Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515 Aš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515 Aš"

Transkript

1 Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515 Aš Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1

2 OBSAH: 1. Charakteristika zařízení Formy zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže Vzdělávání probíhalo v zařízeních Vzdělávání v městském domě dětí a mládeže Rozdělení vzdělávacích oddělení 2. Zhodnocení činnosti za uplynulé období 3. Personální zabezpečení Interní zaměstnanci Externí spolupracovníci 4. Zájmová činnost pravidelná 4.1. Zájmové útvary ZŠ 2013/ Pravidelná zájmová činnost MŠ 2013/ Zájmová činnost nepravidelná 5.1 Nejúspěšnější akce 6. Prázdninová činnost 7. Ve školním roce 2013/2014 jsme spolupracovali 8. Materiálně technické zabezpečení, ekonomické zajištění 8.1 Činnost byla hrazena z několika zdrojů 9. Údaje o výsledcích České školní inspekce a dalších kontrolních orgánů 10. Hospodaření zařízení 10.1 Hospodářský výsledek k Hospodářský výsledek k Zhodnocení školního střediska plavání 12. Zhodnocení dopravní výchovy 2

3 1. Základní údaje o zařízení: Název zařízení Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš ADRESA Štefánikova 2515, Aš IČO BANKOVNÍ SPOJENÍ /0100 TELEFON/FAX INTERNETOVÁ ADRESA PRÁVNÍ FORMA NÁZEV ZŘIZOVATELE ŘEDITELKA Příspěvková organizace Město Aš Eva Holečková 1.1 Charakteristika zařízení Městský dům dětí a mládeže Sluníčko je střediskem volného času. Činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání Formy zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže: a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví, e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, f) využitím otevřené nabídky spontánních činností. 3

4 1.1.2 Vzdělávání probíhalo v zařízeních: NÁZEV ZAŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ ADRESA MěDDM Sluníčko Aš hlavní středisko Štefánikova 2515, Aš Ašský bazén odloučené Havlíčkova 7, Aš Tělocvična G. Geipela odloučené G. Geipela 15, Aš Střední odborná škola a Gymnázium odloučené Hlavní 2514/106, Aš Tělocvična ZŠ Hlávkova odloučené Hlávkova 26, Aš Tělocvična Keller odloučené Textilní 2735/19, Aš Tělocvična ZŠ Okružní odloučené Okružní 57, Aš TJ Sklo Union Hranice odloučené Sportovní ulice čp. 745, Hranice u Aše Fotbalová klubovna odloučené Krásná 254, Krásná u Aše Vzdělávání v městském domě dětí a mládeže: Pravidelné zájmové útvary - kroužky Dopravní výchova výuka pro žáky základních škol Spontánní činnost odpolední kluby, svépomocné skupiny Nepravidelná zájmová činnost akce, výlety, zájezdy, soutěže, kurzy Táborová činnost příměstský letní tábor, pobytový výjezdní tábor Rozdělení vzdělávacích oddělení: ODDĚLENÍ Sport a technika Estetika a dopravní výchova VEDOUCÍ Simona Dobešová Bc. Klára Šedivcová, DiS. 2. Zhodnocení činnosti za uplynulé období Ve školním roce 2013/2014 zájmové vzdělávání probíhalo na nových odloučených pracovištích (Tělocvična ZŠ Hlávkova, Tělocvična ZŠ Okružní). Během školního roku došlo k nárůstu účastníků zájmového vzdělávání na 661 účastníků v pravidelných zájmových útvarech, kterých bylo ve školním roce otevřeno 47. 4

