Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům"

Transkript

1 Číslo 11/2006 vydáno dne Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například povinné používání dětských autosedaček na všech typech komunikací nebo ochranné přilby pro cyklisty mladší 18 let. Zcela zásadní novinkou je zavedení bodového systému. Se změnami v silničním zákoně je možné se seznámit na stránkách Brožurku s hlavními změnami včetně přehledu trestných bodů za porušování předpisů je možné si bezplatně vyzvednout v informačním centru v přízemí kulturního domu. Novelizovaný silniční zákon přináší rovněž větší pravomoci strážníkům městské policie. Tou nejpodstatnější je možnost měřit rychlost jízdy a na místě pokutovat neukázněné řidiče. Na piráty silnic se chystá i zábřežská městská policie. Kvůli rozšíření pravomocí na úseku dopravy již posílila o dva strážníky. Práci jim usnadní přenosný radar, detektor alkoholu a druhé služební vozidlo. S měřením rychlosti začneme během července nebo srpna, říká velitel městské policie Václav Doubrava, zaměříme se na lokality, kde jsou problémy s bezpečností, na okolí škol, náměstí a na místa s častými dopravními nehodami. Chceme se soustředit především na prevenci, nikoli suplovat činnost dopravní policie. Že si řidiči s dodržováním pravidel těžkou hlavu nedělají, dokládají výsledky nedávného měření prováděného v rámci akce Bezpečná města. U čerpací stanice Shell překročilo z 812 projíždějících vozidel povolenou rychlost takřka šedesát procent z nich. Dvacet šest řidičů přitom jelo na úseku s padesátkou rychlostí přes 70 km/hod., ten nejrychlejší dokonce rychlostí 97 km/hod. Obdobná situace se ukázala na Postřelmovské ulici, během půl druhé hodiny zde rychlost překročilo 214 z celkového počtu 383 projíždějících automobilů. Nejvyšší naměřená rychlost zde dosáhla 88 km/hod. Podle zákona nyní hrozí za rychlou jízdu tvrdší tresty. Pokud řidič překročí v obci povolenou rychlost o méně než dvacet kilometrů, musí být uložena pokuta tisíc korun, vysvětlil Doubrava. Přistižený řidič mimo to získá dva trestné body, při nasbírání dvanácti bodů přijde na rok o řidičské oprávnění. Pokud řidič pojede obcí rychlostí 70 až 90 km/ hod. musí počítat s pokutou korun a třemi trestnými body. Zákon vymezuje sazbu za přestupek jednoznačně, nebude tak již na posouzení policisty, zda a v jaké výši pokutu uloží. Podle velitele městské policie povede nový systém ke zklidnění dopravy ve městě: Nedokážu si představit, že by řidiči nedodržovali rychlost, když budou vědět, že ji pravidelně měříme. Na skutečnost, že je v Zábřehu rychlost měřena, může podle něj upozornit například dopravní značka při vjezdu do města. Zvukoví průvodci již slouží turistům Minulý týden se před budovou kulturního domu a na Masarykově náměstí objevily informační panely, které mají obyvatelům a návštěvníkům města zprostředkovat informace o historii a zajímavostech města a okolí. Základem panelu na náměstí je kresba historického centra a namluvené spoty pojednávají především o památkách v samotném Zábřehu. Zvukový průvodce před infocentrem obsahuje mapu Zábřeha a mikroregionu a kromě základních informací o městě přináší několik tipů na výlet nebo povídání o významných osobnostech. Snadnější orientaci v mapové části umožňují blikající diody, které upozorní na cíl cesty nebo umístění hledaného objektu. Informace jsou dostupné rovněž v angličtině a němčině. Finance na vybudování panelů získalo město z fondů Evropské unie. Město podpořilo vznik job klubu Vznik poradenského místa, které by pomáhalo lidem bez zaměstnání najít pracovní uplatnění, podpořili na svém posledním jednání zábřežští radní. S projektem pomoci klientům azylových domů při vstupu na trh práce přichází občanské sdružení Adra. Prostředky na jeho realizaci chce získat ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V Zábřehu by měl job klub fungovat při domovu pro matky s dětmi, jehož obyvatelkám by nabídl pomoc a praktické rady při hledání zaměstnání. Služby klubu by mohli využívat také ostatní nezaměstnaní z města a okolí. Sběrný dvůr firmy EKO servis na Dvorské ulici je otevřen pouze v pondělí 7:00-17:00 hodin a v pátek 7:00-14:30 hodin. Celostátní soutěž Automechanik Junior hostila od středy 23. do pátku 25. května zábřežská VOŠ a SŠ automobilní. Z každého kraje se netradičního klání účastnili dva nejlepší studenti třetích ročníků automobilních a technických škol, kteří úspěšně prošli předchozími stupni odborné soutěže. Krajské kolo se skládalo ze dvou částí, v teoretické prokazovali studenti formou testu své znalosti z oboru automechaniky, opravárenství či elektrotechniky. Praktické dovednosti prověřila druhá část. Celkem nás čekalo osm stanovišť s praktickými úkoly jako je montáž a demontáž pneumatiky, vyvážení kola, diagnostika přes počítač, komunikace s řídicí jednotkou a podobně, přiblížil student z Nymburka. Obdobný průběh mělo i celostátní Oprava Nemilské ulice se protáhne Zřejmě další měsíc budou stavební práce komplikovat život obyvatel Nemilské ulice. Dokončení rekonstrukce bylo původně naplánováno na konec května. Kvůli nekvalitnímu podloží se ale oprava vozovky a pod ní uložené kanalizace minimálně o měsíc protáhne. Poté, co byla původní komunikace odkopána, jsme zjistili, že skutečná únosnost podloží je čtvrtinová oproti uvažované, vysvětlil vedoucí oddělení technické správy Petr Košťál. Firma provádějící rekonstrukci tak musela neplánovaně přikročit ke zpevnění podloží. Opravu komunikace navíc zkomplikovalo mělce uložené plynovodní potrubí, které mimo jiného zásobuje plynem sousední Nemili. Aby se mohla provést sanace je potřeba přeložit plynovod. Tyto stížené geologické podmínky si kromě prodloužení termínu výstavby vyžádají také zvýšení nákladů, sdělil vedoucí technické správy. Podle původního odhadu měla stát oprava silnice 5,8 milionů korun, náklady si zřejmě vyžádají dalších 2,5 milionů korun. Uvědomujeme si, že oprava komunikace přináší lidem, kteří zde bydlí, problémy. Je ale potřeba prokázat maximum tolerance, aby se celou věc podařilo úspěšně dokončit, doplnil starosta Petr Fabián. (red) Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti kolo v Zábřehu. Po teoretickém testu, který zahrnoval sto padesát otázek, nastoupili studenti k automobilům, jen stanovišť bylo o šest víc. Museli zde prokázat základní dovednosti automechaniků, vyměnit rozvodový řemen, seřídit světla. Nechyběla ani poznávací část, při které určovali náhradní díly a přípravky potřebné ke své práci, doplnil ředitel soutěže Vítězslav Martykán. Body přitom získávali za přesnost i za dodržení časového limitu. Třídenní pobyt soutěžícím zpestřil doprovodný program a exkurze. Titul nejlepšího automechanika si nakonec ze Zábřeha odvezl student brněnské školy Lukáš Oslzlý. Kromě speciální ceny města získal také množství hodnotných darů od sponzorských firem.

