Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům"

Transkript

1 Číslo 11/2006 vydáno dne Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například povinné používání dětských autosedaček na všech typech komunikací nebo ochranné přilby pro cyklisty mladší 18 let. Zcela zásadní novinkou je zavedení bodového systému. Se změnami v silničním zákoně je možné se seznámit na stránkách Brožurku s hlavními změnami včetně přehledu trestných bodů za porušování předpisů je možné si bezplatně vyzvednout v informačním centru v přízemí kulturního domu. Novelizovaný silniční zákon přináší rovněž větší pravomoci strážníkům městské policie. Tou nejpodstatnější je možnost měřit rychlost jízdy a na místě pokutovat neukázněné řidiče. Na piráty silnic se chystá i zábřežská městská policie. Kvůli rozšíření pravomocí na úseku dopravy již posílila o dva strážníky. Práci jim usnadní přenosný radar, detektor alkoholu a druhé služební vozidlo. S měřením rychlosti začneme během července nebo srpna, říká velitel městské policie Václav Doubrava, zaměříme se na lokality, kde jsou problémy s bezpečností, na okolí škol, náměstí a na místa s častými dopravními nehodami. Chceme se soustředit především na prevenci, nikoli suplovat činnost dopravní policie. Že si řidiči s dodržováním pravidel těžkou hlavu nedělají, dokládají výsledky nedávného měření prováděného v rámci akce Bezpečná města. U čerpací stanice Shell překročilo z 812 projíždějících vozidel povolenou rychlost takřka šedesát procent z nich. Dvacet šest řidičů přitom jelo na úseku s padesátkou rychlostí přes 70 km/hod., ten nejrychlejší dokonce rychlostí 97 km/hod. Obdobná situace se ukázala na Postřelmovské ulici, během půl druhé hodiny zde rychlost překročilo 214 z celkového počtu 383 projíždějících automobilů. Nejvyšší naměřená rychlost zde dosáhla 88 km/hod. Podle zákona nyní hrozí za rychlou jízdu tvrdší tresty. Pokud řidič překročí v obci povolenou rychlost o méně než dvacet kilometrů, musí být uložena pokuta tisíc korun, vysvětlil Doubrava. Přistižený řidič mimo to získá dva trestné body, při nasbírání dvanácti bodů přijde na rok o řidičské oprávnění. Pokud řidič pojede obcí rychlostí 70 až 90 km/ hod. musí počítat s pokutou korun a třemi trestnými body. Zákon vymezuje sazbu za přestupek jednoznačně, nebude tak již na posouzení policisty, zda a v jaké výši pokutu uloží. Podle velitele městské policie povede nový systém ke zklidnění dopravy ve městě: Nedokážu si představit, že by řidiči nedodržovali rychlost, když budou vědět, že ji pravidelně měříme. Na skutečnost, že je v Zábřehu rychlost měřena, může podle něj upozornit například dopravní značka při vjezdu do města. Zvukoví průvodci již slouží turistům Minulý týden se před budovou kulturního domu a na Masarykově náměstí objevily informační panely, které mají obyvatelům a návštěvníkům města zprostředkovat informace o historii a zajímavostech města a okolí. Základem panelu na náměstí je kresba historického centra a namluvené spoty pojednávají především o památkách v samotném Zábřehu. Zvukový průvodce před infocentrem obsahuje mapu Zábřeha a mikroregionu a kromě základních informací o městě přináší několik tipů na výlet nebo povídání o významných osobnostech. Snadnější orientaci v mapové části umožňují blikající diody, které upozorní na cíl cesty nebo umístění hledaného objektu. Informace jsou dostupné rovněž v angličtině a němčině. Finance na vybudování panelů získalo město z fondů Evropské unie. Město podpořilo vznik job klubu Vznik poradenského místa, které by pomáhalo lidem bez zaměstnání najít pracovní uplatnění, podpořili na svém posledním jednání zábřežští radní. S projektem pomoci klientům azylových domů při vstupu na trh práce přichází občanské sdružení Adra. Prostředky na jeho realizaci chce získat ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V Zábřehu by měl job klub fungovat při domovu pro matky s dětmi, jehož obyvatelkám by nabídl pomoc a praktické rady při hledání zaměstnání. Služby klubu by mohli využívat také ostatní nezaměstnaní z města a okolí. Sběrný dvůr firmy EKO servis na Dvorské ulici je otevřen pouze v pondělí 7:00-17:00 hodin a v pátek 7:00-14:30 hodin. Celostátní soutěž Automechanik Junior hostila od středy 23. do pátku 25. května zábřežská VOŠ a SŠ automobilní. Z každého kraje se netradičního klání účastnili dva nejlepší studenti třetích ročníků automobilních a technických škol, kteří úspěšně prošli předchozími stupni odborné soutěže. Krajské kolo se skládalo ze dvou částí, v teoretické prokazovali studenti formou testu své znalosti z oboru automechaniky, opravárenství či elektrotechniky. Praktické dovednosti prověřila druhá část. Celkem nás čekalo osm stanovišť s praktickými úkoly jako je montáž a demontáž pneumatiky, vyvážení kola, diagnostika přes počítač, komunikace s řídicí jednotkou a podobně, přiblížil student z Nymburka. Obdobný průběh mělo i celostátní Oprava Nemilské ulice se protáhne Zřejmě další měsíc budou stavební práce komplikovat život obyvatel Nemilské ulice. Dokončení rekonstrukce bylo původně naplánováno na konec května. Kvůli nekvalitnímu podloží se ale oprava vozovky a pod ní uložené kanalizace minimálně o měsíc protáhne. Poté, co byla původní komunikace odkopána, jsme zjistili, že skutečná únosnost podloží je čtvrtinová oproti uvažované, vysvětlil vedoucí oddělení technické správy Petr Košťál. Firma provádějící rekonstrukci tak musela neplánovaně přikročit ke zpevnění podloží. Opravu komunikace navíc zkomplikovalo mělce uložené plynovodní potrubí, které mimo jiného zásobuje plynem sousední Nemili. Aby se mohla provést sanace je potřeba přeložit plynovod. Tyto stížené geologické podmínky si kromě prodloužení termínu výstavby vyžádají také zvýšení nákladů, sdělil vedoucí technické správy. Podle původního odhadu měla stát oprava silnice 5,8 milionů korun, náklady si zřejmě vyžádají dalších 2,5 milionů korun. Uvědomujeme si, že oprava komunikace přináší lidem, kteří zde bydlí, problémy. Je ale potřeba prokázat maximum tolerance, aby se celou věc podařilo úspěšně dokončit, doplnil starosta Petr Fabián. (red) Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti kolo v Zábřehu. Po teoretickém testu, který zahrnoval sto padesát otázek, nastoupili studenti k automobilům, jen stanovišť bylo o šest víc. Museli zde prokázat základní dovednosti automechaniků, vyměnit rozvodový řemen, seřídit světla. Nechyběla ani poznávací část, při které určovali náhradní díly a přípravky potřebné ke své práci, doplnil ředitel soutěže Vítězslav Martykán. Body přitom získávali za přesnost i za dodržení časového limitu. Třídenní pobyt soutěžícím zpestřil doprovodný program a exkurze. Titul nejlepšího automechanika si nakonec ze Zábřeha odvezl student brněnské školy Lukáš Oslzlý. Kromě speciální ceny města získal také množství hodnotných darů od sponzorských firem.

