hodiny Mapa, globus opakování učiva Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pro komplexní opakování učiva o mapě, globu a kartografických značkách. Očekávaný výstup Žáci si zopakují a lépe zafixují učivo o mapě a globu. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

29 Pracovní list č. 10 Mapa, glóbus, souřadnicová síť, výškopis, polohopis - opakování 1) Která věda se zabývá tvorbou map a mapových děl? a) mapometrie b) kartografie c) mapologie 2) Proč bývají mapy středního a malého měřítka zkresleny, tj. například mapy kontinentů a států? Co to způsobuje? 3) Co je to měřítko mapy? 4) Přepočítej měřítka na skutečné kilometry a následně i metry: 1 : = km = m 1 : = km = m 1 : = km = m 5) Když na mapě s měřítkem 1 : naměřím 12,5 cm, kolik kilometrů to bude ve skutečnosti? 6) Jak dlouhé (kolik měří) jsou poledníky a odkud kam vedou? 7) Hlavní (nultý) poledník a 180 poledník nám Zemi rozdělují na dvě polokoule. Jsou to: a) jižní a východní b) západní a východní c) severní a jižní d) východní a severní 8) Nultá rovnoběžka (rovník) má délku km, jakou délku má rovnoběžka 90?

30 9) Přiřaď správné názvy rovnoběžek a zeměpisné šířky: Severní polární kruh 23 27' s. š. Obratník Kozoroha 66 33' s. š. Jižní polární kruh 23 27' j. š. Obratník Raka 66 33' j. š. 10) Co znamená zkratka GPS a znáš jeho využití? 11) V Indii na 75 východní délky je 7:00 hodin ráno. Kolik hodin je v New Yorku ležícím na 75 západní délky? 12) Co je to datová hranice? Jakým oceánem prochází? 13) Co jsou to vrstevnice? 14) Jak bude vypadat vrstevnicové zobrazení kopců na obrázcích? Obr. č. 1: Obr. č. 2:

31 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_11 Název Složky krajinné sféry, litosférické desky Téma hodiny Krajinná sféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený pro základní seznámení s jednotlivými složkami krajinné sféry a litosférickými deskami. Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Citace Žáci porozumí krajinné sféře jako systému složenému z několika složek, dokážou je stručně charakterizovat. Z atlasu se také seznámí s litosférickými deskami a jejich polohou. Pracovní list Archiv autora

32 Pracovní list č. 11 Složky krajinné sféry, litosférické desky 1) Doplň ke každému popisu správnou složku krajinné sféry: všechny živé organismy na Zemi (rostliny, živočichové), včetně člověka = veškerá voda na naší planetě. Nejvíce jí najdeme v oceánech a mořích = vrchní část Země, kamenná. Dobře patrná např. v horách, jinde většinou zakryta půdou, či pod vodou = vzdušný obal Země. Sahá od povrchu až do výšky 100 km dále od Země pak již hovoříme o kosmickém prostoru = půdní obal Země. Vzniká na litosféře, mívá různou mocnost a odlišné vlastnosti = 2) Do mapky světa zakresli hranice litosférických desek a vepiš jejich správné názvy. Pracuj s atlasem na straně

33 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_12 Název Sopka, zemětřesení, tsunami Téma hodiny Pohyby litosférických desek Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a rozšíření znalostí žáků o tektonické aktivitě litosférických desek, konkrétně sopečné a zemětřesné činnosti. Očekávaný výstup Hlubší znalost a porozumění jevům spojeným se sopečnou činností a zemětřesením. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

34 Pracovní list č. 12 Sopka, zemětřesení, tsunami 1) Vysvětli rozdíl mezi lávou a magmatem: - láva = - magma = 2) Co je to epicentrum a hypocentrum zemětřesení? 3) Při zemětřesení pod hladinou oceánu mohou vznikat velmi nebezpečné vlny nazývané tsunami. Proč jsou pro člověka nebezpečné a čím se liší od běžných mořských vln? 4) Do obrázku sopky doplň nabízené pojmy. - magmatický krb; mrak sopečného popela; sopouch; kráter; sopečný kužel; parazitický kráter

