TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET"

Transkript

1 B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 212 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 212

2 Vážení obchodní přátelé, Dear business friends, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování naší zprávy o stavu residenčních realit, především na území hlavního města Praha, za 1. pololetí 212. Veškeré ve zprávě publikované informace jsou výsledkem našeho sledování trhu nebo pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Přinášíme Vám tuto zprávu v dobré víře, že Vám poskytne právě ty informace, které hledáte. We offer you our continued report on the state of residential real estate in 1H 212. This report focuses Prague as a location of interest. All information published in the report is result of our market monitoring or come from publicly available sources. We bring you this report in the hope that it will provide just the information you are looking for. 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE MACROECONOMIC SITUATION HDP Výkon české ekonomiky v prvním pololetí roku klesl meziročně o 1,2 % a v mezičtvrtletním srovnání o,2 %. Český statistický úřad uvádí, že v prvním čtvrtletí roku 212 HDP meziročně poklesl o,7 %. Na konci roku 212 je očekávaná stagnace, % a v příštím roce je přepokládán růst o 1,9 %. GDP The Czech economy output in the first half of the year decreased by 1,2 % and q-o-q by,2 %. The Czech statistical office indicates a,7 % drop of GDP during 1Q 212. There is a, % stagnation expected until the end of 212 and growth by 1,9 % in 213. % 8 6 6,3 6,8 6,1 Vývoj HDP GDP % 7, 6, Vývoj inflace CPI 6, ,5-4,1 2,7 1,7, 1, * 213* 5, 4, 3, 2, 1,, 1,9 2,5 2,8 1, 1,5 1,9 2, * Czech Republic EU * předpoklad / forecast: ČNB Zdroj / source: ČSÚ Zdroj / source: ČSÚ & Eurostat Strana 2 z 15

3 INFLACE Index spotřebitelských cen vzrostl ke konci roku 211 na 3,1 % (z úrovně 2,1 % v prosinci roku 21). Celková inflace ve druhém čtvrtletí 212 v průměru dosáhla 3,4 %. Podle prognóz ČNB by v druhé polovině roku měla klesnout výrazněji pod 3 %. Díky zvýšení sazeb DPH o 1 procentní bod v příštím roce, se očekává pokles inflace těsně nad hranici 2 %, v roce 214 by pak měla dále poklesnout pod 2 %. Meziroční inflace v EU (HICP) v druhém čtvrtletí roku klesla na 2,7 %, což představuje zlepšení o desetinu procenta oproti prvnímu čtvrtletí 212. NEZAMĚSTNANOST Koncem roku 211 nezaměstnanost v celorepublikovém průměru poklesla na úroveň 8,6 %. V průběhu roku 212 postupně klesala a v červnu dosáhla úrovně 8,1 %, v druhé polovině roku 212 je pak ovšem opět očekáván její růst. Hlavní město Praha bylo tradičně regionem s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci ČR, přesto zde nezaměstnanost v prvním pololetí tohoto roku mírně vzrostla. Na konci roku 211 se pohybovala ve výši 3,9 %. Na konci druhého pololetí 212 činí 4,3 %, což představuje meziroční nárůst o 3 procentní body. INFLATION CPI at the end of 211 increased to 3,1 % (from 2,1% in December 21). Inflation in the second quarter of 212 reached an average of 3,4 %. According to the prognosis of the Czech National Bank CPI in the second half of the year should decline under 3 %. Due to next year`s increase of VAT rates by 1 percentage point, CPI is expected to decrease to the level slightly above 2 % and in 214 decline even under 2 %. EU annual inflation (HICP) in 2Q 212 decreased to 2.7 %, which represents a tenth of a percent improvement compared to the first quarter of 212. UNEMPLOYMENT In the end of 211, the average unemployment rate declined to 8.6%. During 212, gradually declined and in June declined to 8.1%. However in the second half of 212 unemployment rate is expected to rise again. The City of Prague remained the region with the lowest unemployment rate in the Czech Republic, but in the last half of the year slightly increased. Unemployment rate at the end of 211 reached 3.9%. At the end of the second half of 212 is 4.3%, which is an increase of 3 percentage points compared to the same period in , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 3,43 8,93 2,94 8,8 2,43 6,57 Míra nezaměstnanosti Unemployment rate 2,9 5,43 3,3 8,13 9,2 8,53 8,6 3,97 4,1 4, H 212 Zdroj / source: MPSV Praha / Prague Česká Republika / Czech Republic Strana 3 z 15