2 strana 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 11/2006 KRÁTCE Z MĚSTA Volby do sněmovny V pátek 2. června začnou volby do Parlamentu ČR. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a uzavřou ve 22 hodin. Následující den je možné hlasovat od 8 do 14 hodin. Město Zábřeh je rozčleněno do patnácti volebních okrsků, jejichž přehled jsme přinesli v minulém čísle zpravodaje. Před hlasování je každý volič povinen prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. (Ulice Javorová je zahrnuta do 5. volebního okrsku, volební místnost na SOŠ, Bezručova 2a.) Zábřeh hospodařil s přebytkem S více než dvacetimilionovým přebytkem hospodařilo loni Město Zábřeh. Proti příjmům ve výši korun stály v rozpočtu výdaje korun. Závěrečný účet za loňský rok, prověřený nezávislým auditem, schválila na svém posledním jednání rada města. V červnu se k závěrečnému účtu vyjádří ještě zastupitelé. Radní vyrazili do terénu Seznámit se s problémy a připravovanými projekty přímo v terénu se na květnovém jednání rozhodli zábřežští radní. Zamířili tak do Nemilské ulice podívat se na průběh opravy zdejší komunikace a kanalizace. Jejich další kroky směřovaly na středisko Separex a do průmyslové zóny na Leštinské ulici, kterou čeká v nejbližších měsících zásadní investice související s avizovanou výstavbou papírny a elektrárny na spalování biomasy. Poslední zastávkou byl městský stadion, kde je v těchto dnech dokončována rekonstrukce tribuny a novostavba šaten a zázemí pro sportovní kluby. Rada doporučí prodej proluky Prodej proluky před marketem Nova podnikatelům vlastnícím tuto prodejnu doporučuje zastupitelstvu rada města. Navržená kupní cena nezastavěného pozemku činí korun. Podle předložené architektonické studie by zde měl vzniknout komerční objekt s kavárnou a kancelářskými prostory. Průchod k prodejně Nova zůstane zachován nově vzniklou pasáží. Prodej posoudí zastupitelé na svém červnovém zasedání. Zápis na ZUŠ Zábřeh Ve dnech června proběhne na základní umělecké škole zápis žáků ke studiu. Škola nabízí obory hudební (housle, viola, klavír, varhany, keyboard, základy zvukové techniky zpracování hudby v počítači, kytara, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, lesní roh, tuba, bicí a zpěv) pro děti od šesti let, taneční (klasický, lidový a moderní tanec, mažoretky, step, jazzový tanec) s věkovou hranicí od pěti let, výtvarný (kresba, malba, grafika, keramika, základy sochařství, příprava k talentovým zkouškám na umělecké školy) pro děti od šesti let a literárně-dramatický (dramatika a slovesnost, přednes, práce v souboru) s věkovou hranicí pěti let. Zápis probíhá v budově školy na Farní ulici vždy od 14 do 17 hodin. Pro bližší informace je možné si zavolat na tel.: Studenti se učili pomáhat druhým V úterý 16. května hostil zábřežský plavecký areál už čtvrtý ročník akce Člověk člověku. Sportovně-zábavný den pořádají studenti střední odborné školy sociální péče, kteří se formou hry učí pracovat s mentálně a tělesně postiženými. Právě jim byla určena dopolední část programu. Na šestnácti stanovištích byly pro mladé návštěvníky připraveny úkoly z oboru tělesné, hudební a výtvarné výchovy. Letošní ročník je ve znamení zvířátek, studentky si přinesly dokonce živého potkana a králíka, přiblížila s úsměvem zástupkyně ředitele pořádající školy Hana Růžičková. Soutěžící museli mimo jiné absolvovat slalom na dřevěném koni, prolézt obří pavučinou z lan, malovat nebo poskládat puzzle. Odměnou pro všechny byly cukrovinky a medaile, pobavit se mohli při představení na hudbu z muzikálu Pomáda, se kterým vystoupily studentky školy. S nastudováním pohádky o Zlatovlásce se představili klienti zábřežského centra Oáza. Zájem handicapovaných je veliký, během dopoledne sem přijelo 144 účastníků ze sedmi zařízení, dodala Hana Růžičková. Mezi soutěžícími nechyběly děti z ústavů sociální péče v Olšanech a Vikýřovicích, denních stacionářů v Mohelnici, Šumperku či Uničově. Odpoledne vystřídaly handicapované z ústavů děti ze zábřežských mateřských škol a školních družin. Rej masek vystřídal hudební maraton Titul krále majálesu putuje potřetí za sebou na střední odbornou školu sociální péče. Kláním královských družin vyvrcholil 19. května dopolední průvod masek, do kterého se zapojily zábřežské střední, základní i mateřské školy. Boj o panovnické křeslo je však výsadou středoškoláků. Indiánská družina z rodinky (na snímku) byla velmi působivá, a tak si královský titul odnesla po právu. Na dopolední rej masek navázal desetihodinový hudební maratón na plaveckém areálu. Příjemné letní počasí a rozmanitá hudební škála přilákala na koupaliště půl druhé tisícovky návštěvníků. Hlavní hvězdou festivalu pod širým nebem se stala slovenská skupina K závěru školního roku na základní škole Školská patří již neodmyslitelně účast na celorepublikovém klání mladých historiků, které letos hostil Golčův Jeníkov. Loňské skvělé třetí místo bylo šokem a velkým úspěchem, avšak co říci na letošní obhajobu! Družstvo ve složení Michaela Enterová (6. ročník), Zuzana Vernerová (7. ročník), Jiří Kadlec (8. ročník) a Martin Blažek (9. ročník) dokázalo skvělým způsobem navázat na zdánlivě neopakovatelný úspěch a přivézt na zábřežskou,,trojku opět po roce ceněný titul mědníka. Náročný protokol, ročníkové úkoly, ale No Name před deseti lety začínající studentská kapela, dnes nejprodávanější skupina loňského roku, jejíž hity linoucí se denně z rádií nezná jen málokdo. Je to tu velmi dobré, fantastické. Je to náš první koncert na Moravě po ukončení No Name tour Shodli jsme se s kluky z kapely, že pokud všechny naše koncerty v letošním roce budou vypadat takto, tak nám půjde o život, neskrýval bezprostředně po koncertu nadšení frontman kapely Igor Timko. Text a foto: Radek Suchomel Znalost historie je přivedla na stupně vítězů třeba i hra v prostorách zámku Kačina a mnohé další - tím vším museli soutěžící během Historiády projít. Některé nepublikovatelné historické mílky naše družstvo zahladilo riskantním, leč úspěšným bodovým ziskem v závěrečné zteči, kde je odhalení osoby Jindřicha Korutanského vyneslo na bronzový stupínek. Diplomy a knižní odměny jim tak budou i v budoucnu připomínat skvělé dva dny plné dějepisu a úspěch v soutěži, kde mnohdy nerozhodují jen znalosti ze školních lavic, ale i týmová spolupráce v partě skvělých lidí se společným zájmem o historii. Jaroslav Vít POLICEJNÍ ZÁPISNÍK Nebožtík strážníkům neotevřel V úterý 9. května přijala městská policie oznámení, že v bytě panelového domu na ulici Jana Welzla je dlouhou dobu zavřený pes, kterého majitel vůbec nevenčí. Po celém domě se začínal šířit silný zápach a z bytu se ozýval ustavičný štěkot. Přivolaná hlídka městské policie se pokusila kontaktovat majitele bytu, ale ten jí neotevřel. Pro důvodné podezření z týrání zvířete předala hlídka případ k dořešení odboru životního prostředí. Jak se později ukázalo, osmačtyřicetiletý majitel psa strážníkům otevřít nemohl, protože byl mrtvý. Zvíře bylo následně umístěno do útulku. Náhoda jej přivedla do rukou spravedlnosti Krátce před jedenáctou hodinou noční v úterý 9. května prováděla hlídka městské policie kontrolu u kotelny na sídlišti Kosmonautů. Zde narazila na muže, který seděl na betonovém patníku. Strážníci zjistili mladíkovu totožnost a při následném prověření v registru státní policie zjistili, že se jedná o hledanou osobu. Zadrženého šestadvacetiletého muže z Dubicka si následně převzali policisté z místního obvodního oddělení. Podnapilý močil na chodbě Dobré sousedské vztahy v jednom z panelových domů na sídlišti Severovýchod narušuje třiatřicetiletý nájemník, který svou potřebu vykonává přímo na chodbě domu. Když v sobotu 20. května opět ve společných prostorách močil, došla spolubydlícím trpělivost a na mladíka přivolali městskou policii. Protože se podnapilý mladík zavřel v bytě a hlídce neotevřel, předali strážníci případ na dořešení přestupkovému oddělení městského úřadu. Kromě pokuty by mladík mohl za porušování dobrý mravů o městský byt přijít. VÁŽENÍ ÚČASTNÍCI PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ! Při privatizaci bytového fondu města a případných následných opravách již Vašich domů můžete využít několika programů Státního fondu pro rozvoj bydlení: 1) Program financování - půjčka 150 tisíc korun na modernizaci bytu pro žadatele do 35 let - úvěr na modernizaci bytu - úvěr na pořízení bydlení do 300 tisíc Kč, splatnost do 20 let, úrok 2 % ročně 2) Program určený na opravy a rekonstrukce - vyjmenované závady panelových domů, výše dotace do 40 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 55 tisíc Kč na byt - bankovní záruka za úvěr - státní úroková dotace - činnost poradenských a informačních středisek Toto upozornění není vyčerpávající a přesný výklad jednotlivých opatření najdou zájemci na webových stránkách případně konzultací na státním fondu pro rozvoj bydlení. Lubomír Sommer, místostarosta

