Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM"

Transkript

1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM USNESENÍ č. 27-2/2014/ZM ze dne pravidla rozpočtového provizória na období od do data schválení rozpočtu města Benešov na rok 2015, ve znění přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu ze zasedání ZM ze dne Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi města Benešov, zabezpečit provedení potřebných úkonů USNESENÍ č. 28-2/2014/ZM ze dne závazné ukazatele rozpočtového opatření č. 5/2014 k rozpočtu města na rok 2014 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu ze zasedání ZM ze dne Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi města Benešov, zabezpečit provedení potřebných úkonů USNESENÍ č. 29-2/2014/ZM ze dne poskytnutí zálohy ve výši Kč na spolufinancování investiční akce Skupinový vodovod Benešov Sedlčany, výstavba vodovodu v roce 2014 Vodovodnímu přivaděči Javorník Benešov, dobrovolnému svazku obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 100, Benešov, IČO Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi města provést úkony vedoucí k naplnění části I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 30-2/2014/ZM ze dne I. vydává obecně závaznou vyhlášku města Benešov č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Benešov a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Benešov č. 13/2012 Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit provedení úkolů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení USNESENÍ č. 31-2/2014/ZM ze dne I. vydává obecně závaznou vyhlášku města Benešov č. 7/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Benešov č. 7/2013 Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit potřebné úkony vedoucí k realizaci části I. tohoto usnesení 1 / 10

2 USNESENÍ č. 32-2/2014/ZM ze dne I. ruší s účinností k v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, organizační složku města Benešov Muzeum umění a designu Benešov Mgr. Zdeňku Zahradníčkovi, místostarostovi, zabezpečit provedení úkolů vedoucích k realizaci USNESENÍ č. 33-2/2014/ZM ze dne I. zřizuje s účinností od příspěvkovou organizaci města Benešov Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace I s účinností od zřizovací listinu příspěvkové organizace města Benešov Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace III. vydává s účinností od zřizovací listinu příspěvkové organizace města Benešov Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace ve znění, které je nedílnou součástí tohoto zápisu ze zasedání ZM ze dne IV. ukládá Mgr. Zdeňku Zahradníčkovi, místostarostovi, zabezpečit provedení úkolů vedoucích k realizaci částí I. až III. tohoto usnesení USNESENÍ č. 34-2/2014/ZM ze dne změny příloh ke zřizovacím listinám školských rad při základních školách Benešov od USNESENÍ č. 35-2/2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši Kč v 16 měsíčních splátkách: 2 x Kč, 13 x Kč, 1 x Kč v období: leden 2015 duben 2016, splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná USNESENÍ č. 36-2/2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu poplatku z prodlení z dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši Kč v 56 měsíčních splátkách: 55 x 500 Kč, 1 x 532 Kč v období: leden 2015 srpen 2019, splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná / 10

3 USNESENÍ č. 37-2/2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu poplatku z prodlení z dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši ,50 Kč ve 26 měsíčních splátkách: 25 x 800 Kč, 1 x 389,50 Kč v období: leden 2015 únor 2017, splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná USNESENÍ č. 38-2/2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu dlužného vyúčtování služeb roku 2013 v celkové výši Kč v 266 měsíčních splátkách: 265 x 200 Kč, 1 x 125 Kč v období: leden 2015 únor 2037, splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná USNESENÍ č. 39-2/2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu dlužného vyúčtování služeb roku 2012 a 2013 v celkové výši Kč v 37 měsíčních splátkách: 36 x 800 Kč, 1 x 565 Kč v období: leden 2015 leden 2018, splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná USNESENÍ č. 40-2/2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši Kč ve 21 měsíčních splátkách: 20 x Kč, 1 x 393 Kč v období: leden 2015 září 2016, splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná USNESENÍ č. 41-2/2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu dlužného vyúčtování služeb roku 2013 v celkové výši Kč ve 39 měsíčních splátkách: 38 x Kč, 1 x 645 Kč v období: leden 2015 březen 2018, splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná / 10

