GRUPA ČEZ Bilans zgodnie z IFRS na Spółki zależne (w mln CZK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRUPA ČEZ Bilans zgodnie z IFRS na Spółki zależne (w mln CZK)"

Transkript

1 GRUPA ČEZ Bilans zgodnie z IFRS na Spółki zależne (w mln CZK) ALLEWIA leasing CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland GmbH CEZ Distributie S.A. Aktywa: Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: Rzeczowe aktywa trwałe, brutto Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące Rzeczowe aktywa trwałe, netto Paliwo jądrowe, netto Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem Pozostałe aktywa trwałe: Długoterminowe aktywa finansowe, netto Wartości niematerialne i prawne, netto Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe razem Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności krótkoterminowe, netto Należności z tytułu podatku dochodowego Zapasy materiałowe, netto Zapasy paliw kopalnianych Uprawnienia emisyjne Pozostałe aktywa finansowe, netto Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

2 GRUPA ČEZ Bilans zgodnie z IFRS na Spółki zależne (w mln CZK) ALLEWIA leasing CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland GmbH CEZ Distributie S.A. Pasywa: Kapitał własny: Kapitał zakładowy Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe: Zadłużenie długot. bez części do zapł. w ciągu jednego roku Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Odroczone zobowiązania podatkowe Zobowiązania krótkoterminowe: Kredyty krótkoterminowe Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku Zobowiązania handlowe oraz inne Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe pasywa Zobowiązania krótkoterminowe razem Pasywa razem Uwaga: Sprawozdanie finansowe zawiera uporządkowane dane uwzględnione przez spółki zależne w systemie konsolidacji

3 CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD CEZ FINANCE B.V. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ MH B.V. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Polska sp. z o.o. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

4 CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD CEZ FINANCE B.V. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ MH B.V. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Polska sp. z o.o. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

5 CEZ Romania S.R.L. CEZ RUS OOO CEZ Servicii S.A. CEZ Silesia B.V. CEZ Slovensko, CEZ Srbija d.o.o. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. CEZ Ukraine CJSC

6 CEZ Romania S.R.L. CEZ RUS OOO CEZ Servicii S.A. CEZ Silesia B.V. CEZ Slovensko, CEZ Srbija d.o.o. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. CEZ Ukraine CJSC

7 CEZ Vanzare S.A. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Distribuční služby, ČEZ Energetické produkty, ČEZ Energetické služby, ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Logistika, ČEZ Měření, ČEZ Obnovitelné zdroje, ČEZ Prodej,

8 CEZ Vanzare S.A. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Distribuční služby, ČEZ Energetické produkty, ČEZ Energetické služby, ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Logistika, ČEZ Měření, ČEZ Obnovitelné zdroje, ČEZ Prodej,

9 ČEZ Správa majetku, ČEZ Teplárenská, ČEZ Zákaznické služby, Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. Elektrownia Skawina S.A. M.W. Team Invest S.R.L.. NERS d.o.o. New Kosovo Energy L.L.C. Ovidiu Development S.R.L. PPC Úžín,

10 ČEZ Správa majetku, ČEZ Teplárenská, ČEZ Zákaznické služby, Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. Elektrownia Skawina S.A. M.W. Team Invest S.R.L.. NERS d.o.o. New Kosovo Energy L.L.C. Ovidiu Development S.R.L. PPC Úžín,

11 PRODECO, SD - 1.strojírenská, SD - Autodoprava, SD - Kolejová doprava, SD - KOMES, SD - Rekultivace, Severočeské doly STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci ŠKODA PRAHA ŠKODA PRAHA Invest

12 PRODECO, SD - 1.strojírenská, SD - Autodoprava, SD - Kolejová doprava, SD - KOMES, SD - Rekultivace, Severočeské doly STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci ŠKODA PRAHA ŠKODA PRAHA Invest