35 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_13 Název Druhy pohoří, astenosféra, pohyby litosfér. desek, výškové členění reliéfu Téma hodiny Pohyby litosférických desek Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Pracovní list shrnující klíčové učivo o litosférických deskách, doplněný o rozlišení výškového členění reliéfu. Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Citace Žáci umí rozlišit a charakterizovat vrásové a zlomové pohoří, mají znalost o pohybech litosférických desek a dokážou dle výškového členění určit druh reliéfu krajiny. Pracovní list Archiv autora

36 Pracovní list č. 13 Druhy pohoří, astenosféra, pohyby litosfér. desek, výškové členění reliéfu 1) Na obrázcích pojmenuj druhy pohoří (vrásové X zlomové): a) b) 2) Ve školním atlase vyhledej a zaznamenej nejvyšší a nejhlubší místo na zemském povrchu, napiš jejich názvy a přesnou výšku/hloubku: 3) Litosférické desky se pohybují po: a) astoponosféře b) astenosféře c) asteanosféře 4) Popiš co nastane, když se střetne oceánská litosférická deska s pevninskou litosférickou deskou: 5) Reliéf rozdělujeme dle výškových rozdílů na pět kategorií. Každou z nich spoj se správným výškovým rozdílem: Velehornatiny (0 30 m) Roviny (> 600 m) Pahorkatiny ( m) Hornatiny ( m) Vrchoviny ( m)

37 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_14 Název Hydrosféra, koloběh vody, oceány, průlivy a průplavy Téma hodiny Hydrosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a fixaci získaných poznatků z hodiny a práci s atlasem na téma hydrosféry; konkrétně skupenství vody, velký a malý koloběh vody, rozloha oceánů, znalost a porozumění pojmům průliv a průplav. Očekávaný výstup Žáci lépe porozumí koloběhu vody na Zemi, seřadí oceány dle jejich velikosti a umí vysvětlit rozdíl mezi pojmy průliv a průplav s uvedením konkrétních příkladů. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

38 Pracovní list č. 14 Hydrosféra, koloběh vody, oceány, průlivy a průplavy 1) Vodu na Zemi můžeme nalézt ve třech skupenstvích. Jaké to jsou? 2) Popiš hlavní rozdíly mezi velkým a malým koloběhem vody v přírodě. 3) Vypiš 4 světové oceány a seřaď je velikostí od největšího: 4) Vysvětli rozdíl mezi průlivem a průplavem. Ke každému navíc uveď s pomocí atlasu nejméně 3 příklady! Průliv = Průplav =

39 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_15 Název Hydrosféra, moře, ostrovy, poloostrovy, zálivy, vlastnosti mořské vody, příliv a odliv Téma hodiny Hydrosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na opakování a fixaci hlavních pojmů z učiva o hydrosféře (moře, ostrovy, poloostrovy, zálivy, vlastnosti mořské vody, salinita, příliv a odliv). Očekávaný výstup Žáci dokáží lépe porozumět základním pojmům učiva o hydrosféře, jsou schopni je vysvětlit svými slovy a uvádět některé konkrétní příklady. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

40 Pracovní list č. 15 Hydrosféra, moře, ostrovy, poloostrovy, zálivy, vlastnosti mořské vody, příliv a odliv 1) Doplň názvy k popiskům: a) menší části oceánů, většinou vnitřní (obklopena souší) a okrajová (široký okraj oceánu na styku s pevninou) = + uveď 6 příkladů. b) menší část pevniny, obklopená vodou = + uveď 6 příkladů. c) místo, kde se oceán stýká s pevninou. Mění se dle přílivu a odlivu. = 2) Popiš svými slovy co je to: a) záliv = b) poloostrov = Ke každému uveď alespoň 3 příklady! 3) Mořská voda má určitou salinitu. Co to znamená? 4) Nakresli obrázek těles Země, Měsíc, Slunce v případě, když: a) nastane tzv. skočný příliv: b) nastane tzv. hluchý příliv:

41 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_16 Název Hydrosféra vodstvo na pevnině I. Téma hodiny Hydrosféra vodstvo na pevnině Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál obsahující nejdůležitější pojmy a jejich konkrétní příklady z učiva o vodstvu na pevnině, součástí pracovního listu je práce s atlasem světa a ČR. Očekávaný výstup Žáci umí charakterizovat základní pojmy z učiva Hydrosféra vodstvo na pevnině, např. pramen, přítok, úmoří, delta, meandr, bezodtoké jezero. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

42 Pracovní list č. 16 Hydrosféra vodstvo na pevnině 1) Většina vodních toků začíná. Řešení nalezneš v křížovce! Malý vodní tok Živočich přizpůsobený životu ve vodě Světadíl, kde najdeme nejhlubší jezero Část oceánu Náš světadíl Druhá nejdelší řeka světa 2) Z atlasu na str. 113 vypiš alespoň 3 levé a 3 pravé přítoky řeky Amazonky! Levé přítoky = Pravé přítoky = 3) Česká republika se nachází na území 3 úmoří. Jakých? 4) Řeky často ústí do moře či jezera deltou. Jak taková delta vypadá (obrázek) a proč ji říkáme zrovna delta? 5) Co jsou to říční meandry? Jak řeka s meandry vypadá? Můžeš si pomoct obrázkem. 6) Co znamená, když řekneme, že je nějaké jezero bezodtoké?

43 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_17 Název Hydrosféra vodstvo na pevnině II. Téma hodiny Hydrosféra vodstvo na pevnině Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Druhá část materiálu zaměřeného na vodstvo pevniny. Materiál opět obsahuje nejdůležitějších pojmů a jejich konkrétní příklady z učiva o vodstvu na pevnině, součástí pracovního listu je práce s atlasem světa a ČR. Očekávaný Znalost vlastností zemského tělesa. výstup Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

44 Pracovní list č. 17 Hydrosféra vodstvo na pevnině II. 1) Jaký je hlavní rozdíl mezi rybníkem a jezerem? 2) Největší rybník v České republice se jmenuje, nachází se na jihu Čech nedaleko města Třeboň. Největší jezero najdeme na Šumavě, jmenuje se, podle zbarvení své vody. 3) Jak a proč lidé stavějí přehrady? A znáš největší v ČR a na světě? 4) Popiš vznik ledovce! 5) Asi nejznámější námořní neštěstí má na svědomí právě plovoucí ledovec. Jak se jmenovala loď která do něj v noci ze 14. na 15. dubna 1912 narazila? 6) Jak se jmenuje světadíl, který je téměř celý pokrytý velmi silným ledovcem? Jak se jmenuje největší ostrov světa, také téměř celý pod silnou vrstvou ledu? 7) Je voda zamrzlá v ledovcích slaná či sladká? 8) Místo, kde voda pod tlakem sama vytryská ze země, nazýváme jako pramen.

45 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_18 Název Atmosféra, složení atmosféry, počasí, podnebí, výpočet průměrné denní teploty Téma hodiny Atmosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál určený pro úvod do učiva o atmosféře, vysvětlení rozdílů mezi počasím a podnebím, výpočet průměrné denní teploty, meteorologické zpravodajství Očekávaný výstup Porozumění pojmu atmosféra a znalost jejího složení, znalost pojmů počasí a podnebí, schopnost výpočtu průměrné denní teploty. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

46 Pracovní list č. 18 Atmosféra, složení atmosféry, počasí, podnebí, výpočet průměrné denní teploty 1) Naše atmosféra je směsice plynů. Skládá se z 78%, 21%, a zbytek, asi 1% tvoří především. 2) Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím? Počasí = Podnebí = 3) Znáš nějaké prvky které sledují meteorologové a můžeme se s nimi setkat například v televizní předpovědi počasí? Alespoň 5! 4) Vypočítej průměrnou teplotu vzduchu, když: - teplota v 7 hod. ráno byla 12 C - teplota ve 14 hod. odpoledne byla 26 C - teplota ve 21 hod. večer byla 17 C Nezapomeň, že teplota z 21 hodiny se počítá!