5 3. Personální zajištění 3.1 Interní zaměstnanci Pracovní zařazeni ředitelka vedoucí oddělení estetiky a dopravní výchovy vedoucí oddělení sportu a techniky účetní správce dopravního hřiště Jméno a příjmení Eva Holečková Bc. Klára Šedivcová, DiS. Simona Dobešová Renata Ondříšková František Průcha 3.2 Externí spolupracovníci V školním roce 2013/2014 spolupracovalo s domem dětí celkem 36 externích spolupracovníků. JMÉNO Jiří Zavoďan Martina Nová Mgr. Stanislav Kříž Alena Fialová Cindy Novotná Michaela Bodorová Monika Maršálková Mgr. Jaromíra Rusiníková Jaroslav Vajgl Dana Rychlíková Mgr. Robert Vyskočil Kateřina Vyskočilová Jitka Burianová Mgr. Klára Kmochová Stanislav Brožek Mgr. Marcela Šnajdrová Václav Čech Lukáš Horváth Renata Halíková Mgr.Tomáš Redlich. Renata Dušková Mgr. Milada Štecherová Miroslava Kunciterová NÁZEV ÚTVARU Florbal I., II. Zumbulky Florbal III. Vážky Vážky Vážky Minivolejbal Aš Volejbal Hranice Volejbal Hranice Plavání, Plaváčci Košíková dívky Košíková dívky Plavání, Plaváčci Plavání, Plaváčci, Pohybové hry Mladý technik Gymnastika Aš, Pohybové hry Hranice, Piškoti Stolní tenis Stolní tenis Žabičky, Cvičení rodičů s dětmi Orientační běh Koníčci Plavání, Plaváčci, Pohybové hry Šikulové, Kuchtíci 5

6 Mgr. Olina Krátká Mgr. Jana Malotínová Mgr. Jaroslav Staněk Eva Plesníková DiS. Zdeněk Luňák Natálie Dvouletá Mgr. Jitka Dragounová Mgr. Lada Červeňová Jaroslava Týmová Anna Vendlbergerová Mgr. Věra Zeitlerová Jitka Raczewská Vlasta Cicková Lekce tvůrčího psaní Napříč Fotografický kroužek Kreativní šicí dílna Rybářský kroužek Street dance Keramika Dramatický kroužek Výtvarná kroužek I. A II. Mladý záchranář Taneční kroužek Šmudlíci keramika Šmudlíci keramika 6

7 4. Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost probíhala od září 2013 do června Zájmové útvary ZŠ 2013/ 2014 Název útvaru Vedoucí útvaru Počet dětí Florbal I., II., Jiří Zavoďan 45 Florbal III. Stanislav Kříž 18 Zumbulky Martina Nová 19 Vážky Alena Fialová Cindy Novotná Michaela Bodorová Koníčci Renata Dušková 10 Volejbal Hranice Minivolejbal Košíková dívky Plavání Mgr. Jaromíra Rusiníková Jaroslav Vajgl Monika Maršálková Simona Dobešová Mgr. Robert Vyskočil Kateřina Vyskočilová Dana Rychlíková Mgr. Klára Kmochová Simona Dobešová Iva Juráková Jitka Burianová Mgr. Milada Štecherová Mladý technik Stanislav Brožek 15 Gymnastika Aš Mgr. Marcela Šnajdrová 23 Pohybové hry Hranice Mgr. Marcela Šnajdrová 13 Pohybové hry Aš Mgr. Klára Kmochová 15 Orientační běh Mgr. Tomáš Redlich 7 Stolní tenis Václav Čech 16 Lukáš Horváth Pohybové hry Mgr. Milada Štecherová 16 Angličtina I. Bc. Klára Šedivcová 7 Angličtina II. Bc. Klára Šedivcová 6 Korálkování Bc. Klára Šedivcová 9 Šikulové Miroslava Kunciterová 6 Kuchtíci vaření Miroslava Kunciterová 10 Lekce tvůrčího psaní Mgr. Olina Krátká 4 Napříč Eva Holečková Mgr. Jana Malotínová Fotografický kroužek Mgr. Jaroslav Staněk