13 TEC Varna EAD Tomis Team S.R.L.. Transenergo Ústav jaderného International N.V. výzkumu Řež ZAO TransEnergo

14 TEC Varna EAD Tomis Team S.R.L.. Transenergo Ústav jaderného International N.V. výzkumu Řež ZAO TransEnergo

15 GRUPA ČEZ Rachunek zysków i strat zgodnie z IFRS na Spółki zależne (w mln CZK) ALLEWIA leasing CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland GmbH Przychody operacyjne: Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gaza, netto Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody Przychody operacyjne razem Koszty operacyjne: Koszty zużycia paliwa Koszty zakupu energii i usług z nim związanych Remonty i konserwacja Odpisy amortyzacyjne Koszty osobowe Materiały Uprawnienia emisyjne, netto Pozostałe koszty operacyjne Koszty operacyjne razem Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem Pozostałe przychody i koszty: Odsetki zapłacone, bez skapitalizowanych Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw Odsetki otrzymane Różnice kursowe, netto Zysk/strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych Pozostałe przychody i koszty finansowe, netto Pozostałe przychody i koszty razem Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto Uwaga: Sprawozdanie finansowe zawiera uporządkowane dane uwzględnione przez spółki zależne w systemie konsolidacji

16 CEZ Distributie S.A. CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ FINANCE B.V. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ MH B.V. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Polska sp. z o.o. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

17 CEZ Romania S.R.L. CEZ RUS OOO CEZ Servicii S.A. CEZ Silesia B.V. CEZ Slovensko, CEZ Srbija d.o.o. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. CEZ Ukraine CJSC

18 CEZ Vanzare S.A. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Distribuční služby, ČEZ Energetické produkty, ČEZ Energetické služby, ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Logistika, ČEZ Měření, ČEZ Obnovitelné zdroje, ČEZ Prodej,

19 ČEZ Správa majetku, ČEZ Teplárenská, ČEZ Zákaznické služby, Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. Elektrownia Skawina S.A. M.W. Team Invest S.R.L.. NERS d.o.o. New Kosovo Energy L.L.C. Ovidiu Development S.R.L. PPC Úžín,

20 PRODECO, SD - 1.strojírenská, SD - Autodoprava, SD - Kolejová doprava, SD - KOMES, SD - Rekultivace, Severočeské doly STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci ŠKODA PRAHA ŠKODA PRAHA Invest

21 TEC Varna EAD Tomis Team S.R.L.. Transenergo International N.V. Ústav jaderného výzkumu Řež ZAO TransEnergo

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s.

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Bohemian Development, Albania Sh.A. Bosna i Hercegovina d.o.o. Bulgaria EAD Ciepło Polska sp. z o.o. Deutschland GmbH Distributie S.A. Elektro Bulgaria AD Elektroproizvodstvo

Více

CEZ GROUP Balance Sheet in accordance with IFRS as of December 31, 2008 Subsidiaries (in CZK Millions)

CEZ GROUP Balance Sheet in accordance with IFRS as of December 31, 2008 Subsidiaries (in CZK Millions) CEZ GROUP Balance Sheet in accordance with IFRS as of December 31, 2008 Subsidiaries (in CZK Millions) ALLEWIA leasing CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 30.6.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 489 244 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 260 491 Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2006 1-3/2007 Provozní výnosy 40 653 44 124 Tržby z prodeje elektrické energie 37 684 40 967 Tržby a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, netto -119

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: K 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem s ústředím v České republice působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v západní

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2015 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2015 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2005 1-3/2006 Provozní výnosy 33 019 41 547 Tržby z prodeje elektrické energie 30 741 38 459 Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy 2 278 3 088 Provozní náklady 21

Více

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions)

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions) Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS 31.12.2007 31.12.2008 30.9.2009 Assets Property, plant and equipment: Plant in service 479,091 488,956 498,603 Less accumulated provision for depreciation

Více

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s.

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s. 31. 12. 2005 Severočeské doly Západočeská Severočeská Východočeská Středočeská Severomoravská energetika, energetika, energetika, energetická energetika, a. s. celkem 9 902 1 201 645 873 1 225 10 003 6

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2011 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2011 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice.