47 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_19 Název Atmosféra, podnebné pásy, roční období Téma hodiny Podnebné pásy, roční období Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na základní znalost podnebných pásů (hlavních) a střídání ročních období. Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Citace Žáci porozumí cyklu střídání ročních období, dokáží každé z nich stručně charakterizovat a určit termín začátku ročního období; to vše v závislosti na pohybu zemské osy. Pracovní list Archiv autora

48 Pracovní list č. 19 Atmosféra, podnebné pásy, roční období 1) V důsledku náklonu zemské osy se na Zemi vyvinuly podnebné pásy. Do obrázku zakresli tři hlavní podnebné pásy Země: 2) Ke každému popisu doplň příslušný podnebný pás: a) téměř celoročně trvající zima, jen krátké období chladného léta. Nízké srážky, oblasti chudé na rostlinstvo a živočišstvo = pás. b) celoročně velmi teplé podnebí, velmi bohaté srážky. Oblasti s bohatým rostlinstvem a spousty druhů živočichů = pás. c) střídání 4 ročních období; v tomto pásu leží také naše území = pás. 3) 21. června je den... slunovratu. Sluneční paprsky dopadají kolmo na obratník a. konec zemské osy je nejvíce přikloněn ke Slunci. Na jižní polokouli v tu chvíli nezačíná, ale naopak. 4) 23. je den podzimní. Sluneční paprsky dopadají kolmo na., délka dne a noci je tak všude na Zemi stejná. Na severní polokouli začíná a na jižní naopak.

49 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_20 Název Atmosféra, vertikální stavba atmosféry, cirkulace vzduchových hmot Téma hodiny Atmosféra - vertikální stavba atmosféry Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na zopakování učiva o jednotlivých vrstvách atmosféry a tlakových útvarech stratosféry tlakové níže a výše, vznik větru. Očekávaný výstup Žáci umí popsat vertikální stavbu zemské atmosféry; orientují se v pojmech tlaková níže a tlaková výše a umí je stručně charakterizovat, chápou jejich vliv na počasí. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

50 Pracovní list č. 20 Atmosféra, vertikální stavba atmosféry, cirkulace vzduchových hmot 1) Zemskou atmosféru dělíme na 5 základních vrstev. Do obrázku zapiš jejich názvy a správné pořadí! 2) Která vrstva atmosféry je nejtěžší, nejhustší a obsahuje také většinu vody obsažené v atmosféře? 3) Pokud je vzduch, je lehký a stoupá vzhůru, tím klesá tlak na zemský povrch a nastává tzv. tlaková (cyklóna). Ta do sebe nasává okolní vzduch, ten se sráží a vypadávají z něj srážky. 4) Opakem je tlaková (anticyklóna). Zde vzduch klesá dolů, zvyšuje se tlak na zemský povrch. To má za následek to, že dešťové mraky jsou vytlačovány pryč a převládá jasné a slunečné počasí. 5) Prouděním vzduchu mezi tlakovou výší a tlakovou níží vzniká. Doplň: vítr, studený, teplý, níže, výše.

