Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže"

Transkript

1 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007

2 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007

3 OBSAH: Slovo ředitele str. 3 Historie str. 4 Naše cíle str. 5 Současnost str. 6 Zaměstnanci, dobrovolníci str. 7 Statistika str. 9 Doučování str. 10 Projekt Klub Motýlek str. 11 Sociálně právní ochrana dětí, příležitostné akce, víkendové pobyty, letní prázdninové akce str. 12 Akce pro veřejnost str. 13 Akce pro veřejnost fotografie str. 14 Úspěchy našich dětí str. 15 Kroužky str. 16 Adopce str. 17 Rozvaha str. 18 Výsledovka str. 19 Organizace a řízení str. 20 Zpráva auditora str. 21 Prohlášení o pravdivosti údajů str. 22 Poděkování za podporu str. 23 2

4 SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, drazí tepličtí spoluobčané, děkuji všem Vám, kterým záleží na tom, aby děti a mladí lidé v Teplicích, ve městě, ve kterém mnozí máte svůj domov, vyrostli v dobré občany a slušné lidi a jste ochotni věnovat této snaze svůj čas, síly, případně i finanční prostředky. Pokud bych měl rok 2007 nějak charakterizovat, asi bych použil mediální rok. Na začátku roku proběhla nejdříve v únoru v Regionálním muzeu v Teplicích a v červenci v areálu bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli výstava o romské kultuře a historii. Velkým překvapením z této výstavy pro nás byl zájem veřejnosti. Druhým mediálním počinem byl hraný film, který jsme natočili s našimi dětmi na letním táboře a říjnu jej za přítomnosti dokumentaristy Michala Otřísala představili v Jazz clubu. Třetím byl dokument o našem středisku, který v září odvysílala Česká televize. Čtvrtým počinem byla příprava a vytištění kalendáře z obrázků, které děti namalovaly při kroužcích. Pátým mediálním projektem bylo spuštění nových internetových stránek našeho střediska. Dovolím si zmínit ještě několik důležitých událostí bilancovaného roku. Příprava nového objektu salesiánského střediska pokračovala v minulém roce ve znamení nejistot, neboť grantové programy Evropské Unie byly zpožděny, takže nebylo možno pokračovat na přípravě projektové dokumentace, ani v dalších potřebných krocích. Spektrum způsobů pomoci při řešení životních nesnází dětí a mladých lidí, kteří k nám přichází, se nám podařilo rozšířit díky Pověření k sociálně právní ochraně dětí, které jsme obdrželi od Krajského úřadu. Program doučování úspěšné pokračoval i v tomto roce díky podpoře z programu MŠMT Integrace romské komunity. Ze všeho nejvíc však chci poděkovat svým spolupracovníkům, dobrovolníkům i všem ostatním, kteří se podíleli na realizaci aktivit, které jsme v loňském roce pro děti a mládež udělali. P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB 3

5 HISTORIE Do severních Čech přišli Salesiáni po 2. světové válce do uvolněného cisterciáckého kláštera v Oseku. Zde nalezli svůj domov a odtud rozvíjeli činnost v širokém okolí. Jejich aktivity přerušila noc ze 13. na 14. dubna 1950, kdy byl klášter násilně zabrán. Další aktivity rozvíjeli na Teplicku až po roce 1968 a nově od roku V listopadu roku 1990 bylo otevřeno Salesiánské středisko mládeže v Teplicích-Šanově v ulici Pod Doubravkou. O osm let později se středisko přestěhovalo do středu prosetického sídliště, kde 25. února 1999 zahájilo svou činnost. V roce 2006 mění Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže (SaSM) svou právní formu na školskou právnickou osobu a spolu se změnou právní subjektivity mění i název na Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeže (SSŠT). 4

6 NAŠE CÍLE Cílem všech, kteří se na činnosti střediska podílejí, je přispívat k výchově a celkovému rozvoji a růstu mladých lidí v salesiánském duchu, založeném na křesťanských hodnotách, poskytovat dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné trávení volného času, a tím předcházet kriminalitě a závislostem. Nabídku pestrého programu pro trávení volného času vytváří dětem pedagogové volného času, romští asistenti a dobrovolníci. 5

