Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, z d ě l á v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich učebnách se můžete připojit k internetu prostřednictvím WIFI. Seznamte se s aktuální podobou věrnostních slev, můžete dosáhnout až 30 %. KLIENTSKÉ KONTO VOX Staňte se členem našeho klientského konta. Zaregistrujte se a získejte slevy na vybrané semináře a kurzy. Všichni registrovaní jsou 2x měsíčně obesíláni VOX NEWSLETTEREM, který je informuje o aktuálních benefitech a novinkách v nabídce vzdělávání. NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V roce 2013 jsme se zapojili do projektu Národní soustava kvalifikací a připravili ve spolupráci s HK ČR zkoušky profesní kvalifikace v oblasti personálních služeb: Personalista specialista vzdělávání a rozvoje specialista hodnocení a odměňování asistentka. VOX je odborným garantem zkoušek, informujte se o přínosech pro vás. FACEBOOK VOX Staňte se fanoušky VOX na Facebooku a budete vědět více o aktuálním dění a zajímavých nabídkách vzdělávání. 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 T: M: E: 2

3 daně a účetnictví obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA ÚČETNÍ A DPH VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO MANAŽERY VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS PRO MANAŽERY DPH ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ DODÁVEK ZBOŽÍ, SLUŽEB V RÁMCI EU MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY II. SPECIÁLKA OD A DO Z NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE US GAAP a MZDOVÝ AUDIT ZÁKON O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ INTRASTAT V ROCE AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY (V JUDIKATUŘE A STANOVISCÍCH MF ČR) SPRÁVA DOKUMENTŮ V INSTITUCI PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ KONSOLIDACE PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ KOMPLEXNÍ POHLED NOVINKY V ZÁKLADNÍCH SMLUVNÍCH TYPECH KUPNÍ SMLOUVA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY KOMPLEXNÍ POHLED DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI KOMPLEXNÍ POHLED FAKTURA KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE POKYN GFŘ D KONFERENCE: TRANSFEROVÉ CENY V PODNIKOVÉ PRAXI 2014 III. ROČNÍK PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI DOKUMENTY ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ UPLATŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML) BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI ÚČETNICTVÍ, HOSPODAŘENÍ A DAŇ Z PŘÍJMŮ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK KOMPLEXNÍ POHLED NA OBCHODNĚPRÁVNÍ ZMĚNY NOVELY A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRO ROK LIKVIDACE OBCHODNÍCH KORPORACÍ, PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY FINANČNÍ CONTROLLING CASH FLOW V TEORII I PRAXI IFRS FINANČNÍ NÁSTROJE ZÁKON O DPH 2014 V PŘÍKLADECH Z PRAXE VČETNĚ ÚČETNICTVÍ FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRVNÍ ZKUŠENOSTI PO REKODIFIKACI DANĚ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 44 3

4 daně a účetnictví TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ CENNÉ PAPÍRY ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED PRO PODNIKATELE VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI IFRS MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO ROK 2014 PŮL ROKU POTÉ IFRS V PRAXI IFRS V PRAXI I. POSTUPY A ÚČETNÍ POLITIKA KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO PRO ZAČÍNAJÍCÍ UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A TŘETÍCH ZEMÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ IFRS V PRAXI II. WORKSHOP DPH V PŘÍKLADECH WORKSHOP PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE LEGISLATIVA, DANĚ A ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJ PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE SKLADOVÉ ZÁSOBY, JEJICH POŘÍZENÍ S VAZBOU NA ÚČETNICTVÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ US GAAP VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH PO REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZKUŠENÉ SPECIFICKÉ PROBLÉMY S DPH V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO ASISTENTY DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V PŘÍKLADECH DPH V PŘÍKLADECH VYUŽITÍ APLIKACE WORD V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI CASH FLOW PRAKTICKY VYUŽITÍ APLIKACE EXCEL V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI II ZAHRANIČNÍ OBCHOD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH, CELNÍCH PŘEDPISŮ DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚČTO A DANĚ ANEB ŠKOLÍME SE V PŘÍRODĚ XII. ROČNÍK PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z PRO MÍRNĚ POKROČILÉ CESTOVNÍ NÁHRADY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO POKROČILÉ 78 4