3 Zábřeh 11/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 3 Postřelmovský Den mikroregionu patřil kultuře, sportu i dobrému jídlu Již potřetí se představily obce mikroregionu svým obyvatelům. Tentokrát v Postřelmově. Sedmnáct ze třiceti členských obcí v nápaditě vyzdobených stáncích představilo na Dni mikroregionu Zábřežsko sebe, svou historii, místní firmy a jejich produkty. Na stáncích bylo možné ochutnat rohelský rohlík, svatební cukroví z Rájce, další cukrářské, pekařské a uzenářské výrobky nebo například štamprličku slivovice. Své výrobky představily i některé nepotravinářské firmy, děti ze školek a základních škol nebo nejrůznější spolky působící v obcích. Vesnice, které se aktivně neúčastnily, byly zastoupeny v hromadné prezentaci na informačních panelech. Svůj stánek měl v Postřelmově i Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko, v němž návštěvníci dostali základní informace o sdružení, o společných projektech obcí nebo o vzniku místní akční skupiny. Místní akční skupina Zábřežsko sdružuje podnikatele, neziskové organizace a obce za účelem spolupráce a přípravy společných projektů. Stále je otevřená novým členům se zájmem o rozvoj naší venkovské oblasti, vysvětlila koordinátora mikroregionu Anna Bartošová. Na setkání obcí se ale také soutěžilo. Diváci se mohli ve stánku Chromče, která se pyšní svým slavným rodákem hanáckým obrem Josefem Drásalem, zapojit do soutěže o nejvyššího muže Na hřišti u školy rozložila své ležení skupina potulných rytířů. Foto: Anna Bartošová OHLASY ČTENÁŘŮ Několik poznámek k privatizaci bytového fondu Problematika bydlení prochází v posledních letech velkými změnami. V prvním kroku se převáděl státní bytový fond do vlastnictví obcí, nyní mnohé obecní a městské úřady přistupují pod tíhou značných starostí a finanční zátěže k rozhodnutí o prodeji bytového fondu nájemníkům, kteří v těchto domech bydlí. Většinou zvolí formu prodeje jednotlivých bytů (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), prodeje celých domů právnické osobě založené nájemníky, nebo prodej domů do podílového spoluvlastnictví nájemníků. Posuzujeme-li prodej jednotlivých bytů, ukazuje se toto řešení jako nepříliš šťastné jak z pohledu účetního, tak i z pohledu organizačně technického. Zpravidla ne vždy se podaří prodat všechny bytové jednotky v domě, a tak jsou vedle bytů vlastníků také byty, které zůstaly ve vlastnictví obce či města. Novým vlastníkům jednotek i obcím vznikají problémy se správou a jejich řešení jak po stránce administrativní, tak i organizační je velmi náročné. Praxe zatím ukazuje, že prodej jednotlivých bytů je těžkopádný, nákladný a většinou neplní svůj účel udržet spokojené bydlení na přijatelné úrovni. Prodej celých domů právnické osobě založené nájemníky představuje jednodušší a zároveň praktické řešení. Zde bývá zpravidla podmínkou, aby zájem o koupi projevila více než polovina nájemníků. Vzniklé právnické osobě registrované obchodním rejstříkem je potom prodán celý dům. Je důležité si uvědomit, že zakladatelé právnické osoby jsou v tomto případě zároveň nájemníky, tzn. že k bytům mají stále nájemní vztah. Tato skutečnost zpravidla vyvolává řadu nedorozumění, které spadají především do oblasti práva, v menší míře i do problémů účetní povahy. Nájemníci, kteří se nezúčastní založení právnické osoby, zůstávají nadále nájemníky, a to nově vzniklé právnické osoby, která koupila dům z majetku obce či města. Rozhodnutí o typu právnické osoby záleží na nájemnících, kteří projevili zájem o koupi domu. Zpravidla zvolí společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo. Ve své praxi finančního poradce se s touto problematikou setkávám pravidelně. Ukazuje se, že v ne vždy je dostatečná vůle stávajících nájemníků hledat optimální řešení vhodné právě pro bytový dům, ve kterém řadu let bydlí. Vázne komunikace mezi stávajícími nájemníky, chybí potřebné informace k rozhodování a ne vždy je společná vůle přizvat ke spolupráci firmy, které se touto problematikou profesionálně zabývají. Jiří Fojt, finanční poradce a úvěrový specialista Redakce se nemusí ztotožňovat s názory čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky dopisovatelů. Své názory, náměty a připomínky můžete zasílat na a ženu. Mikroregion si pro návštěvníky připravil vědomostní kvíz s otázkami vztahujícími se k jeho jednotlivým obcím. Tradičně se koná také soutěž o nejhezčí prezentaci obce, tu podle výsledků ankety návštěvníků připravilo město Štíty. Letošní den mikroregionu byl výjimečný účastí zahraničních partnerských obcí ze Slovenska a Polska, takže k vidění byl i stánek Lambinowic regionu spolupracujícího s obcí Kamenná v rámci příhraniční česko- -polské spolupráce. Smyslem setkání je představit mikroregion především jeho obyvatelům, seznámit je s potenciálem oblasti, s výjimečnými místními výrobky a produkty, a posílit tak regionální patriotismus, sdělila Bartošová, která si od akce slibuje také zviditelnění mikroregionu a zajímavou možnost, jak obce představit zástupcům kraje a poslancům. Vedle sportovních klání obcí v kopané, tenise, stolním tenise a hasičských soutěží našlo místo v programu také představení kulturní činnosti jednotlivých obcí. V opravdu bohatém programu, který se od rána protáhl až do večerních hodin, postupně vystoupilo na čtyři sta padesát účinkujících. Na jevišti se střídaly skladbičky v podání dětí ze školek s tanečními sestavami žáků základních škol, mažoretkami, estrádními skupinami a dalšími spolky se svým programem. Jedinečná byla také možnost prohlédnout si hrobku Bukůvků z Bukůvky s mumifikovanými těly členy rodu, která byla během dne přístupná s odborným výkladem. (red) Olympiáda pro seniory se blíží S neobvyklým nápadem, jak ukázat dovednosti a um seniorů, přišli pracovníci zábřežského kulturáku. Na sobotu 17. června totiž naplánovali I. seniorskou olympiádu. Ta by se měla téměř ve všem podobat klasické olympiádě, pouze bude na míru upravena pro seniory. Soutěžní klání se uskuteční v tradičních i méně obvyklých disciplínách. Senioři se předvedou ve zpěvu, hře na hudební nástroj, umění řečnického projevu, pletení na čas, luštění křížovek, tanci a testu počítačové zdatnosti. Všichni se rádi díváme na sportovní klání na letních i zimních olympiádách, paralympiádách nebo dětských olympiádách, ale pro seniory se nic podobného ještě neorganizovalo. Věříme, že naše seniorská olympiáda bude mít velký ohlas a senioři ukáží, že mají stále co nabídnout, míní organizátoři a zároveň dodávají, že olympiáda je určena všem seniorům ze Zábřeha i širokého okolí. Zájemci mohou získat informace či podávat přihlášky do 10. června osobně v zábřežském Klubu nebo na tel.: , (Marie Matisová) či ové adrese -mat-