7 SOUČASNOST Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí mládeže je od školským zařízením dostupným a otevřeným nejrozmanitějšímu okruhu zájemců. Přestože jsme zařízením katolické církve, jsou naše dveře otevřeny všem bez rozdílu vyznání. Program je orientován na děti a mládež, která není podchycena jinými zájmovými útvary a má výchovné problémy. Vzhledem ke složení obyvatel sídliště Prosetice tvoří značnou část návštěvníků střediska Rómové. Proto věnujeme práci s Rómy zvláštní pozornost. Specifikum naší práce spočívá v tom, že velká část návštěvníků není schopna, nebo ochotna platit ani minimální částky spojené s pořádáním akcí. Pro organizaci programu je pak nutno vše zajistit z vlastních finančních zdrojů, nadačních fondů či dotací. Velké úsilí nyní vyvíjíme v aktivitě směřující k vytvoření nového centra v Teplicích. Tento velký projekt bychom chtěli financovat z prostředků EU. 6

8 ZAMĚSTNANCI, DOBROVOLNÍCI Zaměstnanci SSŠT: P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB Ředitel P. Mgr. Václav Čunek, SDB Asistent ředitele Vendulka Drobná, DiS. Ekonomicko-administrativní pracovnice Dana Machová Provozní referentka Miroslav Klimeš Projektový manažer, fundraiser Mgr. Vendula Zimová Pedagog volného času Martin Drobný Pedagog volného času Jaroslav Hunka Pedagog volného času Brigita Galyašová Asistent pedagoga Jiří Čonka Asistent pedagoga Amálka Berkyová Pedagog volného času Lucie Kamišová, DiS. Pedagog volného času Monika Janušová, DiS. programová vedoucí 7

9 DOBROVOLNÍCI SSŠT Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeže staví velkou část svých aktivit a projektů na práci dobrovolníků, a to zejména z řad studentů. Úzce spolupracuje se studenty teplického gymnázia a členy Divadelní společnosti 4 pod peřinou, o.s. (Ds4pp), Sociálně právní školou Perspektiva a již samozřejmostí jsou dobrovolníci z řad katolické farnosti. Jana Králová Alena Uhríková Jan Pára Alena Romanová Václav Roman Věra Bolfová Tomáš Augustýn Rostislav Kadlec Marie Kadlecová Pavel Jůza Pavel Pecka Michal Koky Veronika Davidová Lucie Rudolfová Eva Poláčková Děkujeme! 8

10 STATISTIKA Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeže denně nabízí dětem a mládeži několik druhů volnočasové zábavy. Jsou to nejrůznější kroužky, doučování, sportovní aktivity, nebo jen trávení volného času při hrách v oratoři. 9

11 DOUČOVÁNÍ Doučování je projekt, který jsme financovali z evropských fondů Phare OPRLZ a státního rozpočtu ČR. Cílem záměru byla pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel začlenit se do většinové společnosti. Projekt byl po administrativní stránce ukončen v červnu 2006, ale doučování žáků pokračuje dále. Výsledkem rok a půl dlouhého projektu je znatelné zlepšení známkového průměru u téměř 50% školáků. Do projektu se zapojilo 88 dětí. Partnerem projektu bylo Salesiánské středisko mládeže v Ostravě a spolupracovali jsme, a to zejména při hodnocení pokroků dětí, se Základní školou v Teplicích Proseticích. Na projekt doučování jsme i v letošním roce získali grant, a to z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z vyhlašovaného řízení Projekt na podporu integrace romské komunity pro rok

12 PROJEKT KLUB MOTÝLEK Od ledna 2006 jsme v Salesiánském středisku mládeže Teplice rozšířili možnost návštěvnosti pro děti předškolního věku. Právě pro ně jsme otevřeli Klub Motýlek, který je financovaný NROS a Pomozte dětem při ČT. Motorem tohoto projektu je zájem o děti ve věku 4-6 let a způsob práce zaměřený na jejich rozvoj v oblasti sociální, emoční, motorické a vyjadřovací. Svým způsobem se snažíme dětem, které nenavštěvují žádné předškolní zařízení a jejichž sociokulturní prostředí je podnětově chudší, tuto péči nabídnout a nevyrovnanou startovací čáru při nástupu do školy alespoň trochu srovnat. Setkáváme se společně dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 hod., a individuálně podle aktuální potřeby, přesněji řečeno podle potřeby individuálních logopedických sezení.

