Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha

2 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/ Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka a statutární zástupce ředitele/ky ředitelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fišerová, tel: , , statutární zástupce: PaedDr. Vladimíra Fišerová tel: , , 3. Webové stránky školy 4. Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Gymnázium ALTIS s.r.o. s cílovou kapacitou 550 žáků. 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Škola Kód Název programu/vzdělávacího programu Cílová kapacita oboru/programu Poznámka G ALTIS K/801 Gymnázium - všeobecné 220 Dobíhající G ALTIS K/81 Vědění je moc 270 Vyučován 6. Změna ve skladbě oborů/vzdělávacích programů a) nové obory/programy nejsou zavedeny b) zrušené obory/programy pouze dobíhající 7. Místa poskytovaného vzdělávání Gymnázium ALTIS s.r.o. Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice (vlastníkem budovy je Městská část Praha Petrovice. 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola má k dispozici 13 vybavených učeben, z toho 10 pro 20 až 40 žáků. Škola disponuje počítačovou učebnou vybavenou počítači all in one s nejmodernějším softwarem, a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Na místě vzdělávání je zajištěn internet v síti WiFi přístupný žákům celodenně. Pro efektivní výuku jsou používány dataprojektory. Ve škole je zřízeno studijní a kopírovací centrum. Žáci mají přes elektronický index přístup ke školnímu úložišti studijních materiálů. Ve škole je zřízena odborná učebna hudební výchovy. Škola také disponuje odbornými jazykovými učebnami. Letitou tradicí školy je také konání laboratorních prací z fyziky v laboratořích VŠCHT na Praze 6 za účasti odborných asistentů této vysoké školy. Škola využívá i

3 Škola Ředitel a zástupce fyzické osoby celkem Ředitel a zástupce přepočtení na plně zaměstnané Interní učitelé fyzické osoby celkem Interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané Externí učitelé fyzické osoby celkem Externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem Pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem materiálně technickou základnu Akademie věd ČR, která umožňuje odbornou práci vybraných žáků. Především u přírodovědných oborů jsou tak vytvořeny podmínky pro starší žáky zkusit si základy vědecké práce. Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu a hřiště Sokola Petrovice a tělocvičnu ZŠ Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice. 9. Školská rada Školská rada byla ustavena Seznam členů: JUDr. Ing. Jaroslav Fišer, člen školské rady, zástupce zřizovatele), Jana Korcová (členka školské rady, zástupce rodičů a zletilých žáků), Mgr. Jan Koliáš (předseda školské rady, zástupce pedagogů). 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob II. Pracovníci školy G ALTIS , ,9 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Škola G ALTIS Počet pedagogických pracovníků Celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných Nekvalifikovaných (rodilý mluvčí) 1 6

4 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků Typy studia semináře 4 seminář 1 kurzy 55 doplňkové pedagogické studium školský management Počet akcí Zaměření akcí průběžně celý školní rok průběžně celý školní rok školení hodnotitelů maturitní zkoušky Školení maturitních komisařů dějiny umění, mediální výchova, anglický jazyk, německý jazyk matematika doplnění pedagogického vzdělání školský management Počet účastníků jiné (uvést jaké) 2 používání čteček 19 Vzdělávací instituce 4 CERMAT 1 CERMAT 5 1 Národní galerie, City and Guilds, Goethe institut AKCENT Menza Masarykova univerzita 1 UK Praha Interní školení G ALTIS d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Z toho Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) 8 S odbornou kvalifikací 7 Bez odborné kvalifikace 0 Rodilý mluvčí 1 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně zaměstnané 2 1,2

5 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků Typy studia Počet akcí Zaměření akcí Počet účastníků Vzdělávací instituce Semináře Kurzy Jiné III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a) Denní vzdělávání Škola Počet tříd Počet žáků SG ALTIS Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku Přerušili vzdělávání: 0 Nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 Sami ukončili vzdělávání: 0 Vyloučeni ze školy: 0 Nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 Přestoupili z jiné školy: 1 Přestoupili na jinou školu: 1 Jiný důvod změny: - b) Vzdělávání při zaměstnání Škola nemá žádné žáky studující při zaměstnání. 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele a) Denní vzdělávání Škola Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele SG ALTIS 21 8,8