5 květen 2014 ÚČETNÍ A DPH VÝKLAD, VHODNÉ POSTUPY, ČASTÉ CHYBY daně a účetnictví VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO MANAŽERY :00 16:00 Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům. Probrat problematiku DPH nejen z pohledu uplatňování zákona o DPH, ale i vhodného postupu při zaúčtování a upozornit na časté chyby, které se v praxi vyskytují. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Daňové doklady druhy a jejich náležitosti uplatňování daňových dokladů z časového hlediska DPH a zálohy vystavování dokladů a jejich účtování DPH a cizí měna přepočet cizí měny ve vazbě na účetní předpisy nárok na odpočet daně DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU DPH při dovozu a vývozu mimo EU DPH a automobil pořízení automobilů a poskytování pro soukromé účely ručení za nezaplacenou daň v roce :00 16:00 Usnadnit rychlou orientaci v účetních výkazech podnikatelských subjektů sestavených podle českých účetních předpisů a maximalizovat informační přínos z manažerského pohledu. Účastníci semináře budou seznámeni s pozitivy i úskalími vypovídací schopnosti účetní závěrky a s dalším užitím a přizpůsobením účetních informací pro potřeby finanční analýzy. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) Součásti účetní závěrky podnikatelských subjektů a jejich vazby analýza rozvahy (struktura, přístupy k oceňování bilančních položek, přizpůsobení údajů pro potřeby finanční analýzy) výsledovka (vypovídací schopnost, analýza výsledovky, odhad trendů dalšího vývoje) přehled peněžních toků (struktura, analýza, vzájemné vazby položek a jejich informační přínos) přehled o změnách ve vlastním kapitálu (analýza informačního přínosu) příloha k účetním výkazům a její užití pro analýzu účetních informací. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 daně a účetnictví Květen 2014 VYBRANÉ OTÁZKY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI MI PRAKTICKÉ PROPOJENÍ VÝKLADOVÝCH NÁZORŮ PRÁVNÍCH EXPERTŮ S POHLEDEM DAŇOVÉHO PORADCE N ovinka MÍSTO Zámek Zbiroh, Zámek 1, ZBIROH Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, apod. Cílem semináře je nejen výklad příslušných ustanovení nového občanského práva se zaměřením na vybrané účetní, auditorské, daňové a finanční profese, ale hlavně seznámení posluchačů s aktuálním vývojem výkladových názorů a se zkušenostmi právních odborníků z praxe. Účast na semináři ve vazbě na propojení výkladu právních expertů s pohledem daňového odborníka významně přispěje ke snížení právních, daňových i účetních rizik a zvýší konkurenceschopnost a kredibilitu vaší firmy. Mgr. František Korbel, Ph.D. (partner AK Havel, Holásek & partners s.r.o.) JUDr. Dalibor Kovář (právník AK Havel, Holásek & partners s.r.o.) JUDr. Jan Lasák, LL.M. (advokát, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., externí přednášející na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně) Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně) (čt) 10:00 11:00 registrace a welcome drink 11:00 17:30 VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OB- ČANSKÉHO ZÁKONÍKU S ÚČETNÍMI A DAŇO- VÝMI MI (1. část) Mgr. František Korbel, Ph.D., Bc. Marta Šťastná Orientace v systému nových právních předpisů, zejména v novém občanském zákoníku a základní zásady soukromého práva fyzické a právnické osoby v NOZ (spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, svěřenský fond) zastoupení právní skutečnosti a právní události, zejména právní jednání a jeho forma, výklad, platnost a neplatnost, omyl, promlčení a prekluze společnost podle 2716 (dřívější sdružení bez právní subjektivity), rodinný závod, společenství jmění dle 1236 NOZ společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví (rámcově jen změny). Absolutní majetková práva věc v právním slova smyslu, věci movité a nemovité, hmotné a nehmotné plus přechodná ustanovení a ve vazbě na nový katastrální zákon, pojem stavba, přestavek, novinky u nemovitostí (nemovitých věcí), bytů (jednotek) a společenství vlastníků, právo stavby, věcná břemena, veřejné seznamy základy dědického práva. ODBORNÁ GARANTKA Bc. Marta Šťastná 6