4 strana 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 11/2006 KOSMETIKA MASÁŽE Sylva Urbanová - veškeré kosmetické služby - novinka Laser - Lasocare na vrásky a akné Provozovna: Žižkova 8 (stará pošta), Zábřeh mob.: tel.: autorizovaný prodejce vozů Škoda přijme na provozovnu v Šumperku AUTOMECHANIKA Požadujeme: vyučení v oboru automechanik, autoelektrikář, autotronik nebo středoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na provoz, údržbu a diagnostiku motorových vozidel praxe v oboru vítána řidičský průkaz skupiny B Nabízíme: práci v autorizovaném servisu Škoda a Volkswagen práci v mladém kolektivu směnovou práci motivující výkonové odměňování dobré pracovní a sociální podmínky kvalifi kační růst a odborná školení Místo výkonu práce: Autosalon Škoda Auto Hégr, Jesenická 2839/1b, Šumperk Zájemci se mohou hlásit osobně na adrese Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, Šumperk nebo telefonicky na č p. Faltýnek, Ing. Diviš. Uzávěrka přihlášek je Více informací o společnosti Auto Hégr, a. s. najdete na Kosmetické Studio Lady E PERMANENTNÍ MAKE UP KOSMETIKA NEHTOVÁ MODELÁŽ Zábřeh, tel.: Veterinární ambulance MVDr. Jiří Pelikán tel.: MVDr. Jana Pelikánová tel.: preventivní péče čipování zvířat vydávání europasů odstraňování zubního kamene ultrazvukem prodej krmiv a klinických diet poradenská činnost léčba chorob - ambulantní ošetření - laboratorní vyšetření - sonografie možnost hospitalizace chirurgické zákroky a řada dalších Zábřeh, Dvořákova 5 tel.: pondělí pátek Možnost časových objednávek pondělí pátek 8 19 hod. Mohelnice, Olomoucká 31 pondělí úterý zavřeno středa čtvrtek pátek Příjem inzerce zajiš uje Infocentrum Zábřeh, ČSA 1, Zábřeh, tel.: , , Ceník a podmínky inzerce na