2 strana 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 11/2006 KRÁTCE Z MĚSTA Volby do sněmovny V pátek 2. června začnou volby do Parlamentu ČR. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a uzavřou ve 22 hodin. Následující den je možné hlasovat od 8 do 14 hodin. Město Zábřeh je rozčleněno do patnácti volebních okrsků, jejichž přehled jsme přinesli v minulém čísle zpravodaje. Před hlasování je každý volič povinen prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. (Ulice Javorová je zahrnuta do 5. volebního okrsku, volební místnost na SOŠ, Bezručova 2a.) Zábřeh hospodařil s přebytkem S více než dvacetimilionovým přebytkem hospodařilo loni Město Zábřeh. Proti příjmům ve výši korun stály v rozpočtu výdaje korun. Závěrečný účet za loňský rok, prověřený nezávislým auditem, schválila na svém posledním jednání rada města. V červnu se k závěrečnému účtu vyjádří ještě zastupitelé. Radní vyrazili do terénu Seznámit se s problémy a připravovanými projekty přímo v terénu se na květnovém jednání rozhodli zábřežští radní. Zamířili tak do Nemilské ulice podívat se na průběh opravy zdejší komunikace a kanalizace. Jejich další kroky směřovaly na středisko Separex a do průmyslové zóny na Leštinské ulici, kterou čeká v nejbližších měsících zásadní investice související s avizovanou výstavbou papírny a elektrárny na spalování biomasy. Poslední zastávkou byl městský stadion, kde je v těchto dnech dokončována rekonstrukce tribuny a novostavba šaten a zázemí pro sportovní kluby. Rada doporučí prodej proluky Prodej proluky před marketem Nova podnikatelům vlastnícím tuto prodejnu doporučuje zastupitelstvu rada města. Navržená kupní cena nezastavěného pozemku činí korun. Podle předložené architektonické studie by zde měl vzniknout komerční objekt s kavárnou a kancelářskými prostory. Průchod k prodejně Nova zůstane zachován nově vzniklou pasáží. Prodej posoudí zastupitelé na svém červnovém zasedání. Zápis na ZUŠ Zábřeh Ve dnech června proběhne na základní umělecké škole zápis žáků ke studiu. Škola nabízí obory hudební (housle, viola, klavír, varhany, keyboard, základy zvukové techniky zpracování hudby v počítači, kytara, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, lesní roh, tuba, bicí a zpěv) pro děti od šesti let, taneční (klasický, lidový a moderní tanec, mažoretky, step, jazzový tanec) s věkovou hranicí od pěti let, výtvarný (kresba, malba, grafika, keramika, základy sochařství, příprava k talentovým zkouškám na umělecké školy) pro děti od šesti let a literárně-dramatický (dramatika a slovesnost, přednes, práce v souboru) s věkovou hranicí pěti let. Zápis probíhá v budově školy na Farní ulici vždy od 14 do 17 hodin. Pro bližší informace je možné si zavolat na tel.: Studenti se učili pomáhat druhým V úterý 16. května hostil zábřežský plavecký areál už čtvrtý ročník akce Člověk člověku. Sportovně-zábavný den pořádají studenti střední odborné školy sociální péče, kteří se formou hry učí pracovat s mentálně a tělesně postiženými. Právě jim byla určena dopolední část programu. Na šestnácti stanovištích byly pro mladé návštěvníky připraveny úkoly z oboru tělesné, hudební a výtvarné výchovy. Letošní ročník je ve znamení zvířátek, studentky si přinesly dokonce živého potkana a králíka, přiblížila s úsměvem zástupkyně ředitele pořádající školy Hana Růžičková. Soutěžící museli mimo jiné absolvovat slalom na dřevěném koni, prolézt obří pavučinou z lan, malovat nebo poskládat puzzle. Odměnou pro všechny byly cukrovinky a medaile, pobavit se mohli při představení na hudbu z muzikálu Pomáda, se kterým vystoupily studentky školy. S nastudováním pohádky o Zlatovlásce se představili klienti zábřežského centra Oáza. Zájem handicapovaných je veliký, během dopoledne sem přijelo 144 účastníků ze sedmi zařízení, dodala Hana Růžičková. Mezi soutěžícími nechyběly děti z ústavů sociální péče v Olšanech a Vikýřovicích, denních stacionářů v Mohelnici, Šumperku či Uničově. Odpoledne vystřídaly handicapované z ústavů děti ze zábřežských mateřských škol a školních družin. Rej masek vystřídal hudební maraton Titul krále majálesu putuje potřetí za sebou na střední odbornou školu sociální péče. Kláním královských družin vyvrcholil 19. května dopolední průvod masek, do kterého se zapojily zábřežské střední, základní i mateřské školy. Boj o panovnické křeslo je však výsadou středoškoláků. Indiánská družina z rodinky (na snímku) byla velmi působivá, a tak si královský titul odnesla po právu. Na dopolední rej masek navázal desetihodinový hudební maratón na plaveckém areálu. Příjemné letní počasí a rozmanitá hudební škála přilákala na koupaliště půl druhé tisícovky návštěvníků. Hlavní hvězdou festivalu pod širým nebem se stala slovenská skupina K závěru školního roku na základní škole Školská patří již neodmyslitelně účast na celorepublikovém klání mladých historiků, které letos hostil Golčův Jeníkov. Loňské skvělé třetí místo bylo šokem a velkým úspěchem, avšak co říci na letošní obhajobu! Družstvo ve složení Michaela Enterová (6. ročník), Zuzana Vernerová (7. ročník), Jiří Kadlec (8. ročník) a Martin Blažek (9. ročník) dokázalo skvělým způsobem navázat na zdánlivě