13 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V letošním roce bylo Krajským úřadem SSŠT uděleno Pověření k sociálně právní ochraně dětí, které přispěje ke zlepšení poskytovaných služeb a k prohlubování spolupráce se sociálním odborem Magistrátu města Teplice. PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE Mimo pravidelný program střediska pořádáme pro děti a mládež další akce, které jim nabízejí nové zážitky a zkušenosti. Mezi ně patří například Dětský den, návštěvy aquacentra, diskotéky a programy motivované ročními svátky : Halloween party, Valentýnský ples, mikulášská, vánoční program atd. VÍKENDOVÉ POBYTY Chceme dětem umožnit prožít zajímavý víkend mimo sídliště (v přírodě) ve skupině vrstevníků. Programy jsou zaměřeny na společné zážitky, sportovní vyžití, zábavné hry a poznávání přírody. LETNÍ PRÁZDNINOVÉ AKCE Během letních prázdnin pořádáme dětské tábory a paralelně s tím program nazvaný Léto v sídlišti, v němž pro děti, které neodjely na prázdniny připravujeme jednodenní výlety a zábavné a sportovní programy v sídlišti. 12

14 AKCE PRO VEŘEJNOST Leden Výstava o romské kultuře Regionální muzeum Teplice Tři králové tradiční putování tří králů pro sídlišti Duben Lampionový průvod průvod masek a lampionů Květen Zahájení lázeňské sezóny 2007 lanové dráhy a překážky pro velké i malé v Zámecké zahradě. Červen Dětský den odpoledne plné her, soutěží a doprovodného programu na sídlišti Prosetice Červenec Výstava o romské kultuře Výstavní prostory zámku v Litomyšli Říjen Podzimní prázdniny v akci spousta her a zábavy během podzimních prázdnin Prosinec Mikulášská nadílka tradiční mikulášská show pro malé i velké 13

15 AKCE PRO VEŘEJNOST FOTOGRAFIE 14

16 ÚSPĚCHY NAŠICH DĚTÍ Během celého roku se s dětmi a mladými z našeho střediska zúčastňujeme nejrůznějších sportovních, tanečních či pěveckých soutěží. Zřejmě nejvýznamnějším úspěchem roku 2007 bylo druhé místo Pavla Beneše v mezinárodní hipohopové soutěží Peace Exchange. Pavel natočil v Berlíně v profesionálním studiu CD se svým singlem. Dalšími úspěchy jsou umístění našich sportovců v nejrůznějších turnajích, jako jsou například Florbalový Don Bosco Cup, DS4PP Cup a další. Taktéž úspěchy ve výtvarných soutěžích Vlajka pro Tibet, kde děti ze SSŠT získaly první místa. 15

17 KROUŽKY Mimo nepravidelné volnočasové aktivity mohou naši návštěvníci přicházet do kroužků, které pro ně připravujeme. Dramatická výchova Florbal Počítače Vaření Psaní na PC Výtvarná výchova Náboženství Tanec Break-dance Zpěv 16

18 ADOPCE Zaměstnanci a děti našeho střediska si letos adoptovali indického chlapce jménem Fernandes Shanel. Ferda, jak mu říkáme, je šikovný pětiletý kluk. Děti ze střediska mu posílají obrázky a sbírají mezi sebou drobné peníze na dárky pro Ferdu. 17

19 ROZVAHA 18

20 19 VÝSLEDOVKA

21 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeže Teplice Rovná 277, Teplice Tel: Mobil: Fax: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB Teplice: /0300 Veřejná sbírka: ČSOB Teplice / WWW stránky: Statutární zástupce: P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB Právní forma: školská právnická osoba Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské náměstí Praha Kobylisy, IČO: právní forma: církevní právnická osoba 20

22 21 ZPRÁVA AUDITORA

23 PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ Prohlašujeme, že údaje uvedené ve Výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány. Veškeré dokumenty a materiály uvedené ve Výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle organizace. Vendulka Drobná, DiS odpovědná za účetnictví a účetní uzávěrku Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník statutární zástupce SSŠT 22

24 PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU Salesiánské středisko Štěpána Trochty DDM Teplice je nezisková organizace, která upíná veškeré své snažení na zlepšení kvality života teplických dětí a mládeže. Jsme proto zcela závislí na podpoře a pomoci všech, kteří cítí potřebu podporovat naplňování našich cílů. Děkujeme proto ze srdce všem sponzorům. Státní a veřejná správa: MŠMT ČR, Magistrát města Teplice Firmy a organizace: Autocont-Mius Teplice, Cisterciácké opatství Osek, C&A Móda 23

25 Grafická úprava a tisk HEWER, s. r. o. náklad 200 výtisků 2008

26

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1 Charakteristika školy 4 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon

Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon adresa: Purkyňova 224, Mladá Boleslav, 293 01 kontakt: tel.: 326 728 430, e-mail: pavilon@ddm-mb.cz www stránky: www.ddm-mb.cz Personální složení: Vedoucí Informačního

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více