Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515 Aš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515 Aš"

Transkript

1 Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515 Aš Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1

2 OBSAH: 1. Charakteristika zařízení Formy zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže Vzdělávání probíhalo v zařízeních Vzdělávání v městském domě dětí a mládeže Rozdělení vzdělávacích oddělení 2. Zhodnocení činnosti za uplynulé období 3. Personální zabezpečení Interní zaměstnanci Externí spolupracovníci 4. Zájmová činnost pravidelná 4.1. Zájmové útvary ZŠ 2013/ Pravidelná zájmová činnost MŠ 2013/ Zájmová činnost nepravidelná 5.1 Nejúspěšnější akce 6. Prázdninová činnost 7. Ve školním roce 2013/2014 jsme spolupracovali 8. Materiálně technické zabezpečení, ekonomické zajištění 8.1 Činnost byla hrazena z několika zdrojů 9. Údaje o výsledcích České školní inspekce a dalších kontrolních orgánů 10. Hospodaření zařízení 10.1 Hospodářský výsledek k Hospodářský výsledek k Zhodnocení školního střediska plavání 12. Zhodnocení dopravní výchovy 2

3 1. Základní údaje o zařízení: Název zařízení Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš ADRESA Štefánikova 2515, Aš IČO BANKOVNÍ SPOJENÍ /0100 TELEFON/FAX INTERNETOVÁ ADRESA PRÁVNÍ FORMA NÁZEV ZŘIZOVATELE ŘEDITELKA Příspěvková organizace Město Aš Eva Holečková 1.1 Charakteristika zařízení Městský dům dětí a mládeže Sluníčko je střediskem volného času. Činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání Formy zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže: a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví, e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, f) využitím otevřené nabídky spontánních činností. 3

4 1.1.2 Vzdělávání probíhalo v zařízeních: NÁZEV ZAŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ ADRESA MěDDM Sluníčko Aš hlavní středisko Štefánikova 2515, Aš Ašský bazén odloučené Havlíčkova 7, Aš Tělocvična G. Geipela odloučené G. Geipela 15, Aš Střední odborná škola a Gymnázium odloučené Hlavní 2514/106, Aš Tělocvična ZŠ Hlávkova odloučené Hlávkova 26, Aš Tělocvična Keller odloučené Textilní 2735/19, Aš Tělocvična ZŠ Okružní odloučené Okružní 57, Aš TJ Sklo Union Hranice odloučené Sportovní ulice čp. 745, Hranice u Aše Fotbalová klubovna odloučené Krásná 254, Krásná u Aše Vzdělávání v městském domě dětí a mládeže: Pravidelné zájmové útvary - kroužky Dopravní výchova výuka pro žáky základních škol Spontánní činnost odpolední kluby, svépomocné skupiny Nepravidelná zájmová činnost akce, výlety, zájezdy, soutěže, kurzy Táborová činnost příměstský letní tábor, pobytový výjezdní tábor Rozdělení vzdělávacích oddělení: ODDĚLENÍ Sport a technika Estetika a dopravní výchova VEDOUCÍ Simona Dobešová Bc. Klára Šedivcová, DiS. 2. Zhodnocení činnosti za uplynulé období Ve školním roce 2013/2014 zájmové vzdělávání probíhalo na nových odloučených pracovištích (Tělocvična ZŠ Hlávkova, Tělocvična ZŠ Okružní). Během školního roku došlo k nárůstu účastníků zájmového vzdělávání na 661 účastníků v pravidelných zájmových útvarech, kterých bylo ve školním roce otevřeno 47. 4