7 květen 2014 daně a účetnictví (so) 09:00 13:30 VYBRANÉ OTÁZKY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S ÚČETNÍMI S DAŇOVÝMI MI JUDr. Jan Lasák, LL.M., Bc. Marta Šťastná (pá) 09:30 17:00 VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S ÚČETNÍMI A DA- ŇOVÝMI MI (2. část) Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. Dalibor Kovář, Bc. Marta Šťastná Relativní majetková práva obecná část (změny při uzavírání smluv, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky, adhezní smlouvy, ochrana spotřebitele, změny závazků, řádné plnění, úroky a úroky z úroků, smluvní pokuta, uznání dluhu, započtení, postoupení pohledávky, globální cesse, postoupení smlouvy, zánik závazku) nejčastěji užívané smluvní typy (příkazní smlouva a její rozdíly od současné smlouvy mandátní, darovací, směnná a kupní smlouva, smlouva o dílo, nájem včetně podnikatelského nájmu a nájmu bytu, pacht náhrady újmy obecně, bezdůvodné obohacení odpovědnost za škodu při výkonu činnosti auditora, daňového poradce nebo účetní. Úvod do zákona o obchodních korporacích (orientace v zákoně, systematika, vazba na jiné předpisy zejména rejstříkový zákon) přechodná ustanovení a jejich vliv na společnosti (úpravy zakladatelských dokumentů včetně rozlišování kogentních a dispozitivních norem zákona o obchodních korporacích a povinnosti zřídit internetové stránky) novinky v jednání za podnikatele (smluvních i zákonných) vztah mezi členy orgánů a obchodní korporací (smlouva o výkonu funkce, odměňování, odpovědnost, tantiémy) základní novinky v oblasti společnosti s ručení omezeným základní novinky v oblasti akciové společnosti rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálových společnostech aktuální výkladové problémy (souběhy funkcí, účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách aj.). V ceně kurzovného jsou zahrnuty podkladové materiály, celodenní občerstvení a doprovodný program. Ubytování si hradí účastníci sami. Cena ubytování: Kč (bez DPH)/1 noc ve dvoulůžkovém pokoji Kč (bez DPH)/1 noc v jednolůžkovém pokoji Požadavky na rezervaci pokojů a dotazy pro lektory posílejte Kateřině Tomáškové: nebo telefonicky , Více informací o zámku Zbiroh: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 daně a účetnictví Květen 2014 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI PRO NEPRÁVNÍKY PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOVINEK U S.R.O. A A.S. r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, auditory, daňové poradce, účetní, členy středního managementu, jednatele, členy představenstva a dozorčích rad, kteří se chtějí blíže seznámit s novou právní úpravou jejich práv a povinností. Seznámit účastníky semináře s nejdůležitějšími změnami, které přináší zejména zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník se zaměřením na fungování s.r.o. a a.s., valné hromady, činnost jednatelů, představenstva a dozorčí rady, a upozornit na významné novinky a nezbytné změny u společenských smluv, stanov a smluv o výkonu funkce, které je nutno provést do konce června V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, rozsah a definice povinností orgánů obchodních korporací včetně nejvýznamnějších změn u s.r.o. a a.s. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) Povinnost přizpůsobit zakladatelské dokumenty a smlouvy o výkonu funkce podřízení se režimu ZOK u společností stanovy a.s., společenská smlouva u s.r.o. a jejich změny akcie, samostatně převoditelná práva spojené s akcií, zatímní list) členění orgánů obchodních korporací a jejich rozhodování požadavky pro výkon funkce monistický systém u a.s. správní rada a statutární ředitel zastupování smlouva o výkonu funkce člena orgánu v kapitálové společnosti nové požadavky a náležitosti nové povinnosti člena statutárního orgánu a důsledky jejich porušení (ručení za dluhy, úpadek, schválení neoprávněného jednání atd.) statutární orgán, resp. jeho člen jako zaměstnanec souběh funkcí výplata zisku a záloh na podíl na zisku test solventnosti vlivná (ovládající) osoba valná hromada a.s. a s.r.o. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), rozhodování per rollam neplatnost usnesení valné hromady dozorčí rada v a.s. a s.r.o. právní jednání při střetu zájmů a transakce mezi spřízněnými osobami uzavírání smluv mezi společností a jediným společníkem novinky u zprávy o vztazích (mezi ovládající a ovládanou osobou) zánik funkce člena voleného orgánu, rozhodnutí o vyloučení zrušení a likvidace a.s. a s.r.o. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 květen 2014 daně a účetnictví ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI KOMUNIKACE S FINANČNÍMI ÚŘADY, SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI LEGISLATIVNÍ STRÁNKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NENÍ TĚŽIŠTĚM VÝKLADU N ovinka :00 14:00 Pro skupinu uživatelů elektronické komunikace, kteří nemají stálou podporu profesionálem informačních technologií, jejich spisová služba není příliš rozsáhlá a ani není řešena elektronickým systémem, přesto se potřebují vypořádat s problematikou tohoto způsobu komunikace s orgány veřejné moci. Cílem semináře je vysvětlit základní pojmy z oblasti elektronické komunikace s orgány veřejné moci. Objasnit principy a postupy při využívání elektronických podpisů. Připomenout základní pravidla platná pro datové schránky. Shrnout způsoby komunikace s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Ing. Pavel Komrska (IT specialista, certifikovaný účetní) ÚVOD: Strukturovaná a nestrukturovaná data formát XML formát CSV. ELEKTRONICKÝ PODPIS: Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu integrita, identifikace a nepopiratelnost důvěrnost, autorizace a autenticita praxe. DATOVÉ SCHRÁNKY: Základní pravidla zpřístupnění, přístup, způsoby přihlašování, zrušení autorizovaná konverze systém základních registrů. OSTATNÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉ KOMU- NIKACE S ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI: S finančními a celními úřady s ČSSZ se zdravotními pojišťovnami. Předpokladem aktivní účasti je praktická znalost základů práce na počítači a notebook s instalovaným operačním systémem Windows, který si, prosím, přineste s sebou. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 daně a účetnictví Květen 2014 PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY :00 16:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, notáře, podnikové právníky, pracovníky poradenských firem. Seminář je vhodný i pro podnikatele, účetní a daňové poradce. Seznámit posluchače s právní úpravou přeměn obchodních společností, přičemž pozornost bude kladena především na tuzemské přeměny vč. jejich účetních a daňových souvislostí. Posluchači budou upozorněni na významné změny, které přinesla rozsáhlá novela zákona navazující na rekodifikaci práva k Ing. Jiří Gawel (daňový poradce, zkušební komisař u KDP ČR, auditor) JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (advokát) r ekodifikace Důvody, přínosy a rizika přeměn koncepce rozhodného dne typy vnitrostátních přeměn se zaměřením na fúze a rozdělení projekt přeměny, jeho právní povaha, schvalování projektu zprávy o přeměně, informace o přeměně rozhodný den přeměny a možnosti jeho určení Vzdání se práv v procesu přeměn ochrana věřitelů a minoritních společníků zápis přeměny do obchodního rejstříku právo na dorovnání, odpovědnost za škodu neplatnost projektu přeměny a neplatnost přeměny účetní povinnosti zúčastněných společností, ocenění jmění daňové konsekvence právní sukcese. Není-li uvedeno jinak, školit vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 květen 2014 daně a účetnictví KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES den 09:00 17:00 a 2. den 09:00 16:00 Seminář je určen hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Hledat správné účetně daňové postupy u vybraných situací z praxe, kde se často chybuje. Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) 1. den Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů účtování výdajů charakteru technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku včetně změn platných od roku 2014 rezervy účtování finančního leasingu u nájemce škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů účetní případy související s jiným výsledkem hospodaření minulých let. 2. den Cizí měna v účetnictví a daních, druhy používaných kurzů účtování zdravotního a sociálního pojištění, úroků z prodlení a smluvních pokut a daní s ohledem na transformaci výsledku hospodaření na základ daně. Účtování záloh operace s pohledávkami, opravné položky a odpis pohledávek z pohledu účetnictví a daně z příjmů. 16:00 17:00 TEST IES. DALŠÍ TERMÍN KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifikát IES) 11