4 VÝVOJ KURZU USD, GBP, EUR / KČ V první části roku koruna vůči Euru oslabovala. Podle prognózy ČNB pro rok 212 se bude kurz koruny vůči Euru pohybovat ve výši 25,3 Kč /. V roce 213 a 214 je očekáváno, že koruna bude mírně posilovat. K USD koruna v roce 212 také oslabuje, dolar posílil až na 19,6 Kč/USD. Stejně tak libra posílila vůči koruně a dostala se v druhé polovině roku 212 na úroveň 3,8 Kč/GPB. USD, EUR, GBP / CZK In the first half of the year 212 CZK weakened against the Euro. According to the CNB forecast for the year 212 the exchange rate against the Euro will be approximately 25,3 CZK /. In 213 and 214 CZK is expected to strengthen slightly. The CZK against USD weakened in 212. Dollar has strengthened up to 19.6 CZK/USD. Similarly, the GBP strengthened against the CZK and in the second half of 212 reached 3,8 CZK / GPB. 5, 4, CZK / EUR / USD / GBP 3, 2, 1,, Zdroj / source: ČNB EURO USD GBP 2. FINANCOVÁNÍ FINANCING PRŮMĚRNÁ ÚROKOVÁ SAZBA Rychlost poklesu průměrných úrokových sazeb hypoték se počátkem roku 212 výrazně zpomalila, a v období leden až duben 212 jsme dokonce byli svědky mírného nárůstu sazeb hypotečních úvěrů, v květnu a především pak v červnu došlo k výraznému poklesu úrokových sazeb hypoték, a to do té míry, že průměrná úroková sazba 3,61 % v červnu 212 nejen kompenzovala pozvolný nárůst sazeb z prvního čtvrtletí, ale téměř klesla na lednové minimum 3,59 %. Tím pokračuje trend růstu objemu hypotečního financování a především trend poklesu ceny tohoto druhu financování. Banky však i nadále zachovávají zvýšenou opatrnost z hlediska hodnocení bonity klientů i oceňování nemovitostí. AVERAGE INTEREST RATES The average mortgage interest rates decreased considerably at the beginning of 212, from January up to April 212 we have even witnessed a slight increase in average mortgage rates, in May and especially in June there was a significant decline in average mortgage interest rates to the extent that the average interest rate of 3,61 % in June 212 not only compensated for moderate growth of rates in the first quarter but fell well below the level in January by 3,59 %. The trend of mortgage financing volume increased continuously and especially the trend of decline in price of this financing type. Banks, however, continue to maintain caution in terms of rating the credibility of clients and real estate valuation. Strana 4 z 15