5 3. Personální zajištění 3.1 Interní zaměstnanci Pracovní zařazeni ředitelka vedoucí oddělení estetiky a dopravní výchovy vedoucí oddělení sportu a techniky účetní správce dopravního hřiště Jméno a příjmení Eva Holečková Bc. Klára Šedivcová, DiS. Simona Dobešová Renata Ondříšková František Průcha 3.2 Externí spolupracovníci V školním roce 2013/2014 spolupracovalo s domem dětí celkem 36 externích spolupracovníků. JMÉNO Jiří Zavoďan Martina Nová Mgr. Stanislav Kříž Alena Fialová Cindy Novotná Michaela Bodorová Monika Maršálková Mgr. Jaromíra Rusiníková Jaroslav Vajgl Dana Rychlíková Mgr. Robert Vyskočil Kateřina Vyskočilová Jitka Burianová Mgr. Klára Kmochová Stanislav Brožek Mgr. Marcela Šnajdrová Václav Čech Lukáš Horváth Renata Halíková Mgr.Tomáš Redlich. Renata Dušková Mgr. Milada Štecherová Miroslava Kunciterová NÁZEV ÚTVARU Florbal I., II. Zumbulky Florbal III. Vážky Vážky Vážky Minivolejbal Aš Volejbal Hranice Volejbal Hranice Plavání, Plaváčci Košíková dívky Košíková dívky Plavání, Plaváčci Plavání, Plaváčci, Pohybové hry Mladý technik Gymnastika Aš, Pohybové hry Hranice, Piškoti Stolní tenis Stolní tenis Žabičky, Cvičení rodičů s dětmi Orientační běh Koníčci Plavání, Plaváčci, Pohybové hry Šikulové, Kuchtíci 5

6 Mgr. Olina Krátká Mgr. Jana Malotínová Mgr. Jaroslav Staněk Eva Plesníková DiS. Zdeněk Luňák Natálie Dvouletá Mgr. Jitka Dragounová Mgr. Lada Červeňová Jaroslava Týmová Anna Vendlbergerová Mgr. Věra Zeitlerová Jitka Raczewská Vlasta Cicková Lekce tvůrčího psaní Napříč Fotografický kroužek Kreativní šicí dílna Rybářský kroužek Street dance Keramika Dramatický kroužek Výtvarná kroužek I. A II. Mladý záchranář Taneční kroužek Šmudlíci keramika Šmudlíci keramika 6

7 4. Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost probíhala od září 2013 do června Zájmové útvary ZŠ 2013/ 2014 Název útvaru Vedoucí útvaru Počet dětí Florbal I., II., Jiří Zavoďan 45 Florbal III. Stanislav Kříž 18 Zumbulky Martina Nová 19 Vážky Alena Fialová Cindy Novotná Michaela Bodorová Koníčci Renata Dušková 10 Volejbal Hranice Minivolejbal Košíková dívky Plavání Mgr. Jaromíra Rusiníková Jaroslav Vajgl Monika Maršálková Simona Dobešová Mgr. Robert Vyskočil Kateřina Vyskočilová Dana Rychlíková Mgr. Klára Kmochová Simona Dobešová Iva Juráková Jitka Burianová Mgr. Milada Štecherová Mladý technik Stanislav Brožek 15 Gymnastika Aš Mgr. Marcela Šnajdrová 23 Pohybové hry Hranice Mgr. Marcela Šnajdrová 13 Pohybové hry Aš Mgr. Klára Kmochová 15 Orientační běh Mgr. Tomáš Redlich 7 Stolní tenis Václav Čech 16 Lukáš Horváth Pohybové hry Mgr. Milada Štecherová 16 Angličtina I. Bc. Klára Šedivcová 7 Angličtina II. Bc. Klára Šedivcová 6 Korálkování Bc. Klára Šedivcová 9 Šikulové Miroslava Kunciterová 6 Kuchtíci vaření Miroslava Kunciterová 10 Lekce tvůrčího psaní Mgr. Olina Krátká 4 Napříč Eva Holečková Mgr. Jana Malotínová Fotografický kroužek Mgr. Jaroslav Staněk