12 daně a účetnictví Květen 2014 DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES a 2. den 09:00 17:00, 3. den 09:00 15:00 Kurz je určen pro pracovníky účtáren, ekonomické pracovníky a každého, kdo potřebuje komplexní přehled české daňové soustavy. Poskytnout pracovníkům účtáren, externím účetním i dalším ekonomickým pracovníkům ucelený pohled na českou daňovou soustavu. Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně) Kurz je zaměřen na daně z příjmů fyzických i právnických osob a daň z přidané hodnoty. V rámci výkladu se budeme také věnovat specifickým oblastem správy daní a majetkovým daním DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa ve vazbě na rekodifikaci soukromého práva budoucí vývoj legislativy zřízení jednoho inkasního místa problematické oblasti zákona o daních z příjmů judikatura v oblasti daní a účetnictví aktuální závěry Koordinačních výborů KDP ČR a GFŘ transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ daňově uznatelné a neuznatelné náklady odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dotace z pohledu daně z příjmů finanční leasing rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku opravné položky k pohledávkám ceny obvyklé daň z příjmů fyzických osob daňová evidence daň ze závislé činnosti zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Novely zákona pro rok 2014 ve vazbě na nový občanský zákoník sazby daně opravné doklady skonta a bonusy tuzemský reverse charge stavební práce předmět daně osoby povinné k dani povinnost přiznat daň podmínky vzniku nároku na odpočet daňové doklady oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ručení za nezaplacenou daň dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, poskytování služeb automobil v podnikání závazné posouzení daňové přiznání a souhrnné hlášení DAŇOVÝ ŘÁD A MAJETKOVÉ DANĚ Praktické zkušenosti s daňovým řádem zásady správy daní prekluze zastupování jednotlivé části daňového řízení daňové tvrzení sankce místní šetření daňová kontrola specializovaný finanční úřad daňová informační schránka. Daň silniční předmět daně, poplatníci daně, osvobození od daně, snížení či zvýšení daňové povinnosti. Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí předmět daně, poplatníci daně, osvobození od daně, daňová přiznání. Test IES. Celý program bude provázen příklady z praxe a diskuzí. Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifikát IES) 12

13 květen 2014 VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS PRO MANAŽERY daně a účetnictví DPH ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ DODÁVEK ZBOŽÍ, SLUŽEB V RÁMCI EU A TŘETÍCH ZEMÍ :00 16:00 Cílem semináře je usnadnit rychlou orientaci v účetních výkazech sestavených podle IFRS a maximalizovat informační přínos z manažerského pohledu. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) Součásti účetní závěrky podle IFRS výkaz o finanční situaci rozvaha (klasifikace a přístupy k řazení položek, oceňování, obsah poznámek (komentáře) k rozvaze, srovnání s rozvahou podnikatelských subjektů sestavenou dle českých účetních předpisů ) výkaz o úplném výsledku hospodaření (obsah, vypovídací schopnost a přístupy k analýze, srovnání s českou výsledovkou) výkaz peněžních toků výkaz o změnách ve vlastním kapitálu komentář k účetním výkazům a jeho užití pro analýzu účetních informací. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady z praxe :00 16:00 Pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce o tuto problematiku. Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH. JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění) Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samotné plnění cca 15 min. a 5 až 10 minut na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení. Zpracování příkladů probíhá kolektivním způsobem. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 daně a účetnictví Květen 2014 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY II. SPECIÁLKA OD A DO Z FINANČNÍ NÁSTROJE A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS :00 17:00 Seminář je určen posluchačům, kteří se chtějí seznámit s požadavky IFRS na vykazování finančních nástrojů a na sestavování konsolidované účetní závěrky. Na praktických příkladech a případových studiích budou vysvětleny přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů (včetně očekávaných změn účinných od roku 2015) a postupy při sestavování konsolidované účetní závěrky. RNDr. Ing. Michal R. Černý, Ph.D. (VŠE Praha katedra ekonometrie) doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D. (IFRS Foundation Academic Fellow pro rok 2011, nyní působí na Anglia Ruskin University ve Velké Británii Cambridge a Chelmsford) Program je zaměřen zejména na dva samostatné okruhy: Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů a na požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky. Vysvětlen bude také postup při prvním převodu účetní závěrky na