5 Průměrná úroková sazba % 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Average mortgage interest rates Zdroj: ČNB Source: CNB Průměrná úroková sazba % Average mortgage interest rates OBJEM POSKYTNUTÝCH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ I přes stále klesající úrokové sazby vloni klesl zájem o stavební spoření u úvěrů a smluv. Celkově vloni spořitelny uzavřeli 685. smluv, předloni to bylo 96.. Za první pololetí letošního roku bylo poskytnuto hypotečních úvěrů v celkové výši 86,6 miliardy korun. To představuje meziroční pokles o 26 %, respektive 19 %. Objemy hypotečních úvěrů napovídají o rostoucí poptávce po bytech, a upřednostňování hypotečního financování před jinými formami úvěrování. Klesající úrokové sazby hypoték (především úrokové sazby hypotéky s tříletou fixací již dosáhly úrovně hypoték s fixací pětiletou) pozitivně působí jako výrazný motivační faktor pro tento způsob pořízení nemovitosti. VOLUME OF MORTAGE LOANS Despite steadily falling interest rates the demand in building savings loans and contracts has decreased. Building societies closed overall 685, contracts in 211, it was 96, in 21. During the first half of 212 more than 294, mortgage loans in total amount of 86,6 billion crowns were granted. This represents a decrease of 26 % and by 19 %. Increasing volumes of mortgage loans also suggest a growing demand for apartments and mortgage financing preference over other forms of financing. Declining mortgage rates (primarily interest rate mortgage with a three-year fixation already reached the level of mortgages fixed for five years) have a significant positive effect as a motivating factor for this method of acquiring property. Objem poskytnutých úvěrů leden-červen 212: spořitelna úvěry objem (v mil. Kč) meziroční změna celkem smluv (v tis.) ČMSS % 185 SSČS % 1153 Modrá pyramida % 694 Raiffeisen % 724 Wüstenrot % 46 CELKEM ,2 % 4881 Zdroj: Stavební spořitelny Strana 5 z 15

6 spořitelna Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-červen 212: Nové smlouvy 212 Cílová částka 212 (v mil. Kč) Nové smlouvy 211 Cílová částka 211 (v mil. Kč) Počet poskytnutých úvěrů 212 Počet poskytnutých úvěrů 211 ČMSS SSČS Modrá pyramida Raiffeisen Wüstenrot CELKEM Zdroj: Stavební spořitelny 3. REZIDENČNÍ VÝSTAVBA RESIDENTIAL CONSTRUCTION OBJEM STAVEBNÍCH POVOLENÍ Na území hlavního města Praha bylo v prvním pololetí roku 212 vydáno celkem stavebních povolení pro bytové budovy. Z tohoto množství pak bylo 167 určeno pro výstavbu nových bytových budov a 1976 pro změnu již dokončených staveb. Při meziročním srovnání lze, konstatovat mírný růst celkového počtu stavebních povolení, a zároveň pokles povolení, která jsou určená na novou výstavbu. Tento fakt vypovídá o stagnaci rezidenční výstavby na území hlavního města. (Modifications to completed buildings) VOLUME OF BUILDING PERMITS In the first half of 212 there were a total of 2,143 building permits for residential buildings granted in the capital city of Prague. 167 were building permits for a new construction of residential buildings and 1,976 for modification of completed buildings. Despite the slight increase in the total number of issued building permits, there is decreasing number of building permits for new residential construction in y-o-y comparison. This fact supports the stagnation in residential construction in the capital city Nová výstavba (New construction) Index 1 1,9 86,3 88,9 94,1 89,8 1,3 (Modifications to completed buildings) Nová výstavba (New construction) Počty vydaných stavebních povolení - Praha No. of granted building permits - Prague Strana 6 z 15

7 V celorepublikovém kontextu lze hovořit o poklesu jak vydaných stavebních povolení na změnu dokončených staveb, tak o poklesu počtu vydaných stavebních povolení na novou výstavbu, a to celkem o 14 %. Celkově jsme, alespoň z hlediska počtu stavebních povolení, byli v prvním pololetí 212 svědky stagnace nové rezidenční výstavby na území hlavního města a poklesu v ostatních regionech, kde bylo vydáno nejméně stavebních povolení od roku 26. In a nationwide context we can talk about decrease of the overall volume of granted building permits for residential buildings, so the decrease in the number of building permits for new constructions, in total by 14 %. In terms of the number of building permits in the first half of 212 we witnessed stagnation of new residential construction, both in Prague and in the regions as well, where was issued the minimum of building permits since 26. (Modifications to completed buildings) Počty vydaných stavebních povolení - ČR No. of granted building permits - CR Nová výstavba (New construction) Index 1 12,6 12,5 88,5 9,3 13,4 86, (Modifications to completed buildings) Nová výstavba (New construction) V porovnání s prvním pololetím roku 211 došlo v Praze k poklesu nejen počtu vydaných stavebních povolení, ale také k poklesu odhadované hodnoty těchto stavebních povolení. Hodnota stavebních povolení na novou výstavbu meziročně klesla o 1 % a u změn dokončených staveb o 4 %. Nárůst odhadované hodnoty stavebních povolení je však, především v Praze, ovlivněn hodnotou stavebních povolení vydaných k jiným účelům než nová rezidenční výstavba. Compared with the first half of 211 both the number of building permits and also the estimated value of building permits have decreased, both in the capital city of Prague and in the national average as well. In y-o-y comparison the value of building permits issued for new construction dropped by 1 % and for residential buildings by 4 %. The increase in the estimated value of building permits is especially in Prague influenced by the value of building permits issued for other purposes than new residential construction. Strana 7 z 15