51 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_21 Název Pedosféra Téma hodiny Pedosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na fixaci učiva o pedosféře vysvětlení pojmu, její složení, humusová složka a druhy půd. Očekávaný výstup Žáci zopakují učivo probrané v hodině, získají lepší znalost o vlastnostech pedosféry. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

52 Pracovní list č Pedosféra 1) Pedosféra = 2) Složení půdy: Neživá složka např. Živá složka např. 3) Nejsvrchnější část půdy nazýváme: viz. tajenka 60 minut 7. planeta Sluneční soustavy Přirozená družice Země Spojené státy americké 2. vrstva atmosféry 4) Kuličku z hlíny uplácáme nejlépe z půdy která je druhu. Takové půdy jsou vlhké, těžké, velmi dobře drží vodu a špatně vysychají. Naopak kuličku z hlíny neuplácáte z půdy která je druhu. Takové půdy jsou lehké, sypké, rychle vysychají, vodu dlouho neudrží. V zemědělství je nutné je často zavlažovat. Extrémním příkladem těchto půd jsou pouštní půdy. Nejlepším půdním druhem jsou půdy. Ty dobře drží vodu, ale ne nadlouho. Jsou středně těžké a velmi vhodné pro obdělávání.

53 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_22 Název Biosféra I. vegetační pásy na Zemi Téma hodiny Biosféra rozmístění vegetačních pásů na Zemi Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál obsahující podrobnou mapu světa s rozmístěním jednotlivých vegetačních pásů. Mapu slouží vždy při probírání daného veg. pásu a žáci si ji mohou po vybarvení vlepit do sešitu. Očekávaný Žáci získají detailnější přehled o rozmístění vegetačních pásů výstup na Zemi. Uvědomí si, že vzhled jednotlivých krajin je ovlivněn nejen šířkovou pásmovitostí, ale i dalšími faktory (nadmořská výška, mořské proudy, rozmístění horských systémů, kontinentalita, ). Druh učebního Pracovní list materiálu Citace Archiv autora

54 Pracovní list č. 22 Biosféra I. vegetační pásy na Zemi Mgr. Jan Šrámek

55 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_23 Název Biosféra II. Téma hodiny Biosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pro opakování základního učiva o biosféře, vegetačních pásech; obsahuje i práci s atlasem světa. Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Citace Žáci si zopakují pojem biosféra, šířkovou pásmovitost a co ji podmiňuje; v atlase světa se pak seznámí s mapkou vegetačních pásů (nebo využijí mapku z minulého pracovního listu). Pracovní list Archiv autora

56 Pracovní list č. 23 Biosféra II. 1) Biosféra = 2) Doplň text: V blízkosti zemského rovníku najdeme pás. Na něj (směrem na S či J) navazuje pás a.. Dále pokračuje pás. V něm bychom našli i naši republiku. Ten pak přechází do pásu a vše končí kolem pólů pásem na úplném severu či jihu. 3) Popiš vlastními slovy pojem krajina. Proč se jednotlivé krajiny navzájem liší? Co to způsobuje? 4) Ve kterém vegetačním pásu (krajině) bys chtěl/a žít? Proč? A co bys tam mohl/a mít za problémy a jaké zvláštnosti by tam byly oproti naší krajině? Nezapomeň na podnebí, flóru a faunu! 5) Podle mapky z minulého pracovního listu urči, jaký vegetační pás se nachází na většině území Brazílie!

57 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_24 Název Biosféra III. Téma hodiny Biosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený především na práci s atlasem a mapkou z předešlého pracovního listu (ale není podmínkou). Žáci vyhledávají země spadající do daných vegetačních pásů. Cílem je procvičení orientace na mapě a uvědomění si rozmístění veg. pásů. Očekávaný Žáci se naučí pracovat s mapou vegetačních pásů a mapou výstup politického rozdělení světa. Uvědomí si a znovu zafixují rozmístění vegetačních pásů na Zemi. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