neopakovatelný úspěch a přivézt na zábřežskou,,trojku opět po roce ceněný titul mědníka. Náročný protokol, ročníkové úkoly, ale No Name před deseti lety začínající studentská kapela, dnes nejprodávanější skupina loňského roku, jejíž hity linoucí se denně z rádií nezná jen málokdo. Je to tu velmi dobré, fantastické. Je to náš první koncert na Moravě po ukončení No Name tour Shodli jsme se s kluky z kapely, že pokud všechny naše koncerty v letošním roce budou vypadat takto, tak nám půjde o život, neskrýval bezprostředně po koncertu nadšení frontman kapely Igor Timko. Text a foto: Radek Suchomel Znalost historie je přivedla na stupně vítězů třeba i hra v prostorách zámku Kačina a mnohé další - tím vším museli soutěžící během Historiády projít. Některé nepublikovatelné historické mílky naše družstvo zahladilo riskantním, leč úspěšným bodovým ziskem v závěrečné zteči, kde je odhalení osoby Jindřicha Korutanského vyneslo na bronzový stupínek. Diplomy a knižní odměny jim tak budou i v budoucnu připomínat skvělé dva dny plné dějepisu a úspěch v soutěži, kde mnohdy nerozhodují jen znalosti ze školních lavic, ale i týmová spolupráce v partě skvělých lidí se společným zájmem o historii. Jaroslav Vít POLICEJNÍ ZÁPISNÍK Nebožtík strážníkům neotevřel V úterý 9. května přijala městská policie oznámení, že v bytě panelového domu na ulici Jana Welzla je dlouhou dobu zavřený pes, kterého majitel vůbec nevenčí. Po celém domě se začínal šířit silný zápach a z bytu se ozýval ustavičný štěkot. Přivolaná hlídka městské policie se pokusila kontaktovat majitele bytu, ale ten jí neotevřel. Pro důvodné podezření z týrání zvířete předala hlídka případ k dořešení odboru životního prostředí. Jak se později ukázalo, osmačtyřicetiletý majitel psa strážníkům otevřít nemohl, protože byl mrtvý. Zvíře bylo následně umístěno do útulku. Náhoda jej přivedla do rukou spravedlnosti Krátce před jedenáctou hodinou noční v úterý 9. května prováděla hlídka městské policie kontrolu u kotelny na sídlišti Kosmonautů. Zde narazila na muže, který seděl na betonovém patníku. Strážníci zjistili mladíkovu totožnost a při následném prověření v registru státní policie zjistili, že se jedná o hledanou osobu. Zadrženého šestadvacetiletého muže z Dubicka si následně převzali policisté z místního obvodního oddělení. Podnapilý močil na chodbě Dobré sousedské vztahy v jednom z panelových domů na sídlišti Severovýchod narušuje třiatřicetiletý nájemník, který svou potřebu vykonává přímo na chodbě domu. Když v sobotu 20. května opět ve společných prostorách močil, došla spolubydlícím trpělivost a na mladíka přivolali městskou policii. Protože se podnapilý mladík zavřel v bytě a hlídce neotevřel, předali strážníci případ na dořešení přestupkovému oddělení městského úřadu. Kromě pokuty by mladík mohl za porušování dobrý mravů o městský byt přijít. VÁŽENÍ ÚČASTNÍCI PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ! Při privatizaci bytového fondu města a případných následných opravách již Vašich domů můžete využít několika programů Státního fondu pro rozvoj bydlení: 1) Program financování - půjčka 150 tisíc korun na modernizaci bytu pro žadatele do 35 let - úvěr na modernizaci bytu - úvěr na pořízení bydlení do 300 tisíc Kč, splatnost do 20 let, úrok 2 % ročně 2) Program určený na opravy a rekonstrukce - vyjmenované závady panelových domů, výše dotace do 40 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 55 tisíc Kč na byt - bankovní záruka za úvěr - státní úroková dotace - činnost poradenských a informačních středisek Toto upozornění není vyčerpávající a přesný výklad jednotlivých opatření najdou zájemci na webových stránkách případně konzultací na státním fondu pro rozvoj bydlení. Lubomír Sommer, místostarosta

3 Zábřeh 11/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 3 Postřelmovský Den mikroregionu patřil kultuře, sportu i dobrému jídlu Již potřetí se představily obce mikroregionu svým obyvatelům. Tentokrát v Postřelmově. Sedmnáct ze třiceti členských obcí v nápaditě vyzdobených stáncích představilo na Dni mikroregionu Zábřežsko sebe, svou historii, místní firmy a jejich produkty. Na stáncích bylo možné ochutnat rohelský rohlík, svatební cukroví z Rájce, další cukrářské, pekařské a uzenářské výrobky nebo například štamprličku slivovice. Své výrobky představily i některé nepotravinářské firmy, děti ze školek a základních škol nebo nejrůznější spolky působící v obcích. Vesnice, které se aktivně neúčastnily, byly zastoupeny v hromadné prezentaci na informačních panelech. Svůj stánek měl v Postřelmově i Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko, v němž návštěvníci dostali základní informace o sdružení, o společných projektech obcí nebo o vzniku místní akční skupiny. Místní akční skupina Zábřežsko sdružuje podnikatele, neziskové organizace a obce za účelem spolupráce a přípravy společných projektů. Stále je otevřená novým členům se zájmem o rozvoj naší venkovské oblasti, vysvětlila koordinátora mikroregionu Anna Bartošová. Na setkání obcí se ale také soutěžilo. Diváci se mohli ve stánku Chromče, která se pyšní svým slavným rodákem hanáckým obrem Josefem Drásalem, zapojit