6 Z celkového počtu žáků Z toho nově přijatí Počet žáků/student ů celkem Kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů a) Denní vzdělávání Škola Gymnázium ALTIS Prospělo s vyznamenáním 76 Neprospělo 0 Opakovalo ročník 0 Počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 99,4% průměrný počet zameškaných hodin na žáka 73,59 z toho neomluvených 0,06 5. Výsledky maturitní zkoušky Škola G Altis Počet žáků, kteří konali zkoušku 14 z toho konali zkoušku opakovaně 0 Počet žáků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 Počet žáků, Prospěl/la s vyznamenáním 9 kteří byli Prospěl/la 5 hodnoceni Neprospěl/la 0

7 STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 V jarním termínu školního roku 2013/2014 maturovalo v ČR žáků, z toho žáků neuspělo. Na Gymnáziu ALTIS maturovalo 14 žáků, uspěli všichni. Žáci maturovali povinně z českého jazyka a literatury, druhý povinný předmět si volili z cizího jazyka nebo matematiky. Školní rok 2013/14 Anglický jazyk Anglický jazyk (vybralo si v %) (výsledky v %) ČR celkem 64,0 76,1 Gymnázium 61,8 87,4 Z toho: 8 letá gymnázia 58,6 90,5 6 letá gymnázia 60,7 88,9 4 letá gymnázia 63,9 85,3 G ALTIS 64,3 96,0 Školní rok 2013/14 Český jazyk (výsledky v %) ČR celkem 73,3 Gymnázium 83,0 Z toho: 8 letá gymnázia 85,8 6 letá gymnázia 83,2 4 letá gymnázia 81,2 G ALTIS 91,8 Školní rok 2013/14 Matematika Matematika (vybralo si v %) (výsledky v %) ČR celkem 36,0 51,0 Gymnázium 38,2 69,0 Z toho: 8 letá gymnázia 41,4 74,6 6 letá gymnázia 39,3 71,5 4 letá gymnázia 36,1 64,5 G ALTIS 35,7 87,2

8 KRAJ Podíl volby předmětu Počet přihlášených Počet omluvených Počet vyloučených Zkoušku konal počet Neuspěli - počet Uspěli - počet Výsledky - percentilový průměr žáků- Didaktický Testu ČR- Pořadí dle percentilu DT Výsledky - percentilový průměr žáků - Písemná Práce ČR - Pořadí dle umístění percentilu PP Výsledky - percentilový průměr žáků - Ústní Zkouška ČR - Pořadí dle umístění percentilu UZ Průměr celé MZ ((2*DT)+PP+UZ)/4 Pořadí celé MZ ((2*DT)+PP+UZ)/4 Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích zkoušek: Didaktický test (DT); Písemná práce (PP); Ústní zkouška (UZ). Škola - název 2014 PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o. Ústní zkouška Výsledky didaktického testu - (DT) Písem. práce (PP) Souhrn celá MZ (UZ) (%) (%) (%) (%) (%) ČR A 59, , , , , S , , , , Gymnázium ALTIS s.r.o. A 64, , , , , Gymnázium Brno Řečkovice B 48, , , , ,513 4 Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 B 28, , , , , Gymnázium Christiana Dopplera A 37, , , , , Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 A 56, , , , , Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, Praha 6 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 A 37, , , , , A , , , , A 50, , , , ,

9 KRAJ Počet přihlášených Počet omluvených Počet vyloučených Zkoušku konal počet Neuspěli - počet Uspěli - počet Umístění dle percentilového průměru- DT Pořadí dle umístění percentilu DT Umístění dle percentilového průměru PP Pořadí dle umístění percentilu PP Umístění dle percentilového průměru UZ Pořadí dle umístění percentilu ÚZ Průměr všech částí Český jazyk, MZ 2014 jaro- řádný termín, účast povinná ve všech částech. Skládá se z dílčích zkoušek: Didaktický test (DT); Písemná práce (PP); Ústní zkouška (UZ). Pořadí celkové ze všech částí ČJ (%) (%) (%) (%) PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. A , , , ,50 1 Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 C , , , ,22 2 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 A , , , ,80 3 Gymnázium Uherské Hradiště Z , , , ,97 4 Gymnázium ALTIS s.r.o. A , , , ,68 5 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 A , , , ,87 6 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace T , , , ,41 7 Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 C , , , ,18 8 Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace T , , , ,96 9 Gymnázium Brno Řečkovice B , , , ,95 10