5 Zábřeh 11/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 5 Tunklův korbel má svého majitele Necelých šest desítek návštěvníků přilákalo v sobotu 20. května klání historických lučištníků, kteří se v dobových kostýmech utkali na zábřežském plaveckém areálu. Kdo přišel, mohl vidět napínavé souboje dětí i dospělých v následujících disciplínách: střelba z mety, střelba ku ptáku a zajímavý duel, kdy dva lukostřelci na povel zahájí střelbu a vítězí ten střelec, který zasáhne terč dříve. Poslední disciplínou byla lovecká střelba na divočáka. Účelem tohoto klání bylo v limitu čtyř sekund a za běhu zasáhnout terč prasete, upřesňuje náročné bodování organizátor akce Martin Haberle z pořádajícího domu dětí a mládeže. Přestože se mezi účastníky závodů našly i ženy, kralovali vesměs mužští zástupci. Je to, jako bych zvedala dvacetikilovou činku, když natahuji tětivu, pronesla jedna ze dvou lučištnic v překrásných dobových šatech. A tak se není co divit, že novodobým Robinem Hoodem se mezi dětmi stal Lukáš Flášar ze Zábřehu, mezi dospělými se pak k vítězství prostřílel Stanislav Janíček ze Sudkova. -mat- Muzea slavila svůj den Mírov byl tvrdou školou života Beseda nazvaná Věznice Mírov škola života s Janem Janků z Hanušovic a Vlastimilem Majerem z Postřelmova byla připomínkou doby nedávno minulé a přitom mnohými až příliš rychle a snadno zapomenuté. Oba byli odsouzeni první, dnes již pětaosmdesátiletý, v roce 1949 za velezradu k trestu smrti, jenž mu byl změněn na dvacetiletý žalář na Mírově. Druhý dostal v roce 1951, v pouhých osmnácti letech, za velezradu a sabotáž patnáct let v Jáchymově a Leopoldově, kde nakonec odseděl téměř deset let. O své tvrdé a přesto v mnoha ohledech plodné škole života velmi působivě vyprávěli v pátek 19. května v katolickém domě jak pamětníkům, tak i mladým především skautům, kteří se na přípravě setkání podíleli spolu s Českou křesťanskou akademií a Spolkem Metoděj. Pojďme si hrát s malířem Zdeňkem Burianem Výtvarník Zdeněk Burian ovlivnil několik generací chlapců i děvčat svým originálním pohledem na historii, indiány, dobrodružné výpravy zlatokopů a další témata. Interaktivní výstava Pojďme si hrát s panem malířem Zdeňkem Burianem zajímavou formou přibližuje život a dílo tohoto akademického malíře, kterého výtvarné rekonstrukce prehistorické fauny, pravěkých lidí, zvířat a krajiny proslavily po celém světě. Výstavu v katolickém domě za podpory Města Zábřeh a ve spolupráci se sdruže- KRÁTCE Z KULTURY Foto: Martin Haberle K mezinárodnímu dni muzeí, který každoročně připadá na 18. května, se letos připojila obě zábřežská muzea. Návštěvníci městského muzea mohli využít bezplatného vstupu do stálých expozic i na výstavu výtvarníka Zdeňka Sklenáře. Na podvečer připravily pracovnice muzea zpestření v podobě přednášky Kvida Janíka o státech střední Ameriky. Během dne navštívilo muzeum dvacet čtyři lidí, dalších osmnáct přišlo na přednášku, doplnila vedoucí muzea Dagmar Tempírová. Hojnější návštěvnost zaznamenalo farní muzeum ve věži kostela sv. Bartoloměje. Výstavu liturgických předmětů doplněných fotografiemi z historie farnosti si nenechalo ujít sedmdesát Zábřežáků. Těm, kteří vystoupali až do zvonového patra, se dostalo výkladu o historii zábřežských zvonů. Mimo toho se jim naskytl nevšední pohled na město a zaposlouchat se mohli do tónů jednotlivých zvonů, které provádějící skauti pro větší názornost ochotně rozeznívali. Stovka zájemců využila také možnosti navštívit veřejnosti běžně nepřístupný kostel sv. Barbory v Bezručových sadech. Prohlédnout si mohli zvony ve věži i interiér svatostánku, který stále čeká na svou rekonstrukci. ním Telepace Ostrava realizuje Spolek Metoděj, bude zahájena slavnostní vernisáží v pondělí 12. června v 18 hodin. Výstavu lze navštívit v pracovní dny až do pátku 23. června v době od 8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete domluvit na telefonu , , případně prostřednictvím u Dechovka přivezla zlato Ve dnech 19. až 21. května proběhl pod záštitou ministra kultury Vítězslava Jandáka již čtrnáctý ročník soutěžní přehlídky dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto. V těžké konkurenci orchestrů z celé republiky vybojoval vítěznou cenu Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh pod vedením Lubomíra Vepřka. Sbormistrovi a všem členům orchestru blahopřejeme. Apoštolská církev v Zábřehu slaví desáté výročí Někdy si ani neuvědomíme, jak rychle letí čas. Proto jsou různá vzpomínková setkání a slavnosti, abychom se mohli zastavit, zavzpomínat, zhodnotit a znovu se dát do práce. Takový čas budou prožívat v neděli 11. června věřící ze zábřežského sboru Apoštolské církve, která si tento den připomene výročí deseti let sboru. Všechny své příznivce zve do katolického domu na den otevřených dveří. V 9 hodin zde proběhne slavnostní bohoslužba a odpoledne od 15 hodin se představí sbor a jeho aktivit, např. Royal Rangers, King s Kids, ACET. V Zábřehu uvedou knihu Jakuba Lolka Nedávno se na pultech zábřežských knihkupectví objevila útlá brožura Rok v naší chalupě, popisující