do soutěže o nejvyššího muže Na hřišti u školy rozložila své ležení skupina potulných rytířů. Foto: Anna Bartošová OHLASY ČTENÁŘŮ Několik poznámek k privatizaci bytového fondu Problematika bydlení prochází v posledních letech velkými změnami. V prvním kroku se převáděl státní bytový fond do vlastnictví obcí, nyní mnohé obecní a městské úřady přistupují pod tíhou značných starostí a finanční zátěže k rozhodnutí o prodeji bytového fondu nájemníkům, kteří v těchto domech bydlí. Většinou zvolí formu prodeje jednotlivých bytů (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), prodeje celých domů právnické osobě založené nájemníky, nebo prodej domů do podílového spoluvlastnictví nájemníků. Posuzujeme-li prodej jednotlivých bytů, ukazuje se toto řešení jako nepříliš šťastné jak z pohledu účetního, tak i z pohledu organizačně technického. Zpravidla ne vždy se podaří prodat všechny bytové jednotky v domě, a tak jsou vedle bytů vlastníků také byty, které zůstaly ve vlastnictví obce či města. Novým vlastníkům jednotek i obcím vznikají problémy se správou a jejich řešení jak po stránce administrativní, tak i organizační je velmi náročné. Praxe zatím ukazuje, že prodej jednotlivých bytů je těžkopádný, nákladný a většinou neplní svůj účel udržet spokojené bydlení na přijatelné úrovni. Prodej celých domů právnické osobě založené nájemníky představuje jednodušší a zároveň praktické řešení. Zde bývá zpravidla podmínkou, aby zájem o koupi projevila více než polovina nájemníků. Vzniklé právnické osobě registrované obchodním rejstříkem je potom prodán celý dům. Je důležité si uvědomit, že zakladatelé právnické osoby jsou v tomto případě zároveň nájemníky, tzn. že k bytům mají stále nájemní vztah. Tato skutečnost zpravidla vyvolává řadu nedorozumění, které spadají především do oblasti práva, v menší míře i do problémů účetní povahy. Nájemníci, kteří se nezúčastní založení právnické osoby, zůstávají nadále nájemníky, a to nově vzniklé právnické osoby, která koupila dům z majetku obce či města. Rozhodnutí o typu právnické osoby záleží na nájemnících, kteří projevili zájem o koupi domu. Zpravidla zvolí společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo. Ve své praxi finančního poradce se s touto problematikou setkávám pravidelně. Ukazuje se, že v ne vždy je dostatečná vůle stávajících nájemníků hledat optimální řešení vhodné právě pro bytový dům, ve kterém řadu let bydlí. Vázne komunikace mezi stávajícími nájemníky, chybí potřebné informace k rozhodování a ne vždy je společná vůle přizvat ke spolupráci firmy, které se touto problematikou profesionálně zabývají. Jiří Fojt, finanční poradce a úvěrový specialista Redakce se nemusí ztotožňovat s názory čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky dopisovatelů. Své názory, náměty a připomínky můžete zasílat na a ženu. Mikroregion si pro návštěvníky připravil vědomostní kvíz s otázkami vztahujícími se k jeho jednotlivým obcím. Tradičně se koná také soutěž o nejhezčí prezentaci obce, tu podle výsledků ankety návštěvníků připravilo město Štíty. Letošní den mikroregionu byl výjimečný účastí zahraničních partnerských obcí ze Slovenska a Polska, takže k vidění byl i stánek Lambinowic regionu spolupracujícího s obcí Kamenná v rámci příhraniční česko- -polské spolupráce. Smyslem setkání je představit mikroregion především jeho obyvatelům, seznámit je s potenciálem oblasti, s výjimečnými místními výrobky a produkty, a posílit tak regionální patriotismus, sdělila Bartošová, která si od akce slibuje také zviditelnění mikroregionu a zajímavou možnost, jak obce představit zástupcům kraje a poslancům. Vedle sportovních klání obcí v kopané, tenise, stolním tenise a hasičských soutěží našlo místo v programu také představení kulturní činnosti jednotlivých obcí. V opravdu bohatém programu, který se od rána protáhl až do večerních hodin, postupně vystoupilo na čtyři sta padesát účinkujících. Na jevišti se střídaly skladbičky v podání dětí ze školek s tanečními sestavami žáků základních škol, mažoretkami, estrádními skupinami a dalšími spolky se svým programem. Jedinečná byla také možnost prohlédnout si hrobku Bukůvků z Bukůvky s mumifikovanými těly členy rodu, která byla během dne přístupná s odborným výkladem. (red) Olympiáda pro seniory se blíží S neobvyklým nápadem, jak ukázat dovednosti a um seniorů, přišli pracovníci zábřežského kulturáku. Na sobotu 17. června totiž naplánovali I. seniorskou olympiádu. Ta by se měla téměř ve všem podobat klasické olympiádě, pouze bude na míru upravena pro seniory. Soutěžní klání se uskuteční v tradičních i méně obvyklých disciplínách. Senioři se předvedou ve zpěvu, hře na hudební nástroj, umění řečnického projevu, pletení na čas, luštění křížovek, tanci a testu počítačové zdatnosti. Všichni se rádi díváme na sportovní klání na letních i zimních olympiádách, paralympiádách nebo dětských olympiádách, ale pro seniory se nic podobného ještě neorganizovalo. Věříme, že naše seniorská olympiáda bude mít velký ohlas a senioři ukáží, že mají stále co nabídnout, míní organizátoři a zároveň dodávají, že olympiáda je určena všem seniorům ze Zábřeha i širokého okolí. Zájemci mohou získat informace či podávat přihlášky do 10. června osobně v zábřežském Klubu nebo na tel.: , (Marie Matisová) či ové adrese -mat-

