Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, Šternberk tel , fax IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, Šternberk tel , fax IČO: Zpracoval: Mgr.Bc.Miroslav Sadil za DDM Šternberk p.o. Šternberk, listopad

2 1. Úvod V souladu s ustanovením 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 7 zákona č. 15/2005 Sb, je předkládána výroční zpráva, která podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy na Dětském dopravním hřišti ve Šternberku za rok 2005, informaci o základních údajích DDH, přehled aktivit a přehled pracovníků, údaje o výsledcích vzdělávání, údaje o vzdělávání pedagogický pracovníků, údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti, o výsledcích inspekční činnosti a základní údaje o hospodaření k

3 2. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Dětské dopravní hřiště Šternberk Provozovatel: Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace Sídlo organizace Opavská 14, Šternberk Sídlo zařízení Olomoucká 76 - VELOX Telefon: Zřizovatel: Město Šternberk Ředitel DDM: Mgr. Bc. Miroslav Sadil Telefon: Fax: Charakteristika zařízení Dětské dopravní hřiště Šternberk bylo zřízeno za účelem praktické výuky dopravní výchovy nejmladší generace, která se systematicky připravuje na pohyb v běžném silničním provoze ať jako chodci nebo cyklisté. Dopravní hřiště je zbudováno k poznání běžného provozu na pozemních komunikacích, poznání světelných semaforů v praxi, jízdě přes chráněný přejezd a podobně. Děti a mládež takto získávají neocenitelné zkušenost ze silničního provozu. Cíl dopravní výchovy - bezpečné chování dětí v silničním provozu - předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat - získání a utváření návyků do budoucna - naučit děti vážit si života a chránit jej - získání pozitivního životního stylu na silnicích 3

4 4. Personální obsazení výuky dopravní výchovy a provozu DDH Šternberk. Mgr. Bc.Miroslav Sadil Ředitel DDM Vzdělání FTK, UP Olomouc ATV - PF, UP Olomouc speciální pedagogika - DF, UK Praha - DPS Náplň práce ředitel DDM organizátor dopravních soutěží, koordinátor činnosti na DDH, spolupráce s komisí BESIP Města Šternberka a organizací BESIP působící při KÚ Olomouc a Ministerstvu dopravy. Učitel dopravní výchovy žáků základních škol. Vladimír Žaluda Pedagogický pracovník Vzdělání střední průmyslová škola s maturitou, proškolen k výuce BESIPU Náplň práce Pedagogický pracovník Učitel dopravní výchovy žáků základních škol. Karel Páleník Externí pracovník Vzdělání - proškolen k výuce BESIPu Náplň práce učitel praktické výuky na DDH, správce objektu. 5. Dopravní výchova BESIPu v DDM Šternberk 2005 * Výuka dopravní výchovy žáků mateřských škol na DDH. Materiály, vydány BESIPem pro tyto děti ve formě leporela, pexesa, zaměřené na technickou představivost a procvičování paměti dětí * Výuka dopravní výchovy žáků 4. ročníků, teoretická a praktická část Tématický plán je zpracován na minimální rozsah požadovaných znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích k získání Průkazu cyklisty pro žáky 4.tříd základních škol. K výuce je užito deseti obrazů BESIPu Neboj se silnice. Součástí výuky je závěrečné přezkoušení pravidel provozu na pozemních komunikacích pomocí testů, jejichž obsah je součástí tematického plánu v rozsahu 10 vyučovacích hodin.. * Výuka dopravní výchovy žáků základních škol 1.-9.třídy na DDH. průběhu měsíců října až prosince letošního roku obdrží žáci prvních ročníků všech základních škol v České republice balíček, jehož cílem je napomoci ke zvýšení bezpečnosti dětí na našich silnicích. Balíček obsahuje například pracovní sešity pro dopravní výchovu a samolepky dopravních značek, využitelné jako pomůcky v rámci školní výuky. Dále nažehlovací reflexní materiál, ze kterého je možné například při výtvarné výchově vystřihnout různé tvary, které pak mohou rodiče dětem nažehlit na jejich oblečení. Pro rodiče jsou určeny letáčky vysvětlující význam dětských autosedaček a 4

5 jejich správné používání a letáčky propagující reflexní materiály. Tvrdé desky, ve kterých jsou všechny předměty zabaleny, propagují atraktivním způsobem základní pravidla bezpečnosti silničního provozu a jsou určeny k tomu, aby dlouhodobě sloužily dětem jako desky na sešity, výkresy apod. Distribuci balíčků na základní školy zajišťují regionální pracovníci BESIP. Na internetových stránkách Ministerstva dopravy - BESIPu získáte další informace o dopravní výchově a o bezpečnosti silničního provozu. V případě potřeby tam také naleznete kontakty na regionální pracovníky. * Dopravní soutěže pro žáky základních škol 4.-6.třída a 7.-8.třída. Program se vyhlašuje každoročně. Je určen dětem starším 10 let, tj. žákům ročníků základních škol (odpovídajícím ročníkům jiných škol) a to ve dvou kategoriích: 1. kategorie = ročník(popř. 4. ročník, 2. kategorie = ročník (popř. 6. ročník). Programu se v některých okresech a krajích účastní rovněž žáci speciálních škol. Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu. Program odpovídá obsahu Standardu základního vzdělání (MŠMT) a skládá se z těchto částí: teoretické znalosti pravidel silničního provozu (test), praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního provozu), praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti), praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci. * Multimediální programy pro žáky mateřských a základních škol v DDM Šternberk. V programech Bezpečná cesta, Soutěž, Červený blesk, " Moje první cesta do školy ", "Jízdní kolo můj kamarád ", Bourá jen blb se děti seznamují s pravidly silničního provozu, s dopravními předpisy a situacemi, správným chováním na chodníku i na vozovce. * Využití dopravního hřiště k soutěžím dětí a široké veřejnosti. Nabídka dopravního hřiště k využití ostatními subjekty, (občanská sdružení, Městská policie, fyzické osoby, ) 6. Nabízené programy Výuka dopravní výchovy žáků mateřských škol. - Výuka dopravní výchovy žáků 4. ročníků. - Výuka dopravní výchovy žáků základních škol 1.-9.třídy. - Dopravní soutěže pro žáky základních škol 5.-6.třída a 7.-8.třída. - Multimediální programy pro žáky mateřských a základních škol. - Besedy o dopravní výchově. - Využití dopravního hřiště k soutěžím dětí a široké veřejnosti. 5