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS k 31.12.2007 k 31.3.2008 Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 477 473 Oprávky a opravné položky 234 297 238 576 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2011 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2011 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2010 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2010 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions)

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions) Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS 31.12.2009 31.3.2010 Assets Property, plant and equipment: Plant in service 509 618 510 722 Less accumulated provision for depreciation (266 377) (270

Více

Č E Z, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K PŘÍLOHA

Č E Z, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K PŘÍLOHA Č E Z, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2006 PŘÍLOHA 1. Popis společnosti ČEZ, a. s. (společnost), IČ 45274649, je česká akciová společnost vzniklá zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem

Více

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions)

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions) Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS k 31.12.2007 k 31.3.2008 Assets Property, plant and equipment: Plant in service 479,091 477,473 Less accumulated provision for depreciation 234,297 238,576

Více

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem cesta za úspěchem malé radosti e-mail dospívání na cestě ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Výroční zpráva 2014 návrhářka krajina pro život jediný kontakt osudové setkání za obzorem výhra 20 minut SEZONA

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2007 SKUPINA ČEZ Vztahy_2007_ENG.indd 1 25.3.2008 16:41:34 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA DLE 119A,

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 11.3.2009 DO (dokument podle 120, odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 25. května 2010

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2009 SKUPINA ČEZ Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd 1 24.2.2010 16:11:14 276 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Zpráva o vztazích mezi propojenými

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2016 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2016 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2014 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2014 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2014 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2014 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS k 31.12.2006 k 30.9.2007 Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 464 776 474 155 Oprávky a opravné položky 219 073 233 293 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions)

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions) CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS k 31.12.2006 k 30.6.2007 Assets Property, plant and equipment: Plant in service 464,776 473,734 Less accumulated provision for depreciation

Více

ČEZ, a. s. 1. Legenda. 204 ČEZ, a. s. / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

ČEZ, a. s. 1. Legenda. 204 ČEZ, a. s. / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 204 ČEZ, a. s. / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 ČEZ, a. s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 1. Legenda Česká republika Ministerstvo financí ČR ovládající osoba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 12,4 % Vlastní kapitál vzrostl o 17.129 tis. Kč Růst provozního zisku o 22,4 % Tržby meziročně vzrostly o 62.585

Více

ČEZ, a. s. RELATED PARTIES REPORT

ČEZ, a. s. RELATED PARTIES REPORT ČEZ, a. s. RELATED PARTIES REPORT 2007 CEZ GROUP Vztahy_2007_ENG.indd 1 25.3.2008 16:39:47 1. Chart showing relationships within the Group Black arrows = Group ownership Red arrows = relationships described

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 1.4. DO 31.3.2006 (dokument podle 120, odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 25. dubna

Více

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ parafa ústředí parafa ERZ ČEZ Preambule... 2 Úvodní ustanovení... 2 Působnost ERZ ČEZ... 3 Způsob ustavení

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ZA ROK 2015

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ZA ROK 2015 ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ZA ROK 2015 Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti stanovené v 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen

Více

Praha, 16. dubna 2008 Daniel Beneš, Tomáš Pleskač, Jan Veškrna

Praha, 16. dubna 2008 Daniel Beneš, Tomáš Pleskač, Jan Veškrna ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI SKUPINY ČEZ Praha, 16. dubna 2008 Daniel Beneš, Tomáš Pleskač, Jan Veškrna AGENDA Skupina ČEZ v zahraničí Daniel Beneš Zahraniční majetkové účasti - BULHARSKO Zahraniční majetkové

Více

ú Ú ú ú Í ú ž ú š ú ú ú Í ú Í ú ú ů š š ú ž ů ž ž ž ú ů ů ú ú ů ú ú ů ú ů ú ú ú ž ž ú ú ů ú ž ď š š ú ů ů ú Ť ú ú ž ž ó ž ž Ý ů Ó Ó Š Ě Ó ž ž ů ů ů š Ó ů ú ž ů ů Ť Ě Í ů ů ť ů ů ů ů ú ú ů ů Ý ž ž ů Ý Í

Více

CEZ GROUP Consolidated Income Statement in accordance with (in CZK Millions)

CEZ GROUP Consolidated Income Statement in accordance with (in CZK Millions) Consolidated Income Statement in accordance with 1-3/2006 1-3/2007 Revenues 40 653 44 124 Sales of electricity 37 684 40 967 Sales and costs from electricity derivative trading, net -119 537 Heat sales