8 (Modifications to completed buildings) Hodnota vydaných stavebních povolení Praha (mil. Kč) Value of granted building permits - Prague (mil. CZK) Nová výstavba (New construction) Index 1 88,5 12,8 76, 88, 13,8 92,8 (Modifications to completed buildings) Nová výstavba (New construction) V celorepublikovém kontextu je hodnota vydaných stavebních povolení dokonce nejnižší od propuknutí krize v roce 28. V meziročním srovnání klesla celková hodnota vydaných stavebních povolení o 16 %. Hodnota povolení na změnu dokončených bytů klesla o 19 % a na novou výstavbu klesla o 14 %. The value of issued bulding permits is in nationwide context the lowest since the 28 crisis. In y-o-y comparison the total value of granted building permits decreased by 16 %. Value of permits for residential construction decreased by 19 % and for new construction by 14 %. (Modifications to completed buildings) Hodnota vydaných stavebních povolení ČR(mil. Kč) Value of granted building permits - CR(mil. CZK) Nová výstavba (New construction) Index 1 14,8 114,9 9,3 87,2 15,4 84,2 (Modifications to completed buildings) Nová výstavba (New construction) Strana 8 z 15

9 ZAHÁJENÉ BYTY Stagnace trhu s rezidenčními nemovitostmi se projevuje i na celkovém počtu nově zahájené výstavby bytů. V Praze došlo při meziročním srovnání k poklesu počtu nově zahájených bytů o 4 %, na červnovou hodnotu bytů, oproti tomu stoupl meziročně o 25 % počet rekonstruovaných bytů. Tento objem nové výstavby zdaleka nedosahuje hodnot z let 26 nebo 28, avšak představuje pozitivní obrat po propadu nově zahájené výstavby, který byl charakteristický pro první pololetí let 29 a zvláště pak 21. STARTED RESIDENTIAL CONSTRUCTION Stagnating housing market is also reflected in the total number of newly started residential construction. In y-o-y comparison the number of started apartment construction in Prague decreased by 4 % to the amount of 1451 apartments in June, on the other hand during the same period the number of modifications to completed buildings increased by 25 %. This volume of new constructions is far below the values from the years 26 or 28 but represents a positive turn after significant decrease in the newly started constructions which was characteristic for the first half of 29 and especially 21. Renewals and enhancement resulting Nová výstavba New construction h 26 1h 27 1h 28 1h 29 1h 21 1h 211 1h Index(Total) 1 74,9 132,4 7,2 53,6 121,6 99,2 Nová výstavba New construction Počty zahájených bytů Praha No. of newly started apartment constructions - Prague Renewals and enhancement resulting Index(Total) V rámci ČR došlo z hlediska nové výstavby v prvním pololetí k poklesu o 13%. O 1 % poklesl také počet uvedených bytů na trh rekonstrukcemi starších budov. Výsledný počet tedy taktéž potvrzuje stagnaci rezidenční výstavby, byť v odlišném zastoupení rekonstrukcí k nové výstavbě. Celkový počet zahájených bytů je dokonce nižší než v roce 29, a to o 12 %. In terms of new construction in CR a there was decrease by 13 %. The number of renewed apartments brought to the market decreased by 1 %. The final results also confirm the stagnation of residential construction, albeit in different proportion of renovations to new constructions. The total number of newly started constructions was by 12 % lower than in 29. Strana 9 z 15