8 Kreativní šicí dílna Eva Plesníková DiS. 3 Rybářský kroužek Zdeněk Luňák 6 Street dance Natálie Dvouletá 27 Keramika Mgr. Jitka Dragounová 14 Dramatický kroužek Mgr. Lada Červeňová 14 Výtvarný kroužek 1-2 tř. Jaroslava Týmová 21 Výtvarný kroužek 3-5 tř. Jaroslava Týmová 13 Taneční kroužek Mgr. Věra Zeitlerová 21 Klub mladých Eva Holečková 6 Dívčí klub Bc. Klára Šedivcová 5 Mladý záchranář Anna Vendlbergerová 4 Celkem: 520 Florbal I., II., Florbal III. Zumbulky Vážky Koníčci Volejbal Hranice Minivolejbal Košíková dívky Plavání Mladý technik Gymnastika Aš Pohybové hry Hranice Pohybové hry Aš Orientační běh Stolní tenis Pohybové hry Angličtina I. Angličtina II. Korálkování Šikulové Kuchtíci vaření Lekce tvůrčího psaní Napříč Fotografický kroužek Kreativní šicí dílna Rybářský kroužek Street dance Keramika Dramatický kroužek Výtvarný kroužek 1-2 tř. Výtvarný kroužek 3-5 tř. Taneční kroužek Klub mladých Dívčí klub Mladý záchranář 8

9 4. 2 Pravidelná zájmová činnost MŠ 2013/2014 Název útvaru Vedoucí útvaru Počet dětí Plaváčci Dana Rychlíková Mgr. Klára Kmochová Mgr.Milada Stecherová Simona Dobešová Cvičení rodičů s dětmi Renata Halíková 15 Piškoti Mgr. Marcela Šnajdrová 10 Baby centrum Simona Dobešová 24 Mrňouskové Anna Vendlbergerová 16 Předškolák Simona Dobešová 8 Žabičky Renata Halíková 9 Dětský úsměv Bc. Klára Šedivcová 3 Plaváčci II. Bc. Klára Šedivcová Jitka Laudátová Dana Rychlíková Mgr. Milada Štecherová Sluníčka Bc. Klára Šedivcová 8 Keramika - Šmudlíci Jitka Raczewská Eva Holečková Petra Kašparová Vlasta Cicková Plaváčci Cvičení rodičů s dětmi Piškoti Baby centrum Mrňouskové Předškolák Žabičky Dětský úsměv Plaváčci II. Sluníčka Keramika - Šmudlíci 9

10 5. Nepravidelná zájmová činnost NÁZEV AKCE 10 POČET ÚČASTNÍKŮ Den otevřených dveří 163 Dopravní výchova 311 Koně - rozloučení 12 Kopaná IV. - okrsek 43 Přespolní běh I. IV. okrsek 214 Stolní tenis III. a IV. kat. - okrsek 35 Přehazovaná tř. ZŠ 60 Plavání tř.zs okrsek 36 Plavání tř. ZŠ - okres 60 Plavání tř. ZS okrsek 60 Potápěčský den 35 Mikulášský minivolejbal a volejbal 100 Mikulášská besídka ZÚ Baby centrum 40 Plavání o Stříbrné neděli 37 Florbal III. kat. - okrsek 70 Florbal IV. kat. okrsek 50 Spaní ve Sluníčku ZÚ Volejbal 26 Sálová kopaná - okrsek 43 Přehazovaná 23 Košíková hoši IV. kat. - okrsek 32 Košíková dívky IV. kat. okrsek 18 Jarní prázdniny stolní tenis 12 Baby centrum Hop la Hof 18 Karneval se Sluníčkem 520 Potápěčský den 57 Barevný minivolejbal - žlutý 12 Barevný minivolejbal - oranžový 12 Vybíjená otevřená 45 Pohár rozhlasu- III. a IV. kat. - okrsek skok 50 Pohár rozhlasu III. a IV. kat. okrsek běh, atd. Baby centrum ZOO Plzen 20 Mladý technik - Technické muzeum Praha 12 Mc Donaldś Cup I. a II. kat. - okrsek Poldíkův den 120 Geiselwind - zájezd 42 Den dětí 3000