10 KRAJ Podíl volby předmětu Počet přihlášených Počet omluvených Počet vyloučených Zkoušku konal počet Neuspěli - počet Uspěli - počet Výsledky - percentilový průměr žáků- Didaktický Testu ČR- Pořadí dle percentilu Did.test Předmět: MATEMATIKA - didaktický test. Číselná data jsou převzata z veřejného zdroje - CERMAT MZ2014 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace % % L 8, ,274 1 PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. A 40, , Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky A 48, , Gymnázium ALTIS s.r.o. A 35, ,062 4 Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 A 63, , Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 C 19, , Gymnázium Brno Řečkovice B 51, , Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola M 20, ,904 8 A 24, ,796 9 C ,

11 Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 SG Altis Délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let Počet přihlášek celkem Počet kol přijímacího řízení celkem Počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání Počet nepřijatých celkem Počet volných míst po přijímacím řízení Obor: gymnázium K/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát Počet žáků Čína 1 Rusko 0 Ukrajina 2 Pro žáky jsou vytvořeny speciální kurzy především českého jazyka. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Gymnázium ALTIS nabízí své vzdělávací služby všem žákům, kteří splní požadavky přijímacího řízení, ale s výjimkou těch, jejichž vzdělávací potřeby vyžadují speciální materiálně technické vybavení a personální podmínky. Vedení školy je schopno žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zajistit integraci do běžných tříd a vyučující individuální přístup při jejich vzdělávání. Členové pedagogického sboru jsou dle potřeby o těchto žácích a jejich individuálních potřebách informováni, poučeni rodiči a odborníky školeni. Ve školním roce 2013/2014 se na Gymnáziu ALTIS nevzdělával žádný žák se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. 9. Vzdělávání nadaných žáků Prioritou Gymnázia ALTIS je vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, a proto je prostřednictvím diagnostické činnosti a přijímacího řízení systematicky vyhledává a přijímá ke studiu. Nabízí jim způsob výuky vycházející z principu individuálního přístupu a vnitřní diferenciace. Pro mimořádně nadané žáky, kteří mají své specifické vzdělávací potřeby a vyžadují porozumění ze strany všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu, ale i mimo něj, učitelé zajišťují podle možností školy podnětné prostředí pro jejich individuální rozvoj. Kromě individuálního vzdělávacího plánu mohou takoví žáci uplatnit a dále rozvíjet své nadání různými způsoby, mezi ně ve školním roce 2013/2014 patřily: Individuálně zadávané úkoly na doplnění, rozšíření a prohloubení

12 vzdělávacího obsahu. Práce s odbornou a krásnou literaturou, včetně cizojazyčné. Práce se vzdělávacími programy a internetem na počítači. Referáty. Ročníkové a maturitní práce s minimálním rozsahem 20 stran textu bez obrazových příloh. Spoluúčast na projektech. Konzultace a spolupráce s učitelem, jeho stínování. Publikační činnost a spolupráce s médii. Práce zaměřená na vedení skupin nebo řízení týmů. Patronáty nad slabšími žáky. Příprava školních akcí a jejich realizace. Vedení vyučovací hodiny s učitelem. Výuka v jiných třídách, a to i ve vyšších ročnících. Účast na školních, obvodních, pražských a celostátních soutěžích. Reprezentace školy na různých akcích pořádaných školou nebo jinou institucí. Nabídka volitelných předmětů a seminářů. Široká nabídka volnočasových aktivit v rámci mimoškolního vzdělávacího programu. Prezentace výsledků vědecké nebo umělecké činnosti ve škole. Spolupráce s vysokými školami, např. VŠCHT, ČVUT, VŠE, Přírodovědeckou fakultou UK, Českou akademií věd ČR, popřípadě i dalšími institucemi, například jazykovými školami, Člověk v tísni apod. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Naši žáci se pravidelně zúčastňují projektů STZŠ (Stonožka) a VEKTOR od firmy SCIO. Projekt STZŠ se týká primy až kvarty, projekt VEKTOR pak kvinty a oktávy. Gymnázium má také vypracován vnitřní systém evaluace. Testujeme třídy 2. A (maturita nanečisto -český jazyk, matematika, anglický jazyk), 4. A (malá maturita český jazyk, matematika, anglický jazyk), 6. A (ústní maturita český jazyk, matematika, základy společenských věd, anglický jazyk). Následující tabulka přehledně popisuje všechny nástroje používané pro ověřování výsledků vzdělávání. Používáme jak vnitřní diagnostické nástroje, tak i nabídky firem či institucí zabývajících se touto problematikou (SCIO, CERMAT). EVALUACE NA GYMNÁZIU ALTIS ROČNÍK NÁZEV EVALUACE CO SE ZJIŠŤUJE OBLAST EVALUACE Prima Sekunda SCIO (vnější) City&Guilds Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) SCIO (vnější) City&Guilds Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) OSP (Obecné studijní předpoklady), ČJ, MA, SCATE AJ test učebního stylu sociometrie, třídní klima test stromu OSP, ČJ, MA AJ malá maturita nanečisto předání písemného osvědčení rozumové schopnosti rozumové schopnosti vztahy ve třídě vztahy ve třídě, klima rozumové schopnosti rozumové schopnosti rozumové schopnosti