10 Renewals and enhancement resulting Nová výstavba New construction h 26 1h 27 1h 28 1h 29 1h 21 1h 211 1h Index(Total) 1 95,2 114, 84,2 77,5 1,1 87,7 Nová výstavba New construction Počty zahájených bytů ČR No. of newly started apartment constructions - CR Renewals and enhancement resulting Index(Total) V rámci celého prvního pololetí jsme byli svědky postupného oslabování celého rezidenčního odvětví, a to jak na poli nabídky financování, tak v případě snížení tempa nové výstavby. Objem nové výstavby klesá pomaleji než poptávka vyjádřená nárůstem objemu poskytnutého hypotečního financování, i to je důkazem oslabení rezidenčního developmentu. DOKONČENÉ BYTY Na území hlavního města Praha bylo v prvním pololetí 212 dokončeno 1762 nových bytů. Jde o výrazný meziroční růst způsobený především vyžším množstvím bytů zahájených v předchozích dvou letech. Vzniká tím postupně se zvětšující disproporce mezi rostoucí poptávkou a nabídkou, která mírně zaostává právě díky výpadku nové výstavby z let 29 a 21. Na trhu nicméně zůstává zásoba již dokončených, avšak neprodaných bytů z developerských projektů. Dle informací publikovaných developerskou společností Trigema se objem volných, nabízených bytů v Praze pohybuje kolem bytů ve 19 developerských projetech. Počet dlouhodobě neprodaných, dokončených bytů dosahoval v prvním pololetí jednotek. Dle stejného zdroje došlo v prvním pololetí ke snížení počtu volných bytů v developerských projektech o 15 %. Do jaké míry jsou především dlouhodobě neprodané byty, za Throughout the first half of the year we have witnessed a gradual weakening of the residential sector, both in the field of loans and mortgages offer and decrease in the pace of new constructions. The volume of new construction decreased slower than the demand represented by growth of volume of provided mortgage financing but even so it is the evidence of a gradual weakening of residential development. COMPLETED APARTMENTS In the capital city of Prague 1,762 new dwellings were completed in the first half of 212. This is a significant increase caused primarily by a low number of apartments started in the previous two years. This situation creates gradually increasing gap between growing demand and supply which slightly stays behind thanks to the decrease of new construction in the years 29 and 21. Many already completed but unsold apartments from development projects however remain at the market. According to information published by developer Trigema there is approximately free, unsold apartments in 19 developer projects in Prague. In the first half of 212 the number of long unsold, completed apartments reached units. According the same source in the first half of the year there was decrease in the number of available apartments in development projects by 15%. It remains question to what extent are Strana 1 z 15

11 stávajícího stavu poptávky a při jejich cenové hladině, prodejné zůstává otázkou. primarily long-term unsold apartments, in the current state of demand and their price level, marketable. V bytových domech In multi-dwelling buildings V rodinných domech In family houses Dokončené byty Praha Completed apartmets -Prague 1h 26 1h 27 1h 28 1h 29 1h 21 1h 211 1h Index (Total) 1 154,9 16,6 123,6 82,6 3,7 24, V rodinných domech In family houses V bytových domech In multi-dwelling buildings Obdobný trend platí i pro Českou republiku jako celek, i když v celorepublikovém průměru je meziroční růst počtu dokončených bytů mírnější než v případě Prahy. Je to způsobeno především nižším propadem nově zahájených staveb v roce 21, než tomu bylo v případě Prahy. A similar trend applies for the Czech Republic as a whole, although the nationwide average decline in the number of completed apartments is milder than in the case of Prague. This is mainly due to lower drop in new constructions started in 21 than it was in the case of Prague. V bytových domech In multi-dwelling buildings V rodinných domech In family houses h 26 1h 27 1h 28 1h 29 1h 21 1h 211 1h Index (Total) 1 124,6 18,8 14, 94,4 71,4 113,4 V rodinných domech In family houses Dokončené byty ČR Completed apartments - CR V bytových domech In multi-dwelling buildings Strana 11 z 15