6 7. Statistika V tomto bodě jsou zpracovány hodnoty počtu účastníků na DDH Šternberk a počty hodin přímé práce s veřejností i subjekty při výuce dopravní výchovy Dopravní výchova 4. ročníků V roce 2005 se výuky dopravní výchovy 4. ročníků základních škol zúčastnilo všech deset subjektů v působnosti šternberského mikroregionu. Celkem bylo odučeno 43 hodin teorie dopravní výchovy dle tematického plánu výuky pro základní školy a 34 hodin praktické výuky provozu na DDH. Této výuky se zúčastnilo celkem 232 žáků čtvrtých ročníků základních škol Praktická výuka na DDH Praktické výuky žáků mateřských škol se na DDH Šternberk zúčastnilo celkem 719 dětí, výuky pro speciální školy se zúčastnilo 184 dětí a výuky pro základní školy se zúčastnilo 721 dětí Veřejnost Z řad veřejnosti se výuky na DDH zúčastnilo 153 dětí a dospělých Soutěže BESIP Dům dětí a mládeže Šternberk v roce 2005 pořádal místní kolo dopravní soutěže BESIP pro základní školy (4.-8. ročníky), kterého se zúčastnilo celkem 62 žáků a byli jsme požádáni aby jsme pořádali i kolo oblastní, kterého se zúčastnilo celkem 92 žáků Soutěže pro veřejnost Na DDH Šternberk byly pořádány další soutěže pro veřejnost ve spolupráci s Městskou policií Šternberk, Městem Šternberk a dalšími subjekty. Celkem se soutěží zúčastnilo 152 dětí. Taktéž byly podporovány akce na skateboardovém hřišti, kde jsme akce pomáhali ozvučovat nebo účastníci využili areálu DDH k zázemí s přívodem elektřiny Multimediální programy v DDM Šternberk V rámci výuky dopravní výchovy zvláště pro žáky druhého stupně základních škol byly pořádány multimediální programy s konkrétním tématem. Celkem se zúčastnilo 195 žáků základních škol. V celkovém shrnutí se dopravní výuky v rámci DDM Šternberk a DDH Šternberk zúčastnilo 2952 účastníků v 371 hodině výuky z toho 294 hodin přímo na DDH výuky praktické. 8. Investice DDH 2005 V roce 2005 bylo v rámci DDH a dopravní výchovy využito ,- Kč z dotace Města Šternberka, ,- Kč z dotace Krajského úřadu Olomouc na provoz DDH a ,- Kč z dotace Ministerstva dopravy na financování dopravní výchovy žáků 4. ročníků základních škol. 6

7 9. Úpravy DDH v roce 2005 V roce 2005 byla na DDH opravena asfaltová plocha novým nátěrem z dotace olomouckého kraje odboru BESIP v hodnotě 6.000,- Kč. Proběhla výměna části dopravních značek po škodní události z ledna 2005, která byla odložena pro nezjištění pachatele. Oprava byla provedena svépomocí. Do zařízení byl zakoupen suspenzor na pití pro účastníky výuky na DDH. V průběhu léta byl vyměněn starý plot v přední části hřiště a v měsíci říjnu proběhlo částečné podezdění buněk pro jejich zabezpečení. V průběhu roku byla prováděna pravidelná údržba areálu (sečení, revize, opravy kol a zařízení, terénní úpravy a podobně). 10. Hospodaření DDH K kdy je předkládána tato zpráva ještě nebylo uzavřeno hospodaření DDH Šternberk, nemělo by ale překročit plánovaný rozpočet z dotace Města Šternberka, Ministerstva dopravy a KÚ Olomouc na provoz DDH. 11. Plánované záměry na rok 2006 V nastávajícím roce je naplánovaná druhá etapa výměny oplocení v hodnotě ,- Kč, dokončení podezdění buněk s výměnou výdřevy v hodnotě ,- Kč, zřízení venkovní terasy s přístřeškem pro návštěvníky DDH v hodnotě ,- Kč. V plánu výdajů je zahrnuto celkem: - mzdy a odvody správce ,- - telefony 8.000,- - energie 3.000,- - údržba a opravy ,- - podezdění buněk a výdřeva ,- - oprava plotu ,- - terasa a zastřešení ,- - revize zařízení 2.500,- Celkem plán ,- Kč Závěr Dopravní výchova má velký význam pro rozvoj osobnosti dítěte a jeho samostatnosti v dnešní společnosti. V současné době kdy provoz na komunikacích se neustále zvyšuje, musíme dbát na snížení rizik úrazů dětí. Tímto způsobem děti a mládež získávají velmi cenné poznatky z chování v dopravním provoze a tím si kolikrát zachrání své zdraví nebo drahocený život. 7

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 Sídlo: Hamzova odborná léčebna, 538 54 Luže, Košumberk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více