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením ve střední a jihovýchodní Evropě. Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 % Vlastní kapitál vzrostl o 14.595 tis. Kč Růst provozního zisku o 13,3 % Tržby meziročně vzrostly o 10.346

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012

Více

Strategie skupiny E.ON Czech 17.01.2007

Strategie skupiny E.ON Czech 17.01.2007 Strategie skupiny E.ON Czech 17.01.2007 Vize skupiny E.ON Czech Naše vize popisuje budoucí stav naší společnosti, kterého chceme dosáhnout prostřednictvím naší strategie: Být vedoucí integrovanou energetickou

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2015

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2015 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2015 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 08 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně ovládajícími

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ČEZ, a. s., ZA ROK 2005

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ČEZ, a. s., ZA ROK 2005 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ČEZ, a. s., ZA ROK 2005 PŘEDBĚŽNÉ NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 28. února 2006 PROGRAM

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením ve střední a jihovýchodní Evropě. Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku,

Více

áš á é é é á ú é á é é ď á á á ý á ý á š ž ý ď é ž é Í ž á á é é Š É áš á é é é á ú é á é á á é ž é ž á á é é áš á é é é á ú é á ó é ý á á ý á ý á ý á š ž Ý é ž é ž ň á á é é Š ť áš á é é é á ú é á é é

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 1.3.2006 DO 28.2.2007

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 1.3.2006 DO 28.2.2007 INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 1.3.2006 DO 28.2.2007 (dokument podle 120, odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 6. března

Více

Prehľad rozhodnutí na tranzit odpadov vydaných v roku 2014

Prehľad rozhodnutí na tranzit odpadov vydaných v roku 2014 Prehľad rozhodnutí na tranzit odpadov vydaných v roku 2014 Štát vývozu: Bosna a Hercegovina Štát dovozu: Česká republika 3294/2014-3.3 BIH42/0039 22.1.2014 "Bill Colour Metal" d.o.o., Banja Luka nebezpečný

Více

SPECIFIKA ČESKÉHO 15.5.2013 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR. Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová MEB KMVES FSSMU

SPECIFIKA ČESKÉHO 15.5.2013 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR. Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová MEB KMVES FSSMU SPECIFIKA ČESKÉHO ENERGETICKÉHO TRHU Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová MEB KMVES FSSMU 15.5.2013 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR Obsah Nákupy a prodeje na energetickém trhu v roce 2012 Aktéři a jejich aktuální

Více

Představení společnosti ČEZ, a.s. ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR. Senát PČR, dne 23.

Představení společnosti ČEZ, a.s. ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR. Senát PČR, dne 23. Představení společnosti ČEZ, a.s. ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Senát PČR, dne 23. února 2011 SKUPINA ČEZ JE DYNAMICKÁ, VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÁ SPOLEČNOST SE

Více

Skupina ČEZ v roce 2007

Skupina ČEZ v roce 2007 Skupina ČEZ v roce 2007 Energie bez hranic BUDOUCNOST ENERGIE Energie je síla, zdroj, který je nezbytným článkem pro chod věcí, fungování předmětů i život člověka. Energie je všude kolem nás, je těžko

Více

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o.

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AKVIZIČNÍ KAMPAŇ SKUPINY ČEZ Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Trh s elektřinou v

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 3.3.2008 DO 3.3.2009 (dokument podle 120, odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 2. listopadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra

LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra 0 LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra Fórum VELKÉ TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY A STRATEGIE RYCHLÉHO RŮSTU Praha, 16.května 2006 Martin Roman, generální ředitel ČEZ, a. s.