13 Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk Kvarta Kvinta Sexta SCIO (vnější) City&Guilds Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) SCIO (vnější) Škola (vnitřní) City&Guilds OSP, ČJ, MA, AJ, SCATE předání individuálních písemných zpráv AJ malá maturita, předání písemného osvědčení dotazník volby povolání, osobnostní dotazník test struktury inteligence hodnotící pohovor, písemná výstupní zpráva OSP, ČJ, MA, AJ, SCATE předání individuálních písemných zpráv ústní maturita nanečisto, předání písemného osvědčení AJ rozumové schopnosti rozumové schopnosti rozumové schopnosti motivace osobnost rozumové schopnosti poradenství ohledně strategie učení rozumové schopnosti rozumové schopnosti rozumové schopnosti Septima City&Guilds AJ rozumové schopnosti Oktáva SCIO (vnější) Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) Škola (vnitřní) 11. Školní vzdělávací programy OSP, ČJ, MA, AJ, SCATE, předání individuálních písemných zpráv strukturovaný test inteligence osobnostní dotazník profesionální orientace hodnotící pohovor, písemná výstupní zpráva rozumové schopnosti (přidaná hodnota proti stavu v kvintě) rozumové schopnosti osobnost motivace poradenství ohledně přihlášky na VŠ Školní vzdělávací program se nazývá Vědění je moc. Tento program je vyučován ve školním roce 2013/2014 v primě, sekundě, tercii, kvartě, kvintě, sextě a septimě. Vzdělávací program je průběžně monitorován, významné změny nebyly potřebné. 12. Vzdělávací programy VOŠ Vyšší odborná škola není zřízena. 13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Škola G Altis

14 Cizí jazyky patří na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvýšená dotace hodin, která může dosáhnout ve vyšších ročnících až 10 hodin. Od primy je první cizí jazyk v dotaci 5 nebo 4 hodiny, od sekundy přibývá druhý cizí jazyk v průměrné dotaci 3 hodiny. V současné době se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyučuje AJ, NJ, ŠJ a FJ. Jako první jazyk je preferován anglický jazyk, méně již španělský jazyk a německý jazyk a nejméně francouzský jazyk. Mimo povinné cizí jazyky nabízíme i nepovinnou variantu anglického, německého, francouzského a španělského jazyka. Celkově je hodnocena výuka cizích jazyků velmi vysoko mimo jiné to potvrzují výsledky z anglického jazyka ve státní maturitě (3. nejlepší výsledek v ČR viz výše popsané tabulky s výsledky státní maturity). IV. Aktivity právnické osoby. Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Škola má zpracovaný strategický plán rozvoje školy. Tento plán se skládá z oblasti vzdělávání (funkční gramotnost- kompetence ), oblasti výchovné (formování občana 21. století), oblasti vnitřního edukačního prostředí klima školy (systém diagnostické činnosti), oblasti materiální a z oblasti vnějšího edukačního prostředí. Výchovné a kariérní poradenství spadá především do oblasti vnitřního edukačního prostředí a s tím spojené diagnostické činnosti, která musí předcházet každému rozhodnutí a poradenské činnosti. Systém diagnostické činnosti vede k rozvíjení klíčových dovedností učitele, a to především s důrazem na individualitu každého žáka. Z tohoto důvodu můžeme popsat dvě základní linie činnosti systému, které se zaměřují na hlavní činitele transmise v procesu učení první ve vztahu k žákovi, druhou ve vztahu k učiteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých ročníků. Ve vztahu k žákům umožňuje systém v nižších ročnících podrobně poznat schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky žáků. V kvartě pomáhá žákům rozhodnout se, jakou kombinaci seminářů by měli zvolit, aby bylo optimálně využito schopností a motivace každého žáka s přihlédnutím k volbě jeho budoucí vzdělávací cesty. V závěrečných ročnících se pozornost stále více soustřeďuje na volbu vhodné vysoké školy či vyšší odborné školy. Na škole působí výchovná poradkyně ředitelka PaedDr. Vladimíra Fišerová. Základní povinnosti výchovné poradkyně: 1. informační činnost, 2. diagnostická činnost, 3. metodická činnost, 4. poradenská činnost, 5. soupis činností evaluační tabulka. 1. Výchovná poradkyně poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům informace o činnosti výchovného poradenství a možnostech využívání výsledků této odborné činnosti, o otázkách prevence a nápravy problémů, které se mohou vyskytnout ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků, a studijní a profesionální informace.