58 Pracovní list č. 24 Biosféra III. Ke každému vegetačnímu pásu vypiš co nejvíce zemí, ve kterých se daný pás objevuje! Pracujte s vaší mapkou vegetačních pásů a školním atlasem, strany 20,21,49,50,83,84,101,102,114,115,116,117,133. Využívejte mapy šířkových vegetačních pásem a mapy politické. Nejde o rychlost, ale o správnost!!! 1. Tropické deštné lesy = 2. Opadavé monzunové lesy (střídavě vlhké) = 3. Savany = 4. Stepi, lesostepi = 5. Pouště a polopouště = 6. Vegetace středomořského typu = 7. Listnaté lesy = 8. Tajga jehličnatý les = 9. Tundra = 10. Trvale zaledněné oblasti = 11. Vysokohorské oblasti =

59 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_25 Název Biosféra IV. Téma hodiny Biosféra Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený především na bližší poznání a vlastní srovnání vegetačních pásů kolem rovníku a pólů a také ve vysokohorském prostředí. Materiál obsahuje schematickou mapku světa. Očekávaný Žáci sami promyslí rozdílné podmínky pro život na dvou místech výstup světa, ve zcela odlišných veg. pásech. Uvědomí si rozdíly v těchto podmínkách, definují je a popíší hlavní charakteristiky. Pomocí atlasu světa si uvědomí a zafixují rozmístění hlavních horských systémů na světě. Druh učebního Pracovní list materiálu Citace Archiv autora

60 Pracovní list č. 25 Biosféra IV. 1) Vysvětli vlastními slovy proč jsou vegetační pásy blízko rovníku plné života, druhově pestré a rozmanité. A proč jsou naopak oblasti kolem zemských pólů na život chudší! 2) Ze školního atlasu světa vypiš nejméně 10 světových pohoří přesahujících hranici 3500 m n. m. Do mapky zaznač jejich polohu a název.

61 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_26 Název Politická mapa Afriky Téma hodiny Afrika orientace na mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na práci s atlasem a procvičení znalosti politické mapy Afriky a hlavních měst afrických států. Očekávaný výstup Žáci se umí orientovat v politické mapě Afriky a znají hlavní města afrických států. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

62 Pracovní list č. 26 Politická mapa Afriky Úkol: Do politické mapy Afriky doplňte jednotlivé názvy států, ke každému z nich pak připište jeho hlavní město! Západní Sahara Maroko Alžírsko Tunisko Libye Egypt Senegal Gambie Mauretánie Mali Niger Čad Togo Benin Nigérie Kamerun Rovníková Guinea Gabon Svatý Tomáš Středoafrická rep. Kongo Demokratická rep. Kongo Uganda Rwanda Zimbabwe Jihoafrická republika (JAR) Lesotho Súdán Eritrea Etiopie Somálsko Džibutsko Guinea Guinea-Bissau Sierra Leone Libérie Burkina Faso Pobřeží slonoviny Ghana Burundi Keňa Tanzánie Mosambik Madagaskar Komory Seychely Mauricius Malawi Angola Zambie Namibie Botswana Svazijsko

63

64 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_27 Název Afrika práce s atlasem Téma hodiny Afrika orientace na mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený práci s atlasem, opakuje hlavní města a pomocí obrysů jednotlivých států žáky motivuje k práci s atlasem. Očekávaný výstup Žáci získají lepší přehled o politické mapě Afriky, zlepší práci s atlasem a zopakují si znalosti hlavních afrických měst. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

65 Pracovní list č. 27 Afrika práce s atlasem 1) Do tabulky doplň k názvu státu jeho hlavní město z nabídky v rámečku: Chartúm, Tripolis, Bamako, Luanda, Pretoria, Dakar, Mogadišo, Lusaka, Rabat, Kinshasa, Addis Abeba, Kampala, Harare, Káhira, Accra. Zimbabwe Egypt Súdán Libye Mali Uganda Zambie Angola Maroko Etiopie Ghana Demokratická rep. Kongo Somálsko Senegal Jihoafrická republika 2) K obrysu afrického státu doplň jeho název: a) d) b) e) c) f)