8 Kreativní šicí dílna Eva Plesníková DiS. 3 Rybářský kroužek Zdeněk Luňák 6 Street dance Natálie Dvouletá 27 Keramika Mgr. Jitka Dragounová 14 Dramatický kroužek Mgr. Lada Červeňová 14 Výtvarný kroužek 1-2 tř. Jaroslava Týmová 21 Výtvarný kroužek 3-5 tř. Jaroslava Týmová 13 Taneční kroužek Mgr. Věra Zeitlerová 21 Klub mladých Eva Holečková 6 Dívčí klub Bc. Klára Šedivcová 5 Mladý záchranář Anna Vendlbergerová 4 Celkem: 520 Florbal I., II., Florbal III. Zumbulky Vážky Koníčci Volejbal Hranice Minivolejbal Košíková dívky Plavání Mladý technik Gymnastika Aš Pohybové hry Hranice Pohybové hry Aš Orientační běh Stolní tenis Pohybové hry Angličtina I. Angličtina II. Korálkování Šikulové Kuchtíci vaření Lekce tvůrčího psaní Napříč Fotografický kroužek Kreativní šicí dílna Rybářský kroužek Street dance Keramika Dramatický kroužek Výtvarný kroužek 1-2 tř. Výtvarný kroužek 3-5 tř. Taneční kroužek Klub mladých Dívčí klub Mladý záchranář 8

9 4. 2 Pravidelná zájmová činnost MŠ 2013/2014 Název útvaru Vedoucí útvaru Počet dětí Plaváčci Dana Rychlíková Mgr. Klára Kmochová Mgr.Milada Stecherová Simona Dobešová Cvičení rodičů s dětmi Renata Halíková 15 Piškoti Mgr. Marcela Šnajdrová 10 Baby centrum Simona Dobešová 24 Mrňouskové Anna Vendlbergerová 16 Předškolák Simona Dobešová 8 Žabičky Renata Halíková 9 Dětský úsměv Bc. Klára Šedivcová 3 Plaváčci II. Bc. Klára Šedivcová Jitka Laudátová Dana Rychlíková Mgr. Milada Štecherová Sluníčka Bc. Klára Šedivcová 8 Keramika - Šmudlíci Jitka Raczewská Eva Holečková Petra Kašparová Vlasta Cicková Plaváčci Cvičení rodičů s dětmi Piškoti Baby centrum Mrňouskové Předškolák Žabičky Dětský úsměv Plaváčci II. Sluníčka Keramika - Šmudlíci 9

10 5. Nepravidelná zájmová činnost NÁZEV AKCE 10 POČET ÚČASTNÍKŮ Den otevřených dveří 163 Dopravní výchova 311 Koně - rozloučení 12 Kopaná IV. - okrsek 43 Přespolní běh I. IV. okrsek 214 Stolní tenis III. a IV. kat. - okrsek 35 Přehazovaná tř. ZŠ 60 Plavání tř.zs okrsek 36 Plavání tř. ZŠ - okres 60 Plavání tř. ZS okrsek 60 Potápěčský den 35 Mikulášský minivolejbal a volejbal 100 Mikulášská besídka ZÚ Baby centrum 40 Plavání o Stříbrné neděli 37 Florbal III. kat. - okrsek 70 Florbal IV. kat. okrsek 50 Spaní ve Sluníčku ZÚ Volejbal 26 Sálová kopaná - okrsek 43 Přehazovaná 23 Košíková hoši IV. kat. - okrsek 32 Košíková dívky IV. kat. okrsek 18 Jarní prázdniny stolní tenis 12 Baby centrum Hop la Hof 18 Karneval se Sluníčkem 520 Potápěčský den 57 Barevný minivolejbal - žlutý 12 Barevný minivolejbal - oranžový 12 Vybíjená otevřená 45 Pohár rozhlasu- III. a IV. kat. - okrsek skok 50 Pohár rozhlasu III. a IV. kat. okrsek běh, atd. Baby centrum ZOO Plzen 20 Mladý technik - Technické muzeum Praha 12 Mc Donaldś Cup I. a II. kat. - okrsek Poldíkův den 120 Geiselwind - zájezd 42 Den dětí 3000