15 2. Výchovná poradkyně při soustavném dlouhodobém pozorování, sledování a hodnocení vývoje žáků metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc při používání konkrétních diagnostických metod, vyhledávání a sledování problémových, ale i vynikajících žáků a při systematickém sledování a hodnocení individuálních zvláštností žáků významných pro volbu dalšího studia. Výchovná poradkyně uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů zvláštní zřetel a vede si o tom evidenci a dokumentaci. Navrhuje žáky k odbornému vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. 3. Výchovná poradkyně poskytuje třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům obsahovou a metodickou pomoc při vytváření optimálních podmínek pro vývoj žáků, při nápravě problémů, které se u nich vyskytly, při realizaci doporučení pedagogicko-psychologických poraden, popřípadě i jiných odborníků, a při vytváření podmínek pro rozvíjení vlastností žáků významných pro další studium a budoucí povolání. 4. Výchovná poradkyně na škole zabezpečuje individuální poradenskou činnost pro žáky, jejich zákonné zástupce v otázkách vývoje, výchovy a vzdělávání, ale zejména v otázkách volby dalšího studia a povolání. školní rok počet žáků počet studentů, kteří podali přihlášku na VŠ počet přijatých na VŠ % přijatých na VŠ 1998/ ,1 1999/ ,0 2000/ ,3 2001/ ,7 2002/ ,0 2003/ ,8 2004/ ,0 2005/ ,0 2006/ ,0 2007/ ,0 2008/ ,0 2009/ ,0 2010/ ,0 2011/ ,0 2012/ ,0 2013/ ,0

16 2. Prevence sociálně patologických jevů Základní charakteristika programu: Minimální preventivní program /MPP/ je začleněn do tematických plánů jednotlivých předmětů humanitního i přírodovědného zaměření včetně programů třídních učitelů. Zahrnuje též aktivity preventivního zaměření integrované ve volnočasovém a mimoškolním programu Kurikula gymnázia ALTIS. Motivuje žáky k informovanosti o aktuální problematice a následcích užívání drog, alkoholu a tabáku na lidský organismus, stejně tak, jako o problematice osobnostní a sociální výchovy v narušeném sociálním prostředí včetně novodobé formy šikany tzv. kyberšikany. Cíle MPP se prolínají s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchovy, Multikulturní výchovy, Environmentální výchovy a Mediální výchovy. Jsou integrována v oborových programech a ročníkových projektech na nižším i vyšším stupni gymnázia. MPP je realizován ve všech ročnících na odpovídající úrovni a dle níže uvedeného přehledu je v průběhu roku realizován. MPP je obsahově rozdělen do těchto okruhů: 1. Prevence drogové závislosti a závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích, příp. dalších závislostí /gamblerství, PC hry. 2. Prevence patologických vztahů ve skupině šikana, kyberšikana, extremistické postoje k menšinám /rasismus, neonacismus, antisemitismus /, netolerance. 3. Základy právního vědomí. 4. Program ochrany člověka za mimořádných událostí (s tematickým okruhem první pomoc při úrazu). Ve školním roce 2013/2014 byla prevence zajišťována uceleným souborem přednášek policistů Hlavního města Prahy, které jsou metodicky zpracovány tak, aby na ně mohlo být navázáno v dalších letech a žáci tak získali základní povědomí prevence všech významných nebezpečných jevů. Po celý rok byly důrazněji sledovány vybrané sociálně patologické jevy: šikanování, záškoláctví, užívání návykových látek a patologické hráčství (gambling). V reakci na provedený monitoring a nejčastěji řešené rizikové jevy navštívili v dubnu 2014 žáci tercie a kvinty Nízkoprahové středisko Drop in v Praze, kde formou přednášky byli seznámeni s nebezpečím užívání drog. Následným dotazníkem pak bylo zjišťováno, zda přednášky naplnily vytyčené cíle.