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje důležité

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Energie bez hranic BUDOUCNOST ENERGIE Energie je síla, zdroj, který je nezbytným článkem pro chod věcí, fungování předmětů i život člověka. Energie je všude kolem nás, je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

Michal Skalka ČEZ, a.s., Trading Head of Front Office Duben 2011

Michal Skalka ČEZ, a.s., Trading Head of Front Office Duben 2011 Velkoobchodní trh s elektřinou Michal Skalka ČEZ, a.s., Trading Head of Front Office Duben 2011 HLAVNÍ ÚČASTNÍCI TRHU S ELEKTŘINOU Koncoví odběratelé mají zájem pokrýt očekávanou spotřebu za minimální

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 2 EP ENERGY TRADING, a. s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810 EIC kód elektřina: 27XG---UET-----U, EIC kód

Více

Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP)

Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP) Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP) Identifikační údaje / Dane identyfikacyjne Číslo žádosti o platbu / Numer wniosku o płatność Pořadové číslo ŽoP/ Numer porządkowy WoP

Více

Č E Z, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K PŘÍLOHA

Č E Z, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K PŘÍLOHA Č E Z, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2005 PŘÍLOHA 1. Popis společnosti ČEZ, a. s. (společnost), IČ 45274649, je česká akciová společnost vzniklá zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products METRO SOUPRAVY METRA TRANSPORTATION NOVÉ LEHKÉ SOUPRAVY METRA NeVa ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ve spolupráci se společností ZAO VAGONMAŠ (Petrohrad, Rusko)

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates power plants with a total output of over 14 300 MW.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Azomyr 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Azomyr 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum Příbalová informace: informace pro pacienta Azomyr 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

SAFETY. Zařízení pro důlní záchranáře

SAFETY. Zařízení pro důlní záchranáře GLOBAL MINING SOLUTIONS MONORAIL Závěsná doprava RAIL Pozemní kolejová doprava TRACKLESS Stroje s kolovým a pásovým podvozkem MINING Hornická činnost ELECTRIC Monitorovací a komunikační systémy Stroje

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Název účetní jednotky: VÍTKOVICE, a.s. Sídlo: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava Právní forma: akciová společnost IČ: 45193070 Rozvahový den: 31. 12. 2014 Okamžik

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE. OSSEOR 2 g - zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze Strontii ranelas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE. OSSEOR 2 g - zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze Strontii ranelas PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE OSSEOR 2 g - zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze Strontii ranelas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Provozování a servis fotovoltaických elektráren

Provozování a servis fotovoltaických elektráren WWW..CZ Provozování a servis fotovoltaických elektráren ÚVOD Elektromontážní a servisní společnost a.s. byla založena v roce 1991 v Českých Budějovicích jako regionální jihočeská firma. V současné době

Více

Žádný jiný řídicí systém Vás nedostane rychleji od skici k hotovému dílu

Žádný jiný řídicí systém Vás nedostane rychleji od skici k hotovému dílu Singlemax Žádný jiný řídicí systém Vás nedostane rychleji od skici k hotovému dílu Promyšlené řízení. Cílem našich soustruhů je výkon a flexibilita prostřednictvím integrovaného HURCO řízení WinMax. Programy

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2010

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2010 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2010 AUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 28. února 2011 PROGRAM Hlavní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2007

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2007 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2007 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 17. května 2007 HLAVNÍ VÝSLEDKY

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVATAN 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Travoprostum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVATAN 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Travoprostum PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE TRAVATAN 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Travoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Ponechte

Více

2015-12-4 SPIS TREŚCI OBSAH

2015-12-4 SPIS TREŚCI OBSAH SPIS TREŚCI OBSAH Zagadnienia wstępne... 2Úvod k problematice...2 Formy prowadzenia działalności... 4 Způsoby podnikání...4 Spółka cywilna... 5 Civilní společnost...5 Spółki handlowe... 5 Obchodní společnosti...5

Více

Identifikace. D-U-N-S 64-340-8313 Název Právní forma NACE 291000. Kontakty. Adresa Tř. Václava Klementa 869. Založení

Identifikace. D-U-N-S 64-340-8313 Název Právní forma NACE 291000. Kontakty. Adresa Tř. Václava Klementa 869. Založení D&B Report ŠKODA AUTO a.s. Identifikace a souhrn Hodnocení rizika D&B Rating 5A1 D&B Indikátor rizika 1 2 3 4 D&B Failure Score 94 Paydex 70 Průmer dní po splatnosti 15 D&B Credit Limit Shrnutí 3 157 427

Více

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více