11 Florbal - Florbalový turnaj 35 Itálie 93 Letní tábor Svatá Kateřina 70 Dopravní výchova 344 Den prevence 950 Podzimní prázdniny se Sluníčkem 17 Advent Život ve vodě výtvarná soutěž 65 Nocovka ve Sluníčku 18 Dopravní výchova 998 Jarní prázdniny se Sluníčkem 18 Recitační soutěž 90 Dopravní výchova 296 Poldíkův den 48 Tajemná moc živlů: oheň výtvarná soutěž 40 Příměstský tábor červenec 55 Itálie 93 Příměstský tábor srpen 43 Celkem Výlet mladých techniků 11

12 5. 1 Nejúspěšnější akce Za sportovní oddělení jsou to akce - Potápěčský den, Přehazovaná a Den dětí. Všechny akce byly podpořeny Grantovým systémem města Aš. Za oddělení estetiky je to recitační soutěž, kdy se konalo okrskové kolo recitační soutěže. Přihlášeno bylo 90 soutěžících a recitujících bylo 85. Soutěž byla rozdělaná do 5 kategorii. V každé kategorii byla odbornou porotou vyhodnocena 3 místa. Každý z účastníků si odnesl účastnický list. První tři místa i věcné odměny v podobě knih. Vítězové postoupili do okresního a následně krajského kola, kde uspěli na předních pozicích. Kategorie 0. Kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie IV. 16 soutěžících 21 soutěžících 16 soutěžících 21 soutěžících 11 soutěžících 6. Prázdninová činnost Svatá Kateřina Piráti z Karibiku Městský podzimní tábor 17 účastníků Městský jarní tábor 18 účastníků Městský letní tábor červenec - 55 účastníků Městský letní tábor srpen 43 účastníků Letní tábor Svatá Kateřina - 72 účastníků 12

13 Podzimní tábor Příměstský červenec Příměstský srpen Svatá Kateřina Dále probíhaly v období podzimních, vánočních i jarních prázdnin různé akce, jako například hry v bazénu, florbal, stolní tenis. Celkem se táborů zúčastnilo 133 dětí. Podzimní tábor nesl téma Šikulové. Tábor byl zaměřený na kreativní činnost. Děti si na táboře mohly vyzkoušet svou šikovnost a zručnost - tvořit, stříhat, lepit, modelovat a vybarvovat. Nabídnuto jim bylo i sportovní vyžití v Ašském bazénu. Jarní tábor byl zaměřen na sportovní vyžití. Byl určen všem, kteří se rádi pohybují a sportují. Užily si všechny děti, které měly chuť sportovat např. zahrát si nějaké míčové hry a zaskotačit si Ašském bazénu. Na příměstských se podílely celkem 3 externí vedoucí: Mgr. Jiří Podhajský, Petra Stupková, Vlasta Cicková ml.. První tábor v červenci byl zaměřen spíše na oddílovou činnost a na všestranné vyžití. Srpnový tábor byl zaměřen na deskové hry. Na děti čekalo mnoho soutěží, her, překvapení a zážitků. 13

14 7. Ve školním roce 2013/2014 jsme spolupracovali: Gymnázium a SOŠ Aš ZŠ Kamenná Aš ZŠ Hlávková Aš ZŠ a MŠ Okružní ZŠ a PrŠ Aš ZŠ Hranice MŠ Nohova MŠ Neumannova MŠ Moravská DDM Sova Cheb Ašské lesy s. r. o. Volejbalový klub Aš Ašští potapěči AŠSK Besip Astos a.s. Mvtv.cz Kosti.cz 14