4 USNESENÍ č. 42-2/2014/ZM ze dne prodloužení lhůty k uhrazení kupní ceny ve výši Kč za prodej pozemku parc. č. 2683/192 o výměře 91 m² v k. ú. Benešov u Prahy a schválit splátkový kalendář takto: 1. splátka ve výši Kč splatná do splátka ve výši Kč splatná do splátka ve výši Kč splatná do splátka ve výši Kč splatná do splátka ve výši Kč splatná do splátka ve výši Kč splatná do splátka ve výši Kč splatná do USNESENÍ č. 43-2/2014/ZM ze dne prodej částí pozemků parc. č o výměře cca 301 m², parc. č. 165/2 o výměře cca 84 m² a parc. č. 167/2 o výměře cca 140 m² (celkem 525 m²) v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Karla Nového, za účelem výstavby domu (polyfunkčního, integrovaného nebo bytového) Kupní cena: Kč/m², tj. za 525 m² celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + USNESENÍ č. 44-2/2014/ZM ze dne prodej částí pozemků parc. č o výměře cca 140 m², parc. č. 165/2 o výměře cca 57 m² a parc. č. 167/2 o výměře cca 463 m² (celkem 660 m²) v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Karla Nového společnosti MORETI s.r.o., Žufanova 1096/8, Praha 6, IČO , za účelem výstavby domu (polyfunkčního, integrovaného nebo bytového) Kupní cena: Kč/m², tj. za 660 m² celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + USNESENÍ č. 45-2/2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 3209/1 o výměře cca 180 m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Vlašimská, za účelem vybudování parkovací a obslužné plochy k plánovanému obchodu Kupní cena: 500 Kč/m² (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí 4 / 10

5 USNESENÍ č. 46-2/2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 3209/1 o výměře cca 20 m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Vlašimská, za účelem rozšíření zahrady Kupní cena: 500 Kč/m² (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí USNESENÍ č. 47-2/2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 4859/2 o výměře cca 35 m² (ostatní plocha, manipulační plocha) v k.ú. Benešov u Prahy v osadě Dlouhé Pole pro příjezdovou cestu k domu Kupní cena: dle znaleckého posudku 526 Kč/m² (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + USNESENÍ č. 48-2/2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 262/7 dle geometrického plánu č b/2013 parc. č. 262/19 o výměře 16 m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Dukelská pod stavbou garáže Kupní cena: Kč/m², tj. celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + USNESENÍ č. 49-2/2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 262/4 dle geometrického plánu č b/2013 parc. č. 262/26 o výměře 16 m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Dukelská pod stavbou garáže Kupní cena: Kč/m², tj. celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + USNESENÍ č. 50-2/2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 262/4 dle geometrického plánu č b/2013 parc. č. 262/27 o výměře 16 m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Dukelská pod stavbou garáže Kupní cena: Kč/m², tj. celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + 5 / 10

6 USNESENÍ č. 51-2/2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 262/1 dle geometrického plánu č b/2013 parc. č. 262/29 o výměře 16 m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Dukelská pod stavbou garáže Kupní cena: Kč/m², tj. celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + USNESENÍ č. 52-2/2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 262/5 dle geometrického plánu č b/2013 parc. č. 262/23 o výměře 16 m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Dukelská pod stavbou garáže Kupní cena: Kč/m², tj. celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + USNESENÍ č. 53-2/2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 1096/1 o výměře cca 5 m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Vlašimská pod stavbou zděné garáže Kupní cena: Kč/m², tj. celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + USNESENÍ č. 54-2/2014/ZM ze dne prodej pozemků parc. č. 1832/12 o výměře 28 m² a parc. č. 1832/21 o výměře 11 m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Máchova pod stavbou zděné garáže Kupní cena: Kč/m², tj. celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + USNESENÍ č. 55-2/2014/ZM ze dne směnu pozemků parc. č. 4126/48 o výměře 56 m² (orná půda), 4126/49 o výměře 17 m² (orná půda), 4126/50 o výměře 10 m² (orná půda), 4126/52 o výměře 49 m² (orná půda), 4126/53 o výměře 51 m² (orná půda), 4126/54 o výměře 27 m² (orná půda), 4126/55 o výměře 18 m² (orná půda), 4126/56 o výměře 20 m² (orná půda), 4126/57 o výměře 32 m² (orná půda), celkem 280 m² v k.ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví města Benešov za část pozemku parc. č. 4126/13 o výměře 190 m² (orná půda), parc. č. 4126/51 o výměře 5 m² (orná půda) a parc. č. 4126/66 o výměře 85 m² (orná půda), celkem 280 m² v k.ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví I.A.F. CHEQUIA s.r.o., Vodičkova 707/37, Praha 1, IČO v lokalitě Mariánovice, z důvodu majetkového vypořádání komunikace a stavebních parcel, bez doplatku, z důvodu shodné výměry a stejné lokality směňovaných pozemků, náklady převodu uhradí žadatel 6 / 10