12 I přes růst celkového počtu dokončených bytů v rámci ČR byly na trh dodány nové byty o celkové výměře 19 tis. m 2 a objem dodávek byl tak nižší než ve stejném období roku 211. Tato skutečnost je způsobena především nárůstem počtu dodávek menších bytů. Despite the increase in the total number of apartments completed in the CR a total area of 19 thousand square meters of new apartments were delivered to the market which is lower than the same period of 211. This is mainly due to increase in supply of larger apartments. Modifications to completed buildings Nová výstavba New constructions h 26 1h 27 1h 28 1h 29 1h 21 1h 211 1h Index (Total) 1 1,5 119,1 78,8 85,4 97, 79,7 Nová výstavba New constructions Dokončeno m 2 v ČR Completed sq.m. in CR Modifications to completed buildings Index (Total) 4. CENY PRICES Nabídkové ceny bytů v Česku podle ČSÚ v porovnání s předchozím obdobím vzrostly o 1,7 %. Růst cen způsobovala především Praha, kde se ceny bydlení zvýšily o 9 %. Mimo hlavní město naopak ceny dále pokračovaly v poklesu, a to o 2 %. V prvním čtvrtletí byla situace obdobná, v celorepublikovém průměru došlo k mírnému růstu nabídkových cen o 1, %, v Praze o 4, % mimo území hlavního města poklesly ceny o 1, %. Během prvního pololetí 212 se obrátil růstový trend, který jsme mohli sledovat v předešlých letech již od roku 28. Ceny za toto klesající období poklesly v celorepublikovém průměru od konce roku 28 o 15 %, v Praze o 16,6 % a mimo území hlavního města o 13,7 %. According to the CZSO offer prices of apartments in the Czech Republic during this year's second quarter increased by 1,7 %. Growth was primarily driven by Prague, where housing prices increased by 9 % while prices ouside the capital continued to decrease by 2 %. There was a similar situation in the first quarter, in the national average offering prices increased by 1 %, in Prague by 4 % and dropped outside the capital by 1 %. Throughout the first half of 212 the upward trend that has lasted since the end of 28 has turned. As a result of this trend average offering prices decreased in the national average by 15% in Prague by 16.6% and outside the capital by 13.7% since the end of 28. Strana 12 z 15

13 2, Vývoj nabídkových cen bytů Offering prices of apartments (index, předchozí období / previous term = 1 15, 1, 5,, ČR Czech republic ČR bez Prahy CR out of Prague Praha Prague V případě nabídkových cen je třeba respektovat skutečnost, že nabídkové a realizační ceny se mohou značně lišit. Z naší zkušenosti vyplývá, že rozdíl se může pohybovat až do výše 1 %. Tato skutečnost je především často dána snahou developerů o prodej již dokončených bytů a to i za cenu, která je nižší než původní, ceníková cena. In case of offering prices it is necessary to respect the fact that offering and the final prices can vary considerably. Our experience shows that the difference can range up to 1%. This is primarily due to the sale effort of developers who try to sell already completed apartments at even a lower price than the original offering price. 5. VÝHLED NA DRUHÉ POL. 212 A ROK 213 OUTLOOK FOR 2ND HALF OF 212 AND 213 Podle veřejně dostupných zdrojů je v současné době na pražském trhu 6 8 až 7 7 bytů. Do konce roku je očekáván prodej bytů. Letos bylo uvedeno více bytů než v předešlých dvou letech, ale zároveň bylo dokončeno méně m 2 podlahové plochy. V současné době jsou nejžádanější menší byty o dispozicích 2+kk a 3+kk za nižší ceny. Počty uzavřených smluv za první pololetí 212 odráží klesající poptávku po tomto druhu financování, v souvislosti s tím jsme svědky poklesu průměrných úrokových sazeb. Stagnující počty i hodnoty vydaných stavebních na území ČR i Prahy poukazují na budoucí opatrnost developerů. Toho jsou důkazem i počty bytů, u kterých byla započata výstavba, neboť hodnoty se na celonárodní úrovni dostávají dokonce pod výsledky z roku 21. V příštím roce lze tedy očekávat postupně klesající počet bytů uvedených na trh. According to public available sources there is currently 6 8 to 7 7 apartments on Prague market. Until the end of year apartments are expected to be sold. This year more apartments was completed than in past years but there was completed less square metres of floor area. Currently are popular smaller flats one bedroom and two bedroom apartments at lower prices. The amount of new contracts in fist half 212 is reflecting the decreasing demand for this type of financing in conection with this we witnessed decline of average interest rates. The number and amount of issued building permits in CR and Prague show upcoming caution of developers. This proves the number of newly started construction of apartments in CR, which is even lower than in 21. For the next year we can expect gradually decrasing number of apartments placed on the market. Strana 13 z 15