život, zvyky a obyčeje na severní Moravě v 1. polovině 19. století. Jedná se o dílko učitele a vlastivědného pracovníka Jakuba Lolka (*1845 Lipinka, 1917 Zvole) inspirované vzpomínkami na vlastní dětství, které autor prožil na Uničovsku: Co jsem napsal, zakusil jsem osobně sám a co padá v dobu, kdy jsem nemohl sám střehnout, zvěděl jsem od rodičů, od babek i dědků i jiných starých lidí. Práce, která vyšla knižně vůbec poprvé, je psána bohatým, působivým jazykem, jenž dává tušit Lolkovo výrazné literární nadání. Autor v textu zachovává nářeční zvláštnosti hanáčtiny uničovské oblasti, Zábřeh zažil šachový svátek Po dlouhé řadě let zažil Zábřeh opět v krátké době za sebou dva velké šachové svátky. V pondělí 1. května to byl turnaj Junior pro žáky ročníku 1991 a mladší, o týden později proběhlo v kulturním domě šachové klání Senior pro všechny starší hráče. Žákovského turnaje se zúčastnilo 26 dětí rozdělených do dvou kategorií. V mladší kategorii se prosadili šumperští mladíčci vedení zkušeným pedagogem a zasloužilým reprezentantem Josefem Šnajderem. Páté místo obsadila velká zábřežská naděje Erik Morong se 4 body, nic za ním nezaostal ani osmý zábřežský Jiří Pchálek, který docílil rovněž 4 bodů. Je mu teprve devět let a jeho výkonnost stále prudce roste. Příjemným osvěžením v této skupině byla účast dvou dívek místní Lucie Langrové a Terezy Pokorné z Tatenice. Skončily sice až na konci tabulky, ale bojovaly a vzhledem ke svému mládí (Tereza byla vůbec nejmladším účastníkem) mohou ještě mnoho dokázat. V turnaji Senior dominoval mezi 42 účastníky zábřežský Vít Valenta (6 bodů). Atleti brali medaile Ve dnech 12. až 13. května proběhlo na stadionu AK Olomouc mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích. Dva členové oddílu Atletika Zábřeh dosáhli svými výkony na medaile. V kategorii starších žáků skončil na vynikajícím 3. místě Ondřej Švub (devítiboj 4079 bodů) a ve stejné věkové kategorii dívek získala 3. místo Marcela Jurásková (sedmiboj 2937 bodů). Mažoretky potvrzují další úspěchy 14. května se konala v Jeseníku kvalifikace skupin na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Skupina Avanti obsadila první místo v soutěží POM POM a zároveň titul Mistryně mažoretkového sportu v kategorii juniorky. Skupina Indigo vybojovala pro Zábřeh třetí místo v soutěži POM POM a tím také titul 2. vicemistryně mažoretkového sportu v kategorii seniorky. Obě tyto skupiny budou reprezentovat ZUŠ Zábřeh a město Zábřeh na červnovém Mistrovství ČR skupin v Přešticích. Jde o další body po úspěchu na domácím poli při kvalifikaci sóloformací, které proběhlo v Zábřehu 30. dubna. Zde obsadily postupová místa miniformace Kadetky Berušky a Seniorky Indigo. V sobotu 20. května se ve Valticích na mistrovství republiky KRÁTCE ZE SPORTU nabízí mimořádně plastický a pro dnešního čtenáře místy až šokující pohled do venkovského života lidí z doby před 150 až 200 lety. Publikace, kterou vydalo jako třetí svazek edice Společnost Aleše Balcárka pražské nakladatelství JANUA, bude v Zábřehu uvedena 9. června 2006 v kulturním domě. Slavnostní chvíle se zúčastní vydavatelka Jaroslava Čajová, pravnučka Jakuba Lolka Krista Lolková, záštitu nad akcí převzal starosta města Petr Fabián. Doprovodný program vyplní vystoupení postřelmovských folklorních souborů Markovička a Markovice. Příchozí si budou moci Lolkovu knihu zakoupit v rámci prodejní výstavy knihkupectví Jany Vítkové. -zda- kvalifikovala skupina Berušky, která obsadila první místo. Blahopřání patří nejen děvčatům za vzornou a nelehkou přípravu, ale také jejich vedoucí Danuši Koryčánkové. Zábřežský šprtec bodoval V sobotu 20. května se na ZŠ Školská utkalo v rámci regionálního semifinále Ligy škol devět klubů stolního hokeje. Zábřeh reprezentovalo mladé družstvo domu dětí a mládeže, které nakonec skončilo na nepostupovém 6. místě, a hráči ZŠ Školská. Zkušený tým již počtvrté za sebou vyhrál, a postoupil tak do celostátního finále. Pro vynikajícího hráče zábřežského klubu Libora Habicha byl zápas rozloučením se žákovskou kategorií. Karatisti využili své šance V Chotěboři se o víkendu 21. a 22. května konal úvodní seminář pro všechny nové členy MSKA karate. Sjeli se sem nováčci z celé republiky, aby se pod vedením mistra Miroslava Zezulky, IV. dan, naučili veškerým potřebným základům bojového umění. Na základě toho, jak zvládli pojmout velké množství důležitých informací, jim byly uděleny vyšší technické stupně. Svou šanci získat vyšší pás ze zábřežského oddílu využili Radek Hanák a Luděk Roubal, kteří obdrželi 11. kyu, a Dominik Zvelebil a Tomáš Majstryszin získali 10. kyu. Svým výkonem tak navázali na úspěšnou tradici zábřežského oddílu. Kuželkářky míří na mistrovství Částkou deset tisíc korun podpoří Město Zábřeh účast místního kuželkářského klubu na mistrovství světa. Šampionátu v italském Bolzanu se ve dnech 11. až 28. května zúčastnily sestry Hana a Dana Wiedermannovy. V soutěži dvojic vybojovala Dana bronzovou medaili. 2. až 11. června bude zábřežský klub reprezentovat na mistrovství světa v Sarajevu mladší ze sester Hana.