4 strana 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 11/2006 KOSMETIKA MASÁŽE Sylva Urbanová - veškeré kosmetické služby - novinka Laser - Lasocare na vrásky a akné Provozovna: Žižkova 8 (stará pošta), Zábřeh mob.: tel.: autorizovaný prodejce vozů Škoda přijme na provozovnu v Šumperku AUTOMECHANIKA Požadujeme: vyučení v oboru automechanik, autoelektrikář, autotronik nebo středoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na provoz, údržbu a diagnostiku motorových vozidel praxe v oboru vítána řidičský průkaz skupiny B Nabízíme: práci v autorizovaném servisu Škoda a Volkswagen práci v mladém kolektivu směnovou práci motivující výkonové odměňování dobré pracovní a sociální podmínky kvalifi kační růst a odborná školení Místo výkonu práce: Autosalon Škoda Auto Hégr, Jesenická 2839/1b, Šumperk Zájemci se mohou hlásit osobně na adrese Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, Šumperk nebo telefonicky na č p. Faltýnek, Ing. Diviš. Uzávěrka přihlášek je Více informací o společnosti Auto Hégr, a. s. najdete na Kosmetické Studio Lady E PERMANENTNÍ MAKE UP KOSMETIKA NEHTOVÁ MODELÁŽ Zábřeh, tel.: Veterinární ambulance MVDr. Jiří Pelikán tel.: MVDr. Jana Pelikánová tel.: preventivní péče čipování zvířat vydávání europasů odstraňování zubního kamene ultrazvukem prodej krmiv a klinických diet poradenská činnost léčba chorob - ambulantní ošetření - laboratorní vyšetření - sonografie možnost hospitalizace chirurgické zákroky a řada dalších Zábřeh, Dvořákova 5 tel.: pondělí pátek Možnost časových objednávek pondělí pátek 8 19 hod. Mohelnice, Olomoucká 31 pondělí úterý zavřeno středa čtvrtek pátek Příjem inzerce zajiš uje Infocentrum Zábřeh, ČSA 1, Zábřeh, tel.: , , Ceník a podmínky inzerce na

5 Zábřeh 11/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 5 Tunklův korbel má svého majitele Necelých šest desítek návštěvníků přilákalo v sobotu 20. května klání historických lučištníků, kteří se v dobových kostýmech utkali na zábřežském plaveckém areálu. Kdo přišel, mohl vidět napínavé souboje dětí i dospělých v následujících disciplínách: střelba z mety, střelba ku ptáku a zajímavý duel, kdy dva lukostřelci na povel zahájí střelbu a vítězí ten střelec, který zasáhne terč dříve. Poslední disciplínou byla lovecká střelba na divočáka. Účelem tohoto klání bylo v limitu čtyř sekund a za běhu zasáhnout terč prasete, upřesňuje náročné bodování organizátor akce Martin Haberle z pořádajícího domu dětí a mládeže. Přestože se mezi účastníky závodů našly i ženy, kralovali vesměs mužští zástupci. Je to, jako bych zvedala dvacetikilovou činku, když natahuji tětivu, pronesla jedna ze dvou lučištnic v překrásných dobových šatech. A tak se není co divit, že novodobým Robinem Hoodem se mezi dětmi stal Lukáš Flášar ze Zábřehu, mezi dospělými se pak k vítězství prostřílel Stanislav Janíček ze Sudkova. -mat- Muzea slavila svůj den Mírov byl tvrdou školou života Beseda nazvaná Věznice Mírov škola života s Janem Janků z Hanušovic a Vlastimilem Majerem z Postřelmova byla připomínkou doby nedávno minulé a přitom mnohými až příliš rychle a snadno zapomenuté. Oba byli odsouzeni první, dnes již pětaosmdesátiletý, v roce 1949 za velezradu k trestu smrti, jenž mu byl změněn na dvacetiletý žalář na Mírově. Druhý dostal v roce 1951, v pouhých osmnácti letech, za velezradu a sabotáž patnáct let v Jáchymově a Leopoldově, kde nakonec odseděl téměř deset let. O své tvrdé a přesto v mnoha ohledech plodné škole života velmi působivě vyprávěli v pátek 19. května v katolickém domě jak pamětníkům, tak i mladým především skautům, kteří se na přípravě setkání podíleli spolu s Českou křesťanskou akademií a Spolkem Metoděj. Pojďme si hrát s malířem Zdeňkem Burianem Výtvarník Zdeněk Burian ovlivnil několik generací chlapců i děvčat svým originálním pohledem na historii, indiány, dobrodružné výpravy zlatokopů a další témata. Interaktivní výstava Pojďme si hrát s panem malířem Zdeňkem Burianem zajímavou formou přibližuje život a dílo tohoto akademického malíře, kterého výtvarné rekonstrukce prehistorické fauny, pravěkých lidí, zvířat a krajiny proslavily po celém světě. Výstavu v katolickém domě za podpory Města Zábřeh a ve spolupráci se sdruže- KRÁTCE Z KULTURY Foto: Martin Haberle K mezinárodnímu dni muzeí, který každoročně připadá na 18. května, se letos připojila obě zábřežská muzea. Návštěvníci městského muzea mohli využít bezplatného vstupu do stálých expozic i na výstavu výtvarníka Zdeňka Sklenáře. Na podvečer připravily pracovnice muzea zpestření v podobě přednášky Kvida Janíka o státech střední Ameriky. Během dne navštívilo muzeum dvacet čtyři lidí, dalších osmnáct přišlo na přednášku, doplnila vedoucí muzea Dagmar Tempírová. Hojnější návštěvnost zaznamenalo farní muzeum ve věži kostela sv. Bartoloměje. Výstavu liturgických předmětů doplněných fotografiemi z historie farnosti si nenechalo ujít sedmdesát Zábřežáků. Těm, kteří vystoupali až do zvonového patra, se dostalo výkladu o historii zábřežských zvonů. Mimo toho se jim naskytl nevšední