7 Ing. Romanu Tichovskému, místostarostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů USNESENÍ č. 56-2/2014/ZM ze dne bezúplatný převod pozemku parc. č. 3384/2 o výměře 364 m², ostatní plocha, ost. komunikace, v k.ú. Benešov u Prahy v Sukově ulici do vlastnictví města Benešov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v předloženém znění, náklady převodu, tj. poplatek spojený s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Benešov Ing. Romanu Tichovskému, místostarostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů USNESENÍ č. 57-2/2014/ZM ze dne převod jedné poloviny pozemku parc. č. 4577/4 o výměře 677 m², zahrada, v k.ú. Benešov u Prahy v osadě Bedrč a ve výši jedné poloviny pozemku parc. č. 4577/4 o výměře 677 m², zahrada, v k.ú. Benešov u Prahy v osadě Bedrč, na základě notářského zápisu, který osvědčuje poctivou držbu pozemku v dobré víře, která trvala nepřetržitě a nerušeně více než 10 let USNESENÍ č. 58-2/2014/ZM ze dne I. revokuje usnesení č /2014/ZM ze dne v plném znění I prodej části pozemku parc. č. 3359/3 (díl a o výměře 28 m² dle geometrického plánu č /2014) v k. ú. Benešov u Prahy v ulici J. Franka ve vlastnictví města Benešov Kupní cena: za znalecký posudek, tj. 250 Kč/m², tj. celkem Kč (osvobozeno od DPH), + náklady převodu + I USNESENÍ č. 59-2/2014/ZM ze dne zřízení služebnosti a uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 659/11, parc. č. 659/12, parc. č. 659/15, parc. č. 665/31, parc. č. 665/32, parc. č. 665/34 (vše ostatní plocha, jiná plocha) a parc. č. 659/14 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Benešov u Prahy v Benešově v lokalitě ulice Na Bezděkově, ve vlastnictví města Benešov, jako strany budoucí povinné ze služebnosti, která bude spočívat v umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v provozování, udržování, vstupu a vjíždění, v rámci stavby , CG4C_BENE_BNBEZ_OK, pro O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, IČO , jako strany budoucí oprávněné ze služebnosti, v celkové délce trasy vedení 149 bm Doba trvání: na dobu neurčitou Jednorázová úhrada: 300 Kč/bm + DPH, tj. za 149 bm Kč + DPH 7 / 10