66 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_28 Název Afrika procvičování pojmů fyzické orientace Téma hodiny Afrika orientace na obecně zeměpisné mapě Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený procvičení fyzické orientace na slepé mapě Afriky. Očekávaný výstup Žáci se umí orientovat na obecně zeměpisné mapě Afriky; tuto schopnost využijí i v navazujícím učivu. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

67 Pracovní list č. 28 Afrika procvičování pojmů fyzické orientace Úkol: Do mapky zapiš (číslem!) daný pojem. Pracuj bez použití atlasu a samostatně. 1) Dračí hory, 2) pohoří Atlas, 3) Rudé moře, 4) Zelený mys, 5) poušť Kalahari,

68 6) Káhira, 7) Madagaskar, 8) Etiopská vysočina. 9) Viktoriino jezero, 10) Mosambický průliv, 11) řeka Orange, 12) řeka Nil, 13) Sahara, 14) bažiny Okawango, 15) Guinejský záliv.

69 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_29 Název Afrika podnebí a úmoří Afriky, mapky Téma hodiny Podnebí a vodstvo Afriky Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na využití a zopakování poznatků z hodiny, částečně také na práci s atlasem. Žáci na vybarví přiložené mapky podnebí a úmoří, následně si je mohou vlepit do sešitu. Očekávaný výstup Žáci přenesou své teoretické poznatky na mapku, dokáží si tak informace získané v hodině převést na vizuální výstup a ten jim umožní hlubší porozumění této problematiky. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

70 Pracovní list č. 29 Afrika podnebí a úmoří Afriky, mapky 1) Do mapky podnebí správně vyznač jednotlivé podnebné pásy. Nezapomeň na legendu! 2) Do mapky úmoří správně vyznač jednotlivá úmoří Afriky. Nezapomeň na legendu!

71 3) Vybarvené mapky vystřihni a nalep k příslušnému učivu do sešitu.

72 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_30 Název Vegetační pásy Afriky Téma hodiny Afrika vegetační pásy Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na práci s mapou a školním atlasem. Žáci se detailně seznámí s rozmístěním vegetačních pásů v Africe, vhodně tak doplní získané poznatky z hodiny. Mapku lze vlepit do sešitu. Očekávaný výstup Žáci získají detailní znalost o rozmístění vegetačních pásů v Africe, zamyslí se a pokusí vysvětlit jejich rozšíření. Také rozšíří svoji dovednost práce s mapou a atlasem. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

73 Pracovní list č. 30 Vegetační pásy Afriky Úkol: Správně vybarvi a do legendy vyznač všech 7 vegetačních pásů Afriky. Mapku vystřihni a nalep do sešitu.

74 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_31 Název Hustota zalidnění Afriky, africká náboženství Téma hodiny Afrika - obyvatelstvo Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál pro samostatnou práci žáků s přiloženými obrysovými mapkami Afriky. Žáci ze školního atlasu zjišťují rozmístění afrického obyvatelstva a hlavní africká náboženství. Očekávaný výstup Žáci získávají dovednost v získávání informací z mapy, resp. atlasu. Umí je vyhledat, zpracovat, generalizovat a jednoduše znázornit do mapy. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

75 Pracovní list č. 31 Hustota zalidnění Afriky, africká náboženství 1) Ze školního atlasu (str. 103) dokresli do mapky nejhustěji osídlené oblasti Afriky. Které oblasti jsou naopak osídleny nejméně? Proč? 2) ) Ze školního atlasu (str. 103) dokresli do mapky hlavní náboženství zastoupená v Africe křesťanství, islám a tradiční náboženství (přírodní).