pohled na město a zaposlouchat se mohli do tónů jednotlivých zvonů, které provádějící skauti pro větší názornost ochotně rozeznívali. Stovka zájemců využila také možnosti navštívit veřejnosti běžně nepřístupný kostel sv. Barbory v Bezručových sadech. Prohlédnout si mohli zvony ve věži i interiér svatostánku, který stále čeká na svou rekonstrukci. ním Telepace Ostrava realizuje Spolek Metoděj, bude zahájena slavnostní vernisáží v pondělí 12. června v 18 hodin. Výstavu lze navštívit v pracovní dny až do pátku 23. června v době od 8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete domluvit na telefonu , , případně prostřednictvím u Dechovka přivezla zlato Ve dnech 19. až 21. května proběhl pod záštitou ministra kultury Vítězslava Jandáka již čtrnáctý ročník soutěžní přehlídky dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto. V těžké konkurenci orchestrů z celé republiky vybojoval vítěznou cenu Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh pod vedením Lubomíra Vepřka. Sbormistrovi a všem členům orchestru blahopřejeme. Apoštolská církev v Zábřehu slaví desáté výročí Někdy si ani neuvědomíme, jak rychle letí čas. Proto jsou různá vzpomínková setkání a slavnosti, abychom se mohli zastavit, zavzpomínat, zhodnotit a znovu se dát do práce. Takový čas budou prožívat v neděli 11. června věřící ze zábřežského sboru Apoštolské církve, která si tento den připomene výročí deseti let sboru. Všechny své příznivce zve do katolického domu na den otevřených dveří. V 9 hodin zde proběhne slavnostní bohoslužba a odpoledne od 15 hodin se představí sbor a jeho aktivit, např. Royal Rangers, King s Kids, ACET. V Zábřehu uvedou knihu Jakuba Lolka Nedávno se na pultech zábřežských knihkupectví objevila útlá brožura Rok v naší chalupě, popisující život, zvyky a obyčeje na severní Moravě v 1. polovině 19. století. Jedná se o dílko učitele a vlastivědného pracovníka Jakuba Lolka (*1845 Lipinka, 1917 Zvole) inspirované vzpomínkami na vlastní dětství, které autor prožil na Uničovsku: Co jsem napsal, zakusil jsem osobně sám a co padá v dobu, kdy jsem nemohl sám střehnout, zvěděl jsem od rodičů, od babek i dědků i jiných starých lidí. Práce, která vyšla knižně vůbec poprvé, je psána bohatým, působivým jazykem, jenž dává tušit Lolkovo výrazné literární nadání. Autor v textu zachovává nářeční zvláštnosti hanáčtiny uničovské oblasti, Zábřeh zažil šachový svátek Po dlouhé řadě let zažil Zábřeh opět v krátké době za sebou dva velké šachové svátky. V pondělí 1. května to byl turnaj Junior pro žáky ročníku 1991 a mladší, o týden později proběhlo v kulturním domě šachové klání Senior pro všechny starší hráče. Žákovského turnaje se zúčastnilo 26 dětí rozdělených do dvou kategorií. V mladší kategorii se prosadili šumperští mladíčci vedení zkušeným pedagogem a zasloužilým reprezentantem Josefem Šnajderem. Páté místo obsadila velká zábřežská naděje Erik Morong se 4 body, nic za ním nezaostal ani osmý zábřežský Jiří Pchálek, který docílil rovněž 4 bodů. Je mu teprve devět let a jeho výkonnost stále prudce roste. Příjemným osvěžením v této skupině byla účast dvou dívek místní Lucie Langrové a Terezy Pokorné z Tatenice. Skončily sice až na konci tabulky, ale bojovaly a vzhledem ke svému mládí (Tereza byla vůbec nejmladším účastníkem) mohou ještě mnoho dokázat. V turnaji Senior dominoval mezi 42 účastníky zábřežský Vít Valenta (6 bodů). Atleti brali medaile Ve dnech 12. až 13. května proběhlo na stadionu AK Olomouc mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích. Dva členové oddílu Atletika Zábřeh dosáhli svými výkony na medaile. V kategorii starších žáků skončil na vynikajícím 3. místě Ondřej Švub (devítiboj 4079 bodů) a ve stejné věkové kategorii dívek získala 3. místo Marcela Jurásková (sedmiboj 2937 bodů). Mažoretky potvrzují další úspěchy 14. května se konala v Jeseníku kvalifikace skupin na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Skupina Avanti obsadila první místo v soutěží POM POM a zároveň titul Mistryně mažoretkového sportu v kategorii juniorky. Skupina Indigo vybojovala pro Zábřeh třetí místo v soutěži POM POM a tím také titul 2. vicemistryně mažoretkového sportu v kategorii seniorky. Obě tyto skupiny budou reprezentovat ZUŠ Zábřeh a město Zábřeh na červnovém Mistrovství ČR skupin v Přešticích. Jde o další body po úspěchu na domácím poli při kvalifikaci sóloformací, které proběhlo v Zábřehu 30. dubna. Zde obsadily postupová místa miniformace Kadetky Berušky a Seniorky Indigo. V sobotu 20. května se ve Valticích na mistrovství republiky KRÁTCE ZE SPORTU nabízí mimořádně plastický a pro dnešního čtenáře místy až šokující pohled do venkovského života lidí z doby před 150 až 200 lety. Publikace, kterou vydalo jako třetí svazek edice Společnost Aleše Balcárka pražské nakladatelství JANUA, bude v Zábřehu uvedena 9. června 2006 v kulturním domě. Slavnostní chvíle se zúčastní vydavatelka Jaroslava Čajová, pravnučka Jakuba Lolka Krista Lolková, záštitu nad akcí převzal starosta města Petr Fabián. Doprovodný program vyplní vystoupení postřelmovských folklorních souborů Markovička a Markovice. Příchozí si budou moci Lolkovu knihu zakoupit v