8 USNESENÍ č. 60-2/2014/ZM ze dne zřízení služebnosti a uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 569/6 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 569/5 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 545/1 (manipulační plocha, ostatní plocha) a 568/1 (ovocný sad) v k.ú. Benešov u Prahy v Benešově v ulici U Pivovaru, ve vlastnictví města Benešov, jako strany budoucí povinné ze služebnosti, která bude spočívat ve vedení podzemního plynárenského zařízení, včetně jeho součástí a příslušenství, v provozování, udržování, vstupu a vjíždění, v rámci stavby STL plynovod a přípojky pro bytové domy A2, A3, A4 a B3, pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO , jako strany budoucí oprávněné ze služebnosti, v celkové délce trasy STL plynovodu a STL přípojek 77 bm Doba trvání: na dobu neurčitou Jednorázová úhrada: 300 Kč/bm + DPH, tj. za 77 bm Kč + DPH Ing. Romanu Tichovskému, místostarostovi zabezpečit pro-vedení potřebných úkonů USNESENÍ č. 61-2/2014/ZM ze dne zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 3357/10 (ostatní komunikace, ostatní plocha) a 3442/16 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v k.ú. Benešov u Prahy v Benešově v ul. Pražského povstání, Čechova a Na Spořilově, ve vlastnictví města Benešov, jako strany povinné ze služebnosti, která bude spočívat ve vedení podzemního plynárenského zařízení, včetně jeho součástí a příslušenství, v provozování, udržování, vstupu, vjíždění i jeho případného odstranění, v rámci stavby Reko MS Benešov, Pražského povstání, Čechova, Na Spořilově, pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO , jako strany oprávněné ze služebnosti, dle geometrického plánu č /2014 ze dne , v celkové délce trasy 83 bm Doba trvání: na dobu neurčitou Jednorázová úhrada: 300 Kč/bm + DPH, tj. za 83 bm Kč + DPH Ing. Romanu Tichovskému, místostarostovi zabezpečit pro-vedení potřebných úkonů USNESENÍ č. 62-2/2014/ZM ze dne uzavření rámcové smlouvy se společností Posázaví, o.p.s., IČO , se sídlem Jemniště č.p. 1, Jemniště, zastoupenou Václavem Pošmurným, ředitelem, ve znění, které je nedílnou součástí tohoto zápisu ze zasedání ZM ze dne USNESENÍ č. 63-2/2014/ZM ze dne přidělení dotace ve výši Kč z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 2, kultury, vzdělávání a vědy, PhDr. Tomáši Zouzalovi, se sídlem Dědinova 2003, Praha 4, IČO 8 / 10

9 , na nakladatelskou a vydavatelskou práci, za účelem vydání knihy Zabráno pro SS (termín vydání do ) USNESENÍ č. 64-2/2014/ZM ze dne přidělení dotace ve výši Kč z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 1, využití volného času, SK Florbal Benešov, se sídlem Jiráskova 888, Benešov, IČO , na úhradu nákladů, spojených s pronájmem palubové plochy v Městských sportovních zařízeních Benešov od do USNESENÍ č. 65-2/2014/ZM ze dne přidělení dotace ve výši Kč z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 1, využití volného času, SK Florbal Benešov, se sídlem Jiráskova 888, Benešov, IČO , na úhradu nákladů, spojených s pronájmem prostor sportovní haly při Základní škole Benešov, Jiráskova 888 a haly BIOS při VOŠ a SZeŠ Benešov na II. pololetí 2014 (září prosinec) USNESENÍ č. 66-2/2014/ZM ze dne přidělení dotace z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 1, využití volného času, VK Benešovská 1. volejbalová, se sídlem J. Franka 1636, Benešov, IČO , na úhradu nákladů, spojených s nájmem prostor sportovní haly v budově Základní školy Benešov, Jiráskova 888 ve výši Kč na II. pololetí 2014 (červenec prosinec) USNESENÍ č. 67-2/2014/ZM ze dne přidělení dotace ve výši Kč z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 1, využití volného času, Basket Clubu Benešov, se sídlem Pražského povstání 1804, Benešov, IČO , na úhradu nákladů spojených s nájmem sportovních zařízení při Základní škole Benešov, Dukelská 1818, Základní a mateřské škole Benešov, Na Karlově 372 a Gymnázia Benešov, Husova 470, na II. pololetí 2014 (srpen prosinec) USNESENÍ č. 68-2/2014/ZM ze dne přidělení dotace ve výši Kč z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 1, využití volného času, TJ Sokol Benešov u Prahy, se sídlem Vlašimská 1793, Benešov, IČO 9 / 10