17 PREVENTIVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Datum provedení Den Třída Téma přednášky Délka středa 8.A Právní vědomí II. (právo, zákony, policie, justice). 90 min pondělí 1.A Šikana a násilí v dětských kolektivech. 45 min 2.A Kriminalita dětí I. (jednání, odpovědnost, následek). 45 min 4.A Základy právního vědomí I. (trestní zákoník a řád, přestupkový zákon, kyberšikana. 90 min 6.A Šikana, mobbing a bossing. 45 min 3.A Drogy II. drogy a zákon (zneužívání psychotropních a omamných látek). 45 min 5.A Listina základních práv a svobod (práva a povinnosti v praxi). 45 min 7.A Kriminalita mládeže (jednání, odpovědnost, sankce). 45 min

18 Vyhodnocení preventivního působení skupiny Sociálně patologických jevů Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy na gymnáziu ALTIS Dne (a ) jsme ve Vaší škole provedli komplexní a cílený preventivní program zaměřený na sociálně patologické jevy a základy právního vědomí. Tato specifická a cílená primární prevence kriminality je prováděna každoročně na vybraných školách, které mají zájem o řádně prováděnou a metodicky připravenou formu přednáškové činnosti v této oblasti. Přijetí ze strany školy bylo milé a vstřícné. Před vlastní přednáškovou činností byli lektoři seznámeni se specifiky jednotlivých cílových skupin studentů paní Irenou Davidovou, pověřenou agendou metodika prevence. Paní Davidová se velmi dobře orientuje v dané problematice. Takto byly vytvořeny patřičné podmínky pro vlastní preventivní činnost v jednotlivých třídách. Bylo patrné, že přístup školy a pedagogů k prevenci není pouze v intencích čárkového systému. Přístup pedagogů k žákům na této škole je vstřícný a slušný. Žáci mají osvojeny zásady slušného chování. Celkové klima na škole vykazuje všechny znaky klidné školy rodinného charakteru. Samotná preventivní činnost na škole byla pro všechny lektory motivující ve smyslu cílené prevence. Samotné provádění přednáškové činnosti v jednotlivých třídách bylo příjemné, kolektivy dětí byly vstřícné, akceptace jednotlivých témat byla vysoká. Žáci byli na přednáškovou činnost připraveni. Ve většině tříd jsme zaznamenali aktivní přístup žáků, samostatné myšlení, kreativitu a v neposlední řadě schopnost souvislého projevu, což nebývá až tak obvyklé. Měli jsme dojem, že žáci velmi rychle přivykli našim metodám a formám provádění prevence kriminality, kdy vyžadujeme větší zapojení do témat, která mají charakter skupinové práce. Naše metodické programy, zejména jejich cíle, byly ve všech třídách splněny. V některých třídách bylo možné pracovat i nad rámec těchto programů, a to v souladu s dílčími potřebami jednotlivých kolektivů. Ze strany jednotlivých lektorů v rámci našeho interního hodnocení byly nejlépe hodnoceny třídy tercie, kvarta, sexta a septima, těsně za nimi následovaly prima, sekunda a kvinta. Oktáva, která byla navštívena již v září minulého roku, byla hodnocena také výtečně. Žáci gymnázia jsou v rovině sociální na velmi dobré úrovni, na rozdíl od mnoha jiných gymnázií jsou většinou schopni teoretické informace aplikovat do praktických životních situací. Škola má z našeho pohledu velký zájem na kvalitním vzdělávání žáků a neustále hledá nové cesty, jak ho zkvalitnit a obohatit. Tím vytváří i velký potenciál pro další spolupráci v rámci primární prevence kriminality. Věříme, že námi podávaná forma cílené prevence bude mít pozitivní vliv na myšlení a jednání žáků. Těšíme se na další spolupráci v oblasti prevence kriminality. Jsme rádi, že gymnázium ALTIS podporuje myšlenku, že prevence se musí vyplatit. V Praze dne za skupinu prevence Jiří Pikan /lektor prevence kriminality/