IFRS (Čt) doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D. IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka IFRS 11 Smlouvy o spoluovládání IFRS 12 Zveřejnění účastí v jiných společnostech (Pá) doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D. IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value) (So) doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. IAS 32 Finanční nástroje: Vykazování IAS 39 Finanční nástroje: Účtování a oceňování IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování IFRS 9 Finanční nástroje IFRS 2 Úhrady vázané na akcie IAS 33 Zisk na akcii. Seminář je součástí volného cyklu MEZINÁ- RODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNIC- TVÍ (IFRS) SPECIÁLKA OD A DO Z. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 květen 2014 NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU daně a účetnictví :00 14:00 Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je a co není daňovým nákladem a jak promítnout tyto skutečnosti v daňovém přiznání. Je to tak snadné... Komplexní rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový, včetně příkladů k probírané problematice. RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce) Rekapitulace nákladových a výnosových účtů výnosy, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně) daňové náklady (základní podmínky pro vznik daňového nákladu), příklady (odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod.) nedaňové náklady v příkladech (manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady u půjček a úvěrů apod.) úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle 23 ZDP v příkladech). Při výkladu budou zdůrazněny aktuální novinky v legislativě roku 2013 oproti předchozímu stavu. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Využijte možnosti on-line přihlášení na 15

16 daně a účetnictví Květen 2014 PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2014 K dp ČR den 09:00 18:00 a 2. den 09:00 13:00 MÍSTO HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, PRAHA 8 Rok 2014 je rokem změn ve vazbě na nový občanský zákoník. Novela DPH obsahuje značné množství úprav, které jsou přímou reakcí na rekodifikaci soukromého práva. Na semináři budou podány aktuální informace dle legislativního stavu a budou zmíněny i problémové okruhy zákona se zaměřením na jeho správnou aplikaci po předchozích novelizacích. Ing. Ivana Langerová (daňová poradkyně) AKTUÁLNÍ INFORMACE A PROBLÉMOVÉ OKRUHY: V novele DPH je cca 300 novelizačních bodů, které jsou přímou reakcí na rekodifikaci soukromého práva, a to především na zásadní změny v oblasti nemovitých věcí. Dochází také k omezení ručení z titulu zaplacení na jiný než zveřejněný účet na platby přesahující dvojnásobek limitu pro hotovostní platby. V roce 2014 nás dostihla před rokem schválená, ale účinností posunutá povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH s výjimkou pro fyzické osoby nedosahující obrat 6 mil. Kč za 12 měsíců. Jestliže ale fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost činit elektronické podání za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců. Výjimka se však nevztahuje na FO, které mají povinnost podávat elektronicky jiný typ podání, např. souhrnné hlášení. Další novinkou bez vazby na novelizace je rozhodnutí GFŘ rozšířit od ledna 2014 důvody pro nespolehlivost plátce o klasické doměrky DPH (z titulu neuznání uplatněného odpočtu) nad částku Kč. DISKUZE A DOTAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE: K nejčastějším chybám v DPH a změnách v novele zákona o DPH platné od KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) 16

17 květen 2014 daně a účetnictví US GAAP TENTO SEMINÁŘ SE OBJEVUJE EXKLUZIVNĚ V NABÍDCE SPOLEČNOSTI 1. VOX A.S. VÝKLAD, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, DISKUZE K cú :00 17:00 Pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, kontrolory a finanční ředitele firem aplikující americké obecně uznávané účetní zásady na území České republiky. Seminář také běžně navštěvují auditoři a pracovníci poradenských firem. Usnadnit práci s nejrozsáhlejším, nejsložitějším a (občas) nejneproniknutelnějším účetním systémem světa. Vedle samotných požadavků US GAAP seminář reaguje na informační šum, který občas vzniká tam, kde lidé z různých kultur pracují na dosažení cílů, které by sice měly být společné, ale nemusí být vždy jasně komunikované. Seminář se proto věnuje jak oblastem, ke kterým existují specifická pravidla či standardy (ocenění zásob, pohledávek či hmotného majetku, rozdělení majetku na komponenty, vyčíslení impairmentu, klasifikace leasingu, tvorba rezerv, atd.), tak těm, ke kterým se nemůže přistupovat bez značné míry úsudku (například uznání výnosů, klasifikace nákladů, stanovení majetkových tříd, výběr diskontních sazeb, vyčíslení reálných hodnot, atd.). 