rámci prodejní výstavy knihkupectví Jany Vítkové. -zda- kvalifikovala skupina Berušky, která obsadila první místo. Blahopřání patří nejen děvčatům za vzornou a nelehkou přípravu, ale také jejich vedoucí Danuši Koryčánkové. Zábřežský šprtec bodoval V sobotu 20. května se na ZŠ Školská utkalo v rámci regionálního semifinále Ligy škol devět klubů stolního hokeje. Zábřeh reprezentovalo mladé družstvo domu dětí a mládeže, které nakonec skončilo na nepostupovém 6. místě, a hráči ZŠ Školská. Zkušený tým již počtvrté za sebou vyhrál, a postoupil tak do celostátního finále. Pro vynikajícího hráče zábřežského klubu Libora Habicha byl zápas rozloučením se žákovskou kategorií. Karatisti využili své šance V Chotěboři se o víkendu 21. a 22. května konal úvodní seminář pro všechny nové členy MSKA karate. Sjeli se sem nováčci z celé republiky, aby se pod vedením mistra Miroslava Zezulky, IV. dan, naučili veškerým potřebným základům bojového umění. Na základě toho, jak zvládli pojmout velké množství důležitých informací, jim byly uděleny vyšší technické stupně. Svou šanci získat vyšší pás ze zábřežského oddílu využili Radek Hanák a Luděk Roubal, kteří obdrželi 11. kyu, a Dominik Zvelebil a Tomáš Majstryszin získali 10. kyu. Svým výkonem tak navázali na úspěšnou tradici zábřežského oddílu. Kuželkářky míří na mistrovství Částkou deset tisíc korun podpoří Město Zábřeh účast místního kuželkářského klubu na mistrovství světa. Šampionátu v italském Bolzanu se ve dnech 11. až 28. května zúčastnily sestry Hana a Dana Wiedermannovy. V soutěži dvojic vybojovala Dana bronzovou medaili. 2. až 11. června bude zábřežský klub reprezentovat na mistrovství světa v Sarajevu mladší ze sester Hana.

6 strana 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 11/2006 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZÁBŘEHA NA OBDOBÍ Čtvrtek 1. června DĚTI DĚTEM Vystoupení Dance club juniors, pohádkové hry, soutěže, výtvarné aktivity, setkání s rytíři, ježibabou a vodníky. Určeno pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Před kulturním domem, 8:30 12:00, zdarma Pátek 2. června Sobota 3. června SDH Václavov SDH Rájec Neděle 4. června Pondělí 5. června Úterý 6. června Středa 7. června Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 DĚTI DĚTEM Pohádka O Střapatce, výtvarné aktivity, rytířská stezka, vodníci, Určeno pro školní družiny a veřejnost. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Před kulturním domem, 14:00 17:00, zdarma VE VÍRU TANCE ANEB DO PĚTICE VŠEHO DOBRÉHO Páté pokračování taneční show Dance club juniors, spoluúčinkuje skupina DCJ mimi. Velký sál Klubu, 17:00, 30 Kč CASANOVA Historický, romantický, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2005, 112 min. 20:00, 66 Kč MLHA Thriller, mysteriozní horor, přístupno od 15 let, české titulky, Kanada/USA 2005, 100 min. 20:00, 66 Kč Litovel Nové Zámky Mladeč Měník Řimice jeskyně Podkova Sobáčov Litovel Délka trasy 19 km, vedoucí Rozsíval. Odjezd ČD 6:59 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE Pořádáno ve spolupráci s Českým rybářským svazem MO Zábřeh. Rybník Oborník, zápis startujících od 6:00 do 6:45 DĚTSKÝ DEN VE VÁCLAVOVĚ Hřiště ve Václavově 14:00, od 15:00 cesta pohádkovým lesem FIMFÁRUM 2 Loutkové rodinné pásmo, další čtyři pohádky z knížky Jana Wericha, ČR 2006, 90 min. 17:00, 60 Kč KARNEVAL REFLEX Tradiční taneční zábava s jihomoravskou skupinou. Rájec u Antoníčka, 21:00, 50 Kč BLUDOVĚNKA, TEENS BAND VELKÉ LOSINY Taneční zábava aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě! Nejen k tanci, ale i k poslechu hraje populární dechovka Bludověnka a Teens band z Velkých Losin. Doprovodný program: prodejní výstava výrobků zábřežských seniorů. Občerstvení zajištěno. Velký sál Klubu, 14:00 18:00, 40 Kč FIMFÁRUM 2 Loutkové rodinné pásmo, další čtyři pohádky z knížky Jana Wericha, ČR 2006, 90 min. 17:00, 60 Kč Poslední repríza úspěšné komedie, přístupno od 12 let, ČR 2005, 100 min. 17:00, 76 Kč Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 Klub maminek Příčiny neplodnosti, metoda L. Mojžíšové. Přednáší Mgr. Marta Lexmanová, DiS. Katolický dům, 9:00 Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 10 Kč Poslední repríza úspěšné komedie, přístupno od 12 let, ČR 2005, 100 min. INDIÁN A SESTŘIČKA Romantický, přístupno, ČR 2006, 100 min. 17:00, 76 Kč Filmový klub 20:00, 50 Kč, FK 40 Kč, SFK 25 Kč JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA Divadelní agentura Praha uvádí pohádku, kterou pro ni napsala známá autorka televizních pohádek Božena Šimková. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál Klubu, 8:30, 25 Kč Poslední repríza úspěšné komedie, přístupno od 12 let, ČR 2005, 100 min. 17:00, 76 Kč Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 Čtvrtek 8. června Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 Poslední repríza úspěšné komedie, přístupno od 12 let, ČR 2005, 100 min. 17:00, 76 Kč Pátek 9. června MARKOVICE Vystoupení folklorního souboru Markovice a dětského souboru Markovička z Postřelmova. Doprovodný program: křest knihy Jakuba Lolka Rok v naší vesnici a prodejní výstava knih. Před kulturním domem (v případě nepříznivého počasí velký sál), 16:00, vstupné dobrovolné Sobota 10. června Štíty Heroltice Valteřické sedlo Rydlice Horní Heřmanice Štíty Délka trasy km, vedoucí Korgerová Odjezd Valová 9:35 Neděle 11. června ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Ing. Radek Suchomel, tel.: , mobil: , Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Langrova 33, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. APOŠTOLSKÁ CÍRKEV ZÁBŘEH A SCRABBLE Pátek 16. června 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU APOŠTOLSKÉ CÍRKVE V ZÁBŘEHU Den otevřených dveří, bohoslužba 9:00, představení církve a jejích aktivit (loutkové představení, vystoupení King s Kids, Royal Rangers, chvály v podání hudební skupiny, promítání) 15:00. Katolický dům, po celý den SCRABBLE Setkání příznivců oblíbené stolní hry, určeno pro začátečníky i pokročilé. Klub, klubovna č. 2, 14:00 18:00 Pondělí 12. června Úterý 13. června Středa 14. června Čtvrtek 15. června Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM ZDEŇKEM BURIANEM Slavnostní vernisáž výstavy. Katolický dům, 18:00 HORY MAJÍ OČI Thriller, horor, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 107 min. 20:00, 56 Kč Klub maminek Prenatální vývoj dítěte, vztah rodičů k dítěti. Přednáší Mgr. Marta Lexmanová, DiS. Katolický dům, 9:00 Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 10 Kč BĚH TERRYHO FOXE Humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny. Dvoukilometrovou trasu mohou účastníci absolvovat během, chůzí, jízdou na kole nebo kolečkových bruslích. Pořádáno ve spolupráci s Gymnáziem Zábřeh. Start od gymnázia 16:00, prezence od 15:00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA Mysteriózní, dobrodružný, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 148 min. 17:00 a 20:00, 76 Kč AŽ K PROLITÍ KRVE Odkaz zavražděného kněze MUDr. Ladislava Kubíčka ve vzpomínkách MUDr. Marie Svatošové. Autogramiáda knihy Až k prolití krve. Katolický dům, 17:00 TÝDEN SPORTU PRO VŠECHNY Olympiáda mateřských škol. Areál městského stadionu, 10:00 U KOLÉBKY, PŘED OLTÁŘEM, NAD HROBEM Vernisáž výstavy etnografického materiálu ze sbírek Vlastivědného muzea Šumperk. Muzeum Zábřeh, 17:00 Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 GEJŠA Melodramatický, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2005, 146 min. 20:00, 66 Kč Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 TÝDEN SPORTU PRO VŠECHNY Olympiáda základních škol. Areál městského stadionu, 10:00 O NEJVĚTŠÍHO UTOPENCE Soutěže pětičlenných družstev v netradičních plaveckých disciplínách. Určeno pro základní a střední školy. Přihlášky v kanceláři DDM nebo na tel , (Richard Foniok, Martin Haberle) do Plavecký areál Zábřeh, 10:00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT Vystoupení žáků hudebního oddělení ZUŠ Zábřeh. Galerie Tunklův dvorec, 18:00 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI Rodinná komedie, přístupno, ČR 2006, 112 min. 17:00, 66 Kč TÝDEN SPORTU PRO VŠECHNY Olympiáda středních škol. Areál městského stadionu, 10:00 VAŠEK & PETR Taneční zábava aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě! Nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace hraje populární duo Vašek & Petr. Občerstvení zajištěno. Velký sál Klubu, 15:00 19:00, 30 Kč JAK SE KROTÍ KROKODÝLI Rodinná komedie, přístupno, ČR 2006, 112 min. Výstavy Muzeum Zdeněk Sklenář malba, grafi ka Výstava potrvá do 3. června U kolébky, před oltářem, nad hrobem Vernisáž výstavy z etnografických sbírek 14. června v 17:00, potrvá do 16. září Galerie Tunklův dvorec Matyáš Vacek Regionální speciální olympiáda Zábřeh Svět sportu mentálně postižených očima mladého fotografa dokumentující tři ročníky olympiád pořádaných v Zábřehu. V minigalerii a na chodbě výstava Náš svět práce uživatelů Ústavu sociální péče Olšany, kteří na vernisáži vystoupí s pásmem Léto. Nenašli jste v přehledu kulturní, společenskou nebo sportovní akci, kterou pořádáte? Kontaktujte nás na tel. čísle nebo pošlete informaci o akci na 17:00, 66 Kč Vernisáž výstav se uskuteční 8. června v 17 hodin, výstavy potrvají do 13. července Kavárna a minigalerie kina Retro Jana Jurášková Obrazy Výstava potrvá do 12. června Městská knihovna Výstava pomůcek pro nevidomé a slabozraké spojená s praktickými ukázkami. Návštěvníci si mohou sami zkusit číst brailovo písmo, či hmatem přečíst plastická leporela, vyrobená dětmi. Výstava potrvá do 14. června. Co jsme dokázali v knihovně Výstava fotografií z předchozích akcí pro děti a dospělé. Vernisáž 15. června 2006.

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Číslo 21/2006 vydáno dne 8. 11. 2006 Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Vítězné politické uskupení Volba pro město odchází do opozice Do křesla starosty města usedne na nadcházející čtyři roky dosavadní

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA...1 Úvod...3 Kopřivnický kalendář...4 Leden... 4 Únor... 5 Březen... 5 Duben... 6 Květen... 7 Červen... 7 Červenec... 8 Srpen... 9 Září...

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK www.dk-ostrov.cz Duben 2015 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více