19 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Je integrována do jednotlivých učebních předmětů především Výchova ke zdraví, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce, Fyzika, Tělesná výchova, Chemie, Biologie, Geografie. Na nižším stupni gymnázia je podtržena i v rámci průřezových témat přehled v ročníku - viz tabulka. Environmentální výchova 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Př Př Př Př Př Př Př Ch Ze, Ch Př Př Př Př Realizace průřezových témat na vyšším stupni spadá zatím pouze do 3 realizovaných ročníků, a to s následujícími okruhy. Environmentální výchova 5. ročník 6. ročník 7. ročník Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a životní prostředí Životní prostředí regionu a ČR Bi, Ch Bi, Ch, Vo Ch Ch Ch Ch Ve výuce 8. ročníku, které ještě nepracuje podle školního kurikula Vědění je moc, se též dodržují následující aspekty EMV. V rámci exkurzí naučné stezky, ZOO Praha a Liberec aj. se žáci seznamují s významem udržení biodiverzity. Referáty a prezentace jsou v jednotlivých předmětech zaměřeny na uplatnění znalosti vztahů živé a neživé přírody. V rámci třídnických hodin, při aktualitách z domova i ze světa je velké procento příspěvků k diskusi z oblasti OŽP a aktuální problematice stability životního prostředí. Na vyšším stupni gymnázia jsou témata ročníkových prací z BI, CH, ZE, TV, ZSV zaměřena na problematiku zachování přírodních hodnot, uchování rázu krajiny, vyváženost psychického a fyzického zdraví, z FY, BI, CH pak i na alternativní zdroje energie. Gymnázium ALTIS se stalo sponzorem adoptivním rodičem levharta obláčkového v ZOO Praha. Konkrétní aktivity jsou zaneseny v tematických plánech, třídních programech, školním kurikulu, i v programu realizace OSV a mimoškolních činnostech.

20 Aktivity žáků Třídění odpadu ve škole, znalost významu recyklace, péče o prostředí ve třídě, okolí školy, péče o květiny. Program Všeho s mírou zaměřený na zhodnocení významu spotřeby fosilních paliv 4. ročník. Příprava prezentací, plakátů a projektový den. Účast v online soutěži SAPERE vědět jak žít 7. ročník a seminář OB. Činnost v Toulcově Dvoře v rámci výuky Člověk a svět práce 1. a 2. ročník. Téma Obsah Prostředí Cesta ke chlebu pěstování obilí, technologie výroby interiér i terén Mléčná dráha chov hospodářských zvířat, interiér i význam a užití mléka terén Velká voda nebezpečí povodní terén Než otočíme význam a zdroje pitné vody, kohoutkem odpady interiér Včelí společenstvo stavba těla včely, význam společenstev interiér i terén Jak se žije pozitiva i negativa hospodářským domestikace zvířatům terén Poznávání přírodních hodnot na školních akcích, výletech, pobytech výjezdy září 2013, červen Sponzoring levharta obláčkového v ZOO Praha. 4. Multikulturní výchova Ve školním roce 2013/2014 byla multikulturní výchova zajištěna v rámci projektu Světová škola. Projekt Světová škola byl patronován přírodovědnou sekcí. Tématem celoročního projektu byly významné dny v našem kalendáři. Žákovské týmy (celé školy, bez maturantů - tedy 155 žáků) připravovaly prezentaci formou knihy, velkého transparentu a referátu. Další celoškolní projekt se týkal 11. ročníku Adopce na dálku, aktivitu řídil žákovský tým 2. A, sbírka byla spojena s prodejem výtvarných artefaktů při třídních schůzkách (podařilo se vybrat nejen na další rok adopce, ale také na cílenou pomoc v projektu Skutečný dárek). Třída 7. A se zapojila do projektu ADRA "Opravdový svět", kde pod vedením profesorky Tůmové vzniklo několik výtvarných děl. Dvě žákyně gymnázia si pro svou ročníkovou práci zvolily stáž u společnosti Člověk v tísni; jeden projekt měl podobu terénní práce v azylovém domě v Kladně, kde žákyně Eva Klímová vyučovala žáka ze sociálně vyloučeného prostředí, druhá práce měla kompilační ráz a zaměřila se na výklad o didaktických aktivitách společnosti ČvT, resp. projektu Varianty (Johanna Vorlová). Dalšími aktivitami byla propagace filmů s rozvojovou tematikou na festivalu Jeden svět, návštěva přednášky J. S. Dalajlámy, rozhovor do věstníku Multikulturního centra o Světové škole.

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti gymnázia za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. změna názvu školy zápisem v obchodním rejstříku

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více