15 8. Materiálně technické zabezpečení, ekonomické zabezpečení 8.1 Činnost byla hrazena z několika zdrojů: Z rozpočtu města Aš provozní dotace Z rozpočtu města Aš granty Z rozpočtu města Aš účelové dotace (dopravní hřiště) Z rozpočtu K. K. mzdové prostředky Z rozpočtu K. K. grant Besip Z úplat za zájmové vzdělávání Z doplňkové činnosti Sponzorské dary 9. Údaje o výsledcích České školní inspekce a dalších kontrol Rok 2013/2014 byl ve znamení nastavování nového funkčního systému zájmového vzdělávání na Ašsku a ve znamení kontrolní činnosti Státní úřad inspekce práce oblastní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj výsledek kontroly byl kladný 2014 Veřejnosprávní kontrola MěÚ Aš výsledek kontroly byl kladný 2014 Česká školní inspekce výsledek kontroly byl kladný 15

16 10. Hospodaření organizace 10.1 Hospodářský výsledek k Hlavní činnost ,90 Doplňková činnost ,- Celkem ,90 rezervní fond ,71 investiční fond ,61 fond odměn ,82 FKSP , Hospodářský výsledek k Hlavní činnost ,40 Doplňková činnost ,- Celkem ,40 rezervní fond ,61 investiční fond ,61 fond odměn ,82 FKSP ,60 16

17 11. Zhodnocení školního střediska plavání Výuka školního plavání probíhala pod hlavičkou MěDDM Sluníčko Aš do konce roku K lednu 2014 došlo k organizační změně a výuka školního plavání byla předána Ašským Lesům s.r.o. V období od do prošlo plaveckou výukou 617 dětí, pod vedením Jitky Laudátové, Dany Rychlíkové a doprovázejících pedagogů. Výuka byla zahájena pro žáky základních škol a žáky ZŠ a PrŠ v Aši. Kromě těchto hodin základního plaveckého výcviku byl bazén souběžně obsazován studenty Gymnázia, dětmi z MŠ Geipelova, Moravská a Neumannova. Rozsah výuky: 1. třídy - herní činnost, seznámení s prostředím a pomůckami, odbourání strachu z vody a velkého bazénu. 2. třídy herní činnost, skoky pro orientaci, změna poloh, plavecký způsob znak, orientačně znak a prsa. 3. třídy - plavecký způsob prsa, zdokonalování znaku, plavecký způsob kraul, skoky, šlapání vody, vytrvalostní plavání minut, 100m a více, rychlostní plavání 25m. 4. třídy plavecké způsoby prsa, kraul a znak, skoky, lovení, plavání pod vodou, vytrvalostní plavání min, 200m a více, rychlostní plavání na 25 a 50m. 5. třídy zdokonalování všech tří plaveckých způsobů, plavání pod vodou, dopomoc unavenému plavci, vytrvalostní plavání 20 min, rychlostní plavání 25 a 50m P,K,Z. 17

18 12. Zhodnocení dopravní výchovy Počty dětí za rok 2013/2014: Tematický plán 4. třídy Tematický plán 5. třídy DV podzim 2013 Zdravověda jaro 2014 DV léto 2014 Celkem Ostatní výuka - Sekunda Celkem Hodiny dopravní výchovy a zdravovědy: Tematický plán Tematický plán Tematický plán DV podzim 2013 jaro 2014 DV léto 2014 Celkem TV PV TV PV TV PV TV PV Hodiny Ostatní Sekunda Poldíkův den - průkaz cyklisty: Škola, třída: Celkem: Zkoušeno: Udělalo: Kamenná, 5. A Kamenná, 5. B Kamenná, 5. C Okružní, 5. A Celkem: Ve školním roce 2013/2014 se Poldíkův den konal a Na dopravním hřišti u MěDDM Sluníčko Aš. Celkem bylo zkoušeno 92 žáků z 5. tříd ZŠ. Zkouška se skládá z písemného testu, který měl 20 otázek. Tolerovány byly 4 chyby. A z jízdy na dopravním hřišti, kde mohl žák udělat jen 2 chyby. Aby žák uspěl, musí splnit obě podmínky. Průkaz cyklisty byl udělen 51 žákům. Vypracovala: Eva Holečková ředitelka MěDDM Sluníčko Aš 18