1. den Úvod do problematiky rozpoznání a prvky účetnictví oceňování a reálná hodnota zásady a výjimky peníze a krátkodobé investice půjčky a pohledávky časové rozlišení. 2. den Zásoby (ocenění, náklady na prodané zboží, základní postupy) uznávání výnosů (základy) hmotný majetek (třídy a skupiny, ocenění, komponenty). 3. den Hmotný majetek (životnost a odpisy) nehmotný majetek goodwill leasing impairment (znehodnocení) závazky vlastní kapitál výsledovka. Program je pouze orientační. Seminář je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi o situacích, kterým musí sami ve svém profesním životě čelit. Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: Anglické a české. Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Robert Mládek (poradce a školitel, který se již od roku 1995 věnuje mezinárodní účetní problematice na území České a Slovenské republiky, auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, kde vystudoval finance a účetnictví na University of San Francisco) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních) 17

18 18

19 květen 2014 daně a účetnictví MZDOVÝ AUDIT INTERNÍ PROVĚRKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ, RADY A TIPY OD PROFESIONÁLŮ MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES VOLNÝ CYKLUS a Získat ucelený přehled o pracovněprávních a mzdových předpisech, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu. JUDr. Miloš Hejmala (advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva) Irena Jindrová (daňová metodička) Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) JUDr. Ladislava Steinichová (specialistka na problematiku zaměstnanosti) Ing. Martin Šabo (MF ČR odbor účetnictví a audit) Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) ODBORNÁ GARANTKA Ing. Růžena Klímová SE SKLÁDÁ Z DVANÁCTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI JUDr. Miloš Hejmala 2. seminář PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE Bc. Zdeněk Šenk 3. seminář PŘEDPISY O ZAMĚST- NANOSTI JUDr. Ladislava Steinichová 4. seminář ZÁKON O CESTOV- NÍCH NÁHRADÁCH VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ JUDr. Marie Salačová 5. seminář TVORBA A POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ KULTURNÍCH A SO- CIÁLNÍCH POTŘEB A SOCIÁLNÍCH FONDŮ Ing. Martin Šabo 6. seminář ZÁKON O NEMOCEN- SKÉM POJIŠTĚNÍ JUDr. František Vlasák 7. seminář ZÁKON O ZDRAVOT- NÍM POJIŠTĚNÍ Jitka Luciani 8. seminář DŮCHODOVÉ POJIŠ- TĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D. 9. seminář ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Ing. Marta Ženíšková 10. seminář VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT Ing. Růžena Klímová 11. seminář MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI Ing. Růžena Klímová 12. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Irena Jindrová TEST IES Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Více na KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifikát IES) 19

20 daně a účetnictví Květen 2014 ZÁKON O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ INTRASTAT V ROCE 2014 VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO PROVÁZANOST S UPLATŇOVÁNÍM DPH V ROCE :00 13:00 Mzdovým účetním, účetním a personalistům. Aplikace zákona o cestovních náhradách v praxi. JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Náhrady při tuzemských pracovních cestách náhrady při zahraničních pracovních cestách paušalizace cestovních náhrad zálohy na pracovní cestu. Seminář je součástí volného cyklu MZDOVÝ AUDIT. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: :00 14:00 Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Přinést účastníkům přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí, definici jednotlivých vykazovaných údajů a informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH. Marek Reinoha (poradce v oblasti cel a unijního obchodu) Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU IN- TRASTAT definovaných vyhláškou č. 201/2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT, základní pojmy pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT atd. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více