6 strana 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 11/2006 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZÁBŘEHA NA OBDOBÍ Čtvrtek 1. června DĚTI DĚTEM Vystoupení Dance club juniors, pohádkové hry, soutěže, výtvarné aktivity, setkání s rytíři, ježibabou a vodníky. Určeno pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Před kulturním domem, 8:30 12:00, zdarma Pátek 2. června Sobota 3. června SDH Václavov SDH Rájec Neděle 4. června Pondělí 5. června Úterý 6. června Středa 7. června Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 DĚTI DĚTEM Pohádka O Střapatce, výtvarné aktivity, rytířská stezka, vodníci, Určeno pro školní družiny a veřejnost. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Před kulturním domem, 14:00 17:00, zdarma VE VÍRU TANCE ANEB DO PĚTICE VŠEHO DOBRÉHO Páté pokračování taneční show Dance club juniors, spoluúčinkuje skupina DCJ mimi. Velký sál Klubu, 17:00, 30 Kč CASANOVA Historický, romantický, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2005, 112 min. 20:00, 66 Kč MLHA Thriller, mysteriozní horor, přístupno od 15 let, české titulky, Kanada/USA 2005, 100 min. 20:00, 66 Kč Litovel Nové Zámky Mladeč Měník Řimice jeskyně Podkova Sobáčov Litovel Délka trasy 19 km, vedoucí Rozsíval. Odjezd ČD 6:59 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE Pořádáno ve spolupráci s Českým rybářským svazem MO Zábřeh. Rybník Oborník, zápis startujících od 6:00 do 6:45 DĚTSKÝ DEN VE VÁCLAVOVĚ Hřiště ve Václavově 14:00, od 15:00 cesta pohádkovým lesem FIMFÁRUM 2 Loutkové rodinné pásmo, další čtyři pohádky z knížky Jana Wericha, ČR 2006, 90 min. 17:00, 60 Kč KARNEVAL REFLEX Tradiční taneční zábava s jihomoravskou skupinou. Rájec u Antoníčka, 21:00, 50 Kč BLUDOVĚNKA, TEENS BAND VELKÉ LOSINY Taneční zábava aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě! Nejen k tanci, ale i k poslechu hraje populární dechovka Bludověnka a Teens band z Velkých Losin. Doprovodný program: prodejní výstava výrobků zábřežských seniorů. Občerstvení zajištěno. Velký sál Klubu, 14:00 18:00, 40 Kč FIMFÁRUM 2 Loutkové rodinné pásmo, další čtyři pohádky z knížky Jana Wericha, ČR 2006, 90 min. 17:00, 60 Kč Poslední repríza úspěšné komedie, přístupno od 12 let, ČR 2005, 100 min. 17:00, 76 Kč Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 Klub maminek Příčiny neplodnosti, metoda L. Mojžíšové. Přednáší Mgr. Marta Lexmanová, DiS. Katolický dům, 9:00 Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 10 Kč Poslední repríza úspěšné komedie, přístupno od 12 let, ČR 2005, 100 min. INDIÁN A SESTŘIČKA Romantický, přístupno, ČR 2006, 100 min. 17:00, 76 Kč Filmový klub 20:00, 50 Kč, FK 40 Kč, SFK 25 Kč JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA Divadelní agentura Praha uvádí pohádku, kterou pro ni napsala známá autorka televizních pohádek Božena Šimková. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál Klubu, 8:30, 25 Kč Poslední repríza úspěšné komedie, přístupno od 12 let, ČR 2005, 100 min. 17:00, 76 Kč Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 Čtvrtek 8. června Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 Poslední repríza úspěšné komedie, přístupno od 12 let, ČR 2005, 100 min. 17:00, 76 Kč Pátek 9. června MARKOVICE Vystoupení folklorního souboru Markovice a dětského souboru Markovička z Postřelmova. Doprovodný program: křest knihy Jakuba Lolka Rok v naší vesnici a prodejní výstava knih. Před kulturním domem (v případě nepříznivého počasí velký sál), 16:00, vstupné dobrovolné Sobota 10. června Štíty Heroltice Valteřické sedlo Rydlice Horní Heřmanice Štíty Délka trasy km, vedoucí Korgerová Odjezd Valová 9:35 Neděle 11. června ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Ing. Radek Suchomel, tel.: , mobil: , Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Langrova 33, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. APOŠTOLSKÁ CÍRKEV ZÁBŘEH A SCRABBLE Pátek 16. června 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU APOŠTOLSKÉ CÍRKVE V ZÁBŘEHU Den otevřených dveří, bohoslužba 9:00, představení církve a jejích aktivit (loutkové představení, vystoupení King s Kids, Royal Rangers, chvály v podání hudební skupiny, promítání) 15:00. Katolický dům, po celý den SCRABBLE Setkání příznivců oblíbené stolní hry, určeno pro začátečníky i pokročilé. Klub, klubovna č. 2, 14:00 18:00 Pondělí 12. června Úterý 13. června Středa 14. června Čtvrtek 15. června Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM ZDEŇKEM BURIANEM Slavnostní vernisáž výstavy. Katolický dům, 18:00 HORY MAJÍ OČI Thriller, horor, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 107 min. 20:00, 56 Kč Klub maminek Prenatální vývoj dítěte, vztah rodičů k dítěti. Přednáší Mgr. Marta Lexmanová, DiS. Katolický dům, 9:00 Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 10 Kč BĚH TERRYHO FOXE Humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny. Dvoukilometrovou trasu mohou účastníci absolvovat během, chůzí, jízdou na kole nebo kolečkových bruslích. Pořádáno ve spolupráci s Gymnáziem Zábřeh. Start od gymnázia 16:00, prezence od 15:00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA Mysteriózní, dobrodružný, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 148 min. 17:00 a 20:00, 76 Kč AŽ K PROLITÍ KRVE Odkaz zavražděného kněze MUDr. Ladislava Kubíčka ve vzpomínkách MUDr. Marie Svatošové. Autogramiáda knihy Až k prolití krve. Katolický dům, 17:00 TÝDEN SPORTU PRO VŠECHNY Olympiáda mateřských škol. Areál městského stadionu, 10:00 U KOLÉBKY, PŘED OLTÁŘEM, NAD HROBEM Vernisáž výstavy etnografického materiálu ze sbírek Vlastivědného muzea Šumperk. Muzeum Zábřeh, 17:00 Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 GEJŠA Melodramatický, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2005, 146 min. 20:00, 66 Kč Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 TÝDEN SPORTU PRO VŠECHNY Olympiáda základních škol. Areál městského stadionu, 10:00 O NEJVĚTŠÍHO UTOPENCE Soutěže pětičlenných družstev v netradičních plaveckých disciplínách. Určeno pro základní a střední školy. Přihlášky v kanceláři DDM nebo na tel , (Richard Foniok, Martin Haberle) do Plavecký areál Zábřeh, 10:00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT Vystoupení žáků hudebního oddělení ZUŠ Zábřeh. Galerie Tunklův dvorec, 18:00 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI Rodinná komedie, přístupno, ČR 2006, 112 min. 17:00, 66 Kč TÝDEN SPORTU PRO VŠECHNY Olympiáda středních škol. Areál městského stadionu, 10:00 VAŠEK & PETR Taneční zábava aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě! Nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace hraje populární duo Vašek & Petr. Občerstvení zajištěno. Velký sál Klubu, 15:00 19:00, 30 Kč JAK SE KROTÍ KROKODÝLI Rodinná komedie, přístupno, ČR 2006, 112 min. Výstavy Muzeum Zdeněk Sklenář malba, grafi ka Výstava potrvá do 3. června U kolébky, před oltářem, nad hrobem Vernisáž výstavy z etnografických sbírek 14. června v 17:00, potrvá do 16. září Galerie Tunklův dvorec Matyáš Vacek Regionální speciální olympiáda Zábřeh Svět sportu mentálně postižených očima mladého fotografa dokumentující tři ročníky olympiád pořádaných v Zábřehu. V minigalerii a na chodbě výstava Náš svět práce uživatelů Ústavu sociální péče Olšany, kteří na vernisáži vystoupí s pásmem Léto. Nenašli jste v přehledu kulturní, společenskou nebo sportovní akci, kterou pořádáte? Kontaktujte nás na tel. čísle nebo pošlete informaci o akci na 17:00, 66 Kč Vernisáž výstav se uskuteční 8. června v 17 hodin, výstavy potrvají do 13. července Kavárna a minigalerie kina Retro Jana Jurášková Obrazy Výstava potrvá do 12. června Městská knihovna Výstava pomůcek pro nevidomé a slabozraké spojená s praktickými ukázkami. Návštěvníci si mohou sami zkusit číst brailovo písmo, či hmatem přečíst plastická leporela, vyrobená dětmi. Výstava potrvá do 14. června. Co jsme dokázali v knihovně Výstava fotografií z předchozích akcí pro děti a dospělé. Vernisáž 15. června 2006.