10 , na úhradu nákladů, spojených s nájmem sportovní haly při Základní škole Benešov, Jiráskova 888, pro pravidelnou sportovní činnost oddílu volejbalu ve II. pololetí 2014 (září - prosinec) USNESENÍ č. 69-2/2014/ZM ze dne přidělení dotace z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 4, sociální služby a zdravotnictví, učené na činnost žadatele Vltawia s.r.o., Jílovská 268, Týnec nad Sázavou, IČO , dle předloženého projektu na úhradu provozních nákladů ve výši Kč Mgr. Zdeňku Zahradníčkovi, místostarostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucí k realizaci USNESENÍ č. 70-2/2014/ZM ze dne I. zřizuje s účinností od Výbor pro privatizaci II. stanoví počet jeho členů ve výši 11 v poměru 3 členové VPM, 2 členové ANO, 1 člen STAN a NK - Spolu PRO Benešov, 1 člen ODS, 2 členové ČSSD, 1 člen KSČM, 1 člen TOP I Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit provedení úkonů vedoucích k realizaci částí I. až II. tohoto usnesení USNESENÍ č. 71-2/2014/ZM ze dne v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne ze dne ve znění změny ze dne příspěvkové organizace města Benešov Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386, IČO , se sídlem, Konopišťská 386, Benešov ve znění Dodatku č. 1 ze dne II. vydává v souladu s 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s účinností od Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne ve znění změny ze dne příspěvkové organizace města Benešov Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386, IČO , se sídlem, Konopišťská 386, Benešov, ve znění Dodatku č. 1 ze dne ve znění, které je nedílnou součástí tohoto zápisu ze zasedání ZM dne I Mgr. Zdeňku Zahradníčkovi, místostarostovi, zabezpečit provedení úkonů vedoucích k realizaci částí I. a II. tohoto usnesení Zapsala Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice MěÚ 10 / 10

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 31.10.2016 č. 372-18/2016/ZM až 393-18/2016/ZM USNESENÍ č. 372-18/2016/ZM ze dne 31.10.2016 schvaluje Mgr. Z. Zahradníčka, Ing. J. Pokornou Jermanovou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 23.06.2014 č. 664-29/2014/ZM až 714-29/2014/ZM USNESENÍ č. 664-29/2014/ZM ze dne 23.06.2014 I. poskytuje peněžitý dar z rozpočtu města Benešov ve výši

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.06.2015 č. 135-6/2015/ZM až 157-6/2015/ZM USNESENÍ č. 135-6/2015/ZM ze dne 22.06.2015 schvaluje Mgr. L. Hubáčka, MBA, M. Budlovského a MUDr. R.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 06.04.2016 č. 274-14/2016/ZM až 298-14/2016/ZM USNESENÍ č. 274-14/2016/ZM ze dne 06.04.2016 schvaluje M. Budlovského, Bc. J. Hostka a MUDr. R. Kříže

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 24.06.2013 č. 482-22/2013/ZM až 509-22/2013/ZM USNESENÍ č. 482-22/2013/ZM ze dne 24.06.2013 Ing. J. Klusoně, MUDr. R. Kříže a Mgr. L. Pavlíčkovou za

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 09.05.2016 č. 299-15/2016/ZM až 321-15/2016/ZM USNESENÍ č. 299-15/2016/ZM ze dne 09.05.2016 schvaluje Mgr. I. Cinku, Ing. J. Hlavničku a P. Střelku

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 23.09.2013 č. 510-23/2013/ZM až 557-23/2013/ZM USNESENÍ č. 510-23/2013/ZM ze dne 23.09.2013 schvaluje Ing. J. Hrachovského, Bc. H. Kynčlovou a p. V.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 25.06.2012 1) Program Byl schválen 17 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 335-15/2012/ZM ze dne 25.06.2012 Ing. P. Hálu, Ing.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č. 89-3/2015/RM až 127-3/2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č. 89-3/2015/RM až 127-3/2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 11.02.2015 č. 89-3/2015/RM až 127-3/2015/RM USNESENÍ č. 89-3/2015/RM ze dne 11.02.2015 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 (0+1), č.p. 666, Na Spořilově, Benešov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 13.12.2017 č. 569-26/2017/ZM až 585-26/2017/ZM USNESENÍ č. 569-26/2017/ZM ze dne 13.12.2017 schvaluje T. Podholu, P. Střelku a M. Budlovského za členy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2018/ZM až /2018/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2018/ZM až /2018/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 23.05.2018 č. 618-30/2018/ZM až 639-30/2018/ZM USNESENÍ č. 618-30/2018/ZM ze dne 23.05.2018 schvaluje Ing. J. Adama, Mgr. L. Pavlíčkovou a M. Rýdlovou