11 Florbal - Florbalový turnaj 35 Itálie 93 Letní tábor Svatá Kateřina 70 Dopravní výchova 344 Den prevence 950 Podzimní prázdniny se Sluníčkem 17 Advent Život ve vodě výtvarná soutěž 65 Nocovka ve Sluníčku 18 Dopravní výchova 998 Jarní prázdniny se Sluníčkem 18 Recitační soutěž 90 Dopravní výchova 296 Poldíkův den 48 Tajemná moc živlů: oheň výtvarná soutěž 40 Příměstský tábor červenec 55 Itálie 93 Příměstský tábor srpen 43 Celkem Výlet mladých techniků 11

12 5. 1 Nejúspěšnější akce Za sportovní oddělení jsou to akce - Potápěčský den, Přehazovaná a Den dětí. Všechny akce byly podpořeny Grantovým systémem města Aš. Za oddělení estetiky je to recitační soutěž, kdy se konalo okrskové kolo recitační soutěže. Přihlášeno bylo 90 soutěžících a recitujících bylo 85. Soutěž byla rozdělaná do 5 kategorii. V každé kategorii byla odbornou porotou vyhodnocena 3 místa. Každý z účastníků si odnesl účastnický list. První tři místa i věcné odměny v podobě knih. Vítězové postoupili do okresního a následně krajského kola, kde uspěli na předních pozicích. Kategorie 0. Kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie IV. 16 soutěžících 21 soutěžících 16 soutěžících 21 soutěžících 11 soutěžících 6. Prázdninová činnost Svatá Kateřina Piráti z Karibiku Městský podzimní tábor 17 účastníků Městský jarní tábor 18 účastníků Městský letní tábor červenec - 55 účastníků Městský letní tábor srpen 43 účastníků Letní tábor Svatá Kateřina - 72 účastníků 12

13 Podzimní tábor Příměstský červenec Příměstský srpen Svatá Kateřina Dále probíhaly v období podzimních, vánočních i jarních prázdnin různé akce, jako například hry v bazénu, florbal, stolní tenis. Celkem se táborů zúčastnilo 133 dětí. Podzimní tábor nesl téma Šikulové. Tábor byl zaměřený na kreativní činnost. Děti si na táboře mohly vyzkoušet svou šikovnost a zručnost - tvořit, stříhat, lepit, modelovat a vybarvovat. Nabídnuto jim bylo i sportovní vyžití v Ašském bazénu. Jarní tábor byl zaměřen na sportovní vyžití. Byl určen všem, kteří se rádi pohybují a sportují. Užily si všechny děti, které měly chuť sportovat např. zahrát si nějaké míčové hry a zaskotačit si Ašském bazénu. Na příměstských se podílely celkem 3 externí vedoucí: Mgr. Jiří Podhajský, Petra Stupková, Vlasta Cicková ml.. První tábor v červenci byl zaměřen spíše na oddílovou činnost a na všestranné vyžití. Srpnový tábor byl zaměřen na deskové hry. Na děti čekalo mnoho soutěží, her, překvapení a zážitků. 13

14 7. Ve školním roce 2013/2014 jsme spolupracovali: Gymnázium a SOŠ Aš ZŠ Kamenná Aš ZŠ Hlávková Aš ZŠ a MŠ Okružní ZŠ a PrŠ Aš ZŠ Hranice MŠ Nohova MŠ Neumannova MŠ Moravská DDM Sova Cheb Ašské lesy s. r. o. Volejbalový klub Aš Ašští potapěči AŠSK Besip Astos a.s. Mvtv.cz Kosti.cz 14