76

77 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_32 Název Sahel Téma hodiny Afrika - Sahel Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na hlubší seznámení žáků s problematikou sahelských zemí. Součástí textu je i mapka se státy, ty žáci vyhledají v atlase. Očekávaný výstup Žáci umí charakterizovat oblast Sahelu, země které do této oblasti spadají, popsat stručně hlavní problémy a jejich příčiny, nastínit možné řešení. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

78 Pracovní list č Sahel Úkol: Pozorně si přečtěte následující text, do mapky vypište a vybarvěte státy, kterých se uvedené informace týkají a vše vystřihněte a nalepte do sešitu. Sahel Pojem používaný pro označení nejchudších afrických států. Ty leží na jižním okraji Sahary a mají několik společných problémů. Do této oblasti patří Senegal, Gambie, Mauretánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Etiopie a Somálsko. Sahel(=jižní okraj Sahary) je pás polopouští a stepí rozprostírající se od Atlantiku až po Rudé moře Indického oceánu. Pro oblast je typické střídání období dešťů a sucha, od 80. let však mnohokrát došlo k tomu, že se srážky prakticky neobjevily. Chudá vegetace je využívána jako zdroj energie(topení), stavy skotu, ovcí, koz a velbloudů jsou příliš vysoké(spásání, udupávání), při čemž jejich užitek je malý. Navíc se zde vyskytují občasné nálety sarančat (katastrofické v roce 2004, následky dodnes!), které jsou schopna zlikvidovat celou úrodu. Sahel se tak stává synonymem pro hladomory, země jsou nuceny potraviny dovážet a vzhledem k tomu, že prakticky všechny patří k nejchudším státům světa, jsou často odkázány jen na humanitární pomoc. Řešení: - omezit populační růst - zahraniční pomoc více adresně zaměřena - demokratické režimy, prostředky ne na zbrojení ale na potraviny, infrastrukturu, vzdělání, osvětu - změnit přístup Afričanů musí se umět postarat sami o sebe, zodpovědnost (ne 10 dětí) - využívání zdrojů nerostných surovin, ale peníze opět na rozvoj, ne zbrojení!

79

80 Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_33 Název Regionalizace Afriky Téma hodiny Afrika - rozdělní Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace Materiál zaměřený na využití poznatků z předchozích hodin (opakování politické orientace), ale především tvorba jednoduché mapky rozdělující Afriku do šesti hlavních oblastí. Ty pak slouží při dalším učivu. Očekávaný výstup Žáci získají znalost regionalizace (rozdělení) Afriky, zopakují si znalosti politické mapy Afriky. Druh učebního materiálu Citace Pracovní list Archiv autora

81 Pracovní list č. 33 Regionalizace Afriky Afriku rozdělujeme na několik oblastí (regionů) které mají společné některé znaky. Podle tohoto rozdělení Afriku dělíme na 6 regionů, každý z nich je pak složen z více států: 1) Severní Afrika: Západní Sahara, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye a Egypt 2) Sahelské země: Senegal, Gambie, Mauretánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Džibutsko 3) země Guinejského zálivu: Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leone, Libérie, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Rovníková Guinea, Gabon a Sv. Tomáš 4) Centrální (rovníková) Afrika: Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika Kongo, Uganda, Rwanda a Burundi 5) Východní Afrika: Keňa, Tanzanie, Mosambik, Malawi, Madagaskar, Komory, Seychely a Mauricius 6) Jižní Afrika: Angola, Zambie, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Jihoafrická republika, Lesotho a Svazijsko Úkol: do mapky vyznač barevně jednotlivé regiony; africké státy známe z orientace, případně pracuj se Školním atlasem politická mapa Afriky.

82

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY Petr Skřehot 1 Obsah 1. Synoptické mapy... 3 2. Vzduchové hmoty poslové z dalekých krajů... 4 3. Fronty a čáry instability... 5 4. Cyklogeneze... 8 5. Regenerace cyklóny...

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ KIENEOVA HOUPAČKA V ČECHÁCH PORTRÉTY OSOBNOSTÍ EXSTRÉMNÍHO OUTDOORU SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ NA LEDU STRANA 2 STRANY 4 a 5 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník III. Číslo 2 / 99 Cena

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ 1 2 3 Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová [et al.] -- 1. vyd. -- Praha: Generation

Více