14 6. ZÁVĚR CONCLUSION Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Věříme, že námi uváděné informace jsou pravdivé, a že Vám výše uvedená zpráva přinesla informace, které jste hledali. V případě, jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naše oddělení průzkumu trhu, rádi Vaše dotazy zodpovíme. The information in this report is of general in nature, in case of your interest we will gladly prepare more specific report focusing on the market segment of your choice as a part of our services. We believe that our reported information is true and that this report brought you the information you were looking for. If you have any questions do not hesitate to contact our market research, we will gladly answer your questions. Strana 14 z 15

15 PROFESSIONALS s.r.o. V CELNICI 4/131, 11 PRAGUE 1 T: , E: Členem: American Chamber of Commerce Czech Association of Real Estate Agencies

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci našeho sledování realitního

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT PRAGUE RESIDENTIAL REPORT Q2 / 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ČR / BASIC DATA - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,4% míra inflace / inflation rate +0,5% cena stavebních prací / price of

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q1 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +3,9% míra inflace / inflation rate +0,4% cena stavebních prací / price of

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 3Q 2012 Vážení obchodní přátelé, Dear

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 211 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 21 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 21 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu odhalující data týkající se investičního

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na trhu realitních investic v roce 212 a to na území České republiky.

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu investic do komerčních nemovitostí v ČR. Veškeré ve

Více

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu průmyslových prostor v ČR. Veškeré ve zprávě publikované

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/H1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 21* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu týkající se trhu průmyslových prostor

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP.....3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK / USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 212 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD,EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY... 4 NABÍDKA...

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 14 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q2 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Realitní statistiky: pravda, růžové sny nebo lež?

Realitní statistiky: pravda, růžové sny nebo lež? Realitní statistiky: pravda, růžové sny nebo lež? Ceny nemovitostí v analýzách ČNB Michal Hlaváček Česká národní banka 7. říjen 2010, Praha Názory vyjádřené v této prezentaci nejsou oficiální pozicí ČNB

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 17.5.2010 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 Mezičtvrtletní hodnocení: Ceny vývozu se v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 zvýšily o 0,9 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 1,0 %),

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Lucie Pospíšilová, Ondřej Míček, Jiří Mühlstein, Martin Ouředníček 1.2 PRAGUE'S GROWTH

Lucie Pospíšilová, Ondřej Míček, Jiří Mühlstein, Martin Ouředníček 1.2 PRAGUE'S GROWTH 1.2 PRAGUE'S GROWTH Lucie Pospíšilová, Ondřej Míček, Jiří Mühlstein, Martin Ouředníček In the past two centuries, Prague's population and population density has been growing significantly not only due

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 /

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 / LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 / SITUATION ON THE PRAGUE HOTEL MARKET DURING THE EASTER HOLIDAYS AND IN THE

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ANALÝZA VÝVOJE TRHU STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ČR

ANALÝZA VÝVOJE TRHU STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 3, 2005 ANALÝZA VÝVOJE TRHU STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ČR

Více

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a Kursová politika v ČR 9. léta 1. Volba fixního kursu Comparison of inflation development with and without currency anchor a Stabilization by means of exchange rate anchor Country Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Czechoslovakia

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více