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH: 1. Charakteristika zařízení 1.1.1 Formy zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže 1.1.2 Vzdělávání probíhalo v zařízeních 1.1.3 Vzdělávání

Více

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Štefánikova 2515 Aš

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Štefánikova 2515 Aš Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Štefánikova 2515 Aš Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 OBSAH: 1. Charakteristika zařízení 1.1.1 Formy zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže 1.1.2 Vzdělávání

Více

OBSAH: 2. Zhodnocení činnosti za uplynulé období. 3. Personální zabezpečení 3.1 Interní zaměstnanci 3.2 Vedoucí zájmové činnosti

OBSAH: 2. Zhodnocení činnosti za uplynulé období. 3. Personální zabezpečení 3.1 Interní zaměstnanci 3.2 Vedoucí zájmové činnosti OBSAH: 1. Charakteristika zařízení 1.1 Formy zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže 1.2 Vzdělávání probíhalo v zařízeních 1.3 Vzdělávání probíhalo 1.4 Vzdělávání v městském domě dětí a mládeže 1.5

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Zřizovatel : Město Chodov Komenského 1077, Chodov, Okres Sokolov IČ : 00259349 ředitelka DDM Bludiště : Mgr. Renáta Dočkalová Hodnotící

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-519/14-K. Evou Holečkovou, ředitelkou školského zařízení

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-519/14-K. Evou Holečkovou, ředitelkou školského zařízení INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-519/14-K Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 47 722 363 Identifikátor 600 066 657 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Štefánikova 2515 Aš

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Štefánikova 2515 Aš Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Štefánikova 2515 Aš Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 OBSAH: 1. Charakteristika zařízení 1.1.1 Formy zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže 1.1.2 Vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet zájmových útvarů Sportovní 52 Ostatní 2 Centrum předškolních dětí 1 celkem 55 Příloha č. 2a) Příležitostná činnost bez soutěží měsíc akce spolupořadatelství

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016 2017 Zpracovala : Milena Tichá ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Středisko volného času Boskovice školní rok

Středisko volného času Boskovice školní rok Středisko volného času Boskovice školní rok 2016-2017 Rozvrh hodin: pondělí č. 1. Hra na klávesy Tereza Stloukalová SVČ - 7 13:30 14:30 14:30 15:30 2. Keramika I, II Blanka Dokoupilová SVČ - KD 13:45 15:15

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2011 2012 Zlín dne 15. 12. 2012 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006

KOPANÁ : září 2006 / květen místo v Krajském finále Plzeňského kraje. PŘESPOLNÍ BĚH : říjen HOKEJBAL : říjen 2006 KOPANÁ : září 2006 / květen 2007 Mladší žáci ( hoši ) : 10. místo v okrese ( 20 týmů ) Starší žáci ( hoši ) : 1. místo v okrskovém kole 1. místo v okrese / titul Mistři okresu ( 20 týmů ) D. Fehér T. Vrba,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE LINKA HRADEC KRÁLOVÉ PSHK 2015/ 043 Soňa Kejzlarová, 603 852 839 12. června 2015

VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE LINKA HRADEC KRÁLOVÉ PSHK 2015/ 043 Soňa Kejzlarová, 603 852 839 12. června 2015 Základním a mateřským školám zařazeným do plavecké výuky ve školním roce 2015/16 VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE LINKA HRADEC KRÁLOVÉ PSHK 2015/ 043 Soňa Kejzlarová, 603 852 839 12. června 2015

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Vnitřní řád. Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš

Vnitřní řád. Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Vnitřní řád Název právnického subjektu: Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Adresa: Štefánikova 2515, Aš IČO: 47722363 IZO: 102109435 Indikátor právnické osoby: 600 066 657 Středisko volného času poskytující

Více

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod okres Plzeňjih, Nádražní 722, 33301 ROZVRH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ na školní rok 2016/2017 www.ddmstod.cz mddmstod@volny.cz Pondělí 1 Angličtina 2 Bosu pro děti + taneční rytmika Zálesák 3 16.30 4 Angličtina

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více