15 8. Materiálně technické zabezpečení, ekonomické zabezpečení 8.1 Činnost byla hrazena z několika zdrojů: Z rozpočtu města Aš provozní dotace Z rozpočtu města Aš granty Z rozpočtu města Aš účelové dotace (dopravní hřiště) Z rozpočtu K. K. mzdové prostředky Z rozpočtu K. K. grant Besip Z úplat za zájmové vzdělávání Z doplňkové činnosti Sponzorské dary 9. Údaje o výsledcích České školní inspekce a dalších kontrol Rok 2013/2014 byl ve znamení nastavování nového funkčního systému zájmového vzdělávání na Ašsku a ve znamení kontrolní činnosti Státní úřad inspekce práce oblastní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj výsledek kontroly byl kladný 2014 Veřejnosprávní kontrola MěÚ Aš výsledek kontroly byl kladný 2014 Česká školní inspekce výsledek kontroly byl kladný 15

16 10. Hospodaření organizace 10.1 Hospodářský výsledek k Hlavní činnost ,90 Doplňková činnost ,- Celkem ,90 rezervní fond ,71 investiční fond ,61 fond odměn ,82 FKSP , Hospodářský výsledek k Hlavní činnost ,40 Doplňková činnost ,- Celkem ,40 rezervní fond ,61 investiční fond ,61 fond odměn ,82 FKSP ,60 16

17 11. Zhodnocení školního střediska plavání Výuka školního plavání probíhala pod hlavičkou MěDDM Sluníčko Aš do konce roku K lednu 2014 došlo k organizační změně a výuka školního plavání byla předána Ašským Lesům s.r.o. V období od do prošlo plaveckou výukou 617 dětí, pod vedením Jitky Laudátové, Dany Rychlíkové a doprovázejících pedagogů. Výuka byla zahájena pro žáky základních škol a žáky ZŠ a PrŠ v Aši. Kromě těchto hodin základního plaveckého výcviku byl bazén souběžně obsazován studenty Gymnázia, dětmi z MŠ Geipelova, Moravská a Neumannova. Rozsah výuky: 1. třídy - herní činnost, seznámení s prostředím a pomůckami, odbourání strachu z vody a velkého bazénu. 2. třídy herní činnost, skoky pro orientaci, změna poloh, plavecký způsob znak, orientačně znak a prsa. 3. třídy - plavecký způsob prsa, zdokonalování znaku, plavecký způsob kraul, skoky, šlapání vody, vytrvalostní plavání minut, 100m a více, rychlostní plavání 25m. 4. třídy plavecké způsoby prsa, kraul a znak, skoky, lovení, plavání pod vodou, vytrvalostní plavání min, 200m a více, rychlostní plavání na 25 a 50m. 5. třídy zdokonalování všech tří plaveckých způsobů, plavání pod vodou, dopomoc unavenému plavci, vytrvalostní plavání 20 min, rychlostní plavání 25 a 50m P,K,Z. 17

18 12. Zhodnocení dopravní výchovy Počty dětí za rok 2013/2014: Tematický plán 4. třídy Tematický plán 5. třídy DV podzim 2013 Zdravověda jaro 2014 DV léto 2014 Celkem Ostatní výuka - Sekunda Celkem Hodiny dopravní výchovy a zdravovědy: Tematický plán Tematický plán Tematický plán DV podzim 2013 jaro 2014 DV léto 2014 Celkem TV PV TV PV TV PV TV PV Hodiny Ostatní Sekunda Poldíkův den - průkaz cyklisty: Škola, třída: Celkem: Zkoušeno: Udělalo: Kamenná, 5. A Kamenná, 5. B Kamenná, 5. C Okružní, 5. A Celkem: Ve školním roce 2013/2014 se Poldíkův den konal a Na dopravním hřišti u MěDDM Sluníčko Aš. Celkem bylo zkoušeno 92 žáků z 5. tříd ZŠ. Zkouška se skládá z písemného testu, který měl 20 otázek. Tolerovány byly 4 chyby. A z jízdy na dopravním hřišti, kde mohl žák udělat jen 2 chyby. Aby žák uspěl, musí splnit obě podmínky. Průkaz cyklisty byl udělen 51 žákům. Vypracovala: Eva Holečková ředitelka MěDDM Sluníčko Aš 18

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov Masarykova 425 357 34 Nové Sedlo IČO 70980896 Obsah Obsah... 2 Základní údaje o škole... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více