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Fantasy Přerov z.s. registrovaný člen asociace mažoretkového sportu IFMS

Fantasy Přerov z.s. registrovaný člen asociace mažoretkového sportu IFMS Fantasy Přerov z.s. registrovaný člen asociace mažoretkového sportu IFMS V Přerově 15.2.2015 Str. 1 OBSAH: 1. Sportovní činnost sdružení 1.1. Popis sportovní činnosti 1.2. Členská základna, její velikost

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48 Město Vysoké Mýto, společnost Iveco Czech Republic, a. s., Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Společnost přátel Carrosserie Sodomka, Vysokomýtská kulturní, o. p. s. a Muzeum českého karosářství pořádají

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

* 12. ročník * číslo 2 *

* 12. ročník * číslo 2 * * 12. ročník * číslo 2 * Dětský karneval vítězná maska s putovní maškarou Z jednání rady obce ve dnech 21.1. a 4.2.2009 - RO projednala a schválila podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

OBRAZY - GRAFIKA, PALIČKOVANÁ KRAJKA

OBRAZY - GRAFIKA, PALIČKOVANÁ KRAJKA Výstava: Údolí řeky Doubravy datum začátku akce: 08.06.2012 datum ukončení akce: 09.09.2012 čas začátku akce: v otevírací době místo konání: městské muzeum - zámek stručný popis akce: Výstava seznamuje

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více