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.11.2017 č. 549-25/2017/ZM až 568-25/2017/ZM USNESENÍ č. 549-25/2017/ZM ze dne 22.11.2017 schvaluje Ing. J. Adama, Ing. J. Čechovou a Mgr. Z. Zahradníčka

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 28.05.2012 1)Zahájení, program Rozšířený program byl schválen 23 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 309-14/2012/ZM ze dne

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 25.08.2016 č. 627-23/2016/RM až 650-23/2016/RM USNESENÍ č. 627-23/2016/RM ze dne 25.08.2016 zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1150070

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 20.10.2016 č. 783-27/2016/RM až 833-27/2016/RM USNESENÍ č. 783-27/2016/RM ze dne 20.10.2016 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 (evidenčně označen jako byt č.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 11.08.2016 č. 593-22/2016/RM až 626-22/2016/RM USNESENÍ č. 593-22/2016/RM ze dne 11.08.2016 ukončení nájemní smlouvy č. 1350015 ze dne 20.03.2013 na pronájem nebytového

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 23. 9. 2010 ------------------------------------------------------------------- ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. František Bodlák

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-27/2015 Datum jednání: 18.11.2015 Program jednání (USN-R3-610/2015) 3. Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Žádost o byt - výměna bytu 5. Pronájem bytu

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

U s n e s e n í z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne

U s n e s e n í z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne U s n e s e n í z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. 2. 2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Ad 3) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného zasedání

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až 212-5/2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až 212-5/2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 11.03.2015 č. 157-5/2015/RM až 212-5/2015/RM USNESENÍ č. 157-5/2015/RM ze dne 11.03.2015 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 2, č.p. 2002, Na

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 22. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 19.4.2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 1044. Zastupitelstvo města v souladu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 20.06.2016 č. 322-16/2016/ZM až 345-16/2016/ZM USNESENÍ č. 322-16/2016/ZM ze dne 20.06.2016 schvaluje Ing. J. Hrachovského, P. Dvořáka a MUDr. F. Rouska

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 08.09.2016 č. 651-24/2016/RM až 699-24/2016/RM USNESENÍ č. 651-24/2016/RM ze dne 08.09.2016 Zastupitelstvu města Benešov na zasedání dne 19.09.2016 schválit splátkový

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

U S N E S E N Í z 45. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 45. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 45. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11.01.2017 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení nájmu zemědělské stavby bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/4

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797)

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797) U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Město Uherské Hradiště N Á V R H U S N E S E N Í 7. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7.9.2015 Záměry města podle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až /2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až /2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 18.11.2015 č. 940-20/2015/RM až 978-20/2015/RM USNESENÍ č. 940-20/2015/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 (3+1), č. p. 1254, Bezručova, Benešov, s tím, že

Více

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání Červený Kostelec Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec konané dne 25.4.2019 Z-2019/3/1-3. Červený Kostelec 25.4.2019 Kontrola plnění úkolů z jednání ZM I. bere na věd om í kontrolu

Více

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.11.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadatelům dle přílohy prodloužení pronájmů bytových jednotek v

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-47/2016 Datum jednání: 10.08.2016 Program jednání (USN-R3-1012/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Zastupitelstvo města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 10.12.2018 28/2/ZM/2018 Schválení programu 2. zasedání ZM program ustavujícího

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 24.4.2019 70/5/ZM/2019 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o Kontrole

Více

ZM USNESENÍ. z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM USNESENÍ. z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 97729/2013 č. j.: 103009/2013 USNESENÍ z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 12. 12. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2018/RM až /2018/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2018/RM až /2018/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 05.12.2018 č. 910-29/2018/RM až 971-29/2018/RM USNESENÍ č. 910-29/2018/RM ze dne 05.12.2018 Zastupitelstvu města Benešov na zasedání dne 17.12.2018 schválit splátkový

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.10.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/35/RM/2016 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Usnesení z 145. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 145. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 145. zasedání rady města v Mariánských

Více

Usnesení z 129. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 129. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 129. zasedání rady města v Mariánských

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í z 21. jednání rady města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. v zasedací místnosti UR/21/1/2011 schválení programu jednání Rada města pro projednání 1. s c h v a l u j e program 21. jednání rady

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více